ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 18/10/2021

פרק י' (תחבורה) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת21
ועדת הכלכלה
18/10/2021


מושב שניפרוטוקול מס' 62
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שני, י"ב בחשון התשפ"ב (18 באוקטובר 2021), שעה 9:15
סדר היום
פרק י' (תחבורה) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021
נכחו
חברי הוועדה: מיכאל מרדכי ביטון – היו"ר
מאזן גנאים
לימור מגן תלם
יסמין פרידמן
חברי הכנסת
מאיר יצחק הלוי
מיכאל מלכיאלי
אופיר סופר
אוסאמה סעדי
יואב קיש
מוזמנים
דניאל מלצר - רכז תחבורה, אגף התקציבים, משרד האוצר

אהוד עוזיאל - ראש המטה של השרה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

שירה יהלומי - לשכה משפטית, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
ייעוץ משפטי
מרב תורג'מן
מנהלת הוועדה
עידית חנוכה
רישום פרלמנטרי
סמדר לביא, חבר תרגומיםפרק י' (תחבורה) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021, מ/1443
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אנחנו ממשיכים את סדרת הדיונים בוועדת הכלכלה בסוגיית התקציב בחוק ההסדרים, הפעם פרק י' (תחבורה), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), דיון בסעיפים 56, תיקון פקודת התעבורה, הגברת האכיפה בנתיבי התחבורה הציבורית וייעוד הכנסות הרשויות המקומיות.

אנחנו בדיון של הסתייגויות והצבעות. יש הסתייגות אחת של אופיר סופר. איזה עוד הסתייגויות יש?
מרב תורג'מן
הרשימה המשותפת הגישה וחבר הכנסת יואב קיש בשם הליכוד.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
הם לא פה, אבל אופיר סופר אמור להיכנס לפה ב-9:25, לטענתו הוא יצא בחמש בבוקר מהצפון. אם ייכנס בעוד עשר דקות נאפשר לו, אם לא, נדון בהסתייגות שלו, כי הוא ביקש, האחרים גם את זה לא עשו.
יסמין פרידמן (יש עתיד)
אני כן רוצה לומר משהו שיירשם לפרוטוקול.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
בבקשה.
יסמין פרידמן (יש עתיד)
שאנחנו כסיעת יש עתיד עדיין היינו רוצים ש-15% מתוך ה-50% שנצבע לטובת התחבורה הציבורית כן יופנה לטובת בטיחות בדרכים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
כן. קודם כל העמדה הזו היא חשובה ומוכרת, בועז הוביל את הדרישה הזאת ואת צודקת. כרגע המשרד לא נעתר, ניסינו לבנות איזה נוסח שאולי כולם יוכלו לחיות איתו בשלום, שזה יילך לבטיחות בדרכים בתחבורה ציבורית, בעצם בכל מקום שעובר אוטובוס או מונית יוכלו לעשות בטיחות. נראה לי שזו פשרה יחסית טובה לכולם. בועז צודק שאין מספיק צדק ברשויות המקומיות לבטיחות בדרכים ומעט הכסף שהיה במסגרת הרשויות המקומיות לפתרונות קטנים באמצעות הרשות לבטיחות בדרכים הלך ודעך, תקציב שהיה שם בסביבות 44 מיליון שקל, היום עומד אולי על שמונה מיליון, או משהו כזה. דניאל, תקן אותי.

אם אתם תחזירו את התקציב ההוא של הרלב"ד לבטיחות בדרכים ברשויות לשיעור המקורי שלו, של 44 מיליון, זה גם יאפשר לנו להזיז את החלק הזה מהדיון. הנושא הזה היה אבן הנגף של אישור החוק הזה. השאלה אם אנחנו יכולים לסמוך עליכם שיתוקצבו ברלב"ד לרשויות המקומיות הסעיף המקורי שהיה שם, למיטב זיכרוני 44 מיליון שקל. מישהו יכול להתייחס לעניין הזה?
דניאל מלצר
אני חושב שבסוף מדובר בסדרי עדיפויות של משרד התחבורה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
זאת הדרישה של ועדת הכלכלה, שהתקציב שהיה ברלב"ד לפתרונות של בטיחות בדרכים ברשויות מקומיות יחזור לשיעור שהוא היה בו. זה דרמטי, זה משמעותי. העלינו את הדרישה הזאת, עוד לא הצבענו בעד תקציב המדינה. טופורובסקי הוא לא נחמד, אנחנו עוד מהנחמדים פה, אני אומר לכם שהוא לא יצביע בעד התקציב. הוא גם יתקע את החוק הזה בכנסת.
מאזן גנאים (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
נחמדים בגלל היו"ר.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
ברוך הבא, מאזן. מאזן המאוזן.
מאזן גנאים (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
איך פותרים את הבעיה של הפקקים בבוקר, תגיד לי?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תשאל פה את כולם. יש פתרון, תישן בירושלים. זה מה שאנחנו עושים. אז מה אתם אומרים? יש לכם איזה דרך.
דניאל מלצר
אני חושב שתקציב משרד התחבורה מוצג כרגע בוועדת הכספים על ידי השרה, גם מוצגים שם היקפים מאוד גדולים של תקציבים לבטיחות בדרכים, יכול להיות שבערוצים שונים, קצת ממה שהזכיר היושב ראש.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אז יכול להיות שאנחנו פשוט נכתוב לכם בנוסח שה-50% יילך לתחבורה ציבורית ובטיחות בדרכים במקומות שבהם פועלת תחבורה ציבורית, בנתיבים הללו. זה מה שאנחנו נעשה, במקומכם מה שנקרא.
דניאל מלצר
קודם כל הוועדה כמובן סוברנית לקבל את ההחלטות. רק אם יורשה לי, אני חושב שבכל זאת אמירה כזאת תחטא למטרה שלשמה לפחות אנחנו הגשנו את ההצעה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
למה תחטא?
דניאל מלצר
אמרנו את זה גם בדיון הקודם, בסוף המטרה היא, גם של הפרק הזה וגם של עוד צעדים, לעודד תחבורה ציבורית.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אז הכסף יילך בעדיפות לתחבורה הציבורית במרחב העירוני, אבל אם הוא גמר לבנות את התחנות שלו ויש לו נתיבי אוטובוס זמינים שעשינו והוא רוצה לעשות כמה תיקוני בטיחות, למה לא לאפשר את זה? אני לא מבין את ההינעלות הזאת. אני אומר לכם שזה מידתי, זה סביר, זה חלק ממטרות העל של משרד התחבורה, בטיחות בדרכים, זה לא הסטה לנושא שאתם לא מרגישים את החשיבות שלו.
יסמין פרידמן (יש עתיד)
גם ביקשנו רק 15% מתוך ה-50%.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אני רוצה להבין, זה ראש המטה של השרה, לא? אהוד, אתה הקשבת לפתיח שלי? שב איתנו. גם חברת הכנסת יסמין וגם טופורובסקי וגם רבים אחרים, באו ואמרו שב-50% הם רוצים את האפשרות גם לפרויקטים של בטיחות בדרכים בעיריות. זו דאגה אחת.

דאגה שנייה הייתה שהתקציב לרשויות המקומיות דרך הרלב"ד לבטיחות בדרכים, כסף משמעותי שעזר לנו כראשי ערים, מאיר, מאזן, לימור הייתה היועצת המשפטית של מגדל העמק, היא יודעת גם, היה כסף קטן של תיקונים, מעבר חציה, שילוט, שהיינו יכולים לפעול. בעבר הוקצו לרשות לבטיחות בדרכים בסביבות 44 מיליון שקל לרשויות וזה הלך וירד עד לשמונה מיליון. אני לא יודע מה הסעיף עכשיו, מישהו, מנהל האגף, אם מישהו יודע מה המספרים עכשיו.

אנחנו רוצים שהתקציב הזה יחזור להיקפים המקוריים, באמת נעשו איתו פעולות יפות, והכסף הכי חשוב ברשות המקומית זה כסף שראש עיר יכול להגיב מהר ולא מחכה לתב"ר בעוד שלוש שנים, אלא יש לו סעיף להתחיל לפתור בעיות מידיות. אז אנחנו רוצים שהכסף הזה יחזור. זו תביעה של ועדת כלכלה, אנחנו רוצים שמשרד התחבורה יקשיב לקולות שעולים מוועדת הכלכלה.

מה שמבחינתי פשרה לחוק הזה זה שייכתב בו ש-50% לפי שיקול ראש העיר הכנסות מהנתיבים ו-50% לפיתוח והרחבה ושימור תשתיות התחבורה הציבורית ובמידה שיש לו אפשרות אחרי שהוא טיפל בהיבטים של התחבורה הציבורית הוא יוכל לעשות גם בטיחות בכל מקום שפועלת מונית או אוטובוס של תחבורה ציבורית. האם הנוסח הזה מקובל עליך?
אהוד עוזיאל
בוקר טוב קודם כל לכל חברי הכנסת ולוועדה. אני אגיד שהנוסח הזה מקובל גם בתיאום עם הפגישה שהייתה לאדוני עם המנכ"לית, בהחלט הקול הזה נשמע וככל שכמו שאמרת עכשיו זה יילך לבטיחות בדרכים במרחבים של התחבורה הציבורית, של אופניים גם, הליכתיות, כל דבר שמעודד את המהות של חלופה לרכב פרטי, אנחנו מקבלים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
יאללה, ואתה תטפל לנו ב-44 מיליון של הרלב"ד שנעלמו מהרשויות?
אהוד עוזיאל
זה יחד איתכם בעבודה, אני אגיד בעוונותינו, בעבודה ל-2023, יחד עם הרשות הלאומית.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
רגע, היית צריך לתת לי תשובת ביניים, היית אומר, תשמע, יש שם שמונה מיליון, 44 מיליון לא יהיו, ניתן 20, ניתן 25. שלחת אותי ל-2023, זה רה-יוניון של הכנסת?
אהוד עוזיאל
אז אני אתן את תשובת הביניים, השרה גם שמחה להגיע לוועדה הזאת בשבוע הבא ולהציג ביום הבטיחות בדרכים את תקציב הבטיחות בדרכים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אז אולי שם היא תבשר? אבל עד אז תעשו לה עבודת מטה. אגב, זה לא משנה מעמד הרשות לבטיחות בדרכים, אתם צריכים להחליט אם אתם עושים לה החייאה והרחבה. הרשות הזאת הלכה ודעכה.

