ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 27/12/2021

הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון - ביטול מבחן הכנסה), התשפ"א-2021, חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 30 והוראת שעה), התשפ"ב-2022

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים