ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 20/12/2021

המלצת הוועדה הציבורית לקביעת שכר ותשלומים אחרים לחברי הכנסת בנושא מימון לינה במוצאי-שבת לחברי כנסת המתגוררים לפחות 140 ק"מ מירושלים, המלצת הוועדה הציבורית לקביעת שכר ותשלומים אחרים לחברי הכנסת בנושא גילום מס בשל הכנסה הנובעת משדרוג לצורכי מיגון של רכב שמעמידה הכנסת לרשות יושב ראש הכנסת וראש האופוזיציה, הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (קיצור תקופת הפטור מתשלום ארנונה לבניין שנהרס או ניזוק), התשפ"ב-2021, הצעת חוק איסור שימוש בחקירה של מי שנפגע מינית, בממצאי טיפול נפשי וביומנים אישיים (תיקוני חקיקה), התשפ"א-2021, קביעת ממלאי מקום קבועים בוועדות , הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 11), התשפ"ב-2021 , חוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 19), התשפ"ב–2022

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת26
ועדת הכנסת
20/12/2021


מושב שניפרוטוקול מס' 50
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, ט"ז בטבת התשפ"ב (20 בדצמבר 2021), שעה 10:00
סדר היום
1. המלצות הוועדה הציבורית לקביעת שכר ותשלומים אחרים לחברי הכנסת בנושאים הבאים:
1. מימון לינה במוצאי-שבת לחברי כנסת המתגוררים לפחות 140 ק"מ מירושלים.
1. גילום מס בשל הכנסה הנובעת משדרוג לצורכי מיגון של רכב שמעמידה הכנסת לרשות יושב ראש הכנסת וראש האופוזיציה.
1. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 11) (מימון מקום לבידוד מטעם המדינה), התשפ"ב-2021 (מ/1486), בכל הקריאות.
1. בקשת יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט למיזוג הצעות החוק הבאות:
1. הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 19) (פסילת ראיה), התשפ"ב-2021 (מ/1453).
1. הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (פסילת ראיה), התשפ"א-2021 (פ/244/24), של חה"כ שרן מרים השכל.
1. הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (פסילת ראיה), התשפ"א-2021 (פ/245/24), של חה"כ אופיר כץ.
1. קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק הבאות:
1. הצעת חוק איסור שימוש בחקירה של מי שנפגע מינית, בממצאי טיפול נפשי וביומנים אישיים (תיקוני חקיקה), התשפ"א-2021 (פ/1860/24), של חה"כ מיכל רוזין.
1. הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (קיצור תקופת הפטור מתשלום ארנונה לבניין שנהרס או ניזוק), התשפ"ב-2021 (פ/2271/24), של חברי הכנסת מיכל שיר סגמן ובועז טופורובסקי.
1. הוספת ממלאי מקום קבועים בוועדות.
נכחו
חברי הוועדה: ניר אורבך – היו"ר
שרן מרים השכל
בועז טופורובסקי
אחמד טיבי
יצחק פינדרוס
רם שפע
חברי הכנסת
מיכאל מלכיאלי
מופיד מרעי
מיכל שיר סגמן
אורית סטרוק
מיכל רוזין
מוזמנים
אסתר ורהפטיג - עו"ד, לשכה משפטית, משרד הבריאות

יעל כהן - עו"ד, לשכה משפטית, משרד ראש הממשלה

חיים אבידור - חשב הכנסת

נדב כספי - סגן חשב הכנסת
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
שרון רפאלי


המלצות הוועדה הציבורית לקביעת שכר ותשלומים אחרים לחברי הכנסת בנושאים הבאים:
1. מימון לינה במוצאי-שבת לחברי כנסת המתגוררים לפחות 140 ק"מ מירושלים.
2. גילום מס בשל הכנסה הנובעת משדרוג לצורכי מיגון של רכב שמעמידה הכנסת לרשות יושב ראש
הכנסת וראש האופוזיציה.
היו"ר ניר אורבך
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום שני ט"ז בטבת תשפ"ב, 20 בדצמבר 2021. הנושא הראשון על סדר היום: המלצת הוועדה הציבורית לקביעת שכר ותשלומים אחרים בנושאים הבאים: 1. מימון לינה במוצאי שבת לחברי כנסת המתגוררים לפחות 140 קילומטר מירושלים; 2. גילום מס בשל הכנסה הנובעת משדרוג לצורכי מיגון של רכב שמעמידה הכנסת לרשות יושב-ראש הכנסת וראש האופוזיציה. את עמדת הוועדה יציג חשב הכנסת מר חיים אבידור.
ארבל אסטרחן
אני רק רוצה להזכיר שהוועדה הוקמה לאחרונה. הכנסת מינתה ועדה ציבורית שתעסוק בכל נושא השכר והתשלומים וכל התנאים הנלווים לחברי הכנסת. הוועדה עדיין לא התחילה בעבודה השוטפת שלה. זאת אומרת היא תתחיל להיפגש עם חברי כנסת ויועצים פרלמנטריים שמבקשים להיפגש איתה; אבל היו בינתיים שני עניינים דחופים שהמתינו, כי כזכור, לא הייתה ועדה מינואר 19', ולכן חשב הכנסת ביקש מהוועדה לדון קודם כול בהם ולפתור את הסוגיות שהתעוררו בהם בשני הנושאים האלה. אז הוא יציג אותם. זה לא בהכרח הדבר הכי חשוב שהוועדה תעסוק בו אבל אלה שני הדברים הכי דחופים שהיא התבקשה לטפל בהם.
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה, ארבל. חיים, בבקשה.
חיים אבידור
אני אתחיל מהנושא הראשון של חברי כנסת שגרים רחוק. לאחרונה התחילו להתקיים הרבה ישיבות ועדות בימי ראשון. חברי כנסת שגרים רחוק מאוד – בצפון הרחוק מאוד, בגליל או בדרום, בירוחם – ביקשו אפשרות ללון בימי שבת בכנסת כדי שיספיקו להגיע לוועדות ביום ראשון בשעה מוקדמת. לכן אנחנו מבקשים לאשר. עשינו חשבון שמעל 140 קילומטר לחברי כנסת יהיה קשה להגיע לוועדות עד 10:00 בבוקר. לכן אנחנו מבקשים לאשר שחברי כנסת שמשתתפים בוועדות בימי ראשון עד השעה 10:00 יוכלו ללון במלון בשבת בערב בירושלים.
ארבל אסטרחן
צריך להדגיש שהתנאי לזה הוא שחבר הכנסת יגיע לישיבת ועדה שהחלה בשעה 10:00 לכל המאוחר - -
חיים אבידור
והוא יהיה נוכח בישיבה בשעה הזאת.
ארבל אסטרחן
זה התנאי.
היו"ר ניר אורבך
אם הוא לא נוכח לא תהיה לו זכאות.
ארבל אסטרחן
אז לא תהיה לו זכאות ללינה במוצאי שבת. זאת המלצת הוועדה. זה באמת משהו חריג.
היו"ר ניר אורבך
חיים, אני מציע שתציג גם את הנושא השני, ואז אנחנו ניתן לחברי הכנסת להתייחס.
חיים אבידור
כידוע, ראש האופוזיציה ויושב-ראש הכנסת נוסעים ברכבים משוריינים. הרכבים המשוריינים הם רכבים יקרים ויש להם שני מרכיבים שמייקרים את הרכב: מרכיב אחד הוא השריון עצמו; והמרכיב השני הוא סוג הרכב היות שלא ניתן להרכיב בכל רכב את השריון המתבקש לפי הנחיות השב"כ. לכן צריך לקחת רכבים שנפח המנוע שלהם גדול ומסוגלים לשאת משקל גדול. אלה רכבים יקרים גם ברכישתם כרכב רגיל. המרכיב הראשון של השריון הוכר בחוות דעת של היועץ המשפטי שזה מרכיב שלא צריך למסות אותו - -
ארבל אסטרחן
היועץ המשפטי לממשלה.
חיים אבידור
היועץ המשפטי לממשלה, נכון.

לא צריך למסות אותו ולכן אנחנו לא מתעסקים איתו. יש המרכיב של השדרוג של הרכב כדי שיוכלו לשריין אותו, וזה המרכיב שהרכב עצמו הוא יותר יקר. גם במרכיב הזה אנחנו לא יכולים או לא רוצים לחייב את יושב-ראש הכנסת ואת ראש האופוזיציה בעלות המס שלהם. לכן אנחנו מבקשים לגלם את המרכיב הזה.