אופיר, אם אנחנו נבדוק כמה רשויות יש במדינת ישראל אתה תגלה מאות, כל פעם שיש בעיה אומרים: בואו נקים רשות. רשות למלחמה בסמים, רשות לפה, רשות לשם. אתה מקים את הרשות, משאיר אותה בלי כסף ויאללה יש רשות. אז המדינה עוד לא החליטה מה מעמד הרשות לבטיחות בדרכים, אבל עובדה אחת אנחנו יודעים, זה היה גוף שהיה לו מאות מיליונים ועכשיו, אני לא יודע, יש לו פחות ממאה מיליון שקל, לדעתי.
אהוד עוזיאל
אז, אדוני היושב ראש, מה שאנחנו מבקשים לגבי הסעיף שאתה העלית, שיהיה באמת או חובת דיווח או אפילו היוועצות עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים כדי שזה יהיה בתיאום גם עם התקציבים שהרשות מביאה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
את הפרויקטים שעושים ברשויות, בתיאום. תיאום זה סביר.
אהוד עוזיאל
מצוין, תודה רבה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
סופר, יש לך הסתייגות, באת מהצפון, תקריא את ההסתייגות שלך.
אופיר סופר (הציונות הדתית)
אדוני היושב ראש, אני יצאתי בחמש וחצי כדי להגיע בזמן.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אתה לא כזה מיוחד, פה בן אדם גר באילת, אנשים מירוחם, אתה עושה לנו קורבן? קדימה דבר.
אופיר סופר (הציונות הדתית)
יצאתי בחמש וחצי כדי להגיע בזמן, יותר זמן עמדתי מאשר נסעתי. ראיתי שהעסק לא הולך והווייז לא מתקדם הוצאתי תפילין והתחלתי להתפלל, וזה גם לא עזר. בסופו של יום הגענו. אני מודה לך שהתחלת את הדיון, מרחת מה שנקרא את הדיון.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
למה מרחתי? קידמנו נושאים אחרים. אתה מורח עם ההקדמות האלה. אנא גש להסתייגות שלך, בבקשה.
אופיר סופר (הציונות הדתית)
ההסתייגות שלי בסוף מדברת על זה שחלק מהכסף, 50% מהסכום, יעבור להקל באגרת הגודש על תושבי הפריפריה כי בסך הכול, כמו שאתה מבין, אנחנו משלמים אגרה לכביש 6.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אבל מס גודש לא נידון פה בכלל.
אופיר סופר (הציונות הדתית)
זה לא משנה, אבל יש כסף ואת הכסף להקל באגרת הגודש. בסופו של יום הרי מה אנחנו עשינו כאן? עכשיו בצורה רצינית. אנחנו מדברים על זה שאנחנו עושים כל מיני מהלכים לעידוד התחבורה הציבורית. בסדר, אז פה הוא יעביר עוד כסף לעידוד התחבורה הציבורית, אבל בפועל העגלה פה נרתמת לפני הסוסים. כיוון שהעגלה נרתמת לפני הסוסים אף אחד לא מאמין שב-24' התחבורה הציבורית תהיה במקום אחר. הלוואי שזה יהיה המצב ואז יהיה אפשר להטיל את מס הגודש, זה לא המצב. אז מס גודש זו אחלה דרך לגבות עוד מסים ויש לנו עוד כל מיני מסים שאנחנו משלמים, לכן זו ההסתייגות שלי.
יסמין פרידמן (יש עתיד)
אבל זה לא הדיון במס גודש.
אופיר סופר (הציונות הדתית)
חבר'ה, תנו לי לסיים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
חברים, רק שנייה. הסתייגות, לפי החוק, חבר כנסת יכול להגיש, יש לו חמש דקות להגיד ואז מצביעים. לא צריך להפוך את זה - - -
יסמין פרידמן (יש עתיד)
לא, אבל אולי הוא חושב שאנחנו דנים על מס גודש.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא צריך להפוך את זה ל-20 דקות, יסמין. אנחנו חמש דקות רוצים.
אופיר סופר (הציונות הדתית)
אנחנו בכל זאת יודעים על מה אנחנו מדברים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
יפה.
אופיר סופר (הציונות הדתית)
אז זהו, אני סיימתי.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תודה רבה לך. מי בעד ההסתייגות? אף אחד חוץ מאופיר. הוא לא רשאי להצביע בכלל. למה הצבעת?
אופיר סופר (הציונות הדתית)
שאלת מי בעד, לא?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אבל אתה לא רשאי. הגיע הזמן שתהיו חברים בוועדות. נגד?

הצבעה
לא אושר.
מרב תורג'מן
יש פה שתי הסתייגויות, חבר הכנסת אופיר סופר הגיש בשם סיעת הציונות הדתית, אז אני מבקשת להעלות להצבעה גם את ההסתייגות השנייה שלו שלפיה הוא מבקש ששרת התחבורה תגיש דיווח שנתי לוועדת הכלכלה של הכנסת בדבר הפחתת אגרת הגודש לתושבי הפריפריה בעקבות הפחתת האגרה כאמור בסעיף 56(13)(יג1).
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מי בעד? אף אחד. מי נגד? עד שתהיה חבר בוועדה בעזרת ה'.

