ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 06/12/2021

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) (תיקון מס' 4), התשפ"ב-2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת6
ועדת הכלכלה
06/12/2021


מושב שניפרוטוקול מס' 107
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שני, ב' בטבת התשפ"ב (06 בדצמבר 2021), שעה 12:42
סדר היום
הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) (תיקון מס' 4), התשפ"ב–2021
נכחו
חברי הוועדה: מיכאל מרדכי ביטון – היו"ר
מאזן גנאים
אורי מקלב
מוזמנים
מירי רחמים - לשכת הדובר, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

טל פוקס - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד הבריאות

עדית נחמן - עו"ד ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

שי גל - ראש תחום כנסת וממשלה בפורום העצמאים מבית, ההסתדרות הכללית החדשה
משתתפים (באמצעים מקוונים)
שמואל אמסלם - מנהל חטיבת שירות לנוסע נתב"ג, רשות שדות התעופה
ייעוץ משפטי
אביגל כספי
מנהלת הוועדה
עידית חנוכה
רישום פרלמנטרי
אסתר מימון


הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) (תיקון מס' 4), התשפ"ב–2021
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
שלום לכולם, סליחה על העיכוב, הוועדה הקודמת התעכבה קצת, ואנחנו ממשיכים את הדיונים בוועדת הכלכלה. הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות). הנושא הזה נידון בוועדה, עבר עדכונים. אנחנו מבינים שהווריאנטים והשינויים משפיעים גם על עמדת הממשלה בנושא הקורונה. אנא הציגו את מהות התקנות והתיקונים ביחס לעבר.
טל פוקס
התקנות שלפניכם מכילות שני תיקונים עיקריים. התיקון הראשון מדבר על חלופה של אנטיגן 24 שעות לפני טיסה במקום PCR 72 שעות לפני הטיסה. הוא לא משנה את השאלה אם אתה חייב או לא חייב בבדיקה לפני הטיסה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
זה סוג של הקלה.
טל פוקס
זה סוג של הקלה. מי שהיה חייב לפני הטיסה בבדיקת PCR עכשיו יכול לעשות גם אנטיגן לפני הטיסה. זה תיקון אחד.

התיקון השני מבטל את החובה לפתוח דלפקים של חברות התעופה למשך ארבע שעות לפני טיסה בין-לאומית. זה התיקון השני.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
למה?
טל פוקס
לגבי ההסבר יתייחסו רשות שדות התעופה. הם אלה שביקשו. אני אגיד את ההיסטוריה. הייתה חובה כזאת כדי למנוע התקהלויות כבר הרבה מאוד זמן.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לפרוס את ההגעה לשדה.
טל פוקס
נכון. עם הביטול של החובה לשמור בטרמינל מרחק של שני מטר אחד מהשני, שקלנו האם לבטל את זה או לא. בהתחלה הייתה שם חובה לא רק לפתוח ארבע שעות לפני, אלא גם מספר מסוים של דלפקים, את זה כבר ביטלנו ביחד עם הביטול של החובה לשמור שני מטר, את החובה לפתוח מספר מסוים של דלפקים. לגבי החובה של ארבע שעות - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אלה תיקונים, אבל חידוש התקנות, זה נמשך?
טל פוקס
כן. סליחה, אין הארכה הפעם. הפעם זה רק השינוי.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
השינויים הללו.
טל פוקס
נכון. ההארכה תגיע בהמשך. כרגע התקנות בתוקף - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
רק שני השינויים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
שמואל אמסלם, רשות שדות התעופה. לא חייבים לדבר. אם הכול מובן ומוסכם, אפשר ללכת ישר להקראה.
שמואל אמסלם
זו בקשה שלנו. זה יכול להקל. כמו שדיברנו זו הקלה גם על הנוסעים, זו הקלה גם על חברות התעופה, וכך גם נוכל להוסיף יותר טיסות, כי אם אנחנו - - - דלפקי צ'ק אין לשלוש שעות ולא לארבע שעות - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
להכניס את השדה לפעילות. להגדיל את הפעילות. להחזיר אותו לשגרה.
שמואל אמסלם
גם לציבור הנוסעים, כמובן שהם הנהנים המרכזיים מהשינוי הזה. תודה. שי גל, יש משהו דחוף להגיד?
שי גל
אני אחכה להמשך.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אין המשך. עושים הקראה וזהו. זה דיון טכני ממוקד.
שי גל
אני אוותר.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
בבקשה, בואו נעבור להקראת התיקונים.
טל פוקס
טיוטת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) (תיקון מס' 4), התשפ"ב–2021בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4, 12 ו-23 עד 25 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף–2020 (להלן – החוק), ולאחר שהתקיים האמור בסעיף 4(ד)(2)(א) לחוק, מתקינה הממשלה תקנות אלה:

תיקון תקנה 1
1.
בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) התש"ף–2020 (להלן – התקנות העיקריות), אחרי ההגדרה ""איש צוות אוויר", "דייל", "טיסה מסחרית", "ספר עזר למבצעים"" יבוא:
""בדיקת אנטיגן" – בדיקת קורונה שבוצעה בשיטת Rapid Antigen Test במקום המיועד לביצוע בדיקות כאמור, על ידי גוף המנפיק לנבדקים אישור בכתב על הממצא, ולמעט בדיקה שהנבדק מבצע באופן עצמאי."כאן הכנסנו את ההגדרה לבדיקת אנטיגן. זה המקום לציין, וחשוב לציין שהכוונה לא לבדיקה ביתית שאתה קונה בסופר, אלא בדיקה במקום מסודר, שמנפיק לנבדקים אישור בכתב, זה יכול להיות גם אישור בכתב וגם מקוון על הממצא השלילי. זו ההגדרה שלנו לבדיקת אנטיגן.

תיקון תקנה 17
1.
בתקנה 17(א) לתקנות העיקריות, בפסקה (2א) –
1. ברישה, אחרי "הוא קיבל" יבוא "אישור על";
1. בפסקת משנה (א), בסופה יבוא "לעניין זה ניתן יהיה לקבל במקום אישור כאמור ברישה אישור על תוצאה שלילית בבדיקת אנטיגן שבוצעה במהלך 24 השעות שקדמו למועד ההמראה המתוכנן של כלי הטיס."

תיקון תקנה 18
1.
בתקנה 18 לתקנות העיקריות, תקנות משנה (א) ו-(א2) – יימחקו.זאת המחיקה של הדלפקים, של החובה לפתוח ארבע שעות לפני.

תקנה 17 שקראתי קודם קשורה לצוות אוויר. איש צוות אוויר, חל עליו בדיוק אותו הסדר שהחלנו על נוסעים. גם הוא יוכל לבצע במקום בדיקת PCR לפני הטיסה בדיקת אנטיגן. מדובר רק על טיסה נכנסת, לא על טיסה יוצאת.

תיקון תקנה 30 היא התקנה שעוסקת בנוסעים.

תיקון תקנה 30
1.
בתקנה 30 לתקנות העיקריות –
3. בתקנת משנה (א)(3) –

0. בפסקת משנה (א)(1), בסופה יבוא "על אף האמור, נוסע נכנס יוכל לקבל ממצא שלילי בבדיקת אנטיגן שבוצעה במהלך 24 השעות שקדמו למועד ההמראה המתוכנן של כלי הטיס, או בטיסה הכוללת מעבר, 24 השעות שקדמו למועד ההמראה המתוכנן של הטיסה הראשונה."

0. בפסקת משנה (ב) המילה PCR – תימחק.זה התאמות - - -
אביגל כספי
הכוונה היא לומר שאותם כללים שחלים על בדיקת PCR יחולו על בדיקת האנטיגן ויש פה השמטה, שהיא השמטה לא מכוונת, שבטיסה שכוללת מעבר, זמן ההמתנה בין הטיסות לא יעלה על 24 שעות. הערנו למשרדים, ובעזרת השם כשיגיעו התקנות לחידוש - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
זה בתקנות. אבל זה רלוונטי לתיקון פה עכשיו?
טל פוקס
כן. זה איזה השמטה בתיקון שאנחנו נתקן בתיקון הקרוב בעוד כמה ימים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
בנוסח הסופי תופיע ההערה הזאת?
אביגל כספי
לא בנוסח הסופי.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
בחידוש התקנות ההערה תיכנס?
טל פוקס
אנחנו נכניס את התיקון שכבר הסכמנו עליו, כי זו הערה נכונה של הייעוץ המשפטי.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מתי מגיע לפה חידוש התקנות?
טל פוקס
זה אמור להגיע כנראה ביום ראשון.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תוודאו שיש לכם ועדת כלכלה.
טל פוקס
זה לא חייב להיות אישור מראש.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אתם קודם נותנים תוקף, ויש לכם שבועיים שלושה.
טל פוקס
כרגע התוקף של התקנות הוא עד יום יום שני בחצות, הוועדה יכולה לדון מראש ביום שני בבוקר, והיא יכולה לדון אחרי שהן נכנסות לתוקף בהמשך.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
נמשיך את ההקראה.
טל פוקס
3. בתקנת משנה (ב1), בפסקה (2), במקום "לnCov- בבדיקת PCR" יבוא "בבדיקה".

תיקון תקנה 35
1.
בתקנה 35 לתקנות העיקריות –
1. בפסקה (6), במקום "17(א)(3)" יבוא "17(א)";זה איזה תיקון ששמנו לב אליו קודם לכן. איזה התאמה בנוסח.
1. פסקה (6א) – תימחק;
1. בפסקה (13א), אחרי "בלא שיש לו" יבוא "אישור על".זאת התקנה שמשנה את הנוסח של העבירות הפליליות. מתאימה אותו לחובות העדכניות, כפי שקבענו בתיקון הזה.

תיקון תקנה 36 זאת התקנה שעוסקת בעבירות מינהליות.

תיקון תקנה 36
1.
בתקנה 36(א) לתקנות העיקריות, בטבלה , השורה מול סודר (5א) – תימחק.


זה הביטול של העבירה המינהלית של הדלפקים.

תחילה
1.
תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ב בכסלו התשפ"ב (26 בנובמבר 2021).כלומר, התקנות כבר נכנסו לתוקף, ואנחנו מאשרים אותן כאן בדיעבד, או לא מאשרים בדיעבד.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
סיימנו את ההקראה. יש הערות לח"כים לפני הצבעה? מי בעד? פה אחד.

הצבעה

אושרו.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
התיקונים בתוקף. אני נועל את הישיבה. תודה רבה.


הישיבה ננעלה בשעה 12:51.

קוד המקור של הנתונים