ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 14/10/2021

פרק י' (תחבורה) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת11
ועדת הכלכלה
14/10/2021


מושב שני


פרוטוקול מס' 54
מישיבת ועדת הכלכלה
יום חמישי, ח' בחשון התשפ"ב (14 באוקטובר 2021), שעה 9:30
סדר היום
פרק י' (תחבורה) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021
נכחו
חברי הוועדה: מיכאל מרדכי ביטון – היו"ר
איתן גינזבורג
רון כץ
לינור מגן תלם
מיכל שיר סגמן
חברי הכנסת
אורי מקלב
מוזמנים
שי קדם - ראש אגף בכיר, תכנון תחבורתי, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

שירה יהלומי - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

ליאור גליק - יועץ חיצוני למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים

יובל רז - סגן בכיר לחשב כללי, משרד האוצר

דניאל מלצר - רכז תחבורה, אגף התקציבים, משרד האוצר

שחר בר - רפרנטית תחבורה, אגף התקציבים, משרד האוצר

אריאל הבר - רפרנט תחבורה, אגף התקציבים, משרד האוצר

לירן פנחס - רפרנטית תשתיות ופרויקטים, אגף התקציבים, משרד האוצר

יעל ענטר - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

אסתי פלדמן - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

שי שלף - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

אורית מלמד - עו"ד, ממונה מיסוי מוניציפאלי, משרד הפנים

ליחי קריצ'י - עו"ד, היועץ המשפטי, עיריית באר שבע

אלעד מלכא - מנכ"ל האינטרס שלנו
משתתפים באמצעים מקוונים

-

ענת לובזנס - סגנית סמנכ"ל היחידה הכלכלית, מרכז השלטון המקומי
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
אביגיל כספי
מנהלת הוועדה
עידית חנוכה
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומים

פרק י' (תחבורה) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021, מ/1443
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אני פותח את הישיבה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
הדבר המרכזי שדיברנו עליו זה שצריך ליצור הגבלה על המחיר אבל אני יכול להבין שאולי יהיה מחיר מקסימום. אני יוצא מנקודת הנחה שלרשות המקומית יש את השיקול כלפי התושבים. יש שם אזרחים שלא גרים שם ויש גם משאבים לאומיים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
זה לא החוק הזה. אנחנו לא עוסקים עכשיו בסיפור הזה של חופי הים. אם תרצה, נעשה על זה חקיקה אבל זה לא הנושא.
אורי מקלב (יהדות התורה)
הייתי יכול לבקש גם בחוק הזה שחופי הים, גם אזורים של חוף ים אבל אני לא רוצה להגיע לזה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אני יודע שנכון להיום אף אחד לא מפלה בחופי הים. המחירים של לא מוצעים לתושבי חוץ.
אורי מקלב (יהדות התורה)
כי יש מחיר מקסימום. אז הוא לוקח לכולם. אבל אם אתה גורם לכך שאתה יכול לתת כל מחיר לתושבי המקום או לכל אזרח בישראל, מה שהרשות תעשה, היא תיקח 10 שקלים, היא תיקח כסף מאותו אזרח תושב המקום אבל מישהו אחר שלא בתוך העיר - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אבל היא צריכה להביא את חוק העזר שלה לאישור שר הפנים ושרת התחבורה. לא יכולים סתם להציג מחירים או אפליה של אנשים בחופי הים. זה לא יעבור.
אורי מקלב (יהדות התורה)
יכול להיות גם משאב לאומי.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אבל חוק עזר מאושר על ידי שני שרים והוא לא עובר חלק. ראש העיר לא מחליט שרירותית. צריך להביא את חוק העזר לאישור.
אורי מקלב (יהדות התורה)
היום זאת ברירת המחדל. חוק העזר מאושר על ידי המועצה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא. חוק עזר לא מקבל תוקף ללא אישור של שר הפנים.
אורי מקלב (יהדות התורה)
יש לו זמן שהוא יכול להתנגד.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
לא. אין דבר כזה. הוא צריך לחתום.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
בלי אישור השרים אין חוק עזר.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אנחנו עושים חקיקה, אנחנו כנסת.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
כי זה לא עיקר החוק.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני רוצה להציע הצעה. הפער לא יכול להיות 20 אחוזים. הפער בין תושב המקום לבין מי שלא תושב המקום, יהיה 20 אחוזים. אני לא נכנס למחירים
איתן גינזבורג (כחול לבן)
היום אין בכלל פערים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אפליה בין תושב חוץ לתושב מקומי?
אורי מקלב (יהדות התורה)
כן.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
למה שנאפשר את האפליה הזאת?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
בדיוק. למה להגיד את זה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
שום אפליה. לא אפשרנו את זה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אתה כן מאפשר את זה. היום החוק מאפשר.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא. החוק לא מאפשר לו. הוא קובע אזור חניה וכמה זה עולה שם. הוא לא קובע שהתושב ישלם כך או כך.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אולי אפשר להפנות את השאלה ליועץ המשפטי. אם אנחנו מאשרים את החוק כך, הרשות המקומית לא יכולה לעשות שני מחירים או כן יכולה?
איתי עצמון
לכאורה היא יכולה. זה מה שכתוב. מה שכתוב בסעיף המוצע זה קודם כל ביטול המקסימום, התקרה. כתוב שהחניה בתשלום בדרך עירונית היא על פי הסדר חניה אחיד אלא אם כן קבעה הרשות המקומית הסדר חניה אחר.
אביגיל כספי
לכאורה אותו הסדר חניה אחר יכול להכיל - - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
לעשות אפליה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
זה גם הגיוני כי אם עכשיו העיר תל אביב רוצה לגבות יותר כסף בלב העיר תל אביב כי זה אזור מטורף והיא רוצה ששם המחיר יהיה 10 שקלים חניה או 12 שקלים לשעה, אבל בדרום העיר היא רוצה רק שישה שקלים. נראה לי סביר.
אורי מקלב (יהדות התורה)
זה בסדר. אין לי בעיה בעניין הזה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
סמוך על הרשויות המקומיות.
אורי מקלב (יהדות התורה)
לא. אבל אני לא יכול לסמוך על תושבי חוץ. אני יכול לסמוך על התושבים שלה שהיא תעשה את זה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
גם אם היא תקבע בחוק העזר בהסדרים החדשים, כמו שאומר כאן איתי, שתושבי חוץ ישלמו 25 שקלים ותושבי המקום ישלמו שני שקלים, החוק לא יאושר על ידי השרים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אני רוצה מצד אחד לקדם את החקיקה הזאת אבל ברוח הערות חברי הכנסת. לצערי לא הצלחתי לתפוס את שרת התחבורה. אני אגיד לכם מה הקווים המנחים שמוסכמים על רובנו.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אדוני היושב ראש, עוד בנושא הזה. אני אומר לסמוך על שר התחבורה בכל הדברים האלה זה בסדר גמור אבל אנחנו עושים חקיקה. אנחנו בונים חקיקה נכונה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אנחנו יכולים אולי לכתוב שמחיר חניה לא יפלה תושב חוץ ביחס לתושב פנים. זה בסדר.
שי קדם
כל המטרה של האזורים היא לייצר עדיפות.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
שמענו את הנימוקים ואת ההערות שלכם והבנו את החשיבות. אנחנו נציע לכם חוק ואם תרצו גם להסיר את החוק מההסדרים ולעשות דיון ארוך יותר, יש לכם הזדמנות. אבל אם אתם רוצים להעביר אותו בחוק ההסדרים, אנחנו נפעל באופן הבא. עכשיו אנחנו מציעים את העקרונות ועורכי הדין ינסחו לנו את זה בגוף החוק.

בשנתיים הקרובות – שנתיים – ראשי הערים יידרשו לחלק אזורי חניה בערים מעל 40 אלף תושבים, מינימום שלושה אזורי חניה. מי שלא יחלק את אזורי החניה, לא יוכל בהמשך לגבות כסף על חניה.
איתי עצמון
זה בתום השנתיים?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
בתום השנתיים. ודאי. ראשי הערים יידרשו לחלק אזורי חניה. מינימום שלושה אזורי חניה בערים מעל 40 אלף אנשים.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
קח בחשבון שבשנתיים הקרובות יש בחירות.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
גם אחר כך יש להם זמן לעשות את זה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
קח בחשבון שבדיוק שנתיים מהיום, יש בחירות.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
בסדר. אבל אולי יש תושבים שרוצים שיהיה להם אזור חניה. אנחנו לטובת הציבור או לטובת הבחירות? אנחנו לא יכולים עכשיו להגיד מה השיקול הפוליטי של ראש העיר. אנחנו רוצים להגיד מה טוב לציבור.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אני מציע שלוש שנים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
שלוש שנים?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
כדי לעמוד בבחירות.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
שלוש שנים. בבקשה. שלוש שנים מהיום ראשי הערים נדרשים להציג אזורי חניה בערים מעל 40 אלף אנשים. יש להם את הסמכות ואת ההובלה ואת הרציונל.
שי קדם
כבוד היושב ראש, אני חושב שאין צורך להגביל שלוש, אחד או שניים. נראה לי שזה לא נכון. עדיף לא לכתוב בכלל ולתת לרשות כבר לעשות את זה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא. אנחנו רוצים. זה מתייחס לתקנות.
איתי עצמון
תשמע את כל ההסדר.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
בשנים הללו משרד התחבורה יתקן תקנות להגדרת אזורי חניה ברשויות מקומיות. התקנות הללו יחולו רק על הערים שלא חילקו את האזורים שלהם וביצעו הסדרי חניה בקרבם. התקנות הללו יאושרו בוועדת כלכלה. אלה עקרונות החוק. אם אתם חיים אתו בשלום, נביא אותו בהסדרים. אם לא, לא בא לכם עכשיו לעשות אותו בכלל, לא נביא אותו בכלל בחוק ההסדרים.
ענת לובזנס
אני חושבת שההערה היחידה שהייתה לי שזה יאושר בוועדת הכלכלה ואני רואה שגם דעתכם כדעתי. תודה רבה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אני שולח אתכם להביא את הנוסח על פי העקרונות הללו.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
קבעתם הצבעות ביום שני.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אתם יכולים להביא נוסח תוך רבע שעה? לא להצבעה אלא להקראה.
איתי עצמון
אני לא בטוח. אפשר לגבש את העקרונות. אם העקרונות יהיו מספיק ברורים, אפשר להביא את הנוסח להצבעה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תציג את העקרונות.
איתי עצמון
יש לי כמה שאלות.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
ואת ההבהרות ואנחנו כן נביא אותו להצבעה אלא אם כן משרד התחבורה יבקש למשוך את החוק הזה מחוק ההסדרים.
איתי עצמון
אני עובר אחד אחד כדי שנדע מה לכתוב. לגבי החלק הראשון לעניין מחיר החניה, כלומר, לא יהיה מחיר חניה שונה בין תושב הרשות המקומית למי שאינו תושב.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
כן.
איתי עצמון
זה עיקרון אחד. העיקרון השני, לגבי התקנות ששרת התחבורה תהיה רשאית לקבוע. זה כן בהתייעצות עם שרת הפנים?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
הם הציעו בהתייעצות עם שרת הפנים אבל זה לשיקולם.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
זה קצת חוטא למה שאמרת.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
איתן, תן לו להקריא את מה שסיכמנו. אתה רואה שנתקענו ואנחנו רוצים לקדם.
איתי עצמון
בתקנות האלה לא יהיה צורך לקבוע מי הרשויות המקומיות עליהן זה יחול כי זה ייקבע כאן.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
קבענו, מעל 40 אלף תושבים. רק רשויות מעל 40 אלף שמעוניינות לגבות דמי חניה בקרבן. אם החליטו לא לגבות דמי חניה, זה לא חל עליהן. אם הם גובות דמי חניה, הן יהיו חייבות באזורי חניה. באזורים האלה יהיה פטור לתושב רשות, רק באזור מגוריו, אזור מרחב החיים שלו, ובשאר האזורים יחול עליו תשלום כמו תושב חוץ.
איתי עצמון
ובעצם בתקנות ייקבעו תנאים ואמות מידה לגבי קביעת אזורי חניה מוסדרים ברשות מקומית. כלומר, אלה יהיו התקנות.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
התקנות בשלוש השנים האלה ינוסחו. הן יחולו על כל הערים שלא חילקו את האזורים שלהן לאזורי חניה עד למועד כניסת התקנות לתוקף בוועדת הכלכלה ובאישורה.
איתי עצמון
לגבי שאר הרשויות המקומיות שלא באות בגדר ההסדר הזה?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא רלוונטי.
איתי עצמון
לא מתערבים להן.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
גם רשות שלא רוצה לגבות חניה, זה לא רלוונטי לה. רק רשות שרוצה לגבות חניה ולפטור את אזרחיה באזור מסוים.
אורי מקלב (יהדות התורה)
מה קורה בערים בהן המספר הוא ל-40 אלף תושבים?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
כלום. אם רשות מתחת ל-40 אלף תושבים פונה למשרד התחבורה לאזור כחול-לבן, הם יאשרו או לא יאשרו. החוק הזה של אזורי חניה הוא כאשר יש מעל 40 אלף תושבים.
אביגיל כספי
הכניסה לתוקף של המחיר המרבי, מבטלים את מחיר המקסימום, תהיה מיידית או שתהיה מותנית בתקנות?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
מיידית.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מיידית. אנחנו לא מתערבים לראשי הערים. הם יחליטו כמה לגבות. בינתיים אף אחד לא הגיע למחיר המקסימום. יש להם מספיק שיקולים איך לקבוע באופן מידתי את המחיר.
איתי עצמון
אנחנו נגבש את ההצעה כמובן בתיאום עם משרדי הממשלה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
יהיה נוסח סופי מוכן להצבעה, שיובא ביום שני לישיבת הצבעות והסתייגויות. לא מקובל עליהם, יש להם שתי אפשרויות: תיקונים קטנים במה שאמרנו.
איתי עצמון
ייעשו בתיאום אתך.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
כן. בתיאום אתי. תיקונים קטנים בלבד או להחליט שהם עדיין לא בשלים לחוק הזה ורוצים לדון עליו אחרי חוק ההסדרים.
איתי עצמון
ואז נעשה פיצול.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
הם יגידו לנו, או מוציאים את כל החוק או משהו ספציפי מקבלים עכשיו ודברים אחרים בהמשך. אבל אלה העקרונות וכך נפעל. תודה.
שי קדם
כבוד היושב ראש, שאלה לעניין העדכון שלך. אני רק אומר שהסוגיה של אי מסוגלות לתת הנחה לתושבי הרשות על התעריף, היום בחוקי העזר, רבים מחוקי העזר כן מאפשרים חניה מסוימת לתושבי הרשות. השאלה אם אתה מתכוון שבעקבות החוק הזה יבוטלו כל ההנחות שניתנו לתושבי הרשות.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא. תושב הרשות מקבל פטור מתשלום.
שי קדם
זה בסדר. זה הפטור לפי האזורים. אני מציע לא להכניס את הסוגיה הזאת לתוך החקיקה כי אחרת אתה מסבך את הסוגיה של זה שהרשויות לא יוכלו לקבוע תעריף אחר לתושב מקומי ולתושב חוץ. אתה עושה כאן לדעתי בתוך חוקי העזר שכבר קיימים היום וניתנו הנחות, אתה מאיין אותם. אני חושב שלא היית רוצה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
יש מקרים כאלה?
שי קדם
יש מקרים רבים כאלה. אני מציע לא להיכנס לזה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
הוא צודק.
שי קדם
מה שקורה היום, ברבים מחוקי העזר ניתנו הנחות לתושבי הרשות.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
היה כאן אופיר כץ. הוא סיפר.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תן לי דוגמה. תהיה ספציפי.
שי קדם
הנה, אני אומר. בעיריית ירושלים יש הנחות. גמלאים תושבים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אין בעיה. אז גם גמלאי שבא מבחוץ יקבל הנחה.
שי קדם
לא. אני מציע לא לקבוע את זה בחקיקה הראשית כרגע כי אתה בעצם זורק את חוקי העזר שנקבעו וניתנו הנחות.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
היועץ המשפטי שלי יעשה בדיקה האם הסעיף הזה עושה ברדק בחוקים קיימים ופוגע בתוקף שלהם אבל באופן עקרוני אם רשות עשתה הנחה לנכה או הנחה לגמלאי - - -
שי קדם
לא לנכה. לתושב העיר.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אם היא פטרה אותו באזור מגוריו, בסדר. אבל אם אני בא למקום מסוים ותושב חוץ משלם יותר מתושב המקום, הדבר הזה לא.
שי קדם
באר שבע כדוגמה קבעה את זה בחוק העזר שלה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מה היא קבעה?
שי קדם
שיש הנחה לתושבים בתעריף החניה בכחול-לבן.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
גם פתח תקווה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא נביא תיקון שפוגע בחוקים אחרים אבל זה ייבדק.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני אומר לחילופין, אולי לעשות שיהיה פער של לא יותר מ-25-20 אחוזים.
לימור מגן תלם (ישראל ביתנו)
זה יכול להיות.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אחוז הפער. בסדר. ברקע שזה יחול על הכול, זה באמת ישפיע על חוקי עזר קיימים. אתה יכול להחליט שרק מי שיעשה הסדרים חדשים, זה יחול עליו. לא על הסדרי העבר אלא על ההסדר בעתיד.
לימור מגן תלם (ישראל ביתנו)
זה הכי טוב. 20 אחוזים.
רון כץ (יש עתיד)
גם שלושים אחוזים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
גם את זה אתה יכול לעשות.
תודה רבה. אלה עקרונות החוק. אנחנו מביאים אותו להצבעות ביום שני אלא אם כן תחליטו שאתם לא רוצים.


הישיבה ננעלה בשעה 10:34.

קוד המקור של הנתונים