ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 20/10/2021

פרק י"ח (תכנון ובנייה), סימן א' - היתר שימוש להפעלת מעון מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת5
ועדת החינוך, התרבות והספורט
20/10/2021


מושב שניפרוטוקול מס' 35
מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט
יום רביעי, י"ד בחשוון התשפ"ב (20 באוקטובר 2021), שעה 9:42
סדר היום
פרק י"ח (תכנון ובנייה), סימן א' - היתר שימוש להפעלת מעון מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021
נכחו
חברי הוועדה: שרן מרים השכל – היו"ר
אימאן ח'טיב יאסין – מ"מ היו"ר
סימון דוידסון
משה טור פז
אלון טל
אמילי חיה מואטי
עלי סלאלחה
חברי הכנסת
שרון רופא אופיר
חיים ביטון
איתן גינזבורג
רון כץ
מאיר פרוש
אביר קארה
מוזמנים
עמיחי פישר - ראש אגף בכיר לטיוב רגולציה, משרד ראש הממשלה

חגי פורגס - אגף מעונות יום, משרד הכלכלה

איילה גלדמן - ראש אגף תכנון, המשרד להגנת הסביבה

יערה יפרח - מנהלת מחלקה בכירה ייעוץ משפטי רישוי מוסד, משרד החינוך

גיא מור - רמ"ח חקיקה רגולציה, כבאות והצלה, המשרד לביטחון הפנים

מירה סלומון - ראש מינהל משפט וכנסת, מרכז השלטון המקומי

חנן דגן - מנכ"ל, איחוד גני הילדים

קרן אוחנה איוס - מנכ"ל, חיב"ה – ארגון הגנים הפרטיים

יניב בר אור - מנכ"ל, התאחדות מעונות היום

לוסי חדידה - מנכ"לית, ארגון גנים ברמה אחרת

מיטל בק - עו"ד, עו"ס, ראש תחום חינוך, בריאות ורווחה, המועצה לשלום הילד

דרור לוינגר - לשכה משפטית, מינהל התכנון

רות שוורץ חנוך - סגנית מנכ"לית, מינהל התכנון
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
תמי סלע
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
הדר אביב

פרק י"ח (תכנון ובנייה), סימן א' - היתר שימוש להפעלת מעון מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021, מ/1443
היו"ר שרן מרים השכל
בוקר טוב לכולם. אני שמחה לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט הבוקר. אנחנו עדיין ממשיכים לקיים דיונים נרחבים בעניין הצעת החוק, אבל אנחנו נתחיל לדבר פה על הנושאים הספציפיים שאיתם היו לנו אתגרים לא פשוטים. אנחנו נדון בארבעה סעיפים, ואם נצליח להגיע לאיזה שהן הסכמות, הערות או נוסחים שהוועדה תסכים, אנחנו נתחיל להעלות אולי סעיפים ספציפיים להצבעה, לפחות סעיפים שהם סעיפים מוסכמים, ונשאיר לאחר כך את הסעיפים הבעייתיים שעליהם אנחנו צריכים עוד לדון.
אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ - רשימת האיחוד הערבי)
אפשר הצעה לסדר בנושא מסוים?
היו"ר שרן מרים השכל
את יכולה לנמק את ההצעה לסדר.
אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ - רשימת האיחוד הערבי)
בוקר טוב לכולם. הנושא שאנחנו הולכים לדון בו מאוד חשוב ויהיה לנו זמן לדבר על זה. אבל בנוסף לזה יש נושא מאוד חשוב ודחוף למאות אם לא אלפי מורים שעובדים בדרום. הסוגיה של רישום הילדים שלהם בבתי הספר כי הם נמצאים שם. יש כזה דבר שנקבע, מין תקנה כזאת, אם אתם 10 שנים שם ולא בתהליך של העברה, ולא משנה אם זה שני ההורים או הורה אחד, הילדים לא יוכלו להירשם לבתי ספר בבאר שבע, למשל, אלא אם הם משנים את הכתובת שלהם במשרד הפנים. ואם הם עושים זאת, הם יאבדו את הזכויות שלהם ביישוב המקורי שלהם, ובסופו של יום, הם יחזרו לשם. למשל, להרבה מורים אין אפשרות לבנות בית ומחכים שיהיו מגרשים, ואז הזכות שלהם למגרש תפקע אם הם מעבירים את הכתובת שלהם לדרום. אז אני מבקשת שיהיה דיון בנושא ונמצא מי הגורמים הרלוונטיים שיכולים לשים את האצבע על הדבר הזה ולנסות לתת פתרונות.
היו"ר שרן מרים השכל
אני מנסה להבין. אין להם כתובת רשומה במשרד? - - -
אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ - רשימת האיחוד הערבי)
לא, לא. הנושא זה מורים ומורות שנאלצו לעבור לדרום כדי לעבוד, ואחרי זמן מסוים הם לא יכולים לרשום את הילדים שלהם בבתי ספר בבאר שבע, למשל, אלא אם הם מעבירים את הכתובת שלהם לבאר שבע, ולא רק לצורך הארנונה, אלא מעבירים את הכתובת שלהם כאילו הם תושבים של באר שבע. ואם הם רוצים לחזור לצפון, אם יש פרויקט מסוים של בנה ביתך או הגרלה של מגרשים, והם צריכים מגרש כדי שיהיה להם בית, הם לא יכולים כי הזכות שלהם פוקעת בגלל שהם משנים את הכתובת. מצד אחד, לילדים שלהם אין מסגרת - - -
היו"ר שרן מרים השכל
אני חושבת שספציפית פה כן צריך לקיים דיון משותף עם משרד החינוך אבל גם עם משרד הפנים בעניין הזה.
אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ - רשימת האיחוד הערבי)
כן. אוקיי.
היו"ר שרן מרים השכל
אז ניקח את ההצעה ונראה איך ניתן לטפל בה.
אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ - רשימת האיחוד הערבי)
תודה.
היו"ר שרן מרים השכל
תודה על ההצעה.

ואנחנו נפתח את הדיון. יש לנו שלושה נושאים עיקריים. האחד, עניין גני הילדים. השני, זה עניין הכבאות, וכרגע מתקיים דיון ואנחנו מנסים להגיע לסוג של פשרה שאני מקווה שתגיע להסכמה בדקות הקרובות. ונושא נוסף, קשור לשטחים המסחריים, אם לאפשר גני ילדים בשטחים מסחריים גם כן.
משה טור פז (יש עתיד)
גברתי היושבת-ראש, נדמה לי שעלה עוד נושא בדיון הקודם שלנו, וזה סמכויות הוועדה מול פנייה או עצמאיות ללא פנייה. זה גם נושא שנידון פה. סמכות הוועדה לתת או לא לתת היתר מול השאלה אם היא מחויבת או לא מחויבת בפניית תושבים, ונשמעו פה עמדות שונות בנושא הזה.
היו"ר שרן מרים השכל
מה זאת אומרת, הוועדה מחויבת בפניות?
משה טור פז (יש עתיד)
האם הוועדה, כדי להתנגד לתת היתר שימוש, תזדקק לפניית ציבור לשכנים מתנגדים או שזו סמכותה הסוברנית מעצם מהותה? זה גם נושא שעלה, ואני חשוב שמן הראוי שנדון בו.
היו"ר שרן מרים השכל
נכון. אנחנו נדון גם בזה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
מדובר על ועדת התכנון?
היו"ר שרן מרים השכל
כן. זה אם אנחנו מאפשרים לרשויות את האפשרות להתערב ולתת למהנדס או לחבר בוועדה או לראש העיר את האפשרות להתערב באותו הליך של התנגדות לבנייה של מעון באותה עיר. זו הייתה גם ההסתייגות שחבר הכנסת איתן גינזבורג העלה בישיבה הקודמת, והציג נושא חדש בעניין הקריטריונים.

איתן, אם אתה נמצא פה, אני יכולה להעלות קודם את זה כנושא ראשון לפני כן. חשבתי להתחיל בנושאים המסחריים, אבל אם אתה רוצה - - -
איתן גינזבורג (כחול לבן)
הנושאים שנידונים פה בהצעת החוק הזאת הם בעיקרם נושאים תכנוניים. לא סתם הם תיקון לחוק התכנון והבנייה. הם לא נושאים פדגוגיים, הם לא נושאים חינוכיים. הם נושאים תכנוניים שבליבת העשייה של ועדה מקומית לתכנון ולבנייה, בליבת העשייה של השלטון המקומי, בליבת חיינו. ולכן, כמי שחבר בוועדת הפנים ומכיר לעומק את העולם המקומי, את המישור המוניציפלי, מי ששירת למעלה מ-15 שנה ברשות מקומית והיה ראש ועדה מקומית של ארבע ערים, אני נמצא כאן, כי הנושא הזה הוא בלב העשייה. אז אני מוכן לדון בכל תחום. כל תחום שנדון כאן הוא בתחום התכנון והבנייה, ולכן אני נמצא פה בדיונים.
היו"ר שרן מרים השכל
אוקיי. אבל צריך להבין שנוצרה מצוקה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אני לא כופר בה. אני מכיר אותה, וגם כשאני הייתי יושב-ראש ועדה, עשינו הרבה מאוד מהלכים כדי להקל על אותם בעלי מעונות יום שאין להם שום מסגרת אחרת. ילדיי הלכו למסגרות פרטיות עד השנה. גם כשהם היו צריכים ללכת למסגרת ממלכתית, השארתי אותם במסגרת פרטית. אני מכיר את המצוקות, אני מכיר את הפרובלמטיות.
היו"ר שרן מרים השכל
איתן, אתה כראש עיריית רעננה היית פנוי, פתוח ונכון לסייע בבניית מעונות ולאשר אותם, לא את כולם, אבל הבנת את הצורך. אבל בהרבה מאוד רשויות במדינת ישראל זה לא מובן מאליו. חלק מהרשויות משתמשות בזה ככלי ניגוח באותם בעלים, באותם פעוטונים, ולעניין הזה המטרה היא צמצום שיקול הדעת.

אגב, יש התערבות גם כשהם מבקשים היתר ממשרד הכלכלה או ממשרד החינוך, כשראש רשות אומר, חבר'ה, אני לא מעוניין בדבר הזה לידי. עדיין, לרוב, משרד החינוך לוקח גם את השיקול של ראש הרשות. אבל פה, בעניין של ההיתר, בסופו של דבר, קבענו קריטריונים שעל פיהם ניתן להתנגד. ההפרעה היחידה היא הפרעה לשכנים.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
ממש לא. להגיד דבר כזה זה חוסר הבנה של המציאות. ולא הייתי רק ברעננה. הייתי גם במבשרת ציון. הייתי גם בקרית יערים, שזו עיר חרדית.
היו"ר שרן מרים השכל
המטרה של החוק הזה היא לפתוח את אותו פקק בצנרת סתומה. יש צנרת סתומה, והמטרה של החוק היא לפתוח את הפקק. אתה עכשיו מנסה להכניס סעיף שלמעשה יחזיר את המצב לקדמותו, ואנחנו לא יכולים.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
גברתי, את טועה, טועה ומטעה, וזה לא יעזור שתשתמשי בכוחך. זה שתגידי את זה 30 פעם, זה לא יהפוך את זה לנכון.
היו"ר שרן מרים השכל
אני לא משתמשת בכוחי. אני חושבת שגם חברי הכנסת פה השמיעו את דעתם בעניין הזה - - -
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אני הייתי יושב-ראש ועדה גם של קרית יערים, שזו עיר חרדית, גם של אבו גוש, שזו עיר ערבית, גם של מבשרת ציון, שזו לא רעננה, ואני מכיר את מגוון הצרכים ומגוון השיקולים. אני לא רואה ראש רשות שמתנגד להקמת מעונות יום של ילדים. אם יש דבר כזה בקצה, זה לא בסדר. זה לא אומר שהשיקולים של רשות מקומית ביחס למקום שבו ייפתח גן ילדים או מעון יום – ובטח גם ילדים, כי מעון יום הרבה יותר קל לפתוח, וגני ילדים זה טיפה יותר מורכב, אבל ההבחנה הזאת פה לא נעשית – הם שיקולים ציבוריים מעבר להפרעה של שכן כזה או אחר לרמת הדציבלים של ילדים בוכים, וזה לא שיקול תכנוני שבגינו אפשר לשקול בקשה. רעש, גברתי, זה לא שיקול של דחיית בקשה. השיקולים צריכים להיות שיקולים תכנוניים.
היו"ר שרן מרים השכל
חבר הכנסת איתן גינזבורג, אומנם יש לי המון כבוד והערכה לידע ולניסיון שלך, עם זאת, ישבנו פה וקיימנו דיונים של שעות, של תשע שעות; יושבים לך פה בעלים, ראשי ארגונים של איגודים של פעוטונים, והם יטענו אחרת לחלוטין ממך, שהרשות כן מתערבת, שלפעמים הרשות כן מנצלת את כוחה.
קריאה
אני מוכן לקחת אותך לגנים האלה.
היו"ר שרן מרים השכל
חברים, אני אתן לכם את זכות הדיבור להשיב כדי שחבר הכנסת איתן גינזבורג גם יבין מה אתם חווים בשטח.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אני הייתי פה בדיונים, גברתי.
היו"ר שרן מרים השכל
אני מבקשת בדקה, כי יש לנו פה כמה ראשי ארגונים - - -
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אני לא אומר שלא צריך להקל. צריך להקל. וצריך להוריד ביורוקרטיה, וצריך להוריד את הרגולציה. אבל אי אפשר להפוך את העולם הזה לעולם מופקר.
היו"ר שרן מרים השכל
אתה מבקש את הכרעת המהנדס ואת התערבות הרשות. איתן גינזבורג, אני מבקשת, נתנו לך את זכות הדיבור. תן גם להם את זכות הדיבור ותכבד אותם.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אי אפשר להפוך את העולם הזה לעולם מופקר - - -
היו"ר שרן מרים השכל
אני מבקשת שתכבד את זכות הדיבור שלהם - - -
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אבל לא להפוך אותי לאויב הגנים.
היו"ר שרן מרים השכל
אני לא הופכת אותך לאויב.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
זה מה שאת עושה. את ברגע זה עושה את זה.
היו"ר שרן מרים השכל
אבל בעניין הזה אני חושבת שאתה טועה. אגב, גם רוב חברי הוועדה חושבים שאתה טועה בעניין הזה.
קריאה
נראה את זה בהצבעה.
מירה סלומון
גברתי, רק למען הסדר הטוב, לשלטון המקומי לא נתת רשות דיבור.
היו"ר שרן מרים השכל
מירה, אני אתן לך את זכות הדיבור לאחר מכן.
מירה סלומון
תודה, גברתי.
היו"ר שרן מרים השכל
בבקשה.
קרן אוחנה איוס
אני אשמח שיירשם לפרוטוקול שאנחנו ביקשנו הקפאת הליכים והורדת הרישום הפלילי מהמחלוקות בין הרשות המקומית וההתנגדויות לבין הגשת בקשת אישור לשימוש. והדבר השני שאני רוצה להגיד לכבוד חברי הכנסת – לשמחתנו הרבה, העולם שאתם מכירים והעולם היום השתנה ב-4 בינואר, לאור העובדה שכבר אין ביזור סמכויות אלא יש אחידות בקבלת החלטות לעניין חינוך במדינת ישראל, ויש חוק פיקוח, אני חושבת שבמקום לייצר צוואר בקבוק, אפשר לייצר איזשהו משפך לגורם אחד שמכיר התנהלות של מסגרות לפעוטות ולילדים כאחד.

ואם כולנו עוברים למשרד החינוך שמכיר היטב את הדרישות להפעלת מסגרת לילדים, אני חושבת שהרשות המקומית לא צריכה להיות צד בקבלת ההחלטה. גם אנחנו דואגים לשלומם וביטחונם של הילדים, ומספיקים לנו הקשיים בעמידה בדרישות והשכנים המתנגדים, בלי שהרשות המקומית תכניס את ידה בפתח, כאשר השיקולים שלה הם לא שיקולים תכנוניים ולא פדגוגיים ולא ערכיים, אלא לפעמים ברמה של התעמרות. צר לי שאני אומרת דברים קשים, אבל זאת המציאות שאנחנו מתמודדים איתה. תודה.
היו"ר שרן מרים השכל
תודה. בבקשה.
לוסי חדידה
אני לוסי חדידה, מנכ"לית ארגון גנים ברמה אחרת. בוקר טוב. קודם כל, אני רוצה לציין על מספר לא קטן של רשויות שמנגד לכל מה שכבוד חה"ב מציג פה – התעמרות מוחלטת מאינטרסים אישיים, לצערי, שאני ראיתי, ללא התנגדות שכנים, מקום מבודד, עם חניה בשפע, עם כל הנתונים שצריך, ועדיין מתעמרים, ובוועדות הפנימיות ברשות אומרים, אנחנו נפיל את הגן הזה, וזה מוקלט וזו לא הרשות היחידה. זה גם בצפון, גן שהוא לבד-לבד. בתוך הרחוב יש ארבעה צהרונים. סתם לדוגמה, זה צהרון ופשוט סוגרים את הצהרון של 10 ילדים. אז להציג את זה כמשהו מאוד בעד הגנים ורצון לתת להם סוג של חופש, רחוק אלף שנות אור מהשטח, מהמציאות העגומה לבעלי מסגרות פרטיות. לצערי הרב, ממש רחוק.
היו"ר שרן מרים השכל
תודה רבה. בבקשה.
יניב בר אור
יניב בר אור, מהתאחדות מעונות היום. אנחנו הגענו לכאן אחרי שעברנו בכל המשרדים, כולל בשלטון המקומי, כולל הבנות והסכמות, והודעה משותפת לתקשורת עם חיים ביבס ועם מיכל מנקס, ונורא שמחתי לשמוע את נציגת הרשות המקומית שמברכת בתחילת הדיון על המהלכים האלה. ומאוד הצטערתי שמיד אחר כך יש התנגדויות. אני לא חושב שזה ראוי ואני לא חושב שזה מתאים, בעיקר לא לנוכח העובדה שגנים נאנקים תחת הנטל, וגננות נסחבות לבתי משפט, ונשות חינוך מעולות נסחבות לבתי משפט ומקבלות צווי סגירה.

שמענו כאן את עירית חדד עם קנס של 90,000 שקל בחולון, ואנחנו מכירים עוד עשרות מקרים כאלה. ואני אשמח את חבר הכנסת לסבב קצר כאן באיזור ירושלים וגם באיזור המרכז, להראות לו את הגנים המצוינים שנכון להיום, גם בבאר שבע וגם בראשון לציון וגם בירושלים וגם בתל אביב, ובעוד מקומות בארץ, נאלצים לעבור דרך חתחתים שמראש אין להם שום סיכוי לעמוד בדרישות שם.

אין שום סיכוי שמעון יום או גן ילדים פרטי במבנה מגורים שסוף-סוף כאן, בדיון הזה, המדינה מכירה בעובדה שמעון יום לילדים צריך להתקיים בתוך מבנה מגורים, במקום הטבעי, ולא באיזה איזור תעשייה. אז סוף סוף המדינה מכירה בזה ודנה בזה, ואתם הולכים לאשר כאן מהלך היסטורי היום. וחשוב לי שחבר הכנסת יבין – לא עושים כאן טובה לגנים הפרטיים. אף אחד לא עושה לנו טובה. אנחנו כאן משנות ה-60, משנות ה-50, מקום המדינה, נתנו את השירות, את הדם, את הלב ואת הנשמה ואת הכסף שלנו, כדי לחנך את הילדים שלכם.

לא יכול להיות שעכשיו, כשאנחנו מסדירים את התחום ואנחנו עוברים למשרד החינוך ויש חוק לפיקוח שמסדיר גם את התנאים להפעלת מעון יום, עכשיו יהיו התנגדויות שישימו כל מיני מקלות בגלגלים. ולא יכול להיות שאנחנו ניקח הליך שקוראים לו שימוש חורג, נשנה לו את השם, נשאיר בפנים את כל הרעות החולות ולא נתקדם צעד אחד קדימה. זה לא יכול להיות.

אז אני מאוד מבקש מחברי הוועדה וגם מחבר הכנסת גינזבורג, לתמוך בגננות הפרטיות ולתמוך בגנים הפרטיים. אנחנו לא אומרים אויבים, אבל חשוב מאוד שגם בקרב חברי הכנסת יהיו לנו יותר מחבר אחד ויותר משניים, ויותר משלושה, ואנחנו רוצים לראות גם את חבר הכנסת גינזבורג בין החברים של הגננות.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אז אני אומר את זה באופן מפורש, ואמרתי את זה גם כאן, ומה שעושה פה היושבת-ראש זה דבר שלא ייעשה. אני לא מתנגד להקלת הרגולציה למעונות יום - - -
יניב בר אור
אבל אתה שם כאן מכשולים. אתה שם כאן מכשולים שמראש אנחנו לא נוכל לעמוד בהם.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אתה רוצה לתת לי לדבר? אני לא מתנגד להקלת רגולציה וביורוקרטיה בהפחתת תשלומים למעונות יום וגנים. אני יודע מה הצרכים, אני יודע כמה זה קשה, אני יודע כמה הדברים האלה מורכבים, אני מכיר את כל הנושאים האלה. אני מכיר גם תופעות קצה, שיש אנשים שמשתמשים לרעה בכוח. הכול קיים ואפשר לעשות את זה גם כשהחוק הזה יעבור, איך שאתם רוצים, גם אם תנסחו אותו רק אתם ואף אחד לא יתנגד לכם. אבל עדיין צריך להיות סדר בתוך העניין הזה. ואני לא מתנגד להפחתות האלה. אני חושב שהדברים צריכים להיות מסודרים ומאוזנים.

לא יכול להיות שעכשיו ירצו להקים גן ילדים ליד פנצ'ריה או באיזור תעשייה, ואף אחד מהשכנים לא יתנגד - - -
קריאה
אבל זו דמגוגיה זולה, זה לא המקרה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
סליחה, רגע. סליחה, רגע. אף אחד לא יתנגד ולרשות השלטונית שיש לה סמכות ויש לה שיקול דעת, היא לא תוכל להתנגד, כי היושבת-ראש רוצה לשים את זה באיזורי תעסוקה. זה לא הגיוני. ולכן הרצון שלנו הוא לשמור על הילדים - - -
קריאות
- - -
יניב בר אור
- - - קיבלו צו סגירה - - -
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אני לא הפרעתי לך. לא, אני לא אקשיב לך.
יניב בר אור
תקשיב.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
תקשיב לי אתה עכשיו.
יניב בר אור
קיבלו צו סגירה. למה שלא תקשיב לי?
קריאה
אבל אתה לא יכול למנוע במגורים וגם במסחריים.
יניב בר אור
אתה לא יכול למנוע גם מגורים וגם מסחרי.
קריאה
אתה סוגר את כל האופציות. לא מגורים ולא מסחרי. מה נשאר לנו?
יניב בר אור
אתה לא יכול למנוע את זה. אתם זרקתם אותנו מהמגורים. עברנו למסחרי. עכשיו גם שם לא טוב לכם.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
הסכמנו למגורים. במגורים זה דבר מוסכם. על מה אתה מדבר?
היו"ר שרן מרים השכל
חבר'ה, נא לדבר בזכות דיבור.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אנחנו הסכמנו למגורים, אבל אתה רוצה - - -
קריאות
- - -
היו"ר שרן מרים השכל
אני מבקשת שקט.
יניב בר אור
מה עם אלה שגירשתם אותם למסחר?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
מה זה גירשתם? לא גירשתי אף גן אחד. אל תטיח בי את זה באופן אישי. אתה לא מכיר אותי, ותיזהר עם הדברים האלה.
היו"ר שרן מרים השכל
סליחה, אני מבקשת שקט. חבר הכנסת איתן גינזבורג, תודה. בבקשה.
חנן דגן
אני חנן דגן, מאיחוד גני הילדים. יש פה כמה דברים שחשוב לזכור. א', גני ילדים זה דבר תומך מגורים. הוא חייב להיות בתוך סביבת המגורים. אנחנו לא רואים בחוק תכנון ובנייה ובכל התכנונים, גם העתידיים, אנחנו לא רואים מקום שניתן כדי לבנות גני ילדים. יש הזנחה בזה, וצריך לקחת ולשים את הדברים על השולחן. אין מקומות אחרים.

מה שקורה פה בתוך החוק הזה, בתוך ההצעה עצמה, בסך הכול מבטלים את כפל הרגולציה. משרד הרווחה לא ייתן שיהיה ליד תחנת דלק, וזה מופיע בחוק, הוא לא ייתן שזה יהיה ליד פנצ'ריה. משרד הרווחה עצמו, כן?
קריאה
אגב, אם הוא ייתן, אז אפשר לסגור את המשרד הזה. הרי ברור שהוא לא ייתן.
חנן דגן
הוא יעצור את זה.
קרן אוחנה איוס
יפעת שאשא ביטון עיגנה את זה היטב בחקיקה.
חנן דגן
לא צריך כמה גורמים שישבו על אותו דבר. הרי המטרה היא להקל. המטרה של הרשות היא לתת הקלה לדברים, לא להקשות, לא להכביד, לא צריך גם את זה וגם את זה וגם את זה, שכולם עושים אותו דבר. בואו נחליט מי עושה. שמשרד הרווחה ומשרד החינוך בעוד כמה חודשים יגידו, אנחנו עושים א', ב', ג', ולא צריך שהרשות המקומית תחזור על אותם דברים. אנחנו יודעים שיש ניגוד אינטרסים, אנחנו יודעים שיש לפעמים דברים אישיים בפנים ואנחנו רואים את זה כל הזמן. אנחנו מתמודדים עם זה. תנו לרשות אחת לטפל בזה. זה הכול. אנחנו לא מתנגדים שיהיה - - - ישבנו פה עם גיא. אנחנו מוכנים. אבל אי אפשר כפל.
היו"ר שרן מרים השכל
תודה על הדברים. נראה לי שהדברים הובנו והובהרו. אני רוצה לתת לעוד חברי כנסת את זכות הדיבור. חברת הכנסת שרון רופא, בבקשה.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
תודה, דברתי היושבת-ראש. אני שמחה להשתתף היום בדיון החשוב הזה, ומתנצלת על כך שלא הייתי בדיונים הקודמים. אני וחברי חבר הכנסת איתן גינזבורג חולקים הרבה מאוד דיונים ארוכים בוועדת הפנים, ולכן לא יכולתי להתפנות ולבוא לרצף הדיונים שהיו פה.

אני אקדים ואומר שאני משוכנעת שסביב השולחן הזה כל מי שיושב, רואה בראש ובראשונה את טובת הילד לנגד עיניו. זו נקודת מוצא שאני רוצה לצאת ממנה. זה מובן לי לחלוטין. ומשכך הם פני הדברים, כמי שישבה גם במשך שנים בוועדות משנה לתכנון ולבנייה, ומכירה לפני ולפנים את השלטון המקומי והייתה סגנית ראש רשות. אני חושבת שהמצב שקיים היום הוא מצב מכביד מאוד על גנים פרטיים.

לא יכול להיות, ואני מתחברת מאוד לדברים שאתה אמרת, שיהיה פה כפל של רגולציה. עכשיו בואו נעצור רגע ונחשוב, האם אנחנו לא סומכים על המשרדים הקיימים במדינת ישראל? הרי פנינו בכלל, אם נצא רגע מחוק התכנון והבנייה, למהפכה בתחום החינוך לגיל הרך. זה הולך לעבור, כמדומני, בינואר למשרד החינוך. אני סומכת על שרת החינוך שתדע לנהל את זה כמו שצריך. להגיד שיקימו גן ילדים בתחנת דלק – באמת, אוי לאוזניים השומעות.
קריאות
תודה. תודה. תודה.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
אם במדינת ישראל – ואתם יכולים לצטט אותי – יהיה מי שיעז להקים גן ילדים בתחנת דלק, אני אקרא באותו יום לשרת החינוך שתהיה אחראית מינואר 2022 על הגיל הרך, לקום ולהתפטר.
קריאה
תסמכו גם על ההורים.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
צריך לסמוך, וראינו נוכח הפרשות הכאובות שהיו בשנתיים האחרונות. אני רוצה להגיד משהו על ההורים, ואני מניחה, גברתי היושבת-ראש, שגם את מאוד מתחברת לזה. אנחנו יכולות להבין את הדאגה שלהן. אנחנו אימהות בעצמנו. את אימא – עוד מעט ימלאו שנה?
היו"ר שרן מרים השכל
שנה, כן.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
יום הולדת שנה. אני אימא בעצמי לשלושה ילדים. דאגה לילדים היא מעל הכול עבורנו. זה מובן מאליו. וגם נחשפנו לפרשיות איומות ונוראות בשנים האחרונות. ואני בהחלט יכולה להבין את הדאגה. ולכן הנושא של כיבוי האש שנדון בו הוא נושא חשוב. כן, צריכים לדאוג שיהיה כיבוי אש. בוודאי שבגן ילדים ובמעון צריך להיות מטף. האם התקנות האלה לא קיימות? צריך להבין למה הן לא קיימות ואיפה הן.

אבל איך אמרתם קודם? הדיון פה, ובואו נתכנס רגע לדיון הזה, פרק י"ח (תכנון ובנייה), אני רקע מפקסת אותנו, שלא יהיה כפל רגולציה. די לכפל רגולציה במדינת ישראל. מספיק.
היו"ר שרן מרים השכל
תודה רבה לחברת הכנסת שרון רופא. חבר הכנסת דוידסון, בבקשה.
סימון דוידסון (יש עתיד)
בוקר טוב. קודם כל, זה נפלא לראות שבוועדת החינוך יש דיון סוער. נורא קינאתי בוועדות אחרות, שם היו דיונים עם צעקות, ואנחנו פה העברנו המון המון תקנות וחוקים בשקט רב. אז אני מברך את כולם. אנחנו דנים בנושא מאוד מאוד חשוב. בסוף, מה שחשוב לנו, לכולנו, אלה הילדים שלנו.

אז אני אספר לכם שאני גר בנתניה, בעיר הכי יפה בארץ, וכל בוקר הייתי נאלץ לנסוע בין 15 ל-20 ק"מ לגן עם שלוש בנותיי, כי לא היה גן באיזור שלנו, לא היה מקום. אז נאלצתי לנסוע מרמת פולג לגן בצפון העיר, ואני רוצה לציין, גן מדהים, עם גננת מדהימה, והחצר הייתה חצר גרוטאות אומנם, אבל זה היה גן ירוק והילדים למדו הרבה מאוד דברים. ולכן אני אומר, הגנים הפרטיים הם חלק מאוד מאוד חשוב בחינוך של ילדינו, ואין פה מישהו שחולק על כך. אף אחד לא חולק על כך. אבל אנחנו צריכים לזכור שגם על הנושא של גני הילדים הפרטיים, יש מקומות שחורגים מכללי הבטיחות, מהכללים של משרד הבריאות, מהכללים של חינוך ילדינו בצורה בטוחה, ועליהם צריך לפקח בצורה אופטימלית.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
חד משמעית.
סימון דוידסון (יש עתיד)
אני בעד הפחתת רגולציה, ואנחנו עושים את זה בכל דבר, בכל נושא. הממשלה הנוכחית פשוט מפחיתה רגולציה בכל נושא ועניין. צריכים לזכור שיש בטיחות, ועל נושא של כיבוי דיברנו. ואני מכיר את הכיבוי כל כך טוב, ואני אבקש מהם שגם שם תהיה הפחתת רגולציה כדי שיהיה יותר פשוט ויותר קל, ויותר ישים לבעלי גני ילדים.

אני מסכים עם חבר הכנסת גינזבורג בנושא של האיזורים המסחריים. אתמול, אחרי הדיון הסוער, ירדתי לראות גן חדש שנפתח בעיר ימים, בקניון חדש באיזור שנקרא פיאנו, ונכנסתי לגן הזה. 250 מ"ר גן, מדהים, לא ראיתי גן כזה בימיי. רציתי פשוט לעשות עוד ילד, אבל אנחנו כבר מבוגרים, אז אנחנו לא יכולים. אז הבטחתי לאשתי שהנכדים יהיו בגן הזה. גן פרטי, מדהים, יפה, עם אנשים מקסימים. אנחנו לא יכולים לעצור את זה, אנחנו צריכים לעודד את זה.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
אבל זה באיזור מסחרי.
סימון דוידסון (יש עתיד)
אז לגבי האיזור המסחרי – יש הבדל בין להקים גן בקניון, באיזור מסחרי שהוא בטיחותי, עם רישיונות, עם רישוי עסק, לבין להקים גן, כמו שאמר איתן, באיזור תעשייה. וזה דבר שאנחנו צריכים לבחון ולבדוק אותו, ולא לאשר, ולא לתת יד לפתוח גנים באיזורים שהם לא לילדים. איפה שיש מנופים ואיפה שיש בנייה ואיפה שיש מוסכים, וכן הלאה, ואני בטוח שכולם מסכימים איתי.
קריאות
כן. מסכימים. חד משמעית.
סימון דוידסון (יש עתיד)
אני אסיים במשפט, למרות שאני חבר כנסת צעיר. בסוף זה הכול פשרות. אנחנו צריכים לראות לנגד עינינו את הילדים, את האימהות שמתרוצצות עם הילדים ואין להן איפה לשים את הילדים בגנים, ולדאוג לבטיחות ולפיקוח של גני הילדים. בואו נוריד טונים ונבין שכולנו בעד. אנחנו לא נגד. אבל לעשות הכול כפי שצריך. תודה רבה.
היו"ר שרן מרים השכל
תודה רבה. חבר הכנסת פרוש, בבקשה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אני רוצה אולי לפשט את הוויכוח, עד כמה שזה נראה לי. אני מצטרף אולי לדבריו של חבר הכנסת דוידסון. כשאני קראתי בשטח מסחרי, יכולתי להבין – נגיד שאנחנו נמצאים בכבישים ורחובות שהקומות למעלה הן מגורים וקומת הקרקע מיועדת למסחר. ואז כאשר אני קראתי את המילים "בשטח מסחרי" הבנתי שזו הכוונה. יש ילדים באיזור, יש ילדים שגרים בבתי מגורים שלהם, עדיין לא נבנה עבורם גן ילדים ממשרד החינוך, אז הם יכולים לשכור שטח שמיועד לחנות בקומת הרחוב, שטח שהוא מספיק גדול ויש לו גם חצר ושם אפשר לשכן גן ילדים זמני עד שיבנו גן ילדים, ולא כמו שמנסים לתאר ולצייר, שהכוונה היא ליד פנצ'ריה או ליד תחנת דלק.

אז אולי אפשר כאשר מגדירים את העניין שטח מסחרי, לבדל אותו להסביר מה הכוונה בשטח מסחרי, ולא שחלילה מישהו ינצל לרעה את המילים האלה, בשטח מסחרי, והוא ילך גם לאיזור שהוא בתי חרושת וכמו שניסו לצייר את זה פה. השאלה היא אם זה דבר שיכול להרגיע את אלה שחוששים.
היו"ר שרן מרים השכל
תודה רבה לך, חבר הכנסת פרוש. תחליף אותי לכמה דקות חברת הכנסת אימאן ח'טיב, ואנחנו נמשיך בדיון.

(היו"ר אימאן ח'טיב יאסין, 22:34)
היו"ר אימאן ח'טיב יאסין
חבר הכנסת פרוש, סיימת?
מאיר פרוש (יהדות התורה)
סיימתי.
היו"ר אימאן ח'טיב יאסין
חבר הכנסת קינלי? לא רוצה. איילה מהמשרד להגנת הסביבה , בבקשה.
איילה גלדמן
רציתי להתייחס לסוגיה של תוספת מעונות יום באיזורי תעסוקה ומסחר. אני איילה גלדמן, ראש אגף תכנון במשרד להגנת הסביבה.

אנחנו פה בהקשר של השמירה על התעשייה והתעסוקה. אני פחות מבינה בעולם של מעונות היום. אבל צריך להבין שהכנסה של מה שאנחנו קוראים שימושים רגישים, רצפטורים ציבוריים, לתוך שטחים שהתוכנית קבעה, שמותר להכניס אליהם כל מיני שימושים שעלולים להוות מטרדים וסיכונים כמו חומרים מסוכנים שיש לפעמים באיזורי הייטק וכל מיני פעילויות תעסוקתיות שמייצרות רעש וריח, ואנחנו לא רוצים שילדים יהיו חשופים אליהם – כניסה של שימושים רגישים עלולה, בסופו של דבר, למנוע ולצמצם את הפעילות דווקא של התעסוקה באיזור הזה.

אנחנו, המשרד להגנת הסביבה והיחידות הסביבתיות שפועלות ברשויות המקומיות כזרוע המשכית למשרד, יכולים לבצע רק הליכי אכיפה ורישוי על התעסוקה. ואנחנו חוששים ממצב שבו ייכנסו גני ילדים בלי שום ראייה תכנונית רחבה, ושזה לא תואם את התוכנית שאושרה במקום, ובסופו של דבר, ניאלץ להביא לסגירה או צמצום הפעילות של שטחי התעסוקה ברשות המקומית בגלל שלא נעשה הליך תכנוני בסיסי, שזה לא תואם את התוכנית, ובשימוש חורג אין את הבדיקות האלה, במיוחד שימוש חורג שהרשות המקומית לא מעורבת בו, אין את הבדיקות של איך זה משפיע על איזור התעסוקה.

אנחנו נמצאים במקום שבו יותר ויותר מנסים להכניס שימושים רגישים או רצפטורים ציבוריים לתוך איזורי תעסוקה, ובסוף אנחנו נביא לפגיעה באיזורי התעסוקה. איזורי תעסוקה אמורים להיות שטחים שמאפשרים של השימוש של התעסוקה, לתת לה את המקום לנשום, להתפתח, להתקיים - - -
היו"ר אימאן ח'טיב יאסין
איילה, אני רוצה לשאול אותך אם יש לך משהו מוגדר וכתוב לגבי נושאים או מקצועות ספציפיים או בתי עסק ספציפיים שאת חושבת שזה מסוכן לילדים. כמובן, זה נאמר גם קודם על ידי חברי כנסת, שאנחנו לא נסכים מלכתחילה לשים את הילדים במקום שהוא מסוכן. אני לא רוצה להתפרץ לדברים שלך ולהגיד שיש מקומות שאין בהם בכלל איזור תעסוקה וגם אין אפשרות בכלל לבניית גנים על ידי הרשות, או עד עכשיו לא נבנו. ואז הילדים נשארים כאילו מחוץ למסגרות, אם זה מעונות ואם זה גם גנים מגיל שלוש עד חמש.

אז כדי להסדיר את הנושא הזה, אני מצפה מהצד של המשרד להגנת הסביבה לדבר על הנושאים הקשורים למשרד עצמו. כמובן שטובת הילדים ובריאות הילדים היא בעדיפות ראשונה. קודם כל, היא בריאות ואחר כך הם ימשיכו לקבל חינוך. אז אי אפשר לדבר בכללי על הדברים ולעשות באופן גורף. כמובן שצריך שתהיה צנזורה מסוימת לאיזורים מסוימים.
איילה גלדמן
אבל חשוב להבין שהבדיקה הזאת נעשית בהליך תכנוני. אני לא מכירה הליך אחר שעושה את הבדיקה הזאת. אני גם אוסיף, זה לא רק עניין של השימושים שקיימים שם היום, אלא מדובר גם על יצירת מגבלה עתידית ששטח שבמקור יועד לטובת כניסה של תעסוקה שגם מייצרת הכנסה וארנונה והיא נבדקה בתוכנית הכוללת, שזה שטח שמתאים לאפשר שם כל מיני שימושים, אז אנחנו מייצרים למעשה מגבלה על סוג השימושים העתידיים, ויכול להיות מצב שבו ברשות מסוימת תעסוקה מסוימת תהווה מקור לארנונה, להכנסות, לתעסוקה ברשות, אבל בגלל שיש שם גן ילדים, אנחנו, המשרד להגנת הסביבה, או משרד הבריאות, יגידו, אי אפשר פה.

אנחנו נמצאים במדינה שיש בה מחסור של קרקעות וכל שטח שיועד לשימוש מסוים, צריך לוודא שאנחנו לא מונעים את קיום השימוש הזה. וזה מה שאנחנו מבקשים פה. החשש הוא שפתאום ייכנסו לנו גני ילדים לאיזורים שהליכי התכנון ייעדו אותם במשורה לצורך מסוים, ועצם כניסה של גני ילדים תמנע את השימוש הזה בעתיד. אנחנו רק רוצים שיהיה פה הליך תכנוני שבוחן את הדברים.
היו"ר אימאן ח'טיב יאסין
אוקיי. מובן. מיטל מהמועצה לשלום הילד, בבקשה.
מיטל בק
תודה. ביקשנו לדבר גם בדיון הקודם ואני שמחה שמתאפשר לנו עכשיו. לקראת ההצבעה הצפויה היום חשוב לנו שוב להזכיר את ההגנה על שלומם ובטיחותם של הילדים. אנחנו חושבים שיש להתנגד לתיקון הזה או לפחות לייצר להם ניסוח מחודש בנוגע לארבעה היבטים.

קודם כל, לגבי תנאי הסף להיתר שימוש – אנחנו חושבים שעדיין צריך להכניס את הדרישות של בטיחות אש, שצריכות להיות דרישות מינימליות. אם יוחלט להסדיר את הדרישות של בטיחות אש בהוראת נציב או בתיקון לחוק הפיקוח או בכל דרך אחרת, צריך לוודא שלא יהיה ואקום אפילו של יום אחד של תקופת ביניים ללא הנחיות מחייבות למסגרות.

הדבר השני, לגבי שטח מסחרי – צריך לוודא שלא תהיה פגיעה בבטיחות ובמוגנות של הפעוטות. זה גם עלה כאן על ידי מספר חברי כנסת. זה נושא חשוב מאוד, וזה צריך להיות השיקול הקריטי והראשון בנושא הזה.

לגבי איזור תעשייה – יש פה חשש משמעותי לפגיעה בטיחותית. זה איזור עם מטרדים סביבתיים, חומרים מסוכנים. אסור שילדים יהיו חשופים אליהם. אנחנו מבקשים מהוועדה לשים לב לדבר הזה.

עוד נושא שלא עלה כאן היום וחשוב לנו מאוד לציין. סעיף י"ב2, למקרה שבו הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה החליטה לא לאשר היתר למסגרת, הפעילות שלה תופסק רק בסוף שנת לימודים. זה עלה בדיון הקודם. חשוב לשים לב שיכול להיות שכמעט שנה תופעל מסגרת - - -
אביר קארה (ימינה)
אני רק שואל איפה ישימו ילדים? הם טוענים, לא במסחרי, לא במגורים. המועצה לשלום הילד, איפה נשים ילדים? איפה כן לשים ילדים, ברשותכם?
מיטל בק
אני לא הפרעתי. אני אשמח אם - - -
אביר קארה (ימינה)
באיזורי תעשייה? איפה ראוי לשים ילדים? בשטח חקלאי? מה אתם מרשים לנו? מה מותר לנו?
היו"ר אימאן ח'טיב יאסין
בוא ניתן לה לסיים את הדברים, בבקשה.
אביר קארה (ימינה)
אני לא מצליח להאמין. כבר פעם שנייה שאני שומע את הדברים האלה. תבואו עם פתרון. לא במסחרי, לא במגורים, לא במה? איפה יהיו המסגרות?
היו"ר אימאן ח'טיב יאסין
סליחה, ניתן לה לסיים את הדברים, בבקשה.
מיטל בק
לגבי סעיף י"ב2, אם יש החלטה מסיבה כלשהי שצריך לסגור את המסגרת, לא הגיוני שהסגירה תתבצע רק בסוף שנת הלימודים. אם יש חשש שיכול לסכן את הילדים, צריך לסגור את המבנה באופן מידי. אסור להשאיר את הסכנה הזאת - - -
היו"ר אימאן ח'טיב יאסין
צריך גם להגדיר מה זה חשש.
אביר קארה (ימינה)
בשביל זה יש חוק תקנות פיקוח. כל מקום שיש בו סכנה לילדים, צריך לסגור אותו. זה בכלל לא קשור למסחרי או לא מסחרי. איפה נשים, על החלל? במאדים נשים את הילדים?
היו"ר אימאן ח'טיב יאסין
חבר הכנסת אביר קארה, בבקשה.
קריאה
דרך אגב, יש צווי סגירה מידיים למקומות מסוכנים.
אביר קארה (ימינה)
של משרד העבודה והרווחה.
היו"ר אימאן ח'טיב יאסין
סליחה, סליחה. לפני שאומרים כל מקום שיש בו חשש – אנחנו גם כן לא רוצים לסכן את הילדים שלנו - - -
אביר קארה (ימינה)
בשום מקום אנחנו לא רוצים לסכן.
היו"ר אימאן ח'טיב יאסין
אבל צריך להגדיר מה זה החשש הזה.
אביר קארה (ימינה)
יכול להיות שהמועצה לשלום הילד מציעים לשים ילדים באיזור תעשייה או בלולים? איפה הם רוצים שנשים ילדים? כל מקום שיש בו חשש לפגיעה בילדים, אנחנו לא מסכימים שהם יהיו. יש תקנות של ועדת העבודה והרווחה.
היו"ר אימאן ח'טיב יאסין
חבר הכנסת אביר קארה, בבקשה. בבקשה, ניתן למיטל.
אביר קארה (ימינה)
די, מספיק עם הדברים האלה אבל.
מיטל בק
אני רוצה לסיים, חבר הכנסת קארה.
היו"ר אימאן ח'טיב יאסין
מיטל, מיטל, ברשותך.
אביר קארה (ימינה)
המועצה לשלום הילד מתנגדים למעונות יום. פשוט לא ראיתי דבר כזה.
היו"ר אימאן ח'טיב יאסין
אביר קארה, סליחה. מיטל, אני מבקשת מכבודך לציין או לשלוח אחר כך בכתב, להגדיר מה זה החשש, כי אי אפשר לבוא בדברים - - -
אביר קארה (ימינה)
יש. מוגדר בוועדת העבודה והרווחה. בוועדת העבודה יש הגדרות.
היו"ר אימאן ח'טיב יאסין
אז שהיא תשלח לנו.
אביר קארה (ימינה)
יש היום פיקוח.
היו"ר אימאן ח'טיב יאסין
סליחה, אני לא שאלתי אותך.
קריאה
שנה וחצי דנו על החוק הזה, בדיוק על המקומות האלו.
היו"ר אימאן ח'טיב יאסין
מיטל, תמשיכי את הדברים שלך, ואבקש שתתני תשובה למה שביקשתי.
מיטל בק
אם היום לא מתקיימת הצבעה, אנחנו נשמח להרחיב עוד בכתב ולשלוח לוועדה ולכל הח"כים התייחסות נרחבת לדבר הזה.
היו"ר אימאן ח'טיב יאסין
תודה רבה.
מיטל בק
דבר אחרון – אם אנחנו פוטרים היום מסגרות מתחת לשבעה פעוטות, הדבר הזה מדאיג אותנו מאוד ובעצם מותיר פעוטות רבים ללא כל הנחיות של בטיחות בכלל כי אנחנו יודעים שחוק הפיקוח לא חל עליהם. אנחנו מבקשים מהוועדה לשים לב ללקונה הזאת. רק באמצעות החוק הזה אפשר יהיה לספק איזושהי הגנה מינימלית. תודה רבה.
היו"ר אימאן ח'טיב יאסין
תודה רבה. רותי שוורץ, ממינהל התכנון, בבקשה.
רות שוורץ חנוך
תודה, גברתי היושבת-ראש. רציתי להתייחס לנושא המסחרי ברמה התכנונית, ואני רוצה גם להתייחס למה שאיילה גלדמן מהמשרד להגנת הסביבה אמרה.

לגבי מגורים – עם זה אין לנו בעיה. הרי להליך הזה אין שום ראייה תכנונית, ולכן יכולות להיוותר בעיות, גם מבחינת רצפטורים ציבוריים. לא כל השטחים המסחריים הם קניונים. גם מבחינת האוורור. אני לא יודעת מי בודק נושא של אוורור כאשר שמים גן ילדים ככה באיזשהו מקם מסחרי שאנחנו לא יודעים מהו. הרי שימושים ציבוריים מסחריים, יש להם את הנושא של פריקה של משאיות תפעול. גם זה יוצר איזשהו עומס על הכבישים. אני לא בטוחה שזה נכון להכניס ברמה התכנונית כי אין עין שמסתכלת. בשימוש חורג יש ועדה מקומית, מסתכלת, זה מתאים או לא. פה אין את זה.
קריאה
הוועדות המקומיות שלחו את הגנים הפרטיים לאיזורי מסחר. גירשו אותם ממגורים ושלחו אותם לאיזורי מסחר. מה לעשות איתם עכשיו?
היו"ר אימאן ח'טיב יאסין
אני רוצה לשאול אותך מה התפקיד של מינהל התכנון בסוגיה הזאת, שהוא יכול מלכתחילה לייעד ולכוון למקום הזה? אני חושבת שמינהל התכנון גם צריך שתהיה לו אמירה ויד ביוזמה כדי לסדר את הנושאים האלה לפני ששולחים אותם למקומות אחרים.
קריאה
אני רוצה לומר משהו. הרבה יש פה ויכוח על לשמור על הילדים בתוך מקומות שהם לא ראויים.
מירה סלומון
היא לא ברשות דיבור כרגע? אני מצטערת שאני לא כל כך מבינה את המסגרת של הדיון. אני יושבת וממתינה לרשות הדיבור שלי זמן רב, בדממה ובנימוס, והאנשים שאחראים על החינוך של ילדינו היקרים מתפרצים לכל דבר.
היו"ר אימאן ח'טיב יאסין
ניתן למינהל התכנון. סליחה, נרשמת לדיבור?
מירה סלומון
כן, גברתי. אני ביקשתי רשות דיבור וגם הובטחה לי רשות דיבור על ידי היושבת-ראש הקבועה.
היו"ר אימאן ח'טיב יאסין
מה השם שלך? מאיפה את?
מירה סלומון
מירה סלומון, ממרכז השלטון המקומי, גברתי. אני אמתין בסבלנות רבה לרשות הדיבור שלי. פשוט אם ההתנהלות פה היא - - - אז גם אני - - -
היו"ר אימאן ח'טיב יאסין
בואו ניתן למינהל התכנון לסיים את הדברים שלו, בבקשה.
אביר קארה (ימינה)
אם יש דברים שאת רוצה להגיד ודחוף לך, אז תגידי במשפט. לא קרה כלום.
היו"ר אימאן ח'טיב יאסין
סליחה, חבר הכנסת אביר קארה. בבקשה, בואו נמשיך.
רות שוורץ חנוך
אז לשאלתך, גברתי היו"ר. אמרנו, לגבי ההסכמה של ההליך הזה במגורים, ראינו שיש צורך ואמרנו בסדר. אבל אני אומרת, לגבי מסחר, יכול להיות שבעת התכנון צריך לבדוק אם מעון יום או גן ילדים יכול להיכנס במסגרת שימושים של מסחר. אבל פה ההצעה היא בעצם לעקוף את התכנון. אני לא יודעת מה ההשלכות, לא על המסחר ולא המסחר על גני ילדים. ולכן אני חושבת שתכנונית זה לא נכון.

(היו"ר שרן מרים השכל, 10:22)
היו"ר שרן מרים השכל
שלום. אני מתנצלת על העיכוב. מבחינת כיבוי אש, הם הגיעו לנוסח מוסכם?
תמי סלע
יש איזשהו נוסח, אבל יש כאן גם כמה גורמים שמחכים - - -
אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ - רשימת האיחוד הערבי)
יש את השלטון המקומי שביקשו לדבר.
היו"ר שרן מרים השכל
אוקיי. המשרד להגנת הסביבה דיברו?
אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ - רשימת האיחוד הערבי)
כן. וגם מינהל התכנון דיברו. ואני עוד לא קיבלתי את הזכות שלי. אבל אחריהם, אני מוכנה.
היו"ר שרן מרים השכל
אז נשמע את הרשויות המקומיות.
תמי סלע
ויש גם את משרד הכלכלה, זרוע העבודה, שהם בעצם עושים היום את ההליך של הפיקוח על מעונות יום. נמצא פה חגי.
היו"ר שרן מרים השכל
מירה, בבקשה. זכות הדיבור אצלכם.
מירה סלומון
תודה, גברתי. אני מירה סלומון, מהמרכז השלטון המקומי.

אני מבקשת להתייחס לדברים שנאמרו לפני כן גם על ידי חבר הכנסת גינזבורג וגם על ידי נציגי מעונות היום, בהקשר של ההתייחסות לתכנון בשטחי התעסוקה והן בהקשר לסמכות שיקול הדעת של הוועדה המקומית וההליך המבוקש בהצעת החוק.

אז ראשית, אני מבקשת לשים דברים על דיוקם. הוועדה המקומית קונה לעצמה סמכות לדון ולהתייחס, לפי הנוסח שמוצע בהצעת החוק, לבקשות להיתר, לשימוש להפעלת מעון, מקום שבו מגישים לה התנגדויות על ידי השכנים. היא לא נמצאת מחוץ לסיפור, כמו שהוצג כאן על ידי נציגי מעונות היום. היא נמצאת, לפי הצעת החוק, בתוך התחום וקונה סמכות לדון, אך ורק, כמו שאמר חבר הכנסת טור פז, כאשר יש התנגדויות של שכנים. לזה אנחנו מתנגדים נחרצות.

מבחינתנו זה הכול או כלום. אנחנו לא מוכנים לשתף פעולה עם ישראבלוף, עם הונאה של הציבור, עם חובה של המהנדסים ושל הוועדות המקומיות לתת היתר שימוש להפעלת מעון יום או גן ילדים, שאליו נתייחס בעוד רגע, ביודענו שקיימת פגיעה סביבתית משמעותית או קיים סיכון אחר לפעוטות, אבל מה לעשות, הדבר נעשה בשכונה של סוציואקונומי נמוך שלא מודע לזכויותיו ולא עמד על זכויותיו להתנגד, או מה לעשות, ההתנגדות שהתקבלה לא התקבלה בדיוק בסעיף הנכון או בעילה הנכונה, ואנחנו יודעים שקיים סיכון, אבל ניתן היתר כי לא הוגשה התנגדות.

אנחנו לא נסכים לתת יד לדבר הזה. אנחנו מתנגדים לזה נחרצות. זו נקודה ראשונה. מבחינתנו, זה ישראבלוף, זה להונות את התושבים שלנו שחושבים שהם קיבלו היתר מוועדה מקומית שבדקה את הצרכים שלהם, ולא כך הוא.
לוסי חדידה
ברגע שאמרת שתהיה הלימה לתקנות הפיקוח - - -
מירה סלומון
אני מבקשת שלא יתפרצו לדבריי.
היו"ר שרן מרים השכל
אני מבקשת לא להתפרץ לדבריה.
מירה סלומון
אני שמעתי את דבריכם בסבלנות רבה גם כשהם לא נעמו לאוזניי, והם לא נעמו.

הדבר השני שאני מבקשת להעמיד על דיוקו – אין כאן כפל רגולציה, כפי שנאמר. זרוע העבודה לא בודקת סוגיות תכנוניות. זה לא נמצא בחוק. אני מבקשת מהייעוץ המשפטי לוועדה להציג לוועדה את הנתונים הנכונים לגבי חוק הפיקוח, הם מכירים אותו היטב, מה נעשה ביחס למעונות היום.

ביחס לחינוך, אני אומרת חד משמעית שסוגיות של תכנון ובנייה לא נבדקות כחלק מהרישיון. להיפך. כחלק מהרישיון של גני הילדים מבקשים לקבל את ההתייחסות של התכנון והבנייה שלנו. ולכן גם האמירות כאן על כפל רגולציה, לומר שהן לא מדויקות זה לשון המעטה.

