ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 14/10/2021

פרק ט"ו (תקשורת), רק סעיפים 80-79 ו-81 (2) (בעניין מתקן שידור לתקשורת) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת2
ועדת הפנים והגנת הסביבה
14/10/2021

מושב שניפרוטוקול מס' 34
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום חמישי, ח' בחשון התשפ"ב (14 באוקטובר 2021), שעה 9:10
סדר היום
פרק ט"ו (תקשורת), רק סעיפים 80-79 ו-81 (2) (בעניין מתקן שידור לתקשורת) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021
נכחו
חברי הוועדה: ווליד טאהא – היו"ר
איתן גינזבורג
מוסי רז
חברי הכנסת
אלון טל
מיכאל מלכיאלי
מוזמנים
שר התקשורת יועז הנדל
לירן אבישר בן חורין
-
מנכ"לית מטה המשרד, משרד התקשורת

טל אלימלך
-
מנהל תחום בכיר רגולציה, משרד התקשורת

אריאל שטיינר
-
ראש ענף רגולציה, משרד התקשורת

נעם שרלו
-
רפרנט תקשורת, אגף תקציבים, משרד האוצר

ספיר איפרגן
-
רכזת תקשורת, תיירות ומדע באגף התקציבים, משרד האוצר

שי שלף
-
עו"ד בלשכה המשפטית, משרד האוצר

אפרת ברנד
-
עו"ד, סגנית בכירה ליועצת המשפטית, מינהל התכנון

מוטי גליצר
-
ראש תחום רישוי, חברת סלקום

יוסי כץ
-
עו"ד, ייעוץ משפטי, חברת סלקום

יעקב כהן
-
עו"ד, יועץ משפטי phi פרטנר, איגוד החברות הסולאריות בישראל

ליאור ורונה
-
יושב ראש, איגוד החברות הסולאריות בישראל
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
לירון אדלר מינקה
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
מיטל פורמוזה, חבר תרגומים


פרק ט"ו (תקשורת), רק סעיפים 80-79 ו-81 (2) (בעניין מתקן שידור לתקשורת) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021, מ/1443
היו"ר ווליד טאהא
חברי הכנסת, צוות הוועדה, כל הנוכחים. תודה לאיתן שניהל את הדיון הקודם באותו נושא. והנושא הוא פרק ט"ו (תקשורת), רק סעיפים 79-80 ו-81 (2). (בעניין מתקן שידור לתקשורת) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021, מ/1443.

היום כמובן הסתייגויות והצבעות. אני רוצה להתחיל ולומר שאני באופן אישי חושב שזה חוק חשוב מאוד. הוא חשוב מאוד, בגלל שהרבה מאוד אזרחים, לטעמי מאות אלפי אזרחים במדינה, סובלים דווקא מהנזק שנגרם מהעדר קליטה ולאו דווקא מהנזק שאולי ייגרם מהתקנת אנטנות. אז זה באמת נושא שאני באופן אישי סובל ממנו. גם במקום שבו הבית שלי ממוקם וגם במקום שבו הלשכה שלי ממוקמת. אז כנראה הוא חוצה שכונות, חוצה ערים. וצריך לטפל בו. יחד עם זאת, אנחנו צריכים לעשות זאת בצורה שלא תפגע באופן דרסטי באף אחד ולעשות את זה, איך אמרת אפרת? בשום שכל? בשום שכל. כמובן לא אמרת את זה על הנושא הזה, אבל לא משנה. ציטטנו אותך.

אני רוצה להתחיל בצוות הייעוץ המשפטי של הוועדה, בתומר ולירון. הם יקריאו את השינויים שנעשו. כי החוק נעשה עליו דיון בפעם הקודמת בנוסח המקורי. ועכשיו לירון תקריא את השינויים שסוכם לגביהם. נכון? בבקשה.
לירון אדלר מינקה
כן. אנחנו הקראנו באמת את הכל בפעם הקודמת. היו כל מיני הערות שנשמעו על הנוסח שהוקרא אז. אז אני רק אעבור, זה מסומן בצהוב כל השינויים שהכנסנו בתיאום עם משרדי הממשלה.

אז השינוי הראשון הוא בעמוד 3, בסעיף 266 (ג) 3. הייתה כאן שאלה לגבי הגובה המקסימלי של המתקן. שהוא לא יעלה על 80% מגובהו של הבניין שעליו הוקם. והממשלה הסכימה להוריד את הגובה ל-66%.
היו"ר ווליד טאהא
צריך לומר שבהמשך להערותיו של חבר הכנסת איתן גינזבורג בעניין.
לירון אדלר מינקה
נכון. תיקון נוסף בעמוד 7, סעיף קטן ב'. בעצם השינויים הם בפסקה 1 וב-3. בעצם נשאלה כאן שאלה במסגרת ההצהרות והאישורים שבעל הרישיון נדרש למסור לרשות הרישוי אחרי סיום הקמת המתקן. בנוסח שהקראנו היה כתוב "אישור מהנדס המבנים יהיה לגבי זה שהקמת המתקן בוצעה לפי כל דין, לרבות הוראות התקנות והתקנים שחלים". נשאלה כאן השאלה האם האישור, באמת נכון לכתוב את זה כך. ואחרי שיח עם הממשלה, הגענו למסקנה שנכון לכתוב את הנושא הזה של "הקמת המתקן שבוצע לפי כל דין", אבל מי שיצהיר זה בעל הרישיון ולא מהנדס המבנים. אני רק אגיד שהנוסח הזה של "אישור לפי כל דין" נלקח מתקנות התכנון והבנייה, התקנת מתקן גישה אלחוטית לתקשורת בשיטה התאית. זאת אומרת אותו הקשר ולכן חשבנו שצריך להיות הצהרה דומה. אבל שזה לא יהיה אישור של המהנדס, אלא הצהרת בעל הרישיון. בנוסח שלפניכם כתוב ככה בפסקה 1: "הצהרת בעל הרישיון כי המתקן עומד בתנאים המפורטים בסעיף קטן א' וכן כי הקמת המתקן בוצעה לפי כל דין החל על הקמתו. לרבות הוראות לפי חוק זה והתקנים החלים על החומרים והמוצרים המרכיבים אותו". חידדנו את זה עוד קצת הבוקר. שבעצם כל הנושא של התקנות והתקנים לא נדרש להתייחס אליהם בכזה פירוט. אנחנו מציעים לכתוב: "והקמת המתקן בוצעה לפי כל דין החל על הקמתו, לרבות הוראות התכנית המתירה את ביצוע העבודה". זאת אומרת, הוא צריך להצהיר שהמתקן עומד בתנאי כל דין והוראות התכנית. התכנית שמתירה את הקמת המתקן. התמ"א. בסדר? זה השינויים. וב-3 אנחנו בהתאם מחקנו את האישור זה.

בפסקה 4 נשאלה שאלה לגבי קנה המידה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אולי כדי שלא יהיו ספקות בנושא הזה שיהיה כתוב תכנית המתאר?
לירון אדלר מינקה
יש כאן הגדרה של התכנית המתירה. יש פה סעיף שאומר שהתכנית המתירה זאת תכנית.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
זה הגדרה?
לירון אדלר מינקה
כן. בסעיף 266 (ג) 2א'.

בפסקה 4 שאל חבר הכנסת איתן גינזבורג לגבי הנושא של קנה המידה של המפה שצריך להגיש. אז נוסף כאן הדיון הזה. "מפה ערוכה בקנה מידה של 1 ל-250 או קנה מידה אחר שיפרסם מנהל מנהל התכנון באתר האינטרנט שלו, לפי סעיף קטן ב' (1), שם הוא יכול לפרסם כל מיני הנחיות.

בעמוד 8 סעיף קטן ד'. בנושא של הפסקת השימוש במתקן. התבקשה הממשלה לקבוע, לקצוב איזה שהוא זמן. אז אנחנו רשמנו "בעל הרישיון ישלח ללא דיחוי ולא יאוחר מ-7 ימים מיום הפסקת השימוש במתקן את ההודעה", בעצם צריך לדייק פה את הנוסח. ההודעה היא כמובן על הפסקת השימוש. ואחר כך הוא צריך לסלק תוך 30 יום. זה ד'.

בעמוד 9 בסעיף 4 (א') הייתה שאלה לגבי הנושא של תחולה של הנחיות מרחביות, כשיש החלפת מתקן וכשיש הוספת אנטנה. והסיכום הוא שיישאר הסעיף לגבי הנושא של הנחיות מרחביות, אבל זה יהיה הנחיות מרחביות שהן ביחס להחלפת מתקן. זאת אומרת לא כלל ההנחיות המרחביות, אלא רק מה שנוגע ספציפית להחלפה.

בעמוד 10, בסעיף קטן ג'. בעצם זה שוב הוראה שחוזרת על הנושא של ההודעה שצריך למסור בעל רישיון, מתום ביצועה של העבודה. בהקשר הזה פה זה החלפת המתקן. אנחנו פשוט יש כאן הפניה להצהרה של בעל הרישיון שכתבנו בסעיף של ההקמה. זאת אומרת שהמתקן עומד בסעיף, עומד בתנאי סעיף קטן א' ובנושא של לפי כל דין ולפי התכנית. יכול להיות שיצטרכו פה לדייק את הנוסח, כי זה לא סעיף קטן א' של ההקמה, אלא סעיף קטן א' של ההחלפה. אז יהיה פה איזה שהוא דיוק של הנוסח, אבל זה הרעיון.

בעמוד 11, סעיף 2 (א'). שוב בנושא של ההנחיות המרחביות. הפעם בנושא של הוספת אנטנה. אנחנו מבהירים שההנחיות המרחביות שצריך לעמוד בהם הם ביחס להוספת אנטנה. זה הדיוק פה.

4 (א') זה תיקון שכבר עשינו בוועדה. אני רק תיקנתי פה בנוסח. היה כתוב "שטחו, גובהו והיקפו של המתקן לאחר ההוספה לא יעלה על שטח, גובה או היקף שנקבעו בהיתר או בפטור מהיתר". והועבר פה שההיקף זה לא נכון. אז מחקתי את המילה "היקף". זה שני מקרים, זה היקף של מה שנקבע בהיתר או מה שנקבע בפטור מהיתר.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אבל באמצע, בשורה השלישית כתוב היקף המתקן.
לירון אדלר מינקה
אוקיי.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
צריך למחוק גם את זה.
לירון אדלר מינקה
כן, אוקיי. אז נמחק פה את המילה הזאת.

עמוד 12, סעיף קטן ב'. שוב, זו הודעה של בעל רישיון והפניה להצהרה כמו שהיא כתובה בסעיף הראשון.

בעמוד 14 יש כאן הערה שאמנם הגענו לגביה לסיכום. אבל הייתה כאן שאלה לגבי הצורך בכך שהמנדס מבנים, לגבי תורן שהגובה שלו עולה על 9 מטרים, אם צריך שהוא יהיה בעל ניסיון של 5 שנים. באופן עקרוני, הממשלה אמרה שמבחינה מקצועית אפשר להוריד את הדרישה הזאת. אבל אנחנו כאן במחשבה נוספת רק רוצים להביא פה לחברי הוועדה. זה בכל אופן תורן גבוה. זאת אומרת, הוא יותר גבוה.
תומר רוזנר
זו עבודה קונסטרוקטיבית משמעותית.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אז תעשו מהנדס רשוי.
תומר רוזנר
לא, זה מהנדס רשוי בכל מקרה. אבל עדיין, אם אין לו ניסיון בנושא הזה, כל מהנדס רשוי יכול לעשות עבודה קונסטרוקטיבית.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
כתוב פה ניסיון של 5 שנים בתכנון וביצוע של עבודות בנייה. לא כתוב של הקמת תרנים.
תומר רוזנר
לא, כי אנחנו לא רוצים לצמצם את זה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אבל מהנדס רשוי ממילא יש לו ניסיון של לפחות אם אני לא טועה 5 או 7 שנים.
היו"ר ווליד טאהא
כן. הוא לוקח את זה בהתאם לניסיון.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אני לא מבין. הוא לא יכול להיות רשוי אם אין לו את הניסיון.
תומר רוזנר
נכון.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אז אני לא מבין.
היו"ר ווליד טאהא
לא, אז נשאיר את זה. כן.
תומר רוזנר
נכון, צודק.
לירון אדלר מינקה
אוקיי, אז המחיקה נשארה.

בעמוד 15 סעיף קטן ב', הנושא של התחילה. בעצם תחילתה של כל חוק התכנית הכלכלית הוא ב-1 בינואר 2022. פה בעצם יש איזה שהיא הקדמה קצרה של הסעיפים, שהם היום מחליפים בעצם את הוראת השעה שהייתה קיימת עד יולי. ולכן התבקש כאן שהם יחולו כבר ביום פרסומו של החוק, זאת אומרת בנובמבר. כי היות שהם מחליפים הוראת שעה שכבר הייתה קיימת, אז ההיערכות לקראתם כבר נעשתה. זה מה שנאמר כאן.
היו"ר ווליד טאהא
זה אפילו לא 1 בינואר.
לירון אדלר מינקה
זה בסך הכל הקדמה של חודש וחצי.
ספיר איפרגן
אפשר לחדד?
לירון אדלר מינקה
כן.
ספיר איפרגן
יושב ראש הוועדה, אני רק אחדד. רוב חלקי הצעת החוק שנדונה פה בוועדה תיכנס לתוקף יחד עם שאר,
היו"ר ווליד טאהא
ב-1.1.2022.
ספיר איפרגן
1.1.2022. מלבד חלק אחד בחקיקה שלמעשה מאריך הוראת שעה שפגה ביולי האחרון. על כן אנחנו סבורים שאפשר להקדים את החלק הספציפי הזה למועד אישור החוק הנוכחי ולא ל-1.1. בשביל ליצור המשכיות ככל שניתן.
היו"ר ווליד טאהא
אוקיי.
לירון אדלר מינקה
יש פה שני סעיפים: גם את הסעיף על תורן, שהוא בהוראת שעה בעצמו. זה 266 (ג') 6. ו-266 (ג') 4 זה הנושא של החלפת מתקן שהייתה חלק מהוראת השעה ועכשיו הופכת להיות הוראה קבועה. ב-266 (ג') 2 זה בסך הכל סעיף ההגדרות. פשוט הוער לנו כבר בנוסח שאם עושים איזה שהיא חקיקה.
תומר רוזנר
אני רק מחדד שלעניין החלפת מתקן זה יהיה מתקן שמחליפים בו גם את התורן. זאת אומרת, מתקן שמחליפים את הוראת השעה, לא כל החלפת מתקן.
לירון אדלר מינקה
אז לכתוב את זה בנוסח?
תומר רוזנר
לחדד את זה בנוסח.
לירון אדלר מינקה
אוקיי. אז לחדד את זה בנוסח שזה בעצם המתקן שנכלל בהוראת השעה, זו הכוונה. בסדר. אני רק עוד הבהרה קטנה. הסעיפים המחוקים פה בסעיף 81, הם לא לדיון. זאת אומרת, זה לא שאנחנו מצביעים על זה שהם מחוקים. הם נידונים בוועדת הכלכלה, מתוך סעיף 81 הסעיף היחיד שהועבר לוועדה זה פסקה 2.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
דיברנו על זה פעם שעברה.
לירון אדלר מינקה
נכון. רק בגלל שאנחנו מעמידים להצבעה, שזה יהיה ברור. לא מצביעים על המחיקה, פשוט לא מצביעים על הסעיף.
היו"ר ווליד טאהא
תודה רבה לירון. ספיר, את רוצה להוסיף משהו?
ספיר איפרגן
לא, תודה רבה.
היו"ר ווליד טאהא
לירן?
לירן אבישר בן חורין
לא, לא, אנחנו מוכנים לדון בהסתייגויות.
היו"ר ווליד טאהא
את רוצה לדון בהסתייגויות?
לירן אבישר בן חורין
אפשר גם לא, אבל מה שתחליט. אפשר גם להצביע.
היו"ר ווליד טאהא
אנחנו נדון בהסתייגויות. טוב, אז אנחנו עוברים להסתייגויות.

הוגשו לנו כמה הסתייגויות. כן, אני אגיד. חבר הכנסת סאמי אבו שחאדה הגיש הסתייגויות, הוא לא הגיע. אנחנו לא נדון בהסתייגות שלו.
לירון אדלר מינקה
אני רק אגיד רגע, הסתייגות של חבר הכנסת אבו שחאדה היא גם לא לסעיפים האלה. בעצם יש פה טעות. בכל אופן ההסתייגות לא רלוונטית.
היו"ר ווליד טאהא
הוגשו הסתייגויות גם מטעם חבר הכנסת יצחק פינדרוס וקבוצת חברי הכנסת של יהדות התורה. אף הוא לא הגיע ולא נדון בהסתייגות. תומר, זה אני לא יודע של מי.
תומר רוזנר
יואב קיש.
היו"ר ווליד טאהא
הוא תמיד אוהב להיות אנונימי. אז גם ההסתייגות של יואב קיש, לא נדון בה, כי הוא לא נמצא.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
וזה גם הסתייגות שלא נוגעת לחוק. היא נוגעת לשכר חיילים.
היו"ר ווליד טאהא
כן, כן, היא לא מהותית.
תומר רוזנר
גם אם הוא היה נוכח, לא היינו מאפשרים.
היו"ר ווליד טאהא
כנ"ל יש הסתייגות של איתמר בן גביר. אף הוא לא הגיע ולא נדון בה. אז למה הגעת מלכיאלי? נו, בחייאת דינאק, עכשיו זה כל מה שמציק לך, שאנשים יהיה להם קליטה? גם אתה צריך את זה. נכון? אז יש לנו את חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי וקבוצת חברי הכנסת מסיעת ש"ס. חבר הכנסת מלכיאלי הגיש 13 הסתייגויות. אני חושב שאני אתן לך כמה זמן אתה רוצה? 5 דקות לנמק את ההסתייגויות? ואחרי זה נצביע על כל ההסתייגויות לפי מספר. אם תרצה 7 דקות, 10 דקות, אני אתן לך אפילו. תראה כמה נדיב אני איתך. כמה אתה רוצה?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
גם אין פה פינדרוס. נצביע בבלוק אחד על כל ההסתייגויות ביחד.
היו"ר ווליד טאהא
כן. אתה תבחר, 5, 7, 10? תגיד אתה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אני חושב ככה: אני אתמצת את הדברים שלי ויושב הראש כשירגיש שאני מאריך מידי, יפסיק אותי. והאם להצביע אחד או על הכל, אנחנו נקבל את עמדתך בעניין.
היו"ר ווליד טאהא
יופי.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
וכל הנדיבות שלי לא מסמנת על עריקה פוטנציאלית לקואליציה.
היו"ר ווליד טאהא
אין ספק בזה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
עצם זה שהזכרת את זה, מראה שיש עריקה פוטנציאלית.
קריאה
אין עשן בלי אש.
היו"ר ווליד טאהא
אתה עומד איתן במקום שאתה נמצא בו.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אתה יודע כמה עשן יוצא מהקואליציה ואנחנו לא מוצאים את האש?
היו"ר ווליד טאהא
כן. בבקשה חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
תודה אדוני יושב הראש, אדוני השר. בהחלט יש נקודות בחוק שהן חשובות מאוד. ומי שיסתכל על ההסתייגויות שלי רואה שגם נימקתי אותן בצורה מאוד מאוד מקצועית, את ההסתייגויות שלי מהחוק.

אבל אני, לפני שהייתי רוצה לגעת ככה בכל המספרים בסעיפים הקטנים שנגעתי בהסתייגויות, אני רוצה להגיד שיש לי שני דברים שאני רוצה לומר: קודם כל, יש לי הסתייגות מהחוק. אבל יש לי גם הסתייגות שהיא ככה מעל החוק ואני רוצה לפרט. אין לי ספק שאדוני השר פה, שידוע שהוא יודע להתבטא, הוא יגיד האם הוא מסכים עם הדברים או לא מסכים. ובפתיחה שלי אני אומר שיש מושג ששתיקה כהודאה. השבוע הזה אנחנו נוכחנו שראש הממשלה, בסוגריים שישה מנדטים, בסקרים מתחת אחוז החסימה, מגיע לאירוע מאוד גדול, ג'רוזלם פוסט. ואומר שצריך לצמצם את כוחם של החרדים. כוחם הפוליטי של החרדים. עכשיו, אני רוצה רק נחשוב, אם היה, אתה יודע, בגרמניה, בפולין, בצרפת. מגיע איזה חבר פרלמנט.
מוסי רז (מרצ)
לא, תגיד כך אם נגיד בישראל היה חבר כנסת אומר לערבים אתם פה בטעות?
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
רגע, כבר נגיע לישראל.
היו"ר ווליד טאהא
חבר הכנסת מוסי רז, תן לחבר הכנסת מלכיאלי לומר את כל מה שהוא רוצה. הוא מנמק את ההסתייגויות.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אם מישהו מגיע בפולין אומר אני מאוד אוהב את היהודים, אבל צריך לצמצם את ההשפעה הפוליטית שלהם. הרי הייתה קמה כאן מהומת אלוקים. באמת, לא הייתה פה קואליציה, אופוזיציה. היינו אומרים רגע, זו אמירה אנטישמית לכל דבר. עכשיו, מגיע ראש הממשלה באירוע גדול, אומר לי, שלי יש 17 מנדטים, למפלגות החרדיות. ואנחנו קיבלנו את זה בדין. אנחנו בכל הסקרים הציבור עדיין מאמין בנו. אומר צריך לצמצם את ההשפעה הפוליטית שלו. אנחנו לא גנבנו קולות, לא שיקרנו את המצביעים שלנו. אנחנו הבטחנו א', ההבטחה שלנו הובילה אותנו גם לאופוזיציה בסופו של דבר. הוא אמר א', עשה ב'. שיקר, רימה את כולם. והוא אומר לצמצם את הכוח הפוליטי שלי. למה הוא מתכוון? שמה? שאני אסור לי להיות כאן? אני אפילו לא יכול להגיש הסתייגויות? שאני מיותר בבניין הזה? אתה יודע, אני אומר בתוך השיח הפוליטי מותר לנו לריב. מותר להתווכח, צריך להתווכח. אבל צריך לשמור על קצת כבוד, בפרט אדם שנושא בתואר ראש הממשלה. אפילו שהוא לא החליפי, הוא רק ראש ממשלה בלי השפעה. אבל צריך לשמור על קצת, מינימום כבוד של דברים. עכשיו מה האדם הרגיל בשוק שרואה דברים כאלה? אומר בואנה, החרדים, צריך לא יודע מה לעשות להם. זה יכול לגבול חלילה באלימות. ואנחנו יודעים שמילים בסוף יכולות לגרום לאלימות וגם מעבר לזה. איך ראש הממשלה לא נזהר בלשונו? זו שאלה ראשונה.

ואז מגיע יום למחרת. מגיעה חברת המפלגה שלו, שקד, ואומרת כאן בוועדת הכספים, אולי הפנים זה היה? הייתה תכנית גדולה מאוד של השר דרעי לבנות לחרדים דירות. הרי בסוף הם צריכים לגור באיזה מקום. ברוך השם יש ילודה וילודה גדולה ברוך השם. אני מקווה שאין תכנית לממשלה גם בעניין הזה. אבל אתה יודע מה? הם צריכים לגור. בונים להם בקריית גת, עשרות אלפי יחידות דיור. לכולם בונים, דרך אגב, אבל מייעדים לציבור החרדי כמה אלפי דירות. מגיע להם לגור באיזה מקום. אומרת גברת שקד אני רוצה לתת לחרדים קצת ציונות, אז שילכו לגור בכסיף. שלא יודע כמה שעות מירושלים. אני אבטל את התכנית הזאת, כמובן יחד עם השר אלקין. כאילו מה אתם רוצים? גם לא לגור פה, גם לצמצם את ההשפעה הפוליטית שלנו. רבותיי, זה הרבה הרבה מעבר לכללי המשחק הנורמליים. עכשיו, בא עוד פעם אדון בנט ורוצה את המקום הקדוש ביותר לנו, לעם ישראל, את הכותל, להעביר לרפורמים. לקחת דברים שהם נגד מנהג המקום, לתת לנשים לעלות לתורה. לגרום לחלילה מקום שהוא לא נפרד. מקום הקדוש ביותר לעם ישראל. אתה יודע, אדוני יושב הראש, הוא לא היה מעז לומר את מה שהוא אמר על הציבור שלך. הוא לא היה מעז לומר את זה. הוא לא היה מעז להגיד צריך לצמצם את השפעתם של הערבים הפוליטיים. כי לא היה לו ממשלה. הוא לא היה מעז.
היו"ר ווליד טאהא
הוא לא צריך להגיד, כי גם ככה היא מצומצמת.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
איזה מצומצמת. אם היה לי רבע מהמצומצמת שלך אני הייתי מסודר.

זאת אומרת, לכן אני מנסה כל הזמן להבין לאן השיח הזה הולך להיגרר. עכשיו, אנחנו זה לא כבוד ולא תענוג גדול להיות באופוזיציה. אתה יודע את זה יותר טוב ממני. אבל זה חלק מהמשחק. פעם רוצים אותך פה, פעם אתה שם. זה בסדר. אבל לבוא ולהיות מותקף השכם וערב בצורה כזאת, בצורה של הסתה, על ידי גוף כזה, אני חושב שזה דבר שהוא לא אמור להיות. עכשיו, דווקא פה שנמצא שר התקשורת, שהתקשורת הרי מעבירה את הדברים האלה. אני חושב אדוני השר, אתה צריך לתת הנחיה לא להעביר הסתה אנטישמית בכלי התקשורת. כשאתם רואים ראש ממשלה מסית נגד ציבור שלם, תנתקו לו את השלטר. אתה לא יכול להיות שר התקשורת ולהעביר דברי הסתה. זה לא מתאים. ברור שזה לא האופי שלך. אתה ברור לא חותם על המילים האלה. אני לא רוצה לשאול אותך מה אתה אומר על זה, כי זה ייצור קרע בממשלה. אנחנו לא רוצים חלילה לגרום לבעיות שם.
היו"ר ווליד טאהא
אתה מדבר על כל הסתה כמובן, חבר הכנסת.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
חד משמעית. גם כשהייתה הסתה נגד ערביי ישראל אני דיברתי נגד זה. אנחנו נגד כל הסתה, כל גילוי אלימות.
היו"ר ווליד טאהא
לא משנה נגד מי. נגד אשכנזים, מזרחים, יהודים, ערבים, נשים, גברים.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
כל הסתה.
היו"ר ווליד טאהא
כל סוג של הסתה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
ודאי. מותר לריב, צריך לריב, אבל לא לדבר במילים בצורה כזאת. אז אני מסיים את נימוקי ההסתייגויות שלי בזה שיש לי הסתייגות גדולה מאוד לא רק מהחוק, אלא מהממשלה הזאת ומהאיש שעומד בראשה, שגנב את מערכת הבחירות לצערי הרב. ואני מצפה ממך אדוני יושב הראש להגיד אמירה חמורה מאוד.
היו"ר ווליד טאהא
אתה רוצה שנצביע על ההסתייגות?
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אנחנו נראה מה האמירה שלך. אחרי זה אנחנו נראה מה ההצבעה.

אמירה חמורה מאוד נגד האיש הזה שהסית מול כל העולם. וגם אתה אדוני השר, אתה צריך להבין דבר אחד אדוני השר. הרי הוא לא יפטר אותך. כי אם הוא מפטר אותך אין לו ממשלה. המקום שלך, תהיה רגוע. אתה צריך לגנות את דברי האנטישמיות הזאת ואתה צריך כשר התקשורת לתת הנחיה שאם מעבירים דברים אנטישמיים בתקשורת מורידים את השלטר. תודה רבה.
היו"ר ווליד טאהא
תודה רבה גם לך חבר הכנסת מלכיאלי. כמה זמן נאמת?
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
זה היה מעט דקות, אבל מלא.
היו"ר ווליד טאהא
בגלל שנתתי לך חופשי, אז הסתפקת ככה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
יש לי הרגשה שאתה רוצה להגיב על הדברים וגם השר בטח רוצה להגיב על הדברים.
היו"ר ווליד טאהא
לא, אני הגבתי תוך כדי. אמרתי, כל הסתה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אתה מגנה?
היו"ר ווליד טאהא
ולא משנה מהיכן היא מגיעה ונגד מי היא מופנית היא פסולה. עכשיו לא צריך להתחיל למקד. כל הסתה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
יש פה כותרת. יו"ר ועדת הפנים: דברי בנט פסולים.
היו"ר ווליד טאהא
לא. אני אמרתי כל הסתה ולא התכוונתי, אני לא שמעתי מה הוא אמר, דרך אגב, לגבי זה. אבל כל הסתה, לא משנה מהיכן היא מגיעה ונגד מי היא מופנית, היא פסולה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
שאלת הבהרה. מי שמביא תקציב והוא פסול.
היו"ר ווליד טאהא
אולי חבר הכנסת מלכיאלי, אתה קיבלת כותרת. דיברת פה על הסתה אנטישמית קראת לזה?
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
לכאורה. השר אני חושב שתק ויש לי הרגשה שהוא גם מסכים איתי.
היו"ר ווליד טאהא
אז זה ויכוח בתוך המגרש האחד. אני לא אתערב בזה, כי אני סובל מהסתות הרבה יותר גרועות.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
לכן לא תמכתם בתקציב כל השנים. נראה מה יקרה עכשיו.
היו"ר ווליד טאהא
אני אתן, השר כיבד את הוועדה בנוכחותו. ואני אתן לו להגיד את מה שהוא רוצה. לא שיגיב על הדברים. וכמובן, הוא ירצה לדבר מקצועית על החוק שהוא היה מעוניין מאוד להתקדם. אני רוצה להפתיע אותך, שאתה והוא הייתם בממשלה אחת. ממשלה הקודמת. אני דיברתי איתו בדיוק על הסוגיה הזאת. ואמרתי צריך לעשות משהו בעניין הזה. אני רק רוצה שזה יקרה מהר יותר מאשר מתוכנן. כי נראה לי שזה מתוכנן לא להתבצע באופן מיידי. ועל כן אנחנו נמשיך לסבול עד שזה מתחיל להתבצע.

אולי נצביע לפני שניתן לך לדבר?
שר התקשורת יועז הנדל
עדיף.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
לא, רק התייחסות. על פי תשובת הממשלה אתה יכול להצביע.
היו"ר ווליד טאהא
אז אנחנו נצביע.
תומר רוזנר
נגיד שהיו הסתייגויות של פינדרוס והוא לא הגיע.
היו"ר ווליד טאהא
כן, אמרתי. אמרתי לא רק פינדרוס, גם בן גביר וגם קיש. אמרתי הכל, לפי הפרוטוקול.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
לא, סליחה. תומר, הרי בחוקי היסוד כתוב ההוא יש לו זיקה להוא, זה זיקה להוא. היות ולי ולפינדרוס יש את אותה זיקה, האם אנחנו יכולים לנמק אחד לשני?
היו"ר ווליד טאהא
טוב, רבותיי. כיוון שחבר הכנסת מלכיאלי נתן לי את הזכות להחליט האם אנחנו מצביעים בבת אחת על כל ההסתייגויות או מצביעים על כל סעיף בנפרד, אז אני החלטתי להצביע על כל ההסתייגויות בבת אחת.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
כמה מפתיע.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אבל מכיוון שיש לך זיקה לפינדרוס, זה מה שהוא עושה בדרך כלל, פינדרוס.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
הכל בסדר, אני סומך על יושב הראש.
היו"ר ווליד טאהא
אז חברי הכנסת, מי בעד ההסתייגויות שהגיש חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי?
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
לי אין זכות הצבעה. זה צמצום ההשפעה הפוליטית שלי.
היו"ר ווליד טאהא
אז גם מלכיאלי, לא מפתיע, לא בעד ההסתייגויות שלו.

אז מי נגד ההסתייגויות שהגיש חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי? ההסתייגויות של חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי לא עברו.

הצבעה
לא אושר.
היו"ר ווליד טאהא
ההסתייגויות של חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי לא עברו.
היו"ר ווליד טאהא
ועכשיו אנחנו עוברים להשפיע.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
זה צמצום השפעה פוליטית.
היו"ר ווליד טאהא
כמובן אמרתי, ההסתייגויות שהוגשו לא התקבלו. אני מעמיד להצבעה את נוסח הצעת החוק, כפי שהוקרא, כולל כל התיקונים שהוקראו. מי בעד?
לירון אדלר מינקה
3 בעד.


הצבעה
בעד – פה אחד
הצעת החוק אושרה
היו"ר ווליד טאהא
אנחנו נעבור לשמוע כמובן את כבוד השר יועז הנדל. בבקשה אדוני.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
עם התייחסות להסתייגויות אם אפשר.
היו"ר ווליד טאהא
כן. הוא יבחר אם להתחיל בהסתייגויות שלך או במשהו אחר. כן, בבקשה כבוד השר.
שר התקשורת יועז הנדל
אדוני יושב הראש תודה רבה. ותודה רבה לכם חברי הוועדה וכל מי שלקח פה חלק. גם מאנשי המקצוע ומשרד האוצר ומנכ"לית משרד התקשורת ואנשי משרד התקשורת ואנשי הוועדה.
היו"ר ווליד טאהא
וגם המסתייגים.
שר התקשורת יועז הנדל
וגם המסתייגים, נכון. כל מי שלקח פה חלק בהליך הדמוקרטי. זה תהליך חשוב.

אני אתייחס למה שאמרת, חברי מלכיאלי, חבר הכנסת מלכיאלי. תראה, קודם כל אני אתחיל דווקא בהתייחסות אליך, כי זה נוגע לצד המקצועי. קודם כל, אני מציע לשים דברים במידתיות, בפרופורציה המתאימה. וכשיש אנטישמיות אז לקרוא לזה אנטישמיות ולא לגמגם. וכשיש ויכוח פוליטי זה ויכוח פוליטי. חבל לערבב. זה פשוט מנמיך את הפעמים שאנחנו באמת צריכים להיאבק בהתבטאויות קשות והופך התבטאויות קלות למשהו שזה משחק פוליטי מחויך. יש התבטאויות קשות בכנסת, כולנו צריכים לצאת נגדן. חלק מהן מגיעות מהמפלגה שלך, חלק מגיעות ממפלגות אחרות. לפעמים אתה חוטא בזה, לפעמים אני חוטא בזה. כולנו צריכים להכות על החזה של עצמנו, זה חשוב. לא רק ביום כיפור. זה בהקשר הזה.

ולמה אני אומר את זה? כי מכיוון שהחוק הזה הוא חשוב מאוד למגזר החרדי ולמגזר הערבי ולאזורים אחרים במדינת ישראל. אנחנו אחרי הרבה מאוד שנים שבהם אנחנו מתמודדים עם בעיה מאוד גדולה של קליטה וכיסוי. חברות התקשורת, הרפורמה המצוינת שהורידה לכולנו את המחירים גרמה לכך שחברות הפסיקו להשקיע בתשתיות. וכל אחד מאתנו מרגיש את זה. לא משנה אם הוא נוסע בדרכים מסוימות או שזה בבית שלו או שזה ליד הבית שלו. יש אזורים שלמים שהם חורים שחורים ואין בהם קליטה. עכשיו, המגזרים שהכי נפגעים מזה, זה המגזר החרדי והמגזר הערבי.
קריאה
גם בהתיישבות. יהודה ושומרון.
שר התקשורת יועז הנדל
פחות מהמגזר החרדי והערבי. ביהודה ושומרון יש בעיות, אנחנו מטפלים בהם. אבל המגזרים שהכי סובלים מהם זה המגזר החרדי והמגזר הערבי. אתה מודד שם לפעמים את הקרינה ואתה מגלה שזה פי מאות יותר מאשר בעיר אחרת. למה? כי אין אנטנות. כשיש אנטנות יש פחות קרינה, כשאין אנטנות יש יותר קרינה, בניגוד למה שחושבים. עכשיו, נוצר איזה מצב, תהליך ציבורי מוזר שבו הציבור תושבי ערים מסוימות נלחמו נגד אנטנות וראשי רשויות העדיפו להיכנע ולהוריד אנטנות. ובמלחמה הזאת הם פגעו בעצמם ויש יותר קרינה. מה אנחנו עושים בעצם בתהליך הזה? אחד, אנחנו כרגולטורים מעלים את החובה כיסוי וקליטה מ-75% ל-95%. זה לא כאן בוועדה. שתיים, אנחנו מייצרים מסלול מהיר יותר בעצם לקליטה וכיסוי. לאנטנות כאלה ואחרות. כדי שאפשר יהיה בצורה רחבה ומהירה לייצר קליטה וכיסוי בכל מדינת ישראל. שלוש, מכיוון שדור שני ושלישי, הטלפונים האלה נעלמים. במגזר החרדי משתמשים בזה המון עם הטלפונים הכשרים. אנחנו כולנו עוברים לדור 4-5. ובהמשך 6 וכן הלאה. וזה דורש יותר אנטנות כי עובר יותר מידע. הטלפונים יהיו כשרים אצלכם ובכל מגזר אתה יודע, עם השימושים שלו.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
רפורמת הכשרות של כהנא לא אמורה להשפיע על זה.
שר התקשורת יועז הנדל
אנחנו עושים גם רפורמת כשרות גם בטלפונים. אגב, חלק מהעניין אני חושב שאם אנחנו מדברים על השפעה פוליטית ועל היכולת, אני חושב שהתהליכים שאנחנו עושים טובים למגזר החרדי. אני חושב שהמגזר החרדי נהנה מזה שאנחנו מתעסקים עם הטלפונים הכשרים. עם התחרות, עם החסימות. זה חשוב למגזר החרדי. ופה, בתוך הפוליטיקה, כנראה אי אפשר היה לעשות את זה במשך הרבה מאוד שנים. ואני חושב שהעיסוק בפריסת אנטנות עם גודל מסוים במרחבים העירוניים ומרחבים אחרים, זה מאפשר לאותם מגזרים, למגזר החרדי, למגזר הערבי ובכלל במדינת ישראל, איו"ש ואזורים אחרים, קליטה וכיסוי, מה שנדרש. מה שהיום זו מצוקה אמיתית של האזרח הישראלי. ולכן החוק הזה הוא טוב לכולם. הוא לא חוק שטוב לקואליציה או רע לאופוזיציה, הוא טוב לכולם. ואני משוכנע שכל חברי האופוזיציה כאחד יצביעו בעד חוק ההסדרים בכללותו. תודה.
היו"ר ווליד טאהא
תודה רבה כבוד השר יועז הנדל, שר התקשורת. שמת לב שאפילו מלכיאלי לא הצביע נגד החוק.
שר התקשורת יועז הנדל
נכון. אני יודע שהוא בעד.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
צמצום השפעה פוליטית.
היו"ר ווליד טאהא
כי הוא יודע שזה טוב גם לחברה החרדית.
שר התקשורת יועז הנדל
אני חושב שלא צריך לעשות זילות למושג אנטישמיות.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
לא, אמרתי כמעט אנטישמיות. אמרתי, אמירות כאלה, זה מקובל עליך?
היו"ר ווליד טאהא
חבר הכנסת מלכיאלי, אנחנו סיימנו. תודה רבה לכולם. משחררים את כולם לעבודה. תודה.
לירון אדלר מינקה
יו"ר ועדת הפנים, מילת תודה אחת.
היו"ר ווליד טאהא
כן, בבקשה.
לירון אדלר מינקה
ליושב הראש, קודם כל, שנכנס לנושא הזה סופר רצינית. אני רוצה להגיד לך שהבאתם מהפיכה. אמר לי היועץ המשפטי בואו לא ניתמם, אנחנו במהפיכה. וזה מה שהבאתם היום. ואנחנו רוצים להגיד פה על הבמה הזאת, קודם כל תודה לך, לצוות של ועדת הפנים. ליושב הראש המחליף מהדיון הקודם. לצוות שעבד על הרפורמה בפריסת הסלולר, מכל רחבי הממשלה. לאגף התקציבים שהוביל אותנו דרך חוק ההסדרים. ופה נגיד גם על הבמה הזאת, שיש לנו ציפיות שחברות הסלולר יפרעו את החוב עכשיו. זה מתגלגל אליהם. ואנחנו מצפים להגברת הכיסוי והקליטה ברחבי מדינת ישראל וגם יש לנו כוונה רצינית לאכוף אותו, עכשיו כשנתנו להם את הכלים לעבוד.
היו"ר ווליד טאהא
כן. וגם ידאגו להחליף תשתיות, לשפר תשתיות, להוסיף תשתיות. כי בעניין הזה מצבם לא ממש קופצים עליו בשוק. תודה רבה.


הישיבה ננעלה בשעה 09:42.

קוד המקור של הנתונים