ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 26/10/2021

חוק התקציב לשנת הכספים 2022, התשפ"ב-2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת



7
ועדת הכנסת
26/10/2021


מושב שני



פרוטוקול מס' 30
מישיבת ועדת הכנסת
יום שלישי, כ' בחשון התשפ"ב (26 באוקטובר 2021), שעה 19:00
סדר היום
פניית יושב ראש ועדת הכספים בדבר טענת נושא חדש בעת הדיון בהצעת חוק התקציב לשנת הכספים 2022, התשפ"ב–2021 (מ/1442).
נכחו
חברי הוועדה: איתן גינזבורג – היו"ר
יצחק פינדרוס
רם שפע
חברי הכנסת
ולדימיר בליאק
צבי האוזר
טטיאנה מזרסקי
אלכס קושניר
מוזמנים
אסף וקסלר - אגף תקציבים, משרד האוצר
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
אייל לב ארי
מנהלת הוועדה
נועה בירן-דדון
רישום פרלמנטרי
רמי בן שמעון



הצעת חוק התקציב לשנת הכספים 2022, התשפ"ב-2021, מ/1442
היו"ר איתן גינזבורג
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת בנושא פניית יושב-ראש ועדת הכספים של הכנסת בדבר טענת נושא חדש בעת הדיון בהצעת חוק התקציב לשנת הכספים 2022. ועדת הכספים דנה היום, חברי הכנסת, בהצעת חוק התקציב ובמהלך הדיון טענו חברי הכנסת אופיר כץ וינון אזולאי טענת נושא חדש לסעיף 2(א) להצעת החוק האמורה ולכן אנחנו מתכנסים. גברתי היועצת המשפטית, מי שהגישו את הנושא החדש לא נמצאים כאן.
נועה בירן - דדון
הם הוזמנו.
היו"ר איתן גינזבורג
אז מה עושים? דנים בהעדרם?
ארבל אסטרחן
צריך לדון בזה.
היו"ר איתן גינזבורג
בהעדרם. בבקשה, יושב-ראש ועדת כספים.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
זו לא הסתייגות, זה מה שהיא אומרת לך.
היו"ר איתן גינזבורג
בסדר.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
באמת במהלך הדיון על חוק התקציב לשנת 2022 הועלתה טענה לנושא חדש בסעיף שציינת בגלל השינוי בין הנוסח הכחול שאושר בכנסת בקריאה ראשונה לנוסח המוצע. עכשיו יש הגדלת תקרת ההוצאה ב-10 מיליארד שקלים. אני טוען שלא מדובר בנושא חדש אלא בניסוח או בשינוי שהוא שינוי בתוך מהות החוק ולכן אני כמון לא סבור שזה נושא חדש, אבל יש כאן יועץ משפטי שיכול להביע את דעתו.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
שאלת הבהרה. התוספת מגדילה את הגירעון שגם עבר בחוק בקריאה ראשונה?
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
לא.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לא מגדיל? מאיפה הוא בא?
היו"ר איתן גינזבורג
רגע. עכשיו אנחנו נשמע את היועץ המשפטי.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני מנסה להבין. הוא אמר שהגיעו 10 מיליארד שקל - - -
היו"ר איתן גינזבורג
שנייה. הבנתי. אני אבקש מהיועץ המשפטי של ועדת הכספים להסביר לנו במה מדובר וגם לחדד את השאלה של חבר הכנסת פינדרוס על-מנת שנוכל להתייחס.
אייל לב ארי
השאלה של חבר הכנסת פינדרוס היא יותר שאלה של משרד האוצר על ההגדלה.
היו"ר איתן גינזבורג
אז רק את עמדתך לגבי נושא חדש, בבקשה.
אייל לב ארי
לגבי הנושא החדש, מדובר בהגדלה בעקבות גם תיקוני חקיקה שאושרו אתמול בוועדה שלגביהם גם ועדת הכנסת דחתה את טענת הנושא החדש ולכן זה גם שרשור של הטענה שכבר נדחתה. ההגדלה הזאת מתבטאת בסכומים. זאת הייתה הגדלה שכבר אתמול - - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני שאלתי - - -
היו"ר איתן גינזבורג
שנייה. על זה יענה משרד האוצר.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
אני רוצה לחדד כדי שחבר הכנסת פינדרוס - - -
היו"ר איתן גינזבורג
רגע אחד, אדוני היושב-ראש. אני רוצה להבין מאדוני היועץ המשפטי מה דעתכם המקצועית ביחס לטענת נושא חדש.
אייל לב ארי
זה אינו נושא חדש.
היו"ר איתן גינזבורג
זה איננו נושא חדש.
אייל לב ארי
אינו נושא חדש. לכשעצמו גם - - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
גם אם זה מגדיל את הגירעון?
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
אני אענה לך.
היו"ר איתן גינזבורג
מבחינה מקצועית, מבחינת הלשכה המשפטית לא מדובר בנושא חדש.
אייל לב ארי
לא.
היו"ר איתן גינזבורג
אתה רוצה לענות או שמשרד האוצר?
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
אגף התקציבים.
היו"ר איתן גינזבורג
תענה לשאלתו של חבר הכנסת פינדרוס.
אסף וקסלר
ניהלנו על זה דיון ער אתמול בוועדת כספים. ההגדלה היא של 10 מיליארד שקלים עבור הוצאות הקורונה במסגרת התקציב שהוגש לכנסת במסגרת אותו - - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
בסדר, על זה יש - - - מה זה עושה לגירעון?
אסף וקסלר
באותו דיון אתמול התנהל גם עדכון בהתייחס להכנסות המדינה. אנחנו רואים את המשק ממשיך להתאושש מהמשבר שהוא חווה ואת צפי ההכנסות גדל. לכן בהתאם לכך אנחנו לא צופים שיש צורך לעדכן את תחזית הגירעון ואנחנו סבורים שניתן להישאר באותו גירעון שהוגש לכנסת שהוא 3.9 אחוזים.
היו"ר איתן גינזבורג
התייחסות, כן.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
רק להוסיף שהנושא של הגירעון נדון בחוק המסגרות שאושר היום כבר בוועדה אחרי שאתמול נדחה הנושא החדש. עכשיו אנחנו נמצאים בדיון על חוק התקציב עצמו ולכן הגירעון לא מופיע בתקציב בחוק הספציפי הזה, הוא אושר כבר אתמול.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אבל כשאתה אומר שהגירעון הוא כך והתקציב הוא 480 מיליארד, אתה מוסיף עוד 10 מיליארד, אם זה על אותו בסיס - - -
היו"ר איתן גינזבורג
האוצר אומרים שלאור צפי ההכנסות הגבוה והתאוששות המשק, אין צפי לגדילת אחוז הגירעון. אנחנו לא קובעים את מספר הגירעון, אחוז הגירעון מהתקציב.
אסף וקסלר
נכון. באמת התקציב שהוגש לכנסת נבנה במהלך חודש יולי – אולי אפילו קצת לפני – ואי-הוודאות במשק יחסית גבוהה בתקופה כזו, יש תנודתיות גבוהה. ולכן עם התבהרות הנתונים והתאוששות המשק - - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אחרי שתגבו מיסים ממיץ ענבים ומיין אז אין לכם בעיה.
היו"ר איתן גינזבורג
התייחסות של היועצת המשפטית של ועדתה כנסת.
ארבל אסטרחן
אני רוצה לומר שמעבר לדברים שאייל אמר פה לגופו של התיקון עצמו, צריך לזכור שחוק התקציב כל כולו מספרים. כל הדיונים בוועדת הכספים עוסקים בשינוי המספרים האלה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לא. יש הבדל בין שינוי מספרים – בגלל זה חידדתי – יש הבדל, תקשיבו, המסגרת היא 480, רק אני אעביר 10 מפה לפה. זה לא מה שעשו. הביאו 10 מיליארד חדשים. לכן אני מבין מזה מה טענת הנשוא החדש. ממה שאני מבין, כשאתה מגדיל את המספר, יש לו משמעויות.
ארבל אסטרחן
כל. אבל בסופו של - - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
כשאתה מגדיל את המסגרת, יש לזה משמעויות.
ארבל אסטרחן
אני מסכימה איתך שזה לא כמו להעביר מפה לפה - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
נכון.
ארבל אסטרחן
- - אבל הרבה מההסתייגויות, למשל, של חברי הכנסת - - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
זה מוריד מפה ומעלה פה. גם לנו במחשב זה מה שמאפשרים לנו, לא נותנים לנו להגדיל.
היו"ר איתן גינזבורג
אתה יודע, וועדת הפנים של הכנסת החליטה לתת 70 מיליון שקלים לפינוי-בינוי בפריפריה. בסדר, האם זה מגדיל את הגירעון? לא מגדיל את הגירעון?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לא, לא. זה לא תוספת למסגרת. זה השוני.
היו"ר איתן גינזבורג
בסדר, אבל זה - - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
זה משמעותי מאוד. איתן - - -
היו"ר איתן גינזבורג
הבנתי - - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
- - - אם אני מגיש הסתייגות שאני רוצה עוד 10 מיליארד שקל. מעבר לחתולי רחוב, אני רוצה גם לקווי רחוב, זה לא ייכנס לי למחשב אפילו כהסתייגות כי אין דבר כזה.
ארבל אסטרחן
הסיפור של ברגע שמורידים פה – מעלים פה, זה לא - - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
יפה. אבל זה לא מה שעשו פה.
ארבל אסטרחן
לוועדה אין מה לעשות עוד.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אבל זה לא מה שעשו פה היום.
היו"ר איתן גינזבורג
אמר פה משרד האוצר - - -
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
אתמול אישרנו את זה כחוק.
היו"ר איתן גינזבורג
טוב. מישהו רוצה להתייחס? אם לא, נעבור להצבעה. מי בעד? מי בעד אישור הטענה כנושא חדש, ירים את ידו.
נועה בירן - דדון
אחד.
היו"ר איתן גינזבורג
מי נגד?
נועה בירן - דדון
חמישה.
היו"ר איתן גינזבורג
חמישה. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד טענת נושא חדש – 1
נגד – 5
נמנעים – אין
טענת נושא חדש לא נתקבלה.
היו"ר איתן גינזבורג
אחד מול חמישה. הטענה לא התקבלה.

אנחנו מודים לחברים. הישיבה - -
רם שפע (העבודה)
אדוני היושב-ראש, דיון נפלא זה היה.
היו"ר איתן גינזבורג
- - נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 19:12.

קוד המקור של הנתונים