ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 24/10/2021

פרק ד' (מסים) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021, פרק ח' (מיסוי שותפויות וקרנות השקעה) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת3
ועדת הכספים
24/10/2021


מושב שניפרוטוקול מס' 134
מישיבת ועדת הכספים
יום ראשון, י"ח בחשון התשפ"ב (24 באוקטובר 2021), שעה 14:00
סדר היום
1. פרק ד' (מסים) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021
2. פרק ח' (מיסוי שותפויות וקרנות השקעה) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021
נכחו
חברי הוועדה: אלכס קושניר – היו"ר
ולדימיר בליאק
נירה שפק
חברי הכנסת
מופיע מרעי
ייעוץ משפטי
אייל לב ארי
שיר שפר
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומים


1. פרק ד' (מסים) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021
2. פרק ח' (מיסוי שותפויות וקרנות השקעה) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021
היו"ר אלכס קושניר
אנחנו ממשיכים בדיונים. נתחיל בסעיף ח', מיסוי שותפויות וקרנות השקעה. אני אזכיר לכם שעשינו כאן שניים או אפילו שלושה דיונים בנושא הזה. ראינו עד כמה מורכב החוק, עד כמה מורכב בכלל כל הנושא הזה של מיסוי שותפויות ומיסוי קרנות השקעה. אני מציע לחברי הוועדה לפצל את החוק הזה מחוק ההסדרים כדי שנוכל באמת לתת לו תשומת הלב הנדרשת כי מדובר בסוגיה מאוד מאוד מורכבת ואסור לטעות בה ואסור למהר. לכן אני מבקש מחברי הוועדה להצביע ביחד אתי על פיצול הפרק הזה מחוק ההסדרים ואני גם אומר לפרוטוקול שברגע שאנחנו נצביע על התקציב והתקציב יעבור, אנחנו דבר ראשון נתחיל לדון גם בחוק הזה כדי שהוא יעבור כי יש בו הרבה מאוד דברים נכונים וחשובים. אני חושב שכולנו מסכימים על כך שמדינת ישראל צריכה לגבות מס אמת מהעוסקים במשק. לכן חייבים לדון בו לעומק.

אני מבקש שנצביע ביחד על הפיצול של הפרק הזה מחוק ההתייעלות הכלכלית.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
למען האמת סברתי לאורך כל הדרך שיש לפצל את החוק מחוק ההסדרים והדיונים שקיימנו כאן רק חיזקו את דעתי. אין ספק שמדובר באחד התחומים הכי מורכבים בדיני המס ונכון לעכשיו זה נכון לפצל את החוק מחוק ההסדרים ואנחנו נמשיך לדון בו מיד אחרי אישור התקציב.

אני מודה לך שהיית קשוב וקידמת את ההחלטה הנכונה הזאת.
מופיד מרעי (כחול לבן)
גם אני הצטרפתי לישיבה אחת בחוק הזה והבנתי עד כמה הוא מורכב. עכשיו אני מבין עד כמה זה הגיוני ונכון שאתה מפצל את החוק מחוק ההתייעלות הכלכלית.
היו"ר אלכס קושניר
תודה רבה. מי בעד פיצול פרק ח', סעיפים 18-16, מיסוי שותפויות וקרנות השקעה, מחוק ההתייעלות הכלכלית?

הצבעה
אושר
היו"ר אלכס קושניר
אושר פה אחד. הוועדה אישרה את הפיצול. הפיצול יונח מחר במליאת הכנסת וגם המליאה תצטרך להצביע עליו.

הפרק הנוסף הוא פרק ד', מסים. אנחנו מתייחסים רק לסעיף 6, העברת חובת תשלום מס ערך מוסף ויבוא שירותים דיגיטליים. גם כאן הסתבר לנו תוך כדי הדיון שמדובר בחוק מורכב ומעבר לזה, היה כאן רצון של הוועדה להוסיף לחוק גביית מע"מ במקור מעבר לפטור מעל 75 דולר יבוא טובין לישראל.

לכן גם כאן אני מציע לוועדה לפצל את הסעיף מחוק ההתייעלות הכלכלית כדי שנוכל לחזור ולדון בו מיד לאחר מכן. אני מזכיר לכם שהנושא של מיסוי דיגיטלי או מיסוי על שירותים דיגיטליים זה משהו שנהוג כבר בכל העולם ואנחנו חייבים להתיישר. מדובר במס אמת. גם ברגע שאין מס כזה, זה מפלה הרבה מאוד יצרנים וחברות ישראליות שגם מתחרות בעולם הזה של שירותי אינטרנט ושירותים דיגיטליים. לכן החוק חשוב אבל נחזור אליו אחרי חוק ההסדרים.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אני חושב שהחוק הוא נכון ואני בעד ההסדרה. יחד עם זאת גם אני הרגשתי שאנחנו חייבים עוד זמן להתעמק ולדון. יש לזה גם השלכות על תחום המחקר, בעיקר המחקר של האוניברסיטאות ולכן אני אשמח אם נפצל את הסעיף עכשיו ונמשיך לדון בו מיד אחרי אישור התקציב.
היו"ר אלכס קושניר
אני מעלה להצבעה את הפיצול של סעיף 6 בתוך פרק ד', העברת חובות לתשלום מס ערך מוסף ביבוא שירותים דיגיטליים.

מי בעד אישור הפיצול?

הצבעה
אושר
היו"ר אלכס קושניר
הוועדה אישרה את הפיצול. גם הוא יונח מחר במליאה ושם נצטרך להצביע בעד כדי שהחוק הזה יפוצל מחוק ההסדרים.

אנחנו ניפגש בשעה 15:00 כדי להמשיך לדון על בקשות לדיון מחדש על כל החוקים ועל כל הפרקים שעברנו עליהם במהלך הדיונים על חוק ההסדרים.

תודה.


הישיבה ננעלה בשעה 14:05.

קוד המקור של הנתונים