ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 22/11/2021

קביעת סדרי דיון מיוחדים לפי סעיף 98 לתקנון הכנסת, בהצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 96), התשפ"ב-2021 (מ/1460), בקריאה השנייה והשלישית., הקמת ועדה מיוחדת לדיון בהצעת חוק הסדרת השימוש בקנאביס למטרות רפואיות, התשפ"ב-2021 (פ/2245/24), של חה"כ שרן השכל, הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 11), הצעת חוק הסדרת השימוש בקנאביס למטרות רפואיות, התשפ"ב-2022

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת30
ועדת הכנסת
22/11/2021


מושב שני


פרוטוקול מס' 43
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, י"ח בכסלו התשפ"ב (22 בנובמבר 2021), שעה 15:50
סדר היום
1. רביזיה על החלטת הוועדה בדבר הקדמת הדיון בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 12) (תקופה מרבית לכהונה בתפקיד ראש הממשלה) (מ/1469), לפני הקריאה הראשונה.
2. הקמת ועדה מיוחדת לדיון בהצעת חוק הסדרת השימוש בקנאביס למטרות רפואיות, התשפ"ב–2021 (פ/2245/24), של חברת הכנסת שרן השכל
3. קביעת סדרי דיון מיוחדים, לפי סעיף 98 לתקנון הכנסת, בהצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(תיקון מס' 96), התשפ"ב–2021, בקריאה השנייה והשלישית.
נכחו
חברי הוועדה: ניר אורבך – היו"ר
שרן מרים השכל
בועז טופורובסקי
יבגני סובה
עידית סילמן
יצחק פינדרוס
חברי הכנסת
משה גפני
אורית סטרוק
אלכס קושניר
יואב קיש
מוזמנים
אסף גרינבאום – יועץ שר המשפטים
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
אלון דמלה
הצעת חוק-יסוד
הממשלה (תיקון מס' 12) (תקופה מרבית לכהונה בתפקיד ראש הממשלה), מ/1469 – רוויזיה
היו"ר ניר אורבך
צוהריים טובים. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת, יום שני י"ח בכסלו התשפ"ב, 22 בנובמבר 2021. הנושא הראשון על סדר-היום: רוויזיה על החלטת הוועדה בדבר הקדמת הדיון בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 12) (תקופה מרבית לכהונה בתפקיד ראש הממשלה), מ/1469, לפני הקריאה הראשונה.

אני כרגע מעלה את זה להצבעה. מי בעד הרוויזיה? ירים את ידו. מי נגד? ארבעה. מי נמנע?


הצבעה

הרוויזיה לא נתקבלה.
היו"ר ניר אורבך
הרוויזיה נפלה.הקמת ועדה מיוחדת לדיון בהצעת חוק הסדרת השימוש בקנאביס למטרות רפואיות, התשפ"ב–2021 (פ/2245/24), של חברת הכנסת שרן השכל
היו"ר ניר אורבך
אני עוברים כרגע לסעיף ב': הקמת ועדה מיוחדת לדיון בהצעת חוק הסדרת השימוש בקנאביס למטרות רפואיות, התשפ"ב–2021 (פ/2245/24), של חברת הכנסת שרן השכל.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני מבקש את זכות הדיבור.
היו"ר ניר אורבך
אני כרגע אקריא את - - -
משה גפני (יהדות התורה)
אל תקריא. יש פה טעות דפוס.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני מבקש את זכות הדיבור, כן.
משה גפני (יהדות התורה)
פינדרוס, יש פה טעות דפוס.
קריאה
מה? איפה?
משה גפני (יהדות התורה)
ברשימה. שכחו את יהדות התורה.
היו"ר ניר אורבך
גם ימינה לא נמצאת פה, חבר הכנסת גפני.
משה גפני (יהדות התורה)
מה?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
כי אתם באמת יותר קטנים מאיתנו, מה לעשות? אבל גם רע"מ יותר קטנה מאיתנו, והיא נמצאת. גם מרצ יותר קטנה מאיתנו, והיא נמצאת. גם תקווה חדשה יותר קטנה מאיתנו, והיא נמצאת. גם הרשימה המשותפת וגם הציונות הדתית. יש גבול לכל תעלול. יש גבול. בוא, הכנסת מתנהלת באיזשהם כללים. אלא אם כן, חבל שלא עשיתם ועדה של הקואליציה ושלום. בלי רע"מ.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת פינדרוס, שמעתי מה אמרת. ברשותכם, אני אקריא את הטיוטה לדיון בוועדה. אחרי זה אני אתן לחברת הכנסת שרן השכל גם להציג את זה וגם - - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
מה זה קשור לשרן השכל? שיושב-ראש הכנסת, שמי שהגיש את זה, יסביר לנו מה זה הדבר הזה.
היו"ר ניר אורבך
בסדר. אז הבנו את ההערה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
שהייעוץ המשפטי יגיד לנו מה זה הדבר הזה. אתם ממשיכים באותה מדיניות בוועדות שלכם.
היו"ר ניר אורבך
כן, כן. אז חבר הכנסת פינדרוס - - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
כאילו אין בכנסת סיעות. אין בכנסת סיעות.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת פינדרוס, קיבלנו את ההערה שלך. שמענו אותה. אני פותח, ברשותך, את הדיון. ואנחנו גם נראה – אני מניח שהדברים פה לא קבועים עד הסוף. תכף חברת הכנסת שרן השכל, אני אתן לך. תציגי את ההצעה. את רוצה שאני אקרא או שאת תקריא אותה?
שרן מרים השכל (תקווה חדשה)
אז ככה. בעיקרון, פשוט בגלל שהאופוזיציה לא השיבה ולא ידענו את מי הם ירצו לשבץ או לא - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
מה זה "לא השיבה"? לא הבנתי.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת פינדרוס, בוא, רק תן לנו להקשיב, לשמוע.
שרן מרים השכל (תקווה חדשה)
- - אז מבחינתנו, מספר חברי האופוזיציה יישאר קבוע. אין לנו בעיה אם זה יהיה במקום, נגיד, מכסה אחת של הליכוד, או במקום הציונות הדתית.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
שש ושמונה זה המספר של חברי האופוזיציה?
שרן מרים השכל (תקווה חדשה)
או במקום הציונות הדתית.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
זה המספר? את כנראה לא יודעת את תוצאות הבחירות. אני מציע לך לפנות לוועדת הבחירות ולשאול את תוצאות הבחירות. תפני לוועדת הבחירות ותקבלי תוצאות.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת פינדרוס, לא צריך קול.
שרן מרים השכל (תקווה חדשה)
ולכן, כמו שאמרתי, חבר הכנסת אורבך, מבחינתי, אין בעיה להחליף, נגיד, ממכסה של שלושה מהליכוד למסכה של שניים מהליכוד, ולהוסיף בעצם את יהדות התורה. או לחלופין, להוציא את הציונות הדתית ולהכניס את יהדות התורה במקומם.
היו"ר ניר אורבך
אנחנו יכולים לקבוע – איך אנחנו יכולים לעשות את זה שזה לא יהיה, לא לקבוע מסמרות, שאלה דווקא יהיו חברי הסיעה? יש מצב כזה, ארבל?
ארבל אסטרחן
כשמקימים ועדה, צריך להגיד שמות, או למצער, את הסיעות.
שרן מרים השכל (תקווה חדשה)
אני מציעה שאפשר אולי או להסיר את הציונות הדתית או להוריד מכסה אחת מחברי הליכוד ולהחליף אותם בעצם ביהדות התורה.
ארבל אסטרחן
אפשר גם להוסיף חברים, אפשר לעשות 15 חברים.
היו"ר ניר אורבך
אפשר להוסיף עוד. אני מציע, אנחנו נצא לחמש דקות התייעצות. חמש דקות התייעצות.
נועה בירן - דדון
הפסקה.
היו"ר ניר אורבך
הפסקה. בסדר? בועז, בוא. שרן.
שרן מרים השכל (תקווה חדשה)
כן?
היו"ר ניר אורבך
בואי, בואי רגע.

(הישיבה נפסקה בשעה 15:58 ונתחדשה בשעה 16:03.)
היו"ר ניר אורבך
טוב. אנחנו מחדשים את ישיבת הוועדה. חבר הכנסת פינדרוס, קיבלנו את ההערה שלך. חברת הכנסת שרן השכל, תקריאי, בבקשה, את ההצעה. אחר כך מי שמחברי הכנסת ירצה להעיר על הדברים האלה, בוודאי יקבל. ואחר כך אנחנו, לפני ההצבעה, נשמע את היועצת המשפטית, את ארבל.
שרן מרים השכל (תקווה חדשה)
אז מבחינתנו, אין לנו בעיה להחליף את סיעת הציונות הדתית בסיעת יהדות התורה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני לא שומע.
שרן מרים השכל (תקווה חדשה)
וכך היא תקבל בעצם מקום בתוך הוועדה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני לא שומע. מה היא אומרת?
משה גפני (יהדות התורה)
היא מוציאה את הציונות הדתית ומכניסה את יהדות התורה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אין סיבה שזה לא יהיה 15, ותהיה חלוקה הגיונית בין קואליציה לאופוזיציה.
שרן מרים השכל (תקווה חדשה)
פינדרוס, האם אתה רוצה להיות חבר בוועדה?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
7:8 זו חלוקה הגיונית לפי תוצאות הבחירות. תעשו את זה 15 חברים, ועדה נורמלית. אין סיבה שזה יהיה 14. משהו לא הגיוני. ואני מציע באמת, תקשיבו קצת בהגיון.
שרן מרים השכל (תקווה חדשה)
אני אסביר לך, חבר הכנסת פינדרוס. בעיקרון, הוועדה מוקמת לטובת חוק מסוים. אין ועדה בכנסת כרגע, נראה לי, שהיא יותר גדולה מהוועדה הזו. היא מיוצגת כמעט על ידי כל הסיעות.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
15 חברים זה 7:8, אבל זה הגיוני לפי – איך קוראים לזה?
שרן מרים השכל (תקווה חדשה)
אנחנו מבחינתנו היינו מעוניינים אפילו בוועדה של שמונה מקומות.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
יש לכם מזל שיהדות התורה לא הולכת לבג"ץ. אבל אני אומר לכם ברצינות, זה הזוי. יש פה תוצאות בחירות.
שרן מרים השכל (תקווה חדשה)
ואפילו אין צורך בייצוג כזה נרחב.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
תיתנו לנו עוד אחד בוועדה המדע בתמורה, כאילו לאופוזיציה? לא הבנתי. מה זה המשחק הזה? תעשו 7:8. זה הגיוני, זה נורמלי. אין לי עניין להוציא פה אנשים, להכניס פה אנשים. סתם. למה לא מתנהלים בנורמליות, בהגיוניות, בהגינות. סתם. כאילו מה? סתם. בקנאביס הרפואי, אנחנו גם רוצים שימצאו פתרונות. אנחנו הרי לא רוצים שיקשו.
שרן מרים השכל (תקווה חדשה)
נהדר. אז הינה, קיבלתם מקום.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אנחנו לא רוצים את השוק השחור הזה. אנחנו יודעים כמה אנשים סובלים. אז באמת בנושא הזה אין קואליציה ואופוזיציה.
שרן מרים השכל (תקווה חדשה)
מאה אחוז. אנחנו מבינים, אנחנו מבינים שזה חשוב לכם. ולכן, מבחינתנו, אין שום בעיה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
יש חלק מהקואליציה שחושבים ככה, חלק מהאופוזיציה. יש חלוקה בכנסת, תעשו לפי החלוקה. תעשו 7:8. זה גם נורמלי. יש לכם 14. תעשו 15 חברים, יהיה לכולם.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
זה היה אמור להיות תשעה חברים. בסופו של דבר, החלטנו שתהיה פחות מפלגה מהקואליציה ופחות מפלגה מהאופוזיציה. וככה זה יוצא. אלה המספרים.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אלה המספרים? המספרים הם 61:59 כרגע.
היו"ר ניר אורבך
62:58.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
62:58, ניחא. אז זה 7:8.
משה גפני (יהדות התורה)
הרב פינדרוס, אני, ברשותך.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת גפני, בבקשה.
משה גפני (יהדות התורה)
אדוני היושב-ראש, אני רוצה להגיד משהו. אני באתי בגלל שהרב פינדרוס קרא לי על משהו אחר. תראו, אתם יוצרים פה נורמה מאוד מסוכנת, מאוד מאוד. החלוקה בתוך ועדות הכנסת – אני כבר לא מדבר על ועדת הכספים – אני מדבר על ועדה שהיא ועדה לצורך חוק אחד. הם יוצרים מצב שבו הפער בין הקואליציה לאופוזיציה משולל לחלוטין מבחינת העובדות. העובדה היא שההבדל בין הקואליציה לאופוזיציה זה חבר אחד. אתם שמים פה, בוועדה, בת 14 חברים, אתם שמים פער של שני חברים. למה? מה בדיוק הסיבה הזאת? למה אתם מעוותים את התוצאות של מה שיש? למה? אז ממילא אתם באים ואומרים: בוועדת הכספים היה צריך להעביר תקציב או דברים אחרים. מה פה הבעיה? למה לא לקבל את מה שהרב פינדרוס אומר? מוסיפים עוד חבר. למה אנחנו צריכים עכשיו לריב עם הציונות הדתית? למה? בגלל שאנחנו רוצים לקבל מקום בוועדה? למה אתם עושים את זה?
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
יש 14.
משה גפני (יהדות התורה)
שמישהו יסביר לי למה? אחרי זה אתם באים בטענות שאנחנו מחרימים, ואנחנו לא הולכים לוועדת האתיקה, ואנחנו לא הולכים. באמת. אפשר להתנהג בהגינות.
שרן מרים השכל (תקווה חדשה)
הרב גפני, האמת היא, ההצעה הראשונית שלי הייתה שיהיו תשעה חברים בוועדה.
משה גפני (יהדות התורה)
בסדר.
שרן מרים השכל (תקווה חדשה)
ואז יהיו חמישה מפה וארבעה מפה.
משה גפני (יהדות התורה)
בסדר גמור.
שרן מרים השכל (תקווה חדשה)
לצערי, יותר ויותר סיעות רצו להיות חברות, כמו שגם אתם רוצים להיות חברים. כך גם רוב הסיעות האחרות.
משה גפני (יהדות התורה)
אנחנו לא. אנחנו רוצים שלא יפלו אותנו לרעה.
שרן מרים השכל (תקווה חדשה)
אז השאלה היא אם ניתן להגיע לפשרה מתוך ארבעה מקומות - - - ביניכם.
משה גפני (יהדות התורה)
נו, בסדר. אז למה אי-אפשר להסדיר את זה?
שרן מרים השכל (תקווה חדשה)
אנחנו לא קיבלנו מכם איזושהי תשובה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אחרי זה תהיה כותרת שאנחנו לא רוצים ועדת אתיקה. ברור שאנחנו לא רוצים. כי האתיקה אצלכם - - -
משה גפני (יהדות התורה)
אבל למה לא להוסיף אחד? להוסיף אחד. מה יקרה? הרוב נשאר בקואליציה. אנחנו לא רוצים שיקפחו אותנו. נכון שאנחנו שחורים, אבל אנחנו לא רוצים להיות מקופחים. למה?
היו"ר ניר אורבך
אה.
משה גפני (יהדות התורה)
יש פה איזה דבר דרמטי שאנחנו לא יודעים?
היו"ר ניר אורבך
לא, לא.

טוב. דקה של הפסקה מתודית, בסדר?
ארבל אסטרחן
אתה רוצה אולי שאני אגיד בינתיים?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אדוני היושב-ראש, באתי להבין מה קורה פה. אני מבינה שאתה מעיף אותנו מהוועדה.
היו"ר ניר אורבך
לא, לא. בסדר.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
מה?
היו"ר ניר אורבך
אני לא מעיף אף אחד מהוועדה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אז אתה משאיר לנו נציג בוועדה?
היו"ר ניר אורבך
רגע אחד.

טוב. חברת הכנסת שרן השכל וחברת הכנסת סילמן, בואו נתקדם.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אדוני היושב-ראש, אני באתי לכאן כי אמרו לי שיש מחטף, מעיפים אותנו מהוועדה. אני רוצה הבהרות, בבקשה.
היו"ר ניר אורבך
הכול בסדר. הכול בסדר. שום מחטף. חברת הכנסת סטרוק, שום מחטף.

אני מעביר את ההצעה הבאה. אני שמעתי גם את מה שחבר הכנסת פינדרוס וחבר הכנסת גפני אמרו לגבי הרוב. יש עניין שיהיה פה רוב של שניים. אפשר לקבל את זה. אפשר לא לקבל את זה. אנחנו נשאיר את זה ככה.

