ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 20/10/2021

פרק ט' (ביטוח לאומי), למעט סעיפים 20-19 מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת29
ועדת העבודה והרווחה
20/10/2021


מושב שניפרוטוקול מס' 32
מישיבת ועדת העבודה והרווחה
יום רביעי, י"ד בחשון התשפ"ב (20 באוקטובר 2021), שעה 9:30
סדר היום
פרק ט' (ביטוח לאומי), למעט סעיפים 20-19 מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021
נכחו
חברי הוועדה: אפרת רייטן מרום – היו"ר
אלינה ברדץ' יאלוב
יוראי להב הרצנו
מופיד מרעי
אוסאמה סעדי
שירלי פינטו קדוש
חברי הכנסת
יעקב אשר
מיכל וולדיגר
יואב קיש
מוזמנים
עלי בינג - רכז רווחה, בטל"א ועלייה באגף תקציבים, משרד האוצר

מאיר שפיגלר - מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי

עמיחי תמיר - יו״ר, ארגון הנכים זכויות נכים

אלכס פרידמן - יו''ר, עמותת נכה לא חצי בן אדם

חנן טל - מנכ״ל, עמותת נכה לא חצי בן אדם

משה רוטמן - יו"ר, עמוות המטה הארגוני לחיים בכבוד וברווחה - מהל"ב

נאור לביא - דובר, הנכים הופכים לפנתרים

נעמי מורביה - יו"ר, מטה מאבק הנכים

גל קויתי - עו"ד, המרכז למימוש זכויות רפואיות

יהודה דורון - מטה מאבק הנכים

אלינוער לויטן שוורץ - סמנכלית, עמותת גדולים מהחיים
ייעוץ משפטי
יעל סלנט
מנהלת הוועדה
ענת כהן שמואל
רישום פרלמנטרי
שרון רפאלי
פרק ט' (ביטוח לאומי), למעט סעיפים 20-19 מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021
היו"ר אפרת רייטן מרום
בוקר טוב. אני פותחת את ישיבת ועדת העבודה והרווחה. היום 20 באוקטובר 2021, י"ד בחשוון התשפ"ב. השעה היא 9:40. זה דיון נוסף, רביעי או חמישי במספר – אני כבר לא זוכרת – בנושא העלאת קצבאות הנכות ותיקונים בחוק הביטוח הלאומי. פרק ט' (ביטוח לאומי), סעיפים 28-26 (שיפוי והגדלת קצבאות נכות) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו-2022), תשפ"א-2021.

בדיון הקודם אנחנו דנו בכל ההסתייגויות. היו דברים שתיקנו בוועדה בהתאם לדיון שנערך פה, ואחרי שהקראנו את כל סעיפי החוק בידינו התיקונים הרלוונטיים הנוספים שנבקש מהיועצת המשפטית להקריא. מיד אחר כך אני אשמע את הנוכחים.
יעל סלנט
אכן הנוסח הוקרא ודיברנו ודנו בכל העניינים. עכשיו אני רוצה להציג את השינויים האחרונים שהיו. אני מפנה אתכם לעמוד פסקה (ב) בעמוד 3, פסקה (ד). מדברים שם על מי שנעשה זכאי לתשלום אזרח ותיק. כתוב: "לאחר יום תחילתו של תיקון 200", אבל זה, כמובן "מיום תחילתו של תיקון 200". לא התכוונו שזה יהיה יום אחרי כן. זאת הייתה הכוונה, רק חידדנו את הנוסח שלה.

בסעיף ההוראות בעמודים 4 ו-5, מה שמסומן ב"עקוב אחר שינויים", רק להבהיר שתחילתו של חוק ההתייעלות כולו הוא 1 בינואר 2022. אז למטה בהוראות שנוגעות להגבלת שכר טרחה, כמו שסיכמנו בדיון הקודם ההוראה הזאת שכתובה כאן תהיה מיום פרסומו של החוק. אמרנו עד יום תחילתו אז נכתוב במפורש את התאריך – עד 1 בינואר 2022. מדובר על כל אותם הסכמים ותקנות שהוועדה אישרה פה כחלק מהדיון בחוק: כל ההשלמות לגבי ילד נכה, לגבי שר"ם, לגבי הסכם המונשמים. כולם אמורים להיחתם עד 1 בינואר 22'. בדרך הזאת אנחנו מפנים אליהם.

התיקון הנוסף שיש בעמוד 5 נובע מהצעה של חבר הכנסת יעקב אשר – מה שמסומן ב"עקוב אחר שינויים" – תיקון חוק הביטוח הלאומי – הוראת שעה. אני אקריא ואסביר ומשרד האוצר גם ירצה להתייחס.

תיקון חוק הביטוח הלאומי – הוראת שעה

27.
בתקופה שמיום כ"ח בטבת התשפ"ב (1 בינואר 2022) ועד ליום ז' בטבת התשפ"ג (31 בדצמבר 2022), יקראו את חוק הביטוח הלאומי כך שבסעיף 202(ב)(3), בסופו יבוא "ובלבד שלא יובא בחשבון לעניין הכנסתו האמורה סכום השווה ל- מהשכר הממוצע".


תכף משרד האוצר ישלים את הסכום. אני מבינה שזה 9.48% מהשכר הממוצע. מדובר על הכנסות שאינן מעבודה או משלח יד. חבר הכנסת יעקב אשר ביקש בהצעה שלו לקבוע שיהיה איזשהו אחוז שלא יובא בחשבון כשמנכים את ההכנסות האלה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
מקזזים את הקצבה.
יעל סלנט
בדיוק. ככל שמדובר בהכנסות שאינן מעבודה או ממשלח יד. לגבי הכנסות שהן מעבודה או ממשלח יד - - -
היו"ר אפרת רייטן מרום
צריך להתמקד בתיקון של הסעיף הזה כי הוא מאוד דרמטי והוא שונה כאן תפיסתית מהגישה שהייתה עד היום בחוק הביטוח הלאומי, בכלל מבחינת עמדת משרד האוצר.
עלי בינג
אני רק אתקן את הסכום. כמו שהיה בדיון הקודם ראינו נתונים שונים. בסופו של דבר נראה לנו שהאומדן הכי נכון למה שדיברנו זה 1,200, כשהאחוז הנכון זה 11.37%. זה עולה קצת מ-9.48% שהיועצת המשפטית הקריאה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אנחנו בעצם מבטלים או מגבילים את הקיזוז. אם עד היום זה היה הכנסה ממשלח יד ועבודה בלבד, היום הרחבנו את זה לתכנית ייחודית ומלגות.
עלי בינג
הכוונה היא שיהיה סכום שאנחנו לא תופסים אותו כהכנסה גם מהכנסה שאיננה מעבודה; זה יכול להיות פנסיה, מלגה וכיוצא בזה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
זה מאוד דרמטי. זה שינוי תפיסתי, וזה יכול לעזור מאוד להרבה מאוד אנשים עם מוגבלות שנכנסת אליהם הכנסה ממקורות אחרים, כמו גמלת לימודים, שכר דירה ודברים אחרים; ושם לא עושים את הקיזוז המלא כמו שהיה קודם.
עלי בינג
אני רק אחדד – אני חושב שיעל ציינה את זה – כבר היום הקיזוז לא מתבצע מהקצבה עצמה אלא מתוספת התלויים, ואנחנו מדברים על זה שיהיה disregard על תוספת התלויים, וזה המספר שדיברנו עליו.
היו"ר אפרת רייטן מרום
נכון. עוד מעט תגיד לי מה העלות של זה. אבל נכון לעכשיו קבענו את זה כהוראת שעה בלבד כדי שניתן יהיה לעשות מדד בסוף השנה בעזרת הביטוח הלאומי כדי להבין את המשמעות של זה, והאם הכלי הזה באמת מסייע ולאיזה אוכלוסיות. כשאנחנו עושים שינויים דרמטיים כאלה כמו חובת הדיווח שהכנסנו, נכון לעצור כל כמה זמן ולבחון האם אותם שינויים הועילו או האם יש לתקן אותם. אתה רוצה לומר לנו רגע, עלי, מה העלות?
עלי בינג
בגלל קוצר הזמן היו מספרים שונים, אבל העלות המוערכת בנתונים האחרונים של הביטוח הלאומי הם 40-30 מיליון שקלים בערך.
היו"ר אפרת רייטן מרום
40-30 מיליון שקלים זה התוספת של הסעיף החדש. תודה רבה.
יעל סלנט
הדבר הבא שאני רוצה להפנות אותנו זה לתיקון פקודת מס הכנסה בעמוד 6. אני אקרא אותו ואסביר. זה מה שמסומן ב"עקוב אחר שינויים". השינויים שעשינו הם בעיקר שינויי נוסח אבל למען הסדר הטוב נקריא אותם:


תיקון פקודת מס הכנסה
29.
בפקודת מס הכנסה, בסעיף 9(5) –(1) בפסקת משנה (א) –
(א) ברישה, במקום "שנקבעה", יבוא "שזכאי לתגמול חודשי לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט–1959 [נוסח משולב] או לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל–1970,ושנקבעה";


אני אסביר: אנחנו הופכים את כל ההסדר שהיה עד היום בנוגע לכלל הנכים לכזה שיחול רק על נכי צה"ל ונפגעי פעולות איבה, ולגבי הנכים האחרים שנקבעה דרגת נכותם, לפי פקודת מס הכנסה ולפי החוקים שמנויים בה אנחנו מחילים הסדר אחר. החידוד לגבי נכי צה"ל זה, כמובן, שלא התכוונו לשנות ממצבם. צריך שיהיה להם 100% או 90% מלקויות שונות, אבל הדרגה שנקבעה להם בחוק הנכים (תגמולים ושיקום) יכולה להיות גם נמוכה יותר, ובתנאי שהם מקבלים קצבה חודשית, ויש להם נכויות נוספות שמיתוספות לנכות הצה"לית ומביאות אותם לסף. זה התיקון הראשון.


(ב) בסיפה, אחרי "לעניין זה" יבוא "ולעניין פסקת משנה (א1)";

(2) אחרי פסקת משנה (א) יבוא:


"(א1) הכנסה מיגיעתם האישית של עיוור או של נכה שאינו זכאי לתגמול חודשי לפי החוקים האמורים בפסקת משנה (א) רישה, שנקבעה לו נכות של 90% לפחות, אף אם נכות כאמור נקבעה מחמת שלקה באיברים שונים והאחוז האמור הוא תוצאה של חישוב מיוחד של הליקוי באיברים השונים, ובלבד שנקבעה לו נכות של 40% לפחות בשל ליקוי אחד, כמפורט להלן:(1) נקבעה נכות כאמור לתקופה של 365 ימים או יותר – הכנסה עד לסכום של 400,000 שקלים חדשים;(2) נקבעה נכות כאמור לתקופה שבין 185 ימים לבין 364 ימים – הכנסה עד לסכום כאמור בפסקת משנה (א)(2).";


לא שינינו משאר התיקון ולכן אני לא מקריאה. גם עשינו דיון ארוך - -
קריאה
אני רוצה להעיר.
היו"ר אפרת רייטן מרום
נסיים את ההקראה ואני שומעת את כולכם.
יעל סלנט
עשינו דיון ארוך על פקודת מס הכנסה, ופה רק הצגתי שינויי נוסח קטנים.

התיקון הבא שלנו בעמוד 7 בסעיף 32 שכותרתו: דיווח לוועדה. יש כאן סעיף שנובע מההצעות של חברות הכנסת מיכל וולדיגר ואורית סטרוק.
היו"ר אפרת רייטן מרום
בהמשך לדיון שניהלנו כאן עם חברת הכנסת וולדיגר ואימצנו את בקשתה לדיווח לוועדה.
יעל סלנט
אז אחרי הדיון בעקבות שיג ושיח עם המוסד לביטוח לאומי בנוגע לנתונים שהוא יכול למסור ובנוגע למועדי הדיווח הרלוונטיים הגענו לנוסח הבא:

דיווח לוועדה

32.
המוסד לביטוח לאומי ידווח לוועדת העבודה והרווחה של הכנסת ב-1 ביוני של השנים 2023 ו-2024, לעניין השנתיים הקודמות לכל שנה כאמור, על כל אלה:(1) ההוצאה על גמלאות ששולמו לפי פרק ט', התקנות מכוחו וההסכם בדבר תשלום תוספת לקצבה מיוחדת ולגמלת ילד נכה הזקוקים למכונת הנשמה באופן רצוף שנערך לפי סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי, בחלוקה לפי סוגי גמלאות;(2) מספר הזכאים לגמלאות האמורות בפסקה (1), בחלוקה לפי סוג הגמלה ושיעורה;(3) סכום השיפוי לפי סעיף 32(א) לחוק הביטוח הלאומי כנוסחו בחוק זה.


הסעיף הבא זה הוראות תחילה, תחולה ומעבר. עיקר השינוי פה הוא בנוגע לפקודת מס הכנסה. פשוט ישבנו וניסחנו את העקרונות לעניין הוראת השעה שנוגעת לניכוי הכנסות שלא מעבודה או ממשלח יד. אני אתחיל עם ניכוי הכנסות כי זה יותר פשוט:


(ז) הוראות סעיף 202(ב)(3) לחוק הביטוח הלאומי כנוסחו בחוק זה, יחולו לעניין קצבה המשתלמת בעד התקופה שמיום כ"ח בטבת התשפ"ב (1 בינואר 2022) עד יום ז' בטבת התשפ"ג (31 בדצמבר 2022).כלומר יש תקופת הוראת השעה, ותקופת הוראת השעה מתייחסת רק לגמלאות שמשולמות במהלכה. זאת האחידות שהתבקשנו להוסיף.

לעניין פקודת מס הכנסה בסעיף קטן (ה) באותו עמוד ההסדר הוא קצת מורכב, ונסביר אותו:


(ה)
(1) תחילתו של סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה, כנוסחו בחוק זה, ביום פרסומו של חוק זה (בסעיף קטן זה – יום הפרסום), והוא יחול על הכנסה מיגיעה אישית כאמור באותו סעיף שהופקה מיום כ"ח בטבת התשפ"ב (1 בינואר 2022) ואילך.כלומר התיקון לפקודת מס הכנסה ייכנס לתוקף עם פרסום החוק אבל הוא יחול לגבי הכנסות שהופקו רק מ-1 בינואר 2022.

שני הסעיפים הבאים נועדו לייצר הוראת מעבר לגבי נכים שזכאים כבר היום לפטור ממס, ויכול להיות שלפי הכללים החדשים, למשל של 40% זיכוי עיקרי, הם כבר לא יהיה זכאים יותר לפטור ממס. רצינו להגיד שמי שהיה זכאי ערב יום התחילה הזכאות שלו תישמר.
היו"ר אפרת רייטן מרום
כמובן.
יעל סלנט
הדבר הנוסף שרצינו להגיד, וזה בפסקה (3) שתכף נקריא גם אותה, זה שכל מי שמגיש בקשה עד 1 בדצמבר של 21', לפי החוקים שמפורטים לנו בפקודת מס הכנסה או לפי התקנות שנקבעו לפי פקודת מס הכנסה, גם הוא – אם הבקשה הזאת גרמה לו להיות זכאי, לפי הכללים הקודמים – גם לו נשמור את הכללים הקודמים שבהם אין המגבלה של 40% ליקוי עיקרי. זה, במילים פשוטות, מה שניסינו להגיד. עלי, אתה מהנהן, יש לך השלמות?
עלי בינג
לא, לא.
יעל סלנט
אני אקריא:


(2) נכה או עיוור שהיה זכאי לפטור ממס לפי הוראות סעיף 9(5)(א) כנוסחו ערב יום התחילה, ואינו זכאי לפטור ממס לפי הוראות סעיף 9(5)(א) או (א1), כנוסחו בחוק זה, יראו אותו כמי שזכאי לפטור ממס לפי הוראות סעיף 9(5)(א1) כנוסחו בחוק זה.


"נוסחו בחוק זה" – כלומר לפי ההוראות החדשות או אם הוא נכה צה"ל אז הוא זכאי כנכה צה"ל, כמובן. הוא ימשיך להיות זכאי.


(3) הוראות פסקה (2) יחולו גם לעניין נכה או עיוור שהגיש עד יום כ"ז בכסלו התשפ"ב (1 בדצמבר 2021) בקשה לקביעת אחוז נכותו על פי החוקים המנויים בסעיף 9(5)(א) כנוסחו ערב יום התחילה או על פי התקנות שנקבעו לפי אותו סעיף, ובלבד שהוא זכאי לפטור ממס לפי הוראות הסעיף האמור כנוסחו ערב יום התחילה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
מה עם (ז)?
עלי בינג
רק לחדד שהתקרה החדשה של שתי האוכלוסיות האלה תהיה 400, כמובן.
יעל סלנט
התקרה החדשה תהיה 400 גם לגבי הנכים שזכאים ועומדים בכללים. לגבי כולם.
עלי בינג
גם לגבי הישנים. כן, כן.
יעל סלנט
זה בעצם סעיף קטן (ה)(1).
היו"ר אפרת רייטן מרום
זה כבר הקראנו בפעם הקודמת?
יעל סלנט
לא. הקראנו עכשיו. היא נוגעת להוראת התחילה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
בסדר גמור.

לפני שניגש להצבעה מספר מוזמנים ביקשו לדבר. חבר הכנסת קיש, בבקשה.
יואב קיש (הליכוד)
אני כבר הגשתי את ההסתייגות שלי והצבענו עליה. לא באתי לדבר על זה. רציתי לומר שאני, כמובן, תומך מאוד בכל העבודה שהוועדה עשתה; ואם יש פרק בחוק ההסדרים ובתקציב שאני שמח שמתקדם זה הפרק הזה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
תודה רבה.
יואב קיש (הליכוד)
אני רוצה להביע גם את הערכתי לכל העבודה שנעשתה פה וגם ליושבת-ראש. אני אצביע נגד התקציב כי אני חושב שהממשלה הזאת רעה, ואני אעשה הכול כדי להפיל אותה, אבל אין לי ספק שהפרק הזה היה צריך להיות כבר מזמן, וטוב שאת זה הוועדה השלימה. אני מתחייב שאם נצליח לטובת עם ישראל להפיל את הממשלה הזאת אני אביא את הפרק הזה בממשלה הבאה בכל הכוח קדימה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אחרי שאמרת מילים כל כך יפות בהתחלה אני לא אגיב לסיפא.
יהודה דורון
תביא את זה שוב אבל עם תיקונים - -
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
היו לכם ארבע שנים לעשות את זה אבל בחרתי לא להעביר תקציב מסיבות אחרות. יש, כנראה, דברים יותר חשובים, בעיניך, מלהעביר תקציבים לנכים.
יואב קיש (הליכוד)
- - - הליכוד התחיל את המאבק הזה, עשה את הצעד הראשון. לא השלמנו אותו, ואני שוב אומר – אני מפרגן ושמח.
היו"ר אפרת רייטן מרום
ואני הייתי שמחה להסתפק בזה בלי להיגרר לנושאים אחרים.
יואב קיש (הליכוד)
אבל אני חייב להסביר להם למה אני הולך להצביע נגד. אלה הסיבות שאני הולך להצביע בגללן נגד. אני לא הייתי חלק מהאירוע הזה אבל אני מאוד מפרגן, שמח וגאה שהכנסת הצליחה להגיע למקום הזה. אני אמרתי שוב – אני הולך להצביע נגד החוק הזה ונגד התקציב הזה כי, לדעתי, צריך להחליף את הממשלה הזאת.
היו"ר אפרת רייטן מרום
ועד שנגיע ליום הבחירות אנחנו נשמח שתגיע לוועדה ונשמח לשתף פעולה כמו ששיתפנו עם יעקב אשר ועם מיכל וולדיגר.
יואב קיש (הליכוד)
אנחנו עוד צריכים לבדוק את התנהלות האופוזיציה. את יודעת שיש פה בעיה יותר מורכבת בגלל חוסר הייצוג של חברי האופוזיציה בוועדות.
היו"ר אפרת רייטן מרום
בוועדת הכספים. פה לא.
יואב קיש (הליכוד)
פה לא. נכון. על הוועדה הזאת הם מוותרים – לא יודע למה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
זאת שאלה טובה כי אתם מוותרים על העבודה של הוועדה הזאת אז אתם מוותרים על אוכלוסיות שלמות ועל ה-say שלכם.
יואב קיש (הליכוד)
הקואליציה מוותרת על הוועדה הזאת.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אה, הקואליציה.
יואב קיש (הליכוד)
אני אגיד לך למה. הקואליציה מוותרת על הוועדה הזאת ביחסי הכוחות כי הוועדה הזאת עובדת לטובת הציבור, וועדת כספים היא ועדה שפועלת מאינטרסים, ועדת כנסת היא מאינטרסים וחוקה מאינטרסים. שם היחס הלא הגיוני מונע מאתנו את הייצוג שלנו בכנסת. אבל בואי נשאיר את זה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
נשאיר את זה בצד.
יואב קיש (הליכוד)
נשים את כל הוויכוחים בצד. באתי לומר דבר אחד - -
אלינה ברדץ' יאלוב (ישראל ביתנו)
חברת הכנסת פינטו פה, יוראי להב פה מהבוקר עד הערב.
יואב קיש (הליכוד)
באתי לומר ואני גם אומר ליוראי – אני הייתי גאה להיות בין הראשונים שהתחילו את התיקון הזה ולהעביר את זה בכנסת הפעילה האחרונה, הכנסת ה-20. לצערי, שנתיים זה לא קרה, ואני מברך אתכם.
שירלי פינטו קדוש (ימינה)
בוא תצביע בעד ונקיים את זה.
יואב קיש (הליכוד)
אמרתי שאני אצביע נגד כי אני רוצה להפיל את הממשלה הזאת.
אלינה ברדץ' יאלוב (ישראל ביתנו)
- - -
יואב קיש (הליכוד)
אני אומר את זה לחברים שלי פה, לצערי, גם במחיר של הפלת החוק הזה אני אצביע נגד כי הנזק שהממשלה הזאת עושה בכל הדברים האחרים הוא הרבה יותר גרוע. לכן אני אפעל להפיל אותה אבל אני מבטיח שאם היא תיפול אני אעשה הכול שהחוק הזה יעבור.
יהודה דורון
ותתקן אותו.
היו"ר אפרת רייטן מרום
תודה רבה. חבר הכנסת יעקב אשר, בבקשה. אני יודעת שזה היה לך קשה, אבל אני מעריכה את זה מאוד.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני אשאיר לו את החלק הפוליטי - -
אלינה ברדץ' יאלוב (ישראל ביתנו)
חבר הכנסת יעקב אשר, דווקא ההסתייגות שלך נכנסה. על מה אתה מלין פה?
היו"ר אפרת רייטן מרום
בדיוק. הוא רוצה להגיד. סבלנות, בכבוד.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני רוצה לומר שוב, וגם לא נגזים בדברים – סה"כ המהלך והתהליך שנעשה בוועדה בחקיקה הזאת ונגיעה בהרבה מאוד פרטים - -
יהודה דורון
פוגע בציבור נכים מסוים, ואני רוצה לדבר על זה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
תכף נשמע אותך. אבל אנחנו משתדלים לנהל פה שיח מכבד.
יהודה דורון
בסדר. אני רוצה שתדעו שלא כולם שלמים עם זה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
העבודה על החוק נגעה בהרבה מאוד דברים, טייבה הרבה מאוד דברים ונעשה צדק בהרבה מאוד דברים שאפשר לקרוא להם "קטנים" אבל כשמצרפים אותם יחד זה נותן מעטפת נכונה במקום הנכון. ודאי שיש לנו שאיפות ליותר. אני בטוח שאין אף אחד מיושבי השולחן הזה שלא רוצה יותר. אבל, שוב, אני משבח את עבודת הוועדה, את העבודה שלך, גברתי יושבת-ראש הוועדה, של הביטוח הלאומי, ואני אפילו משבח את האוצר.

עלי, עד שאני כבר אומר מילה טובה?
עלי בינג
סליחה, סליחה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני משבח את האוצר שהתחברו לתהליך. זה צעד חשוב. אבל גם אחרי חוק ההגבלים יש עוד הרבה אפשרויות וכיוונים שאפשר לשפר.
היו"ר אפרת רייטן מרום
נכון.
יעקב אשר (יהדות התורה)
יש עוד נקודות כמו חישוב הניידות וגם הדלקים והשמנים, שגם יהודה דורון, כנראה, רוצה לדבר על זה – דברים שמתגלגלים הרבה שנים והתעוותו בדרך.
יהודה דורון
ופטור ממס הכנסה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
יישר כוח. אנחנו לא סוגרים את הבסטה ופורשים בשיא, אלא נמשיך הלאה. תודה לך ובהצלחה לכולם.
היו"ר אפרת רייטן מרום
תודה רבה לך על כך שהארת את עינינו בנוגע לסוגיה שאפשר היה לתקן אותה בעניין הכנסות אחרות שאינן משלח יד והכנסה. שמחתי לעבוד במשותף גם על התיקון הזה איתך, חבר הכנסת יעקב אשר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
תודה רבה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
נשמע עוד מעט נציגים של ארגוני נכים שונים. אנחנו יודעים שציבור האנשים עם מוגבלויות מיוצג על-ידי ארגונים שונים ורבים, ויש מחלוקות בין הארגונים. הניסיון שלנו כאן היה לנסות לטייב, לענות על צרכים רבים, מגוונים ושונים, ותמיד יהיו אוכלוסיות שלא נוכל לתת להם את המענה המיטבי. לעיתים יש תחושה שזה עלול להיראות כצורך אחד שבא על חשבון צורך אחר או מענה אחד שבא על חשבון מענה של אחר. הרגישות כאן מצד כל הגורמים שישבו סביב השולחן היא רבה. הייתה כאן רגישות, הייתה כאן תבונה, הייתה כאן חשיבה מחוץ לקופסה כדי להסתכל על הדברים באופן שונה לתת אופק שאפשר יהיה לצמוח ממנו הלאה לעוד דברים טובים שיקרו. זאת הייתה רפורמה שהתחילה ב-2018 ואפשר היה להסתפק רק בה. אבל, לא – עשינו כאן מאמצים חדשים רציניים מאוד - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
במעטפת.
היו"ר אפרת רייטן מרום
- - אני בוודאי אשמע עכשיו ביקורת. אין לי ספק שתהיה פה ביקורת מגורמים מסוימים. אני מקבלת אותה בברכה. ביקורת זה דבר חשוב. אני רוצה לשמוע אותה, אבל חשוב לי גם לומר את דעתי כיושבת-ראש שמבטאת גם את הקואליציה וגם את האופוזיציה בעניין הזה. שוב, אני לוקחת ברצינות רבה את עמדתכם. משרד האוצר, בבקשה.
עלי בינג
דיברתי הרבה בדיונים הקודמים אבל אני רוצה למסגר את האירוע הזה גם מבחינתנו לפני ההצבעה ולפני שנשמע את הארגונים. בדיון הקודם גם אמרתי שמבחינתנו זה יום היסטורי בהיבט של העלאת קצבאות הנכות. הממשלה עומדת במחויבות שלה שנחקקה כבר ב-2018. לאורך השנתיים האלה היינו בקשר רציף – ועוד מעט נשמע את נציגי "נכים הופכים לפנתרים" – כי היה חשש שלהם ושל "נכה, לא חצי בן אדם" ושל ארגונים אחרים שלא ניתן 3,700 שקלים, שלא ניתן 4,341, שלא ניתן את התוספות - - - שזה לא יהיה רטרואקטיבי. אני שמח שאתם הולכים להצביע היום כוועדה וככנסת, ובעזרת ה' כשהתקציב יאושר הקצבה באמת תהיה סוף-סוף 3,700 שקלים. הכול ניתן רטרואקטיבי מתחילת השנה, כל התוספות לשר"ם. מה שעשינו פה במהלך הדיונים בוועדה זה צעד אחד הלאה. זאת אומרת מעבר למחויבות הבסיסית של 3,700 ושל disregard של 5,300 ושל התוספות לשר"ם והתוספת הבסיסית שהייתה לקשישים, הגדלנו לקשישים ל-55% ולילד הנכה נתנו את התוספות הנוספות, ותיקנו כל מיני ליקויים. עשינו את זה דרך שיח שבו, לפחות חלק מהנכים אמרו שהם מסכימים להקפיא את 2022; ובהטבות מס - כמו שציינתי קודם ואמרתי בדיונים הקודמים – זה פוגע רק במי שירוויח למעלה מ-40,000 שקל בחודש. צריך להבין את זה. זה נותן מענה למי שמעסיק שני עובדים, מי שמעסיק מונשמים. אני רוצה להזכיר את זה לפני הביקורות וההצבעות כי נעשו פה הרבה מאוד דברים מאוד משמעותיים לטובת האוכלוסייה בקצה שגורמי המקצוע וארגוני הנכים אמרו עליהם שהם האוכלוסייה שצריך לדאוג לה בעיקר. אני מאוד שמח שהגענו לרגע הזה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
תודה רבה, עלי בינג. מר יהודה דורון, בבקשה.
יהודה דורון
נאמר לנו שישבו עם הארגונים ודיברו איתם. אנחנו הארגונים הגדולים ביותר שנמצאים במערכת ציבור הנכים. אני רוצה להראות לכם משהו שאתם בעצמכם, הוועדות למיניהן קבעתם. קבעתם כללים, אישרתם אותם בוועדת העבודה והרווחה ולא יישמתם את הדברים שבעצמכם אישרתם. אלה דברים שאם היינו מיישמים אותם הנכים לא היו צריכים היום לשבת פה. הכול כתוב בחוברת שאתם הוצאתם, לא אני. את החוברת הזאת העלמתם מציבור הנכים ומכל המערכות.
היו"ר אפרת רייטן מרום
על איזו חוברת אתה מדבר?
יהודה דורון
אני מנסה לדבר איתך כבר הרבה זמן.
היו"ר אפרת רייטן מרום
היית אצלי כמה פעמים והיית בכל הדיונים.
יהודה דורון
הייתי ממש לשניות. לא הייתי במתכונת של הישיבה איתך.
נעמי מורביה
לא קיבלת אותנו פעם אחת.
היו"ר אפרת רייטן מרום
לא, לא, רק שנייה. בואו נדייק בעובדות - -
יהודה דורון
סליחה, רק רגע - -
היו"ר אפרת רייטן מרום
לא, רגע, בוא נדייק בעובדות.
יהודה דורון
סליחה, אני רוצה להגיד משהו.
היו"ר אפרת רייטן מרום
רגע - -
יהודה דורון
אני רוצה להגיד משהו.
היו"ר אפרת רייטן מרום
לא, אני קוטעת אותך.
יהודה דורון
אחרי זה תגידי לי מה שאת רוצה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
בסדר גמור, אבל אני לא מוכנה - -
יהודה דורון
אני כרגע מדבר מתוך כאב - -
היו"ר אפרת רייטן מרום
מר דורון, אני רוצה לומר לך ככה: א', זה לא הוגן לומר כאן דברים שאינם אמת משום שהיית אצלי בחדר - -
יהודה דורון
כמה זמן?
היו"ר אפרת רייטן מרום
אה, אז אנחנו - - - את הזמן?
יהודה דורון
שתי דקות דיברנו על נושא מסוים.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אתה היית אצלי בחדר על נושא מסוים - -
יהודה דורון
בקושי.
היו"ר אפרת רייטן מרום
שנית, היית כאן בכל הוועדות שהיו כאן ובכל הדיונים, וזה הנושא שקיבל פה הכי הרבה זמן מכל פרקי חוק ההסדרים שהיו לנו כאן.
יהודה דורון
לכן עכשיו אני אמשיך.
היו"ר אפרת רייטן מרום
רק שנייה. האם נתתי לך לדבר בכל הוועדות האלה?
יהודה דורון
נתת לי לדבר אבל לא נתת תשומת לב - - -
היו"ר אפרת רייטן מרום
אה, אוקיי. נתתי לך לדבר, היית אצלי בישיבות בחדר, ועכשיו אתה בא אליי בטענות. אז, בוא רגע נהיה - - -
יהודה דורון
זה לא את.
היו"ר אפרת רייטן מרום
- - כפי שאני מכבדת אותך.
יהודה דורון
החוברת הזאת זה לא את.
היו"ר אפרת רייטן מרום
החוברת הזאת זה לא אני. אז אולי תמסגר מחדש את הדברים שלך.
יהודה דורון
אבל אני אומר – זאת ההתייחסות של ועדת עבודה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
איזו ועדת עבודה? על איזו שנה אתה מדבר?
יהודה דורון
ועדת העבודה לא בזמנך.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אז על מה אתה מדבר?
יהודה דורון
אבל אני מדבר על זה שיש חוקים ויש הסכמים - -
היו"ר אפרת רייטן מרום
ממתי?
יהודה דורון
אני אדבר - - -
היו"ר אפרת רייטן מרום
בוא תגיד עכשיו לפרוטוקול. בוא תגיד על מה אתה מדבר.
יהודה דורון
מ-1978 - -
היו"ר אפרת רייטן מרום
מ-1978.
יהודה דורון
- - דברים שנסגרו ואתם לא מיישמים אותם - -
היו"ר אפרת רייטן מרום
הבנתי.
יהודה דורון
- - אז מה אנחנו יושבים עכשיו ומדברים?

אמרו לי שישבו עם הארגונים, אבל לא ישבו איתנו ולא כלום. אני נכנס לישיבה עם השר ישראל כץ שניסה לפגוע בפטור ממס הכנסה. הסברתי לו את הנקודות שאנחנו מדברים עליהם, כולל נכי צה"ל שאני דאגתי שיגיעו וייאבקו, והנושא ירד מהפרק. דיברתי עם ישראל כץ, והוא אמר לי, שהוא הוריד את זה, ושאנחנו צודקים. הארגון שמייצג את התמונה ומידר אותנו סגר שיורידו את מס ההכנסה, וכל הזמן הוא גם דיבר איתי שהוא רוצה להוריד את הפטור ל-400. אז אני שואל את עצמי, מדוע אנחנו הולכים לפגוע בקבוצות של נכים כדי לתת לנכים אחרים? אם אנחנו מדברים כך נגיד לחברי הכנסת, שגם יתרמו את חלקם ויתנו לנכים. אבל זה לא עובד ככה. לא היה מעולם מצב שמישהו ויתר על זכויות שיש לנו כדי לתת למישהו.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אני לא הייתי כאן, אבל גם חברי הכנסת הקפיאו את השכר.
יהודה דורון
הנושא של הפטור ממס הכנסה לא עלה בוועדת שרים ולא אושר שם. זאת אומרת זאת פיקציה שהייתה אחרי כן. אני מבקש, קודם כול, להסיר ולא לעשות הגבלה שנכים שהפטור שיש להם היום ירד. יש הרבה נכים שלא קיבלו בכלל קצבת נכות כל ימי חייהם. הם אלה שבנו את ההסכמים שאני מדבר עליהם, והם אלה שנאבקו בשביל ציבור הנכים כולו לדיור ולכל דבר. אותם נכים שעשו את זה פתחו עסקים, עבדו, לא ביקשו מאף אחד שייתן להם קצבאות. להפך, הם התביישו מהקצבה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אני מבקשת לסיים.
יהודה דורון
רק רגע, אני חייב להגיד את הדברים - -
היו"ר אפרת רייטן מרום
אדוני, יש כאן עוד אנשים שמבקשים לדבר, גם בזום.
יהודה דורון
אני רוצה לדבר כי אם לא אני אדבר גם במקום אחר. אני אומר את זה לא כאיום - -
היו"ר אפרת רייטן מרום
אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. זה נשמע כמו איום.
יהודה דורון
לא כאיום - -
היו"ר אפרת רייטן מרום
אנחנו קיימנו כאן דיון ציבורי מאוד מעמיק - -
יהודה דורון
אבל הדיון לא היה - -
היו"ר אפרת רייטן מרום
גם אתה השתתפת בדיונים האלה וגם ארגונים אחרים.
יהודה דורון
אני רוצה להמשיך.
היו"ר אפרת רייטן מרום
את הקולות של כולם אנחנו שמענו כאן פעם אחר פעם. הדברים האלה משודרים בשידור חי, זה דיון ציבורי, שום דבר פה לא הוסתר. הכול נמצא על השולחן וגם הקולות שלך. גם הדברים שאתה מעלה עכשיו, הרי כבר אמרת אותם פה בדיון פעם, פעמיים, שלוש.
יהודה דורון
אני רוצה להגיד - -
היו"ר אפרת רייטן מרום
נדמה לי, אם אני לא טועה, גם נכי הפוליו מקבלים תוספת על חשבון הקפאת המדד של הנכים הכלליים בסביבות 9 מיליון. אז בוא נדייק.
יהודה דורון
נכי הפוליו היו צריכים לקבל את המדד. החוק שהוריד את המדד לנכי הפוליו בשנה שעברה עשה שגיאה. זאת שגיאה, זה לא שאתם עושים לי טובה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
תודה רבה.
יהודה דורון
אני עוד לא סיימתי.
היו"ר אפרת רייטן מרום
תן לנו זמן ואנחנו נשמע בסוף.
יהודה דורון
אני עוד לא סיימתי. אני רוצה להמשיך לדבר.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אני מבקשת לתת גם לאנשים אחרים.
יהודה דורון
אבל אני רוצה להמשיך להסביר את עצמי.
היו"ר אפרת רייטן מרום
מאה אחוז. אם יהיה לנו זמן אנחנו נשמע אותך גם בסוף.

ד"ר עמיחי תמיר שיושב בסבלנות, תודה רבה, אדוני.
עמיחי תמיר
בוקר טוב. ארגון הנכים לזכויות נכים וכך גם הרבה ארגונים אחרים מתנגדים לשינויים בפטור ממס הכנסה. הבהרנו את עמדתנו בכתב לכולכם. אנחנו מבקשים שהנושא הזה יידון ברצינות. לא ייתכן שאדם שמעולם לא עבד יפגע בפטור. אני מעולם לא לקחתי קצבת נכות עד שהנכות שלי נהייתה קשה מאוד. לא זייפתי שום תעודה, אלא עבדתי מאוד קשה כדי להיות דוקטור לחקר הרפואה. יש אנשים שטוענים שאני מתחזה. הם יושבים שם מולי. אז עם כל הכבוד, אני מבקש לא לסכם דברים כאלה עם ארגון אחד, אלא לקבל את העמדה של רוב הארגונים, ועל נושאים אחרים אני אוסיף אחר כך. תודה רבה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
תודה לך. נעמי, בבקשה.
נעמי מורביה
אני נעמי מורבייה, יושבת-ראש מטה מאבק הנכים וחברה בפורום ארגוני הנכים. מאחר שחבריי התמקדו בנושא הפטור אני אתמקד בנושא הקשישים שוב ושוב ושוב. אני יודעת שדיברתי על זה - -
היו"ר אפרת רייטן מרום
דיברת על כך בהרחבה ובעומק, וסיפרנו לכם על התיקון.
נעמי מורביה
- - אבל זה לא בא לידי פתרון. לא ייתכן שישאירו מאחור - -
היו"ר אפרת רייטן מרום
אני מזכירה שהעלינו את הפטור ל-5% שעלותם הם – כמה, עלי?
עלי בינג
כ-100 מיליון שקלים.
היו"ר אפרת רייטן מרום
25% נוספים מ-50% ל-75% עלות התוספת שהוועדה החליטה?
עלי בינג
כ-100 מיליון שקלים.
היו"ר אפרת רייטן מרום
כ-100 מיליון שקלים.
יהודה דורון
אבל מדוע אפליה? מדוע להפלות?
נעמי מורביה
100 מיליון שקלים. אנחנו לא מדברים על מיליארדים.
יהודה דורון
אני לא מבין – למה יש אפליה?
נעמי מורביה
אני לא רוצה להשתמש בסלנג אבל, בחייאת, 100 מיליון שקל? להשאיר אנשים כל כך רחוק מתחת לקו העוני? זה לא נכון שכולם יקבלו השלמת הכנסה, מר עלי בינג. זה לא נכון. לא כולם מקבלים את התוספות שהזכרת של 2,000 שקל. חלק מהתוספות תלויות באיתנות של לשכת הרווחה באותה רשות מקומית. כשאין תקציב אין תקציב גם לרווחה, ואז הנכה לא יקבל לא את המשקפיים ולא את השיניים התותבות. אנחנו מדברים על אוכלוסייה מזדקנת, ומצבה מידרדר. הוא גם לא יקבל סיוע בשכר דירה כי מן הסתם הוא לא גר בשכירות.
יהודה דורון
הוא גם לא יקבל כיסא גלגלים.
נעמי מורביה
הוא לא יקבל כיסא גלגלים כי הוא עבר את גיל הזכאות של משרד הבריאות. אתם מכניסים אותנו למיטת סדום. אנשים צעירים, עם כל הרצון הטוב – ואני מוקירה ברכה לאנשים של "נכה, לא חצי בן אדם". אבל את הצרות האלה שהאנשים המבוגרים מתמודדים איתם הם עוד לא התחילו להריח אפילו. אם הם היו יושבים איתנו כמו שהם ישבו עם הילדים באוהל אולי הם היו מתחילים להבין את המצוקה הנוראית.

עכשיו אני רוצה למסור משהו אחרון וסופי בשם הפנתרים.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אני שומעת אותם עכשיו. אני עוברת אליהם.
יהודה דורון
אנחנו נמצאים ואנחנו אומרים דברים נכונים, ויחד איתם אנחנו מזדהים - - -
נעמי מורביה
הפנתרים טוענים, והם עומדים על כך, שהם לא התכוונו והם לא היו מודעים בכלל שתהיה כזאת פגיעה בקשישים.
היו"ר אפרת רייטן מרום
בואי ניתן להם לדבר רגע.
נעמי מורביה
אני מדברת מדם לבי כמו שצעקתי לאורך כל השנים עבור הילדים. כי אנחנו ארגון לא סקטוריאלי. אני מייצגת את כל סוגי הנכויות - -
היו"ר אפרת רייטן מרום
תסכמי.
נעמי מורביה
אני מסכמת.

אני רוצה לחזק את חברת הכנסת שירלי פינטו. אני רוצה לומר לה שמה שנעשה בגלי ישראל הוא מתחת לכל ביקורת - -
היו"ר אפרת רייטן מרום
כל הכבוד.
נעמי מורביה
אני יחד עם חבר הכנסת לשעבר רן כהן מטעם מרצ הוספנו את התיקון ללשון הרע ולהוצאת דיבה שמדבר גם על הנושא הספציפי של "גופו של אדם או נכותו".
היו"ר אפרת רייטן מרום
כל הכבוד. יישר כוח.
נעמי מורביה
אני עומדת על כך. לדעתי, ההתנצלות לא הייתה התנצלות, והיא ראויה להתנצלות ולגינוי גם בוועדה הזאת.
היו"ר אפרת רייטן מרום
תודה רבה על הדברים שלך.
שירלי פינטו קדוש (ימינה)
(תרגום משפת הסימנים): תודה רבה. אני רוצה לעדכן שגם הבוקר הגשתי מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים לאותו שדרן ודרישה ל-50,000 שקלים אם הוא לא יתנצל על הנאמר. הכסף הזה, כמובן, ייתרם לעמותות של אנשים עם מוגבלויות.
היו"ר אפרת רייטן מרום
כל הכבוד. תודה רבה לך, חברת הכנסת פינטו. בזום נמצא מר נאור לביא, דובר של "הנכים הופכים לפנתרים", בבקשה. שלום, אדוני.
נאור לביא
שמי לביא נאור, ואני הדובר של קבוצות מחאת הנכים. לפני מספר חודשים היינו בישיבה עם משרד האוצר, ביטוח לאומי ומשרד הרווחה, כולל מנכ"ל הביטוח הלאומי. אנחנו סגרנו הכול, והכול נסגר. אני רוצה להגיד דבר אחד, ואני אוציא עכשיו את השפן: יש לי הקלטה מאותה ישיבה, והיא מדברת בעד עצמה. אם הישיבה תפחית או תוריד שקל אחד ממה שסוכם אני מפיץ אותה בכל כלי התקשורת. לא יכול להיות שאנחנו סוגרים, ופתאום אנחנו שומעים שמובילי מאבק יושבים עם יושבת-ראש הוועדה חברת הכנסת רייטן, וסוגרים איתה דברים מראש. אני לא אקבל את זה. הכול אצלנו מוקלט ומתועד. לא יכול להיות שאתם נותנים לאנשים במה ולאנשים אחרים אתם לא נותנים במה.

עוד מעט ידבר חברי איל כהן שהוא יושב-ראש הארגון לקידום זכויות הנכים, והוא מוביל בפועל את קבוצת "הנכים הופכים לפנתרים". ישבנו אתמול בישיבה וסגרנו שאנחנו לא מוכנים להפחית שקל ממה שנסגר. אני אומר לכל חברי הוועדה ולכל ידידיי שנמצאים בוועדה: אנחנו לא ניתן להפחית שקל אחד. אם שקל אחד יופחת – מחר בבוקר או אפילו היום אני מודיע על ביטול כל ההסכמים, ואני מודיע לכל כלי התקשורת שאנחנו חוזרים למאבק. הפעם המאבק יהיה על 5,300, הוא לא יהיה על 3,700.
היו"ר אפרת רייטן מרום
תודה רבה.
נאור לביא
אנשים צריכים להתבייש להם מאנשים שחיים מפרוטות. לא פעם ולא פעמיים אני מקבל הודעות על אנשים שהולכים לאסוף בקבוקים ואוכל מפחים. יש לי עדויות לדברים האלה. הכול מתועד ומצולם אצלי. מבחינתי זה נגמר. לא תיתנו את מה שהובטח – אני אוציא את ההקלטה, ואני אוציא הודעה לתקשורת שאנחנו חוזרים למאבק, והפעם המאבק יהיה הרבה יותר עיקש. אני אומר לכל האנשים שיושבים בוועדה לא כאיום: ראו הוזהרתם. נקודה. אני סיימתי.
היו"ר אפרת רייטן מרום
תודה רבה לך, אדוני. חברי הוועדה, רוצים להגיב? בבקשה.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
בלתי נתפס, בעיניי, שאת יושבת בתפקידך פחות חצי שנה, חברת הכנסת רייטן. את ניהלת את הדיונים המורכבים האלה בשום שכל, בהגינות, ברגישות ובאכפתיות - -
היו"ר אפרת רייטן מרום
תודה רבה.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
- - ואני רוצה לברך אותך. הקשבת לחברי האופוזיציה, נתת להם כבוד על כל הסתייגות שהובאה כאן; נתת כבוד גדול לכל נציגי ארגוני החברה האזרחית. זאת הכנסת הרביעית שלי וחוויתי לא מעט יושבי-ראש, ואני רוצה באמת לברך אותך ולהודות לך על הניהול הבלתי רגיל שלך. אני רוצה גם להודות למנהלת הוועדה ענת ולצוות הייעוץ המשפטי. אני יודע שזה מורכב. זה יום של בשורה ענקית לאזרחי ישראל ולקבוצה גדולה מאוד של אנשים שחייהם הולכים להשתפר משמעותית בעקבות היום הזה - -
יהודה דורון
אבל זה לא יכול לבוא על חשבון משהו אחר.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אדוני, אדוני.
יהודה דורון
- - אי אפשר לתקן משהו ולפגוע במשהו אחר, עם כל הכבוד.
היו"ר אפרת רייטן מרום
ברצינות. תודה לך.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אני רוצה לברך את שר הרווחה מאיר כהן ואת שר האוצר אביגדור ליברמן. זה יום גדול לאזרחי ישראל, ואני גאה להיות חבר ועדת הרווחה שמאשרת את זה. פה תם המאבק הזה, ונתחיל את השיפור הבא לעבר שכר מינימום. אז, תודה רבה וברכות גדולות.
היו"ר אפרת רייטן מרום
תודה רבה, יוראי. מאיר שפיגלר, בבקשה.
מאיר שפיגלר
אני מתנצל, הייתי חלק מהזמן בחוץ. שמעתי את הסיפא של דבריו של לביא נאור. אני רוצה לציין כמה דברים בפני הוועדה לקראת סיום הדיונים וההצבעה מעבר לכך שאני מצטרף למה שאמר להב. הדברים קיבלו משנה תוקף נוכח כל השיחות שקיימנו איתך, יושבת-ראש הוועדה לאורך כל הדרך – ימים ולילות ולפעמים לילות כימים וכך הלאה.

אני רוצה שתדעו דבר אחד: במשך חודשים – לא ימים ולא שבועות – התנהלו לא מעט מפגשים, כולל שיחות טלפון וחלקן שיחות ועידה שנמשכו מעל שעה וחצי עם נציגי ארגוני הנכים מתוך כוונה מוחלטת להאזין לצרכים ולסדרי העדיפויות. בתחילת הדרך זה היה בעיקר עם איל כהן, נציג "נכים שהפכו לפנתרים", וחנן. לאחר מכן זה היה גם עם אלכס בצוותא. הייתה ישיבה רבת משתתפים - -
יהודה דורון
איפה אנחנו היינו?
מאיר שפיגלר
יהודה, רגע, חכה. עכשיו אני מדבר עליך.

הייתה ישיבה רבת משתתפים עם יהודה דורון אצלי בקומה 8 בביטוח לאומי. לכל אורך הדרך אנחנו נעתרנו לדברים. למשל, לגבי יהודה דורון – זה בדיוק הסיפור של נכי פוליו ונכי גזזת וגם הסיפור של חוסר הגריעה של ההצמדה של 2.45% עבורם, וכמובן, קבלת 100% תוספת לאלה שהיו מעבר לגיל הפרישה, דבר שלא נעשה לגבי אחרים. לא היה מצב אחד שלא היינו קשובים מכל הבחינות לצרכים, לרצונות ולדברים שלוחצים את הנכים.

