ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 27/10/2021

פרק י"ט (אסדרה), למעט סעיפים 21, 28 ו-30 המוצעים בסעיף 92 להצעת החוק, מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021, פרק כ' (ייעול מערך הכשרות) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021, קביעת ממלאי מקום קבועים בוועדות

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת20
ועדת הכנסת
27/10/2021


18/11/2021
10:16
מושב שני

פרוטוקול מס' 31
מישיבת ועדת הכנסת
יום רביעי, כ"א בחשון התשפ"ב (27 באוקטובר 2021), שעה 9:15
סדר היום
1. פניית יושבת ראש ועדת מיזמי תשתיות לאומיים ושירותי דת יהודיים בדבר טענות נושא חדש בעת הדיון בפרק כ' (ייעול מערך הכשרות) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021 (מ/1443).
2. פניית יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט בדבר טענות נושא חדש בעת הדיון בפרק י"ט (אסדרה), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021 (מ/1443).
3. הוספת ממלאי מקום קבועים בוועדות.
נכחו
חברי הוועדה: ניר אורבך – היו"ר
שרן מרים השכל – מ"מ היו"ר
בועז טופורובסקי
אחמד טיבי
יבגני סובה
חברי הכנסת
יולי יואל אדשלטיין
אמיר אוחנה
אלון טל
טטיאנה מזרסקי
יוליה מלינובסקי
מיכאל מלכיאלי
אורי מקלב
מאיר פרוש
יסמין פרידמן
שמחה רוטמן
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן – היועצת המשפטית של ועדת הכנסת
גור בליי – היועץ המשפטי של ועדת החוקה, חוק ומשפט
תומר רוזנר – ועדת הפנים והגנת הסביבה
מנהלת הוועדה
נועה בירן-דדון
רישום פרלמנטרי
אור שושני

טענת נושא חדש על סעיפים מתוך פרק כ' (ייעול מערך הכשרות) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021, מ/1443
היו"ר שרן מרים השכל
בוקר טוב לכולם, אני שמחה לפתוח את ועדת הכנסת. אני אחליף היום את ניר אורבך בראשות הוועדה. יש לפנינו שתי טענות לנושא חדש. הראשון, פניית יושבת-ראש ועדת מיזמי תשתיות לאומיים ושירותי דת יהודיים בדבר טענות נושא חדש בעת הדיון בפרק כ' (ייעול מערך הכשרות), מתוך הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021. יושבת-ראש הוועדה, חברת הכנסת יוליה, נא לנמק בבקשה את הטענה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
מי שצריך לנמק זה מי שביקש את הטענה. הוא מנמק, אני עונה לו.
היו"ר שרן מרים השכל
חבר הכנסת פרוש, בבקשה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
חבר הכנסת מקלב ביקש אתמול לטעון נושא חדש לשלושה סעיפים. בעצם סיימנו את כל החוק חוץ משלושת הסעיפים האלה. בבקשה, חבר הכנסת פרוש.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אני מבין שתוך כדי הדיונים נכנס נושא חדש בקשר לתקן של משגיחי כשרות. עד היום מונו מטעם הרבנות משגיחי כשרות, כדי לבדוק, אם נניח זה במאפייה, שהקמח מסונן ואין תולעים, או אם זה בנושא של עופות, לבדוק איך שוחטים, שמוציאים את הגידים שאסור לאכול וכו'. לכל נושא יש את ההלכות שלו, והמשגיח מוודא שעושים זאת. ההשגחה היא דבר שהרבנות תמיד ביקשה להקפיד עליו, כדי שבכל דבר שאנחנו אוכלים ושותים נדע מה אנחנו אוכלים ומה אנחנו שותים, שלא נערב בין בשר חלב וכו'.

אני מבין שעכשיו נכנס סעיף שעל כל תקן של משגיח כשרות שר הדתות הוא זה שצריך למנות, בתיאום ובהסכמת שר האוצר. עד היום ידעתי שמייחסים למפלגות מסוימות את זה שהן מעוניינות לשלוט על כל פקיד וכל פקידה ועל כל משגיח, ועכשיו אני מבין שהדבר הזה עובר לשליטת ישראל ביתנו. כי שר האוצר הוא זה שיצטרך לאשר כל תקן של משגיח כשרות. אם נניח אני צריך משגיח חמש שעות ביום במאפייה כדי לבדוק שהקמח מסונן ואין תולעים – אז צריך יהיה למנות את המשגיח הזה בהסכמתו של שר האוצר. זה דבר שנכנס עכשיו ולא היה בבסיס של החוק שהוגש, ולכן אני חושב שזה נושא חדש.

(היו"ר ניר אורבך, 09:18)
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה, חבר הכנסת פרוש. הייעוץ המשפטי, בבקשה.
תומר רוזנר
בוקר טוב. הבקשה לנושא חדש מתייחסת לשלושה סעיפים בהצעת החוק. הסעיף הראשון נוגע להכנסת מנגנון של הסמכת מועצות דתיות כך שגם הן יוכלו לתת תעודות כשרות לצד הגופים נותני ההכשר, שהם תאגידים פרטיים. הנושא הזה הוזכר בהצעת החוק המקורית, אבל באמת פותח בצורה מאוד משמעותית בהצעת החוק הסופית, לבקשת הממשלה.

הנושא השני, כפי שהזכיר חבר הכנסת פרוש, הוא תיקון של סעיף שמסמיך את השר להתקין תקנות, שבו נוספה דרישה של הסכמת שר האוצר לאותן תקנות, שקובעות את שעות הנוכחות של המשגיחים - - -
מאיר פרוש (יהדות התורה)
לא סומכים על שר הדתות? הוא הרי מאותה קואליציה.
תומר רוזנר
אני רק מתאר את הסעיפים.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אני רק מחדד ששר האוצר לא סומך על שר הדתות ומבקש לאשר כל תקן.
תומר רוזנר
כמובן שלגבי ההחלטה להוסיף הסכמה של שר כזה או אחר, מבחינה משפטית לא מדובר בנושא חדש.

הנושא השלישי הוא התייחסות להוראות המעבר. בהצעת החוק המקורית כבר היו הוראות מעבר, והן פותחו ושוכללו במהלך הדיונים בוועדה. גם כאן מבחינה משפטית אנחנו לא רואים נושא חדש.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
בוקר טוב. יש לי שתי שאלות. שאלה ראשונה, אנחנו רגילים שבוועדות הכנסת אנחנו מכניסים הסכמות של שרים נוספים, על פי דרישתם. זה הגיוני כאשר יש שר שקשור לעניין. השאלה היא זאת. נכון שבסופו של דבר כל חוק קשור לתקציב, אבל האם כשמגיע שר שאין לו שום קשר לשירותי הדת – לא רק שר שלא קשור לדת, אלא שר שלא קשור לשירותי הדת - - -
היו"ר ניר אורבך
על איזה שר אתה מדבר?
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
על שר האוצר. האם יש סיבה לחשוש – אני רוצה שתומר ייתן לנו את דעתו בעניין הזה – ששר האוצר מאיים על שר הדתות ובעצם אומר לו שהוא לא ייתן לו סמכויות והוא יהיה בעל הבית שלו? שר הדתות מסכן, הוא מאוים פה. יכול להיות שאין פה באמת החלטה מקצועית של שר הדתות, שלפיה הוא מוכן ששר האוצר יהיה שותף כי זה נושא תקציבי. הרי שר האוצר שלנו ידוע כאדם מאיים, ואולי שר הדתות פשוט מאוים ממנו ולכן מסכים לדבר הזה, בעוד שמבחינה מקצועית משרד הדתות אמור להתנגד לזה.
אמיר אוחנה (הליכוד)
דרך אגב, לא צריך להתרגש מהאיומים שלו, תשאל את איסמעיל הנייה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
השאלה שלי היא זאת. היות שיש מה לחשוש מהאיש, האם אנחנו לא מרגישים כולנו מאוימים מאדם שהוא באמת מפחיד, שמאיים על שר הדתות שלנו? השאלה היא איך אנחנו נותנים לאדם כזה להשתלט על חוקים שלא קשורים אליו. תומר, אתה לא חושש ששר הדתות מאוים?
תומר רוזנר
אנחנו לא עוסקים ביחסים בין שרים.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
האם לערב את קצין הכנסת? חבר'ה, זה לא מצחיק, אלי אבידר הולך עם שומר ראש מאז, ולא בגלל שהוא שר מודיעין.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אני יכול לנסות להסביר את השאלה שלו.
היו"ר ניר אורבך
אבל השאלה שלו ברורה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
חבר'ה, אם יקרה משהו לא נוכל להגיד - - -
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אחרי שש שנים שהייתי במשרד החינוך, אני יכול להגיד טענה שכל חבר כנסת מכיר אותה: שכל משרד מתלונן על כך שהוא תלוי במה שפקידי האוצר יגידו לו. עכשיו, אנחנו יודעים שלא שר האוצר הולך לאשר כל משגיח ומשגיח בכל מקום, בשביל זה יש לו עוזרים, יועצים ופקידים. לכן אני שואל האם אנחנו לא גורמים לכך שכל פקיד ממשלתי יהיה עוד יותר קשור לאוצר, ובלעדיהם אתה אפילו לא יכול לדבר על משגיחי כשרות. זה ממש אבסורד, זה נראה לא טוב.
היו"ר ניר אורבך
תודה, חבר הכנסת פרוש. חברת הכנסת מלינובסקי, רוצה להתייחס?
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אני אשמח להתייחס.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
היא גם מאוימת, היא מאותה מפלגה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
הדבר היחיד שמאיים עליי זה שאם אני לא אחזור הביתה בימים הקרובים בעלי יתגרש ממני.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
לא, אנחנו פה בשביל שזה לא יקרה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אם מלכיאלי שומר עליי אז הכול בסדר.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אבל יוליה, בינינו, בלי שאף אחד שומע – זה לא נכון שהוא בן אדם מאיים? מה, הוא אדם נחמד?
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אני עובדת עם חבר הכנסת ליברמן יותר מ-18 שנים ברצף והוא אף פעם לא איים עליי. יכול להיות שאני מאיימת עליו, אבל זה כבר סיפור אחר.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
הוא לא צריך לאיים, מספיק שהוא מגיע, זה כבר מפחיד.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
יוליה, בואי נפתח את זה, מה האיומים שאיימת על ליברמן?
היו"ר ניר אורבך
חברי הכנסת.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
בואו נסיים את החלק המשעשע של העניין. אני אתייחס לדברים. בהמון חוקים - - -
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
קיבלתי איומים, אני צריך ללכת...
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
בהמון חוקים בנושאים כלכליים יש דרישה להסכמה או התייעצות עם שני שרים, זה מאוד הגיוני ומקובל.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
גם על תקן של משגיח?
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
לא מדובר על תקן של משגיח. אף אחד לא מצפה ששר האוצר, וגם לא שר הדתות, הם אלה שיאשרו כל משגיח ומשגיח. מדובר על תוכנית כלכלית, על תקן כשרות שלא היה לנו פה מעולם, מדובר בכסף גדול – וכן, יכול להיות שלשר האוצר יהיה מה לומר על הנושא הזה. זה לא חריג, זה לא יוצא מן הכלל, ואפילו בנושא המטרו למשל, יש הסכמה, לדעתי, גם של שרת הפנים. יש נושאים מסוימים שנדרשת בהם הסכמה של שני שרים, לפעמים גם יותר, תלוי בנושא.

אז אני ממש לא מסכימה עם שני הנושאים החדשים שעלו פה, אלה דברים טכניים לחלוטין. לגבי הנושא של המועצות הדתיות – זה הוזכר בחוק, ובוועדה אנחנו מילאנו את זה בתוכן.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אני לא דיברתי על המועצות הדתיות.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
הגשתם על זה נושא חדש.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אבל עוד לא נימקתי.
היו"ר ניר אורבך
כרגע יש פה נושא חדש אחד.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
זה מכתב אחד עם שלוש טענות.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
שלוש טענות, אבל שתיים מהן מתייחסות לנושא של שר האוצר.

לגבי הנושא של המועצות הדתיות – זה הוזכר בתוך החוק מלכתחילה וזה הורחב בוועדה. אני רוצה להגיד שהוועדה קיימה בסך הכול יותר מ-42 שעות דיונים, עם יותר מ-300 מוזמנים פיזית ובזום, כולל כל הנציגים של המועצות הדתיות, משגיחים, גורמי חוץ, גורמי פנים וגם ארגונים שמתעסקים בכשרות. דווקא הנושא של המועצות הדתיות וכל ההסדר שבסוף הגענו אליו זכה לתמיכה רחבה של כל חברי הכנסת, כי הבינו שאם זה לא היה קורה המועצות הדתיות פשוט לא היו נשארות שחקן בשוק הזה, וחשבנו שזה לא דבר נכון, כי רצינו לשמור על מקומות העבודה, לשמור על כבודם של רבני העיר ולהשאיר את המועצות הדתיות על המפה. אומנם תחת תנאים מסוימים, אבל לטובתם.

אז אני דוחה על הסף את הטענות שאלה נושאים חדשים. שתיים כי זה עניין טכני, ואת השלישית כי הנושא עבר דיון מאוד עמוק בתוך הוועדה, תוך שיתוף פעולה מלא של חברי האופוזיציה. ופה אני רוצה לברך אותם, כי הם תרמו רבות – את חבר הכנסת מרגי, שגם היה שר הדתות ויושב-ראש מועצת דתית, ואת חברי הכנסת מקלב ואשר. אנחנו יכולים לא להסכים, אבל אני מברכת על כל עצה טובה שאנחנו מקבלים מכל אחד ואחת.

אני מבקשת לדחות את הטענות האלה, ואני אוסיף שאתמול סיימנו את כל החוק למעט שלושת הסעיפים שעליהם הוגש נושא חדש. אז בעצם עכשיו אנחנו תלויים בהחלטה של ועדת הכנסת. תודה רבה.
היו"ר ניר אורבך
תודה. לפני שנעבור להצבעה, חבר הכנסת פרוש, בבקשה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אני ממש מתרגש לשמוע את יושבת-ראש הוועדה למיזמי תשתיות ושירותי דת מספרת על השעות הרבות שישבו בוועדה שלה, אבל זה ממש לא משנה לחברי הכנסת אדלשטיין, אוחנה ורוטמן. אנחנו לא השתתפנו שם, אנחנו לא היינו אמורים להשתתף שם ואני לא יודע מה היה שם. בוודאי שהיא תספר שהיו ישיבות מעניינות וענייניות ונכנסו לעומקם של דברים, אבל זה ממש לא משנה לשאלה אם זה נושא חדש או לא. את בעצמך אומרת שהוסיפו שם שני סעיפים משמעותיים שלא היו קודם. אז כל הכבוד לכם על זה שישבתם הרבה שעות, אבל מה זה קשור לטענת נושא חדש?
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה, אנחנו נעבור להצבעות.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אני מבקש התייעצות סיעתית.
היו"ר ניר אורבך
נחזור ב-09:36 להצבעה.

(הישיבה נפסקה בשעה 09:31 ונתחדשה בשעה 09:36.)
היו"ר ניר אורבך
אנחנו עוברים להצבעה. יש פה שלושה נושאים חדשים, נעשה שלוש הצבעות. ההצבעה הראשונה היא לגבי הטענה שסעיף 93(14) הוא נושא חדש. מי בעד הגדרת הטענה כנושא חדש?
תומר רוזנר
רגע, זאת הטענה השנייה, לא הראשונה. הטענה הראשונה זה לגבי פסקה (5).
מאיר פרוש (יהדות התורה)
תגיד סעיף ותזכיר גם את הנושא.
היו"ר ניר אורבך
אז אנחנו מצביעים כרגע על הטענה שסעיף 93(5) הוא נושא חדש.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
מה זה?
תומר רוזנר
הנושא של המועצות הדתיות.
היו"ר ניר אורבך
מי בעד הגדרת הטענה כנושא חדש? מי נגד?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר ניר אורבך
הטענה ירדה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אני מבקש רוויזיה.
היו"ר ניר אורבך
בסדר. הרוויזיה תהיה ב-10:07. אנחנו עוברים לסעיף 93(14). מי בעד הגדרת הנושא כנושא חדש? מי נגד?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר ניר אורבך
הטענה נפלה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
רוויזיה.
היו"ר ניר אורבך
נעבור לסעיף השלישי, סעיף 100. מי בעד הגדרת הנושא כנושא חדש? מי נגד?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר ניר אורבך
הנושא נפל.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
רוויזיה.
היו"ר ניר אורבך
תהיה רוויזיה ב-10:07 על שלושתן ביחד.טענת נושא חדש על סעיפים מתוך פרק י"ט (אסדרה), למעט סעיפים 21, 28 ו-30 המוצעים בסעיף 92 להצעת החוק, מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021, מ/1443
היו"ר ניר אורבך
אנחנו עוברים לסעיף השני בסדר היום, פניית יושב-ראש ועדת החוקה, חוק משפט בדבר טענות נושא חדש בעת הדיון בפרק י"א (אסדרה), מתוך הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021, מ/1443. אני אקרא את המכתב שהגיע אלינו מיושב-ראש הוועדה:

במהלך הדיון טען חבר הכנסת שמחה רוטמן כי סעיף 2 להצעת החוק והסתייגויות 12, 22 ו-72 להצעת החוק הינן בגדר נושא חדש לפי סעיף 85(ב) לתקנון הכנסת. חבר הכנסת יואב קיש טען כי הסתייגויות 199, 206, 217, 315, 316, 357 ו-395 עד 425 להצעת החוק הינן בגדר נושא חדש לפי אותו סעיף.

אנחנו כרגע נעשה דיון ולפני ההצבעה נעשה התייעצות. בבקשה, חבר הכנסת רוטמן.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
שנייה לפני שנעסוק בטענת הנושא חדש לגופה, אני מבקש להעיר משהו. אני רואה שיושב פה היועץ המשפטי של ועדת החוקה; שאלו אותו במפורש האם אני מדבר רק על סעיף 2, או על סעיף 19 וסעיף 2, כי למעשה טענתי שסעיף 2 הוא נושא חדש בגלל התיקון שנעשה בסעיף 19. כלומר, גם סעיף 2 וגם סעיף 19 הופכים להיות נושא חדש. אלעזר שאל את זה ספציפית, הוא ביקש ממני להבהיר את זה, אבל אני רואה שבמכתב לא מופיע שביקשתי נושא חדש על סעיף 19.
גור בליי
פשוט ההבנה שלה הייתה שאתה אמרת שבגלל השינוי בסעיף 19 טענת הנושא החדש היא על סעיף 2.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
לא, הוא שאל אותי את זה ספציפית, ואמרתי לו שזה בגלל השינוי בסעיף 19, ולכן גם 19 הוא נושא חדש, כי הוא שינה את סעיף 2 מבחינה מהותית.
ארבל אסטרחן
אז זה ביחד?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
בכל מקרה ההנמקה תהיה ביחד, זה רק טכני, אבל אני חושב שצריכות להיות פה שתי הצבעות נפרדות.
יולי יואל אדלשטיין (הליכוד)
אני לא הבנתי את התשובה של גור. מה הייתה העמדה שלכם?
גור בליי
זה לא עניין של עמדה. אנחנו הבנו את הבקשה של חבר הכנסת רוטמן ככזאת שמעלה טענת נושא חדש רק על סעיף 2, כי במהלך הדיון חבר הכנסת רוטמן - - -
היו"ר ניר אורבך
אני מקבל את הבקשה של חבר הכנסת רוטמן, אנחנו נעשה שתי הצבעות.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
בסדר גמור. עכשיו אני רוצה להגיד משהו שמאוד צר לי שחברת הכנסת השכל איננה כאן לשמוע אותו. ואתה יודע מי עוד חסר לי פה, אדוני היושב-ראש? חברך למפלגה אביר קארה.

סוד גלוי הוא שלעיתים חברי כנסת חסרי אחריות מגישים טענת נושא חדש אך ורק כדי לעכב את הדיון בוועדה בלא שיש מאחוריה תוכן אמיתי. זה לא קורה באופוזיציה הנוכחית, אבל שמעתי שבעבר היו חברי כנסת בסיעות אופוזיציה שנהגו כך ולו למען הפיליבסטר בלבד.
היו"ר ניר אורבך
זה אגדות רחוקות...
יולי יואל אדלשטיין (הליכוד)
ב-25 שנותיי בכנסת לא נתקלתי בתופעה הזאת...
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אבל במקרה הזה אני נתלה באילנות גבוהים, אדוני היושב-ראש. לא רק אני סבור שמדובר בנושא חדש; פורום קהלת הוציא אתמול הודעה שלא סתם שמדובר בנושא חדש, אלא שתיקונים שנעשו במהלך העבודה על הצעת החוק הזאת על ידי יושב-ראש ועדת החוקה... חבל שהוא או נציגו לא פה, כי הוא באמת בקיא, אחרי שבילינו שעות רבות בדיונים על הצעת החוק הזאת. אני נכחתי בה שעות רבות, למרות שאין לי זכות הצבעה, בגלל החשיבות של הנושא הזה. ניסיתי כמיטב יכולתי למנוע את הסחף, אבל הוא ניצח אתכם. ומי שאומר את זה הוא לא אני. אני אופוזיציה. איכשהו אתם בימינה גיליתם בשנייה שנכנסתם לקואליציה שלכולם יש רק שיקולים פוליטיים – לרבנים יש שיקולים פוליטיים בנושא הכשרות, לנו יש שיקולים פוליטיים בגלל שאנחנו לא רוצים תומכי טרור - - -
היו"ר ניר אורבך
לכם אין שיקולים פוליטיים אף פעם.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אבל במקרה הזה אני חושב ששילבתי ידיים כאיש אחד עם אביר. אני אומר את זה בגלוי. פעלתי איתו בשיתוף פעולה לאורך כל הדרך, מתוך מחשבה שרפורמה ברגולציה זה דבר חשוב. אבל, גלעד קריב ניצח אתכם וגבי לסקי ניצחה אתכם. אני מצטט את פורום קהלת, דברים שהם לא סוד, שהועלו אתמול בטוויטר. באמצעות תיקונים כאילו קטנים, באמצעות כל מיני מילים, אמירות והתבטאויות שנכנסו לסעיף 2 ו-19, הם הפכו את החוק הזה מחוק שמצמצם רגולציה לחוק שמעצים רגולציה, מעצים את כוחם של בתי המשפט, מעצים את כוחם של היועצים במשרדי הממשלה, גורם לאי-ודאות משפטית, ומחליש את הרגולטורים בביצוע תפקידם. את כל זה התיקונים האלה עשו.

שוב, אומנם בתקנון הכנסת נקבע שהגוף המוסמך לדון בטענות נושא חדש הוא ועדת הכנסת, אבל בעיקרו של דבר טענת נושא חדש... לא תוציא ממני, גם לא בעינויים ואפילו לא איומים שאני אקבל מסיעת ישראל ביתנו או סיעות אחרות, שמדובר בנושא שוועדת הכנסת לא צריכה לדון בו. זה נושא שנמצא בבעלותם של יועצים משפטיים, אבל בעיקרו, כאשר ועדת הכנסת דנה בנושא חדש, היא אמורה לשקול שיקולים ענייניים ומשפטיים ולא רק את השיקולים הפוליטיים, למרות היותה גוף פוליטי.

אני חושב שאם יושב גוף, מכון מחקר רציני, פורום קהלת, שאתם מכירים אותו, שליווה אתכם לכל אורך הדרך בהצעת החוק הזאת, והוא אומר לכם שהתיקונים ה"לשוניים" וה"טכניים" שהוספתם פה לדרישתו של יושב-ראש ועדת החוקה גלעד קריב הופכים חוק שהיה טוב במהותו לחוק שהוא רע במהותו, אני לא חושב שמישהו ישר יכול להסתכל על עצמו בראי ולהגיד שזה לא נושא חדש.

ברמה הפוליטית אני אומר לכם חד וחלק, בלי להסתיר, שלחמתם לא כאריות ונפלתם כזבובים. בירכתי אתמול את גלעד קריב שהצליח ביד אומן לקחת חוק שבא מתפיסת עולם ימנית שמרנית, כמו ששרת הפנים שלנו מכנה את עצמה לפעמים, בימים הזוגיים או האי-זוגיים, והפך אותו לחוק פרוגרסיבי. ממש בנס הצלחנו להוציא ממנו את זה שמי שקובע מה יהיה צבע האבקה במטף כיבוי יצטרך לשקול שיקולי מגדר, אם זה יהיה ורוד או תכלת. את זה הצלחנו להוציא ברגע אחרון מהחוק, אבל עד כדי כך הטרלול הפרוגרסיבי השתלט עליכם בחוק הזה.

עכשיו לגופם של דברים. הכותרת של סעיף היא "עקרונות מנחים". עקרונות הרגולציה. מגילת זכויות הרגולציה עשיתם פה. מה הרגולטור צריך לשקול כאשר הוא קובע רגולציה. ומה התיקון בסעיף 19? אחרי ההגדרה היפה מאוד שקראה לסעיף 2 "עקרונות מנחים", סעיף 19 אומר שהרגולטור בעצם חייב לשקול את העקרונות המנחים. אז באמצעות התיקון הזה הם כבר לא רק עקרונות מנחים. ועוד יותר מזה. בסעיף 19 היה איזה נוסח מרוכך שאמר שהרגולטור ישקול את זה ואת זה ואת זה, "ובכלל זה הוא רשאי...". נכון שבית המשפט לפעמים מפרש "רשאי" בסגנון של חייב, אבל יכול להיות שיום אחד, בעזרת השם, אם אעשה את עבודתי בוועדה אחרת קצת יותר טוב, יהיו לנו שופטים בבית משפט שגם מכבדים את לשון החוק, וכאשר כתוב "רשאי" הם יפתחו מילון ויקראו שהפירוש של רשאי זה שיש שיקול דעת ולא שזה חובה. ואז, יום אחד, בעזרת השם, בעתיד הרחוק יהיו לנו שופטים שמתייחסים ברצינות לחוק ואז זה לא יהיה שיקול דעת.

אבל לא. כדי שלא יהיה ספק שחס ושלום יהיה רגולטור שאולי לא ישקול שיקולי מגדר – סליחה, מגדר ירד, אז שיקולי סביבה – כאשר הוא בוחר את צבע אבקת הכיבוי, אז התיקון שבסעיף 19 הפך את העקרונות המנחים שבסעיף 2 לעקרונות חובה. אני לא מכיר דבר שהוא יותר נושא חדש מזה.

עכשיו אני אומר, אדוני יושב-ראש הוועדה, יש לך פה הזדמנות פוליטית. בהצבעה פשוטה שלך - - -
היו"ר ניר אורבך
כבר סיכמנו שאין פה פוליטיקה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
לא, אני חס ושלום לא שוקל שיקולים פוליטיים, ההתנגדות שלי היא עניינית, אבל אתה עומד בראשות ועדת הכנסת, שהיא גוף פוליטי. לכן אני נותן לך עצה פוליטית ואני אומר לך שאם אתה תצביע ותקבע שסעיף 19 וסעיף 2 הם נושא חדש, או אפילו אם תדחה את עמדתי לגבי סעיף 2 אבל תקבל את טענתי שכל סעיף 19 הוא נושא חדש, אז ממילא החוק, בהינף יד, בהינף הצבעה, יכול להפוך מחוק פרוגרסיבי כופה מבית היוצר של גלעד קריב, לחוק שהוא חוק ימני שמרני מבית היוצר של אביר קארה. הכוח הפוליטי הזה נמצא בידיים שלך היום בהצבעה הזאת, מה שתחליט זה מה שיהיה.

צר לי לומר שלמרות שעצות פוליטיות קיבלת ממני למכביר, לצערי עד היום לא הקשבת לעצותיי הפוליטיות.
היו"ר ניר אורבך
ואני שמח על כך, כי מה שנשאר לך זה להישאר באופוזיציה ולהמליץ המלצות, או לקחת קרדיטים על דברים שאחרים עושים. לא אתה באופן אישי אלא הסיעה שלך.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני מעולם לא לקחתי קרדיט על משהו שאחרים עשו. אני כן אומר שבעקבות העובדה שלא הקשבת לבקשותיי ודרישותיי הפוליטיות, הלכת מדחי אל דחי בהרבה מאוד הזדמנויות והקמת ממשלה עם תומכי טרור - - -
היו"ר ניר אורבך
בוא לא נחרוג מהנושא. חבר הכנסת רוטמן - - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני מסיים, אדוני, אני לקראת משפט סיום. אם היית מקשיב לעצותיי הפוליטיות בעבר, הדבר הזה היה לטובת מדינת ישראל, אני חושב. אני ממליץ לך, גם מהסיבה המקצועית שפירטתי בהרחבה, וגם מהסיבה הפוליטית, שתהפוך את החוק הזה מחוק רע שהוא שמאל פרוגרסיבי, לחוק שהוא ימין שמרני, ותקבל את המלצתי בעניין סעיף 2 וסעיף 19.

בנוגע להסתייגויות, יכול להיות שעקב שגגה ועקב השעה המאוחרת בלילה, אני הגשתי בטעות בקשת נושא חדש על שלוש הסתייגויות שמבחינה מהותית הן לא באמת נושא חדש, ולכן אני מושך את טענתי לגבי הסתייגות 12, הסתייגות 22 והסתייגות 72. הקשבתי לעצתי שלי, ואני ממליץ גם לך להמליץ לעצתי שלי. תודה.
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה. אני חייב להגיד שדיברת בחן רב ובמקצועיות, אבל הטלת כתם על ההצעה הזאת כאשר כרכת אותה בעצות הפוליטיות הקודמות שלך לגבי הקמת הממשלה.
יולי יואל אדלשטיין (הליכוד)
אני אשמח גם להעיר.
היו"ר ניר אורבך
מייד אני אתן לך, חבר הכנסת אדלשטיין. לגבי ההסתייגויות של חבר הכנסת קיש – הוא לא נמצא פה.
ארבל אסטרחן
אז גור יסביר אותן ונצטרך להצביע על זה.
היו"ר ניר אורבך
בסדר גמור. חבר הכנסת אדלשטיין, בבקשה.
יולי יואל אדלשטיין (הליכוד)
תודה, אדוני היושב-ראש. אני רוצה לומר דברים שגם אמרתי במליאה, וחשוב לי להגיד אותם במיוחד כשיש חברי כנסת חדשים כאן בדיון. בבניין הזה קל מאוד להתרגל למציאות שכשאתה באופוזיציה אתה מציע לתת, למשל, לנכים עוד 10,000 שקל כל חודש, וכשאתה בקואליציה אתה באותה קלות מצביע נגד ההצעה הזאת, כי פתאום יש ענייני תקציב, יש אחריות וכן הלאה.

אבל אנחנו עוסקים כרגע בנושא שהוא שונה. אולי לח"כים חדשים קשה להתרגל לזה, אבל יש נושאים שהם שונים. אחד הנושאים האלה זה חוק ההסדרים. תמיד – ויעידו גם היועצים המשפטיים הדי ותיקים שנמצאים כאן – היה רצון של הממשלה, ולא חשוב איזו ממשלה, שמאל או ימין, להביא לכאן חוק הסדרים של מאות עמודים, עשרות רבות של סעיפים, ולדחוף אותו בהינף יד דרך הכנסת. מן הכשרות ועד לרפורמה שאנחנו כרגע מדברים עליה.

אבל תמיד יושב-ראש הכנסת, שבא משורות הקואליציה, ויושב-ראש ועדת הכנסת, שגם הוא בא משורות הקואליציה, ובהרבה מקרים גם יושבי-ראש הקואליציה עצמם, היו נותנים פייט לנושא הזה. לפעמים בצורות קיצוניות, למשל אני זוכר שקודמי פשוט לא נתן לרכב שהביא לכאן את התקציב להיכנס למשכן הכנסת. ולפעמים, כמוני, זה נעשה בקצת יותר נועם הליכות. אני למשל הסברתי למשרד האוצר שדברים כאלה לא יהיו במשמרת שלי.

אנחנו אפילו הגענו למצב שבו שר האוצר, ראש המפלגה של חלק מחברי הכנסת שנמצאים כאן, הלוא הוא יאיר לפיד, הביא לכנסת בפעם השנייה שלו – למרות שבסופו של דבר התקציב לא עבר – חוק הסדרים של כמה עמודים בודדים. כי הוא למד את הלקח והבין. וכך זה היה גם בהמשך.

מה שקרה השנה זה שהלשכה המשפטית של הכנסת, אדוני היושב-ראש, הכינה, כדרכה, מסמך מסודר, ופסלה סעיפים רבים מהרצון לכלול אותם בחוק ההסדרים, אלא שצפצפו צפצוף ארוך על הלשכה המשפטית של הכנסת, צפצפו על הפרקטיקה שאומרת שכל שנה נצמצם עוד יותר ועוד יותר את חוק ההסדרים, והחליטו לדון בדברים כאילו לא קרה כלום. והינה, יש רפורמות, וחברי שמחה רוטמן אפילו דן אם זו רפורמה טובה יותר או טובה פחות.

אבל הרפורמות האלה לא יכולות להיות טובות, בהגדרה. כי בטעויות שייעשו בחקיקת הבזק עכשיו, הכנסת תצטרך לעסוק עוד שנים רבות ועוד קדנציות רבות. זה לא יכול להיות אחרת. זה לא יכול להיות אחרת.

אדוני היושב-ראש, אני מתנצל על ההקדמה הארוכה, אבל הייתי חייב לומר את זה, כי באמת אני עדיין לא הגעתי לרמת הציניות שאומרת: תמיד כשאתה בקואליציה תנהג כך ותקרא לשחור לבן, וכשאתה באופוזיציה תקרא ללבן שחור. חוק ההסדרים הוא אירוע שהוא באחריות כולנו, קואליציה ואופוזיציה, ולא משנה הפוזיציה בנושא הזה.

אני, בשונה מהקואליציה הנוכחית, מתייחס ברצינות לייעוץ המשפטי של הכנסת, ואני הייתי רוצה לשמוע מה עמדתם לגבי הסעיפים, כולל הסעיפים שחברי חבר הכנסת קיש הציג כטענת נושא חדש. ואני מציע לכולנו לשקול ברצינות אם באווירה הזאת, כאשר תוך ימים ספורים מעבירים עשרות רפורמות כבדות, נכון להוסיף עוד נושאים שהם חדשים או ספק חדשים לעיוות הזה שכבר נעשה כאן, שלצערי כנראה יעבור, כי כולם בקואליציה ירימו יד כי לא באמת היה זמן לדון. חבל, כי כמו שאמרתי, הכנסות הבאות יצטרכו לתקן את כל הטעויות, והציבור ישלם את המחיר.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת אדלשטיין, תודה רבה. לפני שנשמע את הייעוץ המשפטי אני חייב להתייחס לדברים שאמרת. ראשית, אני מאוד מכבד את הדברים שלך ומכבד אותך באופן אישי. אין לי ניסיון עבר לגבי חוק ההסדרים, ונכון שהחוק הנוכחי באמת עבר עם המון נושאים, אבל גם המון נושאים יצאו ממנו. נעשתה עבודה עם יושב-ראש הכנסת וגם מולנו וגם מול השרים הרלוונטיים כדי להוציא את מה שחשבנו שנכון להוציא.

ואני אומר שוב, בצער, בלי להאשים, שבדיונים שהיו בוועדות – בחלקם הגדול האופוזיציה לא השתתפה. אז עכשיו לבוא ולדבר כאילו אפשר לחזור חודשיים אחורה – אני חושב שזה לא מציג את התמונה המלאה.
יולי יואל אדלשטיין (הליכוד)
אדוני, האופוזיציה תמיד נגד התקציב וחוק ההסדרים. העבודה צריכה להיעשות על ידי הקואליציה - - -
היו"ר ניר אורבך
אני לא מדבר כרגע על הצבעה בעד או נגד, אלא על עצם ההשתתפות בדיון. אדוני היושב-ראש, אתה יודע בוודאי יותר טוב ממני שכשמגיע לוועדת הכנסת דיון על טענת נושא חדש זה דיון שהוא מוגבל בזמן, אחרי שנעשו דיונים שעות על גבי שעות בוועדות. וזה שלחבר הכנסת רוטמן יש ביקורת על הדברים זה בסדר, אבל יש לי נציגים שמייצגים את המפלגה שלי ואת הקואליציה, ואני מקבל את העמדה שלהם לפני שאני מגיע לדיון כדי לראות מה המצב, ואני מקבל גם את עמדת הייעוץ המשפטי, שנמצא באופן שוטף בוועדה. בכל מקרה, אני לא חושב שכוונת המחוקק הייתה שוועדת הכנסת תחליף את הדיון שהיה בוועדה.

אני כן מנסה לשקול שיקולים ענייניים. למשל אתמול, באופן חריג, כשהיו ערעורים על ההצעות לסדר, לא היה נציג לנשיאות, ואני עצרתי את הדיון וביררתי מה עמדת הנשיאות, כדי לקבל את התמונה המלאה. וזה מה שאנחנו מנסים לעשות כאן בוועדה, וכפי שאתה יודע יותר טוב ממני, ועדת הכנסת לא מחליפה את דיוני העומק בוועדות האחרות.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
ניר, רק הערה עובדתית לחלוטין בקשר למה שאמרת: תיקון סעיף 19, שעליו הגשתי טענת נושא חדש, נשלח לח"כים שעתיים לפני הדיון, אחרי כמה שבועות של דיונים מקיפים של שעות רבות. אני לא מעלה פה נושא חדש כדי לעקוף את הדיון בוועדה - - -
היו"ר ניר אורבך
קודם כול, לא רמזתי ואני גם לא חושב שמי שמעלה פה נושא חדש מנסה לעקוף את הדיונים בוועדה, אני רק אמרתי מה היכולת של ועדת הכנסת לדון בדברים האלה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני אומר שוועדת החוקה לא קיימה דיון לגופו בתיקון 19 והשלכתו הכוללת.
היו"ר ניר אורבך
נאמנים עליי דבריך ואני גם לא התייחסתי ספציפית לנושא של היום אלא דיברתי על התמונה הכללית, כי גם חבר הכנסת אדלשטיין נתן סקירה כללית.

אדוני היועץ המשפטי, בבקשה.
גור בליי
בוקר טוב. יש לנו טענות נושא חדש של חבר הכנסת רוטמן ביחס לסעיפים 2 ו-19, והוא הסיר את טענות הנושא חדש לגבי ההסתייגויות, ונשארו טענות נושא חדש של חבר הכנסת קיש ביחס לשורה של הסתייגויות.

אני אתייחס קודם כול לסעיפים 2 ו-19. לעמדתנו לא מדובר בנושאים חדשים. סעיף 2 הוא סעיף של עקרונות מנחים שבעצם פוצל מתוך סעיף המטרה. במקור היה סעיף מטרה, סעיף 1, והוא פוצל לשני סעיפים. סעיף העקרונות המנחים כלל שמונה עקרונות, ואליהם נוסף עיקרון נוסף, ובתוך השמונה נעשו שינויים מסוימים. מאוד מקובל שוועדות של הכנסת שמקבלות סעיפים מהסוג הזה עושות שינויים. נעשו דיונים מאוד נרחבים סביב זה, אבל בסופו של דבר הסעיף היה קיים ורובו המכריע לא השתנה בצורה דרמטית, והשינויים הם בוודאי במסגרת הסמכויות של הוועדה בהכנה לקריאה שנייה ושלישית.

לגבי סעיף 19, גם בו נעשו שינויים מסוימים, אבל בסופו של דבר בסך הכול הוסר חלק מסוים מהסעיף. בסופו של דבר יש שני מרכיבים. האחד אומר שהמאסדר מחויב – "יעשה כן", כלומר יש לו סמכות חובה – לפעול לאור העקרונות שמנויים בסעיף 2. וגם כתוב "ובכלל זה רשאי הוא לשקול שיקולים המבוססים על אותם עקרונות". הסיפה שמתחילה ב"ובכלל זה" הוסרה. כך שלא מדובר במשהו חדש שנוסף אלא בהורדה של מילים. נדירים מאוד המקרים שאפשר להגיד על השמטה שהיא נושא חדש, בוודאי במקרה הזה, כאשר ההשמטה באה אחרי "ובכלל זה".
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
כאשר בדיון על עשרת הדיברות יורידו שעתיים לפני ההצבעה את המילה "לא" מהמילה "תרצח" – האם גם כאן תגיד שמדובר בהשמטה ולכן לא מדובר בנושא חדש? זה בדיוק מה שקרה פה, אתה הודית שמדובר בהפיכה של סמכות חובה לסמכות רשות.
גור בליי
חבר הכנסת רוטמן, אני אמרתי שבמקרים מאוד נדירים זה כן יכול להיות נושא חדש. אני מסכים עם חבר הכנסת רוטמן לגבי הדוגמה שהוא נתן – אם היו מורידים את המילה "לא" בדוגמה שלו, זה בהחלט היה נושא חדש.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
ולהפוך סמכות חובה לסמכות רשות זה לא דבר מהותי כשמדובר ביסודות האסדרה?
גור בליי
אבל זה לא נכון לתאר זאת כך, כי כן הייתה פה סמכות חובה, "יעשה כן". מה שעשו זה שהסירו את התוספת "ובכלל זה רשאי". כלומר, לא שינו אלא הורידו חלק. היה חובה לעשות איקס, ובכלל זה רשות לעשות וואי, והורידו את ה"ובכלל זה".
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אנחנו נתקענו עם האיסור המשפטי "לא תרצח" בגלל שמשה רבנו לא העסיק יועץ משפטי מוכשר.
גור בליי
אני רוצה לציין שבזכות חבר הכנסת רוטמן הלילות עוברים עלינו בנעימים בוועדת החוקה.

חבר הכנסת רוטמן, אני רוצה לציין שלאחר שעזבת את הוועדה המשכנו בדיון נוסף על סעיף 19.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
במסגרת הנמקת ההסתייגויות.
גור בליי
אני עובר להתייחס להסתייגויות. לעמדתנו כל טענות הנושא חדש של חבר הכנסת קיש הן לא נושאים חדשים. בהסתייגות 199 מדובר בשינוי נוסח בלבד. הסתייגויות 206 ו-217 הן הסתייגויות לא מהותיות; הן מוסיפות כל מיני תיאורים הצהרתיים יותר על המילים "אסדרה" ו"ממשלה". הסתייגויות 315 ו-316 עוסקות בשאלה לאיזו ועדה יימסר הדוח השנתי של הרשות, שזה כמובן משהו שהוועדה עוסקת בו הרבה בדיוניה. הסתייגות 357 עוסקת בהוספת הוראה שמאפשרת לממשלה לפטור מאסדר מהוראות החוק ביחס לאסדרה מסוימת. זה גם כן מסוג הדברים שהוועדה דנה בהם. והסתייגויות 395 עד 425 הן כולן בעצם הסתייגויות חלופיות שעוסקות במועד הכניסה לתוקף, שזה גם כמובן משהו שוועדות עוסקות בו הרבה. ולכן לעמדתנו כל ההסתייגויות פה אינן נושאים חדשים.
יולי יואל אדלשטיין (הליכוד)
גור, אתה בוודאי צודק לגבי הסיפה שלך – זאת לא רק זכותן אלא חובתן של הוועדות לקבוע מועד כניסה לתוקף. אבל כשהנושא מובא בחוק ההסדרים, כאשר חוק ההסדרים נועד רק לדברים שהם תומכי תקציב לאותה שנה, אז שינויים של תאריך זה דבר מאוד מהותי, זה כבר לא רק עניין טכני של מתי זה ייכנס. אם, נניח, הוועדה תקבע שמועד הכניסה לתוקף יהיה בעוד שנתיים או שלוש אז זה דבר שבהגדרה לא יכול להיות בחוק ההסדרים.
גור בליי
בהחלט יכול להיות שדבר כזה ישליך על ההצדקה לכלול את זה בחוק ההסדרים, אבל אם אני מסתכל על המסגרת של החוק עצמו, הדבר הזה הוא לא דבר שחורג מגדר הנושא של אותו חוק.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אבל החוק עצמו חי בתוך נושא שנקרא הסדרים. הרי זה פרק מחוק שפוצל. כמו שאמרתי, ברמת המיקרו-מיקרו טקטיקה יכול להיות שאתה צודק, אבל בסופו של דבר גם נושא התאריך וכמובן גם הנושא של הפיכת סמכות חובה לרשות... אני חושב ששעתיים לפני הצבעה, כשאין דיון בוועדה עם נציגים של משרדי הממשלה ונציגים של הארגונים, להפוך סמכות חובה לסמכות רשות... אני עזבתי אתמול את חדר הוועדה בסביבות 23:30, ואני לא יודע עוד כמה שעות ביליתם עם חברי הכנסת קיש, יריב לוין ומשה ארבל, אבל אני חושב שההגדרה של... לא שאני חושב שבית המשפט העליון היה צריך לנמק את פסק דינו בדרך שבה הוא עשה זאת, אבל אני חושב שאנחנו בתרחיש של מס דירה שלישית שוב מחדש: תוספות ברגע האחרון, בחקיקה חפוזה בחוק ההסדרים, שנכנסות שעה-שעתיים לפני דיון, בלי לקיים דיון לגופן.

ואני לא מדבר רק על האלמנט של הזמן, אני גם אומר שבסופו של דבר אנחנו הופכים את החקיקה שלנו לחקיקה גרועה. אין לי הרבה ניסיון כחבר כנסת, אבל יש לי הרבה ניסיון של לשבת בוועדות הכנסת ולראות כיצד ועדות מנסות לשווא להתמודד עם חקיקה גרועה שהתקבלה בדרך הזאת. ובשביל זה קיימת בידיך הסמכות להכריז נושא חדש, אדוני היושב-ראש.
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה. אנחנו נצא להתייעצות סיעתית ונחזור לפה ב-10:11. לפני שנצביע על טענות הנושא חדש נצביע על הרוויזיות של הסעיף הקודם.

(הישיבה נפסקה בשעה 10:06 ונתחדשה בשעה 10:11.)

טענת נושא חדש על סעיפים מתוך פרק כ' (ייעול מערך הכשרות) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021, מ/1443 – רוויזיה
היו"ר ניר אורבך
אנחנו חוזרים. הנושא הוא הרוויזיות לשלושה נושאים חדשים: סעיף 93(14), סעיף 93(5) וסעיף 100 בפרק הכשרות. חבר הכנסת מקלב, שתי דקות ואז נעבור להצבעה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
מאוד קשה לצמצם את זה לשתי דקות, אבל אני בכל אופן אשתדל. אנחנו מכירים את האמירה "וחדש מפני ישן תוציאו", אבל דווקא בחוק הזה אנחנו היינו רוצים את הישן ולא את החדש – את הכשרות הישנה ולא את הכשרות החדשה.

בתוך זה יש שלושה סעיפים שהגיעו תוך כדי הדיונים בוועדה ולא היו בקריאה הראשונה בהצעת החוק הממשלתית, ואני לא רוצה להרחיב על הסיבות הפוליטיות שהביאו לשינויים. הוסיפו דברים שהם חריגים ומוזרים בתוך הצעת החוק.

המרכיב המרכזי בכשרות מבחינת המחירים הוא הנושא של שעות ההשגחה. עלות ההשגחה על חנות פיצה זה לא האגרה, שהיא קבועה, אלא כמה שעות השגחה יש באותו מקום. ככל שיש הכשר יותר טוב ככה שעות ההשגחה גדלות והעלות יותר גבוהה. ביקשנו שיקבעו מראש כמה שעות השגחה צריך בכל עסק – פיצה, פלאפל, מסעדה, מסעדה גדולה וכו'. מה שבסוף התברר לנו זה שהשר לשירותי דת צריך את הסכמת שר האוצר. שר האוצר צריך להסכים לשעות ההשגחה. עכשיו, כולם יודעים למה הכלה נכנסת לחופה וכולם יודעים מה הפוליטיקה שיש מסביב לחוק הזה.

אבל זה לא נגמר רק בזה. זה כולל גם את האיתנות הפיננסית של מועצות דתיות מוסמכות. החוק קובע שתוך שנה השר לשירותי דת צריך לקבוע את זה, אבל מי שצריך לפסול או לאשר מועצה דתית זה שר האוצר. זה נושא חדש, זה נושא שהוא לא סביר, זה דבר שבעצם מרוקן את החוק הזה והופך אותו לפוליטי לחלוטין ולא מקצועי.

הבקשה השלישית – ואני מתנצל שאני מקצר ואולי לא כולם מבינים, אבל נתנו לי רק שתי דקות להסביר - - -
היו"ר ניר אורבך
לא, אלה שתי דקות שהן מעבר למה שהיה בדיון הקודם.
אורי מקלב (יהדות התורה)
בסדר, אני מבין שבדיון הקודם מי שהציג את זה הציג באופן כללי, וכאן אני יורד ממש לפרטים - - -
היו"ר ניר אורבך
אבל בדרך כלל לא נותנים את שתי הדקות האלה. אלה שתי דקות נוספות.
אורי מקלב (יהדות התורה)
בסדר, אני מסיים. הדבר השלישי הוא תיקון לסעיף 100 שאומר שמועצות דתיות יוכלו לתת כשרות בכל הערים בארץ. עד היום היה מקובל שכל מועצה דתית נותנת כשרות במקום שלה, כי הרב של המקום הוא זה שמכיר את המקום. אבל עכשיו הנושא הזה הפך לתחרות, ומועצה דתית באילת יכולה לתת כשרות בקריית שמונה או במטולה. זה דבר שלא יכול לתת כשרות אמיתית, זה פייק כשרות. זה יפגע במהות של הכשרות, בתכלית שלה ובאמינות שלה. זאת בעצם הונאה של הציבור מבחינת היכולת לתת כשרות אפילו מינימלית. תודה.
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה, חבר הכנסת מקלב. אנחנו נצביע על הרוויזיות.
אורי מקלב (יהדות התורה)
בהצעת החוק בכלל לא הופיע שהמועצות הדתיות יכולות לתת הכשר. היה הפוך – שהן לא יכולות לתת הכשר. בסוף החליטו שכן ואז גם פתחו את זה לכלל-עירוני.
היו"ר ניר אורבך
תודה. אנחנו עוברים להצבעות על הרוויזיות. מי בעד הרוויזיה לגבי 93(5)? מי נגד?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר ניר אורבך
הרוויזיה נדחתה. מי בעד הרוויזיה לגבי 93(14)? מי נגד?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר ניר אורבך
הרוויזיה נדחתה. מי בעד הרוויזיה לגבי סעיף 100? מי נגד?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר ניר אורבך
הרוויזיה נדחתה.טענת נושא חדש על סעיפים מתוך פרק י"ט (אסדרה), למעט סעיפים 21, 28 ו-30 המוצעים בסעיף 92 להצעת החוק, מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021, מ/1443
היו"ר ניר אורבך
אנחנו עוברים להצבעות על טענות נושא חדש של חברי הכנסת רוטמן וקיש בפרק י"ט (אסדרה), למעט סעיפים 21, 28 ו-30. יש שתי טענות נושא חדש – לגבי סעיף 2 ולגבי סעיף 19. ויש טענה של חבר הכנסת קיש לגבי הסתייגויות.
יולי יואל אדלשטיין (הליכוד)
ברשותך, אדוני היושב-ראש, אני אסיר את הטענה לגבי הסעיפים של חבר הכנסת יואב קיש, פרט לגבי הסעיף של התחולה, שאני רואה בו נושא מהותי.
ארבל אסטרחן
זה לבקשתו של חבר הכנסת?
יולי יואל אדלשטיין (הליכוד)
זה אחרי התייעצות. את רוצה שהוא יביע את דעתו?
ארבל אסטרחן
לא, רק לדעת שאתה מדבר בשמו בעניין הזה.
יולי יואל אדלשטיין (הליכוד)
אני מדבר בשמו, אחרי שהתייעצנו - - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
הוא לא יבוא בטענות על זה.
היו"ר ניר אורבך
בסדר, רק שיהיה בפרוטוקול. אז רק ההסתייגות על סעיף התחולה נשארת.
גור בליי
אלה הסתייגויות 395 עד 425.
ארבל אסטרחן
אלה נשארו או ירדו?
יולי יואל אדלשטיין (הליכוד)
על אלה אני מבקש כן להצביע, בטענה שזה נושא חדש, בשמו של חבר הכנסת קיש.
היו"ר ניר אורבך
בסדר גמור. נעבור להצבעות. לפני זה אני רוצה להגיד לך, חבר הכנסת רוטמן, שיש היגיון רב בדבריך, אבל יש לנו נציגים בוועדה, שאלתי את דעתם, ואני אצביע לפי מה שהם אמרו ולא רק לפי ההתרשמות שלי מהדיון שהיה כאן.

מי בעד הגדרת סעיף 2 כנושא חדש? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר ניר אורבך
הנושא החדש לא התקבל. מי בעד הגדרת סעיף 19 כנושא חדש? מי נגד?
נועה בירן-דדון
ארבעה.
היו"ר ניר אורבך
מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר ניר אורבך
הגדרת סעיף 19 כנושא חדשה לא התקבלה. אנחנו עוברים להצבעה על ההסתייגויות של חבר הכנסת יואב קיש. בהתאם לדבריו של חבר הכנסת אדלשטיין הורדנו את כל ההסתייגויות למעט סעיפים 395 עד 425. מי בעד טענת נושא חדש על הסתייגויות 395 עד 425?
נועה בירן-דדון
ארבעה.
היו"ר ניר אורבך
מי נגד?

הצבעה

אושרה.
היו"ר ניר אורבך
הטענה עברה.
ארבל אסטרחן
המשמעות היא שההסתייגויות האלה לא ייכללו בהצבעה במליאה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אדוני, אפשר ברכה? אני מודה בשמי ובשם כלל חברי האופוזיציה על כך שקיבלתם את עמדתנו והצבעתם איתנו על נושא חדש, זה באמת מחמם את הלב. ואני רוצה לברך אותך על עוד דבר: ישיבת ועדת התכנון העליונה נדחתה, וכך נשמרה שלמות הקואליציה.
היו"ר ניר אורבך
חשבתי שאתה הולך לברך אותי על זה שהוספנו את הנושא של יהודה ושומרון, למרות שהיושב-ראש שלך עשה על זה סיבוב - - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
האיום הגדול על שלמות הקואליציה ירד מהפרק, רבותיי. התקציב יעבור. אין בנייה ביהודה ושומרון.
היו"ר ניר אורבך
למרות מה שאמרתם חשבתי שאתה הולך לברך אותי על זה שתקציב הישיבות עומד על 1.17 מיליארד שקל - - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
כמה זה היה בשנה שעברה, ניר? עלה או ירד? עלה או ירד?
היו"ר ניר אורבך
בוא אני אזכיר לך שב-2019 - - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
לעומת התקציב האחרון שאושר בכנסת זה עלה או ירד?
היו"ר ניר אורבך
אני אומר לך עוד פעם, אנחנו ב-2019 - - -
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
שמחה, תצייץ כבר, אתה מבזבז זמן יקר.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני מולטי טסקינג.
היו"ר ניר אורבך
הוא רוצה לברך אותי על הדברים האלה ואני מקבל את הברכה באהבה. חבר הכנסת רוטמן, תודה רבה לך על הברכות.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
בשמחה, בשמחה. שלמות הקואליציה נשמרה כי אתם לא בונים ביהודה ושומרון.הוספת ממלאי מקום קבועים בוועדות
היו"ר ניר אורבך
הנושא הבא הוא הוספת ממלא מקום קבוע בוועדת הכספים. מוצע לקבוע כי חבר הכנסת יצחק פינדרוס יכהן כממלא מקום קבוע מטעם סיעת יהדות התורה בוועדת הכספים. מי בעד?
נועה בירן-דדון
ארבעה.
היו"ר ניר אורבך
מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

אושרה.
היו"ר ניר אורבך
נקבע כי חבר הכנסת פינדרוס יכהן כממלא מקום קבוע בוועדת הכספים. אני נועל את הישיבה, תודה רבה לכם והמשך יום נעים.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
רוויזיה.
היו"ר ניר אורבך
נראה לי שאיחרת.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
לא, מה פתאום.
היו"ר ניר אורבך
אבל ברוח הטובה שסיימנו פה אתה באמת רוצה רוויזיה?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
ברור.
היו"ר ניר אורבך
אז תהיה רוויזיה ב-10:52. חשבתי שבזכות הרוח הטובה נוותר על הרוויזיה, אבל בשם הרוח הטובה אני לא אקפיד על קוצו של יו"ד.


הישיבה ננעלה בשעה 10:22.

קוד המקור של הנתונים