ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 04/11/2021

תיקון להחלטת ועדת הכנסת בעניין סדרי הדיון המיוחדים על הצעת חוק התקציב לשנת הכספים 2022, לפי סעיף 98 לתקנון הכנסת.

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת



3
ועדת הכנסת
04/11/2021


מושב שני



פרוטוקול מס' 36
מישיבת ועדת הכנסת
יום חמישי, כ"ט בחשון התשפ"ב (04 בנובמבר 2021), שעה 23:15
סדר-היום
תיקון להחלטת ועדת הכנסת בעניין סדרי הדיון המיוחדים על הצעת חוק התקציב לשנת הכספים 2022, לפי סעיף 98 לתקנון הכנסת.
נכחו
חברי הוועדה: ניר אורבך – היו"ר
בועז טופורובסקי – מ"מ היו"ר
אחמד טיבי
יבגני סובה
עידית סילמן
יצחק פינדרוס
חברי הכנסת
ינון אזולאי
אופיר אקוניס
דוד ביטן
ולדימיר בליאק
איתמר בן גביר
משה גפני
מיכל וולדיגר
מיקי מכלוף זוהר
מאיר יצחק-הלוי
עופר כסיף
אופיר כץ
יריב לוין
נעמה לזימי
אמילי מואטי
מיכאל מלכיאלי
אבי מעוז
אורית מלכה סטרוק
אוסאמה סעדי
מנסור עבאס
מאיר פרוש
שלמה קרעי
שמחה רוטמן
יעל רון בן משה
נירה שפק
מוזמנים
שר החקלאות ופיתוח הכפר עודד פורר
השר במשרד האוצר חמד עמאר
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
היועצת המשפטית לכנסת שגית אפיק
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
שלומית
איל
מנהלת הוועדה
נועה בירן-דדון
רישום פרלמנטרי
רונית רבי






תיקון להחלטת ועדת הכנסת בעניין סדרי הדיון המיוחדים על הצעת חוק התקציב לשנת הכספים 2022, לפי סעיף 98 לתקנון הכנסת
היו"ר ניר אורבך
ערב טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום חמישי, ט' בחשוון התשפ"ב. על סדר-היום: תיקון להחלטת ועדת הכנסת בעניין סדרי הדיון המיוחדים על הצעת חוק התקציב לשנת הכספים 2022, לפי סעיף 98 לתקנון הכנסת. מונחת בפניכם הצעת ההחלטה. אני אקריא אותה, ואחר כך נעשה דיון, ונעבור להצבעה.
ינון אזולאי (ש"ס)
אני מבקש גם התייחסות של היועצת המשפטית אם אפשר לכנס את הוועדה בזמן שיש רוויזיה על אותו חוק, כשאנחנו לא יודעים אם זה נתקבל, לא נתקבל, אולי נמשוך, לא נמשוך.
היו"ר ניר אורבך
בסדר גמור, קיבלתי, חבר הכנסת אזולאי.
ינון אזולאי (ש"ס)
אין בעיה. אני רוצה לשמוע את היועצת המשפטית.
אופיר כץ (הליכוד)
אנחנו רוצים לקבל. מה זה קיבלת?
ינון אזולאי (ש"ס)
אני סומך עליך כיושב-ראש ועדת הכנסת. אני לא סומך עליך כיועץ משפטי.
אופיר כץ (הליכוד)
אנחנו גם רוצים לשמוע.
היו"ר ניר אורבך
קיבלתי את הבקשה שלך. ואני אבקש עכשיו מהיועצת המשפטית - - -
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
שתסביר.
ינון אזולאי (ש"ס)
אה, תודה רבה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני מבקש רשות דיבור.
היו"ר ניר אורבך
רגע.
ארבל אסטרחן
כזכור, בזמנו התעוררה כאן השאלה אם ועדת הכנסת יכולה לקבוע סדרי דיון מיוחדים במקביל לכך שהוועדה שמטפלת בהצעת החוק דנה בהצעת החוק, ועדיין לא אישרה אותו. היועצת המשפטית לכנסת הוציאה איזשהו מכתב שמבהיר שלא נכון לפעול כך, ועל ועדת הכנסת להתכנס רק אחרי שהוועדה סיימה להכין את הצעת החוק. ואז באמת יודעים כמה הסתייגויות יש, מה שמשפיע על הסמכות ועל תוכן ההחלטה של ועדת הכנסת בעניין קביעת סדרי דיון מיוחדים.

השאלה שנשאלה פה כעת על ידי חבר הכנסת אזולאי, נשאלנו אותה כבר קודם. האם אחרי שוועדת הכספים החליטה, אבל יש בקשה לרוויזיה, האם ועדת הכנסת יכולה בכל זאת לדון בסדרי דיון מיוחדים, והתשובה הייתה שהדבר אפשרי.
ינון אזולאי (ש"ס)
את זה אני יודע, הוא אמר לי. אני מבקש לדעת את הנימוק. אם אני יודע שיש לי עכשיו רוויזיה שם ואני עכשיו אמשוך לכם 30 הסתייגויות, מה תעשו במקרה כזה? אני לא צריך להפעיל אולי בכלל את סעיף 98, אז על סמך מה אתם הולכים? ואתם מקיימים לי דיון תוך כדי, כשעדיין לא הסתיים שם הדיון. אני חושב שזה לא נכון, לא ראוי.

ואת יודעת מה, גברתי היועצת המשפטית, אני חושב, במחילה ממך, שזה אולי גם לא מכובד, זה זלזול בחברי הכנסת, בפעילות הפרלמנטרית שלהם. כי אני יודע ששם יש עכשיו דיון, והחלטנו נגיד למשוך את הכול, מה תענו לי על זה? למה אני צריך את 98? אני מגיע לשם ואומר לכם: עד 23:40 כשיהיה שם הדיון אני מושך את כל ההסתייגויות, אז למה צריך את 98?
ארבל אסטרחן
למשוך אפשר תמיד. ברגע שיש החלטה של ועדת - - -
ינון אזולאי (ש"ס)
אבל אני שואל למה לקיים דיון לפני שאנחנו עושים?
ארבל אסטרחן
אנחנו בשלב שוועדת הכספים כבר החליטה. והרי כל - - -
ינון אזולאי (ש"ס)
היא לא החליטה, זה העניין. היא לא החליטה.
אופיר כץ (הליכוד)
לא החליטה, מה זאת אומרת? אז גם - - -
ינון אזולאי (ש"ס)
זה לא מוחלט עדיין.
ארבל אסטרחן
והרי כל ההתכנסות כאן בגלל - - -
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת אזולאי, תן לה, בבקשה.
ארבל אסטרחן
בגלל שרוב חברי הוועדה, או כפי שנראה עוד מעט בהצבעות אם רוב חברי הוועדה, סבורים שיש מקום לקיצור הליכים בעניין הזה. ולכן, ברגע שיש רצון לעשות את הדבר הזה, לשבת אחרי שהוועדה הצביעה - - -
אופיר כץ (הליכוד)
אז היא יודעת שיש רוב, שיש קואליציה ואופוזיציה, והם רוב, וזה מה שהם רוצים.
ינון אזולאי (ש"ס)
אז יאללה, בואו נלך הביתה וזהו, נסגור את הבאסטה.
אופיר כץ (הליכוד)
אז למה עושים את הדיונים האלה בכלל? בואו לא נדבר, לא נעשה שום דבר, הם רוב וזהו, והכול מיותר.
היו"ר ניר אורבך
חברים.
ינון אזולאי (ש"ס)
היועצת המשפטית, במחילה מכבודך, זאת הרמיסה של הדמוקרטיה, להגיד: אנחנו יודעים שיש שם רוב, ונגמר הסיפור.
אופיר כץ (הליכוד)
זה מעקר את הכול.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת אזולאי, חבר הכנסת אופיר כץ.
ינון אזולאי (ש"ס)
ואם פתאום יקום שם עוד חבר כנסת, יקרה כמו שקרה במליאה, מה תעשו? ויצביע משהו אחר, אז תגישו רוויזיה? כבר לא יהיה אפשר להגיש רוויזיה.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת אזולאי.
ינון אזולאי (ש"ס)
אז מה? כלומר, אתם אומרים מראש - -
ארבל אסטרחן
יכול להיות שברור שאפשר היה לקיים פה דיון - - -
ינון אזולאי (ש"ס)
- - אנחנו לא סופרים את המיעוט שבכם. זה לצחוק עלינו. גברתי היועצת המשפטית, הנימוק זה לבוא ולצחוק עלינו.
אופיר כץ (הליכוד)
אני באמת מופתע מהטענה הזאת שלך. לפי מה שאת אומרת אין לנו למה לבוא לפה בכלל. אז למה אנחנו באים לפה?
ארבל אסטרחן
זה ממש לא מה שאמרתי.
אופיר כץ (הליכוד)
זה מה שאת אומרת, הם רוב, את יודעת שזה מה שהם רוצים, אז למה אנחנו באים לפה בכלל?
ארבל אסטרחן
יש החלטה של ועדת הכספים. אנחנו לא נמצאים במצב של אי-ודאות, אנחנו יודעים כמה הסתייגויות הוגשו. הרי כל העניין פה הוא הצבעה על ההסתייגויות, זאת בעצם מהות ההחלטה. מספר ההסתייגויות שהוגשו ידוע. בכל שלב חברי הכנסת יכולים למשוך את ההסתייגויות, ואז אולי אין משמעות להחלטה.
אופיר כץ (הליכוד)
מה זה אולי? זה אולי הדיון.
ינון אזולאי (ש"ס)
לכן אני אומר שככה את - - - האפשרות שלנו - - -
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת אזולאי, חבר הכנסת כץ, סליחה, סליחה, הבנו, אתם לא תשתכנעו. היא נתנה את הטיעון שלה, אנחנו עוברים עכשיו הלאה.
ינון אזולאי (ש"ס)
שיהיה נימוק הגיוני שלא מבזה אותנו כחברי כנסת ושלא צוחק עלינו בעיניים.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
השתכנעת?
היו"ר ניר אורבך
אני גם השתכנעתי. חבר הכנסת ינון אזולאי.
ינון אזולאי (ש"ס)
אנחנו מכבדים ואני מכבד את הייעוץ המשפטי ומכבד את גב' ארבל, היא יודעת את זה, מכבד אותה מאוד, אבל זה שהיא צוחקת עליי בעיניים היא פוגעת בי, זה לא מכובד.
ארבל אסטרחן
לא, חלילה.
היו"ר ניר אורבך
אני לא חושב שהיא צוחקת עליך בעיניים, נו, חבר הכנסת אזולאי.
ינון אזולאי (ש"ס)
זה לא מכובד. זה לזלזל. להחזיר לי תשובה כזאת זה לזלזל בי.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת אזולאי, אני מכבד ומעריך אותך.
אופיר כץ (הליכוד)
להגיד שיודעים מה הקואליציה רוצה זה להעליב את האופוזיציה.
ינון אזולאי (ש"ס)
לא מכובד.
היו"ר ניר אורבך
תודה.
אופיר כץ (הליכוד)
לא צריך אופוזיציה בכלל.
ינון אזולאי (ש"ס)
לא ציפיתי ממך לתשובה כזאת, את אדם שאני מכבד.
היו"ר ניר אורבך
סליחה, חבר הכנסת כץ, חבר הכנסת אזולאי, אתם תקבלו רשות דיבור. אני רוצה כרגע להקריא את הצעת ההחלטה. אני אומר מראש, אני מבקש, כל מי שמקבל רשות דיבור לתת לו לדבר ולא לקטוע. אם תקטעו אז אני גם אגביל בזמן, ואני אקצר. הרקע, ביום כ"ו בחשוון - - -
ינון אזולאי (ש"ס)
ניר, באנו מוועדה קרבית, תהיה נעים איתנו, אל תעשה לנו ככה, לא נעים, נו, באמת.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת אזולאי, נו. אני רק אומר, אני לא נותן תנאים. אני אומר את זה.
ינון אזולאי (ש"ס)
אה, בסדר.
היו"ר ניר אורבך
"רקע: ביום כ"ו בחשון התשפ"ב (1 בנובמבר 2021) קבעה ועדת הכנסת סדרי דיון מיוחדים לפי סעיף 98 לתקנון הכנסת (להלן – ההחלטה המקורית) בקריאה השנייה והשלישית בהצעות החוק הבאות:
1. הצעת חוק מסגרות תקציב המדינה (הוראות מיוחדות לשנים 2021 ו-2022) (תיקוני חקיקה והוראת שעה), התשפ"ב–2021 (מ/1443).
2. הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"ב–2021 (מ/1443).
3. הצעת חוק התקציב לשנת הכספים 2021, התשפ"ב–2021 (מ/1441).
4. הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"ב–2021 (מ/1443).
5. הצעת חוק התקציב לשנת הכספים 2022, התשפ"ב–2021 (מ/1442).

לאחר שהסתיים הדיון המשולב במליאה ואושרו בקריאה השלישית 4 ההצעות הראשונות הנ"ל, ובמהלך ההצבעות על הצעת חוק התקציב לשנת הכספים 2022, הוחזר לוועדת הכספים סעיף 60 להצעת החוק, בהתאם לסעיף 91 לתקנון הכנסת. ועדת הכספים הכינה מחדש את סעיף 60 לקריאה השנייה ולקריאה השלישית, וצורפו הסתייגויות חדשות.

לפיכך קבעה ועדת הכנסת, בהתאם לסעיף 98 לתקנון הכנסת, את סדרי הדיון הבאים בקריאה השנייה והשלישית בהצעת חוק התקציב" - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
למה לא כתוב כאן כמה הסתייגויות - - -
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת קרעי, אני מבקש ממך מעכשיו, תיתן לדבר, ואתה תקבל.
שלמה קרעי (הליכוד)
מה זה מעכשיו? עד עכשיו לא דיברתי מילה, סליחה, עם כל הכבוד.
היו"ר ניר אורבך
אז מעכשיו אני מבקש ממך לאפשר לדבר. אתה תקבל את הזמן שלך. תן לי עכשיו בבקשה לסיים, ואל תפריע. תודה.

"בהצעת חוק התקציב לשנת הכספים 2022, הבאים להוסיף על ההחלטה הקודמת. יודגש כי כל החלטה שנקבעה בהחלטה הקודמת, לרבות לעניין הצבעה על הסתייגויות לסעיפים המילוליים בחוק התקציב והצבעות שמיות, עומדת בעינה אלא אם כן נקבע במפורש אחרת בהחלטה זו:
1. תתקיים הצבעה על לא יותר מעשר הסתייגויות לסעיף 60, כפי שתבחר האופוזיציה.
2. לעניין בקשה להצבעה שמית לפי סעיף 36(ב) לתקנון, מצד חברי סיעות האופוזיציה (צד א') או לבקשת חברי סיעות הקואליציה / הממשלה (צד ב'), ואם הוגשה הבקשה בידי חברים מסיעות שונות – לפי השתייכות רוב החברים:
בנוסף לעשר ההצבעות האמורות בסעיף 1, תתווסף אפשרות לכל צד לבקש הצבעה שמית אחת מעבר למכסה שנקבעה בהחלטה המקורית.
כפי שצוין בהחלטה המקורית, יושב ראש הישיבה רשאי לאפשר הצבעות שמיות נוספות, במספר זהה לשני הצדדים."

עד כאן הצעת ההחלטה. עכשיו נעבור לדיון. הדובר הראשון – חבר הכנסת מאיר פרוש, בבקשה; אחריו – חבר הכנסת יריב לוין; ואחריו – חבר הכנסת אופיר כץ. ומי שלא נרשם ורוצה, בבקשה אצל נועה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אני מודה לך מאוד. אני רוצה להתייחס למקרה שעליו חבר הכנסת אזולאי דיבר קודם. אני אביא איזושהי דוגמה. בשטח מסוים שחלה עליו תוכנית מתאר מסוימת, האם מותר לבצע חפירות במגרש שבעתיד אמורים לבנות עליו בניין? אם אין תוכנית מאושרת לפי תוכנית בניין ערים, אז הוועדה המקומית לא נותנת אישור לחפור באותו מגרש. למה? כי עוד לא יודעים מה מותר, כמה קומות הבניין הזה יהיה, כמה חניה הוא יצטרך. אם לא נוגעים בקרקע הרי באותו מפלס של הכביש, אז אין שום בעיה, אז הרי לא קורה שום דבר. אבל אם מישהו רוצה לחפור, ועדת המשנה לא נותנת היתר לחפור אם לא יודעים מה התב"ע מאפשרת.

עכשיו יש לנו פה מצב שבאיזשהו מקום אפשר לומר שיש דיון שוב במליאה. הדיון במליאה אומר משהו. הוא לא אומר שמתכנסים שם ושותים קפה מאחורי המליאה, ולפעמים נותנים גם ירקות ועוגות וסנדוויצ'ים. יש מליאה, הכוונה שיש דיון במליאה. זאת הכוונה. אנחנו יודעים עכשיו שיש דיון. כשיש דיון זה כמו שיש תוכנית מתאר מאושרת. ובתוכנית מתאר מאושרת מותר לי לחפור. כמה מותר לחפור? אם נתת לבניין הזה ארבע קומות, אז לפחות אני צריך להיערך כי מותר לחפור בשביל ארבע קומות. אני לא יכול לחפור כאילו יש 20, כי אין לי. יש מליאה פתוחה, זאת אומרת שיש אפשרות לנאום, לדבר. אתה לא יכול לפתוח מליאה ואתה לא נותן לדבר.

לכן אני מבקש, אי-אפשר להיצמד, יועץ משפטי אמר שאפשר ולא ייתנו לך לדבר. צריך נימוקים. תביאו לי דוגמה איך מתנהלים במקום אחר. אפשר לפתוח את בית המשפט ולקיים דיון עם השופטים אבל אסור לך לדבר, אתה תבוא תופיע, אמממ. פותחים מליאה בשביל לדבר. בשביל זה עשויה המליאה.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא רק זה, גם לא נימקו את ההסתייגות.
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה, חבר הכנסת פרוש. חבר הכנסת יריב לוין, בבקשה.
יריב לוין (הליכוד)
תודה. אני חושב שכותרת ההחלטה הזו היא שגויה מן היסוד. אני חושב שאפשר פשוט לקרוא לזה "החלטה בדבר הסרת המטרד שנקרא דיונים בכנסת, בפרט כאשר מדובר באופוזיציה". תראו, סעיף 98 נועד לקבוע סדרי דיון מיוחדים. ומדובר בסדרי דיון מיוחדים, לא מציאות שבה הכלל הוא שעושים סעיף 98 על כל דבר, ולפעמים מדי פעם נותנים קצת לדבר או לקיים דיונים והצבעות בדרכים רגילות.

סעיף 98, וזה לא סוד, נועד לתקציב באופן מיוחד מסיבות מוצדקות שיש להן שני היבטים. אחד, העובדה שתקציב אם לא מאושר במועד יכול להביא לפיזור הכנסת, ולכן צריך לוודא שאי-אפשר יהיה בגלל צעדים טכניים להביא לפיזור הכנסת, למרות שיש רוב להעברת התקציב; ושתיים, מכיוון שבגלל הגודל, ההיקף והאופי של הדיונים בתקציב יש כאן אפשרויות להגיש הסתייגויות, וכפועל יוצא לקבל גם זמן דיבור, וכו', שבאמת יאריכו את הדיונים ללא קץ ויסתמו את הכנסת לחלוטין. זה ההיגיון, ושוב, תתקן אותי ארבל אם אני טועה, שביסוד סעיף 98, בטח ככל שמדובר בתקציב.

עכשיו באתם לכאן ואמרתם בישיבה הקודמת שהסכמה בסדרי הדין האלה, רבותיי, יש לנו כורח, יש תקציב של 2021, אם לא יאושר עד ה-14 בחודש הכנסת תתפזר. אנחנו צריכים לקחת טווחי ביטחון מסוימים, שהיו אומנם מוגזמים לחלוטין, ולכן אנחנו מאלצים אתכם להתכנס לאיזושהי מסגרת שאתם כמובן קבעתם באופן חד-צדדי. נדמה לי שהיום כל הנימוקים האלה כבר לא קיימים. אנחנו נמצאים עכשיו במצב אחר לגמרי, שבו אתם החלטתם שהדיונים האלה חייבים להסתיים עד מחר בבוקר. למה? סתם ככה. כי נוח לכם, כי זה מתאים לכם, כי משום מה נדמה לכם שאם זה יסתיים ביום ראשון העולם ייחרב. כאשר הלכה למעשה תקציב 2021 כבר עבר, עד שתקציב 2022 יביא לפיזור הכנסת ישנם חודשים רבים. אנחנו כבר נמצאים בישורת האחרונה של הדיונים ושל ההצבעות. ואנחנו נמצאים במצב שאנחנו אפילו לא ביום חול, אלא כבר מגיעים ליום שישי, עם כל המשמעות שלו לכולם, גם לציבור היהודי וגם לציבור המוסלמי.

אין שום הצדקה ושום סיבה בעולם לומר שמוכרחים לסיים את העניין הזה עכשיו. ואין שום בעיה אם הדיונים האלה יסתיימו ביום ראשון. אתם יודעים מה, אפילו ביום שני. מה יקרה? לא כל שכן, כאשר קבעתם כבר בהחלטה הקודמת את האפשרות באופן חריג לקיים את הדיונים גם ביום ראשון. דבר שגם כן כבר אין לו הצדקה בכלל.

לטובת העניין, ולכן, אני סבור, ארבל, שמלכתחילה צריך היה לומר שאין בכלל מקום להפעלת סעיף 98 בנסיבות האלה, בפרט כאשר מספר ההסתייגויות שהוגשו על ידי האופוזיציה הוא מספר מידתי וסביר לגמרי, שעומד להבנתי על ממוצע של הסתייגות אחת לכל חבר כנסת מהאופוזיציה. זאת אומרת שגם מספר ההסתייגויות הוא מצומצם מאוד, גם ההיקף הכולל של הדיבור האפשרי, וכו', או של ההצבעות. אפילו אם תעשינה כולן כהצבעות שמיות, הוא לא מגיע לאיזשהו פרק זמן שיכול לסכן אפילו את תחילת שבוע העבודה הרגיל של הכנסת ביום שני בשעה ארבע אחר הצוהריים. ולכן, אין לזה שום הצדקה מכל סוג שהוא, חוץ מאשר גחמה שרוצים לסיים את הדבר הזה הלילה, ובדרך לדרוס את כל סדרי הדיון ואת כל הזכויות של האופוזיציה.

אני אגיד גם יותר מזה. תראו, המליאה קיבלה החלטה שהיא החלטה חריגה, היא לקחה סעיף או פרק מסוים בתקציב והחליטה להחזיר אותו לדיון בוועדה. בהתחלה היא קיבלה החלטה שהיא בכלל דוחה אותו ולא רוצה אותו, אחר כך קיבלה החלטה שהיא רוצה להחזיר אותו לדיון נוסף בוועדה. עכשיו המצב הוא כזה, בוועדה לא ניתן לנמק הסתייגויות בגלל שמדובר בחלק המספרי ולא בחלק המילולי, במליאה לא ניתן לנמק הסתייגויות מכיוון שמדובר בסעיף שהוחזר לוועדה וחוזר ממנה חזרה למליאה. אז בעניין כל כך – בכל זאת, החלטה דרמטית בסעיף אחד מכלל סעיפי התקציב של 2021 ו-2022.
ארבל אסטרחן
שכולם הוצבעו.
יריב לוין (הליכוד)
שכולם כבר הוצבעו והסתיימו. ורוצים בכל זאת לקיים עוד איזשהו שיקול דעת, אז הדרך היחידה לקיים את שיקול הדעת הזה זה לפחות בכך שתהיינה הצבעות על ההסתייגויות באופן מסודר, לאו דווקא באישון לילה, ולאו דווקא כשחייבים להספיק מהר לפני שאנחנו מגיעים ליום שישי בשעות בלתי סבירות.

ומשכך הדבר, הרי ברור שכאשר אתם מקבלים החלטה כזאת, הפגיעה היא לא רק פגיעה טכנית ביכולת לקיים הצבעות, אלא בהיעדר היכולת גם להביא הנמקות, הפגיעה היא באמת פגיעה מהותית. ואני אומר, ארבל, עוד פעם, אני פונה בעיקר אלייך, שיורדת לשורש העניין והיכולת של האופוזיציה באמת להביא לידי ביטוי את ההחלטה הזאת של המליאה, להחזיר את הנושא הזה לדיון אמיתי ומסודר.

עכשיו תשימו לב יותר מזה, נניח שאתם אומרים: בסדר, אבל בכל זאת, אנחנו לא רוצים המון הצבעות, אנחנו רוצים קצת לצמצם. אתם קובעים פה החלטה דרקונית עם צמצום של עשר הסתייגויות בלבד. זאת אומרת שכל חמישה עד שישה חברי אופוזיציה יצטרכו להתכנס לאיזו הסתייגות אחת מוסכמת עליהם, ולאפשר הצבעה שמית אחת בודדת על כל הפרק הזה שכבר הובא באופן מיוחד. אני חושב שכל הדבר הזה, חוץ מאשר פשוט שימוש לרעה, כוחני ודורסני בסמכות שנתונה בכלל למטרות אחרות, אין דרך אחרת לקרוא לדבר הזה. ואני חושב שהייעוץ המשפטי, ארבל, חייב להתערב בעניין הזה, וחייב לעצור את הנושא הזה, וחייב לוודא שהדבר הזה לא יקרה.

אני אגיד יותר מזה. אני אפילו מוכן על מנת שלא מישהו יחשוב שאנחנו מחפשים לעשות איזשהו מחטף ולנצל מצב שביום ראשון, לא יודע, אולי יהיה לכם קושי לגייס אנשים, למרות שנערכתם הרי לעניין הזה מראש, אני מודיע שאני מוכן לקזז כל אחד שיהיה חסר לקואליציה ביום ראשון במליאה, ככל שיש צורך בעניין הזה, ובלבד שהדבר הזה יעבור ליום ראשון.

בזה אני מסיים. כשנכנסתי לכאן הסתכלתי על השלט בכניסה, היה כתוב שם "ועדת הכנסת", אני הולך ומקבל את הרושם, אולי ברוח העיסוק שיש עכשיו בעמותת הסיוע ה-48, שהוועדה הזו הפכה לוועדת 98, לא מפצלים אף סעיף מחוק ההסדרים, לא דנים. כל היום רק דנים בסעיף 98 ובכל מיני החלטות מן הסוג הזה. מספיק כבר. מספיק, יש גבול. לא יקרה כלום. נפסיק להחזיק את כולם, כולל עובדי הבניין ואת כל המערכות פה באמצע הלילה, נקבע, נאפשר דיון, נאפשר הצבעות מסודרות על ההסתייגות הבודדת שניתנה לכל חבר כנסת, נעשה את זה ביום ראשון בצורה מסודרת, נסיים את העניין באופן מכובד. לא יקרה שום דבר, האמינו לי. תודה.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת יריב לוין, תודה רבה. חבר הכנסת אופיר כץ, בבקשה.
אופיר כץ (הליכוד)
תודה רבה, אדוני היושב-ראש, אז כמי שישב, אני וחבריי בדיון בוועדת הכספים, דווקא דיון מעמיק, כמה שעות ישבנו על אותו סעיף שירד. ועכשיו כשאנחנו רוצים להגיש את ההסתייגויות שלנו, אתה יודע, כל פעם נראה שהקואליציה כמה שהיא רומסת אותנו, שאתם לא יכולים להגיע ליותר נמוך מזה, וכל פעם אתם מפתיעים מחדש. כמה שאתם בעצם רוצים להעלים את האופוזיציה מהבית הזה. זה בדיוק מה שאתם עושים.

ואני עוד יותר מופתע שבמקום שיהיה פה ייעוץ משפטי שידע לשמור גם על הכלים שלנו, על היכולות שלנו לתפקד כאופוזיציה, אז זה נראה כאילו יש פה ייעוץ משפטי בוועדה שהוא ייעוץ משפטי רק לקואליציה, מתעלם בכלל מהאופוזיציה. הדבר המוזר והלא הגיוני, ואני חושב שאפילו הזוי, ויותר מזה, גם מסוכן, ארבל, מה שאמרת, שאנחנו יודעים שיש פה רוב, יודעים לאן זה הולך, אז למה אנחנו פה בכלל? למה אנחנו במליאה? למה אנחנו מדברים עכשיו? למה אנחנו נמצאים פה בוועדה? אם אנחנו יודעים שיש רוב, הרי הם ינצחו כמעט בכל הצבעה, אלא אם כן תהיה איזושהי תקלה, אז למה כל ההליך הפרלמנטרי הזה, אופוזיציה קואליציה? לא נבוא לפה, לפי מה שאת אומרת, כי את אומרת: אנחנו יודעים לאן - - - בגלל שיש להם רוב, אז מה אנחנו עושים פה בעצם? זה פשוט לבטל אותנו לגמרי כשאת אומרת דבר כזה. ועל מה? לחכות חצי שעה לרוויזיה, שנוכל לעשות כמו שצריך? כי אנחנו רוצים להיות גם בוועדת הכספים ורוצים להשתתף גם בדיון פה. גם את זה אתם לוקחים מאיתנו? בשביל החצי שעה המסכנה הזאת אתם רומסים אותנו עוד יותר? על חצי שעה? זה היה הביג דיל? עד כדי כך הלחץ שלכם שאתם מכופפים פה את כולנו? מה היה קורה אם הייתם מחכים את החצי שעה הזאת שנגיש את הרוויזיה ונסיים את ההליך כמו שצריך כשאנחנו באים לפה? כשאנחנו יודעים כבר מה התוצאה שהייתה בוועדת הכספים, אם הרוויזיה התקבלה או לא התקבלה. מהר מהר בלי לדעת מה קורה שם אנחנו מגיעים לפה כבר ולהתקדם? בגלל שיש רוב אז זה אמור להיות ככה.
ינון אזולאי (ש"ס)
שנייה, ולדימיר, תגיד לאלכס שאנחנו מושכים את הרוויזיה כי אין לזה ערך, אז חבל שידון על זה, אנחנו פה.
אופיר כץ (הליכוד)
זה בדיוק העניין, זה מה שאתם עושים, מונעים מאיתנו לעשות את התפקיד שלנו. וגם אם אנחנו באופוזיציה גם לנו יש זכויות. והייעוץ המשפטי פה צריך להסתכל גם על הזכויות שלנו, גם על הדברים שאנחנו רוצים להביע, גם על איך שאנחנו רוצים לתפקד, גם אנחנו נבחרי ציבור. יש ציבור ששלח אותנו לפה, ואנחנו צריכים לייצג אותו. ומה שאתם עושים כל פעם מחדש, אתם מונעים את זה מאיתנו.

והסידור הזה שהגעתם לעשר, יריב אמר את זה, חמישה-שישה חברי כנסת על הסתייגות אחת? עד כמה אתם רוצים להגיע רחוק בזה שאתם רומסים את האופוזיציה? תפסיקו עם זה. יום אחד גם אתם תהיו באופוזיציה, ואתם לא תרצו שיתנהגו אליכם ככה. תודה.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת כץ, תודה רבה. חבר הכנסת ינון אזולאי, בבקשה; אחריו – חברת הכנסת אורית סטרוק; וחברת הכנסת מיכל וולדיגר.
היו"ר ניר אורבך
תודה. הודעתי לאלכס קושניר, גם בטלפון, שאנחנו מושכים את הרוויזיה. הוא רוצה, שידון על שלו. אין לנו עניין ברוויזיה כזאת תוך כדי רמיסה ודריסה שלנו. גברתי היועצת המשפטית, באמת אמרתי מקודם שזה פוגע, אבל אני שוקל עוד פעם. ובסוף החלטתי לא להיפגע, כי אני באמת חושב שבאת ממקום שאת מאמינה בו, שאת מאמינה במה שאת אומרת, וזה בסדר. אני רק לא יכול לקבל את זה. אמר את זה אופיר, וכל אחד אומר את זה בשפה שלו, זה פשוט לפגוע בנו, לצחוק עלינו, להגיד לנו: תשמעו, אתם לא שווים כלום, אתם מיעוט ואפשר לדרוס אתכם. זה מה שאנחנו מרגישים. אני לא אומר שאת גורמת לנו לזה, אני רק אומר מה התוצאה של ההחלטה שבעינינו היא לא הגיונית כלל. ולכן אני אומר, זה בסדר, זה התפקיד שלך כיועצת משפטית, מכבדים אותו בצורה הכי מכובדת שיש, רק את הרגשות אנחנו חייבים להגיד.
שלמה קרעי (הליכוד)
אלו לא רגשות, אלו עובדות.
ינון אזולאי (ש"ס)
אדוני היושב-ראש, כשאנחנו מדברים על רמיסה, אמר יריב לוין את זה, אבל אני אגיד לך מה זה רמיסה שחור על גבי לבן, מה הכותרת של פה? "החלטה מספר 2". למה לא תרשום "הצעה לדיון"? כבר החלטתם, כבר אתם מצביעים על ההחלטה?
ארבל אסטרחן
מה רשום למעלה? בגדול ומודגש - - -
היו"ר ניר אורבך
לא, חבר הכנסת אזולאי, זה כתוב למעלה.
ינון אזולאי (ש"ס)
בוא, אבל "החלטה מספר 2", אל תחליט, חכה להחלטה, ואחר כך תגיד החלטתי.
ארבל אסטרחן
כתוב למעלה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
מה כתוב למעלה?
ינון אזולאי (ש"ס)
מה אני בא להגיד לך? הניואנסים הקטנים האלה, בסופו של דבר עוד לא החלטנו.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
מה כתוב למעלה?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
מה, מה כתוב למעלה?
ארבל אסטרחן
"טיוטה לדיון בוועדת הכנסת".
ינון אזולאי (ש"ס)
ראיתי את מה שכתוב למעלה. "החלטת ועדת הכנסת", בואו.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
טיוטה.
היו"ר ניר אורבך
"טיוטה לדיון בוועדת הכנסת".
ינון אזולאי (ש"ס)
למעלה כתוב, והחלטה. אז אל תרשום לי החלטה. קודם כול אם אתה רוצה לכבד אותנו, אז אל תרשום "החלטה".
ארבל אסטרחן
ככה אנחנו עושים תמיד בוועדת הכנסת.
היו"ר ניר אורבך
אין בעיה, חבר הכנסת אזולאי, זה הנוהג שמקדמת דנא.
ינון אזולאי (ש"ס)
באתם לשנות.
היו"ר ניר אורבך
לא, חבר הכנסת אזולאי.
ינון אזולאי (ש"ס)
מה זה לא?
היו"ר ניר אורבך
נשנה במקומות אחרים.
ינון אזולאי (ש"ס)
ניר, מה זה לא? אתם באתם לשנות, אדוני היושב-ראש, אני איתך, אני זורם איתך. אתם באתם לשנות אז תשנו. אבל לא חשוב. אני אומר, אתם רוצים לרמוס, אין בעיה, אתם מגיעים למצב שמה עשינו? עשינו סך הכול הסתייגות אחת לכל חבר כנסת. הסתייגות אחת. חבר כנסת לא יכול להביע את הדעה שלו? לא הגשנו 300 הסתייגויות לכל אחד. אחת, הסתייגות אחת לכל חבר כנסת. אתם יודעים מה פרוש? שחבר כנסת אומר: תשמע, אתה יודע מה, גם אם הייתה לי התלבטות, אני רוצה בשביל העיקרון האישי שלי שיש לי משהו הסתייגות, איזו זכות פרלמנטרית אני רוצה. מה אתם אומרים לנו? גם את זה אתם לא שווים. אנחנו נרמוס אתכם, נדרוס אתכם, ולא סופרים אתכם, אין מה לעשות. זאת רמיסה, זאת דריסה. אתם עוברים מחוק לחוק, מפעילים 98 על מה שאתם לא צריכים להפעיל 98. נפל.

חבר'ה, לקחתם את חוק התקציב והעברתם אותו, שאפו, אנחנו הפסדנו, זה בסדר. תלמדו להפסיד בכבוד. אל תברחו מהפסד. תלמדו להפסיד בכבוד, אל תהיו אנשים קטנים. אמרתם שבאתם לשנות, אז אתם משנים הכול לרעה, אתם לא משנים שום דבר לטובה. תהיו אנשים אמיתיים עם עצמכם, תהיו אנשים שמראים גם דוגמה כלפי חוץ, אל תהיו אנשים קטנים. אתם אנשים קטנים שלא יודעים להפסיד, אתם קואליציה שרומסת ודורסת.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אנחנו לא יודעים להפסיד?
ינון אזולאי (ש"ס)
בועז, אחי לא שמעו אותך כל הלילה, איפה נעלמת?
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אתם מחרימים את הכנסת.
ינון אזולאי (ש"ס)
מה קרה? בוקר טוב, בועז, איפה היית כל הלילה?
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אתם אלה ששלוש שנים לא היה לכם תקציב.
ינון אזולאי (ש"ס)
בועז, איפה נעלמת בלילה? מה קרה?
היו"ר ניר אורבך
בועז, סליחה, חבר הכנסת אזולאי.
ינון אזולאי (ש"ס)
איפה נעלמת בלילה? פתאום התעוררת.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת אזולאי, רגע אחד.
ינון אזולאי (ש"ס)
כן, בבקשה, אדוני היושב-ראש.
היו"ר ניר אורבך
ביקשתי שזה לא יהפוך לוויכוח אישי.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
צודק, צודק. זה משתחרר לי.
היו"ר ניר אורבך
וביקשתי לא להפריע. תמשיך, בבקשה.
ינון אזולאי (ש"ס)
אני רוצה להגיד לכם, אתם מתנהגים בקטנות, וזה סוג של אנשים קטנים. תן לו מכה קצת יותר חזקה עם הרגל, את זה לא רואים.
היו"ר ניר אורבך
זאת הייתה חיבה.
ינון אזולאי (ש"ס)
אני רק אומר לך שעם היד זה לא נעים כזה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
שולח ידיים.
ינון אזולאי (ש"ס)
כשאני רוצה להגיד לאופיר אני עושה לו ככה ואף אחד לא רואה, אבל זה בסדר. זה עוד סוג של זלזול.
היו"ר ניר אורבך
ביקשתי שיפסיק.
ינון אזולאי (ש"ס)
ניר, אני מכבד אותך, הכול בסדר.
היו"ר ניר אורבך
מה קרה לך? ינון, רציני עכשיו, מה קרה לך? נו, באמת. ביקשתי ממנו שלא יפריע לך.
ינון אזולאי (ש"ס)
אני אגיד לך מה קרה לי. זה לא אישי עליך, שתבין.
היו"ר ניר אורבך
בסדר. ועכשיו ביקשתי שהוא לא יפריע לך.
ינון אזולאי (ש"ס)
זה לא אישי וזה אפילו, איך הוא אומר, פרסונלי, זה אפילו לא פרסונלי.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
כי לא הבנו אישי, אז תרגמת לנו. תודה על התרגום.
ינון אזולאי (ש"ס)
שמעתי את ליברמן במליאה אומר שזה לא פרסונלי ולא אישי, אז אני מנסה ללכת בקו של שר האוצר.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני לא יודע למה, כל פעם שאני טובע איזה מונח פה בכנסת כולם אחרי זה חוזרים אחריי.
קריאה
זה של ליברמן.
נעמה לזימי (העבודה)
זה רק מראה שהשעה קשה לכולם.
ינון אזולאי (ש"ס)
תשמע, אתה יכול לשאול את ועדת הכספים, את אלכס, ושאר הוועדות, התנהגנו איתם, אתה יודע מה, בכזאת הגינות. קח את כל ההסתייגויות שלנו, יכולנו להגיד אלפים, לא הגשנו אלפים, מלבד חוק התקציב. כשהגענו ללילה האחרון, ואני אומר את זה בריש גלי, כשבאו ורצו לרמוס אותנו, ואנחנו כאופוזיציה לא קיבלנו שום דבר, ופגעו בילדים שלנו, השתמשנו עם זה ככלי להוציא כספים למען החלשים. עם זה השתמשנו בהסתייגויות שלנו. כן, עם זה. ואם היום הייתי יכול להשתמש ולהוציא עוד כספים הייתי מוציא כספים ועוד מיליונים, עשרות מיליונים, מאות מיליונים ומיליארדים, אם הייתי יכול לעשות עם זה. אני לא יכול לעשות עם זה היום, לצערי.

אבל מה, את כל מה שעשינו תמיד ב-20 הסתייגויות, 30, 50, 100, מקסימום שיכולנו להגיש אלפים. ואתה יודע מה, כולם מכירים אותי, כשאני רוצה להגיש הסתייגות אני יודע להגיש עשרות אלפי הסתייגויות. אבל לקחתם את זה למקום לא נכון, לקחתם את זה והשתמשתם בזה לרעתנו, וזה יחזור אליכם. כדאי שתחשבו עוד פעם, אולי בכל זאת להיות אנשים כנים והגונים כלפי הציבור, לא כלפינו. כלפינו כבר התייאשנו מזמן, לפחות כשהציבור מסתכל עליכם. באתם לשנות, אולי תעשו שינוי אחד לטובה, ואל תישארו אנשים קטנים. תודה.
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה, חבר הכנסת אזולאי. חברת הכנסת סטרוק, בבקשה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
תודה רבה, אדוני היושב-ראש, אני רוצה לשאול לאן אתם ממהרים? לאן אתם ממהרים, ניר? אני יכולה להבין לאן מיהרתם, גם זה היה קצת במהירות מוגזמת, מופרזת, אני יכולה להבין לאן מיהרתם עם חוק התקציב של 2021.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
הם יגידו לך ששלוש שנים אין תקציב.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אבל עבר תקציב, זהו, הממשלה ניצלה, ניצלה, ניצלה. אז לאן אתם ממהרים?
נעמה לזימי (העבודה)
מה זה הממשלה ניצלה, אורית? שהמדינה תתנהל בלי תקציב?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
ניצלה, ניצלה, היא לא תיפול.
היו"ר ניר אורבך
חברת הכנסת לזימי, לא, לא, לא, אני מבקש לא להפריע.
איתמר בן גביר (הציונות הדתית)
דפקו את כל השכבות המוחלשות שאת מייצגת. דפקתם אותם.
היו"ר ניר אורבך
ביקשנו לא להפריע. חבר הכנסת בן גביר, אני מבקש שוב לא להפריע. בבקשה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
תודה רבה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
קבלו אותם בתשואות, באו חברים חדשים.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
העברתם את חוק התקציב של 2021, לא הייתה לכם אף טעות, עידית עשתה ככה וככה, אלקין עשה ככה וככה, פורר הסתובב, חמד עמאר הסתובב, כולם הסתובבו, העברתם את זה. אף אחד לא טעה, היה לכם נס גדול, כל הנורבגים גם כן לא טעו. העברתם את זה – ניר, אני ממש רוצה שתקשיב לי כי השאלה שלי היא אליך. אני מבקשת שתקשיב לי, כי באמת אני רוצה להבין אותך.
היו"ר ניר אורבך
את צודקת, עוד רגע אחד.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
עידית עמדה ועשתה ככה וככה וככה, אלקין עשה - - -
היו"ר ניר אורבך
עוד רגע אחד. חבר הכנסת מלכיאלי, חבר הכנסת אזולאי, נו, זה לא לעניין.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אה, שומעים? סליחה, אורית, יש פה אנשים מדהימים.
היו"ר ניר אורבך
אני לא צוחק, חבר הכנסת מלכיאלי.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
בסדר, סליחה, מתנצלים. עצם זה שאתה דואג לאורית אני כבר מתנצל.
היו"ר ניר אורבך
תמיד.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
ניר תמיד דואג לי, שתדע. אז היה לכם נס גדול, אף אחד מכל הנורבגים לא התבלבל, כולם הצביעו נכון. מיכל שיר גם כן טרחה וצעקה לכולם, וכל אחד זה, והעברתם את זה, יופי, גמרנו. הממשלה ניצלה מקריסה. ניצלה בעור שיניה, ניצלה. למרות כל הידיעות על מנסור, למרות כל הידיעות על עמותה 48, למרות הכול כולכם איכשהו הצלחתם לסתום את העיניים, את האוזניים ואת האף, ולהצביע, ולהעביר את התקציבים של 2021. זהו, גמרנו.

עכשיו לאן אתם ממהרים? לאן? איזו הצדקה יש לחיפזון הזה שמשאיר – תסתכל מסביב, תראה מה הולך, כולם טרוטי עיניים. למה? למה? יש לכם מלא זמן בשביל התקציב הבא. במקרה הסעיף שנפל הוא סעיף שרק מהישיבה היחסית קצרה בוועדת כספים אפשר היה לראות עד כמה הסעיף הזה דורש תיקון אמיתי. לו יצויר שהייתה פה הקשבה רצינית צריך היה לתקן אותו מהיסוד. שמענו דברים קשים מאוד ביחס לסעיף הזה בוועדת הכספים. היה צריך, אתה יודע, ניר, אתה אדם - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
תגיד להם, היית יושב-ראש ועדת הכנסת, לא? בושה וחרפה הדיון.
היו"ר ניר אורבך
שומעים אותך ואתה מפריע.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אתה אדם מאמין, ואתה יודע שדברים לא קורים בעולם סתם. אם קרה דבר כזה, אין מקרה, יש רק מהשם. אם קרה דבר כזה שסעיף מסוים נפל צריכים לבדוק אותו מחדש, צריכים לבחון אותו מחדש. וגם אם אתם מתעקשים לא לבחון כלום מחדש, מאיפה החיפזון הזה? עכשיו אני יכולה לראות כמה אפשרויות לחיפזון.

חברים, אם ניר לא שומר על זכות הדיבור לי, אני אתעקש. אתם יכולים לתת לי לדבר ושיהיה שקט?
היו"ר ניר אורבך
את צודקת, תגידי להם את, אולי זה יעזור, אלו חברים שלך מהאופוזיציה.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
אלו נראים לי העוזרים.
היו"ר ניר אורבך
אני מבקש, עוד רגע. חבר הכנסת אזולאי, אפרופו שינויים, אני ברצינות אומר עכשיו, פה בוועדה הזאת לפחות אנחנו מנסים שכשמישהו מדבר אז לא מדברים. זה מפריע. סליחה שאני לא - - -
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
בכל ועדת הכנסת בקואליציה הנוכחית - - -
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת מלכיאלי, באמת בלי בדיחות כי חברת האופוזיציה מדברת.
ינון אזולאי (ש"ס)
אם בשעה כזאת לא תעשה בדיחות כולם יירדמו פה.
היו"ר ניר אורבך
בשביל זה חבר הכנסת ביטן הגיע, ותכף מן סתם יהיו פה גם קצת.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
כמו שבנט הרדים את ההוא.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
ביידן, ביידן.
היו"ר ניר אורבך
חברת הכנסת סטרוק, בבקשה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
תודה רבה. עכשיו אני יכולה לראות כמה סיבות לחיפזון וללחץ הזה. סיבה מספר אחת, אני אקרא לה במילה הפשוטה, לא מוצאת מילה יותר מתאימה, אגו. אגו. אמר נפתלי בנט: אנחנו ננצח. איך הוא אמר?
ינון אזולאי (ש"ס)
780-אפס.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
780-אפס, אז הוא חייב להראות שהוא ניצח. אני אומנם לא מבינה את מי הוא מנצח. כלומר, בעיניים שלי הוא מנצח את האנשים שהיו אמורים להיות השותפים שלו, את המחנה הלאומי שבשמו הוא הלך לבחירות. ואני לא מבינה עם מי הוא מנצח. בעיניים שלי לפחות הוא מנצח יחד עם האויבים של עם ישראל. אבל בסדר, הוא רוצה ביחד עם מנסור עבאס לנצח את יריב לוין ואת אורית סטרוק ואת מיכל וולדיגר ואת שלמה קרעי, ואת מי שכחתי? את מיקי זוהר. הוא רוצה לנצח את המחנה הלאומי. מאה אחוז, וזאת אולי הסיבה שלא תיפול שיערה מהאגו של נפתלי בנט. זאת אפשרות אחת.
שלמה קרעי (הליכוד)
אין לו שיערות.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני לא חושבת, עם כל הכבוד, שהאגו של נפתלי בנט מצדיק פגיעה כזו קשה בתהליכים הדמוקרטיים של הכנסת.

אפשרות שנייה שאני יכולה לראות לחיפזון זה שאתם חוששים מה יקרה בזמן שיעבור. יכול להיות שבכל יום שעובר יתגלו עוד ועוד נתונים מזעזעים על המעורבות של מנסור עבאס בטרור - -
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
נו, די כבר עם השטויות האלה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
- - ולאט לאט תתפורר לכם לקואליציה. יכול להיות שמזה אתם מפחדים, שכל יום שעובר פתאום אנשים בתוך הקואליציה ירגישו לא נוח. אולי אתה בעצמך תרגיש לא נוח, ניר. אבל אתה יודע מה, גם זו סיבה פוליטית שלא יכולה להצדיק פגיעה כל כך אנושה בהליך הדמוקרטי בכנסת.

אתם לוקחים סעיף שהוא באמת סעיף מיוחד למקרי חירום, ואתם משתמשים בו במשהו שאין בו שום חירום. אולי מהחירום של החשש שהקואליציה טיפה תתחיל לרעוד, מבפנים אני מתכוונת, לא בגלל שהתקציב ייפול ופרוצדורלית תלכו לבחירות, אלא בגלל שהסדקים בתוככם מתחילים להתרחב. עם כל הכבוד, זאת לא סיבה להשתמש ב-98.

והסיבה השלישית שאני יכולה להעלות בדעתי למה אתם רוצים להשתמש בסעיף הזה, שהוא באמת מיוחד והוא לא למקרים כאלה, זה פשוט כי אתם יכולים. פשוט כי אתם יכולים. כמו שמעלים את מחירי הטיטולים כי פשוט אתם יכולים, וכן הלאה. אני באמת חושבת, ניר, באמת, אתה הגעת לתפקיד כל כך רם, יושב-ראש ועדת הכנסת, יש לך הרבה יכולות ביד, הרבה מעבר לחבר כנסת רגיל, למה אתה מסכים לבזות את עצמך בהליך הזה? סיימתי.
היו"ר ניר אורבך
תודה על הדברים, חברת הכנסת סטרוק. חברת הכנסת מיכל וולדיגר, בבקשה.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
מי אחריה?
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת איתמר בן גביר; ואחר כך – חבר הכנסת שלמה קרעי.
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
וגם יש לוחות זמנים? אפשר לאכול? משהו?
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת קארה, לא. אתה יכול לצאת לאכול ולחזור, הכול יהיה בסדר, אנחנו נהיה פה.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
תודה רבה. אז קודם כול, לילה טוב לכולם.
ינון אזולאי (ש"ס)
תגיד לי, אביר, למה לא נותנים לך בשום ועדה לדבר? גם שם לא נתנו לך.
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
ראית מה זה.
ינון אזולאי (ש"ס)
מה זה? סותמים לך את הפה, אחי, למה?
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
רק לכם בקואליציה נותנים להגיד את כל הדברים שאתם רוצים.
ינון אזולאי (ש"ס)
אין, אני אומר לך, רק לנו. כי אנחנו לא נותנים שיסתמו לנו את הפה, זה ההבדל.
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
אבל מה שראיתי שהכי יפה אצלכם, שאתם אומרים שלא נותנים לכם לדבר.
ינון אזולאי (ש"ס)
אל תהיה פראייר, תדבר, כל הכבוד, דבר עוד.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת קארה, תקשיב רגע אחד, פה מדברים רק לפי הזמן שמגיע.
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
קיבלתי.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אה, קבוצה של מטומטמים פה.
היו"ר ניר אורבך
רגע, אתה רוצה לדבר, אני אתן לך את הכבוד, רק - - -
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אביר, זה קבוצה של מטומטמים, תאמין לי.
היו"ר ניר אורבך
שנייה, חבר הכנסת מלכיאלי.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
בוא נצא החוצה. לא לעניין, מה.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת מלכיאלי, חבר הכנסת קארה, אתה רוצה רשות דיבור אז אפשר להירשם פה. חברת הכנסת וולדיגר, בבקשה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
די, להפסיק לצחוק, לכבד את ועדת הכנסת.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
אני מקווה שאני לא נכנסת בתוך חבורת המטומטמים שדיברת עליהם, אני לא יודעת.
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
הוא לא אמר למי התכוונתי.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
אמרת שפה כולם חבורת מטומטמים.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
זאת שיחה אישית ביני לבינו.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
זאת רק המפלגה שלהם, היא מפלגה של מטומטמים, את לא במפלגה.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
לא, מלכיאלי התכוון לכולם.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
לא קיבלו אותך.
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
לא היה כתוב שם המפלגה. אני לא רוצה חס ושלום להעליב פה מפלגות אחרות.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
בכל מקרה, אורית, שאלת מקודם לאן הם ממהרים. קראתי באחת הקבוצות, באחד הציוצים, שראש הממשלה שלנו כבר הזמין את כל חברי הקואליציה להרמת כוסית.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אה, נכון, שכחתי.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
אז אני חושבת שזאת הסיבה, כי באמת אין שום סיבה אחרת.
נעמה לזימי (העבודה)
לא הוזמנתי עדיין.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
לא קיבלנו שום דבר כזה. לא קיבלנו שום דבר.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
זה מה שקראתי, אני לא יודעת. אז אני מספרת לכם שכנראה זה מחכה לכם.
דוד ביטן (הליכוד)
לא הזמינו נורבגים.
ינון אזולאי (ש"ס)
פשוט לא הזמינו נורבגים, זה העניין.
היו"ר ניר אורבך
חברת הכנסת לזימי, חבר הכנסת ינון אזולאי. תיכנסי לקבוצות ווטסאפ מיוחדת ואני אראה לך כמה פייק יש שם, כנראה שגם זה אחד מהדברים.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
אני שמחה לשמוע שזה פייק ניוז.
ינון אזולאי (ש"ס)
אגב, נכנסתי לקבוצת פייק נורבגיה, הכול פייק שם.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
אז התמיהה של אורית רק גדלה מזה, כי אני באמת לא מבינה.
היו"ר ניר אורבך
גדלה, ודאי, ודאי.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
אני מצטרפת לכל מה שאמר גם יריב חברי מקודם, לאן ממהרים. כלומר, עברנו תקציב, הכול עבר, הכול נחמד, יופי. אני חושבת שכעורכת דין כבר 30 שנה, אני יודעת שיש דבר כזה שנקרא שימוש לרעה בזכויות. יש סעיף 98 - - -
אופיר כץ (הליכוד)
בסמכות. סמכות מביאה אחריות, לא זכות.
שלמה קרעי (הליכוד)
בסמכות.
דוד ביטן (הליכוד)
שימוש לרעה בסמכות.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
סמכות, תקראו לזה סמכות. גם בסמכות יש שימוש לרעה. ואני חושבת שצריך לעשות בזה שימוש בתום לב. בחודש האחרון אני שומעת את ה-98 מעבר ל-98.
דוד ביטן (הליכוד)
אין דבר כזה.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
כל פעם אני שומעת 98, 98, שזה סעיף שאמור להיות באמת למקרים מיוחדים.
דוד ביטן (הליכוד)
אי-אפשר להשתמש בסמכות לרעה בתום לב, זה סותר.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
לא, אמרתי שצריך להשתמש בסמכות בתום לב, ולא לעשות בזה שימוש לרעה. נכון. הבאנו במקרה הספציפי היום, כמו שאמרו לפניי, כל חבר כנסת מהאופוזיציה, 59, הביאו הסתייגות אחת, ולא מאות, ולא עשרות. הסתייגות אחת. אני לא רואה איפה יש בכלל מקום ל-98. אין פה לעשות איחוד, כל אחד בא עם ההסתייגות שלו, אין פה צורך, זה לא נכון, זה לא מכביד, אין שום סיבה.

