ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 22/12/2021

אישור ועדת החוץ והביטחון בהתאם לסעיף 24א(ג) ו-24ב(ג) לחוק שירות ביטחון, הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 7 והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר) (תיקון מס' 17), התשפ"ב-2021 , חוק שירות ביטחון (הצבת יוצאי צבא במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר) (תיקוני חקיקה) (הוראות שעה), התשפ"ב–2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת60
ועדת החוץ והביטחון
22/12/2021


מושב שני

פרוטוקול מס' 59
מישיבת ועדת החוץ והביטחון
יום רביעי, י"ח בטבת התשפ"ב (22 בדצמבר 2021), שעה 9:00
סדר היום
1. הסתייגויות להצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 7 והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר) (תיקון מס' 17), התשפ"ב-2021
2. הסתייגויות להצעת חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר) (תיקון מס' 9), התשפ"ב-2021
נכחו
חברי הוועדה: רם בן ברק – היו"ר
מיכל רוזין – מ"מ היו"ר
איתן גינזבורג
אמילי חיה מואטי
מאיר פרוש
יוסף שיין
נירה שפק
חברי הכנסת
אורית סטרוק
אוסאמה סעדי
שלמה קרעי
יעל רון בן משה
מוזמנים
גונדר פרומית כהן - ראש מש"א, שירות בתי הסוהר, המשרד לביטחון הפנים

תג"ד עירן נהון - יועמ"ש שירות בתי הסוהר, המשרד לביטחון פנים

גנ"מ בנימין פולצ'ק - המשנה ליועמ"ש, שירות בתי הסוהר, המשרד לביטחון הפנים

סנ"צ דנה ימינחה - רמ"ד אמ"ש, משטרת ישראל, המשרד לביטחון הפנים

מאיה בן גיי - רמ"ד נגדים וזכאויות שכר, משטרת ישראל, המשרד לביטחון הפנים

רותם סיוון - הלשכה המשפטית, המשרד לביטחון הפנים

תא"ל אמיר ודמני - רח"ט תומכ"א, אכ"א, צה"ל, משרד הביטחון

רס"ן הדר מיכאלי - יועמ"ש תומכ"א, פצ"ר, צה"ל, משרד הביטחון

עמרי גילה - יועץ משפטי במשרד הביטחון

תמר לוי בונה - רכזת ביטחון פנים, אגף התקציבים, משרד האוצר

עידו חי - רפרנט ביטחון פנים, אגף התקציבים, משרד האוצר

דרור גרנית - אגף ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים
ייעוץ משפטי
מירי פרנקל-שור – היועצת המשפטית של הוועדה
עידו בן יצחק
איילת לוי נחום
מ"מ מנהל הוועדה
דפנה סידס-כהן
רישום פרלמנטרי
אור שושני

1. הסתייגויות להצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 7 והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר) (תיקון מס' 17), התשפ"ב-2021
2. הסתייגויות להצעת חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר) (תיקון מס' 9), התשפ"ב-2021
היו"ר רם בן ברק
בוקר טוב לכולם, אנחנו ממשיכים את הדיון מאתמול. אני רוצה להציע הצעה למיזוג של שני החוקים האלה לחוק אחד. מדובר באותו דבר רק לשני גופים שונים, ולכן אני חושב שכדאי לאחד אותם. כמובן שזה יצטרך את אישור ועדת הכנסת, אבל קודם כול נצביע כאן. מי בעד מיזוג החוקים האלה? אוקיי, ההצעה התקבלה.
שלמה קרעי (הליכוד)
רגע, לא שאלת מי נגד?
היו"ר רם בן ברק
מי נגד?
שלמה קרעי (הליכוד)
אני נגד.
היו"ר רם בן ברק
אבל אתה לא בעל זכות הצבעה, הצבעתך לא נחשבת. מי נמנע?

הצבעה

אושרה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני רוצה להסביר למה אני נגד.
היו"ר רם בן ברק
אני לא מעוניין לשמוע את ההסבר.
שלמה קרעי (הליכוד)
רם, התחלנו קשוח. גם אנחנו יודעים להיות קשוחים.
היו"ר רם בן ברק
אין שום בעיה. אתם לא רציתם לבוא להסכמות - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
יצאנו אתמול עם הסכמות, אחרי שהיינו בשני הדיונים באופן מלא. אבל אתה הפרת אותן.
היו"ר רם בן ברק
אני לא הפרתי.
שלמה קרעי (הליכוד)
הנציבה גברה עליך, תגיד את זה, יש פרוטוקול.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אנחנו ישבנו שעתיים - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
ישבנו, הגענו לסיכומים, ויתרנו על נושא אחד שהיה מאוד חשוב לנו, אבל אתה נכנעת לנציבה.
היו"ר רם בן ברק
אני אמרתי שאני אדבר עם הנציבה ואם זה יהיה אפשרי מבחינה טכנית אנחנו נביא את זה, ואם לא אז לא.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אדוני היושב-ראש, יש לי דבר קטן להגיד, חצי דקה - - -
היו"ר רם בן ברק
אני לא מעוניין לשמוע.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
באופן עובדתי אנחנו ישבנו אתמול שעתיים, כולנו התאמצנו, הגענו להסכמה בינינו, ואתה שינית את ההסכמה אחרי שיחה עם הנציבה.
היו"ר רם בן ברק
אני לא שיניתי את ההסכמה, אני אמרתי שאני אדבר עם - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
אבל הייתה הסכמה בקרב חברי הוועדה, אלא שהנציבה גברה על כל חברי הכנסת של הוועדה.
היו"ר רם בן ברק
היא אמרה שטכנית זה לא אפשרי.
שלמה קרעי (הליכוד)
אבל אל תבוא אלינו בתלונות.
היו"ר רם בן ברק
אני לא בא אליך בתלונות.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
יוסי, מיכל, רות, בועז – כולם היו בעד זה. אבל שיחה אחת עם הנציבה וזה נמחק.
היו"ר רם בן ברק
נתחיל בהסתייגויות של יהדות התורה. לפני זה, אורית, אני רוצה להגיד לך בהערה אישית שהניסיון שלכם לקבוע למשטרת ישראל איפה יוצבו שוטרים ואיפה לא יוצבו שוטרים הוא לא לגיטימי גם בתור חברי כנסת.
שלמה קרעי (הליכוד)
אתה פופוליסט, כי אנחנו - - -
היו"ר רם בן ברק
חבר הכנסת פרוש, בבקשה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אגב, גם את מיכל רוזין לא עדכנת, גם היא חושבת שההסכמה עדיין בתוקף, היא לא יודעת שהיא הופרה.
מיכל רוזין (מרצ)
בשביל זה באתי היום. רק הגעתי. אני אשמח לשמוע הסבר למה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
כל מה שישבנו עליו אתמול שעתיים והגענו להסכמה – נמחק.
מיכל רוזין (מרצ)
אבל הוא אמר שהוא ידבר על זה הנציבה, הוא יתייעץ וישמע את עמדתה.
היו"ר רם בן ברק
הייתה לי אתמול בערב שיחה ארוכה עם הנציבה, היועצת המשפטית של הוועדה גם דיברה עם הנציבה שיחה ארוכה, ואני השתכנעתי שכרגע זה לא אפשרי לעשות את הדבר הזה. אולי בהמשך, אבל לא כרגע.
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
על מה מדובר?
היו"ר רם בן ברק
על כניסת חיילים לאגפים של העצירים הביטחוניים. זה לא אפשרי ולכן ההסכמות לא מתקבלות. אני לא בא בטענות בזה לאופוזיציה.
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
אתה אומר שמניעת כניסת החיילים איננה אפשרית?
היו"ר רם בן ברק
כן, מניעת כניסת החיילים. בליווי אין שום בעיה, אבל כן יש בעיה במשמרות הלילה, שיש שם רק חיילים. אומנם האסירים נמצאים בתוך התאים, אבל פעם בכמה זמן הם עושים מעבר לאורך התאים, ואת זה עושים חיילים ואי אפשר למנוע את זה. זה המצב. נעבור להסתייגויות.
מאיר פרוש (יהדות ה תורה)
אני מבקש לומר הערה טכנית ללשכה המשפטית. אני הגשתי הסתייגויות דומות בתיקון 7 ובתיקון 9, אבל בתיקון 9 אתם לא נתתם - - -
עידו בן יצחק
לא, לא, יש שני קבצים.
מירי פרנקל-שור
רק שנייה. חברי הכנסת, יש שני קבצים על השולחן. יש את הקובץ של שני החוקים ויש קובץ נוסף שבו כתוב "חלק 2". בשניהם ביחד יש את כל ההסתייגויות. הנוהל של הדיון בהסתייגויות יהיה כך: הסתייגות ואז הצבעה, הסתייגות ואז הצבעה. אלא אם כל חברי הכנסת יסכימו להקציב זמן מסוים להסתייגויות ולאחר מכן לקיים הצבעות. אם אין הסכמה לזה של כל חברי הכנסת, ננמק ונצביע על כל הסתייגות בנפרד.
היו"ר רם בן ברק
חבר הכנסת פרוש, אתה רוצה שנצביע על כולן אחרי שאתה מסביר?
מאיר פרוש (יהדות ה תורה)
אין לי צורך שזה יהיה אחת אחת.
שלמה קרעי (הליכוד)
אנחנו רוצים אחת אחת, וזה לא קשור רק לפרוש, זאת זכותנו כחברי כנסת.
היו"ר רם בן ברק
אני מדבר על ההסתייגויות של פרוש. בהסתייגויות שלך נעשה מה שאתה רוצה.
שלמה קרעי (הליכוד)
בסדר.
מאיר פרוש (יהדות ה תורה)
נימקתי אתמול ואני מסביר את זה שוב. עמדת יהדות התורה לגבי שירות נשים בצבא היא שמבחינתו זה ייהרג ובל יעבור, זה לא דבר שאנחנו נסכים עליו. אני רק אמרתי שמאחר שאנחנו מכירים את המציאות ומאחר שלפחות 15 שנה הדבר הזה ממשיך שנה אחרי שנה עם עוד הארכה ועוד הארכה, ומאחר שזה כרוך גם בתקציבים, אז אני מבקש שנהיה פרקטיים וניתן חמש שנים, גם בתיקון 7 וגם בתיקון 9 – אני מנמק את שניהם ביחד – אבל ההסתייגות אומרת שאחרי חמש שנים, אם ירצו לעשות הארכה אז יצטרכו 80 חברי כנסת בשביל זה. או לחלופין, אחרי חמש שנים אין מצב שמאריכים את זה.
היו"ר רם בן ברק
או להביא הצעת חוק קבועה.
מאיר פרוש (יהדות ה תורה)
ואז כבר לא יהיה צורך בהארכה. אבל שלא יוכלו לבקש הארכה אחרי חמש שנים אם המצב נשאר כפי שהוא כרגע, אלא אם יהיה לזה רוב של 80 חברי כנסת. מי שהיה צריך לנהל את העניין הזה זה לא ביבי ולא בנט, אלא הנציבה והרמטכ"ל. הם אלה שהיו צריכים לבצע את הדברים האלה. אבל זה לא קורה. יש כנראה דברים יותר חשובים ולכן מחכים עם זה ובמקום לעשות את זה קבע עושים הארכות. אני חושב שאנחנו לא נסיים את העניין הזה לא בעוד שנה, שנתיים וגם לא עוד שלוש, אבל חמש שנים זה מספיק זמן, ואם אחרי זה תרצו עוד הארכה, תקבלו אותה רק ב-80 חברי כנסת. זאת ההסתייגות שלי גם בתיקון 7 וגם בתיקון 9.
היו"ר רם בן ברק
אני חושב שמה שאתה אומר הוא מאוד הגיוני. אני לא בטוח שנוכל ליישם את זה כרגע. אני חושב שהיה צריך לעשות את זה כחוק קבוע ולא כל פעם לחדש את זה.

אתה רוצה שנצביע על כל ההסתייגויות שלך עכשיו?
מאיר פרוש (יהדות ה תורה)
כן, אני רוצה להצביע על ההסתייגויות שלי.
היו"ר רם בן ברק
אני מעלה להצבעה את ההסתייגויות של חבר הכנסת פרוש בשם כל סיעת יהדות התורה כבלוק אחד.
עידו בן יצחק
כל עוד החוקים לא מוזגו אז לפחות צריך לעשות הפרדה בהצבעה בין ההסתייגויות בשני החוקים.
היו"ר רם בן ברק
עשינו מיזוג אבל עדיין זה לא קיבל את אישור ועדת הכנסת.
שלמה קרעי (הליכוד)
אז המיזוג לא בתוקף.
היו"ר רם בן ברק
אוקיי, בסדר, תירגע, נעשה את זה בנפרד.
עידו בן יצחק
אז בהצבעה הראשונה תצביעו על הסתייגויות של סיעת יהדות התורה וסיעת ש"ס לתיקון בעניין המשטרה. מדובר על הסתייגות מס' 1 שמופיעה בקובץ הראשון ועל הסתייגות מס' 15 בחלק השני ועל הלחלופין שלה.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? אחד בעד. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרו.
היו"ר רם בן ברק
ההסתייגויות לא התקבלו. הלאה.
עידו בן יצחק
עכשיו ההצבעה היא על ההסתייגויות של יהדות התורה בעניין שירות בתי הסוהר. בקובץ הראשון זה נמצא בעמוד הרביעי, הסתייגויות מספר 1, 2, 3 והחלופין של 3.
היו"ר רם בן ברק
אנחנו בחוק הבא, שנוגע לשירות בתי הסוהר. הסתייגויות קבוצות יהדות התורה מ-1 עד 3. מי בעד ההסתייגויות? אחד. חבר הכנסת פרוש. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרו.
היו"ר רם בן ברק
ההסתייגות ירדה. חבר הכנסת פרוש, אני מודה לך ואני חושב שההערה שלך היא הערה חשובה, והוועדה תדון בעניין הזה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני מגיש רוויזיה.
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
אתה לא יכול להגיש רוויזיה.
עידו בן יצחק
הוא יכול.
היו"ר רם בן ברק
הוא יכול. בסדר גמור.
שלמה קרעי (הליכוד)
אנחנו חברי כנסת, יש לנו זכויות, אלה הכלים הפרלמנטריים שלנו, תפסיקו לדרוס את הזכויות שלנו בכל הוועדות.
היו"ר רם בן ברק
נדון ברוויזיה חצי שעה מתום הדיון הזה ובשאר הרוויזיות במידה שיהיו. אנחנו עוברים לקבוצת הליכוד, הציונות הדתית, ש"ס ויהדות התורה.
עידו בן יצחק
נתחיל בהסתייגויות בעניין המשטרה. בקובץ הגדול זה החל מהסתייגות מס' 2.
היו"ר רם בן ברק
קדימה, קרעי.
שלמה קרעי (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, הפכו לי את ההסתייגויות להסתייגויות לחלופין, ודיברתי עם היועצת המשפטית וזה לא יהיה לחלופין. יש כאן מטרות חוק נוספות והמקובל הוא שזה לא הסתייגות לחלופין.
היו"ר רם בן ברק
אוקיי.
שלמה קרעי (הליכוד)
"מטרת חוק זה לבסס את התאוריה ההזויה והמסיתה של השר לביטחון הפנים לגבי אלימות מתנחלים". אדוני היושב-ראש, בחוק הזה - - -
היו"ר רם בן ברק
כמה זמן מותר לו לנמק?
שלמה קרעי (הליכוד)
שתי דקות.
היו"ר רם בן ברק
קדימה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, אולי לפני שאני אדבר על ההסתייגות הזאת עצמה יש לי עוד כמה הסתייגויות. אני רוצה לדבר על מה שהיה כאן אתמול. ישבנו כאן שעות ארוכות בדיון, וגם בדיון החסוי, שהיה דיון סוער אגב, ולא כמו שאתה חשבת, שכשאין תקשורת חברי הכנסת פתאום יאבדו את האידיאולוגיה שלהם, ואחרי ויכוחים מאוד סוערים הגענו לתוצאה שבה אף אחד לא יוצא וכל תאוותו בידו. כל אחד יקבל משהו. והמשהו שאנחנו התעקשנו עליו, למרות שהיו לנו דברים חשובים לא פחות, זה לא להפקיר את החיילות שלנו באגפים של האסירים הביטחוניים. הייתה פה הסכמה על זה. אדוני היושב-ראש, גם אתה הסכמת לעניין הזה ואמרת שאתה דואג לזה ושאתה תקיים שיחה עם הנציבה על כך. אני מעריך אותך כאדם מאוד נחוש ויסודי, אבל אתמול התברר שהנציבה כופפה אותך, כופפה את כולנו, את כל חברי הוועדה, והיא נותנת לנו להמשיך להפקיר את החיילות באגפים הביטחוניים. ולכן כל ההסכמה בעצם בוטלה ואנחנו משאירים את ההסתייגויות שלנו.
היו"ר רם בן ברק
אני אענה לך. לא על הזמן שלך, עצרתי את השעון. אתה צודק שהגענו להסכמות אחרי דיון סוער. אני חשבתי שזה אפשרי, אבל אחרי ששוחחתי ארוכות עם הנציבה מסתבר שזה לא אפשרי. לגבי הסיפור של "חיילות בלוע הארי", כפי שאמרת אתמול – צריך לקחת בחשבון שחיילי וחיילות צבא ההגנה לישראל נמצאים בחזית, מסכנים את חייהם בגבולות, בשב"כ, במוסד ובשירות בתי הסוהר. הם נמצאים בליבת העשייה ויש להם את היכולת להתמודד עם זה.

נקודתית, כרגע הדבר הזה לא אפשרי מבחינת מצבת כוח האדם. יכול להיות שבעתיד זה יהיה אפשרי, אבל כרגע זה לא אפשרי. ומאחר שזה לא אפשרי ומאחר שאני לא רוצה לפגוע בעבודה החשובה מאוד של שירות בתי הסוהר, הסכמתי עם הנציבה. היא לא כופפה אותי, אלה ביטויים שאין להם מקום. אף אחד לא מכופף אף אחד, יש כאן דיאלוג, יש כאן צרכים, ולפי זה אני מקבל את ההחלטות.

אבל אתם צודקים בזה שהייתה הסכמה. ולכן אנחנו יושבים כאן לדון בהסתייגות. כי ההסכמה לא התקבלה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אבל אתה יודע שחוסר ההסכמה נובע לא מאידיאולוגיה או מערכים, כמו שאתה מנסה להציג, אלא בגלל חוסר תקציב. ואתה יודע גם שחיילים וחיילות – נכנסתי לרגע לטרלול הפרוגרסיבי – לא רוצים להתגייס לשב"ס, והשב"ס לא מצליחים למלא את אותם 700 - - -
מיכל רוזין (מרצ)
זה לא טרלול פרוגרסיבי, הרי יש שם חיילים וחיילות.
שלמה קרעי (הליכוד)
בעברית "חיילים" כולל גם חיילות, מיכל. מה לעשות, זאת העברית שלנו. אתם מנסים להמציא שפה חדשה.
היו"ר רם בן ברק
שתי הדקות עברו, תוכל להמשיך בשתי הדקות הבאות. מי בעד ההסתייגות?
עידו בן יצחק
הסתייגות מס' 2.
היו"ר רם בן ברק
אחד בעד. מי נגד? מי נמנע?


הצבעה

לא אושרה.
היו"ר רם בן ברק
ההסתייגות נפלה. ההסתייגות הבאה. קרעי, בבקשה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
רגע, איפה הסטופר?
שלמה קרעי (הליכוד)
אני סומך על רם בעניין הזה, הוא ישר והגון. אצל אחרים אני מפעיל סטופר במקביל. אצלך, רם, אני לא מפעיל את הסטופר.
היו"ר רם בן ברק
אפשר לציין שקרעי ואני מעריכים אחד את השני. אני אוהב את שלמה קרעי, הוא יודע את זה.
שלמה קרעי (הליכוד)
תודה. קודם אני רוצה להסביר למה אני מצביע למרות שכביכול אין לי זכות הצבעה. לא ייתכן שסעיף בתקנון שתוקן בעיקרו שבשביל למנוע עצלות של סיעה מסוימת שלא הספיקה להגיש את הרשימות ישמש כאן ככלי לדריסה של חצי מהציבור. יש כאן אופוזיציה שלא מתעצלת להגיש רשימות אלא אומרת שאתם דורסים אותנו, אתם נותנים לנו תת-ייצוג בוועדות, בעיקר בוועדות החשובות והמהותיות, כמו ועדת הכספים. אתם הופכים את האצבע שלנו לחותמת גומי, כי היא לא משפיעה, כי יש לכם רוב מיוחס בוועדה, בניגוד לתוצאות הבחירות. ולכן לא ייתכן שסעיף תקנוני יבטל את הדמוקרטיה. אתם בעצם מונעים מאיתנו לייצג את הציבור שלנו. אני יושב כאן ואתה מונע ממני להצביע ובכך לומר מה דעתי ומה דעת הציבור שבחר בי.
מיכל רוזין (מרצ)
אתה טועה ומטעה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אגב, אני ראיתי שלאורך כל הדרך ההתנהלות של כל הוועדות היא שלמרות שלא סופרים את האצבע שלי הם דואגים שיהיה להם רוב, כאילו שסופרים אותי. זאת אומרת, גם לכם יש התלבטות בעניין, ולכן אני מצביע, תספרו או לא תספרו.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד ההסתייגות של הליכוד? אחד. מי נגד?
עידו בן יצחק
הסתייגות לחלופין של 2.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
זה לא רק הליכוד.
היו"ר רם בן ברק
הליכוד, יהדות התורה, הציונות הדתית וכל שאר האופוזיציה.

הצבעה

לא אושרה.
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
אפשר הערה? חבר הכנסת קרעי, כמי שיש לו כל הזמן בעיות עם איזושהי תפיסה של פרוגרסיביות, מייצג עמדה של קורבן כל הזמן. הוא כל הזמן קורבן ונדרס. זה די מפתיע אותי - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
ואתה מייצג את העמדה של הקוזאק הנגזל.
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
אני לא הפרעתי לך. ועדת החוץ והביטחון פנתה מספר רב של פעמים לחברי כנסת מרכזיים בסיעת הליכוד ובסיעות אחרות ששירתו כבר כחברי ועדת החוץ והביטחון ובתפקידי ביטחון מרכזיים וישבו כיושבי-ראש וכן הלאה, כדי שיצטרפו לוועדת החוץ ולדיוניה, כי הסוגיות שעולות פה הן טובת עם ישראל וביטחונו. וכמה מפתיע שבטענות של קורבנוּת הם מוכנים להפקיר את ביטחון ישראל רק כדי להבהיר נקודה, רק כדי להגיד שהם קורבנות. אז אני חושב שאתה, חבר הכנסת קרעי, חייב להצטרף לכוחות הפרוגרסיביים - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
אז בוא תבטל את הדמוקרטיה ותכניס אותנו - - -
היו"ר רם בן ברק
אני עובר להסתייגות הבאה. דרך אגב, יש כאן דוגמה לחבר אופוזיציה, מהנכבדים שיש פה בבית, שבחר לבוא לוועדה הזאת.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני לא בחרתי, זאת החלטה של הסיעה שלי.
היו"ר רם בן ברק
אגב, גם אם היה מותר לספור כאן אופוזיציה אני לא בטוח שאתה מחליף של מישהו. צריך להיות חבר בוועדת החוץ והביטחון או מחליף רשמי בשביל להצביע.
שלמה קרעי (הליכוד)
בשביל להצביע על הסתייגות שלי אני לא יכול - - - ?
עידו בן יצחק
בוועדת החוץ והביטחון יש הוראות שונות.
היו"ר רם בן ברק
כן, אם אתה לא חבר רשום או מחליף רשום אתה לא יכול להצביע.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
זה נכון גם לגבי - - - ?
היו"ר רם בן ברק
אני עובר להסתייגות הבאה - - -
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
רגע, שנייה, רם, אני רוצה לדייק את הסוגיה - - -
היו"ר רם בן ברק
ההסתייגות הבאה - - -
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
רגע, אני רוצה לשאול רגע לגבי מה שאמרת על ההצבעה.
היו"ר רם בן ברק
תראי כמה אני מכבד אותך. אם זאת לא היית את לא הייתי נותן לך לשאול.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני מודה לך ואני מאוד מכבדת אותך גם. אני שואלת את היועצת המשפטית האם הכלל הזה נכון גם לגבי ישיבות פתוחות של הוועדה.
מירי פרנקל-שור
בוודאי.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
בסדר, אני מקבלת.
היו"ר רם בן ברק
ההסתייגות הבאה.
עידו בן יצחק
לחלופין א'.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני אנמק. חבריי, אני מבקשת שתקשיבו כולכם כי בסופו של דבר אתם מצביעים על ההסתייגות החשובה הזאת. אני חושבת שחברי הכנסת לא יכולים לדבר בכפל לשון. לא יכול להיות שבחדר אחד בכנסת יתקיים דיון שבו חברי כנסת יגידו איקס, ובחדר שני יתקיים דיון שבו חברי הכנסת יצביעו ההפך הגמור מהאיקס שהם אמרו. זה לא דבר ישר כלפי ציבור הבוחרים שלנו.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
זה לא הוגן מה שאת עושה.
מיכל רוזין (מרצ)
הוא אמר שהוא יבדוק את זה שוב ושוב.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
כל חברי הכנסת, ללא הבדל סיעות ומפלגות ועמדות אידיאולוגיות, כולם הביעו זעזוע עמוק מהסרסור בסוהרות, כל כך עמוק שפה בחדר הצלחנו להגיע להסכמות בעניין הזה, אחרי שכל אחד הלך לקראת השני ואנחנו ויתרנו על דברים שהיו מאוד חשובים לנו, כי כולנו היינו מאוחדים בדעה שאת העניין הזה עם הסוהרות חייבים למנוע. אז לא יכול להיות מצב שאנחנו מצד אחד באמת מזועזעים – מיכל אפילו רצתה להצביע בניגוד לדעת הקואליציה בסוגיה של ועדת החקירה – אבל כשמגיע לידינו החוק, שהוא הדבר היחיד שנותן לנו שיניים למנוע את העוולה הנוראה הזאת של השלכת בנות צעירות, חיילות חובה שלא יכולות לקום ולהתפטר, לתוך סיטואציה שלוע הארי זה תיאור עדין בשבילה, פתאום אנחנו לא רואים, לא שומעים, לא יודעים - - -
היו"ר רם בן ברק
תודה רבה. מי בעד ההסתייגות? אחד.
עידו בן יצחק
הסתייגות לחלופין א'.
היו"ר רם בן ברק
מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר רם בן ברק
הלאה, אנחנו עוברים - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
אגב, אני הייתי שמח לראות את הסעיף בתקנון שמונע מאיתנו להצביע על ההסתייגויות אם אנחנו לא חברי ועדה. לדעתי - - -
היו"ר רם בן ברק
אתה יכול להגיד את זה בזמן הנימוק שלך.
שלמה קרעי (הליכוד)
זאת הנחיה שמנוגדת לכל דבר - - -
מירי פרנקל-שור
אני אתייחס לכך. החברות בוועדת החוץ והביטחון היא שונה - - -
היו"ר רם בן ברק
למה שלא תדברי בזמן שיש לו לרוויזיה?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
מה זאת אומרת? אנחנו לא יכולים לקבל את העמדה של היועצת המשפטית?
היו"ר רם בן ברק
אדוני היה יכול לברר את חובותיו וזכויותיו בדיון לפני שהוא נכנס לדיון, ולא לגזול את הזמן של הוועדה ולשאול מה מותר ומה אסור. בבקשה, גברתי, תעני לו.
שלמה קרעי (הליכוד)
טוב, תסתום את הפה גם ליועצת המשפטית.
היו"ר רם בן ברק
אני כרגע אמרתי לה "בבקשה, גברתי, תעני לו".
שלמה קרעי (הליכוד)
אבל אתה מטיף לנו מוסר על זה ששאלנו שאלה.
מירי פרנקל-שור
החברוּת בוועדת החוץ והביטחון היא שונה. בוועדת החוץ והביטחון יש מספר חברים קבוע, ולהם ממלאי מקום קבועים בהתאם להחלטת סיעה, ורק מי שממונה כחבר קבוע או כממלא מקום הוא בעל זכות הצבעה. נכון שבוועדות אחרות, כאשר נעדר חבר כנסת מסיעה מסוימת, יכול למלא את מקומו כל חבר כנסת מאותה הסיעה. אבל זה לא הדין שקיים בוועדת החוץ והביטחון.
שלמה קרעי (הליכוד)
איפה זה כתוב?
מירי פרנקל-שור
ההוראות האלה מוסדרות בתקנון, אנחנו תכף נראה לך אותן.
היו"ר רם בן ברק
ההסתייגות הבאה.
שלמה קרעי (הליכוד)
זה לא לחלופין ב', זאת תהיה הסתייגות מס' 4.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני אנמק. החוק הזה מלכתחילה הוא חוק הזוי ולא הוגן. הרי מה קורה? משרד האוצר ונציבות שירות המדינה לא נותנים מספיק תקציבים ותקנים לגופים חשובים מאוד, כמו השב"ס ומשטרת ישראל. כולנו חפצים בהצלחתם של שני הגופים החשובים האלה, אלה גופים מאוד חשובים. אבל אם הם חשובים אז נא לתקנן אותם ונא לתקצב אותם, ולא לקחת כוח אדם זול בדמות חיילי חובה של צה"ל, שלא רק שהוא זול, הוא גם כבול, הוא לא יכול לקום יום אחד וללכת למקום אחר. ולא סתם שזה כוח אדם זול וכבול, אלה נערים ונערות צעירים בראשית דרכם בחיים, ואנחנו לוקחים אותם כאילו שהם איזה סחורה עוברת לסחור ומעבירים אותם למקומות שבמדינה נורמלית ומתוקנת לא היו שמים אותם. סליחה, היה צריך לתקנן ולתקצב את זה. זה לא אנושי, זה לא מוסרי, זה לא אחראי כלפי מיטב הנוער שלנו להשתמש בהם כמו איזה חפץ שעובר מפה לשם ומשם לפה ולהכניס אותם לתוך סיטואציות מאוד מסובכות.

השב"ס והמשטרה הם שני גופים מאוד מאתגרים, מאוד קשים לשירות, אז איך אפשר לקחת בני נוער צעירים ולהכניס אותם לתוך מצבים כאלה, קל וחומר אם זה מכיל בתוכו את האופציה של להכניס נערות צעירות לתוך מתקני כליאה של עצירים – שלכולנו הייתה כאן הסכמה שזה דבר לא הגיוני – או להשתמש בהן כ - - -
היו"ר רם בן ברק
תודה רבה, גברתי. מי בעד ההסתייגות?
עידו בן יצחק
הסתייגות לחלופין ב'.
היו"ר רם בן ברק
מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר רם בן ברק
ההסתייגות נפלה. ההסתייגות הבאה.
עידו בן יצחק
לחלופין ג'.
שלמה קרעי (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, אנחנו עוד נחזור לסוגיה של החיילות בחוק של החיילות, אבל כאן אנחנו מדברים על החוק של הצבת שוטרים... אני אקרא את ההסתייגות. "מטרת חוק זה להעביר חיילי צה"ל מתפקוד משמעותי בצבא לתפקוד פוליטי לצורכי הממשלה במשטרה".

שר המשטרה עמר בר לב יוצא ואומר מעל כל במה שכל מה שיש לו לעשות זה לא לטפל בפשיעה בערים המעורבות, בנגב, בגליל, בטרור שיש ביהודה ושומרון, ובפיגועים הרצחניים שיש מדי יום ביומו. ההודעה היחידה שהוא מוציא אחרי הפגישה שלו עם תת-מזכירת ארצות הברית היא שצריך לטפל באלימות המתנחלים ולחזק את הרשות הפלסטינית. מהו האיש הזה? שר הבט"פ או שר הרש"פ? הוא הפך את עצמו להיות כזה שדואג לאינטרסים של הרשות הפלסטינית.

ואנחנו כאן, כשאנחנו מעבירים את החוק הזה, אנחנו מאפשרים לו למעשה להקצות חיילים בשירות חובה לתפקידי מטה, כדי שישחררו שוטרים לימ"ר ש"י, שימשיכו את רוח המפקד הזאת, שהיא לחפש את הדרכים כדי להתעמר באותם מתיישבים שמדינת ישראל שלחה להתיישב שם. יש כאלה בשמאל שכבר שכחו את זה. שכחו שמדינת ישראל שלחה את המתיישבים והם חומת המגן שלנו. אנחנו בחוק הזה בעצם מאפשרים לבר לב לממש את האג'נדה הפוליטית שלו, והדבר הזה הוא לא בסדר ולא מקובל.

אגב, אנחנו הסכמנו לוותר על ההסתייגויות שלנו בחוק הזה רק כדי שלא נפקיר את החיילות שלנו לאסירים הביטחוניים, למרות שגם כאן יש לנו הרבה מה לומר. אבל אפילו זה לא עלה בידינו, בגלל חוסר ההסכמה של הנציבה.

אגב, חברת הכנסת רוזין, בגלל הטרלול הזה שאי אפשר להגיד שרק חיילות לא ייכנסו - - -
היו"ר רם בן ברק
תודה רבה. מי בעד ההסתייגות? אחד. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר רם בן ברק
ההסתייגות נפלה.
שלמה קרעי (הליכוד)
רוויזיה.
היו"ר רם בן ברק
ההסתייגות הבאה.
עידו בן יצחק
הסתייגות מס' 3.
היו"ר רם בן ברק
בבקשה, השעון עובד, שתדעו.
שלמה קרעי (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, קודם כול הבנתי שזימנו את הדיון בוועדת הכנסת לשעה 10:30, אז אני מבקש לעצור את הדיון בזמן הזה, כדי שנוכל להיות שם ולהציג את טענותינו כנגד המיזוג.
היו"ר רם בן ברק
אם תגמור עד אז את ההסתייגויות.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, האמירה הזאת לא מקובלת.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לא, מה פתאום, על זה אנחנו מתעקשים - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
יש ב-10:30 דיון שנקבע בוועדת הכנסת כדי - - -
איתן גינזבורג (כחול לבן)
תשלח את נציגיך לוועדת הכנסת.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, אני רוצה להיות שם.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
זה יפה שאתה רוצה להיות, אבל כל הזמן יש ועדות שמתכנסות במקביל.
שלמה קרעי (הליכוד)
אבל זה על אותו חוק. גברתי היועצת המשפטית, אני רוצה לשמוע את חוות דעתך בעניין הזה.
מירי פרנקל-שור
חבר הכנסת קרעי, אין צורך להפסיק את הדיון, בהחלט אפשר לשלוח נציג מטעמך.
שלמה קרעי (הליכוד)
בסדר, אנחנו לומדים. תאמינו לי, אנחנו לומדים הכול.
מיכל רוזין (מרצ)
בוא, מה שאתם עשיתם לנו... יש לי רשימה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, אנחנו חושבים שהארכת הוראת השעה הזו בלי להידרש למהות שלה, בלי להידרש לתגובות השרשרת שייגרמו מאותן הקצאות של חיילים למשטרה, זה דבר לא אחראי מצידנו. אנחנו לא יכולים לתת לבר לב לעשות עם החיילים מה שהוא רוצה בזמן שהוא מקצה שוטרים למימוש האג'נדות הפוליטיות שלו. ולכן בעיניי הוראת השעה צריכה לפוג ב-1 בינואר 2022. על זה ההסתייגות שלנו. לא להאריך אותה לא בשלוש שנים וגם לא בשנה. בפרט כשמתנהלת עבודת מטה שצריכה עוד חודש להציג את המסקנות שלה. ולכן אנחנו בעצם משחררים את הכול ונותנים להם לעשות מה שהם רוצים - - -
היו"ר רם בן ברק
תודה רבה. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר רם בן ברק
תודה רבה. ההסתייגות הבאה.
עידו בן יצחק
הסתייגות לחלופין ל-3.
שלמה קרעי (הליכוד)
רוויזיה.
קריאות
- - -
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
השעון פה זה כמו בכדורסל או כמו בכדורגל?
היו"ר רם בן ברק
כמו בכדורגל, אני לא עוצר את השעון, תהיו אסרטיביים, אל תיתנו לאף אחד להפריע לכם. נשארו לך עוד 50 שניות.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
ההסתייגות הזאת היא הסתייגות שכל החברים אמורים להצביע בעדה, מהסיבה הפשוטה שהוועדה החליטה, בתמימות דעים, שצריכים להאריך את הוראת השעה בזמן הרבה יותר קצר. הנימוקים לכך ניתנו אתמול בהרחבה, כולל מפיך, אדוני היושב-ראש. ולכן ההסתייגות שנוגעת לקיצור הזמן של הוראת השעה היא הסתייגות שעל הוועדה לקבל אותה, משום שהוועדה הייתה תמימת דעים בכך שלא ייתכן להאריך בשלוש שנים, כי אנחנו בעצם רוצים לשפר את המצב בתוך שלוש השנים האלה.
היו"ר רם בן ברק
ולכן הארכנו רק בשנה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לכן אני מציעה שהוועדה תצביע בעד כל ההסתייגויות שקשורות לקיצור הזמן, אחרת היא עושה שקר בנפשה.
מאיר פרוש (יהדות ה תורה)
אני רוצה להצביע נגד ההסתייגות הזו מכיוון שמי שרשם את זה לא ציין תאריך עברי.
היו"ר רם בן ברק
הזמן עבר. מי בעד ההסתייגות? אף אחד. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר רם בן ברק
ההסתייגות נפלה. ההסתייגות הבאה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
רוויזיה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, ההסתייגות הזאת עכשיו משפרת את ההצעה שלנו להארכת הוראת השעה: במקום 31 בדצמבר, 1 ביוני. זה בעצם הארכת הוראת השעה בחצי שנה בלבד. מיכל, אני חושב שאת צריכה להסכים להסתייגות הזו, כי זה מאריך את הוראת השעה בחצי שנה בלבד. לפי מה שדיברנו אתמול בדיון החסוי, אם יורשה לי לומר, הסיכום שלך היה שבעוד חצי שנה למעשה כבר יוצג היישום של המסקנות שיידונו כאן בוועדה בעוד שלושה חודשים.
היו"ר רם בן ברק
נכון.
שלמה קרעי (הליכוד)
זאת אומרת שחצי שנה זה זמן די והותר בשביל הוראת השעה הזו. זה זמן מספיק כדי שנשב כאן בדיון מעמיק ונחשוב ונמצה את תכלית החקיקה הזאת.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אם אתם אנשים ישרים אז על ההסתייגות הזאת תצביעו בעד.
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
אם הבנתי נכון את ההסתייגות, אתה רוצה להוריד משנה לחצי שנה.
שלמה קרעי (הליכוד)
כן.
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
יפה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
הינה, יוסי איתנו, מיכל איתנו, איתן איתנו, אז בואו נצביע בעד.
היו"ר רם בן ברק
זהו, סיימתם?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני מסבירה. בעניין הזה כולכם איתנו. הייתה פה תמימות דעים, חוץ מאיתן ורות - - -
היו"ר רם בן ברק
לא הייתה כאן תמימות דעים, כי אני רציתי שנתיים, היו כאלה שרצו חצי שנה, חבר הכנסת פרוש רצה חמש שנים, ובסופו של דבר התפשרנו על שנה. זה מה שהיה כאן אתמול. אבל בסדר, ההסתייגות במקומה. מי בעד ההסתייגות?
עידו בן יצחק
הסתייגות לחלופין א'.
היו"ר רם בן ברק
מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר רם בן ברק
תודה רבה, חברים.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני לא מבינה למה אתם נגד.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
את מבינה, את מבינה.
היו"ר רם בן ברק
ההסתייגות הבאה.
עידו בן יצחק
לחלופין ב'.
עירן נהון
כבוד היושב-ראש, אני רוצה להגיד שאנחנו שומעים הרגע בפעם הראשונה שמדובר כאן על שנה. יש לנו הסתייגויות בעניין וגם נימוקים. אנחנו נרצה להתייחס לזה.
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
אתם לא יכולים להסתייג, זה לא המקום שלכם.
עירן נהון
נבקש בסוף הדיון להתייחס.
מיכל רוזין (מרצ)
כבר היה דיון אתמול.
שלמה קרעי (הליכוד)
שר המשטרה יכול להסתייג.
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
אבל שר המשטרה לא פה.
היו"ר רם בן ברק
אני דיברתי עם השר לביטחון פנים אתמול בערב והסברתי לו את מה שהיה כאן. בסופו של דבר הכנסת סוברנית להחליט מה שהיא רוצה והיא לא תלויה בשום ארגון. שלמה, בבקשה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, אני עוד פעם רוצה להדגיש את האבסורד בזה שאנחנו כאן מעבירים ומאשרים הארכת הוראת שעה בלי שאנחנו נותנים את הדעת מה ההשלכות הפוליטיות שלה. אתמול לאורך הדיון אמרת, בצדק, שאנחנו לא אמורים להכניס פוליטיקה לתוך המשטרה. אבל לא אנחנו אלו שמכניסים את הפוליטיקה למשטרה; מי שמשתמש במשטרה ככלי לניגוח פוליטי או ככלי למימוש האג'נדות הפוליטיות שלו זה שר המשטרה, השר לביטחון פנים, שאומר שהוא רוצה לעבות את המערך לטיפול באלימות המתנחלים. זה כנראה מה שהוא הבטיח לאותה תת-מזכירה של ארצות הברית. שהוא יוכל לסמן וי לאחר שהצעת החוק הזאת תעבור ולהגיד - - -
היו"ר רם בן ברק
תודה רבה, תמשיך בהסתייגות הבאה.
שלמה קרעי (הליכוד)
רגע, הוא דיבר דקה שלמה. זה על חשבוני?
היו"ר רם בן ברק
הוא לא דיבר דקה שלמה, הוא רק העיר הערה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אדוני, אני אתחיל לשים סטופר בעצמי.
היו"ר רם בן ברק
נגמר. מי בעד ההסתייגות?
שלמה קרעי (הליכוד)
זה לא בסדר.
היו"ר רם בן ברק
אתה תמשיך עוד רגע. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר רם בן ברק
תודה רבה, ההסתייגות נפלה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אדוני, אם אתה עושה כמו בכדורגל אז לפחות תמנע מח"כים אחרים להפריע לנו.
היו"ר רם בן ברק
ההסתייגות הבאה.
עידו בן יצחק
הסתייגות מס' 4.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני אנמק. כפי שאמרתי, כל הסיטואציה הזו שבה אנחנו משתמשים בחיילי חובה ככוח אדם זול, נוח, כבול - - -
היו"ר רם בן ברק
גברתי, להיות בצבא זה מחייב. נכון שיש מגזרים שעושים שירות לאומי ולא צבא - - -
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
זה על חשבון הזמן שלי?
היו"ר רם בן ברק
לא, זה לא על חשבון הזמן שלך. נכון שיש מגזרים שעושים שירות לאומי ולא צבא, והם באמת יכולים אחרי חודשיים-שלושה להגיד שלא נראה להם ולעזוב. אבל מה לעשות שרוב הציבור, עדיין, מקבל צו בגיל 16, מתגייס בגיל 18, ועושה שירות, בין אם זה מוצא חן בעיניו ובין אם לא. זה שירות קשה ומשמעותי, ואני מקווה שהאחוזים האלה ילכו ויגדלו ולא ילכו ויקטנו, ואני מקווה שהחוק החדש יחייב את כולם להיות שנתיים בלי יכולת להגיד כן נראה לי/לא נראה לי. הצבא זה לא קייטנה, לצבא יש צרכים והוא שם את האנשים איפה שהוא צריך. אני מאפס את השעון, בבקשה תעני לי.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אדוני היושב-ראש, אני לא יודעת למה בדיוק כיוונת בדבריך, אבל אני רק רוצה לומר שגם בעלי וכל ילדיי עשו שירות צבאי ומילואים וכל מה שצריך - - -
היו"ר רם בן ברק
הציונות הדתית היא מרכיב מאוד חשוב בהיבט הזה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
בעלי שירת במילואים גם אחרי שהוא היה יכול להפסיק לשרת במילואים בגין מצבו המשפחתי, אז אני מבקשת לא להטיף לי מוסר בעניין הזה. ואני עדיין אומרת שחיילי חובה מתגייסים, כפי שאמרת, אדוני היושב-ראש, כדי לשמור על ביטחון המדינה ולא כדי לשמש פקקים ותזרים של כוח אדם זול וכבול לכל מיני תפקידים שאינם תפקידים צה"ליים.
היו"ר רם בן ברק
אבל לא מדובר על פקידים, מדובר על תפקיד משמעותי בשירות בתי הסוהר.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
וכבר מזמן נפרץ הקו של תפקיד ביטחוני, ושמענו את זה אתמול כאן גם מהנציבה וגם מהגברת שדיברה בשם המשטרה. אני חושבת שאנחנו חייבים לשים סייגים לדבר הזה. אתה בעצמך, אדוני היושב-ראש, אמרת שאתה מקווה שיבוא חוק אחר שיחלק בין הדברים, כך שמי שמתגייס לצה"ל ילך לצה"ל, מי שהולך לשירות לאומי או אזרחי ילך לשירות לאומי או אזרחי - - -
היו"ר רם בן ברק
שירות חובה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
והמצב הנוכחי, שבמקום ששר האוצר יקצה תקציב וראש הממשלה באמצעות נציבות המדינה יקצה תקנים למקומות שחסר בהם, לוקחים חיילים צעירים בני 18 וחיילות צעירות בנות 18 לכל מיני תפקידים שאינם מתפקידם, הוא מצב לא מתוקן. זה מצב שלא במקרה תוקן מלכתחילה כהוראת שעה. הרי אם זה היה המצב המתוקן לא הייתה לנו כאן הוראת שעה. אנחנו צריכים להתחשב בחיילים האלה ולנסות לצמצם את הכמות שלהם ככל הניתן. ולכן אנחנו מציעים כאן לצמצם את מספר ה - - -
היו"ר רם בן ברק
תודה רבה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר רם בן ברק
תודה.
שלמה קרעי (הליכוד)
רוויזיה.
היו"ר רם בן ברק
הלאה.
עידו בן יצחק
הסתייגות מס' 5.
שלמה קרעי (הליכוד)
"בסעיף 1, בסופו יבוא 'ובלבד שלא תתאפשר הצבתם במחוז ש"י או הצבתם במקום שוטרים אחרים אשר יועברו למחוז ש"י'".

אדוני היושב-ראש, אתה אומר שהחיילים הולכים להיות מוקצים לתפקידים ביטחוניים, תפקידים משמעותיים, אבל אנחנו שומעים אחרת. אני הייתי רוצה לשמוע באופן מפורש מנציגת המשטרה או מנציג הצבא האם חיילים שמוקצים למשטרה לא הולכים לשרת כפקידים במשטרה; לשרת בתפקידי מטה, כדי לשחרר שוטרים לפעילות ביטחונית אמיתית, שאותה החיילים צריכים לעשות ולא השוטרים. עד כמה שאנחנו הבנו – לא קיבלנו את הנתונים האלה – חיילים שמוקצים למשטרה, הרבה מהם הולכים לתפקידי מטה כדי לשחרר שוטרים לשטח. זו בוודאי ובוודאי לא תכלית החוק, גם לפי המסמך שהיועצת המשפטית של הוועדה שלחה אלינו וגם לפי כל הוועדות שכונסו בעשור האחרון וגם לפני כן. המטרה של הוראת השעה הייתה לאפשר לחיילים לשרת בשירות ביטחוני משמעותי גם בגופים אחרים שהם מסביב לצבא ההגנה לישראל, אבל לא בתפקידי מטה ותפקידים פקידותיים כדי לשחרר שוטרים לשטח. בוודאי ובוודאי כשפה השר לביטחון פנים אומר שהוא עושה את זה כדי לשחרר שוטרים לפעילות ביטחונית, לטיפול באלימות מתנחלים במחוז ש"י. ולכן בעיניי זה חוסר אחריות לאשר הארכת הוראת שעה בצורה כזאת.
היו"ר רם בן ברק
תודה רבה. עשית את זה אפילו בפחות מהזמן, אני מעריך אותך. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
עידו בן יצחק
הסתייגות מס' 5.

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר רם בן ברק
תודה רבה. ההסתייגות הבאה.
עידו בן יצחק
הסתייגות מס' 6.
שלמה קרעי (הליכוד)
כל פעם אני מתקדם בהצעות כדי להשיג משהו, לראות אולי נצליח להבקיע פה. קשה מאוד להבקיע, אבל אני מנסה. אתה, אדוני היושב-ראש, אמרת שלא יכול להיות שהשר לביטחון פנים משחרר שוטרים כדי לטפל באלימות מתנחלים. שלא זאת המטרה שלו. ואם זה באמת נכון אז בוא נדאג לכך שלפחות חצי יטפלו בעברות ביטחוניות אמיתיות. "ובלבד שלפחות מחציתם יסופחו למינהל האזרחי", שאנחנו יודעים שזה גוף בלי תקנים ובלי כוח ובלי מוטיבציה לעשות שום דבר במאבק של מדינת ישראל כנגד המלחמה של הרשות הפלסטינית להשתלט על שטחי יהודה ושומרון, "ויעסקו אך ורק באכיפת עברות בנייה של תושבים פלסטינים ברשות הפלסטינית".

הרי מה שקורה שם זה דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת. אף מדינה ריבונית לא הייתה מאפשרת לדבר כזה לקרות בשטחה. כאן, בוועדה הזאת, בכנסת הקודמת, הקמנו ועדת משנה לטיפול בעניין עברות הבנייה של הפלסטינים ובהשתלטות העוינת שלהם והניסיון שלהם לבודד יישובים יהודיים וישראליים במקום. ולכן, אם אתה צודק, אם כנים דבריך, אז תסכים עם ההסתייגות הזאת.
היו"ר רם בן ברק
הבנתי. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר רם בן ברק
ההסתייגות נפלה.
שלמה קרעי (הליכוד)
רוויזיה.
היו"ר רם בן ברק
הלאה.
עידו בן יצחק
לחלופין ל-6.
שלמה קרעי (הליכוד)
"בסעיף 1, בסופו יבוא 'ובלבד שכל החיילים החל ב-1 בינואר 2022 יוצבו במוקד 100 בלבד'". כמובן שזה לא מה שאנחנו באמת רוצים, אלא זאת הסתייגות שרוצה להראות את האבסורד שבחוק הזה. להראות את המטרות האמיתיות של הארכת הוראת השעה על ידי השר בר לב. הרי זה מה שהשר עושה בפועל. הרי מבחינתו אין שום בעיה לומר שהוא רוצה לשים חיילים שישרתו פקידים במשטרה כדי להעביר שוטרים לתפקידים ביטחוניים. זה פועל יוצא של הארכת הוראת השעה, זה מה שימשיך לקרות בפועל. במקום שחיילים ישרתו בתפקידים ביטחוניים כדי להגן על ביטחונה של המדינה, יהפכו אותם להיות פקידים בתפקידי מטה במשטרה. ולכן ההסתייגות הזאת בעצם מציגה את מה שהצעת החוק תגרום בפועל וגורמת. ואני חוזר ואומר, אנחנו לא יכולים לאפשר לשר לביטחון פנים להשתמש בהוראת השעה הזו ולהשתמש בכנסת ולהשתמש בוועדה הזו ככלי למימוש האג'נדה הפוליטית שלו. זה מה שהשר עושה, ואנחנו פה פשוט כחותמת גומי של שר המשטרה, מאפשרים לו לממש אג'נדה פוליטית, מאפשרים לו להשתמש בחיילים שלנו כדי לבצע את האג'נדה השמאלנית שלו, את הסלידה שלו מהמתיישבים ביהודה ושומרון, שהוא כל הזמן יוצא ומהדהד את אלימות המתנחלים, בשקר גס. אנחנו מאפשרים לו לממש את האג'נדה הזאת דרך הצעת החוק.
היו"ר רם בן ברק
תודה רבה. אתה כמובן לא צודק בדבריך לגבי השר עמר בר לב. אני חושב שאתה בעצמך גוזר על המתיישבים גזרה שווה, ואני חושב שאתה עושה טעות. רוב מוחלט של תושבי יהודה ושומרון הם אזרחים שומרי חוק, וגם האזרחים שאני דיברתי איתם רוצים משטרה חזקה, כי יש עברות פליליות ביישובים ובערים ביהודה ושומרון והם צריכים משטרה - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
99% מהעברות זה עברות של פלסטינים כלפיהם.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
זה לא הפריע לליכוד כשעוזי לנדאו היה שם וצחי הנגבי היה שם וגלעד ארדן היה שם ויריב לוין היה שם ואמיר אוחנה היה השם ואבי דיכטר היה שם. אז זה לא הפריע; עכשיו זה מפריע.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, אבל כשהשר בר לב אומר שהאג'נדה שלו היא לפנות שוטרים לטיפול באלימות המתנחלים, זה שונה לגמרי.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר רם בן ברק
ההסתייגות הבאה.
עידו בן יצחק
לחלופין א'.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אדוני היושב-ראש, אני חוזרת על בקשתי: אם אתה עושה כמו בכדורגל אז בבקשה לא להכניס אחרים לתוך הזמן שלנו.
היו"ר רם בן ברק
מרגע שמקריאים את ההסתייגות, כולל מה שאני אומר עכשיו, הזמן רץ. את צריכה להשתלט על הדיון אם את רוצה לדבר. אבל היתרון שלך הוא שיש הרבה הסתייגויות ויהיה לך זמן להגיד את כל מה שאת רוצה. יש לך עוד 50 שניות, בבקשה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לא נכון.
היו"ר רם בן ברק
תתפלאי.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אז ב-50 השניות האלה אני רוצה לשאול למה עמר בר לב ובני גנץ רוצים לחזק את ימ"ר ש"י במקום לפעול נגד הפלסטינים ברשות הפלסטינית, שמשתלטים על השטח ביהודה ושומרון ואוכלים את השטח - - -
היו"ר רם בן ברק
אני אחדש לך, גברתי: מי שמתעסק עם הפלסטינים זה הצבא ומי שמתעסק עם האזרחים זה המשטרה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אל תבלבל אותה עם העובדות.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
- - - והם מיישמים נסיגה ועוד נסיגה ועוד נסיגה, ואתה יודע מה, אני לא שואלת אף שאלה על עמר בר לב ואף שאלה על בני גנץ, אני שואלת למה נפתלי בנט נותן להם לעשות את זה. הרי הם בסך הכול משרתים את המצביעים שלהם.
היו"ר רם בן ברק
שאלתי את עצמי מתי נגיע לנפתלי בנט. תודה רבה. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר רם בן ברק
ההסתייגות נפלה. אורית, בבקשה.
עידו בן יצחק
לחלופין ב'.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אבל רם, זה לא הוגן, אני לא יודעת לצעוק.
היו"ר רם בן ברק
בבקשה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
מכיוון שקודם לא הספקתי לנמק את ההסתייגות הקודמת אני רוצה להגיד שאני קיבלתי פניות רבות מתושבים בלוד, מתושבים ברמלה, מתושבים בעכו, שאמרו לי, אם כבר מזרימים עוד כוח אדם למשטרה, איך יכול להיות שהוא לא בא אלינו. הם רוצים אותו אצלם. הילדים שלהם מפחדים ללכת לבית הספר, זורקים עליהם בקבוקי תבערה כשהם בגן, הילדים שלהם מפחדים ללכת למגרש המשחקים כי הם מותקפים שם על רקע לאומני, הילדים שלהם מפחדים ללכת ברחוב כי מפילים להם את המשקפיים בגלל שהם יהודים. הם רוצים את כוח האדם המשטרתי הנוסף אצלם בערים המעורבות. והעובדה שהממשלה הזו שמה פוקוס וכוח אדם נוסף ותקנים, ושמה את יואב סגלוביץ', שהוא באמת מצוין בתחום הזה, לנהל שולחן עגול על מניעת פשיעה במגזר הערבי, שזה נהדר ומצוין, אבל לא שמה את הפוקוס המקביל גם על מניעת פשיעה לאומנית כנגד יהודים בערים המעורבות – היא כתם נורא ואיום. ולכן אנחנו רוצים להכניס הסתייגות שאומרת שכוח אדם משטרתי עודף יעזור קצת לטיפול בפשיעה הלאומנית האנטישמית בערים המעורבות, כולל אגב בירושלים, שמה שקורה שם, לחרדים בעיקר, בדרך לכותל זה שלא רק שמתעללים בהם פיזית, גם משפילים אותם ואת כל היהדות יחד איתם. זה דבר נורא, ולשם צריך לתת כוח אדם משטרתי נוסף, ולא לימ"ר ש"י.
היו"ר רם בן ברק
תודה רבה. גם את למדת להיכנס לפרק הזמן, אני מאוד מעריך את זה. מי בעד ההסתייגות?
עידו בן יצחק
הסתייגות לחלופין ב'.
היו"ר רם בן ברק
מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר רם בן ברק
ההסתייגות נפלה. אני רק אגיד ואציין שוב שמי שמטפל באלימות פלסטינית ביהודה ושומרון זה צבא ההגנה לישראל. המשטרה מטפלת בעברות פליליות של אזרחים ישראלים שגרים שם. כך שאין קשר בין הדברים.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני לא אמרתי את זה, אני דיברתי על לוד, רמלה ועכו וירושלים.
היו"ר רם בן ברק
ההסתייגות הבאה.
עידו בן יצחק
לחלופין ג'.
שלמה קרעי (הליכוד)
אדוני יושב הראש, ההסתייגות אומרת ככה: "ובלבד שכלל החיילים יוצבו לצורך אכיפת הבנייה הבלתי חוקית בנגב". אין לי באמת ציפיות שההסתייגות הזאת תתקבל, כי הממשלה הזאת עושה בדיוק את ההפך. במקום להיאבק בבנייה הבלתי חוקית בנגב... כתוב "אלמלא מוראה, איש את רעהו חיים בלעו". אלמלא מוראה של מלכות. המלכות הזו, הממשלה הזו, אין לה לא מורא, לא משילות ולא ריבונות. היא בעצם תומכת באותם אלה שבונים בנייה בלתי חוקית בנגב ובגליל ומעבירה להם את חוק החשמל. אומנם כרגע לשקד יש כאבי בטן וזה נעצר, אבל מה שיקרה בסוף, זה ברור לי, זה שגם שקד וגם בנט וגם אלקין וסער, כולם יתקפלו לגחמות של ווליד טאהא ושל מנסור עבאס ויאפשרו להם להמשיך ולכבוש את מדינת ישראל מבפנים. כמו שאמר מנסור עבאס בזמנו: עכשיו אין לנו מספיק כוח לבצע ג'יהאד צבאי, לכן אנחנו בג'יהאד אזרחי.
היו"ר רם בן ברק
אולי תצטט גם את מה שהוא אמר אתמול?
שלמה קרעי (הליכוד)
שהמדינה נולדה יהודית וככה היא גם תישאר. השאלה מה יישאר ממנה, אדוני היושב-ראש, את זה הוא לא אמר.
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
אולי תצטט גם את מה שאמר דוד אלחייני, יושב-ראש המתיישבים.
שלמה קרעי (הליכוד)
דוד אלחייני הוא לא יושב-ראש המתיישבים והוא לא כלום, צריך להעיף אותו מראשות מועצת יש"ע כמה שיותר מהר.
היו"ר רם בן ברק
תודה רבה.
שלמה קרעי (הליכוד)
רגע, לא סיימתי. אדוני היושב-ראש, מה שקורה זה שמנסור עבאס, הוא והחבורה שלו, משתלטים על האדמות בנגב ובגליל בג'יהאד אזרחי, והממשלה הזאת מאפשרת את זה.
היו"ר רם בן ברק
תודה רבה. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר רם בן ברק
ההסתייגות נפלה. ההסתייגות הבאה.
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
אדוני חבר הכנסת קרעי, למרות שיש להם את כל הבמה צריך לזכור שהמתיישבים העירו במשך זמן רב, וגם שבתו רעב, נגד המדיניות שלכם.
שלמה קרעי (הליכוד)
מעניין שמול הממשלה הזאת הם לא שובתים רעב.
היו"ר רם בן ברק
שיין, אני מבקש שקט.
עידו בן יצחק
הסתייגות לחלופין ד'.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
סליחה, אני לא הבנתי איך דוד אלחייני עלה פה לשולחן, אבל זה לא בסדר, הוא לא נמצא כאן ולא יכול להגיב, זה לא הוגן כלפיו.
שלמה קרעי (הליכוד)
הוא מוזמן להגיע ולהגיב.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אתה בכלל מכיר אותו? למה לדבר על בן אדם שלא שייך לאירוע?
היו"ר רם בן ברק
זה על הזמן שלכם, אתם מוזמנים לנמק את ההסתייגות.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
סליחה, רם, אבל העלו פה שם של אדם, איש ציבור, והתחילו - - -
היו"ר רם בן ברק
מי?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
דוד אלחייני. אני פשוט אומרת שזה לא הוגן, הוא לא נמצא כאן.
היו"ר רם בן ברק
נכון, אני מקבל את דברייך. אבל בואי לא נדבר גם על עמר בר לב, הוא גם לא נמצא פה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לא, סליחה, עמר בר לב מוביל את החוק הזה.
שלמה קרעי (הליכוד)
כל החבורה ששבתו רעב, היום כשהממשלה מפקירה את הנגב, מפקירה את יהודה ושומרון, מעבירה חוק כזה כדי לטפל באלימות מתנחלים – אף אחד לא פוצה פה. זה רק מראה עד כמה המניעים שלהם באמת אמיתיים ואידיאולוגיים.

אגב, הלחלופין ד' הזה, אדוני היועץ המשפטי, זה לא לחלופין, כי בסעיף 6 מופיע שמחצית יסופקו למינהל האזרחי, וב-לחלופין כתוב שמחצית יוצבו לשמירה.
עידו בן יצחק
אבל הוא לא יכול להיות ביחד עם ג'.
שלמה קרעי (הליכוד)
אבל ביחד עם 6 הוא כן יכול להיות. אז זה לחלופין של 6, כי זה לא עומד בסתירה לסעיף 6.
עידו בן יצחק
אבל הוא עומד בסתירה ביחס לכל האחרים. אי אפשר לקבל את שתי ההסתייגויות האלה - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
אבל אפשר לקבל את 6 ואת לחלופין ד' ביחד. זאת אומרת שלחלופין ד' צריך לצאת החוצה ולא להיות לחלופין אלא להיות 7.
היו"ר רם בן ברק
חברים, מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר רם בן ברק
תודה רבה. ההסתייגות הבאה.
עידו בן יצחק
לחלופין ה'.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
ההסתייגות הזאת אומרת שכלל החיילים צריכים להיות מוצבים בשמירה על מחסני התחמושת של צה"ל, משום שהצגת הסיטואציה כאילו שלצבא יש כוח אדם עודף והוא יכול לתרום לשב"ס ולמשטרה, בזמן שעוד מעט תבוא לפה, לוועדה הזו, הצעת חוק שמאריכה את הוראת השעה שדוחה את קיצור השירות עוד פעם – היא לא נכונה, משום שאין כוח אדם עודף בצה"ל בכלל. כל מי שנמצא ביהודה ושומרון רואה את זה בעיניים, כל מי שנמצא בגבול עזה רואה את זה. גם החיילים ששומרים אצלנו בחברון מג'נגלים בין מעט השינה שיש להם לבין השעות שהם צריכים לעמוד בשמירה. אז בואו ניתן את כוח האדם הזה לחיילים האלה. ועל אחת כמה וכמה כשמדברים על מחסני התחמושת של צה"ל, שאגב, אדוני היושב-ראש, צריך לנהל על זה דיון פה בוועדה - - -
היו"ר רם בן ברק
אז אולי נפסיק לחלק פטורים לכל כך הרבה מגזרים משירות.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אבל לכל הפחות שמי שכבר התגייס יוקצה לשמור על מחסני התחמושת, כדי שלא נמצא את התחמושת הזו אחר כך בלוד או בעכו או בנגב, משמשת לפרוטקשן וכדומה. הייתה פעם סיסמה "אל תיתנו להם רובים", והיום אנחנו כמעט פותחים את המחסנים - - -
היו"ר רם בן ברק
תודה רבה. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר רם בן ברק
תודה.
עידו בן יצחק
לחלופין ו'.
היו"ר רם בן ברק
את יכולה להמשיך, גברתי.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
בהסתייגות הבאה כתוב כך: "ובלבד שלפחות מרבע מהחיילים יוצבו בשמירה על זכותם של יהודים לעלות להר הבית".
מאיר פרוש (יהדות ה תורה)
אני נגד הדבר הזה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני רוצה קודם כול לומר - - -
מאיר פרוש (יהדות ה תורה)
אני נגד הדבר הזה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני יודעת. בתוך האופוזיציה יש מחלוקות בשאלת העלייה להר הבית. הרב פרוש, אני לדוגמה לא עולה להר הבית.
מאיר פרוש (יהדות ה תורה)
למה צריכים לנמק את זה?
שלמה קרעי (הליכוד)
גם אני לא.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אבל, הרב פרוש, השר שממונה על הקואליציה, זאב אלקין, הוא כן עולה להר הבית. ואנחנו רוצים להגן על הזכות שלו ועל הרצון שלו לעלות להר הבית. לכן כל עוד שזאב אלקין הוא יושב-ראש הקואליציה אני חושבת שמן הראוי לאפשר לו, ככה בתור איזה בקשיש - - -
מאיר פרוש (יהדות ה תורה)
בפני עיוור לא תיתן מכשול.
שלמה קרעי (הליכוד)
אורית, זה לא רק אלקין. הרב פרוש, יש מחלוקת הלכתית לגבי להיכן מותר להיכנס - - -
מאיר פרוש (יהדות ה תורה)
עזוב, נו, זה לא מכובד שאנחנו נגיש דבר כזה.
היו"ר רם בן ברק
אורית, האם את מבקשת להוריד את ההסתייגות?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לא, אני לא מורידה. בגלל אלקין. אני אגיד לך מה, אצלנו ביהדות יש את הכלל "עשה לך רב". לאלקין יש את הרב שלו, והרב שלו מתיר לו לעלות להר הבית.
היו"ר רם בן ברק
זה מה שיפה ביהדות – אתה הולך לרב אחד, הוא אומר לך "לא, אסור לך לעשות את זה", אז אתה הולך לרב אחר.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
מן הדין שהוועדה המכובדת הזו, שכל רגע ורגע שהיא מצליחה להרים אצבעות בעד ונגד הוא בזכות זאב אלקין, שמרכז ופועל וגם מסמן במליאה - - -
היו"ר רם בן ברק
תודה רבה, גברתי. מי בעד ההסתייגות? אף אחד. מי נגד? כולם. מי נמנע? אף אחד.

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר רם בן ברק
ההסתייגות הבאה.
עידו בן יצחק
לחלופין ז'.
שלמה קרעי (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, ההסתייגות אומרת ככה: "ובלבד שהצבת החיילים תתבצע אך ורק לצורך שמירה על הביטחון האישי בעיר ירושלים".

אני חושב שכולנו יכולים להסכים שהביטחון האישי התערער והמצב הביטחוני בירושלים הולך ומחמיר בתקופה האחרונה, עד כדי כך שאימא עם הילדים שלה – הסתובבה לידה נערה שכנה שלה בת 14 ופתאום קפצה עליה ודקרה אותה. הפיגועים הם דבר של יום ביומו בעיר ירושלים, והרבה פעמים הטענות שנשמעות הן שאין מספיק סד"כ, אין מספיק כוח אדם, למשל בשכונת שמעון הצדיק, שאין בה מספיק אבטחה.

אז אני לא מצליח להבין משהו. אם לצה"ל ולמג"ב, שאמונים על שמירת הביטחון שם, אין מספיק כוח אדם אז איך יש לנו יכולת לשחרר חיילים לתפקידי מטה במשטרה. הדברים האלה לא ברורים לי, בפרט שלפחות במקום אותם חיילים שהולכים לתפקידי מטה יקצו את השוטרים לשמירה על הביטחון האישי.

הדבר הזה קורה בגלל המשענת של הממשלה הזו. הממשלה הזו כולה נשענת על כרעי תרנגולת. אנחנו רואים מה קורה בשבועיים האחרונים, כשווליד טאהא החליט שהאנרכיה בנגב ובגליל לא מספקת אותו והוא רוצה להחמיר את האנרכיה ולהעביר חוק חשמל כזה שיהיה תוהו ובוהו וכאוס ברחבי המדינה, וכשזה לא מספק אותו אז הממשלה לא מתפקדת ואין הצבעות, אין חוקים, צריכים להביא יולדת לאחר שישה ימים כדי שתמלא את חסרונו של אביר קארה וכו'. זאת הממשלה שאתם יושבים בה, ואי אפשר להמשיך ככה.
היו"ר רם בן ברק
תודה רבה. כל זמן שאנחנו על כרעי תרנגולת ואתה באופוזיציה הכול בסדר. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר רם בן ברק
תודה.
עידו בן יצחק
לחלופין ח'.
היו"ר רם בן ברק
אני מזכיר לכם שהשעון עובד.
שלמה קרעי (הליכוד)
"ובלבד שכלל החיילים לפי חוק זה יוצבו במוסד או בשב"כ". אני רוצה להמשיך את מה שאמרתי קודם. יש כאן מאבק איתנים, מאבק של הרוח היהודית במה שהממשלה הזו עושה. זה נראה כמו כמה מאבקים קטנים – הכשרות, החוסן הלאומי וכו' – אבל זה לא רק זה. יש כאן מאבק על החוסן הלאומי - - -
מיכל רוזין (מרצ)
אני מתה לשמוע איך זה קשור לחוק.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני מסביר. יש כאן מאבק על החוסן הלאומי ועל הזהות היהודית של עם ישראל בארצו. וכשאתה פוגע בזהות היהודית, כשאתה מקעקע את היסודות שבגללם אנחנו בכלל בארץ ישראל, כשפתאום אפשר לפגוע בכשרות ואפשר לבולל את מדינת ישראל במאות אלפי גויים ברפורמה מסוכנת בגיור, וכאשר מרב מיכאלי רוצה לפתוח את הכול בשבת והיא אומרת ש"יסתיים המצור בסופי שבוע במדינת ישראל", אז למה באמת שהפלסטינים, הערבים תושבי מדינת ישראל, לא תהיה להם גם זכות שיבה? למה שלא יהיו להם גם זכויות לאומיות? כי אם את הזהות היהודית, שבזכותה אנחנו כאן במדינת ישראל ובזכותה יש לנו כאן את חוק הלאום - - -
מיכל רוזין (מרצ)
איך זה קשור לחוק הזה?
שלמה קרעי (הליכוד)
מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי - - -
מיכל רוזין (מרצ)
תסביר לי איך זה קשור לחוק הזה. אני צריכה הסבר.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני מייד מגיע לזה. ולכן, כשבא השר בר לב וממשיך לשרת את אותה אג'נדה של פגיעה בחוסן הלאומי - - -
היו"ר רם בן ברק
לא אמרנו שלא מדברים על אנשים שלא נמצאים בחדר?
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, אתה אמרת, אבל אתה לא יכול לצנזר אותי.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לא על מי שמגיש את החוק ובא במיוחד לפה והזדהה עם החוק. זה לא אותו דבר.
שלמה קרעי (הליכוד)
השר בר לב יכול לשבת כאן ולא לזלזל בוועדה הזאת - - -
היו"ר רם בן ברק
תודה רבה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר רם בן ברק
תודה רבה.
עידו בן יצחק
לחלופין ט'.
היו"ר רם בן ברק
אני יכול להציע לך, קרעי, אם אתם רוצים, לעשות כמה הסתייגויות ביחד. אני פתוח לזה.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, טוב לנו ככה.
מיכל רוזין (מרצ)
דרך אגב, על פי התקנון מותר לך - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, אסור.
מיכל רוזין (מרצ)
בוודאי שמותר. מותר לך להגיד להם לנמק את כל ההסתייגויות בזמן מסוים.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, לא, היועצת המשפטית אמרה שזה נוהל מיוחד - - -
מיכל רוזין (מרצ)
סלומינסקי היה עושה לי את זה קבוע בוועדת חוקה. כל הצבעה. כל הצבעה. זה מותר על פי התקנון.
היו"ר רם בן ברק
חבר הכנסת פרוש, הזמן רץ.
מיכל רוזין (מרצ)
אם מנצלים לרעה, אפשר לקבוע את זה, מירי. חד-משמעית. זה קורה בכל הוועדות. לא חייבים לנמק כל הסתייגות, זה לא נכון.
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
הבעיה הגדולה היא שאנחנו משביתים את עבודת השב"ס כדי לשמוע את קרעי - - -
היו"ר רם בן ברק
חבר'ה, אני לא מעוניין בשיח הזה. יש פה יועצת משפטית - - -
מירי פרנקל-שור
יצאה הנחיה של היועצת המשפטית - - -
היו"ר רם בן ברק
בחוץ. קחי אותה החוצה, תדברו על זה בחוץ.
מיכל רוזין (מרצ)
אני נהנית, אין לי בעיה, אני רק רוצה שהוא יסביר לי את הקשר ליהדות - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
אני אסביר לך, חברת הכנסת רוזין. כחלק מהכלים הדיקטטוריים של הקואליציה כלפי האופוזיציה - - -
מיכל רוזין (מרצ)
אני מאוד אוהבת שיצאה הנחיה כזו רק בכנסת הזאת, אחרי שהקואליציה הקודמת רמסה אותנו בכנסת ה-19 וה-20 לחלוטין.
שלמה קרעי (הליכוד)
את לא מתביישת? הנוהל הזה רומס את האופוזיציה הרבה יותר מאשר את הקואליציה.
מיכל רוזין (מרצ)
נכון. ואתם רמסתם אותנו, ועכשיו אתם עוד מעיזים להגיד שאנחנו רומסים אתכם ושיש דורסנות של הרוב.
שלמה קרעי (הליכוד)
איך אין לך בושה? את רואה את התת-ייצוג בוועדות, את רואה איך מוציאים אותנו מהמליאה והוועדות - - -
מיכל רוזין (מרצ)
מה שאתם עשיתם לנו. כולל לבטל כנסים ברדיו ולסגור לנו את החשמל ומערכת המולטימדיה. הקוזאק שנגזל.
שלמה קרעי (הליכוד)
אתם הקוזאק שנגזל.
מיכל רוזין (מרצ)
אתם הקוזאק שנגזל. אנחנו היינו באופוזיציה ואנחנו יודעים היטב מה עשיתם לנו.
שלמה קרעי (הליכוד)
מה שאיתן גינזבורג עשה לנו בכנסת הקודמת – היועצת המשפטית כבר לא מאפשרת לנו לעשות. למשל להגיש הסתייגות ולהגיש עליה נושא חדש. גם את זה היא מונעת מאיתנו.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר רם בן ברק
ההסתייגות נפלה. ההסתייגות הבאה.
עידו בן יצחק
הסתייגות 7.
מיכל רוזין (מרצ)
אתם יכולים לספר סיפורים לאלה שלא היו פה. אנחנו היינו פה.
שלמה קרעי (הליכוד)
מיכל, תפסיקי להפריע.
היו"ר רם בן ברק
קדימה, תדבר, הזמן עובר.
מאיר פרוש (יהדות ה תורה)
מבקשים ממני להציג פה תזה חדשה שאולי תיקלט והצבא יסכים לזה. מדברים פה על שירות של חודשיים בלבד. כולנו הרי יודעים שהיום הנושא הזה של צבא גדול הוא לא בהכרח הדבר הכי טוב שיש. היום אנחנו רוצים דברים קומפקטיים. הרעיון פה הוא לסגל את הצבא למצב שמשרתים חודשיים וזהו.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, לא זאת ההסתייגות. ההסתייגות היא שחייל ישרת במשטרה לא יותר מחודשיים.
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
פרוש, אם אתה רוצה להתחיל לגייס חרדים לצבא, גם אם זה רק לחודשיים, אנחנו נשמח.
מאיר פרוש (יהדות ה תורה)
לא. זאת הסתייגות שהוצעה על ידי הליכוד. הרעיון הוא שנתחיל להסתגל לשירות של חודשיים - - -
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
פרוש, אנחנו שמחים שאתה חושב שצריך לשרת את המדינה, זה כבר דבר מצוין.
היו"ר רם בן ברק
תגידו, אנשי המקצוע חייבים להיות פה בדיון?
מירי פרנקל-שור
זאת בחירה שלהם, הם לא חייבים להיות פה בדיון.
דפנה סידס-כהן
בשביל ההוגנות אני אגיד שאנחנו הזמנו אותם בתחילת הדיון, משום שאנחנו לא יודעים לתזמן את זמן ההסתייגויות.
היו"ר רם בן ברק
מבחינתי הם יכולים להיות משוחררים לעבודתם.
שלמה קרעי (הליכוד)
אבל אמר לך נציג שירות בתי הסוהר שהם מתנגדים - - -
היו"ר רם בן ברק
אם הם רוצים להיות פה הם מוזמנים, אבל אני לא מחייב אף אחד להיות פה. שמענו את עמדתם אתמול בצורה מפורטת.

מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר רם בן ברק
תודה. הלאה.
עידו בן יצחק
הסתייגות 8.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
הסתייגות 8 אומרת כך: "ובלבד שוועדת החוץ והביטחון תאשר את הצבתו של כל אחד ואחד מהחיילים ברשימה שמית שתועבר לוועדה טרם הצבתו".

דיברנו ארוכות, בשני דיונים ארוכים, על החובה שלנו - - -
מיכל רוזין (מרצ)
רוצה שאני אעזור לך לנמק?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
כן, את יכולה לעזור לי בעניין הזה. אנחנו כחברי כנסת אמורים לא רק לחוקק, אלא גם, אולי אפילו בעיקר, לפקח על הממשלה. זה לא אומר שבכל נושא צריך לפקח בצורה הדוקה, אבל בנושאים שבהם נפלו כשלים, כולל כשלים איומים, כשלים שמיכל רוזין יצאה מזועזעת עד עמקי נשמתה בעקבותיהם, למשל פרשת הסוהרות – במקומות כאלה נדרש פיקוח מאוד מאוד הדוק. אדוני היושב-ראש, לעיתים נדירות יוצא שלחברי הכנסת יש איזשהן שיניים בפיקוח הזה. בדרך כלל הפיקוח הוא רק צעקות, מיכל למשל מתמחה בזה, היא יודעת לצעוק כל כך חזק - - -
מיכל רוזין (מרצ)
עד עכשיו הייתי בעדך.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לא, אני אומרת את זה לטובתך, אני אומרת את זה כמחמאה. את יודעת לצעוק כל כך חזק, שאת מזעזעת את גורמי הממשלה שיושבים מולך, והם חושבים פעם שנייה אם הם היו בסדר או לא. אני אומרת את זה כמחמאה. אבל השיניים בדרך כלל נמצאות רק בוועדה אחת, ועדת הכספים. ופתאום גם פה, אדוני היושב-ראש, יש שיניים בוועדה. ומכיוון שהגענו למצבים איומים של סִרְסוּר בסוהרות, הוועדה הזו צריכה לממש את השיניים שלה עד הסוף, ומכאן ההסתייגות הזו, ואני בטוחה שמיכל תסכים - - -
היו"ר רם בן ברק
תודה רבה. מי בעד ההסתייגות החשובה? מי נגד ההסתייגות החשובה? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר רם בן ברק
תודה. הלאה.
עידו בן יצחק
הסתייגות 9.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אז ככה - - -
מיכל רוזין (מרצ)
מה את קוראת את ההסתייגות כאילו היא קשורה למה שתגידי... מה קרה ליצירתיות שלכם? אני הייתי יושבת שעות בוועדת חוקה וממציאה חבל על הזמן. קצת יצירתיות.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
היא גם מצחיקה אותי וגם גומרת לי את הזמן.
שלמה קרעי (הליכוד)
מיכל ואמילי, החיוכים והצחוקים לא יסתירו את הבושה בזה שאתם מעבירים חוק שמאפשר להמשיך לסרסר בחיילות חובה בשירות בתי הסוהר.
אמילי חיה מואטי (העבודה)
שלמה, תעשה סיבוב על החברים שלך, לא עלינו.
מיכל רוזין (מרצ)
אתם שנים הארכתם פה בשלוש שנים כל פעם בלי שום פיקוח. שום פיקוח לא היה פה. כל הדיבורים שלכם עכשיו - - -
אמילי חיה מואטי (העבודה)
שלמה קרעי, סיבוב תעשה - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
את לא יודעת מה קורה כאן. אנחנו הגענו אתמול להסכמה - - -
אמילי חיה מואטי (העבודה)
סיבוב תעשה על החברים שלך, לא עלינו. ותתחיל להגיע לוועדות, כי זה באמת - - -
קריאות
- - -
היו"ר רם בן ברק
חברים, תודה רבה. די, אמילי. מי בעד ההצעה?
שלמה קרעי (הליכוד)
רגע, אנחנו רוצים לנמק.
היו"ר רם בן ברק
תנמק בהסתייגות הבאה. מי בעד? מי נגד? אמילי תרימי את היד. מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר רם בן ברק
ההסתייגות הבאה.
עידו בן יצחק
הסתייגות 10.
היו"ר רם בן ברק
הסתייגות 10, הזמן עובד.
שלמה קרעי (הליכוד)
אמילי, רק שתדעי מה היה כאן.
אמילי חיה מואטי (העבודה)
שלמה קרעי - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
רגע, תקשיבי, מותר לך להקשיב. אני אתן לך אחר כך לדבר על חשבוני.
אמילי חיה מואטי (העבודה)
למה הדיון הזה משודר? זה תוקע הכול. דַבֵּר.
שלמה קרעי (הליכוד)
אתמול הגענו כאן להסכמות שאנחנו מסירים את כל ההסתייגויות, וחיילים וחיילות – מבחינתנו זה היה רק חיילות – לא ישרתו בתוך אגפים ביטחוניים לבד, כדי שלא נגיע למצב המזעזע שקרה בכלא גלבוע. הייתה כאן הסכמה על זה בקרב חברי הוועדה. אלא שנציבת שירות בתי הסוהר לא הסכימה, היא הטילה וטו, ולכן ההסכמות בוטלו.
היו"ר רם בן ברק
היא לא הטילה וטו, היא - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
וכך הסרסור בחיילות חובה יימשך כתוצאה מ - - -
איתן גינזבורג (כחול לבן)
היא לא הטילה וטו, היא הסבירה על המורכבות של הדבר הזה.
אמילי חיה מואטי (העבודה)
אין במקום הזה כאב שאתם לא תתלבשו עליו כתעמולה נגדנו. אין. אתה רוצה עוד? אתה רוצה שאני אעזור לך בזה? אין דברים כאלה. הצטרפת לדיון המיוחד שלי על הטרדות מיניות?
שלמה קרעי (הליכוד)
יכול להיות שכן. את פנית אליי?
אמילי חיה מואטי (העבודה)
בוודאי. פנינו אל כל חברי הכנסת.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, פנית אליי ושאלת אם אני רוצה להצטרף? אז לא פנית.
אמילי חיה מואטי (העבודה)
לא הצטרפת. פעם הבאה אני אפנה אליך אישית בנוסף למייל.
שלמה קרעי (הליכוד)
בוודאי. כמו שאת יודעת לפנות אליי אישית כשאת צריכה מישהו. כשאת צריכה קיזוז.

הדיון הזה הוא לגופו של עניין. הוראת השעה נועדה כדי לשבץ חיילים וחיילות... חיילים... מיכל, את שיגעת אותי עם הטרלול הפרוגרסיבי שלך. הוראת השעה נועדה להציב חיילים בשירות חובה בשירות בתי הסוהר. זאת הוראת השעה ועל זה אנחנו מדברים.
אמילי חיה מואטי (העבודה)
בין שיקול הדעת שלך, עם כל הכבוד לך, לבין שיקול הדעת של יושב-ראש הוועדה, אני בוחרת בשיקול הדעת של היושב-ראש.
שלמה קרעי (הליכוד)
אבל היושב-ראש הסכים איתנו. היה כאן דיון של שעתיים אתמול ויצאנו ממנו עם הסכמות.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אמילי, זה לא מתאים לך. את לא יודעת מה היה, היינו פה ארבע שעות - - -
היו"ר רם בן ברק
חברים, מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר רם בן ברק
תודה רבה. הלאה.
עידו בן יצחק
הסתייגות 11.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני אנסה להסביר לאמילי. אמילי, תנסי להקשיב. אנחנו בילינו פה ארבע שעות אתמול – שעתיים כאן עם המצלמות, ושעתיים בחדר הסמוך, בלי מצלמות ובלי עוזרים ובלי אף אחד, רק עם הפרוטוקול, שיודע לספר הכול. היה שיח רציני ומכבד וטעון, והיה דין ודברים, ובסופו של דבר התכנסנו לאיזושהי הסכמה. אנחנו הלכנו אחד לקראת השני, כולנו. אני הלכתי לקראת מיכל רוזין, ומיכל רוזין הלכה לקראתי. יותר מזה, איתן גינזבורג הלך לקראת יוסי שיין, ויוסי שיין הלך לקראתו ולקראת רות וסרמן לנדה. היה פה שיח, ובסופו הגענו למסקנה שרוצים לתקן שני דברים מרכזיים בחוק. אמילי, את מקשיבה?
אמילי חיה מואטי (העבודה)
כולי אוזן.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
הגענו לשני דברים מרכזיים שהיו על דעת כולם. אחד, קיצור הזמן של הוראת השעה, כי כולם הבינו שלא יכול להיות שאנחנו נפטיר כדאשתקד. והשני הוא שיש דבר אחד שאנחנו מתקנים מייד: שסוהרות חיילות – ונעתרנו לפנייה של מיכל ואחרים ואמרנו שגם חיילים – לא ישרתו באגפים שנמצאים בהם מחבלים גברים. זה הכול. הייתה על זה הסכמה, היושב-ראש דיבר על זה כדבר ראוי, מיכל דיברה על זה כדבר ראוי, ואפילו איתן ורות, שמאוד רצו לעשות בדיוק את מה ששר הביטחון רוצה, הסכימו איתנו. ועם ההסכמה הזו יצאנו מהחדר. ואז יושב-ראש הוועדה הלך לדבר עם נציבת שב"ס. היא לא הציבה אולטימטום, אני מסכימה עם זה. אבל היא כן אמרה שהיא לא יכולה. וברגע אחד ארבע שעות של שיח ירדו לטמיון והחיילות שוב הופקרו.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אוי, באמת, תעשי לי טובה, זו דמגוגיה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אמילי, זה האירוע שקרה. זה לא עניין פופוליסטי - - -
היו"ר רם בן ברק
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר רם בן ברק
ההסתייגות לא עברה.
עידו בן יצחק
הסתייגות 12.
שלמה קרעי (הליכוד)
"אחרי סעיף 1 יבוא 'שירות מוכר או שירות במשטרה יתאפשר רק לאחר מחצית הזמן משירות החובה בצה"ל'". ההסתייגות הזאת משתלבת עם תכלית החוק. תכלית הוראת השעה היא לאפשר שירות ביטחוני בתפקידים משמעותיים גם מחוץ לצה"ל, וככל שהחייל יגיע בוגר יותר ואחרי שעבר אימונים בצבא ועשה שירות משמעותי בתוך צבא ההגנה לישראל, הוא יוכל באמת לתת את הערך המוסף לתפקיד שלו מחוץ לשירות בצה"ל. אם אנחנו מדברים למשל על שירות באגפים של האסירים הביטחוניים בשירות בתי הסוהר, חייל לאחר שנה וחצי של שירות מגיע יותר בוגר נפשית ועם יותר יכולת להתמודד עם אירועים וסיטואציות שחיילת צעירה בת 18 שרק נכנסה לשם כנראה לא תוכל להתמודד איתם, למשל מה שקרה בכלא גלבוע. לכן אני חושב שזאת הסתייגות ראויה. אדוני היושב-ראש, אם תקבל את ההסתייגות הזאת אני אשכנע את אורית למשוך - - -
היו"ר רם בן ברק
איזו הסתייגות זאת?
שלמה קרעי (הליכוד)
מס' 12. אנחנו נמשוך את כל ההסתייגויות ונאפשר להצעת החוק לעבור במהרה.
היו"ר רם בן ברק
תודה רבה על ההצעה הנדיבה. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר רם בן ברק
תודה רבה. הלאה.
עידו בן יצחק
הסתייגות 13.
שלמה קרעי (הליכוד)
רוויזיה על 12.

"אחרי סעיף 1 יבוא 'בעת החלטה על כל הצבה של כל מספר חיילים בשירות בתי...", רגע, יש לנו ועדת הכנסת עכשיו, נכון?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
שמחה הולך לשם.
היו"ר רם בן ברק
תסמוך על שמחה, כמה שאתה חד, הוא חד לא פחות.
שלמה קרעי (הליכוד)
נכון, מסכים. ראית שמייד נרגעתי.
היו"ר רם בן ברק
הציונות הדתית זה חברי כנסת אחד-אחד.
מיכל רוזין (מרצ)
לא, לא, ממש לא. מי ששולף אקדחים ומאיים על מאבטחים הוא ממש לא "אחד-אחד", אני מבקשת שתחזור בך מהאמירה הזאת.
שלמה קרעי (הליכוד)
מה כואב לך שנותנים מחמאה ליהודי?
מיכל רוזין (מרצ)
מה הקשר ליהודי? אלוהים, הגזענות שלך היא בלתי נסבלת.
שלמה קרעי (הליכוד)
את יודעת מה הקשר? - - -
אמילי חיה מואטי (העבודה)
לכל הרוחות בואו נמשיך בדיון.
היו"ר רם בן ברק
הכול בסדר, הזמן לא נעצר.
שלמה קרעי (הליכוד)
אמילי, אל תדאגי, יש לנו אצל היושב-ראש שעון עצר שנותן שתי דקות לכל הסתייגות. יש לנו זמן גם לנהל דו-שיח בינינו על חשבון הזמן הזה.
אמילי חיה מואטי (העבודה)
וגם זמן להטריל אותנו על שטויות, נהדר. השטויות שאמרת עכשיו למיכל זה הטרלה.
שלמה קרעי (הליכוד)
מיכל, בגלל שיש חוסר בלימודי יהדות בחינוך הממלכתי אז את לא מכירה את התנ"ך על בוריו ובטח לא את תרי"ג מצוות - - -
אמילי חיה מואטי (העבודה)
אבל אני בוגרת ממלכתי-דתי - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
אז את בטח מכירה את הלאו של "לא תחנם". ולכן כשאני מדבר על לתת מחמאה ליהודי, יש לזה מקור גם בשורשים היהודיים שלנו.
אמילי חיה מואטי (העבודה)
יש בזה בעיקר ניכוס שלך את הסיטואציה - - -
היו"ר רם בן ברק
יפה. מי בעד ההסתייגות החשובה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר רם בן ברק
תודה רבה. ההסתייגות הבאה.
עידו בן יצחק
הסתייגות 14.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
"על אף האמור בכל דין, הצבה של חיילי צה"ל בשירות כלשהו שאינו בצה"ל וביהודה ושומרון יובא לאישור מליאת הכנסת".
היו"ר רם בן ברק
ברוב של 80 או ברוב רגיל?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
בוא נעשה מזה שתי הסתייגויות, אחת ברוב רגיל ואחת ברוב של 80...

אני רוצה להסביר. המצב ביהודה ושומרון, כמו שעינינו רואות, הוא מצב לא פשוט. כמה שצה"ל משתדל – וצה"ל באמת משתדל המון, והחיילים והמפקדים באמת עושים לילות כימים כדי לתת ביטחון – הפיגועים הם דבר יום-יומי, במיוחד עכשיו, עם היד הרפה שגם לא הורסת בתי מחבלים. אני מזכירה פה שוב שהבית של הרוצח של אלי קיי בעיר העתיקה לא נהרס עד לרגע זה. זה מעודד טרור. הרצון של שר הביטחון – ועדיין לא שמענו מראש הממשלה שהוא ישים וטו על הרצון הזה – לפנות את הישיבה בחומש זה גם רוח גבית לטרור.
מיכל רוזין (מרצ)
זה בניגוד לחוק. יש חוק במדינת ישראל, תשני אותו.
שלמה קרעי (הליכוד)
זה לא בניגוד לחוק, זה שטח C, מיכל.
מיכל רוזין (מרצ)
זה בניגוד לחוק. יש את חוק ההתנתקות, וההתנתקות כללה את חומש, את צפון השומרון.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
היושב-ראש, תגן על זכות הדיבור שלי, אני באמצע נימוק ההסתייגויות והיא מפריעה לי.
מיכל רוזין (מרצ)
זה בניגוד לחוק. את רוצה? תביאי הצעת חוק, תילחמי עליה, תעבירי אותה. אני העברתי עם האופוזיציה הרבה הצעות חוק.
שלמה קרעי (הליכוד)
היא עברה בטרומית לפני חצי שנה.
מיכל רוזין (מרצ)
בממשלה הקודמת. וכמו שאתה יודע - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
בממשלה הזו, בכנסת הזו.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
חוק ההתנתקות הוא כתם על ספר החוקים של מדינת ישראל. הצעת החוק הזאת - - -
היו"ר רם בן ברק
מי בעד ההצעה? מי נגד ההצעה? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר רם בן ברק
תודה רבה.
עידו בן יצחק
אני עובר לקובץ השני, זה שכותרתו, "חלק 2", מסומנת בצהוב. אנחנו בהסתייגות מס' 16.
היו"ר רם בן ברק
בבקשה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אורית, אני חושב שכדאי שתיתני למיכל הסבר לגבי זה שחומש עדיין נמצאת בשטחי C, ועדיין זה לא עברה על החוק - - -
מיכל רוזין (מרצ)
שטחי C זה לא מדינת ישראל על פי החוק.
שלמה קרעי (הליכוד)
מותר להיכנס לשם בצו אלוף - - -
מיכל רוזין (מרצ)
זה לא על פי החוק הישראלי ולא על פי החוק הבין-לאומי. לשטחי C מותר להיכנס, ועדיין, חומש זה מקום שאסור להיכנס אליו.
מאיר פרוש (יהדות ה תורה)
את ההסתייגויות שלי הזכרתי בתחילת הישיבה. ההצעה שלי אומרת שמאחר שאני מאוד סקפטי לגבי השאלה האם בכלל נגיע אי-פעם לרוויה בכל מה שקשור לתקציבים והאם האוצר באמת ייתן מספיק כסף למשטרה כדי למלא את התקנים, וכנ"ל גם לגבי שב"ס; ומאחר שלדעתי ייקח עוד הרבה זמן עד שזה יקרה, אני בעד להאריך את החוק הנוכחי לחמש שנים, ונקבע כבר היום שהארכה נוספת מעבר לחמש השנים תזדקק ל-80 חברי כנסת שיצביעו בעדה.

לחלופין, אם ירצו לבקש הארכה, לא יהיה דבר כזה, לא יוכלו לבקש הארכה. חמש שנים בלבד. אלה שתי ההסתייגויות. ואני רוצה לומר כדי שיהיה ברור: ש"ס ויהדות התורה שותפות גם בהסתייגויות שנימקו הליכוד והציונות הדתית.
עידו בן יצחק
כן, כן. על ההסתייגות שדיברת עליה עכשיו אנחנו הצבענו כבר בתחילת הדיון.
מאיר פרוש (יהדות ה תורה)
אז למה נתת אותה בנייר נפרד?
היו"ר רם בן ברק
כבר הצבענו עליה. תודה רבה, נעבור להסתייגות הבאה.
עידו בן יצחק
הסתייגות מס' 16. הסתייגות מס' 15 היא של פרוש, כבר הצבענו עליה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני רוצה להציג את הסתייגות 16. היה על זה דיון מאוד משמעותי בדיון החסוי שערכנו. אני קורא את ההסתייגות: "על אף שהוצב יוצא צבא לשירות במשטרת ישראל, דינו כדין חייל לכל עניין, לרבות הטיפול בתנאי השירות שלו, הגשת קבילה ופנייה ליועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר".

אתמול ראינו, גם לפי דוח של מבקר המדינה, שיש בעיה חמורה עם חיילים שמשרתים מחוץ לצבא ההגנה לישראל - - -
היו"ר רם בן ברק
ההסתייגות הזאת במקומה - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
תעצור את השעון.
היו"ר רם בן ברק
לא, אנחנו מדברים על ההסתייגות. ההסתייגות הזאת היא במקומה, אבל מאחר ששר הביטחון היה פה ואמר שהם כרגע מינו צוות והוא ייתן את המסקנות שלו בעוד חודשיים, ומאחר שאנחנו מעריכים ומקווים שבמסקנות של הצוות ההסתייגות שלך תבוא לידי ביטוי, אנחנו נתנגד להסתייגות שלך. אבל אנחנו נוודא שבעבודה שעושה שר הביטחון זה יופיע.
מיכל רוזין (מרצ)
יותר מזה. אנחנו גם מקצרים בשנה וגם קבענו מתווה פיקוח פנימי של הוועדה, בדיוק בשביל הדברים האלה.
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
ולא רק זה, גם צריך לזכור שאני הגשתי חוק בעניין שעלה לוועדת השרים. שלמה, ההסתייגות שלך במקומה, אבל אנחנו לוקחים קצת זמן עד שנסדיר את זה דרך הוועדה או דרך הקריאה הטרומית של החוק.
שלמה קרעי (הליכוד)
בואו נהיה ספורטיביים. מתי לדעתך העניין הזה ייכנס לתוקף?
היו"ר רם בן ברק
שלושה חודשים.
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
אנחנו אמרנו שאנחנו נותנים להם להסדיר את זה עד שלושה חודשים מהיום.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני לא מהמר בדרך כלל, אבל כמו שאני מכיר את גלגלי השיניים - - -
מיכל רוזין (מרצ)
אתה מוריד את ההסתייגות?
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, אני לא מוריד, כי אני חושב שזה לא יקרה בתוך שלושה חודשים.
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
קרעי, אני מבטיח לך שאנחנו מחויבים לדבר הזה לא פחות ממך.
שלמה קרעי (הליכוד)
ומה אתה תעשה אם זה לא יקרה בתוך שלושה חודשים?
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
אני לא צריך להגיד לך מה אני אעשה; אני אמרתי לך שיש לנו מחויבות לזה.
היו"ר רם בן ברק
תודה רבה. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר רם בן ברק
תודה רבה.
עידו בן יצחק
הסתייגות 17.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אדוני היושב-ראש, עידו, אני מבקשת להכניס בין 16 ל-17 עוד הסתייגות. הסתייגות שאני מוסיפה עכשיו בעל-פה. מותר לי.
עידו בן יצחק
רק אם היושב-ראש מאשר, מאחר שכבר התחלנו בהצבעות.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אין סיבה שלא. מותר לי - - -
מיכל רוזין (מרצ)
אם היא חדשה ועניינית.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
היא עניינית לגמרי. אז אני מבקשת שהסתייגות 17 תהפוך ל-18 וכן הלאה, כי אני מוסיפה עכשיו הסתייגות מס' 17 חדשה.
מיכל רוזין (מרצ)
תציגי קודם את ההסתייגות ואז הוא יחליט.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
הינה, אני מציגה אותה. אני אומר כך: "ובלבד שבמקביל להצעת החוק הנדונה, תתקבל גם הצעת החוק של חבר הכנסת יוסי שיין".
מיכל רוזין (מרצ)
לא, זאת לא הסתייגות מקובלת.
שלמה קרעי (הליכוד)
זאת הסתייגות שהיא תחולה, מיכל.
מיכל רוזין (מרצ)
שיחליט היושב-ראש. לדעתי זאת לא הסתייגות עניינית.
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
היושב-ראש רצה אתמול להכניס את הדבר הזה כסעיף בהצעה, בהנחה שאתם תקבלו את הדבר הזה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
נכון.
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
אנחנו עוד לא סגרנו את הדבר הזה. היה לנו אתמול דיון עמוק בנושא הזה, היועצת המשפטית שיושבת כאן הכניסה את זה לתוך המסגרת, ואנחנו מנסים להכניס את זה לתוך המסגרת כך שזה יהיה חלק מתוך החקיקה שנעביר כאן בכנסת. כוחות הביטחון והשב"ס ביקשו מאיתנו – ואני לא אומר את זה בשביל להתנגח - - -
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני לא בניגוח, הרי הייתי איתך בעניין הזה אתמול.
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
יש לנו פה נושא גדול, זה נושא שעלה בוועדה, היושב-ראש ניסה אתמול להגיע להסכמות, אנחנו מכבדים את האנשים שיושבים פה ולא משתתפים בדיון, ואנחנו מתנצלים בפניהם - - -
היו"ר רם בן ברק
רגע, אני לא מבין משהו. תראו, אני לא אאשר שום הסתייגות נוספת מעבר למה שנקבע לפי הזמן האחרון להסתייגויות, נקודה. איזה הסתייגות אתה הקראת?
עידו בן יצחק
אני אמרתי 17.
היו"ר רם בן ברק
יפה, אז אנחנו מצביעים על הסתייגות 17 עכשיו.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
סליחה, רם, רם - - -
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר רם בן ברק
ההסתייגות נפלה.
שלמה קרעי (הליכוד)
סליחה, רם, לא עקבת אחרי הדיון - - -
היו"ר רם בן ברק
אני עקבתי אחרי הדיון.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, אתה לא עקבת. היא הקריאה הסתייגות חדשה - - -
היו"ר רם בן ברק
אני לא מוכן לקבל את ההסתייגות הזאת ואני לא מוכן שיכניסו הסתייגויות אחרי הזמן, נקודה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני מבקשת את היועצת המשפטית - - -
היו"ר רם בן ברק
היועץ, אתה מסתכל עליי, לא עליהם. מה ההסתייגות הבאה?
עידו בן יצחק
אני חייב להתייחס לזה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני רוצה לשמוע חוות דעת משפטית, ואני אקבל אותה.
היו"ר רם בן ברק
בבקשה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
האם מותר לי להוסיף הסתייגויות בעל-פה תוך כדי הדיון על ההסתייגויות?
עידו בן יצחק
לאחר שהתחילו ההצבעות זה אפשרי רק אם היושב-ראש מאשר להוסיף הסתייגויות. אם לא, הזמן האחרון הוא מהרגע שמתחילות ההצבעות.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
בסדר. ביקשתי, קיבלתי.
שלמה קרעי (הליכוד)
חבר הכנסת שיין, אני חושב שאפשר להוסיף סעיף תחולה שאומר שהחוק יפקע בתוך חצי שנה אם לא תעבור הצעת חוק שמסדירה את - - -
היו"ר רם בן ברק
אני ראש הוועדה ואני לא מקבל להכניס הסתייגויות נוספות, נקודה.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, אני מציע את זה כהצעה לנוסח.
היו"ר רם בן ברק
אדוני העורך דין, מה ההסתייגות הבאה בבקשה?
עידו בן יצחק
הסתייגות 18.
היו"ר רם בן ברק
בבקשה, קרעי, אתה יכול לדבר עכשיו על מה שאתה רוצה.
שלמה קרעי (הליכוד)
"הצבת יוצאי צבא במשטרה תיעשה רק אם נתן הסכמתו לכך; לאחר שהוצב יוכל בכל עת לחזור לשירות בצה"ל".
היו"ר רם בן ברק
זה מופיע בחוק. הוא צריך להסכים במנילה והוא יכול שלושה חודשים להתחרט.
שלמה קרעי (הליכוד)
אבל אני אמרתי "בכל עת".
היו"ר רם בן ברק
לוקח זמן להיכנס לתפקיד וללמוד אותו ואי אפשר שחיילים יעשו דין לעצמם.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אבל גם נירה דרשה את זה.
היו"ר רם בן ברק
בסדר, אז תנמקו ונצביע.
שלמה קרעי (הליכוד)
א', יכול להיות שזה לא מספיק ברור למתגייס. אני לא יודע אם מועמד לשירות ביטחון חותם על איזושהי הסכמה שברור לו שההתייצבות לתפקיד מחוץ לצבא ההגנה לישראל כרוכה בכל הדברים שראינו – שאין לו תנאי שירות טובים, שהדין שלו הוא לא כחייל לכל עניין וכדומה. אני לא יודע האם זה נעשה ממש בהסכמתו, או תוך כדי ניסיון לעודד אותו באופן כזה או אחר לפנות לתפקיד הזה כי אין ברירה וחייבים אותו. גם שמענו מהנציגים שדיברו שלא ברור אם חייל שרוצה לחזור לשירות בצה"ל, עד כמה באמת מאפשרים לו את זה ונותנים לו להגיש את הבקשה הזו. ולכן, מכיוון שמדובר בתפקידים שעדיין לא הסדרנו אותם, כי הרי החייל הוא עדיין לא חלק אינטגרלי מהמערכת כמו כל חייל אחר בצבא ההגנה לישראל, צריך לאפשר לכל חייל כזה לחזור, אם הוא רוצה, לשירות בצה"ל.

אני חושב שאפשר להוסיף, אדוני, סעיף ברוח הדברים שהציעו חברת הכנסת סטרוק ופרופ' שיין, סעיף תחולה שאומר שהחוק יפקע במידה שתוך חצי שנה לא תעבור הצעת חוק שתסדיר את המעמד הזה.
היו"ר רם בן ברק
תודה רבה. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר רם בן ברק
תודה רבה. הלאה.
עידו בן יצחק
הסתייגות 19.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
הסתייגות 19 באה לעגן את ההגנה – לעגן ב-ע', הגנה ב-ה' – דרך אגב, אני מתאמנת על זה הרבה, כי ברוך השם זכיתי להתחתן עם אלג'יראי - - -
היו"ר רם בן ברק
תסלחי לי על השאלה האישית, אם יורשה לי: בעלך ואת באותן דעות פוליטיות?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
כן. אני בעיקר למדתי ממנו.
מיכל רוזין (מרצ)
אבל אימא שלה, זכרה לברכה, הייתה בעמדות שלי ותומכת בי.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אימא שלי התלבטה כל שנה אם להצביע עבודה או מרצ.
אמילי חיה מואטי (העבודה)
והיא גם הייתה אישה מאוד יפה, אם יורשה לי.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
הפייבוריטית שלה הייתה מרב מיכאלי.
היו"ר רם בן ברק
אימא שלך הייתה אישה חכמה. את רואה, אורית, למרות שאנחנו עובדים כל כך הרבה ביחד יש לי עוד הרבה מה ללמוד עלייך.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
ואני יכולה לאחל לך מה שאיחלתי לאימא שלי: שהילדים והנכדים שלה יהיו מתנחלים בעזרת שם.
מיכל רוזין (מרצ)
אורית היא שה תועה, פשוט צריך להחזיר אותה לתלם.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
נחזור לעניין. ההסתייגות הזו באה לעגן את ההגנה שאנחנו רוצים לתת לחיילים. היא באה להבטיח שלא יהיה מצב ש - - -
היו"ר רם בן ברק
תודה. תמשיכי בהסתייגות הבאה. מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר רם בן ברק
תודה. ההסתייגות הבאה.
עידו בן יצחק
הסתייגות 20.
היו"ר רם בן ברק
אורית, את יכולה להמשיך בהרצאה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
שלמה ימשיך. אני רק מבקשת בקשה אחת, עידו: שאת ההסתייגות שביקשתי ממך להוסיף תשמור לסוף, אני אחזור לנמק אותה אחר כך, כי אני חייבת ללכת להנהלת האופוזיציה בבקשה.
היו"ר רם בן ברק
בסדר גמור.
דפנה סידס-כהן
אבל לא נעצור את הדיון בשביל זה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אל תעצרו, פשוט תדחו אותה לסוף.
היו"ר רם בן ברק
תלכי לשלום, תשובי לשלום ושאלוהים יהיה לעזרתך. ההסתייגות הבאה, הסתייגות 20, בבקשה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לא, אז אני אקפיץ את ההסתייגות שלי לעכשיו - - -
היו"ר רם בן ברק
אני לא דן בהסתייגויות שלא רשומות.
עידו בן יצחק
לא, יש הסתייגות אחת שחברת הכנסת סטרוק הגישה בזמן ובגלל טעות שלי היא לא רשומה פה.
היו"ר רם בן ברק
אוקיי. תציגי, בבקשה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
זאת הסתייגות שמאוד חשובה לי. ההסתייגות הזאת אומרת שכוח האדם הצה"לי שמגיע למשטרה לא ישמש להזרמת כוח אדם נוסף לימ"ר ש"י. אני לא מדברת על מחוז ש"י, אני מדברת על ימ"ר ש"י. מחוז ש"י הוא מחוז כמו כל המחוזות, הוא נותן שירות לתושבים, ואכן ראוי שהוא יגדל ויהיה בו יותר כוח אדם, בעיקר בהיבט של עברות תנועה והורדת "משטובות" מהכביש, כמו האסון שהיה לפני מספר שבועות.
היו"ר רם בן ברק
אסון נורא ואיום.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אסון נורא ואיום, שנבע מהמון סיבות, בין היתר גם ממחסור בכוח אדם במשטרת התנועה של מחוז ש"י - - -
מיכל רוזין (מרצ)
אז למה את מתנגדת להבאת שוטרים למחוז ש"י?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
תני לי לנמק, מאמי, תני לי לנמק. לעומת זאת, ימ"ר ש"י היא היחידה שבגללה נהרג אהוביה סנדק. אתמול ישבנו כולנו, כולל אתה, היושב-ראש, והזדעזענו עד עמקי נשמתנו. זאת יחידה שאין שום דבר אחר בעולמה חוץ מאשר לרדוף באטרף אחרי נערי גבעות, בצורה מסוכנת ומסכנת.
היו"ר רם בן ברק
אני לא מקבל את זה, זה לא מה שנאמר שם.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
ועד שלא ייעשו דיונים בוועדה המשותפת של מירב בן ארי ושל כבוד היושב-ראש, ועדה שאמורה לדון גם בסוגיה הזאת ולשים גבולות ומגבלות ולסדר את הראש של היחידה הזו, שיש לה דרייב כל כך משוגע אחרי נערי הגבעות שהיא לא שמה לב שהיא דורסת אותם ורומסת אותם ושולחת אותם לבית העלמין – עד שהדבר הזה לא יתוקן אסור להזרים לשם שוטר אחד, שלא יהיה לנו עוד אהוביה סנדק.
היו"ר רם בן ברק
תודה. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר רם בן ברק
תודה רבה. אני מבקש לא להטיל דופי בשוטרי ימ"ר ש"י, שעושים עבודה מצוינת, ואנחנו מעריכים אותם מאוד על העניין הזה.
עידו בן יצחק
אני רק אומר לפרוטוקול שזאת הייתה הסתייגות 23. עכשיו עוברים להסתייגות 20.
שלמה קרעי (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, אני רוצה לשאול את היועץ המשפטי האם סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת חל גם על הארכת הוראת השעה הזו. סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת קובע שכשהכנסת מתפזרת, בעזרת השם בקרוב, החוקים שפג תוקפם מוארכים באופן אוטומטי. האם אנחנו רוצים שגם בעניין הזה, שכולנו הסכמנו ששנה זה די והותר כדי לגבש מסקנות ולהחיל נורמות חדשות, יחול חוק יסוד: הכנסת?
עידו בן יצחק
אם הכנסת תתפזר עד 31 בדצמבר אז סעיף 38 יחול והוראת השעה הקודמת תוארך.
שלמה קרעי (הליכוד)
ואפשר לסייג ולכתוב שחוק יסוד: הכנסת לא יחול?
עידו בן יצחק
לא. זה חוק שחל על כלל החוקים, ואי אפשר לקבוע שהוא לא יחול - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
אפילו כשיש הוראה מפורשת שאומרת שהוראת השעה לא תחול?
עידו בן יצחק
לא, אי אפשר להתנות חוק יסוד בחוק רגיל.
שלמה קרעי (הליכוד)
טוב. אז כשהכנסת תתפזר היא תוארך.
היו"ר רם בן ברק
אבל קרעי, נראה לי שאתם התאהבתם בזה שאתם באים מתי שבא לכם, הולכים מתי שבא לכם, לא מחויבים לכלום. נראה לי שזה מוצא חן בעיניכם. למעט אתה; אתה באמת אדם חרוץ מאוד.
שלמה קרעי (הליכוד)
תודה רבה. אנחנו כאן, אנחנו עובדים מאוד קשה, רק שלא נותנים לנו את הייצוג הדמוקרטי שמגיע לנו בוועדות. אין לכם נדיבות, ומי שמוביל את כל זה - - -
היו"ר רם בן ברק
בוועדה הזאת נתתי לכם ייצוג מלא על כל המשתמע מכך, כולל ראשי ועדות משנה, מעל ומעבר למה שאי-פעם קיבלה אופוזיציה, ותעיד על כך מנהלת הוועדה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אבל זה מכלול - - -
היו"ר רם בן ברק
הוועדה הזאת היא לא פוליטית, כמעט שאין בה הצבעות, והזמנתי אתכם מבימת הכנסת להצטרף אליה, אבל לצערי אף אחד לא הצטרף.
שלמה קרעי (הליכוד)
רם, יותר מזה - - -
היו"ר רם בן ברק
נגמר הזמן. מי בעד ההסתייגות?
שלמה קרעי (הליכוד)
רגע, רגע, אתה לא הפסקת לדבר כל השתי דקות האלה.
היו"ר רם בן ברק
זה דו-שיח שלנו, אתה תמשיך בהסתייגות הבאה. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר רם בן ברק
תודה רבה. אתה יכול להמשיך.
עידו בן יצחק
הסתייגות 21.
שלמה קרעי (הליכוד)
הוועדה לביקורת המדינה, שהיא בראשותנו, גם כן לא משובצת, בגלל שיש כאן מחאה של האופוזיציה כלפי הצעדים האנטי דמוקרטיים - - -
היו"ר רם בן ברק
נראה לי שהאופוזיציה התאהבה במחאה, זה מה שאני רוצה להגיד. היא כבר לא עניינית.
מיכל רוזין (מרצ)
היא לא הייתה עניינית מהרגע הראשון.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, לא, המחאה היא מאוד עניינית בעיניי. אם הקואליציה לא תעשה חשבון נפש ותגיד הגזמנו... הרי יש כאן שניים שמובילים את השנאה הזו: גדעון סער ואלקין. הם מובילים את זה, וגם אמרו לנו את זה ראשי הקואליציה כשדיברנו איתם - - -
אמילי חיה מואטי (העבודה)
הכנסת עוד לא התפזרה, אנחנו לא בפריימריז - - -
מיכל רוזין (מרצ)
שלמה קרעי, כשאותם אנשים דרסו אותנו אתה אמרת "איזה יופי, נהדר. אופוזיציה, שבו בשקט".
שלמה קרעי (הליכוד)
מיכל, יש לך הרבה מילים גבוהות אבל עובדות אין לך אפילו אחת.
מיכל רוזין (מרצ)
יש לי מילים גבוהות, בינוניות, נמוכות, מה שאתה רוצה. אני הייתי פה, ואת הדורסנות שלכם - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
איזו דורסנות? אני מביא עובדות. איזו דורסנות?
אמילי חיה מואטי (העבודה)
שלמה, אתה לא היית פה בכנסת ה-20.
מיכל רוזין (מרצ)
אני מדברת על סעיף 98, אני מדברת על סגירת אור ומולטימדיה בכנסים דמוקרטיים בכנסת, אני מדברת על הודעה ברדיו של יושב-ראש הכנסת שכנס מבוטל, על כך שיושב-ראש כנסת מסרב לפתוח את המליאה כי הולכים להצביע נגד עמדת - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
גברתי, יושב-ראש הכנסת סגר את הכנסת עכשיו. כל מדינת ישראל פתוחה – והוא סגר את הכנסת. הוא ביטל אירוע לי ולחברת הכנסת מואטי, 300 איש ביום שני, מהרגע להרגע.
מיכל רוזין (מרצ)
זה בגלל תקנות קורונה, לשם הצלת חיים, איך אתה משווה את זה בכלל. זה לא בגלל העמדות שלכם ולא בגלל נושאים - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
באולם בבנייני האומה אני יכול לקיים את האירוע הזה עם 1,000 איש, ורק כאן יושב-ראש הכנסת סותם פיות.
מיכל רוזין (מרצ)
זה לא קשור לדמוקרטיה. לי סגרו כנס בגלל הנושא של הכנס. זה דורסנות אנטי דמוקרטית.
שלמה קרעי (הליכוד)
סגרו כנסים כי הם לא מסוגלים... הוא ניסה לחסום אותנו בכנסים שרצינו לעשות, אבל קיימנו אותם על אפו ועל חמתו, אז הוא החליט לסתום לנו את הפיות.
מיכל רוזין (מרצ)
די כבר, בואו לוועדת החוץ והביטחון, תשבו ותגנו על ביטחון המדינה שאתם כל כך מהללים אותה - - -
היו"ר רם בן ברק
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר רם בן ברק
תודה רבה. ההסתייגות הבאה.
עידו בן יצחק
הסתייגות 22.
היו"ר רם בן ברק
שלמה, אני מנצל את הבמה כדי להגיד לך שיש בליכוד ובאופוזיציה בכלל אנשים עתירי ניסיון, אנשים עם ידע, שיכולים לתרום מאוד לוועדה הזאת, ואני מנצל את הבמה הזאת ואומר להם: אל תחרימו את ועדת החוץ והביטחון. אני מדבר על אנשים כמו ישראל כץ, שהיה שר המודיעין, או שטייניץ או הנגבי או האלוף גלנט - - -
אמילי חיה מואטי (העבודה)
אדוני היושב-ראש, יש שם גם אנשים שהם אזרחים והם יוצאים מהכלל והם יכולים לתרום לוועדה.
היו"ר רם בן ברק
קטי שטרית. נשים וגברים שיכולים לתרום מאוד לוועדה, ואני מצפה שהם יבואו.
שלמה קרעי (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, כל מה שאתם צריכים זה - - -
מאיר פרוש (יהדות ה תורה)
בכוונה לא אמרת נתניהו?
היו"ר רם בן ברק
גם נתניהו, בוודאי, יש לו הרבה ניסיון.
מיכל רוזין (מרצ)
הוא מסרב אפילו לפגוש את בנט כדי לקבל תדרוך כיושב-ראש אופוזיציה. פתאום לא חשוב לו לדעת מה קורה בתחום הביטחון.
שלמה קרעי (הליכוד)
כי בנט באמת ראש ממשלה כזה שמישהו מקשיב לו בכלל?
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
לא רק שמקשיבים לו, גם מנהלים את המדינה טוב, וזה מוציא אתכם מדעתכם - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
הבן אדם קורס במסיבת עיתונאים, אין לו מושג, לא יודע לענות על שאלות - - -
מיכל רוזין (מרצ)
אוי נו באמת, תפריד בין אופוזיציה לגיטימית לבין - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
אדוני יושב הראש, אני מסכים איתך שהנוכחות בוועדה הזו חשובה לביטחון ישראל. כל מה שאתה צריך זה לשכנע את חבריך לקואליציה שינהגו בהגינות ויפסיקו עם הדיקטטורה והשנאה וההחרמות של חברי האופוזיציה, זה הכול.
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
קרעי, טול קורה מבין עיניך. אתה נוטע שנאה ומנסה לגמד את הישגיה המופלאים של הממשלה הזאת. הישגים מופלאים. ולכן גם ההסתייגויות שלך לא נועדו לשנות את - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
על איזה הישגים מופלאים אתה מדבר? על גזרות כנגד החלשים? על מלחמה ביהדות? על 2,000 מתים מקורונה אחרי שקיבלתם מדינה מחוסנת? על איזה הישגים אתה מדבר?
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
הישגיה המופלאים של המדינה הזאת - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
הממשלה הזאת מדרדרת את מדינת ישראל לתהום - - -
היו"ר רם בן ברק
חברים, מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
שלמה קרעי (הליכוד)
רוויזיה.
היו"ר רם בן ברק
תודה רבה. ההסתייגות הבאה.
עידו בן יצחק
אנחנו סיימנו עם ההסתייגויות לחוק הראשון, בעניין השירות במשטרה, ואנחנו עוברים להסתייגויות בעניין שירות בתי הסוהר. אנחנו חוזרים לקובץ הקודם. על ההסתייגויות שיהדות התורה הגישה כבר הצבענו. אנחנו עוברים להסתייגות מס' 4 בקובץ הגדול.
מיכל רוזין (מרצ)
שלמה, איך השאירו אותך לבד. לקרוא לעזרה? הם לא פה בכלל.
שלמה קרעי (הליכוד)
כולם פה, פשוט יש עוד ועדות אחרות. יש ועדת כספים מאוד חשובה שאני צריך להיות בה - - -
מיכל רוזין (מרצ)
לא, הם לא פה. אתה רוצה שאני אספור כמה יש פה? אתה יכול ללכת, אני אנמק במקומך.
היו"ר רם בן ברק
קרעי, אל תוותר לה, זה על הזמן שלך.
שלמה קרעי (הליכוד)
"מטרת חוק זה לאיין את הביקורת של שירות בתי הסוהר וטיפול הממשלה בסוגיית כלא גלבוע, שפורסמה לאחרונה". אדוני, אנחנו חוזרים לחוק של שיבוץ חיילי חובה בשירות בתי הסוהר. כמו שאמרנו, הייתה כאן הסכמה בוועדה לא להפקיר את החיילים שלנו, החיילים הצעירים, בעקבות הפרשה שנחשפה, שיכול להיות שהיא רק קצה הקרחון, אנחנו לא יודעים, כי מסקנות ועדת החקירה לא פורסמו עדיין. אנחנו לא יכולים, אחרי שקרה מקרה כזה וכאשר אנחנו לא יודעים מהן מסקנות ועדת החקירה של הנושא הזה, לאפשר לשירות בתי הסוהר להמשיך בשיבוץ החיילים לתפקידים כאלה בתוך האגפים הביטחוניים. כמו שאמרה לך נציבת שירות בתי הסוהר, בלילה החיילות נכנסות לבד לאגפים הביטחוניים. בלילה. ביום יש מישהו שנמצא איתן, אבל בלילה הן לבד בתוך האגף הזה, של חלאות המין האנושי, אנשים שפגעו ושחטו - - -
היו"ר רם בן ברק
קרעי, איפה שירתָ בצבא?
שלמה קרעי (הליכוד)
בנח"ל החרדי.
היו"ר רם בן ברק
לא היו בנות שם?
שלמה קרעי (הליכוד)
לא בתוך הגדוד. אבל כן בפעילויות משותפות אחרות.
היו"ר רם בן ברק
החיילות שלנו יודעות להתמודד עם מצבים מורכבים, בשביל זה אנחנו מגייסים אותן לצה"ל.
שלמה קרעי (הליכוד)
אבל אתה לא יכול להמעיט באירוע שקרה, שאנחנו לא יודעים האם הוא רק קצה הקרחון. אתה לא יכול - - -
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר רם בן ברק
תודה רבה. ההסתייגות הבאה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני חוזר על הטענה לגבי ה-לחלופין.
עידו בן יצחק
בסדר, כרגע זה כתוב כ-לחלופין, אבל זה לא יהיה לחלופין.
שלמה קרעי (הליכוד)
רוויזיה.

"מטרת חוק זה לאפשר לממשלה לעבוד על הציבור בעיניים כאילו היא מטפלת בפשיעה". זאת הסתייגות שקשורה יותר לחוק הקודם, אבל מכיוון שאתם ממזגים עכשיו את שני החוקים בוועדת הכנסת, אני אסביר אותה בהקשר של החוק הקודם. היא בעצם מכילה בתוכה חלק מההסתייגויות הקודמות שדיברנו עליהן. מדינת ישראל נמצאת במצב של אנרכיה בחלק מהשטחים שלה, בתת-ריבונות, בערים המעורבות יהודים מפחדים להסתובב - - -
היו"ר רם בן ברק
האם אתה מבין שזו תוצאה של 15 שנות הזנחה?
שלמה קרעי (הליכוד)
בערים המעורבות? לא.
אמילי חיה מואטי (העבודה)
לא, זה קרה פתאום. מהיום למחר.
שלמה קרעי (הליכוד)
ודאי. הרי מה קרה בשומר החומות? זה היה ברגע שהתחילו הדיבורים שמכניסים את האחים המוסלמים לממשלה. משם זה התחיל.
אמילי חיה מואטי (העבודה)
חבל שהליכוד לא היה אז בשלטון.
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
מי דיבר על זה אז?
שלמה קרעי (הליכוד)
הבוס שלך, בנט.
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
מי דיבר על זה?
שלמה קרעי (הליכוד)
בנט.
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
אה, זאת אומרת שנתניהו לא דיבר על זה.
שלמה קרעי (הליכוד)
נתניהו לא דיבר על זה. יש לך ציטוט של נתניהו מדבר על זה, חבר הכנסת שיין?
אמילי חיה מואטי (העבודה)
בוודאי שיש לנו. גם בטוויטר של הליכוד יש לנו ציטוטים.
שלמה קרעי (הליכוד)
בבקשה, אז תביאי ציטוט של נתניהו. בואו אני אספר לכם: יום למוחרת הבחירות, כשחבר הכנסת הנגבי ישב באולפן חדשות 12 ואמר שאנחנו נזמין אותם, אני אמרתי בשום פנים ואופן לא, וגם ביררתי עם נתניהו, וגם הוא אמר בשום פנים ואופן לא. לכן לא תוכלו למצוא אף ציטוט של נתניהו שאומר שאנחנו אפילו נישען בתמיכה מבחוץ של עבאס, כי אנחנו לא מקימים ממשלה שמסכנת את ביטחונה של מדינת ישראל ונשענת על תומכי טרור.
מיכל רוזין (מרצ)
השתי הדקות נגמרו. הצבעות.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני מבין שהאמת כואבת לך, מיכל, אבל - - -
מיכל רוזין (מרצ)
כואבת חבל על הזמן, אני עוד שנייה לא ישנה בלילה. יאללה, הצבעות, חברים.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר רם בן ברק
תודה. הבאה.
עידו בן יצחק
לחלופין א'.
שלמה קרעי (הליכוד)
"מטרת חוק זה לאפשר לממשלה למסמס את השערורייה שבהצבת הסוהרות עם אסירים ביטחוניים". הרי הממשלה הזאת לא ממש בעד הפרדת רשויות, לא ממש בעד משילות והתוויית מדיניות של נבחרי הציבור, ואנחנו רואים את זה בכל מה שקשור ליועצים משפטיים, לנבחרי העל בעיני עצמם, בג"ץ, ואנחנו רואים את זה גם כאן. ישבה אתמול ועדה ארבע שעות בדיון פתוח ובדיון חסוי, עשתה דיון מאוד יסודי ומעמיק, והיה קונצנזוס לגבי העניין שחיילות לא יכולות לשרת באגפים של אסירים ביטחוניים. היה על זה קונצנזוס. והינה באה פקידה – נציבת שירות בתי הסוהר היא פקידה – ואומרת "אני לא יכולה", ובעצם מבטלת את הדיון הארוך שהתקיים כאן בוועדה. בעיניי לדבר הזה אין מקום. צריכה להיות הפרדת רשויות, וברגע שהכנסת מקבלת החלטה והוועדה מוצאת לנכון שהדבר הזה לא יכול להתקיים... אם זה עניין תקציבי – שימצאו תקציב. הרי מוצאים תקציב לכל דבר, אדוני היושב-ראש. אתה כאן בוועדה מתכוון להעביר את החוק של הפנסיות התקציביות, הגדלת הרמטכ"ל הבלתי חוקית שהייתה עד היום. לזה אתה מוצא תקציב של 1.5 מיליארד שקלים בשנה. אבל להצבת עוד כמה תקנים לשירות בתי הסוהר, שימנעו מאותן חיילות להיכנס לאגפים הביטחוניים? פה דממה. ברגע שהם אומרים שאין להם יכולת תפקודית לעשות את זה ואין להם מספיק תקציב, אז כל האידיאולוגיה, כל הערכים, כל הדיון הארוך שהיה כאן – הכול מתבטל. והדבר הזה חמור בעיניי.
היו"ר רם בן ברק
תודה רבה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר רם בן ברק
תודה. ההסתייגות הבאה.
עידו בן יצחק
לחלופין ב'.
היו"ר רם בן ברק
קרעי, אני מזכיר לך שבכל שלב אתה יכול להגיד שאתה מוותר על ההסתייגויות.
שלמה קרעי (הליכוד)
אמרתי, גם אתמול, שאנחנו נוותר על כל ההסתייגויות, כל הרוויזיות, כל הטענות - - -
היו"ר רם בן ברק
בלי תנאים. מתי שאתה מרגיש שאתה מתחיל לחזור על עצמך ואתה מבזבז את הזמן של כולנו, אתה רשאי לבקש להצביע על כל ההסתייגויות.
שלמה קרעי (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, אני שמח שבשבילך הדמוקרטיה והכלים הפרלמנטריים זה בזבוז זמן.
מיכל רוזין (מרצ)
הוא לא אמר את זה.
שלמה קרעי (הליכוד)
הוא אמר בזבוז זמן.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
הוא אמר שאתה חוזר על עצמך.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, הוא אמר "אתה מבזבז את הזמן של כולנו".
אמילי חיה מואטי (העבודה)
ואתה החלטת שהוא אמר את זה על הדמוקרטיה.
היו"ר רם בן ברק
קרעי, אני חושב שמיצית את ההסברים שלך.
שלמה קרעי (הליכוד)
מי כמוך, חברת הכנסת רוזין, אבירת הדמוקרטיה, צריכה להגן כאן על זכותי ועל הכלים הפרלמנטריים שלי - - -
אמילי חיה מואטי (העבודה)
שמת לב שכל פעם שאתה קושר לנו כתרים זה בעצם כדי להעליב אותנו ולעלוב בנו?
שלמה קרעי (הליכוד)
אני באמת מתכוון להעליב. אם היו אומרים לי לפני שנה שחברות הכנסת רוזין ואמילי מואטי יבואו לוועדת חוץ וביטחון כדי לאפשר את המשך ההפקרות שבשליחת חיילות לאגפים הביטחוניים, מי היה מאמין לזה?
אמילי חיה מואטי (העבודה)
קרעי, אני מציעה לך – קצת צניעות בכל מה שנוגע ליחסים בין - - -
איתן גינזבורג (כחול לבן)
קרעי, אל תשכח מי היה אחראי על המערכות האלה בשנים האחרונות. אז מעט צניעות.
שלמה קרעי (הליכוד)
נכון. והפרשה הזאת התפוצצה לאחרונה, ולכן אנחנו - - -
אמילי חיה מואטי (העבודה)
היא לא התפוצצה לאחרונה, היא קרתה ב-2018 ודיברו עליה ב-2018.
שלמה קרעי (הליכוד)
ואנחנו מדברים עליה עד היום. והינה קיבלנו החלטה עכשיו שלא לאפשר את זה.
מיכל רוזין (מרצ)
לא עשית כלום ב-2018.
שלמה קרעי (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, אני קורא לך להגן על כבודה של הוועדה - - -
היו"ר רם בן ברק
אני מעלה את זה להצבעה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר רם בן ברק
תודה רבה, אתה יכול להמשיך.
עידו בן יצחק
הסתייגות 5.
שלמה קרעי (הליכוד)
אלה סעיפים שנוגעים לתוקף הארכת הוראת השעה הזו. הסעיף הראשון מציע לבטל את ההארכה הזאת. כלומר, שהארכת הוראת השעה תפוג ב-1 בינואר 2022. אני לא חושב שיש מקום להאריך הוראת שעה אפילו לא בשנה. הרי אמרנו שתוך חודש כבר צריכות להתגבש מסקנות הצוות שמטפל, אז למה לתת עוד שנה של הפקרות? למה לתת עוד שנה של סיכון ביטחונן של חיילות צה"ל בתוך האגפים הביטחוניים האלה?

אגב, אתמול דיברנו על "כן בליווי קצין בכיר/לא בליווי קצין בכיר", אבל שכחנו שמי שסרסר בחיילות האלה היה בעצם קצין בכיר. לכן מה שנחוץ כאן לעשות זה להגיד באופן חד-משמעי... אגב, מיכל, הטרלול הפרוגרסיבי שלך הוא זה שגורם לחיילות להמשיך להיכנס, כי אתם לא רוצים שיהיה כתוב ש"חיילות לא יכולות", כי זה לא שוויוני. ומכיוון שכתוב "חיילים לא יוכלו להיכנס", נציבת שירות בתי הסוהר לא מסוגלת לעמוד בזה ואז גם החיילות נכנסות. תראי לאיפה הטרלול הפרוגרסיבי הזה לוקח אותנו. בגלל שאי אפשר לכתוב מילה - - -
מיכל רוזין (מרצ)
לא נגמרו לו השתי דקות?
שלמה קרעי (הליכוד)
יש לו טיימר, אל תדאגי. אבל כל פעם שאני אומר לך משהו שפוגע בך את מרגישה שזה לוקח נצח.
מיכל רוזין (מרצ)
לא כואב לי בכלל. אני עושה פה עבודה שאתה לא עשית שנים על גבי שנים. אבל בוא נגמור את החוק ואז נדבר.
שלמה קרעי (הליכוד)
שנים מדינת ישראל לא ספגה נזקים כל כך משמעותיים, העלאות מיסים - - -
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד?
מיכל רוזין (מרצ)
שלטון נתניהו הביא אותנו כמעט למדינה דיקטטורית - - -
היו"ר רם בן ברק
תרימי את היד תוך כדי דיבור. מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר רם בן ברק
תודה רבה. ההסתייגות הבאה.
שלמה קרעי (הליכוד)
היום אתם טסים לכל העולם - - -
אמילי חיה מואטי (העבודה)
מיליונים לחמאס, נגד עמדת המל"ל. ממש אחלה ממשלה.
עידו בן יצחק
הסתייגות לחלופין של 5.
שלמה קרעי (הליכוד)
אתם יודעים שאתמול בערב בוועדת הכספים העבירו 140 מיליון שקל לאחים המוסלמים - - -
מיכל רוזין (מרצ)
על חשבון מה הזמן עכשיו? אני רוצה להתקדם.
היו"ר רם בן ברק
הזמן עובד כל הזמן. הוא מקריא את המספר של ההסתייגות ואני ישר לוקח זמן. מבחינתי תדברו על מזג האוויר באלסקה.
שלמה קרעי (הליכוד)
רק אתמול העבירו 140 מיליון שקל בוועדת הכספים במחטף בלילה אחרי המליאה - - -
אמילי חיה מואטי (העבודה)
כמה מיליונים העברתם לחמאס נגד עמדת המל"ל כל חודש? דבר במספרים.
שלמה קרעי (הליכוד)
מדינת ישראל לא העבירה שקל.
אמילי חיה מואטי (העבודה)
העבירה במזומן, נגד עמדת המל"ל. במזומן.
שלמה קרעי (הליכוד)
היא אפשרה לכסף לעבור ממקומות אחרים. אתם, לעומת זאת, נותנים כסף בעצמכם. אתם מצד אחד מקצצים - - -
אמילי חיה מואטי (העבודה)
לא נותנים ולא נעליים. הערבים הם אזרחי ישראל והם זכאים לתקציבים מהמדינה הזאת.
שלמה קרעי (הליכוד)
מצד אחד מקזזים תקציבים שהולכים למשפחות מחבלים, ומהצד השני גנץ נותן הלוואה של חצי מיליארד שקל - - -
אמילי חיה מואטי (העבודה)
אדוני היושב-ראש, אתה מוכן להתערב?
היו"ר רם בן ברק
לא. הזמן עובר.
אמילי חיה מואטי (העבודה)
למה? באיזה מסגרת הדברים האלה נאמרים? במסגרת הדמוקרטיה המפוארת של - - - ?
שלמה קרעי (הליכוד)
חברת הכנסת מואטי היא חברת כנסת חדשה והיא לא יודעת שלא סותמים את הפה לחברי כנסת. גם לא במליאה. היא כמו מיקי לוי, שכשאני שואל שאילתה שלא מוצאת חן בעיניו אז הוא אומר לי "לא, לא, תתייחס לגופו של עניין". אז תודה לאל שעוד לא העברתם חוק או תקנון שחברי כנסת יגידו רק מה שהיושב-ראש יאשר להם. תודה לאל שאנחנו עוד יכולים להרים את היד גם כשזה לא מוצא חן בעיניכם, ולומר את מה שמתחשק לנו גם שזה לא מוצא חן בעיניכם, חברת הכנסת רוזין. וכשאנחנו נחזור אנחנו נבטל את כל החוקים האנטי דמוקרטיים והדיקטטוריים שלכם.
מיכל רוזין (מרצ)
הפוך, אתם תעשו יותר - - -
היו"ר רם בן ברק
על פי אמסלם אתם תכניסו אותנו למכלאות.
שלמה קרעי (הליכוד)
בסדר, דודי אמסלם יכול לומר מה שהוא רוצה, אבל במעשים זה עוד לא קרה. בינתיים אתם אלה שעושים את המעשים.
מיכל רוזין (מרצ)
סגרו לי כנס בגלל עמדותיי, הודיעו על הביטול שלו ברדיו וסגרו לי את המולטימדיה - - -
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר רם בן ברק
תודה רבה. ההסתייגות הבאה.
עידו בן יצחק
לחלופין א'.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני עכשיו?
היו"ר רם בן ברק
מה שאת רוצה, הזמן עובר. מבחינתי את יכולה גם לשתוק.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לא, אני מאוד רוצה לדבר, רק תגיד לי איזה הסתייגות אנחנו.
היו"ר רם בן ברק
אני מעדכן שיש לנו אישור לקיים את הדיון הזה עד 12:00.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
רגע, עידו עוזר לי למצוא את ההסתייגות - - -
היו"ר רם בן ברק
אין שום בעיה, הזמן רץ. את צריכה להיות מוכנה עם הדפים.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אז ההסתייגות הזו מדברת על זה שהחוק, במקום שיוארך עד ל' בכסלו, הוא יוארך רק עד 1 ביוני 2022. קודם כול, עידו, צריך לתקן ולהכניס גם תאריך עברי.
עידו בן יצחק
זה יתוקן ממילא.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
שומעים אותי?
דפנה סידס-כהן
אולי תחליפי למקום עם מיקרופון תקין.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
רם, תתחיל לי את הזמן מהתחלה, אני צריכה לעבור מקום.
היו"ר רם בן ברק
בואי תעברי לידי. אבל הזמן רץ, חברת הכנסת סטרוק. אבל תוכלי להמשיך בהסתייגות הבאה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
מה אתה רוצה שאני אעשה?
היו"ר רם בן ברק
אני נותן שתי דקות להסתייגות, תהיו מאורגנים.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אבל זה לא אני, זה המיקרופון. רם, באמת.
היו"ר רם בן ברק
לא היית צריכה לעזוב את הדיון. אין מה לעשות.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
באמת, רם, זה לא - - -
היו"ר רם בן ברק
אני מצביע על ההסתייגות הזאת. בהסתייגות הבאה תדברי על זה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר רם בן ברק
תודה רבה. ההסתייגות הבאה.
עידו בן יצחק
לחלופין ב'.
היו"ר רם בן ברק
בבקשה, חברת הכנסת אורית.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
הסתייגות לחלופין ב' היא הסתייגות שאנחנו אמורים כולנו להצביע בעדה, בעיקר אתם, משום שהיא אומרת את מה שכולכם אמרתם. אמר את זה יוסי שיין, אמר את זה יושב-ראש הוועדה רם בן ברק, אמרו את זה חברי כנסת נוספים שהיו כאן. כולם היו תמימי דעים שאי אפשר להאריך את הוראת השעה לשלוש שנים. הייתה תמימות דעים על העניין הזה בוועדה. לכן, אם אנחנו ענייניים באיזושהי מידה, צריכים להצביע בעד ההסתייגות הזאת.

אני אסביר למה אתם אמרתם שאסור להאריך בשלוש שנים כמו שהם ביקשו. משום שכל ההסדר הזה שבמסגרתו חיילי חובה מושאלים למשטרה ולשב"ס הוא דיעבד של דיעבד. זה לא אמור להיות המצב. המצב אמור להיות שחיילי חובה ישרתו בצבא ולא בגופים אחרים. הגופים האחרים צריכים לקבל תקנים ותקציבים. אז שיואיל שר האוצר לתקצב אותם ושיואיל ראש הממשלה לדאוג שיהיו תקנים לגופים כל כך חיוניים למדינת ישראל. ומכיוון שכולכם הסכמתם איתי בדבר הזה, אני מבקשת שאתה, אדוני היושב-ראש, בזמן שעוד נותר לי, תסביר לאמילי מואטי למה היא צריכה להצביע בעד. זה דבר שאתם הייתם בעדו, ויש גבול כמה אפשר להיות קואליציה לעומת אופוזיציה. הייתה הסכמה שאסור להאריך את זה מעבר למה שזה הוארך, ולכן צריך לקצר את זמן ההארכה. חוץ מחבר הכנסת פרוש כולם סברו ככה.
היו"ר רם בן ברק
שמה?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
שמשך הזמן של הארכת הוראת השעה יקוצר משמעותית.
היו"ר רם בן ברק
תודה רבה. נצביע ונמשיך את הדיון. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר רם בן ברק
ההסתייגות לא התקבלה. הבאה.
עידו בן יצחק
הסתייגות 6.
היו"ר רם בן ברק
תמשיכי בבקשה. תמשיכי את מה שהתחלת, זה היה דיון חשוב.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
רם, על מה אתה רוצה שאני אדבר איתך היום?
היו"ר רם בן ברק
אני רוצה לדעת למה שינית כיוון והחלטת לחזור בתשובה? מה גרם לך לזה?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
זה סיפור מאוד עמוק ומאוד מאוד מרגש. זה לא סיפור לאווירה כזאת, ואם אתה באמת רוצה לשמוע - - -
היו"ר רם בן ברק
אני באמת רוצה לשמוע.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני מוכנה לשבת איתך בארבע עיניים, אני מוכנה לשבת עם כל מי שפה, אבל לשבת בנחת. זה באמת סיפור קסום ונפלא.
היו"ר רם בן ברק
אני אמצא את הזמן לעשות את זה, זה מאוד מעניין אותי.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אבל יש משהו שאני רוצה להגיד לך בהקשר של החזרה בתשובה שמתקשר גם לחוק הזה וגם לחוקים אחרים שאנחנו עושים פה וגם לכל הסוגיה הזאת של קואליציה-אופוזיציה. כמו שציינה מיכל, אני באתי מבית שמאלני טוב, מה שנקרא, ולמדתי בתיכון שמאלני טוב, למדתי בליד"ה. והראשונים שדחפו אותי לחזור בתשובה היו ההורים שלי, השמאלנים. אבל מה שאני למדתי וההורים שלי למדו והמשפחה שלי למדה תוך כדי התהליך הזה זה שאנחנו יכולים להיות חלוקים בדעותינו ובאמונותינו ועדיין להישאר משפחה אוהבת, מכבדת - - -
היו"ר רם בן ברק
ברור, למה לא.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני אומרת את זה כי לפעמים פה בכנסת אתה מרגיש שזה לא ככה. אבל האמת היא שזה כן ככה; אנחנו עם אחד, אנחנו משפחה אחת.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד ההסתייגות? מי נגד?
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
אני רוצה לדעת על מה אנחנו מצביעים בסוף.
היו"ר רם בן ברק
על מה שהחלטנו אתמול.
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
תודה רבה.
היו"ר רם בן ברק
מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר רם בן ברק
תודה רבה. הלאה.
עידו בן יצחק
הסתייגות 7.
היו"ר רם בן ברק
גינזבורג, אנחנו נצביע על מה שהחלטנו אתמול, אלא אם כן תהיה כאן עמדה אחידה של חברי הקואליציה להצביע משהו אחר. אני מאוד ממליץ להצביע משהו אחר, אבל אני לא אסטה מהכיוון.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אני מסכים עם היושב-ראש - - -
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
רגע, מתי מתחיל הזמן שלי?
היו"ר רם בן ברק
מתחיל עכשיו.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
עכשיו אני רוצה לדבר על הסתייגות שהיא אולי ההסתייגות הכי חשובה בכל האירוע. היא כל כך חשובה, שאנחנו הצענו למשוך את כל ההסתייגויות שלנו כדי שהיא תתקבל. ההסתייגות הזו אומרת שלא תתאפשר הצבתם של חיילים וחיילות חובה באגפים של אסירים ביטחוניים. אנחנו הסכמנו שזה יכלול גם חיילים בגלל הבקשה של מיכל ושל נירה, שהיה להן חשוב נושא השוויון, וגם בגלל העמדה של היועצת המשפטית, שאמרה שקשה מאוד לנמק - - -
מיכל רוזין (מרצ)
שאי אפשר להפלות.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
נכון. אז הסכמנו לזה, למרות שזה מנוגד לאמונה שלנו - - -
איתן גינזבורג (כחול לבן)
bad cases make bad law, זה מה שאת עושה עכשיו.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
רגע, איתן, תן לי, זה באמת בנפשי, ואני חושבת שזה גם בנפשך וגם בנפש של כולנו.

חברים, זה במשמרת שלנו. אסור בשום פנים ואופן לאפשר אפילו בדל סיכוי שאירוע הסוהרות, או אפילו שליש, או רבע או שמינית או אלפית ממנו, יחזור על עצמו. אין שום סיבה שבחורות צעירות שמתגייסות לצה"ל ימצאו את עצמן בתפקיד חובה בתוך כלא עם מחבלים כלואים. אין שום הצדקה לדבר הזה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
מעניין שעל אסירים אחרים את לא אומרת את זה, רק על אסירים ביטחוניים.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
איתן, אני אגיד לך למה - - -
איתן גינזבורג (כחול לבן)
לא, האמת שלא בא לי לשמוע.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני כן רוצה להגיד לך - - -
איתן גינזבורג (כחול לבן)
לא בא לי לשמוע, זה לא כזה מעניין.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני כן רוצה להגיד לך, משום שהיועצת המשפטית הסבירה שכל השירות של החיילים הולך רק לנושא האסירים הביטחוניים. לכן עשיתי - - -
איתן גינזבורג (כחול לבן)
לא מעניין אותך שיש סוהרות שמסתובבות לבד בתוך אגפים של - - - ?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
מעניין אותי, אבל זה לא החוק הזה, איתן.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
לא שמעתי אותך מדברת על זה מילה, אפילו לא הברה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
איתן, זה לא החוק הזה, אתה סתם מעליל - - -
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר רם בן ברק
תודה רבה, הסעיף הבא.
עידו בן יצחק
הסתייגות 8.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
בסעיף הבא כתוב: "על אף האמור בחוק זה, הצבתו של חייל צה"ל בשירות בתי הסוהר תתבצע אך ורק לחצי שנה מתוך כלל שירותו הצבאי החובה". אני רוצה להמשיך את מה שהסברתי בהסתייגות הקודמת, כי זה חשוב לי וכי איתן רומז פה בצורה – סליחה, איתן, זה לא מתאים לך – מכוערת - - -
איתן גינזבורג (כחול לבן)
ולומר עליי שאני לא ישר זה מתאים?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני אמרתי את זה?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אמרת את זה לפני חצי שעה בהסתייגויות שלך.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אמרתי בהסתייגויות שאתה לא ישר?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
כן, אמרת שאנחנו לא ישרים.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אז אני עכשיו מתנצלת. אבל אמרתי ש"אנחנו", לא אתה, איתן. אמרתי שאנחנו כחברי כנסת לא יכולים לשבת - - -
איתן גינזבורג (כחול לבן)
לא אמרת "אנחנו". הלוואי שהיית אומרת "אנחנו".
היו"ר רם בן ברק
טוב, היא מתנצלת.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
איתן, אני לא אומרת בשום אופן שאתה, איתן גינזבורג, אדם לא ישר. אני ממש לא אומרת את זה, ואם חלילה הובנתי כך אז הריני להתנצל, בסדר? אני מאוד מעריכה אותך ומאוד מכבדת אותך.

עכשיו אני רוצה לדבר עלינו, על כולנו כחברי כנסת. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לנהוג בכפל לשון. כחברי כנסת שיושבים בפרלמנט, קודם כול יש לנו פה לדבר, זה העניין של הפרלמנט. אבל אנחנו לא יכולים כל הזמן רק לדבר, אבל כשזה מגיע לידי מעשה – לעשות הפוך ממה שאנחנו מדברים. זה עניין של יושרה לא של הבן אדם הפרטי, אלא יושרה ציבורית. כשאנחנו באים לבקר את עבודת הממשלה בכל מיני גופים ואנחנו מזדעזעים עד עמקי נשמתנו וצועקים וכו', ואז כשאנחנו מגיעים לחקיקה אנחנו מצביעים הפוך ממה שאמרנו – זה חוסר יושרה מול השולחים שלנו. אנחנו הרי שליחי ציבור. אנחנו לא סתם אנשים, כל אחד ואחד מאיתנו פה הוא קודם כול, לפני הכול ואחרי הכול שליח ציבור. ואנחנו צריכים להיות ישרים מול הבוחרים שלנו. אם אנחנו מזדעזעים אז אנחנו צריכים להביע את הזעזוע הזה באופן ההצבעה שלנו.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר רם בן ברק
תודה. הלאה.
עידו בן יצחק
לחלופין של 8.
קריאות
- - -
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אדוני היושב-ראש, זה מוגזם, אתם לוקחים לי את כל זמן הדיבור. זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות.
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
אחד הדברים שמקפחים אותך פה זה שלא נותנים לך לדבר בכלל. את לא הוצאת מילה בשלוש השעות האחרונות.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
סליחה, אתה ישבת כל הלילה וכתבת הסתייגויות?
מיכל רוזין (מרצ)
בואי, לא כל הלילה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני ישנתי שלוש וחצי שעות בלילה בשביל ההסתייגויות.
היו"ר רם בן ברק
אני עומד בשתי דקות ואף אחד לא גולש מעבר לזה. יש כאן סטופר ואני מקפיד עליו.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אז אני רוצה לומר ככה - - -
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר רם בן ברק
תודה רבה. ההסתייגות הבאה.
איילת לוי נחום
הסתייגות 9.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
ההסתייגות אומרת שוועדת החוץ והביטחון תאשר את הצבתו של כל אחד ואחד מהחיילים ברשימה שמית שתועבר לוועדה טרם הצבתו. זה בדיוק מה שאני מנסה להסביר כל הזמן. שאנחנו כחברי כנסת, יש לנו אחריות.
היו"ר רם בן ברק
כדי שלא יגיעו לימ"ר ש"י.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
יש לנו אחריות. כשאנחנו מצביעים פה אנחנו שולחים אנשים לגורלם - - -
מיכל רוזין (מרצ)
הייתי מה-זה צריכה אותך כשהילדים שלי היו קטנים, לספר להם סיפור לפני השינה. אני עם ההיפראקטיביות שלי, לא הצלחתי להרדים אותם. הייתי מביאה אותך לסיפור לפני השינה, לא משנה על מה היית מדברת – מתנחלים, אלימות, הכול – היית מרדימה אותם.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
את מאוד מעליבה אותי. אם הייתי במליאה הייתי מקבלת עכשיו הודעה אישית.
מיכל רוזין (מרצ)
לא, לא, להפך. התכוונתי שהקול שלך נעים.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אם אני מרדימה זה אומר שאני משעממת.
מיכל רוזין (מרצ)
לא, לא, ממש לא, התכוונתי שהקול שלך ממש נעים. ולי אין את הרוגע הזה. על זה הקנאה שלי. נתתי לך מחמאה.
היו"ר רם בן ברק
לא להפריע בבקשה לחברת הכנסת סטרוק.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
גברתי היועצת המשפטית, אני מבקשת את הגנתך, ואני עכשיו מאוד מאוד רצינית. אני הגעתי לכאן לנמק הסתייגויות שישבתי עמוק לתוך הלילה לכתוב אותן ברצינות רבה. עכשיו, יכול להיות שהיושב-ראש יקציב לי רק שתי דקות, אבל לא יכול להיות שחברת כנסת אחרת, באופן שיטתי, כשיטה, תגזול לי את שתי הדקות האלה, אפילו אם היא נחמדה כמו מיכל רוזין. אני מבקשת להגן על הזכות שלי לנמק את ההסתייגויות שלי.
היו"ר רם בן ברק
גברתי חברת הכנסת, אני אגן על זכותך, אבל הזמן שלך כבר עבר - - -
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לא, זה לא יכול להיות, כל הזמן שלי הלך על מיכל רוזין - - -
היו"ר רם בן ברק
מי בעד?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אתה לא מגן - - -
היו"ר רם בן ברק
מי נגד?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר רם בן ברק
תודה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני מבקשת שתמנע ממנה לקחת לי את זכות הדיבור.
היו"ר רם בן ברק
חברת הכנסת רוזין, אני מבקש ממך לא לדבר ללא אישור. תודה רבה.
עידו בן יצחק
הסתייגות 10.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
בסעיף 10 כתוב: "הצבה בשירות בתי הסוהר תתאפשר רק לאחר מחצית הזמן משירות החובה בצה"ל".
היו"ר רם בן ברק
כבר דנו בזה.
דפנה סידס-כהן
לא, עוד לא.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני רוצה את ההסתייגות הזאת להעניק למיכל, שהפריעה לי בהסתייגות הקודמת. אני אנמק את ההסתייגות הקודמת. ההסתייגות הקודמת דיברה על האחריות שלנו כחברי כנסת. אנחנו אחראים על כל חייל שאנחנו מגייסים ועל כל חייל שאנחנו שולחים לגוף ביטחוני אחר. אנחנו אחראים עליו כי אנחנו שלחנו אותו לשם. אני מאחלת לכולנו שלא נצטרך להרים את היד – כפי שכבר קרה לי – בהצבעה על צו 8. תאמין לי, אדוני היושב-ראש, זה אירוע לא קל.

ואנחנו אחראים על החיילים האלה גם אם אנחנו לא שולחים אותם למלחמה אלא "רק" לשב"ס ו"רק" להיתקל במחבלים בתאי הכליאה. אנחנו אחראים עליהם, ולכן חובתנו לקבל את הרשימה שלהם, לדון בה ולראות שאכן שולחים את האנשים המתאימים, ולהיות אחראים באופן אישי על כל אחד ואחד מהם.
היו"ר רם בן ברק
כלומר, אנחנו נהיה ועדת היישום? החייל יבוא לכאן, אנחנו נראיין אותו, נראה את התיק האישי שלו ונחליט.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
זאת הסתייגות שאתה יכול להגיש, אני לא הצעתי דבר כזה.
היו"ר רם בן ברק
אבל זאת המשמעות של מה שאת אומרת. הרי אם נאשר אנחנו לא נהיה חותמת גומי, אנחנו נצטרך לעשות איזשהו תהליך.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
נכון. כי אם אנחנו נראה שמדובר למשל בחיילים שיש להם, נגיד, קושי נפשי מסוים - - -
היו"ר רם בן ברק
אבל איך נעשה את זה? תהיה לזה ועדה? אנחנו נכשיר את עצמנו?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
נחשוב איך עושים את זה. הכי טוב היה אם בכלל לא היינו מאשרים להם להיות שם. שוב אני אומרת, אנחנו הסכמנו למשוך את כל ההסתייגויות כולן ובלבד שחיילות לא ילכו לשרת באגפי כליאה של מחבלים.
היו"ר רם בן ברק
תודה. מי בעד ההסתייגות החשובה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר רם בן ברק
תודה. הלאה.
עידו בן יצחק
הסתייגות 11.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
"בעת החלטה על כל הצבעה של כל מספר חיילים בשירות בתי הסוהר, הממשלה תקבל את אישורה של ועדת החוץ והביטחון ולאחר מכן את אישור מליאת הכנסת". זאת הסתייגות שבאה לבטא את האחריות המלאה שלנו, של חברי הכנסת, במיוחד בוועדת החוץ והביטחון, כלפי החיילים האלה. אלה אנשים בראשית ימיהם הבוגרים, החוויות שהם יחוו בשירות הזה, במיוחד אם שולחים אותם... ועל זה הצער העצום שלי. שלמרות שהגענו כאן בוועדה להסכמות שכולנו כאיש אחד נתלכד, אחרי שוויתרנו על אלף ואחד דברים אחרים, כדי למנוע הצבה של חיילות באגפי כליאה של מחבלים, ואפילו חבר הכנסת יוסי שיין, שיש לו חוק שלם, גם הוא הסכים לוותר ולהתלכד סביב הדבר הזה, ואפילו איתן, שנשלח לפה כדי לייצג את שר הביטחון, ויתר והסכים לזרום איתנו, וכולנו התלכדנו סביב הדבר הזה – אז איך יכול להיות שאחרי שהגענו להסכמה על דבר כל כך מהותי, שחיילות של עם ישראל לא יישלחו לאגפי כליאה של אסירים ביטחוניים – איך יכול להיות שפתאום ירדנו מזה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
נו באמת, אורית.
היו"ר רם בן ברק
תודה, חברים.
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
אורית, דיברת עכשיו שבע דקות, הסתכלתי על הזמן.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני לא מאמינה שרם איבד את השעון.
היו"ר רם בן ברק
חבר'ה, יש שעון. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר רם בן ברק
תודה רבה. ההסתייגות הבאה.
עידו בן יצחק
הסתייגות 12.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
"חוק זה ייכנס לתוקף רק לאחר הקמתה של ועדת חקירה פרלמנטרית לעניין תפקוד שירות בתי הסוהר בנושא סרסור החיילות בכלא גלבוע". מיכל, לאן את הולכת, זאת הסתייגות שלך. מיכל, ואני חושבת שגם אמילי, היו בעד ועדת חקירה פרלמנטרית לעניין תפקוד שירות בתי הסוהר בנושא סרסור החיילות בכלא גלבוע. כאן בעצם ההזדמנות שלנו לבוא ולומר שוועדת חקירה כזאת אכן קום תקום.

