ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 10/11/2021

תקצוב אולמות ספורט ומגרשי ספורט בבתי"ס

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת28
ועדת החינוך, התרבות והספורט
10/11/2021


מושב שניפרוטוקול מס' 49
מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט
יום רביעי, ו' בכסלו התשפ"ב (10 בנובמבר 2021), שעה 9:30
סדר היום
תקצוב אולמות ספורט ומגרשי ספורט בבתי"ס
נכחו
חברי הוועדה: שרן מרים השכל – היו"ר
סימון דוידסון
אימאן ח'טיב יאסין
משה טור פז
אלון טל
עלי סלאלחה
מאיר פרוש
חברי הכנסת
ולדימיר בליאק
מוזמנים
דניאל ארץ קדושה - מנהל אגף בכיר, משרד התרבות והספורט

גיא דגן - מנהל תחום דעת וממונה על החינוך הגופני, משרד החינוך

אסף וינינגר - מרכז המחקר והמידע של הכנסת

עלם איבראהים - ראש תחום חברה ערבית, מרכזי הטניס בישראל

מאיר אליהו - יו"ר ועדת מתקנים, איגוד מנהלי ספורט ברשויות
משתתפים באמצעים מקוונים
יואב הכט - רפרנט ספורט אגף תקציבים, משרד האוצר
סגנית מנהלת הוועדה
אתי דנן
רישום פרלמנטרי
הדר שקד כרמלי – חבר תרגומים


תקצוב אולמות ספורט ומגרשי ספורט בבתי"ס
היו"ר שרן מרים השכל
ברוכים הבאים לוועדת החינוך התרבות והספורט של כנסת ישראל. אנחנו נקיים דיון בעניין תקצוב אולמות ספורט ומגרשי ספורט בבתי-ספר. המטרה שלנו קודם כל היא לבוא לבחון וללמוד איך משתמשים בתקציב משרד הספורט כדי לבנות מגרשי ספורט, אולמות ספורט, מתקני כושר שהם בסופו של דבר הבסיס שאיתו מתחילים ילדי ישראל את החינוך התרבותי לתרבות ספורט. אנחנו נפתח קודם כל בהצגה של הממ"מ, הם הכינו לנו כאן מצגת מאוד יפה שתסביר כאן גם לחברי הכנסת המתחילים בעולם הספורט איך למעשה מתייחסים לזה ואיך מתקצבים. אנחנו מבינים בסופו של דבר, בית-ספר שיהיו בו מתקנים טובים, איכותיים, ילדי הספורט יכולים להגיע גם אחרי הצהריים גם לחוגים, הם גדלים עם אותה תרבות ספורט ויתחנכו לא רק לעסוק בספורט, אלא גם אחר-כך להיות צרכני ספורט ולצפות בו. אנחנו מבינים גם שיש מצוקה לא קטנה של מתקני ספורט ברמה גבוהה, אני לא יודעת עד כמה, או לפחות מפניות שהגיעו אליי ואנחנו נשמח לשמוע איפה זה עומד, איך משרד הספורט מתקצב את זה. אנחנו נתחיל בממ"מ, במצגת שהעבירו אלינו. אם אפשר להעלות את המצגת בבקשה.
אסף וינינגר
תודה רבה גברת יושבת הראש. אני אציג כאן בקצרה כמה נתונים על תקצוב של מתקני ספורט ועל מתקנים שמשרתים בתי-ספר שזה נושא הדיון. נתחיל באיך נבנים מתקני ספורט בישראל. אז עד 2018 התקצוב ברובו התבצע באמצעות הרווחים של הטוטו ששימשו לבניית מתקנים באמצעות הקצבות של קרן המתקנים. בשנת 2019 בעקבות הרפורמה בתקצוב הספורט וניתוק זיקה בין כספי ההימורים לתקצוב למימון הספורט בישראל, חוק ההסדרים. תקציב הספורט כולו נקבע במסגרת תקציב משרד התרבות והספורט, והתקציב הזה כולל גם את התקציב שמיועד לבניה של מתקני ספורט.
היו"ר שרן מרים השכל
בבתי-ספר.
אסף וינינגר
בכלל הארץ. כולל - - -
היו"ר שרן מרים השכל
זאת אומרת, שיהיה ברור, התקציב לבניית אולמות ספורט, מגרשי ספורט בבתי-הספר, לא מגיע ממשרד החינוך, הוא מגיע ממשרד התרבות והספורט.
אסף וינינגר
כן, אגף מתקני ספורט.
קריאה
זה נכון לגבי אולמות, לא לגבי המגרשים.
אסף וינינגר
נכון, אבל גם כשמדברים על מגרשים, זה לא כולל הקירוי של המגרשים שגם הוא נעשה דרך משרד התרבות.
קריאה
מי נותן את הסדרי עדיפות? משרד החינוך?
אסף וינינגר
תכף נכנס לזה.
קריאה
אז בגדול תקרה זה משרד הספורט, שמיים זה משרד החינוך.
היו"ר שרן מרים השכל
רגע, השאלה פה אם אתם מקצים, אם משרד החינוך בעצם מקצה מגרש זה בעצם החול, או שהוא בונה נגיד את הדשא ואת הסלים שאמורים להיות שם, או את הקרקע.
קריאה
את יכולה להסביר אחר-כך.
אסף וינינגר
כל מה שקשור למגרשים עצמם, גיא יוכל להסביר מה משרד החינוך מתקצב ונותן. כל מה שקשור למתקנים שהם אולמות, מגרשי כדורגל, מתקנים שהם יותר משמעותיים אז זה נמצא תחת משרד התרבות והספורט, אגף מתקני ספורט במשרד הוא זה שאחראי והוא זה שנותן את התמיכות לצורך הדברים האלה. מעבר לזה יש עוד גופים ציבוריים שמשתתפים במימון של הקמת מתקני ספורט, זה מפעל הפיס, רשויות מקומיות, משרדי ממשלה כמו משרד הנגב והגליל. הרבה פעמים היום זה נעשה בדרך של איגום משאבים, בהתממשקות עם תכנית המתקנים הלאומית שתכף אני אדבר עליה ושהיא הערוץ המרכזי שדרכו ובאמצעותו נבנים מתקנים בישראל. עכשיו שאלנו לגבי מה משרד החינוך עושה ואיפה המקום שלו בעניין הזה. אנחנו בדיון על מתקנים בבתי-ספר אז מסמך שאנחנו כתבנו ב-2010, ביקשנו ממשרד החינוך להתייחס לנושא של אולמות בבתי-ספר ואם הוא מתקצב, אז זו היתה תשובת המשרד - שהמשרד לא מתקצב בניה של אולמות מאחר שלא קיים מקור מימון לכך, אבל שבכל בניה של בית-ספר, בכל פרוגרמה משוריין שטח ומיקום להקמת אולם ספורט.
משה טור פז (יש עתיד)
תגיד את זה שוב. את כל המשפט הזה. סליחה, המשפט האחרון. בכל פרוגרמה משוריין שטח לבניית אולם ספורט?
אסף וינינגר
זו התשובה של המשרד.
היו"ר שרן מרים השכל
המקום רק כאילו השטח.
אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ - רשימת האיחוד הערבי)
אבל השטח כאילו הרבה פעמים זה לא שטח ציבורי, נכון?
אסף וינינגר
אני לא יודע להגיד אם השטח ציבורי או לא ציבורי, אני יודע להגיד - - -
היו"ר שרן מרים השכל
גיא, אתה תוכל לענות לנו על זה רק?
גיא דגן
רשות מקומית מתחייבת בהגשת הפרוגרמה. כדי לאשר את הפרוגרמה אז בפרוגרמה יש הקמה של מגרשי ספורט לפי גודל בית-ספר, יש מפתח לעניין של מגרשים.
היו"ר שרן מרים השכל
מה המפתח?
גיא דגן
מפתח לבית-ספר קטן זה יכול להיות מגרש כדורסל, ואילו לבית-ספר גדול זה יהיה מגרש ספורט משולב או אפילו שניים משולבים בעל-יסודי - - -
היו"ר שרן מרים השכל
מה מספר התלמידים לבית-ספר קטן?
משה טור פז (יש עתיד)
נדמה לי חמישה מטרים לתלמיד. אם אני זוכר נכון את התקן של משרד החינוך.
גיא דגן
יש מפתח מסודר לעניין הזה. יש פרוגרמה לפי גודל בית-ספר, מה הדרישות. אז הדרישה למגרש או מגרשי ספורט, הדרישה לישורת ריצה קצרה אם זה בית-ספר יסודי אז זה 60 מטר מרחק עם מרחק בלימה, ולעל יסודי זה 100 מטר עם בור קפיצה למרחק, ולסמן שטח פנוי לבניית אולם ספורט בעתיד כשיהיה תקציב. עכשיו בדרך-כלל שראש עיר מקבל תקציב לבנית אולם ספורט הוא ברוב המקרים בונה אותו בסמיכות לבית-ספר אבל זה - - -
אסף וינינגר
רגע, אני אתייחס לזה לאיך זה עובד.
היו"ר שרן מרים השכל
אז אתם לא דורשים ממנו שזה יהיה בשטח בית-הספר אלא מספיק שזה יהיה בשטח עירוני?
גיא דגן
לא, זה או בשטח בית-הספר או צמוד לבית-הספר שזה יהיה חלק מהשטח.
היו"ר שרן מרים השכל
מה המרחק המקסימלי שבו התלמידים צריכים לצעוד כדי להגיע?
גיא דגן
שתהיה ממש גדר צמודה כדי לשמור על הבטיחות של התלמידים.
היו"ר שרן מרים השכל
או-קיי. אבל אתם מאשרים כאלו שהם גם לא צמודים לגדר?
גיא דגן
כמעט ולא, רק לפעמים יש מקרים. זה דיון נפרד בגלל השטח האורבני, התחדשות עירונית, אין איפה, אבל אנחנו יודעים שהיום בגלל כל ענייני הבטיחות זה לא מה שהיה פעם. ילדים לא הולכים וחוצים כבישים לאולמות, זה כמעט לא קורה.
היו"ר שרן מרים השכל
או-קיי, בסדר גמור. תודה.
גיא דגן
אני אגיד עוד משפט אחד גם במקומות שלפעמים יש קושי עושים את המגרשים על הגג או בשטחים מפולסים אם לדוגמה באזור כמו התחדשות עירונית אין מספיק שטח, אז לפעמים בחריגות מאשרים לפעמים שזה יהיה על הגג או בשטחים מפולסים.
משה טור פז (יש עתיד)
גברתי יו"ר אני יצא לי לאשר בתי-ספר בהתחדשות עירונית, כלומר בעצם בתוך ערים קיימות ולא בניה חדשה, נגיד במזרח ירושלים זה דוגמה קלאסית, בהם אתה מקבל אישור מיוחד לבנות על גגות וגם אתה יורד מהתקן של משרד החינוך כי לפעמים זה או שאין בית-ספר, אז המשרד מאשר לך באופן חריג לבנות בית-ספר גם כשאתה לא עומד בתנאים שלו כי זה או זה או שלא יהיה בית-ספר זה קורה.
היו"ר שרן מרים השכל
או-קיי, תודה.
אסף וינינגר
נמשיך והדרך כמו שאמרנו שבה היום נבנים מתקני ספורט בישראל זה בעיקר דרך הערוץ של תכנית המתקנים הלאומית שבה נקבעים סדרי העדיפויות של מה ייבנה, כמה ייבנה. אנחנו רואים בשנת 2010 נקבעה תכנית המתקנים 2020, באותה תקופה זה היה בטוטו, הטוטו הוא זה שבנה את תכנית המתקנים הזו בהתאם למיפוי שהוא עשה. בשנת 2016 נקבעה תכנית המתקנים 2027 על-ידי המועצה הלאומית לספורט באותו זמן, והיום אנחנו יודעים שמשרד התרבות והספורט עומד לפרסם תכנית מתקנים חדשה- מתקנים 2030, אני מניח שדניאל יתייחס לזה בהרחבה בהמשך. נמשיך, בתרשים הזה אפשר לראות את ההוצאה בפועל על תשתיות ספורט בעשור האחרון, אפשר לראות עד 2018 את ההוצאה באמצעות קרן המתקנים של הטוטו ובשתי השנים האחרונות באמצעות משרד התרבות והספורט. אפשר לראות שבשנה האחרונה הסכום היה גבוה ביותר 362,000,000.
היו"ר שרן מרים השכל
השאלה איך אנחנו משווים את זה לעומת כמות הבניה של בתי-הספר, כלומר כמה בתי-ספר נבנו - - -
אסף וינינגר
תכף נראה את הפער בין מספר בתי הספר למספר האולמות שיש לנו. לגבי 2021 אני יודע שאפילו הסכום גבוה יותר מ-2020, גם לזה דניאל ודאי יתייחס. אז נמשיך. כאן אפשר לראות בתרשים הזה את ההוצאה לפי הגוף שמקבל את התמיכה, אנחנו יכולים לראות ש-93% מהסכום הזה שניתן ב-2020 הועבר כתמיכה ברשויות המקומיות
היו"ר שרן מרים השכל
כמה הסכום?
אסף וינינגר
הסכום היה בתרשים הקודם 362,000,000 הוא בעצם ה-100% שלנו ו- 93% מתוכו עברו כתמיכה לרשויות המקומיות. 83% מכספי התמיכות לרשויות המקומיות ניתנו בתקנת "אשכול אימון נוער" בעיקר שימשו לבניה של אולמות ספורט ומגרשי כדורגל, יתר התמיכות לרשויות המקומיות ניתנו בתקנות "אשכול תחרותי", "אשכול קהילתי" לצורך מתקנים מסוגים אחרים.
היו"ר שרן מרים השכל
מה מהכסף הזה מומש?
אסף וינינגר
תכף אני אכנס למימוש ואני אראה מה בדיוק נבנה. הכסף הזה הוא מימוש, זה כסף מזומן שיצא לצורך בניה, כלומר זה לא הרשאה להתחייב בעתיד, זה כסף מזומן.
היו"ר שרן מרים השכל
או-קיי.
אסף וינינגר
אז איזה מתקנים בונים בשנים האחרונות אז כאן אנחנו רואים בטבלה הקצבות שאושרו בשנים 2016-2019 אנחנו רואים שהוקמו או נמצאים בהקמה 462 מתקנים, זו החלוקה שלהם 165 אולמות ספורט, אחר-כך 138 מגרשים עם דשא סינטטי וכך הלאה. אפשר לראות בעמודות הבאות שלמעלה ממחצית מהמתקנים כבר הוקמו והיתר נמצאים עדיין בהקמה.
אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ - רשימת האיחוד הערבי)
אפשר לדעת מבחינת חלוקה איפה זה ממוקם?
אסף וינינגר
אנחנו יכולים לדעת מבחינת חלוקה, אנחנו קיבלנו את הנתונים רק אתמול בערב אז זה המקסימום שהצלחנו, אבל יש לנו את זה בחלוקה לפי רשויות מקומיות, אז לשאלתך אנחנו יכולים לראות בדיוק איפה המתקנים האלה ממוקמים.

אז בטבלה הזו אנחנו יכולים לראות את מיפוי מתקני הספורט בישראל, זה מתבסס על מיפוי שמנוהל על-ידי משרד התרבות והספורט באמצעות דיווחים שמתקבלים במשרד על-ידי מנהלי מחלקות הספורט ברשויות המקומיות, כל מנהל מחלקה מנהל למשרד הספורט דיווח על מצב מתקני הספורט ברשות.
אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ - רשימת האיחוד הערבי)
למה אתה מתכוון כשאתה אומר מצב?
אסף וינינגר
איזה מתקנים ישנם, האם תקינים, גודל, כל הנתונים, מקורה.
אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ - רשימת האיחוד הערבי)
יש למשרד תקציב לשיפוץ?
אסף וינינגר
בניה חדשה כוללת גם תקציב לשיפוץ של מתקנים. מה שאנחנו יכולים לראות כאן- מצב המתקנים אז אם נסתכל על השורה הראשונה על אולמות ספורט, אנחנו יכולים לראות שבכל המדינה יש 1,800 אולמות ספורט מתוכם כ-1,400 משרתים בתי-ספר. בהמשך אפשר לראות את הפירוט לגבי יתר המתקנים, אני אוסיף בשקופית ארבעה.
היו"ר שרן מרים השכל
וזה מה? יש לנו מעל ל- 5,000 מוסדות, נכון?
אסף וינינגר
רגע אני אציג את החלוקה של אולמות הספורט. כאן יש לנו את החלוקה של האולמות קודם כל לפי גדלים ואיזה זירות קיימות בהם, ואיזה ענפי ספורט כדור הם יכולים לשרת, ומה שאנחנו רואים אם אנחנו מעמידים את הנתונים האלה למול מספר בתי-הספר אז דיברנו - - -
היו"ר שרן מרים השכל
שניה, אני רוצה לחזור לגרף הקודם. בריכות שחיה כתוב פה 577 וכ-480 ללא מלונות.
קריאה
אבל הבריכות שחיה שדניאל מראה פה זה הבריכות העגולות במלונות.
אסף וינינגר
אם רוצים להכנס לבריכות השחיה אז יש טבלה בהמשך.
היו"ר שרן מרים השכל
רגע, רגע, שניה, אני רוצה להבין, המלונות משרד הספורט מסבסד בריכות במלונות?
אסף וינינגר
לא, לא חושב שזו הכוונה, זה מיפוי של כל מה שקיים במדינה. בין שהוא ציבורי ובין שהוא פרטי.
היו"ר שרן מרים השכל
רגע, אז בתוך ה-480 זה גם בריכות בצימרים?
לא אסף וינינגר
בצימרים אני לא חושב.
קריאה
בתי מלון הכל.
היו"ר שרן מרים השכל
הכל זה בתי מלון? מה נחשב עוד כבריכה פרטית שנחשבת פה שהיא לא מלון?
אסף וינינגר
קאנטרי. בריכה פרטית..
היו"ר שרן מרים השכל
כמה קאנטרים שהם בריכות פרטיות שהן לא במימון של משרד התרבות והספורט?
דניאל ארץ קדושה
אנחנו מקבלים את המיפוי של מה שנמצא בתחומי הרשות המקומית לגופים ציבוריים. הכוונה היא כל מה שהרשות המקומית יכולה לדווח שקיים בתחום שלה, כי אנחנו עושים גם נושאים שהם לא רק מערכת חינוך, אנחנו מטפלים בכל מה שקיים שבספורט. לכן גם בריכות למשל באילת, הרשות המקומית סימנה גם את הבריכות במלונות, אנחנו מצמצמים אותן, כמובן שלא תומכים בהן. אבל אנחנו יודעים בדיוק מה משרת לפי המיפוי איפה נמצא המתקן. דוגמה נוספת בריכות שנמצאות בבתי לוחם, בריכות שנמצאות באוניברסיטאות, כל אלה נמצאים במיפוי.
היו"ר שרן מרים השכל
בריכות שנמצאות בבתי אבות?
דניאל ארץ קדושה
לא.
היו"ר שרן מרים השכל
או-קיי.
אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ - רשימת האיחוד הערבי)
תוכלו גם להגיד לנו בסיכום הזה גם לפי מקומות? כאילו בחברה הערבית?
אסף וינינגר
אנחנו נוכל, במסמך שכבר כתבנו.
היו"ר שרן מרים השכל
אז בעצם זה כולל את הקאנטרי? זה בעצם הגוף הפרטי היחיד הנוסף?
דניאל ארץ קדושה
יש לנו מ- 2017 מערכת מיפוי ממוחשבת שמנהלי המחלקות ברשויות מחוברים למערכת המנהלים והם אלה שמדווחים על כל מתקן שמוקם או שיש גם מתקנים לצערנו שנהרסים. הם מדווחים על המצב, יש לנו המון פרמטרים אם זה מקורה, מחומם, מואר, נגיש לנכים. כל הפרמטרים נמצאים ומנהלי המחלקות אמורים למלא את הנתונים.
אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ - רשימת האיחוד הערבי)
מה המצב בחברה הערבית?
דניאל ארץ קדושה
אני בעל-פה לא יכול לתת, אבל יש את הנתון הזה. יש קובץ שמפורסם לציבור.
אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ - רשימת האיחוד הערבי)
אתה בטוח שזה - - -
דניאל ארץ קדושה
מה? הבריכות?
היו"ר שרן מרים השכל
יש אצלך מישהו במשרד שיכול לברר לנו?
דניאל ארץ קדושה
איזה נתון אתם רוצים?
היו"ר שרן מרים השכל
כמה בריכות במגזר הערבי?
דניאל ארץ קדושה
אני אדאג שיהיה.
אסף וינינגר
צריך אבל לקחת בחשבון שהמיפוי הזה הוא אמנם מכיל הרבה מאוד אבל הוא לא מדויק.
סימון דוידסון (יש עתיד)
רגע אני רוצה להגיד לכם, בגלל שאני קצת מבין בבריכות. קצת הרבה. אז קודם כל החסך בבריכות במדינת ישראל, אנחנו בתחום הזה יותר גרועים מצ'צ'ניה. יותר גרועים מעולם שלישי. מספר הבריכות שחסרות לפעילות, את מדברת על פעילות לחוגים ובתי-ספר שילדים יוכלו להתאמן, נכון? לא רק ילדים, בן-אדם יכול לבוא ולהתאמן בבריכה, שזה 25 מטר מינימום, לא 18, לא 20 ולא 15. החסך הוא אדיר! במיוחד בחברה הערבית. מתוך 76 אגודות שחיה באיגוד השחייה, יש היום בחברה הערבית ארבע אגודות קהילות ששתיים מתוכן הן בשלב סגירה כי הם מתאמנים בבריכות פרטיות שפשוט זרקו אותם מהבריכה. אז כשאנחנו מדברים על בריכות, חשוב מאוד גברתי היו"ר להבין שהמצוקה לא שהיא קשה, היא על סף הבושה במדינת ישראל.
היו"ר שרן מרים השכל
את זה אני חוויתי על בשרי, אני אספר לכם בהזדמנות זו. אימא שלי החליטה שהיא רוצה שאני אלך לחוג שחיה צורנית, ריקוד בשחייה בכפר סבא ולא היה. איפה התאמנו? התאמנו בבריכה של בית האבות "בית בכפר" של כפר סבא. בשעות מסוימות הכניסו אותנו והיה אסור להתאמן עם מוזיקה כדי לא להפריע לאותו ציבור מבוגר. אבל פשוט לא היה מקום שהסכים לקבל את החוג.
סימון דוידסון (יש עתיד)
מתי זה היה? לפני כמה שנים?
היו"ר שרן מרים השכל
25 שנה.
סימון דוידסון (יש עתיד)
זה לא השתנה.
היו"ר שרן מרים השכל
לא השתנה כלום. ממש עצוב.
עלי סלאלחה (מרצ)
אני הפעם הראשונה שנכנסתי לבריכה, זה היה כשהייתי סטודנט באוניברסיטה העברית. לקחו אותנו לעשות קורס התעמלות. לא היה לי את האומץ להכנס לזה. אבל אני רוצה להגיד לכם עכשיו בכפר בית ג'ן אין בריכה. מישהו, סליחה, מישהו הקים בריכה אבל מחוץ לתוכנית המתאר. סגרו לו את זה. קנסו אותו ב- 350,000 שקלים. והקנס אם הוא לא יהרוס עוד 100,000 שקלים, נתנו לו שלוש שנים. ורק לאחרונה נתנו לו לפתוח את זה. 15 שנים אם לא יותר, הבריכה הייתה סגורה. ובית ג'ן זה כפר של 13,000 תושבים, יש יותר מ- 5,000 ילדים, יש מבוגרים ואף אחד לא יכול לעשות את זה. אני הייתי נוסע לכפר ורדים בשביל לעשות שחיה. אז אני לא מבין, באמת אני לא מבין למה לא נותנים. אני יודע למה בבית ג'ן שמורת טבע ו.. ו.. ו.., אבל הבן-אדם הוא קודם וצריכים לקחת את הצרכים של החברה ושל בני-האדם אנחנו גם לא פוגעים לא בשמורה ולא בחיות ולא בכל הזוחלים שיש שם. אנחנו חיים בתוך השמורה יחד עם מה שיש שם. אם אני לוקח דליה ועוספיה- אין בריכה. אם אני לוקח את ירכא גם אין.
היו"ר שרן מרים השכל
האמת שיש פרוייקט בצפון שניגשו אליו חבר'ה מאגודת השחיה בסכנין שהם רוצים להקים פרוייקט רציני לכל הצפון, משהו ממש רציני. יכול להיות שאנחנו צריכים לקחת את זה כוועדה כסוג של משימה.
סימון דוידסון (יש עתיד)
אני אוכל שתי דקות לפני שאתה ממשיך, אני אגיד לך למה..
עלי סלאלחה (מרצ)
סימון, א' כל לחברה הדרוזית יש דתיות ויש דתיים שהם לא יצאו החוצה בשביל לעשות את זה. אז גם צריכים לקחת את זה בחשבון. אני חושב שאפשר לעשות קאנטרי כמו בכפר ורדים, בין ארבעה חמישה כפרים - - -
סימון דוידסון (יש עתיד)
כן אבל מנהל הספורט לא מממן קאנטרי. זה לא התפקיד - - -
היו"ר שרן מרים השכל
בגלל זה השאלה גם כמה קאנטרי נכללים.
עלי סלאלחה (מרצ)
המצוקות של החברה שלנו. גם באיסלאם זה אותו דבר.
סימון דוידסון (יש עתיד)
אני אוכל שתי דקות?
היו"ר שרן מרים השכל
אז שניה, רגע רגע ניתן להם שניה להשיב.
אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ - רשימת האיחוד הערבי)
אולי הם ישיבו על כל השאלות בפעם אחת.
היו"ר שרן מרים השכל
את רוצה לומר משהו?
סימון דוידסון (יש עתיד)
דניאל, אולי אני אגיד משהו? אתה מכיר את הדעות שלי אבל קודם כל הדיון הזה מאוד חשוב.
אסף וינינגר
יש לי שקופית אחת.
היו"ר שרן מרים השכל
עוד שקופית אחת? בסדר.
סימון דוידסון (יש עתיד)
למה אתה הולך?
אסף וינינגר
לא, לא. אבל כדי שלא ניצור, ככה - - -
היו"ר שרן מרים השכל
נסחפנו לדיון על בריכות שחיה, אתה רואה מה אתה עושה לנו סימון.
דניאל ארץ קדושה
בסוף לא ישאר לך חומר לדון בועדה.
סימון דוידסון (יש עתיד)
ישאר, עוד לא התחלתי עם גיא.
אסף וינינגר
לעניין בתי-הספר והפער לעומת כמות הספורט, אז כמו שאנחנו רואים יש כ-1,400 שמשרתים בתי-ספר יכול להיות שהם משרתים יותר מבית-ספר אחד, גם זו אפשרות.. גם אם ניקח בחשבון אפילו שכל אולמות הספורט משרתים בתי ספר, עדיין אנחנו מדברים על פער גדול מאוד, אנחנו רואים יש 5,400 בתי ספר במערכת החינוך, 3,700 מהם הם בתי-ספר ממלכתיים מסוגים שונים ממלכתי דתי, ממלכתי חרדי, ממלכתי רגיל. זאת אומרת יכולים לדבר על לפחות פער של 2,000 אולמות ספורט, ואם אני משווה את זה ושאלת איך התקדמנו במהלך השנים, אם אני משווה את זה למסמך שכתבנו ב- 2010 לא השתנה הרבה, הפער גדל.
סימון דוידסון (יש עתיד)
אנחנו במצב יותר גרוע.
היו"ר שרן מרים השכל
זאת אומרת שבמדינת ישראל חסרים 2,000 אולמות.. יותר מ-2,000. אתה יכול לתת לנו חלוקה גם מגזרית? אזורים? צפון? פריפריה? מרכז?
סימון דוידסון (יש עתיד)
יש לך גם אולמות וגם מגרשים בחברה הערבית.
אסף וינינגר
נכון, יש לי את זה לא כאן לפני.
סימון דוידסון (יש עתיד)
אז אני פשוט צללתי לחומר. החוסר בחברה הערבית הרבה יותר גדול. יש פערים בחברה הערבית הרבה יותר בחסך של האולמות. אבל אני רוצה להגיד כמה נקודות.
היו"ר שרן מרים השכל
אני רק רוצה להגיד תודה רבה לממ"מ שהביא זאת בפנינו.
דניאל ארץ קדושה
סימון, יש לי את החלוקה אם אתם רוצים. הבריכות. אז ככה בלמ"ס 1-4 יש 10 ברשויות הערבית, שתיים ברשויות מעורבות, שתיים בדרוזיות, ו-72 ביהודיות.
אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ - רשימת האיחוד הערבי)
1-4?
דניאל ארץ קדושה
1-4 זה כולל את כולם יש עד 10.
אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ - רשימת האיחוד הערבי)
אבל כמה בערביות זה כולל ב- 1-4?
דניאל ארץ קדושה
יש 10 רשויות ערביות. 10 בריכות.
היו"ר שרן מרים השכל
כן, כל החברה הערבית.
אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ - רשימת האיחוד הערבי)
יש בזה קאנטרי?
דניאל ארץ קדושה
קאנטרי משרת גם רשות מקומית, זה תושבים. אנחנו לא יכולים שלעירייה תהיה. רשויות בורחות מבריכה.
משה טור פז (יש עתיד)
במספרים שאמרו קודם, הרוב היה קאנטרי.
היו"ר שרן מרים השכל
חה"כ סימון דוידסון בבקשה.
אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ - רשימת האיחוד הערבי)
אני צריכה לצאת בגלל זה חשוב לי לדבר. האמת הנושא של מתקני ספורט בחברה הערבית הוא על הפנים. אתה אמרת מילה יותר קשה- זה מביש. באמת זה מביש. את מדברת על לפני 25 שנים. אני אגיד לך איפה שיעור הספורט שלנו היה כשהייתי בתיכון- בתוך היער. רצנו בתוך היער זה מה שהיה לנו, אפילו לא היתה לנו חצר בתוך בית-הספר וזה עדיין לא הרבה שנים אחורה. המצב לא כל-כך.
סימון דוידסון (יש עתיד)
באיזה ישוב?
אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ - רשימת האיחוד הערבי)
אני מעראבה במקור. אנחנו רצנו שם על הכביש שעוקף בית נטופה, הררית, יודפת, עשינו את העקיפה הזאת זה היה שיעור הספורט שלנו בתוך עצי הזית. אז המצב לא כל-כך השתנה, אני כמנהלת מתנ"ס 20 שנה, נכון שיש ביפיע אולם ספורט, אבל עדיין לא יכולנו לעשות את כל מה שצריך מבחינת תחומי ספורט באותו אולם. לא רק זה, שמונה שנים מתוך זה עשינו מנהלה בתוך האולם, שם למטה למתנ"ס. זה היה המבנה של המתנ"ס. אז אם אתם רוצים סיפורים אז סיפורים על אמת, אני יכולה להביא מפה עד הודעה חדשה. אני רוצה להתייחס קצת לנושא של שחיה, לא רק בגלל שיש לי בן שהוא שחיין שנמצא בנבחרת ושאנחנו כל יום יש לנו - - -
סימון דוידסון (יש עתיד)
אבל תגידי לאן את נוסעת.
אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ - רשימת האיחוד הערבי)
בדיוק, הוא נוסע לנהלל. צריך להקפיץ אותו, הולך לאוטובוס. סיים י"ב, הוא רוצה לעבוד, אין לו אפשרות לעבוד כי יש לו עוד שעתיים לפחות בנסיעה הזאת שלוקחת 10 דקות רבע שעה במקסימום הוא יכול להיות שם, אבל כדי לחכות לאוטובוס, כדי, כדי, כדי, לא משנה. אני רוצה לדבר על האפשרות לחיים. אתם יודעים, תסתכלו תבדקו כמה ילדים ואנשים בתוך החברה הערבית טובעים! כל שנה.
היו"ר שרן מרים השכל
נכון.
אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ - רשימת האיחוד הערבי)
אני חושבת כבוד היו"ר שזה מחייב לא רק אמירה, זה מחייב עשייה במקום הזה. למה הם טובעים? כי פשוט ישנם אנשים שפעם ראשונה בחיים שלהם הם נכנסים לשחות במקום שהוא לא מקום, כי הם לא יודעים לשחות.
קריאה
בטבריה בעיקר.
אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ - רשימת האיחוד הערבי)
בטבריה זה סיפור גדול, אלים עם כל מה שיש שם. אישית אני יכולה להביא סיפור מזעזע של שלושה נערים שלפני מספר שנים, מהישוב שלי מעראבה, הלכו לעשות תיאוריה בטבריה, סיימו, חגגו את הניצחון שלהם, נכנסו לכינרת- לא יצאו. שלושה ימים חיפשו אותם ובסוף מצאו אותם חלקי בני אדם. אז זה מזעזע, זה אומר, אני מדברת על החיים לא מדברת על פריבילגיה, ליהנות משחייה. אני כאישה דתית, גם עם כאבי גב שהרופאים אומרים לי כאילו הכי טוב זה שחייה. אבל איפה שאני אלך לשחות? אין לי יום שאני יכולה לשחות במקום אפילו בציבורי. אני גרה במרחק של חמש דקות מבריכת השחייה בנצרת. הבריכה היחידה שמשרתת יותר מ-100,000 אנשים באזור. אומרים שיום רביעי בבוקר אפשר שהנשים יגיעו. אז אני צריכה לא ללכת לעבודה ביום רביעי בבוקר כדי לבוא לשעת שחייה. אני חושבת שזה בושה. מה שקורה בתוך המדינה, איך שמתייחסים לחברה הערבית גם בנושא הזה. שלא יגידו לי שזה כאילו משהו לא מהותי, לא בסיסי. זכותי וזכות הבן שלי שיהיה לו אפשרות גם לשחות, גם לשחק, גם לנפוש, גם לנשום. ואני לא מדברת על הבן שלי באופן אישי.
קריאה
מדליית זהב ראשונה קיבלה מדינת ישראל מהשחיין איהד שלבי משפרעם.
אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ - רשימת האיחוד הערבי)
אני ניסיתי כשהייתה תכנית של אתגרים כשהייתי מנהלת מתנ"ס דבר ראשון לנסות להכניס את הנושא של שחייה לתוך התכנית, עשינו את זה פעם אחת ואחר-כך אמרו לא, אסור שחייה כי זה יקר.
היו"ר שרן מרים השכל
תודה רבה, את צודקת. מאה אחוז. חה"כ סימון דוידסון.
סימון דוידסון (יש עתיד)
תודה. טוב, דניאל ומנהל הספורט מכיר אותי הרבה שנים. אחד המצוקות, לא אחד המצוקות, המצוקה הכי גדולה במדינת ישראל, מדבר לא רק על ספורט, ספורט בריאות הצלת חיים. זה נושא של מתקני ספורט, לא רק בריכות, הבריכות זה הדבר הכי קשה אבל לא רק בריכות. למה לא מדברים על ה- ₪1,300,000,000, שהיה בקרן המתקנים בשנת 2016 שעבר למשרד האוצר, שאיתם היו צריכים לבנות מתקנים לילדי ישראל.
דניאל ארץ קדושה
אמרנו מאה פעם, זה לא נתון נכון.
סימון דוידסון (יש עתיד)
1.1?
דניאל ארץ קדושה
לא זה לא משנה כמה, אבל זה לא נתון נכון.
סימון דוידסון (יש עתיד)
מעל מיליארד!
דניאל ארץ קדושה
מאחר וזה לא היה נושא הדיון..
סימון דוידסון (יש עתיד)
בסדר, זה חשוב לי להגיד את זה. קודם כל חשוב להבין שהעתיד של הספורט הישראלי וילדי מדינת ישראל קשור קשר ישיר למה שקורה בבתי-הספר. ככל שיהיו יותר מתקנים ראויים בבתי-הספר ואני לא מדבר רק אולם, ולא על בור קפיצה, אני מדבר שבשנת 2021 אנחנו צריכים להיות יותר קרובים למה שנעשה בעולם. ואני לא מדבר רק על ארצות הברית, אני מדבר גם על צ'ילה ועל פארגוואי ועל מדינות עולם שלישי. אין בעולם דבר כזה לבנות בית-ספר בלי מתקן. למה חושבים על ספריה? למה חושבים על מעבדות? למה חושבים על כל מיני חדרי ספח? ואין מחשבה של משרד החינוך איך בונים בית-ספר יחד עם המתקני ספורט, בתכנית מתקן מסודרת של מדינת ישראל. איפה תהיה בריכה? כן! גם בבית-ספר צריכה להיות בריכה.
אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ - רשימת האיחוד הערבי)
כשמשרד החינוך מחליט לבנות בית-ספר - - -
סימון דוידסון (יש עתיד)
למה בארצות הברית בונים את הבריכה יחד עם הבית-ספר ובכל מיני מדינות אחרות עושים את זה? אני לא מדבר על אוסטרליה ועל מדינות מתקדמות באירופה. ולמה במדינת ישראל לא? כי אין מחשבה כזאת, אין רצון כזה, אין חשיבה, אין הבנה כמה הספורט חשוב לעתיד ילדינו לא רק מבחינה בריאותית. למה שרן היתה צריכה לנסוע לא יודע לאן, ולשחות בשמונה בערב שחיה אומנותית במדינת ישראל? אנחנו מדינה מודרנית. והיום זה יותר גרוע, בלוד, יושב פה מנהל מחלקת הספורט של לוד, כשאני הייתי שחיין בשנות השבעים, היתה אגודה בלוד. אני זוכר שניצח אותי אפילו באליפות ישראל שחיין מלוד. כבר שלושים שנה אין שם אגודה. שלושים שנה!
היו"ר שרן מרים השכל
אמרו שיש רק שתי בריכות בערים מעורבות.
קריאה
עכשיו אנחנו מקימים שלוש בריכות אז תהיה גם אגודה.
סימון דוידסון (יש עתיד)
מדינת ישראל, גבירתי יו"ר, אני חוזר על הנתון הזה, אני אמרתי לך אותו. אנחנו הנמוכים בעולם מבחינת הספורטאים הרשומים באיגודי הספורט. במדינת ישראל רשומים באיגודי הספורט 130,000 ספורטאים זה 1.23 מאוכלוסיית ישראל. בחברה הערבית 0.6 לעומת מדינות בעולם שזה מ-12% עד 28% רשומים באיגודים. בדנמרק מעל 1,000,000 רשומים באיגודי הספורט, מדינה של 5,500,000 תושבים. למה זה ככה? ולמה אין מספיק ספורטאים? כי אין מתקנים! אין איפה להתאמן! ואני לא מדבר רק על שחיה, אני מדבר בכלל על הספורט הישראלי, אין איפה להתאמן. ואני אומר את זה כבר מהיום הראשון שנכנסתי כיו"ר איגוד השחיה, ודניאל יודע את זה, בצעקות, בצרחות, בפלקטים, בהפגנות ואף אחד לא מקשיב לי. אז אני אגיד לך משהו, בגלל זה אני פה, בגלל זה אני בכנסת ישראל. כי בזכות אנשים כמו שרן וכמו חברי הכנסת, וכמו כל כנסת ישראל, שהיום אחרי חמישה חודשים ארבעה חודשים שאני פה יש קונצנזוס לספורט הישראלי. כולם רוצים ספורט. חרדים, וערבים, וחילונים, ודתיים, ויהודים ולא משנה, כולם. כולם רוצים שהילדים שלנו יעסקו בספורט ולא ייסעו שעה להתאמן. זה לא נורמלי, לא נורמלי הדבר הזה.
היו"ר שרן מרים השכל
בייחוד בתקופת הקורונה שאנחנו רואים מה ההשלכות הקשות.
סימון דוידסון (יש עתיד)
יפה. כשמדברים איתנו על קייטנות קיץ, איפה הם עושים זה בייביסיטר זה לא קייטנות קיץ. אני אתן לכם עוד נתון ובזה אני אסיים. גברתי יו"ר מדינת ישראל אנחנו מספר אחד באירופה, את יודעת במה? בהשמנה של ילדים. 12.6 אחוזים מילדי מדינת ישראל מוגדרים כשמנים ואנחנו בעולם מספר שתיים אחרי ארצות הברית. אלופי אירופה, שניים בעולם. למה זה? זה מתחיל ממתקנים, ממשיך בשיעורי חינוך גופני בבית-ספר, שא' זה לא מספיק, וב' אנחנו נתחיל בדיון על מה שקורה בשיעורי חינוך גופני בבית-ספר, בגלגול הקודם שלי בחיים, עשר שנים הייתי מורה לחינוך גופני, אני יודע מה זה, אני יודע איך זה מתנהל, ואני יודע כמה טוב אפשר לעשות את זה. אבל אנחנו פה דנים בנושא מסוים אחד - המתקנים. ואני אומר לכם ואני מקווה שיו"ר אני בטוח שהיא איתי בנושא הזה, הדיון הזה הוא דיון ראשוני, אנחנו נציק למשרד החינוך ולמשרד האוצר ואנחנו נעלה את זה, ואנחנו נתקוף את זה מכל הזוויות, כי מגיע לילדי מדינת ישראל ולהורים שיהיו מתקנים ראויים לעשות פעילות ספורטיבית. בבית-ספר, אחרי בית-ספר, בפעילות הקיץ, מקצועני או לא מקצועני, ושילדים לא יצטרכו לנסוע שעה וחצי כדי לעשות ספורט שבסוף הספורט הוא רק שעה.

אז בואו נהיה על זה, אני מקווה שדניאל, אני בטוח שאתה איתי בנושא הזה, אבל צריך להיות יצירתיים. בונים בעולם יותר זול, יש בניה קלה, אפשר לפתוח את הראש, לקחתי את החבר'ה שלך לחו"ל לראות את זה, אנחנו למדנו מזה אז בוא ניישם, בוא נהיה לא מה שעשו לפני שלושים שנה, בוא נעשה מה שעושים היום בעולם. היום בעולם בונים יותר זול, יותר מהר וגם לגובה. תודה רבה.
אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ - רשימת האיחוד הערבי)
העניין זה מדיניות והחלטה. לא משהו אחר.
סימון דוידסון (יש עתיד)
אנחנו צריכים להמשיך ללחוץ על זה. לא פגישה - - -
היו"ר שרן מרים השכל
תודה. תודה רבה. אני אשלב שניה דובר ח"כ משום שיש לנו לא מעט דוברים שביקשו לדבר, אני קודם כל רוצה להעלות את משרד האוצר, נמצאים בזום, שביקשו להגיב לחלק מהנתונים שאותם הממ"מ הציג. יואב הכט איתנו.
יואב הכט
כן, שלום.
היו"ר שרן מרים השכל
שלום יואב.
יואב הכט
שומעים אותי?
היו"ר שרן מרים השכל
כן.
יואב הכט
מעולה. אני רוצה להתייחס לכמה נקודות שעלו תוך כדי הדיון, והדברים שדניאל אמר, כמובן הם לא שהם לא נכונים אבל צריך לזכור שהשאלות שהועלו ביחס לבתי-הספר הן לא במסגרת תכנית מתקנים. ומשרד התרבות והספורט הוא לא זה שאחראי על תקצוב שלהם, אלא בתי-הספר ומשרד החינוך. זו נקודה אחת שרציתי לתקן משהו שנאמר.
היו"ר שרן מרים השכל
אבל משרד החינוך טוען בפנינו שהוא לא מתקצב אותם.
גיא דגן
אני עוד לא קיבלתי רשות דיבור.
יואב הכט
כחלק מבינוי בתי-הספר שזה נמצא באחריות משרד החינוך, הוא זה שמתקצב אותם, גם מתקני הספורט הם באחריות משרד החינוך. אני לא חושב שהיתה מחלוקת בנוגע לזה. מה שנטען אם הבנתי נכון על-ידי מי שהציג את הסקירה, הוא שכאשר מגיעים בוחנים את הצרכים השונים של הרשויות, שהם מאחריות תכנית המתקנים ובאחריות משרד התרבות והספורט, אז בוחנים את הצרכים ובין היתר בתי-ספר שלא מימשו את האחריות שלהם, או לא קיימים בהם מתקנים מסיבות שונות, אז לוקחים את זה בחשבון, כמובן שהמטרה של משרד התרבות והספורט היא להעמיד את המתקנים לרשות הציבור איפה שצריך אותם, אבל אני חושב שבין זה לבין להגיד שזה באחריות משרד התרבות והספורט לתקצב את המתקנים בבתי-הספר זה מאוד רחוק וככל שזה מה שנאמר צריך לתקן את זה, זה לא נכון.
גיא דגן
אני רוצה רגע להגיב ברשותך. אני חושב - - -
היו"ר שרן מרים השכל
בבקשה גיא, אני אתן לך באמת את זמן הדיבור שלך כמשרד החינוך.
גיא דגן
אמרתי קודם, משרד החינוך בפרוגרמה של בניית בית-ספר מתקצב את מגרשי הספורט, מגרש ומגרשים, הסברתי את זה בהתאם לגודל בית-ספר, הוא מתקצב את מתקני אתלטיקה כמו מסלול לריצה קצרה ובור קפיצה למרחק, והוא דורש בפרוגרמה שהוא מאשר להקמת בית-ספר מגרש פנוי לבניית אולם ספורט בעתיד, כי את האולם משרד החינוך לא מתקצב, את שאר הדברים הוא כן מתקצב וזה מה שאמרתי.
היו"ר שרן מרים השכל
אז רגע, את מגרש הכדורסל כולל הסלים והכל?
גיא דגן
את מגרש הכדורסל כולל הסלים, אם זה מגרש ספורט משולב אז את שני מגרשי כדורסל לרוחב.
כדוריד לאורך.
אסף וינינגר
את הקירוי של המגרשים הוא לא - - -
גיא דגן
תלוי. אם בית-ספר מאוד גדול - - -
היו"ר שרן מרים השכל
או-קיי, אני רוצה אז להבין, אם אתם מתקצבים את כל המגרשים, ואתם מתקצבים את זה בבניה, וזה מתוכנן בבניה של בתי-ספר, איך הגענו למצב שיש לנו חוסר של 2,000 מגרשים?
קריאה
אולמות.
היו"ר שרן מרים השכל
2,000 אולמות. כלומר בכל בתי-הספר יש מגרש? אז בכמה מבתי-הספר חסרים מגרשים?
אסף וינינגר
אני חושב שהמצב הוא יותר טוב.
היו"ר שרן מרים השכל
יותר טוב מ-2,000 זה נהדר, השאלה כמה חוסר.
אסף וינינגר
אנחנו יודעים כמה מגרשים ישנם, כמה מהם משרתים בתי-ספר, אפשר - - -
היו"ר שרן מרים השכל
כן, אם אפשר בבקשה להוציא את הנתון.
גיא דגן
אני אגיד רגע לגבי מגרשים. אני לעיתים רחוקות מאוד מגיע לבית-ספר שאין מגרש, זה בתי-ספר מאוד ותיקים.
עלי סלאלחה (מרצ)
הגעת לבית ג'ן?
גיא דגן
אני אומר שהשאלה אם זה בית-ספר חדש או ישן?
סימון דוידסון (יש עתיד)
אין מגרש משולב בבית ג'ן?
עלי סלאלחה (מרצ)
לבית-הספר שאני ניהלתי 1,300 תלמידים, חטיבה וחטיבה עליונה שיחקו בחצר הפנימית של בית-הספר.
גיא דגן
השאלה מתי בית-הספר נבנה, אני אומר בשנים רבות...
עלי סלאלחה (מרצ)
אני נכנסתי שמה או נכנסנו לשמה ב- 1991.
גיא דגן
אני לא יודע להגיד לך אחורה בשנים ההם שאתה מדבר עליהם שהבתי-הספר נבנו. אני אומר לך שכבר הרבה מאוד שנים משרד החינוך לא מאשר אף תכנית של בנית בית-ספר בלי מגרשי ספורט.
עלי סלאלחה (מרצ)
אני לא רוצה לבכות על חלב שנשפך. אני רוצה עכשיו שיהיה לי חלב...
היו"ר שרן מרים השכל
אז שניה עוד מעט יתנו לנו את הנתון של כמה מגרשים בעצם חסרים.
אסף וינינגר
יש לנו פשוט בעיה עם הנתון הזה בגלל המיפוי, אז חלק גדול במגרשים אמורים הרי לסמן אם משרת בית-ספר או לא משרת בית-ספר, אז לגבי המגרשים הרבה מהמשבצות הן ריקות אז אנחנו לא יודעים אם כן או לא, אז מהבחינה הזאת אנחנו לא ממש יודעים לומר. גיא אולי - - -
דניאל ארץ קדושה
אני רוצה לקבל את רשות הדיבור.
היו"ר שרן מרים השכל
כן, בבקשה.
דניאל ארץ קדושה
כי קודם כשהתייחסתי, וזו היתה התייחסות ספציפית לנקודה.
אלון טל (כחול לבן)
אולי אני רק דקה רוצה להתייחס. אני רוצה להעלות את הסוגיה המגדרית. בתור אבא לשלוש בנות, אפילו נתחיל עם הבגרות, הדרישות המצחיקות שבנים צריכים לרוץ ולעשות ספורט אמיתי, ובנות צריכות לרקוד ולעשות כל מיני...
קריאה
זה לא נכון. זה לא הדרישות.
אלון טל (כחול לבן)
טוב, אני יודע שהבנות שלי ששיחקו בנבחרת כדורגל, נעלבו מהציפיות במסגרת הבגרות. אבל לא זאת השאלה, המבחן אין מי שחושב על זה שיש תמהיל שונה קצת לנשים ולהבטיח במיוחד מה שאני שמעתי יש ציבור דתי של נשים. ודבר שאני סתם רוצה לחזק את ידך סימון, אנחנו הולכים לקראת שינוי אקלים, אנשים ירצו להיכנס למים בטמפרטורה גבוהה, ואני מתייחס באמת בקשר להזנחה בציבור הערבי, הכמיהה להגיע לטבול בכנרת רק תלך ותגדל ככל שהטמפרטורה תעלה, אנחנו חייבים להיערך, ואחד הדברים בספורט זה הגדלת יכולת.
היו"ר שרן מרים השכל
תודה. תודה.
דניאל ארץ קדושה
דניאל ארץ קדושה, משרד התרבות והספורט. אז רציתי להגיב גם למה שח"כ דוידסון אמר, לתקן ואחר-כך להתייחס לנושא של היום. כשהטוטו חדל מלתקצב את המתקני הספורט ואת הספורט, הסכום שהועבר זה לא הסכום שנקבת, כי זה היה סכום ההתחייבויות. הטוטו הרי התחייב שנים קדימה ולכן ההתחייבויות שלו היו בערך כמיליארד וחצי, הסכום שהוא העביר לאוצר היה בערך שני שליש מהסכום הזה. אני אומר את זה על סמך זה. לכן הוא הכניס את המדינה לחובות, לא לזכויות.
קריאה
אבל זה מאות מיליונים.
דניאל ארץ קדושה
בחובות. המדינה היתה אמורה לממן את הפער שבין ההתחייבויות העתידיות שלו. עכשיו לכן אני מתקן, זה לא כסף, כולם מדקלמים "האוצר לקח כסף", האוצר לא לקח שום דבר הוא דווקא, ואני לא איש האוצר, אני איש משרד התרבות והספורט, והאוצר כל הזמן שבר את הראש איך הוא מממן את הפערים בין ההתחייבויות העתידיות שהיו בהרשאות לבין זה. אז לכן צריך לתקן פעם אחת את האגדה הזאת, והאוצר יודע בטח בוודאי ובוודאות להציג את הנתונים, הם כאלה. עכשיו הנושא היום זה הנושא של הפערים באולמות ספורט בבתי-ספר מוסדות חינוך זה היה הנושא, כל שאר הדברים.

לכן לגבי האולמות אני רוצה לומר בדיוק מה שאמר יואב מאגף התקציבים, משרד התרבות והספורט לא מתקצב באופן מודע אולמות ספורט בבתי-ספר. מי שעושה את זה, מי שמכוונת איפה יוקמו האולמות זאת הרשות המקומית, כשהיא מקבלת הרשאה היא מחליטה איפה. לשמחתנו אנחנו מעודדים אותם להצמיד אותם, להכניס אותם לתוך מוסד חינוך, אבל זאת לא האג'נדה של משרד הספורט זאת צריכה להיות אג'נדה של סדר יום של משרד החינוך. משרד החינוך, ואני אומר בתור אחד שעבר 20 שנה במשרד החינוך, הייתי גם מפקח חינוך גופני, הייתי גם בהנהלת מחוז. משרד החינוך לאורך כל השנים מהקמת המדינה, הנושא הזה של אולמות ספורט לא היה בכלל בחזקה שלו, כבר הוא לא טיפל בזה. מי שבנה בנה, מי שלא לא, הוא לא ראה בזה משהו שהוא כמו שהוא ראה בחדר מורים או בספריה בבית-ספר או חדר מעבדה, ולהגיד שמשרד התרבות והספורט יבנה אולם ספורט לבית-ספר זה בערך כמו להגיד למשרד המדע לבנות את החדר מעבדות, ולהסתדרות המורים לבנות את חדרי המורים. משרד החינוך אחראי על התכנון המושלם של בית-הספר ובתוכו גם את החלל לפעילות גופנית כולל מתקני חצר. ועוד תיקון אחד מנסיון אני יודע, משרד החינוך לא מכוון כסף למתקני חצר, הוא מכיס את זה בפרוגרמה הכללית ב-15 אחוז האחרונים שלו. כלומר הוא לא בא ואומר תבנו, זה, כן לא, נוריד לכם כסף, זה בפרוגרמה הכללית שלו.
היו"ר שרן מרים השכל
מה זאת אומרת?
גיא דגן
לא, זה לא נכון, זה לא נכון דניאל. בתקצוב של בית-הספר הוא מתקצב את הפרוגרמה בפרוגרמה הוא מחייב את מגרש הספורט ואת המתקנים שאמרתי. זה נכון שבמידה והוא לא יבנה, הוא גורע את ה-15 אחוז האחרונים.
דניאל ארץ קדושה
זה לא קורה בפועל. מנסיוני אומר, אין מתקני אתלטיקה, ואין בורות קפיצה למרחק, ואין שום דבר ממה שהיה בעבר, ואני כילד היה לנו בשנות ה-60, סוף שנות ה-50 תחילת שנות ה-60 בבית-הספר שלי היה בור קפיצה למרחק כדבר מובנה, מתח, מסלול ריצה, נכון היה מיקור קר לא היה אספלט.
עלם איבראהים
אני חושב שאתה לא חי את השטח.
דניאל ארץ קדושה
אני לא חי את השטח? טוב.
עלם איבראהים
אני משתתף בוועדת הספורט גם בחברה הערבית, שזה פעם שניה שאני לא רואה אף נציג מהחברה הערבית ואני חושב שזה חשוב. אני חושב שגם זה ח"כ, אני חושב שאתם - - -
היו"ר שרן מרים השכל
עלם, אני מבקשת שניה להמתין ולא להתפרץ, ניתן לו שניה להשלים.
דניאל ארץ קדושה
אז לגבי הדברים האלה אני חושב שהשינוי שצריך לעשות זה שינוי בתוך לכיוון משרד החינוך שיקח אחריות על הנושא הזה, כי הפערים - - -
קריאה
אין לנו פה נציגים ממשרד החינוך? לא הגיעו?
היו"ר שרן מרים השכל
מה זה? הנה, גיא.
דניאל ארץ קדושה
גיא פה, נציג משרד החינוך.
קריאה
הוא המפמ"ר.
דניאל ארץ קדושה
והפערים רק גדלים ובאמת צריך להציף את זה פעם אחת. אנחנו כמשרד חשבנו שיש חשיבות לאולמות ספורט בבתי-ספר, אנחנו ביקשנו לקיים שולחן עגול עם משרד החינוך, עם נגב גליל, עם משרד השיכון. אנחנו כרגע פועלים בכיוון הזה כדי שיהי שולחן כזה, אני מקווה מאוד שהאוצר יצטרף אלינו. וכדי שנסתכל...
היו"ר שרן מרים השכל
ומבחינת התכנית שלכם של המתקנים של 2030, איפה זה עומד?
דניאל ארץ קדושה
תכנית 2030 כרגע אנחנו מקדמים אותה. היא לא הוכנה סופית, אבל ככל שיוקמו במסגרתה, ויוקמו, אולמות ספורט, כמובן שההרשאה הולכת לרשויות המקומיות - - -
היו"ר שרן מרים השכל
מה אתה יכול כן לספר לנו על התכנית הזו? כלומר מתי?
דניאל ארץ קדושה
אני לא יכול לספר עליה, היא כרגע בטיוטות בשלבים די ראשונים, אני לא יכול להגיד משהו עליה.
היו"ר שרן מרים השכל
משהו להערות חברי הכנסת?
דניאל ארץ קדושה
על טיוטה כרגע חבר'ה זה כרגע הולך לכיוון - - -
היו"ר שרן מרים השכל
מה המטרה?
דניאל ארץ קדושה
המטרה היא להקים מתקנים לעשר השנים הבאות.
היו"ר שרן מרים השכל
מתקנים או אולמות?
דניאל ארץ קדושה
בהם גם אולמות.
היו"ר שרן מרים השכל
או-קיי. מה זה הגדרות וקריטריונים לאיך? כמה לתקצב? איפה?
דניאל ארץ קדושה
יש שם עקרונות שכרגע הם בטיוטות ואני לא יכול להתייחס אליהם.
היו"ר שרן מרים השכל
מתי זה יפורסם לציבור?
דניאל ארץ קדושה
מקווים שבתחילת 2022.
היו"ר שרן מרים השכל
בתחילת 2022.
עלי סלאלחה (מרצ)
השולחן שאתם אומרים - - -
היו"ר שרן מרים השכל
רגע אני מבקשת, משה טור פז טרם דיבר והוא ביקש את זכות הדיבור מזמן.
משה טור פז (יש עתיד)
טוב שלום לכולם, בוקר טוב. הדיון הזה בדרך-כלל מגיע באיזשהו שלב לדיון תקציבי. עלות הקמת משאבי ספורט, אל מול תקציב משרד האוצר ומה שיושב בתרבות, בספורט ובחינוך. זה חלק חשוב אבל בעיני לא מספיק. קודם כל, אני רוצה לדבר שניה על איכות המתקנים, כשאנחנו היינו ילדים, אני מדבר כאן על עצמי, אז היה תקן שכבר לא קיים במשרד החינוך של מה שנקרא "אולמות ספורט קטנים". תכנסו לבתי-ספר ישנים עוד תמצאו אותם, ואז היה אולם שהוא לא אולם תקני, 20 על 10, ששימש לא רע את אותם הצרכים של אותם זמנים בשנות, אני גדלתי בשנות ה-70-80 בחיפה ובירושלים, אבל היתה לי הזכות ללמוד באירופה שנה אחת, ואז ראיתי מה זה מתקני ספורט בסטנדרט עולמי שעליהם דיבר ח"כ דוידסון. אתה לומד בבית-ספר שיש לו אולם ספורט, יש לו מגרש כדורגל תיקני ועוד מספר מתקנים שהוא חולק עם רשויות נוספות. אני חושב שכשאנחנו עוסקים במתקני הספורט, הטבלה שהוצגה לנו קודם היא רפרנס, היא נקודת ייחוס. אנחנו חייבים לעסוק בקריאות ספורט, במתקני ספורט רבי תכלית. כמי שעבד ברשות המקומית הגדולה בישראל – בירושלים, רק עירוב שימושים, אין דבר כזה אולם בית-ספר שלא פתוח לציבור ולהיפך, ואני חושב שיש מקום למעורבות גדולה יותר בתקצוב משרדי הממשלה את הקמת מתקני הספורט, כך שבאמת יהיו מסביב לשעון לאורך היממה ולאורך השבוע ושלא ישמשו חלקית.

אני יכול לספר כאן שלפעמים מאבקים עירוניים מביאים לכך שמתקן משמש רק אגודות ספורט או רק בתי-ספר כי לא מצליחים להגיע לעמק השווה. אבל בעיני, גברתי אנחנו ניהלנו כאן בתחילת היום דיון נוסף שלכאורה לא קשור על מוסדות המוכר שאינו רשמי בישראל ועל תקצובם, אבל האמת היא שזה קשור אחד לאחד, כי הנתון שראינו כאן קודם של 1,370 אולמות בית ספריים וציינת את זה קודם, אני רוצה שניה להרחיב על זה. כל נושא בינוי וארגון בתי-הספר בישראל קשור ישירות לדיון הזה, כי אם אישרת הקמת בית-ספר קטן ל-50 תלמידים ולא משנה באיזה מגזר אי שם באיזה מקום בארץ, ברור שלא יהיה לו אולם ספורט. לעומת זאת כשאתה מקים קריות חינוך של יסודי ועל-יסודי צמודים, ולפעמים שלושה ארבעה בתי-ספר צמודים, ואתה בונה לידם מתקן אחד איכותי של ספורט אתה משיג WIN-WIN בהמון מובנים. אנחנו בדרך עוד נדבר על תקצוב בתי-הספר אבל הנה הדיון הזה מתחבר ישירות לקמפוס של ארבעה בתי-ספר שלומדים בו 2,500 תלמידים יש היגיון לבנות מגרש ספורט תקני, אולם ספורט תקני, ועוד ועוד.
סימון דוידסון (יש עתיד)
בריכה. תגיד בריכה, אל תתבייש.
משה טור פז (יש עתיד)
ובריכה. אבל מה שקורה שמדינת ישראל, משרד החינוך היום מאשר לכל 30 מורים להקים בית-ספר לפי דתם ותפיסתם או אפילו תת תפיסתם, ואז יש לך סמל מוסד שלומדים בו ויש כאלה מאות בישראל, פחות מ-100 תלמידים, ואנחנו נדון על זה שהם לא מקבלים שירותים פדגוגים כראוי, אבל ברור שלא יהיו להם שירותים ספורטיביים ראויים אי אפשר לכל 100 תלמידים בישראל להקים אולם ספורט. כלומר הדיון הזה והדיון הקודם של המוכר שאינו רשמי הם קשורים אחד לשני לחלוטין.
אסף וינינגר
גם בחמ"ד.
משה טור פז (יש עתיד)
נכון, עכשיו מטבע הדברים איפה זה קרה בעיקר? בחמ"ד ובחינוך החרדי. אז הנה מה אנחנו פוגשים - - -
היו"ר שרן מרים השכל
אז אם ככה צריכים התפלגות.
משה טור פז (יש עתיד)
אמת, אמת. ולכן ההתפלגות - - -
היו"ר שרן מרים השכל
לראות איפה ומה החוסר בכל מגזר. כלומר גם התפלגות פריפריאלית אבל גם מגזרית.
משה טור פז (יש עתיד)
עכשיו אני אתן דוגמה הפוכה כדי שבכל זאת יהיה לנו רפרנס חיובי. בשכונת ארמון הנציב בירושלים, ממש מהלך של עשר דקות נסיעה מכאן, הוקמו בשנים האחרונות שני בתי-ספר. בית-ספר תיכון יהודי בצד היהודי של ארמון הנציב ובית-ספר ערבי בצד של מזרח ירושלים. בעבודה יוצאת דופן הוקם שם גם קמפוס עם בריכת שחיה ומתקני ספורט. הקמפוס הזה משרת גם את התיכון היהודי בצד של ארמון הנציב, וגם את התיכון הערבי בצד השני מעבר לכביש, שכונות צור-בכר וג'בל מוכאבר. וזו דוגמא מה המדינה יודעת לעשות כשהיא מחברת, כשהיא מתכננת מראש ומחברת את תכנון הספורט שלה לתכנון החינוך שלה, ואפילו מצב שיהודים וערבים מתאמנים באותם מתקנים. כלומר, הסיפור הזה קשור ישירות למבנה ארגון תקינה והקצאת סמלי מוסד של משרד החינוך. אם אנחנו לא רוצים להיות במצב שרק 25 אחוז מסמלי המוסד בישראל יש להם מתקן בפורט צמוד, אנחנו צריכים לדרוש ריביזיה בתכנון לא רק של אולמות הספורט ומתקני הספורט, אלא של מתקני המוסדות החינוכיים, כי שוב בית-ספר של מאה תלמידים אין הצדקה וגם אין יכולת - - -
היו"ר שרן מרים השכל
לא, הם אמרו שיש סוג של מרחב לכל תלמיד, כלומר הם כן מודדים את זה לפי תלמיד.
משה טור פז (יש עתיד)
כן, אבל שוב אנחנו יכולים לבנות אולם ספורט רב תכליתי. ומגרש פתוח לידו אם יש לנו פה קמפוס עם 1,200 תלמידים, אבל אם יש לנו 100 ילדים, אז מה ניתן להם? עשירית מגרש? זה לא מספיק. זו בדיוק הטענה.
היו"ר שרן מרים השכל
אז קודם כל גיא, אני אשמח גם שתשיב לחלק מהשאלות של חברי הכנסת פה לעניין. וגם לעניין התקצוב עצמו, כלומר מתי אתם מתקצבים, האם זה בתחילת הבניה, האם הם בונים את זה ביחד או האם הם בעצם בונים מתקנים רק לאחר שנבנה בית-ספר, כלומר מה באמת קורה שם?
גיא דגן
אני אשיב, אם אני מתחיל ככה בצורה מסודרת, אז קודם כל אני רוצה להגיד שאני נורא שמח על כל מה שנאמר פה, אני מסכים עם הדברים שנאמרו פה כי ברור לכולם שכמפמ"ר חינוך גופני הייתי רוצה שיהיו התנאים הטובים ביותר והתנאים העתידיים הטובים ביותר, ברור שזה גם יגביר את הבריאות וגם יגביר את הספורט התחרותי וכל השאר של בני הנוער ומעבר לכך. אבל כדי להסביר בדיוק עוד פעם על מה מדובר, אני אומר שוב, כל בית-ספר במדינת ישראל שמתכננים אותו המשרד לא מאשר את התקצוב שלו אם בפרוגרמה שמגישים למשרד הדברים האלה לא מופיעים, ואם יש קשיים כאלה ואחרים זה הולך לדיון, כמו - - -
היו"ר שרן מרים השכל
ומתי מעבירים את הכסף?
גיא דגן
בדרך-כלל בונים את מתקני הספורט כדי שלא ייהרס. הרי בדרך-כלל בונים בית-ספר בשניים או שלושה שלבים, אז ברוב המקרים אלא אם כן זה כן מתאפשר, בונים את מתקני הספורט לקראת הסוף כי עדיין המשאיות שם עוברות, ובטון ולא רוצים לבנות את זה בהתחלה. זה נכון שבדרך-כלל בית-ספר מתחיל להבנות - - -
היו"ר שרן מרים השכל
אבל לאישור למתקנים עצמו כלומר ההתחייבות לתקציב?
גיא דגן
אין חלוקה, מאשרים א הפרוגרמה את התקצוב של בית-הספר כשבתוכו יש את התכנית גם של מתקני הספורט. וכמו שאמרתי קודם, לא מתקצבים אולם ספורט, רק צריכים לשריין שטח לבניה בעתיד. אני מסכים עם זה...
היו"ר שרן מרים השכל
אז תגיד לי, כמה בתי-ספר בצורה חריגה אישרתם בנגיד שנתיים האחרונות להיבנות ללא אותם מתקנים?
גיא דגן
לא אישרנו לשום בית-ספר להיבנות ללא מתקנים. אישרנו לפעמים החרגות של גודל מגרש, מגרש על הגג, מגרש בשטח מפולס, מגרש צמוד. אבל עוד פעם, לפעמים בהתחדשות עירונית בעיר מאוד אורבנית - - -
היו"ר שרן מרים השכל
אני לא מדברת על בניה של מגרש בגג או בכל מקום, אלא ספציפית על בתי-ספר שנבנו ללא אותם מגרשים ומתקנים.
גיא דגן
אין דבר כזה. לא אישרנו שום בית-ספר כזה, גם כשיש חריג זה מגיע ההחרגה היא בצורך של לעשות את זה במקום, על גג, אבל אין דבר כזה כי בסופו של דבר כל תלמידי בית-הספר לומדים שעתיים חינוך גופני, יש מורים מבית-הספר הם צריכים שיהיה להם איפה לעבוד, להגיד שלעבוד במגרשי חוץ בכל תנאי מזג אויר זה דבר אידיאלי? לא. אבל נכון לרגע זה, משרד החינוך כשהוא בונה בית-ספר הוא מקפיד על העניין הזה של המגרש ומתקני אתלטיקה קלה בסיסיים, והוא לא מתקצב בניית אולם הספורט. עכשיו נכון מה שדני אמר קודם, משרד החינוך הוא לא חלק מהתחום שעוסק בסדרי עדיפויות במה שקשור למתקנים, דרך-אגב יש בקשה כזאת של השרה להכיל נציג משרד החינוך בפורום שקובע סדרי עדיפויות, וזה נכון שמי שבסופו של דבר מקבל את ההחלטות זה בדרך-כלל ראש הרשות או הרשות המקומית, כי היא מבינה שלבנות אולם ספורט שהוא לא קשור לבית-הספר אז בבוקר האולם ריק כי יש איגום משאבים וזה נבנה בצמוד לבית-הספר חוץ מבדרך-כלל היכלי ספורט גדולים שהם בדרך-כלל של קבוצות הכדורסל וכאלה שמתאמנים זרים בוקר, אחר הצהרים ויש שם מספר רמות של מקומות ישיבה.

עכשיו באמת זה נכון שכשהמדינה היתה בחיתוליה, כל בית-ספר נבנה היה בתוך חלל בית-הספר, חלל קראו לזה אולם ספורט, זה היה סוג של אולם ספורט, לפעמים עשה רעש קצת, אבל היה סוג של אולם ספורט 20 על 10, זה לא אולם ספורט תיקני, זה היה שטח שאפשר היה לקיים שם את שיעורי החינוך הגופני, הטקסים הבית-ספריים, מכירים את זה מהעבר. היום בעצם אין שום מענה חוץ מהחלטת ראש רשות, דרך-אגב לא תמיד זה מכספי המדינה, הרבה פעמים זה מכספי פיתוח של שכונה חדשה, אז בדרך-כלל ראשי רשויות מקצים גם לעניין הזה. כלומר לא כל אולמות הספורט זה מכספי המדינה, יש גם מכספים פנימיים. לדוגמה ציין פה מאיר שבלוד הולכים לבנות עכשיו בריכות שחיה, אז גם פה אני מניח שהרשות המקומית מכספי פיתוח של שכונה ודברים נוספים.
קריאה
הסכמי גג.
גיא דגן
הסכמי גג. יפה. אבל אני יותר ממסכים עם כולם שכל בית-ספר שנבנה המעבדת חינוך גופני זה אולם ספורט. זה צריך להיבנות יחד עם בית-הספר.
היו"ר שרן מרים השכל
או-קיי, תודה. אני באמת שניה אתן את זכות הדיבור למאיר אליהו, אני מבינה שאתה יו"ר ועדת המתקנים?
מאיר אליהו
כן. באיגוד מנהלי הספורט ברשויות המקומיות, ואני בהחלט רוצה להציג את הצד של הרשויות המקומיות. בסופו של דבר כל מה שנאמר כאן נופל לפתחה של הרשות המקומית, זה לא משנה מי מתקצב את זה משרד החינוך או משרד הספורט, בסוף הרשות המקומית היא זו שמקימה וזו שמתפעלת. קיים חוסר עצום במתקני ספורט זה ידוע, אבל הבעיה מאחר והנושא הוא מתקנים במוסדות חינוך, עד היום פועלים שני המשרדים, משרד החינוך בנפרד ומשרד התרבות והספורט שמתקצב את המתקנים בנפרד, ולדעתי פה מתחילה הבעיה. נבנים בתי-ספר כאשר הבינוי של מתקני הספורט זה סוג של פריבילגיה.
קריאה
ילד חורג.
מאיר אליהו
בדיוק. נשאר תקציב או אין תקציב, נשאר מקום אז דוחפים מגרש.
היו"ר שרן מרים השכל
אבל איך אתה מסביר את זה אל מול העדכונים של משרד החינוך? שבהם הם אומרים כל בית-ספר שנבנה יש לו תקציב מאושר למתקני ספורט. מגרש כדורסל, כדורגל.
מאיר אליהו
כן, אבל זה לא נגמר במגרשי ספורט. מה זה מגרש ספורט? מקימים מגרש חיצוני, אני יכול להגיד לך שאותו מגרש חיצוני מקימים אותו ללא תאורה אחר הצהריים, ואז מה קורה? היום בשעה 16:30 כבר חשכה, המגרש הזה כבר לא שמיש. אז אנחנו מבינים שאותו ילד שלומד בבית-ספר רוצה אחר הצהריים להגיע לחוגים, או להגיע סתם לשחק קצת עם ההורים, הוא לא יכול כבר לשחק כי הקימו את המגרש ללא תאורה. גם כשנבנים אולמות ספורט, נבנים לא תקניים ונגע בזה חבר הכנסת והוא צודק ב-100 אחוז. יש פה ראיה מאוד מצומצמת, חייבת להיות פה ראיה מערכתית ושילוב של שני המשרדים, גם של משרד הספורט וגם של משרד החינוך, להתחיל לתקצב פה מתקנים בבתי-ספר. אני יכול להגיד לכם שהבעיה הולכת ומחמירה כי לרשויות אין קרקע פנויה היום. אתם צריכים להבין, יש רשויות שרוצים להקים אולמות ספורט, רוצים להקים אצטדיונים, רוצים להקים מתקנים, אין קרקע פנויה. יש לי שכונות בלוד שאני רוצה להקים שם אולם ספורט, אין לי איפה לבנות. לכן, המשמעות של להקים אולם היום, מתקן ספורט בתוך בתי-הספר או צמוד בתי-ספר היא קריטית, היא קריטית לרשות, היא קריטית לבתי-הספר, תראו בסופו של דבר הכל מתחיל ונגמר בבתי-הספר. הספורט אם אנחנו רוצים באמת להעצים ולעצב את הספורטאי זה מתחיל בבית-ספר ככל שיהיו מתקנים ראויים ומתאימים אז יגדלו פה ספורטאים. האולמות ספורט שלא נבנים כאן הם לא רק נוגעים לפעילות העממית של הבתי-ספר, היא קריטית גם לפעילות התחרותית. אז זה כן מתקצב משרד הספורט, ושוב גם בכל רשות, אני לא יודע אם אתם יודעים, יש איזושהי הקצאה של מספר אולמות שהיא יכולה לבנות במהלך תקופה. אז ללוד יש למשל הראשה של שלושה אולמות, בנינו מתוכה שניים, נשאר אחד. יש רשויות שאין להן, והרשויות החלשות שאין להן, אז ברור לכם - - -
סימון דוידסון (יש עתיד)
אבל מאיר, זה נשמע לפי הדברים שלך חשוב שיבינו, הרשאה זה לא אומר שהרשות מקבלת 100 אחוז מהתקציב של הבניה. יש פה מאצ'ינג ולפי הדרגת למ"ס, ויש מלא עיריות שאין להן את הכסף למאצ'ינג אפילו.
מאיר אליהו
אז מה קורה? הפערים בין הרשויות החזקות לבין הרשויות החלשות הולכים וגדלים.
סימון דוידסון (יש עתיד)
נכון.
מאיר אליהו
רעננה, לא צריכים את הטוטו ולא צריכים משרד החינוך הם מסוגלים לבנות...
סימון דוידסון (יש עתיד)
גם תל-אביב לא.
מאיר אליהו
והרצליה ובכל - - -
עלי סלאלחה (מרצ)
גם בית ג'ן לא צריכה.
מאיר אליהו
יכול להיות, לא מכיר. אבל ברור לנו שרשויות חלשות, הם אם הן לא יקבלו תקציבים גדולים אז הן לא יוכלו להקים את המתקני ספורט. תזכרו שבסופו של דבר זה גם נופל, על הרשות נופלת האחזקה של המתקן. זה תקנים, זה כח-אדם, זו אופרציה שלמה. אז מפה אנחנו מבינים שהבינוי במוסדות חינוך, לאור העובדה שקרקע פנויה זמינה היום לרשויות המקומיות כמעט ואין, צריך לקחת את זה בחשבון זה הופך להיות קריטי. טוב אני לא רוצה לחזור על דברים שכבר נאמרו - - -
סימון דוידסון (יש עתיד)
לגבי הנושא של האחזקה, הייתי מבקש מאסף הממ"מ, לקבל נתונים אם אפשר לקבל אותם, דרך משרד הספורט, כמה אולמות יש במדינת ישראל, אולמות או מתקני ספורט שהם הקימו אותם והם לא פעילים בגלל רמת התחזוקה הירודה או אין כסף לשפת אותם ולהפוך אותם לפעילים.
היו"ר שרן מרים השכל
יש לנו את זה. כתוב פה כמה לא שמישים.
סימון דוידסון (יש עתיד)
יש לנו דבר כזה?
היו"ר שרן מרים השכל
כן, כן הנה בטבלה השניה לדעתי.
סימון דוידסון (יש עתיד)
כמה יש לנו? הרבה?
קריאה
אני יכול להגיד לך מהזכרון. מתוך כ-9,000 מתקני ספורט בישראל, כ-300 לא תקינים.
אלון טל (כחול לבן)
אפשר לשאול שאלה? כשאני עליתי ארצה בשנות ה-80 היה מיזם שעולה מדרום אפריקה, מגרשי טניס בישראל. האם מישהו מנסה באופן מאורגן לגייס את התורמים הפילנתרופים?
היו"ר שרן מרים השכל
אני מתנצלת אנחנו צריכים לסיים, אני רוצה לתת אולי באמת לעלם, נציג מהמגזר הערבי משום שבאמת לא היו לנו דוברים מהמגזר, אם אתה רוצה ממש ככה בשתי דקות סיכום?
עלם איבראהים
קודם כל תודה על ההזדמנות שנתת לי, אני מעריך מאוד מה שאומרים ח"כ וגם החבר'ה שפה ממשרד החינוך, משרד הספורט. אבל אני חושב שצריך לחיות את השטח, ואם אנחנו עושים מחקרים לעומק, ואני מעודד את מה שהוא אומר שהרשויות המוניציפליות אין להן שום פתרון. אני אתן דוגמה פשוטה, יש לאיזה ישוב נקרא ג'דידה מכר, לא נדבר על סאג'ור שאני בן של סאג'ור. ג'דידה מכר, שם יש תכנית של קרית ספורט פשוט "קול קורא" לאולם כדורסל, "קול קורא" למגרש כדורגל, "קול קורא" למירוץ ההיקפי הזה. פשוט חסר אונים, יש פה מתוך התכנית הזאת של 30,000,000 יש לנו רק 3,000,000 ש"ח. עכשיו הוא אומר, אני שומע אותו גם, תקשיבו אני מחכה ל"קולות קוראים" עד שיגיע ה"קול הקורא" השני מסתיים ה"קול הקורא" הראשון. ככה קורה בטייבה שפתאום משרד הספורט החליט שהתקציב עבר התאריך שלו פג תוקף, אז ביטלו לו את התקציב והוא היה באמצע הבניה, ועוד אינספור דוגמאות.

אני שיחקתי כדורסל בילדותי, הייתי משחק ברחוב. הלכתי ונרשמתי בכרמיאל כי אבא שלי יכול היה לרשום אותי שם. היינו משחקים ברחוב כדורגל, עד היום בסאג'ור אין מענה לילדים. עכשיו בוא נחשוב לרגע, שאם אנחנו מתחילים את הספורט על-פי מחקרים אירופאים, מתחילים את הספורט מגיל 0, מגיל הרך ומתחילים לעלות בסולם הדרגות בסולם המדרגות עם הספורט ואורח חיים בריא, אני חושב שגם האלימות נמנעת דרך הדבר הזה. ואם אני מדבר על נושא של הטניס, תודה שהזכרת, אני מנהל תחום מרכזי הטניס, מנהל תחום החברה הערבית מרכזי הטניס בישראל. יש למרכז טניס 17 מתקנים בארץ, אף פעם לא בא מישהו והתעניין במרכזי הטניס חוץ מיו"ר הועדה. למה? כי היא בסופו של דבר אנחנו חושפים אותה ל-63 תכניות קהילה שלא נתמכים על-ידי תקציב מהמדינה.
היו"ר שרן מרים השכל
רק לסיכום, מילת סיכום כי אנחנו צריכים לסיים.
עלם איבראהים
או-קיי. מה שאני חושב שאנחנו צריכים לבחון את השטח. ותודה רבה שאתה אומר את האמת, אני מאוד מעריך את זה, נשטח זועק למתקני ספורט. תודה.
היו"ר שרן מרים השכל
אני מתנצלת אנחנו חייבים לנעול משום שהמליאה נפתחת, אבל אני חייבת לסכם בכמה מילים. הדיון הזה מאוד חשוב, אנחנו נקיים פה דיון המשך אני רוצה לסכם את זה בדברים האלה, קודם כל תודה רבה לכל מי שהגיע, אנחנו יודעים שבסופו של דבר גם הנציגים של הממשלה יש להם מטרה אחת וזה לדאוג לספורט בישראל. אנחנו פה כוועדה, תאמינו לי אנחנו רוצים לעזור לכם. אנחנו באמת רוצים לעזור לכם למצוא את הדרך הכי טובה למען אזרחי ישראל, ותאמינו לי גם מלחמות שצריך לעשות על תקציבים אנחנו גם יכולים לעשות אותן. אנחנו צריכים להבין לעומק איפה אנחנו נתקלים בבעיות, ואיפה הדברים לא עובדים כשורה.

אז ככה קודם כל הועדה קובעת כי יש לתעדף בתקציב בקריטריונים לרשויות שהתחייבו לבנות אולמות בבתי-ספר. כלומר כשאתם מתעדפים לאיזה רשות להעביר את התקציבים לבניית אולמות, אנחנו מבקשים שתתעדפו את אותן רשויות שהתחייבו לבנות את אותם אולמות בבתי-הספר משום שיש לנו מחסור של 2,000. הוועדה מבקשת מכם תכנית לוועדה הבאה איך אנחנו מצמצמים את הפערים האלו ב- 2,000 בתי-הספר. אם תביאו לי רשימה של בתי-הספר קטנים כפי שאמר ח"כ משה טורפז, שכל 2,000 בתי-הספר הם בתי-ספר קטנים, אני אגיד לך אתם יודעים מה 100 תלמידים בסדר, תבנו לה עירוני וכו'. אתם חייבים להביא לנו תכנית איך אתם רוצים לצמצם ולהתחיל באמת ממצב של 2,000 אולמות שחסרים, לצמצם את הפער הזה. אנחנו רוצים לראות את זה. הוועדה מבקשת שלקראת פרסום הטיוטה לתקציב מתקנים 2030 המשרד יגיע לוועדה על-מנת להציג בפני חברי הכנסת את התכנית. על-מנת שנוכל להעיר גם הערות על הטיוטה. אני מבקשת מיו"ר ועדת המשנה לתקציב הספורט, ח"כ סימון דוידסון, אני רוצה להטיל עליך עוד משימה, לגבש רשימת צרכים למתקני ספורט ומתקנים עירוניים, כלומר גם בבתי-הספר וגם למתקנים העירוניים. אם משרד החינוך צריך לתקצב גם תאורה. אני לא יודעת אנחנו לא מכירים את זה.
סימון דוידסון (יש עתיד)
יש בקרן המתקנים גם תאורה. באגף המתקנים.
היו"ר שרן מרים השכל
אני רוצה, אבל באגף המתקנים אבל לא משרד החינוך לא מתקצב את זה ואז הם באים ואומרים שיש מגרשים. אז אני רוצה להבין מה הם הצרכים של המגרשים, של הבריכות. איך אנחנו אחר-כך פה, קודם כל אני מבקשת להוסיף עוד באמת חודש לעבודת הוועדה לועדת המשנה, אני מניחה שנשאיר אותה כבר פתוחה עד לסוף המושב, כי אני רוצה שתגבש לנו למליאה את העמדה מה בית-בספר צריך. מה הוא צריך, מה המצב האולטימטיבי שכל בית-ספר צריך שיהיה בו, או-קיי? ואז אנחנו נמצא את הדרך איך להעביר את זה בין משרד התרבות למשרד החינוך, המלצות, דרישות, קריטריונים, כדי להגיד להם חבר'ה אתם חייבים לתקצב את זה. זה המינימום, זה רף המינימום. אני מבקשת שתקיימו דיונים עם הגורמים המקצועיים, עם מחלקות החינוך העירוניות כדי להבין מה הם הצרכים בשטח, להעביר את זה אלינו וביחד נגבש את העמדה מה להעביר למשרד הספורט ומשרד החינוך כדי שנוכל לבנות מתקנים טובים, איכותיים כדי שלא נצא מידי חובה.
עלי סלאלחה (מרצ)
אני רוצה לבקש לעשות דיון בנושא הזה לחברה הדרוזית. דיון מיוחד.
היו"ר שרן מרים השכל
אז אנחנו נדון בזה בדיון ההמשך, אתה צודק ח"כ עלי סלאלחה, אנחנו נדון בזה בדיון ההמשך. קודם כל מה שאנחנו מבקשים לדיון ההמשך, הוועדה מבקשת מהממ"מ אנחנו רוצים השוואה רשותית על-פי רשויות מקומיות של כמה מתקנים יש, כמה מגרשים, אילו מתקנים וכמה מתקנים גם לא שמישים על-פי השוואה, ניתן לכם רשימה של ערים בניהן תל-אביב, מודיעין, חיפה, באר-שבע, נוף-הגליל, כרמיאל, טבריה, ירושלים, אילת, ירוחם, אשקלון, בקעת הירדן, דרום השרון, שפרעם, סחנין, טייבה, כפר-סבא, בית-ג'ן, אם יש עוד ערים שאתם חושבים שלצורך השוואה כדי שנבין בין ערים גדולות, הפערים, בין התקצובים, ההשלמות בערים האלה - - -
עלי סלאלחה (מרצ)
דליית אל כרמל, עוספיא.
היו"ר שרן מרים השכל
אז דליית אל כרמל ועוספיא. אם יש עוד רשויות שאתם חושבים שחשוב.
קריאה
מע'אר.
היו"ר שרן מרים השכל
אז להעביר אלינו כדי שנעביר לממ"מ, כדי שנוכל לפתוח את הדיון הבא בהשוואה. איזה רשויות לא מצליחות להחזיק את המתקנים, איפה יש פערים בין הרשות שלא מסוגלת לתת את המאצ'ינג ובגלל זה היא גם לא מבקשת כי היא גם לא מסוגלת לעמוד בזה, מה הכמות ואיכות המתקנים שיש בערים במרכז ובין ערי הפריפריה, או רשויות חזקות לרשויות חלשות. אלה הדברים שאנחנו מבקשים לדיון הבא. הדיון הבא אנחנו נקיים אותו לאחר שיו"ר ועדת המשנה יסיים את הדיונים הספציפיים בוועדה הזו ואנחנו נקבע אותו ביחד בשיתוף פעולה. תודה רבה לכל מי שהגיע, אני נועלת את הישיבה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:05.

קוד המקור של הנתונים