ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 19/12/2021

הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018) (תיקון מס' 6), התשפ"ב-2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת44
ועדת הכלכלה
19/12/2021


מושב שניפרוטוקול מס' 118
מישיבת ועדת הכלכלה
יום ראשון, ט"ו בטבת התשפ"ב (19 בדצמבר 2021), שעה 11:35
סדר היום
הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018) (תיקון מס' 4) (הארכת תוקף הוראת מעבר), התשפ"ב-2021
נכחו
חברי הוועדה: מיכאל מרדכי ביטון – היו"ר
אורי מקלב
חברי הכנסת
זאב בנימין בגין
שלמה קרעי
מוזמנים
ברוריה מנדלסון - עו"ד, יועצת משפטית בפועל, משרד התקשורת

עליסה כדורי - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד התקשורת

טל כהן - אגף כלכלה, משרד התקשורת

ספיר איפרגן - רכזת תקשורת, תיירות ומדע, אגף התקציבים, משרד האוצר

נגה רובינשטיין - עו"ד, מייצגת את רשת וקשת
משתתפים באמצעים מקוונים
עידו נתן - מנהל רגולציית שידורים, חברת הוט

מודי שרפסקי - מנהל אגף רגולציה, חברת יס

ליאור תמאם - א. יצירה מקורית, איגוד התסריטאים

דולב תורג'מן - יועץ אסטרטגי
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
מנהלת הוועדה
עידית חנוכה
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומים


הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018) (תיקון מס' 4) (הארכת תוקף הוראת מעבר), התשפ"ב-2021, מ/1470
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אני פותח את הישיבה. לפני שאנחנו מתחילים את הדיון הנוסף בהצעת החוק של תכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018) (תיקון מס' 4) (הארכת תוקף הוראת מעבר), התשפ"ב-2021, אני רוצה לומר משהו כללי.

לדעתי הממשלה קמה ביוני והוועדה קמה ביולי. הממשלה הביאה את הוראת השעה הזאת לכנסת לפני שבוע.
ברוריה מנדלסון
כן. ביום שני היא עברה בקריאה הראשונה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אני אומר לספיר איפרגן שאנחנו לא נקבל את זה, שאתם תעשו לנו דברים כאלה לאורך השנה. אם אתם חושבים שהוראת השעה צריכה להתקדם ולהידון, אתם תביאו אותה חודשיים לפני כי אתם בעצם שמים לנו חרב על הצוואר. יש לנו כאן עשרה ימי עבודה ואם נחליט על עוד דיון? ואם זה יתפתח למורכבות? איך נוכל להתקדם? כדי לא לפגוע בעבודת הממשלה, בסוגיות יסוד ובגופים שונים, לפנים משורת הדין אנחנו מגיבים מהר לבקשות כאלה ובגלל שאנחנו בחודש דצמבר, אבל אנחנו לא נגיב להוראות שעה שצריך לחדש אותן בעתיד והן מוגשות שבועיים-שלושה לפני כן לוועדה. הן יוגשו שלושה חודשים לפני כן לוועדה

יצא מכתב ממנהלת הוועדה לכל משרדי הממשלה המפוקחים על ידי ועדת הכלכלה שכל הוראת שעה שלא תוגש לחידוש – זאת יכולה להיות הוראת שעה, אלה יכולות להיות תקנות שפג תוקפן, כל פעולה שיש לה דד ליין – שלושה חודשים לפני כן לוועדה, לא מתחייבים שיאושרו במועדם. יכול להיות שגם נייצר משברון אחד עם מי שחוזר על הטעות. אם זה קורה פעם אחת, זה לא נורא, אבל שלא נמצא את עצמנו כאן רצים אחרי הזנב של עצמנו ומחליטים בלחץ על הוראות שעה כאשר אנחנו רוצים גם לדון בהן באמת ולהבין את משמעותן. עיקר הדבר כאן הוא חידוש של הוראת שעה אבל גם הוא מעלה תהיות כי בהוראת השעה הזאת דיברו על כך שבשנים שהוראת השעה הזאת מתקיימת כל כך הרבה שנים, כבר עול שידורי התוכן והרגולציה אודותיו בעולם משתנה של שחקנים משתנים ושל מסלולי אספקה של תוכן, בעולם הסטרימינג ועוד כל מיני מסלולים שיש לתוכן לזרום אל בתינו, הייתם אמורים להביא את מה שמכנים רפורמת פולקמן ועוד דברים אחרים שתרצו להביא ובינתיים לא הביאו. זה בסדר כי הממשלה קיימת רק מחודש יוני, כך שהיא צריכה את הזמן שלה, אבל הוראות שעה שמחדשים אותן – הממשלה הייתה יכולה להביא כבר בספטמבר ובאוקטובר ולא לחכות לרגע האחרון.

אני מבקש שיוצג הרציונל להארכת התוקף של הוראת השעה וכמה שותפים ידברו. לנו יש איזו תפיסה איך לעשות את זה כדי לוודא שהפעם אנשים לא יימרחו עם הרפורמות שאתם צריכים להניח כאן וננסה לקדם את זה. יש גם הסתייגויות שנאפשר אותן בתמצית.

רשות הדיבור לברוריה מנדלסון, יועצת משפטית, משרד התקשורת.
ברוריה מנדלסון
אני נותנת את הרמקול לעורכת דין עליסה מהלשכה המשפטית שהיא תציג את ההצעה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
בסדר.
עליסה כדורי
שלום. אני מהלשכה המשפטית במשרד. אני אתן הסבר על הוראת המעבר שאנחנו רוצים להאריך ובסוף נציע איזשהו תיקון שאנחנו רוצים להוסיף לנוסח שהופץ.

בחוק הפצת שידורים יש היום איזשהו הסדר שאומר שכל הגופים שמופצים על גבי מערך עידן פלוס - קשת, רשת והתאגיד - צריכים לתת לפלטפורמות שמשדרות על גבי האינטרנט אפשרות להפיץ את השידורים שלהם בחינם, אם הם נרשמו באיזשהו מרשם. אם אני פלטפורמה כמו סלקום טי.וי. אני יכולה להירשם במרשם והערוצים שמשודרים על גבי עדן פלוס, צריכים לאפשר להם לשדר אותם בחינם.

לצד זה אתם צריכים בכל זאת להסדיר את זכויות היוצרים והמבצעים בשידורים כי לא משלמים לערוצים עצמם אבל צריכים להסדיר את זכויות היוצרים והמבצעים.

מה שהוראת המעבר אומרת זה שלפרק זמן של חמש שנים יחולו הוראות שונות בנושא הזה ובין השאר לגבי העניין של התמורה. אומרים שאם לגופים שהוקצו על גבי מערך עידן פלוס היה איזשהו רישיון לשידור שהם השתמשו בו לפני שהתיקון נכנס לתוקף, הם יכולים להמשיך להשתמש באותו רישיון לשידור לפי המחיר והתנאים הכי מיטיבים שהם נתנו לספק תכנים אחר.

זאת בעצם הוראת העבר שאנחנו רוצים עכשיו להאריך בעוד שנה כשבעצם הרציונל הוא שביולי היו המלצות של דוח פולקמן – המשרד רוצה לעשות איזושהי הסדרה מקיפה וכוללת בתחום השידורים – וכרגע אנחנו עובדים במרץ על קידום חקיקה בנושא הזה. אנחנו רוצים לחכות לפני איזו פעולה בשוק להשאיר את המצב הקיים שהוא הוראת המעבר בתוקף ואחר כך לבחון א צריך לעשות שינוי. כרגע בפרק זמן של שנה להשאיר את המצב הקיים.
אורי מקלב (יהדות התורה)
יש כאן גם כספים שעוברים בעקבות החוק הזה?
עליסה כדורי
כן. ההבדל העיקרי בין ההוראה שקבועה בחוק הפצת שידורים להוראת המעבר היא לגבי הכספים. לפי ההסדר הקבוע, שעוד לא נכנס לתוקף, אי אפשר לגבות כספים כי זה צריך להיות בחינם, חוץ מזכויות היוצרים והמבצעים.
אורי מקלב (יהדות התורה)
באיזה סכומים מדובר?
עליסה כדורי
זה בהסכמים מסחריים.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אתם יודעים סדר גודל?
ברוריה מנדלסון
לא. אלה סודות מסחריים. אי אפשר להיכנס לזה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
זו מציאות קיימת. אנחנו לא ממציאים כאן מציאות. אנחנו יודעים שאמורה לבוא חקיקה רחבה וגדולה שמשפיעה על כל התחומים האלה ובינתיים רוצים לשמר פחות או יותר את ההסכם הקיים.
ספיר איפרגן
שלום לכולם. אין לי הרבה מה להוסיף על ההסבר של נציגת משרד התקשורת. אנחנו כמובן מקבלים את הביקורת שהופנתה אלינו ובצדק. אני אחדד ואוסיף שההשפעה על זה היא שלילית ולא רק על ועדת הכלכלה אלא גם על הגופים שזה משפיע עליהם ואנחנו מבינים זאת.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
שאלה טכנית. כל הוראת שעה או תקנה שצריך לחדש אותה, יש לכם איזה מנגנון ממוחשב שמקפיץ לכם, שבאיקס זמן היא פוקעת וצריך לפעול מהר ולטפל בה? התראות כאלה ביומן. יכול היות שעשיתם רק התראות חודש קודם ואתם צריכים לעשות התראות ארבעה חודשים קודם.
אורי מקלב (יהדות התורה)
זה כמו לגבי זמן כניסת השבת. חצי שעה קודם.
ספיר איפרגן
הצעת ייעול מצוינת. אני אעלה אותה אצלנו.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אם את יכולה כאינטגרטור של משרדי ממשלה, לא רק כאוצר, לפחות בשבעה משרדים שמפוקחים על ידי ועדת הכלכלה, אנחנו נכתוב לך במכתב ותוכלי להשיב לנו, שתשאפו לכך שהוראות שעה ותקנות שדורשות חידוש, יגיעו לוועדה לפחות שלושה חודשים – במקרה הגרוע חודשיים – כדי שיהיה זמן לדון בהן ולהיערך לאי ודאות, אם יש בעייתיות עם ההערכה שלהן.

השאלה השנייה אליך. הם מבקשים כאן הארכה של שנה. את חושבת שהם יעשו רפורמה בשנה?
ברוריה מנדלסון
זאת יותר שאלה למשרד התקשורת.
ספיר איפרגן
זאת שאלה למשרד התקשורת.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא יודע. כשעושים רפורמות, האוצר מתחיל לדבר אבל אם התקשורת הוא המנהיג של הרפורמה, אז תשיבי לנו.
ברוריה מנדלסון
בהחלט. משרד התקשורת מוביל את הרפורמה הזאת, כמובן בשיתוף עם האוצר אבל זה חוק של משרד התקשורת. אנחנו עובדים ביסודיות ואנחנו עובדים עכשיו על הכנה של רפורמה מקיפה בתחום השידורים אבל זו רפורמה מאוד מאוד גדולה. אנחנו כמובן שואפים לסיים אותה תוך שנה אבל אני בשלב זה לא יכולה לומר בוודאות שהיא תסתיים תוך שנה.
איתי עצמון
לסיים את הליכי החקיקה כאן בכנסת?
ברוריה מנדלסון
הסיכוי לא גדול, שנסיים את הליכי החקיקה בכנסת תוך שנה.
איתי עצמון
הייתי אומר שזה יעד מאוד שאפתני.
ברוריה מנדלסון
אני יודעת אבל אני אומרת שיש לנו גם שר שמבקש. גורמי המקצוע עושים מה שהם יכולים כדי לקדם את זה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אם כן, מה התשובה?
ברוריה מנדלסון
לו"ז של שנה הוא מאוד מאתגר.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אם כן, למה ביקשתם רק שנה.
עליסה כדורי
בהמשך למה שהופץ, רצינו להוסיף איזושהי הסמכה לשר התקשורת שיוכל להאריך בעוד תקופות קצובות שלא יעלו על שנה. במקסימום בטוח תהיה שנה הארכה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
שנה פלוס שנה.
עליסה כדורי
במקסימום הוא שנה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
שיגיעו לוועדה.
ברוריה מנדלסון
כמובן. מדובר בצו באישור ועדה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אתה מלין על שנה והם רוצים עוד שנה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אדוני היושב ראש, אפשר לשמוע על מי זה משפיע.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
נגה רובינשטיין, חכי בסבלנות. את רשומה אצלי. אם היית היועצת המשפטית של משרד התקשורת, היית מדברת, אבל עכשיו את כבר לא.
שלמה קרעי (הליכוד)
על מי הצעת החוק הזאת משפיעה? מי אולי יקבל תקציבים בגלל שאנחנו מאריכים את זה בשנה? איך זה למשל משפיע על ערוץ 14 החדש?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אתה רוצה תקציבים לערוץ 14?
שלמה קרעי (הליכוד)
לא. אני רוצה לדעת מה קורה אני לא רוצה תקציבים. אני רוצה שוויון. שוק חופשי ותחרות, כמו שאנחנו רוצים כל הזמן. איך הצעת החוק הזאת פוגעת בממשלה?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
הממשלה אומרת שהיא תביא רפורמה גדולה יותר בעולם התוכן. בינתיים יש עיוות מסוים שתיקנו אותו בהוראת מעבר ואת העיוות הזה הם רוצים להמשיך לתקן שנה-שנתיים עד שתגיע הרפורמה הגדולה. שם אתה יכול לדחוף את ערוץ 14 ואת כל מי שאתה רוצה.
שלמה קרעי (הליכוד)
מי נהנה מהארכת הוראת השעה הזאת?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
יש שמות לכל בעלי התפקידים האלה. איך קראתם להם?
עליסה כדורי
גופים משדרים. ספקי תכנים רשומים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תסבירי לו. הוא רוצה לדעת מי משלם למי.
עליסה כדורי
הגופים המשדרים, אלה בעצם הערוצים שמפיצים על גבי עידן פלוס.
שלמה קרעי (הליכוד)
מי אלה הגופים – 11, 12 ו-13?
עליסה כדורי
קשת, רשת, תאגיד.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
יש שם גם ספורט. גם ערוץ הכנסת.
שלמה קרעי (הליכוד)
ערוץ 14 כבר נמצא בעידן פלוס?
עליסה כדורי
אם הוא מעוניין בכך. חל עליו הסדר טיפה שונה.
שלמה קרעי (הליכוד)
הוא נמצא בפועל? שאלה עובדתית.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
הוא קם עכשיו. לפני יומיים. איך הקמתם ערוץ בלי לדאוג לזה? קרעי, זו רשלנות תפקודית שלך.
עליסה כדורי
כערוץ 20 - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
ערוץ 20 לא היה בעידן פלוס.
עליסה כדורי
לדעתי הוא הופץ על גבי עידן פלוס.
ספיר איפרגן
ערוץ 14 ביקש שלא יפיצו אותו.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אנחנו לא יכולים שני ערוצים ימניים.
שלמה קרעי (הליכוד)
ערוץ 14 ביקש שלא יפיצו אותו? החליפו. 20 הפך ל-14.
ספיר איפרגן
סליחה. ערוץ 14 נכון להיום עדיין מופץ בעידן פלוס אך ביקש לרדת. כלומר, שלא יפיצו אותו.
שלמה קרעי (הליכוד)
מי מבקש דבר כזה?
ספיר איפרגן
הערוץ.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תבדוק אתם ותחזור אלינו עם תשובה.
שלמה קרעי (הליכוד)
הם לא עובדים אצלי.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תבדוק את הנושא ותחזור אלינו.

אם כן, ספיר, תהיה רפורמה?
ספיר איפרגן
אנחנו עובדים. כפי שאמרתי קודם, כולנו מבינים שהוודאות לשוק היא דבר הכרחי. מדובר כאן בשוק שלא הוסדר שנים רבות ויש בו הרבה מאוד עיוותים. אנחנו נעשה כל מה שנוכל כדי שזה יהיה כמה שיותר מהר.

כפי שצוין כאן על ידי משרד התקשורת, אנחנו מציעים להאריך בשנה אבל לשמור אופציה לשר התקשורת בצו, באישור הוועדה, להאריך בשנה נוספת למקרה בו לא נצליח להיכנס ללוחות הזמנים המאתגרים ונרצה להמשיך לתת לשוק את הוודאות.
שלמה קרעי (הליכוד)
תסבירו את המהות. מה המהות כאן? מה התקציבים ומה העלויות של המדינה בגלל ההארכה הזאת? מי נהנה מהעלויות האלה? מי נהנה מהתקציבים?
טל כהן
אני מאגף כלכלה במשרד התקשורת. מהות הארכת השעה היא הסדרת היחסים בתוך השוק. זאת אומרת, אין תקציבים ממשלתיים שמועברים למי מן הגופים. השאלה האם הפלטפורמות או ספקי התכנים הרשומים יוכלו להעביר את התכנים של הערוצים המסחריים והערוצים הייעודיים ללא תשלום או שהם יצטרכו להגיע לאיזה שהם הסכמים מולם עבור העברת התוכן על פקיעה ועריכה. אין לזה שום משמעות של תקציב ממשלתי. לא מדובר בזה.
שלמה קרעי (הליכוד)
זאת אומרת, נכון להיום ספק יכול לשדר את התכנים שמשודרים בעידן פלוס בחינם, ואתם רוצים להאריך את זה כך שזה ימשיך להיות חינמי.
טל כהן
לא. הפוך. על פי החוק הבסיסי ספק תכנים רשום יוכל להעביר בחינם. כאשר החוק נכנס לתוקף הייתה הוראת מעבר שאמרה שכל ספק שיש לו הסכם מסחרי כלשהו להעברת התכנים, יוכל להמשיך אותו. אנחנו רוצים לאפשר להסכמים האלה להמשיך לעוד שנה אחת בזמן שאנחנו אוספים את הנתונים.
שלמה קרעי (הליכוד)
עכשיו את מבלבלת אותי. חינם ועלויות. אל תוסיפי הרבה מלים. היום הם מעבירים בחינם?
טל כהן
לא.
שלמה קרעי (הליכוד)
היום הם משלמים.
טל כהן
כן.
טל כהן
אתם רוצים להמשיך את התשלום לאותם ערוצים בעידן פלוס.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
זה בין שתי חברות עסקיות. לחברות המשדרות יש תוכן.
שלמה קרעי (הליכוד)
אבל כאשר קם עידן פלוס, הייתה הוראה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
ללקוח זה חינם, אבל התוכן, ממי שיצר תוכן ויש חברות שנכנסות ומשתמשות בתוכן הזה, יספקו למי שיצר את התוכן הזה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אבל אם לא מעבירים את הוראת השעה הזאת, המחוקק קבע שהחל מהחודש הקרוב או משהו כזה, יוכלו לשדר את מה שמשודר בעידן פלוס ללא עלות. זאת אומרת, זה אמור להוזיל את המחיר. אם ספקי האינטרנט לא יצטרכו לשלם לאותם אלה שמשדרים בעידן פלוס, זה יהיה הרבה יותר זול לנו בבית.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
ומי ייצר תוכן? מי ישלם על התוכן?
שלמה קרעי (הליכוד)
לא אני קבעתי את זה. אתה רוצה להיכנס עכשיו לכל הרפורמה?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מי שקבע, קבע שיש היגיון שהוראת המעבר הזאת תתקיים כי היא פוגעת ביצרני התוכן.
שלמה קרעי (הליכוד)
הסתיימה הוראת המעבר.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
היא הייתה צריכה להיות מגובה ברפורמה גדולה יותר שלא הגיעה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אתה פוגע בפריפריה אם אתה מעביר להם את ההוראה הזאת.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא. במעמדו של הלקוח לא השתנה שום דבר.
שלמה קרעי (הליכוד)
בוודאי שכן.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
הלקוח מקבל עידן פלוס.
שלמה קרעי (הליכוד)
אבל אם העלויות של הספקים ירדו כי החוק הזה ייכנס לתוקפו סוף סוף, אז הם יוכלו גם לשווק לציבור.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אבל מי ישלם למי שעשה להם את התוכנית?
שלמה קרעי (הליכוד)
אתה רוצה להיכנס לרפורמה?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
נניח סלקום טי.וי. נכנסה עכשיו לסטרימינג. נכון? נניח שהיא החליטה למכור תשדירי ספורט וערוץ הספורט עושה את השירות הזה, אז היא לא תשלם לו על המשחק שהיא משדרת?
שלמה קרעי (הליכוד)
מי שמשודר בעידן פלוס, הרי על שידורים בעידן פלוס אתה לא משלם תשלום חודשי אלא אתה קונה את הממיר.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
הלקוח לא ישלם יותר.
שלמה קרעי (הליכוד)
אבל זה אותו דבר. מי שמשודר בעידן פלוס, הוא נהנה ממשהו, הוא נהנה מתפוצה רחבה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
השוק משתנה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אתה לא יכול להתחיל עכשיו לשנות את החוק שקיים, לגרום לצרכנים להמשיך לשלם יקר.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא משלמים יקר על עידן פלוס.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא על עידן פלוס. על ספקי האינטרנט.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אבל איך הספק הזה ייתן משחקים של כדורגל בלי שהוא שילם למי שצילם לו את המשחק? סלקום רוצה לתת משחקי כדורגל בלי לשלם למי שצילם את המשחק הזה?
שלמה קרעי (הליכוד)
אם משחקי הכדורגל משודרים בעידן פלוס - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
משודרים. יש שם ספורט. לא?
ברוריה מנדלסון
בעידן פלוס אין ספורט.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
יש שם ערוץ כנסת, חדשות.
איתי עצמון
תגידו בצורה מסודרת. מי הגופים המשדרים.
עליסה כדורי
הגופים שהוראת המעבר חלה לגביהם זה התאגיד והערוצים המסחריים שהם קשת ורשת, וגם בעל רישיון זעיר.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תאגיד כאן.
עליסה כדורי
כן.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
רשת, קשת וערוץ הכנסת.
שלמה קרעי (הליכוד)
תאגיד שאנחנו משלמים לו 800 מיליון שקלים בשנה וערוצים מסחריים שיודעים לעשות כסף בעצמם. אתה רוצה שעידן פלוס שמשודר באופן חינמי לאזרחי ישראל, שספקי תוכן ישלמו עוד כסף לאותם ערוצים שמשודרים בעידן פלוס בחינם.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אני לא רוצה כלום. הממשלה רוצה להביא חוק גדול.
שלמה קרעי (הליכוד)
אם אתה לא רוצה כלום, זאת כבר התחלה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
הממשלה רוצה חוק גדול והיא אומרת שעד שהיא הביאה את החוק הגדול, היא ראתה עיוות אותו היא תיקנה בהוראת מעבר והיא רוצה להאריך את הוראת המעבר הזו בעוד שנה. ואחר כך היא תביא חוק גדול. בחוק הגדול הזה נדון מי משלם. אתה צודק בטענות כי העולם השתנה. אתה מכיר את הטיעון שאומר שחברות הכבלים קיבלו זכיינות מהמדינה, נכון? אבל אם מישהו עכשיו מוכר שירותי טלוויזיה אינטרנטי בלי כבלים, בלי תלות ברגולציה, הוא לא ישלם כלום? אלה ישלמו על זכיינות ואלה לא ישלמו? כל השוק הזה משתנה. הוא צריך סדר מחדש. עולם התוכן משתנה. הדרך שאנחנו צורכים אותו משתנה.
שלמה קרעי (הליכוד)
זה לא מצדיק את ביטול החוק והארכת הוראת השעה.
עליסה כדורי
זה לא שעידן פלוס עכשיו יעלה יותר.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא עידן פלוס. ספקי התוכן.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
עידן פלוס לא משתנה.
שלמה קרעי (הליכוד)
ספקי התוכן ימשיכו להיות יקרים או יעלו יותר במקום לאפשר לאזרחים ליהנות.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
נכון, אבל זאת לא תחרות שווה.
שלמה קרעי (הליכוד)
למה לא תחרות שווה?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
כי יש זכיינים ששילמו כסף לשים כבלים ואלה לא שילמו כסף לשים כבלים. בחקיקה הגדולה יהיה סדר בדבר הזה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אתה לא יכול להכניס טענות מהותיות כשאתה לא רוצה לדון כאן ברפורמה. אם כן, בוא נדון ברפורמה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אנחנו נדון ברפורמה אבל היום לא דנים ברפורמה.
ברוריה מנדלסון
לגבי הדיון ברפורמה, המשרד עוד מגבש את כל הרפורמה בהמשך להמלצות.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
הרפורמה חייבת לבוא כי כל הדרך בה אנחנו צורכים טלוויזיה משתנה ומה היה פעם, העולם הישן, לא מתאים לעולם החדש. עד אז הם עושים תיקון עיוות להבנתם וממשיכים.
שלמה קרעי (הליכוד)
זה המשך העיוות. זה לא תיקון עיוות.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
בעיניך זה המשך עיוות.
שלמה קרעי (הליכוד)
מה זה בעיניי? אתה גורם לאנשים לשלם יותר כמו בכל דבר שהממשלה הזאת עושה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
האנשים משלמים אותו מחיר. על עידן הם משלמים אותו דבר.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא על עידן.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מי שרוצה עידן, מקבל את זה בחינם.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני מדבר על ספקי האינטרנט.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אם הוא ספק חדש של טלוויזיה ולא חלות עליו רגולציות של ספק אחר, יש כאן אי שוויון. אם נכנסים שחקנים, הם כולם צריכים להיות תחת אותה רגולציה.
שלמה קרעי (הליכוד)
הם למעשה הופכים להיות ממיר של עידן פלוס בעניין הזה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מה שקורה היום, ובזה אתה צודק, השוק הזה השתנה, אין בו סדר, השחקנים משתנים והוא מחייב רגולציה חדשה ולהסתכל גם על הצרכן, גם על התחרות וגם על השוויון ברגולציה מול כולם. עד אז בא משרד התקשורת ואומר שעשינו הוראת מעבר מסוימת עד שתבוא הרפורמה הגדולה ואותה אנחנו רוצים להמשיך כי היא מתקנת עיוות בשוק. יש אדם שנותן שירות טלוויזיה, נהנה מתוכן של חברה אחרת ולא ישלם ואגב, הדבר הזה מוסכם. בין הדוברים לא ראיתי כאן איזו התמרמרות גדולה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני לא יודע מי הדוברים שלך.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא. הדוברים הבאים.
שלמה קרעי (הליכוד)
בעיניי זה פשוט לגרום לציבור להמשיך לשלם יקר. זאת התוצאה ועם זה אני מבין שאתה מסכים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא נכון. בוא נראה את הרפורמה.
שלמה קרעי (הליכוד)
בשנה הקרובה אנשים ישלמו יותר.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
זה לא נכון.
שלמה קרעי (הליכוד)
מה לא נכון?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
גם זה לא נכון. כמוני גם אתה קורא עיתונים עסקיים ואני קראתי בשבת שיש עכשיו חברה שכמו חברות הכבלים, היא עומדת לתת שירות בעשרות שקלים בלבד ולשבור את השוק. היא מתחילה. זה לא נכון מה שאתה אומר. השוק כן יכול להוזיל את עצמו והוא מוזיל את עצמו. חבילות הטלוויזיה היום יכולות להיות זולות מכפי שהיו בעבר.

אנחנו עכשיו ממוקדים לא ברפורמה לשם אתה לוקח אותי אלא אנחנו בהוראת המעבר.
שלמה קרעי (הליכוד)
עד מתי אפשר להגיש הסתייגויות?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
היום אנחנו עושים את זה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני עדיין יכול להגיש הסתייגויות.
איתי עצמון
תוך כדי הדיון.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
כן.
אורי מקלב (יהדות התורה)
ברשותך, אני רוצה להציג בדקה את ההסתייגות שאנחנו הגשנו בשם כמה חברים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
חכה עם ההסתייגות. עוד לא דיברו כאן אנשים. בוא נשמע אתה אנשים. איך אתה מסתייג עוד לפני ששמענו את כולם?
אורי מקלב (יהדות התורה)
מספיק מה ששמעתי מדבריך.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
בבקשה. אם אתה בתמצית, בבקשה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
ממש בדקה. ברוב הגינותך אתה גם הצעת איזושהי הסתייגות, העלית מורת רוח בדבריך על כך שזאת הוראת שעה ואולי על התמהמהות בהצעה הכוללת. את מורת הרוח הזאת אני יכול לתרגם להסתייגות וזה מה שנעשה. כפי שכאן דובר ואני שאלתי בתחילת הדיון אם דובר כאן רק על הוראת שעה בלי כספי, רק רגולציה, או הוראת שעה שיש בה משמעות כספית מאוד גדולה. בתוך הוראת השעה הזאת יש חברות שיקבלו כספים והכספים יגיעו אליהן וזה יהיה בלי הסדרה שתהיה בכל השוק.

אני מציג כאן את ההסתייגויות שלנו.
איתי עצמון
איזה הסתייגויות? הגשתם ביום חמישי והגשתם גם עכשיו. אגב, המשמעות היא הארכה של הוראת השעה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
שהם בעד ההארכה?
איתי עצמון
הם רוצים להאריך.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני מתנער מזה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
חכה רגע. עכשיו הוא מדבר.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני בעצמי מתנער מזה. אני מסיר את עצמי מההסתייגויות שהגישו כאן כולם. ההסתייגויות האלה הן לא על דעתי. אני מגיש הסתייגויות מתוקנות.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אתה מהליכוד? אתה הנציג הבכיר מהליכוד בדיון הזה? אתה רוצה שנבטל את ההסתייגויות של הליכוד?
שלמה קרעי (הליכוד)
לא לבטל. מה שהגישו, הגישו. אני מגיש הסתייגויות נוספות.
איתי עצמון
בנוסף להסתייגויות.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
שהן הפוכות להסתייגויות שהוגשו על ידי הליכוד.
שלמה קרעי (הליכוד)
מה שהגישה כל האופוזיציה ביחד.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
שהן הפוכות מעמדת הליכוד. רק לפרוטוקול.
שלמה קרעי (הליכוד)
נכון, בשביל הפרוטוקול.
אורי מקלב (יהדות התורה)
שאני לא אפגע בשליחותי. עד שהגיע חבר הכנסת שלמה קרעי, אני הייתי אמור להציג את זה גם מטעם הליכוד.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
עכשיו הוא כאן אבל הוא לא רוצה להציג את הליכוד.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני כותב לך כאן הסתייגויות חדשות.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אם אתה כותב, יכול להיות שזה יהיה מיותר ואפשר לא להציג את ההסתייגויות.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אל תייצג את הליכוד.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אם כך, הליכוד ילך עם ההסתייגויות האלה ואני לא מייצג.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אם כן, אתה מוחק את ההסתייגויות של הליכוד.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני מגיש במקומן הסתייגויות אחרות.
איתי עצמון
במקום סיעת הליכוד שחתומה על ההסתייגויות.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
הוא לא מוסמך לדבר בשם סיעת הליכוד .
שלמה קרעי (הליכוד)
מוסמך. יש דף חתימות. מה זה לא מוסמך?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אתה? כתוב שהוא הנציג של הליכוד?
אורי מקלב (יהדות התורה)
לא משנה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא הבנתי. אתה חתמת על ההסתייגויות האלה?
שלמה קרעי (הליכוד)
כן.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
ועכשיו אתה חוזר בך?
שלמה קרעי (הליכוד)
יש טעות סופר בהסתייגויות.
אורי מקלב (יהדות התורה)
הוא מתקן אותן.
שלמה קרעי (הליכוד)
במקום לקצר – האריכו. אנחנו רוצים לקצר.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
קרעי, טעות דרמטית. בואו נעשה סדר בבלגן.
אורי מקלב (יהדות התורה)
הוא מסיר את ההסתייגויות. אני לא יכול להיכנס בתוך הליכוד.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
כל ההסתייגויות של הליכוד כאן. אין מי שייצג אותם ליד השולחן ולכן הן נמחקות. כל הסתייגות שקרעי יציג היא כחבר כנסת פרטי.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא. אני מוכן להחליף אותן. לא למחוק אותן. אם אתה מתכוון למחוק, אני נשאר אתן.
אורי מקלב (יהדות התורה)
הוא מחליף אותן.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
הוא יכול כנציג הליכוד?
אורי מקלב (יהדות התורה)
כן.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
בלי כל החותמים האחרים?
שלמה קרעי (הליכוד)
יש דף חתימות.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
הוא מחליט עבורם שהן מחוקות?
קריאה
הוא יכול.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
קרעי, אתה יכול.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני הגשתי את זה. לפני חצי שעה הגשתי ליועץ המשפטי את החתימות גם של הליכוד וגם של שאר חברי האופוזיציה. אני לא יוד אם כל חברי האופוזיציה, אבל ודאי חלק ממנה.
איתי עצמון
גם ש"ס, גם יהדות התורה וגם הציונות הדתית.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני מדבר על ארבע הסתייגויות. אנחנו רוצים לקצר את הזמן – במקום שש שנים, חמש שנים. יש לנו גם הסתייגות מהותית מאוד למה שש שנים לפי הלוח העברי. אתה ודאי תתמוך בהסתייגות שתדבר על לוח עברי ולא על לוח לועזי. יש גם תיקוני עברית, כך שבמקום האינטרנט נאמר מרשתת שהיא המילה הנכונה. גם סעיף 4, עד תחילת חמש שנים ולא בתום חמש שנים.
איתי עצמון
מה זה אומר?
אורי מקלב (יהדות התורה)
בסעיף 25(ג) לחוק המקורי, במקום עד תום חמש שנים יבוא עד תחילת חמש שנים.

בקצרה אלה ההסתייגויות כאשר הכותרת הכללית היא מורת רוח. בכלל לגבי התקשורת יש לנו הרבה השגות אבל כאשר מגיע גם לקשת, גם לרשת, גם לתאגיד כאן – יש הרבה הסתייגויות אבל מכיוון שהחוק לא מדבר עכשיו על המהות אלא מדבר על הוראת השעה, אנחנו נתמקד בארבעת ההסתייגויות. נגבה את זה גם בנתונים בכתב.
איתי עצמון
ההסתייגויות האלה, גם את חוזרים בכך.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אלה של הליכוד?
איתי עצמון
לא, אלה שהגשתם עכשיו, במקום שש שנים יבוא שבע שנים או שמונה שנים, תשע שנים וכולי. כלומר, הארכה נוספת של תקופת המעבר. את כל ההסתייגויות האלה גם אתם מוחקים.
אורי מקלב (יהדות התורה)
כן. אנחנו הצטרפנו לליכוד ולכן אם הם מושכים, גם אני מושך. נשארנו עם ארבע הסתייגויות.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מידתי. נראה כמה חבר הכנסת קרעי יספיק לכתוב עד המשך הדיון. תודה לך חבר הכנסת מקלב.

עורכת הדין, רשת וקשת, בבקשה.
נגה רובינשטיין
צוהריים טובים. האמת היא שכרגע אני כבר לא מבינה מה הנוסח שעולה לדיון. הנוסח שקיים הוא שנה. אני מבינה שמה שמוצע כרגע זה שנה עם אפשרות הארכה לשנה נוספת.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
עוד לא החלטנו על כך. את הלא היחידה שלא מבינה. יש דיון.
נגה רובינשטיין
אם זה כך, אני אבקש לשמור את זכות הדיבור שלי ואתייחס לנוסח עת זה יהיה רלוונטי.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
יש כאן דיון ובדיון יכולות להתקבל כל מיני החלטות. יכולות לדחות את ההחלטה.
נגה רובינשטיין
אני מבקשת לשמור את הזכות שלי להמשך כשאני אבין על מה מדובר.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
נשמע לי הגיוני. אני אתן לך אותה כי חסכת לנו זמן.

צביקה גוטליב, איגוד מפיקי קולנוע וטלוויזיה.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא שמעתי תשובות. ביקשתי לדעת כמה כסף הולך להיכנס.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
הם ענו לך שאלה סודות מסחריים.
שלמה קרעי (הליכוד)
מה זה סודות מסחריים?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אלה הסכמים בין חברות עסקיות. הם לא רוצים להגיד לך.
שלמה קרעי (הליכוד)
אנחנו מעבירים כאן חוק שאזרחי ישראל הולכים לשלם אותו ואנחנו יודעים כמה - - -
נגה רובינשטיין
אין כאן איזה חוק של אזרחי ישראל.
שלמה קרעי (הליכוד)
מי משלם את זה? על מי זה מתגלגל?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אנחנו לא משנים כאן כלום. מי שרוצה עידן, מקבל עידן ובזול. יש הסכמים בין חברות שמביאות תוכן את לשנייה ומשלמות.
שלמה קרעי (הליכוד)
כמה הציבור משלם?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
הם לא רוצים להגיד לך כי זה בין חברות עסקיות.
שלמה קרעי (הליכוד)
כמה הציבור הולך לשלם בגלל הארכת הוראת השעה הזו? אתה לא רוצה לדעת? זה לא מעניין אותך?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אותו דבר כמו שהוא משלם היום.
שלמה קרעי (הליכוד)
מיליון? מיליארד? מאה מיליון? כמה?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אני מבין שאין לכם תשובה. הוא כבר שאל את זה ואמרתם סודות מסחריים.
שלמה קרעי (הליכוד)
למה אתה עונה בשמם?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
הם אמרו. אתה לא הקשבת.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא נכון. לא אמרו.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אתה לא הקשבת. היא מהנהנת לך בראש.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אבל זה טוב בשביל הפרוטוקול. זה בשידור. קרעי, אתה רוצה לשאול את זה שוב?
שלמה קרעי (הליכוד)
לא.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
שאל ונשיב לך.
שלמה קרעי (הליכוד)
באמת באתי לכאן בלב פתוח ובנפש חפצה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אם אתה רוצה לב פתוח אתי, תדאג שתבוא לכאן רפורמה ושם נבדוק כל מה שאתה אומר ונוזיל אבל לא על גב איזו הוראת מעבר שולית בה נעשה את כל ההצעה. כשנגיע לדיון על תוכן, מי משלם, כמה וכולי, אני אבוא אתך לעניין. תאמין לי, אתה יודע שאני בעד.
שלמה קרעי (הליכוד)
אתה יכול לומר שולית כשאתה יודע כמה זה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
היא שולית כי המחיר לצרכן של הערוצים האלה לא משתנה ועידן לא משתנה ועידן הוא הכי זול שיש.
עליסה כדורי
עידן זה בחינם.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
משלמים עבור התקנה ראשונית.
עליסה כדורי
נכון.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
זה הכי זול שיש. בין ספקים, הוא סיפק לו ערוץ ובערוץ יש תוכניות והוא משדר אותן, והוא חדש, אני רק לא יודע להגיד את השמות, משדרים וספקי תוכן?
עליסה כדורי
ספקי תכנים רשומים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
המשדרים מול ספקי התוכן, יש ביניהם הסכם.
איתי עצמון
אגב, כמה רשומים היום?
עליסה כדורי
היום יש שתי חברות שזה יס וטריפל סי.
איתי עצמון
סלקום ופרטנר לא רשומות.
עליסה כדורי
לא רשומות.
שלמה קרעי (הליכוד)
אגב, מה קורה עם עידן פלוס בכל הסיפור הזה?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא עכשיו. לא יידון עכשיו. אתה רוצה לדון על עידן פלוס, אני אעשה אתך דיון אבל לא עכשיו.
שלמה קרעי (הליכוד)
השאלה האם אותו ספק תוכן משלם יותר מאשר עידן פלוס משלם להם. איך זה הולך?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אני מוכן ברפורמות לרדת אתך לדקדוקי פרטים. בינתיים תכתוב הסתייגויות.

צביקה גוטליב, אתנו? לא. ליאור תמאם, איגוד התסריטאים.
ליאור תמאם
שלום רב. לא ביקשתי לדבר אבל אם כבר נתתם לי, אני שמח.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אתה לא חייב. אבל אם אתה כבר מדבר, נראה אותך אומר דברים בתמצית.
ליאור תמאם
מאוד בתמצית. אני חושב שצודקים שפועלים להסדיר את הדברים עד שתהיה רפורמה. אני חושב שדרושה רפורמה במערכת התקשורת הישראלית וטוב שפועלים בנושא. העובדה שכאן עולה שזה ייקח יותר משנה לעשות את הרפורמה, אולי משהו שכן צריך להתייחס אליו כי זה המון זמן ובינתיים תעשיית התוכן הישראלית נפגעת כל יום עוד ועוד. בזאת אני מסיים. תודה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
באמת דיברת תמציתי.
ליאור תמאם
ואני מקווה שגם נכון.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
ניתן לדבריך לשקוע ונחזור אליך עם פידבק. תודה לך.

מנהל אגף רגולציה, חברת יס, מודי שרפסקי.
מודי שרפסקי
גם אני לא ביקשתי לדבר אבל אם אני כאן, אני אדבר בתמצית של התמצית. גם אנחנו חושבים שהערוצים המסחריים צריכים לעבור בחינם לספקי התכנים. בסוף הם ערוצים ציבורים וכמו שהם עוברים על עידן פלוס, ה צריכים לעבור כך גם אצל ספקי התכנים.

בכל מקרה, לגבי ההצעה שהועלתה כאן היום שלשר תוקנה סמכות להאריך בעוד שנה, אנחנו חושבים שגם השנה הזאת זה יותר מדי ולכן בכל מקרה אחרי שנה, זה צריך לחזור לוועדת הכלכלה לראות באמת את קצב התקדמות הרפורמה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
זה יחזור לוועדת הכלכלה.

היועץ המשפטי שלי, אנחנו חשבנו על איזה מתווה שהוא נכון מבחינתנו גם לוודא שהממשלה זזה מהר ברפורמה ושגם לוועדה יש יכולת בקרה על ההתקדמות שלכם. תציע את הנוסח שאנחנו רוצים.
איתי עצמון
אני מבין שזו הכוונה של נציגי משרד התקשורת.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
פחות או יותר. תגיד את הנוסח ונראה שאנחנו כולנו חיים אתו בשלום.
איתי עצמון
לפי מה שהבנתי, הכוונה היא לתת סמכות לשר התקשורת, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, את הסמכות להאריך בצו את התקופה שאמורה בסעיף 25(ג), אותה תקופה של חמש שנים, שבעצם עכשיו נדחית בשנה וזה יהיה שש שנים מ-2017, אז התחיל חוק התכנית הכלכלית, בתקופות נוספות שלא יעלו במצטבר על שנה. כלומר, אם המתווה הזה יתקבל, הוראת המעבר תוארך בשנה נוספת ולאחר מכן, בתום השנה הזאת, לשר התקשורת תהיה סמכות להאריך בתקופות נוספות ובלבד שבסך הכול הן לא יעלו על שנה. כמובן שמדובר על צווים שיובאו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תחזור שוב, כדי שיבינו אותך. תקרא את הנוסח ונראה שחיים אתו בשלום.
איתי עצמון
אני רק אומר שבסעיף 25(ג) לחוק התכנית הכלכלית, יש תקופה שהיא בתקופה של יום תחילתו של חוק זה, זה ינואר 2017, עד תום חמש שנים מהיום האמור – שזאת התקופה שעומדת לפקוע או להסתיים כעת וזה הדיון עכשיו – משרד התקשורת מבקש להאריך בשנה נוספת, כלומר, במקום עד תום חמש שנים מ-2017 יהיה כתוב עד תום שש שנים מינואר 2017, וההצעה היא ששר התקשורת, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יהיה רשאי להאריך בצו את התקופה האמורה בסעיף קטן (ג), אותה תקופה שדיברתי עליה כרגע, בתקופות נוספות שלא יעלו במצטבר על שנה.
ברוריה מנדלסון
12 חודשים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
שנה. שנה ועוד שנה.
איתי עצמון
שנה בטוח ועוד שנה, אם יש צורך. יכול להיות שיהיה צורך בפחות משנה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אנחנו קודם מצביעים ואחר כך הסתייגויות?
שלמה קרעי (הליכוד)
מה פתאום? אני בכלל חושב שזה נושא חדש. לשנות עכשיו, לתת לשר עוד אפשרות לשנה נוספת? זה נושא חדש.
קריאה
מהותית זה לא נושא חדש.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אנחנו לא חושבים שזה נושא חדש.
שלמה קרעי (הליכוד)
אתה יכול לא לחשוב אבל צריך לשאול את ניר אורבך.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
יש לנו כאן יועץ משפטי. סומכים עליו. אתה יכול לכתוב את זה בהסתייגות.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני טוען שזה נושא חדש.
איתי עצמון
אני אומר. בעיקרון, לפי תקנון הכנסת, ועדת הכנסת היא זו שמוסמכת להחליט בטענת נושא חדש ככל שאכן מועלית טענה כזאת.
זאב בנימין בגין (תקווה חדשה)
איך זה נושא חדש? זה קיים בנוסח.
שלמה קרעי (הליכוד)
זה לא קיים בנוסח.
זאב בנימין בגין (תקווה חדשה)
זה מה שאני רואה מול עיניי.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא. אתה לא רואה. הוא הוסיף עכשיו.
איתי עצמון
זאת הצעה שעלתה עכשיו.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אבל אם אתה שומר על הנוסח כמו שהוא לשנה, זה לא נושא חדש.
שלמה קרעי (הליכוד)
יפה. אתה רואה כמה הכלים הפרלמנטריים חשובים? כדי למנוע את עושק הציבור.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אתה צדיק.

אנחנו יכולים לתת שנה ולהתכנס כאן בעוד שנה. בכל מקרה זה יגיע אלינו בעוד שנה.
שלמה קרעי (הליכוד)
תראה כמה חשובים הכלים הפרלמנטריים שעוד לא הספקתם לקחת לנו.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אנחנו יכולים גם לקבל נושא חדש ולטפל בזה ולהוריד את הטענה הזאת אם נחליט. עדיין שמורה לנו האפשרות הזאת.
שלמה קרעי (הליכוד)
נכון. גם זה כלי פרלמנטרי.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
נגה, בבקשה.
נגה רובינשטיין
אני רוצה להתייחס להצעה ולתוספת להצעה. הסיטואציה היא שבעצם יש כאן גורמים מסחריים בלבד שנמצאים על המגרש כאשר הערוצים המסחריים – ואלה בעצם כל הערוצים המסחריים – הם כלי משחק עבור הממשלה על מנת לקדם תחרות במקום אחר. אני אסביר את התכלית של ההסדר.

בשנת 2017 כאשר המתחרים ב-הוט וב-יס היו בתחילת דרכם – אנחנו מדברים סלקום ופרטנר – חלקם עוד לא עלו לאוויר, הממשלה שיודעת מה המשמעות ועד כמה ערוצים מסחריים הם פופולריים מבחינת הצפייה, אמרה שהיא רוצה להוריד חסם מעבר. הממשלה אמרה שהיא רוצה שתהיה תחרות בין הוט ו-יס והיא לכן תעזור להם לקבל את הערוצים המסחריים. העובדה שקשת, רשת, ערוץ 10, כל מה שהיה אז, הם אמצעי מאוד חשוב עבור מתחרים חדשים על מנת להתחרות בשוק הטלוויזיה הרב-ערוצית, באה הממשלה ואמרה שהיא מחייבת את הערוצים המסחריים למכור את עצמם, לתת את עצמם, לפלטפורמות החדשות. זה הרציונל.

מה שקרה, עוד לפני שהגיעה הצעת החוק - ומכיוון שהגורמים המסחריים הגיעו להסכמות מסחריות כאשר כל ערוץ הגיע בעצמו להסכמות מסחריות עם כל פלטפורמה בהקשר הזה - אמרה הממשלה שאם כך, מה טוב, אני לא מתערבת בהסכמות מסחריות. מכיוון שאז היו בטוחים שבתוך חמש שנים בוודאי ובוודאי תהיה רפורמה, כמו שהיום בטוחים שתוך שנה תהיה רפורמה, הממשלה עשתה הוראת שעה ואמרה שבמהלך חמש שנים היא לא מחייבת את הערוצים המסחריים להעביר בחינם את התכנים שלהם, שזה התוכן המרכזי שלהם באופן ליניארי לפלטפורמות האחרות, לפלטפורמות שמתחרות על גבי ה-OTT ב-הוט וב-יס, ולכן היא מאפשרת להסכמים המסחריים להתקיים. הממשלה הייתה בטוחה שבמהלך חמש שנים תהיה רפורמה והכול יוסדר מחדש.

חלפו חמש שנים ואנחנו מבינים שצריכה להיות רפורמה, זה נהדר וזה מצוין, גם אנחנו חושבים שנכון לטפל במה שקורה בשוק התוכן הישראלי, אבל תוך שנה לא תהיה כאן רפורמה. לא תושלם חקיקה. יגיד את זה גם היועץ המשפטי של הוועדה, חוץ ממה ששמענו כאן מאנשי המקצוע. לא תושלם חקיקה. בסוף שוק מסחרי, וזה רק גורמים מסחריים שמתדיינים אחד מול השני, צריך ודאות.

אני לא חושבת שאתם חושבים שבריא שגורמים מסחריים שמשדרים ירוצו וירדפו אחרי כל הגורמים שנמצאים כאן כמו שאנחנו נאלצים לעשות כדי שתהיה עוד פעם הוראת שעה ויודיעו שלושה חודשים לפני או שבועיים לפני אם כן תהיה מערכת במשרד האוצר או לא תהיה מערכת במשרד האוצר.

לצורך התקשרויות מסחריות יש צורך בוודאות ולכן זה גם לא נכון שהשר יוכל להאריך את זה כל פעם לתקופות של שלושה חודשים, חודשיים או שבועיים. אם ניתנת הארכה, ההארכה צריכה להיות שנה ועוד אפשרות לשנה, באישור הוועדה כמובן מלכתחילה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
זה מה שהוצע.
נגה רובינשטיין
נכון.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אבל עכשיו יש כאן סוגיית נושא חדש.
נגה רובינשטיין
נושא חדש, קטונתי. זה עניין פוליטי ולא משפטי.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אבל זה יכול לבלום כרגע את ההצבעה. נצטרך להכריע עד כמה חשובה לנו השנה הנוספת הוא להצביע עכשיו על שנה אחת ואת זה אני רוצה לשמוע גם ממשרד האוצר וממשרד התקשורת.

אנחנו רוצים ועדת חקירה לבדוק איך ההסתייגויות שלך הפוכות לחלוטין להסתייגויות של הליכוד. הייתם בעד להאריך את הוראת המעבר ועכשיו שיניתם הכול.
שלמה קרעי (הליכוד)
יש שם טעות סופר, בהארכה במקום בקיצור. אתה יודע, הגעתי לכאן בגלל שהשדולה שהייתה צפויה להיות מחר לגבי טוניס וג'רבה בוטלה בגלל התפרצות ה-אומיקרון, ואז יצא שאני כאן אתך בוועדה כל היום.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אמרתי לך שהעברת השלטון לג'רבאים, טוניס ואלג'יר, זה בהדרגה. זה מתווה רב-שנתי. זה לא בפעם אחת.
נגה רובינשטיין
אם הסדר מתהפך, זאת אומרת שברירת המחדל היא שנתיים, ואם יש איזשהו צורך לעשות תיקון לשנה, האם זה גם נושא חדש?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
נשאל את חבר הכנסת קרעי אם הוא שמע אותך.
שלמה קרעי (הליכוד)
כל תיקון שאתם עושים בנוסח, מבחינתי הוא נושא חדש.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
בקיצור, הוא אומר לך או מה שכתוב או שזה נושא חדש.
נגה רובינשטיין
לגבי נושא חדש, קטונתי, לגבי סעיפים 119 ו-120 לתקנון. נושא חדש זה לגמרי עניין פוליטי.
שלמה קרעי (הליכוד)
זה לא עניין פוליטי. זה עניין מקצועי.
נגה רובינשטיין
זה עניין פוליטי. אני עכשיו בהיגיון.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
נגה, לא שכנעת אותו. אני יודע מתי הוא מתרכך. הוא בונקר אבל הוא הפך את עצמו. הליכוד הציע בהסתייגויות כאן הארכה שבע שנים. פתאום הוא אפילו שנה לא נותן. תהיה ועדת חקירה על ההחלטה של הליכוד לשנות את דרכו.
שלמה קרעי (הליכוד)
זה הכול משמים. זה שאני כאן ודואג, זה משמים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מנהל רגולציית שידורים, חברת הוט, עידו נתן, בבקשה.
עידו נתן
שלום לך אדוני היושב ראש, תודה רבה. אנחנו מבקשים לומר שהוראת השעה נקבעה לפני חמש שנים כהסדר זמני ונועדה, כשמה כן היא, להיות זמנית ולתקופת מעבר ואין הצדקה להאריך אותה. העמדה שלנו היא שבמועד הפקיעה של הוראת השעה צריך לפעול בהתאם להוראת החוק המקורית. ככלל, אני חייב לציין שתכלית החקיקה, החוק הזה, החוק עצמו שאנחנו דנים בו היום שהוראת השעה נקבעה על חוק הפצת שידורים, נקבע שהערוצים הללו, למעשה השידורים הפתוחים כהגדרתם, יהיו נגישים ללא תשלום. אנחנו לא רואים סיבה להאריך את הדברים האלה. משחלפה תקופת המעבר שנקבעה בחוק, אין מקום להאריך אותה בתקופה נוספת.

לגבי הסמכות הנוספת שניתנת כרגע לשר להאריך בעוד תקופה ובעוד תקופה, אני מאוד מסכים עם דברי היושב ראש בפתיחת הדיון לגבי העובדה שיש מקום להחיל את הרפורמה ואנחנו מברכים עליה. לכן אנחנו חושבים שיש לקצר את ההליך הזה כמה שניתן כדי שהרפורמה תגיע ונוכל להידרש לנושאים האלה בצורה מסודרת.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תודה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אדוני, מכל הרפורמה, רק את הסעיף הזה מאריכים? אין עוד סעיפים שרוצים להאריך?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא. זאת הוראת המעבר היחידה. כנראה כל השאר עדיין בתוקף. עכשיו תקריא את עשרת הדברות שלך, עשרת ההסתייגויות החדשות של הליכוד שהן ההיפך הגמור מההסתייגויות הקודמות של הליכוד. בהסתייגויות הקודמות של הליכוד דיברתם על שש ושבע שנים.
שלמה קרעי (הליכוד)
שבע, שמונה, תשע.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
עכשיו נשארה לכם רק שנה פלוס עשר הסתייגויות של קרעי.
איתי עצמון
סליחה, השאלה היא אם הוועדה מקיימת אכיפה על הצעת החוק ואז יהיה צריך להצביע גם על ההסתייגויות אחת-אחת.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
כן.
איתי עצמון
היום?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
למה לא היום?
איתי עצמון
אני שואל. אם כך, צריך להצביע גם על ההסתייגויות שהגיש חבר הכנסת מקלב.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
היום. אתה ממלא מקום של לימור מגן תלם?
קריאה
לא. של האוזר.
זאב בנימין בגין (תקווה חדשה)
אם תוכלו להזדרז כי יש לי סדר יום אחר.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אנחנו מנסים.
שלמה קרעי (הליכוד)
אדוני היושב ראש, אין לנו חבר ועדה, נכון?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
בינתיים, כי אתם מתרשלים בתפקידכם. גם לא אומרים מי חבר ועדה, גם בלי חבר ועדה וגם עושים הסתייגויות הפוכות.
זאב בנימין בגין (תקווה חדשה)
אם שלמה לא חבר הוועדה, אתה מסתדר בלעדיי?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא. אני רוצה אותך לידי. זה נותן לי ביטחון, חבר הכנסת בגין. אל תזוז מכאן.
שלמה קרעי (הליכוד)
אדוני היושב ראש, אני אתחיל בהסתייגות הראשונה, הסתייגות של מטרת החוק. להוסיף מטרה לחוק, לחזק את סתימת הפיות על ידי חיזוק ערוצי התעמולה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תקרא. אל תפרט.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני רוצה לנמק.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא. אפשרנו לך כאן דברים שלא מאפשרים בדרך כלל.
שלמה קרעי (הליכוד)
מה זאת אומרת?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אתה ביטלת הסתייגויות של הליכוד ועשית חדשות.
שלמה קרעי (הליכוד)
אתה יכול להשאיר גם את ההסתייגויות של הליכוד .
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא. אני מבקש ממך לקרוא את זה וזהו. לא עכשיו מופע.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא מופע. אני רוצה לנמק.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא. קרעי, באנו לקראתך, תבוא לקראתנו.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני אנמק בקצרה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
בסדר. קדימה.
שלמה קרעי (הליכוד)
מה שקורה, זה לא החוק הזה אבל החוק שעבר במליאה לאחרונה בקריאה טרומית או בקריאה ראשונה, שבו רוצים לסתום פיות של הימין בתקשורת, חלק מהמכלול הזה שבו הממשלה מנסה להמשיך להשליט גם בהמשך את שלטון המיעוט שלה, בזה שהיא לא זכתה בו למנדט מהעם, ולכן רוצים לסכל יריבים פוליטיים על ידי פקיד משפטי, לתת לו כוח לסכל כל יריב פוליטי שיקום, והדבר השני הוא לסתום פיות. לדאוג שבאמצעות צו שופט יהיה אפשר תוך פחות מ-24 שעות למחוק פוסטים, למחוק פרופילים ולמשה לסתום פיות לימין ברשתות החברתיות. הדבר הזה מתחבר כאן עם החוק הזה שרוצים לתקצב עוד יותר את אותם ערוצים, את התקשורת המגויסת.

אני מתנגד ואני חושב שאם מעבירים חוק כזה, צריך לשים את הכותרת, את המטרה שלו, כאשר המטרה היא בעצם לסתום פיות ולחזק את הערוצים של התקשורת המגויסת.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
הסתייגות שנייה.
שלמה קרעי (הליכוד)
תצביע.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
בסדר. מי בעד ההסתייגות?
שלמה קרעי (הליכוד)
אני בעד.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אתה לא מצביע.
שלמה קרעי (הליכוד)
בעיניי יש לי זכות הצבעה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אתה לא מצביע.
שלמה קרעי (הליכוד)
אתם רוצים לסתום לי את זכות ההצבעה, זכותכם אבל אני מצביע.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא הבנתי. אתה גם רוצה לפעול נגד החוק? אין לך זכות הצבעה.
זאב בנימין בגין (תקווה חדשה)
בינתיים, כל עוד לא השתררה הדיקטטורה של הממשלה הזאת על פי יושב ראש הליכוד, אני חושב, חוות דעת משפטית, מותר לחבר הכנסת קרעי להרים את ידו בכל עת שהוא יחפוץ.
שלמה קרעי (הליכוד)
נכון. תודה חבר הכנסת בגין. אם תספור אותי או לא תספור אותי, זה עניין שלך, אבל אני נגד.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מי בעד? מי נגד? 2.

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
ההסתייגות לא התקבלה.
שלמה קרעי (הליכוד)
לחוק יש מטרה שנייה. לאפשר לתאגיד השידור להכניס עוד כסף על חשבון אזרחי המדינה.

יש לי הצעת חוק להפריט את תאגיד השידור. תאגיד השידור הציבורי מיותר והציבור משלם עליו קרוב למיליארד שקלים בשנה כאשר הרייטינג שלו שואף לאפס.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
זה עוד מקרה שהליכוד שינה את דעתו? אתם הקמתם אותו. ארדן הקים את התאגיד ואת החוק.
שלמה קרעי (הליכוד)
מי שהתעקש להקים היה כחלון.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
ממשלת בנימין נתניהו הקימה את התאגיד. אתה גם משנה את ההסתייגויות שלך וגם את ההחלטות של הליכוד.
שלמה קרעי (הליכוד)
בזמנו הליכוד רצה לסגור באופן סופי.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אני זוכר שארדן נלחם על התאגיד. אני טועה בהיסטוריה? למה אתה לא עונה לי על השאלה. ארדן הקים את התאגיד, לא? הוא נלחם על החוק הזה.
שלמה קרעי (הליכוד)
למיטב ידיעתי זה היה בגלל ההתעקשות של כחלון.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
גם כחלון היה בליכוד כמה שנים.
שלמה קרעי (הליכוד)
אגב, אתה יודע כמה מזרחיים יש במועצת התאגיד?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
זה בהסתייגות הבאה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אתה יודע כמה מזרחיים יש? כמה חרדים יש?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא יודע.
שלמה קרעי (הליכוד)
אפס.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אפס?
שלמה קרעי (הליכוד)
תשעה חברי מועצת התאגיד, שמונה אשכנזים ואתיופי אחד.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אתיופי, זה טוב מאוד.
שלמה קרעי (הליכוד)
זה טוב מאוד.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
שמונה אשכנזים?
שלמה קרעי (הליכוד)
מה יש לך לומר על זה?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
חמור מאוד. בזה אני מסכים אתך.
שלמה קרעי (הליכוד)
צריך להפריט את התאגיד ולא לתת להם עוד תוספת תקציב על חשבון האזרחים שזה מה שאתה עושה בהוראת השעה הזאת.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
או לשנות את מועצת תאגיד השידור.

הסתייגות שנייה. מי בעד? מי נגד? 2.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני בעד.

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
ההסתייגות לא התקבלה.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא אמרת שאתה נגד.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אמרנו, שניים נגד. הצבענו. אתה לא שמת לב.
שלמה קרעי (הליכוד)
הסתייגות שלישית לסעיף 1, במקום שש שנים, יבוא חמש שנים וחמישה ימים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
זה ברור. מי בעד? מי נגד? 2.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני בעד.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
ההסתייגות לא התקבלה.
שלמה קרעי (הליכוד)
ההסתייגות הרביעית. במקום שש שנים, יבוא חמש שנים וחודש אחד.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
זה גם שיפור קל בהסתייגות ביחס לקודמת. נתת לנו 25 ימים בונוס.

מי בעד?
שלמה קרעי (הליכוד)
אני בעד.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מי נגד? 2.

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
ההסתייגות לא התקבלה.
שלמה קרעי (הליכוד)
הסתייגות חמישית. בסופו יבוא: "ובלבד שהתשלום באופן יחסי לצרכן שירותים יחיד לא יעלה על 25 שקלים בשנה".

אתה כאן בעצם לא מרשה להם או שהם לא רוצים לגלות לנו מה ההסכמים המסחריים וכמה הציבור באמת משלם על הוראת השעה הזאת. יכול להיות עשרות מיליונים, יכול להיות מאות מיליונים, אני באמת לא יודע, יכול להיות גם מיליון אחד, ואולי הם יאמרו שאלה כמה שקלים בשנה ואז דעתי תנוח אבל דעתנו לא יכולה לנוח כשלא מגלים לנו מה כרוך כאן בהוראת השעה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אתה שינית את האידיאולוגיה. הליכוד בעד תחרות ולא להכתיב מחירים.
שלמה קרעי (הליכוד)
בעד תחרות.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אתה קובע את המחיר בשוק?
שלמה קרעי (הליכוד)
לא. אלה שידורים חינמיים. אלה שידורים שמשודרים בעידן פלוס. אתה רוצה שהצרכן ישלם יותר מ-25 שקלים?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מה פתאום? פחות אבל השוק יעשה את העבודה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אבל השוק לא עושה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
ממתי הליכוד קובע מחירים לחברות עסקיות?
שלמה קרעי (הליכוד)
הם לא מגלים ואתה לא יודע.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
חשבתי שאתם בעד תחרות במחירים.
שלמה קרעי (הליכוד)
אבל איך יכולה להיות תחרות אם אתה לא יודע כמה גלום בתשלום?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מי בעד אישור הסתייגות חמש?
שלמה קרעי (הליכוד)
אני בעד.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מי נגד? 2.

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
ההסתייגות לא התקבלה.
שלמה קרעי (הליכוד)
הסתייגות שש. בסופו יבוא: "להוציא הערוצים המתוקצבים על ידי המדינה כמו תאגיד השידור הציבורי וערוץ הכנסת".

זה לא נשמע לך הגיוני אדוני היושב ראש? ערוצים שמקבלים 800 מיליון שקלים בשנה מהמדינה, או ערוץ הכנסת שממומן כולו על ידי המדינה, שהציבור לא יצטרך לשלם כפל עמלה. יש כאן כפל עמלה. כפל תשלום, גם דרך המדינה שהיא מממנת והיא ממומנת על ידי הציבור וגם אתה אומר לציבור תשלמו יותר יקר לספק השירותים כי הוא צריך לשלם שוב לאותו תאגיד שממומן על ידי המדינה. זה אבסורד.
איתי עצמון
אבל ערוץ הכנסת לא נכלל כאן בהוראת השעה. רק תאגיד השידור.
שלמה קרעי (הליכוד)
אז תאגיד השידור. תמחק את ערוץ הכנסת.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מי בעד קבלת ההסתייגות?
שלמה קרעי (הליכוד)
רגע. אני רוצה תשובה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
התשובה היא שתביא הצעת חוק שבגלל שתאגיד השידור ממומן על ידי המדינה, לא ייגבו בגינו שום תשלומים עקיפים או אחרים. הצעה מעניינת. נדון בה.
שלמה קרעי (הליכוד)
בלי לדון בה, אתה פשוט עונה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
כי אנחנו מכבדים את שר התקשורת שמתחייב בפנינו להביא רפורמה גדולה ויכול להיות שתיתן לו את העצה הזאת והוא יכלול אותה.
שלמה קרעי (הליכוד)
מרוב כבוד אתה גורם לציבור לשלם הרבה יותר יקר.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
בינתיים התשלום נשאר אותו תשלום. בעידן אין תשלום שוטף על חבילת עידן למעט התשלום הראשון.
שלמה קרעי (הליכוד)
אבל התחרות בשוק אומרת שמי שלא רוצה עידן ורוצה - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
כבר אמרת את זה.
שלמה קרעי (הליכוד)
... הוא משלם לספק תקשורת.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
כבר אמרת את זה.

מי בעד הסתייגות שש?
שלמה קרעי (הליכוד)
אני בעד.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מי נגד? 2.

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
ההסתייגות לא התקבלה.
שלמה קרעי (הליכוד)
הסתייגות שבע. סעיף 1, בסופו יבוא: "התשלום בשנה נוספת עלה ל-50 אחוזים מהתשלום בשנה הקודמת".
איתי עצמון
התשלום של מי?
שלמה קרעי (הליכוד)
התשלום של אותם ספקי שירותים, ספקי אינטרנט. התשלום שהם משלמים בגין אותם שידורים יהיה 50 אחוזים. אם מאריכים הוראת שעה, לפחות להתחיל להרגיל את השוק, להניע את השוק לקראת המהלך של שוק חופשי, של אי תשלום.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תודה. מי בעד?
שלמה קרעי (הליכוד)
אני בעד.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מי נגד? 2.

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
ההסתייגות לא התקבלה.
שלמה קרעי (הליכוד)
הסתייגות שמונה. סעיף 1, בסופו יבוא: "התשלומים יועברו לעידן פלוס בהתאם לתשלום פר לקוח שעידן פלוס משלמים לערוצים המשודרים".

שוב, מכיוון שאנחנו לא יודעים מה יחסי הגומלין בשוק כי לא מגלים לנו כאן כלום, אני לא רוצה שהתשלום בגין לקוח שמשלם לספק שירותים כזה בגין אותו שידור בו הוא צופה, יהיה יותר מאשר לקוח ששילם על עידן פלוס, על רכישת אותו ממיר שגלום בתוכו התשלום לנותני השירותים האלה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מי בעד?
שלמה קרעי (הליכוד)
אני בעד.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מי נגד? 2.

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
ההסתייגות לא התקבלה.
שלמה קרעי (הליכוד)
כך אתה הורס לי ואתה נגד רפורמות שעבדתי עליהן כל כך קשה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תמשיך לעבוד. אתה חבר כנסת צעיר. רק התחלת. כוחך במותניך אבל יש לך עוזר שהוא כמו שמשון. אם אנחנו מורידים לו את השיער, כל ההסתייגויות האלה גדלות.
שלמה קרעי (הליכוד)
למה? אני בעצמי כתבתי.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אני יודע. ראיתי.
שלמה קרעי (הליכוד)
הסתייגות תשע.
איתי עצמון
אני מבין שהסתייגות תשע כבר לא רלוונטית אלא אם כן אנחנו כן מקבלים - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אין דבר כזה. אצל קרעי זה רלוונטי.
איתי עצמון
כתוב כאן שלשר לא תהיה סמכות להאריך את הוראת המעבר אלא בחקיקה חדשה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
בעצם משאירים שנה. זה נשאר כך. זה מבטל את הסתייגות תשע. אתה בכל זאת רוצה אותה כדי שיהיו לך עשר הסתייגויות? אתה רוצה אותה בשינוי?
שלמה קרעי (הליכוד)
לא.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מוותר.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני ענייני.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אני רואה מהסעיף הראשון שלך לחזק את סתימת הפיות על ידי חיזוק ערוצי התעמולה.
שלמה קרעי (הליכוד)
הסתייגות עשר. אחרי סעיף 1 יבוא: "תחולת החוק ביום פיזור הכנסת ה-24".
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
זה החלום שלך?
שלמה קרעי (הליכוד)
כן.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תכתוב גם תאריך. אתה לא רוצה לכתוב מועד?
שלמה קרעי (הליכוד)
כנסת שרוצה לסתום פניות וכנסת שרוצה להעביר כאן חוקים אנטי דמוקרטיים כדי לאפשר לה להעביר עוד חוק כזה - מיום פיזורה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תפיל את הממשלה ותשאיר את הכנסת. למה אתה מפיל את הכנסת?
שלמה קרעי (הליכוד)
אין לי ציפיות. התייאשתי מכם.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
גם מהכנסת? חס ושלום.

מי בעד הסתייגות עשר?
שלמה קרעי (הליכוד)
אני בעד.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מי נגד? 2.

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
ההסתייגות לא התקבלה.

כל ההסתייגויות לא התקבלו.
איתי עצמון
צריך להצביע גם על ההסתייגויות של חבר הכנסת מקלב.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תקריא לנו אותן.
איתי עצמון
הסתייגות ראשונה. בסעיף 1 המוצע, בסופו יבוא: במקום שש שנים, יבוא חמש שנים ושמונה ימים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מי בעד?
שלמה קרעי (הליכוד)
אני בעד.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אתה לא יכול להצביע. מי נגד? 2.

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
ההסתייגות לא התקבלה.
איתי עצמון
הסתייגות שנייה. בסעיף 1 המוצע, בסופו יבוא: במקום שש שנים, יבוא שש שנים לפי הלוח העברי.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מי בעד?
שלמה קרעי (הליכוד)
אני נגד.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אתה נגד? נעדכן את מקלב שהיית נגד למרות שאין לך זכות הצבעה.

מי נגד? 2.

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
ההסתייגות לא התקבלה.
איתי עצמון
בסעיף 25(ג), במקום ברשת האינטרנט, יבוא במרשתת.
שלמה קרעי (הליכוד)
צודק. זאת האקדמיה לעברית.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תקריא את זה עוד פעם.
איתי עצמון
במקום ברשת האינטרנט, יבוא במרשתת.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מה אתם אומרים? נראה הגיוני או שזאת בעיה?
ברוריה מנדלסון
צריך לבדוק את ההשלכות.
איתי עצמון
בחקיקה מקובל לכתוב ברשת האינטרנט.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מי בעד?
שלמה קרעי (הליכוד)
אני בעד.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מי נגד? 2.

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
ההסתייגות לא התקבלה.
איתי עצמון
הסתייגות שלישית. בסעיף 25(ג) לחוק העיקרי, במקום עד תחום חמש שנים יבוא עד לתחילת חמש שנים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מי בעד? מי נגד? 2.

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
ההסתייגות לא התקבלה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני בעד ההסתייגות של המרשתת. אני בעד כל ההסתייגויות שלו יחד עם כל הסיעה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
היית נגד אחת מהן. איך אתה מצטרף?
שלמה קרעי (הליכוד)
חוץ מזו שהייתי נגד.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אתה לא סגור על עצמך. זה לא הולך ככה.
שלמה קרעי (הליכוד)
רק בשביל זמן דיבור במליאה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
חסר לך זמן דיבור? לא ראיתי שאתה סובל מחוסר בזמן דיבור.
איתי עצמון
כל הסיעה מצטרפת גם להסתייגויות האלה?
שלמה קרעי (הליכוד)
כן, חוץ מההסתייגות הזאת שהיינו נגד.
איתי עצמון
אלה הסתייגויות אחרות. לא אלה שהקראתי.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
עכשיו תקריאו את הנוסח של הוראת המעבר.
איתי עצמון
של כל הצעת החוק.
עליסה כדורי
הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018) (תיקון מס' 4) (הארכת תוקף הוראת מעבר), התשפ"ב-2021

1. תיקון סעיף 25

בחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016, בסעיף 25(ג), במקום "חמש שנים" יבוא "שש שנים".
שלמה קרעי (הליכוד)
אני מבין שאתה מוותר על הנושא החדש.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
כן.
שלמה קרעי (הליכוד)
יפה. אני אוותר על הרביזיות שתכננתי להגיש.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
כל הכבוד. איזו הדדיות בכנסת. כולם מוותרים. זה הישג חסר תקדים.

מי בעד אישור הצעת החוק?
שלמה קרעי (הליכוד)
אני נגד.
נגה רובינשטיין
איך הוא יכול להעלות נושא חדש? לפי סעיף 111(ד) לתקנון, איך מי שאיננו חבר, בלי שהוא הגיש את הבקשה קודם, יכול להעלות טענת נושא חדש? אם אני מסתכלת בתקנון הכנסת, אני לא בטוחה שזה אפשרי.
זאב בנימין בגין (תקווה חדשה)
אמרת שאת לא עוסקת בפוליטיקה.
נגה רובינשטיין
אני עכשיו רק במשפט.
איתי עצמון
כל חבר כנסת יכול להעלות נושא חדש.
שלמה קרעי (הליכוד)
תשאל מי נגד.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מי נגד?
שלמה קרעי (הליכוד)
אני נגד.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אבל אין לך זכות הצבעה.

הצבעה
אושר
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
הצעת החוק אושרה.

כל חבר כנסת יכול להעלות נושא חדש ולא רק חברי ועדה. את הזכות להסתייגות ולנושא חדש, כל חבר כנסת שמשתתף בדיון יכול להעלות.
נגה רובינשטיין
אני מבינה אבל אני קוראת את סעיף 85 שעניינו נושא חדש.
שלמה קרעי (הליכוד)
אדוני, החוק כבר אושר.
נגה רובינשטיין
ואני קוראת את סעיף 111(ד) שיושב ראש הוועדה יזמין לדיון חבר כנסת שאינו חבר בוועדה אם הציע הצעה שהועברה לדיון בוועדה שנדונה בה לרבות הסתייגות כדי שיציגה.

אם מותר לי לומר. מה שנמצא כאן, הוגשה הצעה שבעצם הוא מתנער ממנה והוא אומר שזאת לא הצעה שלו אלא שעכשיו הוא מציע הצעה אחרת. הוא לא עשה את זה לפני הוועדה. הוא לא יכול להצהיר על נושא חדש לפי סעיף 85.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
יש לנו הרבה מצבים שחבר כנסת יכול לפנות ליושב ראש הוועדה גם אם הוא לא הגיש הסתייגות בזמן וגם אם הוא לא נוכח בדיון ועדיין אני מקריא אותה.
נגה רובינשטיין
אני מדברת רק על החלק של נושא חדש. כדי להיכנס לנושא חדש אתה צריך להיכנס לסעיף 111(ד).
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
הוא יכול לומר נושא חדש. אני אומר לך עוד משהו, אנחנו לא בונים החלטות שאפשר להפיל מהר. אם אנחנו נעשה דקדוקי עניות עכשיו, האם הפרוצדורה הזאת תקפה, אם הוא יעשה לנו בג"ץ קטן, אז נחפש את עצמנו בעוד חודשיים.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני לא זה שפונה לבג"ץ. בעיניי אין להם סמכות להתערב כאן. לבג"ץ.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אז הוא כנראה לא יגיש בג"ץ.
שלמה קרעי (הליכוד)
ודאי שלא.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
החוק התקבל. הצעת החוק אושרה לקריאה שנייה ושלישית. תודה רבה לכולם.


הישיבה ננעלה בשעה 12:38.

קוד המקור של הנתונים