ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 21/12/2021

אישור ועדת החוץ והביטחון בהתאם לסעיף 24א(ג) ו-24ב(ג) לחוק שירות ביטחון, הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 7 והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר) (תיקון מס' 17), התשפ"ב-2021 , חוק שירות ביטחון (הצבת יוצאי צבא במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר) (תיקוני חקיקה) (הוראות שעה), התשפ"ב–2021

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים