ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 17/11/2021

הצעה לסדר היום בנושא: "החלטת שרי הפנים והשיכון להקפיא את בניית העיר החרדית לצד קרית גת", הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - העברת שירותי הגמילה לתוספת השנייה), התשפ"א-2021, הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - העברת שירותי הגמילה לאחריות קופות החולים וטיפול בהתמכרויות), התשפ"א-2021, הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - העברת שירותי הגמילה לאחריות קופות החולים), התשפ"א-2021, הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 142), התשפ"ב–2022

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת4
ועדת הכנסת
17/11/2021


מושב שניפרוטוקול מס' 41
מישיבת ועדת הכנסת
יום רביעי, י"ג בכסלו התשפ"ב (17 בנובמבר 2021), שעה 10:00
סדר היום
1. קביעת הרכב ועדה משותפת של ועדת הבריאות והוועדה המיוחדת לענייני התמכרויות, סמים ואתגרי הצעירים בישראל לדיון בהצעות החוק הבאות:
1. הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – העברת שירותי הגמילה לאחריות קופות החולים וטיפול בהתמכרויות), התשפ"א–2021 (פ/2041/24), של חה"כ עידית סילמן.
2. הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – העברת שירותי הגמילה לאחריות קופות החולים), התשפ"א–2021 (פ/2155/24), של חברות הכנסת מיכל וולדיגר ואמילי חיה מואטי.
3. הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – העברת שירותי הגמילה לתוספת השנייה), התשפ"א–2021 (פ/1828/24), של חה"כ שרן השכל.
2. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק העונשין (תיקון – השחתת מודעות על רקע מגדר), התשפ"א–2021 (פ/802/24), של חה"כ יוליה מלינובסקי וקבוצת חברי הכנסת.
3. קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר היום בנושא: "החלטת שרי הפנים והשיכון להקפיא את בניית העיר החרדית לצד קריית גת", של חה"כ יואב בן צור.
נכחו
חברי הוועדה: רם שפע – מ"מ היו"ר
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
ירון קוונשטוקא. קביעת הרכב ועדה משותפת של ועדת הבריאות והוועדה המיוחדת לענייני התמכרויות, סמים ואתגרי הצעירים בישראל לדיון בהצעות החוק הבאות:

1. הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – העברת שירותי הגמילה לאחריות קופות החולים וטיפול בהתמכרויות), התשפ"א–2021 (פ/2041/24), של חה"כ עידית סילמן

2. הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – העברת שירותי הגמילה לאחריות קופות החולים), התשפ"א–2021 (פ/2155/24), של חברות הכנסת מיכל וולדיגר ואמילי חיה מואטי

3. הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – העברת שירותי הגמילה לתוספת השנייה), התשפ"א–2021 (פ/1828/24), של חה"כ שרן השכל
היו"ר רם שפע
שלום לכולם, אנחנו מתחילים את הישיבה. שלום לכל מי שאיתנו בזום, חברי הכנסת, חברות הכנסת, כיף לראות אתכם ביום הזה. מעניין מאיפה הגעתם, אני יצאתי מהגליל היום, אבל בסדר גמור. יש לנו כמה נושאים על סדר-היום. הנושא הראשון הוא קביעת הרכב ועדה משותפת של ועדת הבריאות והוועדה המיוחדת לענייני התמכרויות, סמים ואתגרי הצעירים. אנחנו בעצם כבר החלטנו על ההקמה של ועדה משותפת, אבל לא הצבענו עדיין על הרכב הוועדה, ולכן אנחנו נעשה את זה עכשיו.

אני גם אקריא את זה כדי שזה יהיה מסודר. אז נקבעה משותפת של ועדת הבריאות והוועדה המיוחדת לענייני התמכרויות, סמים ואתגרי הצעירים בישראל לדיון בהצעות החוק הבאות: הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – העברת שירותי הגמילה לאחריות קופות החולים וטיפול בהתמכרויות), התשפ"א–2021 (פ/2041/24), של חברת הכנסת עידית סילמן; הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – העברת שירותי הגמילה לאחריות קופות החולים), התשפ"א–2021 (פ/2155/24), של חברות הכנסת מיכל וולדיגר ואמילי חיה מואטי; הצעת חוק שלישית ואחרונה שתצטרף לוועדה הזאת – הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – העברת שירותי הגמילה לתוספת השנייה), התשפ"א–2021 (פ/1828/24), של חברת הכנסת שרן השכל.