ואם אני מסתכלת נכון על התמונה אני חושבת שאולי באמת, כמו שאמרו פה לפניי, הישיבה פה היא סוג של עלה תאנה, זה להראות כאילו שומעים אותנו, ולהראות כאילו יש פה איזה הליך דמוקרטי ששומעים את כולם, ובאמת יש איזה מקום להצבעה. אני יכולה לשער שאם כולנו פה עכשיו נהמר, כולנו נגיע לאותה תוצאה שהטיוטה הזאת בדיוק תהיה אותו דבר כמו ההחלטה. שום דבר פה לא ישתנה. כלומר, אנחנו סתם יושבים ומקשקשים את עצמנו לדעת, אבל הדברים כבר נכתבו מראש ונחתמו, וכולנו זה רק עלה תאנה.
היו"ר ניר אורבך
רק מהשם. מה שיקרה זה רק מהשם.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
כן, אבל יש לו שליחים, אתה יודע. הקדוש ברוך מוצא שליחי מצווה.
היו"ר ניר אורבך
אין מקריות בעולם כלל.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
ולעומת זאת, גם שליחים שעושים דברים פחות טובים. ולכן מבחינתי זה באמת סוג של עלה תאנה הישיבה שלנו פה, וחבל שכך. תודה.
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה, חברת הכנסת וולדיגר. חבר הכנסת איתמר בן גביר, בבקשה.
איתמר בן גביר (הציונות הדתית)
קודם כול אני מצטער שאני אקצר, אבל הגעתי עכשיו, הזעיקו אותי אחרי שהרביצו לילדים כאן בהפגנה בכניסה לירושלים. באמת כשהגעתי ראיתי מחזות מאוד מאוד קשים, שוטרים שמרביצים באלות.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אתה נראה מאוד כועס.
איתמר בן גביר (הציונות הדתית)
אני גם עם גז מדמיע שהשפריצו שם, שוטרים פיזרו גז מדמיע. ובעיניי הכי נורא זה לראות שוטר שמרביץ לילדה בת 14, שמרביץ לילד בן 15, בלי שום סיבה. אני חושב שזה דבר שצריך להדיר שינה מעינינו.
ינון אזולאי (ש"ס)
גם עם סיבה הוא לא יכול להרביץ לילד, עם כל הכבוד.
איתמר בן גביר (הציונות הדתית)
נכון מאוד. וזה צריך להדיר שינה מעינינו. הדבר הזה, התופעה הזאת של אלימות משטרתית, אגב, מכל הכיוונים, צריך לדעת ששוטר אלים הוא שוטר אלים. בעיניי זה מחריד. אני אגיד בקצרה. אני אקרא אולי דברים שנאמרו על ידי עורכת הדין היועצת המשפטית המכובדת ארבל במעמד אחר בקשר לממשלה אחרת, אבל למעשה אותם דברים, דנו בסעיף 98.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
תן לנו.
איתמר בן גביר (הציונות הדתית)
אומרת ארבל שבסעיף הזה צריך לדון רק במקרים מיוחדים, רק במקרים קיצוניים.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
זה ליל ראש חודש, זה מיוחד.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
וכסלו זה קיצוני.
דוד ביטן (הליכוד)
יש ממשלה חדשה, זה מקרה חריג.
איתמר בן גביר (הציונות הדתית)
ברור שזה צריך להיות קיצוני, ברור שזה צריך להיות במקרה חריג. את אמרת, ארבל, במקרה שהממשלה כאן הייתה ממשלה אחרת.
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
מה זה? שלוש וחצי שנים בלי תקציב זה קיצוני.
איתמר בן גביר (הציונות הדתית)
זה לא צריך להיות דבר שבשגרה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
ראש ממשלה בלי מנדטים זה נקרא מקרה קיצוני. אביר, ראש ממשלה שלא עובר את אחוז החסימה זה נקרא מקרה קיצוני.
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
אני לא מצליח להבין אתכם, באמת, אתם מתקרבנים עם כל כך הרבה מנדטים. איך הציבור שלכם לא רואה אתכם, כל היום כמו קורבנות וכאלה.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
אתה צודק, רק אתה.
קריאות
- - -
היו"ר ניר אורבך
אני מבקש.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
תגיד לי, אני נראה לך קורבן?
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת מלכיאלי, חבר הכנסת קארה, סליחה, סליחה.
אופיר כץ (הליכוד)
אביר, לפחות יש לנו ציבור.
קריאות
- - -
אופיר כץ (הליכוד)
הציבור יכול להגיד אם זה בסדר או לא בסדר.
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
כל מצביע - - - יכול להשקיע בבורסה עשרה שקלים ולהרוויח 900 ולהתאכזב.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
תביא ארבעה כאלה, איפה יש לכם מצביעים?
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אנשים כבר לא יודעים מה זה בורסה, אין להם מה לאכול.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
מישהו יכול לעדכן את חבר הכנסת קארה שיש תקציב? יש תקציב, חבר הכנסת קארה.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת קארה אביר, תקשיב טוב, עכשיו ברצינות תקשיב לי, סליחה, אורית, אף פעם - - -
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
עולם המושגים שלכם שונה משלנו. בורסה.
היו"ר ניר אורבך
ברצינות עכשיו, זה מטריף אותי, אף פעם לא קראתי לסדר פה לאף אחד, זה יהיה מוזר אם אתה הראשון שאני אקרא לו בישיבה הראשונה שלך פה בוועדה. אני מבקש.
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
אני מתנצל, אדוני היושב-ראש.
שלמה קרעי (הליכוד)
אין לך עבודה במשרד ראש הממשלה, אביר?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
ניר, אתה לא תאמין, אבל קריאה לסדר לחבר הכנסת קארה זה חריג.
היו"ר ניר אורבך
הבנו את ההערה המחכימה, אני מבקש. די, תנו לאיתמר. מיקי זוהר.
ינון אזולאי (ש"ס)
די, תנו לאיתמר, אתם המפלגה היחידה ימינה שנמצאים פה שליש מפלגה בשביל כזה דיון. איזה כוח הבאתם לפה, שליש מפלגה.
קריאות
- - -
אופיר כץ (הליכוד)
אני רוצה לשמוע את בן גביר אומר את המילה "קיצוניות".
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
יש לי חיבה מיוחדת לחבר הכנסת קארה, הייתי חייב להוסיף לך.
היו"ר ניר אורבך
אני יודע. יפה. חבר הכנסת בן גביר, בבקשה.
איתמר בן גביר (הציונות הדתית)
ניר, אני מרגיש שמנצלים כאן את העדינות שלי ואת זה שאני באמת נחבא אל הכלים, שכך כולם מתפרצים לדברים שלי. מה, סגן השר קארה, זה לא מנומס, אני לא רגיל לדבר כזה.
קריאות
- - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
איתמר, אתה ידוע, אגב, כאדם עדין מאוד.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת מיקי זוהר, אני מבקש. חבר הכנסת ביטן.
איתמר בן גביר (הציונות הדתית)
אני כזה עדין.
נעמה לזימי (העבודה)
זה כבר כבד על כולנו.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
איתמר, זה בגלל הגז מדמיע.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
פוגעים בציפור נפשו של חבר הכנסת איתמר. אל תיפגעו בציפור נפשו של איתמר בן גברי, אני מבקש.
היו"ר ניר אורבך
לא, לא, חבר הכנסת זוהר, אני מבקש.
איתמר בן גביר (הציונות הדתית)
באמת, ניר, אתה צריך לשמור במיוחד על חברי כנסת כמוני שמדברים בקול חלש יותר ובעדינות יותר. אני לא מבין.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת בן גביר, אתה צודק.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אל תיגעו בציפור נפשו של איתמר בן גביר.
היו"ר ניר אורבך
אז אני מבקש מכולם לא לנצל - - -
דוד ביטן (הליכוד)
לבן גביר היה גז מדמיע - - -
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת ביטן. אני מבקש מכולם - - -
איתמר בן גביר (הציונות הדתית)
אני לא מבין מה הולך כאן, חבר הכנסת הכי עדין ואתה נותן להם להפריע לי, תשמור עליי.
היו"ר ניר אורבך
רגע, חבר הכנסת בן גברי, אני מבקש מכולם, באמת עכשיו, לא לנצל את עדינות ואת רוך ליבו של חבר הכסת בן גביר.
דוד ביטן (הליכוד)
הוא חולה עכשיו.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
בן גביר, שאני אבוא לשבת לידך?
היו"ר ניר אורבך
במיוחד גם שהוא הצהיר מראש, והוא הולך לעמוד בהצהרה הזאת, שהוא מקצר. בוא ניתן לו לסיים את דבריו, בבקשה.
איתמר בן גביר (הציונות הדתית)
גב' ארבל, כאשר יש הסתייגויות, כל מסתייג יכול לדבר חמש דקות, זה הכלל. זה הכלל, וצריך לאפשר את ההסתייגויות. ולא יכול להיות מצב שישתמשו בסעיף 98 על כל דבר ודבר. זה ציטוט שלך, ארבל. עכשיו אני שואל שאלה אחת, מה יום מיומיים?
ארבל אסטרחן
שזה חוק התקציב, זה ההבדל.
איתמר בן גביר (הציונות הדתית)
את מדברת על תקציב.
ארבל אסטרחן
אמרתי את זה על חוק התקציב.
איתמר בן גביר (הציונות הדתית)
תשמעי טוב, המומחיות שלי זה שהצלחתי בהרבה מאוד תיקים.
ינון אזולאי (ש"ס)
רגע, רק שלא ינצלו את העדינות שלך גם.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אפשר להעביר תקציב עד ה-14 בחודש.
איתמר בן גביר (הציונות הדתית)
את יודעת מה עשיתי? פשוט לקחתי את כל התקדימים של השמאלנים והבאתי אותם לימין.
נעמה לזימי (העבודה)
ואפשר גם להעביר תקציב - - -
איתמר בן גביר (הציונות הדתית)
כשרציתי לעשות מצעד גאווה באום אל-פחם אתם יודעים מה עשיתי? הלכתי והגשתי קודם כל עתירה נגד מצעד הגאווה בירושלים. ידעתי בדיוק מה יהיה, ידעתי שהשופטים יגידו לי: מה, בן גביר, מותר להם, וגם אם מתרגזים אז מה? פגיעה ברגשות. אבל עדיין חופש ביטוי, ציפור נפשה של הדמוקרטיה, טה-טה-טם טה-טה-טם. חיכיתי לפסק דין הזה, פשוט אמרתי: רבותיי, אני רוצה עכשיו באום אל-פחם.
דוד ביטן (הליכוד)
מה, הייתה לך סבלנות?
איתמר בן גביר (הציונות הדתית)
והיו חייבים לתת לי.
דוד ביטן (הליכוד)
רגע, וקיבלת פסק דין?
איתמר בן גביר (הציונות הדתית)
וקיבלתי פסק דין והלכתי באום אל-פחם.
דוד ביטן (הליכוד)
ועשית באום אל-פחם?
איתמר בן גביר (הציונות הדתית)
והלכתי באום אל-פחם, ודאי, למה לא?
נעמה לזימי (העבודה)
האיש פירומן בהווייתו.
איתמר בן גביר (הציונות הדתית)
זאת עיר ואם בישראל.
דוד ביטן (הליכוד)
אתה הלכת בעצמך?
איתמר בן גביר (הציונות הדתית)
אני, כן, עם דגלי ישראל.
נעמה לזימי (העבודה)
לא היו דגלי גאווה במצעד הגאווה שלך?
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
כן, זה דגלי ישראל. זאת הגאווה שלו.
איתמר בן גביר (הציונות הדתית)
דגלי ישראל. להניף דגלי ישראל - - -
היו"ר ניר אורבך
נעמה, חברת הכנסת לזימי.
קריאות
- - -
איתמר בן גביר (הציונות הדתית)
לזימי, את בעבודה, את לא במשותפת.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
לא בזיכרון יעקב, באום אל-פחם.
איתמר בן גביר (הציונות הדתית)
את נגד דגלי ישראל?
נעמה לזימי (העבודה)
אני לא נגד דגלי ישראל, אבל מצעד הגאווה - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
היא בעד ששת ארגוני הטרור שגנץ קרא להם ארגוני טרור.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
דגלי גאווה בישראל, מה הסיפור.
איתמר בן גביר (הציונות הדתית)
אני בהלם עכשיו, מפלגת העבודה נגד דגל ישראל? מה הולך כאן?
נעמה לזימי (העבודה)
אה, גם דגלי גאווה.
שלמה קרעי (הליכוד)
זה כבר לא עבודה, זאת עבודה בעיניים.
נעמה לזימי (העבודה)
אתה יכול להבין את זה איך שאתה רוצה, אבל אמרתי דברים מאוד ברורים.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כשאתה בא להסית באום אל-פחם אז אין לך מקום.
נעמה לזימי (העבודה)
איתי אין את הפינג-פונג הזה.
קריאות
- - -
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת סעדי, די, די.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
- - - שקיבלו אותך עם נעליים באום אל-פחם - - -
איתמר בן גביר (הציונות הדתית)
אין לך מה לחפש בישראל אתה. אתה אין לך מה לחפש במדינת ישראל, לך לסוריה. לך לסוריה, לך לאיראן.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זאת הרמה שלך, נעליים בפנים שלך.
נעמה לזימי (העבודה)
אגב, אצלי במשרד יש גם דגל ישראל וגם דגל גאווה.
קריאות
- - -
היו"ר ניר אורבך
חברת הכנסת לזימי, נו. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, יהיה לך זמן לדבר, אני מבקש לא עכשיו. תודה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אוסאמה, לא אמרת, השתתפת במצעד?
איתמר בן גביר (הציונות הדתית)
אגב, אני מודאג. התחלתי עם זה שאני מודאג לדמותה של החברה, עכשיו כשחברת מפלגת העבודה אומרת: דגל ישראל באום אל-פחם? מה, דגל ישראל, לזימי? מה קרה?
נעמה לזימי (העבודה)
אמרתי לך דגל גאווה, אבל אתה לא מקשיב.
היו"ר ניר אורבך
חברת הכנסת לזימי, אני מבקש לא להתייחס. תרצי רשות דיבור ניתן לך.
איתמר בן גביר (הציונות הדתית)
עכשיו אני רוצה להגיד משהו, ארבל, אני לא חושב שאתם עושים את זה בכוונת מכוון, אבל אני כן אומר שאתם צריכים לשים לתשומת לבכם את הדבר הבא, כי באמת יכול להיות שהגלגל בעזרת השם יסתובב ותהיה כאן ממשלה אחרת. אני יודע שיהיו חברים בליכוד שיגידו: לא, אבל בכל זאת, צריך איזשהו - - -
דוד ביטן (הליכוד)
אל תתקוף את הליכוד אתה.
איתמר בן גביר (הציונות הדתית)
לא תוקף את הליכוד, להפך. אני אומר לכם, אתם תהיו פראיירים.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
לא נהיה.
איתמר בן גביר (הציונות הדתית)
תהיו פראיירים אם לא יהיה מצב שאת כל ההחלטות כאן ואת כל מה שקורה כאן פשוט לייבא, לא צריך יותר מדיי. ונראה את הדברים של הייעוץ המשפטי, שלצערי, בהרבה מאוד דברים אני לא מבין איך נותן גב. איך אתם נותנים גב לדבר הזה? מה קרה? בגלל שאתם רוצים לסיים?
דוד ביטן (הליכוד)
אבל הם כבר מזמן לא בימין.
איתמר בן גביר (הציונות הדתית)
רוצים לסיים ביום שישי מוקדם? מה הולך כאן? הרי בסופו של דבר המטרה של הפרלמנט זה לדבר. אני חושב, אגב, שכל העם מחכה למוצא פינו, ולדברים שלנו.
נעמה לזימי (העבודה)
אני לא חושבת.
איתמר בן גביר (הציונות הדתית)
ולא יכול להיות מצב שבו יהיה צמצום של דיונים וצמצום של הסתייגויות, למה? כי רוצים לגמור מהר מטעמי יחסי ציבור. אמרו כבר לפניי, מה היה קורה? מה היה קורה אם זה היה נסגר ביום ראשון או ביום שני או ביום שלישי? מה היה? העולם היה מתהפך? חוץ מדבר אחד, אולי התמונה בעיתון. אז את התמונה בעיתון קלקלנו, כי מה לעשות, עכשיו יום שישי, העיתונים כבר נסגרים בשעה כזאת, לא תהיה לכם שסיימתם את כל התקציב.
דוד ביטן (הליכוד)
הם צילמו את זה מראש.
איתמר בן גביר (הציונות הדתית)
צילמו, כן, את 2021. אבל, ניר, אני אומר לך, ואתה עכשיו יושב על כיסא ממלכתי, ועל כיסא שהוא כיסא שצריך לעבור וגם לעצור לפעמים את הקואליציה ולהגיד: עד כאן. אני מבין את האינטרסים של הקואליציה, אבל צריך לאזן את זה עם החופש שלנו לומר את הדברים. החופש שלנו לדבר. תיקחו מאיתנו את החופש לדבר, ואז מה הפלא שהציבור מסתובב מתוסכל. אני שואל אותך באמת, לא יהיה יותר נכון שייתנו קצת יותר זמן? קצת יותר לתת לנו לדבר?
היו"ר ניר אורבך
אני לא נכנס עכשיו לדיון, אני רק אענה לך, כי ממילא אחרי זה גם חבר כנסת קרעי מן הסתם יהיו לו דברים אחרים לומר. בדיון עצמו עד עכשיו היו שלוש הצבעות, פה אנחנו נותנים עשר הצבעות על החוק הזה.
שלמה קרעי (הליכוד)
תודה רבה באמת.
היו"ר ניר אורבך
זה לא דיון חדש עכשיו.
שלמה קרעי (הליכוד)
באמת תודה רבה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
וואו, עשר הצבעות, ניר.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת קרעי, רשות הדיבור היא שלך עוד מעט.
ינון אזולאי (ש"ס)
אבל אתה די בסדר אלינו בשעה כזאת.
היו"ר ניר אורבך
מותר לך, חברת הכנסת סטרוק, לא לאהוב את מה שאני אומר, גם אני לא תמיד אוהב את מה שאת אומרת, זה בסדר.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לא, זה לא קשור ללאהוב.
היו"ר ניר אורבך
זה בסדר, תתפלאו, אני יושב פה על כיסא, ומותר לי לחשוב גם אחרת מהאופוזיציה.
איתמר בן גביר (הציונות הדתית)
נכון, אבל בסוף התפקיד שלך לאזן.
היו"ר ניר אורבך
כבר עשיתי ספר על מה שאמרתם לי כולכם על התפקיד, ואני גם רוצה להגיד שליד סעיף 98 - - -
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
מה, אתם מפלגה של כותבי ספרים.
היו"ר ניר אורבך
נכון. ליד סעיף 98 - - -
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
בוא הנה, סופרים ומשוררים.
היו"ר ניר אורבך
אהבתי.
נעמה לזימי (העבודה)
מלכיאלי, מה אמרת?
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
אני פה שיהיה לך תרוץ מה הספר הקודם.
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
כותבי ספרים. אני סיימתי עכשיו חוברת.
היו"ר ניר אורבך
בינתיים, אומנם, חבר הכנסת קרעי לא מקבל את התקנון, וגם חלק מכם לא מקבלים את התוצאות של הבחירות, אבל עם המפלגה הזאת זה שיש ממשלה – חבר הכנסת מלכיאלי, אתה שומע?
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
כן, כל מילה בקשב רב.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אבל שתדע לך, ניר, שהתקנון של הכנסת יותר עבה מהספר של נפתלי בנט.
היו"ר ניר אורבך
עשית על זה כבר סיבוב עם הספר. אגב, סיבוב לא רע.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
עשיתי, עשיתי, 9,000 לייקים.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
גם העלילה - - -
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת קרעי, בבקשה.
שלמה קרעי (הליכוד)
תודה, אדוני היושב-ראש, אני רוצה לומר לך, אדוני, ולך, ארבל היועצת המשפטית - - -
היו"ר ניר אורבך
אני רוצה להגיד עוד דבר אחד לפני שאתם תוקפים את היועצת המשפטית, עוד רגע אחד.
קריאות
- - - לא תוקפים, למה תוקפים?
היו"ר ניר אורבך
אתם תוקפים. אתם תוקפים.
קריאות
- - -
שלמה קרעי (הליכוד)
אל תצנזר אותי, אל תצנזר אותי, חשוב לי להגיד מה שאני רוצה.
היו"ר ניר אורבך
- - - מה לעשות? מה לעשות?
ינון אזולאי (ש"ס)
אל תכניס אותנו למקום הזה.
קריאות
- - -
ינון אזולאי (ש"ס)
אנחנו יכולים לתקוף אחד את השני, אבל לא את היועצת המשפטית.
אופיר כץ (הליכוד)
מה, אסור לשאול שאלות?
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אתה לא מנהל את העניין.
איתמר בן גביר (הציונות הדתית)
חשוב לי להבהיר, כי אמרת משהו כאן, ניר. אני רוצה להגיד משהו בעקבות מה שאמרת, אם הדברים האלה - - -
היו"ר ניר אורבך
לא, לא, לא.
איתמר בן גביר (הציונות הדתית)
זה חשוב לי. אבל אני רוצה להבין, כי אמרת "תוקפים".
היו"ר ניר אורבך
לא. הבנתי אותך. אני עכשיו ממשיך בעוד כמה משפטים, ותתאזר בסבלנות.
קריאה
לא, לא תוקפים.
היו"ר ניר אורבך
התייעצנו גם עם הייעוץ המשפטי של הוועדה וגם עם הייעוץ המשפטי של הכנסת וזו חזית אחת.
שלמה קרעי (הליכוד)
איפה היא באמת? איפה הייעוץ המשפטי של הכנסת? זאת שקיבלה את ההחלטה לא נמצאת כאן להגן עליה?
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת קרעי, אתה מתחיל את הדברים שלך, בבקשה.
שלמה קרעי (הליכוד)
תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני היושב-ראש, עצם האישור שהייעוץ המשפטי נותן לכם בכלל לקיים את הדיון המביש הזה זו תעודת עניות לייעוץ המשפטי.
היו"ר ניר אורבך
סליחה שאני קוטע אותך, פשוט נזכרתי מה רציתי להגיד לגבי סעיף 98 לפני הבדיחה של חבר הכנסת מלכיאלי.
שלמה קרעי (הליכוד)
נו, מה יהיה?
היו"ר ניר אורבך
תאפשר לי, ברשותך.
שלמה קרעי (הליכוד)
זה יעלה לך.
ינון אזולאי (ש"ס)
איזה בדיחה? הוא דיבר ברצינות.
היו"ר ניר אורבך
בחוץ ליד סעיף 98, חבר הכנסת יריב לוין, גם למדתי פה שכל הדברים פה הם "בושה" ו"מעולם לא נעשה", "וממש זה לא ככה".
קריאות
- - -
שלמה קרעי (הליכוד)
באמת, לא נשארו קווים אדומים שלא חציתם.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
גם מהצד שלכם זה כך.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
יש עוד דבר שלמדתם, כשאתם נתקעים אתם אומרים "איפה הייתם 12 שנה?"
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
או ביבי. הוא שכח את המילה "ביבי".
קריאות
- - -
ינון אזולאי (ש"ס)
ניר, להגיד לך משהו, זאת באמת בושה מה שאמרת, ומעולם היושב-ראש לא אמר דבר כזה.
היו"ר ניר אורבך
אם מישהו אחר היה אומר את זה הייתי נעלב, אבל בגלל שזה ינון אז זה בסדר. חבר הכנסת קרעי, בבקשה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, עצם האישור שניתן לכם לקיים את הדיון הזה, שהייעוץ המשפטי נתן לכם, זו תעודת עניות לייעוץ המשפטי של הכנסת. איפה שגית? איפה היועצת המשפטית של הכנסת שהיא זאת שאישרה את הדיון ואת ההחלטה לקיים פה סעיף 98 דורסני כל כך? למה היא לא נמצאת כאן להגן על ההחלטה? למה היא שלחה את ארבל להגן על ההחלטה הזו?

אדוני היושב-ראש, אם בעבר היו אומרים: הייעוץ המשפטי הוא האיזונים והבלמים של הדמוקרטיה, יש להם עמוד שדרה, והם יודעים להגן על האמת ועל הצדק, היום אנחנו מבינים שזה הכול מפוזיציה, שתלוי מי נמצא בקואליציה ומי באופוזיציה. כשאנחנו היינו בקואליציה הם הגנו עליכם באופוזיציה שלא נוכל לעשות שום דבר, חסמו אותנו בגופם.
דוד ביטן (הליכוד)
לא עליהם, הם היו גם בקואליציה.
היו"ר ניר אורבך
מה פתאום, הם לא היו.
דוד ביטן (הליכוד)
מי, ימינה? היו.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, הם לא בקואליציה, הם כבר עברו לצד השני.
היו"ר ניר אורבך
מעולם, מעולם לא היה.
דוד ביטן (הליכוד)
אתה לא היית, אבל הם היו.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
הוא סופר אותם בשמאל.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני כבר סופר אותם בשמאל.
ינון אזולאי (ש"ס)
הייתה תקופה שהבוס שלך סחט ביטחון, ופעם אחת סחט חינוך ומשפטים, ואז הייתם.
שלמה קרעי (הליכוד)
היום אנחנו מבינים שהייעוץ המשפטי משרת רק את היפים והאמיצים. כשהיפים והאמיצים היו באופוזיציה חסמו אותנו בגופם.
דוד ביטן (הליכוד)
אני גם יפה וגם אמיץ, מה אתה רוצה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
מי גם יפה וגם אמיץ? לא שמעתי.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
לא שמעתי.
ינון אזולאי (ש"ס)
שמע, אתה לא אוהב לפרגן לעצמך, זה משהו.
דוד ביטן (הליכוד)
בכלל לא. הייתי יפה כשהייתי צעיר, לא עכשיו.
ינון אזולאי (ש"ס)
עכשיו אתה רק אמיץ?
דוד ביטן (הליכוד)
חבל שלא נכנסתי לכנסת אז.
שלמה קרעי (הליכוד)
וכשאנחנו באופוזיציה, אדוני, אז הם מפנים לכם את הדרך לרמוס אותנו עוד יותר, ולכבוש אותנו תחת הגלגלים הדורסניים שלכם. וזה לא התחיל עכשיו, זה כבר תהליך שקורה כאן בכנסת, זה קרה רק לפני שבוע בוועדה של יוליה מלינובסקי וכשהגשתי 2,200 הסתייגויות בשם הליכוד בשם האופוזיציה. יוליה ראתה אותי במסדרון ורצה לוועדה, אמרה: אין פה ליכוד, אין הסתייגויות, בתוך חצי דקה, והיועץ המשפטי של הוועדה גיבה אותה בהחלטה הזאת שהיא הסירה את כל ההסתייגויות. דיברתי עם הייעוץ המשפטי של הכנסת, הם הורו לה להחזיר את ההסתייגויות בחזרה, ואז הלכה יוליה ליושב-ראש הכנסת הממלכתי מאוד, והוא אמר לה: אני מאשר לך למחוק לו את ההסתייגויות. וכשהוא אמר את הדבר הזה הייעוץ המשפטי יישר קו איתו ואישר. ובאמת ההסתייגויות האלה לא הופיעו בספר ההסתייגויות, בספר התקציב שהצבענו עליו ביומיים האחרונים. אז זה לא התחיל עכשיו.

ואני רוצה לדבר עכשיו לגופו של עניין. יש כאן, והסביר חברי חבר הכנסת לוין, בדיוק את הדברים שכולנו מבינים, וארבל הנהנה בראש. יש כאן שתי סיבות להפעיל סעיף 98: סיבה אחת, בגלל לוח הזמנים הדוחק, הסיבה הזאת כבר לא קיימת; וסיבה שנייה, זה בגלל ריבוי ההסתייגויות, ובעצם חוסר פרופורציה של שעות או שבועות או חודשים שנותנים על אלפי או עשרות אלפי הסתייגויות. כאן, אדוני היושב-ראש, אני אישית וידאתי שלא יהיה חבר כנסת שיגיש יותר מהסתייגות אחת. אמרתי להם: תמצאו מה התוכנית שאתם רוצים לתקן בסעיף הזה, סעיף שבאמת מפלה, שהוא באמת לא נותן פתרונות להרבה אוכלוסיות חלשות, ותגידו מה התוכנית שאתם רוצים בעיר שלכם, ביישוב שלכם, תנו הסתייגות אחת. וזה מה שקיבלתם. כל חברי הכנסת הסירו את כל ההסתייגויות שלהם מהמערכת, הגישו כל אחד הסתייגות אחת בלבד. 60 הסתייגויות בסך הכול. ועל זה, 60 הסתייגות, כמה זמן זה? נניח ואנחנו נתעלל בכם, ונשתמש בכלים הפרלמנטריים שיש בידינו, עוד מה שהשארתם לנו, ונעשה הצבעות שמיות על הכול, וננאם חמש דקות כל חבר כנסת, כמה שעות זה ייקח בסך הכול? 15 שעות? על 15 שעות של נאום, שאתם גם לא רוצים לתת לדבר, ואני תכף אדבר גם על זה, וגם הסתייגויות שמיות. כמה זמן לוקחת הסתייגות שמית? עשר דקות, 11 דקות? אז ייקח לכם עשר שעות. בשביל עשר שעות אתם מפעילים סעיף 98?
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
30 שעות.
שלמה קרעי (הליכוד)
עשר שעות.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
מה שתיארת זה 30 שעות.
דוד ביטן (הליכוד)
אבל זה ללא קשר אחד לשני. החזרתם את זה לדיון.
שלמה קרעי (הליכוד)
60 הסתייגויות כפול - - -
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
20 דקות.
שלמה קרעי (הליכוד)
עשר דקות.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
20 דקות, זה 1,200 דקות.
שלמה קרעי (הליכוד)
איך הגעת ל-20?
אופיר כץ (הליכוד)
עשר דקות זה שמית.
שלמה קרעי (הליכוד)
אולי עשר דקות הצבעה שמית.
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
ארבעה חודשים הוא לא הפסיק לדבר, מה תכננת להגיד, קרעי?
שלמה קרעי (הליכוד)
אתה לא יודע חשבון, בועז.
ינון אזולאי (ש"ס)
למה, בועז, אתה רוצה להיכנס למשא ומתן של 15 שעות? בוא תיכנס למשא ומתן של 15 שעות. אז על תעשה לנו את זה.
שלמה קרעי (הליכוד)
60 הסתייגויות כפול עשר דקות זה 600 דקות.
דוד ביטן (הליכוד)
אתם החזרתם לוועדת שרים, לא אנחנו.
שלמה קרעי (הליכוד)
זה הכול, עשר שעות. ונגיד שתיתנו לנו לדבר עוד חמש דקות כפול 60, עוד 300. עוד חמש שעות. 15 שעות. על מה מדובר כאן? מה קורה איתכם? ארבל, אמרתי את זה גם לשגית, לא ייתכן שבפרלמנט כאן חברי כנסת עושים עבודה פרלמנטרית, מגישים את הסתייגויות - - -
דוד ביטן (הליכוד)
פורר, מה אתה עושה פה? אין פה פיקוח, לא צריך פיקוח.
שר החקלאות ופיתוח הכפר עודד פורר
רציתי לראות אם אתה פה, דוד. ברגע שראיתי שאתה פה - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
עודד, אתה מפריע לי.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
עודד, הכול מתנהל בסדר?
היו"ר ניר אורבך
אבל מה אתם רוצים מהשר? יש פה מלא פנים חדשות.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
לא, שר האוצר מפקח על עבודת הכנסת. אם לא הוא, אלי אבידר מגיע. אלי אבידר מסיים משהו ומגיע.
דוד ביטן (הליכוד)
אין פה הצבעה, אין פה כלום, מה אתה רוצה.
קריאות
- - -
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת קרעי, תמשיך בבקשה.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
מסכן, אין לו מה לעשות - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
ארבל, לא מדובר בהסתייגויות מספריות, מדובר בהוספת תוכנית חדשה. כל חבר כנסת ביקש להפנות תקציב לעיר שלו, לתשתיות חינוך, למתקנים ייחודיים בבתי ספר, כל תוכנית מדברת על תוכנית חדשה, זה לא שינוי מספר. ואחרי העבודה הזאת שעושים לא לתת אפשרות להסביר למה. במליאה אפילו לא מקריאים את ההסתייגות. לא מקריאים, לא רק לא מנמקים. כאן לא מנמקים בוועדה, במליאה אתם לא נותנים לנמק חמש דקות הסתייגות, ואפילו לא מקריאים אותה. אתם עושים צחוק מהציבור. אנשים רואים ערוץ 99, העיקר זה משודר, על מה מדובר? באמת עברתם כל גבול.

אני אומר לכם, אני יודע שזה לא יעזור, אנחנו מדברים פה וזה כמו לדבר ללמפה, לא יעזור שום דבר, אתם תעשו, ותדרסו, כמו שעשיתם לאורך כל הדרך. אנחנו כאן כדי לזעוק את העניין הזה וכדי לומר לכם: הפנקס פתוח והיד כותבת.
היו"ר ניר אורבך
רושמת.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
רושמת.
שלמה קרעי (הליכוד)
כותבת.
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה לך, חבר הכנסת קרעי.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אתה יודע מה היד שלו עושה?
היו"ר ניר אורבך
אגב, אתה רגיל לדבר ללמפה, היית, כמה? ארבע שעות במליאה לבד, זה לא חדש.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
נזכרתי. יכול להיות שיש סיבה רביעית, אדוני היושב-ראש, אולי נגמרו הצ'ופרים של עידית חברת הכנסת, והם רוצים לעשות שימוש ב-98.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת אוסאמה סעדי, בבקשה; ואחר כך – חבר הכנסת מיקי זוהר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כן, אדוני היושב-ראש, בוקר טוב, אנחנו כבר מתחילים את יום שישי, וזה יום חופשה שבועית שלנו. אני לא זוכר מאז שאני בכנסת שעבדנו ביום שישי.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
גם אני לא, ואני קצת יותר ותיק.
דוד ביטן (הליכוד)
גם אנחנו לא זוכרים.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
תסבירו לחבר הכנסת - - - שזה קיצוני.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני לא ותיק כמו חברי אחמד טיבי - - -
יריב לוין (הליכוד)
לא העלינו על דעתנו מעולם לעשות דבר כזה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אוסאמה, שנייה, רק נקודה אחת.
היו"ר ניר אורבך
לא, חבר הכנסת קרעי.
שלמה קרעי (הליכוד)
פרק ג' משנת טז במסכת אבות: "הוא היה אומר, הכול נתון בעירבון... החנות פתוחה, והחנווני מקיף, והפנקס פתוח, והיד כותבת; וכל הרוצה ללוות בא ולווה." תודה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
חאלס, כבר דיברת.
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
כל הכבוד.
היו"ר ניר אורבך
יפה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
חזק וברוך.
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
כל הכבוד, חזק וברוך.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אז אני אומר, אדוני היושב-ראש, באמת אין מקרה כזה, אין תקדים של עבודת הכנסת ביום שישי. ואנחנו מוחים בתוקף על העניין הזה שאנחנו נכנסים ליום שישי, ואנחנו צריכים לעבוד ביום שישי כתקדים. אין לנו בעיה, אנחנו כבר עובדים 24 שעות, 48 שעות, בלילות לא ישנו, אנחנו לא מתלוננים, באנו לעבוד. אבל יום שישי? כמו שבשבת אצלכם – הרי אף אחד לא אומר שבשבת תעבדו.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
מדלגים על שבת לראשון אוטומטית.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אוטומטית. למה לא מדלגים על יום שישי?
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
נכון, צודק.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
למה?
יריב לוין (הליכוד)
נכון מאוד.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני לא מבין.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
ואתם ממשלה יהודית ערבית.
דוד ביטן (הליכוד)
זה היה טוב.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
איך מנסור נותן להם?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
איפה? רציתי לשאול את חברי מנסור עבאס ביום שישי. זאת הנקודה הראשונה. נקודה שנייה, כל העניין הזה של - - -
יריב לוין (הליכוד)
אוסאמה, ברשותך, אני חושב שכדאי שהייעוץ המשפטי יתייחס גם לעניין הזה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא צריך, שמועצת השורא תתייחס.
יריב לוין (הליכוד)
האם היו תקדימים לדבר הזה, ואיזה משמעות יש לעניין הזה, שאתה בעצם אומר לחברי הכנסת שתפילות יום השישי שלהם מתקיימות בשעה שאנחנו כנראה עוד נהיה במליאה? איך זה יכול להיות? לאיזה שפל אנחנו מגיעים?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
יריב, יכול להיות שיש היתר ממועצת השורא. אם יש היתר מועצת השורא אז הכול בסדר.
קריאות
- - -
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
חבר'ה, בואו נשמע את אוסאמה.
היו"ר ניר אורבך
קדימה, חברים.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
נקודה שנייה, ואל תעזרו לי. ארבל, מהרגע שהסעיף הזה נפל, ועכשיו חזר לוועדת הכספים, ואתם ביקשתם להחזיר את זה לוועדת הכספים, היה דיון. ואני אומר לכם שככה צריך להתנהל דיון על כל סעיף, כי ראינו ומצאנו דברים שברגע שאתה נכנס לסעיף מסוים, ואתה מתעמק בנושא הזה, יש הרבה אספקטים והרבה נושאים בעניין הזה של הסעיף הזה. העובדה, העניין הזה של בינוי הכיתות למשל בחברה הערבית, וזה שיש לנו מחסור של יותר מ-5,000-4,000 כיתות, ואנחנו מדברים על זה שנים, ושמענו בוועדת הכספים נציג של משרד האוצר שאומר שמאז - - -
דוד ביטן (הליכוד)
אז למה מנסור עבאס לא מביא לך 100 מיליון מה-53 מיליארד?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
תכף, אני אתייחס לזה, ביטן. מאז 2018 אומרים שיש מחסור של 18,000 כיתות בכל המדינה, מתוכם יש לנו בערך 30% מחסור. היום ב-2021 עדיין יש מחסור של 18,000 כיתות. זאת אומרת שלא מדביקים את הפער, כי כל הזמן עם הגידול הטבעי צריך עוד כיתות ועוד כיתות. שאלנו על התקציב הזה של החברה הערבית, 10 מיליארד שקל לחינוך.
דוד ביטן (הליכוד)
נו? לא יכול להביא לך 100 מיליון?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מתוכם 25%. כתוב: ב-25% ועוד תוספת תקציבית של משרד האוצר של 1,000 כיתות בתוכנית החומש. שאלתי אותו שאלה פשוטה: איפה זה מעוגן בתקציב? הוא ענה באופן הגלוי ביותר - -
דוד ביטן (הליכוד)
זה לא מעוגן.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
- - זה לא מעוגן.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
נכון.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה לא מעוגן.
דוד ביטן (הליכוד)
אז מה עושים עם הכסף?
ינון אזולאי (ש"ס)
כלאם פאדי.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
מה אתה מתכוון לומר? שעבדו עליהם? אז שיקרו עליהם? הם לא תמימים.
דוד ביטן (הליכוד)
מה הוא עושה עם הכסף, מנסור עבאס?
היו"ר ניר אורבך
לא, זה אומר שהתחלתם להאמין לשקרים של עצמכם, ומתברר שזה לא ככה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אין תקציב. זה כללי.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
קודם כול, בנט לא משקר, זה אחד.
היו"ר ניר אורבך
כל מיני מספרים שנזרקים באוויר, מתברר שהם קיימים. זה מה שמתברר.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
שתיים, הם לא תמימים.
דוד ביטן (הליכוד)
לא, ברצינות, מה הוא עושה עם הכסף? מה?
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אני לא מבין את אוסאמה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אדוני היושב-ראש, אני מדבר עכשיו על הרשימה המשותפת, ראיתם גם שבמהלך ההצבעות שהיו הגשנו אומנם אלפי הסתייגויות, אבל באנו ובחרנו לא יותר מ-15 הסתייגות שהצבענו עליהן. נכון, קרעי?
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
מהותיות.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
נתנו להם 15 הסתייגויות מהותיות של הרשימה המשותפת, על זה אנחנו רוצים להצביע. ובהרבה הצבעות הצבענו עם הממשלה, לא עם הליכוד.
דוד ביטן (הליכוד)
זאת הבעיה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה שאומרים שאנחנו כל הזמן מתאמים עם הליכוד ומתאמים עם הציונות הדתית, לא. אנחנו מצביעים עניינית.
דוד ביטן (הליכוד)
אם היית מצביע עם הליכוד לא היו נותנים לך את הכסף הזה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
וכאשר באו דברים ועניינים והסתייגויות שאנחנו נגדן הצבענו איתכם.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
או.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא הצבענו עם הליכוד, ותבדקו.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
על זה היה דווה ליבנו.
שלמה קרעי (הליכוד)
ראינו, ראינו.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
הגשנו שש הסתייגויות, אדוני סגן השר, שש הסתייגויות. הגשנו הסתייגויות על כיתות בכפרים הלא מוכרים, הגשנו הסתייגויות על כיתות בערים המעורבות, הגשנו הסתייגות על מבנים של בתי ספר, שהם עומדים לקרוס.
דוד ביטן (הליכוד)
מה זה בכפרים הבלתי מוכרים?
שלמה קרעי (הליכוד)
כל אחד הגיש הסתייגות אחת.
דוד ביטן (הליכוד)
לא, מה זה בכפרים הלא מוכרים?
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת ביטן, עוד מעט תורך, נו.
שלמה קרעי (הליכוד)
הם שמים בית ספר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
שיש סכנת קריסה. ואמרנו שאנחנו רוצים תוספת ועיגון תקציבי של הסעיפים האלה. ארבל, למה לא זכותנו לעלות על הדוכן ולהסביר ולנמק את זה לציבור שלנו? אתם מונעים מאיתנו בוועדת הכספים.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אמת. אנחנו נצביע איתכם, מה הבעיה.
דוד ביטן (הליכוד)
אם הייתם תומכים לא הייתם מקבלים את הכסף.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בוועדת הכספים, אדוני היושב-ראש, לא שמעו אותנו. הגשנו את ההסתייגויות, באנו ב-11:05, כבר הצבעות, לא נימקנו את זה. במליאה לא ננמק את זה. מתי ננמק את זה?
שלמה קרעי (הליכוד)
אפילו לא מקריאים את זה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
איך האנשים האלה ידעו? גם, כמו שאמר קרעי, הסתייגות מספר ככה וככה, אנשים שרואים את ערוץ 99 לא רואים על מה אנחנו מצביעים.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
לא יודעים על מה הם מצביעים. לכן הייתה טעות של אמילי.
שלמה קרעי (הליכוד)
אז את באה ואומרת לי: תעשה הצבעה שמית? תודה רבה. זה לא 98, עם כל הכבוד. זה לא 98. 98 במקרים החריגים והקיצוניים.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אני מציע לדון על זה בהנהלת הקואליציה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אם עלה הסעיף הזה, שבשבילנו חשוב מאוד העניין של חינוך, ואמרתי, זה מזל משמיים שדווקא מואטי עשתה טעות בסעיף הזה.
שלמה קרעי (הליכוד)
היא לא עשתה טעות, היא עשתה בשכל.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא בסעיף אחר, דווקא בסעיף הזה. זה מאלוהים כנראה. ולכן אנחנו מבקשים, תנו לנו את ההזדמנות לטעון את הטענות האלה, ולהסביר למה ומה, איזה הסתייגויות אנחנו רוצים. אנחנו בעד חינוך, כמובן שאנחנו בעד. ואנחנו אומרים שכל כסף, ואני אומר את זה לחברים בצד הזה, זה זכות שלנו שנקבל את זה. זה זכות. אף אחד לא עושה לנו טובה. ותפסיקו להסית נגד הציבור הערבי, ונגד העמותות האלה. אתם כל הזמן, כל הזמן בנאומים שלכם, בהסתייגויות, העמותות ועמותות. העמותות האלה עושות עבודת קודש.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
חולקים עליך.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
וכל שקל, ואת זה כתבו, והסבירו את זה, כל שקל שהולך ליתומים, לרצועת עזה, זה מאושר, גם בתקופת נתניהו. על מה אתם מדברים? תפסיקו עם זה כבר.
דוד ביטן (הליכוד)
למה אתה מסתכל רק עליי? לא הבנתי.
היו"ר ניר אורבך
כי הוא אמר בתקופת נתניהו.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אוסאמה, תשאיר את זה בפן המקצועי, עזוב.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בפן המקצועי, ארבל, אנחנו כרשימה המשותפת יצרנו שש הסתייגויות, זה מוגזם?
דוד ביטן (הליכוד)
לא, לא מוגזם.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא הגשנו אלפי הסתייגויות.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
הלאה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כל אחד מאיתנו הגיש הסתייגות על נושא מסוים מהותי.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אוסאמה, תסביר לה ככה, אם ארבעה מנדטים קיבלו 50 מיליארד, אני רוצה שש הסתייגויות. גם את זה לא נותנים לי.
היו"ר ניר אורבך
לא, חבר הכנסת מלכיאלי. חבר הכנסת סעדי, סיימת?
ינון אזולאי (ש"ס)
אנחנו כולה תשעה הגשנו.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני מסכם. אדוני היושב-ראש, אנחנו מבקשים, ננמק את ההסתייגויות האלה, ונצביע על ההסתייגויות האלה כרשימה משותפת.
יריב לוין (הליכוד)
ולא ביום שישי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
רק לא ביום שישי.
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה לחבר הכנסת סעדי. חבר הכנסת מיקי זוהר; אחר כך – חבר הכנסת עופר כסיף; ואחר כך – חבר הכנסת דוד ביטן. בבקשה.
ינון אזולאי (ש"ס)
מה עם אחמד טיבי, מתי?
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
נרשמתי.
דוד ביטן (הליכוד)
מותר לי גם לספר בדיחה כשאני מדבר?
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
בטח, מהזמן שלך מה שאתה רוצה. הבדיחות זה מעל לזמן.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
ביטן, לא על הבדואים הפעם.
ינון אזולאי (ש"ס)
לא עם הבדואי והכורדי.
דוד ביטן (הליכוד)
צוחקים על המרוקאים, אסור לצחוק על הבדואים? מה זה?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
על מרוקאים, בסדר.
שלמה קרעי (הליכוד)
הבדיחה הייתה על הכורדי, לא על הבדואי.
דוד ביטן (הליכוד)
עוד פעם אני אספר על כורדים. אין בעיה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אגב, כורדי בגלל הזדהות עם מנכ"לית של מפלגת ימינה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל על הכורדי היא כבר לקחה לך.
קריאות
- - -
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
איך אתה מספיק להיות מעודכן בהכול, מלכיאלי? זה פשוט לא יאומן. אפילו בזה אתה מעודכן.
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
עוד יש לו מכשיר כשר.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת מיקי זוהר, בבקשה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
יש שיחה בין חברי הקואליציה. זה הגיבושון, הינה הגיבושון. לא יכול להיות שאתה תצחק על המנכ"לית. שני שרים פה.
דוד ביטן (הליכוד)
רגע, חבר'ה, באו מפקחים? שניהם מפקחים ביחד? מה קרה פה? פורר, מה הולך פה? גם אתה וגם חמד?
שלמה קרעי (הליכוד)
הינה, הפטרול הגיע.
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
חבר'ה, אני מבקש לקבל את חמד בעמידה.
קריאות
- - -
ינון אזולאי (ש"ס)
איפה אלי אבידר? היושב-ראש, יש פה סיירת של שר האוצר ו-50% ממפלגת ראש הממשלה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
חמד מזדהה עם מרב מיכאלי, יש שחורה ויש שחור. יש מרב מיכאלי שחורה, עכשיו בא שחור.
דוד ביטן (הליכוד)
אני רוצה להגיד לך שזה לא פייר לשים את חמד מפקח, אתה יודע למה? כי יש לו דאן 8, כולם מפחדים. לא, באמת.
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
חבר'ה, זה שחמד הגיע זה לא רמז, כן?
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
לעובדי הכנסת.
השר במשרד האוצר חמד עמאר
אתה רואה, הכנסתי לך עכשיו את כולם, תן לכל אחד שתי דקות.
היו"ר ניר אורבך
כבוד השרים, אני רק רוצה להגיד לכם, אני לא יודע מה העניין של הסיבוב פה, אבל זה מעכב, רק שתדעו. תחליטו אתם מה אתם רוצים.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
הם מפריעים לנו בדיון, יאללה, יאללה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
זה חשוב, זה מוסיף נפח לוועדה. השרים איתנו, מסתובבים, אי-אפשר לזלזל בזה. מתי ראינו שרים מסתובבים? יש לנו את זה פה.
היו"ר ניר אורבך
תחליטו אתם מה אתם רוצים.
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
חמד רק בא לבקש לנמק.
שלמה קרעי (הליכוד)
הם לא שרים, הם בתפקיד פטרול.
דוד ביטן (הליכוד)
אני רוצה להגיד לך, חמד במקרה הגיע לאופוזיציה, ישר הצבעתי עם הקואליציה. עזוב, מסוכן.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
זהו, אחרי שחמד עמאר עזב אני יכול לדבר?
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת דוד ביטן, בוא נראה אותך יושב בשורה של חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, ואז תגיד על חבר הכנסת חמד עמאר.
דוד ביטן (הליכוד)
אם שניהם ביחד אני פורש.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
עכשיו כשחמד עמאר עזב אני מרגיש יותר רגוע לדבר חופשי.
ינון אזולאי (ש"ס)
משוחרר.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
לא מרגיש עצור, מה שנקרא.
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
אבל צופים, שתדע.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אין בעיה. מסתכלים, אתה אומר. אדוני היושב-ראש, אני רוצה לומר כמה דברים באמת חשובים. בימים שעברו היו הימים האלו, ואני זוכר אותם כי הייתי כאן, בשעות הקטנות של הלילה בפיליבסטרים, אלה היו באמת הימים והשעות היפות של הכנסת. זאת הייתה באמת דמוקרטיה - - -
דוד ביטן (הליכוד)
כנראה באמת שינית כיוון, אה?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
מתבגרים, דוד. נכנסתי לכנסת בגיל 35, אתה יודע את זה?
נעמה לזימי (העבודה)
או, כמוני.
דוד ביטן (הליכוד)
ולקח לך שבע שנים לשנות כיוון? זה הרבה זמן.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
שבע שנים זה המון זמן. ואלו באמת היו ימים יפים של הכנסת. זאת הייתה באמת דמוקרטיה במיטבה. היו פה ויכוחים ומאבקים ודיונים.
ינון אזולאי (ש"ס)
אבל זה געגועים.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אבל הכול היה בסוף בהגינות. וגם כשהיינו מביאים את סעיף 98 לעיתים מאוד מאוד נדירות, אפילו האופוזיציה הייתה מבינה, ומה שנקרא מקבלת, כי היא הייתה יודעת שזה משהו שאפילו מרגיע אולי טיפה את הרצון שלהם לממש את העבודה האופוזיציונית שלהם, כי גם הם הבינו שזה כבר נהיהtoo much.

ובאירוע הזה אנחנו באירוע שונה, וזה לאט לאט הופך, לצערי הרב, לימים העצובים של הכנסת ושל הדמוקרטיה הישראלית, וזה מה שאני לפחות מסתכל. כי הרי התקציב יכול לעבור במלואו גם בתחילת השבוע הבא. זה לא היה כזה אסון אם ביום ראשון היינו ממשיכים וגומרים את ההצבעה הספציפית הזו או ממשיכים את ההצבעה הספציפית הזו. ואנחנו מבינים שהדורסנות הזו מגיעה מסיבה מסוימת, ותכף אגיד גם מה היא.
דוד ביטן (הליכוד)
אבל אני רוצה להגיד לך, באמת, שאחת הטענות של הקואליציה זה על ההחלטות שלך, ואתה אומר שזאת הייתה תקופה יפה?
קריאה
זה על חשבון הזמן שלו אתה נותן לו.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אתה מדבר שטויות עכשיו, זה לא נכון, אבל זה קורה לך לפעמים.
דוד ביטן (הליכוד)
הם טוענים. אתה קורא לזה תקופה יפה, אה.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת זוהר, בבקשה להתקדם.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אתה טועה. אף פעם לא עשיתי את מה שהם עושים.
אופיר כץ (הליכוד)
גם אם הוא היה רוצה לא היו נותנים לו לעשות, עכשיו זה מותר.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
נכון, היו לי הגבלות מהייעוץ המשפטי.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת זוהר, נו. תנו לחבר הכנסת זוהר להתקדם, בבקשה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
ואני אומר באמת לייעוץ המשפטי, למה אתם נותנים לזה יד?
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
למה?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
באמת למה?
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
או, הינה הגיעה אמילי.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
או, אמילי.
שלמה קרעי (הליכוד)
אמילי, הכול בזכותך, כל הכבוד.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
הביאה פרחים.
ינון אזולאי (ש"ס)
מי נתן לך את הפרחים? האופוזיציה נתנה לך את הפרחים?
אמילי חיה מואטי (העבודה)
ביטן וטיבי ביחד.
דוד ביטן (הליכוד)
אמילי באה לראות את פרי עמלה.
ינון אזולאי (ש"ס)
תקשיבי, אחלה פירות.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
ממש תודה, אמילי.
היו"ר ניר אורבך
חברת הכנסת מואטי אמילי.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
בואי, שבי איתנו. אה, היא מחלקת גם פרחים, אתם יודעים.
אמילי חיה מואטי (העבודה)
אני רואה שכולם נורא מרוצים.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
המנהג לתת פרחים ליושב-ראש.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אלו פרחים לתקופה ארוכה, זה מבטיח לנו חגיגות כאלה כל הזמן.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אמילי, הדיון על האשמה כבר הסתיים, אנחנו עברנו כבר את הדיון הזה.
ה מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
היינו בתוך דיון מקצועי, פרחים, בכבוד.
אופיר כץ (הליכוד)
אתה שוב רומז שאתה רוצה את הפרחים.
אמילי חיה מואטי (העבודה)
אני רוצה לשבת על כיסא גבוה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
בואי, שבי פה, רחוק מהם.
קריאות
- - -
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
לא, כי יש כאלה שקלקלו אותה, אז בוא, לא נקלקל לפני הצבעה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני רוצה לומר לך, אדוני היושב-ראש, שאתה צריך לקחת בחשבון שהדורסנות הזו לא מקובלת על הציבור, הציבור מבחין בה. ואני אומר לך בצורה ברורה, הציבור לא אוהב אותה, וזה לא משרת אתכם במאומה, כי הרי מה אתם מוכיחים פה בעצם? שאתם מוכנים לשבור את כל הכללים? בשביל מה ובשביל מי? ועכשיו אני אספר את התיאוריה שלי, בשביל מה ובשביל מי. למה אתם שוברים את כל הכללים? למה אתם מתנהגים בדורסנות הזאת? אני חושב שכל זה נועד בשביל כמה מילות חנופה לזאב אלקין שיגיעו מיאיר לפיד. התחושה שלי היא שזאב אלקין זקוק למילות עידוד וחנופה מיאיר לפיד. זאת אומרת, כל פעם שהוא עושה את הפעולה הדורסנית הזאת, הלוחמנית הזו יאיר לפיד כמובן מייד מוחא לו כפיים ואומר לו: יישר כוח, כל הכבוד, זאב. ולדעתי הוא זקוק למילות החנופה האלה. למה? שואלים את עצמנו למה. אז היום ראיתי את זאב אלקין מתראיין בערוץ 12, הוא התראיין לפניי, והוא התפאר בכך שהוא לא ראה יום אחד באופוזיציה. אמרו לו, איך זה יכול להיות? הוא אומר: הייתי בקדימה, ואז כמובן אחר כך הוא עבר לליכוד, מהליכוד לתקווה חדשה.
אופיר כץ (הליכוד)
עזוב, אל תתחיל עכשיו, כי לא נגמור עם זה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
הוא לא ראה יום אחד באופוזיציה. והוא התפאר בזה, הוא אמר אני לא הייתי באופוזיציה. אתה יודע, בשם האופורטוניזם הזה שהוא דילג ממפלגה למפלגה, במקום לנסות להצניע את זה הוא הבליט את זה ואמר: כן, אני כל הזמן הייתי בקואליציות, בשלטון. ואני חושש, ויש לי גם יסוד סביר להניח את זה, שייתכן שהתחנה הבאה שלו היא יש עתיד, והוא צריך לרצות את היושב-ראש.
אופיר כץ (הליכוד)
בועז, בועז, תתעורר, כולם באים על המקום שלך, בועז, אתה עובד קשה ועושים לך - - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
בועז, אתה צריך להיות מוטרד.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
מפלגת שלטון, הגיוני.
דוד ביטן (הליכוד)
יש לי הפתעה בשבילך, ההחלטה היא שאלקין יישאר במקום וכולם יצטרפו אליו.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
ואני שואל את עצמי, בגלל הגחמות של אלקין הדמוקרטיה הישראלית והכנסת צריכות לשלם את המחיר? יש פה דברים יותר חשובים מאיפה אלקין יהיה בבחירות הבאות, אם הוא יהיה עם יש עתיד או במקום אחר.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
הוא לא יהיה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
יש פה גם את הכנסת, ואת המדינה, ואת הדמוקרטיה, ואת האפשרות - - -
מאיר פרוש (יהדות התורה)
לא יהיו בחירות.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
לא, אבל אמרתי לך, אם הוא יהיה ביש עתיד יש לו עוד סיכוי להיות.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
לא יהיו בחירות.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
יש עתיד כנראה עוברים את אחוז החסימה. ולכן אני אומר שהקו הזה שאתם נוקטים בו לא משרת אתכם. הוא משרת אנשים מסוימים, הוא לא משרת את הדמוקרטיה הישראלית, הוא לא משרת את הכנסת. כי הכנסת היא הרי מקום עגול, היום אתם משתמשים בזה נגדנו, מחר אנחנו נשתמש בזה נגדכם. הרי אנחנו לא נהיה כל החיים באופוזיציה. הרי ברור לכם שבבחירות הבאות בעזרת השם נחזור לקואליציה, וכשנחזור לקואליציה, מה חשבתם? שנשכח את מה שעשיתם? שנגיד לא קרה כלום?
ינון אזולאי (ש"ס)
אתה מוכן להתחייב על זה?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
חד-משמעית. הינה, Read my lips.
ינון אזולאי (ש"ס)
תודה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
הדברים שנעשו בכנסת הזאת, לצערי הרב, אני אומר, ייעשו גם בכנסות הבאות, ונראה אז כמובן את הגיבוי המשפטי. בסוף צריכים להבין, כי אם לא שמים את הגבול, ותפקיד הייעוץ המשפטי לעשות את זה, מה שהוא לא עושה, אין גבול. וכשאין גבול אין דמוקרטיה. וכן, זה נרשם על שמכם בייעוץ המשפטי, וזה נרשם על שמכם בקואליציה הנוכחית.

אני מאוד מאוד מקווה שאתה, יושב-ראש הוועדה, תקבל החלטה אמיצה, ותלך לעשות שיח עם יושב-ראש סיעת הליכוד חבר הכנסת יריב לוין, ותגיע איתו להסכמה, ותימנע מההצבעה הזו על הסעיף הזה. ואתה יכול להגיע איתו להסכמה. זה סך הכול להגיד: תודה רבה, חברים, אני עושה הפסקה לכמה דקות, לבקש מיושב-ראש סיעת הליכוד יריב לוין לשבת איתו לעשר דקות, ולנסות להגיע איתו להסכמה. ובכך תמנע נזק גדול שבסוף אחר כך יחזור כמו בומרנג. אני לא יודע, יכול להיות שאתם תהיו אפילו בקואליציה העתידית.
דוד ביטן (הליכוד)
בומרנג כבר יהיה בכל מקרה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אבל עדיין יהיו רבים מהקואליציה הנוכחית שהיו באופוזיציה. ולכן אני מציע ברצינות רבה, קח את יריב לוין, שב איתו, תנסה להגיע איתו להסכמות. ואם תצליח לעשות את זה פתרנו פה בעיה גדולה לכנסת גם בעתיד, לא רק בהווה. תודה.
ינון אזולאי (ש"ס)
מי בעד? תוציא את זה להצבעה, מיקי.
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה, חבר הכנסת זוהר. חבר הכנסת עופר כסיף; ואחר כך – חבר הכנסת דוד ביטן; חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי; ומסיים – חבר הכנסת אחמד טיבי. בבקשה. חבר הכנסת אבי מעוז וחבר הכנסת רוטמן, הצטרפתם עכשיו, את האחרים לא הגבלתי, אני אגביל אתכם, ברשותכם, בזמן. אני אתן לכם לדבר, אבל הזמן שלכם יהיה מוגבל. בבקשה, חבר הכנסת עופר כסיף.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
תודה רבה, אדוני, אני חייב להגיד שאני מוטרד פה משני דברים. דבר אחד, אני מוטרד קצת מכושר הזיכרון של כמה מחברי הכנסת פה, שמזכירים לי קצת את הסיפור מהתנ"ך על בני ישראל שהולכים במדבר ומתבכיינים על סיר הבשר שלא היה. וכאן פתאום יש חברי כנסת שמביעים פה איזושהי נוסטלגיה לימים עברנו שלא היו. ימים עברו של הממשלה הקודמת, במיוחד, שכביכול היה בה שיח דמוקרטי, והייתה אפשרות להתווכח, ואפשרו לאופוזיציה.

אז קודם כל בואו נעמיד דברים על דיוקם. לא במקרה ביקשתי בזמנו ביולי שנה שעברה, או יותר נכון ביולי קיבלתי את התשובה, הרי ביקשתי לפני, פניתי לממ"מ לפני כשנה וחצי, באותו זמן פנה גם חבר הכנסת דאז והשר היום מאיר כהן, פנינו לממ"מ וביקשנו לדעת כמה פעמים עשו שימוש בסעיף 98 מאז שהוא התקבל בפעם הראשונה ב-1967.
דוד ביטן (הליכוד)
יפה.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
ומה גילה המחקר של הממ"מ?
אופיר כץ (הליכוד)
ניסנקורן הגזים.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
ש-16 פעמים השתמשו בסעיף 98 שלא לענייני התקציב.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
מי היה יו"ר ועדת הכנסת אז?
היו"ר ניר אורבך
רגע, שנייה.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
תן לי לסיים.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
ניסנקורן חשב שהוא עדיין בהסתדרות, הוא שכח שהוא בא לכנסת.
דוד ביטן (הליכוד)
מה 16 פעמים? על מה אתה מדבר? אתה איבדת את הזיכרון.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
אל תשכחו מי הוביל את הקואליציה הזאת, בלי להגן על אף אחד אחר.
קריאות
- - -
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת זוהר. בבקשה.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
אז זה מה גילה הממ"מ? שמ-1967 עד 2020 השתמשו בסעיף 98 16 פעמים שלא לענייני תקציב. עשר פעמים עד הכנסת ה-23, ו-6 פעמים בכנסת ה-23. זאת אומרת שבחמישה חודשים השתמשו בסעיף 98 כמעט אותו מספר פעמים שהשתמשו בו במשך למעלה מ-50 שנה.
דוד ביטן (הליכוד)
נכון. דרך אגב, הם רוצים - - -
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
אז בואו, חברים, לפני שמתגעגעים לסיר הבשר דרך משל ומדברים על איזה יופי, אנחנו ניהלנו דיונים דמוקרטיים ולא השתמשנו בסעיף 98 - -
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
מי ישב בראשות ועדת הכנסת בכנסת העשרים-ושלוש? איתן גינזבורג?
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
- - אז קודם כול, כן, מי שהשתמש בסעיף 98 באופן אינפלציוני, שרירותי, דורסני הייתה הממשלה הקודמת.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
מי היה יושב-ראש ועדת הכנסת?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
איתן גינזבורג.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
מי שהוביל את הממשלה הזאת - - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
מי היה יושב-ראש ועדת הכנסת?
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
זה לא רק יושב-ראש ועדת הכנסת.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
זה מי שמוביל את זה. אבל כדאי - - -
קריאות
- - -
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
יושב-ראש הכנסת אישר לו.
היו"ר ניר אורבך
סליחה, ששש.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
זה לא רק יושב-ראש ועדת הכנסת, אלא זה מאיפה רוח הדברים.
שלמה קרעי (הליכוד)
מחבר מפלגתו ניסנקורן.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
רוח הדברים ירדה כרוח מלמעלה, קרי; מראש הממשלה וחבורתו.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, זה הגיע מניסנקורן.
נעמה לזימי (העבודה)
אתם גם הייתם שולטים וגם בלי האחריות.
שלמה קרעי (הליכוד)
נראה לך שאיתן גינזבורג היה מקבל פקודות מביבי?
נעמה לזימי (העבודה)
אף פעם אין לכם אחריות לכלום, גם כשאתם - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
מה, אתם השתגעתם? הם היו תוקעים לנו מקלות בגלגלים כל הכנסת הזאת.
היו"ר ניר אורבך
חברת הכנסת לזימי, חבר הכנסת קרעי, תודה רבה.
נעמה לזימי (העבודה)
באמת, לא ראיתי דבר כזה. פעם אחת תגידו דבר אחד שהיה לכם אחריות עליו?
היו"ר ניר אורבך
חברת הכנסת לזימי נעמה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אבל נעמה, לא היית פה, איתן גינזבורג ניהל את ועדת הכנסת.
היו"ר ניר אורבך
מספיק, נו. חברת הכנסת סטרוק.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא היית פה. אין לה מושג בכלום ורק צועקת וצועקת, יאללה.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת קרעי, תודה. תודה רבה.
נעמה לזימי (העבודה)
אני רק צועקת וצועקת - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
תסתכלו על עצמכם בראי פעם אחת.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת עופר כסיף, תמשיך, בבקשה.
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
היא גם הולכת עם כל מיני שלטים כאלה 40, 40, לא הבנתי מה היא רוצה.
נעמה לזימי (העבודה)
מינימום 40 ש"ח לשעה.
דוד ביטן (הליכוד)
קרעי, ייאמר לזכותה, היא הנורבגית היחידה שאיימה לא להגיע לתקציב.
שלמה קרעי (הליכוד)
ובסוף היא הצביעה כמו טטלה.
דוד ביטן (הליכוד)
היא הכריעה את כולם. היחידה. כל השאר נכנסו למחתרת.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת דוד ביטן, נו, תכף יגיע הזמן שלך.
נעמה לזימי (העבודה)
אז אתה רואה, יש - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
מה שנכון נכון.
אופיר כץ (הליכוד)
עופר, מעולם לא היה על 60 הסתייגויות 98.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
מה שאני אומר זה שהשימוש האינפלציוני הדורסני האנטי-דמוקרטי בסעיף 98 נעשה עכשיו, ותכף אני אגיע למה שנעשה עכשיו. אבל מי שהמציא אותו זו הממשלה הקודמת לגווניה. לפני שעוד פעם דרך משל מדברים על סיר הבשר, אז קודם כל תזכרו שלא היה כזה. זה דבר ראשון, להעמיד דברים על דיוקם.
דוד ביטן (הליכוד)
עכשיו בלבלת אותי, אתה יודע?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אז אתה אומר שהכול מתחיל כשסמוטריץ' באופוזיציה. כשסמוטריץ' לא באופוזיציה - - -
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת רוטמן.
אופיר כץ (הליכוד)
הוא בלבל אותך בגלל סיר הבשר.
נעמה לזימי (העבודה)
הוא דיבר נגדך כל הזמן.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אתה איתנו או נגדנו?
אופיר כץ (הליכוד)
הוא לא רוצה לנמק את ההסתייגות שלו.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
דבר שני שמטריד אותי, מעבר למה שאמרתי, כושר הזיכרון הפגום של חלק מחברי האופוזיציה המאוד מסוימת דווקא - -
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
הוא לא רוצה לתת את העובדות ולבלבל אותו.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
- - זה עוד דבר, שעוד יותר מעיד על, איך אני אגיד בעדינות? החסכים בדמוקרטיה שקיימים פה מבחינת התרבות הדמוקרטית. מי מלין על שימוש בסעיף 98 והגבלת השיח? מי שהכוח לא בידו. אבל כשהכוח בידו הוא עושה אותו דבר.

