ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 19/10/2021

תקנות מכוני כושר (רישוי ופיקוח) (פטור מנוכחות מדריך בחדר כושר) (הוראת שעה) (תיקון), התשפ"ב-2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת10
ועדת החינוך, התרבות והספורט
19/10/2021


מושב שניפרוטוקול מס' 32
מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט
יום שני, י"ב בחשון התשפ"ב (18 באוקטובר 2021), שעה 12:30
סדר היום
הצעת תקנות מכוני כושר (רישוי ופיקוח)(פטור מנוכחות מדריך בחדר כושר)(תיקון מס'), התשפ"א-2021
נכחו
חברי הוועדה: שרן מרים השכל – היו"ר
סימון דוידסון
מוזמנים
רועי ברקוביץ - מנהל אגף א' הכשרת מאמנים, משרד התרבות והספורט

גלעד מלכא - מנהל מחלקה בכיר , ייעוץ משפטי, משרד התרבות והספורט

גלעד שץ - יועץ השר

לירון אשל - יועצת משפטית, המועצה לשלום הילד
משתתפים (באמצעים מקוונים)
קרן שתוי - מנכ"ל, מכוני כושר

שי אברהמי - מנכ"ל, מכון וינגייט
ייעוץ משפטי
תמי סלע
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
לאה קיקיון


הצעת תקנות מכוני כושר (רישוי ופיקוח)(פטור מנוכחות מדריך בחדר כושר)(תיקון מס'), התשפ"א-2021
היו"ר שרן מרים השכל
שלום לכולם, אני מתכבדת לפתוח את ישיבת הוועדה, לעניין הצעת תקנות מכוני כושר (רישוי ופיקוח)(פטור מנוכחות מדריך בחדר כושר)(תיקון מס'), התשפ"א-2021. קיימנו דיון ארוך בדיון הקודם שלנו. נמצאים אתנו נציגים ממשרד התרבות והספורט. אני אתן לכם להציג את התקנות ואת התיקונים והשינויים שנעשו.
סימון דוידסון (יש עתיד)
אני יכול להגיד כמה דברים לפני?
היו"ר שרן מרים השכל
בבקשה. לרשותך 2 דקות.
סימון דוידסון (יש עתיד)
תודה. לפני שבוע הגיעו התקנות לוועדה הזאת. אני מודה ומתוודה שכאשר קראתי אותן הייתה לי קצת מערבולת בבטן והרבה מאוד הסתייגויות מהתקנות האלה. עשינו דיון ארוך ולאחריו למזלי הרב היו לי כמה ימים לבחון את הדברים, גם לגבי מה שקורה בארץ וגם לגבי מה שקורה בעולם, להתייעץ עם הרבה מאוד בכירי ספורט לשעבר וגם כיום. גם היום אני יכול לומר שאני לא שלם במאה אחוז עם כל התמונה הזאת, אבל אנחנו במדינת ישראל בממשלה הזאת היום, בימים האלה, עובדים על חוק ההסדרים ועושים הרבה מאוד שינויים ברגולציה. אנחנו משתדלים מאוד מאוד בכל תחום ובכל מקום להפחית רגולציה ושזה בסופו של דבר שזה ייטיב עם בעלי העסקים ועם האזרחים עצמם. גם בנושא הזה, בעולם הספורט וחדרי הכושר צריכים לעשות רגולציה. אני מודה ומתוודה שהדברים שאני קורא אותם – ברובם הם דברים נכונים שצריכים להיעשות. הוועדה ביקשה לעשות מספר שינויים ומספר הספורט קיבל אותם, ונדון בשינויים האלה. השינויים האלה, בעצם, שומרים על הבטיחות של האזרחים, של המתאמנים בחדרי הכושר, גורמים לזה שגם צעירים יקבלו מדריכים – כי הנושא של עד גיל 18, אנחנו לא יורדים ממנו. עדיין עד גיל 18 יש חובת מדריך. זה אומר שהרבה מאוד מהשעות בחדרי הכושר יהיו עם מדריך בכלל הגיל. והדבר האחרון זה יידעו של כל המתאמנים. הם יצטרכו לדעת, יצטרכו להחתים אותם על זה, יצטרכו לשים שלטים – שאנשים לא יופתעו פתאום.

ואני אומר לכם שמה שיקרה בסוף – הרבה מאוד מהמועדונים ישאירו מדריכים, והמדריכים יפעלו בצורה הרבה יותר מקצועית. אמנם יהיו שעות שלא יהיו מדריכים, יהיו שעות שמספר המתאמנים יהיה נמוך, אבל עדיין – במועדונים וחדרי כושר שרוצים לתת שירות ללקוחות יהיו מדריכים, והמדריכים יתנו להם את השירות הזה, וחשוב שגם המועדונים יבינו – זה לא שעכשיו אנחנו משאירים את המועדון עם מפתח למנויים ובזה נגמר הסיפור. יש מגיש עזרה ראשונה, צריך שיהיה פיקוח, שהאזרחים לא יחשבו שפתאום נכנסים לחדר כושר ואין אף אחד שם. לא, זו לא התמונה.

אז קודם כל אני מאחל בהצלחה, שהפיילוט הזה – כי זה פיילוט, זה הוראות לשנה וחצי – אני מאוד מקווה שזה יהיה טוב גם למתאמנים, בעיקר למתאמנים, וגם למועדונים עצמם. אנחנו נתקין את התקנות ונעבור עליהן, פריט פריט, אבל היה חשוב לי להגיד שהתמונה נבדקה, ודנו בדברים.
היו"ר שרן מרים השכל
תודה רבה לך, חבר הכנסת דוידסון. אני גם רוצה לברך. אני חושבת שככל שאנחנו מקלים על רגולציה וביורוקרטיה מיותרת, כאשר היא מיותרת – אנחנו למעשה מקלים על ישראלים, אנשים מדהימים, מלח הארץ שמקדמים את המדינה, את הכלכלה ועובדים קשה כדי לפתוח עסק. להיות בעל עסק נראה לי אחד המקצועות הקשים במדינת ישראל. ולכן אני כתפיסת עולם וכמחוקקת ככל שאני יכולה להקל עליהם ברגולציה, בביורוקרטיה ובהיטלים המטורפים ובסכומי הכסף האדירים שהם מוציאים – זה תפקידנו וכך אנחנו צריכים לעשות.

כמובן שאנחנו צריכים לשמור על מגבלות בריאותיות תקינות ולוודא שאף אחד לא נפגע מהסרת חסמים ורגולציה. לכן אני חושבת שאותו מתווה שהגיע לפתחנו הוא מתווה מאוזן והוא מתווה טוב, וכפי שקבענו – אנחנו למעשה מאשרים אותו לשנה, נכון?
קריאה
לשנה וחצי.
היו"ר שרן מרים השכל
לשנה וחצי, בסדר גמור. לבקשת משרד התרבות והספורט אנחנו נאשר לשנה וחצי. ובזמן הזה תביאו תיקוני חקיקה שבאמת מסדירים ומפרטים ועושים את הדברים, ואני מקווה – הקלות נוספות וראויות שמגיעות לאותם מכוני הכושר, כי בסוף זה מה שמעודד אורח חיים בריא, ההגעה לאותם מקומות. ככל שהאמצעים יותר זמינים והמחירים יותר סבירים, ככה אזרחי ישראל יוכלו ליהנות מאורח חיים בריא יותר.

משרד התרבות והספורט – אתם רוצים להציג את הדברים?
גלעד שץ
למעשה חבר הכנסת דוידסון הציג את הכול. אם יש לכם שאלות, בבקשה.
היו"ר שרן מרים השכל
אז נציג את הדברים ונראה אם יש שאלות.
תמי סלע
חשוב לי להזכיר שעלה כאן בוועדה, ובין היתר בגלל זה באו התיקונים – שההסמכה בחוק מדברת על סוג מסוים של מכוני כושר, והערנו על הקושי שבעצם קובעים פה הוראה שתחול על רוב חדרי הכושר, ושנכון היה להביא את זה בתיקון חקיקה, כי באמת הוא בא מכיוון של הפחתת רגולציה כללית, ולכן דובר על משהו שהוא לשנה וחצי, גם על רקע קשיי התקופה וההקלות שרוצים לתת על רקע הקורונה למכוני הכושר. אז באמת זו הוראת שעה לשנה וחצי.

עוד קושי שעלה זה מבחינת היערכות גם של המועדונים עצמם וגם של המדריכים, ובין היתר בגלל זה קבענו הוראת תחילה ל-30 יום אחרי פרסום התקנות ולא מיידית. אז זה התיקון השני שנכנס פה. אבל עדיין, סוגייה שתפגוש את המדריכים הפעילים. עוד נושא שעלה פה זה נושא הקטינים – מבחינת הבטיחות שלהם. החובה לזה שיהיה נוכח מדריך בחדר הכושר כשמתאמנים קטינים היא שרירה וקיימת מכוח החוק - - -
סימון דוידסון (יש עתיד)
רק לציין שזה צריך להיות מדריך עם תעודת קטינים.
תמי סלע
נכון, אבל מבחינת ההשפעה של זה על המועדונים ועל פעילות של קטינים – אנחנו עוד לא יודעים בדיוק איך זה ישפיע. בין היתר זה שזה לשנה וחצי יאפשר לבחון את זה שוב בתום התקופה ולראות איך זה השפיע, עם התקווה – כמו שאמר פה חבר הכנסת דוידסון שלא ייסגרו וכן יהיו מדריכים, והקטינים ימשיכו להיות פעילים. דבר נוסף זה באמת מבחינת הבטיחות – מגיש עזרה ראשונה, תכף אני אקרא את הנוסח – הבנתי שיש פה שאלה אם זה קורס או מגיש עזרה ראשונה - מה שנכון מבחינת הכללים תתקנו.
אז התיקון האחד הוא בתקנה 3א שבעצם תאמר
3א. מכון כושר שמספר המתאמנים בו בזמן נתון אינו עולה על 100 איש פטור מנוכחות מדריך באותו זמן.
והתוספת היא
"ובלבד שבכל עת שבה לא נוכח מדריך במכון הכושר ינכח במקום..." – כרגע הנסח שעבר בינינו הוא: "מגיש עזרה ראשונה מוסמך".
היו"ר שרן מרים השכל
אנחנו מבקשים לתקן ל: "אדם שעבר קורס עזרה ראשונה".
תמי סלע
ויש פה הגדרה שזה: "מי שהשלים תוכנית בהתאם לאמות המידה של משרד הבריאות לגבי הדרישות המתאימות להקניית ידע בעזרה ראשונה ובעל תעודה בתוקף". אז השאלה פה האם זה מי שעבר קורס או מגיש עזרה ראשונה. הגורמים שיותר מכירים זה משרד הבריאות.
סימון דוידסון (יש עתיד)
אני אגיד לך למה זה עלה. אנחנו לא רוצים להקשות, הרי. בסוף, מה אתה צריך? אין פה טראומות, זה לא תאונות. מדובר פה על החייאה, על מכשיר דפיברילטור, נכון? אז לא צריך קורס של 44 שעות כאילו אדם נפל מ-40 קומות.
רועי ברקוביץ
הוא צריך להגיש תעודה של מגיש עזרה ראשונה בתוקף.
סימון דוידסון (יש עתיד)
- - -
היו"ר שרן מרים השכל
אז ממה שאני מבינה, אין הגדרה משפטית למגיש עזרה ראשונה. יש מי שעבר קורס עזרה ראשונה.
רועי ברקוביץ
קורס החייאה ועזרה ראשונה.
קריאות
- - -
גלעד מלכא
מגיש עזרה ראשונה. לא ניכנס לתוכנית עצמה. מי שקובע את אמות המידה זה משרד הבריאות. בסוף יש מכונים חיצוניים שהם עושים את הקורסים האלה. אז אנחנו עשינו את זה בצורה מאוד מאוד רחבה, שכל תעודה של מי שעבר קורס של מגיש עזרה ראשונה היא תהיה - - -
סימון דוידסון (יש עתיד)
אנחנו נוכל לקבל על זה ייעוץ? כי זה הולך להכשיל את המועדונים.
רועי ברקוביץ
אין לך צורך בייעוץ. אני אתן לך לפחות את מה שבדקנו הבוקר.
קריאה
- - -בקואליציה, פנו אלינו כי שמעו שאתם דנים בזה, ואמרו שיש בעיה של ניסוח. אין כזו הגדרה - - -
רועי ברקוביץ
ברשותכם – יש מספר מוסדות שמכשירים בתחום העזרה הראשונה. ההגדרה אצלם – בחנו היום 4-3 אתרים וההגדרה מאוד ברורה: מגיש עזרה ראשונה, אם זה חברת מלע"ר, אמיתי, נקר מדיק - שלכולן יש את ה-28 שעות האלה שאנחנו גם מכירים אותם מקורסי המדריכים שזה מיועד לכל התחום הספורטיבי. 28 שעות – מגיש עזרה ראשונה, זאת אומרת שזה לדעתנו הקורס שיידרש לכל אלה ש - - -
סימון דוידסון (יש עתיד)
אבל היום, אם אתה רוצה לעשות ריענון למורה לחינוך גופני או למדריך – אתה צריך שש שעות או ארבע שעות.
רועי ברקוביץ
ריענון זה משהו אחר. הוא יידרש לריענון כדי לשמור על היכולות - - -
סימון דוידסון (יש עתיד)
זאת אומרת – יש קורס ראשוני, ואחרי זה כל שנתיים ריענון.
תמי סלע
אבל גם אין פה קביעה מפורשת של מספר השעות, אלא לפי אמות המידה של משרד הבריאות.
רועי ברקוביץ
אני אגיד לך למה – כיוון שיכול להגיע חובש קרבי - - -
תמי סלע
לא, אני אומרת שזה בסדר, כי זה לפי אמות המידה של משרד הבריאות.
גלעד מלכא
אנחנו לא רוצים להיכנס לעניין הזה בשביל לא להכשיל, בגלל זה אנחנו אומרים שמשרד הבריאות הוא שקובע לכל המכונים את אמות המידה. בסוף, כל מכון הוא עושה את הקורס בהתאם לאמות המידה של משרד הבריאות ונותן את התעודה. אני חושב שההגדרה כאן היא בסדר, היא לא מכשילה. השארנו אותה מאוד מאוד רחבה.
רועי ברקוביץ
הוא מכיר את זה, הוא מכיר את העולם הזה של הדרכת ספורט.
היו"ר שרן מרים השכל
יש לנו מישהו בזום שרוצה להגיב על זה? אנחנו מבקשים להבין מה ההבדל בין מגיש עזרה ראשונה לבין אדם שעבר קורס עזרה ראשונה, ומה ההבדל מבחינתכם.
קרן שתוי