בוועדה יהיו שמונה נציגים, חצי-חצי של ועדת התמכרויות סמים, אתגרי הצעירים, וחצי מטעם ועדת הבריאות. מטעם ועדת הבריאות ותכהן כיושבת-ראש הוועדה המשותפת – חברת הכנסת עידית סילמן, אלינה ברדץ' יאלוב, אחמד טיבי ויעקב ליצמן; החברים מטעם ועדת הסמים, התמכרויות ואתגרי הצעירים – חבר הכנסת רם שפע, חבר הכנסת אלון טל, חברת הכנסת ענבר בזק, ונציג סיעת הליכוד שאיננו נודע. אז אני מעלה את הנושא להצבעה. יש למישהו משהו להגיד? משהו מרגש? מנהלי סיעות?
ארבל אסטרחן
צריך רק לומר, שהליכוד זה בגלל שלא נתנו שמות.
היו"ר רם שפע
בגלל שלא נתנו שמות כמובן. אנחנו פנינו, הליכוד עוד לא העבירו שם, אבל הם קיבלו את המקום שלהם בוועדה כנציג. אז ביום מן הימים, כשהם ירצו למנות מישהו, נביא את זה לפה, נצביע על השם והוא יצורף לוועדה.

אז אני מעלה להצבעה. מי בעד? אין נמנעים ואין פה מתנגדים, כי הם אינם נוכחים.

הצבעה

אושר.
היו"ר רם שפע
זה אושר. הנושא מאחורינו.

ב. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק העונשין (תיקון – השחתת מודעות על רקע מגדר), התשפ"א–2021 (פ/802/24), של חה"כ יוליה מלינובסקי וקבוצת חברי הכנסת
היו"ר רם שפע
הנושא השני, אנחנו מדברים על קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק העונשין (תיקון – השחתת מודעות על רקע מגדר), התשפ"א–2021 (פ/802/24), וזה של חברת הכנסת יוליה מלינובסקי וקבוצת חברי הכנסת. מוצע להעביר את הצעת החוק הזאת לדיון בוועדת חוק, חוקה ומשפט.
נועה בירן - דדון
זו ההמלצה של הלשכה המשפטית.
היו"ר רם שפע
זו ההמלצה של הלשכה המשפטית, זאת ההמלצה שלנו, זה הדבר הנכון.
ארבל אסטרחן
חוק העונשין.
היו"ר רם שפע
וזה חוק העונשין, זה חוק שנדון, על כל היבטיו וגווניו בוועדת החוקה.

אז גם פה, אני מעלה את זה להצבעה. מי בעד? אין נמנעים ואין מתנגדים.

הצבעה

אושרה.
היו"ר רם שפע
אושר. ההצעה עברה לוועדת החוקה כמובן.ג. קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר היום בנושא: "החלטת שרי הפנים והשיכון להקפיא את בניית העיר החרדית לצד קריית גת", של חה"כ יואב בן צור
היו"ר רם שפע
והנושא השלישי שעל סדר-היום: קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר היום בנושא: "החלטת שרי הפנים והשיכון להקפיא את בניית העיר החרדית לצד קריית גת", של חבר הכנסת יואב בן צור. ומוצע להעביר את זה לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה – למה כתוב פה או - - -
ארבל אסטרחן
לא, במליאה - - -
היו"ר רם שפע
זה מה שנשמע. אבל אנחנו לוועדת הפנים, זה מה שהוסכם. בסדר גמור. במליאה הציעו עוד אפשרויות, אבל זו ההצעה שלנו.

וגם את הנושא הזה, למרות המתח הגדול, אני אעלה להצבעה. מי בעד? אני. אין פה נמנעים ומתנגדים.

הצבעה

אושר.
היו"ר רם שפע
גם ההצעה הזאת אושרה. וההצעה לסדר-היום הזאת תגיע לוועדת הפנים.

יש למישהו עוד נושא להעלות? כן, בבקשה. אין עוד דברים על סדר-היום.

תם סדר-היום. תודה רבה לכל המשתתפים. מנהלות הסיעה, אני מאחל לכם עוד דיונים רבים כאלה. סיימנו. תודה רבה, תמה הישיבה.


הישיבה ננעלה בשעה 10:13.

קוד המקור של הנתונים