ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 08/11/2021

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי אבטלה לעצמאים), התשפ"ב-2021, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי אבטלה לעצמאים), התשפ"ב-2021, הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (פיקוח טכנולוגי להבטחת קיומו של צו הגנה, והערכת מסוכנות – הוראת שעה), התשפ"ב–2022

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת3
ועדת הכנסת
08/11/2021


מושב שניפרוטוקול מס' 38
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, ד' בכסלו התשפ"ב (08 בנובמבר 2021), שעה 20:00
סדר היום
בקשות חברי הכנסת להקדמת הדיון בהצעות חוק הבאות, לפני הקריאה הטרומית:
1. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי אבטלה לעצמאים), התשפ"ב-2021 (פ/2402/24), של חה"כ משה גפני
2. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי אבטלה לעצמאים), התשפ"ב-2021 (פ/2403/24), של חה"כ מאזן גנאים
3. הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון - פיקוח אלקטרוני על אדם שהוצא כלפיו צו הגנה), התשפ"ב-2021 (פ/2336/24), של חה"כ מיכל רוזין
נכחו
חברי הוועדה: ניר אורבך – היו"ר
מירב בן ארי
יבגני סובה
עידית סילמן
יצחק פינדרוס
רם שפע
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
אתי אפלבוים


1. הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון - פיקוח אלקטרוני על אדם שהוצא כלפיו צו הגנה), התשפ"ב-2021, של ח"כ מיכל רוזין
2. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי אבטלה לעצמאים), התשפ"ב-2021, של ח"כ מאזן גנאים
3. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי אבטלה לעצמאים), התשפ"ב-2021, של ח"כ משה גפני
היו"ר ניר אורבך
אני פותח את ישיבת ועדת הכנסת. על סדר-היום: בקשות חברי הכנסת להקדמת הדיון בהצעות החוק הבאות לפני הקריאה הטרומית:

1. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי אבטלה לעצמאים), התשפ"ב-2021, פ/2402/24 של ח"כ משה גפני; 2. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי אבטלה לעצמאים), התשפ"ב-2021, פ/2403/24 של ח"כ מאזן גנאים 3; הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון - פיקוח אלקטרוני על אדם שהוצא כלפיו צו הגנה), התשפ"ב-2021, פ/2236/24 של ח"כ מיכל רוזין.

על שני הסעיפים הראשונים אפשר הצבעה אחת.
ארבל אסטרחן
צריך להסביר ולנמק. ניר, אתה צריך להסביר למה.
ארבל אסטרחן
אני אגיד. לפי מכתבו של חבר הכנסת גפני, שלא נמצא פה כרגע. היתה לו הצעת חוק בנושא של דמי אבטלה לעצמאים שנפלה ב'קריאה טרומית. אחרי שהיא נפלה, ב-6.10, הוא הניח מחדש את אותה הצעה. עוד לא חלפו שבועיים מאז שהוא הניח אותה. בינתיים עולה לסדר-היום הצעה זהה אחרת. הסיבה שהצעה אחרת יכולה לעלות, למרות שהיא באותו נושא וטרם חלפו 6 חודשים, זה שיו"ר הכנסת קבע שחל שינוי נסיבות.

אבל מכיוון שההצעה שלו עדיין לא מונחת שבועיים, הוא לא יכול להצמיד אותה.
עידית סילמן (ימינה)
להצמיד אותה ולכן אנחנו צריכים לעשות פטור מחובת הנחה כדי להצמיד לו את ההצעה להצעה שתעלה ביום רביעי.
ארבל אסטרחן
בדיוק. הבקשה היא לפטור.

בקשה דומה של חבר הכנסת מאזן גנאים.

ההצעה של חברת הכנסת רוזין היא דומה. היא לא בדיוק אותו דבר. שם מדובר בכך שהיא זהה או דומה להצעות שעברו בקריאה טרומית. גם כן, היא לא יכלה להצמיד את ההצעה שלה. היא מבקשת להעלות את ההצעה שלה ושההצעה שלה תלך באותו מסלול של אותן הצעות שכבר עברו.

מישהו מחברי הכנסת רוצה להתייחס?
ארבל אסטרחן
ניר, אולי צריך לומר שיש פה חריג כי ועדת הכנסת בד"כ לא עוסקת בפטורים אלא הולכת במסלול הזה שיו"ר ועדת הכנסת מעביר לוועדת השרים שתי הצעות כל שבוע. באמת זה משהו מאוד חריג בגלל הנסיבות המיוחדות האלה שרוצים שההצעות האלו יוצמדו להצעות אחרות.
היו"ר ניר אורבך
בהמשך לדבריה של ארבל אני אומר פה שמבחינתנו זה באמת חריג. אנחנו נמשיך במסלול המקובל של העלאת פטורים על-ידי יושב-ראש הוועדה לוועדת השרים, בקשות לפטורים. זה באמת חריג. מבחינתנו זה לא מהווה תקדים להמשך. אנחנו נמשיך במסלול הרגיל שבו פעלנו עד עתה. .


נצביע כרגע על שני הסעיפים הראשונים בהצבעה אחת, יש קוורום.

מי בעד סעיפים 1 ו-2?


הצבעה

סעיפים 1 ו-2 נתקבלו.
היו"ר ניר אורבך
התקבל פה אחד.


אנחנו מצביעים על סעיף 3, מי בעד? מי נגד?


הצבעה

סעיפים 1 ו-2 נתקבלו.
היו"ר ניר אורבך
התקבל פה אחד.

הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 20:07.

קוד המקור של הנתונים