כלומר אנחנו לוקחים את שווי השימוש של רכב סטנדרטי של חבר כנסת לעומת שווי השימוש של הרכב המשודרג. את ההפרש הזה אנחנו מבקשים לגלם.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אם חבר כנסת היה מבקש רכב משודרג הוא היה ממוסה.
חיים אבידור
הוא לא מבקש, זה נכפה עליו.
היו"ר ניר אורבך
אנחנו מדברים על שבעת סמלי המדינה שהשדרוג נכפה עליהם כי רמת המיגון לא מתאימה לרכב הרגיל.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אבל יש גם - - - יש פה שני דברים.
ארבל אסטרחן
רמת הרכב היא לצורך המיגון. אי אפשר למגן רכב סטנדרטי.
היו"ר ניר אורבך
אי אפשר למגן רכב סטנדרטי. זאת רמת מיגון שנצרכת. אגב, כרגע זה קיים בהוראת שעה.
חיים אבידור
אני אכנס לזה. ההחלטה הזאת הייתה כבר בעבר בהוראת שעה שחודשה כמה פעמים עד - -
ארבל אסטרחן
מ-2017.
חיים אבידור
היא חודשה מ-2017 עד 16 ביוני 2020. מ-16 ביוני 2020 בגלל כל המצב הפוליטי היא לא חודשה, גם מכיוון שלא הייתה ועדה ציבורית שתאשר את החידוש. אז אנחנו מבקשים שההחלטה הזאת תתקבל החל מ-17 ביוני 2020.

בנוסף לכך אני רוצה לבקש שיאושר לגבי ראש האופוזיציה שנכון להיום נוסע ברכב כראש הממשלה לשעבר ברכב שהועמד לו על-ידי הממשלה, לגלם לו גם את אותם מרכיבים על הרכב שהוא נוסע בו כראש ממשלה לשעבר.
ארבל אסטרחן
אני רוצה גם להקריא את הנוסח לפרוטוקול. אפשר עכשיו או אחר כך.
היו"ר ניר אורבך
אנחנו ניתן לחברי הכנסת להגיב ולפני ההצבעה נקריא את הנוסח. חברי הכנסת, מי רוצה לדבר? בעניין הזה, אני מדגיש. לכולם, לא לך. את הראשונה שמדברת אבל אני מדגיש לכולם – בעניין הזה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
ניר, אתה קורא את המחשבות שלי?
היו"ר ניר אורבך
אני לא קורא, אני רק - -
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
מקובל בכנסת שאני יכולה להגיד דברים שהם לא מאה אחוז בעניין.
היו"ר ניר אורבך
מקובל. מאחר שאני חס על זמנם של המוזמנים שלנו שהגיעו לוועדה אז כרגע אנחנו ננהל דיון אך ורק בנושא שלשמו התכנסנו.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
בוא נעשה הסכם: אתה מצמצם להגיד לי על מה אני יכולה לדבר ואז אני אוכל לגמור יותר מהר, וממילא תוכל לחוס על זמנם של כולם. בסדר?

ההמלצות כאן מדברות על מימון לינה ועל רכב משוריין. אני באה עכשיו מלינה ביישוב החרב חומש. הגעתי לשם ברכב משוריין, וראיתי שם שכוחות הביטחון הצטוו על-ידי שר הביטחון, כנראה, ואולי גם על-ידי ראש הממשלה להחריב את המעט שנשאר ביישוב הזה. על שולחנך, אדוני היושב-ראש - -
היו"ר ניר אורבך
רק שאלה. אני רוצה אינפורמטיבית – החריבו שם? ראיתי אתמול את חברי הכנסת לומדים שם בישיבה. החריבו את זה? אני שואל באמת כי נוצר מצב - -
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
כן, כן, אני אענה לך. אני שמחה שאתה מתעניין.
היו"ר ניר אורבך
ברור שאני מתעניין. טוב שאת שמחה. אני מתעניין גם בלי הקמפיין הפוליטי שעושים.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
זה לא קשור לשום קמפיין.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אדוני היושב-ראש, אם תאפשר לי לדבר על הסעיפים האלה אחר כך, אני אשמח.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
זה לא קשור לקמפיין, ניר. זה אמור להיות כואב לכולנו, שמקום שנחרב ללא שום הצדקה בתכנית ההתנתקות - -
היו"ר ניר אורבך
אני שואל אינפורמטיבית כדי שנדייק בפרטים.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אז אני אומרת לך אינפורמטיבית: ביישוב חומש קיימים במשך הרבה זמן מבנים - -
היו"ר ניר אורבך
חברת הכנסת סטרוק, בנושא הזה אני מגביל אותך לשלוש דקות.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
מעולה. אני לא צריכה יותר מזה. אני מודה לך מאוד. אני לא צריכה יותר משלוש דקות.

היישוב חומש שהוחרב על-ידי אריאל שרון ב-2005 בתכנית ההתנתקות והגירוש נראה כמו יישוב לכל דבר: יש בו כבישים, יש בו מדרכות, יש בו גינות. רק הבתים נחרבו. ביישוב הזה פועלת כבר שנים רבות ישיבה. יש מבנה של הישיבה, יש מבנים שגרות בהם משפחות, ובוצע שם פיגוע דמים שברור שמטרתו לעקור את היישוב הזה סופית. עכשיו לפתחכם, כי זאת המשמרת שלכם, ניר, השאלה, האם אתם תהיו הרגל המסיימת של אריק שרון ותחריבו את היישוב הזה עד היסוד או שלהפך – או שאתה פה בוועדה תקדם את החוק שמונח אצלך שמתקן את חוק ההתנתקות ומאפשר שהייה במקום הזה ואפילו בהמשך בנייה והקמת היישוב מחדש.

מה שקרה אתמול זה שכוחות הביטחון נשלחו להרוס את המבנים שקיימים שם במקום שמדינת ישראל תבוא לשם כדי לבנות את היישוב מחדש כתשובה לטרור וגם כאמירה שאנחנו בשום אופן לא מתקדמים צעד אחד מעבר לצעד הנורא שעשה אריק שרון ולא מחריבים את המקום הזה, אלא להפך - בונים אותו.

אז החוק מונח על שולחנך. בכ"ח באייר הוא עבר בקריאה טרומית בכנסת. אתם הצבעתם בעדו. חלק ממפלגות הקואליציה הנוכחיות הצביעו בעדו – גם אתם, גם תקווה חדשה, גם ישראל ביתנו. מיקי זוהר גם שלח לך מכתב פנייה שתעשה פה בוועדה דיון כדי להכין אותו לקריאה ראשונה במליאה. זה בהחלט בסמכותך משום שתוכן החוק מאפשר לוועדת הכנסת לדון בו, לפי מיטב הבנתנו.

אני רוצה לשאול אותך בעוד אנחנו מדברים על שרים ועל חברי כנסת – איך יקבלו סידורי לינה ואיך יהיה להם רכב משוריין כזה או אחר – שם נמצאים בחורים בתנאים לא תנאים במסירות נפש עצומה לארץ ישראל שאני יודעת שהיא חשובה גם לך; ואני שואלת אותך מתי אתה מקיים את הדיון הזה ומאפשר לנו להמשיך לקדם את החוק החשוב הזה, שאין לי שום ספק שאם נספור את חברי הכנסת פה בכנסת יש רוב גדול מאוד בעד החוק הזה ובעד ביטול העוול של ההתנתקות, לפחות בצפון השומרון. זאת השאלה שלי. סיימתי. זה היה פחות משלוש דקות.
היו"ר ניר אורבך
מאחר שהדיון הוא לא על הנקודה הזאת אני אענה בצורה מאוד כללית. אני מזכיר שב-2005 לא היו בחירות ישירות לראשות ממשלה, היו בחירות למפלגות. אריק שרון לא היה בן אדם פרטי, הוא עמד בראש מפלגה - -
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
נו, בסדר.
היו"ר ניר אורבך
לא, לא, זה לא בסדר. אני מדייק. אני לא נכנס עכשיו לוויכוח, אני פשוט אומר את העמדה שלי, ואנחנו ממשיכים, ואני אתן לחבר הכנסת פינדרוס להתייחס.

ב-2005 זה לא היה אריק שרון, זה היה הליכוד.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
היה ליכוד.
היו"ר ניר אורבך
רגע אחד, אני לא מדבר עכשיו בסמנטיקה. ב-2005 זה היה הליכוד - -
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
ולכן מה?
היו"ר ניר אורבך
זה היה הליכוד, וב-12 השנים האחרונות היה סדר יום קצת אחר לגבי חוק ההתנתקות. עכשיו פתאום זה נעשה דחוף. אז אני רק אומר שאת סדר היום שלי בוועדת הכנסת קובע בהתאם למציאות הפוליטית ובהתאם ליכולת שלי כרגע להתנהל ולא בהתאם לגחמות של חברי כנסת ממפלגה שאחראית למה שקורה פה עכשיו, ובמשך שנים לא טיפלה בזה. אז עכשיו אני מבקש, ואני מאמין לך, כי אנחנו נמצאים באותו מקום שזה כואב לך, ואת היית שם הלילה - -
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אתה מוכן לבוא לשם הלילה?
היו"ר ניר אורבך
זה לא ויכוח.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אתה מוכן לבוא לשם הלילה?
היו"ר ניר אורבך
אני לא אמרתי מה אני מוכן ומה אני לא מוכן.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
תראה מה קורה שם. אתם הורסים את המקום הזה. אתם הורסים אותו - -
היו"ר ניר אורבך
אורית, אורית, אנחנו לא בוויכוח - -
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
- - אתם מחריבים שם את הבתים. אתם משלימים את הפעולה של המחבלים.
היו"ר ניר אורבך
אורית, אני שמעתי את הדברים שלך בקשב רב. זה לא ויכוח עכשיו. אני אומר לך את העמדה שלי. אני לא שאלתי אותך שאלות אז אני מבקש ממך לא לשאול אותי שאלות במסגרת הדיון. אני רק אומר את העמדה שלי ואני ממשיך הלאה. אני לא ארקוד לפי חליל של נציגי מפלגה שאחראית למצב הזה ובמשך שנים לא תיקנה אותו. לא יכניסו אותי עכשיו לסד זמנים בהתאם לקמפיין פוליטי. זה הכול. בזה אנחנו מסיימים עכשיו את הדיון. חבר הכנסת פינדרוס, בבקשה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אתם הורסים את המקום, אתם משלימים את הפעולה של המחבלים.
היו"ר ניר אורבך
מספיק עם האמירות הפופוליסטיות האלה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
המחבלים רצו - - - את המקום הזה והחיילים באים והורסים.
היו"ר ניר אורבך
מספיק עם האמירות הפופוליסטיות האלה כי זורים חול בעיני הציבור ולא דואגים באמת לפתרון הבעיה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
תדאג לפתרון הבעיה באמת. תעצור עכשיו את החיילים ותגיד להם לא להרוס את הישיבה.
היו"ר ניר אורבך
אני אפעל בכלים שלי ולא לפי החליל של נציגי מפלגה שאחראית לגירוש ואחראית להרס - -
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
סליחה, אני לא אחראית לגירוש. אל תגיד לי שאני אחראית לגירוש, שאחראית להרס ולחורבן.
היו"ר ניר אורבך
לא אמרתי לך את זה. אבל את תלית את דברייך במה ששלחו במכתב. לא את שלחת אותו.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אז אני - - - בסדר?
היו"ר ניר אורבך
לא, כי זה עכשיו קמפיין פוליטי. זה כבר הפך קמפיין פוליטי.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
סליחה?
היו"ר ניר אורבך
את יודעת שזה כואב לי לא פחות מאשר לך. אני הייתי שם בגירוש להבדיל מחברי כנסת שעכשיו תופסים טרמפ - -
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אז אם זה חשוב לך, ניר, אז תוודא שהחיילים לא הורסים - - -
היו"ר ניר אורבך
להבדיל מחברי כנסת שהיום מסמאים את הימין - - - והיו במקומות אחרים - -
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
- - תוודא שצה"ל לא מפנה את הישיבה בחומש. תוודא שהישיבה בחומש נשארת במקום שלה.
היו"ר ניר אורבך
- - בצד השני של הגירוש.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אבל החיילים עכשיו הורסים. תוודא שהם לא הורסים יותר.
היו"ר ניר אורבך
אני פועל - -
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
רף המינימום – תוודא שהישיבה בחומש לא מגורשת ושהמחבלים הארורים האלה לא ישיגו את זממם.
היו"ר ניר אורבך
חברת הכנסת סטרוק, שמעתי אותך בכבוד, עכשיו תתני לי רגע אחד. את הפעולות שלי אני אעשה ביכולות שלי ובמקומות שלי לא לפי החליל של נציג מפלגה שגרמה לכל הדבר הזה. זה הכול. חבר הכנסת פינדרוס, בבקשה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אז תוודא שלא הורסים - -
היו"ר ניר אורבך
אני לא מרחיב.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
תוודא שלא מגרשים מהישיבה, תוודא שהמחבלים הארורים לא יקבלו את זממם.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אדוני היושב-ראש, התאריך שהחוק הזה הוגש היה לפני הממשלה הזאת.
היו"ר ניר אורבך
לפני שהייתי חבר כנסת. אתה יודע כמה חוקים יש? אתה רוצה שנתחיל להעביר את כל החוקים - - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
היא הייתה בממשלה הקודמת, ואני הגשתי אותה גם מיד כשנכנסתי לכנסת.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
וגם אני הגשתי אותה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
עשיתי את זה כחבר קואליציה ולא כחבר אופוזיציה. הסיבה שאני לא מצביע ליכוד אלא יהדות התורה היא מכיוון שאני לא חושב שכל מה שהליכוד עושה הוא בסדר.
היו"ר ניר אורבך
בסדר, זה היה בתקופת ביניים כשידעו שזה לא יכול להיות ישים.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
גם לפני תקופת הביניים. צריך לעשות את זה, וחובתנו המוסרית לעשות את זה, ואני לא מצדיק את כל מה שהליכוד עושה, בפרט שמי שהיום קורא לעצמו ראש ממשלה צעק כל הזמן שהוא הולך להיות עשר מעלות ימינה כי הוא חושב שהם לא מספיק ימנים. אז שיפסיק כל הזמן לתרץ אותו אחד מה עשו הליכוד. כי הוא אמר שהוא יהיה יותר ימני מהליכוד בפרט בנושאים האלה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
ניר, נפתלי בנט הבטיח שלא - - -
היו"ר ניר אורבך
אני חושב שמוסרית - - - אנחנו נשתמש בכלים שאנחנו יכולים להשתמש בהם ולא כסדר יום שקובע נציג מהאופוזיציה של מפלגה שגרמה לכל המצב הזה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
יש לך דרך אחרת למנוע את פינוי הישיבה בחומש? בבקשה.
היו"ר ניר אורבך
זה מה שיש לי להגיד. אמרתי את הדברים מספיק ברור.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
בבקשה, אתם תיבחנו בזה. נפתלי בנט הבטיח שלא יהיו נסיגות. תראה שלא יהיו נסיגות.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת פינדרוס, בבקשה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אתם תיבחנו בזה.
היו"ר ניר אורבך
ואתם תיבחנו ביכולת שלכם להמשיך להישאר על העץ ולתקוע את המדינה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
שום דיבור שלכם על הליכוד לא יעזור - -
היו"ר ניר אורבך
חברת הכנסת סטרוק, אני רוצה להתקדם הלאה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
- - אם הישיבה בחומש תפונה זה על הידיים שלכם.
היו"ר ניר אורבך
חברת הכנסת סטרוק, נתתי לך את הזמן. חבר הכנסת פינדרוס, בבקשה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני רוצה להתייחס להמלצות. קודם כול בסעיף 1: "מימון לינה במוצאי שבת לחברי כנסת המתגוררים לפחות 140 קילומטר מירושלים". אני מזכיר לך, אדוני היושב-ראש, אנחנו לא עשינו את זה, ואני רוצה לבקש ממך שיהיה משהו מעשי ונקבל החלטה בנושא הזה או שנטיל על היועצת המשפטית או שתודיע על כמה חברי ועדה כתת ועדה בעניין הזה – נושא של מנהלי הסיעות. הוא נוגע יותר לקואליציה מאשר לאופוזיציה כי באופוזיציה יש ארבעה מנהלי סיעות, ולקואליציה יש שמונה מנהלי סיעות. הם עושים עבודה כתף אל כתף עם העוזרים הפרלמנטריים, הם הרבה יותר – לא נעים לי להגיד אבל בנושא העבודה הפרלמנטרית הם יותר מהיועצים הפרלמנטריים ובסופו של דבר הם מופלים לרעה. אנחנו רואים את זה בשלוש בבוקר כשהיועצים הפרלמנטריים נכנסים לאוטו ונוסעים למלון פה ומנהלי הסיעות נוסעים לאי-שם וצריכים לחזור לפה ב-8 בבוקר כדי להיות בוועדה. זה בדיוק אותו דבר. הבנו שזאת לקונה אז שהוועדה תיקח לתשומת לבה לטפל בזה. אני מבקש, אדוני היושב-ראש, לא להישאר בהצהרה. אין בעיה של קואליציה ואופוזיציה בעניין הזה.
ארבל אסטרחן
הוועדה הזאת לא עוסקת בזה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אז דיברנו שאם צריך תיקוני חקיקה ועדת הכנסת – לא דיברתי על הוועדה הזאת – תדאג שהוועדה הזאת תעשה את זה. אז, אנא ממך, אדוני היושב-ראש, שהיועצת המשפטית תקבע אם צריך תת-ועדה. אני אשמח לסייע לוועדה הזאת. צריך לעשות את זה וחבל על כל יום. הם סובלים. אולי עכשיו בגלל הבידודים אז הלילה הם לא יישארו פה כל הלילה אבל אותם מנהלי סיעות נשארים פה שבוע אחרי שבוע לילות, ואין להם תנאים. זה פשוט בלתי מתקבל על הדעת. צריך לעשות לדבר הזה סוף.

