ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 25/10/2021

פרק ט"ז (שירות מידע פיננסי) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת2
ועדת הכלכלה
25/10/2021


מושב שניפרוטוקול מס' 76
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שני, י"ט בחשון התשפ"ב (25 באוקטובר 2021), שעה 10:45
סדר היום
פרק ט"ז (שירות מידע פיננסי) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021
נכחו
חברי הוועדה: מיכאל מרדכי ביטון – היו"ר
לימור מגן תלם
מיכל שיר סגמן
מוזמנים
חמוטל דרקסלר - עו"ד, משרד המשפטים
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
מרב תורג'מן
מנהלת הוועדה
עידית חנוכה
רישום פרלמנטרי
אורי פנסיררפרק ט"ז (שירות מידע פיננסי) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021, מ/1443
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
שקט בבקשה, נא לשבת. כן, בבקשה.
איתי עצמון
הנושא הבא הוא בקשה לדיון מחדש בפרק ט"ז, שירות מידע פיננסי. גם הפרק הזה אושר במלואו בוועדת הכלכלה וכעת הוגשה בקשה לדיון מחדש.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

הבקשה לא אושרה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
הבקשה לא אושרה.


הישיבה ננעלה בשעה 10:46.

קוד המקור של הנתונים