ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 22/11/2021

שינויים בתקציב לשנת 2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת2
ועדת הכספים
22/11/2021


מושב שניפרוטוקול מס' 153
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, י"ח בכסלו התשפ"ב (22 בנובמבר 2021), שעה 13:30
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2021
נכחו
חברי הוועדה: אלכס קושניר – היו"ר
ינון אזולאי
משה גפני
נעמה לזימי
מוזמנים
דן נימני - רפרנט ביטחון, משרד האוצר

גלעד קצב - רפרנט, משרד האוצר

אתי גיאת - ראש ענף תקציבי תשתיות ופרויקטים, משרד הביטחון

יאיר כרמל - תקציבן, רשות מקרקעי ישראל
מנהל הוועדה
ענת כהן שמואל
רישום פרלמנטרי
ענת נחום – חבר תרגומים


שינויים בתקציב לשנת 2021
היו"ר אלכס קושניר
תודה רבה. טוב, אני מחדש את הישיבה ואני עובר לסעיף השני בסדר היום – שינויי בתקציב לשנת 2021. מי רוצה להציג? שם ותפקיד לפרוטוקול בבקשה.
דן נימני
דן נמני, רפרנט בטחון באגף התקציבים. פניה תקציבית נועדה לתקצוב בסך של 10.2 מיליארד ₪ וההרשאה להתחייב, עבור חתימה על פרויקט קריית המודיעין בתוכנית מעבר צה"ל לנגב, בהתאם להחלטת הממשלה שמספרה 2392, מיום ה-4 בינואר 2015.
היו"ר אלכס קושניר
תסביר.
דן נימני
ההרשאה נועדה בעצם לחתימה על קריית המודיעין כחלק מפרויקט של מעבר צה"ל לנגב. סך ההרשאה כפי שאמרתי הוא 10.2 מיליארד ₪, כאשר ההוצאה בגין ההכשרה אמורה להתפרס על לשנת 2047.
היו"ר אלכס קושניר
אוקיי.
דן נימני
החלוקה נעשית ככה: חמישה מיליארד ו-134 מיליון ₪ בהרשאה לטובת הקמה של הפרויקט, עוד מיליארד ו-471 מיליון ₪ בעבור עלויות המימוש של הפרויקט ועוד שלושה מיליארד ו-595 מיליון ₪ עבור עלויות התפעול של הפרויקט, כאשר המזומן עצמו, רובו יוצא החל משנת 2026 ואילך, זו בגדול התוכנית ויש פה באמת נציגים.
היו"ר אלכס קושניר
מה קורה עם התקציבים, מאיפה אתם מביאים את הכסף?
דן נימני
זה בהמשך להחלטת ממשלה, כל שנה זה מתוקצב בהתאם לביצוע. כרגע זו רק ההרשאה, אבל התקציב ורוב הכסף יוצא בפריסה יחסית שווה עד לשנת 2047.
היו"ר אלכס קושניר
אני מבין, אבל בשנה הבאה מאיפה יוצא הכסף? יש כבר תקציב?
דן נימני
שנה הבאה יוצא סכום מאוד מאוד נמוך של שתי מיליון ₪.
היו"ר אלכס קושניר
אוקיי, וזה מה זה? תכנון?
דן נימני
זה רובו לתכנון כן.
היו"ר אלכס קושניר
בבקשה, רק שם ותפקיד לפרוטוקול.
אתי גיאת
שלום, שמי אתי חכם גיאת, אני ראש ענף תקציבי תשתיות ופרויקטים באגף התקציבים במשרד הביטחון.

בעצם למעשה מרגע החתימה על הסכם הזיכיון, מתחילים תשלומי מענקי ההקמה. בפרויקט קריית המודיעין אנחנו למעשה מאשרים כרגע את החתימה על הסכם הזיכיון שממומש כפרויקט PPP, שזה אומר Public Privet Partnership. זה סוג מכרז שמהרגע שהוא משולם, משנת 2022, מתחיל למעשה תשלום על מענק ההקמה. התשלום על מענק ההקמה פרוס לאורך ההקמה של הפרויקט ולאחר מכן אנחנו ממשיכים לשלם גם תשלומים של הקמה וגם תשלומים של תפעול קדימה שפרוסים למעשה עד לשנת 2047 – מועד סיום ההסכם.
היו"ר אלכס קושניר
מה אתם עושים עם השטחים שאתם מפנים, אתם יודעים?
אתי גיאת
השטחים שמתוכננים להיות מפונים, בגלל שזה פרויקט של אגף המודיעין, אלה שטחים שאגף המודיעין מפנה ממרכז הארץ כמו גלילות ועוד בסיסים אחרים במרכז הארץ, שהם ישווקו באמצעות מקרקעי ישראל לטובת פיתוח וקידום לשטחים של מסחר מגורים ותעסוקה וזה מבוצע על ידי רשות מקרקעי ישראל.
היו"ר אלכס קושניר
אוקיי ומתי החייל הראשון ידרוך בקריית המודיעין בנגב?
אתי גיאת
לפי לוח הזמנים המתוכנן, החייל הראשון ידרוך על קריית המודיעין אנחנו מאוד מקווים כבר בשנת 2026.
היו"ר אלכס קושניר
2026? עוד 4 שנים.
אתי גיאת
לוח הזמנים המתוכנן הוא 2026 עד 2028.
היו"ר אלכס קושניר
כמה שטח הולכים לפנות?
אתי גיאת
הנתון של השטח לפינוי אני יכולה לבדוק את זה.
היו"ר אלכס קושניר
סדר גודל, לא אבדוק אותך על מטר מרובע.
אתי גיאת
סכום מאוד מאוד משמעותי של דונמים, אני אבדוק את הנושא ואעדכן.
היו"ר אלכס קושניר
אוקיי. יש לנו עוד מישהו שרוצה לדבר? ראיתי שסמנכ"ל רשות מקרקעי ישראל בזום, יאיר כרמלי.