שנית, אני מרגיש מאוד לא בנוח בנושא של גילום מס ליושב-ראש הכנסת וליושב-ראש האופוזיציה משלושה טעמים: א', לא לחינם זה נעשה בהוראת שעה בחקיקה לראש הממשלה כי דובר גם בזמנו בוועדת כספים שיש המון עובדים במשק שמוכרחים לקבל רכב מסוים בגלל העבודה שלהם, ובגלל שיש להם פחות קשרים בכנסת הם בינתיים משלמים את המס. זאת הסיבה. הרי אמרו פעם אחר פעם שאנחנו עושים את זה בהוראת שעה בשביל לטפל בבעיה המרכזית. אם עובד חברת חשמל צריך לקבל טנדר בשביל לשים את הסולם למעלה לא מוצדק שהוא ישלם על זה מס עודף בדיוק כמו יושב-ראש האופוזיציה. אני פוגש היום את יושב-ראש האופוזיציה ואת יושב-ראש הכנסת ומחר אני אפגוש את החשב ויותר נוח לי לאשר לו – אני מרגיש עם זה קצת לא בנוח, אני אומר את האמת. צריך לטפל בזה וצריך להחזיר את זה לוועדת כספים. נכון שבזה מטפלים פה ובזה מטפלים שם אבל לא נוח לי הסיפור הזה.
ארבל אסטרחן
נחזור אליה בקרוב כי אחרי ההחלטה כאן הם יצטרכו לדון בסמלי השלטון שבסמכותם.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
צריך לטפל בזה. אנחנו משאירים את זה פתוח. זה נמצא כבר מ-2017 בהוראת שעה מהסיבה הזאת כי אמרנו - -
ארבל אסטרחן
אז כאן מוצע להפוך את זה להוראת קבע.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
זה לא הוגן שנדאג לכמה נבחרים שלנו ונשאיר את עובדי הכפיים אי שם.
ארבל אסטרחן
זה היה לב הדיון בכספים.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
את מכירה את זה. זאת הסיבה שזאת הוראת שעה ולא הוראה ברורה כי זה לא הוגן. צריך לעשות לזה סוף.
ארבל אסטרחן
- - - כאן מוצע להפוך את זה להוראת קבע.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אז אני מציע שעד שלא נטפל בסיבה שבגללה עשינו הוראת שעה לא נהפוך אותה להוראת קבע. אי אפשר לעשות דבר כזה.
חיים אבידור
זאת הדרך לגרום לוועדת כספים גם לטפל בנושא הזה. זאת אומרת שיבואו ויפנו לוועדת הכספים להפוך את זה גם להוראה בוועדת הכספים, והיא תטפל בצורה שבה היא תטפל.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
בתנאי שיטופל הנושא של העובדים האחרים. אנחנו לא יכולים לעשות סידור מס לחברינו.
ארבל אסטרחן
אם יש הצדקה אמיתית - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
יש גם אינטגריטי אישי. לא נוח לי עם זה, אני אומר לך בכנות. זה ראש האופוזיציה – אני באופוזיציה. אבל בסוף זה לא יהיה לי נוח.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
היות שזה גם יושב-ראש הכנסת וגם יושב-ראש האופוזיציה אז ודאי זה לא "חברינו".
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אבל זה בדיוק מה שאני אומר – לא נוח לי עם זה. יושב-ראש הכנסת הוא גם חבר שלי. אבל בסוף זה לא נוח. זאת בדיוק הסיבה שעשו הוראת שעה, ולכן אני מציע שנעמוד על כך שעד שהנושא הזה לא יטופל אי אפשר להפוך אותה להוראת קבע.

הנושא השני הוא שאתה בעצם אומר לנו שמ-2020 בלי החלטה הכנסת גילמה את זה? את צריכה להגיד לי את זה כיועצת משפטית אם זה תקין או לא תקין, נכון או לא נכון. שוב – זה לא משהו אישי. זה נוגע ליריב לוין, לצורך העניין.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת פינדרוס, בגלל הזמן שלא היה בלית ברירה כדי שתהיה התנהלות שוטפת לקחו על עצמם דברים נוספים. אני גם מניח שפעלו על בסיס דברים שנקבעו בעבר.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
דבר שלישי, אני רוצה להעיר, כמו שאורית מכניסה בכל דיון בוועדה בחוכמה גדולה איך להכניס את הוויכוח הפוליטי שלה עם ניר אורבך לתוך הדיון - -
היו"ר ניר אורבך
זה לא בחוכמה, זה פשוט - - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
זה כישרון מדהים. אז אני חייב להכניס את מה שאני תמיד אומר. יש דבר מאוד מעניין: אני הייתי באותו דיון בוועדת כספים על הרכב המשוריין של ראש הממשלה. זה היה דיון ציבורי מדהים שלווה בעיתונות יומיים לפני כן ואחרי כן ובהשתתפות של כמעט כל חברי הכנסת. משום-מה פה הבוקר הדיון רדום כזה ושקט, הכול בסדר. כשדיברו על ראש הממשלה שיש לו רכב משוריין אני זוכר את כל מדינת ישראל רועשת עם כותרות בידיעות אחרונות. משום-מה היום הגעתי לדיון כזה מנומנם. במזל היה חומש בלילה אז קצת התעוררנו. הכול בסדר, הכול רגוע, הכול שלו.

אני חוזר שוב על שתי ההערות שלי: נושא מנהלי הסיעות – יטופל; וההערה השנייה – עניין עובדי הכפיים – אנחנו לא יכולים לברוח מזה. לא הוגן ונכון שאנחנו כוועדה נאשר לכמה אנשים נכבדים במדינת ישראל מהצווארון הלבן ואת הצווארון הכחול נשאיר אי שם מאחורה. תודה רבה.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת מופיד מרעי, אתה רוצה להגיד משהו?
מופיד מרעי (כחול לבן)
כמי שגר לפחות 250 קילומטר מפה ונוסע כמעט ארבע שעות בלי פקקים ובלי הפרעות צריך למצוא פתרון שיועיל וייטיב כך שנוכל להגיע בזמן. אני לא בטוח שינצלו את זה, אבל לפחות שהאופציה תהיה קיימת. אני בעד.
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה. חבר הכנסת טיבי, בבקשה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
בקצרה – אני מצטרף לתביעה לגבי מנהלי הסיעות. מנהלי הסיעות עושים עבודה חשובה; הם נמצאים המון זמן בבניין, ובניגוד לאחרים, למשל, עוזרים פרלמנטריים, אין להם תנאים כמו לעוזרים הפרלמנטריים. לכן צריך להשוות את התנאים האלה, לשפר ולשדרג, ואם צריך תיקוני חקיקה אז, לדעתי, חברי ועדת הכנסת יתמכו בתיקוני החקיקה הנדרשים האלה. תודה רבה.
היו"ר ניר אורבך
תודה, חבר הכנסת טיבי. גם לגבי מה שאמר חבר הכנסת פינדרוס, לדעתי, הנושא של מנהלי סיעות הוא בהסכמה רחבה מאוד. אנחנו נטפל בזה, בהחלט. חבר הכנסת מלכיאלי, בבקשה. אם לא, אתה לא חייב.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
"מסכים אני".
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
מסכים אני. יש דברים שאנחנו אופוזיציה אחראית.
היו"ר ניר אורבך
כל הכבוד.

לפני שנעבור להצבעה אני מבקש מארבל להקריא את הנוסחים של שתי ההמלצות.
ארבל אסטרחן
מאחר שזאת הפעם הראשונה שהכנסת ה-24 דנה בהמלצה של הוועדה הציבורית – בעצם זה לא נאמר פה אף פעם לחברי הכנסת – הפרוצדורה שקבועה בחוק הכנסת לעניין המלצות הוועדה הציבורית היא כזאת שהוועדה מגישה המלצה – זה תמיד כולל הסבר עם הנוסח המשפטי שמצורף לזה; אם ועדת הכנסת מאמצת את ההמלצה כמו שהיא היא הופכת להחלטה, יושב-ראש ועדת הכנסת חותם וזה מפורסם ברשומות ונכנס לתוקף. אם ועדת הכנסת דוחה את ההמלצה או חלק ממנה ומבקשת שינויים ושיפורים זה חוזר לוועדה הציבורית, הוועדה הציבורית דנה בזה מחדש ומגישה המלצה חוזרת. היא יכולה שההמלצה החוזרת תהיה זהה והיא יכולה לשנות אותה. כשהמלצה חוזרת מוגשת לוועדת הכנסת, ועדת הכנסת יכולה להחליט מה שהיא רוצה. זאת אומרת היא יכולה לקבל את ההמלצה שהוגשה, והיא יכולה לקבל משהו אחר. זה מבחינת הפרוצדורה לחברי הכנסת שלא נתקלו בזה בעבר.

אני אקריא את הנוסחים המדויקים שיהיה גם לפרוטוקול. ככל ששתי ההצעות יאושרו אני אפרסם אותם ברשומות כהחלטה אחת כי שניהם בעצם תיקונים להחלטת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים).

אז התיקון הראשון הוא תיקון לסעיף 10 שעוסק בזכאות חברי הכנסת ללינה במלון והוא יוסיף עוד אופציה שאומרת:

"חבר הכנסת שמקום מגוריו הקבוע מרוחק מירושלים 140 ק"מ לפחות, זכאי להוצאות מלון בירושלים כאשר הוא נשאר ללון בה במוצאי שבת לשם השתתפות בישיבת ועדה ביום ראשון, ובלבד שהישיבה נקבעה לשעה 10:00 לכל המאוחר, והוא השתתף בה החל מאותה השעה".
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני נזכר בנאום של מיקי לוי על הרכב של נתניהו בעניין גילום המס. אני חייב להביא את הנאום הזה לפה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אפשר לבקש התייעצות סיעתית ואנחנו נחפש אותו.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
זה היה אחד הנאומים המכוננים שלו.
ארבל אסטרחן
זאת ההמלצה הראשונה. אתם רוצים להצביע על זה?
היו"ר ניר אורבך
כן, נצביע על זה בנפרד. נצביע כעת על תיקון סעיף 10. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 5
נגד – אין
נמנעים – אין
אושרה.
היו"ר ניר אורבך
בעד- 5, אין מתנגדים, אין נמנעים. התקבל פה-אחד.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אבל כמו שאמרת זה עובד לוועדת כספים.
ארבל אסטרחן
זה לא קשור.
היו"ר ניר אורבך
זה עוד לא. עכשיו הגילום.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אדוני היושב-ראש, הצבעתי בעד אבל אני מקווה שהנושא של המנהלים ייכנס.
היו"ר ניר אורבך
כן, אמרתי לחבר הכנסת טיבי – אתה היית בדיוק עסוק – שיש פה הסכמה גורפת לעניין הזה. אז אנחנו נטפל בזה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
צריך פשוט לבצע את ההסכמה הזאת.
היו"ר ניר אורבך
בסדר.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
תתנהג כאילו זה של סיעת ימינה.
היו"ר ניר אורבך
אז זה לא יתקדם לשום מקום.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
כאילו.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
מי?
היו"ר ניר אורבך
הוא דיבר אליי, חבר הכנסת פינדרוס, אל תדאג.
ארבל אסטרחן
הסעיף השני –לפי ההמלצה השנייה, מוצע להוסיף סעיף 21ב להחלטת שכר חברי הכנסת באותו נוסח בדיוק שקיים היום כאשר ההבדל היחיד הוא שהוראת השעה הייתה ל-2017, 2018, 2019, וכעת מוצע להפוך את זה להוראת קבע החל ממועד סיום הפקיעה של ההחלטה הקודמת.

הוספת סעיף 21ב
2.
אחרי סעיף 21א להחלטת שכר חברי הכנסת יבוא:"גילום מס
בשל הכנסה
הנובעת משדרוג רכב לצורכי מיגון
21ב.
(א) מס הכנסה המוטל על יושב ראש הכנסת או על ראש האופוזיציה בשל הכנסה הנובעת משדרוג רכב שהכנסת מעמידה לרשות מי מהם לצורכי מיגון יהיה על חשבון הכנסת.(ב) בסעיף זה –"הכנסה הנובעת משדרוג רכב" – חלק ההכנסה השווה להפרש החיובי שבין אלה:
(1) שווי השימוש המזערי ברכב שאפשר להעמיד לרשות יושב ראש הכנסת או ראש האופוזיציה, בידי הכנסת, שאפשר להתקין בו אמצעי מיגון לפי הנחיות גורמי הביטחון;
(2) שווי השימוש המרבי ברכב שאפשר להעמיד לרשות רוב חברי הכנסת בידי הכנסת;"שווי השימוש" – כמשמעותו בתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), התשמ"ז–1987."

תחילה
2.
תחילתו של סעיף 2 בתום תקופת תוקפה של החלטת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים) (הוראת שעה), התשע"ח–2017.
ארבל אסטרחן
כפי שאמר החשב, לגבי ראש האופוזיציה לא בלתי סביר שראש האופוזיציה יהיה גם ראש הממשלה לשעבר, ולכן, למעשה, הוא יכול לבחור אם לקבל את הרכב מהכנסת או מהממשלה, וההחלטה תחול עליו לגבי הרכב האחד שהוא מקבל מאחד משני המקורות הללו. זאת ההמלצה.
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
עכשיו זה הופך להיות הוראת קבע?
ארבל אסטרחן
כן, זה הופך להיות הוראת קבע. ועדת כספים תצטרך להידרש לזה כי אצלה עדיין נשארה הוראת שעה, היא עדיין לא האריכה אותה. שם ועדת הכספים תצטרך להחליט - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אז מה אנחנו מחליטים עכשיו, להפוך אותה להוראת קבע?
ארבל אסטרחן
כן, ליושב-ראש הכנסת ולראש האופוזיציה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
זה הופך להיות הוראת קבע?
ארבל אסטרחן
כן. ושם ועדת הכספים תצטרך להחליט האם לעשות הוראת קבע או שעה, והאם לעשות תיקון כללי, כמו שאתה אומר, לטכנאי ולאנשים נוספים שמקום העבודה שלהם - -
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
מי יזם את הדבר הזה?
ארבל אסטרחן
כשזה התחיל ב-2017 הייתה פנייה של החשב הכללי לוועדת הכספים. אצלם יש יותר נושאי משרה שזכאים לרכב ממוגן.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אבל לא הוראת קבע, כי דיברנו אז בוועדת כספים שזה יהיה גם לעובדי כפיים: לעובדי חברת חשמל, לעובדי תאגידי המים – כל העובדים האלה.
ארבל אסטרחן
נכון, בזמנו ביקשו ממשרד האוצר להכין הצעה לתיקון. זה לא התקדם לשום מקום מאז תחילת 2017, והוועדה סברה שלפחות לגבי יושב-ראש הכנסת וראש האופוזיציה יש הצדקה לעניין הזה. כמובן, הם ישלמו מס אבל כמו כל חברי כנסת. הם לא ישלמו תוספת על הרכב.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אפשר שהם יתנהגו בכל התנהגות כמו יתר חברי הכנסת?
ארבל אסטרחן
זה לא נמצא.
היו"ר ניר אורבך
ארבל לא יכולה לתת לך תשובה על זה.

נעבור להצבעה. מי בעד הוספת סעיף 21ב? מי נגד? רוב קולות. 1 נגד, 1 נמנע.

הצבעה

בעד – 3
נגד – 1
נמנעים – 1
אושרה.
היו"ר ניר אורבך
בעד- 3, נגד- 1, נמנע- 1. ברוב קולות הוועדה מחליטה להפוך את זה להוראת שעה.
נועה בירן - דדון
מי ביקש רביזיה?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
ביקשתי רביזיה.
היו"ר ניר אורבך
אנחנו נודיע על השעה של הרביזיה בסוף הדיון.

חיים, נדב וטובי, תודה רבה לכם.

בקשת יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט למיזוג הצעות החוק הבאות:
1. הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 19) (פסילת ראיה), התשפ"ב-2021 (מ/1453).
2. הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (פסילת ראיה), התשפ"א-2021 (פ/244/24), של חה"כ שרן
מרים השכל.
3. הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (פסילת ראיה), התשפ"א-2021 (פ/245/24), של חה"כ אופיר
כץ.
היו"ר ניר אורבך
אנחנו עוברים לנושא הבא: בקשת יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט למיזוג הצעות החוק הבאות:

1. הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 19) (פסילת ראיה), התשפ"ב-2021 (מ/1453).
2. הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (פסילת ראיה), התשפ"א-2021 (פ/244/24), של חה"כ שרן
מרים השכל.
3. הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (פסילת ראיה), התשפ"א-2021 (פ/245/24), של חה"כ אופיר
כץ.

