ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 06/12/2021

שינוי בהרכב ועדות המשנה

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת2
ועדת החוץ והביטחון בלמ"ס
06/12/2021


מושב שני בלמ"ספרוטוקול מס' 52
מישיבת ועדת החוץ והביטחון
יום שני, ב' בטבת התשפ"ב (06 בדצמבר 2021), שעה 10:25
סדר היום
שינוי בהרכב ועדות המשנה
נכחו
חברי הוועדה: רם בן ברק – היו"ר
משה טור פז
מאיר פרוש
נירה שפק
חברי הכנסת
אורית סטרוק
ייעוץ משפטי
הדר בר שלום
מ"מ מנהל הוועדה
דפנה סידס כהן – ראש תחום בכיר (לביטחון)

אסף דורון - ראש תחום (ביטחון)
אפרת מורלי - רכזת תחום בכירה
רישום פרלמנטרי
טלי רםשינוי בהרכב ועדות המשנה
היו"ר רם בן ברק
לפני שמתחיל הדיון שבשבילו התכנסנו, אני רוצה להעלות כאן להצבעה שינוי הרכב ועדות המשנה והוספת חבר הכנסת מאיר פרוש כחבר בוועדות המשנה כלהלן: ועדת משנה למוכנות ובט"ש, ועדת משנה לתפיסת הביטחון, ועדת משנה לענייני איו"ש ומרחב התפר. נציין שבכל הוועדות האלה, ממלא המקום של חבר הכנסת פרוש הוא חבר הכנסת אייכלר. בוקר טוב, חבר הכנסת פרוש.

כל זה כמובן לפי סעיף 120(ב)(2) לתקנון הכנסת, נציין כי הישיבה אינה ישיבה חסויה.

אם כן, רבותיי, מי בעד לצרף את חבר הכנסת פרוש לוועדות המשנה כפי שהצגתי לעיל? מי נגד?

הצבעה

בעד – 4
נגד – אין
נמנעים – אין
אושר.
היו"ר רם בן ברק
ארבעה בעד, אין אף אחד נגד, אין אף אחד נמנע, ולכן ברכותיי, חבר הכנסת פרוש.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
תודה.
היו"ר רם בן ברק
תודה רבה, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 10:30.

קוד המקור של הנתונים