ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 22/12/2021

הצעת תקנות הביטוח הלאומי (תיקון מס' ) (פעולת התנדבות להצלת חייו או רכושו של הזולת), התשפ"ב-2021

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים