ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 08/12/2021

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי ביטוח מופחתים לסטודנטים), התשפ"ב-2021, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי ביטוח מופחתים לסטודנטים), התשפ"ב-2021, חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 231), התשפ"ב-2022

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים