ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 26/10/2021

פרק כ"ג (יבוא) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת4
ועדת הכלכלה
26/10/2021


מושב שניפרוטוקול מס' 83
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שלישי, כ' בחשון התשפ"ב (26 באוקטובר 2021), שעה 11:45
סדר היום
פרק כ"ג (יבוא) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021
נכחו
חברי הוועדה: מיכאל מרדכי ביטון – היו"ר
חברי הכנסת
סימון דוידסון
לימור מגן תלם
מאזן גנאים
ייעוץ משפטי
ענת מימון
נעה בן שבת, היועמ"ש לועדת העבודה והרווחה ולוועדת הבריאות
מנהלת הוועדה
עידית חנוכה
רישום פרלמנטרי
חבר תרגומים


פרק כ"ג (יבוא) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021, מ/1443


פרק כ"ג (יבוא) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021, מ/1443
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
שלום, אנחנו בעצם עכשו עושים ישיבה קצרה שמשלימה את כל דיוני הרוויזיות בחוק ההסדרים. דחינו את פרק המזון ואת פרק התמרוקים ביממה כדי לאפשר ליועצים המשפטיים להגיע לנוסחים מדוייקים, סוגיות של נוסח, לא סוגיות של מחלוקת מהותית, אלא נוסחים ואנחנו בעצם נצביע על הרוויזיות.

הסתייגיות כבר גמרנו. אנחנו רק ברוויזיות.
עו"ד נועה בן שבת
אני רק מציעה אדוני, היו באמת תיקוני נוסח ודיוקים שאנחנו ניסינו להגיע עם המשרדים בהרבה נושאים. בכל זאת יש, חוץ מענייני ניסוחים שאנחנו לא נטריד בהם את הוועדה, יש כמה עניינים שחודדו ואנחנו רוצים להבהיר ולכן אנחנו כן מבקשים לפנות לסעיף 102- - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
בקצרה גברתי. להגיד את החידודים ואנחנו נצביע על הרוויזיה.
עו"ד נועה בן שבת
אז אדוני כמה דברים, דבר ראשון, אנחנו דיברנו על כך שבעניינים מסויימים תדרש הסכמת משרד החקלאות ובין השאר נדרשת הסכמת משרד החקלאות לעניין שינוי שמכיל בישראל הוראה המורת הדין האירופי בעניין שאריות תכשירים כימיים לשימוש בבעלי חיים או במתקנים לבעלי חיים או שאריות גופות וטרינריות כך שתכול על בשר גולמי, חלב גולמי, דבש, ביצים טריות. ובנושא הזה עלה הצורך להוסיף גם סיפא שהופיעה בסעיף אחר, בפסקה אחרת באותו נושא, שראש הממשלה יהיה רשאי לקבוע בצו שינוי כאמור ויחולו על הצו הוראות סעיפים קטנים (א)-(ז) ושיהיו מחויבים במקרה שמתבקש הדבר על ידי שר החקלאות או שר הבריאות. אז זה תיקון אחד שרצינו לבקש לעשות ברוויזיה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
בבקשה
עו"ד נועה בן שבת
תיקון שני נוגע לפנייה לראש הממשלה במקרה של שינוי, עדכון של הדין האירופי ששר הבריאות החליט או לאמץ או לא לאמץ ושר החקלאות בעצם חזר וערער, פנה לראש הממשלה ובעצם ביקש לערער ולשנות, לתת צו שמשנה את ההוראה. בנוסח הקודם, דובר על כך שהצו יצטרך לפנות תוך 6 חודשים ממועד הצו או בתוך 12 חודשים ממועד פרסום השינוי ומשרד החקלאות ולצורך הוודאות הוא הסכים לכך או לא התנגד לכך שהתקופה הזו תקוצר בחצי, זאת אומרת שהפנייה תצטרך להיות או בתוך 3 חודשים ממועד מתן הצו או בתוך 6 חודשים ממועד פרסום השינוי. זה תיקון נוסף שאנחנו נבקש לעשות.

נושא נוסף, משרד הכלכלה ביקש להבהיר שהסמכויות שניתנות להכרזה על התלות , הכרזת רישמיות של תקנים, לא יגרעו מסמכויות אחרות של שר הכלכלה וגם לחדד את העובדה שלמרות שהסעיף שמאפשר לשר להכריז על התלות, הרישמיות, יכנס לתוקף כבר עם פרסום החוק, השימוש בסמכויות האלה יעשה רק כאשר ההוראות המואמצות של הדין האירופי יכנסו לתוקף. זאת אומרת, השימוש בסמכות או הכניסה לתוקף של ההכרזה של השר, אם היא תעשה, תכנס לתוקף רק כשההוראות יאומצו. אז זה תיקון נוסף.

תיקון נוסף נוגע לסעיף 12 ג' שעוסק בנושא של חיי תוקף . אנחנו חשבנו שהדבר הזה יכול להכנס לתוקף כבר עם פרסום החוק אבל למעשה, כיוון שזה צריך להמתין, כיוון שהתיקון מותנה בכך שתהייה תוכנית בטיחות מזון ותוכנית בטיחות מזון תהייה רק בשנת 2026, אז התיקון יחול בשנת 2026. זה תיקון נוסף של מועד התחילה , חיי תוקף.

עוד דבר טכני. סעיף 82. אנחנו הקראנו אותו אבל בעצם הוא נגע לנוסח המקורי של הצעת החוק שבזמנו דיברה על כך שיהיו דרישות שונות ליצרנים וליבואנים ולכן הוא מתייתר כאן ואנחנו נוריד את התיקון בו.
הבהרה האחרונה, רק בגדר הבהרה, שהתוספת השניה (א) , שינויים בה, טעונים בה אישורי ועדה, יכול להיות שבאחד המסמכים הקודמים, הדבר הזה לא הובהר מספיק, אז אנחנו רצינו להבהיר את ההברה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תודה על ההבהרות. ההצבעה רק לסימון וללימור ולי , מה זה?
ההצבעה בריוויזיה היא מי בעד הריוויזיה. אבל אם אתה בדרך כלל בקואליזציה, אתה נגד הריוויזיה.
עו"ד נועה בן שבת
פעם היינו מבקשים לפתוח את הריוויזה, להיות בעד... ( מדברים יחד)
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אנחנו מאשרים את התיקונים.
עו"ד נועה בן שבת
בשביל זה צריך לאשר את הריוויזיה, להיות בעד הריוויזיה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
להיות בעד ריוויזיה, לאשר את התיקונים וזהו.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אז כן להיות בעד הרוויזיה. אז מי בעד הריוויזה?

הצבעה

בעד – פה אחד
הרוויזיה נתקבלה

ומי מאשר את החמישה תיקונים?
הצבעה

בעד – פה אחד
חמשת התיקונים אושרו
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אז פה אחד, אנחנו שמחים שגמרת את פרק המזון. תודה נועה וכל הצוות על העבודה הקשה.
ענת. את פרק התמרוקים.
עו"ד ענת מימון
התמרוקים, אנחנו בגדר שינויי נוסח, זה לא מצריך פתיחה של - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אז שם אנחנו נהייה נגד הרוויזיה.
עו"ד ענת מימון
בדיוק.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אז הכל בסדר.

אז מי בעד הרוויזיה? מי נגד?

הצבעה

נגד –פה אחד
הרוויזיה לא נתקבלה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
השלמנו את כל החוקים בחוק ההסדרים ועכשו זה עבודת הכנסת והמליאה אבל תודה לחברי הכנסת שבאתם לרגע המשמעותי הזה. זה אקורד הסיום של עבודת הוועדה בחוק ההסדרים. טוב שלא השארתם אותי לבד ובאמת אני רוצה להגיד משהו, לימור מגן תלם היא הנוכחת המצטיינת של ועדת כלכלה וחוק ההסדרים. גם על שעות וגם על ענייניות. אבל סימון ומאזן, לא פחות.
סימון דוידסון (יש עתיד)
אני אגיד לך מה, היא אמרה לי אתמול, אני הכי נהנית בוועדות אצל מיכאל.

זה הכל בזכותך.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אני רוצה שנהנה ונביא תוצאות סימון. תודה רבה לכולם.


הישיבה ננעלה בשעה 12:26.

קוד המקור של הנתונים