ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 30/11/2021

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 4), התשפ"ב- 2021 (מס על משקאות מתוקים)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים