ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 24/11/2021

הקמת ועדה מיוחדת לדיון בהצעת חוק הסדרת השימוש בקנאביס למטרות רפואיות, התשפ"ב-2021 (פ/2245/24), של חה"כ שרן השכל, ישיבות הכנסת בשבוע חנוכה, קביעת ממלאי מקום קבועים בוועדות , הצעת חוק הסדרת השימוש בקנאביס למטרות רפואיות, התשפ"ב-2022

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת5
ועדת הכנסת
24/11/2021


מושב שניפרוטוקול מס' 45
מישיבת ועדת הכנסת
יום רביעי, כ' בכסלו התשפ"ב (24 בנובמבר 2021), שעה 9:30
סדר-היום
1. ישיבות הכנסת בשבוע חנוכה.
2. הקמת ועדה מיוחדת לדיון בהצעת חוק הסדרת השימוש בקנאביס למטרות רפואיות, התשפ"ב–2021 (פ/2245/24), של חה"כ שרן השכל.
3. קביעת ממלא-מקום קבוע בוועדת הפנים והגנת הסביבה, מטעם סיעת יהדות התורה.
נכחו
חברי הוועדה: ניר אורבך – היו"ר
שרן מרים השכל
בועז טופורובסקי
יצחק פינדרוס
חברי הכנסת
מופיד מרעי
מוזמנים
מזכירת הכנסת ירדנה מלר הורוביץ
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן-דדון
רישום פרלמנטרי
רונית רבי


1. ישיבות הכנסת בשבוע חנוכה
היו"ר ניר אורבך
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום רביעי, כ' בכסלו תשפ"ב, 24 בנובמבר 2021. מייד נתחיל בסדר-היום.
היו"ר ניר אורבך
הסעיף הראשון הוא ישיבות הכנסת בשבוע חנוכה. נמצאת איתנו מזכירת הכנסת הגב' ירדנה מלר, ואני אשמח אם תציגי את הנושא.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר הורוביץ
תודה רבה, אדוני היושב-ראש, בוקר טוב, התבקשתי על ידי יושב-ראש הכנסת לפנות לוועדה המכובדת, והוא מבקש לשנות את שעות הפתיחה של ישיבות הכנסת בימים שני ושלישי, להגביל אותם עד שעה מסוימת. וביום רביעי השעה רגילה כפי שאני אפרט.

ביום שני, כ"ה בכסלו, 29 בנובמבר, נר שני של חנוכה, ישיבת הכנסת תוקדם ותיפתח בשעה 13:00, ותסתיים בשעה 16:00, לכל המאוחר.

ביום שלישי, כ"ו בכסלו, 30 בנובמבר 2021, נר שלישי של חנוכה, ישיבת הכנסת תיפתח, שוב, מקדימים לשעה 13:00, ותסתיים בשעה 16:00, לכל המאוחר.

ביום רביעי, כ"ז בכסלו, 1 בדצמבר 2021, נר רביעי של חנוכה, ישיבת הכנסת תיפתח כרגיל בשעה 11:00, אבל תסתיים בשעה 15:00, לכל המאוחר. בתום הישיבה נעלה לטרקלין שאגאל להדלקת נר חנוכה בטרקלין. זו הבקשה של היושב-ראש לאחר שהתייעץ עם הסגנים, ואני מביאה אותה פה.
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה. לפני שנעבור להצבעה, אני רק אציין שהייתה ישיבה על כלל לוחות הזמנים של הכנס הנוכחי והבא, כולל פגרות. עלתה איזושהי הצעה מצד האופוזיציה ללוח זמנים קצת אחר, והיושב-ראש הסכים לשקול את זה, ולהתייעץ עם הנשיאות. ולכן אנחנו כרגע עוד לא מעלים את כלל לוחות הזמנים להצבעה, אלא רק את לוחות הזמנים המוצעים לשבוע חנוכה.

מי בעד? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה
פה אחד.
היו"ר ניר אורבך
ההצעה התקבלה לפי לוחות הזמנים שמצויים בהצעה. תודה רבה. תודה רבה לך, גברתי.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר הורוביץ
תודה רבה.
2. הקמת ועדה מיוחדת לדיון בהצעת חוק הסדרת השימוש בקנאביס למטרות רפואיות, התשפ"ב–2021 (פ/2245/24), של חה"כ שרן השכל
היו"ר ניר אורבך
נעבור כעת לסעיף הבא שעל סדר-היום: הקמת ועדה מיוחדת לדיון בהצעת חוק הסדרת השימוש בקנאביס למטרות רפואיות, התשפ"ב–2021 (פ/2245/24), של חה"כ שרן השכל. אני אקריא את ההצעה, ואני מדגיש, ערכנו כבר דיון בישיבה הקודמת, ולכן כעת נערוך רק הצבעה.

