ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 13/12/2021

הצעת הקמת ועדת משנה לעניין שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת4
ועדת העבודה והרווחה
13/12/2021


מושב שניפרוטוקול מס' 46
מישיבת ועדת העבודה והרווחה
יום שני, ט' בטבת התשפ"ב (13 בדצמבר 2021), שעה 9:50
סדר היום
הצעת הקמת ועדת משנה לעניין שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
נכחו
חברי הוועדה: אפרת רייטן מרום – היו"ר
יוראי להב הרצנו
מופיד מרעי
יצחק פינדרוס
חברי הכנסת
סמי אבו שחאדה


מוזמנים
יהודה דורון - נציג ארגוני הנכים
ייעוץ משפטי
ענת מימון
מנהלת הוועדה
ענת כהן שמואל
רישום פרלמנטרי
סופי רון, חבר תרגומים


הצעת הקמת ועדת משנה לעניין שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
היו"ר אפרת רייטן מרום
בוקר טוב לכולם. אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה. כולנו מאוד מתרשמים מהמיקרופונים החדשים והנגישים שהגיעו אלינו. זה בעקבות פנייה גם של ארגוני הנכים וגם של נגישות ישראל. אנחנו מברכים על זה. אפרופו, עסקינן באנשים עם מוגבלויות. אנחנו רוצים לקיים ישיבה קצרה כדי לדון בהצעה להקמת ועדת משנה לעניין שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות.

הואיל ובאמת זה אחד הנושאים שהוועדה הזו דנה בהם רבות, בהיבטים שונים ורבים, החל בהנגשה, תעסוקה, חינוך, הזכות באמת לשוויון וכמובן השתלבות בכל אורחות החיים שלנו, בהחלט נעניתי לבקשתו של חבר הוועדה, חבר הכנסת יוראי להב. אני מבקשת להעמיד להצבעה את הקמתה של ועדת המשנה לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, אשר חבר הכנסת יוראי להב הרצנו יהיה יושב הראש שלה. אני מציעה שחברת הכנסת שירלי פינטו קדוש, שמגיע לה מזל טוב לרגל הולדת בתה, וחברת הכנסת מיכל רוזין, חבר הכנסת אוסאמה סעדי וחבר הכנסת יצחק פינדרוס יהיו חברים בוועדת המשנה. הסמכויות של הוועדה יוקראו על ידי היועצת המשפטית.
ענת מימון
אז כמו שאמרה יושבת הראש, הוועדה המחליטה על הקמת ועדת משנה לפי סעיף 109 לתקנון, כשנקבע שהוועדה הזו היא זו שקובעת את סמכויות ועדת המשנה. אני אקריא את ההצעה לסמכויות הוועדה.

ועדת המשנה לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תעסוק בנושאים הקשורים לזכויות אנשים עם מוגבלות, ותקיים פיקוח פרלמנטרי בנושא וכן תערוך דיונים יזומים. ועדת המשנה תדון בהצעות לסדר היום ובדיונים מהירים בנושא שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, שיושבת ראש ועדת העבודה והרווחה החליטה על העברתם לדיון בה, לאחר שהובאו לוועדת העבודה והרווחה על ידי מליאת הכנסת והנשיאות.

ועדת המשנה תדון בהצעות חוק ובחקיקת משנה בנושא שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, לרבות בנושא הנגישות, שיועברו לוועדת המשנה על ידי יושבת ראש ועדת העבודה והרווחה, על מנת לדון בהם לקראת אישורם במליאת ועדת העבודה והרווחה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
תודה רבה ליועצת המשפטית. לפני שאני אגש להצבעה, אני רוצה גם להשלים ולומר שבהמשך, כאשר תשוב חברת הכנסת שירלי פינטו מחופשת הלידה שלה, אני אציע להקים ועדת משנה נוספת שתהיה משלימה לוועדת המשנה של יוראי, לעניין נגישות עירונית. היא תיקח את הנושא הזה, כפי שהיא גם, אגב, מטפלת ומובילה אותו שנים רבות. נוכל ככה להסתייע בשני צוותים מסורים ומצוינים שיובילו שינויים וחקיקה, כמובן בעזרת הוועדה שלנו, בתחום השלם והכולל. אני חושבת שזה יכול להיות באמת רק לטובת קידום התחום. אנחנו ניגש להצבעה.

מי שבעד הקמת ועדת המשנה שירים את ידו. מי נגד? אין, וגם אין נמנעים.

הצבעה
אושר
היו"ר אפרת רייטן מרום
אני מודיעה בזאת על הקמתה של ועדת המשנה לעניין שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות ברשותו של יושב הראש יוראי להב הרצנו.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני מתנצל, אני צריך לצאת.
היו"ר אפרת רייטן מרום
תודה רבה חבר הכנסת פינדרוס. בבקשה, יושב ראש ועדת המשנה.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אני אהיה מאוד קצר. אני חושב שהצורך שלנו להבטיח מקום שווה ומלא לאנשים עם צרכים מיוחדים הוא קריטי וחיוני, כדי באמת להבטיח לכל אדם את זכות היסוד הכי בסיסית: להשתלב באופן מלא בחברה, בחינוך, בתרבות, בתעסוקה, לממש את החיים שלו ושלה. אני רוצה להודות לך, גברתי יושבת הראש, שאני יודע שהנושא הזה כל כך קרוב לליבך, כך שמצאת להקים לא ועדת משנה אחת אלא שתיים, על מנת באמת לכסות את כל העבודה שדרושה - ולצערנו דרושה הרבה מאוד עבודה. גם חברת הכנסת פינטו וגם אני נעבוד יחד על מנת באמת לעשות מה שצריך - וצריך הרבה - בשביל לאפשר לכל אדם בישראל לממש את חייו באופן מלא. אני רוצה להודות לך ולומר שאני מאוד מצפה לעבודה משותפת איתך כדי לעשות עבודה משמעותית בנושא הזה. אני מאוד מצפה לכך. תודה רבה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
תודה רבה לך, יוראי. האמת שאני מוכרחה לומר בכנות שאני מאוד שמחה שאתה לוקח על עצמך את ועדת המשנה הזו. אני יודעת כמה זה חשוב לך, כמה אתה פועל ומתוך הלב, בצורה באמת חד-חד ערכית. אתה נותן את כל הלב שלך, מתוך אמונה שלמה ביכולות שלך, ובעצם במחויבות של החברה עבור אנשים עם מוגבלויות - לשלב, להכניס אותם, לא להשאיר אף אחד בחוץ, ולתת להם את כל האפשרויות וההזדמנויות כדי שיחושו באמת חלק מהחברה. אז תודה רבה. הרבה מאוד בהצלחה. חבר הכנסת אבו שחאדה, בבקשה.
סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת)
בוקר טוב. מברוק יוראי. אני מאחל לך המון הצלחה. ההצלחה שלך היא הצלחה של כולנו. אנחנו תמיד נשמח לשתף פעולה בעניין הזה. כפי שאתה יודע, אנשים עם מוגבלויות גם בחברה הערבית סובלים מהדרה כפולה אם לא למעלה מזה. הם סובלים מאפליה והדרה בגלל היותם חלק מהמיעוט הערבי בארץ, וגם בגלל העניין הזה של הצרכים המיוחדים והמוגבלויות הם סובלים. אנחנו תמיד נשמח לשתף פעולה. אני מאחל לך המון-המון הצלחה בתפקיד החדש.
היו"ר אפרת רייטן מרום
תודה רבה, חבר הכנסת אבו שחאדה. חבר הכנסת מרעי, בבקשה.
מופיד מרעי (כחול לבן)
באמת בהצלחה. גם מגיע לו, ואנשים שבאמת לוקחים על עצמם להיות אחראים על נושא שהוא באמת טעון בערכיות ואנושיות, באמת מגיע להם את מלוא הכבוד וההערכה. אנחנו לרשותך כמובן, מה שתצטרך - אנחנו פה. שא ברכה, וחובת ההוכחה עכשיו עליך.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
על כולנו.
מופיד מרעי (כחול לבן)
אנחנו איתך.
היו"ר אפרת רייטן מרום
הצלחך - הצלחתנו, יוראי. תודה רבה לכולכם. בבקשה, יהודה דורון.
יהודה דורון
רציתי לברך על הקמת הוועדה הזו. זה מאוד חשוב, במיוחד בימים האלה כשמנסים כרגע, פה בכנסת, לשנות את התקנות כדי שנכים לא יוכלו להיכנס למסעדות ולכל מיני מקומות. אני שמח על זה שהקמת את הוועדה, שנוכל לדבר ולנסות לעזור לנכים. תודה רבה. אני מוכן להיות לרשותכם.
היו"ר אפרת רייטן מרום
יש לך פרטנר מצוין, יוראי. אתם תסגרו עם מנהלת הוועדה לגבי הלו"ז להמשך. אני נועלת את הדיון. תודה רבה.


הישיבה ננעלה בשעה 09:58.

קוד המקור של הנתונים