ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 26/10/2021

דיווח שרת התחבורה והבטיחות בדרכים לפי תקנות התעבורה (הוראת שעה) (מס' 6) (תיקון), התשפ"א-2021 לעניין מערכות להתראה על השארת ילדים ברכב

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת2
ועדת הכלכלה
26/10/2021מושב שניפרוטוקול מס' 82
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שלישי, כ' בחשון התשפ"ב (26 באוקטובר 2021), שעה 11:10
סדר היום
דיווח שרת התחבורה והבטיחות בדרכים לפי תקנות התעבורה (הוראת שעה) (מס' 6) (תיקון), התשפ"א-2021 לעניין מערכות להתראה על השארת ילדים ברכב
נכחו
חברי הוועדה: מיכאל מרדכי ביטון – היו"ר
בועז טופורובסקי
מיכל שיר סגמן
חברי הכנסת
בצלאל סמוטריץ'
אבתיסאם מראענה
נירה שפק
מוזמנים
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים מרב מיכאלי
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
דוד טמיר - עו"ד, היועץ המשפטי בפועל, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

אבנר פלור - סמנכ"ל בכיר מינהל תנועה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

משה בקר - מנהל אקדמי לתחבורה, מכללת הגליל

נילי אבן חן - מייסדת ועו"ד, מנכ"לית 'רווח נקי'
מוזמנים באמצעים מקוונים
אריאל הבר - רפרנט תחבורה, אגף התקציבים, משרד האוצר
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
מנהלת הוועדה
עידית חנוכה
רישום פרלמנטרי
סמדר לביא, חבר תרגומיםדיווח שרת התחבורה והבטיחות בדרכים לפי תקנות התעבורה (הוראת שעה) (מס' 6) (תיקון), התשפ"א-2021 לעניין מערכות להתראה על השארת ילדים ברכב
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
בוקר טוב. ממשיכים עם דיווח על יישום החוק של שכחת ילדים ברכב.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
תקנות, לא חוק.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תקנות שנובעות מחוק, אבל אתה צודק, שר התחבורה לשעבר. משרד התחבורה תיקן את התקנות הללו והוועדה הזאת נדרשה לאשר אותן בראשית עבודתה. באותו שלב קיבלנו בקשה ממשרד התחבורה לדחות את היישום של החוק בשנה. סירבנו כמובן, אבל אפשרנו דחייה של יישום החוק בחצי שנה. סירבנו לדחות בשנה כדי לא להגיע לקיץ הבא, שהוא אזור הסכנה הגדולה, סירבנו לדחות בשנה כי בשנה בעוונותינו ולצערנו יש לנו 40 ילדים שנהרגים משכחה ברכב. זה מספר קשה.
קריאה
מה? ארבעה.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
בעשר שנים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
בעשר שנים, 40 ילדים בעשור האחרון. לצערנו אחרי שהחוק הגיע לידינו היה מקרה טרגי של אחיין של חבר הכנסת קרעי. זה אומר שהסכנה לפתחנו והקיץ לפנינו ולכן נתנו הסכמה למשרד התחבורה לדחייה של חצי שנה ביישום החוק עם הטיעונים שלהם שיש ממשלה חדשה, שאין מספיק אמצעים טכנולוגיים, לא אושרו כל האמצעים הטכנולוגיים ועוד כהנה וכהנה שאלות שבעצם לא אפשרו את יישום החוק באזור אוגוסט-ספטמבר.

התנאי שלנו לדחייה בחצי שנה כלל דיווח של משרד התחבורה בנוכחות שרת התחבורה כבר בנובמבר וזה מתקיים עכשיו, זה המפגש עכשיו, איך המשרד נערך ליישום של החוק במרץ.
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים מרב מיכאלי
עכשיו נובמבר?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אני אגיד לך איך זה קרה, היינו צריכים לפגוש אותך בנובמבר, ידענו שאת באה לדבר על בטיחות בדרכים, חיברנו וחסכנו לך פגישה.
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים מרב מיכאלי
שמחה בשמחה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אבל אנחנו רוצים מהשרה והצוות שלה סקירה מה מצב יישום החוק ואיך אנחנו נגיע למרץ כשהוא נכנס לתוקף, כשזה בעצם התחלת האביב-קיץ ואזור הסכנה ונהיה מוכנים בשטח. בבקשה השרה.
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים מרב מיכאלי
תודה רבה, אדוני. סליחה שאני פה נטפלת לשפה, אבל במקומותינו זה חשוב, לא מדובר בחוק, מדובר בתקנה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
כן, תיקן אותי השר לשעבר, אמרתי תקנה שנובעת מחוק. זה בסדר, בשבילנו כל דבר הוא חוק, אבל זה עניין של דקדוק משפטי.
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים מרב מיכאלי
כן, מדובר בתקנה ולא יודעת אם היא תיכנס לתוקף או לא תיכנס לתוקף, אנחנו הרי לקחנו זמן בשביל לבחון האם באמת נכון להכניס אותה לתוקף משום שגם אלה שחושבים שהדבר עצמו הוא נכון אני חושבת שלא הייתה מחלוקת על כך שהדברים לא התקבלו בצורה ראויה ומקצועית וסדורה כמו שצריך ולכן לקחנו את הזמן בשביל לבדוק את זה ולראות את המסקנות שנביא בצורה מוסדרת.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אז רק לתקן את התיקון, התקנה בתוקף, היא נכנסת לתוקף במרץ.
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים מרב מיכאלי
לא, אמורה. כרגע דחינו אותה למרץ.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
הדחייה התבקשה כדי שהמשרד יוכל לבחון - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אבל במרץ היא בתוקף.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
אלא אם עד אז השרה תבטל אותה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא, לא היה דיון האם היא בתוקף, היה איך נערכים לכניסה שלה לתוקף.
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים מרב מיכאלי
לא, לא, לא.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
חברים, אנחנו היינו הוועדה, אנחנו אישרנו את הדחייה ותעיינו בסיכום הפגישה, בסיכום הוועדה, ותשמעו שמשרד התחבורה ידווח איך מיישמים את התקנה הזאת, לא האם היא תהיה - - -
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
התקנה היא בסמכות השרה, השרה מתקינה את התקנה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אנחנו מאשרים אותה, או מאשרים דחייה שלה, אבל היא נכנסה לתוקף בלעדינו.
אבתיסאם מראענה (העבודה)
השרה מיכאלי, לא שומעות אותך, אפשר לסדר את המיקרופונים?
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
אנחנו דווקא שומעות נהדר.
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים מרב מיכאלי
אני אגיד מצד משרד התחבורה וזה מה שבאנו איתו לוועדה. דחינו כדי לבחון מחדש בצורה הרבה יותר יסודית ורצינית האם באמת יש הצדקה לתקנה הזאת.

אני רוצה להגיד, אדוני, ברשותך, אתה יודע, נניח עכשיו, בחוק ההסדרים, כשרוצים הרבה פעמים לבטל רגולציה ופעמים רבות מבלבלים בין רגולציה ובירוקרטיה, אני בצד שלא ממהר לבטל רגולציה, ויושב פה חבר הכנסת אביר קארה, ויש דברים שפה אנחנו – אבל אני חושבת שבפירוש כשממשלה באה להטיל חובה על האזרחיות והאזרחים שלה אז היא צריכה לעשות את זה עם סיבה מאוד מאוד טובה, היא לא יכולה לעשות את זה רק בשביל שהיא תרגיש שהיא כתבה איזה חוק וכאילו עכשיו הכול בסדר.

בכל הכבוד, אני חושבת שאנחנו חייבות וחייבים, אם אנחנו רוצות להטיל כזאת חובה היא חייבת להיות מוצדקת ביעילות ובאפקטיביות אמיתית. בשביל שהדבר הזה יהיה נדרשות פה בדיקות ואני חייבת להגיד לך שממה שעולה עד כה, ואבנר פלור, סמנכ"ל המשרד, יפרט, לא בטוח שמתמלאים התנאים האלה, ממש לא בטוח, אני באמת חושבת שאין הצדקה להטיל על אזרחיות ואזרחים חובה.

אגב, זה לא רק העניין של ההוצאה הכספית, שהרבה תשומת לב ניתנה לעניין ההוצאה הכספית, אבל יש פה חובה שבגינה יש סנקציה. אתה מעמיד אזרחיות ואזרחים במצב שבו הם יהיו כפופים לסנקציה על אם הם לא ימלאו משהו שלא בטוח שיש בכלל תועלת בצדו. אני חושבת שלממשלה אסור בשום אופן לעשות דבר כזה. אני אבקש מאבנר קודם כל לתאר את מה נעשה עד עכשיו.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
נדמה לי שאחרי הפתיח הזה אני מיותר פה.
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
אני חושב שכולנו מיותרים פה אחרי הפתיח הזה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא הבנתי, אתה לא בעד שיהיה את ההתקן הטכנולוגי הזה?
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
ממש לא, אני התנגדתי לו מהרגע הראשון. אני אבקש זכות דיבור אחר כך, אני אסביר מה אני כן בעד, אבל גם מה לא.
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
אותו דבר.
אבנר פלור
כמו שהשרה אמרה, אנחנו למעלה מהחודשיים האחרונים בעצם ביצענו עבודת מטה שטרם הסתיימה וחלק מזה שהיא טרם הסתיימה זה מכיוון שאין איזה שהיא תקינה או רגולציה בין לאומית שאנחנו יכולים לקחת ולאמץ אותה כמות שהיא, פרט לאיטליה, ואני תיכף אפרט. מבדיקה שעשינו גם שם עדיין אין איזה שהם ממצאים לגבי האפקטיביות של המערכת עצמה ולכן יש קושי לקבוע אם המערכת אפקטיבית או לא.

ועוד משהו חשוב. תיקון התקנה שהיה בוועדה זה גם היה כהוראת שעה וזה גם בגלל הסיבות האלה, מכיוון שהיו המון המון שאלות פתוחות שלא היו להן תשובות.

בחודשיים האחרונים אנחנו ביצענו בדיקה לגבי הנתונים הכמותיים. אני יכול להגיד לכם, עוד לפני היישום של התקנה ובכלל כל הדיונים, מתחילת 2021 אנחנו נותנים תמריצים לכלי רכב חדשים שמגיעים עם המערכות האלה בלי קשר לתקנה והיום יש כ-15,000 כלי רכב חדשים שמצוידים במערכת שמגיעים מהיצרן, זאת אומרת זו מערכת שמקבלת איזה שהוא אינסנטיב. שתיים - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא הבנתי. אתם אומרים שזה לא חשוב לשים את ההתקן הזה ועכשיו אתם מחייבים רכבים חדשים לשים את זה?
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
אין דיון. היושב ראש, זה לא דיון.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
רגע, אני לא מבין את הלוגיקה.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
תן לו להסביר.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אתם מסבירים שהתקנה הזו לא נחוצה ואתם דורשים מרכבים חדשים את ההתקן הזה?
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
לא דורשים, מעודדים דרך הטבת מס.
אבנר פלור
אנחנו מעודדים דרך הטבת מס, כמו שיש המון מערכות - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מעודדים, אז אפילו מוכנים לשלם על זה.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
נכון.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אז למה אתם לא מוכנים לשלם לאזרח על התקן כזה?
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
אנחנו לא רוצים להטיל עכשיו על אזרחי ישראל אלפי שקלים מס.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אם אתה נותן הטבת מס, מדינת ישראל מממנת.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
אבל הם כן מוכנים. חכה, הם יגיעו לזה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
רגע, שנייה, אבל מדינת ישראל מממנת.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
אבל הם מוכנים שהמדינה תממן, אני לא רוצה שהאזרח יממן.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אבל הם לא מוכנים שהמדינה תממן את ההתקן שחסר ברכבים ותיקים. אני חייב להבין את הלוגיקה, אתם אומרים שאתם לא רוצים את התקנה, נותנים הטבת מס של המדינה לרכב חדש, שמים יד בכיס.
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
כן, אבל הם הגיעו עם מסקנות מאיטליה, הם הגיעו עם מסקנות מהמקום היחיד שזה קרה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אתה מפריע לי לסיים את דבריי. שמים יד בכיס לרכב חדש שיביא את זה כבר עם הטכנולוגיה, כי זה חשוב לכם, אבל לרכב ותיק, למישהו עני, אתם לא תממנו את ההתקן ואומרים שזה לא חשוב.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
אבל התקנות לא מממנות.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אז תעשה מממנות. אבל אתה אמרת קודם שההתקן לא חשוב.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
זה לא מה שאמרנו.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אז אל תצדד בעמדה הזאת.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
אבל לא נתת לו להסביר.
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
מיכאל, אם היית יודע שהתקנה של מכשיר מעלה את מספר המקרים?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אתה איש של לוגיקה, אז לוגיקה היא חיה גם על רכב חדש וגם על רכב ותיק.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
תן לאבנר להשלים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מדינה שמוכנה לממן התקן ברכב חדש אומרת שברכב ותיק זה לא חשוב?
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
אדוני היושב ראש, אם היית יודע שהתקנה הזאת יכולה להעלות את מספר המקרים, זאת אומרת התקנה כזאת ברכב שמחליפה את האחריות של ההורה וגורמת להורה להיות תלוי באיזה שהוא מכשיר, עדיין היית הולך על זה?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אבל, קארה, אתה אוהב דיון מבוסס נתונים.
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
כי לא רואים בשום מקום בעולם שהמכשיר הזה הוריד את מספר המקרים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אבל אתה אוהב דיון מבוסס נתונים.
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
נכון, הנה, הם הביאו נתונים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אתה חבר ממשלה ואתה סגן שר בממשלה, ואל תבוא לנו כל פעם בכנסת להיות עוין של החלטות ממשלה.
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
לא, אבל זו לא החלטת ממשלה. יושבת פה השרה, היא עשתה בדיקה מקצועית והיא אומרת בעצמה שזה לא - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
רגע, הממשלה החליטה לממן בהטבת מס את התקן הבטיחות לילדים ברכב חדש.
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
אני לא בטוח שזה נכון, אדוני היושב ראש.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אבל היא לא תממן לרכב ותיק, לעניים שיש להם רכב שהוא 5,000 שקל.
אבתיסאם מראענה (העבודה)
זה לא מה שאמרה השרה.
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
זה לא מה שאמרו.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
בוא נשמע.
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
ויש מסקנות.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אני רוצה לשמוע, בינתיים היא אמרה שהיא לא בטוחה שצריך את התקנה הזאת. זה מה שמדאיג אותי.
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
כולנו חושבים כמוה, לדעתי.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
ואני חושב שצריך להציל חיים וגם את התקנה.
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
השאלה אם זה מציל חיים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
ועכשיו אני מבין שהמדינה כבר החליטה לעשות את זה ברכבים חדשים ולממן את זה.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
היושב ראש, אבל זה לא הדיון. אין דיון על המה, יש דיון על האיך.
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
נראה לי שהלילה הוא ישן במלון ולא בבית.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תשמע, אי אפשר לאחוז במקל משני קצותיו.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
תן לי להסביר.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אני אתן לך, אבל כשאתה מגבה עמדה שאומרת שהתקנה לא חשובה ואז מגלים שהמדינה מממנת ברכב חדש והיא לא מוכנה ברכב של אדם עני לממן.
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
היא לא מממנת, היא נותנת הטבת מס.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
אני אמתין בסבלנות לזכותי להסביר.
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
אני חושב שהמדינה צריכה לבטל את הטבת המס ולהעביר את הכסף לדברים אחרים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מזל שלא שאלו אותך כשעשו את זה, אבל זה כבר אבוד לך.
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
לא, הנה, עכשיו אני אומר, אולי נשתמש בזה, אנחנו צריכים את הכסף הזה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אדוני, תמשיך, אבנר.
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים מרב מיכאלי
אדוני, אני רק רוצה להגיד לך שהדיון המקורי היה עד 11 וחצי ואני לצערי ב-11 וחצי בכל מקרה אצטרך ללכת.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
בסדר גמור, פשוט רצינו שתהיי שותפה לסיכום.
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים מרב מיכאלי
גם אני רוצה להיות שותפה לסיכום, אבל אני רק אומרת לך.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
כן, עסקנו בנושאים חשובים.
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים מרב מיכאלי
חד משמעית.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אבנר, בבקשה.
אבנר פלור
אני שוב חוזר ואומר, בשום מדינה בעולם לא מחייבים, פרט לאיטליה, בשום מדינה בעולם לא מצאנו אפקטיביות של המערכות האלה. מה שאני אומר, ואמרתי, משנת 2012 אנחנו מחייבים מערכות בטיחות, לתת אינסנטיב, לתת תמריץ, אבל לא מחייבים בתקנות. זה משהו שהמדינה - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אבל אם לא מצאתם אפקטיביות למה אתם מעודדים את זה? אם זה לא אפקטיבי למה אתה מעודד ברכב חדש?
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
זה לא בהחלטה שלהם, זה בהחלט קודמת. זה לא משהו שהיה תלוי בהם.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא הבנתי את הדבר והיפוכו הזה.
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים מרב מיכאלי
תודה לאביר קארה שהבהיר את הדבר הזה, שזה היה קודם, זאת לא החלטה שהתקבלה בתקופתנו. לא ביטלנו אותה עדיין.
אבנר פלור
לגבי התקנות מקומיות, ישנן 22 מערכות שמשווקות על ידי 22 יבואנים. עלות המערכת נעה בין 150 שקלים ל-500 שקלים כשהרוב הוא בין 200 ל-300 שקלים, מרבית המערכות, ויש מערכות שמגיעות גם ל-1,000 שקלים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
וכמה הטבת המס לרכב שמגיע? מה הוא מקבל, מה השווי?
אבנר פלור
ממש מעט.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
כמה זה?
אבנר פלור
אני אשיב לך על הכול, אדוני היושב ראש, אבל אני רוצה להתייחס למה שביקשתם בדיון הקודם.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אבל תענה לי על השאלה, כמה כסף שווה הטבת המס לרכב חדש בהתקן הזה?
אבנר פלור
הטבת המס הכוללת עשר מערכות בטיחות זה 2,400 שקלים הפחתה במס הקנייה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
כמה כסף זה לרכב?
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים מרב מיכאלי
אבל זה לעשר מערכות בטיחות.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
2,400?
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים מרב מיכאלי
לעשר מערכות.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
זאת אומרת מערכת אחת תהיה 240 שקל, בממוצע.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
לא, היושב ראש, זה רכב שמגיע עם עשר מערכות בטיחות שונות.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מתוכם ההתקן הזה. בממוצע 240 למערכת.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
אתה לא יודע כמה הוא שווה, יכול להיות שיש מערכות יותר יקרות.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
בממוצע 240.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
מערכת מובילאיי יותר יקרה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אבל בממוצע. אז 240 שקל נתנו לרכב חדש על התקן לבטיחות לילדים ולאדם עם רכב שעולה 5,000 שקל לא ייתנו 240 שקל?
אבנר פלור
בתוך עשר המערכות, אדוני היושב ראש, יש מערכת שעולה אפילו יותר מ-2,000 שקלים. למערכת אחת אני מדבר, וכל ההטבה שניתנת זה 2,400 לעשר מערכות.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אני מבין, כולל המערכת הזאת.
אבנר פלור
במידה שהרכב מגיע עם המערכת הזאת.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא, אתה אומר שחדשים מגיעים עם המערכת הזו.
