ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 13/12/2021

הצעת אישור עמותת המצפה לישראל (ע"ר) 580367209 כמוסד ציבורי לעניין סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג- 1963

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת16
ועדת הכספים
13/12/2021


מושב שניפרוטוקול מס' 168
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, ט' בטבת התשפ"ב (13 בדצמבר 2021), שעה 12:50
סדר היום
הצעת אישור עמותת המצפה לישראל (ע"ר) 580367209 כמוסד ציבורי לעניין סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג- 1963
נכחו
חברי הוועדה: אלכס קושניר – היו"ר
ינון אזולאי
ולדימיר בליאק
משה גפני
אופיר כץ
נעמה לזימי
ג'ידא רינאוי-זועבי
נירה שפק
מוזמנים
לירון נעים - עו"ד, ראש האשכול הכלכלי, ייעוץ וחקיקה כלכלי, משרד המשפטים

ארז אורעד - מנהל תחום בכיר מוסדות ציבור ומלכ"רים, רשות המסים

אפרת לקס - עו"ד, ממונה יועץ משפטי, רשות המסים

דוד דהן - עו"ד, משפטן ועיתונאי
ייעוץ משפטי
שלומית ארליך
שיר שפר
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אורי פנסיררהצעת אישור עמותת המצפה לישראל (ע"ר) 580367209 כמוסד ציבורי לעניין סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג- 1963
היו"ר אלכס קושניר
טוב, אנחנו עוברים לסעיף השני בסדר היום לגבי אישור מוסד ציבורי לעניין סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין.
משה גפני (יהדות התורה)
אדוני היושב-ראש.
היו"ר אלכס קושניר
רגע, שנייה, בדיון הקודם הועלו כאן עובדות חדשות לגבי התנהלות העמותה על ידי חברי הוועדה, וכשנשאלתם האם מבחינתכם מדובר בעובדות חדשות, כן או לא, לא שמענו מכם תשובה אחידה. בהמשך, חברי הכנסת, הייתה תכתובת דואר אלקטרוני מאוד רשמית בסיפור הזה, והתבקשו חברי הכנסת להעביר את החומרים לרשות המיסים, החומרים האלה הועברו אתמול. אני רוצה לשמוע את עמדתכם בבקשה.
אפרת לקס
אפרת לקס, המחלקה המשפטית ברשות המיסים, אני רוצה להגיד קודם כול לעניין התכתובת: אנחנו לא ביקשנו את החומרים, אנחנו אמרנו כבר בדיון שמבחינתנו אין מדובר בעובדות חדשות.
היו"ר אלכס קושניר
רגע, רגע, סליחה. מה זה? לא הבנתי. מוצגות עובדות חדשות, אתם בוחרים לעצום את העיניים ואפילו לא לבדוק אותם?
אפרת לקס
לא.
היו"ר אלכס קושניר
מה זה לא ביקשנו לקבל את החומרים? יש חומרים. אתם מתעלמים?
אפרת לקס
חס וחלילה.
היו"ר אלכס קושניר
אז מה?
שלומית ארליך
לא, אבל הוא אמר גם שגם בדיון עצמו.
אפרת לקס
אנחנו התייחסנו לעובדות, אנחנו התייחסנו לעובדות שהוצגו בדיון שעבר.
היו"ר אלכס קושניר
אבל איך אתם בלי? אפילו - - -
שלומית ארליך
אבל גם בדיון עצמו, היו שני קולות מטעם רשות המיסים. קול אחד שאמר, בעצם את אמרת אפרת, שמדובר בטענות שהם טענות, כפי טענות שנטענו בעבר. ולעומת זאת, ישב פה הנציג המקצועי, ארז, ובעצם אמר שלו היו מגיעות הטענות האלה, הוא היה בוחן אותן. היה פה - - - הדיון הסתיים בזה שהיושב-ראש אמר שהוא מבקש מכם להגיע עם עמדה אחידה.
אפרת לקס
יש עמדה אחידה.
היו"ר אלכס קושניר
שמה היא?
אפרת לקס
העמדה האחידה היא שלא הוצגו עובדות שמצריכות בחינה מחודשת.
ינון אזולאי (ש"ס)
ראית את העובדות של אתמול שנשלחו אליך?
היו"ר אלכס קושניר
שניה, שניה, ינון.
אפרת לקס
ראינו את כל העובדות, ורשמנו לנו - - -
היו"ר אלכס קושניר
אני מסתכל על התשובה שלך.
אפרת לקס
כן.
היו"ר אלכס קושניר
בסעיף 9 בתשובה שלך, ואת כותבת, אני מקצר, שיש כאן שאלות פתוחות. ואת מתחילה לפרט אותן: סעיף א', האם המיסיון התכוון לפנות לקטינה והיה מודע לכך שהוא מדבר עם קטינה? האם פנייה טלפונית מסוג זה על פי וכולי. יש פה לפחות ארבע שאלות פתוחות שאת עצמך מעלה, וכרגע את אומרת שאין צורך לבדוק אותם?
שלומית ארליך
זה התכתבות שהייתה בעצם בין הגורמים.
נירה שפק (יש עתיד)
אפשר להעלות לנו אותו?
שלומית ארליך
אפשר להעביר את זה, כן. זאת הייתה התכתבות לגבי כל ה - - -
היו"ר אלכס קושניר
כן, אנחנו נעביר.
אפרת לקס
אני - - -
ינון אזולאי (ש"ס)
אגב, אני חושב שמן הדין היה, שמי ששלך אליה, היינו מתכתבים לשם.
שלומית ארליך
- - - ואת כל הוועדה במסגרת התכתובת. היה מכותב הגורם המקצועי. הייתה אפרת וגם השבתי, בעצם השבתי בהתאם שאנחנו נעביר את כל החומרים בצורה מסודרת.
היו"ר אלכס קושניר
ובעקבות כך, היועצת המשפטית פנתה אליכם כדי שתעבירו את החומרים. כן.
אפרת לקס
השאלות, ככה – בדיון שקיימנו ביום רביעי, הצגנו את הקושי, סליחה לא את הקושי, אני מצטערת, סיפרנו שהייתה לנו בעבר, התמודדנו עם פנייה על ידי גורמים מיסיונים, לקטין, והסברנו מה עשינו. הסברנו למה בעינינו הפנייה הזאת לא מהווה עבירה על החוק הפלילי או פעילות שהיא בלתי חוקית שמצדיקה לשלול את העמותה. השאלות שאני מעלה בסעיף 9 - - -
ג'ידא רינאוי זועבי (מרצ)
את יכולה להסביר את זה?
אפרת לקס
כן, אני יכול להסביר את זה, פשוט שהשאלות שאני מעלה בסעיף 9 זה תמלול של מה שמשרד המשפטים - - -
ג'ידא רינאוי זועבי (מרצ)
סליחה, גברתי, אני רק רוצה לספר לך, בדיון הקודם שמעתי בפעם הראשונה על הסיפור הזה. מבחינתי – ואני לא יהודייה – זה מזעזע. זה צריך להדליק הרבה נורות אדומות. וזה שאת באה ואת אומרת: בדקנו וזה לא נראה. לא יודעת. יש משהו כאילו - - -
אפרת לקס
אסביר.
שלומית ארליך
רק נציין שבדואר האלקטרוני נכתב שמהעובדות שהוצגו, לא ברורים הדברים הבאים. זה היה בהתייחס לזה שכתבתם: הואיל ולא מצאנו להעביר אליכם את העובדות הגולמיות, תתייחסו על בסיס הדברים שנאמרו בדיון בלבד.
לירון נעים
שלומית, אפשר גם להקריא את המשך המשפט. זה קצת - - -
שלומית ארליך
אפשר להקריא הכול. כתבתם. אם אתם רוצים אפשר להקריא את כל הדואר? הייתה פה - - -
לירון נעים
ככל שאין אינדיקציות, אולי החל מהמשפט הזה.
משה גפני (יהדות התורה)
אדוני היושב-ראש, אני לא רוצה, יש לי הרבה מה לומר בעניין הזה, אני לא רוצה להיכנס לעניין. אני אומר לך, היו שאלות הרבה יותר פשוטות. הרבה יותר – שמישהו מחברי הוועדה שאל - -
היו"ר אלכס קושניר
אזוטריות, נכון.
משה גפני (יהדות התורה)
- - ואז אמרנו לאורעד, אמרנו לו: אנחנו מבקשים, ותמיד הוא נענה בחיוב. אנחנו מבקשים שתבדוק פעם נוספת. והוא אמר: אנחנו בדקנו מתי שנתנו את האישור, אבל מה שאתם מעלים לא ראיתי אז, אבל אני אבדוק, והוא היה חוזר עם תשובות. הוא היה בודק. פעם ראשונה שאני נתקל בתופעה הזאת. אנחנו מעלים עובדות חדשות שלא היו קודם ואומרים: לא, לא, לא נבדוק. אני לא ראיתי דבר כזה.
ינון אזולאי (ש"ס)
מה, אתם בכלל לא בדקתם את מה שאנחנו שלחנו?
אפרת לקס
אני לא אמרתי שלא בדקנו, שנייה, אני אמרתי שהעובדות כן, ההבדל בין העמותה הזאת, בין הסיפור של - - -
משה גפני (יהדות התורה)
הסיפור שבהקלטה הייתה אצלכם?
אפרת לקס
כן. שמענו אותה. הסיפור של - - -
משה גפני (יהדות התורה)
לא, מה זה שמעתם אותה? זה היה לדעתי גם - - -
אפרת לקס
היה קודם, לא, כמו שאמרתי גם בדיון הקודם – לא.
משה גפני (יהדות התורה)
רגע, את אמרת.
אפרת לקס
הסיפור של ההקלטה לא היה בפנינו.
