ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 26/10/2021

חוק מסגרות תקציב המדינה (הוראות מיוחדות לשנים 2021 ו-2022) (תיקוני חקיקה והוראת שעה), התשפ"ב-2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת39
ועדת הכספים
26/10/2021


מושב שני


פרוטוקול מס' 139
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, כ' בחשון התשפ"ב (26 באוקטובר 2021), שעה 10:00
סדר היום
הצעת חוק מסגרות תקציב המדינה (הוראות מיוחדות לשנים 2021 ו-2022) (תיקוני חקיקה והוראת שעה), התשפ"א-2021
נכחו
חברי הוועדה: אלכס קושניר – היו"ר
ינון אזולאי
ולדימיר בליאק
משה גפני
אחמד טיבי
מאיר יצחק-הלוי
אופיר כץ
נעמה לזימי
נירה שפק
חברי הכנסת
ניר ברקת
מיכאל מלכיאלי
ייעוץ משפטי
שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
סמדר לביא, חבר תרגומים


הצעת חוק מסגרות תקציב המדינה (הוראות מיוחדות לשנים 2021 ו-2022) (תיקוני חקיקה והוראת שעה), התשפ"א-2021, מ/1443
היו"ר אלכס קושניר
בוקר טוב. אנחנו ממשיכים לדון בחוק המסגרות, היום יום שלישי, כ' בחשון תשפ"ב, 26 באוקטובר 2021. אני מזכיר לכם שאתמול בדיון סיימנו את ההקראה של הנוסח, הצבענו על הסתייגויות לסעיף 3, שעליו לא היה נושא חדש. אנחנו נמשיך כרגע הצבעה על ההסתייגויות האחרות אחרי שהסרנו את נושא חדש אתמול. יש תיקון לנוסח מאתמול, תציג אותו היועצת המשפטית.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אפשר הצעה לסדר, אדוני היושב ראש?
היו"ר אלכס קושניר
אפשר, בבקשה. קודם כל ברוך הבא, כיף לראות אותך פה אצלנו. מיכאל מלכיאלי, הצעה לסדר, בבקשה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
מישהו אמר לי פעם: אל תגיע תקופה ואז פתאום תגיע, תראה איך הם מקבלים אותך.
היו"ר אלכס קושניר
זאת ההצעה לסדר שלך?
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
לא, זו הצעה שנתנו לי. אדוני היושב ראש, אני חושב שאתמול נפל דבר בכנסת ואני כן הייתי רוצה להעלות את זה על סדר יומה של הוועדה החשובה הזאת. אתמול בשדולה שהתקיימה בכנסת מגיעה שרה ואומרת שצריך לשחרר את הכותל פעם נוספת. כלומר פעם אחת שחררו מהירדנים, אלה שטבחו בעם ישראל, בחיילי צה"ל, ופעם שנייה אומרת אותה גברת שצריך לשחרר את הכותל מהחרדים. אני חושב שזו אמירה קשה מאוד.
נעמה לזימי (העבודה)
לא, היא לא – לא לא לא, היא לא אמרה את זה.
היו"ר אלכס קושניר
תני לו לסיים, אני אתן לך להגיב.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
זה מה שהיא אמרה. מותר לנו לחלוק בינינו, מותר לנו לא להסכים, מותר לחשוב אחרת, אבל מכאן ועד להסית כלפי ציבור שלם אני חושב שזה לא ראוי ולא נכון. היה ראוי מצדה שתתנצל. ונעמה, נכון שאת צריכה להגן על יושבת ראש המפלגה שלך, אבל בסוף כשזה מגיע לכותל - -
נעמה לזימי (העבודה)
אני הייתי איתה, אני יכולה להגיד מה נאמר.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
- - והאמירות הקשות שלה, אני חושב שהיה ראוי מאוד מאוד להצטנע. יש לנו כל כך הרבה דברים לריב עליהם, לא על הכותל ולא לשחרר את הכותל. תודה רבה.
נעמה לזימי (העבודה)
אני מסכימה שלא צריך לריב על הכותל. האמירה שהכותל הוא של כולם וכולן, כל הזרמים.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
גם אני מסכים.
נעמה לזימי (העבודה)
אם אתה לא הסכמת עם מה שמרב אמרה אתה לא מסכים.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אני לא מסכים שצריך לשחרר את הכותל מהחרדים, כן.
נעמה לזימי (העבודה)
לא, לא לשחרר את הכותל.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
איזה מין אמירות אלה?
היו"ר אלכס קושניר
מיכאל, אתה דיברת, השתדלתי שלא יפריעו לך.
נעמה לזימי (העבודה)
לא, לא להגיד שהכותל רק אורתודוקסי. אתה יודע למה היא התכוונה. אם אתה מר מתינות, מסורתית והכלה של - - -
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אני מר יהודי.
נעמה לזימי (העבודה)
צריך להכיל את כל עם ישראל בכותל, נשים, גברים, רפורמים, קונסרבטיביים, כולנו, כולל אנחנו המסורתיים.
היו"ר אלכס קושניר
וגם חילוניים.
נעמה לזימי (העבודה)
וחילוניים בוודאי, יפה, נכון. זה מה שהשרה אמרה והיא גם צדקה במאה אחוז. המניפולציה הזאת לא לעניין.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
לשחרר, לשחרר את הכותל?
היו"ר אלכס קושניר
תודה רבה. חברת הכנסת נירה שפק, בבקשה.
נירה שפק (יש עתיד)
בוקר טוב. אני רוצה לברך על הצטרפות חברי האופוזיציה לוועדות. אני שמחה, טוב מאוחר מאשר לעולם לא.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
תודה לבג"צ.
נירה שפק (יש עתיד)
תודה, תודה - - -
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
לבג"צ, שאִפשר לנו להתנהל נכון בקדנציה הבאה.
נירה שפק (יש עתיד)
אני לא זוכרת שהפרעתי לך כשדיברת.
היו"ר אלכס קושניר
מיכאל, אתה בהצעה לסדר של כולם או רק כשהן שלך?
נירה שפק (יש עתיד)
לא מתאים לך להפריע. לא מתאים לך להפריע לי.
נעמה לזימי (העבודה)
איפה ינון?
נירה שפק (יש עתיד)
בדיוק על זה אני רוצה לדבר, נעמה. קודם כל אני אתחיל מחדש בלי שמלכיאלי יפריע לי, ובאמת אני מברכת על ההצטרפות ולא משנה באיזה שיטה זה נעשה. אני שמחה שזה נתן אישור ולגיטימציה לחברי כנסת שלא היו פה להצטרף ואני מדגישה שהיו ח"כים מהאופוזיציה שלמרות שלא הייתה החלטה אצלם בסיעות או באופוזיציה להצטרף דאגו להיות כאן, לשמוע, להקשיב, ולא מעט מהם הצליחו להשפיע על החוקים ולהטמיע את העמדות שלהם כשזה נעשה בצורה מקצועית בינינו.

אני רק מבקשת עכשיו שנזכור את הדירקטיבה שניתנה לנו, לעבוד למען עם ישראל, למען הכלכלה, למען הצלחה, חיזוק וחוסן, אחרי שנים כל כך קשות של קורונה, ולכן אני מאוד מבקשת שכל מה שיהיה יהיה ענייני, לתכלית ויאפשר לנו להתקדם הלאה. תודה.
היו"ר אלכס קושניר
תודה רבה. שלומית, בבקשה.
שלומית ארליך
אנחנו נצביע על ההסתייגויות של סעיפים 1 ו-2. לגבי סעיף 2, הבהרה, מבדיקה שעשינו אתמול בנוגע לנוסח, סעיף 2 מדבר על הכסף שיוקצה בסעיף הרזרבה, שזה בסך הכול עשרה מיליארד שקלים כשחמישה מיליארד משמשים לשימוש השוטף ולגבי חמישה המיליארד הנוספים, עשו להם איזה שהוא buffer נוסף בנוסח, בפסקה (2), זה סעיף 12א(2).

בסעיף 12א יש את פסקה (2) שהיא מדברת על הסכום הנוסף של חמישה המיליארד שקלים כשהיום, כמו שמופיע בנוסח שעל אף האמור בפסקה (1) שר האוצר לא יתיר שימוש בסכום העולה על מחצית הסכום הנוסף, זה בעצם חמישה המיליארד, אלא לאחר הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה בהתאם לסעיף 2 בחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה ולאחר שראש הממשלה ושר האוצר הכריזו על החמרה נוספת משמעותית ברמת התחלואה הנגרמת מהתפשטות נגיף הקורונה בישראל אשר נשקפת ממנה סכנה משמעותית לבריאות הציבור, זה מה שמופיע אצלכם היום בנוסח.

אנחנו עשינו איזה שהיא התייעצות, גם עם היועץ המשפטי של ועדת חוקה וגם עם גורמים במשרד הבריאות, משרד המשפטים ומשרד האוצר, כי רצינו קודם כל להבהיר. דיברו איתנו על זה שזה buffer נוסף, רצינו להבהיר שהכרזה על מצב חירום בהתאם לסעיף 2 לחוק סמכויות מיוחדות לקורונה זה בעצם מצב השגרה שבו אנחנו נמצאים מאז שהתחלנו בעולם של הקורונה. אין בזה איזה שהוא ערך מוסף.

ולגבי ההכרזה שביקשו לעשות, אנחנו מצאנו בזה קושי כיוון שכל הכרזה שניתנת היום ניתנת מכוח אותו חוק סמכויות מיוחדות ונראה לנו לא נכון לעשות תיקון בתוך חוק יסודות התקציב להכרזה שיכריזו ראש הממשלה ושר האוצר לגבי החמרה נוספת ברמת התחלואה. אנחנו חשבנו שנכון שגם שר הבריאות יהיה מעורב בזה ושהדרך לא תהיה דרך של הכרזה. בסופו של דבר סיכמנו שבמקום הנוסח שמתחיל ב: 'ולאחר שראש הממשלה ושר האוצר הכריזו על החמרה נוספת', הנוסח שיהיה הוא 'לאחר שנמסרה הודעת שר הבריאות, שר האוצר וראש הממשלה שקיימת החמרה ברמת התחלואה שנשקפת ממנה פגיעה', לא סכנה, 'משמעותית לבריאות הציבור'.

זהו, זה התיקון הנוסח הזה. חוץ מזה אנחנו נתקן את הנוסח כמו שביקשה הוועדה בהתאם למה שביקש חבר הכנסת סמוטריץ', לעשות את ההבחנה היותר ברורה בין חמישה המיליארד הראשונים לשניים, כך שבפסקה (1) יהיה כתוב לגבי סכום שעד מחצית הסכום הנוסף שר האוצר יהיה רשאי בהודעה לוועדה להעביר סכום כאמור לסעיפי תקציב אחרים, ובפסקה (2), היא תתחיל ב: 'לעניין סכום מעל מחצית הסכום הנוסף ועד לסכום הנוסף יחולו הוראות פסקה (1), ואולם שר האוצר לא יתיר שימוש' בהמשך.
היו"ר אלכס קושניר
תודה רבה. אנחנו נעבור להצבעה על ההסתייגויות שעוד לא הצבענו בפעם הקודמת.
שלומית ארליך
אז אנחנו נתחיל מסעיף 1. הסתייגויות של קבוצת ש"ס, יהדות התורה, הליכוד והציונות הדתית. במקום התיקון בסעיף קטן (1), בפסקה (16) במקום 2.25% יבוא 2.5%, לחילופין יבוא 2%.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? ההסתייגות לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
שלומית ארליך
בפסקה (17) במקום 2% יבוא 2.25%, לחילופין 2.5%.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? ההסתייגות לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
שלומית ארליך
בפסקה (18), במקום 1.75% יבוא 1.95%, לחילופין יבוא 2.25%.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד? ההסתייגות לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
שלומית ארליך
במקום פסקה (19) יבוא בשנת התקציב 2024, באופן שלא יעלה על 1.75%.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? ההסתייגות לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
שלומית ארליך
בשנת התקציב 2025, באופן שלא יעלה על 1.25%.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? ההסתייגות לא התקבלה. מלכיאלי, אתה גם בעד וגם נגד?
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
האופוזיציה גורמת לנו לבעיות כאלה ואחרות. השהות באופוזיציה גורמת.
היו"ר אלכס קושניר
אתה מקוזז עם עצמך.

הצבעה
לא אושר.
שלומית ארליך
בשנת התקציב 2026 ואילך, באופן שמדי שנה לא יעלה 1%.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? ההסתייגות לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
שלומית ארליך
בסעיף קטן (2) ביחס לסעיף 16א, במקום המילים שיעור של 2% יבוא של 1.5%.
ינון אזולאי (ש"ס)
התייעצות סיעתית.
שלומית ארליך
עוד לא הצבענו.
ינון אזולאי (ש"ס)
עוד לא? סליחה. רק רציתי שתדע שהגעתי, אלכס.
נירה שפק (יש עתיד)
האמת דאגנו. ראינו את מלכיאלי והיינו בלחץ אם הוא מחליף אותך.
היו"ר אלכס קושניר
אז מי בעד ההסתייגות?
ינון אזולאי (ש"ס)
סליחה, התייעצות סיעתית.
היו"ר אלכס קושניר
טוב, נחזור ב-10:20.

(הישיבה נפסקה בשעה 10:15 ונתחדשה בשעה 10:20.)
היו"ר אלכס קושניר
חברים, חמש דקות התייעצות עברו ואני רוצה שנצביע על ההסתייגות החשובה הזו. מי בעד ההסתייגות? אופיר וניר הצביעו בעד. מי נגד? ההסתייגות לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
שלומית ארליך
אחרי סעיף קטן (2) יבוא (2א) גידול תקציב הישיבות בהתאם לגידול האוכלוסייה יהיה בבסיס התקציב.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נגד? ההסתייגות לא התקבלה.
ינון אזולאי (ש"ס)
הם לא רוצים להתנגד, למה אתה משכנע אותם?

הצבעה
לא אושר.
שלומית ארליך
אחרי סעיף קטן (2) יבוא סעיף קטן (2ב) הגידול בתקציב העזרה הממשלתית לרבות תקציבים שהוצאתם מתחייבת בחוק אחר, כמו קצבאות ותמיכות, יהיו בבסיס התקציב.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? ההסתייגות לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
שלומית ארליך
בסעיף קטן (3), ביחס לסעיף 17(א), במקום 16.5% יבוא 13.5%, לחילופין יבוא 12.5%.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? ההסתייגות לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
שלומית ארליך
במקום 3.8% יבוא 1.5%, לחילופין יבוא 1%.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? ההסתייגות לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
ינון אזולאי (ש"ס)
רביזיה.
שלומית ארליך
במקום 0.4% יבוא 1%, לחילופין יבוא 1.5%.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד? ההסתייגות לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
אופיר כץ (הליכוד)
רביזיה.
שלומית ארליך
בסעיף קטן (4) ביחס לסעיף 18(ב), לאחר המילים 'רשאית הממשלה' יבוא 'ובאישור ועדת הכספים של הכנסת'.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? ההסתייגות לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
אופיר כץ (הליכוד)
רביזיה.
שלומית ארליך
באותו סעיף במקום 2.3% יבוא 1.5%.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד? ההסתייגות לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
ינון אזולאי (ש"ס)
רביזיה.
שלומית ארליך
במקום 'לא יובא בחשבון' יובא - - -
נירה שפק (יש עתיד)
אבל 9 זה כמו 7, זה בדיוק אותו דבר. כי לחילופין 1.5, חבל, עוד רביזיה?
אופיר כץ (הליכוד)
עכשיו תעשי תיקונים ייקח לך יותר זמן.
נירה שפק (יש עתיד)
בסדר, צודק, נכון.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? ההסתייגות לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
אופיר כץ (הליכוד)
רביזיה.
שלומית ארליך
בפסקה (5) ביחס לסעיף 18, 19, הסעיף יימחק.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד? ההסתייגות לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
אופיר כץ (הליכוד)
רביזיה.
שלומית ארליך
במקום 0.25% יבוא 0.1%.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד? ההסתייגות לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
אופיר כץ (הליכוד)
רביזיה.
שלומית ארליך
ביחס לסעיף 18, 19(ב), הסעיף יימחק.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד? ההסתייגות לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
אופיר כץ (הליכוד)
רביזיה.
שלומית ארליך
לחילופין במקום 0.15% יבוא 0.05%.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד? לא התקבל.

הצבעה
לא אושר.
אופיר כץ (הליכוד)
רביזיה.
שלומית ארליך
בסעיף קטן (5), ביחס לסעיפים 18, 19(ג), הסעיף יימחק.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד? לא התקבל.

הצבעה
לא אושר.
אופיר כץ (הליכוד)
רביזיה.
שלומית ארליך
לחילופין במקום 0.05% יבוא 0.01%.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד? לא התקבל.

הצבעה
לא אושר.
אופיר כץ (הליכוד)
רביזיה.
שלומית ארליך
סעיף 2. זה הסעיף עם השינוי בנוסח שהקראתי עכשיו. ביקשו ממשרד האוצר שההודעה תהיה הודעה לוועדת הכספים של הכנסת. אז אנחנו נוסיף שההודעה שתימסר על ידי שר האוצר, שר הבריאות וראש הממשלה תהיה לוועדת הכספים. זה בלי מועדים, זה פתוח, ברגע שתינתן הודעה כזאת זה בסדר.

בסעיף 2. לסעיף 12א רבתי, (א)(1), המילה 'רשאי' תימחק ובמקומה יבוא 'שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת יעביר'.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד?
אופיר כץ (הליכוד)
מה זה, הסתייגות או סעיף?
שלומית ארליך
הסתייגות.
היו"ר אלכס קושניר
מי נגד? ההסתייגות לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
ינון אזולאי (ש"ס)
רביזיה.
שלומית ארליך
באותו הסעיף, בפסקה (2) בסופה יבוא 'ובאישור ועדת הכספים של הכנסת'.
ינון אזולאי (ש"ס)
התייעצות סיעתית.
היו"ר אלכס קושניר
נחזור ב-10:29.

(הישיבה נפסקה בשעה 10:25 ונתחדשה בשעה 10:29.)
היו"ר אלכס קושניר
אני רוצה לחדש את הדיון, השעה 10:29. מי בעד ההסתייגות? מי נגדה? ההסתייגות לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
אופיר כץ (הליכוד)
רביזיה.
שלומית ארליך
במקום המילים 'מדי חודש' יבוא 'בדיווח דו חודשי'.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד ההסתייגות? מי נגד ההסתייגות? ההסתייגות לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
אופיר כץ (הליכוד)
רביזיה.
שלומית ארליך
לסעיף 13א(א) לפני המילה 'יראו' יבוא 'לא', לא יראו.
היו"ר אלכס קושניר
אז מי בעד ההסתייגות 'לא יראו'? מי נגד ההסתייגות?

הצבעה
לא אושר.
ינון אזולאי (ש"ס)
רביזיה.
שלומית ארליך
בסעיף 13א(ב)(ב) במקום 'רשאי' יבוא 'שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת יתיר'.
ינון אזולאי (ש"ס)
זה חשוב, אתה לא חושב?
אופיר כץ (הליכוד)
הסתייגות חשובה מאוד.
ינון אזולאי (ש"ס)
אני רוצה לנמק אותה.
היו"ר אלכס קושניר
בבקשה, נימוק.
ינון אזולאי (ש"ס)
אנחנו דיברנו על זה. אין שום סיבה שלא יהיה כתוב שיבוא לאישור ועדת הכספים. אתה גם מתעקש על זה בהרבה דברים ולכן ההתעקשות צריכה להיות שיהיה כתוב פה, למרות שהם הסבירו אתמול שזה על פי מקום אחר שראינו בחוק. אם זה כל כך ברור, אני חושב שהיה צריך לכתוב את זה, שיהיה לנו ברור בלי שום ספק, כי אתמול דיברו על 1.940 מיליון, יותר מ-1.940 מיליון, ובכל מקרה מביאים את זה גם בפחות 1.940 מיליון. ייאמר לזכותם שזה נכון שמביאים את זה, אבל אני אומר, כדי שלא יהיה תקדים כמו שהם רצו הפעם לעשות, שגם עם פחות מ-1.940 רצו לא להביא, אם אנחנו נגיד שכל סכום, אפילו פחות מ-1.940 מיליון נעשה ויביאו אותו, אני חושב שזה יהיה טוב ולכן יש לי הסתייגות בעניין הזה.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעדה?
אופיר כץ (הליכוד)
שכנע אותי.
היו"ר אלכס קושניר
מי נגדה? ההסתייגות לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
אופיר כץ (הליכוד)
רביזיה.
היו"ר אלכס קושניר
שלומית, ההסתייגות לא התקבלה ורביזיה.
שלומית ארליך
רשמתי. בזה סיימנו את הקובץ הזה. על יתר ההסתייגויות בקובץ הזה כבר הצבענו.
ינון אזולאי (ש"ס)
אני רק רוצה, אני לא יודע אם הוגש על הכול רביזיה, על אלה שלא הוגשו, אז בבקשה לצרף אותן.
שלומית ארליך
בסדר גמור. עכשיו אנחנו עוברים לקובץ ההסתייגויות של חבר הכנסת אופיר כץ וסיעת הליכוד שאליהן מצטרפים גם סיעת ש"ס. בסעיף 1 במקום 0% יבוא 2%.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד? ההסתייגות לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
אופיר כץ (הליכוד)
רביזיה.
שלומית ארליך
במקום 3% יבוא 4%.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד? ההסתייגות לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
אופיר כץ (הליכוד)
רביזיה.
שלומית ארליך
במקום 3.5% יבוא 5%.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד? ההסתייגות לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
אופיר כץ (הליכוד)
רביזיה.
שלומית ארליך
במקום 2.75% יבוא 6%.
אופיר כץ (הליכוד)
התייעצות סיעתית.
היו"ר אלכס קושניר
התייעצות עד 10:37.

(הישיבה נפסקה בשעה 10:32 ונתחדשה בשעה 10:37.)
היו"ר אלכס קושניר
ברשותכם, אני רוצה לחדש את הישיבה. מי בעד ההסתייגות? מי נגד ההסתייגות? ההסתייגות לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
אופיר כץ (הליכוד)
רביזיה.
שלומית ארליך
בסעיף (3), במקום 2.75% יבוא 7%.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד? לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
אופיר כץ (הליכוד)
רביזיה.
שלומית ארליך
בסעיף (4), במקום 2.25% יבוא 3%.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד? ההסתייגות לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
אופיר כץ (הליכוד)
רביזיה.
שלומית ארליך
בסעיף (4) במקום 2.25% יבוא 4%.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד? ההסתייגות לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
אופיר כץ (הליכוד)
רביזיה. שלומית, את שומעת שאני אומר רביזיה כל הזמן?
שלומית ארליך
כן.
היו"ר אלכס קושניר
כן, היא גם רושמת.
שלומית ארליך
בסעיף (4), במקום 1.75% יבוא 4%.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד? ההסתייגות לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
אופיר כץ (הליכוד)
רביזיה.
שלומית ארליך
בסעיף (4), במקום 1.75% יבוא 3%.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד? לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
אופיר כץ (הליכוד)
רביזיה.
שלומית ארליך
בסעיף (4) במקום 1.5% יבוא 3%.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד? לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
אופיר כץ (הליכוד)
רביזיה.
שלומית ארליך
בסעיף (4) במקום 1.5% יבוא 2%.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד? לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
אופיר כץ (הליכוד)
רביזיה.
שלומית ארליך
בסעיף 16א, במקום 2% יבוא 4%.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד? לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
אופיר כץ (הליכוד)
ולדימיר הצביע בעד, שיירשם. ראיתי אותך.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רביזיה.
ינון אזולאי (ש"ס)
לאט לאט אתה בדרך הנכונה, ולדימיר. עוד מעט תבקש התייעצות סיעתית וזה טוב.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
חכה.
שלומית ארליך
בסעיף 16א במקום 2% יבוא 3%.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד? ההסתייגות לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
אופיר כץ (הליכוד)
רביזיה.
שלומית ארליך
בסעיף 17 במקום 16.5% יבוא 17%.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד? ההסתייגות לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
אופיר כץ (הליכוד)
רביזיה.
שלומית ארליך
בסעיף 17 במקום 16.5% יבוא 18%.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד? ההסתייגות לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
רביזיה, בבקשה.
שלומית ארליך
בסעיף 17, במקום 3.8% יבוא 4%.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד? ההסתייגות לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
אופיר כץ (הליכוד)
רביזיה.
שלומית ארליך
בסעיף 17, במקום 3.8% יבוא 5%.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד ההסתייגות? ההסתייגות לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
אופיר כץ (הליכוד)
רביזיה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
רביזיה.
ינון אזולאי (ש"ס)
הנה, אחמד התחיל לעבוד.
שלומית ארליך
בסעיף 18, במקום 0.4% יבוא 1%.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד ההסתייגות? מי נגדה? ההסתייגות לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
אופיר כץ (הליכוד)
רביזיה.
שלומית ארליך
בסעיף 18, במקום 0.4% יבוא 1.5%.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד? ההסתייגות לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
אופיר כץ (הליכוד)
רביזיה.
שלומית ארליך
בסעיף 18(2)(ב), במקום 2.3% יבוא 3%.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד? ההסתייגות לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
אופיר כץ (הליכוד)
רביזיה.
שלומית ארליך
בסעיף 18(2)(ב), במקום 2.3% יבוא 3.5%.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד? ההסתייגות לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
אופיר כץ (הליכוד)
רביזיה.
שלומית ארליך
בסעיף 19(1) במקום 0.25% יבוא 1%.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד? ההסתייגות לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
רביזיה.
אופיר כץ (הליכוד)
רביזיה.
שלומית ארליך
בסעיף 19(1) במקום 0.25% יבוא 3%.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד ההסתייגות? ההסתייגות לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
אופיר כץ (הליכוד)
רביזיה.
שלומית ארליך
בסעיף 19(2) במקום 0.15% יבוא 0.2%.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד? ההסתייגות לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
אופיר כץ (הליכוד)
רביזיה.
שלומית ארליך
בסעיף 19(2) במקום 0.15% יבוא 0.17%.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד? ההסתייגות לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
אופיר כץ (הליכוד)
רביזיה.
שלומית ארליך
בסעיף 19(3) במקום 0.05% יבוא 0.1%.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד? ההסתייגות לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
אופיר כץ (הליכוד)
רביזיה.
שלומית ארליך
זהו. כל יתר ההסתייגויות הוצבעו בפעם הקודמת. אני מצרפת את חבר הכנסת אחמד טיבי, אני מצרפת אתכם גם, את הרשימה המשותפת, להסתייגויות.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
תודה רבה.
היו"ר אלכס קושניר
אז אנחנו סיימנו להצביע על ההסתייגויות. אנחנו נצא להפסקה של חצי שעה, נחזור ב-11:15 כדי להצביע על הרביזיות על ההסתייגויות ואחר כך נצביע על הסעיפים של החוק. תודה רבה, הפסקה.

(הישיבה נפסקה בשעה 10:45 ונתחדשה בשעה 11:15.)
היו"ר אלכס קושניר
אני מחדש את הישיבה, אנחנו עוברים להצבעות הרביזיות.
משה גפני (יהדות התורה)
אתה יכול להגיד, אדוני היושב ראש, מה התכנית? פשוט משתנים הזמנים. היות שהיום אני חבר אז אני צריך –
היו"ר אלכס קושניר
כן, כמובן.
משה גפני (יהדות התורה)
מה כמובן?
היו"ר אלכס קושניר
גם אם לא היית חבר הייתי מסביר לך, חבר הכנסת גפני.
משה גפני (יהדות התורה)
טוב, תסביר איפה אנחנו עומדים.
היו"ר אלכס קושניר
אז אנחנו כרגע מצביעים על הרביזיות שהוגשו על ההסתייגויות לחוק המסגרות, ברגע שנסיים עם זה אנחנו נצביע על החוק עצמו ובטח תגישו רביזיות אז נוכל להתכנס בעוד חצי שעה כדי - - -
ינון אזולאי (ש"ס)
להיפגש שוב.
היו"ר אלכס קושניר
כדי להיפגש שוב. אנחנו אוהבים להיפגש בהפסקות של חצי שעה. בשעה ארבע אנחנו מתחילים את הדיון על חוק התקציב ונראה מבחינת הזמנים איך נתקדם. אז אני עובר להצבעה על הרביזיות. שלומית, בבקשה.
שלומית ארליך
נתחיל עם הרשימה של קבוצת ש"ס, יהדות התורה, הליכוד והציונות הדתית לסעיף 1.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד הרביזיה? מי נגד? הרביזיה לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
שלומית ארליך
לסעיף 2.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד הרביזיה? מי נגד? הרביזיה לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
שלומית ארליך
סעיף 3.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד הרביזיה? מי נגד? הרביזיה לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
שלומית ארליך
סעיף 4.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד הרביזיה? מי נגדה? היא לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
שלומית ארליך
סעיף 5.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד? לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
שלומית ארליך
סעיף 6.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד? לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
שלומית ארליך
סעיף 7.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד? לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
שלומית ארליך
סעיף 8.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד? לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
שלומית ארליך
סעיף 9.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד? לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
שלומית ארליך
סעיף 10.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד? לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
שלומית ארליך
סעיף 11.
ינון אזולאי (ש"ס)
אגב, אני לא זוכר, יש עניין אם להצביע ביד ימין או ביד שמאל. אני לא זוכר מהצבעות, הרבה זמן לא הייתי.
היו"ר אלכס קושניר
אתה יכול להצביע עם שתיים.
ינון אזולאי (ש"ס)
לא, לא קוראים לי אביר קארה, עזוב.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אבל זה עדיין קול אחד.
היו"ר אלכס קושניר
אפשר גם לקום ולשבת.
ינון אזולאי (ש"ס)
זה בלילה, כשעומדים להירדם.
נירה שפק (יש עתיד)
או שאפשר לצעוק כמו קרעי 'בעד'.
היו"ר אלכס קושניר
כן. אז מי בעד? מי נגד? לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
שלומית ארליך
סעיף 13.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד? לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
שלומית ארליך
עכשיו ההסתייגויות לסעיף 2, זו הסתייגות מספר 14.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד? לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
שלומית ארליך
הסתייגות מספר 15.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד? לא התקבל.

הצבעה
לא אושר.
שלומית ארליך
הסתייגות מספר 16.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד? לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
שלומית ארליך
הסתייגות מספר 17.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד? לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
שלומית ארליך
הסתייגות מספר 18.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד? לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
שלומית ארליך
עוברים לרשימת ההסתייגויות של חבר הכנסת אופיר כץ מסיעת הליכוד, ש"ס והרשימה המשותפת. הסתייגות ראשונה לפסקה (1).
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד? לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
שלומית ארליך
הסתייגות שנייה לפסקה (1).
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד? לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
שלומית ארליך
הסתייגות ראשונה לפסקה (2).
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד? לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
שלומית ארליך
הסתייגות שנייה לפסקה (2).
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד? לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
שלומית ארליך
הסתייגות ראשונה לפסקה (3).
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד? לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
שלומית ארליך
הסתייגות שנייה לפסקה (3).
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד? לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
שלומית ארליך
הסתייגות ראשונה לפסקה (4).
שלומית ארליך
מי בעד? מי נגד? לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
שלומית ארליך
הסתייגות שנייה לפסקה (4).
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד? לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
שלומית ארליך
הסתייגות שלישית לפסקה (4).
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד? לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
שלומית ארליך
הסתייגות רביעית לפסקה (4).
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד? לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
שלומית ארליך
הסתייגות חמישית לפסקה (4).
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד? לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
שלומית ארליך
הסתייגות שישית לפסקה (4).
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד? לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
שלומית ארליך
הסתייגות לסעיף 16א, במקום 2% יבוא 4%.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד? לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
שלומית ארליך
הסתייגות לסעיף 16א, במקום 2% יבוא 3%.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד? לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
שלומית ארליך
הסתייגות ראשונה לסעיף 17.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד? לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
שלומית ארליך
הסתייגות שנייה לסעיף 17.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד? לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
שלומית ארליך
הסתייגות שלישית לסעיף 17.
ינון אזולאי (ש"ס)
אני רוצה לנמק.
היו"ר אלכס קושניר
בבקשה.
ינון אזולאי (ש"ס)
מה ההסתייגות?
שלומית ארליך
ההסתייגות אומרת שבמקום 3.8% יבוא 4%.
ינון אזולאי (ש"ס)
אתה מבין שההפרש הוא קטן ואני שואל אותך מה הבעיה שלכם בהפרש כזה, מ-3.8 ל-4, הרי זה רק יכול להועיל. עכשיו אתם סתם מתווכחים איתנו על קטנות, אנחנו יכולים לפתור את הבעיות בדברים קטנים, למה אתה צריך 0.2, זה נראה לך נורמלי? אם אתה חושב שכן, תצביע.
היו"ר אלכס קושניר
תודה רבה. מי בעד הרביזיה? מי נגד? לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
שלומית ארליך
הסתייגות רביעית לסעיף 17.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד? לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
שלומית ארליך
הסתייגות ראשונה לסעיף 18.
ינון אזולאי (ש"ס)
זה גם על האחוזים שמה?
שלומית ארליך
ב-18, במקום 0.4% יבוא 1%.
ינון אזולאי (ש"ס)
על 1% אתם רוצים? כאילו על 0.02 אמרתם לא, אולי פחות?
היו"ר אלכס קושניר
לא, 0.4 מספק אותנו.
ינון אזולאי (ש"ס)
אתה יודע, בפרשת השבוע עם אברהם אבינו, הוא אמר אולי יהיו 50 צדיקים, הגיע לעשרה צדיקים, אני אומר על כלום, אולי תסתדרו, משהו? כלום? תצביע.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד? לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
שלומית ארליך
הסתייגות שנייה לסעיף 18.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד? לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
שלומית ארליך
הסתייגות שלישית לסעיף 18.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה
לא אושר.
ינון אזולאי (ש"ס)
היועצת המשפטית, רק כשזה יעבור את האחוזים תעדכני אותי אם יש משהו לא על אחוזים. זה פשוט לא לפניי.
שלומית ארליך
כל היתר זה על אחוזים. הסתייגות רביעית על סעיף 18.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד? ההסתייגות לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
שלומית ארליך
הסתייגות ראשונה לסעיף 19.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד? לא התקבל.

הצבעה
לא אושר.
שלומית ארליך
הסתייגות שנייה לסעיף 19.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד? לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
שלומית ארליך
הסתייגות שלישית לסעיף 19.
ינון אזולאי (ש"ס)
אני רוצה לנמק.
היו"ר אלכס קושניר
בבקשה.
ינון אזולאי (ש"ס)
נראה לי שגם חברי הכנסת פה לא מבינים למה אנחנו עושים את הרביזיות האלה. הנימוק של הרביזיה הוא פשוט, יש לנו זמן ש - - -
היו"ר אלכס קושניר
שאתה נהנה פה בוועדה.
ינון אזולאי (ש"ס)
קודם כל אני נהנה בוועדה, אני חייב להגיד שאני נהנה בוועדה. לפעמים זה שעות לא שעות, עכשיו זה עוד שעות שאנחנו ערניים וזה בסדר. בערב, כשאתה לא נהנה אז תמיד אתה דואג שיהיו פה ארוחות טובות, כיבוד, שתייה. אגב, לגבי התפריט אנחנו צריכים לדבר על זה, אי אפשר להמשיך במצב הזה.
היו"ר אלכס קושניר
תגיש על זה רביזיה.
ינון אזולאי (ש"ס)
אני הגשתי נושא חדש ולא קיבלתי על זה. לכן אנחנו אומרים שהרביזיה זה בעצם לנסות אולי לשכנע אתכם עוד פעם ועוד פעם למען עם ישראל. אם השתכנעתם בבקשה, אם לא, אז תצביע.
היו"ר אלכס קושניר
תודה רבה. מי בעד הרביזיה? מי נגד? לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
שלומית ארליך
הסתייגות רביעית לסעיף 19.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד? לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
שלומית ארליך
הסתייגות חמישית לסעיף 19.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד? לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
שלומית ארליך
הסתייגות אחרונה לסעיף 19.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד? לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
שלומית ארליך
זהו.
היו"ר אלכס קושניר
טוב, אנחנו סיימנו להצביע על הרביזיות. אנחנו עוברים להצבעה על סעיפי החוק עצמו.
משה גפני (יהדות התורה)
אני מבקש התייעצות סיעתית.
היו"ר אלכס קושניר
אתה לא יכול, אדוני.
משה גפני (יהדות התורה)
למה?
היו"ר אלכס קושניר
אתה יודע מה? בסדר.
משה גפני (יהדות התורה)
לא, רק אל תעשה לי טובות.
היו"ר אלכס קושניר
לא, לא עניין של טובות, בסדר.
שלומית ארליך
התייעצות סיעתית לסעיף 1.
היו"ר אלכס קושניר
התייעצות סיעתית להצבעה לקראת סעיף 1, בבקשה. נחזור ונצביע ב-11:30.
משה גפני (יהדות התורה)
עברתי על הרשימות שלקחו, בסדר, זה עבר את הייעוץ המשפטי, את הכול. אני רק רוצה, אם אתה רוצה לדעת הבדלים בינך לביני, בין התקופה שלי לתקופה שלך.
היו"ר אלכס קושניר
יש לא מעט, אני בטוח.
משה גפני (יהדות התורה)
אני אגיד לך, יש הבדלים, אבל יש הבדל שעכשיו רואים אותו.
היו"ר אלכס קושניר
רגע, זו התייעצות סיעתית ביני לבינך?
משה גפני (יהדות התורה)
לא, לא, אני הולך להתייעץ עכשיו עם ינון. כשהגיעו הרשימות ראו שגם האופוזיציה מקבלת, אצלך אין דבר כזה, זה הכול אתם, 100%. מוחקים בתקציב את התרבות החרדית, מוחקים, מוחקים בחינוך, בחינוך העצמאי, במעיין החינוך התורני. לא היה אצלי דבר כזה. לא היה, לא ישב פה חבר ועדה, כשבאו למשל עם ארגוני הנוער, לא היה מושג כזה שלא הכנסתי את זה. אמרתי לאוצר שאני דורש את זה. זו הייתה דרישה של מפלגת העבודה, זו הייתה דרישה, נדמה לי גם שלכם. נדמה לי, אני כבר לא זוכר, אבל היו דרישות שאני עמדתי בתוקף שזה ייכנס.

אני חיפשתי פה בכל הרשימה המתוקנת, אולי יש שקל אחד שנתנו לחבר אופוזיציה. ינון נמצא פה כל הזמן, אני לא נמצא כל הזמן, הוא נמצא כל הזמן והוא אומר שיש במעיין החינוך התורני קיצוץ של 34 מיליון שקל. הוא אומר שהוא גם פנה אליך. אין כלום כלום כלום כלום לאופוזיציה. כלום. זה ההבדל בינך לביני, אצלי לא היה דבר כזה, לא הגיעה לפה רשימה שלא היה כל חברי הוועדה בעניין שהיו מרוצים לפחות מהחלק הזה. הם הצביעו נגד התקציב, בצדק, אופוזיציה, אבל לא היה דבר כזה שאנחנו יושבים פה, רותחים מזעם ובסדר, ואנחנו רואים איך שמחלקים ללהט"בים ולרפורמים. בסדר, הם יותר חשובים מאיתנו.
נעמה לזימי (העבודה)
לא, זה לא יותר חשובים, זה פשוט גם חשובים, בניגוד לבכלל לא.
משה גפני (יהדות התורה)
אה, יותר חשובים, לנו אין שקל.
נעמה לזימי (העבודה)
גם. אתה יודע, גפני, אם היית משך שנים מתחשב בעוד זרמים לא היינו במקום הזה.
משה גפני (יהדות התורה)
שקל אין.
נעמה לזימי (העבודה)
לא יכול להיות שזה או אתם או הם. זה לא ככה, זה גם וגם, ישראל היא של כולם.
משה גפני (יהדות התורה)
אני לא אמרתי או. תסתכלי, למה זה או?
נעמה לזימי (העבודה)
לא, גפני, אתה שנים - - -
משה גפני (יהדות התורה)
אצלי לא היה או, אצלי היה לכולם.
נעמה לזימי (העבודה)
אתם שנים הפכתם את הרפורמים ואת הקונסרבטיבים למוקצים.
משה גפני (יהדות התורה)
אצלי היה לכולם.
נעמה לזימי (העבודה)
אז הפעם הם מקבלים, כן, וגם יוצאים בשאלה.
משה גפני (יהדות התורה)
זה לא יעזור, אתם זה או או.
נעמה לזימי (העבודה)
ועוד אוכלוסיות, שגם הם נמצאים כאן.
משה גפני (יהדות התורה)
אתם זה או או, אצלי לא היה ככה.
נעמה לזימי (העבודה)
אצלך לא היה, גפני.
משה גפני (יהדות התורה)
לא? בסדר, בסדר.

(הישיבה נפסקה בשעה 11:25 ונתחדשה בשעה 11:30.)
היו"ר אלכס קושניר
זה העת לסיים התייעצות סיעתית ולעבור להצבעה על סעיף 1. חבריי, בבקשה. אנחנו מצביעים על סעיפי החוק, אני מזכיר, מי שמצביע בעד הוא בעד החוק, מי שמצביע נגד הוא נגד החוק. אז מי בעד סעיף 1 בחוק? מי נגד? הסעיף התקבל.

הצבעה
אושר.
ינון אזולאי (ש"ס)
רביזיה.
שלומית ארליך
סעיף 2, שכולל את התיקונים שהקראנו, כך שלגבי הסכום שעד מחצית הסכום הנוסף יהיה רשאי שר האוצר בהודעה לוועדה להעביר את כל הסכום מתוך הסכום האמור לסעיפי תקציב אחרים שנקבעו בחוק התקציב השנתי לשנת 2022 לצורך השימוש בו. בפסקה (2) לגבי סכום מעל מחצית הסכום הנוסף ועד הסכום הנוסף יחולו הוראות פסקה (1), ואולם שר האוצר לא יתיר שימוש בסכום העולה על הסכום האמור אלא לאחר שהתקיימו אלה: הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה בהתאם לסעיף 2 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020, ולאחר שנמסרה לוועדת הכספים הודעת שר הבריאות, שר האוצר וראש הממשלה שקיימת החמרה ברמת התחלואה הנגרמת מהתפשטות נגיף הקורונה שנשקפת ממנה פגיעה משמעותית בבריאות הציבור. ביחד עם פסקה (3) שהיא נשארת כמו שהיא. אתה יכול להצביע.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד סעיף 2? מי נגד? סעיף 2 אושר.

הצבעה
אושר.
ינון אזולאי (ש"ס)
רביזיה.
שלומית ארליך
סעיף 3.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד סעיף 3? מי נגד? הסעיף אושר.

הצבעה
אושר.
ינון אזולאי (ש"ס)
רביזיה.
היו"ר אלכס קושניר
טוב. אנחנו נתכנס ב-12:05 ונדון ברביזיות.

(הישיבה נפסקה בשעה 11:35 ונתחדשה בשעה 12:05.)
היו"ר אלכס קושניר
חברים, אני רוצה לחדש את הישיבה ברשותכם. הרב גפני וחבר הכנסת ינון אזולאי, ברשותכם אני רוצה לחדש את הישיבה. אנחנו נצביע על הרביזיות שיש על שלושת הסעיפים לחוק. מישהו רוצה לנמק את הרביזיות, חברים?
ינון אזולאי (ש"ס)
אני אגיד לך את האמת, הנימוק שלנו זה שעצם הרביזיה בנושא הזה היה כדי לשכנע אתכם שוב. אני אומר את זה בהרבה רביזיות שלי, ואני מבקש מכם, תחשבו, אולי נעשה את השינויים שביקשנו בהסתייגויות, תפתחו את הרביזיה, זה מאוד חשוב לנו, זה ממש דברים מאוד מהותיים שם. לא שלחנו הרבה, אתה יודע, האחוזים הבודדים האלה, האפס נקודה, אם לא, אז אפילו אל תשאל אותי עוד פעם אם אני מנמק.
היו"ר אלכס קושניר
טוב, תודה רבה. אז אני מבקש להצביע על הרביזיה לסעיף 1. מי בעד הרביזיה? מי נגד? הרביזיה לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
היו"ר אלכס קושניר
אנחנו עוברים לרביזיה לסעיף 2. מי בעד הרביזיה? מי נגד? הרביזיה לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
היו"ר אלכס קושניר
סעיף 3, מי בעד הרביזיה? מי נגד? הרביזיה לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
היו"ר אלכס קושניר
אם כך, כל הרביזיות נדחו, חוק המסגרות אושר בוועדה ויעבור למליאה לקראת קריאה שנייה ושלישית. תודה רבה.
ינון אזולאי (ש"ס)
זה, נדמה לי, כמעט החוק הראשון, שלא עבר לך פה אחד.
היו"ר אלכס קושניר
כן. תודה רבה.


הישיבה ננעלה בשעה 12:08.

קוד המקור של הנתונים