ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 13/12/2021

הצעה לדיון מהיר בנושא: " עמותות המלמדות יהדות בבתי ספר ממלכתיים באופן לא פלורליסטי- בניגוד לפסיקת בג"ץ"

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת28
ועדת החינוך, התרבות והספורט
13/12/2021


מושב שניפרוטוקול מס' 67
מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט
יום שני, ט' בטבת התשפ"ב (13 בדצמבר 2021), שעה 11:00
סדר היום
הצעה לדיון מהיר בנושא: " עמותות המלמדות יהדות בבתי ספר ממלכתיים באופן לא פלורליסטי- בניגוד לפסיקת בג"ץ"
נכחו
חברי הוועדה: שרן מרים השכל – היו"ר
סימון דוידסון
אלון טל
מאיר פרוש
יוסף שיין
חברי הכנסת
משה גפני
מיכל וולדיגר
אורי מקלב
גלעד קריב
מיכל רוזין
שמחה רוטמן
מוזמנים
משה גל - מנהל אגף א' תקציבים ומינהל, משרד החינוך

אליעזר שחור - ממונה העמקת זהות יהודית, משרד החינוך

נעמי יולס - עוזרת ראשית ליועמ"ש, משרד החינוך

אביתר אקוקה - ראש דסק כנסת

יותם ברום - מנכ"ל

אורלי ארז לחובסקי - מנהלת המרכז הרפורמי לדת ומדינה

אושרת לוי - יו"ר

אורן הניג - מנכ"ל ליב"ה

אלעד צדיקוב - מנכ"ל ארגון אופק ישראל
ייעוץ משפטי
תמי סלע
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
יפה קרינצה
הצעה לדיון מהיר בנושא
" עמותות המלמדות יהדות בבתי ספר ממלכתיים באופן לא פלורליסטי- בניגוד לפסיקת בג"ץ" הצעה לדיון מהיר בנושא: " עמותות המלמדות יהדות בבתי ספר ממלכתיים באופן לא פלורליסטי- בניגוד לפסיקת בג"ץ", של ח"כ גלעד קריב, מיכל רוזין (מס' 100).
היו"ר שרן מרים השכל
בוקר טוב. אני פותחת את ישיבת ועדת החינוך התרבות והספורט. על סדר-היום הצעה לדיון מהיר בנושא: עמותות המלמדות יהדות בבתי ספר ממלכתיים באופן לא פלורליסטי – בניגוד לפסיקת בג"ץ, של חברי הכנסת מיכל רוזין וגלעד קריב. כנהוג, אתן לשני המציעים לפתוח. המציע השני לא נמצא אתנו כרגע - -
מיכל רוזין (מרצ)
הוא מנהל דיון, הוא יצטרף.
היו"ר שרן מרים השכל
- - אבל אתן למציעה את זכות הדיבור על מנת לנמק ולהסביר על מה הדיון. חברת הכנסת מיכל רוזין, בבקשה.
מיכל רוזין (מרצ)
אני רוצה להתחיל בסיפור אישי. זו לא פעם ראשונה שאני מספרת אותו פה, אבל בעיניי הוא מגלם היטב את מה שאנחנו מנסים לומר, להסביר כל הזמן. כשבתי – היום כבר בת 16 – הייתה בכיתה ב' בבית ספר ממלכתי בפתח תקווה, לפני אחד מהחגים הגיע רב אורתודוכסי לגמרי, אפילו חרדי, לדבר איתם על החג. כשחזרה הילדה הביתה היא סיפרה מה עבר עליה, ואמרה לי את הדבר הבא, שרן: הם, היהודים, עושים כך וכך. אני הזדעזעתי מזה. למה? כי הבת שלי – שבבית חווה יהדות פלורליסטית, פתוחה, במהלך השנים גם עברה בת מצווה, עלתה לתורה ברוח הפלורליסטית והרפורמית – ואותה ילדה באה הביתה ומכיוון שהגיע אותו רב אורתודוכסי וסיפר לה על היהדות, היא הבינה שהיהדות הזאת לא שלה. זה המסר שהילדה חזרה אתו הביתה – שהיהדות הזאת היא לא שלה, כי הם, היהודים - -
מאיר פרוש (יהדות התורה)
הרב אמר לה או שהיא חשבה ככה?
מיכל רוזין (מרצ)
- - עושים כך וכך וכך ואנחנו, כנראה – אם אנחנו לא עושים אחת, שתיים, שלוש, ארבע – אנחנו לא יהודים. זאת תפיסה שהיא תפיסה שגויה מכל הכיוונים, לא רק ממי, הרב פרוש, - -
מאיר פרוש (יהדות ה תורה)
הרב אמר את זה או שהיא חשבה?
מיכל רוזין (מרצ)
- - שמאמין בחינוך פלורליסטי ובחינוך ליהדות מתחדשת ומתקדמת. אני חושבת שזו תפיסה שגויה למדינת ישראל ולחיזוקה וקיומה של היהדות, כי אני בעד יהדות, אני בעד לימוד יהדות, אני רק חושבת שלימוד היהדות צריך להיות לא ברוח אורתודוכסית, שמרחיקה את רוב – מה לעשות, את רוב – הילדים והילדות במדינת ישראל מהיהדות ולא מקרבת אותם.

ב-1995 משרד החינוך החליט לאמץ את דוח שנהר, שמדבר על חינוך ספר ממלכתיים. אנחנו לא כופים על אף אחד אחר, אנחנו לא נכנסים לתוך הממלכתי-דתי ולתוך החרדי ומכריחים אותם, למרות שאולי הייתי רוצה שילמדו קצת ויפתחו את הראש. אנחנו מדברים על החינוך הממלכתי, ואומץ על ידי משרד החינוך דוח שנהר, וקיבל חיזוק בחוזר מנכ"ל במאי 2019 עם מחויבות מחודשת לדוח שנהר, שאומר: לימוד יהדות ברוח פלורליסטית בבתי הספר הממלכתיים.

אנחנו בעד לימוד יהדות. אני מאוד אוהבת ללמוד יהדות, יודע את זה הרב פרוש וגם אחרים פה, אבל אנחנו רוצים ללמוד יהדות ברוח פלורליסטית, ברוח חופשית, ברוח שאינה מייצר ניכור עם התלמידים והתלמידות. מה שקורה בשנים האחרונות זה שבמבחני התמיכה של משרד החינוך לארגונים שמלמדים יהדות באופן פלורליסטי נקבע שהם יקבלו ניקוד עודף ב-2007 על מנת לעודד לימוד ברוח פלורליסטית, והדבר הזה לא מתקיים, נקודות הבונוס ניתנו לכל העמותות שמלמדות. הטענה של משרד החינוך בבג"ץ, שלא התקבלה, שארגונים שמרנים ואורתודוכסים יכולים להעביר גם תכנים פלורליסטיים היא טענה לא רק בעייתית, לא אמיתית, היא גם לא הוגנת כלפי אותם ארגונים. אני לא מצפה מארגון חב"ד להעביר תכנים פלורליסטיים, כמו שלא יצופה ממני להעביר תכנים אורתודוכסים שמנוגדים לתפיסת עולמי. לכן המטרה היא לנסות לייצר מבחני תמיכה שישקפו את דוח שנהר.
יותר מזה
אני רוצה לדעת מה נעשה מצד משרד החינוך לגבי פיקוח. הסיפור הזה, שמערכת החינוך ענייה ואין בה כסף ועמותות נכנסות כדי להשלים את החינוך הפורמלי, הוא סיפור בעייתי כשלעצמו, אני מודה. אם מערכת החינוך הייתה עשירה מספיק, חזקה מספיק, אז היו שיעורי העשרה בכל כך הרבה תחומים שבהם נכנסות העמותות. הייתי רוצה שמי שיהיה אחראי על החינוך הזה יהיה בית הספר. מכיוון שלא כך הדבר ובתי הספר שלנו פתוחים בפני עמותות בכל מיני נושאים, מן הראוי שיהיה פיקוח איזה תכנים נכנסים, מה התכנים שמקודמים, ובעיקר – האם הם תואמים את דוח שנהר ואת לימודי היהדות באופן פלורליסטי. זה מה שנקבע, זה מה שאומץ שוב ב-2019, זה מה שבג"ץ קבע עכשיו.

אני רוצה לדעת מה משרד החינוך עושה בעניין כדי לקדם את זה ואיך אנחנו ממשיכים לשמור על הקו כדי – ואני חוזרת על זה שוב – שכל ילדי וילדות ישראל ייהנו מלימודי יהדות וירגישו שהיהדות היא חלק מהם והיא הזהות שלהם. זה מה שחשוב לי, רק כל עוד נמשיך לכפות עליהם חינוך אורתודוכסי ננכר אותם מהיהדות וילדים ימשיכו להגיד מה שהבת שלי אמרה: הם, היהודים, עושים אחת, שתיים, שלוש, ארבע.
היו"ר שרן מרים השכל
תודה רבה לך, חברת הכנסת מיכל רוזין. הייתי רוצה לתת את ההזדמנות למשרד החינוך להשיב על הדברים. נשמח, כוועדה, לשמוע מה הם התבחינים, מה נדרש על מנת להיכנס, על מנת לקבל סבסוד. מה הדירקטיבה שלכם? בבקשה.
אליעזר שחור
כמה מילות הקדמה. התקנה הזאת תוקנה לפני קרוב ל-30 שנה כדי לספק פעילות חווייתית בבתי הספר באופן כללי. משנת 2006, כמו שחברת הכנסת הסבירה, נוסף הנושא של תוספת ברוח ועדת שנהר. העיקרון של הפעילויות שאותן מבצעות העמותות הוא פעילות חווייתית שמתבצעת בבית הספר, בארגונו של בית הספר, אך ורק בידיעתו של בית הספר ובהלימה לתכנים ולתרבות שבית הספר מנחיל. זה נכון בכל סוגיה. יש את הניהול העצמי בבתי הספר, וזו נקודה שמשרד החינוך מעצים, של האחריות של מנהל בית הספר, ובוודאי בנושאים האלה, שבהם צריכה להיות רגישות מיוחדת מה מתאים לכל בית ספר, באילו ערכים מתעסקים.

הפעילויות שבהן אנחנו מתעסקים הן בעיקר סביב מעגל השנה. זה אומר: סוכות, חנוכה, פסח, יום העצמאות, יום רבין, פורים – כל חגים האלה, להנגיש אותם ולהעביר אותם בצורה חווייתית. אדגיש שאנחנו לא עוסקים בכלל בנושא ההלכתי או בשמירת מצוות. אנחנו מדברים על ערכים, והערכים האלה תמיד יהיו מותאמים למה שבית הספר עושה. את כל הפעילויות בתי הספר מזמינים, ולכן אין פעילות שנכנסת לבית ספר בעיקוף, כל פעילות נכנסת אך ורק כשבית הספר - - -
היו"ר שרן מרים השכל
אתם מסבסדים את הפעילות או שבית הספר מקבל תקציב כדי לסבסד את הפעילות?
אליעזר שחור
המשרד מתקצב גופים שפונים לבתי הספר. אנחנו מפקחים על התכנים שלהם ועל ההכשרות שלהם ומי שמזמין את הפעילויות אלו בתי הספר.
מיכל רוזין (מרצ)
זאת אומרת, ככל שארגון עשיר יותר, יש לו יותר כסף להביא פעילות מעניינת לבית הספר, מועשרת יותר, כך יש סיכוי שבית הספר ייקח אותו. למשל, היה סיפור לפני - - -
היו"ר שרן מרים השכל
את זה אין לנו יכולת לפתור.
מיכל רוזין (מרצ)
לא לא, היכולת היא שליטה בתכנים.
היו"ר שרן מרים השכל
אם יש ארגון שאין לו תקציב, הוא דל בתקציב, משרד החינוך לא יסבסד אותו עכשיו - - -
מיכל רוזין (מרצ)
לא, זאת לא השאלה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
זה בדיוק מה שהעותרים ביקשו.
מיכל רוזין (מרצ)
לא. יש מבחן תמיכות שמשרד החינוך מחלק לעמותות. אנחנו מבקשים שהעמותות שמקבלות את הסבסוד במבחן התמיכות יעמדו בכללים של דוח שנהר.
היו"ר שרן מרים השכל
מהם הכללים של דוח שנהר? אני מתנצלת, לא כולנו בקיאים בזה.
אליעזר שחור
אני קורא את הנקודות המרכזיות שעל פיהן אנחנו עובדים: "א. ערכים מתרבות ישראל לגווניה, תוך חיבורם לערכים מתרבות העולם; ב. ריבוי פנים בתרבות היהודית, וזאת באמצעות הצגת תפיסות אמוניות וחברתיות שונות, הכוללות סוגות שונות של מקורות – מקרא, מדרש, שירה, ספרות, אמנות – הכללת מקורות מתקופות שונות ואפשרות לאופני קריאה והבנה שונים של המקורות; ג. מקורות ומנהגים מהתרבות היהודית המסורתית ומהתרבות הישראלית הציונית והמתחדשת; ד. נושא רלוונטי לעולמו לשל התלמיד, תוך חיבורו לנושא אקטואלי; ה. מאפשרת דיאלוג ומניעת הטפה, לגיטימציה לפרשנויות שונות עבור תלמידים שונים." אלה הפרמטרים שאותם אנחנו בודקים.
היו"ר שרן מרים השכל
אז זה כל ארגון שתביא.
מיכל רוזין (מרצ)
ממש לא. נראה לך שחב"ד עושים פעילות שהיא פלורליסטית ומאפשרת דיאלוג?
היו"ר שרן מרים השכל
את האמת, מיכל - - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני חושב שהתנועה הרפורמית מאוד חלשה בפלורליזם.
היו"ר שרן מרים השכל
מיכל, האמת היא שכן, כי אתם אפילו מביאים הצגות ילדים ודברים כאלה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני חושב שהתנועה הרפורמית מאוד חלשה בפלורליזם.
מיכל רוזין (מרצ)
אני רוצה לשמוע את הפיקוח: האם נעשה פיקוח והאם כל ארגון שמקבל את התמיכה הוא - - - ?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
חוסר הסובלנות שלה - - -
היו"ר שרן מרים השכל
נעבור לרשימת הדוברים כדי שנוכל לשמוע. נשמע חבר כנסת ודובר, חבר כנסת ודובר. נתחיל עם חבר הכנסת אלון טל. לכל אחד שתי דקות על מנת שנספיק. בבקשה, שתי דקות לרשותך.
אלון טל (כחול לבן)
תודה רבה, כבוד היושבת-ראש. בבית הכנסת כל שבוע אנחנו אומרים "צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה". בתור איש שעוסק באקולוגיה, זה אף פעם לא הגיוני מכיוון שמצד אחד יש לכם עץ מהמדבר, שזה התמר, ויש את הארז שצריך הרבה קור וגשם. כתוב בהמשך: "שתולים בבית ה'". כלומר, שניהם, יש להם מקום בבית השם. אני רוצה להדגיש את החשיבות, שהפלורליזם תמיד היה ההחלטה של היהדות וטוב שדוח שנהר הנציח את התפיסה הזאת.

אני סבור שהמצב בשטח הוא אחר לגמרי. אספר סיפור ממודיעין. התיכון של הבת שלי רצה לארגן סביב איזשהו חג אירוע והזמינו את מי שהיה אז הרב הראשי של העיר, הרב לאו, לדבר. ברגע שהוא שמע שיש אתו בפאנל אישה ויש לצדו גם רק רב רפורמי, הוא טרק את הדלת על מנהל בית הספר – וזה מישהו שמקבל משכורת. אני חושב שזאת גישה שאנחנו רואים אצל הרבה אנשים: אני מוכן לבוא ולהעשיר את תלמידי ישראל, אבל אני חייב לעשות את זה לפי תפיסת עולמי. אני מכבד את זה, אבל אם החלטנו שאנחנו רוצים מגוון, אז בואו נבטיח שמשרד החינוך ייתן לזה ביטוי.

אני מדבר פה עם חבריי, שהם דתיים יותר ממני או ככה הם מתיימרים להיות, אני חושב שמבחינה תועלתנית זאת הגישה. הרי בסופו של דבר, כבוד היושבת-ראש, יש שני סוגי יהודים: אלה שלוקחים את זה ברצינות ואלה שלא. ככל שנבין מוקדם יותר שאנחנו – אלה שלוקחים את זה ברצינות – צריכים לעבוד יחד כדי להנציח זהות יהודית אצל כל ילדי ישראל, איפה שהם נמצאים. אחר כך אפשר לתפוס אותם אחרי הצבא ולעשות מה שרוצים מבחינת חינוך, אבל כשהם נמצאים במערכת חינוכית, בואו ניתן להם את אהבת המורשת של ישראל. תודה רבה, קיבלתי את הצלצול.
היו"ר שרן מרים השכל
תודה רבה, חבר הכנסת טל.
מיכל רוזין (מרצ)
מה זה, סלומינסקי?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
נעשית סלומינסקי? שרן, לא הכרנו אותך ככה.
היו"ר שרן מרים השכל
ככה אנחנו שומרים על סדר ועל הוגנות.
מיכל רוזין (מרצ)
אני רק מודיעה שגם אצל סלומינסקי למיכל רוזין היה פטור. לא היה שום טיימר.
היו"ר שרן מרים השכל
חברת הכנסת רוזין, כפי שראית, נתתי לך שמונה דקות בלי זמזום, משום שאת אחת המציעות. על מנת שנשמור על הסדר בוועדת החינוך ולא התפרצויות, אנחנו מצליחים לקיים דיונים הרבה יותר מעמיקים כאשר שומרים לכל אחד את הזמנים.
אלון טל (כחול לבן)
אני מקבל את השעון באהבה, כבוד היושבת-ראש.
היו"ר שרן מרים השכל
תודה רבה לך, חבר הכנסת טל. יותם ברום, איגוד ארגוני התחדשות יהודית, ביקש את זכות הדיבור. בבקשה, גם לרשותך שתי דקות.
יותם ברום
תודה רבה. קודם כול, אני חושב שאין פה הרבה ויכוח. לפי מה שמשרד החינוך טוען באמת אין לנו ויכוח, הוויכוח הוא רק על היישום של המדיניות, כי כולנו בעד לימודי יהדות וכולנו רוצים שזה יותאם לחינוך הממלכתי. זאת אומרת, שהתלמידים לא יתנגדו למה שהם לומדים אלא שזה יותאם לאורח החיים שלהם, למה שהם מאמינים, בדרך כזאת שזה יחזק את לימודי היהדות ויחזק את הזהות שלהם ולא ינסה לשנות אותם, חס ושלום.

עכשיו השאלה היא לגבי הפיקוח, וזה פשוט. אני בודק את המטרות של העמותות שלא מאפשרים להן להיכנס אלא מתקצבים אותן כדי להיכנס לחינוך הממלכתי, ואתן שתי דוגמאות. למשל, ללכת בדרכיו, מדרשת בית שאן – המטרות שלה גלויות, היא לא מסתירה אותן: החדרת מחשבת ההלכה בקרב בני נוער ומבוגרים מהארץ ומחו"ל. הוא אומר: אני מלמד הלכה, המטרה שלי היא לקדם הלכה. אתן עוד דוגמה, וזה שחור על גבי לבן: המטרה של עמותת בשבילנו היא לחנך לאהבת התורה, יראת שמיים, שמירת מצוות ודבקות באמונה שלמה בדבר השם.
קריאה
חס וחלילה.
יותם ברום
אלה המטרות שכתובות.
מיכל רוזין (מרצ)
זה לא מטרות פלורליסטיות.
יותם ברום
אני אומר פה עובדות. העובדה היא שאלה המטרות הרשמיות שלהם ברשם העמותות.
היו"ר שרן מרים השכל
שאלה: לחנך לאהבת התורה, התרבות והמסורת - - -
מיכל רוזין (מרצ)
שרן, אני רוצה לעשות סדר, אני רוצה שיבינו.
יותם ברום
בסדר, אני גם אוהב תורה.
מיכל רוזין (מרצ)
רגע. יש הרבה מאוד תקנות תמיכה במשרד החינוך של מורשת, של יהדות, של לימודי תורה. יש הרבה מאוד. יש תקנה אחת שהיא לארגונים הפלורליסטים – אחת, קטנה, מאוד מאוד צנועה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אין אפילו תקנה אחת - - - לארגון. זה מנוגד לחוק להגיד את המשפט הזה בכלל.
מיכל רוזין (מרצ)
זה לא נכון.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
זה מנוגד לחוק להגיד את המשפט שאמרת. אפילו בג"ץ לא אמר את זה.
מיכל רוזין (מרצ)
במשרד החינוך יש אגפים שלמים שדואגים ללימודי תורה ויהדות. אנחנו לא נכנסים לדבר הזה. אנחנו מדברים על תקנת תמיכות שעוסקת בעניין של לימודי יהדות פלורליסטית, רק עליה. גם פה השתלטו הארגונים שהם לא פלורליסטים. על זה אנחנו מדברים.
היו"ר שרן מרים השכל
בבקשה, ממש ב-30 שניות משפט סיכום.
מיכל רוזין (מרצ)
עשיתי סדר כי נראה כאילו אנחנו – הלוואי – רוצים לשנות את כל משרד החינוך.
יותם ברום
אני מנסה להגיד פה מהלך קצר, אני מבטיח לא להאריך. כולנו בעד לימוד תורה וכולנו בעד אהבת התורה. הוויכוח הוא לא על זה אלא על חינוך ושמירת מצוות או על מחשבת ההלכה. גם אני אוהב את התורה וכל הארגונים – גם בינה, שהוא ארגון חילוני לחלוטין – מחנך לאהבת התורה. העניין הוא לא אהבת התורה אלא מחשבת ההלכה ושמירת מצוות. זה הוויכוח. הוויכוח הוא על זה שאתה לא מחנך את התלמידים בחינוך הממלכתי לשמור מצוות, זו לא המטרה, זה בניגוד לחינוך הממלכתי.

מה לעשות, אני נאיבי, אני מאמין לארגון שהמטרות שלו רשומות, שזו האג'נדה שלו ועל זה הוא מגייס תרומות. לא רק אני מאמין לזה, גם בית המשפט האמין לזה. כל מה שאנחנו מבקשים זה דבר מאוד פשוט: שמשרד החינוך יפקח כמו שצריך. אם הוא טוען שזה כמו שצריך, אני רוצה לוודא שזה נעשה כמו שצריך, שאותם ארגונים מבצעים פעילות פלורליסטית בתוך מערכת החינוך הממלכתי. זה אחד. שתיים, אמרו שאם התקנה הזאת לא עולה בקנה אחד עם מדיניות משרד החינוך, לקיים על זה דיון ולבחון האם רוצים לשנות את מטרות משרד החינוך. פה יש נהלים מאוד ברורים, שכולם מסכימים עליהם, לדעתי גם חברי הכנסת החרדים מסכימים עליהם. כל מה שנותר לעשות זה לוודא שזה קורה. אם זה לא קורה ורוצים לשנות מדיניות – תנהלו דיון מסודר.
היו"ר שרן מרים השכל
תודה רבה. מצטרף אלינו המציע השני, חבר הכנסת גלעד קריב, שביקש את הדיון המהיר. אתה רוצה לשמוע? אוקיי. נעבור לדובר הבא מבין חברי הכנסת, חבר הכנסת פרוש. בבקשה, גם לרשותך שתי דקות.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
ממש התרגשתי כשחברת הכנסת רוזין סיפרה על הבת שלה.
מיכל רוזין (מרצ)
די, די עם ציניות.
מאיר פרוש (יהדות ה תורה)
לא עד כדי דמעות, אבל ממש התרגשתי.
מיכל רוזין (מרצ)
אפשר בלי ציניות? אני לא מזלזלת בילדיך.
היו"ר שרן מרים השכל
חברת הכנסת רוזין, בבקשה. את תאלצי אותי להוסיף לו עוד זמן.
מיכל רוזין (מרצ)
תוסיפי לו עוד זמן, אבל לפחות שיכבד. בדיוק שהוא לא מכבד את היהדות האחרת, כך הוא לא - - -
היו"ר שרן מרים השכל
שמרתי גם על זכותך, אני מבקש לשמור - - -
מאיר פרוש (יהדות התורה)
שאלתי בקריאת ביניים ונתתי לגברת רוזין לדבר, אבל הרב לא אמר: אני הרב, כך צריך לנהוג וכך זה נקרא יהודי. הוא לא אמר את זה.
מיכל רוזין (מרצ)
איך אתה יודע? היית שם?
היו"ר שרן מרים השכל
מיכל.
מאיר פרוש (יהדות ה תורה)
שאלתי ולא ענית לי. אם הוא אמר את זה, אני רוצה לשמוע מה הוא אמר. גם את לא היית שם. לך כואב שהוא היה שם והוא היה עם זקן, עם כובע וחליפה. מה את רוצה לומר, שאת רוצה לסתום את הפה לאורתודוכסים, שלא ידברו פה? אין להם זכות דיבור גם? את נמצאת היום בממשלה - - -
מיכל רוזין (מרצ)
נו באמת. בוא ננסה שתביא טיעונים ענייניים, רציניים ולא פוליטיים.
היו"ר שרן מרים השכל
חברת הכנסת רוזין, אני מבקשת, בלי להתפרץ. אשמור על זכות כולם לדבר.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
את נמצאת היום בממשלה שהיא בעד התיישבות ביהודה ושומרון, ויש לה החלטות על זה – לבנות ביהודה ושומרון; את במרצ, את בממשלה שמחליטה אם לתת כסף לאלה שלא משרתים בצבא. אנחנו נמצאים בימי רביעי, הממשלה שלך היא הממשלה הכי לא חברתית, עם הפגיעה בנשים. מה נשאר למרצ? מה נשאר למרצ?
היו"ר שרן מרים השכל
חבר הכנסת פרוש, אנחנו לא דנים פה בעמדות מרצ. בבקשה לגופו של עניין, משום שזה על זמנך.
מאיר פרוש (יהדות ה תורה)
אני יודע שלא. מה נשאר ממרצ, להתנגח בחרדים? הכותרת שהיא כותבת היא לא נכונה: עמותות המלמדות יהדות בבתי הספר הממלכתיים באופן לא פלורליסטי בניגוד לפסיקת בג"ץ – בג"ץ אמר לא לתת כסף או שהוא אמר להעדיף, לצערי, כאלה שמחנכים כך. בג"ץ אמר לא לתת כסף לאורתודוכסים? מה קורה פה?
יותם ברום
לא נכון, הוא פשוט - - -
מיכל רוזין (מרצ)
גם אני לא אמרתי את זה.
מאיר פרוש (יהדות ה תורה)
את חתומה על מכתב כזה. את רוצה שיעשו בנות מצווה במקומות שיש צלבים? על מה את מתעקשת? יש קצת יהדות, אם מישהו בא עם כובע ועם חליפה, זה נראה לך לא טוב ואת אומרת: אמא, זו יהדות - - -
היו"ר שרן מרים השכל
חבר הכנסת פרוש, אתן ליועצת המשפטית תמי לתת לנו את המסגרת המשפטית לדיון כדי לזקק את זה. כמו שהעבירה, גם לי זה לא היה ברור; לא מדובר על כל התבחינים אלא על סעיף מסוים. תמי, בבקשה, אם את יכולה להבהיר לנו.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אני רוצה לדעת: לתת לחרדים זה בניגוד לפסיקת בג"ץ?
היו"ר שרן מרים השכל
חבר הכנסת פרוש, אני מבקשת לתת ליועצת המשפטית את ההזדמנות להבהיר. בבקשה, תמי.
תמי סלע
יש מבחני תמיכה שמדברים על תמיכה בפעילות של יהדות ברוח הפלורליסטית. זה היה בעקבות ועדת שנהר. הייתה עתירה לבג"ץ שתקפה אותם בהקשר של שינויים שנעשו בהם, בשני עניינים בעיקר: 1. הניקוד שניתן, שהיה 30% במבחנים הישנים, להעדפה של ארגונים שמקדמים תכנים של יהדות פלורליסטית, משהו שהשתנה ל-5%; 2. איזה אגף מיישם את מבחני התמיכה, שמפקח על מתן התמיכות. במקור זה היה מטה שנהר, שאחר כך לא היה קיים וזה הועבר לאגף מורשת ולאגף יהדות, שהוא יותר ברוח של יהדות אורתודוכסית. האמירה שם הייתה שצריך לבחון את זה מחדש, כי זה בהחלט לא מובן למה שינו את הגורם, שהוא גם מצומצם יותר בהיקפו וגם פחות מתאים לבחון את התכנים האלה. גם לגבי הניקוד, של ירידה מ-30% ל-5%, הייתה אמירה שמלכתחילה, כשבנו את מבחני התמיכה, הייתה עבודה מאוד מסודרת של ועדת שנהר ושל חשיבה ושל חוזר מנכ"ל, שאגב, ב-2019 פרסמו אותו שוב. כלומר, אותם עקרונות וערכים קיבלו את הגיבוי בחוזר מנכ"ל חדש. אגב, הפסיקה הזו של בית המשפט העליון היא מאפריל 2021. לכן האמירה הייתה: כל עוד אין תהליך מסודר באותם דרגים בכירים של מטה משרד החינוך, שמנמקת את השינוי הזה, שמוריד את העדיפות של התכנים הפלורליסטיים מ-30% ל-5%, זה צריך להישאר כפי שזה, כלומר עומד על 30% מבחינת מתן העדיפות, ונתנו זמן לעשות את העבודה הזאת.
השאלה היא
האם אותם מבחנים, שלפי פסיקת בג"ץ עומדים על עדיפות של 30% מקוימים? מי הגורם שמפקח – האם זה אגף יהדות, שדיברו מטעמו, או אגף מורשת? אני לא יודעת אם יש פה נציגות של אגף מורשת, וזה חבל, כי אלה שני האגפים הרלוונטיים במשרד החינוך לעניין הזה. אולי הלשכה המשפטית יכולה להתייחס לעניין הזה. האם נעשה תהליך סדור של חשיבה מחודשת על הדברים? כי זאת הייתה ההנחייה, והעתירה התקבלה בחלקה במובן הזה.
היו"ר שרן מרים השכל
איתיאל בר לוי לא נמצא אתנו בזום? אז אני רוצה להעלות את נעמי יולס ממשרד החינוך. תוכלי להסביר לנו האם נעשתה אותה עבודה, התבחינים? מה המצב היום?
נעמי יולס
רק אתייחס לפני כן לכמה נקודות שעלו כאן. מבחן התמיכה לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב – המדינה תומכת בגופים שמבצעים פעילות לפי תבחינים שמפורסמים. זה פתוח לכל גוף שעומד בתנאי הסף, המבחן לא צבוע לגוף מסוים. כל מי שעומד בתנאים ומגיש בקשה יכול להיתמך, כאשר הגוף שיבצע את הפעילות בבית הספר הוא לפי בחירת בית הספר. בית הספר בוחר, וזה הגוף שיגיע. לכן זה גורם משמעותי, שמה שמשפיע על נפח התמיכה זה הבחירות שבתי הספר מבצעים.
בהקשר לפסיקת בג"ץ שצוינה כאן
בצד המעשי היו שני היבטים. חלק מהטענות בעתירה נידחו, העתירה התקבלה באופן חלקי, באופן הבא: התיקון של מבחן התמיכה שקבע הפחתה מהתוספת של ה-30% ל-5% יחזור לאותם 30% עד שהמשרד יקבל החלטה מחודשת. כלומר, בית המשפט לא קבע באופן חד-משמעי שלא ניתן היה להפחית אלא קבע שנדרש היה להציג עבודת עומק משמעותית יותר, ולכן החזיר את המשרד לעשות עבודה וקבע שעד אז יחזור ל-30%. המשרד אכן עשה כך, המבחן תוקן רטרואקטיבית לאחרונה לכל 2021 באופן שיינתן ניקוד עודף בגובה של 30%, בהתאם לפסיקת בית המשפט. זה הקשר אחד.

ההקשר השני הוא הסוגיה של מי יפקח על המבחנים. גם כאן לא הייתה פסיקה חד-משמעית של בית המשפט. בית המשפט אמר שנדרשת כאן עבודת מטה וחשיבה מי הגורם המתאים שיפקח על המבחנים. אציין רק שאותו מבחן שאנחנו מדברים עליו, לכל אורך היה בפיקוח של האגף לתרבות יהודית, כאשר אגף מורשת, שהוא משויך למזכירות הפדגוגית במשרד החינוך, הוא בכל הקשור להיבטים של החינוך הפורמלי. אגב, דוח שנהר בעיקרו מתייחס לשם, ולמעשה המבחן אימץ את העקרונות של הדוח.
קריאה
לא נכון.
קריאה
הם דחו את זה.
היו"ר שרן מרים השכל
מי אמון על התבחינים כרגע? מי מפקח?
נעמי יולס
האגף לתרבות יהודית.
היו"ר שרן מרים השכל
ואגף תרבות יהודית לא אתנו?
נעמי יולס
אתנו. הוא דיבר בהתחלה.
היו"ר שרן מרים השכל
הממונה על העמקת זהות יהודית.
נעמי יולס
זה אגף אחד.
היו"ר שרן מרים השכל
אוקיי. אז אני רוצה שתיתן לנו בצורה ממוקדת: מה התבחינים? האם אתם בודקים את זה? האם אתם מיישמים את זה בשטח בפועל?
אליעזר שחור
הזכרתי את התבחינים שאותם אנחנו בודקים ואותם אנחנו מבצעים כל השנים.
היו"ר שרן מרים השכל
אבל אלה תבחינים חדשים. מלפני כמה זמן?
אליעזר שחור
לא לא, הם לא חדשים, הם מ-2006.
היו"ר שרן מרים השכל
עשיתם עבודת מטה במשרד החינוך, קבעתם תבחינים שהם כביכול תבחינים חדשים, שאתם צריכים לפקח עליהם.
נעמי יולס
רק אשלים. התיקון היה להחזיר ל-30% כפי שהיו לפני התיקון, וכרגע העבודה בתוך משרד החינוך עדיין מתקיימת. כלומר, אם וכאשר יהיה שינוי קבוע, הוא עדיין לא נכנס. מדובר בעבודת מטה שצריך לבצע, גם בהקשר הזה וגם בהקשר של איזה אגף יפקח. כאשר תסתיים העבודה תצא ההחלטה.
היו"ר שרן מרים השכל
מתי אמורה לצאת החלטה?
נעמי יולס
אין לי תאריך יעד.
היו"ר שרן מרים השכל
מדובר בשבועות, חודשים, שנים?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
קודם כול הם תיקנו מה-30% ל-5%. את זה הם כבר עשו אחרי פסיקת בג"ץ.
תמי סלע
מופיע במבחנים של 2022 שזה 30%?
נעמי יולס
כבר מ-2021, רטרואקטיבית.
קריאה
זה תוקן לאחר מכתב התראה שלנו, כשפנינו אליהם.
נעמי יולס
זה לא מדויק. המבחן פורסם ל-2021, יחד עם כל מבחני התמיכה, בנובמבר בשנה הקודמת. זה מה שקובע נוהל שר האוצר. התיקון שהמשרד ביצע בעקבות פסיקת בג"ץ הוחל רטרואקטיבית. אגיד בעניין הניהולי, שהאגף לתרבות יהודית עבר מהמשרד להשכלה גבוהה ומשלימה חזרה למשרד החינוך. אלה תהליכים שלקחו זמן.
היו"ר שרן מרים השכל
חבר הכנסת גלעד קריב, בבקשה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
נציג המתבוללים.
היו"ר שרן מרים השכל
לא. חבר הכנסת פרוש, אני לא מקבלת את זה פה בוועדה.
מאיר פרוש (יהדות ה תורה)
נציג המתבוללים.
היו"ר שרן מרים השכל
לא לא לא, לא בוועדת החינוך.
מיכל רוזין (מרצ)
בוא תרצה לבת שלי על יהדות - - -
היו"ר שרן מרים השכל
ילדים מסתכלים, אני מבקשת בלי כינויי גנאי ובלי העלבות של חברי כנסת כאלו ואחרים. בבקשה, חבר הכנסת קריב.
מאיר פרוש (יהדות ה תורה)
הוא רואה את זה לכבוד, הוא מייצג את אלה שמתבוללים.
היו"ר שרן מרים השכל
חבר הכנסת פורש, אני מבקשת. אני לא אקבל פה עלבונות בוועדה.
מאיר פרוש (יהדות ה תורה)
הוא לא נעלב.
היו"ר שרן מרים השכל
זו ועדה שגם ילדים וגם הורים וגם מחנכים מסתכלים עליה. במליאה – אני לא מנהלת את המליאה, אבל פה בוועדה אנחנו נשמור על כבודם של כל חברי הכנסת.
מאיר פרוש (יהדות ה תורה)
הוא מייצג מתבוללים, הוא לא נעלב.
מיכל רוזין (מרצ)
אם לא תקראי לו הוא לא יפסיק.
אלון טל (כחול לבן)
כבוד היושבת-ראש, ברור שהוא לא בא להקשיב.
היו"ר שרן מרים השכל
שקט. חבר הכנסת קריב.
מאיר פרוש (יהדות ה תורה)
בוק.
היו"ר שרן מרים השכל
חבר הכנסת פרוש, קריאה ראשונה, ואני עדיין לא הוצאתי מישהו מהוועדה שלי. אני מבקשת. בבקשה.
גלעד קריב (העבודה)
אנחנו צריכים לעשות כאן סדר. נקודת המוצא של הבקשה שלנו לדיון היא העובדה שמשרד החינוך נכשל ליישם פסיקה ברורה של בג"ץ, שניתנה לפני שמונה חודשים. למרות חילופי השלטון והעברת האגף הרלוונטי, חזרה למשרד החינוך – הכול טוב ויפה, שמונה חודשים זה זמן מספק על מנת לממש פסיקה של בג"ץ. הפסיקה של בג"ץ אמרה למשרד החינוך: אתם צריכים לעשות תהליך של בחינה בשתי סוגיות, ועד שלא תמצו את התהליך הזה אל תשנו את המבחנים שמעניקים עדיפות לפעילות פלורליסטית בבתי הספר. בחינה אחת הייתה סביב סוגיית הניקוד העודף לפעילות בעלת האופי הפלורליסטי; והסוגיה השנייה, שהיא לא פחות חשובה, היא מי הגוף שאמור לפקח על פעילות תוכן בנושאי זהות יהודית בבתי הספר הממלכתיים. לא מדברים כאן, לא על בתי הספר הממלכתיים-דתיים, לא מדברים כאן על בתי הספר החרדים העצמאיים, מדברים אך ורק על בתי הספר הממלכתיים. השאלה היא מי הגוף בתוך משרד החינוך שאמור לוודא שהתכנים של הפעילות שמוצעת לבתי הספר הממלכתיים הם בהתאם למדיניות משרד החינוך.

כדי לדייק בעובדות, משרד החינוך לא עמד בדרישות בג"ץ ולא תיקן את המבחנים. היינו צריכים להוציא מכתב, הגופים הרלוונטיים – שלמען הגילוי הנאות, היה לי תפקיד בהם עד שנבחרתי לכנסת – נאלצו להוציא מכתב התראה שאומר למשרד החינוך: אתה מפר את פסיקת בג"ץ. בעקבות המכתב הזה, בדבר אחד משרד החינוך תיקן את המבחנים ועמד בפסיקת בג"ץ, אבל בעניין השני, גם נכון לרגע זה – חלפו כבר עשרה או תשעה חודשים מאז פסיקת בג"ץ – משרד החינוך לא מקיים את פסיקת בג"ץ ואנחנו גם לא שומעים ממשרד החינוך תוכנית עבודה סדורה מתי הוא מתכנן לקיים את הבחינה הזאת.

במה דברים אמורים? אני רוצה להזכיר שבמדינת ישראל יש מדיניות ברורה ורשמית של משרד החינוך לגבי תכנים בתחום הזהות היהודית בבתי הספר הממלכתיים. הקריטריונים הללו גובשו במסגרת דוח שנהר, שאומץ על ידי משרד החינוך, ולאחר מכן הם גם עוגנו בחוזר מנכ"ל מלפני שנים אחדות.
מיכל רוזין (מרצ)
ב-2019 שוב.
גלעד קריב (העבודה)
בשנת 2019, רק לפני שנתיים, משרד החינוך אימץ מחדש את עקרונות דוח שנהר והעניק להם תוקף מחייב בחוזר מנכ"ל. החוזר קובע שבתחום הזהות היהודית, שהוא תחום חשוב אבל כולנו יודעים שהוא גם תחום רגיש, בבתי הספר הממלכתיים יש פרמטרים איך מתמודדים עם סוגיית הזהות היהודית, והעיקרון הבסיסי ביותר הוא עיקרון הפלורליזם. עיקרון הפלורליזם לא אומר שרק לקבוצה מסוימת מותר להעביר את התכנים. אף אחד לא טוען שגוף בעל מאפיינים אורתודוכסים פסול מעיקרו להעביר פעילות בבתי ספר ממלכתיים, אבל עיקרון הפלורליזם קובע – ואפשר לקרוא את זה גם בדוח שנהר וגם בחוזר מנכ"ל – שכשמציגים בבתי ספר ממלכתיים תכנים של זהות יהודית, צריך לעשות את זה מתוך כבוד לגיוון הפנים בעם היהודי, מתוך הצגת קשת רחבה של אופציות של זהות יהודית ושל אורח חיים יהודי, מתוך התכתבות בין הזהות היהודית והתרבות היהודית לתרבות הכללית.