ההצעה היא למזג את שלוש ההצעות.
ארבל אסטרחן
יש כאן הצעה ממשלתית ושתי הצעות פרטיות שעברו לוועדת החוקה. לוועדה יש סמכות למזג הצעות שעברו אליה באותו נושא ולהביא אותן יחד לקריאה שנייה ושלישית אבל נדרש אישור של ועדת הכנסת לכך.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לאן להעביר את זה?
ארבל אסטרחן
לא, זה כבר בוועדת חוקה.
היו"ר ניר אורבך
זה כבר בוועדת חוקה, אנחנו פשוט רוצים למזג.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני נמנע.
היו"ר ניר אורבך
בסדר גמור. אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 3
נגד – אין
נמנעים – 1
אושרה.
היו"ר ניר אורבך
בעד- 3, אין מתנגדים, נמנע- 1. ברוב קולות מיזגנו את הצעות החוק.


קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק הבאות:
1. הצעת חוק איסור שימוש בחקירה של מי שנפגע מינית, בממצאי טיפול נפשי וביומנים אישיים
(תיקוני חקיקה), התשפ"א-2021 (פ/1860/24), של חה"כ מיכל רוזין.
2. הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (קיצור תקופת הפטור מתשלום ארנונה לבניין שנהרס או
ניזוק), התשפ"ב-2021 (פ/2271/24), של חברי הכנסת מיכל שיר סגמן ובועז טופורובסקי.
היו"ר ניר אורבך
אני עובר לנושא הבא: קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות:

1. הצעת חוק איסור שימוש בחקירה של מי שנפגע מינית, בממצאי טיפול נפשי וביומנים אישיים (תיקוני חקיקה), התשפ"א-2021 (פ/1860/24), של חה"כ מיכל רוזין.

המלצת הלשכה המשפטית היא להעביר את הצעת החוק לוועדת חוקה, חוק ומשפט.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני חושב שזה צריך לעבור לוועדה למעמד האישה. אמרתי את זה גם במליאה.
היו"ר ניר אורבך
במליאה נשמעה הצעה להעביר את זה לוועדת הפנים והגנת הסביבה. לפני שנעבור להצבעה - -
מיכל רוזין (מרצ)
אני רוצה לנמק.
היו"ר ניר אורבך
חברת הכנסת רוזין תנמק, ואחרי זה אני אתן לך, חבר הכנסת פינדרוס, את רשות הדיבור.
מיכל רוזין (מרצ)
הנימוק הפעם הוא מאוד קל. זה אפילו לא עניין נושאי. הדיון בוועדת החוקה מתקיים כבר חודשיים על הצעת חוק שהגשתי בנושא חיסיון על טיפול נפשי. הצעת החוק הזאת שלי ושל אבתיסאם מרעאנה מצטרפת להצעת חוק שלי על הפרת חיסיון על טיפול נפשי. היו כבר שלושה דיונים בוועדת חוקה, חוק ומשפט. לא צריך לפצל, צריך לאחד את החקיקה הזאת גם יחד ההצעה של מירב בן ארי. כל ההצעות דנות באותו נושא שכבר מידיין בוועדת החוקה, חוק ומשפט. לכן אין טעם להעביר לוועדה חדשה למרות שאני מאוד אשמח שהוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי תוכל לקדם הצעות חוק מגדריות.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת פינדרוס, בבקשה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
א', לדעתי, ועדת חוקה עסוקה מאוד עם הקורונה. נראה בסעיף 2 שאנחנו מבקשים להקדים ולהעביר באותה קריאה. יש להם מספיק עבודה. הוא גם צריך להתעסק עם דיינים, יש לו הרבה מה לעשות. נכון שהוועדה לקידום מעמד האישה היא במקרה ועדה של האופוזיציה אבל זאת ועדה שעוסקת בעניין הזה. לדעתי, עאידה תומא סלימאן עוסקת מאוד בעניין הזה. היא הגישה הרבה מאוד הצעות חוק בעניין. לדעתי, זה המקום הנכון לדון בו, ולדעתי, הדיון יהיה הרבה יותר יעיל והרבה יותר טוב, מניסיוני בדיונים בוועדת חוקה.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת פינדרוס, תודה רבה. מי מחברי הכנסת רוצה להעיר לפני שנעבור להצבעה?

חבר הכנסת בגין, בוקר טוב.
זאב בנימין בגין (תקווה חדשה)
דנו בעניין הזה שתיים או שלוש ישיבות. הצטבר ידע מסוים בוועדה או היכרות מסוימת עם העובדות. אני לא חושב שיש טעם שנציגי הממשלה יחזרו ויציגו את העובדות. זאת הצעה חשובה, צריך לקדם אותה, והדרך המהירה ביותר והיעילה ביותר היא על-ידי המשך הדיון באותה ועדה.
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה. אנחנו עוברים כרגע להצבעה.
זאב בנימין בגין (תקווה חדשה)
שכנעתי אותך.
היו"ר ניר אורבך
לגמרי.
זאב בנימין בגין (תקווה חדשה)
מצוין.
היו"ר ניר אורבך
אפילו לא ביקשתי יותר התייחסויות.

מי בעד לוועדת חוקה, חוק ומשפט ? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 1
נמנעים – אין
אושרה.
היו"ר ניר אורבך
בעד- 3, נגד- 1, אין נמנעים. ברוב קולות זה עובר לוועדת חוקה, חוק ומשפט.
אנחנו עוברים להצעה הבאה
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (קיצור תקופת הפטור מתשלום ארנונה לבניין שנהרס או ניזוק), התשפ"ב-2021 (פ/2271/24), של חברי הכנסת מיכל שיר סגמן ובועז טופורובסקי.

נשמעו הצעות במליאה להעביר את הצעת החוק לוועדת כספים. אני מבין שאתם מבקשים שזה יעבור לוועדת כספים, נכון?
מיכל שיר סגמן (תקווה חדשה)
כן. החוק הזה תמיד נדון בוועדת כספים: ארנונה ספציפית תמיד נקבעת בוועדת כספים.
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
איפה את רוצה את זה?
מיכל שיר סגמן (תקווה חדשה)
בוועדת כספים.
ארבל אסטרחן
נושא הארנונה הוא באמת מין סמכות מקבילה של ועדת הפנים וועדת הכספים. החוק העיקרי שבו נקבעה הארנונה הוא חוק ההסדרים לפני שנים רבות, ומאז כל פעם כשיש תיקונים, היות שאלה תיקונים לחוק ההסדרים זה תמיד הולך לוועדת הכספים. היות שכאן התיקון הוא בפקודת העיריות ההמלצה שלנו הייתה שזה יילך לוועדת הפנים בגלל האכסניה.
מיכל שיר סגמן (תקווה חדשה)
אבל אותו חוק גם בכנסות קודמות נדון בוועדת הכספים. מאחר שלא מדובר כאן איך גובים – על תקנות גבייה – אלא ספציפית על הארנונה – הארנונה נקבעת בוועדת כספים.
ארבל אסטרחן
נכון, אז כמו שאמרתי, יש פה סמכות מקבילה. בגדול פקודת העיריות זה בוועדת פנים אבל אפשר גם בוועדת כספים.
היו"ר ניר אורבך
אפשר גם בכספים. תודה רבה. עוד מישהו רוצה להעיר?
אנחנו עוברים להצבעה
מי בעד להעביר לוועדת כספים? ירים את ידו, מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

אושרה.
היו"ר ניר אורבך
אושר פה-אחד. הצעת החוק עוברת לדיון בוועדת הכספים. תודה רבה.

אני רוצה לצאת להפסקה להתייעצות סיעתית. אנחנו נתכנס שוב ב-10:45.


(הישיבה נפסקה בשעה 10:40 ונתחדשה בשעה 10:47)
בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 11) (מימון מקום לבידוד מטעם המדינה), התשפ"ב-2021 (מ/1486), בכל הקריאות.
היו"ר ניר אורבך
בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 11) (מימון מקום לבידוד מטעם המדינה), התשפ"ב-2021 (מ/1486), בכל הקריאות.

ינמקו עורכת הדין אסתי ורהפטיג מהלשכה המשפטית במשרד הבריאות ועורכת הדין יעל כהן, סגנית היועצת המשפטית במשרד ראש הממשלה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
עוד פעם כשלמשרד האוצר יש בעיה הוא שולח את משרד הבריאות להיות בפרונט? דחילק. מי מממן את זה זאת שאלה בריאותית?
היו"ר ניר אורבך
לאט-לאט, חבר הכנסת פינדרוס.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני אקבל ממנה סקירה על מצב תקציב המדינה ולמה המדינה לא יכולה לממן את זה. אני אשמח לקבל תשובות.
אסתי ורהפטיג
חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה קובע שמקום לבידוד מטעם המדינה זה בית מלון או אכסניה שנקבעו בידי המדינה כמקום מיועד לבידוד במימונה. כלומר בהכרח מקום כזה צריך להיות במימון המדינה. הצעת החוק מבקשת לבטל את הדרישה שבכל מקרה מימון המלונית יהיה בידי המדינה, ולאפשר לממשלה להתקין תקנות או לקבוע ב- - - על חובת המלונית שהמימון יהיה בידי מי ששוהה באותה מלונית. זה יכול להיות גם במקרים מסוימים. כלומר לקבוע באיזה מקרים זה יהיה בידי השוהה ובאלו מקרים זה יהיה בידי המדינה. מבוקש לאפשר לממשלה את שיקול הדעת הזה כמו שקיים במדינות רבות אחרות בעולם – לעשות את ההבחנה הזאת ולאפשר מימון של השוהה בחלק מהמקרים.
היו"ר ניר אורבך
תודה. חבר הכנסת פינדרוס, אתה רוצה לשאול?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני יודע שאנחנו נמצאים בקורונה כבר הרבה זמן. מדינת ישראל במצב כלכלי קשה עם ראש ממשלה דפוק ידע להתמודד עם זה והכול היה בסדר. פתאום עכשיו הממשלה השתנתה והיא כבר לא יודעת להתמודד עם הדבר הזה, היא פתאום רוצה להיות כמו כל העולם, משהו לא בסדר, וזה דחוף להיום. אני באמת לא מצליח להבין. במקום המדינה הייתי מתבייש ביום כזה לפני גל חמישי וצריכים להתמודד עם זה – זה החוק שאתם מביאים וזה הכי דחוף? אם היה עולה פה נציג אוצר ואומר, תשמע, הסתבכנו – קופסאות הקורונה הסתיימו, אנחנו הולכים להיכנס לגירעון מטורף ואנחנו לא יודעים לעמוד בזה, מילא. אבל שולחים את נציג משרד הבריאות והיא אפילו לא הסבירה מה דחוף, מה קרה. זה יעזור לכם להתמודד עם הגל החמישי? איך זה יעזור לכם? בזה שתתחילו לריב עם אנשים בהוצאה לפועל אם הם ישלמו את הבידוד או לא ישלמו את הבידוד? במה זה יסייע למדינת ישראל להתמודד עם הקורונה ועד כשדחוף להעביר את זה בשלוש קריאות כשאתם מבטלים את כל הדיונים בכנסת? תאמין לי, הצגה כזאת לא ראיתי בחיים שלי.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת פינדרוס, תודה. עורכת הדין ורהפטיג, בבקשה.
אסתי ורהפטיג
הבקשה היא לאפשר לממשלה לממש את המדיניות שלה במהירות הראויה לאור - - - כמובן, גם המלוניות זה משהו שבשבועות האחרונים שוב קם לתחייה וזה משהו שמשתמשים בו הרבה. הבקשה לדחיפות זה לאפשר לממשלה לממש את זה בזמן הקרוב ולא כשיהיה מאוחר מדי. אני רוצה להוסיף שהצעת חוק דומה מאוד, כמעט זהה, עברה כבר בקריאה ראשונה ונמצאת על שולחן ועדת חוקה, חוק ומשפט. בשל הרצון שלא לפצל את ההצעה שוב אחרי שהיא כבר פוצלה פעם אחת בעניין אחר הלכנו למסלול של הגשת הצעת חוק חדשה, ובעצם הצעת החוק עברה בהצעה אחרת דומה ומונחת על שולחן הוועדה. אנחנו מבקשים את זה רק בשביל לקצר את התהליכים ולאפשר לממשלה לממש את המדיניות שלה במהירות הראויה.
היו"ר ניר אורבך
עורכת הדין יעל כהן, בבקשה.
יעל כהן
אסתי הציגה את הדברים ואין לי משהו מיוחד להוסיף. זה נעשה במסגרת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה. הוא חלק מההסדר של הקורונה, הוא לא חלק - - - תקציבי. והוא בעצם סעיף מסמיך שיעביר אחר כך בתקנות ובהחרגות לקבוע בכל פעם את ההסדר המתאים בנקודת הזמן הרלוונטית.
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה. מישהו רוצה להוסיף משהו לפני שנעבור להצבעה? ארבל, את רוצה להגיד משהו?


אנחנו נעבור להצבעה. מי בעד בקשת הממשלה להקדמת הדיון בכל הקריאות? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 4
נגד – 1
נמנעים – אין
אושרה.
היו"ר ניר אורבך
בעד- 4, נגד- 1, אין נמנעים. הבקשה התקבלה ברוב קולות.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
גם על זה אני מבקש רביזיה.
היו"ר ניר אורבך
תכף אני אגיד מתי אנחנו חוזרים לרביזיות.הוספת ממלאי מקום קבועים בוועדות.
היו"ר ניר אורבך
אנחנו עוברים לסעיף האחרון: הוספת ממלאי מקום קבועים בוועדות. מוצע לקבוע כי חברת הכנסת שרן מרים השכל תכהן כממלאת מקום קבועה בוועדת הכספים ובוועדה לביטחון הפנים מטעם סיעת תקווה חדשה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
איך תעמדי בזה אחרי שתי ועדות? את יושבת-ראש בשתי ועדות – איך תעמדי בזה?
היו"ר ניר אורבך
היא ממלאת מקום.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אבל איך היא תעמוד בזה? יש לה שתי ועדות.
היו"ר ניר אורבך
מי בעד?

הצבעה

אושרה.
היו"ר ניר אורבך
אושר פה-אחד.

רביזיה ב-11:25.


(הישיבה נפסקה בשעה 10:55 ונתחדשה בשעה 11:25)
רביזיות
היו"ר ניר אורבך
חזרנו. יש לנו שתי רביזיות: אחת על סעיף א2 – גילום מס בשל הכנסה הנובעת משדרוג לצורך מיגון של רכב שמעמידה הכנסת לרשות יושב-ראש הכנסת וראש האופוזיציה. חבר הכנסת פינדרוס, בבקשה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
כיוון שאורית לא נמצאת אני יכול לנמק את ההסתייגות שלי בקלות בלי להיכנס לחומש. אני יכול לדבר על הנושא עצמו. אני אומר לך בכנות – יש פה משהו פשוט הזוי ובלתי מתקבל על הדעת. אתה מכיר את הסיפור בחז"ל על אותו דיין שהגיעו אליו על עץ של שכן, והשכן ויתר לו אז הוא אמר: אני לא יכול לדון על זה, אני אדון על זה מחר, והלך וקיצץ את העץ שלו ואז חזר לדון. אני לא מצליח להבין: יושב-ראש הכנסת ניהל על זה דיון עם פיליבסטר של שלושה ימים בוועדת כספים על הנושא הזה של גילום מס. ואז דובר על הוראת שעה ודובר על כך שיטפלו בעובדי הכפיים. זאת הייתה דרישה של יושב-ראש ועדת כספים הרב גפני. ואף על פי כן יושב-ראש הכנסת שהיה אז חבר כנסת ניהל על זה דיון מרתוני. עכשיו מספרים לנו ככה: א', הוא קיבל את זה אוטומטית לפני שזה הגיע לדיון פה בוועדת הכנסת וזה עבד, הכול בסדר. סיפר לנו קודם החשב; ב', אנחנו הולכים לעשות את זה כהוראת קבע בלי לטפל בעובדי כפיים. בסוף אנחנו מייצגי ציבור, אנחנו לא מייצגים את הנבחרים. אסור לנו לאשר את הדבר הזה עד שתהיה לנו תשובה לנושא הזה; ב', יואיל בטובו יושב-ראש הכנסת ויגיד לנו מה השתנה מהדיון לפני וחצי שהתנהל במשך שלושה ימים רצופים עם קמפיין תקשורתי מטורף על השוד לאור היום. אני זוכר שנזרקו פה סכומים של מיליונים שנזרקו פה, שהגילום הזה הולך לעלות למדינה. אותו יושב-ראש מגיע שנה אחר כך ואף אחד לא פה. תשים לב, אנחנו בחדר ריק. אף אחד לא מגיע, זה לא מעניין אף אחד. מגיע החשב ומספר שהוא עושה את זה אוטומטית ומבקש הוראת קבע.

אני אומר לך – זה האירוע הכי מרכזי. בוא נגיד שהוא נהנה מההפקר – הוא לא הצליח במלחמתו הקודמת והיום הוא נהנה מההפקר. זה מגיע היום בלי לבוא להסביר והופך את זה להוראת קבע. אנחנו מזניחים את כל אותם אנשים. היום בבוקר קם בגשם יהודי שעובד בחברת חשמל, יהודי שעובד בגיחון או בתאגיד מים דן, נוסע עם טנדר בגלל הסולם שהוא צריך לשים למעלה והוא משלם על זה מס. דרך אגב, היום זה מס מאוד גבוה, אנחנו מכירים את זה כחברי כנסת. אני אומר לך בכנות – זה נראה לי המינימום הנדרש שיהיה פה איזשהו דיון, שיבוא יושב-ראש הכנסת ויסביר מה השתנה ולמה הוא חושב אחרת היום.

אתה יודע מה, אולי פוליטיקאים ייקחו קצת אחריות על הפעולות שלהם ועל מה שהם אומרים בתוך הוועדות, ולא מחר בבוקר יגידו ההפך. אני נמצא פה שלוש שנים ואני לא זוכר שאמרתי ההפך ממה שאמרתי כשהייתי בקואליציה או באופוזיציה.

אבל עזוב אותי – איזה מין מסר זה שבא יושב-ראש הכנסת שניהל על זה דיון שלושה ימים, והיום הוא בא ודורש את אותו דבר באותה מידה? זה לא נפתח לדיון ציבורי, ויתרה מזאת – זה הופך להוראת קבע ולא הוראת שעה. אני מציע לא לקיים הצבעה עכשיו על הרביזיה. אתה יכול להביא רוב קואליציוני אבל אני לא חושב שזה נכון.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת פינדרוס, תודה. אין לי ההיסטוריה הארגונית פה, אין לי זיכרון ארגוני כי לא הייתי פה. אני לא יודע אם יושב-ראש הכנסת ניהל או לא ניהל דיון. יש לי המלצה של ועדה ציבורית, לא של יושב-ראש הכנסת. אגב, אני הולך לאשר פה משהו ליושב-ראש האופוזיציה - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני מציע גם לא לאשר לו.
היו"ר ניר אורבך
- - אם אנחנו מדברים על נראות, אני לא יודע איך זה יצטלם. אם אני אצביע עכשיו נגד משהו שהוא אמור לקבל, וזה משהו שבעיניי הוא לא כזה מופרך.


אני אגיד עוד דבר אחד. צר לי שחשב הכנסת לא הדגיש את זה: מדובר פה על שניים מתוך שבעת סמלי שלטון. זה לא משהו שאני יכול להשוות, אפילו לא בתוך המשק, לעובד כזה או אחר שאני מעדיף. מדובר פה על שבעת סמלי שלטון, על הוראת שעה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לא הוראת שעה.
היו"ר ניר אורבך
עכשיו אנחנו רוצים להעביר להוראת קבע.

יש פה גם מנגנון נוסף שבסופו של דבר זה גם מניח את דעתך. ארבל אומרת שזה עדיין מגיע לדיון בוועדת כספים. עדיין בוועדת כספים אפשר לעשות דיון יותר מהותי על הדבר הזה. אם יושב-ראש ועדת כספים ירגיש שהוא רוצה להזמין גם את האנשים הרלוונטיים – אגב, אני אומר שוב – בעיניי, אם מזמינים כבר אז לא מצד זה - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
ההחלטה שלנו עוברת אוברולינג בוועדת כספים?
ארבל אסטרחן
לא. אבל הם גם יצטרכו להידרש לזה כי גם אצלם זה הוראת - - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
בגלל האחרים. אבל על זה לא יהיה דיון.
ארבל אסטרחן
בגלל נושאי המשרה שבסמכותם וגם הנושא הכולל - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני מציע שלא נאשר משהו לביבי שאנחנו לא מאשרים לבנט. אני חושב שזה נכון. קודם צריכים שיאשרו לבנט.
היו"ר ניר אורבך
אם כבר יזמינו אותם אחרי זה לדיון זה מתוקף תפקידם ולא מתוך זה שהיה בעבר דיון שיושב-ראש הכנסת הנוכחי אמר אז כחבר כנסת עמדה אחרת. אני לא רואה בזה- -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לא "עמדה אחרת". הוא ניהל מאבק ציבורי עיקש וגדול.
היו"ר ניר אורבך
אני לא זוכר את המאבק הזה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
תעשה גוגל.
היו"ר ניר אורבך
בטח גם אז אמרו שלא היה כדבר הזה ובושה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
ואז התברר שמס הכנסה עשו את זה בלי תקנה במשך שנים.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת פינדרוס, אני מוכרח לומר שהעמדה שלך הגיונית, אבל אני לא רואה אותה מכריעה יותר מדי במובן הזה של הצבעה נגד הדבר הזה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
היא מכריעה בחלק הזה, כי אם תטפל בצווארון הכחול בהתניה זה יקרה. אם לא הצווארון הכחול - - - זאת האמת.
היו"ר ניר אורבך
לדעתי, הטיפול בצווארון הכחול הוא נצרך. ראינו גם ששלוש שנים זה היה הוראת שעה ולא טיפלו בזה. אז אני לא רואה סיבה להאריך שוב בהוראת שעה שגם לא יטפלו בזה. לפרוטוקול – חבר הכנסת פינדרוס צודק. אולי ניזום באמת להעלות את זה על סדר היום מחדש ונדון בדברים האלה. נמצא את הוועדה המתאימה לזה כדי שזה יהיה יעיל.

אני אומר לפרוטוקול – אני בעד מה שחבר הכנסת פינדרוס אמר, זה מאוד חשוב. ולא רק מהשפה ולחוץ אלא כדי שנדון בזה עכשיו. אבל כרגע זה לא קשור אחד לשני, בעיניי, לגבי אישור הסעיף הזה.

מישהו מחברי הכנסת רוצה לומר משהו? לא.

נעבור, בבקשה, להצבעה. מי בעד הרביזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר ניר אורבך
הרביזיה נדחתה.

1. אנחנו עוברים להצבעה על הרביזיה השנייה: בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 11) (מימון מקום לבידוד מטעם המדינה), התשפ"ב-2021 (מ/1486), בכל הקריאות.

חבר הכנסת פינדרוס, בבקשה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני רוצה לומר לך שאולי לראשונה בחצי שעה בין הדיון הראשון לרביזיה התברר לי משהו חדש, למה כן צריך לפתוח רביזיה. רביזיה זה תמיד הליך פרלמנטרי טכני – הוא לא טכני. אני די המום.

התפלאתי שנציגי האופוזיציה לא הגיעו לדיון הזה, וזה עובר בשקט. אנחנו יודעים שמגיעים היום להסכמות על סדרי הדיון ופתאום החוק הזה עובר בשלום. אמרתי, רגע, משהו קרה פה, ושאלתי את זה בדיון הקודם: למה מדינת ישראל קמה בבוקר ומחליטה שהיא מפסיקה לשלם בידודים? מה קרה? שאלתי את משרד הבריאות ואמרתי שיביאו את משרד האוצר ואז אני אוכל להבין את העניין הטכני. אז גם משרד הבריאות לא אמר משפט אחד.

מתברר לי שהייתה פנייה לראשי אופוזיציה, ועל בסיס זה הייתה הסכמה, וזה לא בא לידי ביטוי בוועדה. נשמע לי קצת מוזר. תגידו לי איך זה אמור לעבוד: רוצים לטעון שאלה שבאשמתם הם נכנסו לבידוד כי יש פטור מבידוד למי שעושה חיסון, ומי שבמודע החליט לא לעשות חיסון האופוזיציה כאופוזיציה אחראית חושבת שזה דבר נכון כי זה מאבק בקורונה. שאלתי איך זה עוזר למאבק בקורונה. זה לא מופיע בשום ניסוח וגם לא בעמדה שהמשרד אמר פה, וזה צורם לי מאוד.
זאת אומרת יש שתי אפשרויות
או שלא רוצים לגלות את זה מסיבות של תקשורת – ואין לי בעיה עם זה. כי אני אומר שאם זה בעד המאבק בקורונה אני מוכן לשתף פעולה עם הממשלה באופן מלא גם אם צריך לעשות כל תרגיל אפשרי בשביל להיאבק בקורונה. אם זאת הסיבה אין לי בעיה. אבל אם יש פה משהו אחר אני רוצה לדעת לפני כן.

זאת אומרת – האם זה נכון שבכוונת הממשלה להשתמש בחוק הזה כדי להגיד שמי שהחליט בהחלטה מודעת לא לעשות חיסון או משהו אחר, ולכן הוא צריך להיכנס לבידוד והמדינה לא צריכה לשאת בתוצאות האלה, וכרגע במצב החוקתי זה בלתי אפשרי – אם זאת הסיבה אני בעד. אבל אם זאת לא הסיבה אז תסבירו לנו איך אתם נלחמים בקורונה. היום כולנו, קואליציה ואופוזיציה, באים כדי להילחם בעניין הזה.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת פינדרוס, תודה. אנחנו נבדוק את הנושא הזה. אני מבטיח לתת לך תשובה בשעה הקרובה אם זה באמת מה שאמרת או משהו אחר.

מי בעד הרביזיה? מי נגד? מי נמנע?
הצבעה

בעד – 1
נגד – 3
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר ניר אורבך
בעד- 1, נגד- 3, אין נמנעים. הרביזיה נפלה.

תודה רבה. אני נועל את הישיבה. המשך יום טוב.


הישיבה ננעלה בשעה 11:38.

קוד המקור של הנתונים