אבנר פלור
אבל הם לא מחויבים, לא כולם.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מה אחוז הרכבים שמגיעים?
אבנר פלור
אז הסברתי, עד 5% זה בקושי. מתוך 300,000 כלי רכב שמובאים מדי שנה, כמו שאמרתי, עד היום רק ב-15,000 כלי רכב יש את המערכת הזו.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אבל בתקנה לא הייתה דרישה לרכבים חדשים?
אבנר פלור
לא, לא.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
הציגו לנו פה שרכבים חדשים בתקנה נדרשו לבוא עם זה מוכנים. אתם מוכנים לבדוק את זה?
אבנר פלור
אז אני מסביר, התקנה מתייחסת לכל סוגי כלי הרכב הפרטי, חדשים וקיימים. מה שאני אמרתי, שנותנים הטבה לכלי רכב חדשים שמגיעים עם ההתקן הזה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אני שואל עוד פעם, היבואן, הוא קיבל הוראה בגלל התקנה הזאת לייבא רכבים עם ההתקן הזה?
אבנר פלור
לא.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
נאמר לנו בפעם הקודמת שברכבים חדשים כבר לא תהיה בעיה כי יהיה התקן. זה מה שהוצג לנו פה.
אבנר פלור
היבואן לא חויב.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
עבדו עליך.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא, הציגו לי ממשרד התחבורה.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
לא, לא היה. אין את זה בתקנות.
דוד טמיר
מה שנאמר לאורך כל הדרך זה שאנחנו בעצם מייצרים תמריץ מס לצורך התקנת המערכות ברכב חדש, לא נאמר בשום שלב - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אתה היית בדיון הקודם, טמיר?
דוד טמיר
כן, לא נאמר בשום שלב שמטילים חובה - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא נאמר שם שהבעיה נשארת ברכבים הוותיקים ובחדשים היא נפתרת? לא הצעתם את זה?
דוד טמיר
מה שנאמר שאנחנו מייצרים תמריץ מס שנכנס לתוקף החל משנת 2021 שמדבר על זה שחצי נקודה מתוך ציון ההטבה ניתן עבור מערכות מהסוג הזה כאשר זה היה אמור לתת פתרון ביחס להתקנות ברכבים חדשים. בשום שלב לא הוטלה חובה על רכב שהמערכת האלה יותקנו כתנאי ליבוא של הרכב.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אבל ברגע שידעתם שהתקנה נכנסה לתוקף ובמרץ היא תיכנס לתוקף אז לא יכולתם לעזור לרוכש החדש שלא יקנה כבר אוטו בלי זה ולהקל עליו? אם זה נכנס לתוקף אז לא יכולתם לחשוב על האינטרס של הצרכן לא להכביד עליו שהוא יעשה התאמות לרכב חדש?
דוד טמיר
אפשר להסביר גם את זה, כבוד היושב ראש?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
ודאי, תסביר.
דוד טמיר
הרוב המכריע של המערכות מהסוג הזה זה לא מערכות של הרכב עצמו, אלא זה מערכות שמתקינים ברכב. נגיד המערכת הרגילה זו מערכת שמתקינים אותה על מושב הבטיחות של הרכב. המשמעות היא שזה לא מערכת שיצרן הרכב מוציא אותה מפס הייצור.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אין יצרנים אורגינליים שמייצרים רכבים כאלה מוכנים עם מערכת כזאת?
דוד טמיר
יש מערכות שמותקנות כבר בפס הייצור ולכן אנחנו הענקנו תמריץ במס. אמרנו שרכב שבו מותקנת מערכת כזו, ובגלל זה גם נתנו את תמריץ המס, רכב כזה בעצם ייחשב כמי שמקיים אחר הוראות התקנה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אבל השאלה, אני חוזר עליה, אם ידעתם, הדיון היה פה, לא יודע, באוקטובר, אוגוסט?
איתי עצמון
בסוף יולי.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
ביולי, לפני שנה.
איתי עצמון
לא.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
השנה, ועכשיו יהיה יבוא שנה הבאה, מינואר עוד רכבים חדשים באים, ואתם יודעים שחלה התקנה הזאת, לא היה ראוי שהיבואנים כבר יקלו על הצרכנים וברכב חדש זה יהיה?
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
אבל לא בטוח שאנחנו רוצים את התקנה הזו בפנים, לא בטוח שהם רוצים אותה. הממשלה התחלפה, אדוני היושב ראש.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אם אתה לא רוצה למה אתה נותן הטבות מס ותמריצים?
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
הממשלה התחלפה, אדוני היושב ראש. זה היה משהו שהיה לפני כן.
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים מרב מיכאלי
בדיוק.
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
מה שקרה כאן עם התקנות הספציפיות האלה, אנחנו לא חושבים, בגדול, הסדרה צריכה בסוף להשיג את המטרות שלה, מה שאנחנו רואים זה שיש כאן רגולציה שבסוף לא תשיג את המטרה שלה. יש מדינה אחת בעולם שעשתה את זה והיא גם הביאה נתונים שההתקנים האלה לא משיגים את המטרה, רק איטליה עושה את זה. אני חושב שבעניין הזה אנחנו תמימי דעים בדברים שכן אפשר לעשות ובנושא הזה ספציפית אנחנו חושבים, אני חושב שיש גם קונצנזוס סביב השולחן, שזה לא ישיג את המטרה שלו.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
ולשכוח ילדים ברכב לא מצדיק אמצעי טכנולוגי?
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
זה לא יציל ילדים וזה יעלה לציבור מיליארד שקל.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מיכל שיר היא אמא לילדים, לא מצדיק שאוטו חדש שהיא תקנה, שהיא תקבל בכנסת, לא יהיה בו אמצעי טכנולוגי?
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
לי יש ילד בן שנתיים ותשע ואני אומר לך שיש לי מספיק אחריות ואני חושב שהדבר הזה לא יפתור את הבעיה, הוא יחמיר אותה. לא רק זה, אם היו נתונים מאיטליה שירדו מספר המקרים בשנה - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מה זה התשובה מספיק אחריות? כל אמצעי של בטיחות מניח שהבן אדם עושה טעות, יש לו מנגנון אי סטייה מנתיב, מנגנון שמירת מרחק, מנגנון אי נעילת גלגלים.
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
רגע, אבל אם זה מעביר את האחריות מבן אדם למכשיר?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אז רק בלשכוח ילדים הבן אדם יחשוב על זה לבד, אבל על הנתיב הוא לא יודע לחשוב לבד, ועל שמירת מרחק הוא לא יודע לחשוב לבד? זה כדאי שיהיה באוטו?
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
אני חושב, אדוני היושב ראש, שהעובדות במקרה הספציפי הזה פשוט הטעו אותך. אם היינו יודעים, אם יש פה מישהו סביב השולחן שהיה יודע שמספר המקרים בשנה יירד, אני חושב שאף מאיתנו לא היה מגיע לכאן לדון בזה.
מיכל שיר סגמן (הליכוד)
אז בואו ניתן לעוד ילדים למות ברכב עד שיהיו לנו מספיק נתונים. זה נשמע הגיוני.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אם כל הרכבים יהיו עם אמצעי למה שזה לא יירד?
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
היושב ראש, בוא נעשה דיון מסודר.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
ודאי, אתה צודק.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
לא נתנו להציף טיעונים, לא נתנו לאבנר לסיים, לא נתנו לשרה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אבנר, תסיים ואז אתה.
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
הם הביאו נתונים מאיטליה, שבאיטליה זה לא הוריד את מספר המקרים. יש רק מדינה אחת בעולם שמטילה את החובה הזאת של הסדרה על כל הציבור.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
קארה, תן לאבנר לסיים את הדברים, בבקשה.
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
באמת צריך להיות נתונים, אז בנתונים קחו את הדברים בחשבון.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
קארה, תן לאבנר לסיים, בבקשה.
אבנר פלור
אני אומר שמבדיקה שעשינו באיטליה, שגם שם זה התחיל בסוף 2019 ואין שם מידעים ונתונים, לא לגבי הכמויות ולא לגבי האפקטיביות של המערכות. ונקודה אחרונה שאני רוצה להדגיש אותה, עובדה היא, אדוני היושב ראש, שזה לא מופיע בשום תקינה בין לאומית, זאת אומרת בניגוד למערכות סטייה מנתיב, שמירת מרחק, שכבר נמצאים במסגרת תקינה בדירקטיבה אירופאית פה לא מדובר בשום תקינה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
גם מובילאיי לא היה בין לאומי, מישהו ממציא את הגלגל. מישהו ממציא ABS ואז פתאום זה לכולם. ככה זה אמצעי בטיחות, הראשון ממציא ויום אחד זה קורה. אז מדינת ישראל, אלופת הטכנולוגיה, המציאה את המובילאיי, עכשיו יש בכל העולם מובילאיי. אז הייתם אומרים, לא, יש בישראל המציאו מובילאיי, אסור בעולם להשתמש במובילאיי.
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
אבל אם היו יודעים שהדבר הזה יפגע בנהגים האם היית עדיין מתעקש להתקין אותו? גם פה, יש פה תקנה שאנחנו לא משוכנעים שהיא תשיג את המטרה שלה. לא רק שאנחנו לא משוכנעים בזה אנחנו חושבים - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מי זה לא משוכנעים? אתה מבין בנושא הזה?
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
כן, התשובה היא כן.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מה אתה מבין?
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
אני מגיע מאגף רגולציה במשרד ראש הממשלה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אז חכה לתורך, אתה לא מדבר עכשיו. הוא צריך לסיים את דבריו ואז אתה תגיד. יש פה שר תחבורה לשעבר לפניך.
אבנר פלור
לגבי הנושא של איטליה, אז כמו שאמרתי, אין שם נתונים ומידעים לגבי היעילות של המערכות האלה, וגם לא בוצעה שם אכיפה, כלומר אין אכיפה, בגלל זה גם לא יודעים את הכמויות ולא יודעים מידעים נוספים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
כן, תודה. שרת התחבורה, את רוצה לדבר? כי סמוטריץ' רוצה להתייחס. מה שאתם מחליטים.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
אני לא ממהר.
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים מרב מיכאלי
אני ממהרת, אבל אני אשאר בכל זאת, כי זה מאוד חשוב בעיניי.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אז תתחילי את, בבקשה.
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים מרב מיכאלי
אדוני, אני רוצה להגיד, ובמיוחד בהמשך לדבריה של מיכל שיר. השאלה היא קודם כל האם זה עוזר. כשיש אמצעי בטיחות, יש כרית אוויר, אתה יודע שזה מציל חיים, נקודה, אז לכן אתה מחייב כרית אוויר. אבל כשיש משהו, יסלחו לי באמת, שהוא בגדר משאלת לב, כי אנחנו רואות את המקרים האלה שנשכח ילד או ילדה באוטו וזה מזעזע אותנו ברמות עמוקות ביותר כי זה באמת מחריד, אבל השאלה היא האם מצאנו את הפתרון. התשובה לצערי היא כנראה לא. ואני רוצה לתת לך דוגמה מקבילה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אבל רק שנייה, הוא אמר שיש 22 מערכות כאלה.
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים מרב מיכאלי
זה לא משנה שיש 22 מערכות כאלה, אין אף הוכחה שמשהו מכל 22 המערכות האלה פותר את הבעיה הזאת. ברשותך, אדוני. אני הייתי עכשיו ארבעה שבועות בפגייה בפנסילבניה, אני שמעתי השכם והערב, חזור ושטוף מוח, יש תופעה של מוות בעריסה, תינוקות מתים בעריסה, וחזרו ואמרו, אל תסמכו על אף פתרון אלקטרוני, לא בייבי סנס ולא בייבי אמו, אל תסמכו על הדבר הזה. מה שאפשר וצריך לעשות זה לשים את התינוקות לישון רק על הגב, בלי שום דבר במיטה, בלי שמיכות, בלי בובות, בלי כל דבר כזה, ואל תסמכו על אף אחד מהאמצעים האלקטרוניים הרבים שמוצעים למכירה שיכולים למנוע את התופעה הזאת.

לכן אני אומרת אותו דבר, יש אמצעים אלקטרוניים למכירה, ומי שמרגיש או מרגישה שהיא מועדת לפורענות תלך אחר כבוד ותעשה מחקר שוק ותראה מה מכל הפתרונות האלה יעזור לה או לו אולי חס וחלילה להימנע מהתקלה הזאת. אבל כל זמן שזה לא פטנט שאשכרה מוציא את הילדה או הילד מהאוטו ולוקח אותה יחד עם ההורה או עם מי שזה לא היה שלקח אותה, אז לא מצאת באמת פתרון.

לבוא ולנסח תקנה שהיא מטילה על הציבור, שוב אני אומרת, יותר מאשר עול כלכלי, היא מטילה עליו משהו שהוא חשוף לסנקציה. כשאין בצד השני תועלת מוכחת אני באמת חושבת שהוועדה צריכה לשקול בכובד ראש להימנע מלעשות את הדבר הזה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אדוני היושב ראש, אני באמצע דיון.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אתה באמצע ועדה, ואתה איש הבטיחות בדרכים שלנו. בבקשה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אני מצטער. שמעתי שיש את הדיון, אני פשוט בוועדת החינוך עכשיו על הנושא של בטיחות בסביבות בית הספר וביקשתי שם רשות שנייה לעלות לכאן, כי אני רוצה להגיד משהו. אני הייתי בכל התהליך הזה של המערכת לשכחת ילדים ואני אגיד את זה בקצרה. היו אותם אנשים ממשרד התחבורה, אני לא מדבר על השרים והמנכ"לים שהתחלפו, אבל האנשים המקצועיים ישבו איתי ואחר כך ישבו איתנו בוועדות והסבירו למה זה חשוב וישבו עם יבואנים גם ולחצו אותם להביא כמויות אדירות של מוצרים של שכחת ילדים, לחצו אותם, אמרו להם שב-1 באוגוסט ייכנס.

אני לא יודע אם יש כאן אנשים, אבל הכניסו והייתה ודאות. עכשיו גם אמרו לציבור, והיה לנו דיון מקצועי כאן בוועדה, כי זה היה נראה לנו גם, מה, איך אנחנו מכריחים אנשים? וקיבלנו, אמרנו אמצעים טכנולוגיים, ולא על זה גם הסבירו לנו, ובטח, אבנר, אתה יודע את זה גם, שעוד מעט ב-NCAP האירופי זה הולך להיות גם חובה, הולכת להיות מערכת שכחת ילדים חובה באירופה.

זה לא התחיל רק עכשיו, בכל מקרה זה גם יהיה בארץ, אז עכשיו באים ואומרים – אז אני מבין את החשש, וזה בסדר שיש שינוי מדיניות, הכול בסדר, אני רוצה להגיד רק את דעתי, קודם כל למחיר של חיים של ילדים, ואני לא מאחל לאף אחד לאבד ילד, אי אפשר לדמיין את היכולת אם אפשר למנוע את זה. לדעתי, וגם דיברנו על זה בוועדה, מדינת ישראל צריכה לממן כזה דבר. זה לא לבוא להגיד לכולם: אתם חייבים את זה, תשלמו 100 דולר, אתם חייבים את זה, תשלמו 50 דולר, היא צריכה לעזור ולממן.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
היא עוזרת, רק לרכבים חדשים. היא נותנת להם הטבת מס.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
היא נותנת להם חצי נקודה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
זה כסף. חישבנו את זה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
נכון, אין בעיה, רכבים חדשים זה חשוב, אני גם אומר את זה, זה נוגע להרבה דברים שנוגעים לרכבים חדשים.
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
אבל מי זה מדינת ישראל? זה כל אזרח בישראל בסוף.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אם יש לי קאיה פיקנטו שהיא משנת 2019 החיים של הילד שלי לא שווים פחות. אבל אני יודע, זה כאילו קצת אמירות פופוליסטיות, אני לא רוצה, אני רוצה ללכת עם הפן המקצועי, כי זה בסדר שאנשים לא רוצים את הבירוקרטיה, לא רוצים לגזור את העלות, אבל זה לא בסדר שיש תהליכים מקצועיים, שבאו ושכנעו אותנו, זה היה הכי לא פופולרי, אנחנו היינו אז באופוזיציה ולקחנו חלק.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
בועז, אבל זה לא נכון, כולם התנגדו.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
לא נכון.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
כל אנשי המקצוע באוצר ובמשרד ראש הממשלה - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
סמוטריץ', אתה לא שמעת את אנשי המקצוע.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
ואני אומר לך ש - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
סמוטריץ', אתה לא היית בוועדה בזמן הזה והציגו את זה כפתרון.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
אני הייתי, זה לפני תקופתך, ודאי שהייתי.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא, אבל הוא ליווה את הדיונים האלה.
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
כולם התנגדו לזה.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
גם אני, ודאי שגם אני הייתי.
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
משרד ראש הממשלה היום מתנגד, משרד האוצר מתנגד.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
אני הגשתי על זה רביזיה.
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
גם משרד התחבורה מתנגד. אני לא יודע על איזה מומחה אתם מדברים. איזה מומחה הציג את זה חוץ משניים שאולי קיבלו פה הטבה מיוחדת כלוביסטים?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אביר, אל תפריע. אני קורא אותך קריאה ראשונה. בבקשה, בועז.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אני יודע שזה צעד לא פופולרי, אני אומר את דעתי ודעתי היא כזאת. דבר ראשון, לדעתי צריך לעשות את המערכות האלה. מה זה מערכות? זה כרית עם איזה ביפר או מחזיק מפתחות, זה לא מערכות ש – אם לוחצים הם יכולים גם לעלות פחות מ-100 שקל. לדעתי המדינה צריכה להכניס את היד לכיס ולעזור לממן את זה, זו דעתי, ולדעתי גם הוועדה הזאת צריכה להתייחס ברצינות לעצמה כשבאים ועושים את התהליך ולא פתאום באים ואומרים: אה, התהליך הזה זה שטויות והכול לא רציני.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תודה. סמוטריץ', בבקשה.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
אני, ברשותך, בקצרה, רוצה להתייחס למסגרת ולתוכן. אני אתחיל מהמסגרת, רק חמור לא משנה את דעתו, מותר להחלטה כזאת להתקבל ומותר גם להפוך אותה.

עובדתית, עובר לקבלת התקנה בכנסת הקודמת, לפני שאדוני נכנס לתפקידו, עמדת כל גורמי המקצוע, צריך לומר, וזה בסדר, משרד התחבורה הציג תמיכה מכיוון שזו הייתה עמדת השרה ואנחנו חיים במדינה דמוקרטית ואנשי מקצוע צריכים לייצג, כך קובע התקשי"ר, את עמדת השר הממונה עליהם בוועדה, לכן אין לי שום טענות לאנשי משרד התחבורה, אבל גם גורמי המקצוע בתוך משרד התחבורה, גם גורמי המקצוע במשרד האוצר וגם גורמי המקצוע באגף ה-RIA, מה שנקרא אז אצל ראש הממשלה, לא רק התנגדו, הטענה שלהם הייתה זה שלא בוצע תהליך סדור שבחן את זה. הם באו ואמרו שלא הובאו נתונים, לא ניתנו סטטיסטיקות.

הרי הדוגמה הפשוטה, אדוני דיבר בהתחלה על 40 ילדים בשנה, אחר כך התברר, זה גם פחות מהמספר הזה, וצריך לדעת לפלח את זה לקבוצות אוכלוסייה שבהן זה קיים וזה קיים בקבוצות אוכלוסייה מאוד מסוימות, ופה אני רוצה לגעת בתוכן, אדוני יושב הראש, ויש לוגיקה.
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים מרב מיכאלי
40 ילדים זה היה במצטבר.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
לא, זה גם לא 40, זה פחות, זה 25 ילדים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
בעשור. לא, זה לא נכון, זה היה 38 ואמרתי 40.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
לא, אמרתי שהוא פתח בזה. הוא פתח ותיקן.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
והאחרונים, ספרת אותם?
קריאה
האחרונים, אפשר להוסיף אותם גם.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
38 בעשור, זה היה המספר.
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
כמה ילדים נוסעים ביום ברכב?
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
מיכאל, תן לי. ברשותך, אני רוצה לדבר על התוכן. אנחנו בעולמות של רגולציה, וכפי שציינה נכון השרה, יש פה אלמנט כפול, אתה מטיל מס על האזרחים, מחייב את האזרחים להוציא כסף, וזה בדרך כלל לא רכב אחד ולא שניים, ואם יש סבא וסבתא שמוציאים מהגן אז זה גם לא שלושה וארבעה רכבים, זה סכום מאוד גדול, אבל אמרה נכון השרה, אתה גם בסוף חושף אותם לסנקציה סמי פלילית של קנס מנהלי של עבירת תנועה.

כשאתה רוצה להטיל רגולציה, אנחנו לא חיים בעולמות של אחד או אפס, אנחנו חיים בעולמות של מבחני עלות תועלת, זה מבחן ה-RIA הידוע. עכשיו מוקמת רשות רגולציה וזה דבר שאמור להיבחן. אין ולא יכול להיות חולק על כך שמדובר בתופעה נוראה ואיומה שצריך מאוד להתאמץ לפתור אותה, אבל חייב להיות מתאם בין התופעה שבה אתה רוצה לטפל לבין הכלי שבאמצעותו אתה מטפל.

ופה צריך לשאול שאלה כפולה, על הכלי הטכני ועל הכלי החוקי. דהיינו, האם הכלי הטכני של אמצעי כזה אכן פותר בעיה או לא. זו שאלה שאנחנו לא יודעים לענות עליה תשובה ובאף מקום בעולם לא יודעים לענות עליה תשובה. אני יכול בסברות להגיד לך המון סברות לכאן ולכאן, כמו שנותנים סוגיה בעיון בבית המדרש, אנחנו לא יודעים. יש משמעות לזה שאנחנו לא יודעים, כי אני חושב שצריך לעודד, כיוון שאם יש סיכוי שזה מועיל צריך לעודד. אבל מישור הדיון השני זה האם הכלי החקיקתי שמטיל חובה כלכלית וסנקציה, האם זה הכלי הנכון.

מה שהתחיל לעשות עכשיו משרד התחבורה זה לעודד את היבואנים דרך הטבת מס, אגב באמת מינימלית, כי כמו שציין אבנר נכון, יש חבילה, סל של עשר מערכות בטיחות שיבואן שמתקין אותן ברכב מקבל הטבת מס מסוימת. הכניסו לתוך הסל הזה גם את המערכת הזאת, בסוף יש נוסחה, אז הוסיפו פה חצי נקודה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אז פתאום המערכת הזאת כן טובה?
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
אבל אני אמרתי - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא, סליחה, המערכת הזאת לא עובדת, לא אפקטיבית.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
מיכאל, אתה לא הקשבת לי, זה לא יפה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
הקשבתי מצוין.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
אתה לא הקשבת לי, כי אם הקשבת זה לא מה שאמרתי. אמרתי שאנחנו לא יודעים למדוד את האפקטיביות שלה וכיוון שאנחנו לא באפס או אחד, אתה שואל אותי? לדעתי כדאי לעודד אותה כי אם יש סיכוי מסוים שהיא מובילה שווה לעודד, אבל לעודד מרצון, וזה ההבדל. אגב מה עשו במובילאיי? אתה דיברת על המובילאיי. במובילאיי ברכב חדש חייבו, ברכב חדש לא חייבו - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אתה איש מעשי.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
רגע, תן לי.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אבל קודם כל תצטרך לקצר כי הזמן קצר.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
אני אקצר.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אבל אתה איש מעשי, אני שואל אותך שאלה. נניח כמה רכבים מייבאים בישראל?
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
300,000 בשנה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אז 15,000, אמרו 5% מגיעים עם המערכת.
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
חלק ממכלול של מערכות.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תקשיב לשאלה, אז אנחנו כבר הסכמנו כמדינה לסבסד מרכיבי בטיחות ל-300,000 רכבים.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
נכון, ואני רוצה לסבסד לכולם, אתה לא נתת לי לסיים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
רגע, אז אני אומר, אני מוכן לבטל את התקנה ושיהיה 300,000 ערכות שאדם יקבל בחינם להתקין באוטו שלו.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
אבל אם היית נותן לי לסיים, לשם הייתי הולך. מה עשתה המדינה במובילאיי? באה ואמרה, מי שכבר יש לו רכב בארץ ורוצה להתקין מובילאיי יילך ויתקין ויקבל חלק מן הסכום בהחזר, נדמה לי שבהתחלה זה היה אפילו את מלוא הסכום.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
ברישיון רכב.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
בדיוק, בהנחה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
איפה הורידו לו את התשלום?
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
באגרת הרישוי לרכב.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
ברישוי, אם שמת מובילאיי הנחה.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
יפה. ואני אומר לך שכשאני הייתי שר, עוד פעם, לא הספקתי, זה הכול היה קצר, בממשלת מעבר, האוצר הסכים שאנחנו נתמרץ, נניח שהמערכת עולה 300 מי שיתקין יקבל 150, 50% מזה הוא יקבל באגרת הרישוי, ואז אתה קודם כל מעודד, למרות שאני לא בטוח באפקטיביות, אבל איך אומרים? אני מוכן לקחת את הסיכוי, כדי שהדבר הזה יקרה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
הבנו, הבנתי אותך היטב ואני אפילו איתך. אם אתה תקדם מהלך - - -
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
אבל השרה מקדמת, תראה בסעיף ד', זה כתוב במסמך שהציגה לך.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא, אבל היא לא מקדמת את הסבסוד לרכבים הקיימים.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
זה כתוב, בימים אלה המשרד בוחן יחד עם משרד האוצר מנגנונים המאפשרים לצורך מתן תמריצים כלכליים לקניית מערכות ההתראה תוך בחינת מדרג החלופות למתן הסיוע.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
קדימה. תקציב המדינה מאושר עוד שבועיים.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
זה לא צריך תקציב כי ברגע שאתה נותן את ההטבה - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אתה מסבסד, אתה מאבד הכנסות.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
אתה לא צריך, ברגע שזה בצד ההכנסה אתה לא צריך להכניס את זה בתקציב.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא נכון.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
אל תגיד לי לא נכון, אני שש שנים בוועדת הכספים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אתה מאבד הכנסה.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
אתה לא צריך את זה בתקציב, תקציב הוא תקציב הוצאות, הוא לא תקציב הכנסות. שר התחבורה, בהסכמת משרד האוצר, יכול להחליט שהוא מסבסד דרך אגרת הרישוי לרכב בכמה גרושים, לא צריך בשביל זה תקציב מדינה, לא צריך כנסת.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
איזה הליך חקיקתי הוא צריך?
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
לא צריך הליך חקיקתי.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
צו? מה הוא עושה?
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
צריך החלטה של שר האוצר ושר התחבורה, יש פה יועץ משפטי שאולי ידייק אותי בזה. אני רק אומר בגדול, כשאתה עכשיו מטיל על מיליוני אזרחים חובה לא ממוקדת, אתה מטפל בנשק לא קונבנציונלי באיום רגיל.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אני אשמח לשמוע את ההחלטה הזאת, סמוטריץ', הלוואי.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
זה עוד לא החלטה, הם בוחנים וצריך לתת להם את הזמן לבחון.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אנחנו באנו לעדכון על הבוחנים, אבל במרץ זה נכנס לתוקף. אז אם יודעים להביא לי בינואר - - -
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
אני רק אומר לפרוטוקול, לדעתי גם אם היה ודאות במאה אחוז שזה מועיל עדיין במבחני עלות-תועלת להטיל על כל האוכלוסייה בשביל מספרים כאלה – אני מציע שנאסור בכלל להסיע ילדים - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
הלוואי שתצא הודעה של הממשלה ושרת התחבורה והאוצר שהם עושים את המהלך כמו של מובילאיי ברישיון, עידוד והשתתפות בכסף.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
יחד עם הסברה. אגב, לדעתי באוכלוסיות יעד, בציבור הערבי, אני מוכן לסבסד, שהמדינה תחלק בכניסה לגנים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אם יש החלטה כזאת אנחנו נסיים את הדיון.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
זה עולה פחות למדינה מלהטיל את הרגולציה הזאת על כל אזרחי ישראל בחישובי עלות תועלת.
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
יש, הם הביאו החלטה כזאת.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אין. עכשיו תורך לדבר, קארה.
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
קודם כל, אדוני היושב ראש, בוקר טוב. אנחנו נמצאים פה באיזה שהיא מערכה כזאת, סיומת של חוק ההסדרים, היום אנחנו מדברים על הקמת רשות הרגולציה, אני מקווה שנצביע בסוף לחיוב על כל הדברים הנכונים. אני חושב שזו פעם ראשונה בישראל שעושים באמת חשיבה של עלות מול תועלת, להקים איזה שהוא גוף כזה.

פתאום כשאנחנו נמצאים בתוך המהלך הזה ואנחנו מגיעים לנושאים שפה נמצאים ומדברים עליהם, אני זוכר שכשהתחילו לדבר על התקנות האלה דיברו על עלויות של 300 מיליון שקל לציבור בשנה ולא לקחו בחשבון את המכוניות של סבא וסבתא ולא לקחו בחשבון מכוניות אחרות. אני חושב שזה נטל מאוד מאוד כבד להטיל על כלל הציבור בישראל על תקנה שאתה לא משוכנע שמחר היא יכולה להיות מספיק איכותית ולהשיג באמת את המטרות שלה.

אני חושב שיש פה סביב השולחן הזה קונצנזוס בנושא הזה. הייתם פה בדיון קודם, ישב פה חבר הכנסת בועז טופורובסקי, שאני מאוד מעריך את הרצון שלו ואת הדחיפה שלו בנושאים החשובים של בטיחות בדרכים, ונדמה לי שמה שעשיתם פה בדיון זה בדיוק היפוך של הדברים הקודמים. מה שאדוני היושב ראש עשה פה בדיון זה קצת היפוך של הדברים הקודמים, כי דיברתם על תאונות דרכים קטלניות ועל מספרים הזויים ממש שהגענו אליהם בבטיחות בדרכים בצורה מאוד מאוד קשה. דיברנו שם על הסברה לציבור ועל דברים שיכולים לשפר את זה, אבל אדוני רוצה במקרה הספציפי הזה על ארבעה מקרים בשנה, שזה באמת מקרים מזעזעים - - -
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים מרב מיכאלי
כן, וכל אחד מהם עולם ומלואו.
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
אבל למה דומה הדבר? שהיית מקבל פה החלטה בוועדה קודמת לסגור את כל הכבישים במדינת ישראל, שאף אחד לא יוכל לנהוג.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
קודם כל ארבעה מקרים בשנה באירוע הזה זה 1.5% מההרוגים בתאונות דרכים.
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים מרב מיכאלי
זה לא ארבעה מקרים.
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
לא, לא.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מה לא? זה המספרים. 350 הרוגים וזה ארבעה.
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
אבל אתה מציע לפתור את הבעיה, דומה הדבר לזה שאתה רוצה לפתור - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אתה לא רוצה לטפל ב-1.5% מבעיה? זו בעיה שולית 1.5%?
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים מרב מיכאלי
אבל זאת לא הבעיה, הם גם לא נספרים - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא, אתה רוצה לטפל בבעיה.
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
אדוני היושב ראש, אם היה מכשיר ששולף ילד מתוך הרכב ומוציא אותו החוצה אני חושב שאולי לא היינו מתווכחים על הנושא. הדבר הזה לא קורה פה, המכשיר הזה, אני דווקא חולק בעניין הזה על החברים, גם בנושא התמריץ, אבל אני רוצה ללכת צעד אחד קדימה, אני רוצה להגיד לך מה כן, אבל בנושא התמריץ אני לא משוכנע שהמערכת הזאת לא תזיק יותר מאשר תועיל, זה דבר ראשון, והייתי רוצה לראות קודם כל כשעושים אז לאסוף נתונים, אבל כן לאפשר למי שרוצה בכך לקבל.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
בגלל זה אפשרנו חצי שנה למשרד. אנחנו לא ציפינו שבנובמבר הוא יסיים את עבודתו, אבל רצינו לראות שנעשית עבודה.
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
רגע, מיכאל, אני רוצה להציע לך פתרון. אני חושב ש-66% או 70% מהמקרים, ותקנו אותי אם אני טועה, קורים לצערנו בחברה הבדואית ובחברה הערבית, אני חושב ששם זה מקומות שאנחנו צריכים להשקיע בהם הרבה יותר בנושאים של הסברה ולנהל קמפיין מאוד מסיבי בנושא.

