ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 13/10/2021

בחירת יושב ראש הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון, פרק ו' (מיסוי הכנסות צבורות) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021, דיון מהיר בנושא פגיעה דרמטית בכ-78,000 תלמידים בחינוך היסודי מהאוכלוסיות החלשות ביותר, חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 231), התשפ"ב-2022

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת2
ועדת הכנסת
13/10/2021


מושב שני

פרוטוקול מס' 22
מישיבת ועדת הכנסת
יום רביעי, ז' בחשון התשפ"ב (13 באוקטובר 2021), שעה 10:00
סדר היום
א. פניית יושב ראש ועדת הכספים בדבר טענת נושא חדש בעת הדיון בפרק ו' (מיסוי הכנסות צבורות) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א 2021 (מ/1443)
ב. בקשת חה"כ שלמה קרעי להעברת הצעה לדיון מהיר בנושא: "פגיעה דרמתית ב-78 אלף תלמידים בחינוך היסודי מהאוכלוסיות החלשות ביותר", של חברי הכנסת שלמה קרעי, יעקב אשר, אחמד טיבי ואיתמר בן גביר, מוועדת החינוך, התרבות והספורט לדיון בוועדת הכספים.
ג. בחירת יושב ראש הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון.
ד. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון דמי ביטוח מופחתים לסטודנטים), התשפ"א-2021 (פ/375/24), של חברי הכנסת אחמד טיבי ואוסאמה סעדי.
נכחו
חברי הוועדה: ניר אורבך – היו"ר
אחמד טיבי
חברי הכנסת
יצחק פינדרוס
אלכס קושניר
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
הדס צנוירטפרק ו' (מיסוי הכנסות צבורות) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021, מ/1443
היו"ר ניר אורבך
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום רביעי ז' בחשוון התשפ"ב, 13 באוקטובר 2021, היום הראשון שבו אומרים את תפילת ותן טל ומטר לברכה.
הנושא הראשון על סדר-היום
פניית יושב-ראש ועדת הכספים בדבר טענת נושא חדש בעת הדיון בפרק ו' (מיסוי הכנסות צבורות) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021, מ/1443. אדוני יושב-ראש ועדת הכספים אלכס קושניר, בבקשה.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
במהלך הדיון על חוק ההסדרים, פרק ו', על הכנסות צבורות, עלה נושא חדש על-ידי חבר הכנסת שלמה קרעי, ולכן נאלצנו לבקש מכם בוועדת הכנסת להכריע, האם מדובר בנושא חדש או לא. העמדה שלי כמובן, שלא מדובר בנושא חדש אלא בתיקון נוסח. על כן אני מבקש מהוועדה לדחות את הטענה לנושא חדש.
ארבל אסטרחן
מדובר בפרק מתוך חוק ההתייעלות הכלכלית. יש סעיף שעוסק בחוק עידוד השקעות הון שקובע שיטת חישוב ביחס להכנסה שחייבת או פטורה ממס לפי החוק. הצעת החוק באה לבטל הוראה שמאפשרת לערבב בין הכנסות פטורות וחייבות. התיקון שלגביו טען חבר הכנסת קרעי, דיברו על הגדרה של הכנסות שנצברו עד סוף שנת 20' אבל מדובר כרגע בהוראת קבע, ולכן רצו לדבר על כל הכנסה שנצברה ולא רק עד סוף שנת 20'. דיברתי עם הייעוץ המשפטי של ועדת הכספים בעניין הזה. לעמדתם חד-משמעית לא מדובר בנושא חדש.
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה. חבר הכנסת אחמד טיבי, לגבי הנושא הראשן אתה רצה להעיר משהו?
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
לא.
היו"ר ניר אורבך
אז נעבור להצבעה. מי בעד הנושא החדש – ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד ההצעה – אין
נגד – 2
נמנעים – אין
ההצעה לא נתקבלה.
היו"ר ניר אורבך
הנושא החדש נדחה. תודה, אדוני יושב-ראש ועדת הכספים.דיון מהיר בנושא פגיעה דרמטית בכ-78,000 תלמידים בחינוך היסודי מהאוכלוסיות החלשות ביותר, של ח"כ שלמה קרעי, יעקב אשר, איתמר בן גביר, אחמד טיבי (מס' 38).
היו"ר ניר אורבך
נעבור לנושא השני על סדר-היום: בקשת חבר הכנסת שלמה קרעי להעברת הצעה לדיון מהיר בנושא פגיעה דרמטית בכ-78,000 תלמידים בחינוך היסודי מהאוכלוסיות החלשות ביותר, של חברי הכנסת שלמה קרעי, יעקב אשר, איתמר בן גביר ואחמד טיבי מוועדת החינוך, התרבות והספורט לדיון בוועדת הכספים. יש לי פה דברי חבר הכנסת קרעי, אבל לפני כן, חבר הכנסת טיבי, אתה רוצה לומר משהו בנושא?
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
לא. אסתפק בדבריו.
היו"ר ניר אורבך
בסדר. אז אקריא את מה שביקש ממני חבר הכנסת קרעי להציג בפני חברי הוועדה: בהמשך לשיחתנו בנושא הדיון המהיר על אפליה תקציבית קשה כלפי כ-80,000 תלמידי החינוך היסודי במוכר שאינו רשמי, אבקש לאשר את קיום הדיון בוועדת הכספים. הנושא החשוב הזה תלוי כולו בתקציבים הממוענים לתלמידים אלו ונוגע לסוגיה תקציבית בלבד ולתקצובם בתקציב חסר של כ-30% מתלמידי ישראל. לכן המקום הראוי לדון בכך הוא כוועדת הכספים כהשלמה לדיוני תקציב החינוך שקיימנו כאן שבהם כבר נגענו בנושא.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אני מסכים.
היו"ר ניר אורבך
העמדה הנגדית – זה עבר לוועדת החינוך בגלל הצורך לקיים דיון מהיר תוך עשרה ימים והעומס שנמצא כרגע בוועדת הכספים עם שלל הנושאים שעומדים שם בדיוני התקציב. יושבת-ראש ועדת החינוך שרן השכל מתנגדת להעברה מוועדת החינוך לוועדת התרבות והספורט.

