ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 18/10/2021

בחירת ממלא מקום ליושב ראש הכנסת בעת העדרו מן הארץ, פרק ט' (ביטוח לאומי), רק סעיפים 20-19, מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת5
ועדת הכנסת
18/10/2021


מושב שניפרוטוקול מס' 23
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, י"ב בחשון התשפ"ב (18 באוקטובר 2021), שעה 10:30
סדר היום
א. בחירת ממלא מקום ליושב ראש הכנסת בעת העדרו מן הארץ
ב. בקשת יושב-ראש ועדת הכספים למיזוג הצעות החוק הבאות:
1. פרק ט' (ביטוח לאומי), סעיפים 20-19, מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א–2021 (מ/1443).
2. הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון – הגדלת הגמלה בגיל פרישה והצמדתה לשכר הממוצע), התשפ"א–2021 (פ/1544/24), של חברי הכנסת חיים כץ ואתי חווה עטייה.
3. הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון – גמלת הבטחת הכנסה לקשיש), התשפ"א–2021 (פ/1540/24), של חבר הכנסת איימן עודה.
2. הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון – הגדלת הגמלה בגיל פרישה והצמדתה לשכר הממוצע),
התשפ"א-2021 (פ/1544/24), של חברי הכנסת חיים כץ ואתי חווה עטייה.
3. הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון – גמלת הבטחת הכנסה לקשיש), התשפ"א-2021 (פ/1540/24), של
חבר הכנסת איימן עודה
נכחו
חברי הוועדה: ניר אורבך – היו"ר
איתן גינזבורג
יבגני סובה
רם שפע
מוזמנים
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
ירון קוונשטוקא. בחירת ממלא מקום ליושב-ראש הכנסת בעת העדרו מן הארץ
היו"ר ניר אורבך
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום שני, י"ב בחשוון תשפ"ב, 18 באוקטובר 2021.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
יום גיוסי לצה"ל.
היו"ר ניר אורבך
הנושא הראשון על סדר-היום: בחירת ממלא מקום ליושב-ראש הכנסת בעת העדרו מן הארץ. מזכירת הכנסת הגב' ירדנה מלר, בבקשה.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
תודה רבה, אדוני היושב-ראש. בוקר טוב, אפשר להגיד שבוע טוב לכולם. בחירת ממלא מקום ליושב-ראש הכנסת בעת העדרו מן הארץ, סעיף 20א(א) לחוק-יסוד: הכנסת קובע: יצא יושב-ראש הכנסת את גבולות המדינה, ימלא סגן ליושב-ראש את מקומו עד שישוב היושב-ראש. סעיף 20א(ד) לחוק-יסוד: הכנסת קובע: הסגן ליושב-ראש שיכהן כממלא מקום של יושב-ראש הכנסת יהיה הסגן שנבחר לכך על ידי ועדת הכנסת.

ולכן הבקשה של היושב-ראש לאשר את חבר הכנסת גינזבורג, סגן היושב-ראש, כממלא מקומו לתקופת היעדרותו מהארץ. היושב-ראש יוצא להשתתף בכנס ראשי פרלמנטים שיתקיים באתונה, ומתבקשת הוועדה המכובדת לאשר את בקשתו.
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה. לפני שנעבור להצבעה, אני חושב שאומנם זה לתקופה קצרה, זה רק כממלא-מקום, אבל אין ראוי מחבר הכנסת איתן גינזבורג.
רם שפע (העבודה)
אני חושב שאני יכול לעשות את זה לא פחות טוב.
היו"ר ניר אורבך
אני חושב שאין ראוי ממך למלא את מקומו של יושב-ראש הכנסת.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אני מודה לך.
היו"ר ניר אורבך
מכל הבחינות.
קריאה
יש תאריך?
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
התאריכים זה מיום רביעי בערב, י"ד בחשוון התשפ"ב, 20 באוקטובר 2021, עד יום ראשון, י"ח בחשוון התשפ"ב, 24 באוקטובר 2021. הוא בעצם חוזר במוצאי שבת אחרי חצות, ולכן - - -
רם שפע (העבודה)
איזה סמכויות יש בינתיים? שאני אדע מה אפשר לעשות בימים האלה? סתם, אני רק אצטרף ואגיד שגם בעיניי אין ראוי מאיתן להיכנס לנעליים הגדולות של מיקי בימים הללו.
היו"ר ניר אורבך
יופי. אז אנחנו נעבור כעת להצבעה: מי בעד ההמלצה? שירים את ידו.
נועה בירן - דדון
שניים.
רם שפע (העבודה)
איתן, מותר לך להצביע.
נועה בירן - דדון
שלושה.
היו"ר ניר אורבך
מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

אושר.
היו"ר ניר אורבך
פה אחד הוועדה מקבלת את ההמלצה.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
תודה.
היו"ר ניר אורבך
תודה לגברתי.

ב. בקשת יושב-ראש ועדת הכספים למיזוג הצעות החוק הבאות:

1. פרק ט' (ביטוח לאומי), סעיפים 20-19, מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א–2021 (מ/1443)

2. הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון – הגדלת הגמלה בגיל פרישה והצמדתה לשכר הממוצע), התשפ"א–2021 (פ/1544/24), של חברי הכנסת חיים כץ ואתי חווה עטייה

3. הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון – גמלת הבטחת הכנסה לקשיש), התשפ"א–2021 (פ/1540/24), של חבר הכנסת איימן עודה
היו"ר ניר אורבך
נעבור כעת לסעיף השני: בקשת יושב-ראש ועדת הכספים למיזוג הצעות החוק הבאות:
1. פרק ט' (ביטוח לאומי), סעיפים 20-19, מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א–2021 (מ/1443)
2. הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון – הגדלת הגמלה בגיל פרישה והצמדתה לשכר הממוצע), התשפ"א–2021 (פ/1544/24), של חברי הכנסת חיים כץ ואתי חווה עטייה.
הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון – גמלת הבטחת הכנסה לקשיש), התשפ"א–2021 (פ/1540/24), של חבר הכנסת איימן עודה.

זו בקשה שהגיעה אלינו מיושב-ראש ועדת הכספים.
קריאה
הוא מנהל - - - הוא חייב להגיע?
ארבל אסטרחן
תקנון הכנסת מאפשר למזג הצעות חוק שמונחות על שולחנה. ובגלל שמדובר בהצעת חוק שעברה קריאה ראשונה, שהיא הצעה ממשלתית, עם הצעות חוק שעברו רק קריאה טרומית, נדרש אישור ועדת הכנסת למיזוג. התנאי למיזוג הוא כמובן שמדובר בהצעות שעוסקות באותו נושא. הוועדה בדקה את זה, אישרה את זה. היא אישרה את המיזוג, ועכשיו מתבקש אישור הוועדה.
היו"ר ניר אורבך
מאה אחוז. תודה רבה, ארבל. מישהו מחברי הכנסת רוצה להגיב לפני ההצבעה?

אז נעבור להצבעה. מי בעד הצעת המיזוג? ירים את ידו.
נועה בירן - דדון
ארבעה בעד.
היו"ר ניר אורבך
מי נגד? מי נגד?

הצבעה

אישור.
היו"ר ניר אורבך
פה אחד הצעת המיזוג נתקבלה.

אני נועל כעת את ישיבת ועדת הכנסת ליום מכובד זה. תודה לכם, המשך יום נעים.


הישיבה ננעלה בשעה 10:39.

קוד המקור של הנתונים