ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 28/10/2021

פרק כ"ב (רישוי באמצעות מורשה להיתר) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021, פרק י"ח (תכנון ובנייה), סימן ב'-שימוש במגרשים המיועדים לתעסוקה ושימושים ממשלתיים מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021, פרק ט"ו (תקשורת), רק סעיפים 80-79 ו-81 (2) (בעניין מתקן שידור לתקשורת) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021, פרק י"ג (רישוי עסקים) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021, פרק ז' (שכירות מוסדית), רק סעיף 46 (חוק התכנון והבנייה) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021, פרק ד' (בינוי ושיכון) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת2
ועדת הפנים והגנת הסביבה
28/10/2021


מושב שניפרוטוקול מס' 47
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום חמישי, כ"ב בחשון התשפ"ב (28 באוקטובר 2021), שעה 14:00
סדר היום
1. פרק ז' (שכירות מוסדית), רק סעיף 46 (חוק התכנון והבנייה) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021
2. פרק י"ח (תכנון ובנייה), סימן ב'-שימוש במגרשים המיועדים לתעסוקה ושימושים ממשלתיים מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021
3. פרק ד' (בינוי ושיכון) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021
4. פרק י"ג (רישוי עסקים) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021
5. פרק ט"ו (תקשורת), רק סעיפים 80-79 ו-81 (2) (בעניין מתקן שידור לתקשורת) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021
6. פרק כ"ב (רישוי באמצעות מורשה להיתר) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021
נכחו
חברי הוועדה: ווליד טאהא – היו"ר
זאב בנימין בגין
יוראי להב הרצנו
חברי הכנסת
ג'ידא רינאוי זועבי
מופיד מרעי
יצחק פינדרוס
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
מיטל פורמוזה, חבר תרגומיםפרק כ"ב (רישוי באמצעות מורשה להיתר) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021, מ/1443

פרק י"ח (תכנון ובנייה), סימן ב'-שימוש במגרשים המיועדים לתעסוקה ושימושים ממשלתיים מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021, מ/1443

פרק ט"ו (תקשורת), רק סעיפים 80-79 ו-81 (2) (בעניין מתקן שידור לתקשורת) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021, מ/1443

פרק י"ג (רישוי עסקים) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021, מ/1443

פרק ז' (שכירות מוסדית), רק סעיף 46 (חוק התכנון והבנייה) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021, מ/1443

פרק ד' (בינוי ושיכון) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021, מ/1443
היו"ר ווליד טאהא
שלום חברי הכנסת, חברת הכנסת. צוות הוועדה, לאה, תומר, אוצר נוכחים.

אנחנו רוצים להצביע לרוויזיות שהוגשו על החוקים שעברנו. אלה שלא נעשה לגביהם רוויזיות. אנחנו נצביע רוויזיות שהוגשו על פרקים. מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית. אני הגשתי רוויזיות, גם פינדרוס הגיש רוויזיה על בינוי ושיכון.

אני רוצה להתחיל עם הנושא הראשון: פרק כ"ב (רישוי באמצעות מורשה להיתר). מי בעד הרוויזיות שהוגשו על פרק זה? 1. מי נגד הרוויזיות? 5.

הצבעה

בעד – 1
נגד – 5
נמנעים – 0
הרוויזיה לא התקבלה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
היום אני מצביע, שתדע.
היו"ר ווליד טאהא
טוב, בסדר. אז הפעם לא נחשב אותך ג'ידא.

אני עובר לרוויזיה על פרק י"ח (תכנון ובנייה), סימן ב'-שימוש במגרשים מיועדים לתעסוקה ושימושים ממשלתיים. מי בעד הרוויזיה? מי נגד הרוויזיה? 6 נגד הרווייה.
הצבעה

בעד – 0
נגד – 6
נמנעים – 0
הרוויזיה לא התקבלה.

אני עובר לנושא השלישי, פרק ט"ו (תקשורת). רק סעיפים 79, 80 ו-81(2) לעניין מתקן שידור לתקשורת. מי בעד הרוויזיה? מי נגד הרוויזיה?

הצבעה

הרוויזיה לא התקבלה.

עכשיו הנושא הרביעי. פרק י"ג (רישוי עסקים) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית. מי בעד הרוויזיה? 1. מי נגד הרוויזיה?
הצבעה

הרוויזיה לא התקבלה.

5. פרק ז' (שכירות מוסדית), רק סעיף 46 (חוק התכנון והבנייה). מי בעד הרוויזיה? מי נגד הרוויזיה?

הצבעה

הרוויזיה לא התקבלה.

עכשיו הנושא האחרון. פרק ד' (בינוי ושיכון). חבר הכנסת פינדרוס גם הגיש רוויזיה על הנושא הזה. תרצה לנמק חבר הכנסת יצחק פינדרוס?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
כן, בהחלט. אני אתחיל ממה שאמרתי ואני מקווה שחשבו על זה שוב.

אני חושב שהנושא של התחדשות עירונית הוא נושא חשוב מאוד והוא קריטי מאוד, מהרבה סיבות. לא רק איכות החיים, גם בכלל החיים וגם גורם לסכנה מסוימת. אני לא אוהב שמשתמשים בו יותר מידי והופכים אותו לזה, אבל יש סכנה מסוימת. אתמול הרסו את הבניין בראשון. וגם הציפוף העירוני הוא חלק די מרכזי במדיניות נכונה, שצריך לצופף את הערים. אין ברירה, העולם עובר לזה, זה מה שצריך. אין ברירה אחרת. אבל על הדרך לרמוס זכויות אזרח ולרמוס זכויות קניין, אני חושב שהוא לא נכון.