אהבתי את הרעיון שלך בנושא הקמפיין, ואני חושב שאם הרעיון הוא לתמרץ את אותו אזור ספציפי שבו יש בעיה אני מציע בטיפת חלב, לחלק את אותן ערכות במתנה. המדינה תחלק באזורים שבהם יש בעיה. הורה שרוצה וחושב שזה חלק שהוא חשוב לו, ייסע וייקח את הערכה הזאת וישתמש בה, בחינם, אנחנו נתמרץ אותה. העניין הוא שההבדלים פה הם בין עלות של מיליון שקל בשנה לעלויות של עד מיליארד שקל בשנה לציבור.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
ההצעה הזאת היא חלקית למדי, אני גם לא אסכים שיטילו רק על האוכלוסיות האלה שילד יישכח.
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
לא, חס וחלילה, אבל אני אומר כחלק מהקמפיין, בוא נחלק שם בחינם.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אדוני, תן לי לסיים. הבת שלי נשכחה באוטו ב-40 מעלות חום, היא כמעט מתה. הבת שלי, ולא חרדים ולא ערבים, אלא אם כן אתה חושב שאני יהודי ערבי כי שפת אמי היא ערבית. יכול להיות שאני בסטטיסטיקה של הערבים, אז אני אקבל הסברה בערבית הביתה. הבת שלי כמעט מתה באוטו והיא לא ערבית ולא חרדית. הסכנה לשכחת ילד לא חלה רק על ערבים וחרדים, תפסיקו להגיד את זה.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
אבל אף אחד לא אמר את זה. אמרנו שהנתונים הסטטיסטיים מלמדים על אוכלוסיות - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אז בואו תרגיעו את הדבר הזה והפתרונות לא יהיו רק לערבים וחרדים.
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
להיפך, אנחנו רוצים להשקיע במקומות האלה, אנחנו לא אמרנו שאנחנו רוצים להזניח את המקומות האלה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
הסכנה בעידן המודרני במערכת הלחצים - - -
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
היושב ראש, אמרתי שאני רוצה להשקיע באותם מקומות.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
במערכת הלחצים שהורים נמצאים בה הסכנה לשכחת ילד חלה על כולם.
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
במקום שיש בו בעיה אני רוצה שהמדינה תתמקד.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
עכשיו אני מבקש מאבתיסאם ואז היועץ המשפטי שלנו. בבקשה.
אבתיסאם מראענה (העבודה)
אדוני היושב ראש, תודה על הדיון הכול כך חשוב. הוא מהותי, הוא בהחלט נורא מטלטל. אין ספק שההסכמה היא די גורפת, שכל דבר שמדינת ישראל צריכה לעשות בשביל להציל את הילדים שלה, כל מה שצריך אנחנו צריכות בהחלט לעשות.

החשש שלי מכל התקנה הזאת שנגיע לסוגיה שיש מכשיר שיעלה 1,000 שקל ומישהו ירצה לקנות מכשיר ב-1,000 שקל, כי מה? הילד שלו והילדה שלו כל כך יקרים לו אז הוא יקנה ב-1,000 שקל ו-1,500 שקל ולא יקנה ב-100 שקל כי כל אחד, גם אם אין לו יכולת כלכלית, אנשים יהיו בסיטואציה של גם חרדה וכולנו רוצים להוכיח שאנחנו אימהות ואבות מאוד טובים ומצוינים ונעשה הכול בשביל הילדים שלנו ונגיע למצב שבו בעצם אין פיקוח על כל המערכות האלה.

אני הייתי רוצה שכן ניקח את הזמן להבין מה זה המערכות האלה, איך הן עובדות בכלל, האם זה עוד צלצול שיהיה לי באוטו? הרי המכוניות שלנו של הכנסת, אתה שוכח אור, אתה משאיר מראה פתוחה, אתה משאיר משהו הכול מצלצל. תאמין לי כשאתה בלחץ גם כשהכול מצלצל אתה – השאלה מה זה המערכת הזאת, אני גם אמא ויש לי ילדה בת שבע וכל פעם שילד או ילדה נשכחו ברכב זה טלטל את עולמי, אבל ידעתי תמיד שזה יכול לקרות לכולנו. לא קשור אם אני ערבייה, יהודייה, אשכנזייה, שיער מתולתל, שיער חלק, זה בהחלט יכול לקרות לכל אחד מאיתנו, זה לא קשור איפה אתה גר ובאיזה צבע עור אתה.

אני הייתי רוצה, בתור אזרחית שאכפת לי נורא מהמקום הזה ומהילדים שלנו ובכלל, לדעת שאם אני רוכשת איזה שהוא מכשיר שמציל חיים אני רוצה לדעת בוודאות שאף אחד לא עובד עליי ואני לא משלמת סכומי עתק בשביל שזה יעבוד על המוסר שלי.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
ואם המדינה מסבסדת יבואן שיביא מערכת כזאת אין סיבה שאת כרוכשת לא תקבלי סבסוד.
אבתיסאם מראענה (העבודה)
על הכיפק, אבל שתהיה מוכחת.
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים מרב מיכאלי
אבל אין מערכת כזאת.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
יש, עובדה שאתם מסבסדים אותה.
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים מרב מיכאלי
אין מערכת כזו.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
את אומרת דבר והיפוכו, אתם מסבסדים ברגע זה מערכות כאלה.
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים מרב מיכאלי
אבל אין מערכת שיעילותה מוכחת.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אז למה אתם מסבסדים מערכות?
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים מרב מיכאלי
אני שוב אגיד, זו החלטה מלפניי, אבל - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אבל לא ביטלתם אותה, ההחלטה הזאת עובדת. ההחלטה הזאת עושה כסף למישהו.
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים מרב מיכאלי
אבל, שוב, הסביר השר סמוטריץ', לא מממנים את המערכת הזאת בנפרד, זה חלק מחבילה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אבל כללתם אותה בדרישות ליבואן כתנאי לסבסוד.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
אז אתה רוצה שגם את זה יבטלו? אז נכון, יש סיכוי מסוים שזה מועיל.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
כן, אם לא חשוב אז לא חשוב.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
אבל זה לא עובד שחור-לבן.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
ולמה אוטו חדש נהנה מסבסוד ואוטו ישן לא נהנה? לא הבנתי.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
זה לא עובד שחור-לבן.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
למה אוטו חדש כן ואוטו ישן לא?
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים מרב מיכאלי
בסדר, אז אפשר להתמודד עם השאלה הזאת שלך ויכול להיות שצריך להשוות ולהחליט איך להתמודד עם העניין של אוטו ישן ואוטו חדש, אבל, אדוני, ברשותך, אני מאוד מבינה את הנסערוּת ואני מזדהה איתה משום שהתחושה שכל פעם שמתפרסם מקרה כזה ואת אומרת לעצמך, פחד מוות, כאילו שזה יכול לקרות לכל אחד ואחת, זה ברור, ואני גם חייבת להגיד לכם עוד משהו, אנחנו כנבחרות ונבחרי ציבור, ואנשים שיש עלינו אחריות לדאוג שהדברים במדינה הזו יתנהלו בצורה יותר מתוקנת, יש לנו תסכול מחוסר האונים וקוצר היד שלנו פעמים רבות לתקן דברים, אבל אין המשמעות היא שבהכרח התקנה הזאת היא הפתרון.

לכן צריך לגשר על הפער הזה וצריך להבין שעם כל, באמת, משאלת הלב שלנו שנוכל להביא פה פתרון – תראה, נמצא פה למשל ארגון 'בטרם' וגם המועצה לשלום הילד ויש פסק דין של בית משפט שהכיר בדבר הפשוט ששכחת ילדה או ילד ברכב זה לא תאונת דרכים, זה בדיוק לא חלק מהסטטיסטיקה העגומה והקשה שדיברנו עליה קודם. זה ממחלקה אחרת, התאונות שקורות לילדות וילדים בבית, הדברים האיומים שמתרחשים לילדות וילדים, טביעה של ילדות וילדים בשלוליות, בגיגיות, באמבטיות.
אבתיסאם מראענה (העבודה)
דריסה ברברס של הורים.
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים מרב מיכאלי
דברים איומים שקורים לילדות וילדים בקרב האנשים שהכי אוהבים אותם והכי רוצים לדאוג להם. יש לי, אתה יודע, תכנית שלמה והצעת חוק שאני אשמח אם תצטרף אליה בהזדמנות, לתמיכה להורים, תמיכה למשפחות במדינת ישראל שעל ההורים יש עול באמת כל כך גדול הרבה פעמים שהם מוצאים את עצמם שהם מתקשים להתמודד עם כל החזיתות של החיים. זה פשוט ממחלקה אחרת וצריך להתמודד עם זה בכלים אחרים. אילו הייתה לנו פה באמת תשובה אמיתית שפותרת את הבעיה אז היינו מדברים על משהו אחר, זה לא המצב.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
בוא נשמע את היועץ המשפטי, בבקשה.
איתי עצמון
אני רוצה להגיד משפט קצר, כמובן אני לא מתייחס להכרעה אם כן לחייב בחקיקה או בחקיקת משנה התקנת מערכות, כן או לא, זו הכרעת מדיניות שכבר התקבלה בוועדת הכלכלה בכנסת ה-23, אחרי דיונים ממושכים, משמעותיים, שקיימה הוועדה. אגב, על בסיס עמדות אנשי המקצוע במשרד התחבורה בכלל ובממשלה ועל בסיס העמדות האלה אישרה ועדת הכלכלה - - -
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
לא בממשלה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
למה לא בממשלה? הממשלה באה לוועדת הכלכלה וביקשה ממנה לעשות תקנות - - -
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
אני אומר רק משרד התחבורה, כשאני ביקשתי - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
ואנשי המקצוע הגנו על התקנות הללו והן נכנסו לתוקף ואנחנו רק התבקשנו לדחות את התקנות.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
אז זו הייתה טעות ואני לא רוצה לרמוז למה האינטרסים. אני לא מאשים כמובן חברי כנסת, אבל מה היו האינטרסים שעמדו מאחורי התקנה הזאת אני לא רוצה לרמוז.
איתי עצמון
אני כמובן לא מתייחס לזה, אני רק מתייחס למצב המשפטי הקיים עכשיו, שהתקנות האלה שאושרו בוועדת הכלכלה אמורות להיכנס לתוקף ב-1 במרץ והדיון הזה, ואני שוב ממקד את הדיון, הוא לא בעיניי דיון האם כן לחייב או לא לחייב בחקיקת משנה את התקנת המערכות, אלא איך משרד התחבורה, איך המשטרה נערכים לאכיפה שלהם, ליישום של התקנות האלה. אגב, המרכיב שחסר בדיווח של כבוד שרת התחבורה, מכיוון שהיא התייחסה להיצע המערכות, מחירים, הצעות למימון, כלומר כל המרכיבים שכללנו בתקנה שעוסקת בדיווח לוועדת הכלכלה, אבל המרכיב הראשון, שהוא היישום והיערכות ליישום והיערכות לאכיפה, המרכיבים האלה לא נמצאים.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
כי הכוונה כנראה לבטל ולא להיערך. רק, השרה, גברתי, צריך לבטל מהר כדי שגם יבואנים וגם הורים לא סתם יוציאו כסף. אם אתם מחליטים לבטל.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אנחנו לא נמהר לבטל עד שלא נראה 300,000 ערכות ממומנות על ידי הממשלה, כמו בחדשים, להורים וסבים וסבתות שרוצים לקבל ערכה כזאת במימון מלא מהמדינה. בבקשה, אני מוכן לבטל את התקנה, תעמידו 300,000 ערכות.
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים מרב מיכאלי
אם משרד האוצר מומן לממן את הסבסוד הזה או את הרכישה הזאת.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
בבקשה. אריאל הבר מהאוצר, אתה איתנו בזום, אנא התייחס, גם לעובדה שיש כבר הטבת מס ליבואנים בנושא הזה והאם אתם יכולים לעשות את ההסדר שבוצע עם מובילאיי סביב התקנת מכשיר לשכחת ילדים ברכב. כפי שהייתה הוזלת תשלום אגרת רכב תמורת התקנת מובילאיי תעשו הורדת מחיר באגרת רכב תמורת התקנת מכשיר - - -
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים מרב מיכאלי
אדוני, לצערי אני נאלצת ללכת.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תודה לך, השרה, על הנוכחות הארוכה ונמשיך את הקשר על כל הדברים.
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים מרב מיכאלי
על כל הדברים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תודה רבה.
אריאל הבר
אני אתייחס בקצרה. אני מתחבר למה שהציגו משרד התחבורה. הם פנו אלינו כדי שנבחן את הנושא ואנחנו ממש בראשיתה של בחינה כזו. לגבי הנקודות שהזכרת, התמרוץ של היבואנים, גם זה כרגע דנים בנושא הזה ויש איזה שהיא כוונה להעלות את התמריץ הזה באמת כדי לטפל ברכבים שנכנסים לארץ. אני מזכיר לכולנו שרכבים חדשים שנכנסים לארץ באיזה שהוא שלב גם הופכים ליד שנייה וזה מגדיל את המודעות למערכות האלה, שאני חושב שזו הייתה הכוונה של הוועדה גם בזמנו.

והנקודה האחרונה שאני אזכיר, יש סכנה בסבסוד. כלומר בוודאי לא כל סבסוד יגיע לצרכן ואנחנו מאוד חוששים מההצעות האלה לסבסוד, בטח סבסוד מלא, וכרגע מה שנבחן זה באמת איך מעלים את המודעות ושוב, זה מתחבר לכל הדברים שנאמרו לפניי, אני לא אחזור עליהם.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מספיק שתינוק אחד מת וכל ערוץ 1 וערוץ 2 מספרים שהוא מת, מודעות יש. אנחנו לא בסוגיית מודעות עכשיו, אנחנו בסוגיית פתרונות. אתם ידעתם לעודד התקן בטיחות של מובילאיי כדי לגרום לנהג לשמור מרחק, כי אתם לא סומכים עליו שהוא שומר מרחק. אנחנו רוצים התקן שעוזר להורה, שבעידן המודרני מוצף והטלפון והרעשים ועוד ילדים באוטו, עלול לשכוח ילד. הסכמתם לסבסד רכב חדש, אנא לסבסד כמו מסלול מובילאיי, בעלות מופחתת, כי העלות של זה היא הרבה פחות. אם תגידו לנו שזה הולך לקרות יכול להיות שלא נידרש לתקנה, אבל בלי הבנה מה אתם הולכים לעשות בתחומים הללו התקנה הזאת תישאר בתוקף.
אריאל הבר
אז שוב, ברכב חדש זה לא בדיוק סבסוד, המנגנון טיפה שונה, ומובילאיי זו מערכת שנעשתה בחינה מעמיקה לגביה ואחרי שהוכחה יעילותה היא קיבלה, לא סבסוד, אבל צורה דומה, הנחה באגרת רישוי. ושוב, לבקשת משרד התחבורה אנחנו בוחנים את הנושא הזה ואני מניח שהוועדה תעודכן בהתאם.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אז אנחנו נתנו לחוק הזה חודשים רבים ואנחנו לא מוותרים בקלות. אמרנו שנעקוב בנובמבר ובסוף אוקטובר אנחנו כבר עוקבים. הדיון הבא יהיה בדצמבר, ב-20 בדצמבר יהיה פה דיון, לקראת סוף דצמבר, דיון מעקב על יישום, המילה 'יישום', יישום ההיערכות של משרד התחבורה.
בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית)
או חלופות.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
יישום ההיערכות של משרד התחבורה והאוצר לתקנת אי שכחת ילדים ברכב. אם תהיה בשורה שאתם מסוגלים לסבסד למאות אלפי רכבים ותיקים את ההתקן הזה יכול להיות שהוועדה תשקול לדחות את יישום התקנה בשנה-שנתיים ולהסתפק בסעיף תקציבי ובידיעה שהעסק עובד. שיהיה סבסוד, שאומרים להורים ולסבים ולסבתות, כל פעם שאתם הולכים עכשיו, או לרישיון או תבואו ותקבלו התקן לא לשכוח ילדים ברכב. אם אתם יודעים לעשות את זה נשקול לדחות את תוקף התקנה. אם אתם לא יודעים לעשות את זה התקנה הזאת בתוקף. זה מה שאני רוצה שתדע.

משה בקר, בבקשה.
משה בקר
אני הייתי רוצה להתייחס לשלוש נקודות. קודם כל אם נתייחס לאביזר מבחינה טכנולוגית שמתרה על העובדה שמישהו שכח ילד כמו לבוסטר של מושב של ילד, ואתם מכירים את התופעה שההורים לפעמים לוקחים את הילד ויש ילד קטן ולפי החוק הוא צריך לשבת בצורה מוגבהת עם החגורה על ידי בוסטר, אז צריך להתייחס גם לתופעה הזאת של אביזר שמתרה על שכחה של ילד כמו לעניין של בוסטר, אבל בהבדל הבא, ולעניין הזה אני באמת רוצה לומר דברים ברוח הדברים שהיושב ראש העלה את העניין.

אם הלכו ואמרו תקנה והיא תחייב לגבי עניין של רכב חדש, כך או אחרת, אז יש לנו בעיה של הרבה מאוד, סדר גודל של כ-15% מצי הרכב שנמצאים בבעיה הזאת של ילדים עד גיל שש שהם מסיעים אותם בשעות מסוימות של היממה. הפתרון הוא ללכת בסגנון כמו שיש עם 'יד שרה'. אתם מכירים ב'יד שרה', אנשים באופן זמני מוגבלים בהליכה, בכיסא גלגלים וכך הלאה, גם הנושא של הסעת ילדים ברכב זה נושא זמני שלוקח שלוש, ארבע שנים, אולי חמש שנים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
משפחה עם חמישה ילדים זה נמשך 15 שנה. ככה זה היה אצלנו.
משה בקר
יכול להיות, אבל כל אדם שלא רכש רכב חדש לפי התקנה שמחייבת אביזר מתרה, לבוא לנקודה מסוימת ששר התחבורה יקבע, כמו שחילקו בזמנו את ערכות האב"כ, אז יש ערכות לצורך זיהוי ילדים שנשכחו ברכב. הוא מקבל את האביזר הזה תמורת פיקדון לא גדול במיוחד והוא מתחייב להחזיר אותו כשהילד יגיע לגיל מסוים. עכשיו, כמו שעם הבוסטר, הוא יכול לקחת מהילד שלו - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
משה, אתה צריך לסיים.
משה בקר
דבר נוסף שלדעתי חשוב מאוד, אם יחכו עם מימוש התקנה ויסדירו עם העניין הזה של בחינם רק תמורת פיקדון את הסדרת העניין של האביזר הזה מבחינה טכנולוגית ברכב, לדעתי לא נעשה מספיק בנושאים של העלאה, לא המודעות, התזכורת למודעות, תזכורת להורים, בטלוויזיה, ברדיו, באינטרנט דרך הטלפון הסלולרי. צריך לעשות קפיצת מדרגה בחשיפה של הציבור לעובדה שלא שוכחים ילד ברכב.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תודה רבה. נירה שפק, בבקשה.
נירה שפק (יש עתיד)
תודה. הגעתי כי זה נושא שבליבנו והוא חשוב. אני חושב שזה מחויב לקרות, אבל גם מחויב לתפור את כל החורים בתוך זה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
ביקשנו ישיבת מעקב על יישום, קיבלנו את כל התשובות חוץ מיישום. לא הבינו את ההוראה, אבל ב-20 בדצמבר הנושא יהיה רק יישום, אני אתן את ההוראות יותר ברור בסוף הדיון הזה, אולי משרד התחבורה יבין מה התכוונו.
נירה שפק (יש עתיד)
אנחנו ראינו גם שבמסמך מדובר גם על הסברה ופרסום. אנחנו יודעים שקמפיין שמצליח להגיע לאנשים ולדבר אליהם הוא קמפיין שעובר. אנחנו מדברים כאן בחיים של אנשים, ואני מזכירה את הקמפיין שהיה עם 'מדליק מי שמקליק ראשון'. בסוף כמה שניסו לעשות שאנשים יהיו עם חגורת בטיחות לא הצליחו, פנו לקהל המשפיע, פנו לילדים, עשו קמפיין מטורף על 'מדליק מי שמקליק ראשון' וזה היה השיח. אף הורה לא הצליח להניע אוטו כי הילדים אמרו: אם אנחנו לא חגורים לא נוסעים. זה מה שלימדו את הילדים לעשות.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
את כל כך צודקת, נירה.
נירה שפק (יש עתיד)
זה לא יכול להיות שאנחנו מזניחים את הדבר הזה. אנחנו בסוף מתקנים תקנות, מביאים אמצעים, אם לא נטמיע אותם - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אנחנו גם עושים צחוק מעצמנו, ממשלה מחוקקת, ממשלה מביאה לנו תקנות, מסבירה לנו שזה חשוב, הוועדה מאשרת את התקנות, גמרה את העבודה שלה ואומרים לה: בואו נדחה את זה בשנה, למה? כי אנחנו לא יודעים. אז למה הבאתם את זה?
נירה שפק (יש עתיד)
אז אני רוצה להגיד, אם לא היה ברור, שלושה דברים. אחת, זה חייב שזה ייעשה, ושתיים, כדי שזה ייעשה משרד התחבורה חייב לסיים את כל העבודה. והדבר השלישי - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
כן, ולעשות הסברה בלי קשר, לא לחכות לכלום.
נירה שפק (יש עתיד)
לא צריך לחכות, עם נושא ההסברה אפשר להתחיל אתמול בבוקר.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תודה רבה, נירה. עורכת דין לילי אבן חן, דוברת אחרונה ואני מסכם את הפגישה, אלא אם כן אנשי המקצוע ירצו, כי אתם חשובים לי. נילי אבן חן, דברים קצרים, בבקשה.
נילי אבן חן
דברים קצרים. אני מנכ"לית עמותת 'רווח נקי' והפרויקט המרכזי שאנחנו עושים זה בחינה של כל דוחות ה-RIA שמתפרסמים, בודקים את ההערכה של התהליך. הנתונים שלנו הוצגו עכשיו ברפורמה הרגולטורית והיוו את התשתית לרפורמה שדיבר עליה סגן השר אביר קארה ובמסגרת הנתונים האלה אנחנו ראינו שכל תהליך קביעת התקנות, ה-RIA, הנתונים ששמו בפני הוועדה היה אחד מהתהליכים הגרועים ביותר שנעשו במדינת ישראל.

אני רוצה להגיד שה-RIA הזאת והרגולציה של שכחת ילדים ברכב נהפכה למשל ולשנינה בקרב גם ה-OECD, היא נחשבת לרגולציה שכשרוצים לתת דוגמה לרגולציה גרועה זה שכחת ילדים ברכב. מרוב שזה כבר נהפך בשיח אז אומרים לתת דוגמאות אחרות, אבל שכחת ילדים ברכב כבר באקדמיה היא מדוברת בתור הרגולציה הגרועה ביותר.

ולמה הרגולציה הגרועה ביותר? כי לא עשו עבודת הכנה לפני שהגיעו לפה לכנסת. הנתונים, משרד התחבורה היה צריך להציג נתוני אמת. הוא הציג בהתחלה נתונים, הוא גם לא בדק שום נתונים משל עצמו, כל הנתונים היו נתונים מחוץ לממשלה, של ארגון 'בטרם', שיש לי הרבה כבוד לארגון הזה, אבל כשממשלה רוצה להעביר אז ראוי שהנתונים יהיו נתונים משל עצמה.

בסיכומו של דבר גם הצבענו על טעויות בנתונים. צודק יושב ראש הוועדה שבהתחלה זה היה 40, אבל אחרי שהראינו להם שטעות בידם זה ירד על 25 ילדים. מדובר על 25 ילדים בעשור, אבל יותר מזה, גם לא נבחן מה שקורה בעולם. מסתבר לנו עכשיו, בדוח שהביאה שרת התחבורה, שה-OECD בכלל סירב לטפל. אולי כדאי להבין למה ה-OECD חושב שזה לא בעיה שצריך לטפל בה באמצעים האלה ואנחנו גם רואים שאיטליה לא מבצעת, לא אכיפה ואפילו לא יודעת להגיד שהמערכות האלה הן מערכות שעוזרות במשהו.

ואני רוצה להגיד עוד משהו, לכולנו חיי אדם חשובים מאוד, אבל אולי יש אמצעים אחרים שהם אמצעים רכים יותר. ברגולציה ללכת על תקנות זה האמצעי הכי קשה שיש. וכמו שדובר פה קודם, אמצעי הסברה לקהל הרלוונטי, למי שבאמת שם נמצאת הבעיה. יכול להיות שבמבחן התוצאה האפקטיביות תהיה פי כמה יותר גדולה. אנחנו גם יודעים של'יד שרה' יש מנגנונים ב-30 שקלים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תודה.
נילי אבן חן
אני רוצה להגיד עוד משהו, משרד התחבורה מחויב לקוהרנטיות בעבודה שלו, זה לא בשיח ש - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא ראינו קוהרנטיות בעבודה, ראינו את המשרד דוחף אותנו לתקן תקנות ואז הוא אומר לנו שהן לא חשובות ובמקביל מסבסד התקנים כאלה ליבואנים.
נילי אבן חן
כיוון שאף אחד לא רוצה לשים את זה על השולחן אז אולי אני אשים את זה. אנחנו יודעים שהתקנות האלה הגיעו מלחץ פוליטי, לא כי נעשתה עבודה מקצועית כמו שצריך, והגיע הזמן שתיעשה עבודה מקצועית ושפה, בוועדת הכלכלה, כשמה היא - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
בגלל זה נתנו חצי שנה.
נילי אבן חן
נכון, והם צריכים לבוא עם עבודה מקצועית שתסביר איך הילדים האלה שמתו ברכבים, באיזה אופן, על ידי מי. לא נעשתה שום עבודת תשתית שיכולה לכוון את הרגולציה שתהיה רגולציה ייעודית שתעזור.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תודה.
נילי אבן חן
ואני רוצה רק לסיים במשפט.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא, לא, לא, אמרת עוד משפט ואמרת עוד הרבה משפטים אחריו ואנחנו באיחור.
נילי אבן חן
תודה רבה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אני רוצה להקריא לכם את מה שכתבנו בסיכום הוועדה הקודמת כהנחיה למשרד התחבורה. שר התחבורה והבטיחות בדרכים, כן, זה שמו, הוסיפו לשמו את 'הבטיחות בדרכים', ידווח לוועדת הכלכלה של הכנסת בדיון שתקיים הוועדה בהשתתפותו. זה התקיים. לגבי 'היערכות ליישומן', שלב ההיערכות, 'או יישומן לפי העניין של תקנות אלה, ובכלל זה היערכות לאכיפתן, זמינות מערכות להתראה של השארת ילדים ברכב, כאמור בתקנות אלה, לרכישה בישראל, מחיריהן, הצעות למימון או השתתפות של המדינה בעלויות רכישה', בקיצור, ביקשנו יישום, ביקשנו פתרונות, קיבלנו הסברים. לא עשו את המשימה.

זה מובן, כי מישהו חושב שהתקנות האלה לא ייכנסו לתוקף וגם לא מביא אלטרנטיבה. אז אני אגיד לכם מה ההחלטה שלנו ואיך נתקדם. ב-20 בדצמבר או בקרוב למועד הזה, יהיה דיון מעקב נוסף, הדיון יעסוק רק ביישום התקנה הזאת, רק בפתרונות, לא באגדות, לא בהסברים, לא איך נולדו התקנות האלה וכו'.

יש שני מסלולים, מסלול אחד שהתקנות נכנסות לתוקף ויש אכיפה ואנחנו נעשה בקרה, מסלול אחר, שמשרד התחבורה והאוצר יציגו לנו איך הם מאפשרים לבעלי רכב ותיק לקבל ערכה כזאת בסבסוד ממשלתי באותו היקף של רכבים חדשים לפחות. אם מוכרים 300,000 רכבים חדשים בישראל כל שנה, 300,000 ערכות. לכל סבא וסבתא או לכל הורה שיש לו תינוקות, שהוא יוכל לבקש את הערכה הזאת ולקבל אותה, בין אם הוא רכש וקיבל החזר בהוצאות הרישיון שלו ובין אם הוא קיבל את זה חד פעמי.

אם המדינה תראה לי מאמץ כזה וסבסוד כזה ואיזה תכנית הסברה לפי הציבורים, עבור כלל הציבורים עם מיקוד במקומות שזה יותר בשכיחות, אבל ההסברה היא לכלל הציבור, אז אנחנו נגיד שנדחה את התקנה הזאת בשנה-שנתיים ונפתור את הבעיה הזאת במסלול של עידוד, תמרוץ, סבסוד, מודעות, הסברה. אבל רק אם נראה תכנית כזו מתוקצבת ופתרונות מעשיים, אם לא נראה את זה במרץ התקנה תיכנס לתוקף. ובדיון הבא, ב-20 בדצמבר, זה דיון של פתרונות, לא הסברים.

זה מצער מאוד שאנחנו עושים מעקב על יישום ומקבלים בכלל הסבר למה לא צריך את התקנה הזאת. אמרתי מתי נשקול לעכב את התקנה, כשנראה שהמדינה מתייחסת לזה כמו שהתייחסה למובילאיי או להתקנים אחרים.

לכבוד הגעתו של חבר הכנסת סימון, אני מקדם אותו בברכה, אנחנו מסיימים את הדיון הזה, הדיון הוא על האמצעים ואנחנו מסיימים. אני נועל את הישיבה הזו ותיכף נתחיל את הפגישה הבאה.הישיבה ננעלה בשעה 12:17.

קוד המקור של הנתונים