ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 06/12/2021

הצעת הקמת ועדת משנה לעניין בטיחות בעבודה

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת4
ועדת העבודה והרווחה
06/12/2021


מושב שניפרוטוקול מס' 44
מישיבת ועדת העבודה והרווחה
יום שני, ב' בטבת התשפ"ב (06 בדצמבר 2021), שעה 10:00
סדר היום
הצעת הקמת ועדת משנה לעניין תאונות עבודה בענף הבניה
נכחו
חברי הוועדה: אפרת רייטן מרום – היו"ר
מופיד מרעי
אוסאמה סעדי
חברי הכנסת
אחמד טיבי
ייעוץ משפטי
נעה בן שבת
מנהלת הוועדה
ענת כהן שמואל
רישום פרלמנטרי
אתי בן-שמחוןהצעת הקמת ועדת משנה לעניין תאונות עבודה בענף הבניה
היו"ר אפרת רייטן מרום
בוקר טוב, לחברי ועדת העבודה והרווחה, אנחנו מתכבדים לפתוח את הישיבה הבוקר. היום ה-6 בדצמבר 2021, ב' בטבת, תשפ"ב. הבוקר נדון ונצביע בהצעה להקמת ועדת משנה לעניין בטיחות בעבודה, בעיקר, בדגש בענף הבנייה. החשיבות הגדולה היא באמת להסדיר את כל מה שרלבנטי לבטיחות בעבודה ולגהות. הצעתי היא למנות את חבר הכנסת אוסאמה סעדי, כיו"ר הוועדה, וחברי הכנסת מטעם הוועדה שיכהנו בוועדת המשנה עם חבר הכנסת יצחק פינדרוס, חבר הכנסת מופיד מרעי, חברת הכנסת אלינה ברדץ' יאלוב, חבר הכנסת מאזן גנאים, וחברת הכנסת מיכל רוזין.
נעה בן שבת
הוועדה יכולה לעסוק בנושאים הקשורים לבטיחות בעבודה. לקיים פיקוח פרלמנטרי, לערוך דיונים יזומים בנושא. היא גם יכולה לדון בהצעות-לסדר יום בדיונים מהירים בנושאים אלה אם יושבת-הראש של הוועדה החליטה להעביר אותם לדיון בה. הם יועברו כמובן לוועדת העבודה והרווחה על-ידי מליאת הכנסת והנשיאות. ועדת המשנה יכולה לדון בהצעות חוק ובתקנות, או חקיקת משנה, רק אם יושבת-ראש מחליטה להעביר אותן אליה, וכמובן, האישור שלהן ייעשה במליאת הוועדה, בוועדת העבודה והרווחה.
מופיד מרעי (כחול לבן)
בצורה פרטנית או מראש?
נעה בן שבת
הסכמה פרטנית.
היו"ר אפרת רייטן מרום
פרטנית. הואיל ומדובר בוועדה מאוד חשובה, אני חושבת שחבר הכנסת אוסאמה סעדי, שכבר עסק בנושא, וכבר היה יו"ר בכנסות הקודמות של הוועדה הזו – גם צבר את הניסיון. גם הנושא הזה, אני יודעת שהוא קרוב לליבך, ואתה דואג באמת בצורה מעוררת הערכה רבה לחיי אדם. גם בתוקף תפקידך כעו"ד, מביא איתך גם עוד הרבה מאוד כישורים ויכולות נוספות שאין לי ספק שהן מסייעות לך לערוך ולקיים את התפקיד הזה בצורה הכי טובה שיכולה להיות. אני באמת סומכת עליך, וכך, חברי הוועדה האחרים.