וכאן אני מגיע לממשלה הנוכחית. ממשלת השינוי מוכיחה פעם אחרי פעם שהיא לא בדיוק משנה, אלא ממשיכה את אותה מסורת קלוקלת של הממשלה הקודמת, ואף זו שלפניה, בכל מיני נושאים. הממשלה הקודמת החמירה את פשעי הכיבוש, הממשלה הנוכחית אפילו עושה את זה יותר גרוע.
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
אין דבר כזה כיבוש.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
ויש עוד מלא דוגמאות אחרות, כנ"ל לגבי הפגיעה במוחלשים. הממשלה הזאת בתקציב הנורא הזה הולכת ופוגעת במוחלשים, הקודמת עשתה גם כן כך, וזאת וקודמתה גם, וכן הלאה וכן הלאה. זה גם דבר שצריך להטריד אותנו.

אז אם אתם ממשלת שינוי, במקום להמשיך באותה מסורת קלוקלת של מניעת דיון, שיח וקבלת החלטות באופן דמוקרטי, אם אתם רוצים לעשות שינוי למה אתם ממשיכים בדיוק את מה שעשתה הממשלה הקודמת?

ולענייננו בנקודה הזאת של מניעת דיון.
דוד ביטן (הליכוד)
כי הם עושים שינוי שלילי.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת ביטן, אני מבקש, נו.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
תפסיקו עם זה. תפסיקו עם המשך המסורת הפגומה של הממשלה הקודמת. עכשיו אני לא אחזור למה שאמרו חברי כנסת קודמים קודם, אין סיבה לחזור על זה. אבל אל תיתנו יד – ואני לא פונה פה לייעוץ המשפטי שעושה את עבודתו נאמנה ברמה המקצועית, אני פונה אל מקבלי החלטות, כי אתם אלה שקובעים בסופו של דבר – על תאמצו את הסעיף הזה, אל תמשיכו את המסורת האנטי-דמוקרטיות של הממשלה הקודמת.
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה, חבר הכנסת עופר כסיף. חבר הכנסת דוד ביטן, בבקשה.
ינון אזולאי (ש"ס)
בדיחה.
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
נכון, הבטחת על כורדים.
דוד ביטן (הליכוד)
אני אספר לכם בסוף.
ינון אזולאי (ש"ס)
מה, אתה עכשיו מותח אותנו?
שלמה קרעי (הליכוד)
ביטן, שנייה, אני רוצה לומר מילה אחת, ברשותך. אדוני היושב-ראש, מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת, לא. לא, לא.
שלמה קרעי (הליכוד)
אחרי שקיבלו טלפון מנשיא המדינה - -
היו"ר ניר אורבך
לא, חבר הכנסת קרעי.
שלמה קרעי (הליכוד)
- - קריב וטל הודיעו שהם לא באים מחר לעשות פרובוקציות בכותל, אז כולנו הרווחנו כמה שעות שינה.
היו"ר ניר אורבך
תודה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אתה יכול להמשיך עכשיו.
דוד ביטן (הליכוד)
למה? התכוונת ללכת עוד פעם?
שלמה קרעי (הליכוד)
ודאי. מה זה עוד פעם? זה מה שתכננו.
דוד ביטן (הליכוד)
אתה יכול להגיד לי מתי אתה ישן?
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת ביטן, אתה רוצה להתחיל?
דוד ביטן (הליכוד)
מה קרה? עוד לא התחלתי.
שלמה קרעי (הליכוד)
יישר כוח לדרעי ולכל - - -
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת קרעי.
שלמה קרעי (הליכוד)
כן?
היו"ר ניר אורבך
בינתיים אני מנהל את הדיון, ברשותך, אז אני מבקש ממך להפסיק עם הערות הביניים, יעילות וטובות ככל שתהיינה, בסדר?
שלמה קרעי (הליכוד)
אתה לא שמח על זה?
היו"ר ניר אורבך
אני מבקש ממך. אני יכול לבקש ממך?
שלמה קרעי (הליכוד)
אתה לא שמח על זה?
היו"ר ניר אורבך
אני יכול לבקש ממך?
שלמה קרעי (הליכוד)
אתה לא שמח על זה?
היו"ר ניר אורבך
אני יכול לבקש ממך?
שלמה קרעי (הליכוד)
אין בך שמחה?
היו"ר ניר אורבך
אתה מבין מה אני מדבר?
שלמה קרעי (הליכוד)
אין בך שמחה?
היו"ר ניר אורבך
אתה מבין מה אני מבקש ממך?
שלמה קרעי (הליכוד)
אין בך?
היו"ר ניר אורבך
אני שואל ברצינות עכשיו.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני גם שואל ברצינות.
היו"ר ניר אורבך
אתה מבין מה אני מבקש ממך?
שלמה קרעי (הליכוד)
אין בך טיפת שמחה על זה?
היו"ר ניר אורבך
אתה מבין מה אני מבקש ממך?
שלמה קרעי (הליכוד)
אני שואל אותך.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת קרעי, פעם אחת, אתה מבין מה אני מבקש ממך?
שלמה קרעי (הליכוד)
אתה מבין מה אני שואל אותך?
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה. חבר הכנסת ביטן, בבקשה.
דוד ביטן (הליכוד)
זהו, אני יכול לדבר?
שלמה קרעי (הליכוד)
בבקשה.
דוד ביטן (הליכוד)
תשמע, קודם כול אתם משתמשים יותר מדי בתקנה 98 הזאת, ואתם עושים אותה פלסתר, מה שנקרא. זה יותר מהפעמים שאמרו פה שאתם משתמשים בה, כי כשיש הסכם פשרה על תקנה 98 זה לא נרשם כתקנה 98. אתם לא מבינים שלהשתמש בתקנה הזאת זה דבר מאוד מאוד חריג. כשאני הייתי יושב-ראש ועדת הכנסת וגם יושב-ראש הקואליציה תמיד היו פונים אליי היועצים המשפטיים והיו אומרים לי: אל תשתמש בזה, זה רק לדיוני תקציב. ולכן זה מאוד מאוד חריג. והיינו שומעים להם. בסופו של דבר היינו מגיעים להסכמי פשרה כל הזמן. נכון, יריב?
יריב לוין (הליכוד)
נכון מאוד. נכון.
דוד ביטן (הליכוד)
כל הזמן. אתם לא עושים את זה. אתם תמיד מנסים לדרוס ולהראות לנו שאתם אלה שמחליטים. ואני אומר לכם שזאת הייתה החלטה שלכם. אני לא מסכים איתך, ארבל, מכיוון שהייתה להם האפשרות לא להוריד את זה לוועדת הכספים. הקואליציה ביקשה, הממשלה ביקשה להוריד את זה לוועדת הכספים, אז עכשיו הם הורידו, ועכשיו אתם אומרים: תשמעו, זה לוקח יותר מדי זמן הדבר הזה. זה ייקח יותר מדי זמן במיוחד אחרי שדנו בדיוני התקציב יומיים. אי-אפשר לטעון את הטענה הזאת, זה דבר והיפוכו. יכלו לא להעביר את זה לוועדת הכספים, יכלו להמשיך עוד שתיים-שלוש הצבעות, ולאשר תקציב 2022 בלי הסעיף הזה, ואחר כך להביא בקשה לתיקון חוק התקציב בעוד חודש, בעוד חודשיים, וכו'. זאת אומרת שאתם לא יכולים להשתמש בסמכויות שיש לכם, ואחר כך לטעון שזה לוקח יותר מדי זמן.

ואני אומר לכם שבמקרה הזה זה באמת שימוש לרעה בסמכות, מכיוון שמה התוצאה? התוצאה היא פשוטה, אתם רוצים עכשיו, לאור זה שיומיים או שלושה ימים היו דיונים, ומנצלים את העניין הזה כדי להגיד: עכשיו אנחנו רוצים לעשות את זה בשעה. אז לא כך הדבר. אתם צריכים לאפשר עכשיו כאילו מדובר בדיון חדש. את שומעת אותי, ארבל? פה צריך להתייחס לעניין הזה כדיון חדש, לא קשור להחלטות ועדת הכנסת הקודמת, לא קשור לסעיפי החוק שכבר עברו. הרי אי-אפשר להשתמש בסעיפי חוק שכבר עברו ולהגיד: היה פה דיון ארוך. זה כמו שתבואי אליי בעוד חודש ותגידי לי: היו המון סעיפים שהיה בהם דיונים ארוכים, אז עכשיו נגיד שגם באלה נשתמש בזה ונספור את זה יחד עם הדיון הנוכחי.

לכן אני אומר, מה לעשות, העברתם את זה לוועדת הכספים, ומאותו רגע שהעברתם מדובר פה בדיון חדש לגמרי, וצריך לראות אותו כחדש לגמרי, ללא קשר למה שהיה עד עכשיו. ולכן אני מבקש מכם באמת הפעם לבוא עם הייעוץ המשפטי הנכון. אני יודע שאת אומרת: אבל הם לא רוצים לקבל את הייעוץ שלי. זה לא הולך כך. אתם צריכים פה לתת ייעוץ, ולהגיד את זה בגלוי, ואחר כך שיתמודדו עם הציבור למה הם דורסים את האופוזיציה, ולמה הם לא נותנים לנו את מה שמגיע לנו.

לגבי יום שישי, אני חושב שהם צודקים, הרשימה המשותפת, לא היה כדבר הזה. תמיד יושבי-ראש הכנסת לדורותיהם, תמיד דאגו שביום שישי לא יהיו דיונים. יום שישי זה היום של המוסלמים, יום שבת זה יום של היהודים, יום ראשון נוצרים, אבל אין כמעט נוצרים בכנסת.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
יש, עאידה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
עאידה נוצרייה.
דוד ביטן (הליכוד)
ולכן אף פעם לא נכנסו לזה. אבל למוסלמים תמיד נכנסנו. אני חושב שזה שיקול מאוד מאוד רציני. הגענו כבר ליום שישי, התחלנו, 12 ומשהו, אז אנחנו כבר בתוך יום שישי.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
כבר כמה שעות טובות בתוך יום שישי.
דוד ביטן (הליכוד)
12 בלילה, למה?
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת רוטמן, לא היית פה, אבל הסיכום שלנו, באמת, שכול אחד מדבר ויקבל את רשות הדיבור, אז אין הערות ביניים. תודה.
דוד ביטן (הליכוד)
12 בלילה, למה? לכן אני מבקש שהפעם תלכו לקראת האופוזיציה ותקבלו את ההחלטה בממשלה. ועכשיו אני יכול לספר את הבדיחה?
קריאות
כן, כן, כן - - -
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת ביטן, יש לי רעיון, הצעה. נסיים תכף את ספר התקציב - - -
קריאות
לא, לא, לא - - -
היו"ר ניר אורבך
אני זורם עם הקהל.
דוד ביטן (הליכוד)
(מספר בדיחה)
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה. חבר הכנסת מלכיאלי, בבקשה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
תודה, אדוני היושב-ראש, אני רוצה להתחיל מאיפה שדוד ביטן הפסיק. חברי חבר הכנסת ביטן אומר, כשיש מקרה שני בבסיס צריך להתייחס לזה בצורה אחרת.
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
לא, צריך להחמיר.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
בסעיף 98 זאת לא פעם שנייה שאתם משתמשים, אלא זאת פעם אולי עשירית או 15 שאתם משתמשים בו. אז בפעם הראשונה מה אמרנו? אתם חדשים בתפקיד, אתם מתלהבים מהכוח, יש לכם שלטון ביד, אתם רוצים לרמוס את האופוזיציה, זכותכם. אבל זאת לא פעם שנייה שלכם, זאת פעם עשירית שלכם. ומה בוער, ריבונו של עולם, שהחוק הזה, ההצבעה הזאת תידחה לשבוע הבא?

אבל אני רוצה לומר לחבריי באופוזיציה, אני רוצה להקריא להם משפט שאותי מאוד מאוד הרגיע. חבר'ה, תקשיבו טוב: "אני רוצה הערב לומר לכלל אזרחי מדינת ישראל, אלה שבעד הממשלה, אלה שנגד הממשלה, ואלו שבוחנים את הממשלה" – אומר נפתלי בנט – "חברים, ממשלת ישראל בראשותי תדאג לכולם". זאת אומרת שאומר נפתלי בנט: אין לכם מה לדאוג. נכון שבתקציב יש עליית מיסים, שטויות בקטנה, נכון שאני גוזר עליכם גזירות, המעונות, הילדים, הקשישים הפריפריה. אומר נפתלי בנט: חבר'ה, אל תפחדו, אני אדאג לכם. ואנחנו יודעים שנפתלי בנט גם מקיים בסוף. לכן אני לא מבין בכלל למה כל האופוזיציה כאן נכנסה ללחץ כשיש ראש ממשלה אמיץ. אתם יודעים, זה שהציבור לא רואה את זה זאת בעיה של הציבור, אבל הוא בעצמו מקבל החלטה לכתוב היום שהוא ידאג לכלל אזרחי מדינת ישראל. אני לא מבין בכלל למה אנחנו יושבים כאן ומקטרים. הוא הבטיח והוא גם ידאג. תודה רבה.
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה.
קריאות
- - -
היו"ר ניר אורבך
בלי הערות.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
מה יש להעיר על זה בכלל?
היו"ר ניר אורבך
אחמד טיבי, בבקשה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
תודה רבה. אוסאמה ייצג את העמדה שלנו היטב בכל מילה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
- - - מצונן אתה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
זה בגלל היומיים האלה. אני רוצה להתמקד בנקודה של יום שישי. אני חבר כנסת ותיק, אני לא זוכר שהיה דיון ושהכנסת עבדה והייתה מליאה ביום שישי. אני תוהה למה תמיד כשחושבים על עבודה ביום שישי ואחר כך חושבים לדלג ליום ראשון אתם לא חושבים על עבודה בשבת, למשל. אני מבין למה, אבל למה אתם לא עושים את זה לגבי יום שישי? זה יום המנוחה והיום הקדוש בשבילנו.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
שבת זה רק בשביל אבו-כביר.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
לכן הפטרנליזם וההתנשאות של מי שחושבים לקיים באופן נורמטיבי דיונים ביום שישי מקוממים.

(היו"ר בועז טופורובסקי, 00:55)
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אגב, יהירות מקוממת אותי יותר מטיפשות ויותר מחוצפה וחוסר דרך ארץ, כי יהירים חושבים שמגיע להם אבל לא מגיע לאחר. אם מגיע לכם יום מנוחה בשבת, מגיע לנו יום מנוחה ביום שישי כמקובל, כפי שהיה. ואני זוכר תמיד שכל יושבי-הראש של הכנסת תמיד התחשבו בנקודה הזאת, ולא קיבלו החלטה לקיים מליאה בימי שישי.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
יש עתיד של מיקי לוי יכול לעשות זה גם בשבת, אין לו בעיה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
לכן הדרישה הזאת שלנו היא דרישה נחושה. אם אתם רוצים לא להתחשב בה, בבקשה. השאלה מאיפה תקבלו הכשר לעבודה בימי שישי - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
מקריב.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
- - בממשלה שהיא ממשלה יהודית ערבית, למשל.
דוד ביטן (הליכוד)
מה הבעיה? עוד מיליארד שקל, ואז מקבלים הכשר.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
יש דברים שלא קונים בכסף.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
מועצת השורא תחליט שמותר.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
חבר'ה, אני מדבר באופן רציני, ואני מקווה שתתייחסו כולכם באופן רציני לדרישה הזאת שלא לקיים מליאה ודיונים בימי שישי.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
מסכים איתך.
היו"ר בועז טופורובסקי
תודה לחבר הכנסת טיבי.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
סליחה, לגבי ההסתייגויות אוסאמה אמר. יש לנו הסתייגויות, הסתייגות אחת לכל ח"כ, שש הסתייגויות מהותיות לגבי חדרי לימוד במערכת החינוך, וזו גם נקודה שצריך לתת עליה את הדעת.
היו"ר בועז טופורובסקי
תודה, חבר הכנסת טיבי. חבר הכנסת מעוז, אנא, אני מזכיר לך מראש שהיושב-ראש ביקש שנקצר.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
אני אקצר מאוד כדרכי, עוד לא התחלתי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, חודש טוב. התחלנו היום את ראש חודש כסלו ואנחנו בעיצומו, והתבשרנו בשורה אחת טובה – כמו שציין חבר הכנסת קרעי, שהייתה אמורה להיות על הבוקר פרובוקציה בכותל, כהמשך לפרובוקציות שמתרחשות מדי חודש בחודשו, אז בהתחלה כשקבעתם דיון במליאה עד שמונה בבוקר נשמתי לרווחה, אמרתי: על הכיפאק – לא תהיה הפרובוקציה הזאת. ועכשיו הם נענו לטלפון מהנשיא.

אני מצטרף לכל יתר הדברים, את חלקם לא שמעתי, אבל למה ששמעתי. בעצם אישרתם את תקציב המדינה, הממשלה לא נופלת, אין מה למהר. אני פשוט לא מבין את הדיון הזה. מה הבעיה? מה הבעיה לעשות את זה בשבוע הבא? מה הבעיה לעשות את זה בעוד חודש? אתם יכולים לאשר את תקציב 2022 עד סוף מרץ 22, יש עוד הרבה חודשים. אתה יודע מה, עד סוף השנה, כמה זמן נשאר לנו להתדיין? נגיד חצי יום. יש מספיק חצאי ימים.

לקבוע את זה גם ביום שישי, גם מה שדיבר חבר הכנסת טיבי, שזה נופל על יום המנוחה של המוסלמים. לקבוע את זה גם ביום שישי, שגם אנחנו לא רגילים, והכנסת לא רגילה לדון בימי שישי. אין שום בעיה לעצור את הדיונים, אישרתם את תוכנית ההסדרים, אישרתם תקציב 2021, ואפשר להתקדם בימים האלה שיש לנו, ימים רגילים, ולהכניס את זה באחד הימים. אני פונה אליכם לשכל הישר. לא צריך לחכות ולדרוס את האופוזיציה. אומנם הבעתם משאלה שאחרי שהתקציב יעבור אז תלכו לקראת האופוזיציה ותיתנו עוד מקום בוועדת הכספים ותצמצמו. אז גם את הדיון בוועדת הכספים כבר עברתם. מה נשאר לכם? רק לדון במליאה על חוק ההסדרים.

עכשיו, כמו שנאמר פה, עלולה להיות עוד טעות, אז מה? אז תאריכו את הדיון ביום שישי עד ארבע אחרי צוהריים, כניסת שבת? תעצרו את זה עכשיו, נתפזר, נלך כל אחד לביתו, ותביאו את זה באחד הימים בשבוע הבא או עוד שבועיים, ותגמרו עם זה.
היו"ר בועז טופורובסקי
תודה, חבר הכנסת מעוז. חבר הכנסת רוטמן, בבקשה, אחרון הדוברים.
שלמה קרעי (הליכוד)
לדבר לקיר כל מה שאמרת. תדבר לכותל, תכתוב פתק.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
הגמרא אומרת שארבעה אין הדעת סובלתן. יש ארבע התנהגויות, ארבעה סוגים של אנשים שהדעת לא סובלת אותם.

(היו"ר ניר אורבך, 01:01)
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
"דל גאה, ועשיר מכחש, וזקן מנאף, ופרנס מתגאה על הציבור בחינם". אלו ארבעה אולי אבות טיפוס של התנהגויות שאתה מסתכל עליהם ואתה אומר: מה הקטע? אני אומר את זה בשפה התלמודית. מה הקטע שלכם? דל גאה, אין לך במה להשוויץ, מה אתה משוויץ? פרנס מתגאה על הציבור בחינם, עשיר מתכחש, בוא, יש לך – טוב, עשיר מכחש, יש לנו ראש ממשלה כזה, אבל מה הקטע שלך?

ואני שואל כאן אותך, אדוני היושב-ראש, איך אתה נותן שיעשו לך את זה? איך אתה נותן שיעשו את זה לוועדה? איך אתה נותן שיעשו את זה לכנסת? מה הקטע שלכם? יש כללים שנקבעו בתקנון, ופה במחילה, אני לא חושב שיועצים משפטיים צריכים להגיד לך מה לעשות, אבל חושב שיועצים משפטיים צריכים להגיד אמירה עקבית עם עצמם. ושמעתי, ואני יודע שהם יודעים גם להשמיע אותה בעבר.

יש פה סעיף 98 שנועד למטרה של דיונים חריגים, יש פה סעיף 98 שנועד לדיוני תקציב כשיש דד-ליין. אין פה דיון חריג, אין פה דד-ליין, לא מבחינת ההיקף שלו, לא מבחינת הזמן שלו. הדבר היחיד שחריג זה שהפסדתם, דל, הפסדתם. אל תתגאו על הציבור בחינם. רציתם לייצר תמונת ניצחון, רציתם. כל היומיים-שלושה האלו אמרתם: יהיו 720-אפס, 680-אפס, סיפרתם לעצמכם סיפורים. יצא האוויר מהבלון הזה שניפחתם. תפסידו בכבוד, אל תהיו דל גאה, תגידו: נתכנס פה בשבוע הבא. תקפלו את האירוע. אנחנו עכשיו ביום חמישי בלילה בשעה 01:00 לפנות בוקר, יום שישי כבר בלועזי, יום שישי בעברי כבר ממזמן. אין לכם שום הצדקה לפי שום כיוון לקיים את הדיון הזה ברמת הדחיפות הזאת. אין שום דבר שבוער כאן מלבד הגאווה הפצועה שלכם, שחבל.
היו"ר ניר אורבך
רוטמן, אני מבקש שתסיים.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
חבל שבשם הגאווה הפצועה הזאת אתם גוררים גם את הצוות של הכנסת, גם את הצוות של הוועדה, גם מעקמים את התקנון. ארבעה אין הדעת סובלתם. עשיתם כבר כל כך הרבה דברים שהדעת לא סובלת, הגיע הזמן שתחתכו בזמן את ההפסדים.
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה, חבר הכנסת רוטמן. לפני שנעבור להצבעה, אני רוצה בבקשה מהיועצת המשפטית ארבל להתייחס בקצרה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אתה רואה, דבר לקיר, כל מה שאמרת.
היו"ר ניר אורבך
ואנחנו עוברים להצבעה.
שלמה קרעי (הליכוד)
פשוט אתם לא יאומן.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
דיברנו, דיברנו, דיברנו, ועובר להצבעה.
היו"ר ניר אורבך
דיברתם, דיברתם, בואו, שנייה אחת. לפני שאת מדברת, קודם כול ככה, אתם מנתקים את זה כאילו עכשיו נחתתם פה מהירח. ואת צודקת, זה היה רק מהשם מה שקרה, והגעתם לפה עוד פעם, בניתוק כאילו מחוק התקציב הכללי.
דוד ביטן (הליכוד)
אז מה הבאת את זה? אתם ביקשתם להחזיר את זה לוועדת הכנסת.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
הבאתם לכאן, ופה בכלל לא - - -
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת ביטן, אני לא פותח כאן עוד דיון, סליחה.
דוד ביטן (הליכוד)
ואללה, ידעתם מה יהיה.
היו"ר ניר אורבך
אני לא פותח פה עוד דיון, אני רק אומר לכם שאי-אפשר לשחק כאילו זה מנותק, ואי-אפשר לשחק - - -
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
אנחנו לא משחקים. אנחנו היחידים שלא משחקים.
שלמה קרעי (הליכוד)
זה כן מנותק. אתם מנותקים.
קריאות
- - -
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת קרעי, שמענו אותך מספיק.
קריאות
- - -
היו"ר ניר אורבך
אי-אפשר לנתק את זה ולהגיד כאילו דיון של עשר שעות, כאילו עד עכשיו לא דנו במליאה על החוק הזה, כולל על הסעיף הזה, כולל שלוש הצבעות על ההסתייגויות.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
- - - אבל אין קשר, אין שום קשר, יש פה - - -
היו"ר ניר אורבך
סליחה, סליחה, כולל שלוש הצבעות רק בסעיף הזה על הסתייגויות. ועכשיו אתם מקבלים פה לפי הצעה שלנו עשר הסתייגויות פלוס, פלוס - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
אוי אוי אוי, שלוש הצבעות, באמת. זה חוק תקציב.
דוד ביטן (הליכוד)
אבל, אורבך, אתם החלטתם להביא את זה לדיון הזה, לא אנחנו.
היו"ר ניר אורבך
ארבל, אני מבקש ממך, שתי דקות לסכם, ואנחנו עוברים להצבעה. תודה רבה.
אופיר כץ (הליכוד)
מתי הפעילו 98 על 60? אתם השתגעתם. מתי עשו דבר כזה?
היו"ר ניר אורבך
98 מעולם לא היה, כן היה, שמענו את החברים כאן, ושמענו את חבר הכנסת כסיף.
קריאות
- - -
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אתה היית יושב-ראש ועדת הכנסת, זה מה שעשית בלי סעיף 98, הכנסתם את זה לסעיף 98 הקודם.
אופיר כץ (הליכוד)
לכל חבר כנסת הסתייגות אחת אז מפעילים 98?
דוד ביטן (הליכוד)
אבל אתם החלטתם להביא את זה לדיון, לא אנחנו.
היו"ר ניר אורבך
סליחה, אני מבקש.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
עם סדרת ההצבעות.
שלמה קרעי (הליכוד)
על עשר שעות אתם עושים 98? חכו תראו מה יהיה כשאנחנו נחזור.
היו"ר ניר אורבך
בסדר, שמענו, שמענו, חכו חכו.
שלמה קרעי (הליכוד)
שמענו שמענו, הפנקס פתוח והיד כותבת.
היו"ר ניר אורבך
נחכה, נחכה. היד כותבת, גם את זה שמענו.
שלמה קרעי (הליכוד)
בדיוק.
היו"ר ניר אורבך
קדימה, בבקשה.
ארבל אסטרחן
לגבי דברים שאמרו כאן שזאת החלטה בפני עצמה. לא מדובר כאן בהחלטה בפני עצמה בראייתנו, מדובר פה בעצם בהחלטה נוספת להחלטה גדולה יותר שהתקבלה וצריך גם - - -
דוד ביטן (הליכוד)
אבל, ארבל, הם החזירו את זה לדיון, לא אנחנו.
ארבל אסטרחן
וצריך לקרוא את ההחלטה הזאת ביחד עם אותה החלטה.
דוד ביטן (הליכוד)
הם יכלו לא להחזיר.
ארבל אסטרחן
כלומר, אם בהחלטה הגדולה נקבע ביחס לשני חוקי התקציב שעל כל סעיף יצביעו על שלוש הסתייגויות, וכאן נותנים על עשר הסתייגויות, אז הדברים האלה עולים בקנה אחד.
שלמה קרעי (הליכוד)
ארבל, נו, באמת.
ארבל אסטרחן
וגם כפי שנאמר מקודם, שצריך לראות את התקדימים שהיו בעבר.
ינון אזולאי (ש"ס)
אני חייב להודות לכם, באמת.
ארבל אסטרחן
טוב, בסדר.
ינון אזולאי (ש"ס)
זה מרגש.
ארבל אסטרחן
את התקדימים שהיו בעבר – צריך לזכור שבכל חוקי התקציב קבעו סדרי דיון מיוחדים.
שלמה קרעי (הליכוד)
היה דבר כזה שעל עשר שעות עושים 98?
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת קרעי.
שלמה קרעי (הליכוד)
היה דבר כזה?
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת קרעי, אם אתה תפריע לה אני אבקש ממנה שתפסיק לדבר.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
החוק הזה יכול לעבור - - -
היו"ר ניר אורבך
חברת הכנסת סטרוק, סליחה, לא הפריעו לך לדבר, נכון?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
נכון, אבל - - -
היו"ר ניר אורבך
אז תיתני לה לדבר, בבקשה.
דוד ביטן (הליכוד)
ארבל, אבל את מתעלמת מזה שזאת החלטה של הקואליציה להחזיר את זה. יכלו להגיד לנו - - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
ארבל, אם זה כלול בהחלטה קודמת אל תשנו את ההחלטה. אם הטענה שלכם שזה חל על ההחלטה, אז אל תבואו, אבל אתם מתקנים את ההחלטה כי אתם מבינים שזה לא כלול.
היו"ר ניר אורבך
הבנו את הטענה שלכם, והטענה של הייעוץ המשפטי - -
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
בועז, יש לנו רוב?
היו"ר ניר אורבך
- - גם של הכנסת וגם של הוועדה הוא אחר, ואנחנו עוברים עכשיו להצבעה.
אופיר כץ (הליכוד)
לא, רגע, לא קיבלתי תשובה לשאלה שלי.
היו"ר ניר אורבך
אנחנו עוברים עכשיו להצבעה.
אופיר כץ (הליכוד)
אבל שאלתי שאלה אחרת.
היו"ר ניר אורבך
אנחנו עוברים עכשיו להצבעה.
קריאות
התייעצות סיעתית.
שלמה קרעי (הליכוד)
התייעצות סיעתית.
אופיר כץ (הליכוד)
שאלתי שאלה אחרת, ניר. שאלתי על זה שעושים את הדיון פה בזמן שהגשנו רוויזיה בוועדת הכספים.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת כץ, בבקשה, תשאל את הייעוץ המשפטי.
אופיר כץ (הליכוד)
שאלתי בפתח דבריי.
ארבל אסטרחן
עניתי על זה בתחילת הדיון. גם בכל מקרה הרוויזיה שם נדחתה.
אופיר כץ (הליכוד)
זה לא משנה, את קבעת את הדיון פה, ישבנו פה לפני שהיא נדחתה שם.
ארבל אסטרחן
נכון, אבל אחרי שהייתה כבר החלטה. זה לא שלא הייתה החלטה, ומספר ההסתייגויות היה ידוע.
אופיר כץ (הליכוד)
לא נכון.
שלמה קרעי (הליכוד)
למה אתה לא נותן ליועצת המשפטית של הכנסת לדבר?
אופיר כץ (הליכוד)
את לא יכולה לקבוע דיון כשאת אומרת: אני מנבאת מה יהיה.
שלמה קרעי (הליכוד)
היועצת המשפטית של הכנסת יושבת כאן, שתגן על ההחלטה.
קריאות
- - -
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת ינון אזולאי, רגע אחד, חבר הכנסת פרוש, רגע. עורכת הדין שגית אפיק, בבקשה.
אופיר כץ (הליכוד)
שגית, רגע, שאלתי, כי את לא היית פה, איך יכול להיות שקובעים דיון פה בזמן שהגשנו רוויזיה בוועדת הכספים ונאמר לי שגם ככה יודעים מה תהיה ההחלטה. שאלתי אז למה אנחנו פה.
שגית אפיק
אתייחס גם לזה.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת אופיר כץ, תן לה לענות, היא יודעת, היא שמעה.
אופיר כץ (הליכוד)
היא לא הייתה פה.
היו"ר ניר אורבך
אבל היא שמעה.
ארבל אסטרחן
זה לא מה שאמרתי, שגם ככה יודעים מה יוחלט. אמרתי שאם יודעים שרצון הקואליציה – כל הדיון כאן הוא על מנת - - -
אופיר כץ (הליכוד)
אז אם זה רצון הקואליציה, אז למה אנחנו פה אם זה רצון הקואליציה?
ינון אזולאי (ש"ס)
מה זה ככה יודעים? זאת בדיוק התשובה שאת אומרת.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת כץ, אנחנו רוצים לסכם, בבקשה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
- - - הפקטור או שהדחיפות היא הפקטור?
שגית אפיק
אני רוצה לענות בקצרה. ראשית, אני חושבת שבנקל אפשר היה לפרש כאן שההחלטה של ועדת הכנסת בהתאם לסעיף 98, ההחלטה המקורית, תחול גם ביחס למשיכה שנעשתה במקרה הזה.
שלמה קרעי (הליכוד)
לרמוס עוד יותר.
שגית אפיק
חשבתי שזה לא נכון לעשות את זה כך, ולאפשר לכם אך ורק שלוש הצבעות ביחס להסתייגויות, משתי סיבות. הסיבה האחת, שמדובר בחלק המספרי, ולא ניתן היה להצביע על ההסתייגויות האלה בוועדת הכספים, וחשבתי שצריך לאפשר לכם קצת יותר הצבעות במליאה ביחס למשיכה הזאת, שהיא - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
זו בדיחה, שגית, את יודעת את זה.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת קרעי, חבר הכנסת קרעי.
קריאות
- - -
שלמה קרעי (הליכוד)
אפילו לא מקריאים את ההסתייגויות האלה במליאה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
כך היה כשביטן היה יושב-ראש ועדה.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת קרעי, תן לה לסכם.
שלמה קרעי (הליכוד)
אף אחד לא יודע מה כתבנו.
שגית אפיק
מעולם לא הוקראו הסתייגויות מספריות במליאה.
שלמה קרעי (הליכוד)
מעולם לא הייתה הסתייגות שלא הייתה אפשרות לנמק אותה או בוועדה או במליאה. מעולם גם זה לא היה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
עם אורי אריאל זה בדיוק מה שהיה, שכחתם? ביקשתם דיון והיו שלוש הצבעות.
אופיר כץ (הליכוד)
אתם נותנים הסתייגות לחמישה חברי כנסת.
שגית אפיק
ההסתייגויות לחלק המספרי מעולם לא הוקראו במליאה.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
אה, גם היא אומרת "מעולם לא".
שגית אפיק
התקיים עליהן דיון, התקיימה הצבעה.
שלמה קרעי (הליכוד)
הייתה פעם הסתייגות שלא נימקו אותה, שגית?
שגית אפיק
לא מתקיימות הצבעות על החלק המספרי בוועדת הכספים.
שלמה קרעי (הליכוד)
הייתה פעם הסתייגות שלא נימקו אותה?
שגית אפיק
הדיון בוועדת הכספים, אני חושבת שהיה ממצה, קיבלתם שעתיים תמימות - -
שלמה קרעי (הליכוד)
לפני שהגשנו הסתייגויות. לפני שהגשנו את ההסתייגויות.
שגית אפיק
- - כדי להגיש הסתייגויות במערכת הממוחשבת. אני חושבת שההליך פה היה מאוד הגון כלפיכם.
שלמה קרעי (הליכוד)
איזה הגון? לא נימקנו את ההסתייגויות.
שגית אפיק
מאוד סביר כלפיכם. סעיף 98, התכלית המרכזית שלו, לכתחילה הוא נוצר לדיוני תקציב. אי-אפשר לנתק את הדיון שאנחנו נמצאים בו כרגע ולומר שהוא לא חלק מדיוני מהתקציב ומההצבעה על התקציב.
דוד ביטן (הליכוד)
למה? זה דיון חדש.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אבל התקציב - - -
שגית אפיק
אני כן חושבת שנעשה פעמים רבות שימוש ב-98 שלא למטרותיו ולתכליותיו, במקרים האלה אנחנו כן מנסים לצמצם את השימוש בו, ואני חושבת שאפשר היה לראות את זה בחודשים האחרונים. זה לא המקרה. במקרה הזה שימוש בסעיף 98 הוא ראוי.
שלמה קרעי (הליכוד)
איך ראוי?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
איך תקציב 2022 בנובמבר?
שגית אפיק
ושוב אני אומרת, זה שהשתמשנו בסעיף 98 במקרה הזה, יכולנו להשתמש בהחלטה המקורית, והלכנו גם פה, זו הייתה בעיניי - - -
דוד ביטן (הליכוד)
שגית, מה לגבי יום שישי?
שגית אפיק
אני אתייחס. זו הייתה בעיניי פרשנות לקולה.

לעניין יום שישי. בהחלטת ועדת הכנסת המקורית בסעיף 98 יש שיקול דעת ליושב-ראש הכנסת להפסיק את הדיונים ביום שישי. אני מבינה שהכוונה הייתה שאם נגלוש לשעות הבוקר-צוהריים ייתכן שהוא יחליט לעשות שימוש בסעיף הזה. אנחנו עוד לא נמצאים שם.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מתי היה דיון ביום שישי?
שגית אפיק
כן נכחתי כאן בהרבה דיוני חקיקה על חוק הסדרים שבהם ועדת הכספים המשיכה את דיוניה - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא מליאה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
ועדת הכספים או מליאה?
דוד ביטן (הליכוד)
כספים, אבל לא מליאה.
שגית אפיק
- - כל חמישי כל הלילה ובשישי בבוקר.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
ועדת הכספים או מליאה?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
הייתה פעם מליאה?
שגית אפיק
ועדת הכספים.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אבל אנחנו מדברים עכשיו על מליאה.
שגית אפיק
אני לא מכירה מקרה - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
הייתה פעם ביום שישי מליאה?
שגית אפיק
אני לא מכירה מקרה - - -
מאיר פרוש (יהדות התורה)
לא מכירה, נו, היא לא מכירה.
שגית אפיק
אני עונה.
קריאות
- - -
שגית אפיק
אני מנסה לענות. זה קצת קשה כשכולכם תוקפים ביחד. אני חושבת שכולנו אחרי יום קשה, וגם העוזרים שלי ואני ספגנו האשמות מקיר לקיר במהלך הדיונים.
שלמה קרעי (הליכוד)
כי אתם עובדים אצל הקואליציה, שגית.
שגית אפיק
אז אפשר קצת להוריד להבות.
שלמה קרעי (הליכוד)
עברתם לעבוד אצל הקואליציה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
קרעי.
שגית אפיק
אני לא מכירה ביום שישי. אני כן מכירה דיונים שגלשו מעבר ליום חמישי לשעות הבוקר של יום שישי, בוודאי בוועדת הכספים.
דוד ביטן (הליכוד)
ועדת הכספים.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אבל לא במליאה.
שגית אפיק
אני עצמי נכחתי לא אחת בדיוני ועדה שההצבעות בהם התקיימו במהלך יום שישי.
דוד ביטן (הליכוד)
שגית, אפשר לשאול אותך שאלה?
שגית אפיק
כן.
דוד ביטן (הליכוד)
מה תהיה ההמלצה שלך ליושב-ראש הכנסת בעניין הזה?
שגית אפיק
לעשות הפסקה. זו תהיה המלצתי.
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה. חבר הכנסת ביטן. אנחנו עוברים כרגע להצבעה.
קריאה
התייעצות סיעתית.
היו"ר ניר אורבך
התייעצות סיעתית. חוזרים ב-01:17.

(הישיבה נפסקה בשעה 01:12 ונתחדשה בשעה 01:17.)
היו"ר ניר אורבך
אני מחדש את הישיבה.
ינון אזולאי (ש"ס)
ניר, אמרת לי מקודם שאני רק אשאל, והפסקת.
היו"ר ניר אורבך
ינון, לא.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
לא, אנחנו בהצבעה.
היו"ר ניר אורבך
אנחנו מתחילים את ההצבעה.
ינון אזולאי (ש"ס)
בקשר להצבעה אני רוצה לשאול אותך.
היו"ר ניר אורבך
מאחר שיש לנו פה הרבה חברי כנסת אני מאוד שמח, נעשה את ההצבעה שמית כדי שכל מי שחבר ועדה באמת יוכל להצביע. אנחנו מצביעים כרגע בעד או נגד ההחלטה כפי שהונחה.
נעמה לזימי (העבודה)
ניר, אני מחליפה את רם.
היו"ר ניר אורבך
נעמה, יקריאו את השמות של חברי הוועדה או של ממלאי-המקום. אנחנו בעד או נגד ההחלטה כפי שהוצגה והונחה לפניכם. בבקשה, נועה, תקריאי את השמות.
יריב לוין (הליכוד)
באופן מפתיע מצביעים על הנוסח המקורי.
נועה בירן-דדון
(מקריאה את שמות חברי הכנסת)

מירב בן ארי – אינה נוכחת
בועז טופורובסקי – בעד
יעל רון בן משה – בעד
ניר אורבך – בעד
עידית סילמן – בעד
נעמה לזימי – בעד
יצחק פינדרוס – נגד
יבגני סובה – בעד
אחמד טיבי – נגד
שרן מרים השכל – אינה נוכחת
ווליד טאהא – אינו נוכח
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
הוא הלך לקבל את אישור מועצת השורא לדיונים ביום שישי.
ינון אזולאי (ש"ס)
אם אפשר לקרוא בשמות של אלו שלא נכחו שוב פעם.
היו"ר ניר אורבך
ההחלטה – שישה חברים בעד, שני חברים נגד. ההחלטה התקבלה.
אופיר כץ (הליכוד)
רוויזיה.
היו"ר ניר אורבך
רוויזיה בשעה 01:48.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
25 בספטמבר 2020, אתם הייתם בממשלה הזאת, ישיבת כנסת עד יום שישי בשתיים בצוהריים.
היו"ר ניר אורבך
הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 01:19.

קוד המקור של הנתונים