הצעת ועדת הכנסת להקמת ועדה לעניין מסוים לפי סעיף 108 לתקנון הכנסת:
שם הוועדה
הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הסדרת השימוש בקנאביס למטרות רפואיות, התשפ"ב–2021 (פ/2245/24);
סמכויות הוועדה
הוועדה תידון בהצעת חוק הסדרת השימוש בקנאביס למטרות רפואיות, התשפ"ב–2021 (פ/2245/24);
הרכב הוועדה
בוועדה יכהנו 15 חברי כנסת על פי ההרכב הבא:
סיעת הליכוד – שלושה חברים; סיעת יש עתיד – שני חברים, אחד מהם זה חבר הכנסת בועז טופורובסקי; סיעת ש"ס – חבר אחד; סיעת כחול לבן – חבר אחד; סיעת העבודה – חבר אחד; סיעת יהדות התורה – חבר אחד; סיעת ישראל ביתנו – חבר אחד, חבר הכנסת יבגני סובה; סיעת הציונות הדתית – חבר אחד; סיעת הרשימה המשותפת – חבר אחד; סיעת תקווה חדשה – חברה אחת, שרן השכל; סיעת מרצ – חברה אחת, מיכל רוזין; סיעת רע"ם – חבר אחד.

מוצע כי יושבת-ראש הוועדה תהיה חברת הכנסת שרן השכל.
נועה בירן - דדון
ניר, מסיעת העבודה רם שפע מסכים להיות.
היו"ר ניר אורבך
רם שפע הוא חבר הכנסת מטעם סיעת העבודה.
ארבל אסטרחן
ושסיעות נוספות יעבירו שמות.
היו"ר ניר אורבך
כן, אנחנו מחכים באמת להעברת השמות. אני חייב להגיד לפני שאנחנו עוברים להצבעה, שהיה פה חבר הכנסת גפני בישיבה הקודמת, ההרכב היה קצת שונה, והוא הציע הרכב שקיבלנו. ואני גם מודה לחברת הכנסת שרן השכל שהסכימה, ושהכול היה בהסכמה. אני מקווה שזה גם יהיה איזשהו צעד בונה אמון לקראת העתיד בעבודה המשותפת שלנו כאן בבית הזה.

מי בעד ההצעה? ירים את ידו.
שרן מרים השכל (תקווה חדשה)
ניר, רגע, אני רק רוצה איזושהי הערה קטנטנה משום שאתמול באמת העלו חברת הכנסת וולדיגר וחבר הכנסת יריב לוין איזושהי טענה לעניין ניגוד העניינים, שלא יצא לי עדיין מפאת הזמן להתייחס לזה, או לא ניתנה לי ההזדמנות עוד להשיב לזה בצורה רצינית בכתב, ואני אתייחס לכך בימים הקרובים.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
היה דיון פה על ניגוד עניינים? אני לא ראיתי כאן.
שרן מרים השכל (תקווה חדשה)
לא, רק לומר שאני אגיב לכך.
ארבל אסטרחן
שלחו מכתב.
היו"ר ניר אורבך
עניין משפטי.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לא היה פה דיון.
היו"ר ניר אורבך
לא פה.
שרן מרים השכל (תקווה חדשה)
אבל אתייחס לזה, ואגיב על כך גם בימים הקרובים.
היו"ר ניר אורבך
בסדר גמור. חברת הכנסת שרן השכל, תודה רבה.

נעבור כעת להצבעה – מי בעד ההצעה? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
פה אחד.
היו"ר ניר אורבך
פה אחד. ההצעה התקבלה. תודה רבה לכם. נביא את זה לאישור המליאה, אבל הוועדה אישרה את זה.


3. קביעת ממלא-מקום קבוע בוועדת הפנים והגנת הסביבה, מטעם סיעת יהדות התורה
היו"ר ניר אורבך
אנחנו עוברים לסעיף ג', קביעת ממלא-מקום קבוע בוועדת הפנים והגנת הסביבה מטעם סיעת יהדות התורה. אקרא כעת את ההצעה: הוספת ממלא-מקום קבוע בוועדת הפנים והגנת הסביבה. מוצע לקבוע כי חבר הכנסת יצחק פינדרוס יכהן כממלא-מקום קבוע מטעם סיעת יהדות התורה בוועדת הפנים והגנת הסביבה עד ליום י"א בטבת התשפ"ב, 15 בדצמבר 2021.

מי בעד? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה
פה אחד.
היו"ר ניר אורבך
ההצעה התקבלה.
ארבל אסטרחן
אני רוצה להגיד שזה דבר חריג שממנים ממלא-מקום קבוע לזמן מוגבל. אני לא זוכרת שקרה דבר כזה. הגיעה עכשיו בקשה, הסבירו לי שיש איזשהם נסיבות שרוצים שבאמת זה יהיה לעניין מסוים.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
בסיעה עוד לא החליפו את ממלא-המקום, עוד לא החליטו על ממלא-מקום, עוד לא זה, וזה משהו נקודתי כרגע.
ארבל אסטרחן
כן, אבל אני רק רוצה להגיד שזה לא אמור להיות עכשיו איזה תקדים שיתחילו לעשות ממלאי-מקום שזה לחודש הזה וזה לחודש הזה.
מופיד מרעי (כחול לבן)
שיציינו את זה לפרוטוקול שלא - - -
קריאה
זה לא יהווה תקדים.
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה. אני נועל את הישיבה. המשך יום נעים לכולם.


הישיבה ננעלה בשעה 09:53.

קוד המקור של הנתונים