פה אנחנו מדברים על זהות יהודית בחינוך הממלכתי, וכשם שיש פרמטרים לחינוך לחיי תורה ומצוות בחינוך הממלכתי-דתי, כשם שלא מתערבים היום לחינוך החרדי בתכנים שלו של הזהות היהודית, יש גם מדיניות רשמית של המשרד לגבי זהות יהודית בחינוך הממלכתי – יש שם הרבה מאוד חילונים ויש שם הרבה מאוד מסורתיים, החינוך הממלכתי. אבל אין ויכוח שדוח שנהר וחוזר המנכ"ל מגדירים את הפרמטרים.
היו"ר שרן מרים השכל
סיכום, בבקשה.
גלעד קריב (העבודה)
יש עוד נקודה: אין ויכוח שמי שעסוק בפיקוח על התכנים הפדגוגיים בחינוך הממלכתי זה המזכירות הפדגוגית ולא אגף אחר. אין על זה ויכוח. אין תחומים שבהם לוקחים אגפים שעיקר העיסוק שלהם זה בפעילות לא פורמלית והם הגופים שמפקחים על תכני ההוראה, בטח בנושאים שהם נושאי זהות מורכבים. לכן הדרישה שלנו הייתה שמי שיבצע את הפיקוח תהיה המזכירות הפדגוגית ולא גוף אחר. פה אנחנו ממתינים לעמדת משרד החינוך, אבל אם מסתכלים בחוזר מנכ"ל ובדוח שנהר שאומץ על ידי המנכ"ל, התשובה היא די ברורה.

רק עוד שתי נקודות. על פניו היה צריך לומר שמכיוון שדוח שנהר זו המדיניות של משרד החינוך ויש חוזר מנכ"ל, אז כל מי שלא פועל ברוח חוזר המנכ"ל ודוח ועדת שנהר בכלל לא צריך להיכנס לבתי הספר הממלכתיים. הרי זו המדיניות. אז לא רק שלא יישמו את זה, עכשיו מסתבר שכשהמשרד קבע שצריך להעניק עדיפות למי שפועל ברוח דוח שנהר – עוד פעם, נקודת המוצא צריכה להיות שמי לא פועל על פי העקרונות האלה בכלל לא נמצא בבתי הספר הממלכתיים, לא משנה אם הוא חילוני או אורתודוכסי.
אורלי ארז לחובסקי
אבל בתי הספר מזמינים אותם.
גלעד קריב (העבודה)
אז לא די שלא מנעתם כניסה של מי שלא פועל ברוח ועדת שנהר לבתי הספר - - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
בשם הפלורליזם – תמנעו כניסה. זה גאוני.
גלעד קריב (העבודה)
כשבבתי הספר הממלכתיים-דתיים תיתנו לכל אחד להיכנס.
רוני ססובר
בתי הספר הממלכתיים בוחרים את מי רוצים להכניס.
גלעד קריב (העבודה)
אבל משרד החינוך - - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
זה לא פלורליסטי אם הם בוחרים.
היו"ר שרן מרים השכל
חבר הכנסת רוטמן.
גלעד קריב (העבודה)
אבל משרד החינוך קבע מדיניות, אז נקודת המוצא הייתה צריכה להיות שמי שלא פועל על פי המדיניות הזאת לא יכול להציע את הפעילות. לא הלכו לנקודה הקיצונית הזו, נתנו עדיפות למי שכן פועל על פי הקריטריונים של משרד החינוך, וגם את העדיפות הזו, כשהדברים היו בידי האגף, הורידו מ-30% ל-5%.
עכשיו נקודה אחרונה. אני מזכיר
בסוף הדיון צריך להתכנס לזה שמשרד החינוך צריך למלא את פסיקת בג"ץ. כל הדיון שלנו נשען על עוד עובדת יסוד אחת, שאי-אפשר להתעלם ממנה: יש פרויקט – אני לא נכנס לשאלה אם הוא טוב או לא טוב, אבל זאת העובדה – מכיוון שחלק גדול מבוגרות החינוך הממלכתי-דתי לא מתגייסות לשירות צבאי אלא הולכות לשירות לאומי, המדינה מעמידה בין 150 ל-250 תקנים מדי שנה של בנות שירות לאומי, על חשבון משרד החינוך, שפועלות באותן עמותות אורתודוכסיות. אז אותן עמותות אורתודוכסיות, שאני כרגע לא אומר אם הפעילות שלהן טובה או לא טובה; בוא נניח שהיא טובה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אתה בוודאי אומר, כתבת את זה בדברי ההסבר שהן לא פלורליסטיות. בגלל שהן אורתודוכסיות הן לא פלורליסטיות. אתה כתבת את זה.
גלעד קריב (העבודה)
חבר הכנסת רוטמן, זה פשוט לא נכון. עמותה אורתודוכסית יכולה לעמוד בקריטריונים של - - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
"פועלות עשרות עמותות אורתודוכסיות שמלמדות יהדות באופן פלורליסטי". אתה כתבת את זה.
היו"ר שרן מרים השכל
חבר הכנסת רוטמן, בבקשה.
גלעד קריב (העבודה)
מכיוון שאתה ואני מבלים הרבה בוועדת החוקה, אתה יודע שאני נוהג להקשיב בקשב רב לדבריך - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
בסדר, אבל זה מה שכתבת.
גלעד קריב (העבודה)
- - לראות אם אפשר ללמוד מהדברים. אז אני אומר לך: עמותה אורתודוכסית יכולה לפעול על פי עקרונות דוח שנהר, ויש הרבה עמותות אורתודוכסיות כאלה, ויש גם הרבה כאלה שלא פועלות. אבל עובדה אחת, אי-אפשר להתעלם ממנה – מדינת ישראל לוקחת 200 תקנים בשנה של בנות שירות לאומי על חשבון המדינה. בהגדרה, כולן בוגרות החינוך הממלכתי-דתי. הן עובדות היום בתפקידי חינוך באותן עמותות, ואז אותן עמותות באות לבתי הספר ומציעות משאב מאוד יקר, שהוא עוד כוח אדם לתוך בתי הספר. ככה העמותות הללו - - -
היו"ר שרן מרים השכל
מילת סיכום.
גלעד קריב (העבודה)
אני מסיים. העמותות הללו מקבלות מראש יתרון מובהק בתחרות על השוק של בתי הספר הממלכתיים. אז לא מספיק שמשרד החינוך נותן לעמותות מגוון אחד יתרון דרמטי בזכות בנות השירות הלאומי, הוא גם עסוק בקיצוץ ההעדפה המתבקשת למי שפועל בהתאם למדיניות משרד החינוך. זאת תמונת המצב, האבסורד שמתקיים בבתי הספר הממלכתיים.
היו"ר שרן מרים השכל
תודה לך, חבר הכנסת גלעד קריב. אתן את ההזדמנות למשרד החינוך להשיב על הדברים.
משה גל
שלום, אתייחס לדברים שעלו. ראשית, לגבי הנושא של ניקוד. כמו שנאמר, הניקוד הוחזר רטרואקטיבית לפי פסיקת בג"ץ.
מיכל רוזין (מרצ)
למה צריך בג"ץ בשביל שתקיימו?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
לא הבנתי, אתם אומרים שלא מקיימים את בג"ץ; כשהם אומרים שהם מקיימים את בג"ץ אז את שואלת למה צריך את בג"ץ. מה זה?
היו"ר שרן מרים השכל
יש לנו שש דקות לדיון ואני מבקשת לתת לעוד דוברים. בבקשה.
משה גל
נקודה נוספת שעלתה בבג"ץ ודובר עליה היא הנושא של קביעת מיקום הפיקוח על המרכזים להעמקת החינוך היהודי בבתי הספר. בג"ץ לא הכריע בעניין הזה אלא, כמו שנאמר, החזיר את הנושא למשרד החינוך.
היו"ר שרן מרים השכל
בסדר, אבל אתם הכרעתם.
משה גל
טרם הוכרע בתוך המשרד.
קריאה
לא התקיים דיון. עשרה חודשים לא התקיים דיון.
משה גל
כמו שנאמר, בעת החלטת בג"ץ האגף היה במשרד להשכלה גבוהה ומשלימה, האגף עבר למשרד החינוך ומאז פסיקת בג"ץ האגף עבר שלושה מנכ"לים.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
כולל הנוכחי?
משה גל
כולל האחרון. כך שהחלטה ארגונית ניהולית - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
לפחות הרווחתם סגן שר.
משה גל
- - בתוך המשרד צריכה להתקבל בהחלטה מסודרת. החלטת בג"ץ העירה על כך שבאגף מורשת, מכיוון שזה אגף גדול יותר, יש יכולת לפיקוח רחב יותר. עד שתתקבל ההחלטה בתוך המשרד, האגף הקצה שלושה אנשים נוספים לטובת הפיקוח ובדיקת התכנים.
היו"ר שרן מרים השכל
אבל מסתמן ונראה שכרגע לא מתבצע פיקוח נאות או לא לפי הנהלים שקבעתם. אני מבקשת לתת את זכות הדיבור לאורלי ארז. אורלי, בבקשה, לרשותך שתי דקות.
אורלי ארז לחובסקי
ייצגתי את התנועה הרפורמית ואת פנים בעתירה לבג"ץ שעליה אנחנו מדברים. הדברים נאמרו, אבל אני רק רוצה לומר במשפט. יש פה משהו מאוד מאוד בסיסי, שצריך לחזור עליו. בחינוך הממלכתי-דתי - - -
קריאה
למה יש שתי תנועות רפורמיות מדברות ולא נותנים אחד ליהדות ואחד לרפורמים?
היו"ר שרן מרים השכל
בבקשה לא להתפרץ לדברים. מי שיתפרץ לדברים יוצא מהוועדה. בבקשה, אורלי, תמשיכי.
אורלי ארז לחובסקי
בחינוך הממלכתי-דתי אין דריסת רגל לארגונים פלורליסטיים. לעומת זאת, בחינוך הממלכתי, כמו שנאמר, מרבית הארגונים שמקבלים תקצוב מהמדינה לצורך לימודי יהדות בחינוך הממלכתי הם ארגונים אורתודוכסים, רובם הם ארגונים אורתודוכסים שמרניים שלא עומדים בתנאים של דוח שנהר.

הוזכר פה הנושא של מתנדבות שירות לאומי, אבל אני רוצה להזכיר את זה שוב מכיוון שנאמר פה על ידי אלעזר שחור שהנושא נתון לבחירת בתי הספר. זו לא בחירה חופשית; כשלבית ספר מוצעת פעילות – בבתי הספר שהם לא עתירי תקציב – פעילות בחינם שהיא אורתודוכסית-שמרנית ופעילות פלורליסטית שעולה כסף – כי מה לעשות, אנחנו מתוקצבים פחות – ברור במה בית הספר יבחר, וזה לא אומר שזה תואם את אופי בית הספר, זה בדיוק הפוך. נוצר פה מעגל שוטה, שאותם ארגונים מקבלים כניסה לבתי הספר, צוברים עוד ועוד פעילויות, מקבלים עוד תמיכה, והדבר הזה רק מחזק את האחיזה האורתודוכסית השמרנית, בניגוד מוחלט למדיניות של משרד החינוך.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אין עמותות רוויות תקציב כמו העמותות הרפורמיות. איך פתאום אתם מדברים על מי שאין כסף. רוויים בתקציב, העמותות הכי - - -
קריאה
אצלנו הפתיעו את בנות השירות - - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
- - - תקציב הן הרפורמיות.
אורלי ארז לחובסקי
אני מבקשת להשלים את דבריי.
היו"ר שרן מרים השכל
רגע - - -
אורלי ארז לחובסקי
הדיון עכשיו הוא אחרי פסיקת בג"ץ. ניהלנו דיון בבג"ץ במשך שנתיים. בג"ץ מתח ביקורת חריפה ביותר על משרד החינוך, שטען שכל הארגונים שפועלים במערכת החינוך הממלכתית הם פלורליסטיים. בג"ץ דחה את הטענה הזאת אחרי שהוא השתכנע מהעדויות שהבאנו לפעילות שלא תואמת את דוח שנהר. משרד החינוך קיבל כרטיס אדום מבג"ץ והיה אמור לעשות עבודה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
זה לא מה שכתוב בבג"ץ.
אורלי ארז לחובסקי
סליחה, חבר הכנסת רוטמן - - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
מותר לי להגיד את דעתי גם בהערת ביניים.
אורלי ארז לחובסקי
אני הייתי בבג"ץ, הייתי בכל הדיונים וקראתי - - -
היו"ר שרן מרים השכל
חבר הכנסת רוטמן, אני מבקשת לשמוע את הדברים.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
הערתי הערה של משפט, מותר לי. אמרתי ארבע מילים.
אורלי ארז לחובסקי
אני הייתי שם, קראתי את פסק הדין - - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
היא לא צריכה להתחיל דו-שיח.
היו"ר שרן מרים השכל
רוטמן, אני מבקשת. אתן לה עכשיו עוד 30 שניות בגלל ההתפרצויות שלך.
אורלי ארז לחובסקי
בג"ץ אמר למשרד החינוך: אתם צריכים לשבת עכשיו ולעשות עבודה יסודית כדי לוודא שתלמידי ישראל בחינוך הממלכתי לומדים יהדות פלורליסטית. הם לא עשו, מהמכתב שהם השיבו לנו עולה שהם לא התחילו בכלל במהלך הזה.
היו"ר שרן מרים השכל
תודה.
אורלי ארז לחובסקי
עוד דבר, לגבי הנושא של הפיקוח. האגף לתרבות יהודית הוא אגף בעל אוריינטציה אורתודוכסית, שלא יודע איך ליישם את הנושא של דוח שנהר בחינוך הממלכתי. אנחנו רואים פעם אחרי פעם שהאגף הזה אמר: אין שום בעיה, כולם פלורליסטים – וזה התברר כלא נכון. בניגוד למה שנאמר פה, בג"ץ אמר שעל פניו אגף מורשת ערוך יותר לפקח על מבחני התמיכה. הדברים נאמרו.
היו"ר שרן מרים השכל
תודה רבה על הדברים.
אורלי ארז לחובסקי
אני רק רוצה לבקש שהוועדה תבקש ממשרד החינוך לפעול בזמן סביר ליישום הפסיקה.
היו"ר שרן מרים השכל
תודה רבה על הדברים. הדוברת הבאה - - -
מאיר פרוש (יהדות התורה)
נתת כבר לשני נציגים של הרפורמים לדבר.
היו"ר שרן מרים השכל
אני מבקשת, אני מבינה שיש אחרים שרוצים לנהל את הדיון. אני כרגע מנהלת אותו, אני מבקשת לא להתפרץ לדברים. אני רוצה לשמוע את הדברים.
מאיר פרוש (יהדות ה תורה)
נתת כבר לשני נציגים של הרפורמים לדבר.
היו"ר שרן מרים השכל
עם כל הכבוד, חבר הכנסת פרוש, תאמין לי, יש לי רשימה, גם של חברי כנסת וגם של דוברים, ואני עוברת עליה.
מאיר פרוש (יהדות ה תורה)
תאזני, תאזני אבל.
היו"ר שרן מרים השכל
חבר הכנסת פרוש, אני מבקשת ממך. אני מבינה שאתה רוצה אולי לשבת פה ולנהל את הדיון, אבל אני כרגע מנהלת אותו.
מאיר פרוש (יהדות ה תורה)
מותר לי להציע לך.
היו"ר שרן מרים השכל
אנחנו על זמן קצוב ואתם סתם מבזבזים את הזמן.
מאיר פרוש (יהדות ה תורה)
על מה, על הערת ביניים?
היו"ר שרן מרים השכל
עורכת הדין אושרת לוי, בבקשה. לרשותך שתי דקות, ולאחר מכן – חבר הכנסת שיין.
אורי מקלב (יהדות התורה)
זכות הדיבור של חברי הכנסת, לפי איזה סדר?
היו"ר שרן מרים השכל
אתה גוזל זמן מהדוברים, חבר הכנסת מקלב. אתה אחרי חבר הכנסת שמחה רוטמן, ואני עושה דובר וחבר כנסת, דובר וחבר כנסת, משום שאנחנו מנסים לשמוע כמה שיותר דוברים. מי שהגיע קודם, הצביע ורשמתי אותו. בבקשה.
אושרת לוי
תודה. אני פעילה ומייצגת קבוצה של הורים, ולאחרונה גם עורכי דין, מסורתיים בבתי הספר הממלכתיים בכל רחבי הארץ. הגעתי לוועדה הזאת כדי להסביר כי נעשה כאן חטא קדמון במונחים. החטא הקדמון הוא שארגוני הרפורמים מנכסים לעצמם יהדות, ואסביר למה אני מתכוונת. על פי חוק חינוך ממלכתי קיימת חובה, ואני מצטטת את החוק: "ללמד את תורת ישראל, תולדות העם היהודי, מורשת ישראל והמסורת היהודית". לא בכדי החוק מבדיל בצורה ברורה כאור השמש בין החובה ללמד ולחנך מסורת יהודית ולהעמיק את הקשר בין תולדותיה לעם היהודי לבין הצורך להכיר דתות אחרות. היחידים במדינת ישראל שמוסמכים לקבוע - -
מיכל רוזין (מרצ)
זו לא דת אחרת, סליחה.
אושרת לוי
- - מה היא יהדות ומה הוא יהודי מאז קום המדינה ועד היום הם הרבנות הראשית והרבנים הראשיים לישראל. לא בכדי הרבנות איננה מכירה בארגוני הרפורמים כיהדות. לא רק שהם לא מכירים, אלא 3,000 שנה של יהדות לא מכירה בהם.
מיכל רוזין (מרצ)
אני לא חושבת שזה הדיון פה.
אושרת לוי
כל יהודי מסורתי או חילוני, כמוני - - -
מיכל רוזין (מרצ)
עם כל הכבוד, זה לא הדיון על היהדות הרפורמית. סליחה, עם כל הכבוד.
היו"ר שרן מרים השכל
סליחה, חברת הכנסת רוזין.
מיכל רוזין (מרצ)
לא, זה לא הדיון פה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
זה דיון על בנות השירות? רגע, מיכל, זה דיון על בנות השירות?
היו"ר שרן מרים השכל
חברת הכנסת רוזין - - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אנחנו שמים לב לפלורליזם. העיקר שמים לב לפלורליזם, מיכל.
מיכל רוזין (מרצ)
אנחנו לא עושים עכשיו דיון על דוח שנהר.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
יש לה שתי דקות לדבר ואת לא נותנת לה לדבר.
מאיר פרוש (יהדות ה תורה)
אה, איזה יופי.
היו"ר שרן מרים השכל
חברת הכנסת רוזין - - -
מיכל רוזין (מרצ)
זה לא נושא הדיון.
היו"ר שרן מרים השכל
חברת הכנסת רוזין, אני מבקשת.
מאיר פרוש (יהדות ה תורה)
איזה יופי של הקשבה.
מיכל רוזין (מרצ)
מה לעשות, זה לא נושא הדיון. אני יכולה עכשיו לדבר על דברים אחרים. זה לא נושא הדיון.
היו"ר שרן מרים השכל
חברת הכנסת רוזין, אני מבקשת. הגיעו דוברים, אנשים ביקשו לדבר, אנחנו ניתן להם.
מיכל רוזין (מרצ)
- - - נדבר על פמיניזם.
היו"ר שרן מרים השכל
חברת הכנסת רוזין, בזמנך היית יכולה לומר מה שרצית. לאנשים יש פה את הזמן - - -
מיכל רוזין (מרצ)
אבל צריך לדבר על הדיון.
היו"ר שרן מרים השכל
אבל הם מדברים על הדיון, גם אם זה לא לטעמנו.
מיכל רוזין (מרצ)
- - - קוראת לזה יהדות.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
איזה פלורליזם.
היו"ר שרן מרים השכל
בבקשה, תמשיכי. עוד 30 שניות לרשותך.
מאיר פרוש (יהדות ה תורה)
ההצעה - - -
היו"ר שרן מרים השכל
הזמן רץ, אני מבקשת לסכם את הדברים.
אורי מקלב (יהדות התורה)
תני לה את הזמן של ההפרעות.
היו"ר שרן מרים השכל
חברי הכנסת, אתם מפריעים לדוברים. להם אין הזדמנות להתפרץ לדברים שלכם ולהפריע לכם, וככל שאתם תמשיכו להתפרץ ככה אותו דובר יקבל יותר זמן. לכן אני מבקשת: תנהגו באיפוק. זה דיון שאני מבינה שנמצאים פה שני קטבים, ושני קטבים שלא מסכימים, ויש פה - - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
שתי דתות. שתי דתות.
היו"ר שרן מרים השכל
חבר הכנסת פינדרוס, קריאה ראשונה. לדבריי אתה לא תתפרץ. אני מנסה לנהל את הדיון הזה, ככל שניתן, בתרבותיות. יש דברים שאני לא מסכימה איתם ולא נעים לי לשמוע, אבל הם צריכים להיאמר בדיון ציבורי; ויש דברים שאנחנו אומרים, שלפעמים לא נעים להם לשמוע, וזה מקומם, אבל יש להם מקום להישמע גם בוועדה הזו. תודה רבה, לרשותך עוד 30 שניות.
אושרת לוי
אקצר. ניתן להקיש כי ארגוני הרפורמים מוזמנים לנסות ולהיכנס למשבצת המוקדשת בחוק להכרת דתות אחרות, אך בשום אופן לא יעלה על הדעת כי יגזלו את כבשת הרש של לימודי היהדות בבתי הספר. אין לי בעיה עם הנוצרים, אין לי בעיה עם המוסלמים, לא עם ארגוני הרפורמים ולא עם הבודהיסטים, אך לא יעלה על הדעת שאת המשבצת הקטנה שנותרה ללימודי יהדות ימלאו דתות וארגונים הזרים ליהדות. שיתכבדו ויחלקו כולם את המשבצת המיועדת להכרות, אך אל תעזו לגעת במשבצת המיועדת ללימודי העמקה וחיבור למסורת. היא בהחלט לא לחלוקה.
היו"ר שרן מרים השכל
תודה.
אושרת לוי
משפט אחרון - - -
היו"ר שרן מרים השכל
לא לא לא, זהו. תודה. סליחה, עורכת הדין אושרת לוי, תודה - - -
אושרת לוי
המסורתיים שאינם שומרי מצוות לא נמנים על הרפורמים.
קריאה
הילדים שלך בחינוך הממלכתי?
היו"ר שרן מרים השכל
סליחה, אבל אתם הפרעתם לה. ברגע שנגמר זמן הדיבור הוא נגמר. חבר הכנסת יוסי שיין, בבקשה. לרשותך שתי דקות.
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
חברת הכנסת שרן השכל, זה דיון, כמו שאת רואה, שהוא עולה על טונים כי פה יש לנו נושא קריטי, שהוא חלק מההוויה של כל העולם היהודי בעידן המודרני, שקראתי לו "במאה הישראלית". צריך לזכור, וצריך לזכור טוב טוב טוב, שגם חרדיות וגם דתיות אורתודוכסית, כמו שאנחנו מכירים אותה, גם הרפורמים, גם המתנגדים וגם החסידים, גם תנועת המזרחי, גם הציונות הדתית וגם המסורתיות הספרדית של ש"ס, הן כולן תופעות מודרניות של 250 השנים האחרונות. כל הסיפורים על 3,000 שנה – אני מציע לגברת להתחיל לקרוא את ההיסטוריה, היא יכולה לקנות את הספר שלי.
אושרת לוי
אני יכולה - - -
היו"ר שרן מרים השכל
לא מתפרצים לדברי חבר כנסת. אני מבקשת.
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
לכן אנחנו אומרים ככה: כל מי שמבין את כל ההיסטוריה היהודית ולמד אותה, כמוני, עשרות שנים, מבין שאנחנו בתופעה מודרניסטית ובוויכוחים מודרניסטיים. הוויכוחים האלה באים כתוצאה מעיצוב המדינה וכתוצאה מעיצוב מערכת המדינה. אם תקראו את דינור, את שר החינוך הראשון, תבינו איך הדבר הזה קורה.

לכן כל הנושא של היהדות צריך לקבל תפנית וחשיבה אחרת. היום יש לנו בתוך המערכת הזאת מסגרות שהן מחוץ למערכת הממלכתית. זה אחד הנושאים הגדולים שדנו בהם. המערכת החרדית, שלומדים בה היום כ-500,000 איש, היא מערכת שלא רוצה לשמוע על המודרניזם בכלל, זה לא מעניין אותה. היא קיבלה הכרעה שהיא לא חלק מהמודרניות, ולכן אנחנו יודעים, כפי שאמר לי פה חבר הכנסת גפני בשיחה: חרדי וממלכתי – תרתי דסתרי. דהיינו, חרדי וממלכתי – סתירה מיניה וביה. הוא אמר את זה פה בוועדה. לכן אני אומר: חבריי החרדים, קחו את רגליכם מתוך המערכת הממלכתית. זה לא שלכם, אל תתעסקו.

בתוך המערכת הממלכתית, יש זרמים בתוך ישראל שראוי שיילמדו, והכול ראוי להילמד. יש פה דיונים גדולים. חבריי בתנועה הרפורמית: אין פה שאלה של התנועה הרפורמית. התנועה הרפורמית היא תנועה חשובה, היא שולית בחברה הישראלית.
קריאה
ממש לא.
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
אני לא מתווכח. היא לא שולית במובן הפילוסופי, היא שולית במובן המספרי שלה. ולכן הדיון כרגע הוא האם ילדי ישראל בכלל לומדים את המסורת היהודית, לומדים את התרבות הישראלית והיהודית ההיסטורית.
היו"ר שרן מרים השכל
תודה על הדברים.
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
רק שנייה, אסיים את המשפט. לדעתי, הוועדה הזאת, שעוסקת בכל הסוגיות האלה – דיון כזה שהוא רק התפרצויות קטנות של הר געש – צריכה לקחת את הנושא הזה ולהבין מה אנחנו רוצים כאן, כי אחרת זה יהיה עוד התפרצות של רוטמן, עוד אמירות מגונות.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
מה אתה רוצה ממני? אני הכי שקט פה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
איזה? איזה?
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
מגונות, לגבי חבר הכנסת קריב. אין צורך - - -
מאיר פרוש (יהדות ה תורה)
שהוא נציג המתבוללים?
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
אין צורך לקרוא לחבר הכנסת קריב בביטויים - - -
היו"ר שרן מרים השכל
תודה לך, חבר הכנסת שיין. תודה על הדברים. אני רוצה לתת לאורן הניג ממרכז ליבה שתי דקות. בבקשה.
אורן הניג
אולי נדבר קצת בשם הפלורליזם, ואני רוצה להעמיד את הנקודה. מנהלי בתי הספר, אף אחד לא כופה עליהם איזו מסורת ואיזו יהדות לקחת. יש בעיה לתנועות הרפורמיות ולתנועות הליברליות שלא צורכים אותן. אז יש להן את בג"ץ ויש להן ניסיונות לכפות על המנהלים, לעשות העדפה בתקציבים, לעשות העדפה על ידי החוקים ולהכריח את ילדי ישראל בחינוך הממלכתי, שאין לאף אחד פה אפוטרופסות - - -
מיכל רוזין (מרצ)
איך אתה יודע? אתה נמצא בחינוך הממלכתי?
אורן הניג
כן, יש לי חברים.
מיכל רוזין (מרצ)
יש לך חברים. נו, באמת.
קריאה
באגף מורשת - - -
מיכל רוזין (מרצ)
כשאתה בא למנהלת ענייה שאין לה כסף - - -
היו"ר שרן מרים השכל
מיכל רוזין, הערות ביניים, לא נאום.
מיכל רוזין (מרצ)
- - - ובנות שירות לאומי, אז ברור שייקחו יותר.
אורן הניג
אם לתנועה הרפורמית חסר תקציב - - -
מיכל רוזין (מרצ)
- - - ונותן בחינם פעילויות - - -
היו"ר שרן מרים השכל
תודה רבה לחברת הכנסת רוזין. בבקשה, אורן, תמשיך.
מיכל רוזין (מרצ)
בסוף הכול כסף אצלכם.
אורן הניג
הכול כסף? אין בעיה, אני מוכן - - -
היו"ר שרן מרים השכל
חברת הכנסת רוזין, קריאה ראשונה. אני מבקשת.
אורן הניג
חברת הכנסת מיכל רוזין, אני מוכן בשמחה עם כל עמותה רפורמית – חידוש, נשות הכותל – להחליף את התקציב שיש לעמותות העשירות. הרי הנושא הוא כסף.
מיכל רוזין (מרצ)
די כבר. לא כל עמותה שנכנסת לממלכתי היא רפורמית. יש עמותות פלורליסטיות שהן לא רפורמיות.
אורן הניג
תיתנו - - - למנהלים. עם ישראל - - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
לא היית מקיימת את הדיון הזה אם היו רוצים אתכם.
אורן הניג
עם ישראל רוצה, מנהלי בתי הספר - - -
היו"ר שרן מרים השכל
חברי הכנסת, מיכל.
גלעד קריב (העבודה)
אתה לא יודע על מה אתה מדבר. רוב הארגונים - - -
מיכל רוזין (מרצ)
אתה טועה, מקלב. אתה לא מכיר, כמו שאני לא מכירה - - -
אורן הניג
חשבתי שבפלורליזם אמורים להקשיב אחד לשני.
מיכל רוזין (מרצ)
אין לך מושג על מה אתה מדבר. רוצים מאוד. רוצים מאוד.
היו"ר שרן מרים השכל
חברת הכנסת רוזין, קריאה שנייה. אני מבקשת.
אורן הניג
חשבתי שבפלורליזם אמורים לשמוע גם את הדעה השנייה.
מיכל רוזין (מרצ)
תפסיקו את ההתנשאות והביקורת הזאת.
היו"ר שרן מרים השכל
חברת הכנסת רוזין, את מפריעה לו לדבר.
אורן הניג
אני יודע שזה מאוד מכעיס לשמוע את דעתנו, אני יודע את זה.
היו"ר שרן מרים השכל
אני עוד רוצה לסכם.
אורן הניג
אני חוזר עוד פעם: תנו למנהלים ותנו לתלמידים לצרוך את מה שהם רוצים ותפסיקו בכוח, על ידי דיקטטורה, לכפות.
גלעד קריב (העבודה)
- - - בעד פיקוח של המזכירות הפדגוגית. שרן, אפשר? רק שאלה.
היו"ר שרן מרים השכל
תודה. אני רוצה לתת 60 שניות לרוטמן ואני צריכה לסכם, נגמר לנו הזמן.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אנחנו גם באנו לדבר.
היו"ר שרן מרים השכל
חבר הכנסת קריב, לא הגבלתי אותך. אני נותנת לחבר הכנסת שמחה רוטמן, בבקשה. 60 שניות – יש לך דקה אחת ולאחר מכן אסכם.
אורי מקלב (יהדות התורה)
סליחה, אני נמצא כאן מתחילת הדיון. נתת לחברי כנסת שהגיעו אחריי.
היו"ר שרן מרים השכל
בגלל ההערות האלה גם לא אספיק לתת לשמחה רוטמן. נגמר זמן הדיון שהוקצב לטובת הדיון המהיר הזה. אני מאפשרת לחבר הכנסת רוטמן להשלים בדקה משום שהוא היה פה מתחילת הדיון.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני מבקש גם כן. הייתי בתחילת הדיון.
היו"ר שרן מרים השכל
אני מבינה, חבר הכנסת מקלב, אבל לצערי, ההתפרצויות האלו לא מאפשרות לי לתת זמן לכל אחד.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אבל אפשר לגלוש דקה-שתיים.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
מותר לגלוש קצת.
היו"ר שרן מרים השכל
אני לא יכולה. חבר הכנסת רוטמן, בבקשה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אדבר בקצרה. אני חושב שנעשה פה ערבוב מין בשאינו מינו. פסיקת בג"ץ אמרה לתקן את מבחני התמיכה - הם תוקנו; פסיקת בג"ץ אמרה לעשות שיקול מחדש איך מיישמים את דוח ועדת שנהר – התהליך הזה מתקיים. לוקח לו יותר מדי זמן או פחות מדי זמן, זו בעיה אבל הדבר הזה נעשה. פסיקת בג"ץ, כולל השופטת דפנה ברק ארז, אמרה במפורש שהיא לא נכנסת להגדרה מהו פלורליזם ומהו איננו פלורליסטי, בדיוק משום שזה דבר שמורכב להגדיר וזה תפקידו של משרד החינוך להגדיר, ולא של מיכל, ולא של גלעד ולא של אף אחד אחר.

הפלורליזם, בעיניי, צריך לבוא לידי ביטוי בכך שמנהלי בתי הספר בוחרים את הפעילויות שנכנסות אליהם. מי שמנסה לייצר להם אזיקים בדרכים שאינן דרכים, הוא לא פלורליסט, ואני לא יודע באיזה שם אתם קוראים לזה. ובכלל, אני מאוד קורא ליישם את פסיקת בג"ץ באופן פלורליסטי.
היו"ר שרן מרים השכל
תודה רבה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
לא לקחת אותה כמחייבת ולהגיד שאין מקור אחד לאמת, בדיוק כמו - - -
היו"ר שרן מרים השכל
תודה רבה, חבר הכנסת רוטמן. אני נותנת עוד 60 שניות לחבר הכנסת מקלב. בבקשה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
תודה רבה. אני צריך להודות על הדקה הזאת, בסדר. הבעיה היא שילדי ישראל יוצאים ממערכות החינוך של מדינת ישראל עם ידע על צלב, לחם ודגים יותר מאשר הם יודעים על שמע ישראל ועל מתן תורה. זאת הבעיה המרכזית שיש לנו.
גלעד קריב (העבודה)
שטות והשמצות. פייק ניוז.
אורי מקלב (יהדות התורה)
זה מבחן התוצאה. אתם מדברים על שוויון בין נצרות לבין יהדות – חנוכה וסילבסטר ביחד. אתם מונעים. אין לכם את הזכות למנוע מילדי ישראל לדעת על המסורת השורשית האותנטית.
גלעד קריב (העבודה)
כמו שלכם אין את הזכות למנוע מהם מתמטיקה ואנגלית.
אורי מקלב (יהדות התורה)
לא על חנוכה, לא על ליל הסדר.
קריאה
ככה נראה - - - ביד גיורא בהרצלייה.
היו"ר שרן מרים השכל
סליחה, זה לא מקובל בוועדת החינוך. אני מבקשת להוציא אותו מהוועדה. לא עושים דברים כאלה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
יהדות זה לא פולקלור. כל הניסיון של פלורליזם זה לחבר ולהשוות בין יהדות לבין נצרות, בין ליל הסדר עם פיתה ביחד, בין חתונה ו- - -
היו"ר שרן מרים השכל
תודה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
היהדות לא הייתה מחזיקה מעמד, היהדות לא הייתה קיימת אלפי שנים - - -
מיכל רוזין (מרצ)
למה שיקרא אם הוא יכול להסית?
היו"ר שרן מרים השכל
חברים, אני באמת - - -
גלעד קריב (העבודה)
- - - ללמוד אנגלית ומתמטיקה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
יש פה הדרה מילדי ישראל.
היו"ר שרן מרים השכל
חברת הכנסת רוזין, חבר הכנסת קריב וחבר הכנסת מקלב, נגמר הזמן.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אין פה הדתה, יש פה הדרה של ילדי ישראל מחינוך שורשי.
היו"ר שרן מרים השכל
תודה על הדברים.
מיכל רוזין (מרצ)
אתם אלה שמנכרים את היהדות מהילדים שלנו.
היו"ר שרן מרים השכל
חברת הכנסת רוזין, את כבר בשתי קריאות.
קריאות
- - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
רוב העם הוא מסורתי.
מיכל רוזין (מרצ)
בגללכם הילדים שלנו לא יודעים יהדות. בגלל הכפייה שלכם הם לא מתחברים ליהדות.
היו"ר שרן מרים השכל
חברת הכנסת רוזין, אני בטוחה שאת מעוניינת שאני אסכם את הדיון.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אם לא שהיו מקבלים מהבית, היו יודעים על צלב ועל לחם ודגים יותר. צריכים לקבל את זה מהבית.
מיכל רוזין (מרצ)
אתה לא יודע על מה אתה מדבר, אתה לא מכיר את ילדי ישראל בחינוך הממלכתי.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אתם מנסים בכוח - - -
היו"ר שרן מרים השכל
חבר הכנסת מקלב, נתתי לך את ההזדמנות לומר את הדברים, אני מבקשת לשמור. חברת הכנסת רוזין, אני מבקשת לעצור מיד. אני רוצה לסכם את הדיון.

תודה רבה לכל מי שהגיע לדיון. אני מבינה שהדיון הזה טעון ואני מבינה שיש עוד דוברים רבים. לצערי, חלק מחברי הכנסת התפרצו לדברים ולכן זה היה על חשבון זמן של דוברים שהגיעו על מנת לומר את הדברים שלהם. אני מקווה שבדיון הבא ישמרו קצת יותר על איפוק וקצת יותר על סבלנות לשמוע עמדות, גם כשהם קשות מאוד מאוד לשמוע. מה לעשות, בכנסת ישראל יש שני צדדים לכל מטבע וחשוב שהדברים יישמעו בוועדות. אני מבקשת שהדיון הבא יתקיים בצורה קצת יותר מכובדת, ללא מילות גנאי, ללא כל מיני כינויים וללא התפרצויות אחד לדברים של השני.
מאיר פרוש (יהדות ה תורה)
איזה מילת גנאי - - -
היו"ר שרן מרים השכל
אני מבקשת לא להפריע לי בסיכום. אסכם את הדיון כך: קודם כול, אני מודה לכל מי שהגיע לדיון החשוב הזה. תודה רבה לשני חברי הכנסת המציעים, חברת הכנסת מיכל רוזין וחבר הכנסת גלעד קריב, שביקשו את הדיון החשוב הזה.

אני מבקשת ממשרד החינוך, בתוך 30 יום לקבל החלטה והכרעה ולהגיד ולדווח לוועדת החינוך מה הייתה אותה הכרעה. אני חושבת שעברו מספיק חודשים, התקיימו לא מעט דיונים ולכן אנחנו מבקשים את ההחלטה הזו.

לעניין עמותות בבתי הספר, הדבר הזה מאוד מטריד אותי, כשמכניסים גופים חיצוניים בכלל לתוך מערכת החינוך הישראלית – הממלכתית, הדתית, החרדית – כולם, שמכניסים עמותות וגופים חיצוניים. אני יודעת שהם צריכים לעמוד בקריטריונים מסוימים, אבל זה נשמע שפעם אחר פעם משרד החינוך לא יודע לשמור על אותם קריטריונים.

אגב, לא רק בנושא יהדות. ב-16 בחודש בבית ספר שפיים – אגב, פניתי למשרד החינוך – אמור להופיע פורום משפחות שכולות, שמביא משפחות של מחבלים לדבר בפני תלמידים בבית הספר. הקריטריונים שנדרשים ממשרד החינוך אמורים לתאום את רוח הציונות - - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
פלורליזם.
היו"ר שרן מרים השכל
סליחה. יש פה עמותה שפועלת בניגוד לאותן עמדות. אין לי מושג איך משרד החינוך מאשר פעילות של עמותה כזו. אגב, גם יבואו אנשים מצד אחר וידברו על עמותות מצד אחר – לבית הספר לא צריך להכניס פוליטיקה. אני אומרת, הכנסת עמותות חיצוניות – להמעיט ככל שניתן. גם ככה הממשלה מחזיקה את כל השליטה במערכת החינוך, מה היא צריכה גופים זרים? יש דירקטיבה, יש מכללות במדינת ישראל, מורים לומדים שם מה צריך לעשות, איך צריך לעשות, שהם יעבירו תכנים אם יש צורך. אני כבר אומרת לכם, שנקיים דיון נפרד לעניין כניסה של גופים חיצוניים לתוך מערכת החינוך בכלל והקריטריונים, כי משרד החינוך לא מצליח לעמוד בהם.

אסכם את הדיון פה. תודה רבה לכל מי שהגיע ונתראה בדיון ההמשך. אני נועלת את הדיון.


הישיבה ננעלה בשעה 12:07.

קוד המקור של הנתונים