ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 24/10/2021

פרק י' (שונות), סעיפים 32-30 ו-34 (רשות הטבע והגנים, השכר הממוצע וביטוח לאומי מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת15
ועדת הכספים
24/10/2021


מושב שני

פרוטוקול מס' 133
מישיבת ועדת הכספים
יום ראשון, י"ח בחשון התשפ"ב (24 באוקטובר 2021), שעה 12:00
סדר היום
1. פרק ה' (הבטחת היציבות בתשואות קרנות הפנסיה) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021
2. פרק י' (שונות), סעיפים 32-30 ו-34 (רשות הטבע והגנים, השכר הממוצע וביטוח לאומי מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021
3. פרק ז' (שכירות מוסדית), למעט סעיף 46 (חוק התכנון והבנייה) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021

פרק י' – שונות (סעיף 30, רשות הטבע והגנים) – הצבעות
פרק ה' – הבטחת היציבות בתשואות קרנות הפנסיה (סעיף 11) – בקשה לדיון מחדש
פרק ז' – שכירות מוסדות (סעיפים 50(1), 50(2) ו-51, קרנות להשקעות במקרקעין ("ריט") – בקשה לדיון מחדש
נכחו
חברי הוועדה: אלכס קושניר – היו"ר
ולדימיר בליאק
אימאן ח'טיב יאסין
נעמה לזימי
ג'ידא רינאוי-זועבי
חברי הכנסת
ינון אזולאי
יריב לוין
מופיד מרעי
שלמה קרעי
מוזמנים
טל שחם - אגף התקציבים, משרד האוצר

ירון גולן - עו"ד, סגן בכיר ליועץ המשפטי, רשות שוק ההון, משרד האוצר

מיכל היימן - מנהלת מחלקת הפנסיה, רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, משרד האוצר

אריאל פרץ - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד האוצר
ייעוץ משפטי
אייל לב ארי
לירון אדלר
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומים

1. פרק ה' (הבטחת היציבות בתשואות קרנות הפנסיה) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021
2. פרק י' (שונות), סעיפים 32-30 ו-34 (רשות הטבע והגנים, השכר הממוצע וביטוח לאומי מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021
3. פרק ז' (שכירות מוסדית), למעט סעיף 46 (חוק התכנון והבנייה) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021

פרק י' – שונות (סעיף 30), רשות הטבע והגנים – הצבעות
פרק ה' – הבטחת היציבות בתשואות קרנות הפנסיה (סעיף 11) – בקשה לדיון מחדש
פרק ז' – שכירות מוסדות (סעיפים 50(1), 50(2) ו-51, קרנות להשקעות במקרקעין ("ריט") – בקשה לדיון מחדש
היו"ר אלכס קושניר
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. הנושא השני על סדר היום הוא פרק י' (שונות), סעיפים 30, רשות הטבע והגנים, מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021.

דנו בנושא הזה ולכן אנחנו נעבור להסתייגויות והצבעה. חבר הכנסת שלמה קרעי, בבקשה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אדוני היושב ראש, מכיוון שאנחנו מסדירים כאן איזשהו הליך של העברת כספים מתקציב המדינה לרשות הטבע והגנים בחוק, אני חושב שצריך להסדיר עוד כמה דברים.

ההסתייגות הראשונה שלי היא האמור בחוק זה יחול ובלבד שתעביר רשות הטבע והגנים דוח כספי שנתי מבוקר על ידי רואה חשבון לאישור ועדת הכלכלה.
היו"ר אלכס קושניר
אגב, היום רשות הטבע והגנים לא עושה את זה?
טל שחם
היא מעבירה דוח כספי לחשב הכללי.
שלמה קרעי (הליכוד)
הוא לא מפורסם.
טל שחם
הוא מפורסם לחשב הכללי וזה חלק מהדוחות של החשב הכללי.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא מפורסם דוח כספי מבוקר על ידי רואה חשבון של רשות הטבע והגנים.
טל שחם
שוב. דוח כספי מבוקר על ידי רואה חשבון מועבר למשרד האוצר לחשב הכללי.
שלמה קרעי (הליכוד)
פורסם דוח כספי שנתי של רשות הטבע והגנים?
טל שחם
אני לא בטוח. אני יכול לבדוק.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני רוצה לבדוק.
ג'ידא רינאוי זועבי (מרצ)
אפשר להגיש דוח לרשות ממשלתית בלי שהוא יהיה מבוקר וחתום?
היו"ר אלכס קושניר
לא. הוא מבוקר.
טל שחם
הוא מבוקר וחתום.
היו"ר אלכס קושניר
השאלה היא האם הוא מפורסם או לא מפורסם.
שלמה קרעי (הליכוד)
מפורסם לציבור עם כל הפעילויות, עם המשכורות, עם חמשת מקבלי השכר הגבוה. אני רוצה לדעת.
היו"ר אלכס קושניר
אתה רוצה להכניס את נושא הפרסום, כי הדוח קיים.
שלמה קרעי (הליכוד)
כן.
היו"ר אלכס קושניר
מה דעתכם?
טל שחם
כמו שאמרתי, אני יכול לברר ולבדוק אם הדוח מפורסם על ידי החשב הכללי או לא.
היו"ר אלכס קושניר
אני צריך את זה עכשיו. אני מצביע עכשיו. אם כן, כרגע אני לא מצביע על ההסתייגות הזאת. יכול להיות שנקבל אותה.
שלמה קרעי (הליכוד)
הסתייגות נוספת. רשות הטבע והגנים תעביר לידי ועדת הכלכלה דיווח שנתי על הגבלות או איסור של ציד או דיג ותקבל את אישורה.

היום יש עמימות לגבי הקריטריונים. אנחנו מקבלים כל מיני פניות שזה מותר וזה אסור, לאלה כן נותנים ולאלה לא נותנים. הגיע אלי סיפור על אדם מבוגר מאוד שהיה לו תוכי שאיכשהו רשות הטבע והגנים לא מאפשרת לו שהתוכי יישאר אצלו כי לא יודע מה. כל מיני סיפורים כאלה. ברשות הטבע והגנים אין שקיפות בקריטריונים. עד ראש הממשלה הגעתי כדי לאפשר לאיש המבוגר הזה שהתוכי יישאר אצלו.
ינון אזולאי (ש"ס)
ישאלו אותך מה עשיתם כאן 12 שנים.
היו"ר אלכס קושניר
אני מבקש להצביע על ההסתייגות הזאת.

מי בעד? מי נגד?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה
היו"ר אלכס קושניר
ההסתייגות לא התקבלה.
ינון אזולאי (ש"ס)
רביזיה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אלה שתי ההסתייגויות שלי. אולי ליריב יש הסתייגויות נוספות.
יריב לוין (הליכוד)
כן. אני רוצה להכניס הסתייגות שקובעת ש-20 אחוזים מתקציב הפרסום של הרשות ייועד לשיווק לתיירות חוץ.
ג'ידא רינאוי זועבי (מרצ)
חשבתי עבור ערבים שאתה דואג להם.
ינון אזולאי (ש"ס)
זאת ההסתייגות השנייה שלו.
יריב לוין (הליכוד)
אני דואג לאזרחים הערבים כמו לכל אזרח אחר אבל לא כל דבר נוגע לעניין הזה. אני חושב שרשות הטבע והגנים היא גורם מרכזי מאוד למשוך לכאן תיירות נכנסת ושיתוף פעולה כזה של הפניית משאבים כדי למשוך את תיירי החוץ, אני חושב שהדבר הזה הוא חשוב.
היו"ר אלכס קושניר
נצביע על ההסתייגות הזאת. מי בעד? מי נגד?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה
היו"ר אלכס קושניר
ההסתייגות לא התקבלה.
ינון אזולאי (ש"ס)
רביזיה.
שלמה קרעי (הליכוד)
הודענו כאן והצבענו שאנחנו לא מקבלים את הפרשנות של הייעוץ המשפטי שלא מאפשר לכל האופוזיציה להצביע בוועדות. הם דואגים שיהיה להם כאן רוב של חברי הקואליציה.
ינון אזולאי (ש"ס)
כש"ס אנחנו מצטרפים להסתייגויות.
יריב לוין (הליכוד)
ההסתייגות השנייה. הרשות תחויב ביצירת הסדר הנחות או כרטיס מנוי שמיועד לתיירי חוץ.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה
היו"ר אלכס קושניר
ההסתייגות לא התקבלה.
ינון אזולאי (ש"ס)
רביזיה.
היו"ר אלכס קושניר
אתה אחראי על הרביזיות.
ינון אזולאי (ש"ס)
כן. אני אחראי לטרטר אתכם.
היו"ר אלכס קושניר
חבר הכנסת ינון אזולאי, יש לך הסתייגויות?
ינון אזולאי (ש"ס)
כן.
לירון אדלר
הסתייגות לסעיף 30 – סעיף 30 יימחק.
ינון אזולאי (ש"ס)
אני אסביר למה. אני חושב שהעניין הזה הוא טוב ואני חושב שזה יעבור גם פה אחד גם לולא חוק ההסדרים. אין שום סיבה להכניס את זה גם בתוך החבילה. זה הסיפור. תודה.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה
היו"ר אלכס קושניר
ההסתייגות לא התקבלה.
ינון אזולאי (ש"ס)
רביזיה.
לירון אדלר
הסתייגות שנייה היא לסעיף 30 – במקום הרשות, יבוא מעונות היום של הציבור החרדי.
היו"ר אלכס קושניר
אתה רוצה להסביר?
ינון אזולאי (ש"ס)
כן. אני רואה את הדאגה של הממשלה לכך שהכול יהיה בצורה חוקית, מה שנקרא כאן התקצוב. שאלתי בפעם הקודמת וגמגמו - לא היועצת המשפטית שנוכחת כאן אלא יועצים משפטיים ממשרד האוצר – שזה לא בדיוק חוקי, שהם לא יודעים מה היה כל השנים, זה לא נכון ולכן עכשיו רוצים להסדיר את זה בחוק.

אני אומר שאם באמת אנחנו רוצים לעשות את זה בחוק, אין שום סיבה לפגוע בחוק אחר. אין שוש סיבה לפגוע באוכלוסייה אחרת. מעונות היום של הציבור החרדי, אנחנו יודעים שממש בחודש הקרוב אמורים להיפגע – הציבור החרדי אמור להיפגע – ממה ששר האוצר רוצה להחיל עלינו כך שלומדי התורה לא יוכלו להיות חלק מנושא סבסוד המעונות. לכן אני אומר שאחרי שילדי המעונות שובצו במקומות, לוקחים אותם ומזיזים אותם ואומרים שהם לא יכולים להיות יותר במעונות.

זה פשוט להתעלל בחסרי ישע. אם הממשלה רוצה להתעלל בחסרי ישע, בסדר, עכשיו תצביעו על זה, אם אתם רוצים או לא רוצים. אם אתם מצביעים נגד הסתייגות שלי, זה אומר שאתם מעוניינים להתעלל בחסרי ישע ואתם הולכים נגד החוק.
היו"ר אלכס קושניר
תודה. מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה
היו"ר אלכס קושניר
ההסתייגות לא התקבלה.
ינון אזולאי (ש"ס)
רביזיה.
לירון אדלר
בסעיף 30, לאחר המלים של "הרשות" יבוא "יוכפל וימומן".
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה
היו"ר אלכס קושניר
ההסתייגות לא התקבלה.
ינון אזולאי (ש"ס)
רביזיה.
לירון אדלר
לסעיף 30, סעיף קטן (א1), במקום המלים "התקציב השנתי לפעילותה של הרשות ימומן מתקציב המדינה ומאגרות המשתלמות לפי חוק זה" יבוא "תקציב הרשות ימומן מאוצר המדינה, מהכנסות ומאגרות ותשלומים אחרים שישולמו לרשות לפי חוק זה".
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה
היו"ר אלכס קושניר
ההסתייגות לא התקבלה.
ינון אזולאי (ש"ס)
רביזיה.
לירון אדלר
לסעיף 30, סעיף קטן (א2). בסעיף קטן (א2), בסיפה יבוא "לשנת 2021".
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה
היו"ר אלכס קושניר
ההסתייגות לא התקבלה.
ינון אזולאי (ש"ס)
רביזיה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אדוני היושב ראש, יש לי עוד הסתייגות אחת. המינוי של ראש רשות הטבע והגנים יובא לאישור בוועדת הכלכלה ויוגבל לארבע שנים.
היו"ר אלכס קושניר
איך זה היום? סתם מעניין. מישהו יודע?
ינון אזולאי (ש"ס)
זה גם מצחיק שיושבים כאן ולא יודעים איך זה הולך.
היו"ר אלכס קושניר
יש כאן נציגים של רשות הטבע והגנים?
שלמה קרעי (הליכוד)
למה הם צריכים לבוא? הכול אתם מסדרים להם.
ינון אזולאי (ש"ס)
אגב, אני מבין אותם. בסך הכול הממשלה עובדת אצלם ולכן למה שיבואו?
היו"ר אלכס קושניר
אצל רשות הטבע והגנים?
ינון אזולאי (ש"ס)
אצל כולם. אצל כל משרד שמגיע. הכול בסדר. אז למה לבוא? חבל להם על שעות העבודה, הם מעדיפים לעשות היום הכול מהבית.
לירון אדלר
השר להגנת הסביבה ממנה את היושב ראש מבין חברי המועצה לאחר התייעצות עם המועצה.
שלמה קרעי (הליכוד)
מי ממנה את חברי המועצה?
לירון אדלר
יש שבעה נציגי ממשלה, נציג רשות מקרקעי ישראל, נציג רשות העתיקות, נציג קרן קיימת.
שלמה קרעי (הליכוד)
ומן הסתם יש גם את נציג השר. באופן עקיף השר ממנה ליושב ראש את מי שהוא רוצה. הוא שם אותו חבר מועצה ואחר כך ממנה אותו.
ינון אזולאי (ש"ס)
שלמה שואל במלים אחרים האם יש זכות וטו.
היו"ר אלכס קושניר
אתם פעלתם בטוהר המידות.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד ההסתייגות של חבר הכנסת שלמה קרעי? מי נגד?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה
היו"ר אלכס קושניר
ההסתייגות לא התקבלה.
ינון אזולאי (ש"ס)
רביזיה.
מופיד מרעי (כחול לבן)
המינוי של המנכ"ל הוא מבין חברי מועצת הגנים הלאומיים? יש את מועצת רשות הטבע והגנים ויש את מועצת הגנים הלאומיים. איזה מועצה מהן ממנה את המנכ"ל? רשות הטבע והגנים כפופה למועצת הגנים הלאומיים.
לירון אדלר
היום זה מאוחד כבר. פעם זה היה בנפרד.
היו"ר אלכס קושניר
יש עוד הסתייגויות?
ינון אזולאי (ש"ס)
כן. מופיד מרעי רוצה להוסיף הסתייגות שזאת תהיה רשות הלאומית.
יריב לוין (הליכוד)
יש לי עוד הסתייגות אחת. הרשות לא תתנגד לבנייה הכרחית לצורך פתרונות דיור בישובים הדרוזיים.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה
היו"ר אלכס קושניר
ההסתייגות לא התקבלה.
טל שחם
כבוד היושב ראש, יש לנו תשובה בנוגע לדוח הכספי. הדוח הכספי כבר שנים מפורסם באתר כל שנה מחדש.
טמיר כהן
לא. אני בדיוק מאמת את הדבר. לא את מה שאתם מפרסמים.
שלמה קרעי (הליכוד)
זה לא דוח כספי.
טמיר כהן
בדיוק. זה לא דוח כספי מבוקר. אלה קצת נתונים מספריים.
טל שחם
אני כרגע דיברתי עם חשב הרשות.
טמיר כהן
אני נכנסתי לאתר.
שלמה קרעי (הליכוד)
זה לא דוח כספי מבוקר על ידי רואה חשבון. גם אני נכנסתי לאתר. לא סתם רשמתי את זה לפניי. אין דוח כספי מבוקר שמפורסם. אם אתה אומר שיש, אז בוא נכתב שיהיה.
היו"ר אלכס קושניר
תאמר שוב את ההסתייגות.
שלמה קרעי (הליכוד)
רשות הטבע והגנים תעביר לידי ועדת הכלכלה דוח כספי שנתי מבוקר על ידי רואה חשבון.
היו"ר אלכס קושניר
אני רוצה לשאול. הרשויות הנוספות הדומות עושות פעולה כזאת או לא? אני לא רוצה לעשות אפליה.
טל שחם
מה הכוונה?
היו"ר אלכס קושניר
יש עוד רשויות במדינת ישראל.
טל שחם
אני לא רוצה לענות עכשיו בשם מי שלא נמצא כאן אבל אני יודע שבאופן כללי החשב הכללי - - -
ג'ידא רינאוי זועבי (מרצ)
התשובה היא לאיזה שאלה? האם יש רשויות אחרות או לא.
היו"ר אלכס קושניר
אנחנו נעשה את הדבר הבא. אנחנו נצביע על ההסתייגות הזאת ובכל מקרה נבקש עליה רביזיה. יש לנו הצבעה על הרביזיות בעוד חצי שעה ובמשך חצי השעה הזאת בבקשה תעשו את הבדיקה.

תקריא את ההסתייגות שוב.
שלמה קרעי (הליכוד)
רשות הטבע והגנים תעביר לידי ועדת הכלכלה דוח כספי שנתי מבוקר על ידי רואה חשבון.
היו"ר אלכס קושניר
תודה רבה. מי בעד ההסתייגות? מי נגד?
הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה
היו"ר אלכס קושניר
ההסתייגות לא התקבלה.
ינון אזולאי (ש"ס)
רביזיה.
היו"ר אלכס קושניר
רביזיה של חבר הכנסת ינון אזולאי.
שלמה קרעי (הליכוד)
גם שלי.
היו"ר אלכס קושניר
נחזור בשעה 12:50 להצביע על הרביזיות. עד אז אני מבקש תשובה.

(הישיבה נפסקה בשעה 12:20 ונתחדשה בשעה 12:54.)
היו"ר אלכס קושניר
אנחנו מחדשים את הישיבה.
טל שחם
הרשות באמת לא פרסמה את הדוח של 2020. לשנת 2019 ולפניה כן מופיע באתר.
קריאה
זה מ-2019 וזה מה שמופיע שם.
שלמה קרעי (הליכוד)
זה לא דוח כספי מבוקר.
טל שחם
יש לי את הדוח מ-2019 אבל נשים את זה בצד.
שלמה קרעי (הליכוד)
יש תשובה אחרת. נכון שהם לא פועלים על פי חוק אבל בחוק ההסדרים - - -
טל שחם
בפרק ג' לחוק ההסדרים שיצביעו עליו היום בשעה 5:00 בוועדת החוקה, יש פרק שלם על נושא של כל התאגידים המתוקצבים שיצטרכו לפרסם גם דוח כספי מבוקר לחשב הכללי וגם לפרסם באתר שלהם. מטילים על מועצת התאגיד את האחריות לפרסם את זה לציבור.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני מושך את הרביזיה, אם זה נמצא בחוק ההסדרים ומצביעים. שקיפות זה דבר חשוב והציבור צריך לדעת מה עושים עם הכסף.
היו"ר אלכס קושניר
אתה צודק. נכון.
לירון אדלר
אתה מוותר על ההסתייגות?
שלמה קרעי (הליכוד)
מוותר על ההסתייגות. זה נכנס לחוק.
היו"ר אלכס קושניר
נתחיל להצביע על הרביזיות על ההסתייגויות.
לירון אדלר
יש רביזיה על ההסתייגות של חבר הכנסת יריב לוין ש-20 אחוזים מתקציב הפרסום יועבר לתיירות חוץ.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה
הרביזיה לא נתקבלה
היו"ר אלכס קושניר
הרביזיה לא נתקבלה.
לירון אדלר
הסתייגות של חבר הכנסת קרעי, שרשות הטבע תעביר דיווח שנתי לגבי הגבלות על איסור ציד או דיג שצריך לקבל את אישורה.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה
הרביזיה לא נתקבלה
היו"ר אלכס קושניר
הרביזיה לא נתקבלה.
לירון אדלר
הסתייגות של חבר הכנסת יריב לוין, שהרשות תחויב ביצירת הסדר או הנחות לתיירי חוץ.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה
הרביזיה לא נתקבלה
היו"ר אלכס קושניר
הרביזיה לא נתקבלה.
לירון אדלר
הסתייגות של חבר הכנסת קרעי, שמינוי ראש רשות הטבע והגנים יהיה באישור ועדת הכלכלה.
שלמה קרעי (הליכוד)
ויוגבל לארבע שנים.
לירון אדלר
ויוגבל לארבע שנים.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה
הרביזיה לא נתקבלה
היו"ר אלכס קושניר
הרביזיה לא נתקבלה.
לירון אדלר
הסתייגות של חבר הכנסת יריב לוין, שהרשות לא תתנגד לפתרונות בנייה הכרחיים ביישובים הדרוזיים.
שלמה קרעי (הליכוד)
מופיד, אתה נגד היישובים הדרוזיים?
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד הרביזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרביזיה לא נתקבלה
היו"ר אלכס קושניר
הרביזיה לא נתקבלה. נמנע אחד.
לירון אדלר
הסתייגות של חבר הכנסת ינון אזולאי, סיף 30 יימחק.
ינון אזולאי (ש"ס)
אני רוצה להסביר את הרביזיות. אני מבקש להמשיך את הרביזיות אף על פי שאם אני לא אהיה כאן, כי אני צריך להתפלל מנחה, הקדימו את המנחה כדי שאם הוא ירצה אחר כך לעשות עוד רביזיה, אני אוכל להיות בה. לכן אני מסמיך את שלמה קרעי להמשיך עם הרביזיות שלהם ואני אגיד לכם תודה רבה. שלמה, תמשיך בעבודה.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד הרביזיה הראשונה של חבר הכנסת ינון אזולאי? מי נגד?

מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה
הרביזיה לא נתקבלה
היו"ר אלכס קושניר
הרביזיה לא נתקבלה.
לירון אדלר
הרביזיה השנייה, שבמקום "הרשות" יבוא "מעונות היום של הציבור החרדי".
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה
הרביזיה לא נתקבלה
היו"ר אלכס קושניר
הרביזיה לא נתקבלה.
לירון אדלר
הסתייגות שלאחר המלים "של הרשות" יבוא "יוחל וימומן".
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה
הרביזיה לא נתקבלה
היו"ר אלכס קושניר
הרביזיה לא נתקבלה.
לירון אדלר
ההסתייגות הרביעית, במקום "התקציב השנתי לפעילותה של הרשות ימומן מתקציב המדינה ואגרות המשתלמות לפי חוק זה" יבוא "תקציב הרשות ימומן מאוצר המדינה והכנסות ותשלומים אחרים שישולמו לרשות לפי חוק זה".
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה
הרביזיה לא נתקבלה
היו"ר אלכס קושניר
הרביזיה לא נתקבלה.
לירון אדלר
ההסתייגות החמישית, לסעיף 30 סעיף קטן (א2), שבסיפא יבוא "לשנת 2021".
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה
הרביזיה לא נתקבלה
היו"ר אלכס קושניר
הרביזיה לא נתקבלה.

יש עוד רביזיות?
לירון אדלר
לא.
היו"ר אלכס קושניר
אנחנו נעלה את הסעיף להצבעה. מי בעד אישור סעיף 30 בפרק י' (שונות), רשות הטבע והגנים? מי נגד?

הצבעה
אושר
היו"ר אלכס קושניר
סעיף 30 בפרק י' (שונות) אושר וייכנס לחוק ההסדרים במסגרת קריאה שנייה ושלישית במליאה. אנחנו נטיל עליו רביזיה.
שלמה קרעי (הליכוד)
גם אני מצטרף לרביזיה.
היו"ר אלכס קושניר
תודה רבה. בשעה 14:00 יש הצבעות על כלל הרביזיות שהוגשו על החוקים. בשעה 14:00 חוזרים לכאן. תודה רבה.


הישיבה ננעלה בשעה 12:59.

קוד המקור של הנתונים