המשימות הן אדירות. ראיתי הבוקר שמתחילת השנה – 457 נפגעים. ו-59 הרוגים, ומתוכם, מתוך ה-59, 33 הרוגים בענף הבנייה. אלה נתונים פשוט קשים. סגן השרה יאיר גולן, אנחנו יודעים שממונה על הנושא הזה מטעם הממשלה, ועושה כמיטב יכולתו לקדם ולשנות דברים. אבל אנחנו צריכים באמת את עבודת הכנסת שתיתן כאן את הטון, גם מבחינת הקידום, האצה של הדברים, הפיקוח. יש כאן עבודה רבה. אני יודעת שכבר יש לך ניסיון, ואני באמת שמחה להציע אותך כיו"ר ועדה.

ניגש להצבעה. מי בעד מינויו של חבר הכנסת אוסאמה סעדי, ליו"ר ועדת המשנה, והקמת הוועדה – שירים את ידו.

הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
אושר
היו"ר אפרת רייטן מרום
פה אחד – 3. אין מתנגדים ואין נמנעים. ברכות, חבר הכנסת אוסאמה סעדי.

אוסאמה סעדי (יו"ר ועדת משנה לעניין בטיחות בעבודה):

תודה. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש, באמת, אני מודה על הקמת הוועדה, ועל האמון ועל המלים החמות שאת אמרת בפתיח. באמת, מדובר בסוגיה שחשובה מאוד, שמתייחסת לחיי אדם, ובמקרה הזה, חיי פועלים ועובדים. לגבי המספרים, יש קצת מחלוקת – בין אם זה 64, בין אם זה 59. אבל יותר ממחציתם בענף הבניין, חוץ מאלפי נפגעים. כשמדברים על הרוגים, אז אנחנו שוכחים גם את הנפגעים, ולפעמים הנפגעים – שנינו היינו עורכי דין. כשאתה רואה פועל צעיר שהוא נכה מאה אחוז, זה גם אסון למשפחה ולאיש עצמו.

בכנסת הקודמת הייתה לנו ועדה שהצטמצמה לתאונות בענף הבניין. אבל אנחנו רואים חשיבות רבה גם את, גם אני, וגם יתר חברי הוועדה, אנחנו נתייחס באופן רוחבי לכל העניין הזה של הבטיחות בעבודה בכל המקומות - אם זה בניין, בין אם זו תעשייה, ויש הרבה מאוד מה לעשות. לצערנו, התחום הזה היה מופקר בשנים האחרונות. חלק רב מהתקנות כבר פג תוקפן, ולא חודשו. למשל, כל התקנות של הפיגומים. אני יודע שמשרד העבודה וסגן השרה מתכננים רפורמה גדולה, ולכן, אנחנו חייבים פה פיקוח שהרפורמה הזאת תיכנס לתוקף, ושאנחנו ניתן את דעתנו, ושהיא תהיה רפורמה טובה. כמובן, איך שעשינו בכנסת הקודמת, בוועדה הקודמת, עם המנהלת המצוינת, ועם היועצת המשפטית. אנחנו היינו בקשר עם כל הגופים – גם ההסתדרות, וגם האיגודים המקצועיים, וגם העמותות, וגם ארגוני הקבלנים. אנחנו חייבים לשלב ידיים. אפילו אם נציל נפש של פועל אחד - אז עשינו את מלאכתנו. אבל המטרה באמת לצמצם כמה שיותר את הנתונים הזוועתיים בעניין הזה.

כמובן, אני כולי מגויס לעניין הזה, ובתיאום מלא איתך, גברתי היושבת-ראש, אנחנו צריכים את העזרה שלך גם בתור יושבת-ראש. אנחנו גם נעשה ביקורים באתרי העבודה, ולראות מקרוב איך מתנהלים העניינים. ולכן, אני מודה לך. כמובן שאנחנו נפשיל שרוולים ונתחיל את העבודה מיד. אנחנו נעשה את התיקון כך שבין הוועדה הכללית לבין ועדת המשנה. תודה לך. וגם לכל החברים שיהיו חברים בוועדת המשנה ונצא לעבודה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
נצא לעבודה בבטיחות.

תודה רבה. יושב-ראש החדש בוועדת המשנה.

חבר הכנסת טיבי, הגעת לברך.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אני רוצה לברך על בחירתו של חבר הכנסת אוסאמה סעדי, בחירה מצוינת. הוא היה יו"ר ועדת המשנה בקדנציה הקודמת. הוא, כל כולו נטוע בנושא הזה שזה נושא כואב, במיוחד בחברה הערבית. רוב מוחץ של הנפגעים וההרוגים, הם ערבים. אני רוצה להודות, לך, חברת הכנסת רייטן, יו"ר ועדת העבודה על ההחלטה ועל הבחירה. אני בטוח שאוסאמה יעשה עבודה מצוינת. חייבים לשנות את המציאות הזאת של קיפוח חיי אדם בתאונות שחייבים למנוע אותן. תודה רבה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
תודה רבה, חבר הכנסת טיבי.

חבר הכנסת מופיד מרעי. בבקשה.
מופיד מרעי (כחול לבן)
בוקר טוב, גברתי היושבת-ראש, מזל טוב, אדוני היושב-ראש החדש של ועדת משנה. נעמוד לרשותך עם כל הניסיון שיש לי. אגב, אני יושב-ראש ועדת חקירה לנפגעי תאונות בצבא, כך שהרקע לבדיקה של תאונות יש. הייתי מנהל אגף בביטוח הלאומי. בכל מקרה, את הידע אני כן שם כאן לפי ההבנה.

מה שחשוב כאן מעבר לברכות, ולמזל טוב, וזה מלווה אותנו גם בתאונות בדרכים, גם באלימות וגם לי - התחושה בשטח, וגם כחבר כנסת, ולפני זה בתפקידים הקודמים, שאנחנו מדברים הרבה ועושים פחות. כשאתה בא ובודק את זה כל יום בבוקר, האם יש איזה אירוע בישוב כזה או אחר. אתה אומר לעצמך, אתה יודע מה, עד מתי אנחנו נדבר? עד מתי אנחנו נתכנן, ולא נוציא לפועל? אני אבקש ממך, באמת, מכל הסיוע האפשרי, להיות פרקטיים לעשייה. אם לא נהפוך להיות פרקטיים בעשייה שלנו – לא נוריד את רמת העבודה. יש הרבה הרוגים מתאונות עבודה, כל אחד יודע. הענף הזה לא מסודר. אני תמיד מדבר על ביקורת. גם הייתי איש ביקורת, הייתי ראש צוות ביקורת במערכת. אני אומר, אם לא יהיו הכלים לאכיפה, כלים לענישה טובה, וכלים להתמודד עם הבעיה – לא נתמודד עם הבעיה. נוכל לקיים הרבה מאוד בעיות. אז לכן אנחנו צריכים להיות פרקטיים יותר מאשר להיות תיאורטיים. אני מאמין ומכיר את אוסאמה, גם בתפקידיו הקודמים, מכיר את היכולות שלו. אין ספק שהוא יעשה את זה בצורה טובה. ואני מאמין שבאמת נצליח לקדם משהו. תודה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
תודה רבה, חבר הכנסת מרעי.

אני חושבת שאתה מקבל פה סיוע אווירי ויבשתי מכולם בוועדה הזאת. הנושא הזה הוא כל כך בלב, ובנפש של כולנו. מאוד מאחלים לך בהצלחה, ורוצים – הצלחתך זו הצלחתנו.

אוסאמה סעדי (יו"ר ועדת משנה לעניין בטיחות בעבודה):

הצלחתי - הצלחת כולנו.
היו"ר אפרת רייטן מרום
שתצליח בהמשך. אנחנו נקבל ממך עדכונים במהלך העבודה של הוועדה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
מהו השם הרשמי של הוועדה?
היו"ר אפרת רייטן מרום
הוועדה לעניין בטיחות בעבודה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
בהצלחה.

אני נועלת את הישיבה. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 10:25.

קוד המקור של הנתונים