ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 28/12/2021

הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - ביטול הגבלת רישיון נהיגה), התשפ"ב-2021, הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - ביטול הגבלת רישיון נהיגה), התשפ"ב-2021, הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - ביטול הגבלת רישיון נהיגה), התשפ"א-2021, הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - ביטול הגבלת רישיון נהיגה), התשפ"א-2021, חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 69), התשפ"ב-2022

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים