ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 21/10/2021

פרק כ"ג (יבוא) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת6
ועדת הכלכלה
21/10/2021


מושב שניפרוטוקול מס' 70
מישיבת ועדת הכלכלה
יום חמישי, ט"ו בחשון התשפ"ב (21 באוקטובר 2021), שעה 11:30
סדר היום
פרק כ"ג (יבוא) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021 (מ/1443)
נכחו
חברי הוועדה: מיכאל מרדכי ביטון – היו"ר
אמיר אוחנה
בועז טופורובסקי
לימור מגן תלם
סמי אבו שחאדה
רון כץ
מוזמנים
רותי אלגזי - מנהלת יחידת תנאי יצור נאותים בתמרוקים, משרד הבריאות

אור אלדר - לשכה משפטית, משרד הבריאות

אסנת לוקסנבורג - ד"ר, ראש חטיבת טכנולוגיות, משרד הבריאות

רינת בכר - מנהלת מחלקת תמרוקים, משרד הבריאות

אורטל שטיינגרט - מנהלת יחידה ננו ומוצרי שמש תמרוקים, משרד הבריאות

הראל שליסל - רכז תעשייה ומסחר באגף התקציבים, משרד האוצר

נעם דן - רפרנטית תעשייה, מסחר ותיירות באגף התקציבים, משרד האוצר

הילה אורן שפיס - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

אנואר חילף - הממונה על חוקיות היבוא, משרד הכלכלה והתעשייה

רחל גור - עו"ד, מנהלת תחום ממשלה, לובי 99

צחי ברקוביץ - עו"ד, רשות התחרות

הלנה ביילי שדלן - עו"ד, דיוטי פרי – ג'יימס ריצ'רדסון
ייעוץ משפטי
ענת מיימון
מנהלת הוועדה
עידית חנוכה
רישום פרלמנטרי
חבר המתרגמים


פרק כ"ג (יבוא) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021 (מ/1443)
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אנחנו ממשיכים עם חוק ההסדרים לפני הזמן בתהליך טוב, מסודר, מכבד עם חברי כנסת נאמנים, מקום ראשון לימור מגן תלם בדיוני חוק ההסדרים, נוכחות עצומה ויפה. אנחנו עכשיו בפרק התמרוקים, ישיבת הסתייגויות והצבעות. יש הסתייגויות?
ענת מיימון
יש הסתייגות אחת של חבר הכנסת קיש, נאמר שיציג אותה חבר הכנסת אוחנה בשמו?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
והוא גם לא פה, אנחנו רק נקריא ונצביע עליה, נכבד אותם. אבל לאט לאט הם ילמדו שמי שלא בא ולא מגיש הסתייגות בזמן, לא מתקבל, אבל הפעם נחרוג, בבקשה.
ענת מיימון
זאת הסתייגות אחת. הוא מבקש להוסיף בסוף הפסקה שההכנסות לקופת המדינה לפי סעיף זה יוקצו למשרד הביטחון לטובת העלאת שכר חיילי החובה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
רעיון יצירתי ואנחנו בעד העלאת שכר החובה ובאמת הוא עיכבי בהסתייגות הזאת. אבל אנחנו נצביע נגדה כהסתייגות לחוק שלנו, אבל אנחנו בעד הנושא הזה.

מי בעד? אף אחד, מי נגד?

הצבעה

ההסתייגות לא אושרה

בבקשה, אנחנו עוברים להצבעה על סעיפי החוק. רק אם היה שינוי מהותי.
ענת מיימון
אני רק אציג מספר שינויים קטנים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
ואז נצביע על כל החוק במספר אחד.

אמיר אוחנה, ברוך הבא. אנחנו הקראנו את ההסתייגות שלך והצבענו עליה לפנים משורת הדין שלא באת ובטח תבקש שזה יובא למליאה כדי שיהיה לכם זמן דיבור, אז נעשה את זה גם. תראה מה זה, אתה נכנס והכל טופל. תישאר איתנו ככה בכללי אם כבר באת.

הבהרות על החוק והצבעה על כל הסעיף ביחד, בבקשה.
ענת מיימון
כן, אדוני מספר תיקונים קטנים וגם היו שני עניינים שהוועדה שלחה אותנו לעשות דיונים ולהגיע לנוסח מוסכם. אז אני אציג את הדברים, הכול באמת נעשה בהסכמה בין המשרדים.

התיקון הראשון בעמוד 10, אני מפנה לנוסח שנמצא בטאבלט ושהופץ. פסקה 4(ד), אני רק מבהירה שלאור הבקשה שהועלתה בדיון הקודם למחוק חלק מהחובות של הנציג האחראי, בעקבות הבקשה של סגן השר חבר הכנסת אביר קרא, אז באמת מחקנו לגבי נציג אחראי את הנושא של הדוח הרבעוני שהעוסק בתמרוקים צריך לדרוש ממנו, את הביקורת שהעוסק צריך לעשות, את נהלי העבודה, ורק בעצם נשארה החובה למנות נציג אחראי בעל הכשרה מתאימה.

דבר נוסף, בעמוד 11 יש פה רק הבהרה בנוסח שיצרן שמייצר רק לעיצוב, וגם מי שפועל רפי רישיון, לא צריך למנות נציג אחראי, זה בעמוד 11 הבהרה בנוסח.

עמוד 21, אני מדברת עכשיו על בדיקת ההתאמה שעושים לתמרוק במסלול של יבוא מקביל. הוועדה ביקשה שנקצוב זמן למעבדות, בתוך כמה זמן הם יצטרכו להחזיר תשובה שיש התאמה או אי התאמה של התמרוק ונאמר לי שהוסכם על 21 ימים, שהמעבדה תוך 21 ימים תמסור את האישור של הבדיקה.

בעמוד 22 יש טיפה שינוי שאני אפרט. בדיון הקודם עלתה השאלה לגבי איזו מדינה צריכה להיות רשומה על התווית של תמרוק הייחוס צריך להיות רשום על התמרוק המיובא כדי שייחשב שיש התאמה. בנוסח שהובא בפני הוועדה נאמר שניתן שיהיה כתוב את אותה מדינה או מספיק גם שיהיה כתוב אזור הסחר, EU התמרוק המיובא כדי שזה ייחשב שזה יובא מאותה, מתאים לתמרוק הייחוס. אנחנו הכנסנו תיקון בנוסח שקובע שהחל מתום שישה חודשים מיום התחילה של החוק, כלומר חצי שנה אחראי שהחוק הזה יפעל, לשר הבריאות תהיה סמכות באישור ועדת הכלכלה לקבוע שהנושא הזה שאפשר יהיה להתאים בין תמרוק שכתוב בו מדינה ולבין תמרוק שכתוב בו EU לא יחול יותר. כלומר, לקבוע שתהיה חייבת להיות זהות מוחלטות. זה סמכות של שר הבריאות, ככל שהוא לא יעשה כן בצו באישור הוועדה, תמשיך לחול ההוראה המקלה יותר שאומרת שמספיק שתהיה מדינה ואזור סחר כדי שזה ייחשב זהה.

אני עוברת הלאה לתיקון נוסף בעמוד 23. בנוסח שהיה בפני הוועדה היה כתוב שהיבואן המקביל צריך לרכוש את התמרוק מספק באירופה. בעקבות שאלת הבהרה מה זה בדיוק אירופה? אנחנו מבהירים עכשיו פה בנוסח בדיוק את ההסדר לגבי המדינות. הדרישה היא שהיבואן רכש מספק במדינה ממדינות האיחוד האירופי או בריטניה, אוקיי? ואז גם הוא צריך להמציא חשבונית מכירה, אני ממשיכה לסעיף קטן (ב), חשבונית מכירה מאותה המדינה או תעודת משלוח מאותה המדינה, או אישור סחר חופשי מאותה המדינה, אוקיי? כרגע זה רק מדינות איחוד אירופי ובריטניה.

שימו לב שבסעיף קטן (ג) בעמוד 24 הוועדה נותנת סמכות לשר הבריאות החל מתום שנה מיום תחילת החוק, לקבוע כי מדינת המקור יכולה להיות כל המדינות המוכרות. כלומר, להוסיף עוד מדינות שמהן ניתן יהיה לעשות את הייבוא המקביל הזה. אני רק אשבר את האוזן, המדינות הנוספות שנמצאות בתוספת הרביעית שהתווספו אם שר הבריאות יחליט לעשות את זה, זה אוסטרליה, איסלנד, ארצות הברית, יפן, נורבגיה, ניו זילנד, קנדה ושוויץ. כלומר, כרגע זה רק איחוד אירופי ובריטניה וסמכות שר הבריאות בצו לעשות את זה. אם הוא עושה כן, הוא צריך למסור לוועדת הכלכלה הודעה ובכל מקרה קבענו הוראה שהוא יצטרך לדווח לוועדת הכלכלה על היישום. כלומר, הוא יצטרך לבוא ולהגיד 'שקלתי, לא שקלתי, למה החלטתי כן להוסיף או לא להוסיף'.
רון כץ
למה יש רשימה של מדינות סגורות בעצם?
ענת מיימון
כי הייבוא המקביל מלכתחילה היה - - -
רון כץ
לא, אם זה שיקול דעת שלו.
ענת מיימון
אה, למה רק מדינות מוכרות? כי זה מה שהסכימו לתת לו גם בשיקול הדעת כרגע. לא רוצים שזה ייפתח, אבל אם משרד הבריאות רוצה להתייחס לזה, אדוני.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
רונצ'וק, אנחנו לא בשלב הדיונים. בשלב ההצבעות.
רון כץ
סגור, יאללה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
כן, קדימה.
ענת מיימון
עמוד 26, יש פה שני תיקונים. דבר אחד, אנחנו מבהירים שבתמרוק שמיובא בייבוא מקביל יש תפקיד מאוד ספציפי לנציג האחראי והורדנו את שאר התנאים של הערכת בטיחות, שזה לא רלוונטי, הודעה על שיווק וכולי, זה סעיף קטן (ה). ושימו לב שמחקרנו את הסעיף שקובע מה יהיה מסומן על התווית. אם אתם זוכרים, בדיון הקודם היה נוסח מוצע שיהיה כתוב שזה באישור מעבדה וכמו שהוחלט פה אז על תמרוק כזה לא יהיה מסומן כלום, ולכן הסעיף סעיף קטן (ה) שקובע את הסימון – נמחק.

אני עוברת לעמוד 30. שם בסעיף קטן (א) רק אני מעירה שבעקבות בקשה שעלתה בדיון הקודם לעניין המותג הפרטי, בסעיף שקובע שיהיו תקנות שיחליפו את הצו, הוספנו בסוף שצריך יהיה שההוראות שבתקנות יקבעו בשים לב להוראות הצו, והספציפית בשים לב להוראות שהיו חלות לגבי עניין של מותג פרטי ערב התיקון. כלומר, אנחנו מבקשים פה, בעצם מתווים פה את שיקול הדעת ואומרים גם כשתקבעו תקנות חלף הצו אנחנו רוצים שזה יהיה לאור מה שהיה קיים, כדי שבאמת הנציגים לא יפגעו גם אם יוחלף בתקנות.

עמוד 35 פסקה 19, זה מחיקה של האגרות ואני אסביר אדוני. כרגע בתוספת 4(ה) יש רק אגרה של רישיון תמרוקים כללי ואגרה על הודעה על שיווק עם שינוי גוון ושינוי פריטים. אנחנו מוחקים את האגרות על ההודעה על שיווק, על ההצהרה ויש כוונה למחוק גם את האגרות לגבי רישיון תמרוקים ספציפי. כלומר, אדם שפועל ברישיון, לפעמים כי אין לו ברירה, כי אין לו דרך לעשות הצהרה, כמו לדוגמה המותג הפרטי, לא יופלה מבחינת האגרה. האגרות יבוטלו גם לעניין נוטיפיקציה וגם לעניין רישיון. כרגע בסמכותנו לבטל את האגרות שבנוטיפיקציה ושר הבריאות אמור להביא תיקון בהמשך של צו ולתקן גם את הנושא של האגרות.

עוד שני תיקונים אחרונים, עמוד 36. אנחנו מבהירים בסעיף קטן (ד) שרישיונות שניתנו היום לפי צו הפיקוח ימשיכו לחול. מה שכן, הוראות שייקבעו לעניין חומרים מסוכנים בתמרוק כן יחולו על תמרוקים כאלה, בסדר? זה עניין של באמת חומרים מסוכנים, זה משהו שכן יחול גם על תמרוקים שפועלים מכוח הרישיונות.

והדבר האחרון זה הסעיף דיווח לוועדה. אני אקריא אותו.
רון כץ
מה הוספנו? מה זה (ד)?
ענת מיימון
פשוט אני מבהירה, כתבנו שסעיף 55(ב) לא יחול ואנחנו רוצים להגיד שלמעט הנושא של הוראות של חומרים מסוכנים, שזה כן ייחול גם על תמרוקים שפועלים מכוח צו הפיקוח.
רון כץ
מה זה התמרוקים האלה?
ענת מיימון
אלה תמרוקים שערב יום התחילה כבר היו מביאים אותם מכוח איזשהו רישיון ואנחנו לא רוצים לפגוע בהם, אנחנו אומרים מה שהיה לפני החוק ימשיך. מה שכן, אנחנו מבקשים שיחול עליהם הנושא של חומרים מסוכנים. אני רק העיר, כרגע אין עדיין תקנות של חומרים מסוכנים. ככל שיהיו מן הסתם זה יחול גם עליהם.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
בשל הרגישות של נושא של חומרים מסוכנים.
ענת מיימון
והנושא האחרון זה הדיווח לוועדה. ביקשנו ששר הבריאות ושר האוצר ידווחו שניהם לוועדת הכלכלה אחת לשישה חודשים, כלומר דיווח חצי שנתי, החל מתום חצי שנה מיום הפרסום, כלומר עוד חצי שנה כבר יהיה דיווח ראשון, ועד לתום חצי שנה ממועד התקנת התקנות. כלומר, יש לנו בערך יכול להיות גם ארבע שנים והם צריכים לדווח באמת על התמרוקים שיוצאו או יובאו על פי ההוראות ועל ההיערכות ליישום הוראות החוק.

אני רק שואלת שאלה אדוני, בשאר המקומות השארתי את ועדת הבריאות לגבי תקנות של תמרוקים, אלא אם תגידו לי אחרת.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תשאירי את זה. זה מה שסוכם.
ענת מיימון
בסדר. זהו, אלה התיקונים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מי בעד סעיף 114 ?

הצבעה

סעיף 114 אושר

מי בעד סעיף 115 ?

הצבעה

סעיף 115 אושר

אנחנו מסיימים עוד פרק ברפורמת היבוא ואני גאה בכם כי זה היה פרק רגיש ומורכב שהיה צריך לייצג בו אינטרסים שונים, גם בריאות הציבור, גם בטיחות הציבור, גם פתיחת השוק, גם מגוון גופים שמושפעים מהחוק הזה. מותג יבוא מקביל, מותג פרטי, יבוא לפי רישיון, יבוא לפי הצהרה ועולמות תוכן מגוונים. הגענו לעמק השווה. אני רוצה להודות לכם רינת ואסנת על הגמישות ועל האפשרות לקחת סיכון מחושב ולהגביר את האכיפה במקביל לסיכון המחושב, כדי למנוע סכנה לציבור, הודות לאנשי האוצר שהובילו את זה ולצוות, ליעוץ המשפטי שלנו, לענת. בעצם את מושאלת, רכש, זה כמו כדורגל, מדי פעם אנחנו, אם יהיה לנו כסף רון אנחנו נקנה אותה לנבחרת. אבל גם זכו בך בוועדה שאת פועלת בשוטף. גם מנהלת הוועדה והצוות שלנו, אני רוצה שהחוק הזה יגרום לנו בעוד שנה, זה חוק דינאמי, להכניס עוד מוצרים, להיות גמישים, להיות פתוחים לאפשרויות, לראות שאם אנחנו מסוגלים להכניס מדינות מוכרות נוספות נכניס אותן, ושבאמת הגמישות הזאת בין אם זה מיוצר באיחוד האירופי או מדינה מסוימת, השארנו את הגמישות וכל עוד השוק הזה יהיה בטוח ולא תגבר הסכנה ונראה זיופים או מוצרים מסוכנים, נוכל לפתוח את השוק הזה. אני חושב שפתחנו פתח גדול ברפורמת היבוא בפרק התמרוקים שעכשיו אנחנו הצבענו עליו. הוא חלק מרפורמה כללית של יבוא, עם המזון וכל מוצרי האלקטרוניקה ומוצרים אחרים בייבוא. אבל זה היה מורכב מאוד כי פה הייתה רגישות בסוגיית הבריאות. צלחנו את זה בשל תבונה, הסכמות, הסדרים, עד הרגע האחרון.
רון כץ
אני אומר, זה בסוף בסוף נגמר רק בעזרת יו"ר הוועדה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
זה בזכות חברי הכנסת האלה שנמצאים כאן ויש פה את רון ולימור שהם מתחרים על שיאני הנוכחות בחוק ההסדרים. טופורובסקי וסמי הם גם חברים פעילים בוועדת כלכלה.
רון כץ (יש עתיד)
הוא עובד יותר קשר כשלא רואים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אבל הוא נותן לי מבט צידי שאני עוד צריך לחשוב עליו, טופורובסקי עושה לי פה.

אבל באמת אני חושב שמה שבנינו בחוק ההסדרים, וזה באמת, אנחנו נגיד את זה בסוף, יש לנו ישיבה אחרונה שהיא עוסקת בהצבעות בחוק ההסדרים. בנינו פה שיטת עבודה והתנהלות מכובדת, אופוזיציה, קואליציה. נתנו מקום לאופוזיציה, הגמשנו להם אפשרויות להסתייג גם כשלא עמדו בלוחות הזמנים, גם כשלא הגישו בקשות שנייצג את ההסתייגויות שלהם, הצגנו אותם שלא בפניהם. זאת רוח הוועדה והגישה הזאת ברוך השם מביאה לנו תוצאות יפות בחוק ההסדרים.

תודה רבה לכולם ובהצלחה בעסקים. תודה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:43.

קוד המקור של הנתונים