הסוגיה השלישית שאני מבקשת להציג בפני הוועדה בנושא הזה היא העניין של התעסוקה. אף אחד לא אמר שאי אפשר להפעיל גן ילדים באיזור שנחשב איזור תעסוקה. מה שאמרנו, ואנחנו חוזרים ואומרים, וכשאני מדברת על גן ילדים, מעון יום וכולי, זה שכאשר מדובר באיזורי תעסוקה צריך שיקול דעת הרבה יותר רחב לוועדה המקומית שצריכה לתת היתר לשימוש חורג, או לאשר תיקון לתוכנית שמאפשרת להכניס בדרך המלך בתוכנית גן ילדים במקום שהוא איזור תעסוקה במהותו, באופיו, במובחנותו. זה מה שאנחנו אומרים. אנחנו אומרים שהמסלול הזה שאנחנו תומכים בו, שמייצר הקלות, שבמסגרתו אנחנו מוותרים על היטלי השבחה, ולא אמרנו אחרת, ורוצים אותו, המסלול הזה הוא לא מתאים למתן היתר באיזורי תעסוקה. זה מה שאנחנו אומרים.
קריאה
אנחנו מבקשים פתרון למעונות הקיימים, למעונות שכבר קיימים שם ושכבר נזרקו משם, נזרקו מהמגורים והלכו לאיזורי תעסוקה, כמו שאת מכנה אותם. צריך לתת להם פתרון.
מירה סלומון
שניתן להם היתר לשימוש חורג? כי אם לא ניתן להם היתר לשימוש חורג, אז זו הבעיה.
קריאה
ואם ניתן להם היתר לשימוש חורג, אז תסכימו לא לחדש להם אותו?
מירה סלומון
לעבור למסלול המקל. אם ניתן היתר לשימוש חורג, אנחנו נסכים לעבור.
קריאה
גם באיזורי תעסוקה?
מירה סלומון
אני אסביר את זה. אני רק רוצה שהוועדה תשמע אותי.
קריאה
האינטרס שיהיו גנים פרטיים זה אינטרס גם של הרשות.
מירה סלומון
חד משמעית. לא אמרנו אחרת.
קריאה
אבל מה שקורה, יש מצוקה ענקית של גנים פרטיים והעירייה סוגרת בגלל שימוש חורג.
קריאה
יש הבדל בין איזור תעסוקה לאיזור מסחרי שיושב בתוך השכונה. צריך להבדיל בין שניהם. זאת אומרת, ברגע שיש שכונה שאין שם איפה לבנות, ולפעמים במרכז המסחרי יש מקום, זה פותר את הבעיה. הבעיה היא העלויות.
היו"ר שרן מרים השכל
תודה רבה.
מירה סלומון
לא, גברתי. אני לא סיימתי.
היו"ר שרן מרים השכל
אני מבקשת שקט. מירה, בבקשה, עוד דקה לרשותך.
מירה סלומון
תודה, גברתי. הנקודה האחרונה שרציתי לדבר עליה ברשותכם היא הסוגיה של גני הילדים. אנחנו מתנגדים להכנסת גני הילדים למסלול המקל הזה מההיתר הראשון שלהם. אנחנו לא חושבים שיש מקום לזהות בין מעונות היום לבין גני הילדים בסוגיה הזו.

אני מבקשת לשוב ולהזכיר, כיוון שהצטיירו פה דברים שהם לא כפי שהם – אנחנו תמכנו במהלך שמקל על ביורוקרטיה ורגולציה. אנחנו חושבים שמפעילים נורמטיביים צריכים ליהנות מהיכולת לפעול בהליך ביורוקרטי קל כמה שיותר, יעיל כמה שיותר. אנחנו הסכמנו לוותר על היטלי השבחה כחלק מהמהלך הזה שנמצא במעונות היום. אנחנו לא חוזרים בנו לרגע מהדבר הזה. אבל או שיינתן שיקול דעת לוועדות המקומיות בסוגיות המצומצמות שמצוינות במסלול המקל ביחס למעונות יום, או שאל תבקשו את הוועדות המקומיות לתת בכלל אישור. אנחנו לא יכולים להונות את הציבור. זהו. תודה, גברתי.
קריאה
אנחנו מבקשים להקל על המעונות הקיימים. לפחות לקיימים לתת פתרון.
היו"ר שרן מרים השכל
תודה רבה. סליחה, אני מבקשת. היועץ המשפטי יתייחס עכשיו לכל הדברים שהעלינו ולכל הסוגיות שעדיין עומדות על הפרק, בבקשה.
תומר רוזנר
מכיוון שאני אצטרך לעזוב את הדיון הזה ב-11:00 לטובת דיון אחר, ביקשתי את רשות הדיבור כדי להציג בפניכם לפחות את הבעיה. כרגע לא אתייחס לסוגיות לגופן, אלא לסוגיית ההליך שבו אנחנו נמצאים, הליך החקיקה. יתכן מאוד, ואני לא מביע עמדה בנושא הזה, כי זו שאלה שלא בתחום מומחיותי, מן הסתם, שיש מקום לטפל בנושא של גני ילדים ויש לטפל בעניין של שטח מסחרי.

הצעת החוק כפי שהיא מונחת בפניכם וכפי שהוגשה על ידי הממשלה, עוסקת במעונות יום במבני מגורים, והניסיון להרחיב אותה בצורה משמעותית ביותר גם לנושא של שטחים מסחריים וגם לנושא של גני ילדים מעוררת קושי מבחינה פרוצדורלית של הליך החקיקה. אנחנו נמצאים בסד זמנים של חוק ההסדרים. חוק ההסדרים הוא חוק שבו דיוני החקיקה מתקיימים בצורה מזורזת והדוקה. גם במסגרת הזאת, הליך שיתוף הציבור והליך שמיעת חברי הכנסת וזכות ההשתתפות שלהם, גם על כך כבר הצביע בית המשפט העליון שהוא מעורר קשיים לא פשוטים, בטח ובטח אם מבקשים עכשיו להוסיף נושאים שזכרם לא בא בהצעת החוק המקורית.

הנושא של שטחים מסחריים מעורר שאלות נכבדות ביותר. המודל שמוצג כאן, לנו אין ספק שהוא לא מתאים לחלוטין לשאלת השטחים המסחריים, כפי שנאמר פה גם על ידי גורמי מינהל התכנון וגורמים אחרים. זה מעורר שאלות הרבה יותר סבוכות ומשמעותיות. צריך להזמין לדיון מהסוג הזה את כל הגורמים הרלוונטיים, הן ברשות לעסקים קטנים, גורמי מסחר שונים, גורמים שקשורים לאיזורים מסחריים. גם מבחינת דיני התכנון והבנייה יש קושי מאוד גדול להבחין בין איזורי תעשייה לאיזורי תעסוקה אחרים כי בדרך כלל התכנון לא עושה את ההבחנה הזאת.

אני מדגיש, אני בכלל לא נכנס לשאלה אם זה רצוי או לא רצוי, אם זה נכון או לא נכון. אני עכשיו מתמקד רק בשאלת הליך החקיקה. ולכן אני סבור, גם על דעתה של תמי - - -
מאיר פרוש (יהדות התורה)
את שאלת המסחר אתה מעמיד באותה מידה כמו של הרצון לשלב גם גני ילדים?
תומר רוזנר
לא. אני מתחיל במסחר, שזה הרבה-הרבה יותר מובהק מנושא גני הילדים. אני אתייחס גם לנושא של גני הילדים. אבל מבחינת המסחר אין לנו ספק שמדובר בחריגה משמעותית מגדר הנושא שמדובר בו בהצעת החוק, ואנחנו סבורים שהכללתו של העניין הזה מבלי שהתקיים עליו דיון ראוי, מבלי שניתנה למשרדי הממשלה הזדמנות להתייחס אליו לאחר שהם הפעילו שיקול דעת וכולי, היא בעייתית ביותר ועלולה להיחשב להליך חקיקה לא ראוי.

לגבי גני הילדים, בהנחה שאנחנו מדברים על גני ילדים בבתי מגורים ולא במסחר. אם אנחנו מדברים על גני ילדים במסחר, אז אותה עמדה נכונה גם שם. אם אנחנו מדברים על גני ילדים בבתי מגורים, גם הנושא הזה מעורר קושי, אם כי פחות. הקושי שם פחות מכיוון שמדובר בנושא מאוד קרוב. אנחנו מדברים פחות או יותר על אותה מסגרת, אבל יחד עם זאת, אני חושב שיושבת-ראש הוועדה עשתה מאמץ.

אני אחזור לנושא של המסחרי. אני ראיתי אותו לראשונה כנושא שעומד לדיון בהערות שהופצו לחברי הכנסת אתמול בשעות הערב המאוחרות, וזה גם קושי נוסף באותו עניין.

לגבי גני ילדים, הנושא הזה כבר הופץ בהערות קודמות לחברי הכנסת, ניתנה להם הזדמנות להתייחס אליו. לכן הקושי קיים. קיים עדיין קושי בהליך החקיקה. אנחנו לא אומרים שלא. אבל הקושי פחות מכיוון שגם ניתנה הזדמנות יותר סבירה להתייחסות של הציבור ושל משרדי הממשלה וחברי הכנסת, גם מכיוון שהנושא הזה כבר עלה בישיבות קודמות וכולי. ושוב, אני לא נכנס לשאלה המהותית אם זה נכון או לא נכון, אם זה ראוי או לא ראוי, איך לעשות את זה ובאיזו דרך.

אבל מבחינת הליך החקיקה אני חושב שכדאי מאוד, אם אתם מבקשים להרחיב את הצעת החוק לגני ילדים, שתהיה הצעה ברורה מה רוצים לעשות לגבי גני ילדים, אם יש הצעה ברורה אם אנחנו רוצים את אותו הסדר בדיוק, אם אנחנו רוצים הסדר שהוא שונה בהיבטים מסוימים, ותינתן אפשרות למשרדי הממשלה ולציבור ולחברי הכנסת האחרים, כמובן, שזכאים להשתתף בדיון, זכות נאותה להתייחס לנושא.

גברתי היושבת-ראש, אני לא יודע אם אתם מתכוונים לסיים את הדיון היום, אבל המלצתי היא – אני לא יודע אם זה לא על דעתה של תמי - - -
תמי סלע
יש לנו גם טענת נושא חדש שלפני שהיא לא תוכרע בוועדת הכנסת, אי אפשר לסיים את ההצבעות בכלל.
תומר רוזנר
אה, נכון. יש טענת נושא חדש גם בנושא של גני ילדים וגם בנושא של שיקול דעת הרשויות המקומיות.
תמי סלע
גם הפגיעה המרחבית המשמעותית. זה היה על שלושה דברים, אני חושבת.
תומר רוזנר
נכון. אז יש נושאים חדשים שאי אפשר לסיים את הדיון בלעדיהם, ומכיוון שאני מבין שהנושא עדיין לא נידון בוועדת הכנסת, אני מציע ליושבת-ראש הוועדה שאם נושא גני הילדים חשוב לחברי הוועדה ורוצים כן להתקדם בו, אז קודם כל, להבהיר בצורה ברורה ולהזמין לדיון נוסף שממילא יצטרך להתקיים, את כל הנוגעים בדבר. וזה יכול לסייע בעניין. לגבי העניין המסחרי, אני חושב שאנחנו נמצאים בשלב מאוחר מדי מבחינה פרוצדורלית, שלא מאפשר, לדעתנו, לכלול אותו בהצעה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
הסיומת שלך הייתה – את מה אי אפשר להעלות?
תומר רוזנר
את הנושא המסחרי.
היו"ר שרן מרים השכל
תמי, היועצת המשפטית, בבקשה.
תמי סלע
בהמשך למה שנאמר פה מצד הרבה גורמים לגבי העובדה ששיקולי הבטיחות וההיבטים המרחביים נבחנים בהליך של מתו הרישיון למעון היום על ידי גורמי הפיקוח, אז כן חשוב להדגיש שגם בהליך החקיקה של חוק הפיקוח על מעונות יום, במפורש התחום הזה של היבטי בטיחות שנבדקים - - -
קריאה
תמי, לא שומעים אותך.
תמי סלע
אני אומרת שעלה פה שבוודאי שהממונה על מעונות יום ומשפחתונים לא ייתן אישור כשיש כל מיני סיכונים וענייני בטיחות. ואני רוצה להגיד שבהליכים של חקיקת חוק הפיקוח על מעונות יום, במפורש הנושא הזה לא נכנס מכיוון שידעו שהוא נבחן על ידי הוועדה המקומית. זה לא אומר שאין מקום להקלות ולשיפורים ולרגולטור אחד ושיש דברים שנעשים פה, אבל צריך לדעת שזה לא דבר שנכנס, לא בתקנות של מעונות יום ובמפורש נושאים של בטיחות אש והג"א, דברים שעלו פה שנבדקים על ידי הוועדה המקומית לא נכנסים בתקנות.

להיפך, יש שם סעיף שאומר שהעמידה בבדיקה של תנאי הרישיון לא גורעת מהוראות בטיחות אחרות שחלות עליהם לפי כל דין, והכוונה שם הייתה להוראות לפי חוק התכנון והבנייה. כך שכן חשוב, אם מעבירים את זה לרגולטור אחד - - -
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
אז צריך להתייחס לזה.
תמי סלע
אני אומרת שכשעשו את חוק הפיקוח על מעונות יום, לקחו בחשבון שבמקביל יש עוד רגולטור. עכשיו אם רוצים להעביר את זה לרגולטור אחד ויש בזה תועלת, צריך שיהיה ברור שהוא בודק את הדברים האלה, שהם לא נשארים בוואקום.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
וזה לא קיים היום בנוסח?
תמי סלע
כרגע לא.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
אז זה חייב.
תמי סלע
אנחנו הכנסנו תיקון לעניין בטיחות אש בלבד, אבל שלא יוצג פה כאילו הדברים האלה היום ממילא נבחנים, בוודאי לא לעניין שטחים מסחריים.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
אני סבורה שזה צריך להיות בפנים.
תמי סלע
יש פה נציג של משרד הכלכלה שיכול להסביר איך התהליך מתבצע היום, ואני מבינה שאין מישהו שמגיע לשטח ורואה בעיניים - - -
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
מה זאת אומרת, פרשנות? את רוצה להסביר?
קרן אוחנה איוס
אני אסביר. בדיקות בטיחות הם לא סלאש היתר לשימוש חורג. אין כוונה בפרשנות לומר, אם זה לא מופיע בחוק הפיקוח, אז נשים את זה על שימוש חורג. זאת לא הכוונה בכלל.
תומר רוזנר
אני רוצה להתייחס.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
תומר, תעשה לנו סדר.
תומר רוזנר
אני אעשה לכם סדר. כשנחקק חוק הפיקוח, היו דיונים בנושא והוחלט בהחלטה מודעת וברורה לא לכלול את נושאי הבטיחות, הג"א וכל הדברים האלה, במסגרת הבדיקות שנעשות במסגרת מתן הרישיון של מעון. אם ההחלטה הזאת נכונה או לא, זה כבר שאלה אחרת כי זה באמת מפצל את הבדיקות לשני גורמים. הטענה שם הייתה שהנושאים האלה נבדקים על ידי הרשות המקומית - - -
קריאה
לא נכון.
קריאות
לא. לא.
קריאה
הטענה הייתה שאנחנו לא נעמוד בזה.
תומר רוזנר
רבותיי, אני גם הייתי בדיון הראשון פה. פתחו שני נציגי זרוע העבודה, שניים, אחד אחרי השני, ואחד נמצא כאן גם היום, שמו חגי, למיטב זיכרוני, ואמרו, אנחנו בענייני המבנה לא מתעניינים, אנחנו חינוך טיפול, אנחנו לא מתעניינים. אפשר להביא את הפרוטוקול.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
רגע, רגע, תומר. אבל אם הנושאים לא נבדקים על ידי הרשות המקומית כי אנחנו רוצים להקל בהליך הרגולטורי, אז איפה כן נבדק נושא הבטיחות?
קריאה
אפשר לדייק את הדברים?
תומר רוזנר
אפשר לצטט את הדברים שנאמרו בדיון.
קריאות
- - -
היו"ר שרן מרים השכל
חבר'ה, קודם כל, יש יועץ בטיחות שאמור להגיע לגנים - - -
קריאה
הוא בודק חשמל, הוא בודק גז - - -
היו"ר שרן מרים השכל
אני לא צריכה עזרה. גם למעונות צריך להגיע יועץ בטיחות על מנת לאשר את זה. מה שלא היה כלול בפנים היה הנושא של הוראות כיבוי אש, ולכן הוועדה החליטה להכניס את נושא כיבוי האש לתוך חוק הפיקוח על המעונות. האם משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר הגיעו להסכמה בנוגע לנוסח שייכנס בתוך חוק הפיקוח על המעונות. הצלחתם להגיע לנוסח או שיש אי הסכמה עדיין?
קריאה
אנחנו ממש בסגירות אחרונות של הנוסח. אם גברתי תאפשר לנו, אנחנו ממש נסגור ויהיה לנו נוסח מוסכם.
היו"ר שרן מרים השכל
מצוין.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
אם אפשר, גברתי היושבת-ראש, כדי שתנוח דעתי מהעניין הזה, אחרי שהם יגיעו לנוסח, מי יהיה הגורם שיפקח על זה? כי הרי אנחנו מבודדים עכשיו את הרשות המקומית.
היו"ר שרן מרים השכל
בעצם אנחנו מכניסים את זה בחוק הפיקוח על המעונות, ולכן, כרגע משרד הכלכלה, אבל בינואר משרד החינוך. ברגע שהגננת מבקשת אישור, זה בעצם רישיון ממשרד החינוך לפתיחה של מעון ילדים, יש לה שורה של דרישות שאמורות להגיע. ואנחנו מוסיפים לתוך הדרישות האלה גם את הכבאות.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
גם כיבוי אש?
היו"ר שרן מרים השכל
בדיוק.
תומר רוזנר
וזה פותר את הבעיה.
היו"ר שרן מרים השכל
בדיוק. אני רוצה לשמוע את משרד החינוך בנושא גני הילדים. שמענו את הרשויות המקומיות.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אם אפשר לבקש מהיועץ המשפטי, אם הוא מכיר את חוק הפיקוח על גני ילדים ובתי ספר – האם שם יש התייחסות של בריאות ובטיחות?
תומר רוזנר
כן. התשובה היא כן.
היו"ר שרן מרים השכל
מי פה מטעם משרד החינוך?
יערה יפרח
אני עורכת דין יערה יפרח, מהלשכה המשפטית של משרד החינוך.
היו"ר שרן מרים השכל
יש פה חפיפה בין העניין של המעונות לגני הילדים. אנחנו מנסים להבין מדוע מעונות כן ומדוע גני ילדים לא. כי גם שם יש את אותה מצוקה לגנים הפרטיים, בין אם זה מול הרשות המקומית בקבלת היתר, בתקציבים אדירים שהם צריכים לשלם, מס שבח וכולי. מדוע שהוועדה לא תקל גם עליהם בעניין הזה?
יערה יפרח
אז קודם כל, המצוקה שאתם מתארים לגבי מעונות היום, היא לא קיימת כל כך בגנים. שמענו כאן והייתי כאן גם בדיונים הקודמים, ושמעתי את המצוקה של מעונות היום, ואנחנו מבינים שמעונות יום פועלים בבתים פרטיים, וזאת המצוקה שאנחנו באים לתת לה מענה ולתת את ההקלות האלו.

בגני ילדים זה לא המצב. הסטנדרט בגני ילדים זה שגני ילדים במוכר שאינו רשמי – פרטיים כביכול, זה לא המונח הנכון, זה מוכר שאינו רשמי – פועלים רובם במבנים שמתאימים לשמש כגני ילדים, מבנים שמשרד החינוך - - -
קריאות
לא נכון. זה לא נכון.
יערה יפרח
אני מבקשת לדבר. משרד החינוך משקיע כספים רבים, הוא מתקצב את הרשויות, הרשויות מקצות מבנים בהרבה מקרים לגנים האלו. אצלנו ברוב המקרים, גנים פועלים במבנים שמתאימים.
קריאות
זה לא נכון. זה לא נכון.
קריאה
סליחה, אפשר, בבקשה, לתת לנציגה של משרד החינוך לדבר? תודה.
יערה יפרח
הסטנדרט כרגע הוא שהגנים פועלים באמת במבנים מתאימים. יש יישובים מסוימים שאנחנו יודעים שכן יש מצוקה של מבנים, לרוב מדובר ביישובים חרדיים, דרך אגב, ושם אכן פועלים גנים בבתים פרטיים.

אני רוצה להגיד, קודם כל, לגבי הסטנדרט הזה, מבחינתנו, באופן עקרוני, יש חשש מתמרוץ שלילי של רשויות ברגע שאנחנו לחלוטין נאפשר את ההפעלה בבתים פרטיים, שבעצם יהיה כאן תמרוץ שלילי שרשויות גם ישקיעו פחות במוכר שאינו רשמי, יקצו פחות מבנים למוכר שאינו רשמי, יבקשו פחות תקצוב מהמשרד עבור מבנים, וכך תרד הרמה של המוכר שאינו רשמי. אני מבינה שזה דבר שרוב הנוכחים כאן דווקא לא רוצים אותו, וכן רוצים שהרשויות כן ישקיעו והמדינה כן תשקיע במוכר שאינו רשמי.

אני יכולה לומר לגבי הגנים שפועלים בבתים פרטיים, התהליך נעשה באופן שאין מקלות בגלגלים בהיבט של היתר לשימוש חורג, ואני אסביר. בהתאם לחוק פיקוח על בתי ספר, כאשר בעלות על מוסד חינוך מגישה בקשה לרישיון עבור מוסד החינוך, משרד החינוך פונה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ולרשות המקומית ומבקש את התייחסותם. אם יש בעיה משמעותית, מהותית, הוועדה המקומית, הרשות, פונים אלינו ומעלים את הקושי הזה. במקרה כזה באמת לא יינתן רישיון.

ברוב המכריע של המקרים אין התנגדות של הרשות המקומית, אין התנגדות של הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה. וכאן, אם אותו מוסד חינוך יקבל את כל האישורים, הוא יקבל גם רישיון, כל עוד אין התנגדות אקטיבית של הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה. אני יכול לומר שבמקרים האלה שיש התנגדות, הם מעטים מאוד. אני זוכרת אולי עשרה מקרים כאלו שטיפלנו בהם, שבאמת הגיעו להתנגדות משמעותית. כך שאין כאן מקלות בגלגלים לגבי גני הילדים.
היו"ר שרן מרים השכל
חבר הכנסת פרוש, אתה הגשת את ההסתייגות, גם חברת הכנסת אימאן ח'טיב, גם שוחחנו בעניין הגנים הפרטיים. משרד החינוך טוען שבעצם אין בעיה, והבעיות שיש בעניין הפעוטונים לא קיימות בגני הילדים.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אני מעריך מאוד את הדברים של נציגת משרד החינוך. אני הייתי מציע לה שהיא תביא לנו עד מחר מה היא יודעת על גני ילדים שלא פועלים במבנים שהמדינה בנתה, אלא נמצאים בדירות פרטיות. ואם יתברר שיש רק 10 שהיא מכירה אותם בכל המדינה - - -
יערה יפרח
לא, לא אמרתי שיש - - -
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אני לא הפרעתי לך. אני אומר שמדובר בכמות הרבה יותר מכובדת. אני לא מבין את הטיעון שאם אנחנו נתיר לרשויות המקומיות להפעיל את גני הילדים בדירות, אז למדינה לא תהיה מוטיבציה לתת תקציבים. המדינה צריכה שתהיה לה מוטיבציה לתת תקציבים לבניית גני ילדים שיהיו בנויים כראוי. זה שבינתיים אין כסף למשרד החינוך, ואני לא מאשים אותם כי זה מה שהם מקבלים והם מקצים את זה לרשויות, לכל רשות כמה שהיא צריכה ואיך שהיא צריכה, עדיין יש חסר, הייתי אומר שיש חסר גדול, בוודאי בערים שהם נבנים וצריכים להפעיל את שנת הלימודים, ואז ודאי יש צורך להשתמש בדירות פרטיות להסבה לשנה לפחות.

אם היא מסוגלת להביא לנו את המספר עד מחר, ואני אביא עד מחר את המספר, ואז נראה אם הם בודדים.
היו"ר שרן מרים השכל
יש לנו מספרים של כמות גני הילדים ממשרד החינוך?
יערה יפרח
אני יכולה לבדוק את זה ולהעביר נתונים מסודרים. אני רק אציין שלא אמרתי שיש 10 גנים שפועלים בבתים פרטיים, אלא 10 מקרים שאולי הייתה התנגדות של הרשות המקומית. אני יכול להגיד בהערכה גסה, יש לנו בסביבות 2,000 גנים כאלו, אבל אני אבקש להביא נתונים.
קריאה
2,000 זה המ ון.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אז למה משרד החינוך לא - - - גני ילדים עד היום?
תמי סלע
2,000 מתוך כמה גנים?
היו"ר שרן מרים השכל
חברת הכנסת מואטי, בבקשה.
אמילי חיה מואטי (העבודה)
חברות וחברים, הרגע שמעתי מנציגת משרד החינוך שהמצוקה של הגנים הפרטיים היא מצוקה של הגנים הפרטיים. ובכן, המצוקה שלנו כמערכת ציבורית. והשאלה שצריכה להישאל במרכז הדיון הזה היא את מי אנחנו מייצגים ומה אנחנו מייצגים. אגב, אני רק רוצה להזכיר לכם שמשרד החינוך של 2012 בראשות שר החינוך גדעון סער, הרחיב את חוק חינוך חינם מגיל שלוש וארבע וסבסד את הצהרונים. כמי שהייתה אז אמא לילדה בת 3 ו-4, זה היה סופר מהפכני, זה היה משנה עולמות.

איך קרה שאנחנו חוזרים לנהל דיון על גני ילדים פרטיים? מילא פעוטונים, ואני שמה את זה בצד, זו איזושהי פשרה עד שכל החינוך יהיה מסובסד וציבורי. אבל באיזה עולם אנחנו בכלל מנהלים דיון על דני ילדים מגיל שלוש עד שש?
קריאה
כי אנחנו קיימים. הנה אנחנו. אנחנו יושבים - - -
אמילי חיה מואטי (העבודה)
אבל אתה מבין, חבר? האינטרס שלי כנבחרת ציבור הוא שכל הציבור יוכל ליהנות מחינוך איכותי וציבורי.
קריאה
כלומר, לחנוק גני ילדים ולעשות את כולם אותו דבר, סטנדרט.
אמילי חיה מואטי (העבודה)
לא. אני חושבת שלא הבנת את הנקודה.
קריאה
- - - בברית המועצות. כבר לא רוצה יותר.
אמילי חיה מואטי (העבודה)
יפה מאוד. אתה לא רוצה את זה. אני רוצה את זה. אני כרגע נבחרת ציבור שעובדת בשביל הציבור. ועם כל הכבוד לרצונות - - -
קריאות
- - -
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
אמילי, בואי נודה על האמת, כמה מאיתנו שלחו את הילדים שלהם לגנים פרטיים? בואי נבדוק כמה.
אמילי חיה מואטי (העבודה)
גנים פרטיים מגיל שלוש עד שש לא צריכים להיות. נקודה. החינוך צריך להיות ציבורי.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
אבל הם קיימים.
קריאות
- - -
אמילי חיה מואטי (העבודה)
אני לא מבינה. אני צריכה להשלים עם עוולות, רק כי הם קיימים?! באיזה עולם?!
קריאה
את מחליטה לאנשים מה הם צריכים - - -
היו"ר שרן מרים השכל
אני מבקשת לא להתפרץ לדבריה של חברת הכנסת אמילי מואטי.
אמילי חיה מואטי (העבודה)
אני מחליטה שמדינה צריכה לדאוג לאזרח.
היו"ר שרן מרים השכל
רגע. אני מבקשת שקט וסדר.
אמילי חיה מואטי (העבודה)
מדינה צריכה לדאוג לאזרח.
היו"ר שרן מרים השכל
אני רק רוצה להבהיר. חברי כנסת יכולים להתפרץ לדבריהם של הנוכחים. זה מקובל, וזה מקובל הערות ביניים. אבל לא מתפרצים לדבריהם של חברי הכנסת, גם אם נשמעים מאוד קשים ככל שיהיו.
אמילי חיה מואטי (העבודה)
תודה רבה, גברתי היושבת-ראש.

אני רוצה להיות ספציפית יותר ממה שאמרתי. במדינה שבה אני רוצה לחיות ושהחזון שלי יתממש בה, היא כזו שתאפשר שוויון לכולם. שוויון מתחיל בחינוך ציבורי איכותי. זו השאיפה שלי. כל עוד החינוך – בטח ובטח בגני ילדים בגיל שלוש עד שש – יהיה מחולק בין אלה שיש להם אפשרות לממן גנים פרטיים לאלה שאין להם, זה מבחינתי עוול ועם העוול הזה אני לא מוכנה להשלים. זה שזה קיים, לא אומר שאני סבבה עם זה. אז זה לא, אנחנו כאן כי אנחנו קיימים, יופי, נהדר.
קריאה
אבל לא על זה הדיון.
אמילי חיה מואטי (העבודה)
על זה בדיוק הדיון. כי ברגע שאת מעבירה את המערכת הזאת בכלל לדיון של ועדת החינוך, וברגע שאת נותנת לזה לגיטימציה, את מחזירה את המערכת בדיוק לאן שהיא הייתה לפני 10 שנים. למה לנו?
קריאה
אבל היתר השימוש מתכנון לא נוגע בגיל הילד. גיל הילד לא קשור.
היו"ר שרן מרים השכל
יש לי שאלה. האם המסגרות הפרטיות של שלוש עד שש לא מקבלות סבסוד מהמדינה?
קריאות
מקבלות. חייבות. בטח שמקבלות.
היו"ר שרן מרים השכל
חייבים לקבל. זאת אומרת, גם שם זה אותו סבסוד, סבסוד חסר. הם מסובסדים על ידי המדינה, גם הפרטיים.
קריאה
אבל להיתר השימוש אין קשר לגיל הילד. מה הקשר?
קריאות
- - -
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אני מבקש, גם בנושא הזה לטעון נושא חדש.
היו"ר שרן מרים השכל
אני מבקשת שקט. לא להתפרץ. סליחה, איתן גינזבורג, אני מבקשת שנייה להיות בשקט. היועץ המשפטי רוצה לשאול שתי שאלות את משרד החינוך.
תומר רוזנר
אבל רגע, הוא אמר שהוא רוצה לטעון נושא חדש על משהו.
היו"ר שרן מרים השכל
על מה אתה רוצה לטעון נושא חדש?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אני רוצה לטעון נושא חדש ביחס לנושא החדש שהעלית בלילה, שלא יכולנו לקיים על זה דיון נורמלי וראוי, שלא היה בהצעת החוק הממשלתית.
היו"ר שרן מרים השכל
על מה?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
על כל הסיפור של התעשייה. אנחנו צריכים לקיים על זה דיון נוסף. זה לא דבר שעובר ככה במחי יד. היועץ המשפטי אמר דברים מאוד מאוד משמעותיים גם ברמה המשפטית.

שמעתי פה את דבריה של נציגת משרד החינוך בכל הנודע לגני ילדים, בכל הנוגע לקשיים. אני חושב שהדברים האלה צריכים לעבור לאחר דיון עמוק וחשוב שצריך להתקיים, אבל לא באבחת יד של יומיים שיש לנו לפני חוק ההסדרים.
היו"ר שרן מרים השכל
תודה רבה. היועץ המשפטי, ואז אימאן ח'טיב.
תומר רוזנר
אני רוצה לשאול את גב' יפרח. קודם כל, אמרת שיש לנו 2,000 מסגרות כאלה. זה מספר לא מבוטל בכלל. אני מבין שאתם במשרד החינוך, עמדתכם מתנגדת להרחבת התיקון לגני ילדים. אתם מתנגדים מהסיבות שאמרת לגבי הדבר הזה. אני מבין לפי דברייך שאתם אלה שעורכים את הבקשות לשימוש חורג ומלווים את הגנים לצורך ההליך הזה. האם יש קשיים בהליך הזה? האם אתם נתקלים ברשויות מקומיות שמתנגדות ומערימות קשיים? האם יש בעיה כלכלית בעניין הזה? מה הניסיון שלכם? מכיוון שאתם נותנים את הרישיון לגן הילדים, האם יש בעיות בדברים האלה של הטיפול מול הרשויות המקומיות?
יערה יפרח
כמו שאמרתי, יש מעט מאוד מקרים שבהם יש התנגדות של הרשות המקומית ושל הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה עבור גן ילדים שפועל בבית פרטי שאינו מחזיק בהיתר לשימוש חורג. יש מעט מקרים כאלו. במקרים האלו כנראה שיש בעיה שהיא משמעותית יותר, רחבה יותר. לרוב, ההתנגדות היא לא רק על ההיתר לשימוש חורג, אלא יש בעיות תכנוניות נוספות באותו מקרה. מהניסיון שלנו, אני יכולה לומר, אנחנו מטפלים גם בהליך הרישוי וגם בהליכים משפטיים שמגישות בעלויות על מוסדות חינוך שלא קיבלו רישיון גם מהסיבות האלו. יש מעט מאוד מקרים כאלו. אולי אני זוכרת 10. אני לא רוצה לתת נתונים לא מדויקים. אבל ממש מעט מקרים כאלה.
תומר רוזנר
אבל במקרים הרגילים, בשגרתי, בערים החרדיות, למשל, יש מצוקה כי אין מבנים מיועדים לגני ילדים ולכן עושים את זה בדירות מגורים. אתם מלווים את המסגרות האלה בתהליכים מול הרשות המקומית, נכון?
יערה יפרח
לא. אנחנו בודקים מול הרשות המקומית ומול הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אם אין להן התנגדות מבחינה תכנונית.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אני מבקש לתקן. הייתי בשש השנים האחרונות במשרד החינוך. מי שרוצה להפעיל גן ילדים או בית ספר במוכר שאינו רשמי, צריך להגיש בקשה לרישיון. את הבקשה הזו צריך להגיש לפחות חצי שנה לפני פתיחת שנת הלימודים. אף אחד לא מתלונן על זה. כך שהוא מגיש את הבקשה, הוא צריך להריץ את זה דרך המרכב"ה של משרד החינוך. משרד החינוך מכיר כל הליך. הבאת את הבטיחות, הבאת את הבריאות, משרד החינוך יודע את זה.
קריאה
- - -
יערה יפרח
אני התייחסתי לתכנון ולבנייה, וזה דבר אחד.
קריאה
של המוכר שאינו רשמי?
יערה יפרח
במוכר שאינו רשמי, גני ילדים. מעבר לכך, בהתאם לחוק פיקוח על בתי ספר, לשכת הבריאות גם מגיעה למבנה ונותנת את האישורים שלה. ויש בדיקות בטיחות שאנחנו מקבלים אישור בטיחות - - -
קריאה
שם זה מסודר כמו שצריך.
יערה יפרח
זה
קריאה
מסודר, אבל לא הכול נבדק במסגרת הבדיקות שלנו.
קריאה
מה לא נבדק?
יערה יפרח
למשל, לגבי נושא הכבאות לא הכול נבדק.
קריאות
- - -
קריאה
אישור הבטיחות כולל כבאות.
יערה יפרח
אבל הוא לא כולל את כל ההיבטים - - -
קריאה
כולל כל ההיבטים - - -
רון כץ (יש עתיד)
יש לי שאלה, ברשותכם. אנחנו מדברים פה על המוכר שאינו רשמי, גוף שמקבל אישור גם מהמדינה וגם מהרשות המקומית. מה מבקשים לעשות פה עם המוכר שאינו רשמי? אני לא מבין את זה. זה עולם אחר מאפס עד שלוש.
לוסי חדידה
אנחנו רוצים להכניס אותו תחת פטור מהיתר לשימוש - - -
רון כץ (יש עתיד)
אבל למה שייתנו לו פטור מהיתר שימוש, לגוף שצריך לקבל אישור מהמדינה ויש לו מספיק זמן? אבל זה לא אותו נושא.
קריאה
אבל למה הוא צריך כפל?
רון כץ (יש עתיד)
אבל זה לא כפל רגולציה.
קריאה
- - -
רון כץ (יש עתיד)
תקשיבו, חברים. אני הייתי ממלא מקום ראש עיר וראש מינהל חינוך בעיר גדולה. עסקתי בנושא הזה, ליוויתי נושאים כאלה, אני מכיר את הנושא. מוכר שאינו רשמי – יש כמה רשתות מוכרות במדינה, ונדיר מאוד שיש גופים פרטיים שמתקיימים בתוך ערים. אתם מבקשים פטור מהיתר בנייה - - -
קריאות
לא. לא. לא. לא הבנת.
רון כץ (יש עתיד)
מה אתם מבקשים? זה מה שאני לא מבין.
קריאה
אנחנו מבקשים, בחוק ההסדרים, לשנות את ההליך של פטור משימוש חורג להליך שנקרא היתר לשימוש כאשר גיל הילדים אינו מהווה פקטור, אלא הסמכות עוברת לגוף - - - ומשרד החינוך עוד מחמיר ממשרד העבודה והרווחה, ולכן אין צורך להשאיר פטור משימוש חריג גם בגילאי שלוש עד שש. אני מסכימה עם כבוד היושבת-ראש.
רון כץ (יש עתיד)
אני מבין מה את אומרת. אני לא מסכים איתך, כי אני חושב שיש הבדל גדול בין גיל לידה עד גיל שלוש, שהוא לגמרי פרוץ, הוא לא מפוקח.
קריאה
אבל הוא מפוקח.
רון כץ (יש עתיד)
הוא לא מפוקח. רק בינואר הוא ייכנס למשרד החינוך. כרגע הוא במשרד הכלכלה.
קריאות
- - -
היו"ר שרן מרים השכל
חבר הכנסת רון כץ, דבר ראשון, יש סדר דוברים, וטרם כל חברי הכנסת דיברו. אני מכניסה אותך גם לסדר הדוברים. אז אני מבקשת לא להתפרץ.
רון כץ (יש עתיד)
תודה.
היו"ר שרן מרים השכל
אבל בעניין הזה קח בחשבון שקיימנו פה שעות של דיונים בעניין הזה - -
רון כץ (יש עתיד)
אני יודע, אני עוקב אחרי הדיונים.
היו"ר שרן מרים השכל
- - ומטרת החוק היא לצמצם את כפל הרגולציה שקיים היום.
רון כץ (יש עתיד)
גברתי היושבת-ראש, אני עוקב אחרי הדיונים. אני גם רוצה להוסיף שאני חי את זה. שמונה שנים זה מה שעשיתי. הייתי ראש מינהל החינוך של פתח תקווה, עיר עם 64,000 תלמידים, רשתות ענקיות. תאמיני לי, אני מכיר את הנושא הזה.
קריאה
העיר הכי קשה לגני ילדים פרטיים זאת פתח תקווה.
רון כץ (יש עתיד)
זה לא נכון. העיר פתח תקווה הקימה את היחידה לפיקוח על הגיל הרך, הראשונה בעיר.
קריאות
- - -
היו"ר שרן מרים השכל
רון. רון.
רון כץ (יש עתיד)
היא עושה עבודת קודש. ואם מישהו רוצה ללמוד, זה ללמוד מפתח תקווה.
קריאות
- - -
היו"ר שרן מרים השכל
רון, אני אתחיל לקרוא אותך לסדר. אני מבקשת. אני אומר לך ככה בצניעות. חבר'ה, אני מבקשת שקט, ולא להתפרץ לדברים. אני לא מוכנה שיהיה פה בלגן. אני אתחיל לקרוא לסדר אנשים, ואני גם אתחיל להוציא אנשים. עם כל הכבוד, גם לעיריית פתח תקווה, אני יכולה לומר לך שהרוב הגדול של התלונות של בתי הספר, גני הילדים והפעוטונים שהעירייה מתעמרת בהם בניסיון לבטל את הרישיונות שלהם, מגיעים בדיוק מהעירייה הזאת.
רון כץ (יש עתיד)
שרן, איזה מקרים?
היו"ר שרן מרים השכל
אני אראה לך ערימה של תלונות. אני לא אפגע עכשיו ספציפית בפעוטונים ואצביע עליהם - -
רון כץ (יש עתיד)
אני מוכן לעבור על זה איתך, אם תרצי.
היו"ר שרן מרים השכל
- - כדי שיבואו ויתעמרו בהם עוד יותר.
רון כץ (יש עתיד)
אני לא מגן על העירייה. אני כבר לא שם.
היו"ר שרן מרים השכל
אז אני אומרת לך ששם יש לנו בעיה קריטית בהתעמרות בבעלים, בגננות, מנהלי בתי ספר, בעניין הרישיונות. דווקא שם.
רון כץ (יש עתיד)
אני יודע שבתקופה שהייתי שם לא היו תלונות.
היו"ר שרן מרים השכל
רון, אני אומרת לך, עומדות על שולחני פניות רבות.
רון כץ (יש עתיד)
אני מוכן להציע את ניסיוני לעזור בזה.
היו"ר שרן מרים השכל
אני לא אומרת מספר פניות – פניות רבות בעניין העירייה הזו. אני לא הזכרתי את שמה עד עכשיו, אבל היא אחת מהעיריות שבסופו של דבר בגללה היינו צריכים את החוק הזה. אני אומרת לך בצורה מ אוד מפורשת.
רון כץ (יש עתיד)
אני עוד פעם אומר, אני מוכן אפילו לעבור תלונה-תלונה.
היו"ר שרן מרים השכל
עכשיו אני מבקשת לתת את זכות הדיבור לחברת הכנסת אימאן ח'טיב שהמתינה בשקט ונמצאת פה מתחילת הדיון.
אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ - רשימת האיחוד הערבי)
תודה, כבוד היו"ר. אני רואה שהדיון ממש סוער ואני מאמינה שהוא כואב לכולנו, כל אחד ואחת שיושב מסביב לשולחן הזה רוצה דבר אחד, את טובת הילדים שלנו. אני חושבת שמגיע לילדים שלנו חינוך איכותי וגם מקום בטוח שהם ילמדו בו. אני אישית, כשליחת ציבור, מאמינה בדבר הזה עד הסוף. אבל מה לעשות שהמציאות שאנחנו חיים בה היא מציאות שונה לגמרי. הנתונים שהועלו כאן על החוסר של 2,000 - - -
היו"ר שרן מרים השכל
אולי חשוב שחבר הכנסת איתן גינזבורג יקשיב לדברים האלה.
קריאה
הוא לא כאן.
היו"ר שרן מרים השכל
חבל.
אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ - רשימת האיחוד הערבי)
החוסר הזה של 2,000 מסגרות – יערה, איפה המסגרות האלו נמצאות? אני רוצה להגיד לך שיש יותר מזה בהרבה, והילדים וההורים לא צריכים לשלם על זה שהמדינה לא דאגה במשך שנים לתת תשתית חינוכית מתאימה לאותם ילדים.

כבוד היו"ר, אני חושבת שהחובה כאן היא שהמדינה תיתן את התשתית הזאת, ולא לתת יד לכל מיני דברים אחרים. בסופו של דבר, הילדים שלנו זכאים לחינוך שווה ואיכותי. אם זה היה מתקיים, לא היינו יושבים במקום הזה. אני חושבת שאם הרשויות המקומיות, שהן הזרוע הביצועית במקום מסוים של הממשלה, היו בונים גנים מגיל לידה עד גיל שש, לא היינו צריכים משהו אחר. גנים איכותיים, לא רק לבנות את הגנים.
קריאה
הבעיה היא שהמדינה לא באמת נותנת שום חינוך איכותי.
אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ - רשימת האיחוד הערבי)
סליחה, אני מבקשת לא להפריע לי.
קריאה
- - - המדינה פשוט לא יודעת לעשות את זה.
אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ - רשימת האיחוד הערבי)
אז אני מבקשת שהדבר הזה יבוא על פתרונו פעם אחת ולתמיד. אם המדינה, דרך הרשות, לא יכולה לעשות את זה, אז לתת למי שאפשר ויכול לעשות את זה בצורה המיטבית. ואנחנו לא צריכים, כנבחרי ציבור, להיכנס לדקויות של הדברים. אנחנו מסכימים שצריך להיות בטוח. אנחנו מסכימים שצריך שיהיה תכנון מתאים לכל הדברים ומקום לכל הדברים. ולמה ילדים צריכים להיות נמצאים בסביבה שמסכנת את החיים שלהם או בכלל לא מאפשרת את התהליך הלימודי החינוכי?

אז ברמת העיקרון, כולנו מסכימות ומסכימים. השאלה היא איך אנחנו עושים את זה, וצריך לעשות את זה בצורה הכי נכונה.
היו"ר שרן מרים השכל
תודה רבה, אימאן. אני רוצה לחזק את הדברים עם דברים שחבר הכנסת עלי סלאלחה סיפר לי השבוע, כאשר הוא קיבל לידיו תקצוב של 22 גני ילדים לרשות המקומית בבית ג'אן, ופשוט לא מצא להם מקום. לא היה מקום. הוא היה צריך להחזיר את הכסף חזרה למדינה.
אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ - רשימת האיחוד הערבי)
נותנים תקציב ולא מסירים חסמים. זו הבעיה במיוחד.
קריאות
- - -
אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ - רשימת האיחוד הערבי)
בחברה הערבית זו הבעיה העיקרית, החסמים.
קריאות
- - -
היו"ר שרן מרים השכל
מי הנציג של משרד הפנים בוועדה? מי נציג מינהל התכנון? אני רוצה שתגיבו, בבקשה, לדברים האלה. מבחינתכם, העניין של גני ילדים – מה ההתנגדות שלכם? אתם שומעים פה על מצוקה מאוד מאוד קשה, על בעיות אקוטיות שלא מאשרים פה את אותם גנים, אין להם אפשרות אחרת. כלומר, יש פה אתגרים שחופפים לעניין הפעוטונים.
אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ - רשימת האיחוד הערבי)
מספיק להסתכל על הדרום ולדעת מה גודל המצוקה שאנחנו נמצאים בתוכה.
דרור לוינגר
אני דרור לוינגר, מהלשכה המשפטית במינהל התכנון. כל נושא גני הילדים הוא נושא שלא נבחן. הצעת החוק הזו מתגבשת כבר זמן רב. כל נושא מעונות היום, אני לא יכול להתייחס למצוקות הקיימות לגני ילדים פרטיים משום שאנחנו לא עוסקים בנושא ולא נותנים רישוי לגן ילדים כזה או אחר.

זה נכון שיש חפיפה למעונות היום, אבל יש גם שוני. גני ילדים – מבחינת הצרכים, מבחינת ההתאמות התכנוניות, מבחינת אופי המקום וההשפעה שלו על הסביבה ושל הסביבה עליו, ולכן, כשעלה נושא מעונות היום, וזה מה שנבדק, ואני אזכיר שהרציונל, הרעיון המסדר בהצעת החוק הזו היה שלוקחים תחום שלא היה נמצא בפיקוח, מכניסים אותו עכשיו לפיקוח, ומנסים לעזור כדי שהרגולציה הזאת תעבור חלק. גני הילדים הפרטיים הם תחום שמצוי בפיקוח. זה לא תחום חדש שנכנס עכשיו לפיקוח ופתאום נתקלים בסוגיות האלה.

משרד החינוך מדבר שהפרוצדורות קיימות, יש סיוע של המדינה, יש תקצוב למוסדות, הם מגישים בקשות.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אם אפשר באמצע לדלג על קטע של הזמן, למה לא? יש את הפיקוח של משרד החינוך, מפקחים רואים בדיוק מה כל גן ילדים צריך, ומדלגים על קטע מסוים.
דרור לוינגר
אני לא מדבר נגד גני הילדים. אני אומר שהיה איזשהו רעיון מסדר בהצעה, שהצריכה את המוקד במעונות היום שנכנסים לפיקוח. כדי לכלול בפנים את גני הילדים, צריך לעשות על זה בחינה עם כל המשרדים הרלוונטיים, עם השלטון המקומי, להבין את המשמעויות. אנחנו רוצים לעשות דברים בזהירות ובמקצועיות. זה נושא שעלה עכשיו או לאחרונה. אז העמדה היא שנדרשת כאן בחינה לעומק.
היו"ר שרן מרים השכל
אוקיי. חבר הכנסת משה טור פז.
משה טור פז (יש עתיד)
בוקר טוב. אני חושב שאנחנו עוסקים כרגע בחוק שעבר, בעיניי, תאונה, תאונה קלאסית של כל המוסיף גורע. קיימנו פה שלוש או ארבע ישיבות על נושא של מעון, וכאן נשמעו דעות שונות, אבל המגמה הכללית שלנו, ואני רואה את זה כחלק מתקופת מעבר של כמה שנים, שבהן, קודם כל, לקיחת אחריות על ידי משרד החינוך, ואני מקווה, בשלבים הבאים, גם תקצוב ציבורי, כמו שאמרה חברתי חברת הכנסת מואטי, זו המגמה. וכאן המדינה לוקחת יותר אחריות על מעונות היום, וזה נפלא.

העובדה שהשתרבבו לפה גני ילדים, היא לא פחות חמורה בעיניי, ולא פחות טעונה בנושא המסחרי לעומת דירות המגורים. יש פה שתי קטגוריות שונות במהות. המדינה לקחת אחריות לפני מספר שנים מגיל שלוש ויש כאן חינוך ציבורי. הניסיון להחיל עליו את אותן מערכות ואת אותן בעיות של המערכת הפרטית מגילאי לידה עד שלוש היא טעות. הלוואי שבעוד כמה שנים אנחנו נהיה במעונות היום במצב של גני ילדים.

המצב הנוכחי הוא שהמדינה מתקצבת מגיל שלוש כל גן ילדים. הפערים בין החינוך הרשמי לבין המוכר שאינו רשמי וזה שמתקרא פרטי, היא בעיקר בנקודת הבינוי והרגולציה. וכאן, בעיניי, להחיל את הפטורים שאנחנו רוצים או שאנחנו שוקלים לגילאי לידה עד שלוש על גילאי שלוש עד שש היא טעות. ולא סתם משרדי הממשלה כולם עומדים ואומרים, זה לא דובר, לא עשינו תהליך, אנחנו צריכים לבדוק מה המשמעות.

אפילו הביטוי כפל רגולציה פה, ואני שותף פה לרצון להוריד רגולציה הוא מטעה, כי בסופו של דבר, רגולציה של משרד ממשלתי או רואה מדינה ורגולציה של שלטון מקומי רואה ציבור, וזה שני דברים שונים. אני בעד להוריד לשניהם, אבל אי אפשר לומר, אתם לא שותפים פה – אני מדבר עכשיו על השלטון המקומי – בכלי שנתנו לכם בגני ילדים, שזה היתר שימוש חורג, אנחנו לא ניתן לכם את הכלי הזה. אתם בעצם כרשות מקומית לא תנהלו את השאלה איפה מקימים גן ילדים ברמה הפיזית.

ולכן ההוצאה של הכלי הזה מידי הרשויות המקומיות היא טעות, ואסור לבצע אותה במקרה של גני ילדים. מי שמופקד על חינוך ציבורי, חייב יחד עם האחריות לקבל סמכות. ולכן הרשויות המקומיות צריכות להמשיך ולהחזיק בכלי הזה.

ולכן אני חושב, מעבר לכך שמדובר בנושא חדש, שכל נושא גני הילדים צריך לצאת מפה. נקיים עליו דיונים רציניים, נחשוב יחד עם המדינה, משרד המשפטים ומשרד החינוך מה עמדתם, נבין מה אנחנו יכולים בכל זאת להקל ברגולציה גם לגני ילדים פרטיים, גם למוכר שאינו רשמי, ונלך לקראתם. אבל לערבב את זה עם מעונות היום, עם עולם שלם שעכשיו המדינה לראשונה מתייחסת אליו, חוק פיקוח מלפני שלוש שנים ולקיחת אחריות על ידי משרד החינוך ב-1 בינואר, עולמות שונים, ערבוב לא נכון, זה עושה עוול לחוק, זה גם עושה עוול למעונות היום. ואנחנו לא מטפלים נכון באירוע הזה. לכן הוא צריך לצאת מתוך החוק כפי שהיה במקור החוק ההסדרים. תודה.
היו"ר שרן מרים השכל
תודה רבה. לעניין האיזורים המסחריים – מינהל התכנון או משרד הכלכלה רוצים להגיב?
רות שוורץ חנוך
אני רותי שוורץ, סמנכ"ל רגולציה. אמרתי קודם שההרחבה למסחר היא בעייתית מבחינתנו מכמה סיבות. א', איזור מסחרי הוא לא רק קניון. הוא יכול להיות גם דברים אחרים, הרבה פעמים השימושים חורגים שם.
קריאה
אבל מה לגבי הקיים?
רות שוורץ חנוך
כל ההליך הזה לא עובר תכנון, לא עובר ראייה של תכנון, אם זה נכון למקם או לא נכון למקם. הנושא של האוורור, לא יודעת כמה נבדק. הנושא של כניסות ויציאות של רכבים תפעוליים ליד גן ילדים.
אביר קארה (ימינה)
אבל יש מקום שחשבתם עליו שהוא ראוי? ברצינות? אני באמת שואל. האם יש משהו שהוא ראוי למעון יום?
רות שוורץ חנוך
סגן השר, אנחנו הסכמנו להצעה למגורים. הסיפור הוא הרחבה למסחר. פה אני חושבת שתכנונית זה לא נכון. הרי התוכניות לא מתייחסות לזה כרגע. בלי שום ראייה תכנונית, להכניס מעונות יום בשימושים שמיועדים - - -
קריאה
מה כן?
רות שוורץ חנוך
אז אני אומרת, יש את ההצעה המרחיבה למגורים. מגורים נראה לנו בסדר, ובאמת נעשתה פה עבודה והסכמנו. אבל ההרחבה למסחר, בעינינו, לא נכונה, לא ראויה, לא נבדקה תכנונית. יש דברים שאולי אפילו לא חשבנו עליהם, ובעיניי, היא לא נכונה.
היו"ר שרן מרים השכל
אני רוצה גם את התגובה של משרד החינוך לעניין המסחרי.
יערה יפרח
אנחנו נבקש לבחון את זה ולהעביר התייחסות מסודרת בהמשך. אנחנו צריכים עוד לגבש עמדה לגבי הנושא הזה. אני יכולה להגיד שאנחנו כן חושבים ששיקולים תכנוניים שנבחנים כאן על ידי גורמי המקצוע בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, ויש לזה חשיבות במקרה של איזור מסחרי. אנחנו נבקש להעביר עמדה מסודרת.
היו"ר שרן מרים השכל
אוקיי. אז משרד החינוך מבקש להעביר עמדה מסודרת בעניין השטח המסחרי. אני חושבת שלפני שנכריע בעניין המסחרי ראוי שנמתין לתגובה או לעמדה של משרד החינוך.
תמי סלע
למעשה, אנחנו לא יכולים להצביע על העניינים שכרגע תלויים ועומדים בטענת נושא חדש, שזה ארבעה עניינים – גני הילדים, השטח המסחרי, והיו גם שתי טענות נושא חדש מהישיבה הקודמת של חבר הכנסת גינזבורג לגבי פגיעה מרחבית משמעותית ולגבי שיקול הדעת של הוועדה המקומית.
היו"ר שרן מרים השכל
חבר הכנסת רון כץ, בבקשה.
רון כץ (יש עתיד)
תודה רבה. אז כמו שאמרתי, אני חושב שאנחנו מדברים פה על כמה נושאים שהשתרבבו לנושא אחד כי יש איזשהו רצף כרונולוגי הגיוני מגיל לידה ועד גיל שש. אז קודם כל, טוב שמדינת ישראל מבינה שילדים לא נולדים בגיל שלוש, ילדים נולדים בגיל לידה, ובפער הזה מגיל לידה עד גיל 3 יש תוהו ובוהו. כל עירייה או מועצה עושה מה שהיא רוצה. משרד החינוך לא לקח על זה אחריות. עד עכשיו זה היה בכלל במשרד הרווחה. אחר כך זה עבר למשרד הכלכלה. חלק פה, חלק שם. מה-1 בינואר משרד החינוך יעשה על זה עבודה ויקבל על זה אחריות.

לומר את זה זה נחמד וזה פשוט. לעשות ולעסוק בזה, צריך שותפות, ושותפות צריך עם השלטון המקומי. והשלטון המקומי הוא שיודע, בסופו של דבר, איפה צריכים להקים את המקומות האלה, מי מנהל את המקומות האלה, מכיר את האנשים, ויודע איך לפקח על זה. ואני יכול לומר לכם שמה שאנחנו עשינו היה מאוד פשוט. לא היינו צריכים פה תקציבי עתק ולא היינו צריכים פה דברים בלתי אפשריים.