החלוקה המוצעת להצבעה תהיה כך. אני קורא כרגע את כל ההצעה, ואחר כך גם אני אתן ליועצת המשפטית, לארבל, התייחסות.
משה גפני (יהדות התורה)
למה? למה צריך רוב של שניים?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
בוועדת האתיקה הם הולכים לעשות רוב של ארבעה, תהיה רגוע.
היו"ר ניר אורבך
שיקולים בתוך הקואליציה. אני בעצמי לא נכנסתי לעומק של הדברים האלה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
מה העיקרון שיהיה רוב של שניים? ניר, למה חייב להיות רוב של שני חברים?
היו"ר ניר אורבך
אז אני אומר עוד פעם.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
כן?
היו"ר ניר אורבך
אני לא אמרתי שחייב. אני אמרתי שאלה השיקולים של הקואליציה. אני בעצמי לא נכנס לעומק שלהם. אני משאיר את זה כך, עם רוב של שניים. אני כרגע קורא את ההצעה, הצעת ועדת הכנסת.
משה גפני (יהדות התורה)
אני רואה שהליכוד צודק, שאתם דורסניים.
היו"ר ניר אורבך
יכול להיות. הצעת ועדת הכנסת להקמת ועדה לעניין מסוים לפי סעיף 108 לתקנון הכנסת. שם הוועדה: ועדה מיוחדת לדיון בהצעת חוק הסדרת השימוש בקנאביס למטרות רפואיות, התשפ"ב–2021 (פ/2245/24). סמכויות הוועדה: הוועדה תדון בהצעת חוק הסדרת השימוש בקנאביס למטרות רפואיות, התשפ"ב–2021 (פ/2245/24).
הרכב הוועדה
בוועדה יכהנו 14 חברי כנסת על פי הרכב הבא: סיעת הליכוד – שני חברים; סיעת יש עתיד – שני חברים; סיעת ש"ס – חבר אחד; סיעת כחול לבן – חבר אחד; סיעת עבודה – חבר אחד; סיעת ישראל ביתנו – חבר אחד, חבר הכנסת יבגני סובה; סיעת יהדות התורה – חבר אחד; סיעת הציונות הדתית – חבר אחד; סיעת הרשימה המשותפת – חבר אחד; סיעת תקווה חדשה – חברה אחת, שרן השכל; סיעת מרצ – חבר אחד; סיעת רע"מ – חבר אחד. כמו כן, מוצע כי יושבת-ראש הוועדה תהיה חברת הכנסת שרן השכל.
משה גפני (יהדות התורה)
גם אנחנו מסכימים ששרן השכל תהיה יושבת-ראש הוועדה. אנחנו לא מבינים את ההתנהגות הזאת. אנחנו לא מבינים למה בוועדה כזאת הקואליציה צריכה שיהיה לה רוב של שני חברים. למה? למה אנחנו צריכים להוריד מהליכוד? למה? מה הסיבה? מה זה? זה משהו שאנחנו לא יודעים?
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אני לא יודע. אתם ביקשתם להיות חברים בוועדה. אז זה בא על חשבון הליכוד, אלא אם כן אתם מוותרים על החברות בוועדה.
משה גפני (יהדות התורה)
אנחנו - - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
כנראה שהצעד הבא שלנו יהיה להתפטר מכל הוועדות, אנחנו סיעות האופוזיציה - -
משה גפני (יהדות התורה)
אנחנו מוותרים על הממשלה הזו.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
- - על הביזיון הזה שלכם, על החוצפה שלכם, שאתם מתנהלים בדורסנות. ואחרי זה אתם מתלוננים על האלימות שלא הייתה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אדוני היושב-ראש, אחד מהחברים בזה זה אני, מטעם יש עתיד.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
תתלוננו אחר כך על אלימות שלא הייתה.
היו"ר ניר אורבך
הערה פה. לסיעת יש עתיד שני חברים, שאחד מהם חבר הכנסת בועז טופורובסקי. חברת הכנסת שרן השכל, את רוצה להגיד משהו לגבי הוועדה, לגבי הפערים, לגבי ההרכב, לגבי הסמכויות?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני רוצה להגיד גם משהו.
שרן מרים השכל (תקווה חדשה)
הקואליציה מוכנה לקראת סיכום.
היו"ר ניר אורבך
חברת הכנסת סטרוק, בבקשה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
כן. תראה, אדוני היושב-ראש, אני אומנם הוזעקתי לכאן משום שנאמר לי שיש מחטף שרוצה לזרוק אותנו מחוץ לוועדה החשובה הזו. אז כמובן שאני שמחה שלא. אבל, עדיין, אם תתבונן על חלוקת הכוחות, זה נראה לך הגיוני שלליכוד יהיו אותו מספר ח"כים כמו ליש עתיד?
משה גפני (יהדות התורה)
נכון.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
מבחינת היחס המספרי שלהם בכנסת, הוא ממילא יחס המספרי שלהם בדעת הקהל ובבוחרים. זה נשמע לך סביר הדבר הזה? ומה הפחד הגדול שלכם שאתם מרחיבים לפער של שניים? כאילו אני לא מצליחה להבין את הגישה הזו, ועוד יותר כשאתה לא נותן לי תשובה. אז מי מכתיב לך?
היו"ר ניר אורבך
לא מכתיבים לי, עם כל הכבוד. בואי, בואי. סליחה, סליחה, סליחה, את כל פעם מגיעה לוועדה ואת מדברת כאילו אנחנו מנותקים, כאילו אין פה איזושהי התנהלות של כנסת, כאילו שקואליציה ואופוזיציה שתיהן רובצות תחת אותו עץ. אנחנו כרגע, לצערי אני אומר את זה, ואני חוזר ואומר את זה מכל במה, אין פה יחסי עבודה נורמליים בין קואליציה לאופוזיציה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
מה אתה אומר?
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת פינדרוס, אני עונה לחברת הכנסת סטרוק. כן, זה מה אני אומר, בדיוק מה שאני אומר.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
כמה ההפרש פה, בוועדה?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לא שאלתי על יחסי העבודה. שנייה, אבל אני אסיים את השאלה שלי.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת פינדרוס, בוא. אני יודע גם שיש עכשיו איזושהי טיוטת הצעה של חבר הכנסת יריב לוין שמרכז את המגעים באופוזיציה מול הנהלת הקואליציה. אני מקווה מאוד שהנושא הזה ייפתר.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
איך הוא ייפתר - - -
היו"ר ניר אורבך
כל עוד הוא לא ייפתר, אז אני מודיע לך, ואני אומר את זה בצער, שפעם אחר פעם את תגיעי למקומות האלה ותגידי בתימהון למה זה קורה. זה המצב, לצערי. ואני אומר את זה בצער, באמת בצער.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
הבנתי. זאת אומרת, אנחנו קבענו שבוועדת המדע יהיה, במקום כספים וכנסת, חוק - - -
היו"ר ניר אורבך
בסדר. חבר הכנסת פינדרוס, אפשר להתבדח. גם אני יודע להיות ציניקן.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
זו קביעה של האופוזיציה. זו קביעה של האופוזיציה.
היו"ר ניר אורבך
תאמין לי שגם אני יודע להיות ציניקן.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
רגע, רגע. ניר, סליחה. אדוני היושב-ראש.
היו"ר ניר אורבך
אני שמח שהיה. ארבל.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אנחנו קבענו שאדם יכול לגנוב מנדט ולהיות ראש ממשלה או להמציא שתקפו אותו, או להקליט.
היו"ר ניר אורבך
בסדר. ארבל, בבקשה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אדוני היושב-ראש, סליחה, דקה.
היו"ר ניר אורבך
עוד רגע אחד. אני אתן לה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
סליחה.
היו"ר ניר אורבך
כן?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אתה עשית עכשיו משהו שמאוד לא מאפיין אותך ולא מתאים לך. אתה בדרך כלל נותן לאנשים לסיים את דברם. ואתה חתכת אותי באמצע. זה לא מתאים לך.
היו"ר ניר אורבך
אז אני מתנצל על שחתכתי. אני נותן לך לסיים.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אז אני מבקשת לסיים את דבריי. תודה.
היו"ר ניר אורבך
נותן לך לסיים. בבקשה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
מה שאני אומרת הוא שמשהו נראה מוזר בחלוקה הזו. ובהינתן שאתה לא יודע לתת תשובה רציונלית למוזרות הזו, ועל אחת כמה וכמה בשלב שחתכת אותי ונשאת את דבריך במקומי, אז על מה אתה קם? אתה מקווה שיהיו פה הסכמות בין קואליציה לאופוזיציה, וזה לגמרי לא תואם את מה שיש כאן על הדף. אז אני פשוט רוצה למחות בפניך בתור אדם שאני כן מעריכה, איך יכול להיות שאדם חושב כמוך, עם סמכויות רחבות כמו שיש לך, אתה מתנהג כמו פיון ומישהו מלמעלה מכתיב לך לייצר פער שהוא גם לא סביר במונחים דמוקרטיים ולא נצרך. זהו. עכשיו אני סיימתי.
היו"ר ניר אורבך
תודה. שרן, בבקשה.
שרן מרים השכל (תקווה חדשה)
כן.
היו"ר ניר אורבך
אה, סליחה.
שרן מרים השכל (תקווה חדשה)
אה.
היו"ר ניר אורבך
אני מתנצל. ארבל, בבקשה.
משה גפני (יהדות התורה)
אם אפשר רק להגיד משפט לפני היועצת המשפטית.
היו"ר ניר אורבך
כן. בבקשה.
משה גפני (יהדות התורה)
תראה, אתה אומר שאם היה הכול משתנה וזה, אז הכול היה נראה אחרת. תדע שהרבה ביד שלך. אני אומר לך כחבר כנסת ותיק. אתה יושב-ראש ועדת הכנסת, אתה יכול ליצור אווירה. אם אנחנו יוצאים מפה ואנחנו אומרים: יושב-ראש ועדת הכנסת אכן עשה סדר בעניין הזה, סדר שלא פוגע בקואליציה, משאיר את הקואליציה עם רוב, אני גם לא בטוח שיש שם ויכוחים של קואליציה ואופוזיציה; זה כנראה יהיה יותר מקצועי, אתה עושה את הסדר הזה. אתה לא צריך לזרוק את זה על אחרים. יש לך את היכולת לבוא ולהגיד: רבותיי, אני יושב-ראש ועדת הכנסת. צריך שיהיה סדר גם בתוך המציאות הזאת שיש כזה מתח, אתה רוצה שהוועדה תהיה ועדה מסודרת. להשאיר את זה על רוב של שניים, כשאנחנו נצא מפה אז בהתחלה אנחנו צריכים לריב עם הציונות הדתית שכמובן לא הסכמנו. עכשיו אנחנו נצטרך לריב עם הליכוד שאנחנו גם לא מסכימים. זה לא בסדר. אני חושב שזה בידיים שלך. אל תזרוק את זה על אף אחד. אתה אישיות מספיק סבירה בעניין הזה. זה לא סדרי בראשית. זו ועדה רגילה, נורמלית שצריך שיהיה בה פער של אחד בין קואליציה לאופוזיציה. זה הכול. לא להוריד מהליכוד. להוסיף אותנו. לא להוריד את הציונות הדתית. ולהשאיר את זה כך. מה הבעיה? אז יהיו 15 חברים.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
חבר הכנסת גפני אמר מתוך ניסיונו הרב - -
משה גפני (יהדות התורה)
כן.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
- - ונועם הליכות, הרחיב את מה שאני התכוונתי לומר.
משה גפני (יהדות התורה)
נכון. אני חזרתי על מה שאמרת.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לא. הרחבת ונימקת מאוד יפה.
משה גפני (יהדות התורה)
בסדר. תודה רבה.
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה. כן, ארבל.
ארבל אסטרחן
כן. הצעת חוק הסדרת השימוש בקנאביס למטרות רפואיות הועברה לוועדת הכנסת לצורך קביעת הוועדה שאליה היא תועבר לדיון. לוועדת הכנסת יש סמכות להציע לכנסת להעביר את זה לוועדה מיוחדת. רק צריך לדעת שזו לא דרך המלך. דרך המלך היא להעביר את זה לאחת מהוועדות הקבועות או לאחת מהוועדות המיוחדות. מתי השתמשו בסמכות הזאת להעביר לוועדה מיוחדת? טוב, יש את הדוגמה, מי שזוכר פה, מהכנסת ה-20 של ועדת הרפורמות, שהיא הדוגמה הגרועה ביותר שאני שמקווה שלא יחזרו עליה אף פעם.
משה גפני (יהדות התורה)
היא דומה. יש לה משהו דומה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
למה?
ארבל אסטרחן
אבל יש גם מקרים. למשל, כשהיה חוק מסוים שהייתה איזושהי חשיבות להעביר אותו לוועדה שלא בהרכב קיים. למשל, הם עשו חוק שעסק בגיוס או בשירות אזרחי, דברים כאלה רצו לתת ייצוג יתר, נגיד, לחרדים או לערבים, אז הקימו ועדה בהרכב אחר. לא רצו להעביר את זה לאחת מהוועדות.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
ארבל, למה את מקווה שלא יחזרו על מה שהיה בוועדת הרפורמות, אם את יכולה להסביר, בבקשה?
ארבל אסטרחן
כי החקיקה צריכה ללכת – הצעות החוק צריכות ללכת למשכן הטבעי שלהן.
משה גפני (יהדות התורה)
היא צודקת.
ארבל אסטרחן
יש מומחיות של חברי הוועדה. לכן גם יש חשיבות לכך שיהיו חברי ועדה, ולא ח"כים שמסתובבים בין ועדות. יש חשיבות לחבר ועדה. יש מומחיות. יש ניסיון. הצוות של הוועדה צובר ניסיון. ולכן בגדול, נכון - - -
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
ומה קרה לוועדת הרפורמות? את יכולה להגדיר כאילו מה בפועל לא היה נכון.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
יש פתרון לכל הבלגן הזה. להעביר את זה לוועדת הבריאות ולשים את שרן השכל ליושבת-ראש ועדת הבריאות. ואז פתרנו את הבעיה. זה הפתרון. חלאס, דרך המלך. למה ללכת ככה.
ארבל אסטרחן
אז הדברים מתעצמים במיוחד שבכנסת הזאת הקימו ועדת בריאות מיוחדת ואת ועדת הבריאות הקבוע וועדת סמים מיוחדת.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
בדיוק. למה הקימו אותה?
ארבל אסטרחן
כלומר, בוודאי יש כאן ועדות שהיו יכולות לדון בחוק הזה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
יכול להיות בכנסת הזאת רוצים באמת לשנות סדרי עולם ולהקים ועדה לכל חוק?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
יש גם ועדת בריאות, גם ועדת סמים וגם ועדה לקנאביס.
ארבל אסטרחן
צריך לומר שהייתה גם הצעה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
יש לשרן השכל בעיה יושבת-ראש ועדת הבריאות. צריך להחליף אותה. אותה קואליציה, לא אותה אופוזיציה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
ארבל, יש עכשיו סדר עולם חדש ורוצים על כל חוק להקים ועדה.
ארבל אסטרחן
אז לא. זה לא, אני מאוד מקווה. אני גם לא חושבת שזאת הכוונה, לכל חוק להקים ועדה. זה בוודאי לא דבר שיהיה נכון לעשות אותו. אגב, במקרה הזה הייתה גם הצעה אולי להקים איזושהי ועדה לנושא הקנאביס ולא להצעת החוק. ואנחנו חשבנו שהדבר הזה הוא מאוד בעייתי, בוודאי כשיש ועדות אחרות שמוסמכות לדון בעניינים האלה, ובוודאי כשלא הקימו עדיין ועדות בראשות האופוזיציה. לכן ההצעה שמונחת כעת, מבין החלופות, היא הפחות גרועה. רק חשוב לי להגיד גם לחברי הכנסת שישמעו, גם לפרוטוקול, שהנכון הוא שהצעות החוק ילכו למשכנן הטבעי והנכון לפי התקנון, לפי התקדימים.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
מה את אומרת על החלוקה של הוועדה?
ארבל אסטרחן
נושא חלוקת הוועדות חייב להיגמר בהסכמה. זהו.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
מה זאת אומרת "בהסכמה"? לא הבנתי. זאת אומרת, זה תלוי בנו? לא, את אומרת "בהסכמה" כאילו יש פה שני צדדים. מה אנחנו יכולים לעשות לשנות את ההרכב?
ארבל אסטרחן
תראה, אותו דבר אומרים לנו מהקואליציה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
מה זאת אומרת? הם יכולים לשנות את זה ברגע. הינה, הרכיבו את הוועדה הזאת בלי לשאול אותנו. תשנו את היחסים.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
חבר הכנסת פינדרוס, זה גם תלוי בכם.
ארבל אסטרחן
הוועדה הזאת היא חלק ממכלול שלם.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
במה?
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
זה גם תלוי בכם.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
במה?
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
בהסכמה.
שרן מרים השכל (תקווה חדשה)
בלהגיע להסכמה על המנגנון.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
הסכמה על מה? תשנו את ההרכב. אתם קובעים את הרכב. לא אנחנו. מי קבע את ההרכב עד עכשיו? אנחנו? לא הבנתי.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
ארבל, על הוועדה הספציפית הזו - - -
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
היו כל מיני הצעות שלכם.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לא הצעה. אז תשנו את ההרכבים.
ארבל אסטרחן
אני לא יכולה לומר שלא ניתן להקים ועדה במספר זוגי. אנחנו מסתכלים על הוועדות כמלול. ואנחנו רוצים לעשות הכול - - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אבל במכלול זה עוד יותר גרוע. אם זה במכלול זה עוד יותר גרוע. זה לא פחות גרוע.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
האם זה נראה לך הגיוני שבוועדה כזו יפתחו פער של שניים? והאם זה נראה לך הגיוני שלליכוד יהיה אותו מספר ח"כים כמו ליש עתיד?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
הדבר הזה שלא סומכים על יושב-ראש ועדת הבריאות, אחרי שהקימו ועדת מיוחדת לבריאות, זה דבר שערורייתי.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
תפסיק לסכסך.
ארבל אסטרחן
האמת היא שהמקרה הזה היה גם בהסכמים הקואליציוניים, כך שאני לא בטוחה שזו הסיבה.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
תפסיק לסכסך.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
טוב. זה התפקיד שלי.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת פינדרוס, לפני שאנחנו עוברים להצבעה - -
עידית סילמן (ימינה)
אני בטוחה שנעבוד ביחד.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אין סיכוי. אני מפחד שתקליטי או שתגידי שתקפתי.
היו"ר ניר אורבך
- - שמעתי מה שאמרה חברת הכנסת סטרוק ומה שהרחיב חבר הכנסת גפני.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
מה אתה אומר על זה? מה אתה אומר על זה?
היו"ר ניר אורבך
יש פה סיבה מיוחדת שאני לא עושה את זה. אני גם לא – מי שרוצה אחרי זה, אני אשמח – אני לא אוהב להגיד את זה – אלה שיקולים של הקואליציה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
רוב הדיונים אצלך נגמרים כך.
היו"ר ניר אורבך
בסדר.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
צער לי לומר, ניר. אתה יודע זה. זה רוב הדיונים. אתה יושב-ראש, אני לא יכול.
היו"ר ניר אורבך
אגב, זה לא נכון. תעיד גם חברת הכנסת סטרוק שזה לא נכון, אבל אם אתה חי בתחושה הזאת - - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
באתי בידיים נקיות כמה פעמים לפה, וכל פה זאת הייתה התשובה.
היו"ר ניר אורבך
בסדר. זו לא הייתה התשובה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
כולל בדיון על התקציב. אני מזכיר לך, כולל בדיון על התקציב.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אדוני היושב-ראש, אני מעידה שמאוד מאפיין אותך לתת לחברי הכנסת לדבר להקשיב להם ברוב קשב.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני החבר היחידי באופוזיציה שבא להיות חבר פה. ובאתי בידיים נקיות.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
יחד עם זה אני מעידה שמאוד מאפיין אותך לא לענות שוב ושוב ושוב ושוב ושוב על השאלה: למה אתה לא נותן לעצמך את הסמכויות המוקנות לך כדי לשנות דברים ולסדר אותם בצורה יותר הוגנת?
היו"ר ניר אורבך
בפוליטיקה אני למדתי שיש שני דברים. יש צבירת כוח ויש גם שימוש בראש ומתי משתמשים בכוח הזה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
הינה, חבר הכנסת קיש, אתה יודע שמפלים אתכם לרעה?
היו"ר ניר אורבך
אנחנו נעבור כרגע להצבעה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
חבר הכנסת קיש, אתה יודע שמפלים אתכם לרעה פה?
היו"ר ניר אורבך
מי בעד?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני אגיד לך. שנייה.
היו"ר ניר אורבך
חברת הכנסת סטרוק, אני רוצה לעבור להצבעה.
יואב קיש (הליכוד)
שנייה. סליחה, אני מבקש התייעצות סיעתית.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני יכול לבקש התייעצות סיעתית, לא אתה. רק אני מבקש התייעצות סיעתית.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
מה התייעצות? יצאנו להפסקה ולהתייעצות סיעתית.
יואב קיש (הליכוד)
מה?
נועה בירן - דדון
רק חבר הוועדה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
רק אני מבקש התייעצות סיעתית.
יואב קיש (הליכוד)
אז בבקשה. פינדרוס רוצה לבקש.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני ביקשתי התייעצות. ביקשתי.
היו"ר ניר אורבך
אז אנחנו חוזרים לפה בשעה 16:28.
ארבל אסטרחן
לא, לא.
נועה בירן - דדון
כן. חבר הכנסת פינדרוס ביקש.
היו"ר ניר אורבך
כן. פינדרוס ביקש. כן.
ארבל אסטרחן
אה, פינדרוס.
היו"ר ניר אורבך
בשעה 16:28 חוזרים.
יואב קיש (הליכוד)
כן. אני מבקש להבין מה קרה פה.

(הישיבה נפסקה בשעה 16:23 ונתחדשה בשעה 16:44.)
היו"ר ניר אורבך
טוב. אנחנו מחדשים את הישיבה. אנחנו כרגע, בעקבות הערתו של חבר הכנסת יואב קיש, אנחנו גם דיברנו ליאור בשם יושב-ראש הכנסת וגם בתיאום גם עם חברת הכנסת שרן השכל שהיא זו שהציעה את ההצעה, אנחנו דוחים את הישיבה למחר לשעה 11:00.

שדולת ארץ ישראל שלכם מתי מתחילה?
קריאה
ב-10:00, לא?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
שדולת ארץ ישראל? לא שמעתי שיש שדולה כזאת.
היו"ר ניר אורבך
יש לכם? יש משהו מחר? טוב, בסדר.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
תראה, איך הוא מתחשב בה. אבל איך אתה מתחשב. תזכרו את זה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני אשמח. אתה רוצה שנעשה דיון של שדולת ארץ ישראל, ניר?
היו"ר ניר אורבך
אני תמיד שמח. על הדיונים שלכם אני תמיד שמח.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני מוכנה. על איזה נושא אתה רוצה? אני אשמח. בוא, בוא נדבר על זה רגע.
היו"ר ניר אורבך
אז אנחנו דחינו את הדיון על הנושא של ועדת הקנאביס למחר בשעה 11:00. תצאנה הזמנות מסודרות.קביעת סדרי דיון מיוחדים, לפי סעיף 98 לתקנון הכנסת, בהצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(תיקון מס' 96), התשפ"ב–2021, בקריאה השנייה והשלישית
היו"ר ניר אורבך
אנחנו עוברים כרגע לנושא השליש שעל סדר-היום: קביעת סדרי דיון מיוחדים, לפי סעיף 98 לתקנון הכנסת, בהצעת חוק מיסוי מקרקעין (מס שבח ומס רכישה)(תיקון מס' 96), התשפ"ב–2021, מ/1460, בקריאה השנייה והשלישית.

מישהו רוצה להעיר?
ארבל אסטרחן
אלכס קושניר. אלכס קושניר ירצה.
היו"ר ניר אורבך
אה, אתה פה.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
כן.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
הערה של חצי דקה, ניר. אני לא אבקש את זכות הדיבור, אני מודיע לך מראש. אני לא רב עם אלכס. אני אומר לך מראש, אני עם אלכס לא רב. אני רק רוצה להגיד הערה, שמה שקרה פה עכשיו מוכיח למה הייתה בקשה לרוויזיה על סעיף א', כמה הערך של ניסיון. תודה.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
מה זה זה?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
הרוויזיה בסעיף א' הייתה על הגבלת כהונה, זה הערך של ניסיון.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת פינדרוס, אתה מחמיא לעצמך. לא נותר לנו אלא לחזק את המחמאות. אנחנו איתך.

חבר הכנסת קושניר, בבקשה.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
טוב. אז, אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת – שנייה, עידית, מפריעה לי קצת. אורית, קצת מפריעה, סליחה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
סליחה, סליחה. אתה הבן אדם האחרון שאני רוצה להפריע לו.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
תודה רבה. אז אני מבקש מהוועדה ומיושב-ראש הוועדה לקבוע סדרי דיון לפי סעיף 98 לחוק. זה מכמה סיבות. הסיבה ראשונה, קודם כול, הדחיפות המעשית של החוק. היות שכולם כבר ערים לשינוי, השוק ער לשינוי, וכיום אנחנו עדים למשקיעים שרוכשים דירות כל עוד המס לא שונה. ולכן חשוב מאוד להעביר את החוק מהר ככל שניתן. דבר נוסף שחשוב לציין, יש לא מעט הסתייגויות בחוק הזה, שאם אנחנו מתגרמים את זה לשעות דיון במליאה, אנחנו מגעים למאות שעות. ולאור הדחיפות של העברת החוק, אז בגלל זה אנחנו מבקשים להפעיל את הסעיף.

קיימות גם סוג של הסכמות גם על תוכן החוק וגם על צורת העברתו במליאה יחד עם האופוזיציה. ודיברנו על זה בוועדת הכספים. ולכן אני מבקש להפעיל סדרי דיון מיוחדים, כך שהדיון במליאה יהיה עד שעה 09:00 בבוקר מחר וההצבעה על החוק לא תהיה לפני שעה 09:00 אלא תתחיל בשעה 09:00 ותכלול שלוש הצבעות שמיות מכל צד, גם מצד הקואליציה וגם מצד האופוזיציה.
ארבל אסטרחן
ואם לא נמצאים חברים במליאה בשעה 09:00?
קריאה
ב-09:00.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
כן. ההצבעה מתחילה בכל מקרה בשעה 09:00.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני רק רוצה לבקש בקשה אחת, שנפלנו בזה טכנית. לא קשור. טכנית, ראינו את זה בדיון על התקציב ומאוד היה לחץ - - - באמצע הלילה. גם במקרה שאין נואמים בשעה מסוימת, זה לא מחייב את סגירת המליאה. זאת אומרת, להגיע להבנה. בואי נגיד שיוצא במקרה, מ-03:00 עד 04:00 לא הגיע הנואם, זה לא אומר שעכשיו עד 09:00 לא נותנים לאף אחד לדבר.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
המליאה תצא להפסקה.
ארבל אסטרחן
להפסקה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
למצוא את הפתרונות. עוד פעם, להיות יעיל ואינטליגנטי ולא להיות נודניק.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
להתעלל בסגני יושב-ראש הכנסת.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לא, לא, לא. זה לא להתעלל. אני יודע מה אני אומר, אני לא ביקשתי להתעלל.
היו"ר ניר אורבך
הוא אומר שלא יסגרו עד 09:00. בסדר.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני לא אומר את זה ממקום להתעלל. יש לפעמים שהנואם לא נמצא, יוצאים החוצה ואומרים: חבר'ה, הוא לא היה, סגרנו את המליאה. הוא בא בריצה בשעה 04:00, קראו לו ב-04:00 שהוא מדבר, אומרים לו: רגע סגרנו, מאיפה הגעת? תחזור ב-09:00.
ארבל אסטרחן
אז לכתוב שאם לא מדברים, המליאה תצא להפסקה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
כן. בדיוק. המליאה תצא להפסקה, בדיוק. המליאה תצא להפסקה, וההצבעה לא תהיה לפני 09:00. מקובל, זה הסיכום. אני לא נגד הסיכום.
ארבל אסטרחן
אני לא יודעת. לא ראיתי את ההסתייגויות עדיין. יש שם סדרות כאלה שירצו להצביע עליהן בהצבעה אחת?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אבל אני הבנתי משהו אחר - - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני מעריך שהגיעו להבנה. בוועדת הכספים היה סביב זה.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
לא. לא היו לנו דיונים.
ארבל אסטרחן
כי אם אין הסתייגויות חלופיות – לא. אוקיי. לא רלוונטי. מי שיחלק את הזמן - - - בין המסתייגים.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אלכס, אני הבנתי שרוצים לקבוע את המליאה לא ל-09:00.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
ל-09:00, ל-09:00. זה הסיכום עם יואב ועם כולם.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
מעניין. זה לא מה שאני מכירה.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
אני יכול להראות לך את התכתבות. סוכם עם כולם.
קריאה
9:00 זה סוכם.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
09:00 סוכם.
ארבל אסטרחן
09:00 זה סיכום?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
09:00 סוכם.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
אורית, אני לא מפר אף פעם.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני לא אמרתי שאתה מפר. אני אמרתי שאני רוצה לברר. זה מה שאמרתי.
ארבל אסטרחן
לא סיכום?
היו"ר ניר אורבך
חברת הכנסת סטרוק, את רוצה חצי דקה לברר? אנחנו נחכה.
ארבל אסטרחן
רגע, מתי יהיו דברי הסיכום?
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
סיכום לא לפני 09:00.
ארבל אסטרחן
אוקיי. 09:00 סיכום והצבעה?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
זה מה שהודיעו לנו בישיבת סיעה, שזה היה הסיכום.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
כן.
ארבל אסטרחן
סיכום והצבעה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
מתי שמתחיל הסיכום, אז.
ארבל אסטרחן
בסדר. 09:00 סיכום.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אמרתי שזה מה שהודיעו לנו גם בישיבת סיעה, שזה היה הסיכום.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
אורית, אורית, הכוונה היא לגמור את זה תוך שעה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
המשמעות היא שבשעה 09:00 כשמתחיל הסיכום, הקואליציה בכל כרגע נתון יכולה להפסיק את הסיכום ולעבור להצבעה. זה הסיכום. שלא לפני 09:00, שהצבעה לא תהיה לפני 09:00. הסיכום יכול להיות דקה, יכול להיות גם שעה. זה בשליטה של הקואליציה.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
לא. אני חייב לומר שיש הסכמה שאנחנו ננסה לעשות את זה מהר ככל שניתן.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
לא. הסכמה שלא תהיה הצבעה לפני שעה 09:00.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
לא, לא. גם יש הסכמה שנוכל לעשות את זה מהר.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
בסדר גמור.
ארבל אסטרחן
רגע. סיכום והצבעה ב-09:00. האם צריך לקבוע שהיושב-ראש יכול לאשר יותר משלוש, מספר זהה לשני הצדדים? בעבר זה נקבע, בהחלטות קודמות.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
אפשר, כן.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
סיכום זה כבר תלוי ביחסי כוחות. זה לא. צריך תמיד לקחת בחשבון ש- - -
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אלכס, אתה יכול לחזור על זה עוד פעם?
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
מה? לא שומע.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לחזור עוד פעם.
ארבל אסטרחן
אני אגיד את סדרי הדיון.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אז רגע, זהו? זה הסיכום? אפשר להצביע?
היו"ר ניר אורבך
שנייה, רגע. חברת הכנסת סטרוק.
ארבל אסטרחן
רגע, ומתי הדיון מתחיל היום? יודעים מתי הוא?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
- - -
היו"ר ניר אורבך
לא, לא. אני שואל. אני רק ממתין.
ארבל אסטרחן
הוא לא יתחיל בשעה 06:00, הדיון.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
לא. לא, לא, לא. יש לנו שני חוקים, שנסיים אותם, הערכה היא שאם - - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אורית, אורית, לנו הודיעו שישיבת סיעה שזה סוכם.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
20:00, 21:00. סביב 21:00 בערך. משהו כזה.
ארבל אסטרחן
אוקיי.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אני לא יודע. את זה אנחנו צריכים לראות, כי אלה שני חוקים, קריאה ראשונה.
ארבל אסטרחן
נכון. - - - יש לו רבע שעה דיבור.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
גם אם זה יהיה שש שעות, משעה 18:00, אז לא. אבל זה יהיה פחות מ-12 שעות.
ארבל אסטרחן
בסדר. לא. אני לא אגיד 12 שעות.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אבל איפה הנציג של האופוזיציה שיגיד את זה? מה? אין נציג את האופוזיציה, אז מה?
היו"ר ניר אורבך
פה?
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
כן.
ארבל אסטרחן
האם אמרו בנשיאות מתי הדיון אמור להתחיל? יש איזו שעה?
היו"ר ניר אורבך
היה פינדרוס.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
לא. מה הסיכומים?
היו"ר ניר אורבך
לא. פינדרוס אמר.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
לא. שאלה ארבל לגבי, מתי החוק הזה, מתי מתחיל.
קריאה
אין שעה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אין שעה.
ארבל אסטרחן
אני מדברת על הערב, לא על מחר בבוקר.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
כן. את שאלת מתי החוק עולה לדיון.
ארבל אסטרחן
הערב, לא מחר. הערב מתי מתחיל. אז יש איזו שעה בערך שיודעים?
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
ניר, ניר, זהו.
היו"ר ניר אורבך
טוב.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
זהו. זהו. זהו.
היו"ר ניר אורבך
מאה אחוז.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
חבר'ה, כולם מרוצים.
היו"ר ניר אורבך
טוב. כולנו מיושרים על הסכמות?
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
כן.
היו"ר ניר אורבך
בסדר גמור. חבר הכנסת פינדרוס, אנחנו עוברים להצבעה, ברשותך. מי בעד סדרי הדיון לפי סעיף 98 כפי שקבענו עכשיו? ירים את ידו, בבקשה.
נועה בירן - דדון
ארבעה.
היו"ר ניר אורבך
מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

סדרי הדיון נתקבלו.
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה. הישיבה ננעלת.


הישיבה ננעלה בשעה 16:53.

קוד המקור של הנתונים