אני חושב שלא מיצינו בדיון את האפשרויות ואת הבעיות שגורמות לפרויקטים לא לצאת לדרך. אני חושב שראינו פה בשני המקומות המרכזיים, במרכזי ערים, אלה שעוסקים בעניין זה מצד העירייה. לא רק ארגונים חברתיים. היו פה עיריית ירושלים ואמרו זו לא הבעיה, הבעיה היא בעיה אחרת. והיו פה מתל אביב, אותו דבר. דיברתי גם, דרך אגב, עם כמה מחברי הקואליציה שמרגישים מאוד לא בנוח עם זה. אנשים שהיו חברי מועצת עיר בתל אביב בעבר ואמרו לי אנחנו יודעים על מה אתה מדבר. לא נוח לנו עם הסיפור הזה. יש החלטה, אבל לנו לא נוח עם זה.

אבל אני כן הייתי מצפה שתהיה חשיבה מחדש. להוציא את הסעיף הזה. להשאיר את הרוב של ה-80% לפחות ובמקביל לפתור את הבעיות האחרות שיש. בעיות תכנוניות, בעיות של יזמים. בעיות, כפי שדיברנו, על הבנייה הבלתי חוקית במירכאות. וכל הבעיות החוקתיות האחרות. ולא לגעת בזכויות הקניין. אני חושב שמידי מהר דרסו פה את זכויות הקניין, ולכן אני הייתי שמח מאוד אם היו פותחים את הדיון הזה מחדש. אם היו מנהלים עליו דיון אמיתי. כי אמרתי, גם שוחחתי עם כמה מחברי הקואליציה, שהיו בעברם חברי מועצת עיר, שמכירים את הדיונים האלה. והם מרגישים מאוד לא בנוח עם החוק הזה.
היו"ר ווליד טאהא
אני רוצה להודות לחבר הכנסת יצחק פינדרוס. המעורבות שלו הייתה מאוד עניינית וחשובה בכל הדיונים. ודרך אגב, אני מסכים שכנראה משהו לא נעשה בצורה הנכונה. על כן גם לא מצליחים לפרוץ את החסמים האלה מול האנשים. אמרנו את זה במהלך הדיונים, שכנראה לא כל הכלים נעשו בעניין הזה. אני מסכים עם רוח הדברים שלך. לגבי הרוויזיה, אני רוצה לדעת מי מבין חברי הכנסת השתכנע מהטיעונים של חבר הכנסת פינדרוס. מהדברים שלי השתמע שאני השתכנעתי. אז מי בעד הרוויזיה שהוגשה לגבי סעיף זה? מי נגד הרוויזיה? 5.

הצבעה

הרוויזיה לא התקבלה.

בכך אנחנו סיימנו את כל מה שקשור בחוקים שהיו על שולחן הוועדה. כולל הצבעה על הרוויזיות. אני רוצה להודות שוב לכל חברי הכנסת.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני רוצה אולי משפט אחד ברשותך.
היו"ר ווליד טאהא
כן, אני אתן לך. אני רוצה להודות באמת לכל חברי הכנסת שהשתתפו בכל הדיונים שהיו כאן. ולאלה שיעניין אותם להשתתף בהמשך הדיונים שאנחנו נעשה. בשעה 14:30 נפתח דיון לגבי חוק חיבור חשמל. אז נשמח שגם חברי הכנסת ישארו איתנו וישתתפו בדיון.

בבקשה חבר הכנסת פינדרוס.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני בסעיף 3 פרק י"ג, רישוי עסקים. מכיוון שאני לא הגשתי את הרוויזיה ולא הייתי בישראל ביום ראשון כשהעליתם את זה להצבעה.

אני צר לי שהנקודה המרכזית פוספסה בסופו של דבר, מסיבות קואליציוניות. דיברו על זה. ועשו חוק שהוא בעצם בסופו של דבר הוא חלול. כי העבירו בעצם את הסמכות משרד הפנים להקליד למחשב את ההוראות. בגדול, אני אומר במאקרו, בשורה התחתונה, משר הפנים לשר לענייני הסדרה. זאת אומרת, לא נעשה באמת countability שיש מישהו ממונה שהוא בסוף אחראי.
היו"ר ווליד טאהא
רצו לתת לו סמכויות ודאגו לכבול אותו בדרך.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לא נגעו בבעיה המרכזית, שהיא הדבר המרכזי. דרך אגב, הבוקר אני עוסק בנושא דומה שמסתבך, בגלל משרד מסוים ששם רגולציה מסוימת. המשרד השני לא יודע איך להתמודד איתו. אני לא רוצה להיכנס לפירוט בוועדה. אבל אני אומר, בנקודה המרכזית לא נגעו. ברחו ממנה. עשו חוק יפה, עם הרבה הרבה מלל. עם הרבה עבודה של היעוץ המשפטי של תומר. המון עבודה הוא השקיע. אבל בסופו של דבר לא תפסו את השור בקרניו מסיבות קואליציוניות. וצר לי על כך.
היו"ר ווליד טאהא
תודה רבה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני מקווה שיגיע היום שאנחנו באמת נתפוס את השור בקרניו.
היו"ר ווליד טאהא
עכשיו כשיתחילו לעבוד, אם יתחילו לעבוד, נדע מה צריך לתקן ומה לא.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לא. הבעיה היא ה-60 הקיימים, הבעיה לא הלא קיימים. הם חזרו על זה כמה פעמים פה. הבעיה היא ה-60 שקיימים ולא הלא קיימים.
היו"ר ווליד טאהא
טוב, תודה רבה חבר הכנסת יצחק פינדרוס. תודה רבה חברי הכנסת. אנחנו חוזרים לכאן לדיון בחוק חיבור חשמל בשעה 14:30. תודה רבה.


הישיבה ננעלה בשעה 14:22.

קוד המקור של הנתונים