ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 08/11/2021

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות) (תיקון מס' 7), התשפ"ב-2021, תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות) (תיקון מס' 8), התשפ"ב-2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת14
ועדת החוקה, חוק ומשפט
08/11/2021


מושב שני


פרוטוקול מס' 103
מישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט
יום שני, ד' בכסלו התשפ"ב (08 בנובמבר 2021), שעה 9:00
סדר היום
1. הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות) (תיקון מס' 7), התשפ"ב-2021.
2. הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות) (תיקון מס' 8), התשפ"ב-2021.
נכחו
חברי הוועדה: גלעד קריב – היו"ר
ענבר בזק
סימון דוידסון
חברי הכנסת
יוראי להב הרצנו
שמחה רוטמן
מוזמנים
נינא כהן קרן - לשכה משפטית, משרד הבריאות

אולגה פרישמן - רפרנטית, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים
משתתפים באמצעים מקוונים
אילנה גנס - ראש מטה בריאות הציבור, משרד הבריאות
ייעוץ משפטי
אפרת חקאק
מנהל הוועדה
אסף פרידמן
רישום פרלמנטרי
טלי רם


1. הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות) (תיקון מס' 7), התשפ"ב-2021

2. הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות) (תיקון מס' 8), התשפ"ב-2021
היו"ר גלעד קריב
בוקר טוב לכולם. אנחנו נמצאים בדיון בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות). יש לפנינו שני סטים של התקנות, אנחנו נפנה מייד ליועצת המשפטית שתציג את המסגרת שאנחנו נמצאים בה. אני מבין שאנחנו נמצאים כאן עם שני סטים של אותן התקנות, אז רק תסבירו למה אנחנו צריכים לאשר גם את תיקון מס' 7 ולא רק את תיקון מס' 8.
אפרת חקאק
תיקון מס' 7 הוא התיקון שכבר קבע, ביטל את הגבלת התפוסה על חלק מהמקומות בשטח הפתוח, ותיקון מס' 8 הוא התיקון שמאריך את התקנות עד 11 בנובמבר, שזה או-טו-טו. אם הוועדה לא מאשרת עכשיו גם את תיקון מס' 7, אז התיקון עולה למליאה.
היו"ר גלעד קריב
הבנתי. כי אנחנו עדיין בתוך השבעה ימים?
אסף פרידמן
זה 14 יום במקרה הזה.
אפרת חקאק
אנחנו בתוך השבועיים, זה 14 ימים כי אלה תקנות לפי סעיפים 4 ו-8. בדרך כלל יש לנו שבועיים לאשר את התקנות. אם זה היה תקנות לפי סעיף 7, שם יש הגבלות יותר משמעותיות על החירות, אז יש לוועדה שבוע.
היו"ר גלעד קריב
בסדר גמור. בוקר טוב לחבר הכנסת רוטמן. אנחנו מייד נפנה לייעוץ המשפטי של משרד הבריאות שיציגו את השינויים. אני רק אפתח ואומר שבשיחה שהתקיימה ביני לבין משרד הבריאות סוכם שאנחנו ניגש להאריך את תוקף התקנות כפי שהן למשך שבוע במסגרת תיקון מס' 8, אבל שיובא בהבנה שבתום השבוע הזה תונחנה על שולחננו תקנות שכבר מבטאות את אותה מגמה של הפחתת ההגבלות ואת התוכנית של המשרד להפחתה מדורגת. אני אבקש ממשרד הבריאות בהתייחסות שלכם להתייחס גם איפה עומד נושא התקנות החדשות ומתי הן תגענה לשולחננו.

אני אומר שאנחנו במצב שלרוב אנחנו מנסים להימנע ממנו בחודשים האחרונים, של אישור רטרואקטיבי של התקנות. הדבר הזה יותר קשור בבית הזה מאשר במשרדי הממשלה מכיוון שבחסות דיוני התקציב הרציפים לא עלה בידינו לכנס את הוועדה. רשמנו זאת לפנינו, אנחנו כמובן גם בהמשך נקפיד על העניין של אישור מקדים של הוועדה לתקנות. היועצת המשפטית, אם יש לך עוד הערת פתיחה ונשמע את הצגת הדברים על ידי עורכת הדין כהן קרן.
אפרת חקאק
אני רק אציין שהוועדה קיבלה אתמול בלילה גם את תיקון מס' 9 לתקנות אבל הוועדה לא תעסוק בזה היום כי צריכים להזמין אנשים אחרים לאותו דיון, זה בנושא תיירות.
היו"ר גלעד קריב
בסדר גמור. זה לא התיקון שנוגע להקלות. נכון?
אפרת חקאק
לא. זה תיקון שנוגע לתיירים מחו"ל וקבוצות תיירים.
היו"ר גלעד קריב
למתווה התיירות.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
מה שאני מבין, אנחנו דנים עכשיו בשאלה אם זה ייכנס לתוקף עד יום, ושבעצם התקנות אמורות בכל מקרה להתבטל ביום רביעי זה, אלא אם כן יביאו משהו חדש.
היו"ר גלעד קריב
כרגע התקנות הללו מוארכות עד יום רביעי. ביקשתי מעורכת הדין כהן קרן לומר לנו מה הצפי לגבי הגשת התקנות החדשות כדי שנוכל להבין איפה אנחנו עומדים. אבל כן, בגלל דיוני התקציב אנחנו מבצעים את השינוי הזה, והסיכום היה שאנחנו לכן לא עומדים על הכנסת שינויים כרגע בתקנות אלא מאריכים בשבוע את המצב כפי שהוא.
אפרת חקאק
זה עד חמישי, לא עד רביעי. זה עד ה-11 בחודש.
היו"ר גלעד קריב
זה בעצם עד המעבר בין חמישי לשישי. זה עד יום חמישי ב-23:59. עורכת הדין כהן קרן, בבקשה. איפה אנחנו עומדים מבחינת השינויים?
נינא כהן קרן
אין לי הרבה מה להוסיף מעבר למה שכבר נאמר. יש את תיקון מס' 7, שם באמת נקבע ביטול מגבלת התפוסה באירועים בתו ירוק בשטח פתוח, למעט אירועים בגני אירועים. יתר האירועים - כמו אירועי תרבות וספורט, פסטיבלים וכו' בשטח פתוח, בתי תפילה בשטח פתוח בתו ירוק - לא תחול עליהם מגבלת התפוסה של 5,000, המגבלה היחידה למעשה תהיה חובת התו הירוק.
היו"ר גלעד קריב
זה נוגע למקומות כמו ההופעות בקיסריה וכו'.
נינא כהן קרן
פסטיבלים, מרתונים.
היו"ר גלעד קריב
התקהלות התפילה בכותל המערבי, שלפרקים הייתה עליה הגבלה של 8,000. בתקנות, בשלושת המקומות הקדושים אין הגבלה, אבל במהלך החגים הייתה שם הגבלה של 8,000 נפש.
נינא כהן קרן
נכון, אבל כרגע זה לא מקום שפועל בתו ירוק.
היו"ר גלעד קריב
נכון. אז הסרת המגבלה נוגעת רק למקומות שפועלים בתו ירוק בחוץ.
נינא כהן קרן
נכון מאוד.
היו"ר גלעד קריב
כולל מסעדות, אפשר עכשיו לשים בשטח החיצוני 6,000 סועדים. יש סעיף ספציפי על מסעדות, אבל בסדר גמור.
נינא כהן קרן
תיקון מס' 8 הוא תיקון של הארכת תוקף לשבוע.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
כסעודת שלמה בשעתו.
נינא כהן קרן
מראש הארכנו את זה לתקופה קצרה כי הכוונה באמת להביא בתיקון הקרוב שצפוי להגיע - - -
היו"ר גלעד קריב
שנייה, יש פה דיון הלכתי. לא סומכים את השינוי בזימון על סעודת שלמה. סעודת שלמה זה סעודה מפסקת.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אבל יש נוסח מיוחד במשנה.
היו"ר גלעד קריב
ל-10,000 איש, אבל הוא לא נסמך על סעודת שלמה. בסדר, חידוד תורני לשעות בוקר.
נינא כהן קרן
התיקון צפוי להגיע עד יום רביעי בחצות, מן הסתם, 24 שעות לפני שהתיקון פוקע. כמובן, אם תהיה לנו אפשרות להביא קודם, נביא קודם, אני לא יכולה כרגע לעדכן מתי בדיוק בין היום לרביעי - - -
היו"ר גלעד קריב
תכף נדבר על התקנות החדשות. כרגע, רק כדי להסתכל על הנוסח המשולב, הדברים הם בסעיף 4(ב). נכון?
נינא כהן קרן
נכון.
היו"ר גלעד קריב
תפוסה מותרת במקום הפועל בתו ירוק. בעצם מה שעשיתם, פשוט השארתם מגבלה של עד 1,000 איש במבנה.
נינא כהן קרן
נכון.
היו"ר גלעד קריב
שזאת המגבלה שתישאר לנו כרגע בתו הירוק, ובשטחים פתוחים אין כרגע מגבלה. אחד הדברים שאנחנו העלינו בדיון – ואני אשמח לדעת אם אתם מטפלים בזה – שהנושא הזה של הגבלת ההתקהלות במקום פתוח צריך לבוא לידי ביטוי גם בהגבלת ההתקהלות לא בתו ירוק, כמובן לא באותן פרופורציות. מכיוון שזה לא בתו ירוק אז מקובל עלינו שתהיה שם מגבלה בניגוד לתו הירוק אבל להישאר עם מצב שבו בלי תו ירוק המגבלה היא 100 אנשים.
נינא כהן קרן
כן.
היו"ר גלעד קריב
כמעט בכל יום הולדת של כיתה שמתכנסת בפארק מגיעים לתפוסה הזאת, כל פעילות של תנועת נוער בחוץ מגיעה לתפוסה הזאת. האם הסיפור הזה מטופל בתקנות?
נינא כהן קרן
כמובן שלקחנו את ההערה לתשומת לבנו אבל בגלל שהפרטים של המתווה עדיין בדיונים, אני לא יכולה כרגע להגיד מה צפוי להיות ומה לא כי הדברים לא סגורים. אני כן יכולה להגיד שאנחנו בוחנים את כל ההגבלות שיש היום בתקנות – הגבלות על תו ירוק, לא על תו ירוק.
היו"ר גלעד קריב
אני אומר לפרוטוקול שהצעתי הנאמנה היא שיהיה דין ודברים לפני הנחת התקנות ביום רביעי. אנא, אם אילנה שומעת אותנו באמצעות הזום – תכף נשמע אותה – אני מאוד מציע שיהיה שיג ושיח איתנו לפני הנחת התקנות כי אם המתווה לא יתואם איתנו אז יכול להיות שנאשר תקנות ל-48 שעות.
נינא כהן קרן
אנחנו באמת בוחנים את כל ההגבלות. פשוט מטבע הדברים, אני לא יכולה בשלב כזה מוקדם לעדכן כאן מה צפוי להשתנות, אני גם בעצמי לא יודעת כי הדברים עוד לא נסגרו באופן סופי ואנחנו בהחלט בוחנים.
היו"ר גלעד קריב
טוב. ואנחנו עומדים על קבלתן 24 שעות לפני. זה שינוי משמעותי, אני לא אקבל פה שימוש בסעיף הדחיפות, אני גם את המסר הזה מעביר. אין פה שום אלמנט של דחיפות, באמת אין פה ממש שום אלמנט של דחיפות כרגע במגמות הנוכחיות של התחלואה ובעומס כרגע של הפעולה, גם של משרד הבריאות וגם של הוועדה.

התקנות צריכות להיות מונחות על השולחן 24 שעות לפני בצורה מסודרת כדי שהח"כים ילמדו אותן. אני חושב שהמשמעות היא שנצטרך לכנס את הוועדה בחמישי בבוקר לדון בתקנות.
אסף פרידמן
אם הן יגיעו, כן.
היו"ר גלעד קריב
חברים, אני רוצה להסביר. אם הן לא יגיעו במועד, יהיה פה אישור תקנות ל-48 שעות ויהיה פה סיפור רציני. אני מצפה להתדיינות מסודרת שלכם איתנו על נושא המתווה החדש של התו הירוק. קחו את זה בחשבון, אני גם אעביר את זה ללשכת שר הבריאות אבל תעבירו את זה לכל הגורמים הנוגעים בדבר.

אז בעצם השינוי היחיד שאנחנו נדרשים אליו זה העניין של 5,000, של מגבלת התפוסה. רק כדי להבין, התקנות שמונחות כרגע על שולחננו, תיקון מס' 9, כל כולו נוגע למתווה התיירות?
נינא כהן קרן
נכון.
היו"ר גלעד קריב
גברתי היועצת המשפטית, במנדט של הוועדה שלנו, בעצם את כל מתווה התיירות הם מביאים אלינו?
אפרת חקאק
לא.
נינא כהן קרן
לא. יש גם תיקונים לצו. התיקון שהגיע אתמול בלילה, הוא כולל הוראות שחלות על סוכני טיולים ומדריכי טיולים שמלווים קבוצות מאורגנות של תיירים ועוד איזשהו אלמנט של מעין תו ירוק קבוצתי שמאפשר להם להיכנס לחלק מהמקומות. זה לא הסדרה מלאה של כל המתווה אלא נועד לצורכי אכיפה, לקבוע הוראות לסוכנים שמלווים את התיירים.
היו"ר גלעד קריב
מה מועד הכניסה לתוקף?
נינא כהן קרן
לפי ברירת המחדל של החוק, תוך 24 שעות.
היו"ר גלעד קריב
אני באמת חייב להבין רגע את הדינמיקה.
נינא כהן קרן
צריך לבדוק גם מול משרד התיירות. אני לא בטוחה שבאמת בפועל המתווה החל כי אני לא יודעת אם יש קבוצות.
היו"ר גלעד קריב
אני שמעתי הבוקר את שר התיירות מכריז ברשת ב' בשמחה על כניסת המתווה, אבל אני רגע חייב להבין את הדינמיקה למול הוועדה, אני מתקשה להבין אותה. מדברים על מתווה התיירות שבועות. שבועות. מתי התקנות האלה הונחו על שולחננו?
אסף פרידמן
בחצות.
היו"ר גלעד קריב
וממתי הן נכנסות לתוקף? הן היום בלילה נכנסות לתוקף? מתווה שמטיל על סוכנים, על מדריכים ועל מלווים בטיולים חובות סטטוטוריות חדשות.
נינא כהן קרן
אלה סוכנים שכרגע לא מקבלים קבוצות כאלה של תיירים.
היו"ר גלעד קריב
לא, אני עכשיו מדבר רק על הדינמיקה למול הוועדה. מה בדיוק הציפייה? למה התקנות הללו לא מונחות על שולחננו שלושה-ארבעה ימים לפני, שנוכל לעשות דיון ראוי במתווה התיירות?

