ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 13/12/2021

בקשת יושב ראש הכנסת לאפשר ליו"ר הדומה (הבית התחתון) של הפדרציה הרוסית לשאת דברים במליאת הכנסת ביום שני, כ"ג בטבת התשפ"ב – 27 בדצמבר 2021. , הצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון - ייצוג הולם לאוכלוסייה הערבית), התשפ"א-2021, הצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון - ייצוג הולם לאוכלוסייה הערבית), התשפ"ב-2021, הצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון - ייצוג הולם בתאגידים ממשלתיים וגופים סטטוטוריים), התשפ"א-2021, הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 7 והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר) (תיקון מס' 17), התשפ"ב-2021 , הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי ביטוח מופחתים לסטודנטים), התשפ"א-2021, הצעה לדיון מהיר בנושא: "הנגשת מוצרי מזון לתינוקות לכל משפחה בישראל", הצעה לדיון מהיר בנושא: "השלמת הסדרת מקצוע הכירופרקטיקה בכדי להגן על בריאות הציבור", חוק שירות ביטחון (הצבת יוצאי צבא במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר) (תיקוני חקיקה) (הוראות שעה), התשפ"ב–2021, חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר) (הוראת שעה) (תיקון), התשפ"ב-2021, הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 138), התשפ"ב-2022 , הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (פיקוח טכנולוגי להבטחת קיומו של צו הגנה, והערכת מסוכנות – הוראת שעה), התשפ"ב–2022, הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (פיקוח טכנולוגי להבטחת קיומו של צו הגנה, והערכת מסוכנות – הוראת שעה), התשפ"ב–2022

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת12
ועדת הכנסת
13/12/2021


מושב שני


פרוטוקול מס' 48
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, ט' בטבת התשפ"ב (13 בדצמבר 2021), שעה 10:30
סדר היום
1. בקשת יושב-ראש הכנסת לאפשר ליו"ר הדומה (הבית התחתון) של הפדרציה הרוסית לשאת דברים במליאת הכנסת ביום שני, כ"ג בטבת התשפ"ב – 27 בדצמבר 2021.
2. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות החוק הבאות, בכל הקריאות:
1. הצעת חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר) (תיקון מס' 9), התשפ"ב-2021, מ/1481.
2. הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 7 והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר) (תיקון מס' 17), התשפ"ב-2021, מ/1482.
3. הצעת חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר) (הוראת שעה) (הארכת תוקף), התשפ"ב-2021, מ/1483.
3. בקשת יושבת ראש ועדת העבודה והרווחה להעברת הצעות לדיון מהיר מוועדה לוועדה בנושאים הבאים:
1. "השלמת הסדרת מקצוע הכירופרקטיקה בכדי להגן על בריאות הציבור", של חברי הכנסת סימון דוידסון ויבגני סובה מוועדה העבודה והרווחה לוועדת הבריאות.
2. "הנגשת מוצרי מזון לתינוקות לכל משפחה בישראל", של חברי הכנסת אמילי חיה מואעטי, אוריאל בוסו, מיכל רוזין, אימאן ח'טיב יאסין ומשה טור-פז מוועדת הבריאות לוועדת העבודה והרווחה.
4. בקשת יושבת-ראש ועדת ביטחון הפנים להעברת הצעות החוק הבאות מוועדת החוקה, חוק ומשפט לוועדה בראשותה:
1. להעברת הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון - פיקוח אלקטרוני על אדם שהוצא כלפיו צו הגנה),התשפ"ב-2021, (פ/2336/24).
2. הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון - פיקוח אלקטרוני על אדם שהוצא כלפיו צו הגנה), התשפ"ב-2021, (פ/2412/24).
5. קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות:
1. הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 136) (תכנית לעמידות בפני רעידת אדמה ותכנית הכוללת הוראה להקניית הבעלות בחלק ציבורי), התשפ"ב-2021, מ/1464.
2. הצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון - ייצוג הולם בתאגידים ממשלתיים וגופים סטטוטוריים), התשפ"א-2021, (פ/2115/24), של חברת הכנסת ג'ידא רינאווי זועבי וקבוצת חברי כנסת.
3. הצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון - ייצוג הולם לאוכלוסייה הערבית), התשפ"א-2021, (פ/)1599/24, של חברת הכנסת עאידה תומא סלימן וקבוצת חברי כנסת.
4. הצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון - ייצוג הולם לאוכלוסייה הערבית), התשפ"ב-2021, (פ/2333/24), של חבר הכנסת איימן עודה.
5. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי ביטוח מופחתים לסטודנטים), התשפ"א-2021, (פ/1427/24), של חברת הכנסת עאידה תומא סלימן.
נכחו
חברי הוועדה: ניר אורבך – היו"ר
איתן גינזבורג
שרן מרים השכל
אחמד טיבי
יבגני סובה
עידית סילמן
רם שפע
מוזמנים
מזכירת הכנסת ירדנה מלר הורביץ'
משתתפים (באמצעים מקוונים)
עומרי גילה - עו"ד, לשכה משפטית, משרד הביטחון

אורית בקר - עו"ד, סגנית היועץ המשפטי במשרד לשוויון חברתי
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
מאיר פרץ


בקשת יושב ראש הכנסת לאפשר ליו"ר הדומה (הבית התחתון) של הפדרציה הרוסית לשאת דברים במליאת הכנסת ביום שני, כ"ג בטבת התשפ"ב – 27 בדצמבר 2021.
היו"ר ניר אורבך
בוקר טוב, היום יום שני, ט' בטבת התשפ"ב, ה-13 בדצמבר 2021. הנושא הראשון על סדר היום של הוועדה: בקשת יושב ראש הכנסת לאפשר ליו"ר הדומה (הבית התחתון) של הפדרציה הרוסית לשאת דברים במליאת הכנסת ביום שני, כ"ג בטבת התשפ"ב – 27 בדצמבר 2021. אני מכבד את מזכירת הכנסת, הגברת ירדנה מלר הורביץ, בהצגת הנושא, בבקשה.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר הורביץ'
תודה, בוקר טוב, אז כפי שאמרת, אדוני היושב-ראש, יושב-ראש הבית התחתון של הפדרציה הרוסית מגיע לביקור בארץ, הוא בעצם המקביל שלנו. כל זה במסגרת ציון 30 שנים לכינון היחסים הדיפלומטיים בין ישראל לרוסיה. לו"ז הביקור המפורט ייקבע בהמשך, אבל הוא הביע רצון לשאת דברים במליאת הכנסת. יושב-ראש הכנסת ביקש שהוועדה תאשר את בקשתו של האורח לשאת דברים בפני המליאה.
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה. אנחנו נעבור להצבעה. מי בעד הבקשה, ירים את ידו.

הצבעה

אושר
היו"ר ניר אורבך
אושר פה-אחד, קיבלנו ואישרנו את בקשת יושב-ראש הכנסת. תודה, גבירתי.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר הורביץ'
תודה לכם.בקשת יושבת ראש הוועדה לביטחון הפנים להעברת הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון - פיקוח אלקטרוני על אדם שהוצא כלפיו צו הגנה),התשפ"ב-2021, 2336/24 מוועדת החוקה, חוק ומשפט לוועדה בראשותה

בקשת יושבת-ראש הוועדה לביטחון הפנים להעברת הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון - פיקוח אלקטרוני על אדם שהוצא כלפיו צו הגנה), התשפ"ב-2021, (פ/2412/24) מוועדת החוקה, חוק ומשפט לוועדה בראשותה.
היו"ר ניר אורבך
נדון בבקשת יושבת ראש הוועדה לביטחון הפנים להעברת הצעות החוק הבאות מוועדת החוקה, חוק ומשפט לוועדה בראשותה. הסעיף הראשון הוא: הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון - פיקוח אלקטרוני על אדם שהוצא כלפיו צו הגנה),התשפ"ב-2021, 2336/24 של חברת הכנסת מיכל רוזין.
ארבל אסטרחן
מדובר בשתי הצעות חוק שעוסקות באותו הנושא, זה בדיוק אותו נושא שיש כבר שלוש הצעות חוק שהועברו – בין אם מהמליאה ובין אם מוועדת הכנסת – לוועדה לביטחון הפנים. - - - להעביר אותן ביחד בשביל שהוועדה תוכל לדון בהן.
היו"ר ניר אורבך
בסדר גמור. אז אקרא גם את הבקשה השנייה: הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון - פיקוח אלקטרוני על אדם שהוצא כלפיו צו הגנה), התשפ"ב-2021, פ/2412/24, של חברות הכנסת נעמה לזימי, אבתיסאם מרעאנה ואמילי חיה מועטי.
ארבל אסטרחן
אפשר להצביע הצבעה אחת לאישור שתי הבקשות.
היו"ר ניר אורבך
מצוין. מי בעד להבעיר את שני הנושאים שהוקראו לדיון בוועדה לביטחון הפנים?

הצבעה

אושר
היו"ר ניר אורבך
שוב, הבקשה אושרה פה-אחד ותועבר לאישור מליאת הכנסת.
ארבל אסטרחן
צריך להגיד שחברת הכנסת בן ארי מציינת במכתב שלה שזה מקובל גם על יושב-ראש ועדת החוקה.
היו"ר ניר אורבך
כן, זה בהסכמה, בסדר גמור.קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 136) (תכנית לעמידות בפני רעידת אדמה ותכנית הכוללת הוראה להקניית הבעלות בחלק ציבורי), התשפ"ב-2021, מ/1464
היו"ר ניר אורבך
קביעת ועדה לדיון בהצעת בהצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 136) (תכנית לעמידות בפני רעידת אדמה ותכנית הכוללת הוראה להקניית הבעלות בחלק ציבורי), התשפ"ב-2021, מ/1464. המלצת הלשכה המשפטית היא להעביר את זה לוועדת הפנים והגנת הסביבה. במליאה נשמעו הצעות להעביר את זה גם לוועדת הכספים. נצביע על זה. מי בעד להעביר את זה לוועדת הפנים?

הצבעה

אושר
היו"ר ניר אורבך
אושר להעביר לוועדת הפנים.קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון - ייצוג הולם בתאגידים ממשלתיים וגופים סטטוטוריים), התשפ"א-2021, פ/2115/24

קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון - ייצוג הולם לאוכלוסייה הערבית), התשפ"א-2021, פ/1599/24

קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון - ייצוג הולם לאוכלוסייה הערבית), התשפ"ב-2021, פ/2333/24
היו"ר ניר אורבך
שלום לחבר הכנסת איתן גינזבורג. אתה מציל את כבודה של הוועדה. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון - ייצוג הולם בתאגידים ממשלתיים וגופים סטטוטוריים), התשפ"א-2021, (פ/2115/24), של חברת הכנסת ג'ידא רינאווי זועבי וקבוצת חברי כנסת. סעיף נוסף: קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון - ייצוג הולם לאוכלוסייה הערבית), התשפ"א-2021, (פ/)1599/24, של חברת הכנסת עאידה תומא סלימן וקבוצת חברי כנסת. סעיף נוסף: קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון - ייצוג הולם לאוכלוסייה הערבית), התשפ"ב-2021, (פ/2333/24), של חבר הכנסת איימן עודה. הלשכה המשפטית ממליצה להעביר את שלוש ההצעות הללו לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט. לגבי שלושתן נשמעו גם המלצות להעבירן לדיון בוועדת הכספים. נצביע על שלושתן ביחד לגבי העברה לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט. מי בעד להעביר את שלוש ההצעות הללו לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט?

הצבעה

אושר
היו"ר ניר אורבך
אושר.קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי ביטוח מופחתים לסטודנטים), התשפ"א-2021, פ/1427/24
היו"ר ניר אורבך
קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי ביטוח מופחתים לסטודנטים), התשפ"א-2021, (פ/1427/24) הצעתה של חברת הכנסת עאידה תומא סלימן. המלצת הלשכה המשפטית היא להעביר את הנושא לדיון בוועדת העבודה ורווחה. במליאה נשמעו הצעות להעביר לוועדת הכלכלה או לוועדת הכספים. מי בעד להעביר לוועדת העבודה והרווחה ירים את ידו?

הצבעה

אושר
היו"ר ניר אורבך
אושר.בקשת יושבת-ראש ועדת העבודה והרווחה להעברת הצעות לדיון מהיר מוועדה לוועדה בנושא: "השלמת הסדרת מקצוע הכירופרקטיקה בכדי להגן על בריאות הציבור", של ח"כ סימון דוידסון, יבגני סובה (מס' 107).

בקשת יושבת-ראש ועדת העבודה והרווחה להעברת הצעות לדיון מהיר מוועדה לוועדה בנושא: "הנגשת מוצרי מזון לתינוקות לכל משפחה בישראל", של ח"כ משה טור פז, מיכל רוזין, אמילי חיה מואטי, אימאן ח'טיב יאסין, אוריאל בוסו (מס' 108).
היו"ר ניר אורבך
נעבור לבקשת יושבת-ראש ועדת העבודה והרווחה להעברת הצעות לדיון מהיר מוועדה לוועדה בנושאים הבאים: "השלמת הסדרת מקצוע הכירופרקטיקה בכדי להגן על בריאות הציבור", של ח"כ סימון דוידסון, יבגני סובה (מס' 107). העברה לדיון מוועדת העבודה והרווחה לוועדת הבריאות.
נושא שני
"הנגשת מוצרי מזון לתינוקות לכל משפחה בישראל", של ח"כ משה טור פז, מיכל רוזין, אמילי חיה מואטי, אימאן ח'טיב יאסין, אוריאל בוסו (מס' 108) מוועדת הבריאות לוועדת העבודה והרווחה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
יש הסכמה על זה?
היו"ר ניר אורבך
זה בהסכמה.
ארבל אסטרחן
מדובר בדיונים מהירים שהנשיאות העבירה לוועדות. מוצע כאן לעשות הצרחה. נושא הכירופרקטיקה שייך עכשיו לוועדת הבריאות והיא זו שמוסמכת להתקין תקנות מכוחו. לכן צריך להעביר אותו מוועדת העבודה לוועדת הבריאות. לעומת זאת, הנושא של הנגשת מוצרי מזון לתינוקות לכל משפחה בישראל הוא רווחתי וסוציאלי ולכן ההצעה היא להעבירו לדיון מוועדת הבריאות לוועדת העבודה.
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה. נצביע קודם על העברת הנושא הראשון לוועדת הבריאות. מי בעד, ירים את ידו.

הצבעה

אושר
היו"ר ניר אורבך
ההעברה אושרה. נעבור להצבעה על העברת הנושא השני לוועדת העבודה והרווחה, ירים את ידו.

הצבעה

אושר
היו"ר ניר אורבך
אושר פה אחד.


בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות החוק הבאות בכל הקריאות בנושאים: 1. הצעת חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר) (תיקון מס' 9), התשפ"ב-2021, מ/1481

2. הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 7 והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר) (תיקון מס' 17), התשפ"ב-2021, מ/1482


3. הצעת חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר) (הוראת שעה) (הארכת תוקף), התשפ"ב-2021, מ/1483
היו"ר ניר אורבך
הנושא הבא: בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות החוק הבאות בכל הקריאות בנושאים: 1. הצעת חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר) (תיקון מס' 9), התשפ"ב-2021, מ/1481

הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 7 והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר) (תיקון מס' 17), התשפ"ב-2021, מ/1482

הצעת חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר) (הוראת שעה) (הארכת תוקף), התשפ"ב-2021, מ/1483

את הבקשה הראשונה ינמק עורך הדין עומרי גילה ממשרד הביטחון.
עומרי גילה
שלום ובוקר טוב ליושב-ראש הוועדה ולחברי הוועדה. אציג - - - את שתי הצעות החוק ואבקש את אישור הוועדה לפטור מחובת הנחה - - - הכנסת. בגדול, שתי הצעות החוק מדברות על הצבת חיילים בשירות חובה בגופי המשרד לביטחון הפנים. ההצעה הראשונה מדברת על הצבת חיילים במשטרת ישראל והשנייה על הצבת חיילים בשירות בתי הסוהר. מדובר בהוראת שעה שאנחנו מחדשים אותה מדי שלוש שנים. לגבי המשטרה, אנחנו מחדשים את הוראת השעה - - -, לגבי שירות בתי הסוהר, אנחנו מחדשים את הוראת השעה מאז 2005. במסגרת ההארכה האחרונה בשנת 2018, החליטה הממשלה שתוקם ועדה בין-משרדית - - - ועדה שכזו אכן התקיימה ברשות - - - הוועדה הבין-משרדית החליטה להמשיך את ההסדר כפי שהיה ולכן אנחנו מבקשים להאריך את הוראת השעה בנוסח שבו הייתה קיימת גם ביחס למשטרה וגם ביחס לשב"ס.

לגבי המספרים, אני רק אציג את המספרים: ביחס למשטרה מדובר על הצבה של 1,161 חיילים. ביחס לשב"ס מדובר בהצבה של 760 חיילים. לגבי שירות בתי הסוהר מדובר בהצבה של חיילים או בבתי הכלא שכל - - - או באגפים שייעודיים לטובת - - - מוצע להאריך את הוראת השעה בשלוש שנים נוספות. בקשת הממשלה מהוועדה היא לאשר פטור מחובת הנחה כדי להניח עוד היום. הדחיפות נובעת מכך שהוראת השעה מסתיימת ב-31 בדצמבר 2021. אנחנו רוצים לאפשר את - - - כאמור כדי להביא - - - עוד היום בקריאה ראשונה. אלו הדברים, אני מציע שמשרד הבט"פ יתייחס בקצרה גם כן לעניין - - -.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אדוני, למה הבאתם את זה רק עכשיו? מבעוד מועד ידוע שה-1 בינואר מגיע. לזמן יש תכונה מוזרה שהוא עובר.
עומרי גילה
אני מסכים עם חבר הכנסת גינזבורג. הגענו למועד האחרון. אתם מודעים לעומס שהיה קיים מול גופי הממשלה והכנסת. ההמלצה אושרה אך אתמול על ידי הממשלה ועל ידי ועדת השרים לחקיקה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
למה הבאתם את זה רק אתמול, איפה הייתם עד היום?
עומרי גילה
אין לי תשובה טובה בעניין הזה. אני יכול - - - אדוני מכיר את העומס - - - של משרדי הממשלה. אנחנו עושים את המיטב כדי להביא את הדברים בהקדם האפשרי. לצערי, בגלל הנסיבות, הגענו למועד הזה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
לא פירטת בפנינו מה הנסיבות. התחושה היא שיש זלזול בעבודתנו כמחוקקים שגורמים לנו לעבוד בתקופה של שבועיים בהליך חקיקה של שלוש קריאות. אנחנו מחויבים לממשלה ונראה כאילו שאתם לוקחים את הדברים כמובנים מאליהם. זו לא תחושה שנעים להיות איתה, אני מצפה מכם, מכיוון שיש עוד כמה חוקים שתוקפם עומד לפוג ויש הרבה הוראות שעה, לעמוד בלוחות זמנים יותר סבירים כדי שהליך החקיקה יהיה הליך ראוי יותר כפי שמצופה.
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה. מישהו מחברי הכנסת רוצה לשאול את עורך הדין עומרי גילה? אנחנו עוברים להצבעה על פטור מחובת הנחה לגבי הצעת החוק הראשונה ( כל הקריאות). מי בעד, ירים את ידו?

הצבעה

אושר
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אותה הערה שאמרתי לגבי הנושא הראשון תקפה גם כאן.
היו"ר ניר אורבך
הוועדה מחזקת את דבריך. זו הערה במקום.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
מתי שהוא הוועדה תצטרך להגיד לממשלה סטופ ולהגיד שהדיון לא יוקדם ויש להמתין 48 שעות כמו שכתוב בתקנון. אי-אפשר כך שאנחנו כל פעם מטרללים את המערכת.
ארבל אסטרחן
אפשר ליצור פנייה כללית, לא רק לגבי נושא מסוים.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
צריך להוציא מכתב למזכיר הממשלה שיוציא מכתב לשרים על מנת שיגישו את החוקים לוועדה מבעוד מועד ולא שנייה לפני שהם פוקעים.
היו"ר ניר אורבך
אנחנו נפנה למזכיר הממשלה. נקבל החלטה איך נעשה זאת. תודה רבה. נעבור להצבעה על הסעיף השני, הקדמת הדיון בכל הקריאות בהצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 7 והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר) (תיקון מס' 17), הקדמת הדיון בשלוש קריאות. מי בעד?

הצבעה

אושר
היו"ר ניר אורבך
נעבור לנושא השלישי בחלק זה: הקדמת הדיון בכל הקריאות בהצעת חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר) (הוראת שעה) (הארכת תוקף), התשפ"ב-2021, מ/1483. תנמק, עורכת הדין רונית בקר מהמשרד לשוויון חברתי, בבקשה.
רונית בקר
בוקר טוב, מוצע להאריך בשנה נוספת את הוראת השעה - - - מדובר בהצעת חוק שבמסגרתה הורה שילדו נפטר זכאי להאריך את תקופת העסקתו לארבע שנים נוספות מעבר - - - על המשרד הוטל להביא מחקר מלווה לנושא הזה כדי לבחון הארכה נוספת. כרגע הוחלט, יחד עם שאר חברי הממשלה, להאריך את תקופת הוראת השעה בשנה נוספת על מנת לבחון את ההשפעות והיבטים נוספים. אני כבר אתייחס ללמה - - -, בעצם מדובר בקבוצה קטנה לצורך העניין בשנים 2020–2021 הגודל הפוטנציאלי של הקבוצה עמד על כ-5,000 אזרחים ותיקים שעשויים להיות זכאים. עשינו שורה של פעולות על מנת - - - לביצוע הסקר – פרסום בעיתונות, רשתות חברתיות, פנייה אקטיבית במסגרת מכתבי גיל פרישה, פנייה יזומה לטלפונים, בקשה של אוכלוסיות זכאיות ממרשם האוכלוסין. היה לנו קשה - - - לענות על הנושאים הנלווים ויצרנו קבוצה קטנה של נסקרים שבסופו של עניין - - - רק לפני חודש וחצי. לכן לא יכולנו להביא את הדברים לכדי דיון. בנסיבות הללו מבקשים שלא לפגוע בקבוצת הזכאים שאמורה להיות זכאית החל מינואר 2022 ולאשר הארכה נוספת שבמסגרתה - - -
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אמרת שתתייחסי למועד, למה הגשתם את זה רק עכשיו?
רונית בקר
הסקר הושלם רק לפני חודש וחצי ועד השלמת הסקר לא היה לנו מסד נתונים רלוונטי.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
ואם הסקר היה מסתיים בצורה אחרת אז הייתם מביאים חוק תוך דקה? הרי ידעתם שהחוק עומד לפקוע.
רונית בקר
המחשבה הראשונית הייתה להפוך את זה לדבר של קבע. בסופו של יום הוחלט להעמיק את הבחינה ולכן הוחלט כרגע על בקשה של הארכה בשנה נוספת. אני מסכימה שהעבודה הייתה צריכה להיות מושלמת לפני זה - - - רלוונטי - - - בפני הוועדה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אבל גם אם זה היה למועד של קבע החוק היה פג, נכון? ממילא היה צריך לחוקק את זה עד הראשון בינואר בשלוש קריאות כדי שהחוק לא יפוג. בין אם הוראת קבע ובין אם הוראת שעה.
רונית בקר
אדוני צודק.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אז אני שואל למה הגעתם עד הלום, כמו ששאלתי את משרד הביטחון.
רונית בקר
אני מסבירה, אין לי תשובה יותר מתוחכמת ממה שעניתי.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
העניין של הוראת השעה אינו מן העניין, ידעתם - - -
רונית בקר
לא הצלחנו לאסוף נתונים.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת גינזבורג אומר ש- - - כבר היה ממילא - - -
איתן גינזבורג (כחול לבן)
בין אם הייתם הופכים אותו לקבע ובין אם הייתם מבקשים הארכת שעה הייתם צריכים לעשות זאת מבעוד מועד.
רונית בקר
בכך אדוני צודק. אני רק אומרת שבסופו של יום הוטל על המשרד לבצע בדיקה. יש כל מיני פרמטרים במסגרת החוק, לא כל האזרחים הוותיקים נכנסים תחתיו, יש שורה של מקצועות שיוצאים, צריך כל פרט - - - של אותו מעסיק. צריך לפנות אליהם אחד-אחד.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
מה המשמעות אם החוק לא עובר ב-1 בינואר?
רונית בקר
שאדם שפורש או שגיל הפרישה שלו מתחיל בינואר, המעסיק שלו יכול להחיל עליו - - - או מפאת גילו והוא לא יוכל להמשיך להעסיק אותו.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
תודה.
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה. ההערה של חבר הכנסת גינזבורג לגבי שתי הצעות החוק הקודמות תקיפה גם כאן. עוד מישהו מחברי הכנסת רוצה להתייחס? מי בעד בקשת הממשלה להקדמת הדיון בכל שלוש הקריאות בהצעת החוק השלישית, ירים את ידו.

הצבעה

אושר
היו"ר ניר אורבך
פה אחד. תודה רבה, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:00.

קוד המקור של הנתונים