ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 28/12/2021

חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 24), התשפ"ב-2022

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים