ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 10/11/2021

המלצת יושב ראש הכנסת וסגניו בדבר מועדי הכנסים במושב השני ופתיחת המושב השלישי של הכנסת ה-24

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה


הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת6
ועדת הכנסת
10/11/2021


מושב שניפרוטוקול מס' 39
מישיבת ועדת הכנסת
יום רביעי, ו' בכסלו התשפ"ב (10 בנובמבר 2021), שעה 10:00
סדר היום
המלצת יושב-ראש הכנסת וסגניו בדבר מועדי הכנסים במושב השני ופתיחת המושב השלישי של הכנסת ה-24
נכחו
חברי הוועדה: ניר אורבך – היו"ר
חברי הכנסת
צבי האוזר
מאיר פרוש
מוזמנים
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
יפה קרינצה


המלצת יושב-ראש הכנסת וסגניו בדבר מועדי הכנסים במושב השני ופתיחת המושב השלישי של הכנסת ה-24
היו"ר ניר אורבך
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום רביעי, ו' בכסלו התשפ"ב, 10 בנובמבר 2021. על סדר-היום סעיף אחד בלבד: המלצת יושב-ראש הכנסת וסגניו בדבר מועדי הכנסים במושב השני ופתיחת המושב השלישי של הכנסת העשרים-וארבע. אני מתכבד להעביר אלייך את השרביט, הגברת ירדנה מלר מזכירת הכנסת. בבקשה.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר הורוביץ
תודה רבה, אדוני. בוקר טוב לכולם. בהתאם לסעיף 18 לתקנון הכנסת ובכפוף להוראות סעיף 9 לחוק הכנסת, קיים יושב-ראש הכנסת התייעצות עם סגניו באשר למועדי הכנסים במושב השני ופתיחת המושב השלישי של הכנסת, ואני מתכבדת להביא את זה בפניכם לאישור הוועדה.

סעיף 9 קובע: "הכנסת תקיים שני כנסים לשנה; הכנס האחד ייפתח בתוך ארבעה שבועות לאחר חג הסוכות, הכנס השני ייפתח בתוך ארבעה שבועות לאחר יום העצמאות; משכם של שני הכנסים יחד יהיה שמונה חודשים לפחות;" – זאת אומרת, לא פחות משמונה. השנה, בגלל שאנחנו בשנה מעוברת, אנחנו גם נוהגים לפי הלוח העברי, המושב השני יימשך תשעה וחצי חודשים, לפי הפירוט שאפרט בפניכם.

כמו שאנחנו זוכרים, כנס החורף נפתח ביום ראשון, כ"ז בתשרי התשפ"ב, 3 באוקטובר 2021 – שזה כבר היה. ההצעה היא שהוא יסתיים ביום ראשון, ב' בניסן התשפ"ב, 3 באפריל 2022. זה נותן לנו שכנס החורף יימשך 26 שבועות, שזה שישה חודשים וחצי. בשני המועדים דיברנו על יום שני הראשון לאחר סוכות. הפגרה כחמישה שבועות, מוצע כאן שכנס הקיץ יפתח ביום ראשון, ז' באייר התשפ"ב, שזה יום שני הראשון לאחר יום העצמאות – עדיין בהוראות החוק – 8 במאי 2022, ויסתיים ביום ראשון, ג' באב התשפ"ב, 31 ביולי 2022. משך כנס הקיץ יהיה 12 שבועות. יחד זה נותן תשעה וחצי חודשים. אני רוצה לסבר את האוזן ששבוע לאחר מכן, שתשעה באב נדחה השנה משבת ליום ראשון 7 באוגוסט, ואם תאשרו את זה זו כבר תהיה פגרה.

בתוך הכנסים האלה – אני מפרטת - - -
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אפשר להתייחס לקטע הזה?
מזכירת הכנסת ירדנה מלר הורוביץ
אני רק מציינת, כי בדרך כלל - - -
מאיר פרוש (יהדות התורה)
כל מה שאת אומרת כתוב הרי, אני רוצה - - -
מזכירת הכנסת ירדנה מלר הורוביץ
בסדר, אני צריכה להציג את זה. אני יכולה לא להציג.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת פרוש, אתן התייחסות לאחר שמזכירת הכנסת - - -
מאיר פרוש (יהדות התורה)
הבנתי - - -
היו"ר ניר אורבך
רק בוא ניתן למזכירת הכנסת לסיים את דבריה ואחר כך אתן זמן התייחסות. בבקשה.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר הורוביץ
בשבוע חנוכה, כמו בכל שנה, נקיים ישיבות קצרות; זו גם בקשה של חברי כנסת אבל גם כך אנחנו נוהגים. ביום שני, כ"ה בכסלו – זה נר שני של חנוכה – ישיבת הכנסת תיפתח ב-13:00, תסתיים בשעה 16:00 לכל המאוחר; יום שלישי, כ"ו בכסלו – נר שלישי של חנוכה – 30 בנובמבר, תיפתח ב-13:00 ותסתיים ב-16:00 לכל המאוחר; יום רביעי, כ"ז בכסלו התשפ"ב, 1 בדצמבר 2021 – נר רביעי של חנוכה – ישיבת הכנסת תיפתח כרגיל בשעה 11:00 ותסתיים בשעה 15:00 לכל המאוחר. בתום ישיבת הכנסת יושב-ראש הכנסת יזמין את חברי הכנסת, באי הבית ועובדי הבית להדלקת נר בטרקלין.