אני רוצה לומר לכם, יש פה איזושהי תחושה שפשוט, למרות כל השיחות שלנו, כל הדיבורים שלנו, אתם רואים בכנסת חותמת גומי.
נינא כהן קרן
אני רק אגיד, ההערה והביקורת כמובן מובנת.
היו"ר גלעד קריב
מה זה עוזר לנו?
נינא כהן קרן
אני רק אגיד שבתוך הממשלה, ממש עד השלבים הסופיים לא היה ברור בדיוק האם נדרש תיקון תקנות ואיזה תיקון תקנות.
היו"ר גלעד קריב
אין בעיה. אז תדחו את מתווה התיירות, תכבדו את הבית הזה ואת ועדותיו ותודיעו שמכיוון שאתם לא הספקתם, אז המתווה נכנס בשבוע הבא. אני לא מצליח להבין את זה. לא מדובר פה בהארכת תקנות. יש כאן נציג או נציגה ממשרד המשפטים?
אולגה פרישמן
כן.
היו"ר גלעד קריב
אני חייב לקבל מכם הסבר על זה. יש פה מתווה חדש. בסדר, אני מבין, תיקון מס' 8, תיקון 7, שיניתם דבר קטן שהולם את רוחה של הוועדה, של הסרת המגבלות. תיקון מס' 8, אני סיכמתי עם לשכת השר שמאריכים בשבוע דיוני תקציב. איך לא רועדת לכם היד, משרדי הממשלה, היועצים המשפטיים, כשאתם מניחים בחצות בלילה על שולחן ועדת החוקה מתווה חדש לגמרי?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני אגיד לך את התשובה, אדוני?
היו"ר גלעד קריב
אני לא בטוח שאני רוצה לשמוע את התשובה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אתה לא רוצה לשמוע אותה – כי זה באשמתך.
היו"ר גלעד קריב
בסדר.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
כי אתה תעביר להם את זה.
היו"ר גלעד קריב
לא. אבל אני רוצה לומר לך. א', אני לא אעביר להם.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
כי בעבר הם עשו את זה כמה וכמה פעמים וכל פעם אמרת: פעם אחרונה, פעם אחרונה.
היו"ר גלעד קריב
לא. דרך אגב, כשעמדנו איתם אז הם הפסיקו את השימוש בסעיף הדחיפות. זה לא נכון, חבר הכנסת רוטמן, אנחנו הצלחנו להגיע למצב שבו במהלך חודש אוגוסט – זאת לא רק הייתה עבודה שלי כי אני הייתי מושבת – אבל הצלחנו להגיע למצב שיש תיאום עם לשכת שר הבריאות, מקדים.

אני לא מצליח להבין איך בפעם הראשונה אתם שמים על שולחננו מתווה בחצות הלילה, כך שגם אני לא יכולתי לכנס על זה היום דיון, ואתם מכניסים את המתווה.
סימון דוידסון (יש עתיד)
דרך אגב, אותו דבר היום בוועדת חינוך קורה.
היו"ר גלעד קריב
אני אומר ככה. יש לנו יום עמוס בדיונים. יכול מאוד להיות שאני אכנס דיון ואני אפסול את התקנות. אני אמליץ לחבריי בוועדה פשוט לדחות את התקנות.

עורכת הדין כהן קרן, תעבירי בבקשה מסר ללשכת שר הבריאות שאני שוקל להמליץ לחברי הוועדה לא לא לדון בתקנות אלא לא לאשר את התקנות. אנחנו נכנס אולי בהמשך היום דיון וזה מה שאנחנו נעשה. רק להגיד, אתמול דיברתי עם אנשי לשכת שר הבריאות. אני לא מצליח להבין את ההתנהלות שלכם, אני לא מצליח להבין את משרד המשפטים. יש לכם איזו חובה על תקינות תהליכים, זה התפקיד שלכם.