אז קודם כל ההבדל הוא כמובן גם בהיקף השעות וגם בהיקף התוכן. מגיש עזרה ראשונה זו הגדרה – להערכתי או הבנתי – חוקית, במידה ויהיה כתוב "מגיש עזרה ראשונה" הוא יהיה צריך לדעת לטפל בתאונות, בדברים רבים מאוד שאינם קשורים בכלל לשהות בחדר כושר. אגב, אלה גם תקנות די מיושנות כשלא הייתה פריסה כל כך גדולה ממד"א, ואני אומרת את זה אחרי שיחה עם אלישע, שהוא איש שבזה הוא עוסק – בהכשרות של מדריכי חדרי כושר לעזרה ראשונה ולריענונים. הריענון הוא 4 שעות, ואנחנו מבקשים שיהיה כתוב – תעודת עזרה ראשונה של 8 שעות, שזה באמת כמו שאמר חבר הכנסת דוידסון – מדובר על הפעלת דפיברילטור, על החייאה – דברים שהם אלה שעד שמגיע מד"א הם יכולים להציל חיים במקרים מאוד חריגים של אירוע קיצוני בחדר כושר.
היו"ר שרן מרים השכל
אז זה נקרא תעודה של מה?
קרן שתוי
תעודת עזרה ראשונה והחייאה. בלי המילה "מגיש", שהיא למעשה מכניסה את זה לתוך הקטגוריה - - - יש למשל טיפול בכלבים, יש שם כוויות – דברים שהם לגמרי לא רלוונטיים, ואגב, להכניס את זה לתוך התקנות האלה הופך את כל התקנה ללא רלוונטית, מכיוון שבסוף אנחנו רוצים להעביר את מנהלי המועדון. מה אנחנו רוצים לעשות? כל אדם במועדון יצטרך לעבור את ההכשרה הזאת. ואם אנחנו נצטרך להעביר אותו קורס של 28 שעות זה כבר הופך להיות יותר מורכב, בטח למקומות הקטנים שאין להם את התקציבים לזה, ולמעשה זה די מייתר את האירוע. אנחנו רוצים להעביר את כולם – אגב, זה גם יתרון גדול, במידה וזה יהיה 8 שעות – להעביר את כל אנשי הצוות קורס עזרה ראשונה והחייאה, וזה למעשה ייתן מענה.
גלעד מלכא
הדרישה למגיש עזרה ראשונה נבעה מהדיון הקודם בוועדה.
היו"ר שרן מרים השכל
אז אני מבקשת מהיועצת המשפטית לוועדה: אדם בעל תעודת עזרה ראשונה והחייאה. אני עשיתי אותו, אגב, לפני חודשים. בדרך כלל עושים אותו להורים חדשים. אני ממליצה לכולם לעשות קורס החייאה ועזרה ראשונה.
תמי סלע
הבעיה היא שתעודה כזו יכולה להיות מלפני שנים.
היו"ר שרן מרים השכל
לא, לא. את צריכה לחדש אותה כל שנתיים.
תמי סלע
אז היא צריכה להיות בתוקף.
היו"ר שרן מרים השכל
בסדר. אז עם התיקונים האלה. יש עוד תיקונים שעשינו?
תמי סלע
התיקון הנוסף זה הבהרה ב-3ב בסעיף קטן (ד), שאין בהוראות תקנה זו כדי לגרוע מהוראות תקנות 2 או 3א כדי להבהיר שלגבי מכון וינגייט ומועדונים של אגודות ספורט – זה עומד בפני עצמו, זה לא שאם יש פחות מ-100 הם צריכים עדיין את בעל תעודת ההסמכה, אלא שמעל 100 – כל עוד אין 100 הם פטורים, ומעל 100 – צריך להיות שם בעל תעודת הסמכה.
תחילת התוקף – אמרנו
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים לאחר יום פרסומן, ויעמדו בתוקף עד 18 חודשם מיום התחילה. ולגבי היידוע – עד יום התחילה יודיע מכון הכושר למי שרשום כמתאמן בו כי החל מאותו מועד אין חובה לנוכחות מדריך בזמן שנוכחים בחדר הכושר עד 100 מתאמנים, עבור מתאמנים מעל גיל 18.
גלעד מלכא
ויש תיקון שהוועדה ביקשה בעניין השילוט – 3א(ב).
תמי סלע
שהוא יציג במקום בולט שילוט המציין כי עד 100 מתאמנים בזמן נתון –אין חובה לנוכחות מדריך. זאת אומרת, הוא גם צריך לשלוח הודעות למתאמנים וגם להציב שילוט.
היו"ר שרן מרים השכל
בסדר גמור. המועצה לשלום הילד, בבקשה.
לירון אשל
תודה, גברתי. אני רצה לפה מדיונים על פגיעות מיניות בילדים, כי הנושא הוא חשוב לנו מאוד. היינו גם בשיחות מול גורמים שונים. אני מצטערת לקלקל את החגיגה, אבל בסופו של דבר כמו שאמרנו גם בדיון הקודם – יש בהחלטה הזאת, שהיא כשלעצמה החלטה מבורכת – לסייע ברגולציה ולסייע כלכלית גם למכוני הכושר, אבל יש בהחלטה – וזה צריך להיות על השולחן בצורה ברורה – יש בה כדי לפגוע בסופו של דבר בקטינים ובאפשרויות שלהם להיכנס למכוני הכושר. אני מבינה שיש בעיה בזום אבל גם נציגי מועצת התלמידים הארצית רוצים להשמיע את עמדתם. מעבר להיגיון הבסיסי או ההבנה הבסיסית שזה לא רק מסייע בבריאות הפיזית, כמובן, של התלמידים, של הילדים בכלל ושל הקטינים – יש בזה ערך ממשי לבריאות הנפשית שלהם, בטח בתקופה הזו של הקורונה כשניהלנו פה דיונים בוועדת החינוך על כמה חשוב להוציא אותם ולמצוא להם פנאי אחר הצוהריים, ולאפשר להם להשתלב באותם מקומות.
היו"ר שרן מרים השכל
אבל אין פגיעה, אנחנו בעצם מחייבים מאמן בכל מקום שיש בו מכון כושר עם מתאמנים מתחת לגיל 18.
לירון אשל
אבל גם במכונים מתחת ל-100 מתאמנים?
קריאה
כן.
לירון אשל
רגע. חוק הספורט אומר ממילא שכל קטין צריך - - -
קריאה
לא, זה לא חוק הספורט. חוק מכוני כושר.
לירון אשל
צריך שיהיה מדריך בזמן שקטינים מתאמנים. ההקלות החדשות - - -
קריאה
זה לא השתנה.
קריאה
אבל יש המשך שאומר – לעניין קטינים יש חובה למדריך שעבר הדרכה להכשרת קטינים.
תמי סלע
אבל החשש הוא ברור – אי אפשר להתעלם מההשלכות שיכולות להיות בשינוי הזה על התמריצים הכלכליים של המכון.
לירון אשל
אני אגיד שהחשש הוא שאם יש עכשיו מכון כושר של 105 אנשים יש לו את הפריבילגיה עכשיו, את הזכות שלא להעסיק מדריך אצלו במכון, אז יכול מאוד להיות שהוא יעשה את השיקול של הרווח וההפסד ויוותר על ה-5 או 7 קטינים ופשוט לא יצטרך - - -הוא יסגור בסופו של דבר את השערים בפני הקטינים.
סימון דוידסון (יש עתיד)
זה לא החשש. אני אסביר לך. אין כמעט חדר כושר במדינת ישראל שיש בו בו זמנית 100 איש. אולי שלושה במדינה. תסמכי עלי. מה החשש שלי? שחדר כושר או מועדון ויגיד שמתאמנים מתחת לגיל 18 יתאמנו רק בין 16:00 ל 17:00. יציבו מדריך רק בין 16:00 ל-17:00 זה החשש. אין לנו כלי נגד המועדונים. מועדון גם יכול מבחינה חוקית להגיד שהוא לא מקבל מתחת לגיל 18. זה גם יכול להיות.
גלעד מלכא
בדיון הקודם היה ירון סלע, אם אני לא טועה.
היו"ר שרן מרים השכל
כן, הוא אמר שרוב החבר'ה שלהם שרשומים במועדון זה חבר'ה צעירים, ובתקופת הקורונה הייתה עלייה מסיבית במספר הצעירים שנרשמו למכוני כושר.
תמי סלע
בוא נגיד שאם היו גם ככה כל הזמן קטינים בחדרי הכושר אז כנראה זה לא היה מגיע, כי זו לא הייתה הקלה אמיתית, כי גם ככה הם צריכים מדריך. אז בואו נזכור גם את זה. כנראה זה מגיע כי זה כן הולך להקל, כי רוב הזמן - - -
לירון אשל
כשהעלינו את זה בדיון שעבר משרד הספורט ישב פה ואמר – אנחנו סבורים שלא תהיה פגיעה. אני חושבת שלהסתפק באמירה שסבורים שלא תהיה פגיעה ושלא ייסגרו השערים, בין אם זה שעתי ובין אם זה לקטינים – אני חושבת שזו אמירה שהיא לא מספיק זהירה.
היו"ר שרן מרים השכל
סיימנו על זה דיון בשבוע שעבר ואני אני חושבת שכן מצאנו פה את האיזון הנכון. אני חושבת שיש פה שמירה על אותם קטינים. ההפך, עוד דרשנו שתהיה לאותם מדריכים ומאמנים הכשרה מיוחדת לקטינים על מנת שהם יוכלו לאמן אותם, ולכן אני מקבלת את דבריהם של אנשי משרד התרבות והספורט בעניין הזה.
גלעד שץ
אני אוסיף שזה בדיוק חלק מהדברים שאנחנו נבחן - - -
היו"ר שרן מרים השכל
לקראת החקיקה שתגיע. בוודאי.
גלעד שץ
זו הוראת שעה ואנחנו נעשה את החקיקה אחרי שנראה מה קורה בשטח.
היו"ר שרן מרים השכל
אני מבקשת לשמוע את שי אברהמי בבקשה. מנכ"ל מכון וינגייט.
שי אברהמי
שלום לכולם. לצדי נמצא ד"ר חן ימין שהוא פיזיולוג ומרצה בתחום הזה, בבית הספר להכשרת מאמנים של המכון. אנחנו מבקשים גם אחרי הדיון שהיה כאן לא להוסיף על דברים שנאמר, אבל יש לנו שתי הערות. אחת שנוגעת קונקרטית למכון, מאחר והיא כללית. ההערה הכללית היא שאנחנו סבורים – גם לאור הניסיון שיש פה למי שעוסק בהכשרה של מאמני הכושר, שלהוסיף עוד איזושהי הנחיה לחוק הזה, לתקנות, שמדריך חדש בכל מכון כושר יעבור הדרכה ראשונית של היכרות עם המכשירים, עם חדר הכושר והכללים לפני שהוא מתחיל לפעול. רוב התאונות קורות לחבר'ה שמתלהבים בהתחלה, מגיעים ולא יודעים איך להפעיל את התחנות והציוד, עושים תאונות, יש תקלות, מעמיסים יותר מדי. הדרכה ראשונית כזאת – ההערכה היא שהיא תוכל למנוע תאונות ותקלות בהמשך.

קונקרטית לגבי המכון אולי אני לא הבנתי נכון אבל לא ברור לי מדוע ההתייחסות ספציפית לגבי המכון, כשאנחנו מפעילים מכוני כושר לספורטאי ההישג. כשאנחנו - - - לחדר כושר, נבחרת ישראל בג'ודו – שגיא מוקי, פיטר פלצ'יק, אורי ששון - הולכים לחדר כושר – באמת לרוב הם מגיעים עם המדריך של הנבחרת שמלווה אותם והאיש מטעמנו שאחראי על חדר הכושר הוא יותר משגיח באופן כללי. אבל החבר'ה האלה שהם מאוד מאוד מאוד מיומנים, ספורטאים שיום יום נכנסים לחדר הכושר ויודעים את העבודה, לא ברור למה חלה החובה שהם יבואו עם מלווה עם תעודה מוסמכת. לטעמנו, בחדרי כושר שמופעלים לטובת הספורט ההישגי, בוודאי ובוודאי שהכללים שחלים על כל הציבור צריכים לחול, אבל גם אם היה על הציבור חובה שיהיה מדריך חדר כושר, בספורטאי הישג שיודעים את העבודה, מקבלים את ההנחיות, וזאת העבודה שלהם היום-יומית, הם ודאי צריכים להיות פטורים מהצורך שילווה אותם בעל תעודה מוסמכת לנושא הזה.
היו"ר שרן מרים השכל
תודה. משרד התרבות והספורט.
גלעד מלכא
קודם כל אני לא יודע אם יש אצלם בעת ובעונה אחת 100 מתאמנים, אז הם פטורים. הסעיף בא עוד יותר להקל עליהם, וגם אז זה נקרא מקום עבודה, אז עדיין הם פטורים. ואם זה לא נקרא מקום עבודה, אז הם יכולים כל מאמן – כל מאמן, לא משנה איזה. גם מאמן ג'ודו.
סימון דוידסון (יש עתיד)
אז הוא לא הבין כנראה.
גלעד מלכא
זה פטור על פטור על פטור.
גלעד שץ
זה בדיוק מה שעושה פסקה (ד) שכרגע קראנו. היא בעצם אומרת שההקלה עליכם היא הקלה נוספת, זאת אומרת, על הפטור מ-100 מתאמנים ועל העניין המקצועי.
רועי ברקוביץ
בגלל העניין הזה של הספורטאים שהם בעלי ידע והם לא צריכים את הנוכחות של המדריך.
תמי סלע
המתמחה שלנו הפנה את תשומת ליבי לעניין חשוב, שסגירה של מכון כושר – עכשיו באמת בפני קטינים, רק מהטעם הזה, תיחשב לפי הבנתי לאפליה שהיא אסורה לפי חוק איסור אפליה בשירותים ומוצרים מטעמי גיל. וגם קביעה של שעה אחת זה משהו שהוא בלתי סביר, והוא בעצם לא מאפשר את מתן השירות כי זה חדר כושר, וזה אחד המקומות של מתן שירות לציבור מהמקומות שמנויים בחוק. זאת אומרת, עדיין צריך לאפשר שימוש סביר ככל שיש קטינים שנרשמים שם ומותר להם לפי החוק להתאמן בחדר כושר. אז גם לזה צריך לשים לב, אם יתעוררו בעיות כתוצאה מזה שחדרי כושר פתאום ייסגרו. לא אמורה להיות פגיעה מהסוג הזה בקטינים. נקווה שמבחינת התמריצים הכלכליים זה לא יביא להתנהלויות כאלה.
היו"ר שרן מרים השכל
בסדר גמור.

מה שאנחנו נעשה – אני מעלה את התקנות כפי שהן, מלבד התיקונים שהצגנו עכשיו בדבר הקורס בעל תעודת עזרה ראשונה והחייאה, ואנחנו ממתינים שתביאו אלינו לוועדה את העניין הזה. נשמח לקבל אותה ולדון בה.

מי בעד הצעת תקנות מכוני הכושר? מי נגד?

הצבעה

תקנות מכוני הכושר התקבלו.
היו"ר שרן מרים השכל
התקנות אושרו. בכות למכוני הכושר. תודה רבה לשר ולמשרד התרבות והספורט בנושא הזה שבאמת הביא תקנות מבורכות שבאמת מסייעות להמון מכוני כושר ולאזרחי ישראל. תודה לכם, ישיבה זו נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 13:47.

קוד המקור של הנתונים