משה גפני (יהדות התורה)
אוקיי.
אפרת לקס
אבל, הדיון של מצפה לישראל שונה - -
משה גפני (יהדות התורה)
אנחנו מבקשים לבדוק את זה.
אפרת לקס
- - מכל עניינן של כל העמותות הקודמות שבאו בפני ועדת כספים, בגלל שהוא מתנהל זמן ממושך, וזאת אפילו לא הפעם הראשונה שוועדת הכספים מחזירה אותנו לבדיקות חוזרות ואפילו מעבירה לנו חומרים.
ינון אזולאי (ש"ס)
לא, אבל יש עובדות חדשות, למה את מתעלמת מזה?
אפרת לקס
זה קרה בפעם הראשונה.
ינון אזולאי (ש"ס)
את מבינה מה קורה? עכשיו גם נחזיר אותך עוד עשר פעמים. יש עובדות חדשות, כל פעם תבדקי את זה. הרי - - -
אפרת לקס
לא, זה בדיוק - - -
ינון אזולאי (ש"ס)
סליחה, סליחה, כשהיו דברים אחרים ידעתם לבוא ולקחת – אנחנו לוקחים לבדיקה, כשזה על 'עד כאן', על הנכבה. כל פעם אתם באים ולוקחים משהו. כשבאים לכם עם משהו אחר - - -
אפרת לקס
- - - היה מצפה.
משה גפני (יהדות התורה)
- - -
היו"ר אלכס קושניר
ינון, ינון, זה לא יכול להיות, שנייה, חבר הכנסת. זה לא יכול להיות מעגל בלתי נגמר, אבל - - -
ינון אזולאי (ש"ס)
אין בעיה, אני לא אמרתי - - - אבל עובדות.
היו"ר אלכס קושניר
זה עלה כאן לדיון. הועלו פה טענות. ומדהים אותי לשמוע שאתם פשוט החלטתם להתעלם מזה.
נירה שפק (יש עתיד)
כן.
היו"ר אלכס קושניר
אתם לא בודקים. יש הקלטה – לא שומעים. יש שאלות שנשאלו – לא בודקים. זה נראה, חבר'ה - - -
אפרת לקס
יושב-ראש ועדת הכספים, זאת בכלל לא הייתה הכוונה שלי ואני מבקשת להבהיר אותה עד הסוף.
היו"ר אלכס קושניר
בבקשה.
אפרת לקס
הדיון בעניין מצפה לישראל נדון בפני ועדת הכספים לפני מספר שנים. במסגרת הדיון העלו חברי הכנסת שאלות ביחס לפעילות של העמותה. אחרי השאלות האלה, אנחנו הבטחנו שנעשה בדיקה מחודשת. הבדיקה המחודשת קלטה שני, נקרא לזה, אופנים של בדיקה. הבדיקה הראשונה הייתה הליכה מחודשת, ביקור מחודש שנעשה בעמותה, ובדיקה עצמאית של המון חומרים חדשים שהתגלו במהלך התקופה שהאישור הראשוני ועד הפעם שהעמותה הגיעה לפני ועדת הכספים; וגם חומרים שוועדת הכספים העבירה לנו. אנחנו לא אומרים שלא נבדוק. אנחנו מתכוונים, כמו שאמרתי בדיון הקודם, אנחנו מתייחסים לתפקיד שלנו מאוד ברצינות. אנחנו בודקים כל דבר שאנחנו מקבלים. אבל בגלל שערכתי את הבדיקות, ואולי בגלל שוועדת הכספים החדשה לא מספיק מכירה מה קרה בוועדת הכספים הקודמת, אני באה לפה - - -
היו"ר אלכס קושניר
אני מזכיר לך שיושב פה יושב-ראש ועדת הכספים הקודמת.
אפרת לקס
בסדר, אז שנייה.
ינון אזולאי (ש"ס)
וגם חבר שהיה בוועדה.
אפרת לקס
אני יודעת ודיברנו - - -
היו"ר אלכס קושניר
מה זה הטענה הזאת? אני לא מבין.
אפרת לקס
קיבלנו את החומרים מכם - - -
נירה שפק (יש עתיד)
אני מבקשת - - -
אפרת לקס
אתם יודעים שבדקנו, ובדקנו דברים שקיבלנו - - -
ינון אזולאי (ש"ס)
אנחנו לא מדברים על אז.
משה גפני (יהדות התורה)
מדברים על עובדות חדשות.
נירה שפק (יש עתיד)
אני מבקשת, אני מבקשת שני דברים.
לירון נעים
- - - האלה בדקנו, אתם יכולים להתייחס.
נירה שפק (יש עתיד)
אחד, קצת את הנימה, בסדר? אנחנו לא חניכים שלך. זה אחד.
אפרת לקס
אני מקבלת.
נירה שפק (יש עתיד)
נראה לי כאילו עוד דקה אני הולכת לעמוד בפינה ומחכה שתוציאי אותי. בואי נרגע. הדבר השני שאני רוצה להגיד לך הוא שיש כאן חברי כנסת ותתחילי להקשיב להם, גם אם היו קודמים. מה שנקרא – איזה קטע, גם אנחנו יודעים לחשוב לבד. ויכול להיות שאנחנו נבקש ולא נקבל או כן נקבל. כל התפיסה הזאת, האדנות הזאת שאני רואה כאן לא מקובלת עלי.

הדבר השלישי – אם מבקשים דברים, אז זה יקרה, התכוונו שזה יקרה. זאת לא הייתה המלצה, זה היה באמת. נקודה. בלי לרדת לפרטים, הצלחת להרגיז אותי.
אפרת לקס
אני מתנצלת שהצלחתי להרגיז אותך.
נירה שפק (יש עתיד)
מקבלת את התנצלותך.
אפרת לקס
אענה לדברים שלך כסדרם.
היו"ר אלכס קושניר
וזה לא כזה פשוט להרגיז את נירה.
נירה שפק (יש עתיד)
ממש לא. אני אחד האנשים היותר רגועים בכנסת.
אפרת לקס
אענה לכל הטענות שלך כסדרן. דבר ראשון, אין פה שום נימה של אדנות. אנחנו באים לעשות את העבודה שלנו, ואנחנו יודעים לעשות את זה וזה המנדט שלנו להגיע לכאן. אני מנסה להסביר למה עובדות שנראות חדשות, כלומר, שהם כרונולוגית אירעו במועדים שהם מאוחרים לבדיקה שלנו, הן לא עובדות חדשות בעניינו.

אני מתכוונת להתייחס בהמשך גם לתוכן העובדות שהועלו ושנבדקו. שוב, אם אני התמודדתי בעבר - - -
משה גפני (יהדות התורה)
איך נבדקו העובדות האלה?
אפרת לקס
אם אני התמודדתי בעבר - - -
משה גפני (יהדות התורה)
העברנו אתמול את המכתב - - -
אפרת לקס
שנייה, אתייחס לזה עוד רגע. עוד לא הגעתי לשם - - -
היו"ר אלכס קושניר
שנייה, שנייה, אני רוצה להבין, אפרת, מה השתנה מיום רביעי עד היום? ביום רביעי, אנחנו שמענו פה מכם קולות שונים שאמרו שאם ויש עובדות חדשות צריך לבדוק אותן, לבין היום שיש לכם כבר עובדות חדשות אצלכם, ופתאום אתם אומרים שלא צריך לבדוק אותן? זה לא ברור לי.
אפרת לקס
חבר הכנסת קושניר, כמו שאתה אומר, האם שמעת קולות שונים, זאת אומרת ששמעת שני סוגים של דעות. הדעה שלי כפי שנשמעה לפרוטוקול הייתה שלא מדובר בעובדות חדשות שצריך לבדוק. שוב, אני מדברת על כרונולוגי, אני מדברת על עובדות מסוג של עובדות שכבר דנו בהם. ואשמח לפרט שוב מה העלתה תוצאת הבדיקה הקודמת שהיא גם תוצאת הבדיקה הנוכחית. ככל - - -
ינון אזולאי (ש"ס)
מה פירוש גם תוצאות הבדיקה הנוכחית?
היו"ר אלכס קושניר
אבל גברתי, סליחה, את הבדיקה הנוכחית עוד לא ביצעת. לכן אתה לא יכולה להגיד על התוצאה שלה.
אפרת לקס
אני עוד לא התייחסתי לזה, יכול להיות - - - תראה, אשמח לפרט מה עשיתי ביחס לבדיקה הנוכחית. אתם רוצים שנתחיל מזה? אפשר להתחיל מזה.
היו"ר אלכס קושניר
בבקשה.
אפרת לקס
בסדר. אז אנחנו קיבלנו בעצם שלושה אירועים שונים ביחס לעמותה. האירוע הראשון היה שיחה טלפונית, בשיחה טלפונית – אתם רוצים שאקריא את התמלול שלה?
משה גפני (יהדות התורה)
לא, בכלליות.
אפרת לקס
חבר הכנסת גפני הקריא אותה בישיבה הקודמת ביום רביעי. קיבלנו גם הקלטה שלה. קיבלנו גם את התמלול. מה שמצאנו ביחס להקלטה הזאת הם כמה דברים: דבר ראשון, אנחנו לא שומעים בהקלטה של הפונה, כלומר, לנציגת העמותה, היה ברור שהיא מדברת עם קטינה. הדבר השני שגילנו, ששמענו - - -
היו"ר אלכס קושניר
סליחה, זה לא צריך להיות הפוך? שאם היא פונה היא צריכה לשאול בת כמה - - -
אפרת לקס
הפנייה לא נשמעת כפנייה לקטין.
נירה שפק (יש עתיד)
לא, את לא הבנת את השאלה של כבוד היושב-ראש כמו שאני מבינה אותה. אני בכוונה - - - משהו מאוד קיצוני. כשמתקיים קשר בין בני זוג, לא משנה אם מקרי או לא מקרי, חובת כל אחד מהם – אקח את זה לצד הגברי כי זה יותר קל – לוודא שלא להגיד אחרי: הוא לא נראה כמו קטין. לא, שואלים. בטח כשיש רגישות לנושא הזה.
ינון אזולאי (ש"ס)
בטח ש - - -
היו"ר אלכס קושניר
סליחה, אני - - -
שלומית ארליך
אני רוצה להזכיר במילה אחת.
היו"ר אלכס קושניר
בבקשה.
משה גפני (יהדות התורה)
את יודעת - - -
היו"ר אלכס קושניר
שנייה, שנייה.
שלומית ארליך
חבר הכנסת גפני, אמרתי את זה גם בדיון הקודם, בעצם אחרי הפסיקה בעניין 'יחד רמת השרון' ובהתאם לנוהל שאנחנו תיקנו אותו בוועדה והתאמנו אותו. פסק הדין דיבר על זה שלוועדת הכספים יש שיקול דעת חלש. אנחנו יכולים לבקש לבדוק מרשות המיסים שיעשו בחינה לגבי העמותה, שיבדקו את הבחינה המחודשת של המסכת העובדתית. אבל אנחנו נמצאים עכשיו במצב שבו לוועדת הכספים יש שיקול דעת חלש.
נירה שפק (יש עתיד)
תגדירי חלש?
שלומית ארליך
- - -
נירה שפק (יש עתיד)
יופי. אז בסדר.
היו"ר אלכס קושניר
טוב, אני - - -
נירה שפק (יש עתיד)
- - - יוגדר לי חלש. מה זה חלש?
שלומית ארליך
אני פשוט יודעת - - -שהיה לנו - - -
היו"ר אלכס קושניר
כל הדיון פה נראה לי - - -
נירה שפק (יש עתיד)
לא נערך כראוי.
היו"ר אלכס קושניר
במילים עדינות. אני לא מכיר שום גוף שאמון על ביצוע בדיקות, שיודע לעשות בדיקה משעה שש בערב או חמש בערב – אני לא יודע מתי נשלחו החומרים – עד שעה אחת בצוהריים. זה נראה לי לא רציני, זה נראה לי לא הוגן, ולכן אני מבקש שתבדקו את המסכת העובדתית החדשה שמוצגת בפניכם.