אני חייב לומר שאיל כהן שהוא יותר דומיננטי בהתנהלות בשטח ובפעילות ההפגנות היה קואפרטור במלוא מובן המילה. עשינו איתו את הדברים בעצה אחת - -
היו"ר אפרת רייטן מרום
מהפנתרים.
מאיר שפיגלר
הוא גם שיתף פעולה גם עם שאר הנציגים, כמובן. גם יהודה דורון, הייתי אצלו באחד האירועים הגדולים ליד חדרה עם כל החבר'ה שלו, וגם שם דיברנו. אי אפשר לצאת מנקודת הנחה שכל הבקשות בסוף נעתרות. כי יש מגבלות. העולם היה אידיאלי אילו כל מה שהיינו רוצים היינו גם מקבלים. אבל בסוף יש צרכים ויש גם אילוצים מהצד השני. הרפורמה הזאת היא לעילא ולעילא. כל הכספים שלכאורה הפכו להיות מקורות נותבו לטובת הצרכים האמיתיים, הרגישים והנפיצים ביותר של אוכלוסיות שונות בקרב הנכים. שום שקל לא הלך למטרה אחרת.
יהודה דורון
- - -
מאיר שפיגלר
יהודה, תן לי, תן לי.

הסיפור של הסכום שהיה אמור ללכת לטובת שינוי התנהגות – 517-203 מיליון שקל – איננו. הוא היה בבסיס הרפורמה בשנת 2018 ואין לו זכר.
היו"ר אפרת רייטן מרום
מי זוכר כבר את המונח?
מאיר שפיגלר
אין לו זכר כאן. כל הכסף הזה נותב אך ורק לצורכי הנכים. אפילו אם אני מדבר על הממוצע – זה 350 מיליון שקל. שנית, מעבר לאותם מקורות של מס הכנסה ושל ההצמדה של 2.45% נוספו עוד 150 מיליון שקל ממקורות של האוצר לטובת זכויות אמיתיות והכרחיות לציבור הנכים.
היו"ר אפרת רייטן מרום
שלא היו ברפורמה של 2018. אנחנו חייבים לא לשכוח – היו פה כל כך הרבה אלמנטים חדשים שהוספנו, שבתוך כל הרפורמה הגדולה כולה הם קצת נשכחו, ואנחנו לא שמים עליהם דגש.

אני מצטרפת לדברים החשובים מאוד שנאמרים מדם לבו של מאיר שפיגלר שאתם יודעים שנלחם עבור אזרחי ישראל ועבור האוכלוסיות שצריכות אותו ממש. לא פעם אני, שאני מעריכה אותו ואוהבת אותו מאוד ברמה האישית, רבה איתו ומגבילה אותו כשאני מסתכלת על המקום שבו אנחנו נמצאים. כי הוא מצדו – לתת הכול עכשיו לכולם לילדים, לקשישים, לנכים ולחל"ת והכול. מבחינתו – בואו נסדר מהר מהר את כל המדינה. תאמינו לי שאם מאיר שפיגלר חותם על הדבר הזה יחד איתנו, יחד איתכם ויחד עם האוצר, כנראה, עשינו כאן דברים באמת טובים. הקו והמטרה היא באמת חשובה. אני מקבלת בברכה גם את הכאב שלכם וגם את הביקורות, אבל אנחנו עדיין לא סיימנו את כל המהלכים והתהליכים. צריך לברך על מאות מיליונים חדשים שהגיעו לכאן היום ויחולקו לאוכלוסיות רבות.
יהודה דורון
אנחנו מצטרפים לברכה ולכל מה שנעשה, ואנחנו מאוד שמחים שעוזרים לילדים ולכל הקבוצות.
היו"ר אפרת רייטן מרום
לא רק לילדים – למונשמים, לעולים, לקשישים.
נעמי מורביה
לקשישים לא עזרתם. לא נכון.
היו"ר אפרת רייטן מרום
את רוצה שאני אחזיר חזרה את 100 מיליון השקלים האלה, נעמי?
יהודה דורון
אם יש משהו שאנחנו בכל זאת שווים – נכי צה"ל, נכי פעולות איבה והנכים הרגילים – מדוע לפגוע בשוויון הזה? אנחנו רוצים כל הזמן לשאוף להגיע לשוויון, ואנחנו הולכים אחורה ברברס. זה מה שקורה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
מילה אחרונה של מאיר שפיגלר, בבקשה.
מאיר שפיגלר
אחת התוספות המשמעותיות היא הפחתת הרף – האפשרות לקבל שר"ם היא 60% נכות, והיא הופחתה ל-40%. זה נותן סוף-סוף מענה לאלה שאין להם פה - -
היו"ר אפרת רייטן מרום
לפגועי הנפש.
מאיר שפיגלר
- - ואין להם לוביסטים, ואף אחד לא פעל בעניינם במשך שנים על גבי שנים.
היו"ר אפרת רייטן מרום
חד-משמעית.
מאיר שפיגלר
זה דבר גדול מאוד שכולם צריכים לברך עליו. זה באמת ובתמים נותן לאלה שהושארו עד היום בסך, בצד. יהודה, בסוף, אין מה לעשות – כשנותנים צריך גם לראות מאיפה נותנים. יש כאן תוספות אדירות מעבר למה שהיה אי פעם בעבר. אני הייתי ברפורמה של הנכים במרס 2018. אין מה לעשות – בסוף יש מאזן מאזניים של צרכים, וכמובן, מקורות לטובת אותם צרכים. כאן הלכנו כברת דרך רצינית מאוד. מה עוד שאנחנו מרושתים עם אנשי אגף התקציבים שאנחנו לא הולכים לנוח על זרי הדפנה, ויהיו עוד לא מעט דברים שאני מקווה מאוד שייעשו כבר בשנת 2022, כמו למשל, לקדם בצורה ניכרת את הרפורמה בניידות. יש עוד מה לעשות. גם את הבריאה האלוקית לא עשו ביום אחד.
נעמי מורביה
יהיה - - - ולא יעבור. אתם לא תפתחו את הסכם הניידות גם אם נצטרך לצאת. מטה מאבק הנכים - - -
מאיר שפיגלר
זה לטובתכם, נעמי.
נעמי מורביה
אין לטובתנו. מה שעשיתם איתנו עם הקשישים - -
היו"ר אפרת רייטן מרום
נעמי, הוא רוצה - - -
נעמי מורביה
- - אני מכירה את ההסדרים. אתם תפגעו. אתם לא תגדילו את התקציב של הניידות, אלא תחלקו מחדש את העוגה. מי שייפגע זה הנכים שהכי זקוקים לניידות.
מאיר שפיגלר
זה לא נכון, נעמי. זה לא נכון.
נעמי מורביה
כל עוד יש נכים על כיסא גלגלים שיש להם 0% ניידות ו-50% ניידות אתם לא תפתחו את הסכם הניידות. על גופתי.
מאיר שפיגלר
מאה אחוז, נעמי. כדי לא ליצור ויכוח שלא לצורך – ממילא זה אמור להיות יחד איתכם על בסיס הסכמות איתכם. אתם יודעים שהייתם אצלי עשרות פעמים - -
נעמי מורביה
עם מי זה "איתכם"? עם שני אנשים?
מאיר שפיגלר
נעמי, שנייה. הייתם אצלי עשרות פעמים, וסביר להניח שאתם לא תפסיקו לפקוד את בית הביטוח הלאומי. שום דבר לא ייעשה בלי שזה יתואם איתכם, בוודאי לגבי הרפורמה בניידות.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אני רוצה לעבור - -
מאיר שפיגלר
אני רק רוצה לסיים ולומר שוב: תודה רבה מקרב לב לאיל כהן, ליהודה, לנעמי, לאלכס ולחנן שעשה לילות כימים באמת בכל מה שנוגע לגיבוש הרפורמה, ובעיקר לשר העבודה והרווחה מאיר כהן שנתן גיבוי לכל אורך הדרך והוביל את התהליך הזה כמי שעומד בראש משרד הרווחה וקשוב ורגיש מאוד לצורכי הציבור, וכמובן לציבור הנכים.
היו"ר אפרת רייטן מרום
תודה רבה לך, מאיר שפיגלר. אני רוצה לעבור לזום למר משה רוטמן, יושב-ראש עמותת המטה הארגוני לחיים בכבוד וברווחה, בבקשה.
משה רוטמן
שלום ליושבת-ראש הוועדה ולחברי הוועדה ולכל האורחים. ב-2010 הייתי בין המובילים במאבק על גובה שכר המינימום כי קבעתם שזה המינימום שאדם יכול לחיות איתו. ואז היינו צמודים מאוד לקו העוני ואף פעם לא נכללנו בקו העוני בכל מה שקשור לדיווח על נכים מתחת לקו העוני.

לדעתי, אין מקום לברך על הישג שהוא פחות מגובה שכר המינימום. אנחנו עוסקים בספר חוקים ישן שעבר זמנו, ועם כל ההתקדמות בביטוח לאומי בשינוי סעיפים אנחנו עדיין רחוקים מזה וצריכים להמשיך בקידום החקיקה. בנושא השר"ם והכספים לסיוע למטופלים ואנחנו בבעיה שהפכנו להיות נכים מעסיקים ולא קיבלנו שיפוי מהמדינה לעומת החלטה של בג"ץ – כמה שצריכים לתת לכל עובד ישראלי, ובשיפוי של הביטוח הלאומי - - - זה דבר שצריכה להיות עליו החלטה וצריך תקציב. אבל המדינה צריכה לתת שיפוי.

דבר נוסף זה ה-disregard. חייבים להמשיך לפעול ולקדם את ביטולו. צריך להפסיק את הסאגה הזאת. יש פערים בין סוגי הנכים ולא ייתכן שהנכים הכלליים לא יהיו שווי זכויות לשאר האוכלוסיות האחרות של הנכים. אנחנו באותו מקום וחיים באותה צורה. הנכים הכלליים הם לא חצאי אנשים והם חיים היום קרוב מאוד לקו העוני וההוצאות שלהם גבוהות יותר. כנ"ל אותם אנשים יקרים שעברו לגיל זקנה, והנכות לא רק עברה איתם אלא גם הקשיים, ויש להם - - - אז זה עוד 100 שקל או עוד 200 שקל. אבל מסתבר שאנשים צריכים לחיות ולהחליט אם הם יכולים לקנות את התרופות באותו חודש או לקנות אוכל, אז אנחנו בעניין הזה בבעיה.

אני קורא לוועדה להמשיך במשימה שלה; אני כואב את זה שאין ארגון יציג, ואז אנשים, חלקם מבינים וחלקם פחות מבינים; עובדים מול משרדי ממשלה משופשפים שלא סתם בחרו בהם, ויש פגיעה מתמשכת באוכלוסיית הנכים. אני מברך על מה שנעשה. אני רק אומר שאנחנו בתחילת הדרך שקצבה לנכות בסיסית לא תהיה פחות משכר מינימום.
היו"ר אפרת רייטן מרום
תודה רבה לך, אדוני. כמובן, אני סבורה שארגון יציג הוא רצוי. אבל עכשיו לא נדבר על זה כי אני רוצה להגיע להצבעה.

חברת הכנסת אלינה ביקשה לדבר, אחר כך חבר הכנסת סעדי ואחר כך ניגשים להצבעה.
נעמי מורביה
איל כהן לא ידבר?
היו"ר אפרת רייטן מרום
לא.
מאיר שפיגלר
כרגע לא מצליחים להעלות את איל.
נעמי מורביה
אני יכולה להקריא מכתב שהוא נתן לנו?
אלינה ברדץ' יאלוב (ישראל ביתנו)
נעמי, אני יכולה לדבר? לא אמרתי עד עכשיו מילה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אלינה, בבקשה.
אלינה ברדץ' יאלוב (ישראל ביתנו)
תודה. קודם כול אני רוצה להודות לך, גברת אפרת רייטן, יושבת-ראש הוועדה על הדיונים שקיימנו פה. אלה היו דיונים חשובים מאוד שבעקבותיהם הבאנו תיקונים ובשורות נוספות לאוכלוסיות הנכים יחד עם משרד האוצר ויחד עם הביטוח הלאומי. אני גם רוצה להודות לשר האוצר ליברמן על כך שהתערב ועזר בעניין ולשר הרווחה מאיר כהן שעמל על כל הרפורמה הזאת.

אבל אני רוצה לומר גם מילה לארגוני הנכים. קודם כול, אני מודה לכם שהבאתם את כל הנקודות החשובות שהוספנו אחר כך, כולל ילדים, מונשמים ואוכלוסיות מורכבות. אלה דברים שבאים מהשטח ואף אחד מאוכלוסיית הנכים מבחוץ לא יכול לדעת מה הצרכים האמיתיים של האוכלוסיות האלה. שנית, בעולם הכי אידיאלי שאני מתארת לעצמי מיליארדים נוספים צריכים להיכנס לרפורמה הזאת. הבעיה היא שהעוגה שלמה – אין מאיפה להגדיל אותה. אנחנו הבאנו לפה מיליונים ומאות מיליונים נוספים. אבל אתם צריכים לזכור שאנחנו גם הבאנו מיליונים לניצולי שואה; גם הבאנו מיליונים לפנסיונרים ומיליארדים שם וגם לאמהות חד-הוריות; גם לדיור ציבורי שאנחנו קונים ובונים. אז, שוב, בעולם האידיאלי אולי בתקציב הבא נוכל לתקן את כל הדברים אבל נכון לרגע זה צריך לחשוב שיש אוכלוסיות אחרות שנתנו להם. לכן זה לא אמור לגרוע, חס וחלילה, מכם משהו. אבל צריך גם להסתכל על התמונה הכוללת. אני מבינה את הבעיות הנוספות שאתם רואים שצריך לתקן. אנחנו נתקן אותן בהמשך, אבל צריך גם להבין שיש אוכלוסיות נוספות - -
היו"ר אפרת רייטן מרום
וגם חיילי צה"ל. תודה רבה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני לא מסכים איתך, אלינה. אני חושב שאפשר היה לעשות הרבה דברים בתקציב הזה. אבל כשנותנים מה שנגיע לבעלי מוגבלות ולנכים, גם אם זה מעט צריך לברך על זה. אבל צריך להמשיך את המאבק. אנחנו התחלנו את זה ב-2018 - -
נעמי מורביה
באפריל 2017 עליתי לכביש.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אנחנו מוכרחים להתקדם. תכף אנחנו צריכים לסיים את הדיון בגלל המליאה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כן, כן, אבל ב-2018 עשינו את ההסכם הזה. נכון שזה לא היה מאה אחוז, אבל אמרנו אז שאנחנו רוצים להמשיך במאבק הזה. אנחנו קובעים עכשיו שיש העלאה מסוימת. מהדיון הראשון אמרתי שהקצבאות צריכות להיות, לפחות, בגובה שכר המינימום. זאת העמדה שלנו. אבל יש עכשיו החוק הזה יש בו העלאה בהסכמה עם חלק גדול מארגוני הנכים. לכן אני היחיד באופוזיציה כאן שמותר לו להצביע, ואנחנו נתמוך.
היו"ר אפרת רייטן מרום
תודה רבה שהגעת. יש לנו עוד שני דוברים בזום שלא שמענו ואני מוכרחה לתת להם זכות דיבור: גברת אלינוער לויטן מעמותת "גדולים מהחיים", בבקשה.
אלינוער לויטן שוורץ
תודה. ביום החשוב הזה מגיעה מילה טובה. אנחנו מלווים את המאבק עוד מהימים של העלאת קצבת הילדים ל-188%, ואנחנו פוגשים אין-ספור מקרים של משפחות שנאלצות להתמודד עם מחלת הסרטן. המצב הזה של ההתמודדות מביא אותם לקריסה כלכלית טוטלית, ואנחנו כארגון הורים שמטפל בילדים חולי סרטן ובני המשפחות שלהם מנסים לתת את התמיכה האפשרית גם בפן הכלכלי. כדי לסבר לכם את האוזן מתחילת השנה תרמנו מיליוני שקלים לטובת מימון תרופות, ציוד רפואי, בדיקות DNA, ואפילו הגענו למצב שנאלצנו לממן סלי מזון למשפחות שהגיעו לפת לחם.
היו"ר אפרת רייטן מרום
נורא.
אלינוער לויטן שוורץ
כל זאת כדי לחזק את הטענה שאנחנו מברכים את המהלך הזה. אנחנו רואים בו חשיבות גדולה מאין כמותה. אנחנו מקווים שהמהלך יצליח להביא אתנחתא או, לפחות, הקלה מסוימת למשפחות בחזית אחת שהיא החזית הכלכלית מבין כל החזיתות הנוראות שמחכות להם בהתמודדות עם המחלה. אנחנו רוצים להודות לארגוני הנכים, ובמיוחד אני חייבת להגיד תודה אישית לחנן ואלכס מארגון "נכה לא חצי בן-אדם"; אני רוצה להודות לך, חברת הכנסת ויושבת-ראש ועדת הרווחה, אפרת רייטן וכמובן לביטוח הלאומי ולעומד בראשו מאיר שפיגלר. אנחנו, כאמור, מברכים ומודים.
היו"ר אפרת רייטן מרום
תודה רבה לך. חבר הכנסת מופיד מרעי, בבקשה.
מופיד מרעי (כחול לבן)
יש רצוי ויש מצוי, אבל אני רוצה לברך אותך על כל העשייה וכל הדיונים וגם את מנכ"ל הביטוח הלאומי מאיר שפיגלר ולברך גם את הנכים על ההישג. אל תעצרו – תמשיכו. זה הישג ועוד הישג ובסופו של דבר אתם תגיעו למה שצריך כי מגיע לכם. כולנו צריכים להילחם כדי שתקבלו את כל מה שמגיע לכם. כאחד שעבר באחד התפקיד בביטוח הלאומי הדיונים האלה מלאים רגש, הדיונים האלה מלאים עוצמה, ובסופו של דבר אני שמח שיש לי כחבר כנסת חלק בהישג הזה. אנחנו נמשיך להילחם עד שתגיעו לכל מה שאתם מבקשים, וגם אם יש עוד מה לתקן – תמשיכו.
היו"ר אפרת רייטן מרום
תודה רבה. חברת הכנסת שירלי פינטו, בבקשה.
שירלי פינטו קדוש (ימינה)
(תרגום משפת הסימנים): בוקר טוב. אני רוצה להתייחס לדיון כאן. אני הגעתי למשכן הזה כדי לקדם את כל זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות. עם התואר "חברת כנסת" מגיעה גם אחריות גדולה לקבל החלטות לא נעימות וקשות. אבל אם מסתכלים על התמונה הכוללת כמו שאמרו פה חברי הכנסת לפניי, העוגה היא אותה עוגה, השמיכה היא אחת לכולם, ואנחנו רוצים לתת הכול לכולם, והזעקות שנשמעות כאן הן ברורות ומוצדקות. אבל אם אנחנו מסתכלים כחברי כנסת ונציגי ציבור על התמונה הכוללת אנחנו רואים פה אוכלוסיות שונות של אנשים עם מוגבלויות, כאלה שמשתכרים אלפים בודדים בחודש ונקלעים למצוקה של רעב. לצערי, הזעקה שלהם כואבת לי, ואני נוטה לסייע להם. למרות הקושי – ואני מבינה את המצב ואת המורכבות – אני נאלצת להצביע בעד הסעיף הזה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
תודה רבה. חנן טל, בבקשה.
חנן טל
תודה ליושבת-ראש הוועדה שעשתה לילות כימים פה כדי שהדבר הזה יקרום עור וגידים, כמוש אמרו פה כולם.

בשנת 2017 העלינו לראשונה ב-300 מיליון שקלים את קצבאות הנכות, ומאז בסכום מצטבר של 5.3 מיליארד שקלים בסך הכול: 2.3 מיליארד ב-2018, ועכשיו אנחנו מעבירים עוד 2.7. זאת הדרך וזה לא נגמר פה. זה נכון, וגם הנושא של הארגון היציג זה נושא שמבטא את הדעות השונות שנאמרו פה בחדר.

ההישג הכלכלי פה הוא הישג חסר תקדים בהיקפו, אבל הוא לא ההישג היחיד. במסגרת מאבק הנכים שנמשך מ-2015 ועד היום ציבור הנכים כולו עבר מקצה שיפורים במושגים של שילוב בתעסוקה, שילוב בחברה, בנגישות ובעוד דברים רבים. זה ההישג הגדול – שציבור הנכים נמצא היום בחזית החברה הישראלית. חשוב להמשיך ולשמור אותו בחזית החברה הישראלית בכל המושגים שעליהם דיברתי, גם במושגים תקציביים וגם במושגים האחרים.

אני רוצה להודות לכל העוסקים בדבר – מארגוני הנכים השונים הוותיקים שבהם. למדנו מכם הרבה לאורך הדרך; לארגוני הילדים החדשים שקמו לא מזמן ולאלו שמלווים את זה הרבה זמן; לאגף התקציבים הידוע לשמצה שעשה עבודה נהדרת שהשקיע וענה לנו לטלפונים ב-23:00 בלילה; לביטוח לאומי – תודה רבה גם לכם. מאיר, הפכת להיות חבר בזמן האחרון, לחברי הכנסת ולשרים - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
רק בזמן האחרון.
חנן טל
כן. הוא מביא כל כך הרבה בשורות טובות לציבור הנכים. הוא לא רק חבר שלי, הוא גם חבר של 430,000 הנכים הכלליים ובני משפחותיהם. תודה גם לשרים שאפשרו את כל זה, ותודה לשותפי אלכס פרידמן היקר שמהווה דוגמה לנחישות ולעמידה ביעדים. אתה באמת דוגמה לכל דבר שאפשר. אתה מלמד אותי כל פעם מחדש איך לקבל פרופורציות. אני אדם בלי מוגבלות שמלווה את התהליך הזה שבע שנים בהתנדבות. זאת זכות גדולה עבורי לקחת חלק בתהליך הגדול והמבורך הזה. תודה רבה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
תודה רבה, חנן. אלכס, בבקשה.
אלכס פרידמן
אני חייב להחזיר ולהגיד תודה מכל הלב כי בלעדיך כל זה לא היה קורה. מעבר למה שנאמר פה היום אני יכול להעיד שדיברנו בשעה מאוחרת מאוד אתמול, ואמרתי לו שיש כמה סעיפים שאני עדיין לא שלם איתם עד הסוף. אנחנו חרתנו על דגלנו קצבת נכות כמו שכר מינימום. אני מסכים עם נעמי ב-150% שהקשישים לא קיבלו מענה מספק, ו - - - יודע כמה חפרתי בנושא הזה. עוד דברים הם לא מאה אחוז, אבל אנחנו צריכים את הבשורות, והבשורות הן היסטוריות. גם משה דיבר על הנושא של העובדים הזרים. קצבת השר"ם עלתה כמעט ב-2,000 שקל לנכים - - - שני מטפלים יקבלו פתרון של שר"ם נוסף. אנשים יקבלו שר"ם עם מתמודדי נפש ומונשמים. הרשימה כל כך ארוכה שאני בודק אם לא שכחנו להצביע פה על משהו. לכן זהו יום היסטורי. תודה ענקית על שיתוף הפעולה, על ההובלה, על הסבלנות. נמשיך, נעשה ונצליח.
היו"ר אפרת רייטן מרום
תודה רבה לך, אלכס פרידמן. היות שאנחנו צריכים לסיים את הדיון בגלל האילוצים של המליאה אני מבקשת להגיע להצבעה עכשיו. החוק כבר הוקרא.
יעל סלנט
כל מה שהצגנו בדיונים הקודמים והקראנו. אתמול רק הבאנו את ההשלמות. רק עוד השלמה קטנה לעניין התחילה – כמובן, כל מה שלא ציינו לגביו הוראת תחילה ספציפית, תחילתו של כל חוק ההתייעלות הוא ב-1 בינואר 22'. אז כל מה שלא צוין פה במפורש אחרת – זה יום התחילה שלו.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אני מבקשת מחברי הכנסת שבעד החוק והתיקונים האלה להרים את ידו. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

ההצבעה אושרה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
נגד- אין, נמנעים- אין. אושר פה-אחד.
קריאה
ברכות.
היו"ר אפרת רייטן מרום
לפני שאנחנו מתפזרים אני רוצה להגיד רק עוד מילה אחת. ההיכרות שלנו היא קצרה. אנחנו הכרנו ממש בחודשים האחרונים. יוראי אמר לי שאני בתפקיד חצי שנה. ממש לא. אני כמה חודשים ספורים בתפקיד. הנושא הזה – בכלל, קצבאות הנכים, עולם הנכים, הצרכים השונים המגוונים, סוגי הארגונים – הכול – היה לי חומר שהעסיק אותי בכל החודשים האחרונים וקיבל את המקום הראשון בספר העדיפויות שלי. ואתם יודעים שהימים האלה של דיוני התקציב וחוקי ההסדרים הם ימים מתוחים, עמוסים, עם הרבה מאוד קרבות ואמוציות. פה בוועדה קיבלנו על עצמנו לדון בשישה פרקים של חוק ההסדרים, כולם מאוד רציניים: משיבוב לחובת הנגשה, ניצולי שואה, הטבות להורים עצמאיים – נושאים כבדי משקל – אוכלוסיות שחשוב מאוד לעסוק בהן ולתת את המענה. לא בכדי בנושא הספציפי הזה קיימנו את מרבית הדיונים. קיימנו כאן דיונים ארוכים מאוד, אתם יודעים את זה. השתדלתי להקשיב לכולם ולתת פה את המקום לכל מי שביקש, כולל אצלי בישיבות בלשכה. כמעט כל מי שיושב פה היה אצלי בישיבות פרטניות וגם - - - הצוות שלי לתת מענה בטלפון ובוואטסאפים. ניסינו להקדיש את מלוא תשומת הלב שלנו כדי לשמוע ולדון בכל העמדות שלכם. אני מצטרפת לדברים שנאמרו כאן: לטובתכם – שלבו ידיים, עשו יחד שיתוף פעולה שיגדיל את כוחכם ושתוכלו להקים יחד ארגון יציג שיהיה ארגון אחד חזק וברור שאפשר יהיה לשבת מול האוצר ומול הממשלה ולהגיע להישגים. אבל אי אפשר להמעיט מההישגים שנעשו כאן לאוכלוסיות שהתעלמו מהם בשנים האחרונות ונמצאו מחוץ למעגל. גם אם יש קבוצות, כמו שאתם תופסים את זה, שלכאורה משלמים מחיר כמו עניין הפטור ממס לאוכלוסיות חזקות גם באוכלוסייה של הנכים הכלליים שמרוויחים הרבה מאוד כסף בשנה. אתם צודקים – זה נראה, על-פניו, לא צודק שלוקחים מכיס אחד ומעבירים לכיס אחר - -
נעמי מורביה
ומה עם הקשישים?
היו"ר אפרת רייטן מרום
- - אבל כשמסתכלים על התמונה הכללית הגדולה, לדעתי, אתם יכולים להיות גאים מאוד שאחרי מאבקים כל כך ארוכים הגענו ליום הזה. ויש עוד מה לעשות, אתם צודקים.
יהודה דורון
אני באתי אלייך ואמרתי שאני שמח שאת בתפקיד. אני שמח מאוד שיש לי את מאיר בביטוח לאומי – אדם שעושה נפלאות למען ציבור הנכים. אבל יחד עם זה אנחנו צריכים לשבת איתך קצת יותר זמן כדי להציג בפנייך דברים מאוד חשובים שמגיעים לנכים - -
היו"ר אפרת רייטן מרום
מאה אחוז.
יהודה דורון
- - הם כתובים פה, והם לא מבוצעים. אז הגיע הזמן לשבת ולהראות לך את הדברים ושנתקן אותם. לא יכול להיות שמישהו לקח מכתב, זייף אותו ודפק את כל הנכים בנושא הניידות. כשאני אומר זיוף – מסרתי לך את הנייר ביד.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אנחנו נשב על זה.
יהודה דורון
הוא בא ומציג את הזיוף הזה כאילו זה הסכם שנעשה. המנכ"ל של ביטוח לאומי, האדם הכי ישר שאני מכיר ראה את הנייר ואמר: אל תתייחסו לנייר הזה, הוא לא שווה את הנייר שכתבו עליו. אז מצד אחד אני מדבר ומדבר אבל אני לא יכול להגיע אלייך כדי לעשות סוף לנושא הזה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
זה עניין אחר שנדבר עליו עם מר מאיר שפיגלר. אתה הבאת את הסיפור הזה שאני לא מכירה.
יהודה דורון
אז אני רוצה לשבת איתך בכל זאת ולהראות לך. אם תראי מה כתוב פה את תגידי שהנכים לא רק מסודרים - מסודרים לגמרי. וזה נסגר. אתם הצבעתם בעדו. תקיימו את זה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
משנת 78'. אנחנו נעשה על זה שיחה בנפרד.
יהודה דורון
מה יגידו בעוד עשר שנים? שזה היה לפני עשר שנים אז אנחנו לא מתייחסים למה שהיה לפני עשר שנים?
היו"ר אפרת רייטן מרום
חברת הכנסת וולדיגר, בבקשה.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
אמנם אני רואה שאני היחידה פה מהאופוזיציה - -
היו"ר אפרת רייטן מרום
לא, לא, היו. היו פה חברי הכנסת קיש, אשר, סעדי.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
אני שמחה. אני רוצה לומר לך תודה, אפרת. למרות שאת מהקואליציה ואני מהאופוזיציה יש לנו בסיס משותף מאוד רחב. אני לא מרוצה ממה שהתקבל בסופו של דבר, אבל יחד עם זה אני מרוצה מאוד מהיחס הרציני והענייני שלך והיכולת לנהל פה דיון מעמיק; אף על פי, שבעיניי, חלק מהדברים לא היו צריכים להתקיים בחוק ההסדרים אלא מחוצה לו כמו כל חקיקה רגילה. עדיין בנסיבות העניין עשית את זה בצורה מדהימה. אז כשמגיע, מגיע.
היו"ר אפרת רייטן מרום
תודה רבה.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
אז, תודה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
תודה רבה לכולכם על הדיון ועל הדיונים שעשינו עד היום. אנחנו נמשיך להידיין בדברים הבאים, וכלל שנוכל לסייע ולעזור הדלת שלנו פתוחה תמיד. תודה. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 10:50.

קוד המקור של הנתונים