ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 21/12/2021

ערעורם של חברי הכנסת אורי מקלב ואבי מעוז על החלטת הנשיאות שלא לאשר דחיפות הצעתם לסדר היום בנושא: "סירוב נציב קבילות השופטים – אורי שהם, להופיע בכנסת וסירוב יו"ר ועדת החוקה לכפות את התייצבותו לדיון", ערעורו של חבר הכנסת עופר כסיף על החלטת הנשיאות שלא לאשר דחיפות הצעתו לסדר היום בנושא "הגבלת הורות לבעלי מוגבלויות"., הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 11), התשפ"ב-2021 , חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 259), התשפ"ב-2022

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת28
ועדת הכנסת
21/12/2021


מושב שני


פרוטוקול מס' 51
מישיבת ועדת הכנסת
יום שלישי, י"ז בטבת התשפ"ב (21 בדצמבר 2021), שעה 9:00
סדר היום
א. ערעורים על החלטת הנשיאות שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר-היום בנושאים הבאים:
1. "הגבלת הורות לבעלי מוגבלויות", של חה״כ עופר כסיף.
2. ״סירוב נציב קבילות השופטים אורי שהם להופיע בכנסת וסירוב יו״ר ועדת החוקה לכפות את התייצבותו לדיון", של חברי הכנסת אורי מקלב ואבי מעוז.
ב. בקשת יושב ראש ועדת הכספים למיזוג הצעות החוק הבאות:
1. הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מסי 259) (פטור ממס על מענק לזוכה בתחרות במסגרת המשחקים האולימפיים או הפאראלימפיים), התשפ״ב–2021 (מ/1468).
2. הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס למענק כספי בשל הישג בתחרות ספורט), התשפ׳׳א–2021 (פ/1888/24), של חה״כ יריב לוין.
3. הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס על מענק זכייה אולימפי), התשפ״א–2021 (פ/2094/24), של חה״כ אופיר כץ.
4. הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס על מענק ששולם לספורטאי עקב זכייה במדליה במשחקים האולימפיים או באליפויות העולם בספורט), התשפ׳׳א–2021 (פ/2138/24), של חה״כ יוסי שיין וקבוצת חברי הכנסת.
5. הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס למענק כספי בשל הישג בתחרות ספורט), התשפ״ב–2102 (פ/2265/24), של חה״כ סימון דוידסון.
ג. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס׳ 11) (מימון מקום לבידוד מטעם המדינה), התשפ"ב–2021 (מ/1486).
נכחו
חברי הוועדה: ניר אורבך – היו"ר
איתן גינזבורג
יצחק פינדרוס
חברי הכנסת
זאב בנימין בגין
עופר כסיף
אורי מקלב
שמחה רוטמן
נירה שפק
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
אלון דמלה

ערעורים על החלטת הנשיאות שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר-היום בנושאים הבאים: 1. "הגבלת הורות לבעלי מוגבלויות", של חה״כ עופר כסיף; 2. ״סירוב נציב קבילות השופטים אורי שהם להופיע בכנסת וסירוב יו״ר ועדת החוקה לכפות את התייצבותו לדיון", של חברי הכנסת אורי מקלב ואבי מעוז.
היו"ר ניר אורבך
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום שלישי י"ז בטבת התשפ"ב, 21 בדצמבר 2021. הנושא הראשון על סדר-היום: ערעורים על החלטת הנשיאות שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר-היום בנושאים הבאים: 1. הגבלת הורות לבעלי מוגבלויות, של חבר הכנסת עופר כסיף; 2. סירוב נציב קבילות השופטים אורי שהם להופיע בכנסת וסירוב יושב-ראש ועדת החוקה לכפות את התייצבותו לדיון, של חברי הכנסת אורי מקלב ואבי מעוז.

חבר הכנסת מקלב, נתחיל בנושא שלך, בבקשה. אה, הינה, חבר הכנסת כסיף. בסדר.
ארבל אסטרחן
רגע, חבר הכנסת מעוז לא מגיע?
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
אם אפשר להתחיל, כי יש לי ועדה אחרת.
היו"ר ניר אורבך
אז חבר הכנסת כסיף, בבקשה.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
תודה רבה. בוקר טוב לכולם. תודה. ההצעה שביקשתי ונדחתה – רק שנייה – הצעה שביקשתי ונדחתה נוגעת להגבלת הורות לאנשים עם מוגבלויות. וכפי שפורסם בכתבה שהתפרסמה, ובעטיה בעצם ביקשתי את ההצעה הזאת, נאמר בה שהמדינה מגבילה הייתה הזכות להורות לאנשים בעלי מוגבלויות, ושיצא דוח ממשלתי שמכיר בבעיה הזאת. וכפי שכתוב, אני רוצה להתייחס לכותרות, כי אין לנו את הזמן כמובן לעבור על הכול. אבל תשימו לב מה כתוב בכתבה, שמבטאת את רוח הדוח: "רוצה סיוע בדיור? אל תעשי ילדים. מעוניינת להתחתן? תעברי קודם עיקור, טיפולי פוריות שהפסיכיאטרית תאשר, בין אם זו מוגבלות פיזית, קוגניטיבית או נפשית, סטיגמות, מכשולים" וכן הלאה וכן הלאה. והדוח הממשלתי הזה בעצם מפרט את החסמים.

אני חושב שזה דבר מביש, שזה דבר שמזכיר אפילו מקומות וימים אפלים. ולדעתי, הכנסת חייבת לדון בנושא הזה. ואני חייב להגיד שדי נדהמתי מזה שהבקשה שלי לא התקבלה, למרות שזה קורה הרבה. אבל אני חושב שבמקרה הזה, גם אני בדרך כלל לא מערער, אבל אני חושב שהמקרה הזה זה באמת נושא שלא ייתכן שנעבור הלאה בסדר-היום. זהו. תודה.
היו"ר ניר אורבך
תודה, חבר הכנסת כסיף. יציג את עמדת הנשיאות חבר הכנסת איתן גינזבורג, בבקשה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
תודה רבה, אדוני היושב-ראש. ראשית, אני מסכים.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני מבקש אחר כך את זכות ההתייחסות.
היו"ר ניר אורבך
סליחה?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני מבקש אחר כך להתייחס.
היו"ר ניר אורבך
מאה אחוז.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אני מסכים עם עופר כסיף. הדברים שהוא הקריא הם דברים מזעזעים וראוי שיקבלו התייחסות. בטח שהדברים האלה לא צריכים למצוא את מקומם בחברה מתוקנת או בכל חברה שהיא. אלה דברים נוראיים.

יחד עם זאת, הנשיאות דנה – ראשית, היא מוגבלת במספר הצעות לסדר – אבל היא גם דנה ברשימה ארוכה מאוד של הצעות לסדר חשובות ונכונות גם כן. בסוף אנחנו צריכים לבחור במספר מצומצם של הצעות לסדר מכל מיני שיקולים.

נוסיף לכך את הרצון שלנו לצמצם ככל הניתן את – מכיוון שיש לנו, מה שנקרא, עומס רב על המליאה, מצאנו לנכון לאשר שלוש הצעות לסדר. בשאר הנושאים, חשבנו שנכון שחברי הכנסת יבואו בהידברות עם ראשי הוועדות השונות, כדי לקיים דיונים כאלה ואחרים בוועדות. ולכן מכל הצעות לסדר שהוגשו, והוגשו רבות אתמול, החלטנו להתמקד בשלוש, ודחינו את כל השאר לא בשל תוכנן או אי חשיבותן, אלא בסוף צריך להכריע. ולכן אבקש לכבד את הצעת הנשיאות.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת פינדרוס.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אפשר להגיד אילו הצעות אושרו, לפני?
היו"ר ניר אורבך
כן. הצעות שאושרו הן: 1. הצעה לסדר-היום בנושא: התפטרויות במשטרת ישראל, ובפרט במחוז הדרום, של חברות הכנסת רות וסרמן לנדה, אורית מלכה סטרוק ולימור מגן תלם; 2. הצעה לסדר-היום בנושא: עדויות מטלטלות על המשלוחים החיים, של חברי הכנסת יסמין פרידמן, מוסי רז ואלון טל; 3. הצעה לסדר-היום בנושא: ההדרה והאפליה בקבלת מלש"בים ובשליחת זימונים מיחידות המודיעין והטכנולוגיה בצה"ל, של חבר הכנסת יעקב מרגי.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
תראה, יש שני סוגי הצעות לסדר. יש הצעות לסדר שבאמת יש נושא שהוא כרגע בכותרות ואנשים רוצים להתבטא בעניין הזה. זה בסדר גמור.

יש נושאים עקרוניים שאני חושב שכולנו צריכים ככנסת להתמודד איתם. זה בכלל לא משנה מה זה, אבל צריך להתמודד איתו. סוג סיפור כזה זה סיפור משמעותי. זאת אומרת, אם הוא קורה ב-backyard שלנו, זאת אומרת, במסגרת של פקידים, ואפילו לא במסגרת של החלטות ממשלה, לצורך העניין, אלא הוא במסגרת פקידותית, נושא כזה אמור למצוא את הדרך, גם בנשיאות הכנסת, איפה ידונו עליו. מישהו צריך לדון על הדבר הזה. זה לא יכול להיות מצב. יש כבר את ההתפטרות של שוטרים. כן. הוא נושא שנמצא כרגע בכותרת. הוא בסדר. הוא לא איזושהי מדיניות ממשלתית שקורית מאחורי הגב. תקלה שאנחנו אומרים אנחנו רוצים להעלות אותה לסדר-היום.

פה אתה מדבר על מדיניות שקורית. כך פורסם. אבל כנראה שיש בזה משהו, קורה. מישהו צריך לדון על זה. עכשיו, איך אתם חושבים לנפשכם, תשוו בנפשכם, מי אמור לדון על זה, מי אמור לטפל בזה. אנחנו אומרים לפנות למבקר המדינה שיבדוק ויביא לנו דוחות שנתיים אולי. ואז בוועדה לביקורת המדינה – הרי אני חושב שבשביל זה קיימת כנסת. אם יש נושאים מהותיים שקורים בדלת האחורית שלנו כמדינה, מישהו צריך לטפל בזה. זאת אומרת, לא תגידו: רבותיי, הבנו; אולי שבוע הבא; יש כרגע שבוע לחוץ; אנשים זה, נעשה את זה בשבוע הבא. אבל מישהו שצריך לתת את הדעת על הדבר הזה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אבל התשובה היא כזאת.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני באמת אומר. חבר הכנסת כסיף העלה פה נושא. אני לא הכרתי אותו. לא ידעתי שהוא קיים.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אז התשובה היא כזאת, חבר הכנסת פינדרוס.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני חושב שכל אחד שקורא את זה, גם אתה ברגע מסוים אמרת: רגע, מה? זה באמת קיים? משהו פה לא מסתדר לי. אני חושב שכל חבר כנסת, דרך אגב. זה משהו, איזשהו אקט פוליטי של להעלות משהו לסדר-היום. צריך למצוא לזה פתרון. אני לא יודע אם הפתרון הוא כרגע, איך קוראים לזה. אנחנו צריכים למצוא לדבר כזה פתרון איך ידונו עליו. לא פתרון לדבר, אלא איך ידונו עליו.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
בסדר. אבל שנייה, רגע. זה לא תפקיד הנשיאות. אנחנו לא מאשרים כל הצעה לסדר. אנחנו מאשרים הצעות דחופות לסדר. זה אומר שהכנסת תעצור, במירכאות, כן? תפנה את הכול ותדון בנושא הזה השבוע. אוקיי?

עכשיו אני לא אומר שהנושא לא חשוב. אמרתי שהוא נושא חשוב. אבל גם יש פה הרבה נושאים חשובים אחרים שהוגשו אתמול. רשימה ארוכה של נושאים שהוגשו, של 120 חברי הכנסת. אבל בסוף צריך לבחור.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
- - -
איתן גינזבורג (כחול לבן)
שנייה, חבר הכנסת פינדרוס. זה לא אומר שזה שהצעה לא התקבלה מוריד מחשיבותה. זה אומר שאפשר למצוא לה מסגרת דיון אחרת, ויש מסגרות דיון אחרות: בדיון מהיר, בהצעה רגילה לסדר, בשאילתות, בהרבה מאוד דרכים, בסדר? לאו דווקא בהצעה דחופה לסדר.

עכשיו, יכול להיות שביום אחר, בשעה אחרת, היה נבחר. יכול להיות.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני - - -
איתן גינזבורג (כחול לבן)
עוד מילה. אנחנו לא מעבירים נושא משבוע לשבוע. מדוע? כי בשבוע הבא יהיו עוד בקשות חדשות, ואנחנו גדלים כל פעם בבקשות שהוגשו לאותו שבוע. הכלי של הצעה דחופה לסדר, זה אומר שביום שני דנים על מה שיידון ביום רביעי. ולכן דחינו את הבקשה, לא כי היא של עופר כסיף, לא כי היא זה הנושא, כי היו הרבה מאוד נושאים. ובסוף היינו צריכים לבחור.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
איתן, בוא, ברשותך, אני רוצה אולי להציע הצעה לסדר פה, הצעת ייעול. יכול להיות שהנשיאות צריכה לחשוב על רעיון עקרוני. לשריין מתוך שלושת הצעות, הצעות ציבוריות, לדיון ציבורי, פומבי, של דברים שהם כרגע קורים באיזושהי תקלה באיזשהו מקום. הצעות לנושאים מהותיים שאנחנו מרגישים שהכנסת לא מפקחת עליהם. זאת אומרת, יכול להיות שהיה צריך לשבת במקום אחד. אני לא יודע. וכל שבוע בנושא אחד. אני אומר, עם כל הכבוד לשלושת הנושאים שדנים עליהם, הם לא סוג נושאים – יש הבדל בין נושא פוליטי לנושא ציבורי כרגע ונושא שאני רוצה לעלות ולעשות ממנו כותרות, וזה בסדר. וזה תפקידה של הכנסת. אני לא מזלזל בזה. אבל יכול להיות שצריך לשריין איזושהי חלוקה, מעבר לחלוקה הפוליטית של זה, לנושאים, כי אני מרגיש בסוף – זה נכון. אתה יודע, נושא כזה, אני לא יודע אם אני אכתוב מחר לעופר כסיף על הנושא הזה, ואצטרף להצעה לסדר, כי, כמו שאמרת, יש לי נושאים כרגע. הישיבה בחומש, הכלים החד-פעמיים שלקחו לנו, והשתייה המתוקה. ואני ארצה להעלות נושאים.

אבל בסוף, יש גם נושאים אחרים. אתה יודע, יש אנשים שסובלים עכשיו. צריך למצוא, אני לא יודע, את המנגנון. אולי הנשיאות מראש תחליט שהיא שמה נושא אחד. אז לא כל שבוע כל הנושאים, אבל נושא אחד שהוא נושא באמת מהותי, שהוא לא במערכת הפוליטית עכשיו בשביל ליצור כותרות, אלא באמת לדון עליו. כי אני מרגיש לא בנוח. אני אומר לך עוד הפעם. המחשבה הראשונה: חברי הכנסת, איך אתם בשבוע הבא? רגע, אולי משהו עם חד-פעמי או משהו שאורית סטרוק תגיד על התיישבות צעירה, ואז זה יהיה יותר מעניין.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת פינדרוס, תודה רבה. חבר הכנסת רוטמן, אתה רוצה להתייחס?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
כן. יכול להיות שפספסתי, כי נכנסתי כבר באיחור. הבנתי שהשבוע הוחלט לאשר רק שלושה, ולא חמישה נושאים.

אני, דווקא בגלל צמצום עבודת הכנסת הכללית שנעשה, שעליו דיברתי אתמול במליאה, ואני חושב שהוא בעייתי, הייתי מצפה שלפחות המליאה לא תגרע את זמנה. אבל לצמצום עבודת הוועדות כאשר אנחנו צריכים בעצם – כאופוזיציה, אין לנו את היכולת לפעול כמעט בשום דרך מלבד יצירת הדיונים האלה, בעיניי, מדובר בפגיעה בעבודת הכנסת. ולכן עצם ההחלטה לאשר רק שלושה במקום חמישה, בעיניי, היא בעייתית. זה דבר ראשון. ואני חושב שוועדת הכנסת, כמובן, יש לה את היכולת להוסיף נושאים ואולי לתקן במשהו את המעוות, ולעשות שהשבוע יהיה כמו שבועות אחרים ויאושרו בהם חמישה נושאים. זה לגבי זה, לגבי בעצם המספר, עוד לפני שאנחנו עוסקים בנושאים לגופם.

בנושאים לגופם, אני רוצה לספר לך, אדוני היושב-ראש, שבדיוק קיבלתי עכשיו הודעה ממישהו שאמר: איך יכול להיות שאתה לא מגיע לדיון? אתה לא רשום בלוח הנוכחות של הכנסת. עכשיו, הסיבה שאני לא רשום בלוח הנוכחות של הכנסת היא שנשארתי לישון בכנסת כדי להספיק לדבר על הנושא הזה מרוב שהוא חשוב. אז לכן גרעו אותי בלילה ועוד לא הוסיפו אותי בבוקר. כי באתי מהחדר ולא עברתי דרך האישור של הכניסה. עד כדי כך הנושא הזה בעיניי הוא קריטי. אפשר לספר על התכתובת שהייתה לנו בשעות הקטנות של הלילה?
אורי מקלב (יהדות התורה)
הוא מדבר על הנושא שאני העליתי אותו.
היו"ר ניר אורבך
אז רגע. חבר הכנסת רוטמן, עוד לא הגענו אליו.
אורי מקלב (יהדות התורה)
כן.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
מאחר שאני מבקש כללית על שניהם - - -
היו"ר ניר אורבך
לא. אני אגיד לך מה. חבר הכנסת כסיף ביקש שנעלה את הנושא שלו ראשון כי הוא ממהר לוועדה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אה, אוקיי.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
גם אני צריך ללכת.
אורי מקלב (יהדות התורה)
הוא מצטרף לדברים שלי שאני אומר.
היו"ר ניר אורבך
אז מייד נתחיל עם חבר הכנסת מקלב.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אבל ההערה הכללית שלי לגבי שלושת הנושאים נוגעת כמובן לשני הערעורים.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת מקלב, בוא תעשה את זה. אני רוצה שחבר הכנסת גינזבורג יתייחס גם לדברים שלך. אז תתחיל.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אציג?
היו"ר ניר אורבך
כן, כן, כן. תדבר. אחר כך אנחנו ניתן לחבר הכנסת רוטמן.
אורי מקלב (יהדות התורה)
בסדר. אבל הוא ממהר.
היו"ר ניר אורבך
לא. בסדר. אנחנו נעשה את זה מהר עכשיו. נצמיד את שתי ההצבעות.
אורי מקלב (יהדות התורה)
לא. לי יש מה להגיד בעניין הזה. טוב. אתה רוצה, אני אדבר איתך למה זה שתי הצבעות? אני לא כל כך מבין את זה. עכשיו הצבעות באות בנפרד, אבל - - -
היו"ר ניר אורבך
אתה יודע מה, בסדר.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אבל אין בעיה. בסדר.
היו"ר ניר אורבך
אני מקבל, אני מקבל.
אורי מקלב (יהדות התורה)
למה אני שואל? זה שנראה שאתם כבר תכננתם את ההצבעה מראש.
היו"ר ניר אורבך
הפוך. הפוך. בגלל זה אני – טוב. חבר הכנסת מקלב, בבקשה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
תודה רבה. תודה רבה לחבריי שהגיעו. דיבר על התכתבות, אז באמת ההתכתבות הייתה באיזו שעה?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
בשעה 02:00.
אורי מקלב (יהדות התורה)
02:00. יכול להיות כן. אצלך נראה לי יותר מאוחר שלחת הודעה בעניין הזה. ראשית, חבריי הציעו לי לפני זה, לפני שאני ביקשתי להגיש ערער על החלטת הנשיאות, אמרו לי: בין כך ובין כך לא מאשרים כאן שום ערערים.
היו"ר ניר אורבך
אישרנו ערערים.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אחת שמעתי אולי.
היו"ר ניר אורבך
יותר מאחת.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
לא, לא. יותר מאחת.
היו"ר ניר אורבך
יותר מאחת.
אורי מקלב (יהדות התורה)
- - -
היו"ר ניר אורבך
יותר מאחת. אני בדקתי. נו, מה אתה - - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
אולי אחת להתרשמות הזאת. שאני גם שמשתי כמה וכמה שנים כסגן יושב-ראש הכנסת ואני באתי להציג את הנשיאות בכנסת על ערערים. הצגתי את עמדת הכנסת. אבל גם לא הייתי מתאבד על זה, לא התאבדתי על זה. והבנתי מפעם לפעם יש דבר כזה. הרי יש הליך של ערער. אם יש הליך של ערער, אז סימן שיש, זה בנוי בסדר-יום של הכנסת שיכול להיות שיש ערער שהתקבל. אני זוכר שאנחנו ישבנו לא פעם, במיוחד שמדבר עכשיו על שלוש הצעות שבסך הכול התקבלו. אנחנו רגילים גם לחמש הצעות לסדר. ועורך דין שמחה רוטמן גם אמר ודיבר על כך שהכנסת הזאת הייתה כנסת אולי לא מתוקנן, אבל כנסת מאוד – לא ישנו כאן בלילה, אנשים לא היו, רובם, רוב הכנסת לא הייתה כאן יומיים. ולכן היום אם הכנסת ביום רביעי תיארך עוד קצת, בעוד רבע שעה של הצעה לסדר נוספת - -
איתן גינזבורג (כחול לבן)
הצעות לסדר לא זה רבע שעה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
- - לא זה מה שישנה כאן את סדר-היום. זה לא מה שיגרום לאנשים לאיזו עייפות. אתה יודע, אנשים השבוע היו אנשים - - -
איתן גינזבורג (כחול לבן)
מכיוון שהיית סגן יושב-ראש, אתה יודע שזה לא רבע שעה גם.
אורי מקלב (יהדות התורה)
מה?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
הצעות לסדר זה לא דבר של רבע שעה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני יודע. הצעת לסדר שיש זה יכול עוד חצי שעה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אתה רואה גם הצעות לסדר שאורכות שעה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
בשעות המאוחרות זה לא מה שנשאר, וגם לא מעכבים את כל הכנסת. לא מדובר כאן עד 24:00. הצעות לסדר, אנחנו מדברים בתקופה האחרונה ב-19:00. אז נשארים עוד קצת. ואני חושב שהפוך, צריך לעשות את זה.

אני גם רוצה גם להתייחס לגופם של דברים. אני חושב שזאת הצעה – אני הרי מערער על כך שאני הגשתי הצעה לסדר על כך שגורם בכיר בגוף ממשלתי שנדרש או שהתבקש או ועדת החוקה במקרה הזה דנה בדברים שלו שהוא אמר, והוא התבטא כלפי הרב הראשון לציון, מסרב להופיע בכנסת. זה דבר שאני זוכר לאורך שנים, תמיד זה העסיק את הכנסת. תמיד זה היה הדבר החשוב. לא זו אף זו, דברים כאלה נידונו בעבר כהצעות לסדר דחופות. במיוחד כשאנחנו מדברים עכשיו על הצעה לסדר שאמורה להיות נידונה ביום שני הקרוב. היא נדחתה בגלל הבידוד של היושב-ראש. יכול להיות שאם לא הייתה נדחית, יכול להיות שלא הייתה לי ברירה, לא היה לי מספיק סיפק, זמן. אבל עכשיו שבאמת יש הזדמנות לדון בזה, בדבר שמעניין, שזה חשוב לכנסת, זה חשוב מאוד למעמד של הכנסת. אתה כוועדת הכנסת, הוועדה הראשונה, החשובה, צריכה לדאוג למעמד הכנסת כשגורם בכיר מסרב להגיע להופיע בפני הכנסת. אני לא רוצה להרחיב שבמקרה הזה של נציבות קבילות הציבור, על שופטים, הנציב אורי שהם, אין שם איזו היררכיה מאוד מאוד ארוכה גדולה של נציגה, ממלא ממקום. מדובר על נציב שאמר את הדברים. וגם אין שם גם פקידות בכירה.
כך שיש חשיבות מאוד גדולה להופעה שלו. אני חושב שזה גם תפקידה של הכנסת. אני חושב שזה שומר על המעמד, הצעה לסדר דחופה על דבר שגורם לפולמוס. העיתונות כבר מדברת על זה. יש איזה כתבות, איזה כותרות. זה לא דבר שנעשה עכשיו בהסדר בין הוועדה ולבין הגורם הזה. זה כבר קיבל כותרות. עכשיו זה דבר ציבורי. חשוב מאוד שהדבר הציבורי הזה יבוא ויידון כאן בכנסת בהצעה. ואין ברירה, לא יכול להידחות בשבוע. ככל שהדבר הזה יקבל ביטוי ציבורי וביטוי של הכנסת, כך אני חושב שזה יחייב יותר גם את יושב-ראש הוועדה, שנמנע משום מה, ואני לא רוצה להיכנס, אני גם לא רוצה להיכנס לתוכן דבריו. אני נכנס רק לנושא העיקרי.

אני רוצה להגיד עוד משהו. אם הדברים הערכיים, התוכן הזה שאני אומר עכשיו גם לא מקובל עליכם, אני בכל אופן רוצה להשתמש בשני טיעונים טכניים. קודם כול, לנושא הזה שאני דיברתי עליו היו שלושה מצטרפים.
היו"ר ניר אורבך
סליחה. חבר הכנסת מקלב, סליחה. סליחה, חבר הכנסת מקלב. חבר הכנסת מקלב, תמשיך.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אז אני אומר, זה נושא שנידון בעבר. זה נושא חשוב. זה נושא גם היום על סדר-היום. זה דבר גם, זה - - -

ואני רוצה להגיד עוד דבר, רק שני טעונים טכניים. ראשית, להצעה הזאת הצטרפו עוד שני חברי כנסת. והיו עוד חברי כנסת שמשום מה לא הצלחנו להביא אותם. העוזר שלי בעניין הזה, בתפקיד חדש שיש לו הוא יודע להסתכל על נוהלי הכנסת. הוא הסתכל בתקנות של הכנסת. הוא ראה עד השעה עשר וחצי. ולכן הוא הגיע בעשר וכמה דקות להציג את זה. וסירבו לקבל ממנו עוד מצטרפים להצעה.

אני מניח שהצעה שמצטרפים אליה יותר חברי כנסת היא מתקבלת יותר. ולא קיבלו את זה. אני לא יודע, זה כנראה נוהל שאתם קיבלתם. אבל בנוהל הכנסת כתוב שעד עשר וחצי אפשר להגיש הצעות לסדר. ולא כך מתנהגים. ואני לא יודע למה זה כך. אבל יכול להיות שקיבלתם. ואני אומר את זה באופן כן, זה תפקיד שהוא קיבל ממש לאחרונה והוא לא היה.

שנית, ישיבת הנשיאות, חצי מהנשיאות לא השתתפה. שזה בעצם נציגי האופוזיציה, שהסגנים לא השתתפו. אני מניח שלא מי שיציג את זה. הסתבר גם שאם היו כל הסגנים, אני חושב שזה היה גם מקבל היבט אחר.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת מקלב, זה לא טיעון.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
באותו טיעון, אני יכול להגיד לך, חבר הכנסת מקלב, שבגלל - - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
- - -
איתן גינזבורג (כחול לבן)
מכיוון רוב הסגנים החליטו להחרים את הנשיאות, אז גם נטל ניהול המליאות מוטל על שני סגנים. בסדר? אז באותה מידה אני יכול להגיד לך שהם לא היו ולא שקלו. אז אני לא חושב ששני הסגנים שנותרו וצריכים לנהל את המליאה כל השבוע, צריכים להישאר עוד כמה שעות בשביל הצעות לסדר הנוספות.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
תנו לכם אתמול 10 שעות חופשי.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני מבין שאלה דברים חמורים שאתה אומר. אתה אומר דברים ממש - - -
איתן גינזבורג (כחול לבן)
רגע, אני לא. אני לא סיפרתי על זה - - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
אתה גם עורך דין, אתה גם חבר הכנסת. אז אני מבין שהצעה שלי נדחתה בגלל שהסגנים לא היו מוכנים לבוא.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
ממש לא. ממש לא.
אורי מקלב (יהדות התורה)
היה לכם – זה מה שאמרת עכשיו.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
ממש לא. היא גם לא נדחתה בגלל שהסגנים אתמול לא היו בנשיאות.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת גינזבורג, רגע אחד.
אורי מקלב (יהדות התורה)
לא. אלה הדברים שאמרת.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
- - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
אתה אמרת שהעבודה מתחלקת לשלושה סגנים.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אדוני, אתה אמרת עכשיו, הרגע, שבנשיאות לא היו נציגי האופוזיציה, ולכן זה לא אושר. אז תסכל טוב על הצעות לסדר שאושרו. כי שתיים מהן, שתיים מהשלוש, יש נציגות אופוזיציה. אז אני מבקש ממך לא להטיל דופי בעבודה שלנו, בשיקול הדעת שלנו בנשיאות.
אורי מקלב (יהדות התורה)
לא. לא אמרתי. אמרתי שלא היה מי ייצג ויעמוד על הדברים האלה בחשיבות.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
לא. בסדר.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני חושב שחלק גדול חסר. אני גם מבין שמוטלת עליכם עבודה רבה. ואני מסביר שגם אתמול וגם היום לא נשב עד מאוחר. היו כנסות, מליאה קצרה, ישיבות מליאה מאוד קצרות. כך שלא הייתם צריכים אתמול הצבעות עד 01:00 על שלושה סגנים שרוב הנטל או הנטל עכשיו מונח עליהם. גם היום לא תהיה מליאה ארוכה, המליאה מאוד קצרה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
זו לא הסיבה שלא אישרנו.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
למה אישרתם רק שלושה?
אורי מקלב (יהדות התורה)
אתה אמרת את זה. אתה אמרת את זה.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת גינזבורג, רגע. חבר הכנסת מקלב, בואו נתכנס לסיום הדברים. בסדר?
אורי מקלב (יהדות התורה)
אז מילת הסיום. אני חושב שזה המקרה הקלאסי של הצעה לסדר דחופה. אני גם חושב שזה המקרה, אחד המקרים שוועדת הכנסת צריכה לאשר ערערים. בשביל זה קיימת ועדת הכנסת. לקיים הליך כזה, מסלול כזה. ואתם מקמצים באישורים. אתה אומר יותר מאחת במשך חצי שנה. אני חושב שזה לא. אני זוכר שכמעט כל ועדת הכנסת היו מאשרים מינימום הצעה אחת לסדר, אם לא יותר. בוודאי שהפעם עשיתם רק שלוש, אישרתם רק שלוש הצעות. הסיבה שיש רק שלושה סגנים שמשמשים לא צריכה להיות סיבה שלא תאשרו.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
זו לא הייתה הסיבה.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת גינזבורג, תתייחס, בבקשה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אני אתייחס. ראשית, זו לא הייתה הסיבה. זו הייתה תגובה לאמירה שלך, שבגלל שלא היו נציגי האופוזיציה בנשיאות נראה כאילו שהדברים לא נשקלו. ולא כך היא. אבל זו הייתה תגובה על האמירה הזאת.
אורי מקלב (יהדות התורה)
טוב.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
שנית, האמירה כאילו ועדת הכנסת הזאת לא מאשר ערעורים איננה נכונה. היא אישרה לא מעט ערעורים.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אתה יכול להגיד כמה?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
לא. אני לא יושב-ראש הוועדה ולא ספרתי. אבל הייתי נוכח כשאושרו, כי אני זה שמנמק את הערעורים.
אורי מקלב (יהדות התורה)
- - -
איתן גינזבורג (כחול לבן)
רק שנייה, רק שנייה. לא סיימתי.
אורי מקלב (יהדות התורה)
כמה ערערים אושרו.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
ואני חייב ללכת, חבר הכנסת מקלב, כי אני מנהל מליאת פנים שהייתה אמורה להתחיל לפני 22 דקות, ולא נפתחה כי אני כאן. אז תאפשרו לי.

שלוש, יושב-ראש הכנסת יריב לוין לשעבר, כשהוא היה יושב-ראש הכנסת ואני הייתי יושב-ראש ועדת הכנסת, אני זוכר איך, מה שנקרא, נאמר לי שבחריג שבחריגים מאשרים ערעורים על החלטות נשיאות. זו הייתה ממש מדיניות הבקשה. אז לומר שבכנסות קודמות אשרו פה ערעורים כי יש את המנגנון הזה, המנגנון זה קיים.
אורי מקלב (יהדות התורה)
חבר הכנסת יריב לוין חתום על הבקשה. הוא אחד מהחתומים על הבקשה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אדוני.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת מקלב, תן לו, בבקשה, לסיים.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
חתום על ההצעה לסדר. הוא לא חתום על הערעור.
אורי מקלב (יהדות התורה)
לא. על ההצעה לסדר.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
ולכן אני אומר – אגב, מותר גם לערער. אני מדבר על האמירה הכללית כאילו הוועדה הזאת לא מאשרת ערעורים. אז אני אומר שהוועדה הזאת ככלל, אם היא הייתה עכשיו צריכה לקבל כל ערעור שהגישו חברי הכנסת על כך שהנשיאות לא אשרה את ההצעה לסדר שלהם, אז למה יש נשיאות? בסוף הערעורים הם על מקרים חריגים. בסוף צריך לתת לגוף שמחליט את הסמכות להחליט. במקרים חריגים, לא סבירים, קיצוניים, מיוחדים לבוא לכאן ולערער עליהם.
אורי מקלב (יהדות התורה)
זה לא כתוב בנוהל.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
שנייה. זה לא כתוב. כך אני מפרש את זה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
לא. הפרשנות היא אחרת.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
שנייה.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת מקלב.
אורי מקלב (יהדות התורה)
בסדר.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
ולכן אני מבקש מוועדת הכנסת לקבל את עמדת הנשיאות ביחס להצעות לסדר שאושרו. שניים מתוך השלושה הם נציגי האופוזיציה. אי-אפשר לטעון שבגלל שלא הייתה אופוזיציה לא אושרו הצעות לסדר של האופוזיציה. אני מבין את חשיבות הנושא זה. הנושא של אי התייצבות נושא משרה או בעל תפקיד ציבורי בוועדת הכנסת ראוי לה להידון. היא בהחלט נושא חשוב. מי כמוני מקפיד על מעמד הכנסת, זה אולי אפילו נושא שיידון פה בוועדת הכנסת, אינני יודע. זה המקום שראוי לדון בדברים האלה. לא כל דבר צריך למשוך למליאה. לא על כל דבר צריך לדון בדחיפות השבוע. אנחנו נמצאים בתקופה מסוימת שהנשיאות חשבה שבעת הזאת ראוי לאשר שלוש הצעות דחופות לסדר.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
ניר.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
יש עוד הצעות אחרות שאושרו. יש גם דיונים מהירים שאושרו אתמול. והכנסת ממשיכה לתפקד. אני מציע בהקשר הזה לחברי הוועדה לקבל את עמדת הנשיאות.
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
התייחסות.
היו"ר ניר אורבך
עוד רגע אחד. תודה. אנחנו נמשיך.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני יכול?
היו"ר ניר אורבך
רגע אחד. אתה רוצה להתייחס לנושא?
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
כן. אני רוצה רק במשפט אחד. לא חולק ברמה המהותית על מה שאמר חבר הכנסת גינזבורג. אני חולק על ההחלטה הקונקרטית. ואני חוזר ואומר, לעניות דעתי, ואני שמח שחבר כנסת פינדרוס הסכים איתי, לא יכול להיות, לא יכול להיות שהכנסת לא תדון במצב שבו אומרים לאנשים עם מוגבלויות לעבור עיקור. איך יכול להיות שאנחנו לא נדון בזה בכנסת?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
מי אמר שלא תדון? שתדון.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
אז לא. אני רוצה לדון בזה השבוע דחוף.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אתה רוצה. אתה רוצה. אבל שאפשר לדון.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
ברור שאני רוצה. בגלל זה אני מגיש ערעור.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
בסדר. אבל אתה יכול לדון בזה בוועדת הרווחה. פנית לוועדת הרווחה?
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
בגלל זה אני מגיש ערעור.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
פנית לוועדת הרווחה, למשל, לדון בזה השבוע?
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
אני רוצה לדון בזה במליאה משום שזה עניין שחשוב שיגיע לציבור. הוא יגיע לציבור דרך המליאה.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת כסיף, העמדה הובהרה. תודה רבה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני יכול להתייחס?
היו"ר ניר אורבך
עוד רגע. חבר הכנסת רוטמן, בבקשה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
טוב. אדוני היושב-ראש, אדוני סגן יושב-ראש הכנסת, כמו שאמרתי, הנושא הזה של התייצבות נציב קבילות השופטים בכנסת הוא עד כדי כך חשוב שניהלנו עליו תכתובות ב-02:00 אתמול בעוד יושב כאן וממתין לדיון. הנושא הזה, בעיניי, אם הנושא הזה לא מקבל דיון דחוף, במקרה, אתה יודע, אומרים לא במקרה, אלא בהשגחה פרטית, הדיון נידחה בגלל הבידוד, הדיון שהיה אמור להיות בוועדה בהיעדרו של נציב הקבילות נידחה. ולכן הדחיפות כאן עוד יותר גדולה, כי אני הייתי רוצה שהמליאה תקרא ליושב-ראש ועדת החוקה ולנציב קבילות השופטים, שלא ננהל בעצם את הדיון פעמיים. אם הכול היה מתנהל כמתוכנן, היה מתנהל דיון בוועדת חוקה. לא היה מגיע נציב הקבילות, מבזה את הכנסת באי הגעתו. אחר כך היינו באים ואומרים: בואו נדון במליאה למה הוא לא הגיע, למה זה לא בסדר. והקריאה הייתה: בואו נקיים דיון נוסף בוועדת החוקה בהתייצבותו. קרה מקרה, קרתה תקלה בסייעתא דשמיא, שנוכל לדון במליאה. אם תאשרו את ההצעה הדחופה הזאת קודם לכן, נוכל לדון בזה במליאה. להוציא קריאה ברורה גם ליושב-ראש הוועדה וגם לנציב שלא לבזות את החוק ואת הכנסת. ואז אנחנו נחסוך גם מזמנה של הכנסת גם מזמנה של הוועדה וגם מזמנם של כל המוזמנים שיצטרכו להגיע פעמיים בדיון כפול.

לגוף ההצעה, אתה בדרך כלל מבקש שלא להתייחס, אז אני לא מתייחס לגוף הצעה, אלא לעניין הדחיפות. אני חושב שגם העניין שצומצם המספר, גם העניין שהיה בגלל הדחייה שהתרחשה לאחר הגשת הבקשה, הפך הנושא הזה לעוד יותר דחוף. אני מבקש שבנושא הזה תאשרו את הדחיפות. אני חושב שכל מי שחשוב לו מעמדה וכבודה של הכנסת צריך לדרוש בכל פה את ההתייצבות של נציב קבילות השופטים אורי שהם. אני חושב שזה שהוא עשה דין לעצמו זה חמור מאוד. ואני חושב שהכנסת, ועדת הכנסת והמליאה, ואחר כך גם ועדת החוקה, צריכות להגיד את דברן בצורה ברורה בנושא הזה. אני לא חושב שיכול להיות נושא יותר חשוב או דחוף ממנו.
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה. אנחנו נצא.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני רוצה להתייחס גם.
היו"ר ניר אורבך
אני מציע - - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
רק להתייחס דקה על מה שאמר גינזבורג. זה ממש לא זה.
היו"ר ניר אורבך
אבל באמת קצר.
אורי מקלב (יהדות התורה)
ראשית, אני לא רואה שמשלושת הצעות שהציעו הן הצעות של האופוזיציה. אני רואה, עד כמה שאני יודע, אני מסתכל על היזמים. בכל אופן, יוזמה של רות וסרמן לנדה שהיא לא מהקואליציה.
היו"ר ניר אורבך
הוא אמר בשתיים מתוך השלוש יש מעורבות. זו ההגדרה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
- - -
היו"ר ניר אורבך
לא. חבר הכנסת מרגי, מה לעשות, אני הייתי שמח אם הוא היה בקואליציה, אבל הוא באופוזיציה, מה לעשות.
אורי מקלב (יהדות התורה)
כן.
היו"ר ניר אורבך
ובהצעה הראשונה חברת הכנסת סטרוק.
אורי מקלב (יהדות התורה)
כן. היא הצטרפה לזה. בסדר.
ארבל אסטרחן
לא הצטרפה. לא. היא לא הצטרפה.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת מקלב, אני רוצה לבדוק כמה אפשרויות, ברשותך. אנחנו יוצאים להתייעצות סיעתית. נחזור ב-09:34.
אורי מקלב (יהדות התורה)
על הדבר הזה?
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
אני חייב ללכת.
היו"ר ניר אורבך
הבנתי. בסדר.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני רוצה להוסיף, אולי להוסיף לך, אדוני היושב-ראש, עוד סיבה.
ארבל אסטרחן
עופר, אתה לא יכול להצביע.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
מה?
ארבל אסטרחן
אתה לא יכול להצביע ממילא כמערער.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
לא, לא, לא. אני יודע.
אורי מקלב (יהדות התורה)
יש בעיה של רוב?
היו"ר ניר אורבך
לא בגלל זה אני עושה התייעצות הסיעתית.
אורי מקלב (יהדות התורה)
לא?
היו"ר ניר אורבך
אתה רוצה שנעלה להצבעה עכשיו, נעלה להצבעה עכשיו. אבל אני לא ממליץ.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
לא, לא. הוא רוצה לבדוק אפשרות.
אורי מקלב (יהדות התורה)
כן. אז אני רוצה להוסיף לך. אני גם רוצה להוסיף לך על זה שהוועדה לא יכולה.

(הישיבה נפסקה בשעה 09:30 ונתחדשה בשעה 09:34.)
היו"ר ניר אורבך
טוב. אנחנו מחדשים את הישיבה. אנחנו נעבור כרגע להצבעות. אנחנו נעבור. ההצבעה הראשונה היא על - -
נועה בירן - דדון
תגיד לפני זה.
היו"ר ניר אורבך
לא, לא. בסדר. כשנגיע רק להצבעה על ההצעה שלו.
- - הערעור הראשון
הגבלת הורות לבעלי מוגבלויות, של חבר הכנסת עופר כסיף. איפה חברת הכנסת שפק? היא פה?
קריאה
היא הלכה לכספים.
היו"ר ניר אורבך
אה, היא הלכה כבר לכספים. טוב. מי בעד? ירים את ידו.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני יכול להצטרף?
נועה בירן - דדון
אתה יכול להצביע. שניים.
אורי מקלב (יהדות התורה)
במקרה הזה אני יכול להצטרף?
היו"ר ניר אורבך
כן, כן.
ארבל אסטרחן
לזה כן אפשר.
היו"ר ניר אורבך
מי נגד?

הצבעה

נתקבל.
היו"ר ניר אורבך
הערעור התקבל. אנחנו עוברים לסעיף השני: סירוב נציב קבילות השופטים אורי שהם להופיע בכנסת וסירוב יושב-ראש ועדת החוקה לכפות את התייצבותו לדיון. אני מדגיש שהערעור הוא רק של חבר הכנסת מקלב, כי חבר הכנסת אבי מעוז לא התייצב לדיון. אז, מבחינתנו, הערעור הוא של חבר הכנסת אורי מקלב.
אורי מקלב (יהדות התורה)
גם חבר הכנסת יריב לוין בתוך הרשימה. לא כתוב פה, אבל זה.
היו"ר ניר אורבך
לא, לא. אין בעיה. אני מדבר פורמלית.
ארבל אסטרחן
הוא לא ערער.
אורי מקלב (יהדות התורה)
מה?
ארבל אסטרחן
הוא לא ערער.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אה, לא ערער. כן.
היו"ר ניר אורבך
פורמלית, הערעור הוא רק של חבר הכנסת אורי מקלב. ואם הערעור יתקבל, אז יהיו לזה השלכות גם לגבי ההצעה לסדר-היום במליאה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
לא. זה כתוב שיריב לוין הצטרף לבקשה? זה כתוב פה?
ארבל אסטרחן
הוא לא ביקש. יריב לוין לא ביקש.
אורי מקלב (יהדות התורה)
לא. להצעה לסדר.
נועה בירן - דדון
לא, לא.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
בהצעה כן.
ארבל אסטרחן
הוא הגיש הצעה לסדר לנשיאות.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
לא. הכוונה היא שהצעה לסדר - - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
בערעור.
היו"ר ניר אורבך
נכון, נכון. במידה שהערעור יתקבל.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
זה שאני נימקתי ואני מסיעתו זה לא נחשב?
ארבל אסטרחן
לא. כתוב שרק אם הוועדה צריכה להצביע כשהוא נעדר מסיבה רפואית, סיבה מוצדקת.
אורי מקלב (יהדות התורה)
לא. אני רק שאלתי אם בהצעה לסדר הוא רשום בכלל, לא לערער.
ארבל אסטרחן
חבר הכנסת יריב לוין הגיש בקשה באותו נושא. לא ערער.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אוקיי. לא משנה. במזכירות, בשעה עשר, לא היה רשום שהוא בכלל הגיש.
ארבל אסטרחן
אה. כן, כן. הוא מופיע.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אה, בסדר. אני פשוט לא רואה מי.
היו"ר ניר אורבך
בסדר.
ארבל אסטרחן
חבר הכנסת אבי מעוז כתב מכתב ערעור ולא הגיע. ולכן מצביעים על ההצעה של חבר הכנסת מקלב.
היו"ר ניר אורבך
טוב. מי בעד? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

נתקבל.
היו"ר ניר אורבך
הערעור התקבל. תודה רבה. חבר הכנסת רוטמן, יש לנו גם איזושהי הבנה ג'נטלמנית בינינו לבין חבר הכנסת מקלב. אז הוא יעדכן אותך, בסדר?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
על הערעור של עופר כסיף הייתה הצבעה כבר?
היו"ר ניר אורבך
הייתה הצבעה.
נועה בירן - דדון
אושר.
ארבל אסטרחן
- - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
אתה רשמת לעצמך שהיית.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
איך פספסתי?
אורי מקלב (יהדות התורה)
לא, אני הצטרפתי. אני הייתי במקומך. אני מילאתי את מקומך.
היו"ר ניר אורבך
אני אומר רק לפרוטוקול, הוועדה גם ראתה לנכון לקבל את הערעורים גם, בין היתר, בגלל העובדה שבדרך כלל אנחנו מקבלים פה חמש הצעות לסדר שהתקבלו מהנשיאות. הפעם קיבלנו מהנשיאות רק שלוש. אז אנחנו, מבחינתנו, ממלאים את המכסה. זה בין יתר השיקולים שלנו.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אז אני רוצה באמת להפנות אותך. שאלתי בהפסקה את ארבל, מה המטרה? וזו הייתה ועדת הכנסת, וחשיבות לוועדה שאתה עומד בראשה, על מעמד הכנסת, חוץ מהנשיאות. המסלול הזה קיים כדי לתת גם לכנסת, חוץ מהנשיאות, ובוודאי אם תרצה לשמוע את זה מארבל, היא תסביר לך. וזה גם היה, זכור לי פעם. זה לא סתם. מעל הנשיאות או במקביל לנשיאות יש גם לכנסת דעה.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת מקלב, זה נכון. אבל אני מזכיר שהערעור פה הוא לא ערעור מהותי.
אורי מקלב (יהדות התורה)
לא על זה.
היו"ר ניר אורבך
לא, לא. חשוב להגיד. ועדת הכנסת לא דנה אם הנושא שעלה לסדר-היום כבקשה ונידחה. נידחה, מה השיקולים המהותיים. אנחנו לא נכנסים לזה, כי באמת לא יהיה לזה סוף, כי גם, לצערי, רוב הבקשות נדחות. הרבה פעמים זה פרוצדורלי.
אורי מקלב (יהדות התורה)
היושב-ראש, אתה לא צריך לדון למה זה נידחה, אם זה נידחה או לא. יש לך את הזכות כיושב-ראש ועדת הכנסת לעלות דבר דחוף כשאתה רואה שזה חשוב.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת מקלב, אנחנו הפעלנו שיקול דעת בעבר. ולא פעם אחת, אגב.
אורי מקלב (יהדות התורה)
כן.
היו"ר ניר אורבך
ואגב, שיקול דעת שמפעילים ואומרים לא זה גם שיקול דעת. לא תמיד צריך לקבל. הרבה פעמים עשינו איזשהו דיון מחשבתי וכן הלכנו עם שיקול הדעת של הנשיאות.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני רוצה להגיד לך. זה לא שאתה בא לבחון אם הנשיאות שסירבה הייתה בסדר או לא.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אתה לוקח לו את הזמן, ולכן הוא לא מעלה את ההצבעה לעניין ההצעה של חומש.
היו"ר ניר אורבך
כן. אני לא מצליח. כל פעם, כל שבוע זה, כל ישיבה - - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
רק שנייה. תנו לי לסיים, רגע. אני חושב שזה דבר מהותי.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת מקלב, הדברים ברורים. הדברים ברורים.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אתה מביא את זה בגלל - - - ואני רוצה להגיד לך על פי רוב, כשהייתי סגן, הייתי מערער שיש עומס בסדר-היום וכבר מצינו את הצעות לסדר. לא מעבר לזה.
היו"ר ניר אורבך
הדברים ברורים.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני רוצה שתבדוק את זה בנשיאות.
היו"ר ניר אורבך
אני אומר שוב במידה רבה של צער גם, שוב, אני חבר כנסת חדש. אני לא יודע מה היה לפני. אבל שומע מהסיפורים שלכם, הוותיקים, שזו לא התנהלות רגילה. בסדר? אנחנו לא בהתנהלות רגילה, לצערי, אני אומר את זה. בלי להאשים כרגע. אנחנו לא בהתנהלות רגילה של קואליציה-אופוזיציה. לא בהתנהלות רגילה של הוועדות. אני אומר את זה בצער.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
גם לא במליאה.
היו"ר ניר אורבך
אני שוב אומר כרגע עובדתית. ולכן הבסיס להשוואה הוא לצערי - - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני מצדיק אותך. אתה יודע שגם העמדה שלנו וגם של הרב פינדרוס, הסיעה שלנו, אנחנו כן בעלי זכות הצבעה בכל הוועדות שאנחנו נתנו את האפשרות. אני חושב שאופוזיציה מפסידה בזה שהיא לא משתתפת. אבל יש דעות. ואני מקבל את דעת הרוב בעניין הזה. אבל הנושא של עשר וחצי ועשר אני חושב שהוא גם שווה - - -
היו"ר ניר אורבך
בסדר גמור. אנחנו אחרי זה נהיה מול ארבל.
ארבל אסטרחן
את השעה תבדוק מול המזכירות.
אורי מקלב (יהדות התורה)
מה?
ארבל אסטרחן
את השעה תבדוק מול המזכירות.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
בכל מקורה, אדוני היושב-ראש, מאחר שסעיף ג' בסדר-היום שלך נובע מהצעתי במליאה - - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
תעלה את זה להצבעה.
היו"ר ניר אורבך
אז שהוא ישחרר אותנו.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
תעלה את זה להצבעה כשאני פה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אדוני היושב-ראש, מאחר שנושא ג' בסדר-היום שלך נובע מהצעתי במליאה, אני רק אומר שאני מוכן לוותר עליו ברצון בתנאי שתקבע ועדה לחוק של חומש.
היו"ר ניר אורבך
שאני אעלה סעיף אחר. הבנתי. הבנתי. הבנתי.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
שמחכה כבר שבעה חודשים לקביעת ועדה.
היו"ר ניר אורבך
שבעה וחצי. שבעה וחצי.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
שבעה וחצי חודשים.
ארבל אסטרחן
אבל מי סופר?1.הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מסי 259) (פטור ממס על מענק לזוכה בתחרות במסגרת המשחקים האולימפיים או הפאראלימפיים), התשפ״ב–2021 (מ/1468)
2.הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס למענק כספי בשל הישג בתחרות ספורט), התשפ׳׳א–2021 (פ/1888/24), של חבר הכנסת יריב לוין
3.הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס על מענק זכייה אולימפי), התשפ״א–2021 (פ/2094/24), של חבר הכנסת אופיר כץ
4.הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס על מענק ששולם לספורטאי עקב זכייה במדליה במשחקים האולימפיים או באליפויות העולם בספורט), התשפ׳׳א–2021 (פ/2138/24), של חבר הכנסת יוסי שיין וקבוצת חברי הכנסת
5.הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס למענק כספי בשל הישג בתחרות ספורט), התשפ״ב–2021 (פ/2265/24), של חבר הכנסת סימון דוידסון
היו"ר ניר אורבך
אנחנו נעבור לסעיף הבא: בקשת יושב-ראש ועדת הכספים למיזוג הצעות החוק הבאות:

1. הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מסי 259) (פטור ממס על מענק לזוכה בתחרות במסגרת המשחקים האולימפיים או הפאראלימפיים), התשפ״ב–2021 (מ/1468).
2. הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס למענק כספי בשל הישג בתחרות ספורט), התשפ׳׳א–2021 (פ/1888/24), של חבר הכנסת יריב לוין.
3. הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס על מענק זכייה אולימפי), התשפ״א–2021 (פ/2094/24), של חבר הכנסת אופיר כץ.
4. הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס על מענק ששולם לספורטאי עקב זכייה במדליה במשחקים האולימפיים או באליפויות העולם בספורט), התשפ׳׳א–2021 (פ/2138/24), של חבר הכנסת יוסי שיין וקבוצת חברי הכנסת.
5. הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס למענק כספי בשל הישג בתחרות ספורט), התשפ״ב–2021 (פ/2265/24), של חבר הכנסת סימון דוידסון.

מי בעד הצעת המיזוג? ירים את ידו.
נועה בירן - דדון
שניים.

הצבעה

נתקבל.
היו"ר ניר אורבך
פה אחד למעשה. תודה.
נועה בירן - דדון
כן.קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(תיקון מס' 11)(מימון מקום לבידוד מטעם המדינה), התשפ"ב –2021 (מ/1486).
היו"ר ניר אורבך
אנחנו עוברים לסעיף הבא: קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 11) (מימון מקום לבידוד מטעם המדינה), התשפ"ב –2021 (מ/1486).

המלצת הלשכה המשפטית היא ועדת החוקה, חוק ומשפט. נשמעו המלצות במליאה להעביר את הצעת החוק לוועדה לקידום מעמד האישה.

מי בעד להעביר לוועדת החוקה, חוק ומשפט? ירים את ידו.
נועה בירן - דדון
אחד.
היו"ר ניר אורבך
מי נגד?
נועה בירן - דדון
אחד.
היו"ר ניר אורבך
שמה זה אומר?
ארבל אסטרחן
זה לא עבר. צריך פשוט להביא את זה שוב.


הצבעה

לא נתקבל.
נועה בירן - דדון
רוויזיה.
היו"ר ניר אורבך
טוב. רוויזיה.
ארבל אסטרחן
לא. אין לנו החלטה. זה לא רוויזיה אפילו.
היו"ר ניר אורבך
טוב.
ארבל אסטרחן
אין החלטה אחרת.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אז מה הפרוצדורה?
ארבל אסטרחן
יהיה צריך להביא את זה שוב לסדר-היום. נשאר פה לדיון.
היו"ר ניר אורבך
נעשה את זה. שוב, לסדר-היום. בסדר. נעביר את זה בהמשך.
נועה בירן - דדון
אז מתי אתה רוצה שנתכנס עוד פעם? נעשה אולי הפסקה?
היו"ר ניר אורבך
יש לנו עוד סעיפים?
ארבל אסטרחן
אי-אפשר לא להעביר את זה בוועדה. המליאה - - -
נועה בירן - דדון
רגע, אנחנו נעשה הפסקה? ניר, מתי אתה רוצה שנחזור כדי להעלות את זה שוב?
היו"ר ניר אורבך
שנייה, רגע אחד. תכף נראה מה לעשות. אני אסיים את הפגישה עם פינדרוס. ב-10:00.
ארבל אסטרחן
לא. צריך להגיד שהישיבה תתחדש, אבל הוועדה יצאה להפסקה.
קריאה
אבל זה לא לפי הנוהל.
היו"ר ניר אורבך
אני אצא להפסקה. ואני חוזר ב-10:00. אין בעיה.
קריאה
אוקיי. בסדר. לא נורא.
היו"ר ניר אורבך
הישיבה יוצאת להפסקה. נחזור בשעה 10:00

(הישיבה נפסקה בשעה 09:43 ונתחדשה בשעה 10:00.)
היו"ר ניר אורבך
אנחנו מחדשים את ישיבת ועדת הכנסת. אנחנו חוזרים חזרה לסעיף ג': קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(תיקון מס' 11)(מימון מקום לבידוד מטעם המדינה), התשפ"ב –2021 (מ/1486).

המלצת הלשכה המשפטית היא להעביר את זה לאן?
נועה בירן - דדון
לוועדת החוקה.
היו"ר ניר אורבך
לוועדת החוקה. נשמעו הצעות במליאה גם להעביר את זה לוועדה לזכויות הילד, נכון?
נועה בירן - דדון
למעמד האישה.
היו"ר ניר אורבך
למעמד האישה, כמעט.

מי בעד להעביר את זה לוועדת החוקה? ירים את ידו.
נועה בירן - דדון
שניים.

הצבעה

אושר.
היו"ר ניר אורבך
פה אחד.
נועה בירן - דדון
נכון.
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה, חבר הכנסת בגין.
זאב בנימין בגין (תקווה חדשה)
יכולת לעשות את זה בעצמך ולשלוח שליח. הכול בסדר.
היו"ר ניר אורבך
תודה.
זאב בנימין בגין (תקווה חדשה)
אני מצטער על מה שקרה.
היו"ר ניר אורבך
לא, לא. הכול בסדר.
זאב בנימין בגין (תקווה חדשה)
אבל ממש תוך כדי.
היו"ר ניר אורבך
הכול בסדר. תודה רבה, חבר הכנסת בגין.

אני נועל את הישיבה. תודה רבה.
זאב בנימין בגין (תקווה חדשה)
תודה, אדוני היושב-ראש.


הישיבה ננעלה בשעה 10:01.

קוד המקור של הנתונים