ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 21/12/2021

שינויים בתקציב לשנת 2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת66
ועדת הכספים
21/12/2021


מושב שני


פרוטוקול מס' 178
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, י"ז בטבת התשפ"ב (21 בדצמבר 2021), שעה 18:00
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2021
נכחו
חברי הוועדה: אלכס קושניר – היו"ר
ניר אורבך
ינון אזולאי
נעמה לזימי
יצחק פינדרוס
נירה שפק
חברי הכנסת
יעל רון בן משה
גבי לסקי
בצלאל סמוטריץ'
מוזמנים
אסף וקסלר - אגף התקציבים, משרד האוצר

טל שחם - רפרנט ממשל, אגף התקציבים, משרד האוצר

נטע בר זיו - רפרנטית ביטחון, אגף התקציבים, משרד האוצר

דניאל בלנגה - רפרנט ביטוח לאומי וקליטה, אגף התקציבים, משרד האוצר

מעין ספיבק - רכזת פנים, אגף התקציבים, משרד האוצר

ידידיה גרינוולד - רפרנט פנים, אגף התקציבים, משרד האוצר

מיכאל בן סבן - אגף התקציבים, משרד האוצר

יוסי שבת - משרד הבינוי והשיכון

אבי מאיר - מנהל אגף בכיר, משרד ההתיישבות
משתתפים באמצעים מקוונים
מר ג'יריס - בית הנשיא

איתן כהן - מנהל אגף תקציב, משרד הפנים
ייעוץ משפטי
שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומים

שינויים בתקציב לשנת 2021
היו"ר אלכס קושניר
ערב טוב לכולם. היום זה היום הקצר ביותר בשנה אבל אנחנו כאן בשביל להוכיח לכולם ששעות הזריחה והשקיעה לא משפיעות עלינו. לכן אנחנו ממשיכים בסדר היום ואנחנו עוברים לפנייה מספר 39 – 31001, נשיא המדינה.
נטע בר זיו
ערב טוב. אגף התקציבים. הפנייה נועדה לתגבור שיא כוח אדם בתכנית 015101 בית הנשיא. זו תכנית שנועדה לתקצב את כלל ההוצאות של בית הנשיא, הוצאות תפעול, הוצאות שכר, טיסות הנשיא, אבטחה וכיוצא בזה. התוספת נובעת מהיקף הפעילות של כוח האדם בבית הנשיא עם כניסת הנשיא ה-11 לתפקידו. בעת בניית התקציב בחודש אוגוסט 2021 היקף הפעילות לא היה לגמרי ידוע ולכן עם התממשות ותחילת כהונת הנשיא בפועל, היקף הפעילות דורש את התיקון הזה. אני גם אציין שזה תקן שכן הופיע בבסיס התקציב בשנת 2022, כך שהתוספת היא רק בגין הקדמה לחלק הנותר של 2021.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
מאיפה יבוא הכסף?
נטע בר זיו
זה לא כסף. זה שיא כוח אדם. זה תקן.
ינון אזולאי (ש"ס)
תקן זה כסף.
נטע בר זיו
כמובן אבל כרגע אין מעבר של כסף.
ינון אזולאי (ש"ס)
מה המהות של התקן הזה?
נטע בר זיו
נמצא אתנו ג'יריס מבית הנשיא והוא ישמח לפרט. אם תוכל לחזור על השאלה.
ינון אזולאי (ש"ס)
שאלתי מה מהות כוח האדם שאתם רוצים.
מר ג'יריס
ערב טוב לכולם. בבסיס התקציב של ה-2022 אנחנו פשוט מקדימים תקן של נהג משנת 2022 לשנת 2021 בגלל הגידול בהיקף הפעילות. התקן הזה אושר במסגרת התקציב של שנת 2022 ואנחנו פשוט מקדימים אותו לחודש דצמבר, כדי שלא ניכנס לגירעון.
ינון אזולאי (ש"ס)
אני רוצה להבין מה קרה בין הנשיא ריבלין לבין הנשיא בוז'י הרצוג שצריך עוד תקן של נהג.
מר ג'יריס
לכל נשיא יש את אופי הפעילות שלו ויש את סדר העדיפויות שלו. אם אני יכול להסביר את זה דרך דוגמה, למשל בתקופה של הנשיא פרס זכרונו לברכה, תקציב טיסות הנשיא היה גדול יותר מתקציב הטיסות של ריבלין אבל תקציב התפעול בתקופה של ריבלין היה יותר גדול. אנחנו לא ידענו לאמוד את אופי הפעילות בחילופי הקדנציה ביולי-אוגוסט ואנחנו רק מבקשים להקדים תקן אחד שאושר במסגרת בסיס התקציב של 2020 לשנת 2021.
ינון אזולאי (ש"ס)
רוצים להגדיל עוד כוח אדם אחד. בסדר.
מר ג'יריס
כן. אנחנו מקדימים תקן משנת 2022 לשנת 2021. אני מדגיש שהתקן הזה שאנחנו מבקשים להדים היא נמצא בבסיס התקציב של ה-2022 וכרגע אנחנו לא מבקשים הגדלה של כמות התקנים, גם לא ב-2022.
ינון אזולאי (ש"ס)
תודה רבה. לגבי בית הנשיא, מבחינתי סיימתי את השאלות. שאלה לאוצר. אנחנו עכשיו מקיימים כאן העברות ואם אנחנו שמים לב, רוב ההעברות שאנחנו מקבלים הן או דרך החלטות ממשלה או בתוך המשרדים. אנחנו לא מקבלים פניות ממשרד למשרד אלא אם כן יש החלטת ממשלה בעניין. בעבר קיבלנו פניות שהן גם מחוץ למשרדים, כלומר, בין משרד למשרד, ומה שאני יודע זה שקיימת מערכת שיתופית שמעבירים בין משרד למשרד בלי ועדת כספים. האם זה נכון? אני יודע על מקרים שקרו אבל תגידו לי איך זה קורה בלי אישור של ועדת כספים.
אסף וקסלר
אני אסביר. בסופו של דבר אין פעילות שמתבצעת בין משרדים ולא מוצגת לוועדת הכספים ככל שיש שינוי במהות של התקציב. במקרים מסוימים יש פעילות שמשרד מסוים מבצע עבור משרד אחר, כלומר, לדוגמה, משרד א' יכול לבצע התקשרות עם חברה מסוימת ולתת שירותים למשרד אחר. לדוגמה, אם שני משרדים יושבים באותו מתחם בקריית ממשלה, משרד מסוים ישלם על האבטחה ומשרד אחר ישתתף בתקציבי האבטחה.
ינון אזולאי (ש"ס)
אני מדבר על מקרה אחר. יש מערכת שיתופיות. קיים דבר כזה? אתה מכיר את זה?
אסף וקסלר
זה מה שאני אומר. המערכת הזאת נועדה - - -
ינון אזולאי (ש"ס)
דרך המערכת הזאת עוברים מיליוני שקלים לא באבטחה, משרדים שונים שנמצאים במקומות אחרים.
אסף וקסלר
האבטחה היא רק דוגמה.
ינון אזולאי (ש"ס)
משרדים שלא נמצאים באותו תחום מעבירים והכסף לא עובר דרך ועדת כספים. קיים דבר כזה או לא קיים?
אסף וקסלר
אמרתי. במקרים בהם משרדים מבצעים פעילות משותפת ומשרד מסוים מנהל את ההתקשרות, יש מערכת - - -
ינון אזולאי (ש"ס)
מה זה פעילות משותפת? הוא מעביר לו בלי פעילות משותפת. אני לא אנקוב בשם של משרד אלא אומר לך שלפני שאתה עונה את התשובה, תבדוק שאין העברה של תקציב בין משרד אחד למשנהו, לא עבור אבטחה ולא עבור משהו משותף אלא היו צריכים להעביר.
היו"ר אלכס קושניר
אתה יכול לתת דוגמה, משהו ספציפי?
ינון אזולאי (ש"ס)
לא. חיסיון.
אסף וקסלר
לא אמורים להיות מקרים כאלה.
ינון אזולאי (ש"ס)
היועצת המשפטית מכירה מערכת שיתופיות?
שלומית ארליך
לא מכירה דבר כזה.
ינון אזולאי (ש"ס)
איך בוועדת כספים לא שמעו על מערכת שיתופיות? אני אומר לך שאני לא מכיר. יש מישהו מחברי הוועדה שמכיר מה זה מערכת שיתופיות?
היו"ר אלכס קושניר
אני מכיר. הייתי מנכ"ל.
ינון אזולאי (ש"ס)
לא, זה רק בשנה האחרונה.
היו"ר אלכס קושניר
אבל תמיד היו שיתופים.
ינון אזולאי (ש"ס)
לא. בין גגות. יש העברה בין גגות.
היו"ר אלכס קושניר
נכון.
ינון אזולאי (ש"ס)
ויש מערכת שיתופיות. זה משהו אחר לגמרי.
היו"ר אלכס קושניר
מה זה מערכת שיתופיות? תסבירו לנו.
אסף וקסלר
בעבר המנגנון של השתתפויות בין המשרדים היה מתוקצב, בכל משרד היה מתוקצב בתקנת השתתפות ואז זה היה עובר למשרד אחר. כעת, כדי לייעל את הפעילות של המשרדים, זה יכול להיות מתוקצב בתכנית התפעול של המשרד לדוגמה כדי לא להפריד את המנגנון הזה.
היו"ר אלכס קושניר
לאיזה מטרות זה משמש?
אסף וקסלר
פעילויות משותפות.
ינון אזולאי (ש"ס)
תן לי דוגמה של פרויקט משותף. זה לא הולך על מטרות משותפות כמו שאמרתי לך. זה לא הולך לא על אבטחה, לא על שכירות של מבנים, לא על עובדים משותפים.
אסף וקסלר
זאת לא יכולה להיות העברה של משאבים או איגום משאבים כמו שראינו בבוקר, החלטת ממשלה שמדברת על איגום משאבים. לא יכול להיות שם דבר כזה. אם היו מקרים, ואני לא מכיר שהיו, זאת תקלה.
היו"ר אלכס קושניר
תבדקו את התקלות האלה. תבדקו שוב.
אסף וקסלר
אני אשמח לבדוק.
היו"ר אלכס קושניר
ינון, יש לך משהו ספציפי?
ינון אזולאי (ש"ס)
לא. כלומר, יש לי אבל אני לא אעלה את זה. אני רק אומר לך איפה התקלה הגדולה. יושבים כאן חברי ועדת כספים שלא מודעים לכך שקיימת מערכת כזאת.
אסף וקסלר
אין כאן שינוי - - -
ינון אזולאי (ש"ס)
זה לא משנה אם יש שינוי או אין שינוי. אני טוען שיש שינוי. אני טוען שיש העברת כספים. תסביר לי את ההיגיון שעומד מאחורי השאלה שאני אשאל אותך עכשיו. אמרתי שיש העברות תקציביות שעוברות, כל הפניות שהבאתם לנו נמצאות או בתוך המשרדים או בהחלטת ממשלה.
אסף וקסלר
יש לנו עוד 80 פניות שיגיעו לוועדה ויהיו כאן הרבה שינויים.
היו"ר אלכס קושניר
עוד 80?
אסף וקסלר
מונחות על השולחן שלך. אני לא זוכר את המספר. משהו כזה.
ינון אזולאי (ש"ס)
אני בינתיים הגעתי ל-62. אני לא יודע על מה הוא מדבר.
אסף וקסלר
יכול להיות שהמספר הוא 60.
שלומית ארליך
בדיוק 62. כן.
היו"ר אלכס קושניר
עכשיו יש 62. הוא אומר שיש עוד 80.
אסף וקסלר
לא. זה כולל את אותן 62 שמונחות.
ינון אזולאי (ש"ס)
אני רוצה לחזור לנקודה שהיא מאוד חשובה. אני מסתכל ועברתי על הפניות – הראיה, נקבתי במספר המדויק בו אנחנו נמצאים כרגע – והפניות האלה, אף פנייה לא הייתה העברה ממשרד למשרד ללא החלטת ממשלה. תבדוק אותי. או החלטת ממשלה או שאנחנו נמצאים בתוך המשרד. הייתי כאן בהעברת קודמות עת הייתה העברה בין משרד למשרד והגיעה לכאן העברה בלי החלטת ממשלה. מה קרה פתאום? איפה זה נעלם? האם לא נעלם דרך מערכת שיתופיות?
אסף וקסלר
מהבחינה הזאת שום דבר לא השתנה. כמו שאמרתי יש את המערכת הזאת שהיא משרתת פעילות שמשרד מסוים מבצע עבור משרד אחר. לדוגמה, לפ"ם, רשות ממשלתית.
ינון אזולאי (ש"ס)
יש לי בקשה, היושב ראש. שישלחו לנו עוד הלילה או עד מחר במהלך היום את כל ההעברות שהיו במערכת השיתופית. אני מדבר אתך על השנה האחרונה, על שנת 2021 לפחות. בסדר? תודה.
היו"ר אלכס קושניר
בסדר. אני מבקש לשלוח את זה. אתם רוצים התייעצות או שאפשר להצביע על הסעיף?
ינון אזולאי (ש"ס)
כן. התייעצות סיעתית.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
התייעצות בין סיעתית.
היו"ר אלכס קושניר
חוזרים להצביע בשעה 18:19.

(הישיבה נפסקה בשעה 18:14 ונתחדשה בשעה 18:19.)
היו"ר אלכס קושניר
אנחנו מחדשים את הישיבה.

אנחנו מצביעים על פנייה מספר 39 - בקשה מספר 31001, בית הנשיא.

מי בעד?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני בעד, אני מתנצל. אני נגד הנשיא לא הולך.
היו"ר אלכס קושניר
מי נגד?

הצבעה
אושרה
ינון אזולאי (ש"ס)
רוויזיה.
היו"ר אלכס קושניר
פנייה מספר 47-48, המטה לביטחון לאומי.
נטע בר זיו
הפנייה נועדה לתגבור של שיא כוח אדם אחד במועצה לביטחון לאומי בתכנית 01-51-10, המטה לביטחון לאומי. זאת תכנית שמתקצבת את כלל הוצאות המטה לביטחון לאומי, תפעול, שכר ואבטחה. העברת התקן היא בגין סגירת המשרד לנושאים אסטרטגיים. עם הקמת הממשלה החדשה המשרד נסגר ותקן אחד עבר לפעילות המטה לביטחון לאומי, בין היתר בגלל הדמיון בפעילות של הגופים הללו.
ינון אזולאי (ש"ס)
איך מתבצעת ההעברה? מעבירים את זה לרזרבה? למה גם בכוח אדם צריך להעביר לרזרבה? אמרנו שזה לא כסף אלא זה כוח אדם.
נטע בר זיו
זאת פעולה טכנית אבל לגבי המקור, המשרד לנושאים אסטרטגיים נסגר וכל הנושאים עברו למשרד החוץ, טכנית, וכעת זה מוקצה משם.
ינון אזולאי (ש"ס)
אם את אומר שזה עבר למשרד החוץ, אם כבר מדברים על משרד החוץ, העובדים של משרד החוץ נמצאים כרגע במשרד החוץ. אז מביאים להם תקנים ועדיין לא מסדרים להם את כל נושא המשכורות שלהם והשביתות שהם עושים בגלל המצב שלהם? אתם מכירים את זה.
נטע בר זיו
אני לא מכירה.
ינון אזולאי (ש"ס)
המטה לביטחון לאומי נמצא בתוך משרד ראש הממשלה.
נטע בר זיו
לא. הוא גוף נפרד. בכל מיני דרכים הוא כפוף למשרד ראש הממשלה.
ינון אזולאי (ש"ס)
אבל את אומרת שהוא גוף נפרד והוא לא מתוקצב דרך משרד ראש הממשלה?
נטע בר זיו
בחוק המל"ל נכתב שתקציב המטה לביטחון לאומי יהיה בסעיף תקציבי נפרד. על כן הוא מופרד.
ינון אזולאי (ש"ס)
ולאן הלכו כל שאר המשרות?
נטע בר זיו
אני לא יודעת. אני יכולה לחזור עם תשובה.
ינון אזולאי (ש"ס)
את אומרת שאתם לוקחים כוח אדם אחד והשאלה איפה נראה את השאר.
נטע בר זיו
לא בזה עוסקת בפנייה אבל אני אשמח לבדוק ולחזור עם תשובה.
ינון אזולאי (ש"ס)
אני העליתי את זה בעבר. אם יש עודף של כוח אדם במשרדים, יש משרדים אחרים - כמו שאני מכיר למשל במשרד החינוך - להם הורידו שני תקנים באגף מוסדות תורניים. אם הורידו משרד לאסטרטגיה ואני ראיתי בפניות שיש עוד כוח אדם, שם מורידים שתי משרות.
ניר אורבך (ימינה)
שתיים הם מורידים עכשיו אבל הם הורידו כבר לפני כן.
ינון אזולאי (ש"ס)
כן, הורידו לפני כן. אתה צודק. עכשיו יש כאן שתי משרות שמורידים להם אותן עכשיו. סגרו את המשרד לאסטרטגיה, סגרו עוד כמה משרדים ואנחנו נראה את ההעברות האנשים האלה. האם זה לא הזמן והמקום לבקש שלא יעבירו אלא שישאירו את כוח האדם הזה שם? אנחנו מכירים את זה.
נטע בר זיו
בינתיים קיבלתי תשובה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
שיסדירו את זה במסגרת פעילויות משותפות, שיעבירו את זה ממשרד למשרד.
היו"ר אלכס קושניר
הנה, יש תשובה.
נטע בר זיו
קיבלתי תשובה. למעט התקן הזה, כל העובדים נותרו במשרד החוץ.
ינון אזולאי (ש"ס)
של הנושאים האסטרטגיים?
נטע בר זיו
כן.
ינון אזולאי (ש"ס)
בכמה עובדים מדובר?
נטע בר זיו
אני לא יודעת.
ינון אזולאי (ש"ס)
אבל יש עוד משרדים שסגרו אותם, נכון? אנחנו יודעים שסגרו.
היו"ר אלכס קושניר
המשרד שהיה של אורלי.
ינון אזולאי (ש"ס)
לא, הוא לא נסגר.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לא הבאתם את זה להצבעה.
ינון אזולאי (ש"ס)
לא הבאתם להצבעה כי לא היה לכם רוב. אבל הנה, בבקשה, זאת למשל דוגמה שכשסוגרים משרד, לוקחים ממנו תקנים, אפשר להעביר אותם. אפילו לא לתת אלא להשאיר את התקנים האלה במקום. זה הסיפור שם.
היו"ר אלכס קושניר
זה משהו ששווה לבדוק. נבדוק את זה.
ינון אזולאי (ש"ס)
אפשר לבדוק את זה.

התייעצות סיעתית.
היו"ר אלכס קושניר
נחזור בשעה 18:28.


(הישיבה נפסקה בשעה 18:23 ונתחדשה בשעה 18:28.)
היו"ר אלכס קושניר
אנחנו מחדשים את הישיבה.

מי בעד אישור פניות מספר 48-47, המטה לביטחון לאומי? מי נגד?

הצבעה
אושרה
היו"ר אלכס קושניר
הפנייה התקבלה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
רוויזיה.
ינון אזולאי (ש"ס)
רוויזיה. הרוויזיה של שנינו.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
של שלושתנו.
היו"ר אלכס קושניר
יש רוויזיה.

פניות מספר 65-63, רשויות מקומיות.
ידידיה גרינוולד
פנייה מספר 63 עד 65. הפנייה דנה בסעיף 18. הפנייה נועדה לתקצב סך של 174 אלפי שקלים עבור מענקים לתגבור התקציב השוטף של הרשויות הערביות, מענקים ביטחוניים, מענקים ליישובים גדולים וטיפול בחופי רחצה. החלוקה היא שבתכנית 18-11-02, 24 אלף אלפי שקלים לטובת: 20 אלף עבור מענק ביטחוני למועצות אזוריות ביהודה ושומרון ו-4 מיליון עבור העברה לוועד מקומי בחברון.
נירה שפק (יש עתיד)
כתוב כאן בעיקר ליהודה ושומרון ואני קראתי שזה בעיקר לרשויות מקומיות בעוטף עזה.
ידידיה גרינוולד
זה תיאור התכנית. בתכנית 18-11-02 מועברים תקציבים לרשויות מקומיות בעוטף עזה, יהודה ושומרון, מחוז צפון. בהעברה הספציפית הזאת מועברים 20 מיליון לטובת מועצות אזוריות ביהודה ושומרון ו-4 מיליון לוועד מקומי בחברון. שניהם בעקבות החלטת ממשלה 289 שזה יישום הסכמים קואליציוניים.

תכנית 18-11-03. בתכנית הזאת מתוקצבים מענקים ותקציבי סיוע לרשויות מקומיות עבור תקציבן השוטף. בתכנית הזאת מועברים 5,000 אלפי שקלים עבור מענקים ליישובים גדולים, 5,000 אלפי שקלים עבור הסדרת הטיפול בחופי רחצה. שני אלה גם כן מכוח החלטה 289 שזה יישום הסכמים קואליציוניים בשנת 2021. ו-140 אלפי שקלים עבור מענקים לתגבור התקציב השוטף של רשויות ערביות שזה בהתאם להחלטת ממשלה 550. תכנית כלכלית לצמצום פערים בחברה הערבית.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני רוצה לשאול כמה שאלות כדי להבין כמה דברים לפני שאנחנו נכנסים לעומק. אני מבין שהכסף בא מהרזרבה. כמו שאמרתם, התקציבים של ההסכמים הקואליציוניים נמצאים ברזרבה הכללית של משרד ראש הממשלה.
ידידיה גרינוולד
זה נכון. ה-140 מיליון של היישובים הערביים הם מהתקנה הייעודית שהוקצתה ב-1 באוגוסט.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
וה-24 וה-150?
ידידיה גרינוולד
ה-150 מורכבים מ-10 מיליון שעוברים למענקים ליישובים גדולים בטיפול בחופי רחצה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני מדבר על 18-1-03.
ידידיה גרינוולד
כן. שם יש לנו 10 מיליון כאשר 5 מיליון מתוכם הולכים למענקים ליישובים גדולים ו-5 מיליון עבור הסדרת הטיפול בחופי הרחצה.
היו"ר אלכס קושניר
מה זה ישובים גדולים?
ידידיה גרינוולד
בהתאם לפקודתה עיריות, שר הפנים רשאי להכריז על כינון עירייה שיש בה אוכלוסייה עם מעל 5,000 תושבים. המגמה היא שיהיו כמה שפחות רשויות מקומיות וכדי לא לפגוע בתקציבים שלהן, יש מענקים שמוקצים ליישובים האלה. אם אתם רוצים פירוט יותר נרחב, נמצא כאן נציג משרד הפנים.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
גם מענק הבירה נמצא כאן? אני לא רואה אותו.
ידידיה גרינוולד
לא. מענק הבירה נמצא בפנייה נפרדת. היא תעלה בהמשך הפניות.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
ב-24 מיליון שקלים של מועצה אזורית יהודה ושומרון, בהשוואה לשנה שעברה, כמה היה בשנה שעברה גובה המענק הזה?
ידידיה גרינוולד
כמה עבר? זה כסף שעבר בהחלטת ממשלה קואליציונית.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
החלטת ממשלה קואליציונית אבל לדעתי היא עברה דרך חשבון הבנק של האוצר. אני שואל את האוצר.
מעין ספיבק
אני אענה על זה. המענקים הביטחוניים עומדים מזה כמה שנים על 34.5 מיליון שקלים וגם השנה סך המענקים לתחום הזה יעמדו על 34.5 מיליון שקלים.
ינון אזולאי (ש"ס)
נראה לך שהסכום של 34.5 מיליון שקלים מספיק? אנחנו מדברים על יהודה ושומרון?
מעין ספיבק
כן.
ינון אזולאי (ש"ס)
זה נראה לכם מספיק? אנחנו רואים את המצב הביטחוני רק הולך ומידרדר. אתם חושבים שזה מספיק? אי אפשר להעלות להם את הסכום?
מעין ספיבק
קודם כל, השאלה אם מספיק או לא מספיק היא שאלה לפתחה של הממשלה שקיבלה את ההחלטה הזאת והיא לא אלי. אני רק יכולה לומר שככלל המענקים האלה מיועדים לכל היותר לכיסוי הוצאות הרשויות המקומיות על הוצאות ביטחוניות. אני לא יודעת להגיד לך כמה מההוצאות הביטחוניות שלהם.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני יכול להגיד לך כראש רשות לפני 17 שנים, אז היה אותו סכום והוא לא היה מספיק. אני חושב שזה ברור לכל בר דעת, גם למי ששומע חדשות ושומע ורואה מה קורה ביהודה ושומרון.

הסעיף נמצא ברזרבה כללית ואני מנסה להבין את הרציונל שעומד מאחוריו. אם זה משהו שאתם כבר מעבירים 20 שנים באותה מידה, למה כל פעם צריך את חוות הדעת המשפטית החדשה, את ההעברה החדשה, את הרזרבה החדשה? מישהו מרוויח התהליך הזה ומהזמן שעובר? למה אתם לא מראש שמים את זה בתקציב? אתם יודעים שהסכום הוא 24 מיליון שקלים, ידעתם שזה בהחלטת ממשלה. הרשויות הערביות זה משהו חדש, כי רע"מ בקואליציה זה משהו חדש, בסדר, אירוע, בגלל זה אחמד טיבי יצא, אבל זה לא אירוע חדש. אתם מכירים את זה. אלה הוצאות ביטחון. זה כבר נבדק על ידי בג"ץ בתחילת שנות ה-2000. בעניין הזה אני הופעתי אז בבג"ץ נגד אופיר פינס.

למה הסאגה הזאת חוזרת על עצמה כל שנה? מה גם שהתחושה שלי היא שאתם משתמשים בזה. אתם מביאים לנו עכשיו העברה תקציבית משותפת, יהודה ושומרון ורע"מ ואז אנחנו בעד. למה המשחק הזה?
היו"ר אלכס קושניר
אני רוצה לוודא. יהודה ושומרון זה אזור גיאוגרפי, רע"מ היא גם אזור גיאוגרפי? אמרת יהודה ושומרון ורע"מ.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני שואל למה זה הגיע. אני אסביר לך למה. הרציונל שאמרו לנו אז רזרבה כללית - כששאלנו בהעברת התקציב ושאלנו את זה באותו לילה – הסבירו לנו ואמרו שהדבר הזה צריך לעבור בדיקה משפטית, בדיקה של הקריטריונים ואלה אותם קריטריונים משנות ה-2000. אני הייתי ראש עיר ב-2001 ואני מתאר לעצמי שזה היה עוד לפני כן. אותם קריטריונים, אותו תקציב, אותו מספר, אותו סכום, אותם כללים, אותן אמות מידה. אומרים לך, רגע, כשמכינים את התקציב, יש רזרבה תקציבית ואז האוצר מחכה להזדמנות שהוא צריך להביא לכאן איזה רעם ולגרום לכך שאחמד טיבי יצא.
היו"ר אלכס קושניר
גם בקואליציה הקודמת היה רעם?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
כן. אז היה רעם מסוג אחר. מה זה משנה? היה עוד איזה רעם. רעם מסוג אחר. למה המשחק הזה? אני שואל אמיתי. למה זה נכנס בבסיס בצורה מסודרת. אתם רוצים להחזיק מישהו קצר? יש איזו סיבה לדבר הזה? סיבה משפטית, הגיונית?
מעין ספיבק
אני אחלק את התשובה שלי לשלושה חלקים. החלק הראשון הוא סוגיית החלטות ממשלה ככלל, למה יש החלטות ממשלה שמחדשים אותן בכל פעם שהן פגות תוקף. על זה אני אומר שיש עניין של בחינה בסוגיות של אזורים גיאוגרפיים, האם הצרכים נשארים על כנם או נכון להרחיב אותם.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
20 שנים לא השתנה כלום.
מעין ספיבק
אתה יכול להתייחס גם לעוטף עזה. יש לזה החלטות שמחדשים גם לדרום, גם לצפון ולעוד אזורים.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אבל הם לא קואליציוניים והם לא באים כרזרבה כללית. אם באה החלטת ממשלה, היא מתוקצבת והיא מגיעה לכאן. הסאגה ההגיונית מאחורי הדבר הזה היא הטיעון שכאשר הממשלה החליטה, עוד לא הייתה חוות דעת משפטית. זה מה שאתם הצגתם לנו בדיון. שאלנו למה זה ברזרבה כללית, למה אתם לא כותבים לנו מה זה. אתה זוכר את השאלה? התשובה הייתה שעוד לא עבר בדיקת יועץ משפטי, עוד לא נבדק על ידי יועץ משפטי, ייבדק על ידי יועץ משפטי.

עכשיו אתם מה שאתם עושים, אתם מביאים את ניר אורבך בכוח כי עוד מעט לא ייתנו כסף ליהודה ושומרון. אני שואל האם זה נראה לכם הגיוני.
מעין ספיבק
אני עונה על השאלה הראשונה ששאלת, למה יש החלטות ממשלה שלמרות שמתקצבים אותן בכל שנה, לא מתקצבים אותן בבסיס.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לא. למה אחרי החלטת הממשלה זה לא נכנס לבסיס? למה אחרי הממשלה זה נכנס לרזרבה? אחרי שהממשלה החליטה. והיה והממשלה לא החליטה, הכול בסדר, אבל היא החליטה.
היו"ר אלכס קושניר
אתה שוכח דבר אחד, שזה תקציב 2021 שאושר רק בנובמבר.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
נכון, ובנובמבר כבר היינו אחרי 20 שנים לאירוע הזה. 20 שנים.
היו"ר אלכס קושניר
זאת אומרת, לפני כן היו לפחות 17 שנים שזה התנהל כך.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני שואל. דרך אגב, אני שאלתי את זה גם בשנה שעברה. למה הסרט הזה?
היו"ר אלכס קושניר
בשנה שעברה לא יכולת לשאול את זה. לא היה תקציב.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
שאלתי.
מעין ספיבק
חבר הכנסת, אני רוצה לוודא. מבחינתי יש לך שתי שאלות נפרדות שאתה שאלת. שאלה אחת היא למה אנחנו מביאים את זה ביחד, והשאלה השנייה היא למה אנחנו לא מתקצבים את זה בבסיס.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
נכון.
מעין ספיבק
עכשיו אני אתייחס לשאלה למה זה לא מתוקצב בבסיס. לסוגיית ההסכם הקואליציוני יענה אסף וקסלר.

לשאלה למה זה לא מתוקצב אני אומר שהחלטות ממשלה ככלל, ברגע שהן מתוקצבות על בסיס שנתי, כלומר, ההחלטה היא לשנה אחת, לא מתקצבים אותן בבסיס. זו המשמעות של החלטת ממשלה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
כשאת הגעת לכאן לוועדה, זה היה אחרי החלטת הממשלה ולא לפני. למה השארת את זה ברזרבה? כשאת הגעת לכאן, ההחלטה הזאת כבר הייתה. הרשימה הייתה בפנינו.
מעין ספיבק
אני לא כל כך מבינה. ברגע שמשהו לא מתוקצב בבסיס, הוא עובר לכאן כפנייה תקציבית.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
למה ברזרבה? תכתבי שעל פי החלטת ממשלה את מביאה עכשיו לתקצוב.
היו"ר אלכס קושניר
הכסף הזה לא בבסיס התקציב ולכן מביאים אותו כהעברה תקציבית.
אסף וקסלר
אנחנו כפופים לנוהל היועץ המשפטי לממשלה בנושא הזה, בנושא הכספים הקואליציוניים ואנחנו עובדים לפיו. הנוהל אומר שכדי להקצות את הכספים לפעילויות הספציפיות, נדרשת חוות דעת משפטית וזה בדיוק הפרוטוקול שאנחנו מבצעים כאן.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
ההיגיון שאתם אמרתם לנו שעומד מאחורי הדבר הזה וההיגיון שגם כתוב בהחלטת היועץ המשפטי הוא בדיוק כדי לוודא שאחרי שהממשלה מחליטה על בסיס קואליציוני, יש את הקריטריונים המשפטיים המתאימים, יש את חוות הדעת המשפטית המתאימה. כשאתה עושה העתק-הדבק מאותו דבר במשך 17 שנים ואתה מבין שיש צורך כזה, לך כאוצר אין בעיה, תגיד שזה קואליציוני אבל בסוף כשאתה מגיע לוועדה, אתה צריך לבוא בידיים ברורות. ידעת שזה התקציב שהולך להיות, ידעת שזה חלק מהפעילות השוטפת של הממשלה, תכניס אותו כסעיף ביטחון ביהודה ושומרון. תגיד שהוא חד פעמי, שהוא לא קבוע אבל אל תכניס אותו כרזרבה ובסוף תחזור אלי לוועדה. בשביל מה כל המשחק הזה?
אסף וקסלר
זה נובע מהעובדה שאנחנו כפופים לנוהל היועץ המשפטי לממשלה בנושא הזה של הקצאת הכספים הקואליציוניים.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
הנוהל אומר שהקריטריונים צריכים להיבדק. הם נבדקו ברגע שניתנה חוות הדעת? הם בדיוק כמו ב-2017.
אסף וקסלר
הנוהל אומר שהם נדרשים להיבדק כל פעם מחדש. ברגע שהם נבדקו, קיבלנו את האישור לכך שניתן להקצות את הכספים, אנחנו באים לוועדה עם הפנייה הזאת ומקצים את הכספים.
ינון אזולאי (ש"ס)
יש כאן 140 מיליון שקלים. היושב ראש, זה תקציב של רע"מ.
היו"ר אלכס קושניר
זה לא תקציב של רע"מ.
ינון אזולאי (ש"ס)
זה תקציב של רע"מ.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
מה זה לא תקציב של רע"מ? זה תקציב קואליציוני של רע"מ.
ינון אזולאי (ש"ס)
נמצא כאן נציג של רע"מ שיסביר לנו למה הוא הביא את זה? אני רואה שרק אחמד טיבי נמצא כאן ועד כמה שאני יודע, אחמד טיבי לא מרע"מ. הוא דואג לרשויות הערביות, זה בסדר, אין לי בעיה.
היו"ר אלכס קושניר
בוא נדייק. הסעיף הזה הוא מכוח החלטת ממשלה מספר 550, אם אני לא טועה, שמבוססת על הסכם קואליציוני לצורך צמצום פערים בחברה הערבית.
ינון אזולאי (ש"ס)
אין בעיה. לצורך צמצום פערים בחברה הערבית, בסדר. אני רק שאלתי ואמרו לי שרע"מ דואג לזה ולא הכחישו את זה כאן. איפה רע"מ? למה הוא לא נמצא כאן? לא אכפת לו מהרשויות הערביות? יש לי כמה שאלות לשאול אותם. יכול להיות שאחמד טיבי דואג לרשויות הערביות יותר מהם וזה בסדר.

אני שואל את נציג משרד הפנים. אולי איתן כהן ב-זו והוא יסביר לנו. יש כאן 140 מיליון שקלים ואנחנו אומרים שזה בעצם תיקון עוולה ורוצים לחברה הערבית, לרשויות המקומית, ואם זה כך, אני מבקש לדעת איזה רשויות ערביות, בכלל איזה רשויות, נהנות מכל ה-140 מיליון שקלים שרשומים בפנייה הזאת. אני מבקש לדעת מה הקריטריונים ואחרי שתגיד לי את זה, אני אעבור לשאלה הבאה בנושא הזה. אני מבקש לדעת פירוט של כל הרשויות שנמצאות שם, גם הערביות, גם שאינן ערביות, ועל פי מה מדדתם אותן כך שהן יכולות לקבל את המענק. אני הייתי במשרד הפנים ואני יודע מה היו עושים לנו עד שהיינו מביאים מענק איזון, אם הוא יהיה כך או כך, וכאן זה מגיע ממקום קואליציוני. הכול אפשרי בגלל שמדובר ברע"מ, כי מה הם עושים?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
עזוב. אני יודע מה הם עושים.
ינון אזולאי (ש"ס)
אני רוצה לדעת מה הקריטריונים ואני רוצה לדעת איזה רשויות בפנים.
איתן כהן
שלום. החלטת הממשלה 550, תכנית חומש לחברה הערבית, היא המשך של החלטת הממשלה הקודמת שהייתה גם תכנית חומש לחברה הערבית, החלטת ממשלה 922. ההחלטה הקודמת העבירה תקציב שוטף לחברה הערבית בשיטה מסוימת וההחלטה הזאת, 550, מעבירה כרגע סכום נמוך יותר אך באותה שיטה.

מה השיטה. אנחנו לקחנו את כלל הרשויות הערביות שאלה רשויות המיעוטים, הרשויות הערביות כולל תשע הרשויות הבדואיות בדרום, לא כולל רשויות דרוזיות בגולן ולא כולל הרשויות הדרוזיות בגליל ובכרמל.
ינון אזולאי (ש"ס)
למה? גם לרשויות הדרוזיות מגיע סיוע ועזרה וגם הן צריכות את המענק הזה. אנחנו מכירים את הרשויות החלשות האלה.
איתן כהן
אתה צודק. אני מסכים אתך במאה אחוזים. לכן גם קידמנו החלטה תלת שנתית לחברה הדרוזית בגליל ובכרמל ולחברה הדרוזית בגולן. זאת אומרת, הדרוזים בגולן, ארבע רשויות, יקבלו 16 מיליון שקלים על פני כמה שנים, הרשויות הדרוזיות בגליל-כרמל יקבלו 200 מיליון שקלים על פני שנתיים. כאן מדובר בהחלטת ממשלה ספציפית. יקבלו 140 מיליון שקלים השנה לטובת כל הרשויות הערביות למעט מי שציינתי, לרבות הרשויות הבדואיות בדרום. זה יחולק לפי מענק האיזון, לפי נוסחת המענק כאשר באופן יחסי כל רשות תקבל את מה שמגיע לה מתך ה-140 מיליון שקלים. אין קריטריון נוסף, אין העדפות ואין מקדמים. מה שהרשות מקבלת על פי נוסחת מענק האיזון, זה מה שהיא תקבל מתוך ה-140 מיליון השקלים.

אני גם אציין למה בחרנו את זה. בחרנו את זה דווקא כי לא רצינו להיכנס אל תוך נדבכי הרשויות. יש לנו נוסחה וזאת נוסחה שעובדת, יש לנו שיטה שעבדה בשנת 2015 ובשנת 2016 עת חילקנו יחד 350 מיליון שקלים. אמרנו שכדי לחסוך מאתנו את כל הלחצים שיכולים לבוא, נשתמש בדיוק באותה שיטה ובדיוק באותה דרך וזה מה שהחלטנו לגבי ה-140 מיליון השקלים.

אני אציין שזה לא רק משרד הפנים אלא זו הייתה החלטה משותפת של משרד הפנים, משרד האוצר והמשרד לשוויון חברתי.
ינון אזולאי (ש"ס)
כמה רשויות מקבלות ונהנות ממענק האיזון הזה?
איתן כהן
ממענק האיזון נהנות כ-190 רשויות.
ינון אזולאי (ש"ס)
מה-140 מיליון השקלים?
איתן כהן
לא. התחלתי מכלל אל הפרט. אני בודק את זה ואני אדייק לך ואומר לך בדיוק את המספר. 72 רשויות מקומיות.
ינון אזולאי (ש"ס)
מהמגזר הערבי?
איתן כהן
כן.
ינון אזולאי (ש"ס)
הווה אומר שקצת יותר משליש מקבלות את זה. אני מבקש ראשית לדעת מה הקריטריון שהביא אותם ליותר משליש. ושנית, אני מבקש לדעת איזה רשויות. לפני שמאשרים דבר כזה, חשוב לי לדעת איזה רשויות. אני רוצה לדעת שאין לי אפליה בתוך המגזר הערבי, בתוך הרשויות הערביות. אני אומר שתעביר לרשויות המקומיות הערביות, אני בעד להעביר להן ומי כמוני מכיר את משרד הפנים ואתה יודע כמה עשינו בתקופתו של אריה דרעי עבור המגזר הזה בכללותו.
היו"ר אלכס קושניר
אמרת, 350 מיליון.
ינון אזולאי (ש"ס)
אין לנו עניין שלא לתת להן את זה אלא יש לנו עניין לתת להן אבל אני רוצה לדעת האם באמת כל הרשויות מקבלות כמו שצריך או שלא ואלה רק רשויות שנבחרו על פי הכספים הקואליציוניים של רע"מ.
איתן כהן
חס ושלום. כל הרשויות.
היו"ר אלכס קושניר
הוא אמר לך.
ינון אזולאי (ש"ס)
איתן, זאת לא הבעיה אתך. שלא תבין לא נכון. אתה אדם ישר ואני לא צריך להגיד לך את זה.
היו"ר אלכס קושניר
אם אתה כל כך מחמיא לאיתן, הוא נתן תשובה מאוד ברורה. הוא אמר שכל הרשויות הערביות פרט לרשויות דרוזיות שנמצאות בגולן ובגליל. איתן, אני מדייק?
איתן כהן
כן.
היו"ר אלכס קושניר
והן מקבלות את זה על פי נוסחת מענק האיזון. זאת אמרת, אין כאן שום אפליה. זה הכי נקי שיכול להיות.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני רוצה עוד שתי שאלות הבהרה. כשאתה אומר שזה היה בהמשך לתכנית החומש הקודמת, אני שואל - בשנת 2020, כמה כסף נוסף על מה שלא היה להם ב-2020 וב-2019? שאלה שנייה שאני רוצה לשאול היא לאיזה אחוז מנוסחת מענק האיזון זה מביא את אותן 74 רשויות ומשאיר את ה-70 האחרות כאשר ביחס ל-70 האחרות, לאיזה אחוז זה מביא אותן? זאת אומרת, כמה ה-74 אחוזים האלה מגיעים לכמה אחוזים מהנוסחה ומה נשארים ה-70 הנוספים במסגרת הנוסחה?
איתן כהן
אני אמפה את השאלות בקול. ברשותך, אני זוכר רק את השאלה השנייה. אתה יכול לחזור על השאלה הראשונה?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
כן. כשאתה אומר שזאת הייתה תכנית חומש קודמת, כמה כסף נוסף לרשויות האלה.
איתן כהן
כן. אני זוכר. תכנית החומש הקודמת קבעה בשנה הראשונה 200, בשנה השנייה 150 והיא גם קבעה שתקום ועדה שתדון בנוסחת מענק האיזון כדי לבחון את קריטריוני מענק האיזון. היה סוג של סיכום בו אמרנו שאנחנו נותנים שנה ראשונה ושנה שנייה תגבור שוטף ואנחנו סומכים שככל שאנחנו נדייק את נוסחת המענק, הרשויות המוחלשות במדינה, רשויות סוציו 1 עד 4, 1 עד 5, יזכו לנתח גדול יותר גדול יותר ממענק האיזון ובאמת כך היה. לא באותם ממדים של 200-150 מיליון אבל כך היה.

בתכנית החומש הקיימת יש סעיפים דומים. הוחלט על 140 מיליון שקלים השנה, 200 מיליון שקלים בשנה הבאה - זאת אומרת, בערך אותו יחס כמו תכנית החומש הקודמת - אבל ההבדל הוא שבהחלטת הממשלה הקיימת יש סעיף שתקום ועדה שתדון בנוסחת מענק האיזון באותה ידיעה שכאשר אנחנו עכשיו נשב ונדייק עוד יותר את הנוסחה, שוב הרשויות המוחלשות יקבלו יותר מסך עוגת המענק. היום רשויות ערביות מקבלות 40 אחוזים ממענק האיזון, מענק האיזון עומד על 3.3 מיליארדי שקלים. הן מקבלות כ-40 אחוזים. רשויות סוציו 1 עד 5 או 1 עד 4 מקבלות כ-50 אחוזים מהמענק. זאת אומרת, אנחנו שם. חלק גדול מהמענק הולך לרשויות המוחלשות ואנחנו רוצים להמשיך בכיוון הזה.

אני אציין את הסעיף השלישי שמעין ספיבק מכירה היטב. התקציב הזה של 200 מיליון השקלים של הרשויות הערביות שיהיה מהשנה השנייה ואילך, יתקזז אל מול שינויים שיקומו במענק האיזון.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני בכוונה חידדתי. 2020-2019, הרשויות האלה קיבלו 140 מיליון שקלים פחות מאשר הן יקבלו ב-2021? זאת השאלה שלי.
איתן כהן
הן יקבלו השנה יותר מאשר קיבלו שנתיים קודם.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
הן קיבלו ב-2020-2019 פחות מ-140 מיליון השקלים שיקבלו השנה?
איתן כהן
לא מספר במספר אבל פחות. כן.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
כמה פחות?
איתן כהן
אנחנו הקצינו את מענק האיזון לשנה הזאת, הקצינו אותה בתחילת השנה והן עכשיו יקבלו 140 מיליון שקלים.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני שואל על 2020. עזוב את 2021. כמה הרשויות האלה, אם אני לוקח את 74 הרשויות, קיבלו ב-2020 והאם 2021 זה עוד 140 או קצת פחות?
איתן כהן
אני אומר לך עוד חמש שניות. ב-2020 המענק שלהן עמד על מיליארד ו-190. בשנת 2021 המענק שלהן עומד על מיליארד ו-187. זאת אומרת, המענק שלהן מופחת בכשלושה מיליון שקלים. עכשיו תהיה להן תוספת, תגבור תקציב שוטף, של 140 מיליון שקלים.
היו"ר אלכס קושניר
זאת אומרת, הפער הוא 137 מיליון שקלים.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
עכשיו לשאלה השנייה שלי. בנוסחה, לכמה אחוזים מהנוסחה הן מגיעות אחרי ה-140 מיליון שקלים? כמה אחוזים מהנוסחה יהיו הרשויות האחרות?
איתן כהן
למה אתה מתכוון בשאלה? אני לא כל כך מבין אותה, ברשותך.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
כשאתה מוסיף על הנוסחה, אתה אומר שלפי הנוסחה הוא צריך לקבל לצורך העניין, אם אני אחשב מאה אחוזים מהנוסחה לכל הרשויות, אתה אומר 3.5 מיליארד שקלים יש היום לרשויות ואתה צריך 4 מיליארד שקלים. אתה כמשרד הפנים פונה למשרד האוצר ואומר שאתה צריך 4 מיליון שקלים. קיבלת עוד 140 מיליון שקלים. זה אומר ש-74 הרשויות האלה, מה הממוצע אליו הן מגיעות עכשיו לפי הנוסחה? 84 אחוזים? 92 אחוזים? מה הממוצע אליו הן מגיעות ולאיזה אחוז מגיעה רשות דומה ב-70 הנותרות? ממוצע.
איתן כהן
אני רוצה לדייק משהו. אין קשר ישיר בין מענק האיזון, נוסחת המענק, תקנת מענק האיזון ל-140 מיליון השקלים המדוברים. 140 מיליון השקלים המדוברים מחולקים על בסיס הנוסחה. זאת אומרת, לקחתי נוסחה שעובדת, בדיוק כפי שאמרת. 4 מיליארד, זה המודל, 3.3 מיליארד – זה מה שאני מקבל וזה מה שאני מחלק לרשויות. לקחתי את אותה נוסחה לעולם אחר, לתקציב אחר, לתקנה אחרת, לעולם אחר לגמרי והחלתי אותה על 140 מיליון שקלים. השתמשתי בתקנה שעובדת כאן, לעולם שהוא כאן. לכן הוא לא משפיע באופן ישיר. מה שאני כן יכול להגיד זה שמענק המודל של רשויות החברה הערבית הוא מיליארד ו-475 כאשר בפועל הן מקבלות, כפי שאמרתי, מיליארד ו-187.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
פלוס 140 מיליון שקלים.
איתן כהן
אני עושה את התחשיב ב-לייב. אלה היתרונות של ה-זום. זאת אומרת, הם עומדים היום על אחוז מימוש ממוצע של 80 אחוזים.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
ובלי ה-140 מיליון שקלים?
איתן כהן
בלי ה-140 מיליון שקלים, אם אני מוסיף את ה-140, הם יעמדו על 89 אחוזים.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
יפה. עכשיו לגבי הרשויות האחרות. נעבור לצד השני של המפה. על כמה הן עומדות היום?
איתן כהן
אתה מתכוון רק הייעודיות?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
ה-70 שנותרו לך. יש לך 150, מינוס 74, נשארו לך 66. לגבי ה-66. אני יודע שמענק הבירה לא קשור לזה. אני בוגר עיריית ירושלים. אני שואל על 66 הרשויות המקומיות.
איתן כהן
אנחנו מדברים כרגע בכלל הרשויות האחרות. הממוצע, יש כמובן למעלה ולמטה, עומד על כ-83 אחוזים.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אמרת 150 רשויות. כמה רשויות זכאיות למענק, 150 או 190?
איתן כהן
190.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אז הכלל האחר עומד על 83 אחוזי מימוש וכאן על 89 אחרי ה-140.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
ברשותכם, שאלה. הפנייה הזאת היא פנייה מרוכזת שכוללת גם 140 מיליון שקלים מענקי איזון לרשויות הערביות ו-4 מיליון שקלים לוועד מתנחלי חברון ועוד 20 מיליון שקלים - - -
ינון אזולאי (ש"ס)
מתיישבי חברון.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לצורכי ביטחון של אותם ערבים. אנחנו נותנים כסף לערבים לתקוף.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
זאת הכותרת. אחר כך תפרשן.
ינון אזולאי (ש"ס)
אתה רוצה את כל ה-140?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
20 מיליון לצורך ביטחון.
היו"ר אלכס קושניר
אתם יכולים לנהל את הוויכוח הזה בהתייעצות סיעתית ולא עכשיו?
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
האם בפנייה המרוכזת הזאת יש יחד את ה-140 מיליון שקלים של מענקי האיזון לרשויות הערביות, 4 מיליון שקלים להתנחלויות בחברון, ו-20 מיליון שקלים - - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לצורכי ביטחון ביהודה ושומרון.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
להתנחלויות בגדה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
ליישובים.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אני רוצה תשובה.
היו"ר אלכס קושניר
התשובה היא כן. אתה קורא את הפנייה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
רציתי שהציבור ישמע.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אנחנו צריכים לאבטח. אתם נותנים כסף למחבלים ואנחנו צריכים מישהו שיתמגן.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
לא זכור לי שהעברתי לך כסף.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אנחנו צריכים להתמודד עם זה. אין לנו ברירה.
היו"ר אלכס קושניר
מספיק.
ינון אזולאי (ש"ס)
אני רוצה לשאול את איתן. ביקשתי אם אפשר לשלוח את רשימת היישובים, כל ה-190 ישובים, מתוכם ה-72 רשויות ערביות.
מעין ספיבק
כבר נשלח לוועדה.
ינון אזולאי (ש"ס)
יופי. אני אשמח. אנחנו בטח נראה את זה במהלך הרביזיה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
רשימה מפורטת? כל ישוב, כמה הוא מקבל?
ינון אזולאי (ש"ס)
יש שם רשימה מפורטת?
מעין ספיבק
לא. נתבקשנו לשלוח את כלל הרשימה של היישובים.
ינון אזולאי (ש"ס)
אנחנו יודעים כמה מועצות יש.
היו"ר אלכס קושניר
איתן, יש לכם את החישוב לפי הנוסחה?
איתן כהן
כן. יש.
היו"ר אלכס קושניר
אתם יכולים להעביר את זה?
איתן כהן
בשמחה. אני עושה את זה ב-לייב.
היו"ר אלכס קושניר
תעבירו את זה למייל של ועדת הכספים וזה יופץ לחברי הכנסת.
ינון אזולאי (ש"ס)
הדבר הנוסף. איתן, אני מבין מדיונים שעלו במשרד הפנים, ואמרתם שזו גם החלטה של משרד האוצר, לתקצב את הרשויות הערביות מאחר שצריך לעשות תיקון. אני מסכים לכל. השאלה – ואני בטוח שגם היא עלתה – האם ביישובים במועצות האזוריות ביהודה ושומרון, האם שם לא צריך להעלות את המענק שאתם נותנים של 34 מיליון שקלים, מענק ביטחון?
איתן כהן
רציתי אז את זכות הדיבור. עכשיו כשאתה שואל, אני רוצה לדייק את מה שנאמר. יש החלטת ממשלה מענקים ביטחוניים ליהודה ושומרון שעומדים על 34.5 מיליון שקלים וכך זה כבר תקופה ארוכה מאוד. זו החלטת ממשלה.
ינון אזולאי (ש"ס)
זה מה שמעין אמרה.
איתן כהן
זה דבר אחד. אחרי כן יש את התקציב הקואליציוני שהוא 24 מיליון שקלים – 20 מיליון שקלים לטובת מענק ביטחוני למועצות אזוריות ועוד 4 מיליון שקלים לטובת ועד מקומי חברון. זאת אומרת, מבחינת מענקי הביטחון אתה מדבר על 34,5 ועוד 20, שזה פר אקסלנס מענק ביטחוני, כך שאתה כבר ב-55.5 מיליון שקלים. יש לך גם את התקציב לחברון ואל לנו לשכוח שיש במשרד הפנים גם תקציב בסיס ליהודה ושומרון. זאת אומרת, בתוך העולם של המענק הביטחוני למועצות אזוריות, למשרד הפנים כבר יהיה סכום של עוד 12 מיליון שקלים און טופ.
ינון אזולאי (ש"ס)
אתה בעצמך אומר שיש את ה-24 מיליון שקלים שהם תקציב קואליציוני, מתוכם 4 מיליון שקלים ליישוב חברון.
איתן כהן
זה 24. זה 20 פלוס 4.
ינון אזולאי (ש"ס)
כן. 20 פלוס 4 ליישוב חברון. אני שואל אותך, ואתה מסביר לנו שאלה 54 מיליון, האם לא הגיע הזמן את ה-24 מיליון הנוספים לשים בבסיס ולא צריך את זה בתקציב קואליציוני?
איתן כהן
ברשותך, אתה פורץ לדלת פתוחה. אני אשמח להפנות את אותה השאלה גם לנציגים שלנו במשרד האוצר. אני אומר את זה בחיוך בגלל שאנחנו השנה הגדלנו את הבסיס של המענקים הביטחוניים ליהודה ושומרון. זה קודם כל. רצינו יותר, קיבלנו פחות. אני יכול להגיד לך שזו עמדת המנכ"ל והשרה להגדיל את זה עוד יותר ואני מעדכן את אחינו, חברינו, באגף התקציבים שזה יידון.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
פעם קראו לזה מענק אוסלו. זה היה התקציב הקואליציוני.
היו"ר אלכס קושניר
אנחנו חצי שעה דנים בפנייה הזאת. אני מבין הכול אבל יש כאן שאלות שלא קשורות לא לאיתן ולא לנציגים של האוצר.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני אומר לך שאני בעד לעצור את זה אחת ולתמיד ולהפסיק את המשחק הזה.
היו"ר אלכס קושניר
השאלה האם זה צריך להיות בבסיס או לא צריך להיות בבסיס, זאת לא שאלה לאנשי המקצוע.
ינון אזולאי (ש"ס)
למה?
היו"ר אלכס קושניר
זו שאלה לקובעי המדיניות.
ינון אזולאי (ש"ס)
לא נכון.
היו"ר אלכס קושניר
אנחנו חיכינו לבצלאל סמוטריץ'.
ינון אזולאי (ש"ס)
רגע. השאלה שנשאלה הייתה פשוטה והיא האם לא הגיע הזמן לשים את זה בבסיס. בסופו של דבר גם קובעי המדיניות באים למשרד האוצר או לאותם פקידים ושואלים אותם האם זה צריך להיות בבסיס או לא צריך להיות בבסיס ואז מתחילים את הוויכוח. אגב, זה הוויכוח שלנו לדורות עם התקציבים שלנו. עכשיו אומר איתן שגם הם בדעה – משרד הפנים בדעה – שתקציב הביטחון יהיה - - -
היו"ר אלכס קושניר
כן, אבל תקציב 2022-2021 כבר נקבע. תקציב 2023, עת נדון בו, נביא את זה. אני עכשיו לא יודע להכניס שום דבר לבסיס התקציב ואתה יודע את זה.
ינון אזולאי (ש"ס)
לגבי החופים. יש כאן 5 מיליון שקלים עבור הסדרת הטיפול בחופי הרחצה. איזה חופי רחצה? על כמה זה פרוס? האם החופים הנפרדים בפנים? תן לי קצת פרטים על מה שקורה שם.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
משרד הפנים אמר שכן.
איתן כהן
משרד הפנים מתקצב כל שנה את כלל הרשויות בבעלותן רצועת חוף ים תיכון - לא כנרת שמתוקצבת בצורה נפרדת - למעט אצל רשויות איתנות. אנחנו מחלקים תקציב שהוא שוטף על פי תכנית עבודה שנוגעת בפיקוח, במצילים, בשכר, בניקיון, על בסיס נוסחה קריטריונאלית. כאן מדובר בתוספת תקציבית. כל שנה אנחנו מתקצבים כ-12 מיליון שקלים וכאן מדובר על תוספת של כ-5 מיליון שקלים.
ינון אזולאי (ש"ס)
לגבי החופים הנפרדים שנמצאים, בכל הרשויות האלה אתם בודקים שגם החופים הנפרדים נמצאים בתקצוב הזה וכי הם מתוקצבים כמו שצריך? אני דיברתי עם רשויות וביקשתי מהן למשל לגבי פתיחת חופים נפרדים, הן היו מתחמקות ולא נותנות לנו לפתוח חוף נפרד. כשהיינו באים – גם כשהיה חוף נפרד - והיינו מבקשים לטפל בו, היה צריך לעשות שמיניות באוויר כדי לדאוג להן לכסף עבור החוף הנפרד. החוף הנפרד באותה עיר, מבחינתם הוא תמיד איזשהו סוג ב'.

השאלה אם יש לכם מנופים מתוך הכסף הזה ולהגיד להם שאם הם לא מחלקים גם לחוף הנפרד, לא תוכלו לשפץ או לתחזק את החוף הכללי.
איתן כהן
אנחנו משתדלים, וכך אנחנו נוהגים, לתת עצמאות לרשות המקומית לקבל את ההחלטה. אם אנחנו מקבלים שדר מסוים מהרשות המקומית או מחבר מועצה או מנציג ציבור או מאזרח שיש חוסר הגינות בחלוקה, זה נושא שאנחנו בודקים. זה משהו שלא חווינו מול הרשויות המקומיות. אנחנו כן מקבלים את תכניות העבודה ואנחנו רואים מה מתוכנן. אנחנו כן מוודאים אל מול מנהלי החופים ברשויות המקומיות שהכול מטופל, גם מבחינת מצילים וגם מבחינת ניקיון. זה כן דבר שחשוב לנו אבל אנחנו לא נוהגים בסוג של מערך של סנקציה או אנחנו דורשים א' ו לא ב'. אנחנו כן מאפשרים לרשות המקומית לקבל את ההחלטה בנושא הזה.
ינון אזולאי (ש"ס)
לפני שאני מסיים, אני רוצה לומר לך תודה רבה. החזקנו אותך עכשיו עם השאלות מסיבה אחת פשוטה, כי ידעתי שטרחת ומהבוקר אתה מחכה לרגע הזה. לכן לא היה נעים לזרוק לך משהו קטן אלא הייתי חייב לשאול את כל השאלות ולשמוע אותך.
היו"ר אלכס קושניר
בצלאל, בעקבות המכתב שלך, לחלק מהשאלות שלך כבר ניתנו תשובות בוועדה אבל היות והיה חשוב לך להגיע, אז תשאל עוד פעם ונענה.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
יש מענקי איזון קיימים, יש נוסחת מענקי איזון, מענקי איזון תמיד נועדו לצמצם פערים והם ניתנים לרשויות שזקוקות להם בהתאם לקריטריונים. קודם כל, להבין מה ההצדקה לאיזשהו קריטריון חדש. לי נראה שזאת קצת גזענות לדבר על ערבים. ערבים, אז מגיע להם. בסוף יש מאפיינים כלכליים ויש גם מדדים סוציו-אקונומיים, יש דירוג של אופן הניהול התקציבי של כל רשות. קודם כל, להבין מה בדיוק ההצדקה לתקנה החדשה. האם זאת באמת תקנה חדשה או שזה הולך לאותה תקנה של מענקי איזון? האם משנים את הנוסחה של מענקי האיזון, מה שאולי יביא אחר כך לפגיעה ברשויות אחרות שלי הנוסחה הנוכחית מגיע להן.
היו"ר אלכס קושניר
התשובה היא לא. אני אתן לאיתן לענות לך.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
אני אשאל את כל השאלות. אני מניח שהוא יענה על הכול.

מה הקריטריונים? עדיין לא נשלחה אלינו רשימת המועצות המקומיות.
היו"ר אלכס קושניר
היא צריכה להישלח עכשיו.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
השאלה גם מה הקריטריונים. אני מניח שבמדינת חוק דמוקרטית מתוקנת אי אפשר לקחת רשימה ולהחליט במי יחפוץ המלך ביקרו ולמי נותנים ואיזה סכום. אם כן, מה הקריטריון שעל בסיסו נקבעו הסכומים האלה?

האם חלק מן הרשויות האלה נמצאות בתכניות הבראה?

השאלה החשובה ביותר בעיני היא מה הרשויות הולכות לעשות עם הכסף ומה הם מנגנוני הפיקוח והבקרה שלנו שהכסף הזה לא מגיע אחר כך לפשיעה ולטרור. עיינו ערך משטרת אל חריסה בכפר קאסם, אותה משטרת דת אלימה שהיא זכיינית של הרשות המקומית ומתוקצבת מכספי הרשות המקומית ואנחנו יודעים שזה עובד כך לא ברשות אחת ולא בשתיים וזה מטריד מאוד.
היו"ר אלכס קושניר
איתן, אני מבקש תשובה לקונית לשאלות ששאל חבר הכנסת סמוטריץ' כי על חלק מהדברים כבר ענית כאן אבל יש פה גם שאלות חדשות.
איתן כהן
קודם כל, משרד הפנים מתקצב לא מעט החלטות ממשלה ובלא מעט מהחלטות הממשלה יש תקציב לשוטף. זאת אומרת, עוטף עזה, מענקי יהודה ושומרון, ירוחם. כאן מדובר על תכנית חומש לחברה הערבית, לחברה הדרוזית בגולן, לחברה הדרוזית בגליל. יש תגבור לתקציב השוטף של הרשויות המקומיות וכך גם כאן.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
אבל ביהודה ושומרון זה ממש לא המצב. לדוגמה, המענקים הביטחוניים, אתם דרשתם טבלאות מסודרות בדיוק של הוצאות הביטחון של כל רשות ולפי זה קבעתם את זה. היו כאן מדדים של גודל הרשות, מספר היישובים, רמת האיום והסיווג שלה, מרכיבי המענה. לא נתתם כסף לשוטף ויאללה, לכו תקנו בזה קרטיבים.
איתן כהן
נכון. זו שאלה מאוחרת יותר. אני אגיע גם אליה. רק להגיד שהנושא הזה של תגבור תקציב שוטף לקבוצת אוכלוסייה, הוא לא חדש.

משהו שצוין כאן ואני אציין אותו שוב. אנחנו לקחנו את נוסחת מענק האיזון הקיימת, את מה שמקבלות הרשויות על פי הנוסחה הקיימת וחילקנו את ה-140 מיליון שקלים. בלי מקדמי העדפה, בלי קריטריונים נוספים, בלי תנאי סף, לקחנו את מה שביצענו ב-2015 וב-2016, אותה שיטה, השתמשנו עכשיו לתקציב המדובר. אותו הדבר. לא שינינו כלום. זה לא יפגע באף אחד. לא שינינו אף נוסחת על, אף נוסחה אחרת לטובת הסוגיה הזאת.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
אז למה אתם אומרים שזה 140 מיליון שקלים לרשויות הערביות? אם זרקת את זה לתוך התקנה של מענקי האיזון, זה מתחלק לכל הרשויות.
איתן כהן
לא עשיתי את זה. החלטת הממשלה דורשת שזה ייכנס לתוך תקנה ייעודית וכך זה מבוצע. זה לא דרך תקנת המענק אלא אך ורק החלתי את הנוסחה שעובדת ושאין עליה מחלוקות תוספתיות מאשר אלו המוכרות לנו והחלתי אותה על הכסף.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
זאת אומרת שהרשויות הערביות יקבלו עכשיו פעמיים מענק איזון, פעם אחת מתקנת האיזון ופעם שנייה מהתקנה הזאת.
איתן כהן
הן יקבלו את מענק האיזון שלהן ויקבלו תקציב נוסף לתגבור תקציבן השוטף.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
שהוא בנוי על אותה נוסחה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
בגלל הגירעון המצטבר.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
אם כן, למה זה לא כפל תמיכות? הרי לתת לאותה מטרה משני מקורות, זה אסור לפי חוק התקציב. חוק יסודות התקציב, סעיף 3(א).
היו"ר אלכס קושניר
אבל זה לא סעיף 3(א). אלה לא תמיכות.
מעין ספיבק
התשובה היא שגם עם התקציב הזה וגם אם היו משלשים את התקציב הזה, לא היית מגיע לתמיכה המלאה של מודל מענק האיזון. כל הרשויות כיום מקבלות פחות מ-90 אחוזים.
היו"ר אלכס קושניר
יותר מזה. התקציב הזה – ואמר את זה איתן – הייתה כבר החלטת ממשלה דומה בשנים הקודמות, שם היה כסף תוספתי בדיוק באותה נוסחה. אם כן, לא משנים כאן כלום. לא מחדשים כאן כלום.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
אבל אז המשמעות היא שזה לא צמצום פערים. זאת סתירה מיני ובי.
היו"ר אלכס קושניר
לא. זה כן צמצום פערים. לוקחים כסף ומוסיפים.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
תהיה אתי רגע. אם אתה אומר לי שמחילים את אותה נוסחה של מענק האיזון, הרי מענק האיזון הוא סוג של צמצום פערים. זאת הנוסחה. הנוסחה לוקחת פרמטרים ובסוף מדרגת את הרשויות. נכון, יש גם מרכיבי איתנות כי אנחנו לא רוצים לזרוק כסף למקומות שסתם ילך לפח, אבל בסוף מענק האיזון נותן לרשויות החלשות יותר. אם אתה רוצה באמת לצמצם פערים, תזרוק את הכסף לתקנה הרגילה. לא תזרוק אלא תשים אותו בתקנה הרגילה של מענק האיזון, כולם, כל מי שצריך, זה לא כולם אלא כל מי שצריך. הרי אם יש רשות יהודית מאוד מאוד חלשה, למה היא צריכה לקבל פחות ממה שמקבלת רשות ערבית יותר חזקה ממנה שהייתה מדורגת נמוך יותר בנוסחה של מענק האיזון?
מעין ספיבק
ככלל, כאשר הממשלה מקבלת החלטה של עדיפות לאומית, היא מזהה שיש מקום לייחד איזשהו אזור, סקטור, כל קבוצה על סמך קריטריונים מסוימים ולתת לה סיוע ביתר.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
תסבירו את הרציונל כאשר מדובר על ערבים. כאשר מדובר על עוטף עזה, הוצאות הביטחון כי הם ליד עזה והם חוטפים טילים. כאשר מדובר על יהודה ושומרון, כמו שאמרתי, זה יותר הוצאות.
מעין ספיבק
אני מציעה לקרוא את כל דברי ההסבר של העדיפות הלאומית לחברה הערבית והם יסבירו לך באילו דרכים מייחדים את החברה הערבית. מבינים שיש להם קריטריונים שמייחדים אותם ומקשים עליהם יותר בהתנהלות, בצמצום פערים, בהזדמנויות תעסוקה, בהכנסות לרשויות המקומיות ועוד ועוד. באופן כללי, כאשר יש החלטת ממשלה של עדיפות לאומית, המשמעות היא שלא מסייעים לכל הרשויות בעלות אותם קריטריונים אלא למרות שיש עוד רשויות בסוציו אקונומי 1 או 2, מסייעים רק לרשויות הערביות שנמצאות בסוציו אקונומי 1. האם יש כאן עניין של אפליה? זאת המשמעות של עדיפות לאומית. זאת הפרורוגטיבה של הממשלה בהקשר הזה. לכן אתה לוקח את הרשויות הערביות ואתה מצמצם בתוך הקבוצה הזאת שכבר הבנת שאתה נדרש לתת לה משאבים מיוחדים, כך הממשלה החליטה – אתה נותן, בתוך הקבוצה הזאת אתה מצמצם את הפערים ביניהן ובין כלפי כלל הרשויות האחרות. אם תרצה, נוכל לעבור על כל הפירוט של ההסבר המקצועי לפרק העדיפות הלאומית.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
תאמיני לי שקראתי. אני רוצה להסביר לך את הכשל האינהרנטי שבטיעון. קשר לוגי. שוויון הוא שוויון רלוונטי וזה בסדר גמור, זה יחס שווה לשווים ויחס שונה לשונים. מותר לתעדף על בסיס שונו ת רלוונטית. אם הייתם אומרים שיש לכם כאן קריטריונים אחרים שהם רלוונטיים לשונות של החברה הערבית, והחברה ערבית, לשיטתכם, סובלת מחסכים בתחומים מסוימים ובחסכים האלה אתם הולכים לטפל ואותם אתם הולכים לתקצב. אבל אז הקריטריונים צריכים להיות רלוונטיים. כשאת אומרת שאת לוקחת את הקריטריונים של מענקי האיזון, בקריטריונים של מענקי האיזון החברה הערבית לא מקבלת יותר ולא מקבלת פחות. אם נמדוד את החברה הערבית אל מול החברה היהודית, קחי שתי רשויות אחת מול השנייה על בסיס הקריטריונים של מענק האיזון – אין חולשה עודפת של הרשויות הערביות כי אם אן, הן ממילא היו מקבלות בתוך הנוסחה של מענקי האיזון תקציב עודף.
ינון אזולאי (ש"ס)
הרשויות החרדיות יש להן סוציו 1, 2.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
חבר הכנסת סמוטריץ', ההנחה הזאת לא נכונה. יש גירעון ולכן נתנו להם 140 מיליון שקלים.
ינון אזולאי (ש"ס)
אנחנו נגיד את זה גם לגבי הרשויות החרדיות ולא נתנו להן.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
נניח שהיית אומר שבחברה הערבית קטיגורית יש פחות שטחי תעשייה ומסחר, פחות הכנסות מארנונה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
בדיוק.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
עכשיו לוקחים תקנה ונותנים שיפוי לרשויות הערביות בגלל שיש להן פחות שטחי מסחר. אז הקריטריונים הם לא קריטריונים של מענקי איזון. לוקחים את הרשויות הערביות, בודקים את שטחי המסחר בכל אחת מהן, בודק קריטריונים שמתאימים.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
כמה פעמים מתחנו ביקורת על הנוסחה?
היו"ר אלכס קושניר
רגע. הנוסחה והשיטה התקבעה בהחלטת ממשלה.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
זה לא אומר שהיא נכונה.
היו"ר אלכס קושניר
יכול להיות שהיא לא נכונה.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
אנחנו בכנסת. תפקידנו לפקח.
היו"ר אלכס קושניר
תפקידנו בכנסת הוא לוודא שקודם כל הקריטריונים הם שוויוניים.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
מי טוען שהם לא שוויוניים?
היו"ר אלכס קושניר
לטענתך.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
לא.
ינון אזולאי (ש"ס)
ראית את הקריטריונים?
היו"ר אלכס קושניר
הוא אמר לי עכשיו. זה מחולק לפי מענקי איזון. אין תעדוף בפנים.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
אלכס, אני בטוח שאתה תסכים אתי, תקשיב רגע. אתה תצביע בעד, אין לך ברירה כי אחרת הממשלה הזאת תיפול, אבל תקשיב רגע. שוב, חייבת להיות הלימה, חייב להיות איזשהו קשר בין האמצעי שאתה נוקט בו לבין התכלית שאתה רוצה להשיג באמצעותו והיא זו שמצדיקה את האפליה. אגב, זאת לא אפליה כי אם שוויון הוא שוויון רלוונטי, ואני הולך עכשיו לתת שיפוי לאיזושהי רשות או לאיזשהו סקטור שסובל מחסרון מסוים, אז זאת לא אפליה, אבל בתנאי שיש קשר רציונלי בין האמצעי שבו אני נוקט, הקריטריון שעל פיו אני נותן את הכסף לבין המקומות בהם זיהיתי את החולשה אותה אני רוצה לשפות. אם אתה אומר לי שלקחת את הקריטריונים של מענק האיזון, בקריטריונים שמרכיבים את הנוסחה של מענק האיזון אין שום קשר לשאלה אם מדובר ביישוב יהודי או בישוב ערבי. אתה פשוט לוקח כסף וזורק אותו ליישובים הערביים. לא רצית לעשות עבודה קשה להבין ביישובים הערביים היכן באמת הבעיות הקשות והיכן צריך לטפל, אמרת אני אקח קריטריון מעולם אחר שרלוונטי לבעיות אחרות לתחומים אחרים ואני אזרוק את אותם קריטריונים כאן כדי לא לעבוד קשה ואז הכסף מגיע לאן שהוא מגיע.
היו"ר אלכס קושניר
מעין עונה ואחר כך אנחנו עוברים להצבעה.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
שאלתי האם יש רשויות - בהן יש תכניות הבראה – מתוך הרשויות שמקבלות. גם לא קיבלנו את הרשימה. למה לא לחכות עד שנקבל את הרשימה?
היו"ר אלכס קושניר
אנחנו נקבל את הרשימה מקסימום לקראת הרביזיה אלא אם כן לא תגישו רביזיה, אבל לא נראה לי.
מעין ספיבק
אני אענה בשני רבדים לטיעונים של חבר הכנסת סמוטריץ'. דבר ראשון, כשאנחנו מתייחסים לפערים שיש בין הרשויות הערביות לרשויות היהודיות, יש הרבה מאוד נקודות של חוסר בשוויון הזדמנויות וביניהן גם הזדמנויות שניתנות על ידי שירותים שניתנים על ידי הרשויות המקומיות. אני אתן דוגמה אחת. יותר קשה למצוא עובדים סוציאליים ועובדות סוציאליות שמוכנים להגיע לחברה הערבית לעבוד שם ולכן אנחנו רואים בין היתר הוצאות יותר נמוכות בתחום הרווחה.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
אז תעשי תקנה שאומרת שהשכר של עובדים סוציאליים שיבואו לעבוד ברשויות ערביות יהיה גבוה יותר, פי אחד וחצי ונעודד אנשים יבואו לעבוד שם. אני טוען שאין קשר.
מעין ספיבק
לא סיימתי את התשובה.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
אתם זורקים כסף פוליטי, סוג של שוחד לרע"מ כי זה מה שהיא דרשה כי אחרת אין קואליציה. אין שום קשר בין איך שאתם זורקים את הכסף הזה לבין הבעיות האמיתיות בחברה הערבית שכולנו רוצים לטפל בהן ואין על זה ויכוח. אני רק לא רוצה שתשלמו שוחד פוליטי. אני רוצה שתטפל באמת בבעיות שיש בחברה הערבית. נתת עכשיו דוגמה שמסבירה למה האופן שבו אתם מחלקים את הכסף, לא יפתור את זה. תני עוד לרשות, היא תעסיק עוד מועצת אל חריסה, תממן עוד עצרת נגד מדינת ישראל, תעסיק עוד מורים קיצוניים שאחר כך עולים לרגל לשייח' ראיד סאלח בשבוע שעבר, בתי ספר שממומנים על ידי המדינה. תזהי את הבעיות ותשימי כסף כדי לפתור את הבעיות ואל תזרקי כסף לראשי רשויות שעושים אתו אחר כך מה שהם רוצים, וגם מעבירים אותו לפשע ולטרור. נותנים כסף מזומן לרשויות בלי שום קשר.
היו"ר אלכס קושניר
השאלה לגבי תכניות הבראה. בבקשה.
מעין ספיבק
לגבי תכניות הבראה. כמובן שיש רשויות ערביות שנמצאות בתכניות הבראה. אני בטוחה שברשימה שאיתן מעביר, הוא יכול גם להעביר סימן שמייחד את הרשויות שנמצאות בתכניות הבראה.

אני כן אוסיף עוד נקודה. מעבר לדוגמה על העובדים הסוציאליים והעובדות הסוציאליות, היא לא בכדי. כאשר לעובד סוציאלי יש תיקים יותר קשים, אז יותר קשה לו וכשאתה מצליח לשים יותר עובדים סוציאליים, וגם בזה ההחלטה טיפלה, אתה מקל עליהם לעשות את העבודה שלהם. אני שמחה להגיד שיש הרבה עבודה מקצועית מאחורי התכנית הזאת וזו רק דוגמה אחת.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
מצוין.
ינון אזולאי (ש"ס)
הרשויות החרדית נמצאות פחות או יותר באותו מצב. יש החלטת ממשלה כזאת.
היו"ר אלכס קושניר
הייתה החלטת ממשלה בעבר?
ינון אזולאי (ש"ס)
אני שואל שאלה. אני הייתי שואל את היועץ המשפטי של משרד האוצר, אם הוא כאן, האם הם מאשרים להביא כסף קואליציוני בשביל לתת מענקי איזון לרשויות חרדיות על אותם קריטריונים שמייחדים את הרשויות הערביות.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
לא. ודאי שלא.
ינון אזולאי (ש"ס)
התשובה היא לא.
היו"ר אלכס קושניר
אני רוצה לעבור להצבעה. אתם רוצים התייעצות סיעתית?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לפני כן אני רוצה להתייחס לפנייה הזאת.
היו"ר אלכס קושניר
אתה התייחסת כסבר 40 דקות.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לא. שאלתי שאלות.
היו"ר אלכס קושניר
אנחנו מצביעים בשעה 19:24.(הישיבה נפסקה בשעה 19:19 ונתחדשה בשעה 19:24.)
היו"ר אלכס קושניר
אנחנו מחדשים את הישיבה. אנחנו מצביעים על פניות מספר 65-63, רשויות מקומיות.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני עדיין מבקש שתי דקות להתייחס.
היו"ר אלכס קושניר
אתה תתייחס ברוויזיה, אחרי שתגישו אותה.

מי בעד הפנייה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
אושרה
היו"ר אלכס קושניר
הפנייה התקבלה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
רוויזיה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
רוויזיה.
ינון אזולאי (ש"ס)
רוויזיה.
היו"ר אלכס קושניר
הוגשה רוויזיה על ידי אחמד, ינון ופינדרוס.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
יש נמנע אחד ושני מתנגדים?
היו"ר אלכס קושניר
כן. נמנע אחד.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אתם מתנגדים כי יש העברה לערבים.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לא. כי אני לא מוכן שיהיה הסכם קואליציוני על 24 מיליון שקלים. לא מוכן. הסיפור הזה של הכספים הקואליציוניים צריך להיפסק. הסחיטה באיומים של האוצר, צריכה להיפסק. אנחנו נילחם בדבר הזה עד תום. אני עוד זוכר את היועץ המשפטי שלה אוצר מסביר לי ב-2020 לגבי 420 מיליון, מסביר לי שאסור לתת את הרשימה.
היו"ר אלכס קושניר
הפנייה הבאה היא 9000, פניית הפחתה. פלט עודפים.
אסף וקסלר
הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 1,595,246 אלפי שקלים מעודפים משנת 2020 בהתאם לסעיף 13 לחוק יסודות התקציב וכן לתקצוב סך 100 אלפי שקלים בהרשאה להתחייב לצורך מערך אבטחה במזרח ירושלים.

הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב מספר נושאים כמפורט בהרחבה לפניכם: השתתפות המדינה במוסד לביטוח לאומי, תקצוב מענק הבירה ומענק האיזון ברשויות המקומיות, תקצוב פעילות הרפורמה של נפש אחת למחצה, אבטחת ירושלים וכן הגדלה של סל הבריאות

ככל שיש שאלות, נשמח לתת תשובות מפורטות.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
אושר כאן תקציב לפני חודשיים. אני פשוט לא מצליח להבין. הרי כל מה שכתוב כאן, ידעתם בזמן התקציב. אלה אפילו לא הפניות עליהן דיברנו בבוקר שאם ההתחייבות יצאה בשנת 2020 ואתה רוצה שהיא תירשם כך, אתה מעביר את זה כעודפים. אתה מבין? מיליארד וחצי שקלים, זה לא 10 מיליון, טעיתי, לא הערכתי נכון. לא ידעת שאתה צריך כסף לביטוח הלאומי?
אסף וקסלר
אני אסביר. במהלך שנת 2021, גם בליל אישור התקציב בממשלה וגם בעת הגשת התקציב לכנסת, היה ידוע והיו החלטות בנוגע לתקצוב של פעולות מסוימות והממשלה הצביעה על מקור לצורך הדבר הזה. המקור שהממשלה הצביעה עליו לצורך הדבר הזה הוא מקיצוץ העודפים שהיו למשרדי הממשלה בשנת 2020. למעשה הפנייה הזאת מיישמת את החלטות הממשלה כפי שהגשנו גם לוועדה.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
למה ההחלטה לא נכנסה לתקציב בין הקריאה הראשונה לשנייה והשלישית? הרי עשו כאן תיקונים.
אסף וקסלר
התקצוב הזה הוא כחלק מעודפי התקציב. הממשלה קיבלה מספר החלטות, כולן הוגשו יחד עם הפנייה הזאת, וההחלטות האלה קבעו שמתוך העודפים של משרדי הממשלה יפנו לפעילות ספציפית.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
מתוך העודפים של 2020?
אסף וקסלר
נכון. של 2020.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
למה לא עשיתם את זה בלוח התיקונים כאן בלילה שהצבענו על זה בוועדה? היו כאן לוחות תיקונים.
אסף וקסלר
הפרקטיקה הנהוגה ביחד עם הוועדה היא שאנחנו מגישים את זה באופן שקוף ומלא לוועדה כפנייה תקציבית נפרדת ולא מטמיעים את זה בתוך התקציב הרגיל.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
משרד ראש הממשלה, אתה לוקח כאן 116 מיליון. מאיפה? המשרד לביטחון פנים, אתה לוקח 52 מיליון. היום עשינו העברות למשרד לביטחון פנים על דברים שהיו חסרים להם. נתנו להם כסף ביד אחת לשכר שוטרים ולגמלאות.
היו"ר אלכס קושניר
כן, אבל זה היה בהעברות תקציביות לשנת 2021. אלה עודפים של השנה הקודמת, של שנת 2020.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
אתה הסברת שאם אתה לא מעביר לו את העודף, הוא צורך מהשוטף שלו.
היו"ר אלכס קושניר
לסדר הטוב. מה שמובא כאן לפנינו, זו החלטה לעשות קיצוץ רוחבי על עודפים עבור שנת 2020 בהסכמת כל המשרדים כמובן והממשלה ולהקצות את הכספים למקומות אחרים.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
המשמעות היא כמו שאתה הסברת בבוקר.
היו"ר אלכס קושניר
המקור לאותן החלטות – הן בעצם פלט עודפים.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
אני מבין אבל כמו שאתה הסברת לי הבוקר, בסוף זה סוג של משחק מלים מכיוון שהעודף הוא עודף מחויב. המשרד ב-2020 כבר התחייב. כשאתה מקצץ עכשיו במשרד החינוך כמעט 458 מיליון שקלים, זה כסף שעל ההתחייבויות שמשרד החינוך נתן בגינו ב-2020, הוא כבר שילם.
היו"ר אלכס קושניר
נכון.

בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית): ה

הוא שילם מהשוטף. זאת אומרת, אתה מקצץ בשוטף של משרד החינוך ב-2021.
היו"ר אלכס קושניר
שמסתיימת עוד מעט ואחרי שבוצעו כל יכולות הביצוע של אותם המשרדים, ולכן זה מובא עכשיו.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
אני שואל אותך למה לא עשית את זה בלוח התיקונים שעשינו בלילה של התקציב.
היו"ר אלכס קושניר
כי לא יכולת להביא אז את פלט כמקור. זאת הסיבה.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
בטח שיכולת להביא כמקור. לא היית צריך להציג את זה כ-פלט. אתה אומר שזה התקבל כהחלטת ממשלה עוד לפני התקציב. יכולת גם בתקציב של 2020, ואם אתה רוצה לקצץ בעודפים, היית מוריד ב-2021. אם אתה מציג את זה עכשיו כקיצוץ בעודפים, שוב, המשרד צריך לשלם את ההתחייבויות שלו ב-2020 כי הוא התחייב כבר והוא לא יכול להגיד שהוא עכשיו נותן חצי מיליארד פחות, משרד החינוך. הוא משלם. המשמעות היא שהוא צריך להתייעל או לקצץ מ-2021. אז למה אתה לא נותן לו קיצוץ של חצי מיליארד שקלים בתקציב ב-2021 ומעביר את זה למטרות שאתה רוצה?
אסף וקסלר
זאת שאלה טכנית.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
לא טכנית. היא מהותית. היא עושה צחוק מחוק התקציב.
אסף וקסלר
אני דווקא לא מסכים. ברמה המהותית נכון לשקף את הדברים האלה לכנסת ונכון לשים את הדברים כאן על השולחן באופן גלוי.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
גם בלוח תיקונים אתה עושה את זה. לוח תיקונים מסביר לנו בדיוק מאיפה אתה מוריד ולמה אתה לוקח.
אסף וקסלר
לא באותה מידה. כאן אתה משקף באופן מפורט מה הממשלה החליטה לקחת – תקציבים - באופן רוחבי.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
אבל הוא לא רוחבי. זה לא רוחבי כי אם משרד החינוך מקצץ חצי מיליארד שקלים ומשרד התחבורה למשל מקצץ 12 מיליון שקלים?
אסף וקסלר
זה באופן פרופורציונאלי לעודפי התקציב שנותרו בשנת 2020. זה מצורף להחלטה.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
הבנתי אבל המילה קיצוץ בעודפים היא פיקציה כי ההתחייבויות האלה שולמו. בסוף משרד החינוך ב-2021, יש לו פחות חצי מיליארד שקלים לשלם. האם אפשר לקבל פירוט מאיפה קיצץ משרד החינוך חצי מיליארד שקלים? זה חצי מיליארד, לא משהו בשוליים, 12 מיליון שזרקו מאיזושהי תכנית לא רלוונטית. חצי מיליארד שקלים זה המון כסף. אי מזכיר לך שתקציב משרד החינוך ברובו הגדול - לא זוכר אם אלה 90 אחוזים או משהו כזה – אי אפשר לגעת בו כי אלה הסכמי שכר. בסוף נשארים לך שם 10 מיליארד שקלים ואפילו פחות מזה, שמונה מיליארד וגם הסכום הזה מקובע כי מדובר בבינוי והתחייבויות. מאיפה לקח משרד החינוך חצי מיליארד שקלים ב-2021, כי שוב, זה שאתה קורא לזה עודפים, את ההתחייבויות שלו ב-2020 הוא כבר שילם. תסבירו בבקשה מאיפה משרד החינוך קיצץ חצי מיליארד שקלים ב-2021.
אסף וקסלר
הממשלה קיבלה החלטות בנושא הזה ובהתאם לכך משרד החינוך ביצע את ההתאמות הנדרשות.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
אני לא ארד אתך לקטנות. בשיכון קיצצתם 6 מיליון, אני לא רב אתך על זה. חצי מיליארד שקלים אדוניו היושב ראש, קיצוץ במשרד החינוך, מותר לנו לדעת מאיפה קוצץ הסכום הזה.
אסף וקסלר
אני לא חושב שיש צבע לכסף הזה.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
אין דבר כזה אין צבע. בסוף משרד החינוך אומר שהוא צריך להוריד בתקנה הזאת, בתקנה הזאת, בתקנה הזאת והוא צריך לארגן חצי מיליארד שקלים. הייתי שר עשרה חודשים ואני יודע. גם אני עברתי פלט. זאת קריעת ים סוף. אתה נכנס למשרד ואומרים לך שאתה צריך להביא עכשיו איקס כסף, אתה הופך עולמות. בדרך כלל אין רזרבות במשרדים אלא להיפך, המשרדים בגירעונות.
אסף וקסלר
אני לא אתווכח עם הטענה שזאת פרקטיקה מורכבת.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
עזוב את הפרקטיקה. גמרתי לריב אתך על זה. אגב, גם משרד הרווחה. תקשיבו איזה משרדים. באמת, אני לא רב אתך על שישה מיליון שקלים במשרד השיכון, אני לא רב אתך אפילו על 19 מיליון במשרד האנרגיה. יש לך כאן חצי מיליארד במשרד החינוך, יש לך פה 135 מיליון שקלים במשרד הרווחה, יש לך פה 50 מיליון במשרד העלייה והקליטה. המשרדים הכי חברתיים והכי חשובים, ואגב, הכי דלי תקציב. גם משרד החינוך בתקציב גמיש הוא הכי דל תקציב שיש. מאיפה לקחתם 135 מיליון שקלים במשרד הרווחה? למי אתם לא נותנים כסף? למי? הורדתם ביטחון תזונתי?
היו"ר אלכס קושניר
העלו את הביטחון התזונתי.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
אז אני מבקש לדעת מאיפה הכסף. אני חושב שלגיטימי שנדע לגבי הסכומים הגדולים. אני לא הולך לשבת אתך כל הלילה כאן, אבל בסכומים הגדולים, אלה גם לא משרדים גדולים, אלה לא משרדים עתירי תקציב. כשאתה לוקח חצי מיליארד או כשאתה לוקח 135 מיליון שקלים ממשרד הרווחה, מישהו נפגע. תסבירו.
היו"ר אלכס קושניר
בצלאל, אני חושב שאתה לא מסתכל על זה נכון.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
תאיר את עיניי.
היו"ר אלכס קושניר
במקרה הזה לכסף אין ייעוד ספציפי לתכנית כזו או אחרת במשרד כה או אחר. בסופו של דבר כאשר עושים פלט על עודפים, פשוט מקצצים את כל העודפים.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
סיכמנו שאלה לא עודפים כי העודפים האלה שולמו.
היו"ר אלכס קושניר
הייתי מנכ"ל משרד ואני יודע מה זה. בסופו של דבר אתה מעריך את יכולות הביצוע שלך ויכולות המימוש שלך בשנה הנוכחית. כשאתה נמצא בסוף השנה, אתה כבר יודע איפה תממש ואיפה לא תממש.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
מה לא מומש?
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
אנחנו מבקשים לעת איפה לא מומש. אני חושב שלבוא למשרד הרווחה ולומר לו היכן הוא לא מימש אגב, הוא צריך לקבל על הראש על זה. אם משרד כמו משרד הרווחה שהכספים שלו הם הכספים שמגיעים לאנשים הכי חלשים בחברה במדינת ישראל, אם הוא לא הצליח לממש 135 מיליון שקלים מתקציבו – זאת בעיה רצינית מאוד ולכן בוא תגיד לי איפה לא הצלחת לממש. למי לא העברת כסף שהיית צריך להעביר.
היו"ר אלכס קושניר
זה לא למי לא העברת כסף.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
אלכס, זה לא נכון. אתה היית מנכ"ל משרד הקליטה. 50 מיליון שקלים במשרד הקליטה, זה סכום גדול מאוד.
היו"ר אלכס קושניר
אל תדבר אתי על משרד הקליטה.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
היית מנכ"ל המשרד.
היו"ר אלכס קושניר
זה פצע כואב. התקציבים של משרד הקליטה, זה פצע כואב.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
אתה מבין מצוין ש-50 מיליון שקלים שלא מומשו בתקציב משרד הקליטה, זה חתיכת אירוע.
היו"ר אלכס קושניר
אבל בעודפים זה סיפור קטן.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
זה לא עודפים.
היו"ר אלכס קושניר
זה בעודפים.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
לא נכון. אלכס, עוד פעם. העודפים הם עודפים מחויבים - - -
היו"ר אלכס קושניר
הסברתי לך את זה בבוקר. אתה מסביר לי בחזרה?
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
אתה סותר את עצמך עכשיו. עודף. מחויב, זה אומר שההתחייבות יצאה והיא תשולם.
היו"ר אלכס קושניר
נכון. כבר שולמה. או שהיא גם נפרסת לשנה קדימה. גם זה יכול להיות.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
זאת אומרת שהקיצוץ עכשיו הוא ב-2021. זאת אומרת שיש כסף – אני מסכים אתך, עומדים בסוף דצמבר, המשרד כבר יודע מאיפה הוא יכול לקצץ, דהיינו, מה לא מומש. אני חושב שלשאול את משרד הרווחה איזה תקציבים שהיית צריך להעביר לשכבות החלשות לא העברת בסכום של 136 מיליון שקלים, זה המון כסף. לבוא למשרד החינוך בזמן הקורונה ולשאול איזה חצי מיליארד שקלים מיותרים. אגב, אם למשרד החינוך יש כסף מיותר, יש לי המון שימושים טובים לעשות בו. אני לא צוחק. אם משרד החינוך אומר בסוף שנה כל כך קשה של קורונה ואומר שאין לו בעיה, קחו חצי מיליארד שקלים, הוא הרי לא הוריד בשכר מורים, הוא כנראה גם לא הוריד בתקציבי בינוי שהוא התחייב להם. אני רוצה לדעת מאיפה הוא הוריד את הכסף.
אסף וקסלר
בדיוק כמו שאתה מציע, זה מה שלמעשה הממשלה עושה. היא מצביעה על כך שיש פעילויות שחשובות לה והיא רוצה להקדיש להן.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
תרימו טלפון למשה שגיא שישלח לנו את טבלת האקסל.
ינון אזולאי (ש"ס)
גם במשרד הרווחה אותו סיפור.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
שנראה באיזה תקנות הוא קיצץ עכשיו חצי מיליארד שקלים במשרד החינוך. עוד לא דיברתי על השימושים.
היו"ר אלכס קושניר
בוא נדבר על השימושים.
ינון אזולאי (ש"ס)
רגע. אפשר תוך כדי גם לבקש את זה.
היו"ר אלכס קושניר
אפשר לבקש את זה אבל אומר לך כאן משרד האוצר שבמקרה הזה זה פלט.
ינון אזולאי (ש"ס)
הוא לא יודע מאיפה זה ירד?
היו"ר אלכס קושניר
בסוף התקציב של המשרד בנוי מתכניות ותקנות. ה-פלט הוא משהו בנפרד. ברגע שמקצצים את ה-פלט, בכלל לא נוגעים בו עכשיו, אף אחד לא יודע לתת לך אקסל .
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
בטח שכן. לפרוטוקול, אתה טועה. פלט הוא פלט ביחס לכל משרדי הממשלה. אומרים למשל למשרד התחבורה שהוא צריך לתת 20 מיליון שקלים, מאיפה הוא מביא – זה עניין שלו. הסברנו כבר שזה לא באמת על העודפים כי זה לא באמת על ההתחייבויות הקודמות. אני רוצה לדעת בסדרי העדיפויות של משרד החינוך מאיפה קיצצו חצי מיליארד שקלים. אותו הדבר לגבי משרד הרווחה.
היו"ר אלכס קושניר
אני רוצה שנעבור לשימושים. יש לכם שאלות לגבי השימושים?
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
קח את המשרד לביטחון פנים. עשית היום העברה של פנייה תקציבית ל-2021 במשרד לביטחון פנים כי אמרת שיש דברים שהיו חסרים לו כסף ב-2021. עכשיו אתה לוקח לו 52 מיליון שקלים ביד השנייה. זאת פיקציה.
היו"ר אלכס קושניר
יש לכם שאלות על שימושים?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני רוצה לדעת לגבי ה-150 מיליון שקלים, מענקי איזון.
היו"ר אלכס קושניר
איזו תכנית?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
1-81103.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
לכאורה זה מה שהעברנו עכשיו.
היו"ר אלכס קושניר
לא.
ינון אזולאי (ש"ס)
לקחו כסף פה ושמו פה.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
זה המקור התקציבי.
היו"ר אלכס קושניר
אלה השימושים עכשיו.
ידידיה גרינוולד
ה-150 מיליון האלה, זאת השלמה למענק האיזון שיעמוד על 3.3 מיליארד שקלים.
היו"ר אלכס קושניר
זה לכלל הרשויות.
ידידיה גרינוולד
לכלל הרשויות.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
194 רשויות.
ידידיה גרינוולד
כן.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לפי איזו נוסחה?
ידידיה גרינוולד
הנוסחה הרגילה של מענק האיזון. חלק ממנה הוא כמובן בהתאם למענק מותנה שזה תלוי בעמידה באבני דרך של רשויות מקומיות.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני שואל כמה הלכו למענקי האיזון, להגדלת ה-83 אחוזים שדיברנו עליהם קודם?
ידידיה גרינוולד
לא. זה הלך לכלל הרשויות.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
כמה הלך לרשויות אחרות כמו מענקי שר?
ידידיה גרינוולד
לא. ה-150 האלה הולכים למענק איזון הכללי. הם משלימים את מענק האיזון מ-3.150 ל-3.3 מיליארד.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
ה-147, למה זה משלים? על כמה עומד השנה מענק הבירה?
מעין ספיבק
מענק הבירה עומד על 882 מיליון שקלים. בנוסף לזה עיריית ירושלים מקבלת עוד מענק של 30 מיליון שקלים בהמשך לפעולות של טיוב כוח האדם וייעול ההוצאות.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
ה-147 זה מעבר ל-882?
מעין ספיבק
זה מה שמשלים ל-882.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
שוב, אני שואל את אותה שאלה. ה-882 קיים ממשאיות הזבל אצל כחלון.
מעין ספיבק
לא. 765 מיליון שקלים, זה התקציב שכאשר יצאנו לשנת תקציב המשכי, זה היה התקציב שתוקצב בבסיס. צריך לומר שמענק הבירה גדל בין השנים ועל כן לא ניתן היה לצפות מראש.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
גם ב-2020 הוא היה כך.
מעין ספיבק
לא. ב-2020 הוא עמד על 822 מיליון שקלים. להזכירך, לא בנינו את התקציב ההמשכי על בסיס 2020 אלא על בסיס 2019.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
ואז הוא עמד על כמה?
מעין ספיבק
765 מיליון שקלים.
ז יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
זאת אומרת, אז היה קיצוץ ממה היה קודם.
מעין ספיבק
הוא עמד על 765 מיליון שקלים ואז הוספנו לזה.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
על כמה יעמוד התקציב של אבטחת מזרח ירושלים אחרי התוספת של ה-45? כמה יש לנו בסעיף?
יוסי שבת
אני אתייחס. משרד הבינוי והשיכון. בסיס התקציב נמצא בחסר וההעברה הזו משמשת למכרז לשנה שלמה, בשנת 2022.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
לא. זה ה-100 מיליון.
יוסי שבת
בשנת 2022 בסיס התקציב הוא בערך 33 מיליון.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
אתה מוסיף כאן 45 מיליון ל-2021-2020 ויש לך הרשאה להתחייב של 100 מיליון ל-2022. אני מדבר אתך עכשיו על 2021. כמה כסף יהיה לך אחרי התוספת הזאת ב-2021? כמה היום הבסיס ל-2021?
יוסי שבת
הבסיס של 2021 הוא 30 ומשהו מיליון והייתה לו תוספת. ב-2022 הבסיס הוא 33 מיליון. זה בערך הבסיס.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
אז אתה מוסיף עוד 100.
יוסי שבת
אני מוסיף עוד 100 כי העלות השנתית שלי היא בערך 100.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
אז זה 130.
יוסי שבת
לא. אני אביר. ה-100 הם בהרשאה. הם בהרשאה כי אני יוצא למכרז ואני צריך לעשות היום התקשרות לשנה עם אדם שמגייס את האנשים ואני עושה את ההתקשרות הזאת בהרשאה ואחר כך משלם לו בהתאם לביצוע כל חודש במזומן.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
אתה בונה לעצמך מסגרת של 130 ל-2022.
יוסי שבת
לא 130. 100 מיליון בהרשאה והתקשרות, והמזומן משמש לתשלומים.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
הבנתי. אתה מעריך שהמסגרת תהיה 100. תגיד לי רק מה סכום הטוטל שאתה מגיע אליו ב-2021. היה 30. כמה הייתה תוספת? ועו 45.
יוסי שבת
ב-2021, בסוף היה ביצוע של 85-80 מיליון, משהו כזה. הביצוע הוא נמוך יחסית כי היה לנו מכרז ישן עם שכר נמוך.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
למיטב ידיעתי יש חוסר במאבטחים.
יוסי שבת
היה חוסר במאבטחים והייתה לנו בעיה רצינית.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
מה עם התכנית ששוכבת בארון כבר הרבה מאוד זמן לבניית מערכת טכנולוגית?
יוסי שבת
בנינו מערכת טכנולוגית וצמצמנו במידה מסוימת את האבטחה. סיכמנו את זה עם האוצר. בנינו מערכת טכנולוגית בשנת 2020 ו-2021, צמצמנו בחלק מהמקומות מאבטחים ובמקרה הזה התקציב הזה משקף יותר עליית שכר בהשוואה למכרז שהיה ב-2016.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
למה בשכונת שמעון הצדיק אין אבטחה?
יוסי שבת
אלה היבטים פרטניים. זה לא ברמה של התקציב.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
זאת שאלה של כסף.
יוסי שבת
האבטחה מתואמת עם המשטרה והבטחה שלנו נמצאת בעיר דוד, בעיר העתיקה ובהר הזיתים.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
בכפר התימנים.
יוסי שבת
בכפר התימנים. נכון.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
למה אין בשכונת שמעון הצדיק? כולנו רואים כל יום התפרעויות והצתות רכבים?
יוסי שבת
זה יכול להיות פרטני, שצריך בהתאם להגדרה של המתודולוגיה של האבטחה לתאם את זה מל המשטרה שמנחה את משרדי הממשלה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אם זאת הקטנה, גם זאת הנחיה של המשטרה?
יוסי שבת
כן.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
זאת פונקציה של כסף. אני יודע שעבר דובר על זה ואתם אמרתם שאין לכם תקציב.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
הנביאים הקטנה ושמעון הצדיק.
יוסי שבת
אני לא יכול להגיד לך ברמה הפרטנית של שכונה כאן ושכונה שם.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
אם אתה יכול בבקשה לבדוק כי אני זוכר עת העלינו את זה בעבר אמרו לנו שאין כסף. בסוף אם רוצים לפתוח עוד מוקד, צריך עוד כסף. שכונת שמעון הצדיק והנביאים הקטנה. זאת אומרת שכונה משני הצדדים של כביש מספר 1.
יוסי שבת
כביש מספר 1 הוא לא במסגרת האבטחה.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
זאת אותה שכונה משני הצדדים, לצערנו עדיין בלב שכונה ערבית.
יוסי שבת
אני אסביר. כדי לאבטח גם בכביש מספר 1 בשני הצדדים, היכן שהיו האירועים של שמעון הצדיק, זה בעצם אירוע חדש שאנחנו צריכים לתקצב אותו מחדש. זה לא היה בשנים קודמות. זה עניין של שינוי מדיניות.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
זה לא שינוי מדיניות.
היו"ר אלכס קושניר
זה לא עניין של כסף. זאת החלטה איפה מאבטחים ואיפה לא.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
אני אומר לך שזה עניין של כסף. הרי אין הבדל באמת בין כפר השילוח לבין שכונת שמעון הצדיק. שניהם התיישבות יהודית שלצערנו הרב עדיין יושבת בלב התיישבות ערבית וסובלת מאתגרים ביטחוניים מאוד מסוכנים. אני מזכיר שלפני שבועיים היה שם פיגוע דקירה. אנחנו מבקשים שם אבטחה ואומרים לנו שאין כסף.
היו"ר אלכס קושניר
ממי אתה מבקש אבטחה?
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
אנחנו שואלים את משרד השיכון. הוא זה שאחראי על האבטחה שם. אמרו לנו שאין כסף.
היו"ר אלכס קושניר
זאת החלטת מדיניות. לא החלטת כסף.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
תמיד זה כך. כל דבר זאת מדיניות. החלטה להקצות כסף למטרה מסוימת.
ינון אזולאי (ש"ס)
המוסד לביטוח לאומי, אני רואה כאן תקציב של מיליארד ו-94 מיליון שקלים. זה עבור הסכמים? הייתה שביתת הנכים ואנחנו מכירים את כל הסיפור. עדיין לא נפתרה הבעיה הזאת. הכסף הזה, אנחנו יודעים שעדיין לא הגיעו אתם להסכם.
דניאל בלנגה
בתיקון מספר 200 שנחקק ב-2018 הממשלה התחייבה להעביר סך של 4 מיליארד ו-341 מיליון שקלים לאוכלוסיית הנכים. במסגרת תקציב המדינה, וחלק מזה זה המיליארד ו-100 שאתה רואה כאן, הממשלה עמדה בכלל התחייבויותיה. כל קצבאות הנכים עלו, גם קצבת הנכות הכללית של 3,700 שקלים כמו שכתוב בחוק. מבחינתנו כל ההתחייבויות של הממשלה מומשו.
ינון אזולאי (ש"ס)
זה לשנת 2021?
דניאל בלנגה
זה לשנת 2021.
ינון אזולאי (ש"ס)
אני רואה כאן עוד תכנית של 271201. תן לי הסבר על התכנית הזאת. יש פה הבטחת הכנסה, את חוק המזונות וכולי.
דניאל בלנגה
ברמת העיקרון, קצבאות ביטוח לאומי מחולקות לשני חלקים. יש קצבאות במימון אוצר מלא כמו הבטחת הכנסה שזה התכנית הזאת, כאשר אנחנו מתחשבנים מול הביטוח הלאומי שקל מול שקל, ויש את הקצבאות הרגילות כמו קצבת זקנה, כמו קצבת נכות שזה הביטוח הלאומי כאילו משלם שלא שקל מול שקל אבל כחלק מהמדיניות שלנו כל הגדלה של קצבה כזו, בין אם קצבת זקנה או קצבת נכות, היא משופה באופן מלא על ידי האוצר את המוסד לביטוח הלאומי.
ינון אזולאי (ש"ס)
אם כן, ה-562 מיליון שקלים שמופיעים כאן כרגע, על מה הם הולכים?
דניאל בלנגה
קצבאות הנכות. כולו.
ינון אזולאי (ש"ס)
בקורונה היה סיפור שלמי שיש אבטלה, לא יוכל לקבל כפל קצבאות גם בנושא של המזונות והיה גם חלק בקצבאות הנכות. הבאנו החלטה, הוראת שעה שמסתיימת בסוף השנה, שיהיה כפל הקצבאות הזה.
דניאל בלנגה
נכון.
ינון אזולאי (ש"ס)
אנחנו מדברים על אגורות. בהוראת השעה שמסתיימת הבאנו החלטה שמי שמקבלת אבטלה, תוכל לקבל גם את קצבת מזונות שלה, גם קצבת נכות בחלקם כי חלקם לא היו בתוך זה, ועכשיו הוראת השעה מסתיימת ומי שיהיה באבטלה מ-1 בינואר, לא יוכל ליהנות מכפל הקצבאות הזה ומדובר ממש בגרושים. אנחנו רואים כאן חצי מיליארד שקלים, אנחנו רואים כאן כספים שהעבירו, בחודש האחרון מדובר על משהו כמו 60 מיליון והסכום רק הלך וירד, היה 100 מיליון, ירד ל-60 למיליון. האם אתם חושבים או האם לא ראוי ונכון להמשיך את זה כהוראת קבע ולא כהוראת שעה? אותן נשים חד הוריות או אותם נכים או אנשים עם מוגבלויות שחלקם נפגעים מכך שיש להם אבטלה ולכן יצטרכו לבחור בין הקצבאות, בואו נמשיך את הוראת השעה ונהפוך אותה להוראת קבע. אם צריך לחוקק, נחוקק אבל תגידו לנו היכן הבעיה.
דניאל בלנגה
הדבר הזה נדון אצלנו באוצר וגם עם כל מיני גורמים אחרים שפנו אלינו. אנחנו חושבים על כך באופן מאוד רציני.
ינון אזולאי (ש"ס)
אם לא הייתם רציניים, לא הייתם מדברים על זה שבוע לפני כשאני מדבר על זה. אנחנו מדברים על עוד תשעה ימים, אז פוקעת הוראת השעה. אני מאמין שאתם עושים את זה ברצינות אבל זה כבר צריך להגיע לכאן לחקיקה כי זה שינוי חקיקה.
היו"ר אלכס קושניר
זאת הארכת הוראת שעה.
ינון אזולאי (ש"ס)
לא.
היו"ר אלכס קושניר
זאת יכולה להיות הארכת הוראת שעה?
ינון אזולאי (ש"ס)
בחקיקה.
דניאל בלנגה
אני לא בטוח.
ינון אזולאי (ש"ס)
תבדוק.
היו"ר אלכס קושניר
ינון, אני רוצה לומר לך שבעקבות זה שאתה העלית את הנושא הזה דנים בזה במשרד האוצר. אמרתי לך שאנחנו נטפל בזה.
ינון אזולאי (ש"ס)
אני אעזור לכם כי אני יודע שיש לכם לחץ של זמן. אני גם הגשתי הצעת חוק בעניין הזה. אני אשמח אם תמליצו על החוק הזה ונביא אותו לוועדת שרים. ברגע שתאמרו שזה בסדר, נוכל מיד להעביר את החוק הזה. לפי דעתי אולי הוא קיבל פטור מחובת הנחה או שבתחילת השבוע יקבל. זה חוק מאוד חשוב.

התייעצות סיעתית.
היו"ר אלכס קושניר
נחזור בשעה 19:53.

(הישיבה נפסקה בשעה 19:48 ונתחדשה בשעה 19:53.)
היו"ר אלכס קושניר
אני מחדש את הישיבה. ההצבעה היא על פנייה מספר 9000.
ינון אזולאי (ש"ס)
אנחנו רוצים לומר מילה טובה. יש כאן אורחים מגבעת שמואל שבאו לכבד אותנו.
היו"ר אלכס קושניר
ברוכים הבאים.
ינון אזולאי (ש"ס)
הם באו לראות שאנחנו עובדים גם בשעות כאלה כי בכל זאת הם משלמים לנו את המשכורת.
היו"ר אלכס קושניר
הנה, כמו שאתם יכולים לראות, יש כאן אנשים שעובדים.
קריאה
ננצל את הזמן להגיד למיכל ואחותה התאומה מזל טוב. הייתה להן אתמול יום הולדת.
היו"ר אלכס קושניר
חבל שלא באת בבוקר, אז היה לנו הרבה יותר כוח ומרץ להגיד לך מזל טוב.
ינון אזולאי (ש"ס)
אם אנחנו עוסקים בימי הולדת, לרומן – הוא לא כאן - גם יש היום יום הולדת וגם לו מגיע מזל טוב.
היו"ר אלכס קושניר
חגנו לו, הבאנו לו מתנה, הכול בסדר.
ינון אזולאי (ש"ס)
למה לא הבאת את העוגה לכאן? אתה יודע לחגוג רק בחדר אצלך. אנחנו כאן עובדים ואתה אוכל שם.
היו"ר אלכס קושניר
עניין סיעתי.

חברים, פנייה מספר 9000.
טמיר כהן
פנייה 9000 - 6 עד 8, 10 ו-11.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
אלכס, תשובה על הפירוט מאיפה הקיצוץ, אי אפשר לקבל?
היו"ר אלכס קושניר
אי אפשר לקבל את זה עכשיו.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
מה הבעיה?
ינון אזולאי (ש"ס)
הם מוכנים לשלוח את זה?
היו"ר אלכס קושניר
אפשר לעשות ניתוח כזה.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
בטוח יש. מה זה אפשר?
אסף וקסלר
כמו שאמרתי, זה לא שיש צבע לכסף שמופחת בפנייה הזאת. בסופו של דבר מועבר היקף נמוך יותר של עודפים מאשר יוצרו בשנת 2020.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
המשמעות היא שמקצצים ב-2021.
היו"ר אלכס קושניר
אני לא רוצה עוד פעם לפתוח את הדיון.
אסף וקסלר
למשל משרד החינוך מתנהל בתוך 60 או 70 מיליארד שקלים.
היו"ר אלכס קושניר
אפשר לעשות את זה או לא?
אסף וקסלר
לא.
היו"ר אלכס קושניר
תודה. שוב, פנייה מספר 9000 – 6 עד 8, 10 ו-11. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
אושר
היו"ר אלכס קושניר
הפנייה אושרה.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
רוויזיה.
היו"ר אלכס קושניר
יש רוויזיה.

אנחנו עוברים להצביע על הרוויזיות מהצוהריים.
טמיר כהן
גם צוהריים וגם לפני.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
תגידו לנו באיזה סעיפים כדי שנדע להתייחס.
היו"ר אלכס קושניר
נגיד. מתחילים עם משרד האנרגיה. פנייה 13-12.
טמיר כהן
לא נחזור להודעה של הדיור הממשלתי? הייתה לנו הודעה אחת של הדיור הממשלתי.
היו"ר אלכס קושניר
נכון. הדיור הממשלתי. 51-002, עודפי תקציב.
טמיר כהן
זה מה-13 בדצמבר.
היו"ר אלכס קושניר
ינון, זאת רוויזיה שלך.
טמיר כהן
של העודפים.
ינון אזולאי (ש"ס)
דנו עליה. לא הצבענו עליה?
היו"ר אלכס קושניר
לא הצבענו עליה.
ינון אזולאי (ש"ס)
למה לא הצבענו עליה? לא היו כאן חברי כנסת?
היו"ר אלכס קושניר
לא זוכר. לא הצבענו עליה.
ינון אזולאי (ש"ס)
אני אזכיר לכם למה לא הצבענו עליה. זה הנימוק שלי. אני רוצה להסביר לעם שצופה בנו גם בשעות כאלה. בצהריים הוגשה רוויזיה שלי ורצינו להצביע עליה. אם הייתי יושב ראש הוועדה, יכול להיות שגם אני לא הייתי אומר אבל מאחר ואני היושב ראש החליפי, אני אסביר לכם.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
עד כאן.
ינון אזולאי (ש"ס)
בפנייה דיברנו על כך שבדיור הממשלתי בנושא בתי הדין, אנחנו יודעים שבמשך חמש שנים נמצאים בתכנון של בתי הדין והדיור הממשלתי אבל אין שם כל התקדמות. הסברתי את זה אבל ראיתי שאין רוב, ביקשתי הצבעה ותוך כדי תרגיל הסחה אלכס ביקש לעבור למשהו אחר, דחה את זה ויצא להפסקה עד 12:30. אם כן, מ-12:30 חזרנו עכשיו לרוויזיה. עם ישראל, תשמעו, עכשיו אני מוכן שתצביע על זה.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?
הצבעה
הרוויזיה לא התקבלה
היו"ר אלכס קושניר
הרוויזיה נדחתה. הפנייה אושרה.

אנחנו עוברים לפנייה מספר 13-12, משרד האנרגיה. רוויזיה של ינון אזולאי.
ינון אזולאי (ש"ס)
משרד האנרגיה, הגשנו את הרוויזיה הזאת כיוון שאני שאלתי את המשרד - אם זיכרוני אינו מטעה אותי – על עליית מחיר החשמל שאמורה להיות בפברואר. לצערי לא קיבלנו תשובה נאותה בעניין הזה. רשות החשמל היא זו שקובעת את העלאת המחירים שהם תחת משרד האנרגיה. לכן ביקשנו את הרוויזיה הזאת כי אולי באמת תראו לנכון לעכב את זה על מנת שהם יתחייבו לא להעלות את המחירים. יש מספיק כסף גם לחברת החשמל והיא תוכל להסתדר גם בלי העלאת המחיר.
היו"ר אלכס קושניר
צריך לזכור שהעלאת מחירי החשמל נובעת מעליית מחירי הפחם בעולם. דווקא בזכות הרפורמות שנעשו, ההפרדה ואותה רפורמה ברשות החשמל שהפרידה אותה לשתי חברות, בהפרטה של תחנות כוח – אפשרה לצמצם את הפגיעה ולהוריד את העלייה בתעריפי החשמל.
ינון אזולאי (ש"ס)
להזכיר לך שהשרה במליאה ענתה לי והיא אמרה שלא תהיה עלייה במחירי החשמל. היא ענתה לי על זה במליאה ואמרה זאת כאמירה.
היו"ר אלכס קושניר
מתי?
ינון אזולאי (ש"ס)
לפני משהו כמו חודשיים.
היו"ר אלכס קושניר
יכול להיות שהיא עוד לא ידעה.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
חבר הכנסת קושניר, כמי שהיה מעורב כאן לעומק, בכנסת ה-20, בדיוני הרפורמה בחברת חשמל, רק לפרוטוקול לתקן את מה שאמר אדוני. הרפורמה בחברת החשמל, עלותה הסתכמה בכ-8 מיליארד שקלים שהמקור שלהם הוא ביטול הוזלה בתעריף החשמל למשך כ-8 שנים. אגב, הייתה אז התחייבות שעד 2025 לא יעלו תעריפי החשמל. הם היו אמורים לרדת בגלל המעבר לגז ישראלי במחירים הנמוכים שלו וההוזלה הזו בוטלה כדי לממן את הרפורמה. אני לא נכנס לזה. לדעתי הרפורמה הייתה טובה, הכי פחות גרוע שאפשר היה להגיע במשא ומתן ארוך השנים עם חברת החשמל וכאן צריך לומר מילה טובה על השר לשעבר שטייניץ.

יחד עם זאת, ההתייקרות היא כן תוצאה של העובדה שמרכיבים שהיו אמורים להוזיל, אתה אומר שיש עלייה גדולה במחיר הפחם אבל כל הזמן יש צמצום בשימוש בפחם ומעבר לשימוש בגז.
היו"ר אלכס קושניר
אגב, לא מספיק.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
היום כבר אחוזים עובדים בגז והוא זול בהרבה. בהסכם החדש שבין חברת החשמל לחברות הגז, התעריף עוד יותר אמור להיות מוזל וההוזלה הזאת נבלמת בגלל שהיא הולכת לממן את הרפורמה.
היו"ר אלכס קושניר
אני רוצה להצביע על הרוויזיה. מי בעד הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא התקבלה
היו"ר אלכס קושניר
הרוויזיה לא התקבלה. הפנייה אושרה.

פנייה 14, 22 עד 25 – משרד ראש הממשלה. ינון, הרוויזיה שלך.
ינון אזולאי (ש"ס)
אנחנו מאוד רוצים לעזור לראש הממשלה. אמרתי אתמול אבל אני לא בטוח שכולם שמעו. במשרד ראש הממשלה יש גם את התקצוב של המשרד של אלי אבידר.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
הפנייה היא על מנהרות הכותל.
ינון אזולאי (ש"ס)
שאלנו לאיזו רחבה זה והיא לא נמצאת שם. אנחנו לא יודעים אם נמצאת הרחבה שנקראת של הרפורמים. אתה יודע שזה נקרא מרפסת בנט? במקור זאת מרפסת בנט. מכיוון שהיא נקראת מרפסת בנט, והוא המציא את זה, אני חושב ששדלשום9 הוא אמר במסיבת עיתונאים שהוא מציע לכולם לעבוד מהבית, אז ההצעה שלי אליו היא שאנחנו לא צריכים את התקציב של משרד ראש הממשלה, שיעבור לעבוד בבית – לא רק מהבית אלא יעבור לעבוד בבית – וכך נפתור גם את הבעיה של ההעברה הזאת לשנה הזאת.
היו"ר אלכס קושניר
תודה. מי בעד אישור הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע.

הצבעה
הרוויזיה לא התקבלה
היו"ר אלכס קושניר
הרוויזיה לא התקבלה. הפנייה אושרה.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
שיהיה ברור שמי שמצביע בעד הפנייה הזאת, מצביע על 18 מיליון שקלים להקמת הרחבה הרפורמית.
ניר אורבך (ימינה)
אתה הצבעת קודם נגד המתיישבים ביהודה ושומרון.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
אני לא הצבעתי כי אין לי זכות הצבעה כאן. נא להתעדכן.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני הצבעתי נגד.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
אגב, הנבזות שלכם, ניר, לכרוך. אין לך בושה. הנבזות שלך לכרוך את השקל וחצי שאתה נותן לתקציבי הרשויות. קיצצתם בתקציבי הרשויות המקומיות ממה היה בשנים קודמות ותקציב מענק הביטחון עכשיו נמוך מכפי שהיה קודם לכן. הנבזות שלכם, לכרוך את ה-24 מיליון שקלים האלה של הלעג לרש יחד עם ה-140 מיליון שקלים של האתנן שאתם משלמים לתומכי הטרור בתנועה האיסלאמית – תתבייש לך.
ניר אורבך (ימינה)
תמשיך להגיד את זה יותר חזק ויותר פעמים וזה עדיין לא יהיה נכון. מספיק עם הקמפיין.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
זאת עובדה. הפנייה הייתה ביחד.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
אני רק מציע ללכת בשבוע הבא יחד עם מאזן גנאים.
ניר אורבך (ימינה)
מספיק עם הקמפיין.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
התפלאתי שלא הלכת יחד עם מאזן גנאים לבקר את ראאד סאלח. למה רק להעביר כסף לראאד סאלח? לך תבקר אותו.
ה ניר אורבך (ימינה)
השקרים כבר יוצאים לך מהאוזניים.
היו"ר אלכס קושניר
פנייה 18, משטרה ובתי סוהר. ינון אזולאי, רוויזיה.
ינון אזולאי (ש"ס)
אני אסביר. לפני רגע 52 מיליון שקלים בפניית ה-פלט. ביד אחת אתה מקצץ להם 52 מיליון שקלים וביד השנייה אתה נותן להם מחדש את הכסף הזה. תשימו לב, תראו איזה אישראבלוף. זה 44 מיליון ועוד 20 מיליון. זה קצת יותר מזה. ביד אחת אתה מוריד וביד השנייה אתה נותן. סוג של אישראבלוף.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע.

הצבעה
הרוויזיה לא התקבלה
היו"ר אלכס קושניר
הרוויזיה לא התקבלה. הפנייה אושרה.

פניות מספר 31 עד 35. ביטחון, הוצאות פיתוח אחרות, משרד ראש הממשלה. רוויזיה של ינון אזולאי.
ינון אזולאי (ש"ס)
אני מאציל סמכויות. אני אתן עכשיו לפינדרוס להסביר. אתה רוצה להסביר?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני באמת לא מצליח לבין. אתם מורידים סובסידיות לתחבורה ציבורית בלי לדעת מה זה רב קו. דיברנו על זה. לשם מה? להגברת הנחיות קורונה בתחום התעבורה שלצערי הרב לא הייתה בכלל? הרבה בא מהתחבורה. אני נוסע די הרבה בתחבורה ציבורית ואין אכיפה. כולם הרגישו בכיס את הקיצוצים בסובסידיה. אני לא מרגיש את זה בכיס עלי אבל אני כן מרגיש את זה על הילדים שלי. אין ערך צובר. הורדתם 30 מיליון שקלים, לשם מה? כדי להוסיף למה?
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
חבריי, אני מציע למשוך את הרוויזיה הזאת. בסך הכול זאת פנייה טובה. זו אחת הפניות היחידות שהיא פנייה טובה.
ינון אזולאי (ש"ס)
תמשוך את הרוויזיה.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
אנחנו מושכים את הרוויזיה.
היו"ר אלכס קושניר
בהסכמת כולם?
ינון אזולאי (ש"ס)
כן.
היו"ר אלכס קושניר
פניות 36 עד 37.
ינון אזולאי (ש"ס)
איזה אופוזיציה אחראית.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני לא מבין אותך. אתה הורדת מהכסף של הרחבה הרגילה.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
לא. זה לא זה. זאת הפנייה הקודמת.
נירה שפק (יש עתיד)
פינדרוס, אתה לא בדף הנכון.
גבי לסקי (מרצ)
הרחבה הרפורמית אושרה.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
זה לא זה.
נירה שפק (יש עתיד)
כן. זה לא זה.
היו"ר אלכס קושניר
מתקדמים. סעיף 39. נשיא המדינה. הוגשה רוויזיה על תקן של נהג.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני מושך. נשיא המדינה, אמרתי, אני גם הצבעתי בעד.
טמיר כהן
לא הצבעת על פניות 36 ו-37.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני אמרתי שאני נגד אבל הצבעתי בעד, בפרט שעכשיו תוקפים אותו על זה שהוא הלך לחברון.
היו"ר אלכס קושניר
סליחה, לא הצבעתי על פניות 36 ו-37.
ינון אזולאי (ש"ס)
זה מה שמשכנו עכשיו?
היו"ר אלכס קושניר
לא.
טמיר כהן
זה משרד ראש הממשלה.
היו"ר אלכס קושניר
אתם משכתם את הרוויזיה על פניות 31 עד 35. נכון?
טמיר כהן
נכון.
היו"ר אלכס קושניר
שוב, כדי שנהיה סגורים. פניות מספר 31 עד 35 נמשכו.
טמיר כהן
את פנייה 39 הם גם משכו.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
אתה משכת את הרוויזיה הזאת? הייתה רוויזיה שלך.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
הייתה רוויזיה שלך ושלי. שלי, אני רוצה לקבל תשובה.
היו"ר אלכס קושניר
על איזה סעיף אתה מדבר?
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
הייתה לך רוויזיה בגלל תקציבי הגרעינים.
היו"ר אלכס קושניר
36 עד 37. אני משכתי את הרוויזיה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אתה משכת אבל אני ביקשתי תשובה.
היו"ר אלכס קושניר
רגע, אני רוצה שנהיה סגורים. פניות 31 עד 35 – הרוויזיה נמשכה.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
כן.
היו"ר אלכס קושניר
אם כן, הפנייה אושרה.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
כן.
היו"ר אלכס קושניר
פנייה מספר 39 – הרוויזיה הוסרה. הפנייה אושרה.
ינון אזולאי (ש"ס)
לא. רגע.
היו"ר אלכס קושניר
זה בית הנשיא.
ינון אזולאי (ש"ס)
אין בעיה. אני מושך את הרוויזיה על בית הנשיא, על אותו עיקרון שאז הוא הדליק את הנר הראשון בחברון ואני עושה את זה עבור חברת הכנסת לסקי. אני עושה את זה בשבילך. הוא הלך להדליק את הנר הראשון בחברון כמחווה שלו ואני שומר לו את זה. לכן אני מושך את הרוויזיה. גברת לסקי, כל הכבוד לך שאת אתי בדעה הזאת.
גבי לסקי (מרצ)
בשבילו. לא בשבילי.
ינון אזולאי (ש"ס)
בשבילך. את והוא, ביחד.
היו"ר אלכס קושניר
פנייה מספר 36 עד 37.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
האם אפשר לסכם מה היה בפגישה בצהרים?
היו"ר אלכס קושניר
אין לי מושג.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
אז למה משכת את הרוויזיה?
היו"ר אלכס קושניר
כי הגיעו לסיכומים ומבחינתי אפשר להתקדם.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
אפשר לדעת מה הסיכומים?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני חושב שצריך להיות גילוי נאות. עד היום מגלים במשרד ראש הממשלה את תקציב אוסלו של רבין. עד היום מנהלים עליו דיאלוג. אני רוצה להבין מה קרה לגרעינים של השומר הצעיר ומה קרה לפיסטוקים של החרדים במסגרת הגרעינים. אמיתי אני רוצה להבין. אני רוצה להבין איך זה מתחלק, איך זה עובד ומה היה בסיכום היום בצהריים.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
אלכס, אתה הגשת רוויזיה כי חברת הכנסת יעל רון בן משה לא הייתה מרוצה. תעדכן אותנו מה השתנה שגרם לך להיות כזה אדיב ולמשוך את הרוויזיה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לפי איזה קריטריונים הכסף הזה מחולק.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
מי קיבל כסף ולמה קיבל.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אמרו שיעדכנו אותנו, אז תעדכנו אותנו.
יעל רון בן משה (כחול לבן)
לא ביקשתי תשובות לשאלות שלי. מבחינתי אפשר לעבור להצבעה.
ינון אזולאי (ש"ס)
אני אתך. את השאלות שלך הצגת כאן ברבים. מהבוקר עם ישראל מחכה לתשובות.
היו"ר אלכס קושניר
אני יכול להצביע על הרוויזיה?
ינון אזולאי (ש"ס)
לא אכפת לי, אבל בשביל יעל, עם ישראל רוצה את התשובות.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
היה כאן דיון. שיסבירו מה קרה.
היו"ר אלכס קושניר
זכותי למשוך את הרוויזיה?
יעל רון בן משה (כחול לבן)
כן.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
אבל אני חושב שצריך להמתין.
היו"ר אלכס קושניר
מותר לי למשוך את הרוויזיה?
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
ודאי שמותר לך.
היו"ר אלכס קושניר
הגיעו אלי חברי ועדה ואמרו שיש להם איזושהי בעיה עם הממשלה. אני מכבד את זה מאוד. הגשתי רוויזיה. הדברים הסתדרו, לפחות זה מה שעודכנתי, משכתי את הרוויזיה.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
אם חברת הכנסת בן משה יכולה לנמק.
היו"ר אלכס קושניר
היא לא חייבת.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
היא לא חייבת. היא יכולה.
היו"ר אלכס קושניר
פינדרוס, מה הייתה הרוויזיה?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני אגיד בדיוק. האם הכסף הזה מיועד לצבע מסוים, לציבור מסוים או לדבר מסוים או מיועד לגרעינים עירוניים. את זה אני רוצה לדעת. זו בעצם הייתה השאלה. אם אני אומר את זה בצורה מתורבתת של יעל, היא שאלה את זה לגבי השומר הצעיר ואני שואל את זה לגבי הדוסים. אין לי ארגון של דוסים, אז אני לא יודע איך לקרוא לזה, אולי אני אקרא לזה השומר החדש.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
יש כבר ארגון השומר החדש.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני רוצה להבין וזאת הייתה השאלה. חשבתי שאחרי השאלה שלש יעל שנשאלה בצהריים, אני אקבל תשובה.
היו"ר אלכס קושניר
בבקשה, תשובה.
אבי מאיר
מנהל אגף בכיר במשרד ההתיישבות. התקנה של גרעיני המשימה במשרד ההתיישבות מתחלקת בין כלל סוגי הגרעינים. זה אומר שיש אצלנו גם גרעינים חרדיים, גם תורניים, גם חילוניים, גם של עולים חדשים.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
כמה מעורבות פוליטית בחלוקה של הגרעינים?
אבי מאיר
אין מעורבות פוליטית.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
איך אתה מסתדר בלי שר?
היו"ר אלכס קושניר
תודה רבה. מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא התקבלה
היו"ר אלכס קושניר
הרוויזיה לא התקבלה. הפנייה אושרה.
טמיר כהן
פניות מספר 36 ו-37 אושרו.
היו"ר אלכס קושניר
פניות מספר 36 ו-37, שתיהן אושרו. את הרוויזיה על פנייה מספר 39 משכנו. בית הנשיא.

פנייה מספר 47 ו-48, המטה לביטחון לאומי. רוויזיה של ינון, של פינדרוס ושל אחמד טיבי שלא נמצא כאן.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
אני מציע להסיר. עוד תקן אחד למל"ל.
ינון אזולאי (ש"ס)
אני מושך.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני מושך.
היו"ר אלכס קושניר
הרווזיה הבאה היא על פניות 63 עד 65. רשויות מקומיות.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
אני רוצה לנמק את הרוויזיה. זה בהמשך לדברים שנאמרו קודם אבל אני רוצה להוסיף. מנכ"ל משרד הפנים, מר יאיר הירש, בדיון שנערך בוועדה לביטחון הפנים על המאבק בפשיעה ברשויות המקומיות, התחייב שכל שקל שיועבר ממשרד הפנים לרשויות המקומיות יוכל להיות מנוצל אך ורק באמצעות מנגנון מכרזים ממשלתי שמוציא את המכרז מהרשות המקומית ומעביר את זה לאיזשהו גוף – לצוות הבין-משרדי שמנהל את המכרזים – כדי למנוע מעבר של הכספים לארגוני פשיעה שניגשים למכרזים וזוכים בכל מיני צורות מפוקפקות.

איך ההתחייבות החד משמעית הזאת שלו שניתנה בוועדה לפרוטוקול מתיישבת עם העובדה שמעבירים עכשיו 140 מיליון שקלים לרשויות ללא פיקוח וללא בקרה על מה שעושים עם הכסף? קודם עסקנו בשאלה איך הכסף מחולק ועכשיו אני עוסק בשאלה איך יש פיקוח ובקרה. הרי הוסכם שיש בעיה ולכן הוקם צוות בין-משרדי ולכן סוכם שתקציבי מדינה לא יגיעו לרשויות, כלומר, רישומית הם יעברו דרך הרשויות אבל לא הרשויות ינהלו אותם אלא אותו צוות בין-משרדי שיוציא את המכרזים.
היו"ר אלכס קושניר
באיזו ועדה זה נדון?
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
בוועדה לביטחון פנים. היה דיון. אם אתה רוצה, יש לו כאן את הסרטון ואני יכול להשמיע למיקרופון את הדברים שאמר מנכ"ל משרד הפנים.
היו"ר אלכס קושניר
לא. אסור להשתמש באביזרים בוועדה.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
מותר. במליאה אסור.
היו"ר אלכס קושניר
גם בוועדה.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
אני שואל באמת. הממשלה הזו, בשורה של הזדמנויות – זה מה שמצאתי היום, ההתייחסות של יאיר הירש - מודעת לעובדה שהפשע המאורגן נמצא עמוק בתוך השלטון המקומי בגלל פחד, חס וחלילה לא מרוע, וכתוצאה מכך השתלטות שלהם על המכרזים ומעבר של כסף ציבורי לארגוני פשע וטרור. כדי למנוע את זה הוקם צוות בין-משרדי והייתה אמירה כללית לפיה נעביר תקציבים אבל כל התקציבים ינוהלו על ידי הצוות הבין-משרדי כדי לוודא שאין כאן משפחות פשע שזוכות במכרזים. איך זה מתיישב עם העברה של 140 מיליון שקלים לא דרך המנגנון הזה?
היו"ר אלכס קושניר
ככל שאתה צודק, ואני לא יודע מה היה בוועדה לביטחון פנים, אם זאת ההחלטה, אז ההחלטה נוגעת לכל הכספים שמועברים לרשויות.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
לא. זה בדיוק העניין. זאת הטענה שלי, שהכסף הזה, בשנה מתקציבים אחרים שאתה יכול לייעד למטרה ספציפית ואז להגיד אני מנהל את המימוש של הכסף הזה - - -
היו"ר אלכס קושניר
אבל זה אומר שזה כל התקציב השוטף של כל הרשויות כי הכסף הזה הולך לתקציב השוטף במסגרת המענקים.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
אני כבר שולח לך את ההקלטה. תראה אותה בעצמך.
היו"ר אלכס קושניר
אני אראה את זה אחר כך.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
לא. נעה התייעצות סיעתית ואז תוכל לראות את זה.
היו"ר אלכס קושניר
אי אפשר. אנחנו ברוויזיה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אחרי התשובות ששמעתי כאן, יש כאן שלושה סעיפים שאני רוצה לומר את השערורייה ואני רוצה גם להתייחס למה שניר צעק לבצלאל, שהוא זה שהצביע נגד ולא בצלאל.
היו"ר אלכס קושניר
בצלאל, אל תשמיע את ההקלטה. ביקשתי שלא.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
(משמיע את ההקלטה).
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
יש כאן משהו שהוא שערורייתי. בסופו של דבר מענקי האיזון לרשויות הערביות שהן 74 מתוך ה-190 רשויות, הולכים לעמוד על 89 אחוזים מהנוסחה. הרשויות היהודיות שנמצאות באותו מענק איזון, באותו סל, נמצאות ב-83 אחוזים. שישה אחוזים אלה הם משמעותיים מאוד. אני מזכיר את זה כדי שהוועדה תדע מה היא עושה. אני לא יודע באיזו מסגרת חוקית היא פועלת. כמו שאמר קודם בצלאל, אתה רוצה לטפל בנושא של הרשויות המקומיות, אתה רוצה לשנות את הנוסחה – היה לממשלה זמן משנת 2015 לטפל בזה, גם ב-2016, כאשר כבר אז היה אותו משחק, אותם 350 מיליון שקלים.

שנית. אחמד טיבי לא נמצא כאן. עבדו על רע"מ. הרי הייתה התחייבות גם של הממשלה הקודמת שהולכים על תכנית חומש וזה היה חלק מתכנית החומש, אותם 350 מיליון שקלים שהיו ב-2016-2015. עובדים עליהם בעיניים. הכניסו את זה שוב ועושים על זה סיבוב פוליטי. אז זה היה נכון כי זאת הייתה פעם ראשונה והתחייבו שב-2017 ישנו את הנוסחה. לא ביצעו את זה. הדבר הראשון שאנחנו כוועדה צריכים לשאול זה למה לא משנים את הנוסחה. הנוסחה הזאת נוגעת לכל אחד ואחד מאתנו שגר בתוך באחת מתוך אותן 194 רשויות. אלי זה לא נוגע כי אני גר בירושלים אבל כל מי שגר ברשות מקומית שנמצאת בתוך הנוסחה, זה נוגע לו . מה שעשו כרגע זה שאמרו שהערבים יקבלו 89 אחוזים והיהודים יקבלו 83 אחוזים. למה? כובע. מסתמכים על התכנית הקודמת אבל זה לא רלוונטי כי התחייבו שיבדקו, אז שיבדקו ושיחזרו אלינו אחרי הבדיקה.

אני רוצה לומר עוד משהו לניר. יש כאן מעשה מ-1994, מעשה אשר לא ייעשה. באמת מעשה אשר לא ייעשה כלפי ההתיישבות. את הוויכוחים האלה היו לי גם עם הרב גפני. אני אומר את האמת. היה לי את הוויכוח הזה ואמרתי את זה לרב גפני בהרבה שיחות היו לי גם כראש רשות וגם אחר כך. ב-1994 יצחק רבין הלך ושיפה את הרשויות ביהודה ושומרון בשביל להוריד את גובה הלהבות של ההפגנה בשני דברים - לאחד קראו מענק אוסלו, לשני קראו מענק ביטחון. עם השנים החליפו את השמות ואז בכל שנה, לא נעים להגיד, מוצאים קורבן אחר. פעם זאת ישראל ביתנו, פעם זה הליכוד, פעם זאת ימינה, פעם זאת הציונות הדתית, פעם זה פלוני ופעם זה אלמוני – תהפוך את זה לתקציב קואליציוני. כולם מכירים את הנוסחה, כולם יודעים על מה מדובר, כולם יודעים על איזה תקציב ביטחון מדובר. לכן לחצתי עם השאלה הזאת. תפסיקו להפוך את זה לתקציב קואליציוני אם זה תקציב שאתם נותנים אותו בין כה וכה.

אתם רוצים את הבול לרע"מ. הפעם זאת רע"מ אבל כל פעם זה מישהו אחר. את הבול, שמים את אותם 24 מיליון שקלים ולכן אני מתנגד. אני חושב שאנחנו צריכים פעם אחת ולתמיד להגיד סוף, לא רוצים, אל תתנו להם. אם זה מגיע, תכניסו את זה לתקציב. אם לא מגיע, אל תתנו לנו. המשחק הזה שכל פעם עושים עם הרשויות, אני אומר לכם שזה היה גם בימים של גפני, זה דבר שצריך להיפסק.

אני רוצה ללכת לסעיף השלישי. על ירושלים אני לא אדבר. יש לי גם נגיעות, הייתי 10 שנים ממלא מקום ואני לא רוצה לדבר על זה. הנושא של החופים הנפרדים, ההתעלמות, ואמר את זה כאן איתן ממשרד הפנים, זה דבר שהוא לא יתכן. אני רוצה להסביר בדקה אחת את האבסורד ולכן גם הגשתי הצעת חוק בעניין.

קורה כאן דבר אבסורדי. בעיריית תל אביב, בעיריית בת ים ובעיריות עם החופים, יש להן אולי חבר מועצה אחד חרדי אבל מי משתמש בחופים? כל תושבי מדינת ישראל. על בסיס הדבר הזה הם מבקשים את ה-5 מיליון שקלים. למה מדינת ישראל משפה אותם ב-5 מיליון שקלים? הם אומרם שיש לנו חופים, באים תושבים מבחוץ ואנחנו לא צריכים לתת את השירות הזה. אתה לא יכול לעשות את הדבר הזה פעמיים, אתה גם מבקש כסף וגם אומר שלא אכפת לי מה קורה באוכלוסיית מדינת ישראל, זה לא עסק שלי, אני נותן לרשות המקומית להחליט לבד. הכסף הזה, אסור לתת להם את זה אלא בהתניה איך בודקים ביחס לתושבי מדינת ישראל.

לכן אני חושב שצריך לפתוח רוויזיה על הסעיף הזה, להוריד את ה-24 מיליון שקלים ואני אומר את זה כמי שהיה ראש רשות ביהודה ושומרון, את ה-140 להכניס לתוך הנוסחה כמו שמכניסים לכולם כי זאת הייתה התחייבות הממשלה בתכנית החומש הקודמת, ב-2015 ו-2016, ואת ה-5 מיליון לא על פי ההחלטה של הרשות המקומית אלא משרד הפנים ינהל את התקציב הזה. השרה אמרה את זה והצהירה על כך בוועדה, השרה הצהירה על זה במליאה, השרה הצהירה על זה בהודעה ולכן אני חושב שצריך לפתוח דיון על הנושא הזה. תודה.
היו"ר אלכס קושניר
רוויזיה על פניות 63 עד 65. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא התקבלה
היו"ר אלכס קושניר
הרוויזיה לא התקבלה. הפניות אושרו.

הרוויזיה הבאה על פנייה מספר 9000. יכולים להצביע עליה בשעה 20:30. יש לנו עוד 12 דקות.

(הישיבה נפסקה בשעה 20:18 ונתחדשה בשעה 20:30.)
היו"ר אלכס קושניר
אנחנו מחדשים את הדיון. השעה 20:30. אנחנו ברוויזיה לבקשה מספר 9000.
טמיר כהן
6 עד 8, 10 ו-11.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
בישראל צוין היום יום העוני. מי שהקשיב היום לתכניות הרדיו, לא יכול היה שלא להזיל דמעה פשוטו כמשמעו, מול סיפורים באמת כואבים ומצמררים של הורים שלא מצליחים לקנות מטרנה לילדים שלהם. אנשים שבקושי סוגרים את החודש, לא מצליחים לחיות בכבוד וכמו שאמרתי, לא מסוגלים להרגיע תינוק בוכה בלילה כי אין להם כסף למזון לתינוקות.

הציבור הישראלי צריך לדעת שביום הזה הממשלה האטומה הזאת מקצצת 136 מיליון שקלים מתקציב משרד הרווחה. רק לחשוב כמה תינוקות אפשר היה להאכיל בכסף הזה. מקצצת 50 מיליון שקלים ממשרד העלייה והקליטה ולחשוב כמה עולים היה אפשר להעמיד על הרגליים, כאלה שהגיעו לארץ בגילים מבוגרים והם בלי פרנסה ובלי פנסיה. מקצצת חצי מיליארד שקלים מתקציב משרד החינוך - כמה פערים היה אפשר לצמצם ולאפשר שוויון הזדמנויות. אין מי שלא יודע כמה החינוך הוא קריטי. חצי מיליארד שקלים, שימו לב לסכום הזה, מתקציב משרד החינוך, 136 מיליון מתקציבי משרד הרווחה ו-50 מיליון שקלים מתקציב משרד העלייה והקליטה וזאת כדי לממן שלמונים פוליטיים, כי הרי זה ה-פלט הזה. אלה כספים קואליציוניים של שלמונים פוליטיים כדי שהממשלה הזאת תשרוד על חשבון מזון לתינוקות. את זה הציבור הישראלי צריך לדעת ואני אומר לכם קבלו את הרוויזיה, אל תאשרו את זה עד שלפחות תיענה הבקשה הטריביאלית שלנו, לדעת מאיזה לחם וחמאה מקצצים את הכספים האלה באכזריות גדולה ואפילו את זה אתם לא מוכנים לתת כי האמת היא שאתם לא מוכנים שהציבור ידע מהפיות של מי לקחתם את האוכל הזה כדי לממן את השלמונים הפוליטיים שלכם. פשוט בושה וחרפה.
היו"ר אלכס קושניר
בצלאל, אתה בדרך כלל מאוד הגון אבל לא היום ולא עכשיו. אני גם אומר לך למה. כשאישרנו את תקציב המדינה לשנת 2022-2021, ראינו שם עלייה של 20 מיליארד שקלים בתקציבים של המשרדים החברתיים. במשרד הרווחה הייתה עלייה בבסיס התקציב - ואם אני טועה אגף התקציבים שנמצא כאן יתקן אותי - של מיליארד שקלים. במשרד הבריאות הייתה עלייה של 2 מיליארד שקלים.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
על הקורונה.
היו"ר אלכס קושניר
לא על הקורונה.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
כן. על הקורונה.
היו"ר אלכס קושניר
לא. במשרד החינוך הייתה עלייה של 700 מיליון שקלים, אם אני לא טועה, ועוד 300 מיליון שקלים לסגירת פערים מול הפריפריה. היו עוד הרבה משרדים שקיבלו עוד כסף.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
למה אתם לא מוכנים להראות?
היו"ר אלכס קושניר
רגע. מעבר לזה, הממשלה הזאת העלתה קצבאות לקשישים, מה שלא נעשה הרבה מאוד זמן.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
בירכנו אותה.
היו"ר אלכס קושניר
הממשלה האת העלתה קצבאות לניצולי שואה. הממשלה הזאת טיפלה סוף סוף ברפורמת נפש אחת והעלתה קצבאות ולא רק קצבאות אלא שיפרה את הטיפול בנכי צה"ל. הממשלה הזאת הגדילה את התקציבים לטיפול בביטחון תזונתי והיא עשתה עוד הרבה מאוד דברים חברתיים שלא נעשו במשך שנים רבות.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
זה לא מצדיק את הקיצוץ.
היו"ר אלכס קושניר
לכן אני לא מסכים עם מה שאתה אמרת אבל זאת זכותך להגיד.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
אני חושב שלא הייתה לכם בעיה להביא את הפירוט שיראה מהיכן הכספים האלה קוצצו.
היו"ר אלכס קושניר
פינדרוס, בבקשה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני חושב שבצלאל צודק בשני היבטים ואני רוצה להתייחס לתשובתך. התברר כאן באופן מאוד מאוד ברור, ואמרו את זה כאן. למשרד הבריאות הוסיפו 2 מיליארד שקלים. בסוף בתי החולים, כפי שאתה יודע, קיבלו תוספת אולי של בין 50 ל-60 מיליון שקלים, עוד יש ויכוח על הסכום הזה, ואני לא יודע מה הסתיים בוועדת הבריאות. גם כאן, כשאתה מביא שינוי סל הבריאות, אתה מביא 30 מיליון שקלים לקופות החולים שרובן לא סיימו בגירעון בשנה שעברה, אבל בסדר, תהיה להן תוספת של 30 מיליון שקלים וזה מאוד יפה.

כשאתה אומר שהוסיפו למשרד הרווחה, אם תפרק את מה שהוספת למשרד הרווחה, רובו קורונה. הוספת למשרד החינוך, רובו קורונה כי את קופסאות הקורונה הכניסו לבסיס. זה פחות או יותר האירוע. גם במשרד הבריאות, תבדוק אותי, 2 מיליארד השקלים - בסוף זה האירוע. דרך אגב, גם ה-900 מיליון שקלים למי שלא זוכר, נולדו בעקבות הקורונה אלא שהפכו את זה לבסיסי בתוך קופסאות הקורונה. ה-960 של בתי החולים בנוי על 2020 שהיה בקורונה.

כאשר יש הורדה של חצי מיליארד שקלים, כאשר אומרים לך שלא יכולים לענות לך, לא ביקשנו פירוט על כולם. אומרים לך על 135 מיליון מה לא מומש ב-2020. תגידו לנו מה לא מומש ב-2021 כי ב-2020, אמרנו, זה כבר היה והיו התחייבויות. מישהו כאן מנסה משהו, שאנחנו אולי נראה את ההשוואה הזאת בדיוק על הדבר הזה ולכן אני חושב שצריך לפתוח את הרוויזיה.

הדבר השלישי שהוא לא פחות קריטי. העלה כאן בצלאל נקודה שאנחנו עוברים אותה, ואני אומר את זה כאיש ירושלים, הרבה מאוד שנים. לא יודע אם נציג משרד השיכון באמת לא יודע או מיתמם. אני לא יודע מה משניהם. הסיבה שלא מאבטחים את שכונת שמעון הצדיק, את הנביאים הקטנה והורידו באבטחה – כל הזמן הטיעון היה שחסר כסף. תגידו לנו לפחות, כשאנחנו באים ונותנים לך הרשאה להתחייב ב-100 מיליון שקלים, האם כל הצרכים שעלו במשך השנתיים-שלוש האחרונות נכנסו פנימה או לא. האם הם בפנים או לא בפנים. על זה לא קיבלנו תשובה ולכן אני חושב שהמינימום הנדרש לחזור לכאן ביום חמישי, עת יש לנו דיון על העברות תקציביות, עם תשובות. הצרכים האלה יגיעו אליך, יגיעו לניר אורבך, ואז נתחיל כאן סבב מחדש. אין סיבה. פותחים את הדבר הזה, בוא נראה שכולם בפנים.
היו"ר אלכס קושניר
אתה שוכח שזה לתקציב 2021 שמסתיים.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לא. ה-100 מיליון זה לשנת 2022.
היו"ר אלכס קושניר
זאת הרשאה להתחייב.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אולי צריך לתת לו 105, אולי צריך לתת לו 104, אולי צריך לתת לו 103. אני לא יודע אבל שיבוא ויגיד. הוא לא היה יכול לענות על זה.
ינון אזולאי (ש"ס)
חבריי אמרו חלק מהדברים שאפשר להגיד אבל אני מסתכל כאן על הטבלה ממנה מקצצים ואומר לך למה הדבר דומה. אם היום באת והזמנת אותי למסעדה או שנתת לי 1,000 שקלים, אתה לא תתווכח אתי על שישה שקלים. הדבר המזעזע מבחינתי אותו אני רואה כאן שברשות לניצולי השואה כמעט 7 מיליון ו-591 אלף שקלים.
היו"ר אלכס קושניר
אתה תראה בפנייה התקציבית מחר את הכסף שאנחנו מעבירים לשם.
ינון אזולאי (ש"ס)
עזוב. אני מתפלא. רק אתמול – ואמרתי את זה היום עת הייתה כאן אפרת רייטן ביום המאבק בעוני – ראינו אישה שעבדה בכנסת, אם אני לא טועה היא גם ניצולת שואה.
נירה שפק (יש עתיד)
הם לא אוהבים שקוראים להם ניצולי שואה. שורדי שואה.
ינון אזולאי (ש"ס)
שורדי שואה. זה נכון. הם הגאווה של עם ישראל והם הגבורה של עם ישראל. דווקא לבוא ולהוריד מהם את הסכום הקטן. אתה עכשיו אומר לי שהוסיפו לכם, נכון, אבל אתה יודע מה? לראות את השורה הזאת, זה מביש. המשרד בחר להוריד מהרשות לניצולי השואה. הוא בחר את זה. זה בכוונה תחילה. יש דברים שאני יכול להגיד לך שהוריד כאן, היה פלט, תספר לי סיפורים, אבל לבוא ולספר על ניצולי השואה ביום כזה? זה דבר שאני לא מוכן לקבל אותו. דווקא במקום החלש הזה לבוא ולפגוע באנשים האלה, בשורדי השואה?
היו"ר אלכס קושניר
אף אחד לא פוגע.
ינון אזולאי (ש"ס)
אני אומר לך שהשורה הזאת לא הייתה צריכה להיות. לא משנה מה, לא הייתה צריכה להיות.
היו"ר אלכס קושניר
אם כבר פתוח, אני אגיד לך ככה. כשהייתי מנכ"ל משרד הקליטה בשנת 2017 בערך, ישבתי יחד עם חבר הכנסת פורר אז ובנינו תכנית שתעלה את קצבאות השלמת הכנסה ל-70 אחוזים משכר המינימום. אז תקצבנו אותה במיליארד וחצי שקלים וזה המינימום שאתה צריך לתת לאותה אוכלוסיית קשישים הכי מסכנה והכי מתקשה. זה הפך להיות חלק עיקרי מהדרישות שלנו בכניסה לכל קואליציה. אני הייתי בצוות משא ומתן קואליציוני, גם בכנסת ה-21, גם ב-22 וגם ב-23. שמנו את הדרישה הזאת על השולחן והציניות בה נדחינו על ידי מי שאז ניהלו מולנו משא ומתן קואליציוני הייתה באמת מבישה.

מה שעשינו בחצי שנה, העלינו את הקצבאות לקשישים, העלינו את הקצבאות לשורדי שואה, מה שלא נעשה כאן שנים. אתה תראה את ההעברה התקציבית לרשות לניצולי שואה עת נדון בה ביום חמישי.
ינון אזולאי (ש"ס)
אמרתי לך על עצם השורה. זה המשל שאמרתי לך לגבי שש השקלים. השורה לגבי ה-7.5 מיליון האלה לא הייתה צריכה להיות. הביאו יותר, אני אפילו לא נכנס לזה אם הבאתם יותר או לא. אם הבאתם יותר, ברוכים תהיו. גם הצבענו במליאה עת היה החוק שלך. אין בעיה, אבל זה לא דבר שאמור להיות, במיוחד שמדובר בכסף קטן.
היו"ר אלכס קושניר
אנחנו נצביע על הרוויזיה על פנייה מספר 9000, פניות 6 עד 8, 10 ו-11. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא התקבלה
היו"ר אלכס קושניר
הרוויזיה לא התקבלה. הפניות אושרו.

היום הקצר בשנה הסתיים גם אצלנו. הישיבה נעולה. תודה. ניפגש מחר.


הישיבה ננעלה בשעה 20:45.

קוד המקור של הנתונים