אני מציינת כאן את שבועות רק בשביל שנדע. חג השבועות השנה יתקיים בימים שבת וראשון – ה', ו' בסיוון.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
זה לא נכון. המינוחים של הלוח, זה לא נכון.
היו"ר ניר אורבך
עוד רגע אחד.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר הורוביץ
אתה תאיר את עינינו, טוב שאדוני פה. לכן שבוע העבודה שלנו ייפתח ביום שני, איסרו חג. איסרו חג שבועות – היו פעמים שעבדנו, היו גם פעמים שלא עבדנו, ולכן ציינתי את זה פה, שתדעו שיום ראשון זה יום שהוא חג. אם חבר הכנסת פרוש יודע אחרת, נשמח לדעת.

המושב השלישי, לפי ההצעה הזו, ייפתח, בעזרת השם, ביום ראשון, כ"ח בתשרי התשפ"ג, 23 באוקטובר 2022, שזה יום שני הראשון לאחר שמיני עצרת. תודה.
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה. חבר הכנסת פרוש, בבקשה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
קודם כול, כדי להסביר מה הכוונה כשאמרתי שזה לא נכון. חג השבועות בארץ – וחבר הכנסת אורבך, אני מבקש שתגן עליי – נחוג רק יום אחד, בחוץ לארץ נחוג יומיים.
היו"ר ניר אורבך
נכון, נכון.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
זה לא שחג השבועות הוא שבת וראשון, את רוצה לומר שיום ראשון הוא חג השבועות, שהוא צמוד לשבת. את יכולה להגיד כך.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר הורוביץ
אני יודעת את זה. גדלתי בבית שאני יודעת את זה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
מסמך של הכנסת שאומר שחג השבועות יהיה בשבת וראשון – זה לא נכון.
היו"ר ניר אורבך
ההערה מתקבלת. חג השבועות הוא ביום ראשון.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר הורוביץ
חג מתן תורה הוא ביום ראשון, ובמוצאי שבת ערב חג.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אני לא יודע מה להתייחס לגבי אסרו חג. יש כאלה שבאסרו חג הולכים עוד בבגדי חג ושבת.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר הורוביץ
לכן אמרתי שברוב השנים עבדנו, היו שנים שלא עבדנו. זה בהתאם להחלטה שלכם.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אני רוצה להתייחס לחלק הראשון. אם הבנתי נכון, באיזשהו מקום כתוב שהכנסת צריכה לתפקד במשך שמונה חודשים.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר הורוביץ
לפחות. לא פחות משמונה חודשים.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
לפחות. כאן יוצא שאנחנו עובדים תשעה וחצי חודשים.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר הורוביץ
נכון, כי זו שנה מעוברת.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
השאלה שלי היא: האם לא היה יותר נכון אם היינו מורידים שבועיים פלוס מחודש אדר ב', והפגרה לא תתחיל ב-ב' ניסן אלא שהיא תתחיל, נגיד, אחרי פורים. אנחנו נמצאים בכנס החורף שהוא שישה חושים עבודה, אנחנו די נצמדים לחג הפסח. אני לא יודע, כל אחד עם המטלות שלו לחג הפסח, אבל פה אנחנו כבר נכנסים ל-ב'. אני זוכר שבעבר היה שבכוונה סיימו את הכנסת. אנחנו בין כה נמצאים מעל השמונה חודשים, השאלה היא לא היה יותר נכון שאחרי פורים – אני לא יודע מתי יוצא פורים השנה - - -
צבי האוזר (תקווה חדשה)
אדר.
היו"ר ניר אורבך
פורים יוצא השנה ב-17 במרץ.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר הורוביץ
17–18 במרץ.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
יום בשבוע.
היו"ר ניר אורבך
יום חמישי.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אז כבר בשלישי ורביעי לא תעבוד.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר הורוביץ
למה? רביעי זה תענית אסתר.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אם פורים הוא יום חמישי, ט"ו, אז תענית אסתר לא ביום רביעי.
היו"ר ניר אורבך
פורים זה י"ד – אני מדבר על פורים רגילים, לא פורים מוקפין.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
בירושלים אבל.
היו"ר ניר אורבך
בירושלים זה יום שישי. תענית אסתר שלנו – הרגילים, מהערים הרגילות בארץ – היא ב-י"ג, יום רביעי ה-16 בחודש.

חבר הכנסת פרוש, אני באופן אישי, אם הייתה פה הצעה והיינו מציעים להוסיף, אולי, אז הייתי יותר מזדהה עם זה. אם יש הצעה של יושב-ראש הכנסת – חבר הכנסת האוזר, נשמע גם מה עמדתך.
צבי האוזר (תקווה חדשה)
אני חי טוב עם ההצעה כפי שהיא על שולחננו.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אני לא מתמוטט מההצעה. אחרת, בשביל מה מביאים את זה לפה? יושב-ראש הכנסת ממליץ, אז בואו נכבד אותו, נגיד לו שלום וזהו. אתה שואל אותי. לגופו של דבר, תענית אסתר זה חורף, אנחנו צמים באותו יום.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר הורוביץ
הכנסת תמיד עובדת, גם ב-י' בטבת, י"ז בתמוז.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
זה יום רביעי, תענית אסתר.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר הורוביץ
כן, עובדים.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אני עובד ואני צם. אם מותר להרהר, אז אני אומר בקול.
היו"ר ניר אורבך
מותר. העמדה האישית שלי – ותיכף נשמע גם את חבר הכנסת האוזר – היא שאם היה בא יושב-ראש הכנסת ומציע משהו ואנחנו היינו מציעים להוסיף, הייתי יותר מזדהה מאשר כשרוצים להוריד. אני גם לא חושב שעד עכשיו סבלנו כל כך. זו דעתי.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
מה שמפריע לי יותר זה שנכנסים ל-ב' ניסן.
היו"ר ניר אורבך
מציינים ב' ניסן, אבל ב' ניסן יוצא יום ראשון. בפועל אנחנו מסיימים בסוף אדר לפי ההצעה הזאת.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
להוריד מהמינימום שצריך לא הייתי מבקש, אבל מאחר שזה תשעה וחצי חודשים אני שואל לגבי שבוע אחרי פורים.
היו"ר ניר אורבך
אני רוצה לשמוע מה העמדה של חבר הכנסת האוזר.
צבי האוזר (תקווה חדשה)
אולי נכריז על חמש דקות התייעצות?
היו"ר ניר אורבך
בסדר גמור. אנחנו חוזרים לפה ב-10:18. אנחנו יוצאים להתייעצות סיעתית.

אני מאריך את ההפסקה עד 10:30.


(הישיבה נפסקה בשעה 10:13 ונתחדשה בשעה 10:30.)
היו"ר ניר אורבך
אנחנו מחדשים את הישיבה. חבר הכנסת פרוש, עוד לא הספקנו לדבר עם היושב-ראש. כרגע הוא בדרכו לטקס לשדה בוקר והוא במסוק, אז אי-אפשר לדבר איתו. בעינינו ההצעה שהצעת הגיונית. מעבר לזה, אנחנו גם חושבים שעכשיו, אחרי התקציב, הגיע הזמן לשנות את האווירה במשכן בכלל, גם בוועדות וגם במליאה, ולהתחיל עם צעדים בוני אמון. אז אנחנו רואים חשיבות בדבר הזה - - -
מאיר פרוש (יהדות התורה)
לא דיברתי בשם האופוזיציה.
היו"ר ניר אורבך
עכשיו אני מדבר איתך בתור חבר כנסת מהאופוזיציה – לצערי, שאתה מהאופוזיציה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
בסדר, מעריך את זה מאוד.
היו"ר ניר אורבך
לכן כרגע לא נקבל החלטה. נדבר עם היושב-ראש, נגיד לו מה ההעמדה שלנו.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
תבדקו את חנוכה, תבדקו את תענית אסתר. גם לערבים יש ימים שהם – אם יש לנו חודש וחצי יותר ממה שצריך, אז - - -
היו"ר ניר אורבך
יש יותר מהצעה אחת שנוכל לקבל, זו דעתנו. לכן כרגע אנחנו נתפזר בלי לקבל החלטה. נעשה התייעצות עם היושב-ראש, ואם הוא יראה לנכון, הוא יעביר את זה מחדש להתייעצות שלו עם הסגנים ונודיע על כינוס חדש של הישיבה על הנושא הזה. תודה רבה לכם, אני נועל את הישיבה.


הישיבה ננעלה בשעה 10:30.

קוד המקור של הנתונים