מה שעשינו, הוספנו תקנים בתוך הרשות שמפקחים וגם נותנים הדרכות לאותם גופים פרטיים שעד היום פשוט לא ידעו את החוק, עד היום הגופים האלה פשוט פתחו מעונות יום. הם היו עם הרבה מאוד מוטיבציה, והיו שם הרבה מאוד דברים טובים.
קריאות
- - -
אביר קארה (ימינה)
אבל הטענה היא שהיתר לשימוש הוא מיותר.
רון כץ (יש עתיד)
חברים, רגע. אביר, שנייה. אני אסביר לך הכול. אתה לא מבין במערכת הזאת. אני אומר לך, אתה לא מבין מה אתה מדבר.
אביר קארה (ימינה)
מבין במערכת הרבה יותר ממה שאתה חושב.
רון כץ (יש עתיד)
אביר, אתה לא מבין מה אתה מדבר. אבל ברשותך, אני אסיים לדבר.
אביר קארה (ימינה)
משפחה עם 10 ילדים זה לא שימוש חורג.
רון כץ (יש עתיד)
אחרי שאני אסיים, תקשיב, תגיד מה שאתה רוצה. אין בעיה. אני אכבד אותך ואני אשמע אותך ואני גם אענה לך, כי אלו היו חיי בשמונה השנים האחרונות.
אביר קארה (ימינה)
גם - - -
רון כץ (יש עתיד)
אביר, מתי בפעם האחרונה נתת רישיון? - - -
אביר קארה (ימינה)
- - -
רון כץ (יש עתיד)
אביר, מתי היית במעון פרטי? מתי היית צריך לתת רישיונות? מי עסקת בדברים האלה? בוא נהיה תכלס, מספיק עם סיסמאות – נוריד רגולציה. גם אני אומר, בוא נוריד רגולציה, אבל בחוכמה, בלשמור על הביטחון של הילדים. - - - יושבת פה בזום, רוצה להיכנס ולהגיב לך, לא נותנים לה נגד.
אביר קארה (ימינה)
תצביע נגד, תצביע נגד - - -
רון כץ (יש עתיד)
בוא תקשיב עד הסוף, בוא תקשיב עד הסוף. אני אתחיל עוד פעם מהתחלה, תקשיב עד הסוף. אם יהיו לך שאלות, אני מבטיח שאני אענה לך. אני הראשון להוריד רגולציה. אני הראשון לפתוח את השוק.
אביר קארה (ימינה)
רק לא בזה. כי ראשי ערים - - -
רון כץ (יש עתיד)
אני הראשון לעשות כל מה – חוץ מפגיעה בילדים שלנו, כי אני לא הייתי שולח את הבן הפרטי שלי באיך שאתה רוצה לעשות את זה.
אביר קארה (ימינה)
זה הפגיעה בילדים שלנו. רון, זה פגיעה בילדים שלנו.
רון כץ (יש עתיד)
לא, לא. זה לא הפגיעה.
אביר קארה (ימינה)
חד משמעית, זה פגיעה בילדים שלנו. אם אתם סוגרים מסגרות על ימין ועל שמאל, זה פגיעה בילדים שלנו.
רון כץ (יש עתיד)
אביר, אתה טועה.
היו"ר שרן מרים השכל
סגן השר אביר קארה, אני מבקשת לתת לחברי הכנסת את ההזדמנות להתבטא - - -
רון כץ (יש עתיד)
גם אם אתה לא מסכים, הכול בסדר.
היו"ר שרן מרים השכל
גם כאשר אנחנו לא מסכימים איתם, זה בסדר וראוי שיישמעו הדברים.
קריאות
- - -
רון כץ (יש עתיד)
ברשותכם, אני באמת מנסה גם להסביר את זה, אביר, בשביל שגם אתה תבין. אל תענה לי. בסוף אנחנו נדבר על זה. תן לי לנסות להסביר את הנושא. ערבבנו פה כמה נושאים. לידה עד שלוש זה נושא אחד שחייבים לטפל בו, חייבים לפתוח אותו לפיקוח, חייבים לפתוח אותו להדרכות. עיריות חייבות לקחת על עצמן את האחריות לפקח על הנושא הזה. אנחנו בתור מדינה צריכים להקל רגולציה. אני אומר את זה שחייבים להקל את הרגולציה וחייבים לקבל אחריות. משרד החינוך חייב - - -
אביר קארה (ימינה)
מאפס עד שלוש - - -
רון כץ (יש עתיד)
אפס עד שלוש זה תחום שהוא לא מפוקח. הרשות והמדינה לא עשו עליו עבודה, ופה אנחנו צריכים להיכנס בתפר.
אביר קארה (ימינה)
אתה לא יודע כמה הוא מפוקח.
רון כץ (יש עתיד)
מגיל שלוש אנחנו מדברים על חינוך שמפוקח על ידי הרשויות: רשויות מקומיות, המדינה, גם מוכר שאינו רשמי זה פיקציה, זה שם שאני לא אוהב, זה משהו שחייב להיעלם מהעולם הזה. אין דבר כזה מוכר שאינו רשמי. יש מוכר או לא מוכר. וככה זה צריך להיות. אבל זה נושא אחר לגמרי.

אני לא חושב שאנחנו פה צריכים להיכנס בוועדה הזו לנושא של פטור משימוש חורג למוכר שאינו רשמי. אביר, אני אומר לך, יש פה רשתות עם אלפי עובדים.
אביר קארה (ימינה)
רון, אתה בעד שוויון בחינוך? זה הרעיון?
רון כץ (יש עתיד)
אביר, תקשיב.
אביר קארה (ימינה)
תגיד, אם אתה בעד שוויון בחינוך, שכולם יקבלו חינוך גרוע, זה משהו אחד.
רון כץ (יש עתיד)
אביר, אני בעד שכולם יקבלו את החינוך הכי טוב שיש - - -
אביר קארה (ימינה)
אם אתה רוצה שכולם יקבלו חינוך טוב יותר - - -
רון כץ (יש עתיד)
אני בחיים לא אצליח לסיים פה.
אמילי חיה מואטי (העבודה)
כוס מים לחבר הכנסת סגן השר אביר קארה.
רון כץ (יש עתיד)
תקשיב עד הסוף, ואז תגיד מה שאתה רוצה. אבל תקשיב.
אביר קארה (ימינה)
אבל אתה מערבב את כל הנושאים.
רון כץ (יש עתיד)
לא. אני עונה לך את זה לפי הסדר.
קריאות
- - -
רון כץ (יש עתיד)
יושב פה קינלי, היה מנהל מינהל החינוך בירושלים, העיר הכי מורכבת לא במדינה, במזרח התיכון, תשמע לו.
אביר קארה (ימינה)
אפשר לפתור אותה באמצעות החינוך הפרטי.
היו"ר שרן מרים השכל
אביר, אני מבקשת - - -
אביר קארה (ימינה)
תנו לפרטיים לעבוד. אל תריבו עם הפרטיים. תשתמשו בהם.
רון כץ (יש עתיד)
אביר, אל תהיה פופוליסט על חשבון הילדים. מספיק, חלאס.
אביר קארה (ימינה)
- - -
רון כץ (יש עתיד)
חלאס, אביר. חלאס.
אמילי חיה מואטי (העבודה)
תודה לאביר קארה שהפך אותנו היום לוועדת הכלכלה, ועדה פופולרית שבה כולם צועקים.
אביר קארה (ימינה)
זה לא כלכלה. יכול להיות חינוך יותר איכותי. היום כולם מקבלים חינוך גרוע, והמדינה עושה את זה - - -
רון כץ (יש עתיד)
אביר, אתה טועה, ואתה תיצור פה מדרג במעמד מטורף בין מי שיכול להרשות לעצמו ומי שלא יכול - - -
קריאות
- - -
היו"ר שרן מרים השכל
חבר'ה, אני אתחיל לקרוא אם תמשיכו להתפרץ ככה. אני מבקשת לשמור שנייה.
רון כץ (יש עתיד)
אני ממש בסיום.
היו"ר שרן מרים השכל
ככל שאתה תמשיך להתפרץ לדבריו, ככה אני איאלץ לתת לו זמן נוסף לדיבור, וככה אתה תצטרך להתאפק עוד יותר.
אביר קארה (ימינה)
עד עכשיו הוא לא סיים?
היו"ר שרן מרים השכל
תספור עד 120 - - -
אביר קארה (ימינה)
עד עכשיו הוא לא סיים?
היו"ר שרן מרים השכל
אתה - - - לדבריו. אני לא יכולה לקטוע אותו.
קריאות
- - -
היו"ר שרן מרים השכל
בבקשה, רון כץ. נא לסיים.
רון כץ (יש עתיד)
אני מבין שלאביר אני צריך להסביר את זה בנפרד. אל תענה לי. אל תענה. אני אסביר בנפרד.
קריאה
דבר כבר.
רון כץ (יש עתיד)
בדיוק. עכשיו מה שאני רוצה להגיד. אפס עד שלוש חייב לקבל את כל הפטורים ואת כל הסיוע שהוועדה והמדינה יכולה לעזור לו, אם זה פטור משימוש חורג, אם זה עזרה לרשויות, תקצוב אישית לרשויות שרוצות להקים את היחידות האלה, אנחנו חייבים לתת אמירה פה שהמדינה ומשרד החינוך יעזרו בתקצוב התקנים האלה. זה לא הרבה, אבל זה עושה שינוי אדיר ברשות, במועצה, בעיר שזה קורה.

שלוש עד שש – אני חושב שזה דיון הרבה יותר עמוק. זה נושא שמפוקח היום. אני הראשון להסכים שהפיקוח הוא לא מספיק טוב. החינוך יכול להיות הרבה יותר טוב, ואני חושב שמשרד החינוך נתקע ב-1940 ומשהו, וצריך לעבור שדרוג משמעותי. אבל אני חושב שיש שרה חדשה שצריך לתת לה צ'אנס גם לעשות את העבודה הזו, ואת הדיון הזה אנחנו יכולים לקבוע לעשות בעוד חצי שנה ולראות מה יקרה ברגע שהיא תוכל לעבוד. אבל עכשיו להגיד, כל מה שהכרנו עד עכשיו לא טוב, בואו נפתח הכול, נהרוס, תוך כדי שבונים בצד השני, לדעתי הוא לא נכון.

שוב, אביר, בשביל הפרוטוקול, אני הראשון בעד להוריד רגולציה. אתה חי איתי בוועדת הכלכלה. כל מה שאפשר לפתוח את השוק, אני בעד.
אביר קארה (ימינה)
רק לא בזה. רק לא בזה.
רון כץ (יש עתיד)
מה שמסכן את החיים של הילדים הקטנים האלה, חסרי הישע האלו, לא אקח עליהם צ'אנס. לא משנה מה תגיד.
אביר קארה (ימינה)
זה בדיוק הפוך. המלחמה שלכם - - -
רון כץ (יש עתיד)
לא לוקח עליהם צ'אנס.
אביר קארה (ימינה)
המלחמה הזאת היא - - -
היו"ר שרן מרים השכל
אני מבקשת לתת את זכות הדיבור למשרד הכלכלה, שמנסים גם כן לתת את עמדתם המקצועית. בבקשה, משרד הכלכלה.
חגי פורגס
שמי חגי, מאגף מעונות יום במשרד הכלכלה, בקרוב משרד החינוך, אם הכול יעבור בשלום.

כמה הערות כלליות וגם קונקרטיות על נושאים מאוד חשובים שנאמרו כאן. הערה כללית – מדובר כאן והוזכר שהשוק לא מפוקח והשוק פרוץ. זה היה נכון עד לפני שלוש שנים. לפני שלוש שנים נחקק חוק הפיקוח, חוק מעולה. המחוקק קבע את הסטנדרט, שצריכה להיות רגולציה. בשנתיים הראשונות הסטנדרט היה חירומי, בסיסי מאוד. בשנת הלימודים הנוכחית עלה, יש שיגידו אפילו יותר מדי.
רון כץ (יש עתיד)
מה הסטנדרט?
חגי פורגס
מקצועי, בטיחות, צפיפות, תקינה. אדוני אמר שהשוק פרוץ, ומה שאני בא להגיד פה - - -
רון כץ (יש עתיד)
היום השוק פרוץ.
קריאות
לא. הוא לא פרוץ. אני רוצה לומר שאדוני טועה.
היו"ר שרן מרים השכל
אני אתחיל לקרוא לכם לסדר.
קריאות
- - -
היו"ר שרן מרים השכל
אני מבקשת, אני מבקשת - - -
רון כץ (יש עתיד)
קודם כל, המקום הראשון והיחיד שעושה פיקוח זה פתח תקווה. בגלל זה יש מקרים. במקומות שאין פיקוח ואנחנו לא יודעים מה קורה שם, זה המקומות שמפחידים אותי.
קריאות
- - -
היו"ר שרן מרים השכל
רון, אני קוראת אותך לסדר.
קריאות
- - -
רון כץ (יש עתיד)
אני יודע גם. את יכולה לשמוע את מורי דקל. היא פה איתנו בלו"ז. את רוצה לשמוע את זה?
קריאות
- - -
רון כץ (יש עתיד)
גם אני. גם אני. לא, זה לא. לא, את טועה. וזה שאת פופוליסטית ורוצה לסכן את הילדים שלנו, אני לא אתן לזה לקרות, לא משנה כמה תצעקי.
היו"ר שרן מרים השכל
אם לא תפסיקו עכשיו, אני אוציא את שניכם. סליחה.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
אבל כשה היה בשלטון המקומי, זה כן קרה. רון, סליחה. אתה לא תיתן לזה לקרות, אבל כשזה היה בשלטון המקומי זה כן קרה.
רון כץ (יש עתיד)
זה לא היה בשלטון המקומי. זה לא בשלטון המקומי.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
מה זה לא בשלטון המקומי? עד היום מי נתן רישיון?
רון כץ (יש עתיד)
אף אחד. זאת הבעיה. אפס עד שלוש, אף אחד לא נתן רישיונות. זו הבעיה.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
אני מסכימה.
אביר קארה (ימינה)
כל זה היה תוצר של היתר שימוש חורג.
רון כץ (יש עתיד)
איזה היתר? אף אחד לא נתן היתר. אביר, זה מה שאתם לא מבינים.
אביר קארה (ימינה)
היתר שימוש חורג גרם לאנשים - - -
היו"ר שרן מרים השכל
אביר קארה ורון כץ, אני קוראת אתכם לסדר בפעם הראשונה.
אביר קארה (ימינה)
- - -
היו"ר שרן מרים השכל
די. אביר ורון כץ.
קריאות
- - -
היו"ר שרן מרים השכל
אביר קארה, אני קוראת אותך לסדר בפעם השנייה. אני מבקשת. ברכותיי, סגן השר אביר קארה ורון כץ, הראשונים שנקראו לסדר בוועדת החינוך של הכנסת.
קריאות
- - -
היו"ר שרן מרים השכל
אני מבקשת לשמוע את משרד הכלכלה שטרם הביעו את עמדתם, עוד מהתחלה, בבקשה.
חגי פורגס
תודה. רשות מקומית היא לא רגולטור. נאמר פה שעיריית פתח תקווה פיקחה. הרגולטור הוא משרד הכלכלה.
קריאה
- - -
היו"ר שרן מרים השכל
הוא לא צריך את עזרתכם. בבקשה, תנו לו לסיים את דבריו.
חגי פורגס
ואני חושב, להתרשמותי, חוק הפיקוח מיושם בצורה מיטבית. אני בטוח שעם המעבר למשרד החינוך יתווספו לנו כלים והוא ייושם אפילו בצורה טובה יותר. זו הערה כללית לגבי חוק הפיקוח.

שלושה דברים קונקרטיים לגבי הנושאים שעלו פה. האחד, דובר כאן על מיקום, מי בודק מיקום, מי לא בודק מיקום. מיקום זה אחד הדברים שחוק הפיקוח מחייב ממסגרת בגילאי לידה עד שלוש שהיא תעמוד בו.
היו"ר שרן מרים השכל
שמעתם? לכל מי שדאג מעניין המיקום, משרד הכלכלה אומר שהם בודקים את המיקום. זו אחת מהדרישות.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
לא יהיה בתחנות דלק, כמו שקודם אמרו לנו פה?
היו"ר שרן מרים השכל
כן.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
אז יופי.
היו"ר שרן מרים השכל
תודה על ההבהרה.
רון כץ (יש עתיד)
שמעת, אביר?
אביר קארה (ימינה)
- - -
היו"ר שרן מרים השכל
אביר, תנו לנו שנייה לשמוע. אני מבקשת.
חגי פורגס
התהליך של קבלת רישיון הוא תהליך מהיר ופשוט בניהול סיכונים, שמבקש הרישיון מצהיר הצהרות, מצרף אישורים, והפיקוח נעשה אחר כך. אחרת השוק הזה יקרוס, הוא ימות. אנחנו לא רוצים לחנוק את השוק. אנחנו רוצים שיהיה עליו פיקוח, ולכן התהליך הוא כזה – בעת בקשת הרישיון יש הצהרות, על סמך מסמכים ואישורים או בלי מסמכים, רק הצהרות. ואחר כך, אנחנו, הרגולטור, באים לפקח אחרי. ואם המפקח שלנו בא ורואה שאחד מהדברים שמבקש הרישיון הצהיר עליו הוא לא נכון, אז יש לנו כלים לפעול, החל מהתראות וכלה בצו סגירה מידי.

אני מניח שאם יש מעון שבעל המעון הצהיר שהמעון במקום ראוי לשמש לפעוטות וכולי, ואז בא מפקח שלנו ורואה שהוא בתחנת דלק, אז יוצא צו סגירה מידי. זה המקרה הקיצוני, ויש טווח כמו בכל דבר. ולרגולטור יש שיקול דעת ואנחנו בודקים את זה אחרי. זו הערה ראשונה.

הערה שנייה לגבי סטנדרט, דובר כאן שאנחנו בודקים מבנה, ואנחנו לא עושים את זה עכשיו. זה לא נכון, זה לא מדויק. מה שדובר על מבנה, הכוונה לא הייתה אישורי אדריכלים והיתרי בנייה, פרוגרמות וכולי. מה שדובר על מבנה היה בהיבט הבטיחותי, תזונה, בריאות, לא דובר על קונסטרוקציות, אדריכלים וכולי. זו הבהרה של משהו שנאמר כאן.

הערה אחרונה, לגבי הנושא של כיבוי אש, שהגענו פה להסכמות. אנחנו לא נפיל אחורה את כל המסגרות שיש להן רישיון, מרגע שכבאות יכניסו את ההנחיות לתוקף. זה יחול פרוספקטיבי, אם אני מדייק, זאת אומרת, זה יחול מעתה והלאה. אנחנו לא נעשה ריקול לכל מיני רישיונות שניתנו בעבר ונגיד, רגע, עכשיו כיבוי אש נתנו הנחיות, עכשיו תחזרו אליי, אין לכם רישיון עד שאתם תוציאו הנחיות. זה לא יהיה המצב. מרגע שייכנס לתוקף, אנחנו ניישם את זה בחוק.

לגבי משרד החינוך, אנחנו בקשר איתם. שוב, התחום הזה יעבור לאחריות של משרד החינוך. כרגע אנחנו מתקדמים, ואנחנו מדברים ברמת תיאום כזו או אחרת.
תמי סלע
רק אם אפשר הבהרה. כשאתה אומר, הרישיון ניתן על סמך הצהרות ואישורים, ואחרי זה אתם באים לבדוק. מה זה אומר, אחרי? כמה זמן אחרי בממוצע?
חגי פורגס
יש תוכנית עבודה. כוח האדם שלנו לא גדול ואנחנו נעזרים במיקור חוץ, וזה תלוי. זה תלוי בהרבה גורמים. יש לנו כל מיני קריטריונים - - -
קריאה
ברישוי עסקים יש מסלולים. יש נושא של הצהרה, יש רישיון עסק שהוא יותר מורכב.
חגי פורגס
נכון. אצלנו זה מסלול אחד.
קריאה
אז למה לא לעשות את זה מוקדם, ברגע שמתחילים לעבוד? בשביל לא לתת לאנשים להשקיע ואחר כך תגידו להם לא.
חגי פורגס
בסוף, אם יש מנהל מסגרת שפותח מעון בתחנת דלק, אז לא צריך חוק בשביל להבין שזה מעשה שלא ייעשה. ואם אני בא אליו אחרי חצי שנה וסוגר, אז זה ברור שלא צריך "לרחם עליו" במירכאות. אני לא מדבר על המקרים האלה.
קריאה
אני לא מדבר על מצב קיצוני.
חגי פורגס
נכון. הבנתי את השאלה. אני בכוונה נתתי את המקרה הקיצוני, אבל יש מנעד, ואם יש איזשהו ליקוי שלא מסכן חיים ברמה מידית ואנחנו מתעכבים בפיקוח, אנחנו לא נסגור מיד. יש לנו שיקול דעת. בסוך הכוונה היא – שיהיה ברור לכולם – אנחנו לא באים כדי לסגור מעונות. אנחנו באים - - -
עלי סלאלחה (מרצ)
אבל ידוע לכם מראש שהבן-אדם רוצה להקים גן.
חגי פורגס
בסדר, שיקים. אף אחד לא מפריע לו.
עלי סלאלחה (מרצ)
אז תבוא אליו מוקדם ככל האפשר. מה הבעיה?
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
אני יכולה להפנות אליך שאלה, בבקשה?
קריאה
רק תיקחו בחשבון, כשזה יבוא ממשרד הכלכלה וממשרד החינוך, אני מבטיח לכולם, זה יהיה הרבה יותר חמור והרבה יותר - - -
חגי פורגס
אני לא מחלק ציונים לאף אחד.
קריאה
קחו את זה בחשבון כולם.
חגי פורגס
אנחנו תומכים במהלך הזה, אנחנו חושבים שהוא טוב.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
מה, הרבה יותר חמור מבחינת הבלגן או הרבה יותר חמור מבחינת הפיקוח והנוקשות?
קריאות
- - -
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
אני רוצה, ברשותך, להפנות שאלה. אני מבינה שיש לכם 33 מפקחים שעובדים - - -
קריאה
23.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
23.
קריאה
בכל הארץ.
קריאה
בסדר, אבל יש לנו גם מיקור חוץ.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
ואני מבינה שאתם, מה שנקרא, לא חדשים בים. אז אני רוצה לשאול, איפה הייתם עד היום? הרי קרו מקרים מזעזעים במדינת ישראל. אני שוב רוצה להסביר פה לכולם – מה שמנחה אותי זה בטיחות וביטחון הילדים. אני חושבת שכפל הרגולציה מקשה בהתנהלות של גנים וכולי. אבל אני כן רוצה להבין ממך. אתה מציג לנו שיש פיקוח, שיש לך 23 מפקחים. איפה הם היו עד היום? מה הם עשו?
חגי פורגס
לא היה חוק.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
אה, הם מונו רק לאחרונה?
חגי פורגס
לא, לא. חוק הפיקוח נחקק בשנת 2018.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
אוקיי. ומה הם עשו מ-2018 ועד 2021?
חגי פורגס
הסטנדרט של חוק הפיקוח היה סטנדרט חירומי, ברמת הצלת חיים. בדיקת רישום פלילי של הצוות, הכשרות בנושאי בטיחות והכשרות בנושא עזרה ראשונה, כדי שלילדים לא יקרה שום דבר. כמובן שאם היו נחשפים מקרים קשים שכולנו היינו עדים להם, מקרים מזעזעים אפילו - - -
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
אחרי שהם נחשפו. זאת אומרת, המטרה היא למנוע אותם, לא לחכות שהם יקרו ואז אנחנו נבוא ונטפל בהם.
חגי פורגס
וזאת הייתה התכלית של חוק הפיקוח – למנוע אותם. הסטנדרט שהתחיל השנה, בשנת הלימודים הנוכחית, הוא סטנדרט גבוה יותר שמתמקד לא רק בבטיחות אלא גם בחינוך טיפול, ואנחנו חושבים שזה הבסיס להכול.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
אז אולי אתה יכול לתת לנו דוגמה על השנה האחרונה, שאני מבינה שאז בעצם תכלס התחלתם לפעול בשלבים?
חגי פורגס
בשנת הלימודים הנוכחית, לפני חודש.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
אה, עכשיו זה רק התחיל?
חגי פורגס
בשנת הלימודים הנוכחית הסטנדרט עלה, וגם כאן יש לנו רישיון זמני ורישיון קבוע. ולשאלתך, אם קורה משהו אז יש לנו מנגנון שהשעון מתחדש - - -
קריאה
יש קורסי עזרה ראשונה, קורסי בטיחות והתקנת מצלמות. יועץ בטיחות בודק חשמל. חשמלאי בודק - - -
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
אבל אתן מצליחות להבין מאיפה נולדת הסערה הזו שמתחוללת? כי הוא יושב כאן עכשיו, ואנחנו יודעים שאם זה מ-2018 עד ספטמבר 2021 – אני נותנת לך את שלושת החודשים האלה, אתה אומר שזה הורחב. בשלוש השנים האלה קרו דברים איומים ונוראים שכולנו מודעים להם וכולנו כואבים אותם. הזכרת את יסמין וינטה, ואני יודעת שליווית והיית שם, ואת מדברת מדם ליבך. אנחנו מדברים פה כולנו מדם ליבנו.
קריאה
אז אנחנו מבקשים לקחת את המשאבים שאנחנו משקיעים בבינוי ולהשקיע אותם בכוח אדם איכותי, בהורדת התקינה והתפוסה. אם אני משקיעה 350,000 שקלים בהוצאת היתר לשימוש חורג – את הכסף הזה הייתי שמחה להשקיע במקומות אחרים.
היו"ר שרן מרים השכל
עמיחי, בבקשה.
עמיחי פישר
אנחנו רוצים להציע שבמסגרת ההחלטה שהטילו על הממשלה להביא תוך X זמן כמה חודשים הצעה בעניין המסחר והצעה בעניין גני הילדים, ונבוא בהתאם להחלטת הוועדה.
תמי סלע
אפשר לקבוע בחוק שיוקם צוות שתוך X זמן יגיש את המסקנות בעניינים האלה, ואז זה ייבחן בצורה מסודרת בתהליך עבודה.
היו"ר שרן מרים השכל
אנחנו נעשה דבר כזה. קודם כל, אני מקריאה את הנוסח שהגיעו איתו להסכמה אנשי הכבאות, ההצלה, משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר, לעניין הכנסת נושא הכבאות בחוק הפיקוח על המעונות.
משה טור פז (יש עתיד)
את יכולה רק להפנות? זה עמוד 8 סעיף 10? או משהו אחר?
תמי סלע
בעמוד 8 זה מה שכתוב בחוק הפיקוח.
היו"ר שרן מרים השכל
אבל לא פרסמנו את זה.
תמי סלע
לא, לא את הנוסח הזה, אבל המיקום שלו זה בעמוד 8 בסוף, איפה שכתוב: בחוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, בסעיף 6א בסופו יבוא, ואז הפיסקה שתבוא זה הנוסח המוסכם הזה.
היו"ר שרן מרים השכל
אם תוכלי להקריא את הנוסח הזה, ותכתבו או שתקשיבו היטב.
תמי סלע
ניתן למבקש רישיון ההפעלה אישור כבאות והצלה לעניין אמצעי בטיחות אש נדרשים למעון יום לפעוטות על עמידה בהוראות נציב 523, זו ההוראה היום שעוסקת בזה, ויש התחייבות שהיא תתוקן ויהיו שם תנאים יותר מקלים, מעודכנים, או בתקנות שנקבעו לפי חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה. אופן מתן האישור ייקבע בהנחיות רשות הכבאות בהתייעצות עם הממונה. הממונה זה לפי חוק הפיקוח.
היו"ר שרן מרים השכל
יש איזה שהן הערות לנוסח הזה? הכבאות או משרד האוצר אתם רוצים להעיר?
משה טור פז (יש עתיד)
אני רק לא מבין, סליחה, זו בעיית הבנה, על מי מוטל בכלל הדבר הזה. מי המחויב? הגוף המפעיל?
תמי סלע
המפעיל צריך להראות שניתן לו האישור הזה. זה במסגרת אותם תנאים שבסעיף 6 הממונה דורש ממנו - - -
משה טור פז (יש עתיד)
למי הוא מראה? לרגולטור שלו?
תמי סלע
כן.
משה טור פז (יש עתיד)
כלומר, כרגע למשרד הכלכלה ובעתיד לחינוך?
תמי סלע
כן, יש שם תנאי סף שהממונה מוודא אותם לפני שהוא נותן רישיון זמני או רישיון הפעלה.
גיא מור
אני מבקש להעיר הערה קטנה. אני גיא מור, מכבאות והצלה.

הנוסח הממשלתי נפתח ב"ניתן אישור כבאות והצלה". הנוסח שהוקרא עכשיו נפתח ב"ניתן למבקש".
תמי סלע
למבקש רישיון ההפעלה.
גיא מור
אנחנו רוצים לאפשר שפה טיפה יותר רחבה, כי הנוסח שהקראת, גברתי היועצת המשפטית, מחייב שאני אתן למבקש מסמך, והוא ילך איתו למשרד הכלכלה או למשרד החינוך. אני רוצה לאפשר מצב שקיבל אישור אבל האישור כבר נשלח אוטומטית לרגולטור האחר. אני רוצה לאפשר - - -
תמי סלע
זה עדיין ניתן למבקש - - -
קריאה
- - - לסבול גם את זה.
היו"ר שרן מרים השכל
כבאות, אני מבקשת שתשלחו לנו, בבקשה, את הנוסח שאותו סיכמתם ובו אתם מעוניינים ביחד. אני מבקשת שתעבירו לי אותו.
גיא מור
בסדר גמור. המטרה פה היא צמצום - - -
היו"ר שרן מרים השכל
אנחנו נפרסם אותו לחברי הכנסת.
תמי סלע
כל הסעיף הזה, סעיף 6, מדבר על כך שמבקש רישיון ההפעלה הוכיח כי ניתן, או מבקש רישיון ההפעלה הוכיח כי ניתן לו. אם זה נשלח ישירות פרוצדורלית – אבל זה עבורו, זה עבור אותו מבקש רישיון הפעלה.
קריאה
בדיוק. ניתן למבקש. לא ניתן לו פיזית.
תמי סלע
זה לא דורש עכשיו שייתנו לו ביד - - -
גיא מור
אני רק אחדד. החשש שלנו הוא מפרשנות משפטית שתגיד שניתן פיזית למבקש האישור. אנחנו לא רוצים לייצר פה חסם לדיגיטציה. זה הכול.
היו"ר שרן מרים השכל
אני מבקשת להסכים איתם ולקבל את הנוסח שהוסכם. לקח להם ארבעה ימים לדון בדבר הזה, עד שהם הגיעו לנוסח המוסכם ביניהם.
תמי סלע
בסדר, אפשר גם. זה לא הכרחי. זה פשוט יוצר אחידות בתוך הסעיף - - -
גיא מור
אנחנו לא נתעקש סתם. רק רוצים לוודא שזאת הפרשנות שניתנת - - -
תמי סלע
גם ככה זה יתפרש באותה מידה, אם לא יהיה כתוב שם, מבקש רישיון להפעלה.
היו"ר שרן מרים השכל
מה שאנחנו נעשה ונתקן על פי הדברים שנאמרו פה - - -
תמי סלע
בישיבה הקודמת זה הופיע בנוסח כתיקון מוצע, עלתה הצעה שלעניין פרסום ההודעות, משלוח ההודעות, למחזיקים בעלי הדירות וכולי, יהיה איזשהו סכום מרבי של השתתפות המבקש, והשאר יושת על הרשות המקומית. ההצעה שבעקבות השיח שהיה לנו לפני כן הכנסנו, זה עד 500 שקלים. זה משהו שעוד לא נידון. זאת אומרת, לא הייתה הזדמנות לשלטון המקומי ולגורמים להתייחס לסכום הזה.
היו"ר שרן מרים השכל
השלטון המקומי, אתם רוצים להגיב לזה?
תמי סלע
אני מפנה לעמוד 4, לחלק המוצהב.
מירה סלומון
את אמורה להקריא את זה קודם או שאפשר פשוט להגיב?
היו"ר שרן מרים השכל
את יכולה פשוט להגיב.
מירה סלומון
תודה, גברתי. אנחנו סבורים שהסכום המוצג לא תואם את העלויות שהיום נדרשים להוציא בפועל. אנחנו עשינו תחשיבים. בשים לב לכך שוויתרו בהליך הזה על הפרסום בעיתונים, לא מדובר בסכום שחורג בהרבה מהסכומים הנדרשים. זה תלוי כמה שכנים יש, מה גודל המתחם, אם מדובר במקום שבו יש בניינים גבוהים לבנייה רוויה או לא, ולפי זה יודעים את הסכומים.

אחת הבעיות שרשומות כאן היא שלא ברור מה קורה אם זה כן עולה על 500 שקלים. האם מצופה מהוועדה לסבסד את ההפרש? האם מצופה שבמקרה כזה לא יהיה פרסום לשיתוף הציבור, לשיתוף בעלי נכסים? זה לא ברור. זו נקודה אחת.

נקודה שנייה, אני מבקשת להבהיר שלוועדות המקומיות אין מידע, הן לא אוספות מידע אלקטרוני, מסרון או דואר אלקטרוני, מספרי טלפון ניידים וכדומה, של התושבים. זה לא משהו שנאסף בוועדות המקומיות - - -
תמי סלע
אבל לרשות כן. לכן כתבנו שאם זה נמסר לרשות, אז זה מספיק טוב.
מירה סלומון
וכשמדובר ברשות אנחנו נבקש את עמדת הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים. כשמדובר ברשות, עדיין אלה מאגרי מידע שמשמשים לתכליות שונות. אי אפשר לעשות שימוש במאגר מידע שנמצא ברשות בנושא אחד לטובת נושא אחר, אלא אם כן יש התייחסויות מאוד - - -
תמי סלע
אבל כשהחוק קובע את זה במפורש אז זה כן אפשרי.
מירה סלומון
גם כשהחוק קובע את זה במפורש, ואת צודקת, עדיין יש פרוצדורות שצריך לקחת אותן בחשבון. אני מזכירה לגברתי שיודעת, למשל, שמאגר פרטים של ילדים אי אפשר להעביר, לא לחברי מועצה - - -
היו"ר שרן מרים השכל
אבל לא מבקשים מאגר פרטים של ילדים. אנחנו מבקשים פה של בגירים, אנשים שהסכימו להתקשרות מול העירייה בעניין הודעות מייל, טלפונים - - -
מירה סלומון
לא, גברתי. זה לא מה שכתוב כאן. דיברתי על גני הילדים רק כדי להביא את הרפרנס לעולם שאתם מכירים כאן בוועדת החינוך. לא רמזתי שאתם מבקשים פרטים על גני ילדים.
קריאה
מירה, הוועדה המקומית היא לא אורגן של הרשות המקומית?
מירה סלומון
לא תמיד. רשות מקומית יכולה להיות חברה בוועדה מקומית מרחבית, ואז היא לא אורגן של הרשות המקומית, אני מזכירה לייעוץ המשפטי של הוועדה. ושוב אני אומרת, למאגרי מידע שנמצאים ברשות המקומית לא בהכרח אפשר לעשות הצלבות, זליגה ממאגר אחד לשימוש אחר, לדבר אחר באגף אחר ברשות המקומית. וגם כשהחוק מציין את זה מפורשות, כמו במקרה כאן, עדיין יש פרוצדורה שהרשות המקומית צריכה לקיים אותה, שיש לה משמעויות, שהיא גם מכבידה במידה מסוימת.
קריאה
יש לה 45 ימים להודעה. זה המון זמן.
היו"ר שרן מרים השכל
אני גם מסכימה. אנחנו שוחחנו על כך - - -
מירה סלומון
הפרוצדורה היא רישום אצל רשם מאגר המידע. הפרוצדורה היא מורכבת ולא קשורה לזה.
קריאה
אם אי אפשר מקוון, אז ישלחו רגיל. המקוון הוא רק אם אי אפשר - - -
מירה סלומון
צריך לעשות היערכות לזה, כן. זה מה שאני אומרת. ואז מה? מאגר הנישומים של הארנונה שבמקרה הם לא הסכימו, הם לא קבעו שהם מסכימים לקבל ממני מידע בנושא התכנון והבנייה, אבל הם נמצאים אצלי לצורכי ארנונה כדי שאני אשלח להם את החיובים, עכשיו אני אעביר להם הודעות במסגרת המקוונת הזו. בסדר, זו חקיקה, אבל זה גם מייצר פרוצדורה שצריך לשים לב אליה.
היו"ר שרן מרים השכל
תודה רבה לך, מירה. אנחנו נערוך כמה תיקונים על פי הדיון שהיה היום. אנחנו נגיש שוב פעם את ההערות. לאחר סגירת המליאה אנחנו נתכנס פה מחדש להמשך הדיון.
קריאות
מה? בלילה?
אמילי חיה מואטי (העבודה)
שרן, סליחה, הבנתי שהמליאה צפויה להיסגר הרבה אחרי חצות. איך בדיוק נתכנס כאן?
היו"ר שרן מרים השכל
יכול להיות שמגיעים לסדרי דיון ויסגרו את המליאה מוקדם יותר.
קריאות
מה שתגידי. אני אבוא.
אמילי חיה מואטי (העבודה)
למה לא מחר?
קריאה
אנחנו נהיה.
היו"ר שרן מרים השכל
תודה רבה לכם. אני נועלת את הישיבה. נתראה לאחר ההצבעות.


הישיבה ננעלה בשעה 11:47.

קוד המקור של הנתונים