איך יכול להיות שאנחנו מאשרים תקנות של מתווה תיירות בלי שאנחנו מזמינים את גורמי התיירות השונים לבוא ולהציג את עמדתם, בלי שיש דין ודברים בינינו לבין ועדת הכלכלה שאחראית על התחום?

אני ממש לא מבין את זה. אני מבקש מלשכת שר הבריאות ליצור איתי קשר ולהבהיר לי את הסיפור הזה. באמת, אני נוטה לשקול לא לאשר את התקנות האלה. מתראיין שר הבריאות, מכריז על מתווה התיירות כשהתקנות לא מאושרות כאן. מה זה הדבר הזה? אילנה גנס נמצאת איתנו?
סימון דוידסון (יש עתיד)
איפה התקנות האלה?
היו"ר גלעד קריב
לא, אלה לא התקנות שאנחנו דנים בהן היום. התקנות שאנחנו דנים בהן היום הן כמעט טכניות.
סימון דוידסון (יש עתיד)
אז מה עם התיירות?
היו"ר גלעד קריב
התיירות הונח על שולחננו אתמול בחצות הלילה, זה לא על סדר-היום בכלל, זה העניין.
סימון דוידסון (יש עתיד)
אבל איך אפשר שהן לא ייכנסו לתוקף?
היו"ר גלעד קריב
כן ייכנסו הלילה לתוקף, אלא אם אנחנו נתכנס בצוהריים ונבטל את התקנות ונודיע שהן לא נכנסות לתוקף.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני אמליץ, אדוני היושב-ראש, בכל מקרה, כל מה שמטיל חובות ועבירות פליליות – לבטל. ככל שהמתווה הזה הוא מקל, אין לי שום עניין לפגוע בגופים אבל המתווה שמטיל אחריות - - -
היו"ר גלעד קריב
מה הבעיה? שהמתווה הזה, יש בו בשורה כי הוא מאפשר כניסה של קבוצות, אבל הוא מטיל אחריות על סוכני נסיעות, על מלווי טיולים, שיש בה אלמנט גם של חובה, עם תולדה פלילית או מינהלתית. אז במקום לעשות דיון מסודר במתווה, לשמוע, ולמה דווקא קבוצות של חמישה? למה שזוג תיירים לא יוכל להיכנס לארץ אם הוא לוקח על עצמו את כל החובות? לא צריך לקיים על זה דיון בכנסת?

בואו, יש לנו דיון חשוב לפנינו. אילנה, התייחסות קצרה לתיקון מס' 7 ו-8, אנחנו לתיקון 9 לא מתייחסים כרגע. חברי הכנסת, אם רוצים להעיר הערות ואנחנו נצביע על תיקונים 7 ו-8.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
יש לי רק שאלה. חוות הדעת האפידמיולוגית, יש איזו אמירה שגל התחלואה הנוכחי לא שכך – אגב, שכך עם שני כ"פים ולא עם חי"ת.
היו"ר גלעד קריב
כתוב שחח?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
כתוב שכח מלשון forgot.
היו"ר גלעד קריב
יפה. כי זה יכול להיות גם שחח, שהגל השתוחח. נכון?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
גם. נכון. אבל הם הצליחו שזה לא יהיה שכך. זה לא שחח ולא שכך, זה שכח עם כח. הם שכחו אותנו.
היו"ר גלעד קריב
כי הם פשוט באופן פרוידיאני שכחו להגיש את התקנות למתווה התיירות בזמן לוועדה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אבל אני כן שואל לגבי שאלת האכיפה, אני מבקש לשמוע. מאחר שאנחנו מצד אחד משחררים, וטוב שכך, את המספרים, מצד שני הקנסות עדיין בעינם, האם עדיין יש בהם צורך? כמה קנסות הוטלו? כמה אכיפה? הייתי שמח לשמוע התייחסות.
היו"ר גלעד קריב
אני רק אומר בהקשר הזה שאנחנו קיימנו – אני חושב שזה היה בשבוע שעבר או שבוע לפני – דיון בהארכת ההכרזה על פיקוח באמצעי אלקטרוני וקיבלנו שם סקירה יחסית רחבה בתחום האכיפה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
על הבידודים.
היו"ר גלעד קריב
נכון. אני חושב שאנחנו נצטרך לקיים בשבוע-שבועיים הקרובים עוד דיון מעקב עם מינהלת האכיפה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
פה זה בעיקר על נושא של העסקים והתו הירוק.
היו"ר גלעד קריב
אני לא בטוח שלאילנה ולנציגות משרד המשפטים יש על זה נתונים, אבל אני אומר עוד פעם, אנחנו מתקדמים בעיניים פקוחות למצב שאתם תניחו לנו ביום רביעי בחצות את התקנות של המתווה החדש של התו הירוק, תצפו שביום חמישי נתכנס ונאשר, ואם לא, מה אכפת לכם, זה בחצות, בין חמישי לשישי ייכנס ממילא. זה פשוט לא ימשיך לעבוד ככה. אנחנו לא בשיא הגל הרביעי כרגע, זה פשוט לא יכול לעבוד ככה.

אני לא רוצה לחזור לתיקון מס' 9, אני אתייעץ עם צוות הוועדה והיועצים המשפטיים מה אנחנו עושים. תרמזו בלשכת שר הבריאות ולשר התיירות שלא יצהלו בשער בת רבים את כניסת מתווה הבריאות היום לתוקף. לא יודע – אולי כן, אולי לא – אבל יהיה פה דיון. וגם אם אנחנו נאשר את התקנות כדי לא לאכזב סוכני תיירות, למרות שרובם מהשיחות שלי איתם מאוכזבים מהמתווה – כמו למשל מההגבלה המוזרה דווקא על קבוצות של חמישה, ולמה לא לאפשר לזוג להיכנס? הסיפור הזה יאושר לשלושה-ארבעה ימים כדי שהוועדה תתכנס ותקיים דיון רציני במתווה התיירות.

פשוט חרפה. פשוט חרפה היחס שלכם לוועדות הכנסת. אין לי מילה אחרת, וזה ישפיע. בדיוני חוק הקורונה זה ישפיע על התוצאות הסופיות של חוק הקורונה לגבי יחסי כנסת-ממשלה בתקופת הקורונה. אילנה, בבקשה. צר לי שאני מעביר את רשות הדיבור אלייך אחרי – שמתם לב שמאז שסודר לה אישור כניסה לכנסת היא לא מגיעה? אילנה, אנחנו מוטרדים מהעניין.
אילנה גנס
בוקר טוב לחברי הוועדה הנכבדים. קודם כול אני אתייחס בקצרה לתמונת מצב תחלואה העדכני. למרות שאנחנו בהחלט במגמת ירידה יפה, אנחנו כבר מהשבוע מדשדשים על מספרים סביב ה-550–600 מאומתים בממוצע שבועי. מספר הבדיקות החיוביות עדיין נותר ללא שינוי סביב 0.6, 0.7, וגם מקדם ההדבקה טיפה בעלייה. אנחנו רואים איזושהי מגמת האטה מסוימת בירידת התחלואה ולכן אנחנו בוחנים את המתווה החדש של הקלות, שללא ספק יבואו אבל אנחנו מסתכלים עליו בצורה יותר מדודה. לפחות עמדתנו המקצועית מבחינה אפידמיולוגית היא שלא נכון להגיע להסרה מלאה של כלל ההגבלות כפי שעשינו בין גל התחלואה השלישי לרביעי, וכנראה שחלק מהעלייה המאוד מאוד מהירה בגל התחלואה האחרון חווינו בגלל הסרה מאוד מאוד מהירה של כלל ההגבלות והקושי המסוים להחזיר אותן שקרה בעיכוב, בטח לא הצליח להדביק את קצב העלייה האקספוננציאלי בתחלואה עצמה.

לכן, לעמדתנו אם כן, שיהיה נכון להשאיר הגבלות מסוימות או מתווה תו ירוק, כמובן מאוד מותאם ורלוונטי רק במקומות שאנחנו מבינים שיש שם סיכון מוגבר משמעותית או להדבקה או לתחלואה קשה, אבל אין ספק שאנחנו בכיוון של הקלות. זה עדיין בבחינה ועד יום רביעי המתווה הזה ייסגר ויוצג לאישור הוועדה אחרי שזה יעבור אישור קודם.

מבחינת הסרת הגבלות, אז שוב, מקומות שהם שטח פתוח, אנחנו מרגישים בהחלט בנוח כבר ללכת להסרת הגבלות, בטח במקומות שמופעלים בתו ירוק, ואני מעריכה, לפחות להבנתנו ובגיבוש המתווה החדש אנחנו נייצר איזושהי קורלציה הגיונית בין הגבלות התקהלות להקלות בהגבלות כפי שקיימות היום בתקנות תו ירוק.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
יש לי שאלה למומחי משרד הבריאות, פשוט חוות דעת. האם וירוס זה קללה? האם וירוס זה דבר חיובי? את לא חייבת כמובן לענות.
היו"ר גלעד קריב
חבר הכנסת רוטמן, השאלה הגדולה לא אם זה קללה. השאלה הגדולה אם כבר מצאנו חיסון להשפעתו. זאת השאלה הגדולה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
פשוט שמעתי היום בבוקר שסגן שר טוען שווירוס זה דבר חיובי, לכן אני תוהה האם וירוס, מדובר בדבר חיובי או לא, ומי לנו מומחה בכנסת אם לא משרד הבריאות.
סימון דוידסון (יש עתיד)
אני בטוח שאם זה היה הפוך, ההגדרה הייתה שונה.
היו"ר גלעד קריב
חבר הכנסת רוטמן, עדיף שנחזור לדברי התורה שעסקנו בהם בתחילת המפגש. אילנה, אני מבקש שתעבירי את המסר למנכ"ל משרד הבריאות, לראשת שירותי בריאות הציבור, לצוות השר. שני עניינים. אני עוד לא יודע מה אנחנו נעשה עם תקנות התיירות, הן בטח לא תאושרנה ככה לתקופה שאתם רוצים מבלי דיון רציני כאן בוועדה, ואתם מנעתם מאיתנו לקיים דיון רציני בוועדה.

אבל כבר מראש, כדי שלא תאמרו לא ידענו, אני לא מוכן לקבל את התקנות של התו הירוק בחצות ביום רביעי ושנקיים בהן דיון קצר ביום חמישי. או שאתם תניחו, למרות שזה לא נדרש בחוק, תסיימו את הדיון לפני ותניחו אותן כך שאנחנו נוכל ללמוד אותן ביום רביעי, או שאתם תבואו איתנו בדין ודברים לפני שאתם מפרסמים את התקנות.

אני עומד על זה חד-משמעית. אני אומר את זה ללשכה המשפטית של משרד הבריאות ואומר את זה למשרד המשפטים. באמת, יש לי ציפייה ממשרד המשפטים – אתם בתוך האירוע הזה בין השאר כדי לעמוד על תקינות התהליכים של התקנת התקנות. ודינן של תקנות שמאריכות מתווה שכבר אנחנו דשים בו שישה חודשים, לא כדין תקנות שמביאות בפעם הראשונה לכנסת מתווה חדש, שעוד נוגע גם לעבודה של ועדות אחרות, ומייסד כמו שאמר חבר הכנסת רוטמן בצדק, מרחיב את מעגל העבירות הפליליות והקנסות המינהליים על קבוצה שלמה של עובדים, שעכשיו גם הופכים להיות נאמני קורונה, ולהם כנראה אין ראשת ועד כמו למורים ולמורות, שאומרת מורים ומורות לא יהיו נאמני קורונה. הפכנו כל מדריך טיולים לנאמן קורונה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
שלא יצא מפה שאנחנו רוצים שתהיה להם ראשת ועד כזאת.
היו"ר גלעד קריב
אתה לא רוצה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אנחנו מעדיפים שגם למורים לא תהיה ראשת ועד כזאת.
היו"ר גלעד קריב
אז אני מברך את ראשת הסתדרות המורים ואני ממליץ בכל פה ולשון לסוכני התיירות בישראל, למדריכי הטיולים, להתאגד ככל יכולתם.

חבר הכנסת רוטמן, סיימנו. אני שמח שאנחנו ממצים את הפינג פונג בינינו עד 9:30.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
מצוין.
היו"ר גלעד קריב
זה אומר שמעכשיו נסכים. גברתי היועצת המשפטית, אנחנו צריכים להקריא את התקנות, בבקשה.
אפרת חקאק
אני מתחילה עם תיקון מס' 7."בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4, 8, 23, 24, 25 ו- 27 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף–2020 (להלן – החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת" – ככל שהיא תאשר – "מתקינה הממשלה תקנות אלה:

תיקון תקנה 4ב
1.
בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות), התשפ"א-021[footnoteRef:1], בתקנה 4ב- [1:

]

1. בתקנת משנה (א) -

1. ברישה, במקום "במקום ציבורי או עסקי הפועל ב "תו ירוק" כאמור בתקנה 2(א)(1), (2), (3) או (7)" יבוא "במקום ציבורי או עסקי הפועל ב"תו ירוק" כאמור בתקנה 2(א)(1) המצוי במבנה או בשטח פתוח או במקום ציבורי או עסקי הפועל ב"תו ירוק" כאמור בתקנה 2(א)(2), (3) או (7) המצוי במבנה" – יש לכם את הנוסח המשולב - ואחרי "או במקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות והפועל ב"תו ירוק" כאמור בתקנה 4א" יבוא " המצוי במבנה";

1. במקום פסקה (2) יבוא:

"(2) במקום כאמור בתקנה 2(א)(2), (3) או (7) או בתקנה 4א, המצוי במבנה – עד 1,000 אנשים.";
1. בתקנת משנה (ב), הקטע החל במילים "ואם המקום הוא בשטח פתוח ורק בחלקו יש מקומות ישיבה מסומנים" עד סופה - יימחק.

תחילה
3.
תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ג בחשוון התשפ"ב (29 באוקטובר 2021) בשעה 05:00 בבוקר."
היו"ר גלעד קריב
בסדר גמור. אנחנו מצביעים על תיקון מס' 7. כזכור, עוסק רק בהסרת הגבלת מספר המתקהלים בשטח פתוח בתו ירוק, מוריד את מגבלת ה-5,000, וכרגע מותיר אותנו עם מגבלה על התכנסות בתו ירוק רק במבנה סגור של 1,000 איש. מי בעד אישור התקנות? מי נגד?
הצבעה

אושר.
היו"ר גלעד קריב
אושר פה אחד. תיקון מס' 8.
אפרת חקאק
"בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4, 6, 7, 8, 12, 23, 24, 25 ו- 27 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף–2020 (להלן – החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת" – ככל שהיא תאשר –"מתקינה הממשלה תקנות אלה:

תיקון תקנה 15
1.
בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות), התשפ"א-021[footnoteRef:2], בתקנה 15, במקום "כ"ט בחשוון התשפ"ב (4 בנובמבר 2021)" יבוא "ז' בכסלו (11 בנובמבר 2021)"." [2: ]
חסרה פה השנה העברית
11 בנובמבר 21'.
היו"ר גלעד קריב
מי בעד אישור תיקון מס' 8? מי נגד?

הצבעה

אושר.
היו"ר גלעד קריב
אושר פה אחד. אנחנו בהמשך היום נודיע לכם על כוונתנו בעניין תקנות התיירות. אנחנו נמצאים במצב שאם אנחנו לא נכנס דיון בנושא, התקנות תיכנסנה לתוקף היום בחצות.
סימון דוידסון (יש עתיד)
אנחנו לא נוכל הרי לא. זה ייכנס ואז אנחנו נצטרך לעשות דיון?
היו"ר גלעד קריב
סליחה. אנחנו יכולים להתכנס ולקבל החלטה שאנחנו דוחים את התקנות.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
או לעשות דיפרנציאציה בתאריכים או להוריד סעיפים.
היו"ר גלעד קריב
אפשרות אחת היא לדחות את התקנות ולומר לממשלה, תתקנו את התקנות מחדש בתיאום.
סימון דוידסון (יש עתיד)
יש כבר קבוצות שמגיעות.
היו"ר גלעד קריב
נכון. אפשרות שנייה היא לקצוב את התקנות. עוד פעם, המצב הזה שמכניסים משטר עם היבטים פליליים ומינהליים לתוקף בלי שמתקיים דיון, ואני אומר - איתי לא דיברו, לא ממשרד הבריאות ולא ממשרד התיירות על התקנות האלה, אולי דיברו עם חברנו חבר הכנסת מיכאל ביטון בוועדת הכלכלה, אולי במקום אחר - איתי לא דיברו על התקנות בנושא התיירות. לא הוחלפה מילה, ותאמינו לי שאני בקשר די אינטנסיבי עם לשכת שר הבריאות, אז הדברים האלה לא דוברו.

אני שמעתי היום את שר התיירות מכריז על תחילת המתווה כשהתקנות עוד לא בתוקף. במינימום, אם באמת בשעות הקרובות יתברר שכבר נכנסות קבוצות על פי המתווה הזה, אז במקסימום, צריך לאשר את התקנות האלה ל-48 שעות ודקה לא יותר, וביום חמישי הממשלה תגיע לפה לדיון מסודר – עם נציגי משרד התיירות, עם נציגי משרד הבריאות, כשנציגי התאחדות המלונות, סוכני הנסיעות, הנציגים של מדריכי הטיולים, יוכלו להגיע ולהשמיע את קולם במתווה.

אני יודע בבירור שיש הערות משמעותיות על המתווה. נתתי רק דוגמה אחת, שסוכני תיירות לא מבינים למה ההגבלה הזאת למינימום של חמישה. הרי לקבוצות יותר קשה להתארגן, יותר קל לזוג יהודי מבוגר מארצות הברית, שאפילו כבר מחוסן בבוסטר.
סימון דוידסון (יש עתיד)
זאת אומרת, אם אני אדם בודד שרוצה להגיע למדינת ישראל, לפי התקנות האלה אני לא יכול.
היו"ר גלעד קריב
ואתה לא עם בוסטר, כרגע המתווה לא נותן לך מענה. מה הטעם בהגבלה הזאת של חמישה אנשים? אם אתה עושה מתווה, תאפשר גם לבן אדם אחד.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
זה בגלל שסוכני הנסיעות התאגדו.
היו"ר גלעד קריב
כי דרך אגב אם הם יתאגדו יותר חזק, אז ברור שהתקנות מלכתחילה יהיו יותר טובות. כאמור, נודיע לחברי הוועדה מה אנחנו עושים עם תקנות התיירות.

תודה, חבריי – חבר הכנסת דוידסון, חברת הכנסת בזק וחבר הכנסת יוראי להב הרצנו. תודה. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 09:40.

קוד המקור של הנתונים