הצבעה
לא אושר.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
ההסתייגות שלך לא התקבלה על שני סעיפיה.
מרב תורג'מן
אתה מבקש לכלול אותה בנוסח שיונח במליאה?
אופיר סופר (הציונות הדתית)
כן, ברור.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
חבר הכנסת קיש, לא ברור לי אם הוא ביקש ממני לדון בהסתייגות שלו.
אופיר סופר (הציונות הדתית)
לא, הוא הגיע אחריי.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אתה הדובר של המאחר הבא? ההרגל הזה שחברי הכנסת עושים הסתייגויות ולא באים להציג אותן, אנחנו לאט לאט - - -
אופיר סופר (הציונות הדתית)
ולכן אני התעקשתי לנסוע היום ארבע שעות.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא, בסדר. פעם אחת נתנו לפנים משורת הדין, אנחנו לא רוצים כל פעם לדון בהסתייגויות. כרגע לא דנים בהסתייגויות האלה.
מרב תורג'מן
חבר הכנסת סופר, אני רק מבקשת להעביר אלינו חתימות מקוריות של כל חברי הסיעה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אוקיי, אנחנו עכשיו הולכים להצביע בעד סעיפי החוק.
מרב תורג'מן
בנוסח שמונח בפני חברי הוועדה, לרבות התיקונים שהוועדה סיכמה לגביהם בדיון הקודם.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
וגם עכשיו ניסחנו, אנחנו רוצים לנסח את זה עכשיו.
אופיר סופר (הציונות הדתית)
אדוני היושב ראש, חבר הכנסת קיש עוד חצי דקה פה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אנחנו נקבל אותו, בסדר, אבל תן לנו לסיים את ההצבעה על החוק. אי אפשר? רק אחרי ההסתייגויות? אתה רואה? הוא מעכב אותנו.
אופיר סופר (הציונות הדתית)
אז בוא נדבר על ה - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא רוצים לדבר, רוצים לעבוד. לוועדה הזאת אין זמן.
אופיר סופר (הציונות הדתית)
על ההצעה שלך לגבי בטיחות בדרכים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
הנה חבר הכנסת קיש. חבר הכנסת קיש, אנא הצג את ההסתייגות שלך. תנשום רגע ותציג.
אופיר סופר (הציונות הדתית)
תספר על הפקקים.
יואב קיש (הליכוד)
לא, זה לא הפקקים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא ארוך, חמש דקות יש לנו להסתייגות. בבקשה.
יואב קיש (הליכוד)
כן, שלום, בוקר טוב. זה לא הפקקים, אני פשוט בשדולה אחרת, חיכינו לה. אני כנראה אמצא את עצמי רץ בהרבה מאוד ועדות באירוע הזה של התקציב מכיוון שיש הסתייגות אחת שאני הולך להציף אותה בכל פרק ופרק מהפרקים של חוק ההסדרים ואני מקווה שכמה שיותר חברי קואליציה ישמעו יחד איתי את ההסתייגות הזו ואולי באיזה שהיא ועדה נצליח לשכנע.

ההסתייגות אינה קשורה ישירות לנושא שאתם, חבר הכנסת ביטון, יושב ראש ועדת הכלכלה, דנתם בו, אבל אני חושב שהוא מספיק חשוב בשביל שנזכיר אותו בכל פרק מהפרקים של חוק ההסדרים. היא מדברת על דבר מאוד פשוט, על קיום הבטחה לבוחר. ראשית של שר האוצר ליברמן, שאחרי שהתמנה לתפקידו הבטיח לחיילים בסדיר שהוא יעלה את שכרם. הוא שכח אותה. מפלגת ישראל ביתנו שכחה אותה. כך זה מה שנאמר לי בוועדת הכספים, אמרתי: מה קורה? הבטחתם, אמרו: נעשה את זה בתקציב 2023.

אני לא מאמין בשום מילה כבר, זה לא 'מילה זה מילה', זה פשוט הבטחה שהופרה ואני מאוד מקווה שבין חברי הקואליציה יהיו אנשים שיכבדו את ההתחייבות הזו לחיילים אחרי שכסף מצאו לכל המשרדים האחרים ולכל המפלגות האחרות ולכל הדרישות של רע"מ ורק לחיילי החובה לא נשאר. אז את הדבר הזה אני מקווה לתקן דרך ההסתייגות הזו ואני מקווה שאכן לפחות בוועדת הכלכלה יהיו מספיק אנשים מהקואליציה שחשוב להם לעשות את הצדק הזה. תודה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
יואב, קודם כל הנושא בכללותו הוא בנפשנו, אתה כקצין בחיל האוויר, אופיר ואני קצינים בשדה, יודעים כמה חשוב לתגמל את הלוחמים כראוי ובכלל את החיילים. יש לנו ילדים בצבא, הבן של אופיר בסיירת צנחנים, אם אני זוכר, נכון?
אופיר סופר (הציונות הדתית)
הוא יהרוג אותי עכשיו.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
והבן שלי בסיירת גולני ואין לנו ניגוד עניינים כי אנחנו רוצים לדאוג לחיילים. אני גם שמעתי משר האוצר ואני יודע שכוונתו רצינית, שכבר ב-2023 תהיה התחלה של שיפור השכר.
יואב קיש (הליכוד)
אבל זה מאוחר מדי.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
רגע, איש יקר. אתה יודע, כשמתקנים עוולות ולוקח לנו 20 שנה או עשר שנים לא לטפל במשהו, ומישהו אומר לי: עוד חצי שנה זה מאוחר מדי זה מדאיג. מה מדאיג? זה שבאמת לא יהיה כיסוי להבטחה. אבל כמו שאני מכיר, בינתיים לא היו הרבה הבטחות לליברמן כשר האוצר.
יואב קיש (הליכוד)
רק לחסל את הנייה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא, כשר אוצר.
יואב קיש (הליכוד)
כי זה עכשיו.
אופיר סופר (הציונות הדתית)
כשר אוצר הוא לא יכול לחסל את הנייה - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אדוני, אל תתחיל עכשיו. יואב, הוועדה הזאת, ההישג שלה שהיא לא עסקה בפוליטיקה ואנחנו גם מכניסים לפה נושא שהוא פוליטי מחוץ לוועדה, אבל יחסית אתה יודע - - -
יואב קיש (הליכוד)
חבר הכנסת ביטון, רק דבר אחד צריך לדעת, ב-2016, זה לא היה הרבה שנים אחורה, ממשלת נתניהו- כחלון עשתה את זה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
כן.
יואב קיש (הליכוד)
אני לא מדבר על עשר שנים, אמרת עשר שנים, איזה עשר שנים?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא, אבל אתם רוצים עוד, נכון?
יואב קיש (הליכוד)
עברו חמש שנים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
והיו מגבלות אז.
יואב קיש (הליכוד)
הבטיחו, צריך לתת.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אנחנו בעד. אנחנו נגד ההסתייגות שלך, אבל בעד הנושא.
יואב קיש (הליכוד)
אז תצביעו בעד.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לימור, כן.
לימור מגן תלם (ישראל ביתנו)
אז אני רוצה לומר שמ-2016 זו הייתה הפעם האחרונה ששכר החיילים עלה. הממשלה הקודמת מ-2016 עד 2021 עד היום לא עשתה שום דבר בנושא הזה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מה זה, הבאתם אותי לדיון על החיילים, אדוני?
יואב קיש (הליכוד)
רגע, סליחה, לא שמעתי.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אוסאמה, תנשום עמוק, רגע.
לימור מגן תלם (ישראל ביתנו)
ושר האוצר אביגדור ליברמן חזר ואמר שבינואר 23' הוא מתחייב שתהיה העלאה בשכר החיילים.
יואב קיש (הליכוד)
כן, כמו שהוא התחייב שהוא יעשה את זה עכשיו, אותו דבר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל קראתי עכשיו שאוטוטו.
יואב קיש (הליכוד)
אני מקווה, בשביל זה הלחץ הזה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
חברים, הזמן של ההסתייגות הזו נגמר. מי בעד ההסתייגות של חבר הכנסת - - -
יואב קיש (הליכוד)
אני דרך אגב אוכל להצביע?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אתה לא יכול. אתם לא יכולים להצביע כי אתם לא חברים, רק חבר בוועדה.
יואב קיש (הליכוד)
אין אף חבר בוועדה שיכול להצביע בעד שכר החיילים?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מי בעד? אתם לא יכולים. מי נגד?

הצבעה
לא אושר.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
ההסתייגות לא התקבלה.
מרב תורג'מן
רק אני אציין שבנוסח שאתם הגשתם בפנינו יש שתי הסתייגויות, השנייה היא לגבי הכנסות מהסדר החניה הארצי שכרגע לא נידון בוועדה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מי בעד ההסתייגות השנייה?
יואב קיש (הליכוד)
לא, כשנגיע נדון בזה שם.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
זה לא עולה פה?
יואב קיש (הליכוד)
לא, היא אומרת שעוד לא דנתם.
מרב תורג'מן
לא, כרגע הנושא הזה, יש פה פשוט - - -
יואב קיש (הליכוד)
אם יהיו עוד ישיבות אני אבוא לישיבה להסתייגות הבאה. בסדר, נעשה את זה שם. אמרתי לך, את אותה הסתייגות לכל פרק בכל חוק ההסדרים לכל ועדה אני אגיע.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
הבנתי אותך. אז עכשיו זו רק הסתייגות אחת, מרב?
מרב תורג'מן
כן.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
יפה, ההסתייגות לא התקבלה.
מרב תורג'מן
אדוני רוצה לכלול אותה בנוסח שיונח במליאה?
יואב קיש (הליכוד)
בוודאי.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אוקיי, תודה רבה.
יואב קיש (הליכוד)
טוב, תודה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני יכול לנמק את ההסתייגות שהגיש חבר הכנסת אבו שחאדה?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
בבקשה. בשם סמי אבו שחאדה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כולם תקועים היום בפקקים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אוסאמה סעדי יקריא את ההסתייגות. בבקשה.
מרב תורג'מן
בשם הרשימה המשותפת.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
עיקר ההסתייגות שלנו, אדוני היושב ראש, חברי מאזן גנאים, מבחינת החוק באופן כללי זה חוק טוב שמייעד נתיבים ציבוריים לתחבורה ציבורית, אבל הלוואי, אדוני היושב ראש, אנחנו רוצים כבישים, אחרי זה נדבר על נתיבים לתחבורה ציבורית.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אני הבטחתי לכם דיון ייעודי בסוגיות - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא, אני אומר, אתה מדבר פה על נתיבים ציבוריים, קודם כל תנו לנו כבישים, אחרי זה נתחיל לחלק את זה בין נתיבים. הנה העיר סכנין ועראבה, איפה יש לנו נתיבים ציבוריים?
מאזן גנאים (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
אי אפשר ליישם את זה בכלל.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אי אפשר בכלל ליישם את זה. אנחנו מדברים פה על חוקים - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אנחנו נעשה לכם תחבורה מותאמת אישית, נדלג על השלב של האוטובוסים. אגב, זה יכול להיות רעיון, מאזן, תתחיל ללמוד את הנושא הזה. אני שאלתי למה אין פיילוט בחברה הערבית של תחבורה מותאמת אישית, שזה אוטובוסים קטנים, של חמישה ועשרה מקומות שזזים בהזמנה ממקום למקום, אנשים מזמינים אותם. צריך לעשות פיילוט כזה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
עכשיו התפרסם אדוני וחברי מאזן גנאים, השם של הנרצח על הבוקר בכפר בעיינה, סלים חסארמה. עוד קורבן, עוד נרצח, מזעזע.
מאזן גנאים (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
מהמשפחה הזאת זה נדמה לי העשירי, מאותה משפחה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
משפחת חסארמה, כן, זה שרשרת - - -
מאזן גנאים (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
נקמת דם.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
כן, משתתפים בצער המשפחה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אז אני אומר, קשה לחזור מהעניין הזה של רצח ועוד קורבן, אנחנו 104, 105, כבר הפסקנו לספור, לצערנו מדובר במספרים, אבל בסופו של יום זה משפחות, זה כואב מאוד.

אנחנו חוזרים לעניין הזה, אז קודם כל, אדוני, באמת כל החוק הזה הוא לא ישים מבחינת החברה הערבית, גם בערים הגדולות, אולי בנצרת.
מאזן גנאים (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
גם בנצרת לא.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
יש פה ושם, אבל חוץ מנצרת אני לא רואה שאף יישוב ערבי יכול ל – אבל בכל זאת כשנגיע, אדוני היושב ראש, למצב שבאמת יש לנו הרבה נתיבים ואפשר לייחד נתיבים ציבוריים והכנסות לעיריות, אז כמובן שאנחנו נהיה בעד, אבל ההסתייגות העיקרית שלנו היא שבכל זאת צריך להיות שילוט ושילוט והסברה גם בשפה הערבית. זו ההסתייגות שלנו.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תודה רבה.
מרב תורג'מן
אדוני, לפני שאתה מעמיד להצבעה, יש פה ארבעה סעיפים להסתייגות של סיעת הרשימה המשותפת, פסקה (1) הם מבקשים לשנות כך שבמקום 18 חודשים יבוא 24 חודשים. מדובר על התקופה שבה השר יהיה רשאי לפנות לרשות המקומית בבקשה כי תחל לאכוף את העבירה האמורה. כרגע הנוסח מדבר, כמו שאמרתי, על 18 חודשים והוא מבקש שהתקופה תארך ל-24 חודשים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
הסעיפים האלה וההסתייגויות הוצגו לנו, פשוט תגידי הסתייגות, סעיף ונצביע. אנחנו לא עכשיו עושים דיון מהותי.
מרב תורג'מן
אין בעיה. אז הוא הציג גם הסתייגות לסעיף 27א1 רבא, סעיף קטן (א).
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תגידי לנו על מה להצביע, סעיף סעיף.
מרב תורג'מן
אם ככה, אדוני יכול להעמיד להצבעה את ההסתייגות הראשונה כפי שהוצגה לגבי ה-18 חודשים ל-24 חודשים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תודה. מי בעד? מי נגד? שלושה. ההסתייגות לא התקבלה.


הצבעה
לא אושר.
מרב תורג'מן
ההסתייגות השנייה נוגעת לחובת הפרסום בכל השפות הרשמיות, לרבות בערבית, ובאופן שמותאם לבעלי מוגבלות ראייה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תגידו לי, בתחבורה יש שילוט בערבית, לא?
אהוד עוזיאל
בתחבורה הציבורית בערים ערביות יש שילוט בערבית.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא רק בערים ערביות.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
בכביש בין עירוני יש?
אהוד עוזיאל
בכביש בין עירוני כן, אבל ככל שרוצים פה להוסיף חיוב לשילוט בערבית אנחנו - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אז אפשר לקבל.
אהוד עוזיאל
עוד פעם, רק אני אשמע את הנוסח.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
את יכולה להגיד את הנוסח הזה של השילוט בערבית?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כולנו בעד.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תקריאי את ההסתייגות סביב השפה הערבית.
אהוד עוזיאל
אם אפשר לבקש מחבר הכנסת שנעשה את זה בנפרד, כי פה בתוך הסעיף הזה בחוק ההסדרים אין לזה זיקה. יש לנו עבודה מאוד מקיפה בנושא של הנגשת שילוט בערבית, יש הצעת חוק ש - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
כן, אבל הוא שבע מהבטחות, אתה יודע, הוא רוצה מסלול ישיר לפעולות.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני לא מדבר עכשיו, לא על כל השילוט של משרד התחבורה. אתה פה רוצה לייחד נתיבים מיוחדים עם קנסות ועם זה וזה, אז שיהיה שילוט.
אהוד עוזיאל
לא, זה בנתיבים מהירים, זה לא בסעיף הזה, זה תחבורה גמישה. אני עוד פעם אומר, אם אפשר לקשור את זה למשהו שהוא קשור, כרגע זה לא קשור. נגיד הקמפיין שעלה עכשיו של 'סליחה מסכה', בפעם הראשונה שיש כריזה בערבית בכל התחבורה הציבורית ברחבי המדינה, ההנחיה למשרד היא לעשות את כל השילוט בעברית, ערבית ואנגלית. המדיניות קיימת באופן מלא.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
בסדר גמור.
אהוד עוזיאל
גם בנתיבים המהירים, שזה לא החוק הזה, זה חוק אחר - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
צריך שנעגן את זה בניסוח.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תקריאי את ההסתייגות.
אהוד עוזיאל
אני מבקש רק לא לכרוך את זה כי משפטית - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אז אתה רוצה שנקבל את ההסתייגות או לא?
אהוד עוזיאל
אני מבקש שלא.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אבל אתה תתייחס ברצינות להערה הזאת.
אהוד עוזיאל
מתחייבים לחלוטין שיהיה שילוט בשלוש השפות באופן מלא.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
בסדר. אז מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה
לא אושר.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
ההסתייגות לא עברה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מאזן, מה אתה מצביע?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מאזן לא מהיר. אתה בעד? נרשום אותך.
מאזן גנאים (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
אני בעד באמת, אם זה בתוך היישובים ואם זה בכבישים ראשיים, שיהיה כתוב בעברית, בערבית ובאנגלית, מה הבעיה?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
הוא אומר שנתנו הוראה גורפת לטפל בעניין.
אהוד עוזיאל
יש הוראה גורפת. גם תראו ברכבת, ברכבת עשו קמפיין לציבור, עושים אותו עכשיו בעברית וערבית.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תעשו פגישת עבודה איתו.
אהוד עוזיאל
בוודאי, בשמחה.
מרב תורג'מן
ההסתייגות השלישית נוגעת לסמכות הרשות המקומית לפנות לשר בבקשה להשיב לה את סמכויותיה והכל שייעשה בתוך 60 ימים מיום העברת הסמכויות.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מי בעד? מי נגד?

הצבעה
לא אושר.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
ההסתייגות לא עברה.
מרב תורג'מן
ההסתייגות הרביעית גם היא נוגעת לנושא הפרסום בכל השפות הרשמיות והיא בפרק אכיפת הסמכת מפקחים כך שהודעה על הסמכת מפקח לפי סעיף זה תפורסם ברשומות ואדוני מבקש שזה יהיה בשפות כפי שהוא הסביר.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אז בשפות יטפלו בפגישת עבודה, כרגע לא במסלול של ההסתייגויות. מי בעד? מי נגד?

הצבעה
לא אושר.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
ההסתייגות לא עברה.
מרב תורג'מן
אדוני מבקש שההסתייגויות יובאו בנוסח במליאה?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כן.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אנחנו הולכים להצביע על החוק. למעט הניסוח של לאן ייועדו הכספים, תקריאו את הניסוח שאתם מציעים שנראה שהוא מקובל עלינו. רק אותו.
שירה יהלומי
הוספנו סעיף (יג1)(א), רשות מקומית תהא רשאית להקצות עד 15% מהכספים המיועדים לצורך שיפור הבטיחות בתחבורה ציבורית ובנתיבי אופניים בתחומה ובלבד שהמטרות - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
רגע, עד 15% מתוך ה-100?
שירה יהלומי
מתוך ה-50.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
15% של 50 או ב-50% 15% ו-35% נשאר לתחבורה הציבורית? למה אתם עושים את זה? למה אתם בכלל צריכים לשים את האחוזים? תאפשרו את ההקצאה הזאת.
אהוד עוזיאל
לא, אני חושב ש-15%, מה שנאמר פה, זה בסדר.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
15% מתוך ה-100? לא 15% מתוך 50? מתוך ה-100%?
קריאה
כן.
מרב תורג'מן
אז אם כך זה לא מתוך הכספים המיועדים כי הכספים המיועדים הם מחצית מהסכום.
אהוד עוזיאל
אז זה 30% מתוך ההכנסות. זו הכוונה, היושב ראש.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
חברים, אתם יכולים להגיד כך, חבר'ה, תסתכלו עליי, 50% בהחלטה של הרשות, 50% האחרים יוקצו למטרות של תחבורה ציבורית, 35% ו-15% לבטיחות בדרכים והדיוק הוא – לא יודע, ציינתם שם נתיבי אופניים, אבל זה לא רק נתיבי אופניים.
שירה יהלומי
סליחה, מרב, אם זה מהכספים המיועדים אז זה מתוך ה-50%.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
כן, נכון, אבל לא 15% מתוך 50%.
שירה יהלומי
לא, מתוך הכספים המיועדים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אלא 50% שמתחלקים באופן של 35% למשהו ו-15% למשהו.
שירה יהלומי
אז אני מתחילה מהתחלה. רשות מקומית תהיה רשאית להקצות 15% מהכספים המיועדים לצורך שיפור הבטיחות בתחבורה ציבורית ונתיבי אופניים בתחומה ובלבד שהמטרות להן יוקצו הוצאות כאמור בסעיף זה יתואמו עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
כן, אבל למה אמרת רק אופניים?
שירה יהלומי
בתחבורה ציבורית ונתיבי אופניים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
ומה עם הולכי רגל?
יסמין פרידמן (יש עתיד)
רגע, זה 50, 35, 15?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
כן, כן. המיועדים. הולכים 50% כללי, 35 לתחבורה ציבורית ו-15 לבטיחות בדרכים. בסדר גמור. מתוך ה-50 שיש מחלקים את זה 15 בטיחות - - -
יסמין פרידמן (יש עתיד)
כן, זה כאילו 50, 35, 15.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
כן. אבל גם לבטיחות הולכי רגל, בטיחות ותנועה של הולכי רגל.
שירה יהלומי
אז לצורך השיפור בתחבורה ציבורית, הולכי רגל ונתיבי אופניים בתחומן?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
כן, זה חשוב. אוקיי. אז זה הנוסח, השאר כבר ניסחנו, לא צריך לחזור עליו, תגידי רק את מספרי הסעיפים ונצביע.
מרב תורג'מן
אז התיקון הזה יתווסף בפסקה (13). הפסקאות שמונחות כרגע על שולחן הוועדה להצבעה, זה סעיף 56 פסקאות (12), (13) ו-(17). לרבות התיקון בסעיף (יג1)(א).
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מי בעד (12) ו-(13)?

הצבעה
אושר.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
פה אחד.
מרב תורג'מן
פסקה (17) שעניינה הסמכת מפקחים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מי בעד?

הצבעה
אושר.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
פה אחד. כמו במועצה שלך, מאזן, ככה זה היה במועצה בסכנין?
מאזן גנאים (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
ככה הייתי עושה, מי שלא כרטיס אדום.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
יפה מאוד, למדנו מהטובים ביותר.

זהו. אנחנו מברכים את שרת התחבורה ואת המנכ"ל ואת הצוות ואת האוצר על עוד חוק של משרד התחבורה שעובר בוועדת הכלכלה. אנחנו שמחים שהייתה גמישות והבנה לסוגיית הבטיחות בדרכים והכנסתו כמרכיב חשוב בהכנסות העתידיות מקווי תחבורה ציבורית עירוניים. הדבר הזה בהובלה של כלל חברי הוועדה שנמצאים פה והצביעו פה אחד וגם לבועז טופורובסקי שזה נושא שהוא בנפשו והוא מתמיד בסוגיית הבטיחות בדרכים. אז זה הישג משותף של כלל חברי הוועדה.

אנחנו מבקשים מהשרה, מהרמ"ט ומהמנכ"ל לעשות בדיקה מהירה על הסוגיה של תקציבים לרשויות מקומיות לפתרון מפגעי בטיחות בדרכים במהירות וגמישות, תקציב חשוב שהיה זמין עבור ראשי רשויות והוא דעך, וועדת השילוט המקומית וועדת התחבורה המקומית נשארו ללא גמישות לביצוע פרויקטים מצילי חיים כמו מעברי חציה, שילוט דינמי וכו'. אנחנו מבקשים שהנושא ייבחן וכבר יינתן מענה, גם אם חלקי, בתקציב הקיים ולנסות לשאוף במקביל להשיבו לקדמותו. בעבר הוא היה בסביבות 44 מיליון, היום לדעתי הוא עומד על שמונה מיליון, אם אני זוכר נכון. תביאו 20 עד 25 לתקופה הזאת וב-2023 להגדיל את זה.

אני אומר לכם מניסיון שזה מציל חיים, מקומות שראש עיר, אתם יודעים שיש 260 רשויות, 200 נאבקות על הקיום מבחינה כלכלית, מקבלות מענקי איזון, לאותם ראשי ערים אין גמישות תקציבית להקצאת כסף מקומי ולרובם גם אין תחבורה ציבורית כזאת או הכנסות מתחבורה או אפילו אין להם הכנסות מחניות ולכן אין להם גמישות והכסף הזה הוא מציל חיים ביישובים הללו. אז תנו דעתכם, תעשו את הבדיקה המהירה, השרה גם אמורה לבוא לפה מחר ואם היא תוכל לבשר בשורה בנושא אנחנו נשמח לברך אותה ולברך על המוגמר.

תודה רבה לכולם.


הישיבה ננעלה בשעה 09:50.

קוד המקור של הנתונים