אתמול ישבנו באולם נגב. במקום ועדת חקירה שרצינו להקים לעניין אהוביה סנדק, הציעו גורמים בקואליציה – ואנחנו קיבלנו את זה – שיהיה דיון משותף משולב. ישבו בראשו שני יושבי-הראש באמת הכי טובים שיש בבית הזה, רם בן ברק ומירב בן ארי. ואת יודעת מה קרה, אמילי? לא שלחו לנו נציג ממשלתי רלוונטי אחד. במקום לשלוח את מחוז ש"י שלחו את מחוז ירושלים; במקום לשלוח את הפרקליטה שעוסקת בתיק שלחו פרקליטה שלא מבינה בתיק; במקום לענות לשאלות של מירב בן ארי, שהיא יושבת-ראש מאוד מחודדת, יושבת מולה גברת מייעוץ וחקיקה ואומרת לה שהיא לא שואלת את השאלות הנכונות והיא מסבירה למירב איזה שאלות היא צריכה לשאול - - -
היו"ר רם בן ברק
תודה רבה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר רם בן ברק
תודה רבה.
עידו בן יצחק
הסתייגות 13.
אמילי חיה מואטי (העבודה)
אני לא מבינה, זה דיון במעמד צד אחד?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
זה במעמד הצד שכתב הסתייגויות.
שלמה קרעי (הליכוד)
יכולת גם את לכתוב הסתייגויות ולנמק אותן כרצונך.
אמילי חיה מואטי (העבודה)
אני סומכת על הממשלה ועל ועדת החוץ והביטחון, ועל כן, גם אם יש לי - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
אז אם את סומכת על הממשלה למה צריך בכלל חברי כנסת?
אמילי חיה מואטי (העבודה)
כדי לייצג את הציבור שבחר בנו. וגם אם יש לי הסתייגויות - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
אבל את לא רוצה לייצג, את הרי סומכת על הממשלה.
אמילי חיה מואטי (העבודה)
אני מאוד סומכת על הממשלה, בוודאי.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אמילי מאמי, תקשיבי רגע. אני הייתי חברת כנסת בקואליציה בכנסת ה-19, ואני רוצה לספר לך סוד: כחברת כנסת בקואליציה הגשתי הסתייגויות, והן גם התקבלו.
שלמה קרעי (הליכוד)
גם אני הגשתי הסתייגויות כחבר כנסת בקואליציה, כנגד שר האוצר ישראל כץ, והן התקבלו בוועדת הכספים. כי כחברי כנסת - - -
אמילי חיה מואטי (העבודה)
אה, שכחתי שהבוקר זה הבוקר שבו אתם יוצאים נגד ישראל כץ. קראתי את הציוצים בלילה.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, זה לא קשור לעניין.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני הגשתי נגד אביגדור ליברמן האיום והנורא, כשבראש הוועדה ישב דודו רותם זיכרונו לברכה - - -
היו"ר רם בן ברק
טוב, חברים, אני מבין שהדיון הוא לא על ההנמקה. מי בעד הסתייגות 13?
שלמה קרעי (הליכוד)
רגע, לא נימקנו.
אמילי חיה מואטי (העבודה)
לא היית כאן.
היו"ר רם בן ברק
מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר רם בן ברק
תודה רבה. ההסתייגות הבאה.
עידו בן יצחק
הסתייגות 14.
היו"ר רם בן ברק
מישהו רוצה לנמק אותה, או שנצביע עליה?
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, זאת הסתייגות חשובה מאוד, זאת הסתייגות שאתה קיבלת אותה אתמול, כל חברי הוועדה קיבלו אותה פה אחד – אבל בסוף התקפלתם. ההסתייגות אומרת ככה: "על אף האמור בחוק זה, לא יוצבו חיילות סוהרות במסגרת שירות החובה באגפים אסירים ביטחוניים". זאת הליבה של המחלוקת כאן, הליבה של חילוקי הדעות בינינו. למעשה אין חילוקי דעות לגבי חשיבותה של ההסתייגות הזאת ולגבי התיקון שדרוש בהארכת הוראת השעה הזו, כולכם מסכימים לזה, ולמרות זאת, כמו חותמת גומי, מגייסים את חברת הכנסת מואטי, שסומכת על הממשלה - - -
אמילי חיה מואטי (העבודה)
קרעי, קצת צניעות וקצת ריספקט ממך כלפיי יכולים לקדם מאוד את היחסים בינינו. אנא ממך.
שלמה קרעי (הליכוד)
אמילי, זאת לא התנשאות, אלה עובדות.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
שלמה, זה לא יפה, היא הצביעה איתנו בתקציב.
אמילי חיה מואטי (העבודה)
נורא משעשע. אני לא חותמת גומי של אף אחד. אני תומכת בממשלה הזאת, אני גאה להיות חברה בקואליציה, ועל כן, גם אם יש לי הסתייגויות, אני משמיעה אותן בנחת בפני האנשים שלי בממשלה.
שלמה קרעי (הליכוד)
ויש לך דעה בעניין הצבת חיילות בשירות חובה באגפים ביטחוניים?
אמילי חיה מואטי (העבודה)
הדעה שלי היא שאני בטוחה שהממשלה הנוכחית תעשה הכי טוב כדי לשפר את התנאים של החיילות וכדי לא להפגיש חיילות בשירות סדיר עם מחבלים שיושבים בכלא. כן, אני בטוחה בזה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אבל זה מה שהם עושים.
אמילי חיה מואטי (העבודה)
נראה לך? כאמור, קצת צניעות.
שלמה קרעי (הליכוד)
אבל זאת בדיוק ההסכמה שהייתה כאן אתמול - - -
היו"ר רם בן ברק
אני מביא את זה להצבעה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר רם בן ברק
תודה רבה. הלאה.
עידו בן יצחק
אנחנו עוברים לקובץ השני, הקובץ עם הסימון הצהוב, להסתייגות מס' 15.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני רוצה לנמק את ההסתייגות הזו. את ההסתייגות הזו אני מנמקת בשם מיכל רוזין ובשם נירה שפק, שהן חברות כנסת שמאוד חשוב להן הנושא קבילה ופנייה ליועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר, והן גם מבינות בו, יותר ממני אגב. הן דיברו כאן בוועדה באריכות וברגש רב עד כמה זה חשוב ומהותי שחיילים שמוצבים בשב"ס יוכלו לפנות לגורמי הקבילה הצבאיים. סליחה, מחילה, אני רוצה לציין כאן גם את חבר הכנסת יוסי שיין, שאתמול טרח לדייק מול הנציבה את התנאים שהחיילים האלה נמצאים בהם.

אנחנו הגשנו את ההסתייגות הזו בעקבות הדברים החשובים שאתם אמרתם. אתם דייקתם לנו את הצורך לתת את ההגנה המרבית לאותם חיילים. אני הייתי שמחה יותר אם החוק של חבר הכנסת שיין היה מתקבל, אבל מכיוון שהוא לא מתקבל, אז לכל הפחות נעביר את ההסתייגות הזאת, שמעניקה הגנה יותר טובה לחיילים ולחיילות האלה.
היו"ר רם בן ברק
תודה רבה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר רם בן ברק
תודה רבה. ההסתייגות הבאה.
עידו בן יצחק
הסתייגות 16.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אנחנו רואים מצב שבו מספר החיילים שמושאלים לשב"ס ולמשטרה עולה כל פעם. למרות שחוקקו את כל הדבר הזה כהוראת שעה מתוך הבנה שזה לגמרי לא הסידור הנכון וזה רק לזמן מוגבל – למרות זאת המספר שלהם עולה כל פעם. אז אנחנו רוצים לייצר תנועה הפוכה, כלומר שמפעם לפעם מספר החיילים והחיילות ירד. אנחנו רוצים להתחיל לייצר... על מה כולם מדברים שם?
אמילי חיה מואטי (העבודה)
עצרו את מי שתקף את פרוש.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
את החשוד בתקיפה.
שלמה קרעי (הליכוד)
ויש חשד שמישהו שילם לו תמורת התקיפה הזאת.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני ממשיכה. אנחנו בעצם רוצים לייצר תנועה הפוכה, שבמסגרתה משנה לשנה יפחת מספר החיילים שמושאלים לשב"ס ולמשטרה. אני חושבת שזאת הסתייגות מאוד נבונה ונכונה, ואני באמת רוצה להציע: בואו פעם אחת, על הסתייגות אחת שהיא כל כולה שכל ישר - - -
היו"ר רם בן ברק
תודה רבה. מי בעד ההסתייגות החשובה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר רם בן ברק
תודה. הלאה.
עידו בן יצחק
הסתייגות 17.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
שלמה, אתה רוצה לנמק?
אמילי חיה מואטי (העבודה)
איזו הרמוניה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אמילי, אחד האנשים שיש לי איתו הכי הרבה הרמוניה בכנסת זה שלמה קרעי, ואני רוצה גם להגיד לך עוד משהו. קודם אמרתו לו בסערת נפש "תבוא לוועדות הכנסת ואחר כך תדבר". אז רציתי להגיד לך שאם יש ח"כ שנמצא הכי הרבה בוועדות הכנסת זה שלמה קרעי.
אמילי חיה מואטי (העבודה)
לא סערת נפש ולא נעליים. אני מכירה ביכולות של הבחור לקיים יחסים הרמוניים עם אנשים שהוא מתנגד להם.
שלמה קרעי (הליכוד)
תודה, אמילי, ותודה - - -
היו"ר רם בן ברק
אין ספק ששלמה קרעי הוא אחד מחברי הכנסת הכי חרוצים שיש.
מיכל רוזין (מרצ)
די, הרסתם לו את הפריימריז.
שלמה קרעי (הליכוד)
אז מיכל, תגידי עליי איזה משהו לא בסדר...
מיכל רוזין (מרצ)
ד"ר שלמה קרעי הוא דיקטטור בהתהוות, ד"ר להנדסת תודעה, וזה מסוכן מאוד שיום אחד הוא יגיע לעמדת שליטה ולעמדת הנהגה, מכיוון שהבן אדם חושב שהוא חי במאה ה-14 אם לא בימי התנ"ך, וכל הפרוגרסיביות, שגם היהדות - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
כשאני אגיע לעמדת הנהגה, הדמוקרטיה - - -
מיכל רוזין (מרצ)
רגע, אתה ביקשת שאני אגיד עליך דברים כאלה - - -
אמילי חיה מואטי (העבודה)
עוזרים לך בפריימריז ועוד יש לך תלונות. גם בזה הוא לא יכול לגלות הרמוניה.
שלמה קרעי (הליכוד)
כשאני אגיע, בעזרת השם, לעמדת שליטה ועמדת הנהגה, הדמוקרטיה תחזור למדינת ישראל.
מיכל רוזין (מרצ)
די, הרסת את הפואנטה. נעשה את זה מחדש, שתוכל להקליט ולהפיץ בליכוד.
היו"ר רם בן ברק
טוב, חברים, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר רם בן ברק
תודה. הלאה.
עידו בן יצחק
הסתייגות 18.
שלמה קרעי (הליכוד)
רוויזיה.

"ביקש יוצא צבא שהוצב בשירות בתי הסוהר לחזור לשירות בצה"ל, יוחזר לשירות בתוך 15 ימים". דיברנו על זה, אדוני - - -
היו"ר רם בן ברק
אז בוא נצביע.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, אבל אם מה שאמרנו – שלא נאפשר לחיילות לשרת באגפים ביטחוניים – לא התקבל כאן, אז לפחות שאם חיילת מרגישה מאוימת, שלא נעים לה, שלא נוח לה להיות בתוך האגף הביטחוני הזה עם אותן חלאות המין האנושי שנמצאים שם, אז לפחות שנאפשר לה לחזור לשירות רגיל בצבא ההגנה לישראל באופן מהיר ובלי לגרור רגליים - - -
היו"ר רם בן ברק
יש לה את האפשרות הזאת שלושה חודשים.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני מדבר על לאפשר לה לחזור לצה"ל תוך 15 ימים.
קריאות
- - -
היו"ר רם בן ברק
מי בעד?
שלמה קרעי (הליכוד)
רגע, אתה מדבר בטלפון, אתה לא מקשיב בכלל - - -
היו"ר רם בן ברק
לא מעניין אותי, נגמר הזמן. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר רם בן ברק
תודה. הלאה.
עידו בן יצחק
הסתייגות 19.
אמילי חיה מואטי (העבודה)
אני חושבת שדיונים כאלה כדאי לנהל מחוץ למצלמות. ככה אנשים לא מבלבלים את המוח ולא באים לעשות פריימריז בוועדת החוץ והביטחון.
שלמה קרעי (הליכוד)
אמילי, תבואי אליי קצת, אנחנו נלמד מה התפקידים של חבר כנסת.
קריאות
- - -
שלמה קרעי (הליכוד)
רגע, אורית, רצית לומר משהו על המאבטחים.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לא על חשבון הסתייגות 20, היא הכי חשובה.
עידו בן יצחק
אנחנו ב-19.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
19 היא הכי חשובה.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, אנחנו לא ב-19 - - -
היו"ר רם בן ברק
אנחנו ב-19, רבותיי.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אז אני רוצה את 19. "יוצא צבא שהוצב בשירות בתי הסוהר לא ישרת באגפי אסורים שאינם בני מינו; מפר הוראה זו" – וזה לב ההסתייגות – "יודח מתפקידו". וכל כך למה? כי אם יש דבר שאני הכי מזועזעת ממנו בפרשת הסוהרות, זה מהקצינים שנפשם הייתה גסה בנערות האלה ולא היה אכפת להם מהנערות האלה. לו היו חושבים לרגע אחד שזאת האחות שלהם או הבת שלהם, לו היו חושבים כך לרגע אחד... זה כואב ברמה שאי אפשר לתאר. איך יכול להיות שהקצינים הסכימו ושלחו אותן, ולא פעם, לא פעמיים ואפילו לא שלוש. איזו ערלות לב.
מיכל רוזין (מרצ)
עבריינות.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
מי שעושה דבר כזה צריך להיות מודח מתפקידו ולא יכול לשאת בשום תפקיד ציבורי או פקידותי במדינת ישראל.
היו"ר רם בן ברק
תודה רבה. אנחנו מזדהים עם כל מה שאמרת לגבי חומרת הדבר הזה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר רם בן ברק
תודה רבה. הלאה.
עידו בן יצחק
לחלופין של 19.
היו"ר רם בן ברק
אם לא יודח אז לפחות שיעמוד לדין משמעתי, נכון?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
נכון, ואני רוצה להסביר את זה.
היו"ר רם בן ברק
כבר הסברת, לא?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לא, אני הסברתי קודם על הדחה מתפקיד.
היו"ר רם בן ברק
בבקשה, גברתי. זה בנוסף להדחה?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
בעיניי זה צריך להיות בנוסף להדחה. בדיעבד אני מצטערת שלא כתבתי שהוא צריך להיות מועמד גם לדין פלילי. בכל מקרה, הוא צריך להיות מועמד גם לדין משמעתי, משום שעצם ההעמדה לדין משמעתי בתוך ארגון מייצרת נורמות בתוך הארגון. כי הארגון בעצם בא ושופט את האנשים מתוכו שמתנהגים שלא לפי הנורמות הרצויות בארגון, וזה דבר שמייצר איזושהי נורמה שמחנכת את הארגון מתוך עצמו. ומכאן הרעיון שמי שמפר הוראה כזו גם יעמוד לדין משמעתי. בתוך שירות בתי הסוהר צריך להיות ברור שיש דברים שלא עושים. אי אפשר להפקיר בצורה כזו את בנות ישראל. תחשוב לרגע אחד שהנערה הזאת, הבחורה הזאת, אתה שולח אותה למצב בלתי אפשרי כזה, להיות חשופה להתעללות של המחבל הרשע הזה. איך אפשר לעשות דבר כזה?
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר רם בן ברק
תודה רבה. הלאה.
עידו בן יצחק
הסתייגות 20.
היו"ר רם בן ברק
ההסתייגות האחרונה להיום. הזמן רץ, תתאפסו על עצמכם.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני אנמק. זאת הסתייגות שבדיעבד. לא הצלחנו באף אחת מההסתייגויות, יש לכם רוב עלינו – דרך אגב, זה רוב מלאכותי - - -
היו"ר רם בן ברק
גנבנו את הבחירות.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אתם החלטתם לשלוח את החיילים והחיילות האלה לשרת בשירות בתי הסוהר בלי לבדוק מה יעלה בגורלם, בלי לאפשר להם לחזור מתי שהם רוצים, בלי למנוע כניסה של חיילות לתוך האגפים הביטחוניים של המחבלים יימח שמם. את כל הדברים האלה הורדתם, ושלחתם אותם אל המציאות האיומה הזאת. אז אם עשיתם את כל זה, אז לכל הפחות שיקבלו עדיפות אחר כך להתקבל לעבודה בשירות בתי הסוהר, אם ירצו.
היו"ר רם בן ברק
כבר יש להם עדיפות. את מתפרצת לדלת פתוחה. יש להן עדיפות, ובתנאי שהן עומדות בקריטריונים - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
אבל העדיפות הזאת לא מעוגנת בשום מקום.
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
היא מעוגנת.
שלמה קרעי (הליכוד)
איפה מעוגנת?
היו"ר רם בן ברק
זה דבר שקיים.
שלמה קרעי (הליכוד)
זה מעוגן בחוק? בתקנות? איפה?
פרומית כהן
בנהלים שלנו. אנחנו מאוד מעודדים ומאוד רוצים שסוהרי החובה ימשיכו לקבע - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
אבל זה לא מעוגן בחוק.
פרומית כהן
אין צורך שזה יעוגן בחוק. זה העתיד שלנו, זו גאוותנו - - -
היו"ר רם בן ברק
תודה רבה אבל הזמן עבר. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר רם בן ברק
תודה רבה.
שלמה קרעי (הליכוד)
רוויזיה.
היו"ר רם בן ברק
ההסתייגויות נגמרו.
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
אני רוצה להגיש רוויזיה על כל מה שהם לא הגישו.
מיכל רוזין (מרצ)
אני רוצה להגיש רוויזיה על הכול.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אנחנו ביקשנו רוויזיה על הכול.
מיכל רוזין (מרצ)
לא. אתם הגשתם על הכול?
היו"ר רם בן ברק
אז אנחנו מתחילים את הדיון על הרוויזיות?
מירי פרנקל-שור
אפשר להתחיל את הדיון על הרוויזיות, אבל צריך לבדוק ולוודא שיש חצי שעה מרגע שהוגשה הרוויזיה. אנחנו רשמנו את השעות של הבקשות ואנחנו נקפיד על זה.
היו"ר רם בן ברק
מיכל, תוכלי להחליף אותי לשתי דקות?

(היו"ר מיכל רוזין)
עידו בן יצחק
הרוויזיה הראשונה היא על ההסתייגויות שהגישה קבוצת יהדות התורה וקבוצת ש"ס לחוק בעניין המשטרה.
מאיר פרוש (יהדות ה תורה)
איזה דף?
היו"ר מיכל רוזין
למי שלא הבין, אנחנו מצביעים עכשיו על הרוויזיות שהוגשו תוך כדי השעתיים האחרונות.
עידו בן יצחק
בקובץ הגדול מדובר בסתייגות מס' 1 שבעמוד הראשון, ובקובץ הקטן, עם הסימון הצהוב, מדובר בהסתייגות מס' 15 וב-לחלופין שלה. על שלוש ההסתייגויות האלה הצבעתם ביחד. מי שמצביע בעד הרוויזיה פותח מחדש את הדיון בהסתייגות, ומי שמצביע נגד הרוויזיה מצביע בעד הפלת ההסתייגות.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
רגע, לא הבנתי.
היו"ר מיכל רוזין
בעד הרוויזיה זה בעד לפתוח מחדש את הדיון, ונגד הרוויזיה זה אומר שהרוויזיה נפלה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אבל יש הנמקה.
היו"ר מיכל רוזין
על שלוש הרוויזיות ביחד. בבקשה, חבר הכנסת פרוש.
מאיר פרוש (יהדות ה תורה)
למרות שאני רואה את הנחישות של חבר הכנסת שיין, שבטוח בעצמו שתוך שנה העסק נגמר, אני יכול להבטיח לו שזה לא הולך לקראת - - -
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
לא שמעת אותי אומר שאני בטוח בזה.
מאיר פרוש (יהדות ה תורה)
אז אני אומר, בואו נהיה מציאותיים, ניתן חמש שנים, ולאחר מכן נמשיך כמו שאמרתי. זאת ההצעה שלי ואני מציע לקבל את ההסתייגות הזו.
היו"ר מיכל רוזין
תודה. אני מעלה להצבעה את סעיף 1 בהסתייגויות של קבוצת יהדות התורה וקבוצת ש"ס, את סעיף 15 שלהם ואת ה-לחלופין שלו. מי בעד הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר מיכל רוזין
הרוויזיה נפלה.
עידו בן יצחק
הנושא השני הוא ההסתייגות של יהדות התורה וש"ס לחוק שבעניין שירות בתי הסוהר. זה נמצא בחלק השני של הקובץ הגדול, הסתייגויות 1, 2, 3 וה-לחלופין של 3.
שלמה קרעי (הליכוד)
גברתי היושבת-ראש, עכשיו את לא סתם גלגל עזר להעברת החוק המסוכן הזה, את עכשיו יושבת בראש.
היו"ר מיכל רוזין
אנחנו באמצע הצבעות. פרוש, האם אתה מבקש לנמק את הרוויזיה?
מאיר פרוש (יהדות ה תורה)
מפאת החשש לביזיון הכנסת, אחרי שישבנו על זה שעות על גבי שעות, ולאור זה שאולי חברי הכנסת חושבים כמוני אבל זה לא מתאים לעמדת הקואליציה – מפאתם כבודכם אני אומר לכם, אל תלכו על המהלך של שנה, שנה וחצי או שלוש שנים. תלכו על חמש שנים, ולאחר מכן אישור ב-80 חברי כנסת או בכלל לא. זאת ההצעה שלי ולכן אני בעד הרוויזיה.
היו"ר מיכל רוזין
אוקיי, אנחנו מצביעים על רוויזיה להסתייגויות קבוצת יהדות התורה וקבוצת ש"ס, מס' 1, 2, 3 ולחלופין של 3. מי בעד הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר מיכל רוזין
הרוויזיה נפלה.
עידו בן יצחק
אני חוזר לקובץ הגדול. אנחנו בהסתייגות מס' 2 של סיעות הליכוד, הציונות הדתית, ש"ס ויהדות התורה לתיקון מס' 7, בעניין המשטרה.
היו"ר מיכל רוזין
כולל לחלופין א', ב' ו-ג'?
עידו בן יצחק
לא, זאת הצבעה בנפרד. אנחנו מצביעים על מס' 2 בלבד.
היו"ר מיכל רוזין
מי רוצה לנמק?
שלמה קרעי (הליכוד)
גברתי יושבת הראש, אני רוצה לסכם את הדיון הארוך שהיה כאן אתמול והיום. השר בר לב הגיע אתמול לדיון, אמר את מה שיש לו לומר, זרק עלינו את המילים שלו, וקם והלך החוצה, ואפילו לא נענה לבקשתו של יושב-ראש הוועדה לארח לנו חברה לעוד חצי שעה. הסיבה שהשר בר לב עשה את הדבר הזה, להערכתי, היא שאין לו תשובות. הוא פחד מהשאלות שלנו. השאלה הפשוטה ששאלנו כאן בוועדה ודיברנו עליה לאורך הדיונים היא האם השר בר לב מתכוון לממש את האג'נדה הפוליטית שלו, את השנאה שלו למתנחלים, את ההדהוד השקרי שלו שלפיו הדבר היחיד שיש לטפל בו היום, עם כל האנרכיה במדינת ישראל, זה אלימ