ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 07/12/2021

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 137) (אי-תחולת סעיף 157א – חיבור לחשמל, למים או לטלפון), התשפ"ב–2021 - בכפוף לאישור במליאה בקריאה ראשונה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים