ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 08/11/2021

אכרזה על גן לאומי מעין חרוד (תיקון), התשפ"ב-2022

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת3
ועדת הפנים והגנת הסביבה
08/11/2021


מושב שניפרוטוקול מס' 49
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שני, ד' בכסלו התשפ"ב (08 בנובמבר 2021), שעה 10:41
סדר היום
הצעת אכרזה על גן לאומי מעין חרוד (תיקון) התשפ"ב-2021
נכחו
חברי הוועדה: ווליד טאהא – היו"ר
מוזמנים
יסמין טלמון - יועצת למינהל התכנון, משרד הפנים

אביב בארי - מתכנן המועצה האזורית גלבוע
משתתפים באמצעים מקוונים
נורית רוזנטל - יועצת ללשכת התכנון מחוז צפון, משרד הפנים

ענת יציב - מנהלת אגף מקרקעין, רשות הטבע והגנים

מרדכי בצרווי - יו"ר ועד מקומי גדעונה

אלעד סויסה - עורך דין, ב"כ ועד מקומי גדעונה
ייעוץ משפטי
לירון אדלר
רכזת תחום פרלמנטרי בכירה
שושנה אזולאי
רישום פרלמנטרי
מעין מכלוף, חבר תרגומים


הצעת אכרזה על גן לאומי מעין חרוד (תיקון) התשפ"ב-2021
היו"ר ווליד טהא
באיחור קל אני מבקש לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה, בנושא תיקון הכרזה על חלקים מגן לאומי מעין חרוד.

הוועדה קיבלה את פניית שרת הפנים בנושא זה, ואת שאר ההסכמות הנדרשות לפי החוק: הסכמת השרה להגנת הסביבה, הסכמת הרשות המקומית הרלוונטית, מועצה אזורית גלבוע, והסכמת מועצת גנים לאומיים ושמורות טבע.

הדיון היום בוועדה הוא לגבי שטחים שמבקשים לגרוע משטחי הגן הלאומי. אני אתן לך, לירון, לתת הסבר בנושא.
יסמין טלמון
אני ממינהל התכנון, שמי יסמין טלמון.
היו"ר ווליד טהא
אחרי לירון את תציגי את עמדת מינהל התכנון. בבקשה לירון.
לירון אדלר
יש פה בעצם בקשה שהגיעה לאישור ועדת הפנים, בהתאם לסעיף 26 לחוק גנים לאומיים.

גן לאומי מעין חרוד זה גן שהוכרז בשנת 68', על שטח של אלף מאה שלושים ושישה דונם. בקשת הגריעה היא לשמונה עשר דונם מתוך הגן הלאומי, בכמה מקומות. קיבלנו באמת את כל ההסכמות שצריך מבחינת ההתייעצויות שנדרשות בחוק: הגנת הסביבה, המועצה האזורית גלבוע ומועצת גנים לאומיים. אני מציעה שיסמין תסביר לגבי החלקים, יש שם כמה חלקים בגריעות, אם תוכלי להסביר מה בדיוק נגרע ומה הצורך.
יסמין טלמון
סך הכל הבקשה לגריעה היא שמונה עשר דונם, בכמה מוקדים, כמו שאמרה לירון. יש חלק קטן מאוד בחלק הצפוני, שהוא חלק מדרך גישה לאתר, שצריך להסדיר אותו. החלק המשמעותי זה אכסניה שנמצאת כאן, על פי תכניות מאושרות, שדרך אגב הופיעה גם,
היו"ר ווליד טהא
אכסניה שקדמה להכרזה על הגן הלאומי, או שהתכנון להקמתה קדם להכרזה, מה מבין שניהם?
יסמין טלמון
אני לא זוכרת בדיוק, אולי רט"ג יוכלו להוסיף את המידע הזה, מה קדם למה. היא מופיעה גם בתכניות שמאשרות את הגן הלאומי. אנחנו צריכים לזכור שפעם לפני שנים זה לא היה נשמע חריג לאפשר אכסניה בתחום של גן לאומי. היום אנחנו מתנגדים, אנחנו לא אוהבים את האכסון המלונאי בתחום גן לאומי. אנחנו רוצים להוציא את זה, לבטל את זה מתחום ההכרזה.
היו"ר ווליד טהא
ולא רק אתם.
יסמין טלמון
נכון, כמובן, כי זה לא מנוהל על ידי רט"ג, זה מנוהל בניהול שלהם. ואין צורך שזה יישאר כחלק מהגן הלאומי.

ויש עוד שני קטעים פה, סביב בית העלמין הקיים של היישוב.
ווליד טאהא - היו"ר
ממתי הוא קיים?
יסמין טלמון
הוא קיים הרבה שנים, של היישוב גדעונה. והוא בתחום הגן הלאומי. ובעצם התכנית הזאת באה לעשות הסדרה של השטח, ולהוציא את כל השימושים שהם לא מעניינו של הגן הלאומי, ולא מנוהלים על ידי רשות הטבע והגנים, להוציא אותם מתחום הגן הלאומי, ושהגן הלאומי אפשר יהיה לפתח אותו כגן לאומי בפני עצמו, בלי כל התוספות שלא קשורות.
לירון אדלר
את יכולה רק להסביר איך נוצר המצב הזה מול בית העלמין והדרך גישה, שזה בעצם חופף לגן הלאומי?
יסמין טלמון
פשוט לא גרעו את זה. היתה כאן גריעה בעבר, של איזה שהוא חלק של מושב גדעונה, כשבאה איזו שהיא תכנית להרחבה של היישוב, ואז גרעו חלק מהגן הלאומי, אבל הדברים האלה לא טופלו.
לירון אדלר
זאת אומרת הם נבנו לפי תכניות אחרות, בלי שהיתה גריעה?
יסמין טלמון
כן, בלי שהיתה גריעה, או שהם היו אפילו לפני. יכול להיות שרט"ג יוכלו להוסיף על הדברים שלי ביתר פירוט.
היו"ר ווליד טהא
תודה רבה לך. אני רוצה להעלות בזום את היועצת ללשכת התכנון במחוז צפון במשרד הפנים, נורית רוזנטל.
נורית רוזנטל
אני מחזקת את מה שיסמין אמרה. אנחנו מנסים להסדיר את הדברים שנמצאים בשטח, על מנת שגם הגן הלאומי יוכל להתקדם, וגם שהיישוב גדעונה לא ייפגע ויוכל להמשיך להתקיים.

התכנית של גדעונה מאושרת שם משנות השמונים בערך, וכבר אז היה שם את הבית עלמין. האכסניה קיימת ופעילה, ואין שום סיבה שהיא תהיה בתחום הכרזה. בתכנית הקודמת היה מסומן הכרזה על גבי התיירות. היום זה לא משהו שאנחנו מאשרים אותו. ואנחנו מבקשים לגרוע את השטח של האכסניה.
היו"ר ווליד טהא
תודה רבה לך. נעבור לרשות הטבע והגנים.
ענת יציב
אני הרבה מעבר למה שיסמין הסבירה אין לי להוסיף.
היו"ר ווליד טהא
אז כולכם בעצם מאשרים את מה שיסמין הסבירה,
ענת יציב
נכון. זו בעצם תכנית שלנו, תכנית פיתוח לגן הלאומי, שתוך כדי בתכנית הזאת אנחנו מסדירים ומדייקים את הגבולות של הגן הלאומי. ומה שמחוץ לגדר של הגן הלאומי, ולא משרת את הגן הלאומי, אנחנו מבקשים להוציא.

לגבי הבית עלמין, יש שתי תכניות כבר שאישרו שם בית עלמין, אפילו הן לא ממש מדוייקות. ומה שאנחנו כרגע גורעים זה ממש את בית העלמין עצמו, כפי שהוא בשטח.

אותו הדבר גם לגבי האכסניה, רק מה שבנוי, אם תסתכלו בתסריט אתם יכולים לראות, מה שבנוי, המבנים הם אלה שהוצאו החוצה, לא אפילו כל התכנית שהיתה בעבר, חלק מתוך הגן הלאומי. ממש הסדרנו ודייקנו פה.
היו"ר ווליד טהא
אותם נתונים, אותם הדברים שנאמרו.
לירון אדלר
לגבי בית העלמין, המצב שנוצר שיש שם בית עלמין, למרות שהיתה שם תכנית של גן לאומי, זה בגלל שהתכניות ישנות? איך נוצר כזה מצב?
ענת יציב
האמת שאני לא יודעת להגיד, אבל העובדה שזה לא הגיע אלינו, ולא למועצת גנים לגריעה. והוא אושר כאמור בשתי תכניות, אחת משנות השמונים ואחת יותר מאוחרת.
היו"ר ווליד טהא
תודה רבה לך. נמצא אתנו אלעד סוויסה,
אלעד סויסה
אני בעצם מייצג את ועד מושב גדעונה, שיושב ראש הוועד נמצא פה אתנו. כמה מלים, מדברים פה על טובת היישוב גדעונה, ועל התכנית, כיצד היא מיועדת לסייע ליישוב גדעונה. אני תמהה לשמוע את הדברים הללו, מכיוון שאמנם עסקינן בתכנית שלכאורה גורעת שטחים מהגן הלאומי עין חרוד, אבל בפועל התכנית הזאת לא מעבירה את השטחים הללו לטובת או לשימוש היישוב גדעונה, כפי שהיה מתבקש.

מדובר בשטחים שנגרעו בעבר מהיישוב גדעונה, לטובת הגן הלאומי, ועכשיו מחריגים את השטחים האלה מהגן הלאומי, ומעבירים את זה או לאכסניה או לשימושים אחרים.

יש להדגיש שהשימושים הללו מהווים בעצם מעין טבעת חנק, שחונקת את היישוב. היישוב הזה לצערי הרב סובל ממספר מטרדים, שמגבילים את ההתפתחות העתידית שלו. אם זה תחנת תחמ"ש ליצירת אנרגיה בכניסה ליישוב, יש תכניות לפאנלים סולריים, לחוות אגירה של פאנלים סולריים, גם בכניסה ליישוב, מהקיבוץ השכן, כפר יחזקאל. יש קווי מתח גבוה שמקיפים את היישוב, שלא ניתן לבנות לידם. יש את הגן הלאומי, שאנחנו באמת בעד שאוכלוסיה והציבור ייהנה מהגן הלאומי ומהמעיינות שנמצאים במקום, שזה גם כן חונק או מגביל את התפתחות היישוב בחלק שלם. יש פה טבעת חנק שהולכת ומתהדקת מסביב ליישוב, פוגעת בכל רצון עתידי להתפתח ולפתח את היישוב.

ואני מדגיש, שיש פה דבר נוסף שלא בא לידי ביטוי בדיון, אם יותר לי, זה עניין הכניסה. הרי כל הכניסה לגן הלאומי מתבצעת כיום דרך שערי היישוב. בנאדם שרוצה להגיע, אלפים שמגיעים בשעות הפעילות של הגן הלאומי, מגיעים ועוברים דרך שער היישוב. ממש דרך כביש הכניסה של היישוב. לא טרחו במהלך השנים לבצע כניסה נפרדת, וכרגע כיום אנחנו נמצאים במצב שיש פקקים, ומטרדים, כתוצאה לצערי מהגן הלאומי. יש מטרדים של לכלול, של רעש מהגן הלאומי שמפריעים לגדעונה. בכל אפשר לטפל, אבל אם כבר עושים תכנית, אז בואו נחשוב על טובת הכלל, וגם על טובת היישוב שנמצא בסמוך לאותו גן לאומי.
היו"ר ווליד טהא
אלעד, אתם הבעתם את הדעה הזו, הגשתם משהו למינהל התכנון, לשרת הפנים, או למועצה האיזורית?

לירון אדלר

המועצה המקומית הסכימה בעצם לגריעה.
היו"ר ווליד טהא
כי יש הסכמה של כל הגורמים לנושא. אתה מעלה פה עכשיו, בשפת הכנסת טענה לנושא חדש.
אלעד סויסה
אני אומר ששיתוף הציבור היה מחייב התייעצות בישיבה עם הגורמים ביישוב גדעונה. אנחנו מדברים על תכנית שגובלת, סמוכה ומשפיעה בהכרח על היישוב גדעונה.
היו"ר ווליד טהא
וזה לא קרה?
אלעד סויסה
לא, זה לא קרה. וזאת הבעיה. זאת אחת הטרוניות שלנו.
היו"ר ווליד טהא
את רוצה לענות יסמין?
יסמין טלמון
אני חושבת שהשאלות שהוא מעלה ייתכן שהן שאלות מאוד חשובות, אבל היה צריך לפתור אותן ברמה התכנונית. התכנית הזאת עברה הפקדה, שמיעת התנגדויות, ולאחר כל זה היא אושרה. היא עוד לא פורסמה כי היא מחכה להליך שכרגע אנחנו עושים, אבל היא אושרה בוועדה אחרי שמיעת התנגדויות. אני חושבת שהמקום להשמיע טענות מהסוג הזה, שהן טענות שיש להן השלכה תכנונית, אם צריך לבצע איזו שהיא דרך אחרת או משהו כזה, זה עניין תכנוני שצריך להישמע בוועדת התכנון המחוזית.
היו"ר ווליד טהא
אלעד, אתם באמת טרחתם להגיד את דעתכם תוך כדי ההליך, כפי שיסמין אומרת?
אלעד סויסה
קודם כל היתה התנגדות, היו דברים שהועלו. אני לא ייצגתי באותה עת, אני מכיר את הפרוטוקול. אני יודע שנאמרו דברים, היתה טרוניה לגבי כביש הגישה, ואגב בהתאם לכך גם היו הסכמים בין היישוב לבין רט"ג לעניין זיקת הנאה במעבר באותה דרך שנכנסת לגן הלאומי לחלק מהמגרשים, שכיום אין גישה אליהם דרך היישוב, בגלל בעיות טופוגרפיות. יש שם שיפוע מאוד תלול, ולא ניתן לסלול שם כביש, יש כל מיני מבנים שמפריעים, מבחינה היסטורית, וגם לא ניתן, למיטב ידיעתי והבנתי, לסלק אותם מהמקום. אז על זה דיברו. יש דברים שאני לא יודע אם דיברו. זה לא שאני מעלה דברים פה בפעם הראשונה, היתה התנגדות והדברים באו לידי ביטוי אז, והם גם באים לידי ביטוי היום, בכך שאני מעלה אותם.
היו"ר ווליד טהא
אז מה למעשה אתם דורשים?
אלעד סויסה
אני אומר שאם כבר עושים תכנון, ואם נוגעים בעניין הזה תכנונית, אז יש פתרונות. יש פתרונות לכביש גישה, אפשר ליצור כביש גישה שאיננו חייב לעבור בכניסה ליישוב. אני חושב שלא ייתכן שתכנית שמשפיעה על היישוב ועל עתידו לא יעשו שיתוף ציבור, או ישמעו את קולם של תושבי גדעונה.

אני מציע שאם יש רצון לגריעת שטחים מהגן הלאומי, שהיסטורית הם נגרעו מהיישוב גדעונה, אז הם צריכים לעבור לעתודות הקרקע של גדעונה.
היו"ר ווליד טהא
אבל אתה יודע, הוועדה היא לא דנה בתכנון של כל הדברים שאתה מדבר עליהם. אנחנו באים לאשר את הגריעה של השטחים. כל הנושאים הנלווים, האחרים, אתם צריכים לעשות מול מוסדות התכנון, מול משרד הפנים. הנושא שלנו היום הוא גריעת השטח מהגן הלאומי.
אלעד סויסה
בפרוטוקול ההחלטות של הוועדה הארצית הגריעה היא לא גריעה סתם. זו גריעה לטובת מה, לטובת פיתוח והגדלת אכסניה. אם זה יוצר מטרדים ליישוב גדעונה אז אני חושב שזה דברים שצריכים לעלות גם בפורום הזה. הרי לא גורעים את זה כדי שזה יהיה שטח פתוח. גורעים את זה כדי להקצות את זה להגדלת אכסניה, להוספת חדרי אירוח בסביבת גדעונה.
לירון אדלר
מה שהוסבר כאן קודם זה שבעצם הגריעה היא לטובת האכסניה כמו שהיא קיימת היום. שטח האכסניה כמו שהוא קיים היום, בית העלמין כמו שהוא קיים היום. ואיזה שהוא חלק מדרך גישה, שאני מבינה שזה דרך הגישה הקיימת.

שוב, בעצם כשהדברים מגיעים לוועדה הם צריכים לבוא בהסכמת הרשות המקומית. אולי אפשר להעלות את ראש המועצה האזורית גלבוע שנתנה את ההסכמה, ונוכל לשמוע האם הדברים נשקלו גם מבחינתם. אבל בעצם הוועדה פה לא כל כך עוסקת בסופו של דבר במה יהיה בתכנון של השטחים הנגרעים, אלא בלמה הם נגרעים מהגן הלאומי. אבל נכון שהסכמת הרשות המקומית היא חשובה ונדרשת. אבל שוב, היא כבר ניתנה. אז אפשר אולי לנסות להעלות שוב בזום את המועצה האזורית גלבוע.
יסמין טלמון
אני רוצה להגיד עוד משהו, שלחלק מהדברים שהוא דיבר עליהם יש התייחסויות בדיון של ההתנגדויות בוועדה המחוזית. קודם כל מה שחשוב להבהיר שפינוי השטחים מהגן הלאומי, או מה שאנחנו מבקשים לבטל מתוך הגן הלאומי מבוסס בעצם על תכניות קיימות. מאושרות. זאת אומרת אנחנו לא מייעדים פה איזה ייעודים חדשים, אחרים, אלא זה הכל מבוסס על תכניות מאושרות. השימושים שם נקבעו לפני שנים כבר, בתכניות אחרות. אנחנו רק רוצים להפריד אותם מהגן הלאומי.

וחלק מהדברים שהוא מעלה באמת עלו, חלקם גם בדיון להתנגדויות בוועדה המחוזית, והם נשללו. אין הוועדה רואה כל פגיעה, מעצם קיומו של הגן הלאומי בסמיכות לגן ילדים ביישוב, או משהו כזה.
לירון אדלר
יש איזו שהיא אמירה לגבי הדרך, מה שהוא טוען,
יסמין טלמון
גם לגבי הדרך הם כותבים שבמהלך הדיון הוצגו בפני הוועדה הסכמות בין הצדדים, כנראה זה המועצה האזורית, בנוגע לפתרון דרך הגישה למגרשי המגורים בחלק הצפוני של היישוב. הוועדה אינה מקבלת את ההסכמות של הצדדים היות והיא סבורה שפתרון דרך הגישה למגרשי המקורים צריך להינתן באמצעות דרך, ולא באמצעות זכות מעבר דרך שטח המוגדר כגן לאומי. לפיכך יש להסדיר סטטוטורית את המשך דרך מס' 7 לפי תכנית ג 9390, שזו תכנית מאושרת.
לירון אדלר
יש שם חלק שמדבר על דרך גישה?
יסמין טלמון
יש שם חלק שמתקן, הוא מתקן פה קצת. אבל כנראה שיש איזו שהיא תכנית שמאושרת עם דרך, וצריך לפעול על פיה. ככל שיש צורך בשינוי בהסדרי תנועה ובתוואי הדרכים על פי התכנית התקפה של גדעונה, על הדבר להיעשות במסגרת תכנית נפרדת שתסדיר את הדרכים בתוך היישוב. יש התייחסות מפורטת תכנונית.
היו"ר ווליד טהא
אפשר לשמוע נציג של המועצה האזורית גלבוע?
מרדכי בצרווי
שלום וברכה אדוני היושב ראש, שמי מרדכי בצרווי, אני יושב ראש הוועד המקומי גדעונה. לצערי אין נציג של המועצה.
היו"ר ווליד טהא
שמענו את אלעד בנוגע לגדעונה.
מרדכי בצרווי
נכון, הוא העורך דין. אני היושב ראש. אני רק רוצה לתת לכם קצת יותר אינפורמציה, מאחר ואני קצת נגעתי בדברים.

התכנית ההיא, כמו שאתם תאשרו את החריגה, או עומדים לאשר את החריגה, אני מקווה שלא, את הגריעה, כי אין פה בעצם גריעה, יש פה בעצם הוספה. אותה גריעה שמדברים עליה היא לצורך הרחבת אכסנייה, שנמצאת בצמוד מאוד ליישוב. הנושא, הכביש ההוא, החלופה מס' 7 שדיברה עליה המתכננת, זו תכנית הפקעה משנת 67'. היא כבר לא רלוונטית מאחר ובמקומות האלה, בכביש שבו אמור לעבור, כבר יש בתים קיימים בנויים. משמע התכנית עצמה היא לא רלוונטית.

נושא ההערות וזכויות מעבר זה משהו שסוכם בין וועד היישוב לרט"ג. אבל זה עדיין לא מנע את התנגדות היישוב לתכנית. אני אומר לכם מדוע. התכנית הזאת פשוט חונקת את כל נושא ההרחבה בתכנית המתאר של היישוב. חלק ממה שמבקשים בתכנית הזאת שייך לתכנית מתאר של גדעונה, כולל הכביש שאמור לעבור שם. הכביש שהתכנית אישרה אותו לפתח אותו לטובת הרט"ג, זה בעצם סמוך לבתי התושבים. ברגע שמעבירים את זה לרט"ג לתושבים עצמם אין מאיפה להיכנס לתוך הבתים. לנו אין אפשרות להתרחב, כי מצד מזרח יש לנו את המחצבה, מצד שמאל יש לנו את האכסניה ואת הרט"ג, את הגן הלאומי. עכשיו הם לוקחים את כביש הגישה, כי זה כביש גישה של היישוב.
לירון אדלר
אבל הם לא לוקחים, זה כבר היום בתוך שטח הגן הלאומי. מה שוועדת הפנים עושה, היא לוקחת חלקים, הדיון כאן היום הוא על חלקים משטח הגן הלאומי שמבקשים להוציא מהגן הלאומי, בגלל צרכים. אנחנו לא מוסיפים שטחים בתוך הגן הלאומי. אנחנו לוקחים שטחים שהיום שייכים כבר היום לרט"ג, ומוציאים אותם מתוך רט"ג כדי שאפשר יהיה לעשות בהם את הדברים שרוצים לעשות, אם זה בין העלמין ואם זו האכסניה. התכניות האלה המאושרות לגבי מה עושים בשטחים שיוצאים מתוך הגן הלאומי, זה בעצם לא כאן, זה במוסדות התכנון קורה.
מרדכי בצרווי
תראי גבירתי, ההגדרה של התכנית לא תואמת את המצב הקיים בשטח. כי בעצם גורעים, לכאורה גורעים מן הגן הלאומי, אבל בפועל מתכננים את זה לטובת הגדלת האכסניה. אז אני לא מבין איפה פה הגריעה.
היו"ר ווליד טהא
אבל זה נושא אחר לגמרי. הוועדה דנה בגריעת השטח. עכשיו כל נושא התכנון וההתנגדויות בו, וכל מה שתרצו לקדם, או לא לקדם מול עדות התכנון, זה נושא אחר. זה שלב אחר. בוועדה היום, ההחלטה של הוועדה תהיה אך ורק לגריעת השטח. הבקשה שהונחה על שולחני היא לאשר את גריעת השטח בלבד. אני לא מאשר שום דבר שנעשה, לא כביש, זה לא ענייננו.
מרדכי בצרווי
תראה אדוני היושב ראש, אני מבין מצויין. הגריעה הזאת פוגעת ביישוב גדעונה.
היו"ר ווליד טהא
אתם מתנגדים לגריעה?
מרדכי בצרווי
אנחנו מתנגדים לגריעה, גם לגריעה וגם לתכנית עצמה. כי הגריעה בעצם נועדה להוסיף ולהגדיל את האכסנייה. לכן אנחנו מתנגדים.
היו"ר ווליד טהא
אבל היא קיימת, האכסניה. הם רק מוציאים אותה משטח הגן הלאומי.
מרדכי בצרווי
לא אדוני, הם מגדילים אותה. הגריעה היא לצורך הרחבת האכסניה.
היו"ר ווליד טהא
אם הם מגדילים אותה הם מגישים תכניות לא לוועדה שלי. אבל הוועדה שלי גורעת אותה מתחום הגן הלאומי.
מרדכי בצרווי
ברגע שהוועדה מאשרת את הגריעה היא כביכול מאשרת את המשך התכנון של הרחבת האכסניה. ואז אנחנו נצטרך להתחיל את כל ההליך מהתחלה.

אנחנו יישוב חלש אדוני היושב ראש. גם מבחינה כספית, גם מבחינה כלכלית, וגם מול מה שאנחנו עומדים היום, יש לנו בעלי הון, הרט"ג זה לא גוף פשוט, גם אכסניות זה לא גוף פשוט, יש להן המון כסף וסיוע משפטי. ואנחנו יישוב קטן, שפשוט נחנק.

עכשיו יש חברי ועדה, אני מדגיש בפני היושב ראש, אני אומר, אני לא רוצה להישמע לא נכון, אבל אנחנו כמו אחד היישובים במגזר, שרודפים אותו משום, רודפים אותו משם, וחונקים אותנו, ולנו אין איפה להתרחב. עכשיו כל תכנית שהוועדה תאשר, אם זו חריגה, אם זו החרגה,
היו"ר ווליד טהא
אתם העליתם את הטענה הזאת, את הדברים האלה, בפני שרת הפנים? בפני השרה להגנת הסביבה? שכל אלה נתנו את הסכמתם לתכנית.
מרדכי בצרווי
לא, אדוני היושב ראש, כי לא היה שיתוף ציבור עם הוועד. לא המועצה שיתפה אותנו, ולא הרט"ג שיתף אותנו בתכנית. גם כשזה עבר לארצית, אני התנגדתי במחוזית בזמנו, אני לא הסרתי את ההתנגדות, כי המחוזית לא קיבלה את ההתנגדות. גם הארצית לא מקבלת את הסיכומים בינינו לבין הרט"ג. אין לנו פה גיבוי של המועצה. אחרת הם היו פועלים בשיתוף ציבור ודואגים ליישוב. אני כנבחר ציבור, כיו"ר הוועד, שעושה תפקידי בהתנדבות, ללא שכר אדוני היושב ראש, דואג כי במידה והוועדה תאשר את ההחרגה זה פשוט סותם את הגולל על אפשרות ההתרחבות של היישוב. זה פשוט גומר לנו את היישוב אדוני היושב ראש.

אני מאוד מבקש, בכל לשון של בקשה, אנא החזירו את זה. אל תאשרו. בואו נשב ביחד, עם הרט"ג, עם כל מי שצריך, עם אדריכל היישוב, שיושב לידי, אבי סלע, שגם הוא עושה בהתנדבות, ונתכנן את זה בצורה שזה יפגע כמה שפחות ביישוב. אנחנו פשוט פה על שוקת שבורה אדוני היושב ראש.
היו"ר ווליד טהא
תודה. אני מבקש לשמוע ממשרד הפנים התייחסות ספציפית לסוגיה שלהם. אני רוצה לעבור לאביב בארי, מתכנן המועצה האזורית גלבוע.
אביב בארי
בוקר טוב לכולם, אני מתכנן המועצה האזורית גלבוע. תראו, אני לא יכול להעיד על תהליכים שהיו לפני כמה שנים, לפני שנכנסתי לתפקיד. המטרה של התכנית היא הסדרת הגן הלאומי, ואני קצת, היא גורעת שטחים מהגן הלאומי, לכן אני קצת מתפלא על הדברים של הוועד פה.

אני חושב שהיא מיטיבה את המצב. נכון, אולי לא אידיאלית מבחינת היישוב, אבל מצד שני היא תאפשר לגן הלאומי להסדיר את עצמו. להסדיר את מתחם הכניסה, ולהתקדם עם היתרי בנייה לפיתוח המקום הזה.

אני אמרתי ליושב ראש הוועד, אנחנו תמיד יכולים להמשיך לדבר עם הרט"ג, ויכולה להיות עוד תכנית. ולכן אני אישית לא רואה מניעה למה לא לאשר את התכנית. כל האינסטנסיה של הוועדה המחוזית, עם כל הצער שבדבר, דחתה את ההתנגדות של הוועד. ולכן אני לא רואה מניעה לא לאשר את התכנית.

וכאמור, נקודתית היא מיטיבה עם המצב.
היו"ר ווליד טהא
נראה לי שאתם לא כל כך מתואמים.
לירון אדלר
המועצה האזורית נתנה את ההסכמה שלה. כנראה שנשמעו, אנחנו מבינים שהנושא של גדעונה, ההתנגדויות כן נשמעו במהלך הכנת התכנית. אני שוב אציין, בעצם ועדת הפנים לא מאשרת את התכנית עצמה. בעצם בעקבות התכנית, התכנית שבעצם בעקבותיה מבוקשת הגריעה זו תכנית שלא נוגעת לגדעונה בעצם, אלא תכנית שמסדירה את הגן הלאומי.
יסמין טלמון
ולהיפך, מפנה שטחים מסוימים מתוך הגן הלאומי, נגיד לטובת בית העלמין וכו'. היא לא נוגעת ביישוב.
לירון אדלר
התכנית לגבי, ככל שתהיה, הרחבת האכסניה, זו לא התכנית שלשמה מבוקשת הגריעה. התכנית שלשמה מבוקשת הגריעה היא תכנית שמבקשת לפתח את הגן הלאומי. לסדר כל מיני דברים בתוך הגן הלאומי, מבנים שנדרשים, אזור קמפינג ושביל כניסה וכל הדברים האלה. בתוך הסדרת השטח של הגן הלאומי יש כמה שטחים שהגן הלאומי בעצם אומר, הם לא שייכים אלינו. יש שם כבר בית עלמין קיים של היישוב, יש שם את האכסניה הקיימת.

זאת אומרת ההתנגדות לתכנית למשל להרחבת האכסניה, זה נכון שעד שאין גריעה אי אפשר לעשות שום דבר עם האכסניה. אבל התכניות האלה הן תכניות קיימות, ולרט"ג היום לא מקובל שתהיה אכסניה בתוך שטח של גן לאומי. והיא נמצאת גם היום מחוץ לשטח הגן הלאומי, לרט"ג אין נגיעה אליה. ולכן מבוקשת הגריעה בנושא האכסניה.

אז זה המצב. זאת אומרת מה שאנחנו עושים פה לא סותר את המשך ההליכים של היישוב מול הליכי התכנון שמתקיימים.
היו"ר ווליד טהא
זה מה שאמרנו להם. הם טוענים שזה יקל על התכניות שהם חוששים מהם. אם כי למהות העניין שלנו זה לא ממש קשור.
יסמין טלמון
זה לא מונע האת המשך,
היו"ר ווליד טהא
נכון, בכל מוסדות התכנון.
ענת יציב
אני מבקשת לא לכרוך את הגריעה שחשובה לנו, בשביל שנוכל לקדם את התכנית פיתוח של הגן הלאומי, לטובת מבקרי הגן הלאומי, להתנגדות של היישוב לאכסניה. כי זה שהאכסניה היא בתחום הגן הלאומי, או תהיה מחוץ לגן הלאומי, לא משנה את העובדה שיש שם אכסניה. כאשר הם יכינו תכנית, אם הם יכינו תכנית, אני לא יודעת אם זה מתוכנן. אבל ההרחבה והשדרוג שלה, זאת בדיוק ההזדמנות של הוועד להתנגד לתכנית. כרגע, אם השטח הזה יישאר בתחום הגן הלאומי או לא, מבחינתנו זה היינו הך, ולנו, מעכב לנו את התכנית. אנחנו כבר מחכים מספר שנים לגרוע את השטח הזה, כי אנחנו כל הגורמים, מוסדות התכנון ואנחנו, לא מעוניינים שתהיה לינה בתחום גנים לאומיים. ובשביל שאנחנו נוכל להתחיל לאשר את התכנית ולהתחיל לעבוד שם. אז אני מבקשת לא לחבר את שני הדברים האלה.
מרדכי בצרווי
תראה, אני רוצה להוסיף שני דברים. אחד, ברור שיש איזה שהוא קשר בתקשורת בין המועצה לבין הוועד. אחרת הדברים היו מתבהרים ומתוקנים הרבה לפני. כבר כיום מתבצעת לינה בגן הלאומי. יש לינת לילה. אז זה לדברים שנאמרו פה לאחרונה.

אני שוב מבקש בכל לשון של בקשה אדוני היושב ראש, לקבל החלטה לא לאשר, להחזיר את זה בחזרה אל ועדת התכנון, לתאם את הדברים ביחד עם אדריכל הוועד, כדי שהדברים ייעשו בצורה שתיטיב עם היישוב.
היו"ר ווליד טהא
למרות שאתה מבין שהדיון לא קשור לכל הנושאים שאתה העלית, אלא אך ורק לגריעת השטח. ולמרות שאתה יודע שצינורות ההתנגדות שלכם הם במקומות אחרים. אנחנו הייעוד של הישיבה היא רק לגרוע את השטח, לא מתערבים בתכנונים העתידיים, לא בעד, לא נגד. אני מבין את הטענות שלך, אבל טכנית הדיון היה רק על גריעת השטח. ולמרות זאת אתה אומר לא נאשר את הגריעה.
מרדכי בצרווי
כן, בבקשה אדוני היושב ראש. אני מבקש לא לאשר את הגריעה, להחזיר למוסדות התכנון, כדי שהגריעה תיעשה בתאום. כי הגריעה הזאת בעצם פוגעת ביישוב. כי אני אומר לאדוני היושב ראש, לא משנה מה נאמר מסביב. התכנית עצמה, הגריעה עצמה נעשית כדי להרחיב את האכסנייה בפועל. אלה דברים שנאמרו אבל לא נכתבו גם בשיחות שלנו, ביחד עם הרט"ג ועם האכסנייה.
היו"ר ווליד טהא
אתה מדבר פה על נושא שאני לא יודע אם הוא נכון, והוא לא רלוונטי לדיון שלי. התכנונים העתידיים במקום הם לא הנושא שלי היום. יש את כל הזכות, יש את כל המקום להתנגד, לבקש, לדרוש, אבל לצורך העניין בדיון הזה זה לא מוסיף.
מרדכי בצרווי
אני מבקש מאדוני היושב ראש לא לאשר את הגריעה. הגריעה תפגע ביישוב. ועדת הפנים נשמעה לצורך שמיעת טענות נוספות. אני מייצג את תושבי גדעונה כיושב ראש הוועד המקומי, אני מייצג את טובת התושבים.

ואני מבקש מחברי הוועדה, ואני פונה אל היושב ראש מעומק לבי, אנא, אל תאשרו את זה, תחזירו את זה בחזרה. לא לאשר את הגריעה עצמה. אין פה עניין של גריעה, יש פה עניין של הוספה של מלונאות בתוך היישוב.

יש פה דברים שנוגעים גם, בלשון עדינה אני אומר, ניגוד עניינים מסוים. כי המתכננת של הרט"ג היא גם המתכננת של ההרחבה מטעם משרד הבינוי והשיכון. יש פה דברים שהם לא טובים ליישוב. אישור החרגת השטח תפגע ביישוב עצמו, וביכולת שלו להתפתח. אני פונה בכל לשון של בקשה, גם אל היושב ראש, גם אל חברי הוועדה. אנא, לא לאשר את ההחרגה.
לירון אדלר
התכנית שעכשיו בשבילה מבוקשת הגריעה, יש בה התייחסות לנושא של האכסניה מבחינת ההרחבה של האכסניה?
מרדכי בצרווי
אם תפשפשו טוב אז תראו שכן.
ענת יציב
אנחנו רק גורעים את השטח. אנחנו לא מייעדים את זה לייעוד אחר. זאת התכנית. היא רק גורעת.
היו"ר ווליד טהא
אתם אומרים לאיזו מטרה אתם גורעים את השטח?
ענת יציב
לא, אבל יש שם כבר תכנית מאושרת למלונאות.
מרדכי בצרווי
תודה רבה אדוני היושב ראש. אתה מבין, היא אומרת,
ענת יציב
אבל זה לא קשור, אם תהיה גריעה או לא תהיה גריעה, השטח הזה כבר,
היו"ר ווליד טהא
הבקשה המקורית לגריעה, לאיזו מטרה נכתב?
יסמין טלמון
הבקשה לגריעה בשטח הזה של המלונאות מבוססת על מלונאות שקיימת בשטח על בסיס תכנית קיימת ומאושרת, משנים כבר. בעצם גורעים את התכנית המאושרת, לא עוסקים פה בתוספת למלונאות, או הרחבה למלונאות. זה לא קשור לתכנית הזאת. התכנית הזאת שמונחת כרגע לפנינו המטרה שלה היא לפתח את הגן הלאומי, לצורך קליטת קהל טובה יותר ונכונה יותר.
ענת יציב
אין התייחסות לגבי השטח של המלונאות.
יסמין טלמון
בעצם התכנית מיטיבה את המצב מבחינת היישוב, ככה אומר גם מהנדס המועצה, שמבין בתכנון. ואני לא רואה איך היא מייצרת מגבלה ליישוב, כי היום היישוב בעצם גובל משלושה כיוונים בגן הלאומי, ואנחנו מקטינים את שטח הגן הלאומי, מתרחקים מהיישוב במקום הזה שיש כבר תכניות מאושרות אחרות. שקיימות שנים.
מרדכי בצרווי
אחד, לא מתרחקים. שניים, זה בגבול שכן. הגבול שלנו הוא הגבול של היישוב. אנחנו גובלים אך ורק בצד המערבי עם הרשות. ואתם כרגע פוגעים ביישוב. התכנית הזאת תפגע ביישוב. אני מייצג את היישוב. אני גר ביישוב. האדריכל לא גר ביישוב. אני יודע מה טוב ליישוב, וזה רע ליישוב.
היו"ר ווליד טהא
אז למה לא התנגדתם למצב הקיים? כי זה המצב הקיים מרדכי.
מרדכי בצרווי
אדוני היושב ראש, התנגדנו. נדחה במחוזית, לא עדכנו אותנו לגבי הארצית אחרת הייתי ממשיך את ההליך. יש חוסר שיתוף ציבור בין המועצה לבין הוועדה, ואני לא מתבייש להגיד את זה.
היו"ר ווליד טהא
מה, יש כזה דבר? תהליך כזה מפורסם להתנגדויות, להערות, איך יכול להיות?
מרדכי בצרווי
לא פנו אלינו אדוני היושב ראש. לא ידעתי. ידעתי על תכנית שהופקדה, התנגדתי במחוזית. לא זומנתי לדיון נוסף. לא הודיעו לי כלום. וכרגע נודע לי שהמועצה הארצית,
היו"ר ווליד טהא
אבל אתם כנראה לא תמימי דעים בעניין הזה.
מרדכי בצרווי
אדוני היושב ראש צודק.
היו"ר ווליד טהא
המתכנן שלכם חושב אחרת.
מרדכי בצרווי
אדוני היושב ראש צודק. אין תמימות דעים במה טוב ליישוב, במה טוב למועצה. אין שיתוף ציבור בכלל, אחרת לא היינו מגיעים למצב הזה. אדוני היושב ראש צודק, יש נתק בין המועצה לבין היישוב בכל הקשור בהליכי התכנון האלה. אחרת הייתי מתנגד כוועד.
יסמין טלמון
כתוב, התכנית פורסמה להפקדה בתאריך כזה וכזה. הוועדה לא מוצאת כי נפל פגם בפרסום ההפקדה, ולמתנגד, נציג ועד היישוב, ניתנה הזדמנות להשמיע את התנגדותו, והיא נדחתה. תכנונית.
נורית רוזנטל
אני רוצה בבקשה להוסיף, היישוב קיבל את ההזדמנות להתנגד. הוא התנגד לפי חוק. הכל נשמע ותועד, והוועדה דחתה את ההתנגדות.

הנושא של האכסנייה, האכסנייה מאושרת כבר בתכנית ג/ 1760, ובתכנית הזאת מדייקים את הגבולות. אבל לא נותנים זכויות, ולא משנים את מה שאפשר לבנות שם. בשביל שאפשר יהיה לשנות כתוב במפורש בתכנית שהם צריכים לעשות תכנית מפורטת חדשה. רק כשהם יעשו תכנית מפורטת חדשה לאכסניה גדעונה יוכלו שוב להביע את דעתם ולהגיש התנגדות שוב אם הם ירצו.

בנוסף, אנחנו מודעים לזה שלגדעונה יש אתגרים מסביב למיקום שהם נמצאים, המיקום הגיאוגרפי האובייקטיבי שהם נמצאים בו. אם הם ירצו אי פעם להגיש תכנית להרחבה, היא תוגש אלינו לוועדה, אנחנו נדון בה, ונראה איך אפשר לקדם הרחבה ליישוב. אבל הם לא הגישו שום דבר עד היום. אם הם יגישו משהו אפשר כמובן יהיה לדון בזה ולקדם את זה.
היו"ר ווליד טהא
אני חושב ששמענו את כל הגורמים, וגם שמענו את העמדה של נציגי גדעונה. נותר רק לברר משפטית בתוך הוועדה אם כל התהליך באמת נעשה כמו שצריך, וניתנה הזדמנות, ואז גם נקבל את ההחלטה כוועדה.
יועצת משפטית לוועדה
הכרזה על גן לאומי מעין חרוד, תיקון, תשפ"ב-2021.

בתוקף סמכותי על פי סעיפים 22 ו-26ב לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה תשנ"ח-1998, בהסכמת השרה להגנת הסביבה, בהסכמת המועצה לגנים לאומיים, שמורות טבע ואתרים לאומיים, המועצה האזורית גלבוע, ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מכריזה לאמור:

1. החלפת שם ההכרזה – בהכרזה על גן לאומי מעין חרוד תשכ"ח-1968 להלן ההכרזה העיקרית במקום שם ההכרזה יבוא: הכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, גן לאומי מעין חרוד תשכ"ח-1968.
2. תיקון סעיף 1 – בסעיף 1 להכרזה העיקרית אחרי סעיף קטן ב' יבוא: ג. הוראת סעיף קטן א' לא תחול על השטחים המפורטים בתוספת והמסומנים בקווים אלכסוניים דקים בצבע שחור ומוקפים בקו שחור בתסריט מספר ג.23.15.ב בקנה מידה 1:1250 החתום בידי שרת הפנים.
3. החלפת סעיף 2 – במקום סעיף 2 להכרזה העיקרית יבוא: הפקדת העתקים של התסריטים, העתקים מהתסריטים האמורים בסעיף 1 מופקדים במשרדי מינהל התכנון בירושלים, במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז הצפון ונוף הגליל, ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה הגלבוע, וכל המעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
4. מחיקת סעיף 3 – סעיף 3 להכרזה העיקרית יימחק.
5. הוספת תוספת – אחרי סעיף 2 להכרזה העיקרית יבוא: תוספת: סעיף 1.ג גוש 23159 חלקי חלקות 2, 3, 82, 90, 91. גוש 23171 חלקות במלואן 68, 78, 79, חלקי חלקות 3, 46, 47, 56, 62, 67, 70 ו-72.
היו"ר ווליד טהא
כיוון שבאמת הקטע שלנו בוועדה, למרות הדברים של מרדכי, ואני הקשבתי קשב רב למה שהוא אמר, אני מבין את החששות שלו, אבל אנחנו לא במקום ההוא. אנחנו רק בקטע של גריעה. הוא בהמשך יוכל כמובן, היישוב, הוועד, בתאום עם המתכנן אולי בפעם הבאה, להתנגד לתכניות שנראות להם פוגעניות ביישוב שלהם.

בהחלטה שלי אני לא מביע דעה נגד מה שהוא העלה כאן, וגם לא בעד. כי מן הסתם יש עוד הרבה מאוד פרטים חסרים לדיון הספציפי הזה. כיוון שהדיון הוא אך ורק לצורך גריעת השטח, מבלי שאנחנו נותנים כל הסכמה לצעדים בהם תכנון, הוספה, וכל מה שנאמר כאן, שזה צריך לעבור בתהליך מסודר משלו. ללא קשר להחלטת הגריעה.

אז אני כן רוצה להצביע על הנושא הזה. שוב, לא מהזווית של בעד או נגד כל אחת מהטענות שעלו. אלא אך ורק משום שהסוגיה שנתבקשנו אליה היא גריעת השטח בלבד. כל השאר הוא לא מעניינה של הוועדה לדיון הספציפי הזה.

על כן אני רוצה להצביע על הבקשה, על הצו.

הצבעה
אושר.

תודה רבה לכולם. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:29.

קוד המקור של הנתונים