נעבור להצבעה. מי בעד להעביר – ירים את ידו.

הצבעה

בעד ההעברה – 1
נגד – 1
נמנעים – אין
ההעברה לא נתקבלה.
היו"ר ניר אורבך
הבקשה לא נתקבלה.


הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי ביטוח מופחתים לסטודנטים), התשפ"א-2021, פ/375/24
היו"ר ניר אורבך
הנושא השלישי: בחירת יושב ראש הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אולי נעבור לסעיף ד'? כי השרה שקד בוועדת הכספים.
היו"ר ניר אורבך
היתה אי-הבנה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
זה עבר בטרומית לפני חודשיים.
היו"ר ניר אורבך
נכון. יש לנו מחלוקת בתוך הקואליציה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אבל עוד לא דיברו אפילו איזו ועדה.
היו"ר ניר אורבך
לא לגבי הוועדה. לגבי עצם העניין של העלאת חוקים מהסוג הזה לדיונים בוועדת הכנסת כרגע. מה שלא קשור לתקציב ומה שלא עבר את הממשלה, אנחנו כרגע לא מעלים לוועדת הכנסת.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
זה חמור מאוד, מה שאתה אומר. אני רוצה שהדברים יגיעו. כולה העברה לוועדה. אחר כך תעשו- - -
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת אחמד טיבי, אקל עליך. אני לא מתנגד כרגע לדבר הזה. נערוך עליו הצבעה, ונמשיך את הדיון בינינו אחרי שנקבל החלטה פה בוועדה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אתה יכול להפיל את ההצעה אם אתה רוצה.
היו"ר ניר אורבך
לא רוצה להתנגח בך ראש בראש.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
נושא פרוצדורלי.
היו"ר ניר אורבך
לאיזו ועדה?
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
עבודה ורווחה.
היו"ר ניר אורבך
מי בעד להעביר את הדיון לוועדת העבודה והרווחה – ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 1
נגד – אין
נמנעים – אין
הבקשה נתקבלה.
היו"ר ניר אורבך
תודה. עובר לוועדת העבודה והרווחה.

נצא להפסקה של חמש דקות.

(הישיבה נפסקה בשעה 10:12 ונתחדשה בשעה 10:17.)
בחירת יושב ראש הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון
היו"ר ניר אורבך
אני מחדש את הישיבה.
נעבור לסעיף האחרון על סדר-היום
בחירת יושב ראש הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון. שלשום אושר במליאה החוק לעניין ועדות הכנסת ולפיו יושב-ראש הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון יוכל להיות חבר ועדת הכספים או ועדת החוץ והביטחון ולא רק חבר ועדת הכספים כפי שהיה קבוע עד אישור החוק. בהתאם, וכפי שסוכם בין יושב-ראש ועדת הכספים לבין יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון כבר לפני חקיקת החוק, מוצע לקבוע כי חבר הכנסת רם בן ברק יכהן כיושב-ראש הוועדה המשותפת במקום חבר הכנסת אלכס קושניר. אני עובר להצבעה. מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד
אושר.
היו"ר ניר אורבך
פה אחד נבחר חבר הכנסת רם בן ברק כיושב-ראש הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון.

לכל הנוכחים, אני נועל את הישיבה.


הישיבה ננעלה בשעה 10:20.

קוד המקור של הנתונים