בעצם מה שאנחנו הולכים לעשות כאן, זה לאשר העברה תקציבית הרשאה להתחייב, של 10.2 מיליארד ₪, עבור הקמת קריית המודיעין בנגב. המהלך הזה, אני מבין שהוא מהלך שתוכנן כבר לפני הרבה מאוד זמן וסוף סוף אנחנו עומדים לקראת המימוש שלו. ההעברה הזאת והאישור שלה יאפשר בעצם את התחלת התהליך ולכן אני חושב שמדובר בצעד מאוד מאוד חשוב ואני מבקש להעלות את זה להצבעה.
משה גפני (יהדות התורה)
מה כבר הסבירו?
היו"ר אלכס קושניר
כבר הסבירו הכל?
היו"ר אלכס קושניר
כן, אתה רוצה לשמוע שוב אני אשמח אם תרצה. תסבירו בבקשה בשתי מילים עבור חבר הכנסת גפני.
משה גפני (יהדות התורה)
כן אם אפשר. אנחנו מהאופוזיציה, אני לא יודע אם אתם יודעים, זה משהו איזה קוד צבאי ואנחנו לא נצביע נגד אם אכן.
דן נימני
פניה תקציבית נועדה לתקצוב בסך של 10.2 מיליארד ₪ וההרשאה להתחייב, עבור חתימה על פרויקט קריית המודיעין.
משה גפני (יהדות התורה)
זה מה שהממשלה הקודמת החליטה?
אתי גיאת
כן. החלטת הממשלה בנושא התקבלה בשנת 2015.
ינון אזולאי (ש"ס)
זה בעיקר השאלה של הרב גפני, האם זה מה שהממשלה הקודמת החליטה.
אתי גיאת
החלטת הממשלה בנושא התקבלה בשנת 2015.
היו"ר אלכס קושניר
ב-2015? ורק עכשיו מממשים?
ינון אזולאי (ש"ס)
כלומר זה השינוי שלהם? מה אתה אומר?
היו"ר אלכס קושניר
אתה מבין?
משה גפני (יהדות התורה)
רגע, אבל עבר כסף לזה כאן בוועדה.
אתי גיאת
יש כמה פרויקטים במסגרת הפרויקט של מעבר צה"ל לנגב והפרויקטים גם מתקדמים. הפרויקט הגדול המשמעותי שנותר לנו עוד לחתום עליו ולקדם אותו זה פרויקט קריית המודיעין, שהוא למעשה זה הפרויקט של העברת אגף המודיעין דרומה מהבסיסים במרכז הארץ לשטח בלקית, מצד לחורה ושורה ואזור התעשיה בעומר.
משה גפני (יהדות התורה)
כן, כן אני יודע על מה מדובר. אבל תגידי, זה לא הולך לוועדה המשותפת?
היו"ר אלכס קושניר
אין וועדה משותפת.
ינון אזולאי (ש"ס)
לא, זהו.
היו"ר אלכס קושניר
וועדה משותפת היא רק לצורך התקציב.
משה גפני (יהדות התורה)
לא אני שואל.
יעל אגמון
הכסף מתוקצב בסעיף 51, שהוא סעיף אזרחי ולכן אין צורך בוועדה המשותפת.
היו"ר אלכס קושניר
טוב.
משה גפני (יהדות התורה)
אנחנו לא מתנגדים.
היו"ר אלכס קושניר
כבר טוב. יעל את רוצה להוסיף משהו?
יעל אגמון
אני רק אגיד את מה שסמנכ"ל רשות מקרקעי ישראל אני מניחה שהיה אומר, המעבר הזה הוא מעבר מאוד משמעותי לשוק הדיור במרכז הארץ.
משה גפני (יהדות התורה)
לא הבנתי על מי את מדברת? מי היה צריך להיות?
יעל אגמון
סמנכ"ל רשות מקרקעי ישראל, הייתה תקלה בזום מול סמנכ"ל תקציבים של רמי. לא, הוא לא היה צריך להיות. אני רק אגיד שמבחינת שוק הנדל"ן במרכז הארץ מדובר בבשורה משמעותית, מעבר לכך שהקרקע עצמה שווה כמה עשרות אלפי יחידות דיור. העברת אגף המודיעין לנגב תאפשר גם הסרת מגבלות בניה שקיימות באזור ולכן בעצם יש פה מכפיל כוח מאוד משמעותי בתחום הדיור וזו באמת בשורה גדולה.
משה גפני (יהדות התורה)
כמה יחידות דיור יקומו?
יעל אגמון
עשרות אלפים.
היו"ר אלכס קושניר
מדובר בשטחים מאוד גדולים שם ל בסיסים במרכז הארץ.
יעל אגמון
אני אם אתה רוצה, אני יכולה לבדוק גם את המספר המדויק תיכף, אבל זה יש פה, צריך להבין שהשטח עוד לא עבר תכנון. אז צריך רגע, יש כרגע איזו שהיא הערכה וכשהוא יעבור וועדת תכנון אז ידעו יותר, אבל ההערכה היא על הרבה מאוד יחידות דיור וזו בשורה גם לנגב וגם.
היו"ר אלכס קושניר
טוב. אז אני חושב שמדובר במהלך מבורך שהוא גם עבור צה"ל, גם עבור תושבי הנגב וגם עבור תושבי המרכז. אנחנו הולכים לפנות הרבה מאוד שטחים לצורך בניית דירות לאותם זוגות צעירים שדנו עליהם בדיונים הקודמים וכלן אני מעלה את ההעברה התקציבית מספר אחת להצבעה, מי בעד?

הצבעה
אושר

ההעברה התקציבית אושרה והתקבלה, תודה רבה.
ינון אזולאי (ש"ס)
רק שאלה קטנה, אני רוצה שההצבעה תעבור רק יש לי שאלה. המקום שעכשיו מפונה בעצם, זה חוזר לרשות מקרקעי ישראל?
יעל אגמון
כן. מפונים מספר בסיסים צבאיים והקרקע שלהם חוזרת לרשות מקרקעי ישראל.
ינון אזולאי (ש"ס)
ולאן הם הולכים? גם למקום של רשות מקרקעי ישראל?
יעל אגמון
לא הבנתי את השאלה.
ינון אזולאי (ש"ס)
לאן הם הולכים? הרי אתם בונים, הבסיסים האלה שמפונים לאן - - -.
היו"ר אלכס קושניר
זו קרקע מדינה, זה הולך לרשות מקרקעי ישראל.
יעל אגמון
הם עוברים לדרום.
ינון אזולאי (ש"ס)
ושם זו גם קרקע של המדינה, של רשות מקרקעי ישראל, נכון?
יעל אגמון
נכון.
ינון אזולאי (ש"ס)
עכשיו, הקרקע שם עולה יותר. אה סליחה, עולה פחות מאשר פה. אולי שיוציאו באיזה שהוא זיכוי יותר, אולי גם חשבו להוציא המחירים יותר זולים מאשר איך שהם מתנהגים במשך כל הזמן עם הקרקעות? את נציגת רשות מקרקעי ישראל?
יעל אגמון
לא. אני רכזת ביטחון באגף התקציבים, אני אחראית על תקציב הביטחון.
היו"ר אלכס קושניר
אתה לא מכיר את יעל אגמון?
ינון אזולאי (ש"ס)
ראיתי אותה מספר פעמים, אבל עכשיו בלי המסכה על הפנים אני יכול להגיד.
יעל אגמון
אני אחראית על תקציב הביטחון. אני יכולה לשאול את השאלה הזאת את רשות מקרקעי ישראל. אבל צריך להגיד.
ינון אזולאי (ש"ס)
התשובה שתקבלי מהם זה שהם מפסידים וזה.
יעל אגמון
האופן שבו ההסכם אל מול צה"ל עובד, בסדר? שבסוף לזה נועדה הפנייה, היא שבעצם יש פה בעצם מהלך של העתקת מחנות, אבל בנוסף גם התעצמות יחסית משמעותית לצבא ולכן העלות ממומנת גם מתוך תקציב הביטחון וגם מתוך אוצר המדינה וגם מתוך תקציב רשות מקרקעי ישראל. עכשיו תקציב רשות מקרקעי ישראל - - - .
ינון אזולאי (ש"ס)
טוב, אבל את זה למשל תקציב רשות מקרקעי ישראל היה צריך לממן. לא רק זה, כי הוא רשות בפני עצמה שהוא מרוויח כסף. שם היה צריך לעשות סדר, תשמע, באמת עכשיו אני אומר. אם אתם רוצים באמת לעשות שינוי – זה שינוי ברשות מקרקעי ישראל. אני אומר לך ותשאל את המנכ"ל בלינקוב, תשאל אותו ותאמין לי אני לא שאלתי אותו, אבל אם תשאל אותו בארבע עיניים כשאף אחד לא שומע אותו, הוא ידבר איתך ויפתח על רשות מקרקעי ישראל כמה שצריך.
היו"ר אלכס קושניר
טוב. תודה רבה, אנחנו יוצאים להפסקה וחוזרים בשעה 13:55 על ההצבעה על הרוויזיה. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:42.

קוד המקור של הנתונים