ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 31/10/2021

שינוי בשעת פתיחת ישיבת הכנסת ביום שני, כ"ו בחשוון התשפ"ב - 1 בנובמבר 2021, קביעת סדרי דיון מיוחדים בקריאה השנייה והשלישית, בהתאם לסעיף 98 לתקנון הכנסת בהצעות חוק התקציב לשנות הכספים 2021 ו-2022 והצעות החוק הנלוות (מ/1441, מ/1442 ו- מ/1443)

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת5
ועדת הכנסת
31/10/2021


מושב שניפרוטוקול מס' 34
מישיבת ועדת הכנסת
יום ראשון, כ"ה בחשון התשפ"ב (31 באוקטובר 2021), שעה 15:30
סדר היום
קביעת סדרי דיון מיוחדים בקריאה השנייה והשלישית בהצעות החוק הבאות, בהתאם לסעיף 98 לתקנון הכנסת:
1. הצעת חוק התקציב לשנת הכספים 2021, התשפ"א-2021 (מ/1441)
2. הצעת חוק התקציב לשנת הכספים 2022, התשפ"א-2021 (מ/1442)
3. הצעת חוק מסגרות תקציב המדינה (הוראות מיוחדות לשנים 2021 ו-2022) (תיקוני חקיקה והוראת שעה), התשפ"א-2021 (מ/1443)
4. הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021 (1443)
5. הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021 (מ/1443)
נכחו
חברי הוועדה: ניר אורבך – היו"ר
איתן גינזבורג
בועז טופורובסקי
יבגני סובה
עידית סילמן
יצחק פינדרוס
חברי הכנסת
זאב בנימין בגין
יריב לוין
מיכאל מלכיאלי
שלמה קרעי
מוזמנים
מזכירת הכנסת ירדנה מלר הורוביץ
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
שגית אפיק
אייל לב ארי
שלומית ארליך
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
יפעת קדם

רביזיה על החלטת ועדת הכנסת בדבר שינוי בשעת פתיחת ישיבת הכנסת ביום שני, כ"ו בחשוון התשפ"ב - 1 בנובמבר 2021
היו"ר ניר אורבך
אחר הצוהריים טובים, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת, היום יום ראשון, כ"ה בחשוון התשפ"ב – 31.10.2021. אנחנו נתחיל ברביזיה על החלטת ועדת הכנסת בדבר שינוי בשעת פתיחת ישיבת הכנסת ביום שני, כ"ו בחשוון התשפ"ב – 1 בנובמבר 2021. חבר הכנסת פינדרוס, בבקשה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
התברר בשבוע שעבר שאין עניין ליושב-ראש הכנסת ולאף אחד פה בכנסת להעביר את החוק הזה, כי עצרתם את הדיון ב-20:30, ללא הודעה מוקדמת, בהחלטה בשעה 20:25. גם עכשיו, לפי התחשיב, אם יתחילו את הדיון מחר ב-10:00, ב-11:00, ב-12:00 וינעלו אותו למוחרת ב-09:00 בבוקר, הוא גם לא יסתיים. זה לפי התחשיב שלכם. עזבו את התחשיב שלנו. זו סתם התעללות באנשים, התעללות בוועדות. אין שום סיבה שלא יתחילו מחר ב-16:00, רגיל. אם אתם רוצים לשחק עם החוק הזה, תמשיכו לשחק איתו עד 20:30, עד 20:35, מתי שליושב ראש יבוא, כמו שהוא עשה שבוע שעבר. למוחרת בבוקר, אם אתם רוצים להתחיל ב-09:00 דיון על התקציב, בסדר גמור. אני לא חושב שיש מישהו שמתנגד שיתחילו יום שלישי ב-09:00 את הדיון על התקציב. למה אתם מכניסים את החוק הזה של משאבי טבע שאתם משתמשים בו במשך שלושה שבועות? אתם סתם עושים צחוק מעצמכם. אתם לא עובדים עלינו, זאת המציאות. ביום רביעי בשעה 20:25 קיבל יושב-ראש הכנסת החלטה שבמקום לסגור כמו שסוכם את המליאה ב-01:30, הוא סוגר ב-20:30. מה הבעיה שהוא יתחיל את הדיון מחר בשעה 18:30, אחרי הצבעות אי אמון, ויסגור ב-20:30? 24 שעות לא יספיקו לכם לחוק הזה, לכן אני מבקש רביזיה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
יש דבר כזה שמחר מתחילים את ההצבעות על משאבי טבע ומפסיקים את ההצבעות?
שגית אפיק
לא, מסיימים את ההצבעות.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
זה לא מסתדר עם השעות.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
יש 45 שעות. מה תעשו? אם יש לו 45 שעות הוא יפסיק, הוא יעשה בדיוק מה שהוא עשה קודם. מה השתנה?
היו"ר ניר אורבך
מי בעד הרביזיה על החלטת ועדת הכנסת, שירים את ידו?

הצבעה

בעד – 1
נגד – 4
הרביזיה לא אושרה.
קביעת סדרי דיון מיוחדים בקריאה השנייה והשלישית, בהתאם לסעיף 98 לתקנון הכנסת בהצעות חוק התקציב לשנות הכספים 2021 ו-2022 והצעות החוק הנלוות (מ/1441, מ/1442 ו- מ/1443)
היו"ר ניר אורבך
אנחנו עוברים לסעיף השני: קביעת סדרי דיון מיוחדים בקריאה השנייה והשלישית בהצעות החוק הבאות, בהתאם לסעיף 98 לתקנון הכנסת: 1. הצעת חוק התקציב לשנת הכספים 2021, התשפ"א-2021 (מ/1441). 2. הצעת חוק התקציב לשנת הכספים 2022, התשפ"א-2021 (מ/1442). 3. הצעת חוק מסגרות תקציב המדינה (הוראות מיוחדות לשנים 2021 ו-2022) (תיקוני חקיקה והוראת שעה), התשפ"א-2021 (מ/1443). 4. הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021 (מ/1443). 5. הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021 (מ/1443).

ועדת הכנסת קבעה, בהתאם לסעיף 98 לתקנון הכנסת, את סדרי הדיון הבאים בקריאה השנייה והשלישית בקשר להצעות החוק שבכותרת ( להלן – חמש הצעות החוק):

1. חמש הצעות החוק משוחררות מחובת המתנה לפי סעיף 88 לתקנון.

2. יתקיים דיון משולב בחמש הצעות החוק.

3. הדיון המשולב יחל ביום שלישי, כ"ז בחשון התשפ"ב -2.11.2021 בשעה 09:00 ויימשך, בכפוף לאמור בהחלטה זו, עד למוחרת, יום רביעי, בשעה 18:30.

4. הדיון המשולב ייפתח בהצגת הצעות החוק על ידי יושב-ראש ועדת הכספים ויושבי ראש הוועדות האחרות שטיפלו בפרקים מתוך הצעות החוק.

5. לאחר מכן תחול הנמקת ההסתייגויות.

בדיון יוכלו להשתתף רק חברי הכנסת שהגישו הסתייגויות או בקשות רשות דיבור.

מסגרת הזמן שתינתן לחברי הכנסת בדיון המשולב תחולק על ידי מזכירות הכנסת באופן הבא: שלושת רבעי לחברי סיעות האופוזיציה, רבע לחברי סיעות הקואליציה.

במסגרת הזמן של הקואליציה יהיו רשאים לדבר גם שרים וסגני שרים, בענייני משרדם.

6. ביום רביעי, כ"ח בחשון – 3.11.2021 בשעה 18:30 יסוכם הדיון המשולב על ידי דוברים אלה לפי הסדר הבא, כל אחד במסגרת זמן שלא תעלה על 10 דקות:

שר האוצר, ראש הממשלה חלופי, ראש הממשלה, ראש האופוזיציה, יושב ראש ועדת הכספים.

7. לאחר הסיכום ולא לפני השעה 19:00 ביום רביעי יחלו ההצבעות על חמש הצעות החוק.

8. הפסקות:

אם לא יהיו דוברים במהלך הדיון ביום שלישי, תוכרז הפסקה בדיון, עד יום רביעי בשעה 09:00.

על אף האמור בסעיף 7, אם לא יהיו דוברים במהלך הדיון ביום רביעי, יוקדמו דברי הסיכום ותחילת ההצבעות, ובלבד שדברי הסיכום לא יחלו לפני השעה 11:00 ושתימסר לחברי הכנסת הודעה של שלוש שעות מראש, ובמידת הצורך תתקיים לשם כך הפסקה בדיון.

בשל משך הדיונים, יושב-ראש הישיבה רשאי להכריז על הפסקות קצרות במהלך הדיון וההצבעות. יושב ראש הישיבה רשאי להכריז על הפסקה ארוכה בלילה או ביום מנוחה.

9. הצבעה על הסתייגויות:

1. תתקיים הצבעה על כל הסתייגות שנציגי הקואליציה יבקשו להצביע עליה.
2. לעניין הסתייגויות שהאופוזיציה תבקש להצביע עליהן:
הסתייגויות לשני חוקי התקציב
1. לסעיפים המילוליים: תתקיים הצבעה על לא ליותר מ-30 הסתייגויות (ל-2 הצעות החוק יחד).

2. לסעיפים התקציביים: יתקיימו שלוש הצבעות ביחס לכל סעיף – כל ההסתייגויות שעניינן תוספת תקציב, כל ההסתייגויות שעניינן הפחתת תקציב, וכל ההסתייגויות שעניינן תכניות חדשות (ככל שהוגשו).
היה רוב באחת ההצבעות – יצביעו על כל התוספות, ההפחתות או התכניות החדשות המפורטות בהסתייגויות לאותו סעיף, לפי העניין. לא היה רוב – יראו את
ההסתייגויות שעניינן התוספות, ההפחתות או התכניות החדשות, לפי העניין, כנדחות.
הסתייגויות ל-3 הצעות החוק הנלוות
תתקיים הצבעה על לא יותר מ-120 הסתייגויות (ל-3 הצעות החוק יחד).

10. לעניין בקשה להצבעה שמית לפי סעיף 36(ב) לתקנון, מצד חברי סיעות האופוזיציה (צד א') או לבקשת חברי סיעות הקואליציה/ הממשלה (צד ב'), ואם הוגשה הבקשה בידי חברים מסיעות שונות – לפי השתייכות רוב החברים:

יצביעו על לא יותר מ-5 בקשות לכל צד, על כל אחת מהצעות חוק.

יושב ראש הישיבה רשאי לאפשר הצבעות שמיות נוספות, במספר זהה לשני הצדדים.

עד כאן ההצעה. כעת נעבור לרשות דיבור. בבקשה, חבר הכנסת פינדרוס.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אדוני היושב ראש, אני חושב שעושים פה ציניות וחוכא ואטלולא. יש הבדל בין זכויות אופוזיציה, שזה לא רלוונטי בהכשר בג"ץ, לבין דיון ענייני. אני לוקח את סעיף 4 ו-5. בסעיף 4 ו-5 יש 60 סעיפים, שבתוכם יש העלאת גיל פרישה לנשים, חוק הכשרות, הורדת הרוב בתכנון ובנייה מ-80% ל-66%. כל אחד מהנושאים האלה, מאותם 60 חוקים שנמצאים בסעיפים 4 ו-5, שווים דיון של לפחות כמה שעות. כבר 21 שנה לא העבירו תקציב במדינת ישראל, לפי תמר זנדברג, וסוף סוף הביאו בשורה לעם ישראל אחרי 21 שנה. צריך להיות איזה שהוא דיון ענייני של כמה שעות. אני מוכן להגיד יממה אחת, שתי יממות, יממה וחצי. יש לך 60 חוקים שאתה אפילו לא נותן שעה, שעה וחצי דיון ענייני על כל אחד מהם. הם חוקים משמעותיים לאזרחי ישראל. אתה יודע מה המשמעות לאנשים בהעלאת גיל הפרישה לנשים? אתה יודע מה המשמעות לאנשים שעכשיו יזרקו אותם מהבית כי מורידים את אחוז ההסכמה? אתה יודע מה המשמעות של חוק הכשרות? ראינו היום מה קרה בנגב בעקבות הזלזול במשגיחי הכשרות, שיצא משם משגיח כשרות פצוע. כנראה זה האמ-אימא של יוליה מלינובסקי. ריבונו של עולם, מה עומד מאחורי המחשבה הזאת? סעיפים ראשון, שני ושלישי - הגיוני. אני, בניגוד לאלה שחושבים שלא היה 21 שנים תקציב, יודע שלא היה פה שנה וחצי תקציב. אם תגידו שאפשר לדון על זה בשתי יממות אני אבין את ההיגיון. אתם עושים פה חוכא ואטלולא מהדת שאתם קבעתם – דת של דמוקרטיה, דת של דיונים, דת של פרלמנט. אני לא מאמין בדת הזאת, אבל לפחות תכבדו את מה שאתם מאמינים בו, תנהלו איזה שהוא דיון הגיוני. כמו שאמרתי, לא היו בהיסטוריה 60 חוקים. אני לא זוכר אם היושב-ראש פיצל שניים מהם, אבל נשארו 60 חוקים משמעותיים בתוך העניין הזה. אין אפילו שעה לדיון על כל אחד מהם. אם נכניס את התקציב, בכלל הגעת ל-100 שעות. האופוזיציה לא אשמה שהביאו 62 חוקים בצורה כזאת, אבל הביאו 62 חוקים בצורה כזאת. אני חושב שזה לא הגיוני, לא עושה שכל, וגם אין לזה שום הצדקה ושום סיבה.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת פינדרוס, תודה רבה. חבר הכנסת שלמה קרעי, בבקשה.
שלמה קרעי (הליכוד)
תודה, אדוני היושב-ראש. ההצבעה שהייתה בשעה 13:00 בצוהריים לערך לגבי הקדמת שעת המליאה מחר לא עברה, היו כאן חמישה חברי אופוזיציה שהצביעו נגד.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
למרות שלפי התקנון היא עברה.
שלמה קרעי (הליכוד)
זה לא עבר. אנחנו לא מקבלים את העמדה שהתקנון גובר על הדמוקרטיה. אתם פה מנשלים חצי מהעם מזכות ההצבעה על התקציב וחוק ההסדרים. לא לחינם הביאו לכאן את קושניר עם חולצת טריקו כדי שיצביע אתכם, והביאו את עידית סילמן שאיחרה בדקה כדי שיהיה לכם רוב. בכל ההצבעות דאגתם שיהיה רוב, למרות שכביכול אין לנו זכות הצבעה, אבל הפעם הזאת נכשלתם, הפעם הזאת זה לא עבר. עכשיו הפלתם גם את הרביזיה. זה אומר שאין לכם סמכות לפתוח מחר את המליאה לפני שעה 16:00 אחר הצוהריים.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
תפנה לבג"ץ.
שלמה קרעי (הליכוד)
אנחנו לא פונים לבג"ץ. בג"ץ הוא לא הגננת. תעשו מה שאתם רוצים. אתם בקרוב תיעלמו מכיסאות השלטון ואז נדאג להחזיר לכם מנה אחת אפיים.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני מקווה שתזכרו את זה, שלא תהיו כאלה עדינים.
שלמה קרעי (הליכוד)
אל תדאג, פינדרוס, אני כבר למדתי על בשרי שגם הייעוץ המשפטי, שתליתי בו הרבה תקוות, בסוף מיישר קו עם הקואליציה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
הם כתבו שלא לקחת את חוק ההסדרים כמות שהוא, אבל צפצפו עליהם.
שלמה קרעי (הליכוד)
כתבתי מכתב ליועצת המשפטית של הכנסת אחרי שהייתה לי שיחה מקדימה לפני חודש או חודשיים והבנתי ממנה שיהיו לנו לפחות שלושה, ארבעה ימים לדיון על חוק הסדרים כל כך מנופח ועל תקציב דו- שנתי. מדובר בחוק דרקוני שמשנה סדרי בראשית, שיש בו פרקים וחוקים שלא קשורים לתקציב. ברפורמת הכשרות הפעילו משהו כמו סעיף 98 בתוך הוועדה. אלפי הסתייגויות שהגשנו בתקציב עצמו לא נדונו תוך כדי הדיון של הוועדה. עם כל ההצגה הזאת של דיוני התקציב, בסוף התקציב לא נדון בוועדת הכספים. לא היו כאן דיוני תקציב בפועל. התקציב נדון כהצגה של שר שמגיע לוועדת הכספים. אפילו הסתייגות אחת מבין אלפי ההסתייגויות שהגשנו לתקציב לא נדונה בוועדת הכספים. עכשיו באים עם עשרות פרקים בחוק ההסדרים שלא קשורים בכלל לתקציב, עם רפורמות שמשנות דרמטית את סדר היום, אם זה מס גודש, אם זה העלאת גיל פרישה, שבאופן עקרוני הוא טוב אבל בלי לתת מענה לנשים במקצועות שוחקים זה גרוע, זה רע, זה דורסני, זה פוגעני. אתם מתנהגים כמו פקידים, לא כמו נבחרי ציבור, וכל מה שהאוצר מאכיל אתכם אתם שופכים לנו לתוך הדפים ומעלים להצבעות. עם כל הכבוד, 30 שעות, שמתוכן רבע הולך לקואליציה וגם יש ליושב-ראש זמן וסמכות לתת הפסקה תוך כדי הדיונים, זה זמן לא סביר, לא מידתי, בפרט לאור העובדה שיש לכם עוד שבועיים עד להגשת התקציב. אם הזמן היה דוחק ולא הייתה ברירה הייתי אומר, כן, בשביל זה יש את סעיף 98, הוא נועד כי אין ברירה, אבל יש ברירה, אפשר לתת לפחות 72 שעות, אם לא יותר מזה, של דיון מעמיק כך שכל אחד יציג את עמדתו. אני מצפה שזה ישתנה, שזה לא יישאר כמו שזה.

מופיע לכם כאן בסוף שיושב ראש הישיבה רשאי לאפשר הצעות שמיות נוספות. אני מבקש ודורש שיושב-ראש הכנסת, שהוא יותר ויותר איבד את הממלכתיות ועובד בשירות הקואליציה ולא כיושב-ראש כל המליאה, לא יוסיף הצבעות תוך כדי דיון. אם הוא רוצה להוסיף הצבעות שמיות, שיוסיף בתחילת הדיון ויגיד: בנוסף לקואליציה ולאופוזיציה, לכל אחד יש 10 הצבעות, 100 הצבעות. שלא יוסיף כשהוא רואה שאין ברירה. הוא לא עובד אצל הקואליציה, הוא יושב-ראש הכנסת, יושב ראש המליאה. הוא לא יכול להשתמש בכלי הזה כדי לפרגן לקואליציה כך שהדברים יסתדרו כמו שהיא רוצה.

הדבר האחרון הוא לגבי החוק של משאבי טבע. היועצת המשפטית לכנסת אמרה לנו בזמנו: "תפסיקו, אל תגישו הסתייגויות לא ענייניות באלפים. אם תגישו כמות סבירה, אני אוודא שלא יפצלו לכם את זמן הדיבור במליאה וכל אחד ידבר את כל ההסתייגויות ברצף". ואכן לא הגשנו אלפי הסתייגויות, הגשנו 100 הסתייגויות. עם התקדמות הזמן היינו מגישים לא יותר מ-100, 120 הסתייגויות, כמות סבירה כמו שהתבקשנו, ועד היום נתנו לכל אחד לדבר את הזמן שלו. בחוק הזה היושב-ראש הגדיל לעשות - לא רק שהוא מפצל את הזמן, הוא גם מפצל בתוך הסעיף עצמו. אם יש שתי הסתייגויות לסעיף, הוא נותן לחבר הכנסת לנמק חמש דקות, מפריד אותו עם עוד כמה אחרים, ואז נותן לו עוד חמש דקות.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
ואז, אחרי שעתיים, הוא אומר לו: "סגרתי את הדיון".
שלמה קרעי (הליכוד)
לגבי סגירת הדיון שמענו מהיועצת המשפטית שעשו את זה לא לפי התקנון. אני מקווה שלא יעשו את זה שוב פעם מחר. בכל מקרה, אנחנו לא כאלה שפונים לבג"ץ, בקושי לייעוץ המשפטי לכנסת. אני חושב שהייעוץ המשפטי לכנסת צריך לעשות כאן סדר, לא לתת לדברים להתנהל באופן אנטי דמוקרטי תוך שימוש בכלים דמוקרטיים כדי לרמוס את האופוזיציה.
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה. חבר הכנסת יריב לוין, בבקשה.
יריב לוין (הליכוד)
תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני, החדר הזה של ועדת הכנסת היה לאורך כל השנים מקום שהייתה לו עוצמה מאוד גדולה, משום שהתקיימו בו דיונים וויכוחים לא פשוטים ומעמיקים. כמעט תמיד גם התקבלו בו החלטות שלא היו בהכרח העתק של מה שהונח על השולחן על ידי קואליציה או מציע כזה או אחר. הדבר הזה נעשה מתוך התפיסה של כל יושבי הראש שישבו על כיסאך שהאחריות שלהם היא להטביע את החותם האישי שלהם ולנסות, גם אם לא להביא להסכמות תמיד, לצמצם את הפערים ולייצר בסוף תוצאה סופית שתבטיח את זה שהכנסת לא תהפוך לדבר סמלי וריק מתוכן אלא מערכת באמת משפיעה, אמיתית ועובדת. אני אומר לך בצער גדול, אדוני היושב-ראש, שלא כך קורה בתקופה האחרונה. הדברים הגיעו לשיאם כאשר חוק ההסדרים, שהוא חוק הסדרים בהיקף אדיר, חסר תקדים, הוא דבר שנלחמנו כאשר ישבנו בקואליציה, כאשר ישבנו על הכיסא של יושב-ראש ועדת הכנסת ועל כיסא יושב-ראש הכנסת כדי לצמצם אותו באופן דרמטי. אפשר לראות שלאורך השנים הצלחנו לצמצם, לצמצם, לצמצם ולהוריד את חוק ההסדרים באופן משמעותי כדי שישרת את התכלית שהוא נועד לו – להעביר חקיקה תומכת תקציב, הכרחית לצורך התקציב, לא מעבר לזה.

והנה הגיע לכאן חוק הסדרים עצום ממדים, שמחזיר אותנו לימים השחורים של ראשית השימוש בכלי הזה בהיקף שלא היה כמוהו, להערכתי, לפחות 20 שנה. עשה יושב ראש הכנסת מאמץ לא מבוטל כדי לצמצם אותו, ובאמת צמצם אותו במידה מסוימת. כאשר החוק הגיע לכאן, לוועדת הכנסת, קרה דבר שבעיני הוא גם תקדים גדול וגם דבר שאני לא מצליח להבין איך יכול היה לקרות - החוק יצא מכאן כמו שהוא נכנס. לא פוצל אפילו פרק אחד מתוך החוק. אני לא זוכר דבר כזה. אני חושב שלא לכך יועדה ועדת הכנסת. התהליך כאן הוא לא הליך של חותמת גומי. התהליך שתמיד היה זה שאחרי שנשמעו הדעות השונות, אחרי שנבחנו הפרקים אחד אחרי השני ונשמעה העמדה הברורה של הייעוץ המשפטי, היו מוצאים החוצה נושאים שאינם רלוונטיים. עושים את זה מטעם אחד פשוט – כדי להבטיח את זה שיתקיים דיון רציני ואמיתי באותם נושאים. נתתי דוגמה מוועדת החוקה, חוק ומשפט לגבי הצעת חוק מרחיקת לכת שקובעת שעצירים ואסירים לא יראו שופט פנים אל פנים כאשר דנים בעניינם, אלא אפשר יהיה לקיים את הדיונים בהארכות המעצר או דיונים אחרים שנוגעים לאותם אסירים או עצירים בוידאו קונפרנס, במין דיון זום כזה. זה דבר שאין לו שום נגיעה לתקציב אבל יש לו נגיעה למאמץ ארוך שנים שעושים גורמים שונים שלא נוח להם להתמודד עם המאמץ שכרוך בהסעת האסירים מבתי המעצר או בתי הסוהר לאולמות המשפט. הדבר הזה היה חייב לצאת מחוק ההסדרים. בשביל מה אנחנו יושבים פה? אנחנו יושבים פה כדי להגן על האנשים במצבי המצוקה הקשים ביותר, כדי להגן על זכויות האדם הבסיסות ביותר לפני כל דבר אחר. אתה יודע, אדוני היושב-ראש, איך הדבר הזה הסתיים בוועדת חוקה? בכך שכשיש תקלה אפשר בטלפון. לאסיר יודיעו בטלפון שהוחלט להאריך את מעצרו, מבלי שהשופט בכלל ראה אותו, מבלי שקוים דיון אמיתי דרך הטלפון או בשיחת ועידה.

אדוני היושב-ראש, יושב- ראש ועדת הכנסת זה תפקיד רב אחריות. לא יכול להיות שתחת ידיך תצא תקלה ומחשבה כזאת. לא יכול להיות שזה עובד ככה שיש יעד לעמוד בזמנים ולהעביר את ההחלטות as is. אני אומר לך, זה לא היה ככה אף פעם, ובצדק לא היה ככה. כולם גם כיבדו את זה, כולל המנהיגים החזקים ביותר, עם הדרישות הקשות ביותר מהממשלה. כולם הבינו שיש פרלמנט, שיש כנסת, ויש לפעמים דברים שאולי למישהו אצה הדרך אבל האינטרס הציבורי מחייב לדון בהם. אני אומר את זה, והלוואי ואתבדה, כי גם הדיון הזה הוא דיון סרק. ממילא כבר גמלה בליבכם ההחלטה לאשר את ההצעה כפי שהבאתם אותה.

הייתה מסורת ארוכת שנים של הידברות אמיתית עם האופוזיציה בעניין סדרי הדיון והדיונים בנושא התקציב וחוק ההסדרים. אגב, הידברות שהוביל יושב-ראש הכנסת ביחד עם יושב-ראש ועדת הכנסת, יושב-ראש הקואליציה והנציגים המתאימים של האופוזיציה. בדיון הקודם אמרתי שנכבד את המסורת שהייתה תמיד ולא נגיש הסתייגויות מצד האופוזיציה לתקציב הכנסת ושראוי שההתייעצות, שגם היא הייתה מסורת של שנים, תתקיים. זה לא קרה אז. נדמה שכשאמרתי את הדברים זה גם לא עניין אף אחד, זה פשוט עבר ליד האוזניים. אותו דבר קורה הפעם. מה, אף אחד לא חושב שראוי להרים טלפון ולדבר איתנו? אתה יודע מה עושים? עושים כאילו. מתקשרים אלי 50 דקות לפני הישיבה כדי להגיד לי, "תשמע, אולי נעשה דיון", ואז אני שואל, "איזה דיון נעשה, האם יש לכם איזו נכונות לשנות משהו, איזה פסיק, איזו אות". הצעתי הצעות שתכליתן הייתה מאוד ברורה – להבטיח את זה שלא נמשוך יותר זמן ממה שאנחנו יכולים ונתכנס למסגרת הזאת שאתם רוצים, אבל כמובן שנדחיתי על הסף.

אדוני היושב-ראש, לנו יש זכות להגיש הצעת אי אמון בממשלה. אתם קמתם והחלטתם בהחלטה שאין לה הצדקה לקדם את חוק משאבי הטבע במקביל לתקציב, דבר שעל פניו היה ראוי להימנע ממנו מההתחלה. הרי ברור שהוא אבסורדי, כי הוא באמת סותם את המליאה. הוא מקשה עליכם עוד לפני שהוא מקשה עלינו. זאת החלטה שלכם, לא שלנו. קודם החלטתם את זה, אחר כך החלטתם שלמרות שהולך להיות לנו שבוע עמוס שיימשך לתוך יום חמישי, שישי, ואני לא יודע מה אתם עוד מתכננים, אתם תקדימו את המליאה ביום שני לשעה 10:00. תוך כדי כל זה גם ראש הממשלה נוסע לחו"ל ואתם פונים ואומרים, "למה אתם מגישים הצעת אי אמון". תדעו, אגב, שזה נעשה כך, לצערי, גם בעבר, זה לא שאנחנו שוברים איזו מסורת שאתם הקפדתם לקיים כל השנים. באתי מיוזמתי ואמרתי, "אתם יודעים מה, אני מוכן, אבל בואו נתחיל את המליאה בשעה שהיינו מתחילים אותה לו הייתה מוגשת אותה הצעת אי אמון". אפילו את זה לא הסכימו לקבל. מה, אתם רוצים בכוח שתוגש הצעת אי אמון? יש לכם אינטרס שיהיה אי אמון? אני לא מבין את המשחק הזה. אנחנו מוכנים לא להגיש הצעת אי אמון, אבל אל תגרמו לכך שנצטרך להתחיל את חוק משאבי טבע ואת הדיון בהסתייגויות ב-10:00 בבוקר בשבוע שהולך להיות ארוך כל כך. גם כשאני מציע את זה אני מקבל תשובה שלילית במקום.

עכשיו אני אומר כמה דברים, אדוני, לגוף העניין. תראה, מדובר בהיקף של חוק הסדרים עצום. מדובר בחמישה חוקים. מובאים החוקים גם בנפרד, לכל שנת תקציב בנפרד. ברור לגמרי שיש הצדקה ויש חובה לתת זמן דיבור הרבה יותר משמעותי ממה שהוצע כאן, בטח בהיקפי הרפורמות שבהן אנחנו עוסקים. הצעתי לקצר את הזמן על ידי זה שנוותר באופן מוחלט על הצבעות שמיות כי אנחנו רוצים שתהיה לנו אפשרות לנמק את הדברים ולקיים דיון מסודר. אתם לא רוצים. אתם חוששים, אולי, שזה יקשה עליכם לנהל את ההצבעות, שזאת זכותכם, אבל זה לא יכול לבוא על חשבוננו. בהיבט הזה צריך לקבוע שתחילת ההצבעות תהיה ביום חמישי, לא ביום רביעי אחר הצוהריים, ושצריך להימנע מכל דיון, בוודאי מהצבעות, ביום שישי, דבר שלא עשו פה ואין סיבה לעשות. לו היית אומר לי, אדוני היושב-ראש, שהמועד האחרון להשלמת התקציב חל ביום ראשון הייתי מבין, אבל לא רק שיש עוד שבוע אתם גם מראש מודיעים שאם לא נספיק אתם תקדימו ותקיימו יום מליאה נוסף ביום ראשון. הדברים צריכים להיות עם איזון מסוים. אם זה המצב, אין שום סיבה לא לסיים ביום חמישי ב-02:00 בלילה, ולחדש את הדיונים ביום ראשון בבוקר. אני חושב שזה סביר, זה הגיוני, זה נעשה ככה תמיד. כך גם התוצאה הסופית תהיה תוצאה הרבה יותר נכונה והרבה יותר הגיונית.

אדוני היושב-ראש, אתה תגלה מהר מאוד דבר אחד – שאנשים דווקא מכבדים יושב-ראש ועדה שבא ואומר, "רבותיי, יש לי תפקיד, אני צריך כחלק מהמערכת לדאוג שהתקציב יעבור ולכן אני לא אעשה שום הסדרים שיכולים לגרום לזה שבגלל בעיית זמן התקציב ייתקע, אבל בתוך מרחב התמרון שיש לי יש דברים שאני רוצה לוודא שיתנהלו כמו שצריך, יתוקנו כפי שצריך". לא עשית את זה בנושא של חוק ההסדרים. לפחות בעניין הזה אני חושב שראוי וחשוב שזה ייעשה. אני פונה אליך ומבקש ממך לא לקיים עכשיו הצבעה, אלא לקחת את הדברים, להתדיין עם שותפיך לקואליציה, כדי להגיע בסופו של עניין לתוצאה הגיונית וסבירה שלא יהיה בה כדי לסכן את היכולת שהתקציב יעבור בגלל בעיה טכנית.
היו"ר ניר אורבך
תודה, חבר הכנסת יריב לוין. חבר הכנסת טופורובסקי, בבקשה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אני מלא הערכה לכל מה שאמרת. הרבה ניסיון והרבה ידע ושכל יש בכל מה שאמר חבר הכנסת לוין. כמו שאתם יודעים, זה תהליך מאוד מורכב העברה של שני התקציבים ושלושה חוקים שנלווים אליהם – ההסדרים, מסגרת התקציב וההתאמות. אנחנו מאוד משתדלים לעשות איזה שהוא תהליך. עשינו בדיקות לגבי מה שהיה לאורך השנים האחרונות בהעברת התקציב, כדי למצוא איזה שהוא סוג של איזון, משהו שלא מפר את האפשרות של כל אחד לבטא את עצמו, כולל האופוזיציה והקואליציה. השיחה שנעשתה עם יריב על ידי יושבת ראש הקואליציה נעשתה שנייה אחרי שחשבנו על זה בחדר, אחרי שהחלטנו איך אנחנו חושבים שצריכים להיראות כל סדרי הדיונים, אחרי הרבה מאוד דיונים של משאים ומתנים ובדיקות. איך שהחלטנו שזה מה שצריך להיות אמרנו שקודם כל נדבר עם מרכז האופוזיציה. עשינו את זה. שמענו את שתי ההצעות של חבר הכנסת לוין. ההצעה הראשונה לא מקובלת, כי אנחנו צריכים את הנושא של ההצבעות השמיות, וזה ברור, זה מובן מאליו, אנחנו לא מסתירים את זה, אנחנו אומרים את זה. לגבי הדבר השני, הביטול של האי אמון תמורת זה שנתחיל ב-12:30, בהתחלה זה היה נשמע לי הגיוני, אבל אז נזכרתי שכמה וכמה פעמים האופוזיציה ביטלה דברים שהיו רגילים כאן בנוהג. כשבאנו לנסות להזכיר שהיה נוהג, באו ואמרו, "אנחנו לא עושים מו"מ על משהו שמבטל נוהג, לכן תתמודדו עם זה שאתם עושים הצעת אי אמון בזמן שראש הממשלה בחו"ל".
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
שליחות מדינית חשובה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
נכון.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
עוד מדבקה בקלף של - -
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אני מבין שאתם רוצים להגיד כל מיני דברים על ראש הממשלה, אבל אני מנסה לענות לגופו של עניין. אני מסכים שקרן העושר, כל התהליך של האישור שלה זה לא תהליך אידיאלי. אני רוצה להזכיר לכולם שכל הדיון הזה על קרן העושר היה כדי להתחשב בפעילות הכנסת ובאופוזיציה. סגרו את המליאה לאורך הימים האלה ב-01:30, כדי שהוועדות יוכלו להתכנס.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לא סגרו ב-01:30, סגרו ב-20:30, בניגוד לסיכום.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
סגרו ב-01:30 בימים לפני כן, בשביל שיוכלו לקיים את הוועדות. אתה יודע מה הייתה ההסתכלות של יושב ראש הכנסת? העובדים. אמרו לי חלק מאנשי האופוזיציה, "די, תפסיקו, אל תעשו עד הלילה, רצינו לעשות את זה עד שישי בבוקר".
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אף אחד מחברי האופוזיציה לא אמר דבר כזה. אני יחד עם שלמה היינו היחידים מהאופוזיציה שהיינו אמורים לנאום יחד עם מאיר פרוש. אף אחד מאיתנו - -
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
התחלתם קיזוזים.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
ממש לא. לא היה ולא נברא. הייתה תורנות של מי נואם עד 01:00 בלילה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אף אחד לא נשבר. אני יודע שיש איזו שהיא מחשבה או אמירה כאילו אנחנו כל הזמן רומסים או משנים סדרי עולם. אנחנו כל הזמן משתדלים לראות מה היה. במסגרת הקואליציה והמערכת אנחנו משתדלים למצוא את ההסדר הכי נכון והכי ראוי. אנחנו לרגע לא מזלזלים במה שקורה כאן בבניין. ההיפך, אנחנו מעריכים את מה שקורה בבניין. חלק מהאיזונים המגולמים בתוך המשכן זה שצריכים להיות גם הישגים לאופוזיציה. הייתה איזו שהיא הצעה של האופוזיציה שעברה ביום רביעי בקריאה טרומית. יכולנו לא להעביר אותה, אבל היא עברה בקריאה טרומית. התרעתי גם לפני שאני מעונין להעביר הצעה בקריאה טרומית לאופוזיציה. אני מבין שההצעה כאן לא הכי מקובלת עליכם, אבל אנחנו נחושים להעביר את התקציב ואת חוק ההסדרים בהקדם. אנחנו חושבים ובטוחים שמדינת ישראל ראויה לקבל את זה. אנחנו לוקחים מרווחי ביטחון שאנחנו גאים לעמוד בהם. לצערי, לא הגענו אתכם להסכמה בנושא הזה.
יריב לוין (הליכוד)
זה לא עניין שלא הגעתם להסכמה, אלא אמרתם, "זה ראה וקדש, תסכימו". זה לא להגיע להסכמות. להגיע להסכמות זה להתדיין. אתה בעצמך אמרת שקיימתם ימים של דיונים. לא חשבתם בכלל לשמוע אותנו. אולי היינו מציעים משהו, אולי היינו תורמים משהו לדיונים האלה שקיימתם. אף פעם לא היה דבר כזה שאין שום שיח, שקודם אתם מסכמים ומחליטים, שמה שאמור להיות דיון להסכמות בינינו זו רק השאלה אם אנחנו מסכימים למה שהחלטתם או לא מסכימים למה שהחלטתם. זה לא דיון. בסוף אתה בעצמך אומר, "יש לי שאיפה אמורפית שפעם, ביום מן הימים כשיהיו איזה הסכמות, נלך קצת לקראת האופוזיציה, אבל כרגע אנחנו לא יכולים לעשות את זה בתקציב, אנחנו לא יכולים לעשות את זה בפיצולים של חוק ההסדרים, אנחנו לא יכולים לעשות את זה בחוק של פיצול הליכוד, אנחנו לא יכולים לעשות את זה בחוק של הדיינים".

אני מרשה לעצמי לומר את הדברים האלה, כי הייתי יושב-ראש קואליציה ויושב-ראש ועדת הכנסת. עשיתי הרבה דברים שהאופוזיציה לא אהבה, בלשון המעטה, זה ברור, וגם לא כל היום הייתי עסוק בלרצות את האופוזיציה, אבל יש הבדל בין המצב הזה לבין הקיצון השני שאנחנו נמצאים בו - שאין שום שיח, שאין שום כלום, שלא באים עם דברים מינימאליים, סבירים שלא מסכנים את המהות הגדולה שצריכה להיות. אותו דבר בחוק ההסדרים. לו היה חבר הכנסת אורבך מרים אלי טלפון ואומר לי, "תשמע, בוא נשב, נעבור על הדברים, אני רוצה לשמוע אותך, אולי יהיו לך כמה דברים שאני אוכל להגיד שיש בהם היגיון, אולי בכל זאת דבר או שניים נכון להוציא החוצה כמו שעשו פה תמיד", האם היה קורה משהו? העולם היה נחרב? אתם יודע מה, כל אחד היה מבין את זה, גם ראשי המפלגות שלכם. עובדה שעשה את זה יושב-ראש הכנסת. לשיטתנו לא מספיק מה שהוא עשה, אבל הוא עשה, הוא ניהל מאבק והוציא דברים. כל אחד מבין שכך זה צריך להיות.

אף אחד, לא במשרד האוצר ולא בממשלה, מאמין שכל הדבר הזה עבר ככה. אתה באמת חושב שהם האמינו שהם יוכלו לקחת את כל חוק ההסדרים הזה ולהעביר אותו בצורה הזאת? הם בעצמם לא האמינו שזה יכול להיות. הם גם לא עשו עבודה יסודית על החוקים, כי הם היו בטוחים שהרבה מהחוקים בכלל לא יגיעו. ברור לך ששם נפלה תקלה קשה מאוד, בלי קשר לשאלה אם עכשיו העברתם איזו רפורמה ומחר יתחלף השלטון או לא יתחלף. בסוף כולנו נצטרך לחיות לפי החוקים האלה שעוברים פה. אני לא חושב שליבך גס לזה שעציר יראה את השופט כשמאריכים לו את המעצר, אבל אתה לא שם בכלל. הם לא תיארו לעצמם שזה יקרה בכלל. אני לא זוכר שהיה דיון על התקציב בנוכחות כזאת דלה של חברי כנסת בוועדת הכנסת. למה זה קורה הפעם? כי כולם מבינים שזה חסר תכלית. אני אגיד לכם את האמת, התלבטתי אם לבוא, אמרתי שרק מבחינת החברים שלי שנמצאים פה לא יכול להיות שאני אשאיר אותם ואני לא אבוא. באמת לא ראיתי הרבה טעם.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אתה יודע למה הנוכחות דלה? כי יש רק שני חברי אופוזיציה שחברים בוועדה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
זו הסיבה שיש רק שני חברי כנסת, אתה יודע את זה.
יריב לוין (הליכוד)
זו בדיוק הסיבה. הבעיה היא לא עניין של גיוס הרוב. העובדה היא שאף אחד מחברי האופוזיציה ומחברי הקואליציה לא חשב שהדיונים בוועדת הכנסת משנים משהו. זה אומר הכל. כיושב ראש ועדת הכנסת הייתי יושב עם חברי הכנסת מהקואליציה ימים ולילות על דברים. עם האופוזיציה לא ישבתי ימים ולילות, ישבתי כמה שעות. הייתי מגיע לכל מיני הבנות כאלו ואחרות, ויתורים, וגם מסביר למי שביקש לקדם דברים, כי מה לעשות, אי אפשר הכל, יש דברים שצריך לוותר בהם קצת.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
יכול להיות שגם הקואליציה הסכימה.
יריב לוין (הליכוד)
חבר הכנסת טופורובסקי, אתה מבין שמה שקרה בחוק ההסדרים לא היה צריך לקרות. בסוף זו גם הנראות שלכם. אם הייתם באים ואומרים, "אתם יודעים מה, יהיה לכם עוד חצי יום", מה היה קורה? השמיים לא היו נופלים. אני חושב שכך הדברים היו צריכים להתנהל, לא בדרך הזאת שזה נעשה, של להכין נייר ולהזמין אותנו כדי שנרצה לפרוטוקול כמה מילים ואז תרימו יד ונלך הביתה, כי זה מיותר, חבל על האנרגיה.
עידית סילמן (ימינה)
חבר הכנסת יריב, אתה חושב שיש לך איזה רעיון שאנחנו יכולים לקחת כמה דקות הפסקה ולהגיע לאיזה שהוא - -?
יריב לוין (הליכוד)
הצעתי כמה רעיונות. אני חושב שאם נתחיל את ההצבעות ביום חמישי לא יקרה כלום.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת לוין, שמעתי אותך בקשב רב. אני מבקש, לפני שנחליט אם אנחנו מצביעים או לא, חמש דקות התייעצות סיעתית.

(הישיבה נפסקה בשעה 16:21 ונתחדשה בשעה 18:00.)
היו"ר ניר אורבך
אנחנו מחדשים את הישיבה. בפתח הדברים, לפני שנעבור להצבעה, היועצת המשפטית של הכנסת, עורכת הדין שגית אפיק, בהתייחסות למכתב ששלח חבר הכנסת שלמה קרעי. בבקשה.
שגית אפיק
הוא העלה גם בישיבה מספר דברים שאני רוצה להתייחס אליהם. אחד, על ההצבעות בוועדת הכספים. כיוון ש-95% מהתקציב מורכב ממספרים, הנוהג לאורך כל השנים היה שדיוני התקציב נעשים על ידי הופעת שרים בפני חברי ועדת הכספים שמתייחסים לאג'נדה הכלכלית שלהם ולמדיניות הכלכלית שלהם כפי שמתבטאת בהצעת חוק התקציב.

כיוון שהסתייגויות ביחס למספרים הן תמיד הסתייגויות סדרתיות, מעולם הן לא נדונו בדיוני ועדת הכספים, הן תמיד עלו באופן אוטומטי למליאה, שזה מה שקרה גם כאן, לכן לא מובנת לי הטענה על כך שהדיונים לא היו רציניים או כן רציניים. הדיונים היו כפי שנעשו לאורך כל השנים מבחינת ועדת הכספים. היו שנים שהייתה הסכמה מול חברי הכנסת של האופוזיציה על כך שגם אחרי דיוני התקציב ועדת הכספים תמשיך ותעשה דיוני עומק ביחס ליישום התקציב, ואני מניחה שיושב-ראש ועדת הכספים יכבד את ההתנהלות הזאת וינהג לפיה בהמשך.

לעניין הגשת הסתייגויות למליאה, חבר הכנסת קרעי טען שהגיעו לכאורה לאיזה שהוא סיכום מולי שאם יוגשו הסתייגויות ענייניות בלבד כולם יקבלו את כל זכויות הדיבור שלהם. אני לא יודעת בדיוק למה הוא התכוון, אני רק אומר מה אני יודעת. בין היתר, בהמשך להנחיה להסתייגויות שיצאה מטעמי, מטעם הלשכה המשפטית, שוחחו חברי הכנסת מהאופוזיציה גם עם יושב-ראש הכנסת וגם איתי על כך שהשנה הם יגישו הסתייגויות שהן בעיקרן הסתייגויות ענייניות, והם אכן פעלו כך. כשיש הסתייגויות ענייניות קשה מאוד להפעיל סעיף 98, לכן בחוק משאבי טבע, למשל, לא הופעל סעיף 98. גם אתה לא התכנסת לקיים כאן דיון על סעיף 98 ולעשות סדרי דיון מיוחדים ביחס לחוק משאבי טבע. יחד עם זאת, הרציונל של סעיף 98 מלכתחילה הוא לדיוני תקציב ולדיוני חוק הסדרים, שאז ברור שיש אפשרות להחיל סדרי דיון מיוחדים. זה מה שנעשה כאן לאורך כל השנים, לכן גם כאן ברור שזה מה שצריך להיות ולהיעשות.

ביחס למכתבו של חבר הכנסת קרעי שהועבר אלי ובו הוא טען ש-48 שעות להסתייגויות הן זמן קצר מידי, אני אומר שהתקדימים מראים שהיו פעמים שהיה גם פחות מ-48 שעות. הייתה גם יממה, הייתה גם יממה וחצי. זה מאוד תלוי בכל מיני סדרים אחרים ובכל מיני הסכמות. אנחנו המלצנו לכם ללכת לכיוון של שתי יממות, אבל כל דבר אחר שמסתובב סביב המשחק הזה לא סוטה באופן קשה מאוד מהתקדימים הקודמים.
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה. לפני שנעבור להצבעה אני רוצה להתייחס למה שמקודם אמר חבר הכנסת לוין. אני מתייחס לדברים שהוא אמר בהערכה ובכבוד. ישבנו מספר חברים פה מהוועדה, גם מהקואליציה וגם מהאופוזיציה. מאחר ואנחנו נמצאים בשלב מאוד מאוד מתקדם לקראת העברת התקציב לא יכולנו לשנות, בוודאי לא בצורה מהותית, את הנושא של הצעת ההחלטה שהובאה לפה. אנחנו כן נענינו לבקשתו של חבר הכסת קרעי לציין בשעות. אם אנחנו קובעים, למשל, ששלושת רבעי מהזמן זה לחברי סיעות האופוזיציה, אנחנו נציין את זה בשעות. אם מדובר על 30 שעות, ניתן להם 22.5 שעות.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
לא יותר מ..
היו"ר ניר אורבך
לא יותר מ.., ונכתוב את השעות בהצעת ההחלטה. הדגשנו שאנחנו לא יכולים לבוא בצורה משמעותית לקראתם, כי אנחנו נמצאים בשלב מאוד מתקדם ולכל תזוזה יש משמעות בתוך הקואליציה. בישיבה עצמה ראינו שיש רצון מיד אחרי העברת התקציב לנסות וליצור איזה שהוא דף חדש בהתנהלות בוועדת הכנסת וביחסי קואליציה ואופוזיציה. אני מתכוון, בתיאום עם חברת הכנסת סילמן וחבר הכנסת טופורובסקי, להתחיל ולנסות לקדם מפגשים כדי לקבוע התנהלות מכובדת ומכבדת מצד הקואליציה והאופוזיציה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
בהחלט. כולנו מחויבים לכך.
היו"ר ניר אורבך
אנחנו בהחלט מחויבים לכך כולנו.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
הקואליציה החליטה לדבוק בסדרי הדיון של 98, כי זאת הצעה הגיונית, סבירה ותואמת לדברים שהיו בעבר. אני חושב שבסוף גם אנשי האופוזיציה לא טוענים שההסדר שמונח בפני הוועדה הוא הסדר לא הגון, קיצוני או לא סביר. קשה היה לקואליציה לשנות מזה בצורה דרמטית, מכיוון שבסוף מדובר בהצעה סבירה, הגונה וראלית ביחס לחוק התקציב וחוק ההסדרים. הוויכוח היה לגבי עוד יום או פחות יום, לא במהות של העניין.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אדוני היושב ראש, אני מצטרף לקריאה שמיד לאחר התקציב נשב עם האופוזיציה. אני, כמו כל חבריי בקואליציה, לא רוצה לראות את המראות שאנחנו רואים במליאת הכנסת, אם זה קריאות ביניים, אם זה צרחות לכיוונו של ראש הממשלה ושל שר כזה או אחר. זאת האחריות של כולנו לשבת ולשנות את השיח בבית הזה, כי מפה מתחיל השיח בחברה הישראלית. אני בז לשיח הזה. אנחנו לא בקמפיין בחירות, אנחנו מנהלים את המדינה, עד כמה שזה נשמע בומבסטי. אני מאמין שגם בהובלתך, גם בהובלתה של עידית סילמן, בועז טופורובסקי וכל החברים שמנהלים את הקואליציה אפשר להתחיל את ההידברות הזאת. הכי חשוב שההידברות הזאת תהיה בציר של הקואליציה ובציר של האופוזיציה, כי האופוזיציה צריכה להסתכל גם על עצמה. שיסתכלו על עצמם קודם כל איך הם מדברים, איזה האשמות הם מטיחים, לאיזו שפה הם התדרדרו, וגם אנחנו נסתכל על עצמנו. אם נסכים שהשיח הזה לא יכול להימשך, נוכל לשפר את התדמית של הבית הזה ובכך להשפיע על החברה כולה. זה מה שאני מקווה ומאחל לכולנו.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
לגבי סדרי הדיון - האם זמן הדיון ייקח 33.5 שעות סך הכל?
עידית סילמן (ימינה)
זה מחולק לשלושת רבעי אופוזיציה ורבע לקואליציה. הקואליציה תקבל את זמן הדיבור שלה על חשבון ישיבת הממשלה, במידה ותהיה ביום רביעי בבוקר.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
24 שעות ושלושת רבעי שעה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
24 שעות ושלושת רבעי שעה זה לאופוזיציה?
עידית סילמן (ימינה)
כן.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
ועוד שמונה ורבע שעות לקואליציה?
עידית סילמן (ימינה)
לא ברצף.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
כשכל אחד מחברי הכנסת מדבר עד 10 דקות?
ארבל אסטרחן
אין הגבלה.
היו"ר ניר אורבך
ההגבלה היא רק בסיכום.
עידית סילמן (ימינה)
אני אחזק את הדברים שנאמרו כאן על ידי היועצת המשפטית ועל ידי חבריי בנוגע לכך שזמני הדיון וסדרי הדיון שניתנו הם סדרי דיון סבירים. לא היה מקום להגיד שלא עשינו את זה בצורה הוגנת ומתחשבת כמו בחוקי הסדרים קודמים ותקציב שהגיעו למליאת הכנסת.

אני מצטרפת למה שנאמר כאן בנוגע להמשך שיתוף הפעולה. גם בועז טופורובסקי וגם אנוכי משתדלים להגיע לשיג ושיח עם האופוזיציה כל הזמן, לנהל איתם מו"מ. קרן העושר שעולה השבוע זה דבר שרצינו להעלות כבר בשבועות קודמים. הוא לא עלה בגלל בקשת האופוזיציה, בגלל שלא הגענו איתם להסכמות. גם כשהגענו איתם להסכמות, לא כל חלקי האופוזיציה הסכימו בינם לבין עצמם וזה נאלץ להידחות משבוע לשבוע. אנחנו נמצאים במציאות שבה יש את הדיון על קרן העושר ואת הדיון על התקציב וחוק ההסדרים.

בתוך סדרי הדיון הנוכחיים האופוזיציה תקבל שלושת רבעי זמן בדיונים, הקואליציה תקבל רבע מהזמן. במידה ותהיה ישיבת ממשלה ביום רביעי בבוקר, על חשבון זמן ישיבת הממשלה יהיה זמנה של הקואליציה לדבר. סך הכל זה יוצא 33.5 שעות.
שגית אפיק
זה תמיד היה שלושת רבעי ורבע. אני חייבת לעמוד על זה שמוגשים כאן חמישה חוקים - בעבר לא היו חמישה, היו ארבעה בלבד - ושהחוקים הם גדולים יותר מהרגיל. הם הרבה יותר מאסיביים מכל החוקים ומכל התקדימים שהיו כאן. מה שעומד לזכותה של האופוזיציה זה שאכן הוגשו כאן הסתייגויות ענייניות בלבד בכל חוקי ההסדרים. אני לא ראיתי מספר הסתייגויות כל כך נמוך לחוק התקציב ולחוק ההסדרים ב-20 השנים האחרונות. אנחנו מדברים גם על חוק הסדרים שהוא גדול בהיקפיו ביחס ל-20 השנים האחרונות וגם על הסתייגויות ענייניות מצד האופוזיציה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אי אפשר לנתק את העובדה שאנחנו שלוש שנים מהיום האחרון שאושר פה תקציב.
עידית סילמן (ימינה)
הסתייגויות ענייניות נאמרו בתוך הוועדות ונלקחו בחשבון. באו לקראת האופוזיציה. זאת הייתה החלטה של האופוזיציה להמתין לתשובת ופסקת בג"ץ. קיבלנו את עמדתם להשתתף או לא להשתתף. גם עכשיו אנחנו קוראים להם לקחת חלק באותם דיוני ועדות.
היו"ר ניר אורבך
מי בעד הצעת החלטת ועדת הכנסת לגבי סדרי הדיון לפי סעיף 98, ירים את ידו? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד
ההצעה אושרה.
היו"ר ניר אורבך
סדרי הדיון לפי סעיף 98 התקבלו.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אני מבקש רביזיה.
היו"ר ניר אורבך
הרביזיה מחר בשעה 08:30. תודה לכולכם, אני נועל את הישיבה.


הישיבה ננעלה בשעה 18:15.

קוד המקור של הנתונים