ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 16/11/2021

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 98), התשפ"ב-2021, ערעורם של חברי הכנסת אבי מעוז ויואב בן צור על על החלטת הנשיאות שלא לאשר דחיפות הצעתם לסדר היום בנושא: "סכנה ממשית למדינת ישראל בניסיון שינוי הסטטוס קוו בכותל"

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת4
ועדת הכנסת
16/11/2021


מושב שניפרוטוקול מס' 40
מישיבת ועדת הכנסת
יום שלישי, י"ב בכסלו התשפ"ב (16 בנובמבר 2021), שעה 14:00
סדר היום
א. ערעורם של חברי הכנסת אבי מעוז ויואב בן צור על על החלטת הנשיאות שלא לאשר דחיפות הצעתם לסדר היום בנושא: "סכנה ממשית למדינת ישראל בניסיון שינוי הסטטוס קוו בכותל".
ב. קביעת ועדה לדיון ב הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 96), התשפ"ב-2021 (מ/1460).
נכחו
חברי הוועדה: ניר אורבך – היו"ר
בועז טופורובסקי
אחמד טיבי
חברי הכנסת
יעל רון בן משה
אלינה ברדץ' יאלוב
אבי מעוז
אורי מקלב
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
לאה קיקיון


ערעורם של חברי הכנסת אבי מעוז ויואב בן צור על על החלטת הנשיאות שלא לאשר דחיפות הצעתם לסדר היום בנושא: "סכנה ממשית למדינת ישראל בניסיון שינוי הסטטוס קוו בכותל"
היו"ר ניר אורבך
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את הדיון. היום יום שלישי, י"ב בכסלו התשפ"ב, 16 בנובמבר, 2021. נפתח בנושא הראשון: ערעורם של חברי הכנסת אבי מעוז ויואב בן צור על החלטת הנשיאות שלא לאשר דחיפות הצעתם לסדר היום בנושא: "סכנה ממשית למדינת ישראל בניסיון שינוי הסטטוס קוו בכותל". חבר הכנסת אבי מעוז, בבקשה.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
תודה. אני גם אנמק בשמו של חבר הכנסת יואב בן צור שלא יכול היה להגיע. ראש הממשלה בנט אמר בסוף השבוע שהכותל משמש בימים האלה לקמפיין פוליטי יזום במטרה לנגח את הממשלה. אנחנו חושבים בדיוק הפוך – שהכותל המערבי משמש כבר מספר שנים לקמפיין פוליטי יזום של קבוצות מסוימות, מאוד מסוימות וגם שוליות במדינת ישראל כדי לקבל איזושהי הכרה בתנועה שלהם.

אנחנו חושבים שהסכנה לחלוקת הכותל היא סכנה ממשית. גם השר לענייני התפוצות דיבר על כך בימים האחרונים, גם השר כהנא דיבר על זה לא מזמן וגם ראש הממשלה דיבר על זה ביום שישי. לכן אנחנו חושבים שמן הראוי כן לאשר את דחיפות ההצעה לסדר, וראוי שנושא כזה קריטי יעלה לדיון בכנסת. לכן אנחנו מבקשים לאשר את הערעור שלנו על החלטת הנשיאות שלא להביא את זה כהצעה לסדר דחופה.
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה לחבר הכנסת אבי מעוז. את עמדת הנשיאות ונימוק ההחלטה של אתמול ייתן חבר הכנסת אחמד טיבי.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
ידעו את מי לשלוח. הנשיאות דנה במכלול של הצעות רבות שהוגשו, הצעות דחופות והצעות של דיונים מהירים, מצאה לנכון לאשר נושאים דחופים ביותר בהסכמה גם של יושב-ראש הכנסת, גם של הסגנים. מבלי לגרוע מחשיבות הנושא שהוצג החליטה הנשיאות לקבל רק את מה שפורסם אתמול ומה שהוחלט עליו בנשיאות. מטבע הדברים, כך עובדת הנשיאות – בודקת כל הצעה לגופו של עניין ורואה מה דחוף, מה דחוף יותר, וכך היה.
היו"ר ניר אורבך
תודה. מישהו מהנוכחים רוצה עוד להוסיף משהו?
אבי מעוז (הציונות הדתית)
אני רוצה להוסיף – כידוע, כל הנושא של הכותל עולה מדי ראש חודש בעקבות התפילות שמתבצעות ברחבת הכותל ומדי ראש חודש באות נשים ועושות פרובוקציה בכותל. לאחרונה גם הצטרף אליהן גם חבר כנסת. הנושא הזה יעלה שוב, שוב יעורר מהומות. הנשיא נכנס לטפל בעניין. אני יודע שהוא מטפל ונפגש עם כל הגורמים. אני בכל זאת חושב, מכיוון שראש חודש הבא הוא בפתח, עוד כשבועיים וקצת, לכן אני חושב שמן הראוי לחשוב על זה שוב ולהעלות את הנושא הזה. אני רוצה לציין שכבר פעמיים הנושא הזה עלה בהצעות לסדר, והוחלט לקיים על זה דיון במליאה. משום מה בכל סדר יום שאנחנו מקבלים מדי שבוע בסוף מופיעים – הצעה לסדר, שתי הצעות לסדר שכבר הועברו לדיון במליאה ולא התקיים שום דיון במליאה על זה. לכן אני כן חושב שיפה שעה אחת קודם לנהל על זה דיון, ואני מקווה שזה גם ירגיע את הרוחות לקראת ראש החודש הקרוב.
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה לחבר הכנסת אבי מעוז. לגבי הנושא של ההצעות לסדר שנקבע שיועברו לדיון במליאה – אני אנסה לבדוק איפה זה עומד.
נעבור להצבעה על הבקשה לערעור על החלטת הנשיאות.

הצבעה

בעד - 1
נגד – 3
נמנעים – אין
הערעור לא התקבל.
היו"ר ניר אורבך
הערעור נדחה. תודה רבה לך, חבר הכנסת אבי מעוז.
אורי מקלב (יהדות התורה)
קיבלת שאני בעד קבלת הערעור?
היו"ר ניר אורבך
הערעור נדחה בכל מקרה.הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 96), התשפ"ב-2021, מ/1460
היו"ר ניר אורבך
אנחנו עוברים לנושא הבא שעל סדר היום - הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 96), התשפ"ב-2021, מ/1460. שתי הוועדות שעמדו על סדר היום הן – ועדת הכספים, שזו המלצת הלשכה המשפטית. בנוסף נשמעו הצעות במליאה להעביר את הצעת החוק לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת הכלכלה.

חבר הכנסת מקלב, בבקשה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
בהמשך לדיון שהתקיים אתמול במליאה במסגרת זה שהגישו את זה כהצעת חוק ממשלתית ובקריאה ראשונה, נשמעו הרבה דברי ביקורת גם על-ידי עבדך הנאמן וגם על ידי חברי כנסת אחרים. עדיין מהדהדים באוזני דבריו הנוקבים של חבר הכנסת גפני שהיה בסיבובים האלה ובניסיונות – זה לא חדש לו, ההצעה הזאת, זו לא הצעת חוק שהוא לא הכיר אותה, אבל הוא יודע גם כמה שהיא לא הייתה אפקטיבית וכמה שהיא נכשלה, וכמה שבסופו של דבר זה דבר פוגעני באזרחים ובאנשים. האפשרות של דירה שנייה היא לא בשביל לעשות שכר ולהתעשר. לפעמים דירה שנייה נותנת להם איזה סוג של ביטחון פנסיוני או ביטחון כלכלי. צריך להבין שהחוק לא מבדיל בין דירה שעולה 600 אלף שקל לדירות שעולות מיליונים רבים. לאחד יש כבר דירה יוקרתית ויקרה מול עוד דירה שהוא קונה, וכאן אתה אומר – תשלם עוד 3%. צריך להבין שזה גם כולל אנשים שלרבים זה אורח חיים. רבים מהאנשים רואים את הדירה כסוג של ביטחון כלכלי, או ביטחון לפנסיה. הם מקבלים פיצויים מהעבודה שלהם, בה הם עבדו שנים. איך הם עכשיו יחיו? הדרך השנייה לא ברורה להם – כל דרך של השקעה דרך הבנקים היא היום מאוד קשה. וזה דווקא נותן להם את האפשרות, ככה הם התרגלו, זו המסורת שלהם, ואנחנו היום מטילים עליהם מס גבוה, מס שבסופו של דבר גם לא יהיה אפקטיבי לגבי מחירי הדירות והורדת מחירי הדירות.

לקחת דבר שהוא בקצה, שכל מהותו היא עוד כסף הוא מאוד מחשיד וגם לא פרקטי. מי שישלם את זה זה השוכרים. מי שכן בא להשקיע – יספוג את ה-3% האלה. זה לא ימנע ממנו אפילו לרגע אחד לרכוש דירה. הוא יטיל את העלות הזאת על השכירות, הוא יודע שהמחירים עולים – כשאין היצע, אז הוא קובע את מחיר הדירות. אני רק רוצה לספר לכם – מתקופתי בעירית ירושלים, בתקופת השיא. פגשתי אדם שקנה לא רחוק מפה וילה בשכונת שערי חסד, בכמה מיליוני שקלים יותר ממחיר השוק. שאלתי אותו – איך אתה עושה דבר כזה? המחיר הוא 8 מיליון – איך אתה קונה ב-11 מיליון? הוא אומר לי: על מה אתה מדבר? כשאני קניתי, קבעתי את המחיר. כשאין ברירה, אז אני עכשיו קבעתי. תאמין לי שאני מוכר את זה מחר בעוד יותר כסף. הקפצתי את זה בצורה כזאת כי אני קובע את המחיר פה היום. יש כזאת מצוקה ומשבר בדיור ואתה מעלה בקצה, בדירה השנייה – אתה באמת לא מבדיל, אתה לא יכול לכוון רק לאנשים שזו בשבילם תוספת הכנסה. אתה אומר שהמטרה היא למנוע ייקור הדירות ולצמצם את ההיצע, כדי שאנשים לא יקנו להשקעה. זה באמת לא יעשה את זה, יש לי ניסיון בעניין הזה.

ולכן אנחנו חושבים שהחוק הזה צריך להיות נידון או בוועדה משותפת, להוציא אותו מוועדת הכספים. ועדת הכספים – כבר יודעים כמעט מראש מה תהיה שם התוצאה. הקשר שיש בין יושב-ראש הוועדה לבין שר האוצר הוא ידוע. אנחנו ערערנו על כך, אתם יודעים, זה נגוע מבחינת מנהל תקין בכלל. מהניסיון שיש לנו בחודשים האלה ראינו איך הדברים נדונים. אני לא מלין על יושב-ראש הוועדה, הוא עושה את עבודתו כי לכך הוא מונה. אני חושב שהפעם, כהולכים להטיל עוד מס על הציבור, ואני חוזר ואומר – רבים מהנפגעים יהיו אנשים שהרוויחו את הכסף שלהם ביושר והם רוצים ביטחון כלכלי מסוים, השקעה בטוחה יותר, מסורתית מבחינתם, רגועה מבחינתם, ואנחנו מטילים את זה עליהם.

צריך לעשות איזה חישוב מסלול מחדש – ועדה אחרת, אנשים אחרים, חשיבה אחרת. היועצים המשפטיים יידעו לעבוד מסודר. לכן אני מציע להעביר לוועדת הכלכלה או לוועדת הפנים – שגם יש לה חשיבה חדשה היום ומתעסקת היום עם בנייה ועם מחסור בדירות וכל מיני ועדות תכנון שונות.
היו"ר ניר אורבך
תודה, חבר הכנסת מקלב. חבר הכנסת טופורובסקי, אתה רוצה לומר משהו לפני ההצבעה?
אורי מקלב (יהדות התורה)
מה אומרת היועצת המשפטית?
ארבל אסטרחן
ברור שזה ועדת הכספים. זה חוק של מיסוי, מס רכישה. זה נושא שתמיד נדון בוועדת הכספים.
אורי מקלב (יהדות התורה)
זה לא מיסוי, זה גזירה. זה כבר קנס.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת מקלב, היו פה אמירות מצדך שבעיניי מתאימות לדיון בוועדה שלשם העניין יגיע. אני מציע שתחזור על דבריך שם – שם זה הזירה היותר מתאימה מאשר פה. בכל מקרה, אנחנו מכבדים את הדברים שאמרת. אנחנו נעבור להצבעה. מי בעד העברת החוק לוועדת הכספים?


הצבעה

בעד – 3
נגד – אין
נמנעים – אין
ההצעה להעביר את החוק לוועדת הכספים התקבלה.
היו"ר ניר אורבך
החלטת הוועדה היא להעביר את החוק לדיון בוועדת הכספים. תודה רבה, אני נועל את הדיון.


הישיבה ננעלה בשעה 14:16.

קוד המקור של הנתונים