הנושא הזה של העמותה הזאת - - -
ינון אזולאי (ש"ס)
אגב, זה נמצא גם בחקירת משטרה. שבוע שעבר הוגשה תלונה, שתדעו.
משה גפני (יהדות התורה)
זה בחקירה.
ינון אזולאי (ש"ס)
אז כלומר - - -
משה גפני (יהדות התורה)
הגישו תלונה למשטרה.
ינון אזולאי (ש"ס)
אבל יכול להיות שאם תהיו במשטרה, החקירות ייסגרו יותר מהר, יכול להיות.
משה גפני (יהדות התורה)
אוקיי.
היו"ר אלכס קושניר
אני מבקש מכם לבדוק שוב את המסכת העובדתית, גם בהתייחס לאותה חקירת משטרה שאני לא יודע אם היא קיימת או לא קיימת.
ינון אזולאי (ש"ס)
קיימת. שלחנו גם את התלונה.
אפרת לקס
קיבלנו.
היו"ר אלכס קושניר
אומרים החברים המכובדים אז הם יודעים. ותחזרו לפה עם תשובות שהם באמת תשובות אחרי שעשיתם את הבדיקות. אני הרי גם לא מבין מה החיפזון שלכם כל כך פתאום – מאתמול להיום לעשות את הדבר הזה.

ועכשיו לעניין הכללי.
לירון נעים
אדוני, אם אפשר שאלה בעניין הזה?
היו"ר אלכס קושניר
לא. המצב הזה שבו חברי הכנסת בכלל וחברי ועדת כספים בפרט, נמצאים או פועלים בידיים כבולות כי יש להם שיקול דעת חלש – זה מצב שהוא בלתי נסבל.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אף אחד לא יודע להסביר אותו בדיוק.
נירה שפק (יש עתיד)
מה זה חלש? אני לא יודעת. בסולם ריכטר אני יודעת, אבל פה?
היו"ר אלכס קושניר
אגיד לך מה זה חלש: נכון להיום, חברי כנסת לא יכולים להפעיל שיקול דעת, אלא יכולים לבחון ולהגיד האם המסכת העובדתית שהוצגה בפנייך, האם היא נבדקה או לא נבדקה?
משה גפני (יהדות התורה)
- - - בג"ץ קבע כך.
היו"ר אלכס קושניר
כן, כן, אני מדבר על המצב נכון להיום.
נירה שפק (יש עתיד)
- - - מה שאתם מכיר, זה לא קיים.
היו"ר אלכס קושניר
בעצם מחליטים לך איך שתצביעי. זה לא מצב מקובל – או שלחברי כנסת יש שיקול דעת מלא או שאין להם שיקול דעת. אין באמצע. ולכן מחר תתכנס ועדת משנה בראשותו של חבר הכנסת בליאק - -
משה גפני (יהדות התורה)
זה לא טוב לי מחר.
היו"ר אלכס קושניר
- - כדי להתחיל לדון בסוגיה הזאת, ולשנות את המצב החוקי של הדבר הזה.
נירה שפק (יש עתיד)
אפשר לבקש שיגדירו לנו מה זה חלש?
היו"ר אלכס קושניר
אני מסביר שוב.
נירה שפק (יש עתיד)
לא, לא אתה, שיסבירו לנו, מה זה בפרקטיקום.
היו"ר אלכס קושניר
בפרקטיקום זה שאם יש מסכת עובדתית שהוצגה בפניך, ורשות המיסים טוענת שהיא נבדקה, אין לך שיקול דעת לא לאשר.
ינון אזולאי (ש"ס)
אני מומחה במוחלשים והחלשים, אני אסביר לך.
היו"ר אלכס קושניר
זה המצב שלך. זה מצב שהוא בלתי סביר עבור הכנסת בכלל ועבור ועדת כספים בפרט. לכן מחר תתכנס ישיבה ראשונה של ועדת המשנה בראשותו של חבר הכנסת בליאק כדי לבחון דרכים לטפל בזה.
נירה שפק (יש עתיד)
אנחנו סומכים עליך.
היו"ר אלכס קושניר
חוץ מזה, אני טוען שכמו גם בתמיכות אחרות, תמיכות ישירות של משרדי ממשלה בעמותות, לפי סעיף 3א, אין שם לכנסת שום נגיעה, אלא אם כן באישור כללי, באישור תקציב. כאן המצב צריך להיות בדיוק אותו דבר. זהה. משרדי הממשלה יודעים לעשות את העבודה. חברי כנסת יכולים לקבל החלטות במידה ויש להם שיקול דעת מלא ולא שיקול דעת חלש.
משה גפני (יהדות התורה)
אני מבקש להתייחס.
שלומית ארליך
ביקשה חברת הכנסת שפק, ואני רוצה להתייחס מפסק הדין. אני אמרתי את זה גם בדיון הקודם, אבל רק מילה לגבי שיקול הדעת החלש. מה שקבע בית המשפט זה שהוא אמר: משנקבעה המטרה הציבורית, יש למקד את שיקול הדעת של שר האוצר ורשות המיסים שלה הואצלה הסמכות לבחינת היבטים טכניים וניהוליים בלבד, ללא הפעלת שיקול דעת מהותי. בהתאמה לכך ובשים לב לסמכות הייחודית של ועדת הכספים שנוגעת לאישור פרטני של כל מוסד ומוסד, נקבע כי לוועדת הכספים יש שיקול דעת מוגבל בבואה לאשר את החלטת רשות המיסים. תפקידה של הוועדה מתמקד בקיום פיקוח פרלמנטרי על פעילות התקינה של רשות המיסים והיא אינה רשאית להפעיל שיקול דעת מהותי חזק כפי שהפעילה בקביעתה כי פעילות העמותה שנויה במחלוקת ציבורית עמוקה.
משה גפני (יהדות התורה)
אבל אז גם לשר האוצר יש שיקול דעת חלש.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
גם לשר אוצר, אגב.
שלומית ארליך
- - - נכון. אך לצורך מילוי תפקידה הפיקוחי, עומדת בפני ועדת הכספים אפשרות לדרוש הבהרות ובדיקות נוספות מרשות המיסים, לבחון את המסכת העובדתית ואת האופן שבו יושמו הקריטריונים והתנאים להכרה כמוסד ציבורי.
נירה שפק (יש עתיד)
מצוין, יש כאן - - -
היו"ר אלכס קושניר
ואגב, דווקא במקרה הזה יש לנו כן שיקול דעת חזק מול רשות המיסים.
נירה שפק (יש עתיד)
על זה יש לנו שיקול דעת חזק, בדיוק.
היו"ר אלכס קושניר
וועדת הכספים דורשת לבדוק שוב פעם את המסכת העובדתית.
משה גפני (יהדות התורה)
אדוני היושב-ראש, אני מבקש להתייחס לדברים בקצרה.
היו"ר אלכס קושניר
בבקשה, חבר הכנסת גפני.
משה גפני (יהדות התורה)
לא אאריך בעניין הזה. דיברנו, דיברנו גם בטלפון, אבל אגיד לך, אני יודע שיש דעה של להוציא את זה מוועדת הכספים, ולהגיד: אתה יודע מה? שרשות המיסים תבדוק ותחליט ובזה נגמר העניין. והראייה שסעיף 3 א בתמיכות לא מגיע לפה מכולל התמיכות, אבל מגיע לפה, בניגוד לסעיף 46, מגיע לפה התקציב. מגיע לפה. אתה יכול כחבר ועדה לשאול שאלות גם על התמיכות האלה ואתה יכול להגיד: רגע, מה פתאום נתנו למישהו – לא חשוב מה.

אתה צד בעניין ובלעדיך אין מציאות שהתקציב הזה יעבור. כאן אנחנו מדברים על משהו אחר, אנחנו לא מדברים על זה שהמדינה נותנת תמיכה. בעקיפין זה - - - עוד בסדר. בעקיפין זה תמיכה, אבל במציאות אתה דן על כל עמותה בגלל שלא הממשלה מחליטה על זה. זה לא החלטת ממשלה על סעיף התמיכות.

אני אומר לך: מה שקרה הוא שבמשך שנים מתנהל בצורה הזאת. והייתה סמכות לוועדת הכספים לקבל החלטות. היה בג"ץ. הגיע המיסיון והוא עתר לבג"ץ. והיועץ המשפטי לממשלה כתב חוות דעת לבית המשפט. אני לא יודע למה הוא התערב בזה, בגלל שהוא יועץ משפטי של הממשלה, עמדת הייעוץ המשפטי של הכנסת הייתה שונה. אני מכבד את בית המשפט, אבל אני מצפה שגם יכבדו את הכנסת. זו אחת משלוש הרשויות החשובות שצריכות לנהל את הדברים האלה.

כדי לשנות את זה צריך חקיקה. זה לא יכול להיות שאתה תבוא עכשיו ותגיד – לא מתכוון עליך, מתכוון בכלל – שבג"ץ אמר שאין סמכות לוועדת הכספים. אין סמכות לוועדת הכספים? זה חקיקה. חוק צריך לקבוע את זה. החוק אומר שיש סמכות לוועדת הכספים. אני תולה תקוות בוועדה הזאת שוולדימיר עומד בראשה – אגב, אני מבקש שזה לא יהיה בצום עשרה בטבת ב-15:00, אבל זאת החלטה שלכם. זאת בעיה, לא עושים ישיבה ראשונה בצום כזה. על זה נדבר טכנית – יגיעו לדיון בעניין הזה ואתה תראה שיש דברים שהם בלתי אפשריים כשאתה מדבר על שלושת הרשויות. הממשלה היא רשות מבצעת. הכנסת היא רשות שמאשרת. הממשלה לא יכולה לקבל החלטות מבלי שאנחנו כאן מאשרים את זה.

אתה יושב פה עכשיו על עודפים. אני כבר לא מדבר על פניות, על העברות – אין דבר כזה שהממשלה תעשה דברים בלי שאתה אומר כן. אם אתה לא מאשר את זה, הם לא יכולים לבצע – לא עודפים, לא פניות ולא את ניהול הממשלה. אתה הזרוע המפקחת, המאשרת, אתה לא יכול להעביר תקציב בממשלה מבלי שאתה מאשר תקציב של מאות מיליארדים, שיש שם הרבה מאוד דברים שהם הרבה יותר בעייתיים מבחינת העניין של סעיף 46. ברגע שאתה אומר: אני נכנע בעניין הזה, אתה מוריד את כבודה של הכנסת. בסופו של דבר, זה תהליך שבאמת הוועדה צריכה לדון על זה. והמשמעות של העניין תהיה - - - אני הנחתי הצעת חוק שסותרת את החלטת בג"ץ ואומרת שלוועדת הכספים יש סמכות לקבל החלטה בעניין הזה. כמובן שאני מקווה שנעשה את הכול בהסכמה, בגלל שזה נושא שהוא חד פעמי או משהו שהוא זמני, זה דבר שכבודה של הכנסת מונח כאן על כפות המאזניים.
היו"ר אלכס קושניר
אני מסתכל על זה באופן טיפה שונה, אבל זה באמת כבר לתוך הדיון בוועדת המשנה. בכל מקרה, חבריי באופוזיציה, הוועדה של ולדימיר בנויה מחמישה חברים: שלושה מהקואליציה ושניים מהאופוזיציה. יש לנו כרגע רק שם אחד: חבר הכנסת עופר כסיף. נשמח לקבל שם נוסף לקראת הדיון מחר.
ינון אזולאי (ש"ס)
אם זה לא אמור לשנות במספר, אולי להגדיל את זה לשבעה ואז זה יהיה יחסי. אם זה אפשרי – אני לא יודע.
היו"ר אלכס קושניר
כן?
שלומית ארליך
אפשר להגדיל לשבעה, אבל אז צריך להביא את זה לאישור.
היו"ר אלכס קושניר
צריך להביא את זה בנפרד. אנחנו נדבר על זה ואולי מחר ניישב את זה.
ינון אזולאי (ש"ס)
נבדוק לך.
היו"ר אלכס קושניר
בסדר? הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 13:22.

קוד המקור של הנתונים